2
apr
Seneste opdatering: 2/4-16 kl. 0420
4 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Jeg mener virkeligheden har vist os, at det forholder sig præcis omvendt: Nationerne sikrer velstand og fred, deres opløsning sikrer fattigdom og krig, men det er da gavnligt at få repeteret hvordan EU spidserne ser på verden. Det forklarer, hvorfor de insisterer på at fortsætte en masseindvandring, der allerede har vist som en en sikkerhedstrussel af rang mod nationerne. EU har magten og viljen til at opløse vores land. Har vi viljen til at opløse EU inden det sker?

I øjeblikket ligner EU heldigvis sin egen værste fjende, deres passivitet er i færd med at opløse Schengen, fordi EU ikke vil forsvare de ydre grænser. Det er ikke “en fiasko”, det har aldrig været deres hensigt, de har bare gået stille med dørene om den detalje, hvilket man nemt ser af den parodi til “grænsekontrol”, EU står for. Deres mål efter Schengen, synes at være en grænseløs verden, altså den yderste venstrefløjs ideal. “Imagine there’s no borders.”

Alle de politikere – herunder Lars Løkke – der henstiller til dem at gøre det, burde indse, at forsvaret af grænserne nu påhviler ham selv og hans regering. EU holder ham hen med snak, og Løkke forlader sig i virkeligheden på, at nationale kræfter har lukket Balkan ruten, at Østrig har lukket, og at Frankrig formentlig vil lukke grænsen til Italien, når Middelhavsruten er rigtig i gang. Altsammen til EU’s store harme.

Frans Timmermans er en mangeårig embedsmand og socialdemokrat, der er kommet helt til tops i EU som første vicepræsident for Europakommisionen. Talen er holdt i Parlamentet i 2015, men først på You Tube nu: “Migration needs both – humanity and clear rules”. EESC calls for a common European asylum and migration policy.

Lars Hedegaards attentatmand er terror-arkitekt i IS

BH er blevet en stor mand i kalifatet – en ledende figur, som har været central i koordineringen af terror mod vestlige mål. Det siger USA’s allierede i kampen mod IS, den kurdiske YPG-milits til Radio24syv. Ifølge flere eksperter en troværdig kilde.

”BH har stor ind­fly­delse i IS og Raqqa (de facto-hovedstad for Isla­misk Stat, red.). Han tager ikke del i kam­pene på jor­den i Syrien, men koor­di­ne­rer aktio­ner uden for Syrien,” siger tals­mand Idris Nas­san over tele­fon fra det syd­lige Kobane i Syrien.

“Ja, ham ken­der vi godt. Han står bag bom­ber i Tyr­kiet, han for­søgte uden held at slå en mand ihjel, og han har sid­det i fængsel i Tyr­kiet, men blev fri­gi­vet i en fan­ge­ud­veks­ling,” for­kla­rer en repræ­sen­tant for Slaugh­te­red Silently uden betænk­nings­tid.

”Hans bag­grund gør ham vig­tig for IS, både fordi han ved, hvor­dan jeres sam­fund fun­ge­rer, og fordi han er god til at plan­lægge og koor­di­nere,” siger YPG-talsmanden Idris Nas­san.

Radio24syv.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?