26
maj
Seneste opdatering: 26/5-16 kl. 1450
36 kommentarer - Tryk for at kommentere!

The President of the unelected executive arm of the European Union (EU) has vowed to block all right wing populists from power across the continent, shortly after acquiring the power to exert “far-reaching sanctions” on elected governments.Jean-Claude Juncker, the president of the European Commission, promised to exclude Norbert Hofer, the leader of Austria’s Freedom Party (FPÖ), from all EU decision-making if elected ahead of yesterday’s presidential vote.“There will be no debate or dialogue with the far-right,” the liberal bureaucrat told AFP. SHOWDOWN: EU Vows To Use New Powers To Block All Elected ‘Far Right’ Populists From Power

Possible electoral fraud in Austrian presidential election

As the days go by, the results of the Austrian presidential election get more suspicious. According to the official results, the far-left candidate Alexander Van der Bellen defeated Norbert Hofer from the Freedom Party of Austria by just 31,000 votes, 50.35% to 49.65%.The lights were already blinking red on the day the results were being released. AT

Altså, hvis Le Pen eller Wilders bliver regeringsledere, skal vi bojkotte Frankrig og Holland. Ja, eller Thulesen Dahl og Jimmie Åkesson, for Junckers definition af en “højrepopulist” er temmelig bred. Han er ikke på valg nogen steder, alligevel tillader han sig at indgribe i demokratiske valg.

Viktor Orban har han kaldt “fascist.” Det er en stående vits, at hvis EU var et land, der søgte om optagelse i EU, ville det blive det nægtet af mangel på demokrati. Det er det helt rigtige tidspunkt at melde sig ud af den klub i år. Den har udviklet sig til at være en trussel mod os allesammen. Jeg krydser fingrene for Brexit. Eurosceptics are popular with voters across Europe. That’s why Brussels wants to destroy them.

 Græsk ø mister 80 pct. af sine gæster

TURISME: Sidste år satte flygtningestrømmen til den græske ø Lesbos/Mytilini sig på verdenskortet. I dag er strømmen stoppet, men den blev en katastrofe for øen.”Vi klarede situationen sidste år, da 500.000 flygtninge strømmede til vores ø. Og vi skal nok også klare det nu,” siger Lesbos borgmester, Spyros Galinos.

I forvejen er økonomien i Grækenland i bund, men på Lesbos, hvor mindst en tredjedel af øens økonomi er baseret på turisme, er tilværelsen blevet værre.Hvor charterflyene sidste år bragte 76.000 turister til øen, bliver tallet i heldigste fald omkring 20.000 i år.

”Vores turisme er faldet med 80 pct.” oplyser Evangelos Myrsinias, præsident i Lesbos handelskammer. Ingen er i tvivl om, at sidste års flygtningekrise er årsag. Selv om der i dag ikke er en eneste flygtning at se, har de europæiske rejsearrangører fravalgt Lesbos. I Danmark har f.eks. kun Spies øen som rejsemål. Stand BY


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


niklasr

Posted: 26 maj 2016 - 10:23 - Svar

Dags att lämna EU. Då återfår vi kontrollen över våra gränser och ekonomi igen. Plus vi slipper alla de där socialisterna som sitter i Bryssel och talar om för oss vad vi ska göra. De kan dock behålla de liberala Ceciliorna, Löfven och hela MP.

  snaphanen

  Posted: 26 maj 2016 - 10:41 - Svar

  Den såkaldte “flygtningekrise”, er næsten udelukkende skabt af EU. DE kunne løse den på 24 timer, men de vil ikke. Jeg antager den er en del i deres “opløs nationerne” plan

   niklasr

   Posted: 26 maj 2016 - 13:15 - Svar

   De kan om de vill. Men de vill inte.

GustaWasa

Posted: 26 maj 2016 - 13:56 - Svar

“Judas” sitter på tronen i EU-kommissionen och förråder oss. “Petrus” sitter i regeringar och förnekar våran existens.
Kan det varit så att Olof Palme blev ett hot mot “denna” framtida “diktatur!”, och därmed så inleddes en “kampanj” för att tysta (då) statsminister Palme.
Ja, de visste om att Olof Palme inte skulle ge bort suverän demokratisk makt till, ett odemokratisk kommande EU-kommission.
Som denna EU-kommission använder islam och islamister så kan man väl säga att de kan kallas “satans mördare” och “diktaturens kreatur”.
De har via USA:s president Barack “Hussein” Obama och Hillary “marxist” Clinton och tillsammans med Europas Angela “DDR” Merkel sett till att stjäla demokrati efter demokrati i Europa och Norden. När demokratiska medborgare protesterar så blir dessa kallade fascister eller nazister!!
Östraeuropas folk och ledare kallar detta EU-kommission för Sovjet och kommunism. Och varnar Västeuropas medborgare för denna smygande diktatur. Ja, Östeuropa som levt under den kommunistiska diktaturen vet vad kommunism och marxismen har för djävulska dolda förehavanden.
Västeuropa är som fören som levt i demokrati och frihet nu i måna år. De är ett lätt byte för en “fåraherde” som själv proagerar för sin egen godhet, men som med Jan-Claude Junker påtalar att alla som inte hyllar denna kommunism, den “övervintrande kommunismen”, att de är fascister!
Det är då inte underligt att EU-kommissionen med personer i USA:s politiska presidentskap har efter Rysslands avslöjande att USA-Nato har mest bombat, så att islam har drivits mot Europa via den islamska Turkiet, Erdoğans stora glädje.
Denna “dikaturens “kreatur” som sitter i Bryssel och har stulit demokratisk makt från demokratiska medborgare i hela Europa. Detta “kreatur” vet med sig att de inte får med sig demokratiska medborgare på ett nytt Sovjet II. Därför så har de sett till med USA:s ledarskap, använda Natos som “verktyg”. Förr var Nato synonymt med frihet men nu så är den bunden vid EU-kommissionen. Den vapenmakt som Jean-Claude Junker så önskat få under sina vingar.
Denna “dikaturens kreatur” vet att de inte får Europas och Nordens medborgare med sig på, denna Sovjet II diktatur, så därmed så inleder “dikaturens kreatur” ett sammarbete med islams Turkiet och via Bush I och II:s goda vänskap med Saudiarabien. Nu gäller det för denna diktatur att kväsa alla demokrater! Då ser de till att använda sig av islam och islamisterna. Genom att låta dem nu komma som gräshoppssvärmar in på denna vår kontinent.
Nu försöker de med alla medel att få medborgarna att se Ryssland som det stora hotet, men Ryssland har då inte sett till att föra in islam i Europa! Och “dikaturen” kommer att använda islam för att strida mot kristendomen i Ryssland.
Det är då inte så konstigt att “dikaturens kreatur” ser till att välkomna islam men kasta ut kristna på flykt, eftersom “dikaturen” vet att kristna inte skulle få för sig att anfalla eller bekämpa ett ortodox kristet Ryssland.
Därmed så inser man även att Nobel kommittén-Oslo var falsk och missledande när Nobel-kommittén efter två veckors presidentskap i USA, förkunnade att Barack “Hussein” Obama skulle få fredspriset.

  niklasr

  Posted: 26 maj 2016 - 14:08 - Svar

  Palme hade gett bort hela landet om de, Europaparlamentet, bara hade gett honom presidentskapet. Palme var bara intresserad av en enda sak, makt. Precis som Stalin ville ha all makt samlad hos sig, så gjorde Palme samma sak i Sverige. Men eftersom sossarna redan hade den parlamentariska makten så passade Palme på att få den gamla grundlagen, med maktfördelning mellan riksdag, kungen och domstol, utbytt till en ny grundlag som lade all makt hos statsministern, m.a.o. honom själv och ingen annan.

   Steinadler

   Posted: 26 maj 2016 - 14:34 - Svar

   1. Allmänt. Påfallande är hur den partipolitiska enigheten var total på 1920- och 30-talen, om det då rådande synsättet. På 60- och 70-talen blev plötsligt ett annat synsätt rådande, och den partipolitiska enigheten var återigen lika total. Kursomläggningen initierades av David Schwarz (som suttit i nazityska koncentrationsläger) och Dagens Nyheter. Denna debatt knoppades av till andra tidningar och i bokutgivning, där Schwarz åter var drivande. Tonläget i debatten var från Schwarz och hans meningsfränders sida så hätskt, att debattdeltagare med andra åsikter drevs på defensiven. Debatten resulterade i statliga utredningar, framförallt invandrarutredningen – där Schwarz och hans meningsfränder helt dominerade. I sak drev Schwarz linjen att det inte räckte med att invandrare fick behålla sin egen kultur – det svenska samhället hade ett ansvar att aktivt, dvs med skattemedel, understödja detta. Schwarz lyckades, och resultatet blev ett pengaregn av sällan skådat slag, som tillföll invandrarföreningar, invandrartidskrifter, med mera. http://www.vitbok.se/10/c.html

   Högerpartiet, med Gunnar Heckscher som ordförande, var tidigare än andra partier ute med ställningstaganden i invandrarfrågan, i den av David Schwarz förordade riktningen. I augusti 1968 antog partiet programmet “Minoritets- & Invandringspolitik” – det första program från ett svenskt parti att förespråka långtgående stöd till etniska minoriteter. Ur moderatmotion 1969: “Samhället bör i möjligaste mån tillgodose minoritetsgruppernas förväntningar och invandrings- och minoritetspolitiken följaktligen utformas så, att individerna i minoritetsgrupperna själva får valfrihet… och att samhället garanterar valfrihet genom aktivt materiellt och personellt stöd till olika minoriteters kulturella och andra aktiviteter.” http://www.vitbok.se/15/a.html

   Den mest kände av de tidiga massinvandrings och multikulti-apologeterna på mitten och slutet av 60-talet var juden och “samhällsdebattören” David Schwarz. Tillsammans med andra likasinnade judar förändrade de debatten totalt genom framgångsrik lobbying och påverkade bland annat Tage Erlanders protogé Olof Palme som ju senare kom att bli svensk statsminister. Man kan säga att Olof Palme förverkligade och drev igenom den politik som Schwarz hade tänkt ut. David Schwarz var för övrigt personen som myntade begreppet “flerkulturnation”, vilket senare moderniserades till multikultur eller multikulti. Till saken ska väl sägas att också en annan jude, denna på högerkanten var mycket drivande för minoriteters särskilda rättigheter i Sverige. Denne jude hette Gunnar Heckscher och var partiledare för dåvarande Högerpartiet (Moderaterna). Under Heckschers ledning så utformade M ett politiskt program om Minoritets- och invandringspolitik, vilket var det första i sitt slag som förespråkade långt gående stöd till etniska minoriteter i Sverige. Andra personer som bör nämnas i den tidiga debatten på 60-talet är Inga Gottfarb, Leif Zern och Olle Wästberg (Hirsch) och Erik Wolff. Det alla dessa har gemensamt men som man inte får prata om är att de allesammans var av judisk börd. https://www.flashback.org/t1920968p5

    GustaWasa

    Posted: 26 maj 2016 - 14:49 -

    För att inte tala om alla dessa liberaler som fått klara sig från att rannsakas efter andra världskriget. Ja, de liberaler som ställde sig på kommunismens och marxismens sida (Tyskland) och gav tillåtelse att Stalin och Röda Armén skulle invadera Tyskland och Europa.

    Det är samma liberalister, som ställer sig bakom EU-kommissionen, som i sin tur vill ha hit (är redan) islam och islamister. Det är samma liberaler (Birgitta Ohlsson bl.a.) som önskar att Mohammed och den Svarta armén skall invadera Europa.

    Steinadler

    Posted: 26 maj 2016 - 15:16 -

    GustaWasa

    Posted: 26 maj 2016 - 15:45 -

    Jag har läst och studerat “Nostradamus” på lekman nivå (gillar att läsa allt möjligt) och i Nostradamus texter så står det bland annat om “denna vår tid”.

    Nostradamus ser väst gå ut som segrare..

    Det står “En tysk befälhavare dödas” .

    Det står även “En annan tysk befälhavare avslöjas som förrädare” Här vänder krigslyckan.
    -Nostradamus

    Det skulle kunna tänkas vara Angela “DDR” Merkel och den “övervintrande kommunismen” i EU-kommissionen. Befälhavare och förrädare.

    T. Snorrason

    Posted: 27 maj 2016 - 21:14 -

    ….og lad os så lige få Nostradamus’ årstal for det endelige opgør og sejr over det onde med – 2017.
    🙂
    Det er ikke rart at leve historisk spændende tider, som den gamle kinesiske vismand så korrekt sagde.

    Breidablikk

    Posted: 29 maj 2016 - 05:51 -

    Flere gode innlegg på denne tråden, Steinadler. Det er jo alt dette som er viktig – de moralske spørsmålene (rasisme, krenkelse, nasjonalisme) og rettighetsfokuset er jo bare slør som avleder oppmerksomheten, eller “falsk bevissthet”. Endog Islam er sekundært. Det primære handler om den ledende politiske og økonomiske makt, dens førende eliter, og undertrykkelsens ideologi som vi “gamle Europa” har internalisert og trykket til vårt bryst som “europeiske/norske kristenhumanistiske verdier”.

    Her en interessant video om “alliert” innflydelse som vedvarer i Tyskland.
    https://www.youtube.com/watch?v=ZVGfNjhqhKQ

    Breidablikk

    Posted: 29 maj 2016 - 14:48 -

    Legger til: “Islam er sekundært”. Hvorfor? Jeg mener at de som skiller mellom den “gode innvandring” og den “dårlige innvandring”, da særlig Islam, befinner seg innenfor “migrasjons-paradigmet” og ikke har blitt for de egentlige drivkreftene som truer Europa og Norge. Vi må bore dypere og rette kritikken på roten, mot den økonomisk-politiske makt som muliggjør migrasjonen og som betrakter all migrasjon og all multikultur, og ikke bare muslimsk, som en strategi for å svekke de tradisjonelle europeiske nasjonalstater og erstatte de historiske folkeslagene med konturløs “befolkning”.

    Derav den irreførende distinksjonen mellom moderat og ekstrem Islam, eller Storhaugs skille mellom Mekka- og Medinaislam som utilfredsstillende, kanskje også forvirrende og forførende forsøk, teoretiske skiller vanskelig kan få reelle konsekvenser og ikke gjør noe med innvandringsparadigmet, bare vil stagge de mest iøyefallende negative og truende sider. Enda værre: tenkningen om “moderat Islam” og “Medinaislam” som en god, integrerbar Islam er kontraproduktivt, idet de opprettholder illusjonen om integrasjon og om den “gode migrasjon” som er et gode for Vesten og for Norge. Det samme kan man si om vanlige distinksjoner mellom “fundamentalistiske” og “sekulære” muslimer.

    Men mer grunnleggende: hele debatten om Islam og religion er “opium”. Islam er ingen selvstendig, autonom størrelse i det drama som vi lever i. Det er ikke Islam i seg selv som muliggjør migrasjon og innvandring, det er helt andre krefter som muliggjør migrasjon, derfor også Islam i Vesten.

    Det påstås jo at Norge ikke har paralellsamfunn som i Sverige, og at norsk Islam er integrert. For meg er dette rent sludder. Fravær av ekstreme svenske tilstander betyr jo ikke at vi i Norge ikke har paralellsamfunn knyttet til utlandsk migrasjon. Hva med polakker og baltere, kinesere og filippinere – er de blitt nordmenn som meg og deg, eller holder de seg til sin egen etnoreligiøse verden, selv om de befinner seg i Norge?

    Som konklusjon: jeg mener at vi i Norge, bortsatt fra enkelte “skitne” kommentarfelt, ikke har tenkning eller rell debatt om vårt samfunns grunnleggende endringer siden 1968. To tredeler av Oslos befolkning er utlendinger, har jeg hørt. Som historisk fenomen har man jo aldri hørt om noe lignende, noen gang i historien, bortsett da fra eventuelle invasjoner, massakrer og deportasjoner. Opptattheten rundt “moral” og “religion” i “den norske debatten” er, i fare for å gjenta meg, ikke annet en slør for de reelle endringer som forblir utematisert.

   GustaWasa

   Posted: 26 maj 2016 - 14:40 - Svar

   Nu skall man inte säga så eftersom han mördades! Hade han varit den du säger så borde väl han därvidlag ha levt och frodats i en EU-kommission..

   Han var mycket tydlig med detta budskap i alla fall. Och han blev mördad! Det samma kan väl sägas att denna dolda makt mördar oss i smyg, dag för dag, med hjälp av islam.

   Det som du säger kan ha med att du hatar Palme..? Då blir det svår att man inte ser att Fredrik Reinfeldt reste till Turkiet, och det avslöjades i och med att han statsminister Fredrik Reinfeldt inte kunde inställa resan. Resan kom att kallas från regeringen “semesterresan som inte kunde avbokas!” Och mitt under händelsen i Norge-Utöja. Det måste ha varit mycket viktig resa!!

   Om man nu skall rangordna ogillandet över statsministrar, vill säga. Lev i nuet och inte när det var Palme som styrde. Det är “då” och nu är nu.

   Det med makten över folket är en lång socialistisk tanke. Och det byggde på att folket fick lida så under kungarnas makt. Man måste sätta in detta i sin rätta kontext och inse att de var hårda tider med svält och umbäranden.

   Men vi får väl hålla oss vid “nutid” och inte fastna i “dåtiden” och Palme. Det är ju inte Olof Palme som är något hor längre, sedan vad han gjort det får utrönas av historikerna.

   Jag tycker faktiskt att man kan använda hans ord, för de är väl kända ute i världen. I dessa ord finns det sprängkraft som man kan använda i “nutid”.

   Jag ser ett mycket större hot nu i, vad våra regeringsföreträdare har gjort och gör oss i nutiden. Det sitter en “sjuklöver” som är ense om detta onda de gör mot oss.

   GustaWasa

   Posted: 26 maj 2016 - 14:53 - Svar

   En bra bok enligt mig att läsa i detta ämne och som jag själv fått tilldelat mig är, Roland Huntford “det blinda Sverige”. Från 1600-tal och fram till 1970-talet. Där får man läsa orsaker och verkan.

  jasminum

  Posted: 26 maj 2016 - 22:59 - Svar

  Avsløres, for mange er han allerede avslørt. God kommentar. Disse nasjonødeleggerne har kuppet hjernetomme politikere i våre land, MEN FOLKET FÅR DE ALDRI.
  Våre politikere vet hva dette handler om, alikevel har de godkjent utviklingen. Derfor har de foræderstatus.
  Lands innbyggere har ingen reell informasjon fått. Det er nok å nevne løgnpressen, eller mørkleggingspressen. Derfor kan man si at folket er uskyldig. I allefall jeg mener det.

  Juncker er bare et talerør for maffian, han skulle vært kjeppjagd sammen med resten av byråkratene i Bryssel. KJEPPJAGD.

  Å nå er det nok statsminister Erna Solberg i Norge, og mange flere statsledere her i Europa.
  MER ENN NOK!

bjørn

Posted: 26 maj 2016 - 14:13 - Svar

Antallet af ugyltige stemmer steg med 70% selv om valgdeltagelsen steg med 3% fra 1. – 2. Runde af præsidentsvalget. Hvorfor skulle østrigerne være blevet så meget dårligere til at sætte krydser – på en måned? Måske fordi optællere stod med en pen og lavede ugyltige stemmer under optællingen? De landsforrædere har smit alle skrubler, især i de store lande!
I Bananrepublikken berettes der om valgsvindel ved hvert valg. Hvorfor ikke også i Østrig?

  GustaWasa

  Posted: 26 maj 2016 - 15:19 - Svar

  Makten kan lura folket, om folket fortsatt tror att makten är “demokratisk”.

  Men det går inte längre för “makten” att bedra medborgarna längre i Europa och Norden. Det är därför som de numera bedriver “hatkampanjer” som skall avskräck folk från att vara tydliga demokrater. Det är deras enda chans att kväsa “yttrandefriheten”.

  Det är därför som de kallar demokraterna för, fascister och nazister! Allt för att pådyvla medborgarna en negativ klang, så att makten kan fortsätta att besitta sin odemokratiska tron.

  jonny_99

  Posted: 26 maj 2016 - 15:47 - Svar

  „Nur nicht kriminell werden – also, nicht sehr.“

  https://www.youtube.com/watch?v=VQ9ZVObVf-Y

invernes

Posted: 26 maj 2016 - 17:36 - Svar

Kallades “jävla muslim” – dödade chefen med 60 knivhugg

http://www.friatider.se/kallades-j-vla-muslim-d-dade-chefen-med-60-kni vhugg

  Ann O Nym

  Posted: 27 maj 2016 - 18:35 - Svar

  Slovakias statsminister: Muslimer hører ikke hjemme i vårt land.
  Frieord.no.

MollyM

Posted: 26 maj 2016 - 18:51 - Svar

Du er da fuldstændig ustoppelig! Dine indlæg er dybt antisemitiske, fortænkte, skrupskøre, konspirationsfikserede. På et eller andet tidspunkt spår jeg, at du bliver meldt til politiet for racisme. Dumhed og vanvid kan man jo desværre ikke straffes for. Jeg var så håbefuld at tro, at du også var blevet blokeret her, men ak, hvor naiv kan man være …

  MollyM

  Posted: 27 maj 2016 - 12:07 - Svar

  Hvad oplysning angår tror jeg nu nok, jeg er et hestehoved foran dig. Jeg er veloplyst, veluddannet, velorienteret. Men fortsæt du bare dine rablerier, om ikke andet er de underholdende – jeg tænker dog ikke mere spilde min kostbare tid på at læse dem. Jeg laver en mental blokering på dine udgydelser fra og med NU. Skulle jeg være liberal? Det er sandelig nyt for mig – men dansk er jeg 🙂

   T. Snorrason

   Posted: 27 maj 2016 - 16:27 - Svar

   At clareal måske ikke er helt ude i skoven med sine synspunkter om diktatur, meningskontrol, kontrol (læs censur) i global skala, ikke kun EU synes temmelig klart, Og EU er kun en lille del af det projekt, men selvfølgelig ved Juncker, hvad der arbejdes på bla. via FN, som jo netop arbejder på sådan “kontrol” af ytringer mod islam, forklædt som “racismeforbud”.
   Molly, hvad synes du om:
   »Endelig vil vi muligvis åbne, videregive ller gemme dine personlige data, herunder dit private indhold (såsom indholdet i dine e-mails, samt andre private meddelelser eller filer, der findes i private mapper), hvis vi i god tro mener, dette er nødvendigt(…)«
   Sådan lyder et af de mange punkter i en 45 sider lang “Privacy Agreement”-aftale, som man skal godkende med et flueben, når man installerer det nye Windows 10.
   Firmaer som Microsoft, Google og Fjæsbog har allerede givet tilsagn om teknologisk hjeælp til FN og husk feks. Suckerbergs tilsagn til Merkel.
   Obama og Clintonkællingen har arbejdet på samme projekt, hvilket heller ike er ukendt.
   Så et eller andet er ved at ske, det er helt sikkert.
   Junckers pladder om at bekæmpe “højrepopulister” er jo blot new-speak, det han mener er: “bekæmpe enhver, der er imod befolkningsuskiftning og import af socialklienter fra Afrika og islamiske lande for at knække nationalstaterne.
   Med ordet “højrepopulisme” prøver han at stemple diverse som nazister, et frygteligt skædsord i vore dage, skønt nazismen var en socialistisk og national bevægelse med raceteorier, som faktisk også Danmark bendte sig til den gang. Selv det rakile Venstre med K.K. Steincke i spidsen.
   Og enhver der stemples som “nazist” i vore dage, anses som nærmest klar til nærmeste Einsatzkommando! Totalt vrøvl. Nazismen af i dag findes i grænselandet mellem partier som SF og Socialdemokratiet.

   Clareals jødekonspirationer giver jeg ikke meget for, men historien om øst- (khazarerne) og vestjøder er korrekt nok. At der var et jødeproblem i Østeuropa før WWII er også korrekt, ikke mindst fordi Rusland sendte (deporterede) jøder ud af selve Moder Rusland til Pale – områder langs den russiske grænse, hvor jøderne var tilladt at leve efter egne love.
   Alle jøder var ikke blot salmesyngende bibelsvingere, heller ikke den gang, en meget stor del var involveret i diverse kriminelle aktiviteter, hvilket er facts.

    snaphanen

    Posted: 27 maj 2016 - 16:30 -

    du skal ikke spilde din tid på ham. Jef spammarkerer ham, men det kan han ikke forstå. Jeg får min tekniker til at ordne ham

    T. Snorrason

    Posted: 27 maj 2016 - 17:07 -

    Jeg finder det forkert at smide clareals ud.
    Du og Molly er måske forargede eller hvad ved jeg, men diverse kan jo blot jorde de synspunktet clareals giver udtryk for.
    At lukke hans adgang til ytre sig, er ikke bedre end Juncker et al’s forsøg på censur og meningsterror.

    MollyM

    Posted: 27 maj 2016 - 17:33 -

    Jeg er ikke forarget, den slags beflitter jeg mig ikke med – MEN det er meget provokerende igen og igen at se disse alenlange negative udgydelser om det jødiske folk. Og ærlig talt troede jeg ikke, man ville finde den slags på en lødig blog, det devaluerer den. Jeg kan jo se, at denne Clareal har fået diverse advarsler, uden resultat, alligevel fremturer han uantastet med de samme tirader, igen og igen. Han er forøvrigt udelukket fra Avpixlat, som jeg også sætter højt. Men, hvis du synes hans maniske plapren er acceptabel, ja, så melder jeg pas ….

    T. Snorrason

    Posted: 27 maj 2016 - 17:53 -

    Tja, jeg bliver ikke ophidset over diverse tirader, men morer mig nærmest, ganske som da man på Uriasposten havde venstreorienteret, “venstrefløjseren”, som han kaldtes, der kørte frem med diverse venstreorienteret ævl. Alle morede sig kosteligt, hvor gang han optrådte.
    Og når clareal henviser til “Zions vises protokoller” som kildeskrift, nå ja så er niveauet lagt.
    Men bedre at lade diverse hælde den slags ud end at forbyde, det er meningscensur, ganske som sharialove og hvad det er FN og diverse politikere nu forsøger at indføre globalt.

    MollyM

    Posted: 27 maj 2016 - 18:02 -

    Jeg har ikke bestilt andet end at imødegå hans fantasterier, men det er jo omsonst – og der er trods alt grænser for hvor lavt niveauet kan/bør være. Selv i et debatforum! Og hver gang får jeg bare en nedladende bemærkning retur – jeg kan fortælle dig, at der i hvert fald ikke er noget i vejen med min viden og oplysthed! For slet ikke at tale om erfaring og uddannelse. Størsteparten af hans henvisninger er det rene nonsens … dictum!

    MollyM

    Posted: 27 maj 2016 - 17:26 -

    TAK, Steen – jeg orker simpelthen ikke mere af alt det jøde-snak. Men, jeg er jo glad for Snaphanen, så det ville være ærgerligt at opgive at kommentere her, bare p.g.a. 1 råddent æble

    MollyM

    Posted: 27 maj 2016 - 17:35 -

    K. K. Steincke var socialdemokrat

    T. Snorrason

    Posted: 27 maj 2016 - 18:01 -

    det gør det ikke bedre.

Niels Henriksen

Posted: 27 maj 2016 - 00:01 - Svar

Dejligt at se, at den svenska dialog-polisen altid står klar til at møde tidens mange spændende udfordringer i det “moderne” multikulturelle svenske samfund med et åbent sind, LBQT-tolerance og højt humør 😉

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/svensk-politi-i-lyseroedt-tylsk oert-vi-er-altid-klar/6098971

26. maj 2016 – kl. 18:09

Svensk politi i lyserødt tylskørt: Vi er altid klar!!!

Politiet i Huddinge får hård kritik på de sociale medier efter at have lagt et
festligt billede op af mandlige betjente, der drikker øl og er iført tylskørt

Af: Ulrik Bachmann

Flest er negative

Men på de sociale medier lader det ikke til, at svenskerne synes særlig godt om initikativet.
– WTF! Ikke underligt, at ungerne i forstæderne synes, at svensk politi er nogle fjolser. [!!!]
Hvordan kan sådan noget ske på en officiel side? Politiet skal være autoritære og indgyde respekt.
Havde billederne været private, var det en sag, men officielt sender det de helt forkerte signaler.
Hvad blev der af den sunde fornuft? Den lader til at være helt forsvundet og erstattet af køn,
feminisme og hbqt (svensk forkortelse for homoseksuelle, biseksuelle, queer og transseksuelle –
red.). [!!!] Tro mig, det fungerer ikke, skriver en bekymret stockholmer i kommentarfeltet.

Men ifølge Reine Berglund handler billederne om at vise, at politiet er mennesker som alle andre. [ !!!!! ]

– Mennesker som alle andre går ikke rundt i rosa kjoler og laver skæg, kommenterer en mand.

Det får Berglund til at svare:

– Der findes dem, som både har skæg og kjole. [ 😉 😉 😉 ]

Islamofoben

Posted: 27 maj 2016 - 00:23 - Svar

Juncker er Fascist eller kommunist.
EU landene bør avsette denne gale mannen umiddelbart.

  jasminum

  Posted: 27 maj 2016 - 00:51 - Svar

  En sann psykopat. Rett mann på rett sted sier Soros, og spytter langt etter sin nyttige idiot, han har mange slike.

  MollyM

  Posted: 27 maj 2016 - 12:08 - Svar

  Du glemte magtliderlig! Han er et typisk eksempel på at magt korrumperer

Leave a Comment