18
feb
Seneste opdatering: 19/2-16 kl. 0922
17 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Den passer vel her, ovenpå endnu et svensk, muslimsk mord på en homoseksuel. Foto: LGBT against islamophobia.

“Ve er mina medsystrar”

Matriarkatet Sverige er i et pågående samfundskollaps, der har gjort en feberredning nødvendig. Det skyldes ikke mindst den statsfeministiske ideologi, der er gået helt over styr. Per Ahlmark skrev Vänstern och tyranniet – Det galna kvartsseklet om svenske politikeres og intellektuelles flirt med kommunistiske diktaturer i sidste generation.

Direkte efterfølgende kom endnu et “galent kvarsekel”, deres flirt med islam og den fremskredne befolkningsudskiftning. Ingen ved, om landet vil overleve endnu et 25-årigt fantasteri, jeg hælder efterhånden nok til, at det ikke vil. Der er meget Sverige tilbage at underminere, men det kan ske inden dette århundredes udgang.

Inden alt for længe vil Sverige have et stort, muslimsk parti, og så begynder den formelle magttransition, begyndelsen til enden for svensk demokrati. Ligesom der inden Murens fald ikke var nogen erkendelse af at have taget fejl under den kolde krig, er der i dag heller ingen erkendelse af at have stukket hovedet i løvens gab med islam. Maj Grefve læser sine medsøstre lektien. Ve jer! og navnlig, Ve jeres sønner og døtre!

Kvinnorna följer sin natur, men det omhändertagande som kvinnan begåvats med för de egna barnens överlevnad riktas nu nästintill uteslutande mot att ta hand om varenda världsmedborgare som gör anspråk på hennes omsorger. Och detta på de egna barnens bekostnad.

I instans efter instans i samhället beskådar vi nu hur kvinnliga problemlösningsmetoder, normer, prioriteringar och värderingar, även förfäktade av vår tids politiskt korrekta avmaskuliniserade män, har flyttat fram sina positioner och lett till begynnande anarki. Vårt samhälle kanar utför ruinens brant. Lösningen på den kollaps vi med skälvande bröst iakttar och upplever, mina damer och herrar, springer ur en egenskap som tillskrivs män genom deras förmåga att kunna lyfta blicken från enskilda människoöden och se till flertalets bästa.

Ve er mina medsystrar som fått våra män att skämmas och som aningslöst låtit er kvoteras in i deras ställe. Ve er mina medsystrar som med missriktad och oegennyttig moderlighet offrar era egna barns framtid i era politiska gärningar. Ve er mina medsystrar som i ert journalistiska arbete lagt ut lögnens snaror och omöjliggjort klarsyn med snyftreportagens förgiftade smog. Ve er mina medsystrar som tagit heder och ära av vårt lands uppväxande pojkar genom att skuldbelägga dem för att inte vara nog mycket flickor. Det är nämligen i deras kuvade och osäkra händer som vår framtid nu ligger. Maj Grefve på Avpixlat


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?