29
apr
Seneste opdatering: 29/4-16 kl. 1300
20 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Talen fra forleden med engelske undertekster.

Sverige på väg mot djup kris

Et forudsigeligt, multifaktorielt crash, der har været synligt på lang afstand. Det kan blive dagen, hvor Pia Kjærsgaards broklap fra 2002 ikke længere er en frisk vittighed. Effekterne af de senere år, især 2015, har slet ikke manifesteret sig endnu. Tre tunge navne i Dagens Industri: Sverige på väg mot djup kris

MÖRKA MOLN. Kombinationen av kostnader för flyktingmottagandet, bristande integration och finansiella obalanser bäddar för en allvarlig och svår situation för svensk ekonomi när konjunkturen vänder.

Sveriges ekonomi går bra just nu, men det finns stora risker. På många sätt påminner situationen i Sverige om situationen i Spanien, Portugal och Irland åren före finanskrisen 2008, skriver Fredrik N.G. Andersson, Andreas Bergh och Anders Olshov.

[..]

*Finansiella obalanser är inte de enda problemen Sverige står inför. Parallellt med att vi har byggt upp stora och allvarliga finansiella obalanser har vi tagit emot ett rekordstort antal flyktingar. Statistik från SCB visar att många flyktingar har låg utbildningsnivå.

[..]

Detta betyder att statens underskott riskerar att växa snabbt när lågkonjunkturen kommer. Statens förmåga att hantera en finanskris utan kraftiga skattehöjningar och utgiftsneddragningar är då begränsad. Detta slår tillbaka mot hushållen som får se sina inkomster falla och skuldkvoten växer än mer.

[..]

Politiker, Riksbanken och Finansinspektionen har blundat för problemen som vuxit sig allt större. Varningssignalerna har blinkat länge. Det har gått så långt att en kommande djup kris ter sig obehagligt sannolik. Med rätt åtgärder kan den mildras, men knappast undvikas helt. Det är dags att beslutsfattarna lyfter blicken och agerar.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?