1
maj
Seneste opdatering: 1/5-16 kl. 0036
6 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

“The entire western history thoughout the 20 th century, can be summed up with trying to replace what worked with what sounded nice” (Thomas Sowell)

Black Pigeon er igen skarp her. Når de relativt enkle og få sandheder i disse 17 minutter anerkendes af flertallet, vil det allerede være for sent at forhindre en alvorlig, irreversibel ødelæggelse af vore lande. Sverige har med en 30 procents ændring af sin befolkning passeret et tipping point for mindst ti år siden, Det fortvivlende i Danmark er, at der i Folketinget knapt er nogen bevidsthed om hvilken skæbnesvanger kant vi nærmer os i disse år. Forhør Venstrefolk i indholdet af denne videos forskningsresultater, og de vil knapt ringe en klokke for dem. Merkel fatter det ikke, EU arbejder aktivt for nationers opløsning, og FN mener, vi er “xenofober.” Vi er oppe imod stærke, dødeligt destruktive kræfter.

Der er grund til den allerstørste bekymring for vore efterkommeres Danmark, og det store flertal har end ikke opdaget det, hvorfor man må frygte at også Danmark passerer sit tipping point, uden at opdage det mindste bump på vejen.Frygt Danmarks fremtid, skrev prof. Nyborg forleden, for den der intet frygter, laver ulykker. Vi har lavet en hel del, men de kan blive meget værre, al den stund vi endnu sover. Sådan ser en tragedie ud, mens den bliver til. Se på Sverige, hvor den er længere fremskreden.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


kenneth hovestøl

Posted: 1 maj 2016 - 02:50 - Svar

Meget kort konkludert; Er mangfold innenfor SAMME etnisitet styrkende. Alt annet er løgn.

  Svend

  Posted: 1 maj 2016 - 13:49 - Svar

  Du har helt ret. Hvis endelig diversitet styrkede, så havde vi da forlængst være blandet alle til hobe.. Det er helt lige som med kvinder, der får for lidt i løn – Hvis det var tilfældet, ansatte man da kun kvinder.

  Men politikerne skal have undskyldninger for de forbrydelser, de påfører det folk , de burde tjene. Lige nu er de så lakajer i det store folkeblandingseksperiment. Senere vil de være i frontlinien for etniske udrensninger. Politik er et sygt foretagende, og det burde som sådan forbydes.

Peter Zichau

Posted: 1 maj 2016 - 13:11 - Svar

Det er 1. maj i dag. Dagen hvor arbejderne forenede sig, for at stå stærkt.
“Diversity is strengh” er et oxymoron. Selv et barn kan se udsagnet modsiger sig selv. Så langt ud er vi altså kommet, at vores ledere må ty til ren volapyk.

  snaphanen

  Posted: 1 maj 2016 - 17:21 - Svar

  som han siger tilsidst: “Hvad F…., jeg troede enighed gjorde stærk”

GustaWasa

Posted: 1 maj 2016 - 17:49 - Svar

Likheterna med 1900-talets början, är många.
I Tyskland under nitonhundratalets början så satt en svag politisk regering med politiska partierna socialdemokrater, liberaler, borgare och bönder.
I Ryssland så hade bolsjevikerna tagit den politiska makten.
Tysklands politiker gjorde ett medvetet val, att stödja kommunisterna på gatorna i Tyskland. Och kommunisterna i Tyskland valde bolsjevikernas politik.
Det medvetna valet som tyska politiker gjorde, blev att de övergav det tyska folket.
Det var som man vet i det närmaste anarki, svält och svåra umbäranden på gatorna, och i hemmen i Tyskland.
I början av 1900-talet så svek “demokratiska” partier det tyska folket, när de utlämnade sig och Tyskland till en invasion av bolsjevikerna från Ryssland. Och med kommunister och marxister som drev runt på tyska gator och hotade och skrämde människorna.
Det var då som det började hos aristokratin att inses att Tyskland stod inför en galen bolsjevism och en kommunism och marxism som förrådde Tyskland till fördel för Rysslands röda revolutionärer, bolsjevikerna. Det var annat dessa bolsjeviker än det var gällande socialdemokratin i Tyskland.
Att sätta 1900-talets händelser i det som nu sker på 2000-talets början, är att finna stor likheter.
Politiker i nationerna som sett till att tillskansa sig stor makt, och i lönndom sett till att föra över mycket demokratisk makt till en politisk elit i Bryssel, EU-kommissionen.
Politikerna som sitter som politiska ledare i Europa, har genom EU-kommissionen dolda förehavanden, sett till att strypa folkets makt. När det sedan uppdagas mer av medborgarna vad de sysslar med för odemokratisk skumrask. Ja, då ser den politiska eliten till att söka sig till arabländerna och till islam.
Nu sitter den politiska eliten med fan i båten. Den politiska eliten sitter nu tillsammans med islam i samma båt och de ror så mycket de kan, så långt bort från demokratierna som det bara går.
I USA, så har nu en president Barack “Hussein” Obama, sett till att med hjälp av politiker som Hillary Clinton och ett liberalt media hus, som har som i Europa promotat islam för demokratierna i Europa och Norden. Ja, även USA:s demokrater borde vara nervösa när de ser hur islam och kulturmarxismen sitter i samma båt.
Genom att Ryssland sände flygvapen till Syrien, så har världen fått se att president Barack “Hussein” Obama har bombat med flyg, så att islams flyktigströmmar styrts mot Europa, men givit IS tidsfrist att bygga upp sina befästningar. Ja, Barack “Hussein” Obama har kunnat göra detta tillsammans med en “övervintrande kommunism” i Europa, och Norden. Turkiet och Saudiarabien har varit mycket försiktiga för att inte avslöja de dolda “förehavandena!”. Till skillnad från Iran som önskat angripa Europa och USA. Man kan förstå ilskan hos Turkiet och Sadiearabiens islamska elit när Iran inte kunnat hålla detta hat mot väst hemligt.
Genom att Ryssland sände flygvapen och verkligen bombade IS ställningar, så har värden fått se en “befälhavare” som sitter på militära medel. Det som visas är att Nato, är numera en del av EU-kommissionens verktyg. Sammarbetet mellan den “övervintrande kommunismen/marxismen” i Europa och den i Amerika utpekade Barack “Hussein” Obama samt vänsterliberalismen som har haft det enda “budskapet”, att islam skall kallas fredlig och att islam, som förbundskansler Angela Merkel alltid påtalat “islam är fredens religion!”
Media husens ägare som till mycket stor del ägs av marxister, dessa vet man ställde sig på bolsjevikernas och Lenin och sedermera Stalins sida. Ja, nu på 2000-talet så ställer sig media husens ägare i Europa och USA på islams och IS sida. Och är mycket medvetna om att islam kommer att göra mycket stor skada mot Europa, och USA medborgare, om marxisterna får som de önskar och vill.
Men det har väl med marxistiska prästerskapets avgrundsdjupa hat mot Kristus, och kristendomen. De har lyckats så väl att ateisterna i Europa och Norden, har upplevt sig själva så goda och Jesus så ond. Att de tyckte det var bra när islam slaktade kristna i mellanöstern. Detta håller väl på att vända nu, sakta men säkert, när det även framkommer för ateister och kristendomen hatare. Att islam kommer inte att skona ateisternas liv!
Det var roligt för ateismen när de kunde se på när Jesus, blev föremål för perversa målningen Ecco Homo. För då kunde ateisterna se sig själva som goda och Jesus och kristendomen som ondskan själv…! Det var då som den aggressiva homosexuella lobbyn, framställde Kristus som ondska och ateism och islamism som goda. De gjorde som det judiska prästerskapet gjorde, när de friköpte Barabas, och korsfäste Jesus!
Men nu när till och med den anti heterosexuelle rörelsen börjar att inse att islam är här för att utrota dem. Ja, då gör de som i Frankrike och National Front. Då går de med i National Front, fast detta partis värdegrund vilar på heterosexuell norm.
Varför är inte den aggressiva homosexuella lobbyn lika frenetiska mot islam som de är mot demokratiskt fattade beslut i den ryska duman..! Har det med att det är roligare att vara kaxiga i demokratiska nationer, än det är att vara stöddig mot ett islam!

Leave a Comment