21
sep
Seneste opdatering: 21/9-16 kl. 1902
18 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Af Cherif El-Ayouty, Dansk Samling

Alle taler om uønsket ikke-vestlig indvandring. Udtrykket ’ikke-vestlig’ bruges i udstrakt grad i diskussioner om indvandring, asylsøgning og flygtninge, især når man ønsker at være politisk korrekt. Mange bruger også udtrykket ’ikke-vestlig indvandring’ for at give udtryk for og definere, hvem de ønsker at lukke ind i vores land … eller snarere hvem de ikke ønsker at lukke ind

Men hvem og hvad dækker ’ikkevestlig’ i grunden over?

Det nemmeste er at forklare, hvad vestlig er. De vestlige lande omfatter ifølge Udenrigsministeriet EU, USA, Canada, Australien og New Zealand. ’Vestlig’ er således møntet på lande med fri markedsøkonomi og en kultur, som har sin oprindelse i europæisk civilisation, og som stadig har en vis tilknytning hertil og vedkender sig disse rødder.

Ikke-vestlige lande er alle andre lande og omfatter altså ikke blot mellemøstlige folkefærd på flugt eller afrikanere, der jagter lykken på det europæiske kontinent, men også folkefærd, som tæller blandt Danmarks handelspartnere, f.eks. Japan, Kina, Singapore, Sydkorea, Vietnam, Indien, Sydamerika.

Deraf følger, at ikkevestlig indvandring således også omfatter folkefærd, vi ellers meget gerne vil handle og gøre forretning med for slet ikke at sige invitere til at etablere virksomheder og slå sig ned her.

De, der taler om at begrænse indvandring fra ikkevestlige lande for at hindre folk med en dogmatisk religion i at infiltrere vores samfund, risikerer altså med deres argumentation at udelukke mennesker, der deler vestlige værdier, kulturgrundlag og moral og holdning til ligeværd og uddannelse.

Måske er det på tide at lægge den politiske korrekthed på hylden og kalde en spade en spade? Måske er det på tiden at sætte foden ned og sætte en stopper for uhildet knæfald for en samfundsorden, der karambolerer med demokrati og ligeværdighed? Måske er det på tide at tage bladet fra munden og tilkendegive ligeud, hvem der er ønsket, og hvem der er uønsket? Måske er det på tide at stille krav?

Når udtrykket ’ikke vestlige’ er brugt i forbindelse med indvandrere, flytninger eller asylansøgere, er det de fakto, kun muslimer man taler om. Det er det segment man mener er problematisk, da andre ikke vestlige indvandrere, har vi så godt som ingen problemer med.

Her kommer vi imidlertid i karambolage med ikke blot menneskerettigheder og konventioner, men især ultraliberalister og venstreorienterede, som repræsenterer 50 procent af befolkningen. Deres modargument er, at ikke alle muslimer er terrorister in spe, analfabeter, homofober, misogyne kvindeundertrykkere, arbejdssky bedragere, totalitære fascister osv., og at der er masser af muslimer, vi kan få glæde af. At vi kommer til at mangle arbejdskraft. Mangle arbejdskraft, javist, men ikke uuddannet arbejdskraft. Heller ikke analfabeter. Eller mænd, der ikke vil arbejde med kvinder eller homoseksuelle. Eller kvinder der ikke må arbejde med mænd. Eller mennesker, der ikke vil røre ved svinekød, alkohol og anden varer, der ifølge deres tro er haram. Eller som diskriminerer kvinder, børn og LBGT’er. Den arbejdskraft, vi kommer til at mangle, er veluddannet arbejdskraft, der vil og kan arbejde i henhold til danske arbejdsvilkår og respektere ligeret for alle. Og som er i stand til at assimilere sig demokratiske forhold.

Problemet med organiseret religion er, at det er intellektuelt uforsvarligt. Muslimer kommer hertil med opfattelser, som står i kontrast til herskende lokale opfattelser, og kræver eksklusiv respekt for deres egen kultur, selv om de er helt ude af trit med den kultur, de er kommet til.

Men på et punkt har de ret, de venstreorienterede, ultraliberalisterne og andre ’politisk korrekte’: Naturligvis udfører ikke alle muslimer terrorhandlinger. Det siger sig selv. Det sagt, så udføres så godt som alle nutidige terrorhandlinger af muslimer i Allahs navn. Det kan derfor konkluderes, at det er blandt muslimer, vi skal finde de rådne kar, aka dem, der ikke ønsker at leve blandt os efter demokratiske spilleregler, og som gør livet surt for fredelige og demokratisksindede muslimer generelt.

Men hvordan skal vi klare den udfordring? Hvordan får vi et velfungerende filter, der kan si de skadelige og uintegrerbare muslimer fra de ’gode’ muslimer?

Under anden verdenskrig og lige efter Pearl Harbour-angrebet på den amerikanske flåde lod amerikanerne det gå ud over de japanere, der boede i USA på daværende tidspunkt. Af hensyn til deres personlige sikkerhed – og USA’s – blev alle japanere interneret i lejre med den undskyldning, at det var for at beskytte dem mod vrede amerikanere. Opholdet i lejrene varede i tre år, og selv om forholdene ikke var på første klasse, var det på ingen måde koncentrationslejrlignende forhold.

Isis og andre terrororganisationer, hvis erklærede formål er at udbrede islam og oprette et verdensomspændende kalifat om nødvendigt med magt, har erklæret Vesten krig. Og Vesten har erklæret krig mod disse totalitære organisationer, der opererer ved vold, magt, undertrykkelse og tilsidesættelse af internationale konventioner og menneskerettigheder. Om vi vil det eller ej, er vi således de facto i krig. Tredje verdenskrig?

Denne situation er ikke ulig den, USA og Japan befandt sig i lige efter anden verdenskrig og Pearl Harbour. Jeg har dog mine tvivl om, hvorvidt vi i Vesten kan gøre det samme som amerikanerne og internere dem i lejre, mens vi filtrerer og bekæmper de skadelige elementer. Det gør vestlige nationer ikke – det byder os imod og går imod vores opfattelse af menneskerettigheder.

Vi kan alle uanset politisk ståsted blive enige om, at rabiate muslimer og fundamentalistiske islamister er skadelige for det vestlige samfund, og at vi bør tage et opgør med dem og sætte ind for at hindre spredning af deres farlige budskaber. Det til trods kan ingen i dag forestille sig så drastisk et tiltag som det, amerikanerne gjorde mod japanerne i sin tid. Så meget desto vigtigere er det, at vi får etableret et finmasket net, der på et tidligt tidspunkt kan filtrere de skadelige elementer fra de gode. Det har vi ikke i dag.

Derfor bør vi i mine øjne indføre totalt indvandringsstop for muslimer, der ikke allerede har opholdstilladelse eller et besøgsvisum. Denne procedure bør indføres øjeblikkelig og fortsætte, indtil vi finder en varig praktisk løsning. En del af løsningen kunne måske være at hjælpe muslimer i nærområderne, så de bevarer deres tilknytning til deres egen kultur, og at hjælpe forfulgte kristne til nye tilværelser, måske ved at tilbyde dem et nyt ståsted her, hvor de kan praktisere deres religion uden diskrimination og forfølgelse.

Samtidig bør vi sætte alt ind på at identificere eventuelle skadelige og uintegrerebare elementer, der allerede befinder sig her i landet og retsforfølge disse i det omfang, vi kan, og bortvise uønskede og/eller kriminelle personer, der ikke har statsborgerskab, samt ikke mindst eksekvere bortvisningen.

Så, nu fik jeg det sagt. Det, de fleste tænker på og taler om i det skjulte.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


selma

Posted: 21 september 2016 - 10:24 - Svar

På tide med en utredning av situasjonen som er nyansert. Og interessant at den kommer fra en person som har sin kulturelle bakgrunn fra et muslimsk land (om jeg ikke tar feil)
Hele den styrte innvandringen til Europa kom galt av sted, ved avtalene som EU /EUs forløper og Den arabiske liga fikk i stand i 1973. Da ble EAD et faktum (euro-arab dialogue) og da dukket PAEAC opp som troll fra esken. (Det parlamentariske forbund for det euro-arabiske samarbeid). Den består av parlaments-medlemmer og senatorer håndplukket av EUs regjeringer.
Vi har ikke hørt om den, heller ikke om alle nettverksorg. som har levd sine liv i Europa i alle disse år, med kun en oppgave; å lette islams inntog i våre land. Et stort svik. AoC, ALF, HLG, HLAG, MEDEA, ISESC, Strategy for Islamic Cultural Action outside the Islamic World etc. etc. Org. yngler i antall.
Jeg unnskylder ikke europeiske politikeres verk og det de har gjort.
Men de har vært utrolig naive og svake, grådige og selvopptatte og opptatt av egen vinning.
Vi mangler tydeligvis politikere som har kunnskap, mot og styrke/handlekraft til å forstå hva som skjer på bakkeplan, og som evner å se fremtiden i lys av de destruktive kreftene som finnes i islam.
De er altså ikke der, de politikerne vi har, med unntak av noen svært få og slett ikke i alle europeiske land.
En ulykke for oss som europeere.

Ja, selvsagt bør vi stoppe all muslimsk innvandring.
Så må en utsendelses-prosess igang der kriterier må legges til grunn for hvem som kan/vil etterleve de verdier og lover og regler som gjelder i våre land. Den kristne kultur skal være gjeldende, andre kulturer skal ikke likestilles med den som har skapt vårt kontinent.
Det må bli et take it or leave it- vedtak, som skal gjelde for hele Europa.
Muslimske land har i mange år fått økonomiske overføringer fra Europa og USA. På tide de begynner å dette krav til hvordan pengene brukes, og kontroll av dette. Null-toleranse for korrupsjon.
På tide også med en slutt på offer-rolletenking og -føling fra muslimske lands side
Det er verdier det er snakk om her, og at disse verdier overholdes.
For å komme dit, er man nødt til å benytte seg av metoder som ikke er verdige et demokrati. Men det vi bivåner i disse tider, ligner heller ikke på demokratiske verdier. En overkjøring og arroganse overfor eget folks trygghet og sikkerhet til fordel for blind lojalitet for overnasjonale og destruktive krefter.

  jasminum

  Posted: 21 september 2016 - 13:35 - Svar

  Fletter dette inn her via deg Selma; jeg leser snaphanen senere idag: Her er en notorisk menneskefiende:

  http://frittsamfunn.com/

  jasminum

  Posted: 21 september 2016 - 23:39 - Svar

  Om du orker dette:
  http://www.freebritainnow.org/0/fabiansociety.htm
  Selv er jeg redd tiden har rent ut. EU vet, og har visst fra starten hva deres rolle er.

   selma

   Posted: 22 september 2016 - 07:18 - Svar

   Jeg har ikke sett lenken du henviser til enda, tar den senere.
   I Per – Aslak Ertresvågs bok “Makten bak makten” , på s. 232, er det et bilde av en koloss av en statue. Den er reist av ukjente, i staten Georgia i USA, for ikke mange år siden.
   Den bærer en oppfordring til verden på flere språk.
   Budskapet er at verdens befolkning bør ligge på rundt 500 mill. mennesker, “i balanse med naturens bære-evne”.
   Ertresvåg sier videre, at den maktgruppe som står bak globaliseringen har som ett av sine mål at verdens befolkning skal drastisk reduseres, gjennom krig, sult, og spredning av smittsomme, dødelige bakterier.
   5.opplag av boka kom ut i 2009. Først utgitt i 2006.
   Oppløsningen av gamle verdier og nasjonalstatens svekkelse er biter i en planlagt totalitær verdensstat. Ingen militærmakt kan stanse den utviklingen som er satt i gang.
   Men det finnes andre metoder, som P.A.E. anbefaler alle å handle etter.
   Jeg anbefaler hans tre bøker for interesserte. Sterk lesing, men viktig.

Steinadler

Posted: 21 september 2016 - 10:46 - Svar

Ikke-vestlige lande er alle andre lande og omfatter altså ikke blot mellemøstlige folkefærd på flugt eller afrikanere, der jagter lykken på det europæiske kontinent, men også folkefærd, som tæller blandt Danmarks handelspartnere, f.eks. Japan, Kina, Singapore, Sydkorea, Vietnam, Indien, Sydamerika. […] Når udtrykket ’ikke vestlige’ er brugt i forbindelse med indvandrere, flytninger eller asylansøgere, er det de fakto, kun muslimer man taler om. Det er det segment man mener er problematisk, da andre ikke vestlige indvandrere, har vi så godt som ingen problemer med.

Overhode ikke. når jeg taler om “ikke-vestlige” så mener jeg ikke-vestlige. Visse etniske grupper er åpenbart mer problematiske enn andre. Men i siste instans fører all innvandring av fremmede folkegrupper til at samholdskraften i samfunnet svekkes. Det har da også vært påvist i flere studier at tilliten folk imellom svekkes i takt med “multikulturaliseringen”. OG det handler slett ikke bare om muslimsk innvandring. På det mest generelle planet betyr det at nettverk innad i de etniske grupperingene, og evnt særinteresser de måtte ha, svekker fokuset på almenne problemer. Allerede klasseforskjellene i et samfunn er jo et problem i seg selv. Men kommer det inn fremmede etniske grupper i tillegg så viser erfaringen at disse jevnt og trutt også skjeler til egne gruppeinteresser av forskjeligge slag. Tildels slår fremmede etniske grupperinger seg også sammen for å overkjøre den opprinnelige majoritetsbefolkningen. Bare et tilfeldig, men et av de mer graverende eksempel her fra Norge: Da vårt Barneombud gikk ut med det høyst rimelige forslag at såkalt “omskjæring” av små guttebarn burde forbys allierte jøder og muslimer seg med hverandre for å kunne fortsette med disse barbariske overgrepene. De allierte seg til og med på det europeiske planet. Takket være denne alliansen endte det med at nesten samtlige norske politikere, istedet for å følge opp Barneombudets forslag, endte opp med å stemme for et lovfremlegg om at “omskjæring” skal finne sted ved norske sykehus. For visse deler av politikerstanden var det ganske enkelt umulig å gjøre annet pga lojaliteten ovenfor jødene i Norge, for andre handlet det snarere om å verne om muslimenes “tradisjoner”. Resultatet at det knapt engang var mulig å få noen åpen offentlig debatt om saken. Denne alliansen mellom jøder og muslimer spiller selvsagt også en tilsvarende rolle når det gjelder slakting av dyr uten bedøvelse.

Det er forøvrig heller ikke slik at evnt “kristen bakgrunn” er noen garanti for noe som helst. Det mest slående skrekkeksempel her i Norden er vel de syrianske kristne i Södertälje, hvor til og med menighetsledere var involvert i mafiavirksomhet. Tilsvarende representerer selvsagt også innvandring fra Latin-Amerika sine egne potensielle trusler, feks i form av både narkotikasmugling og salg og ved at etableringen av enhver “minoritet” utover en viss størrelse drastisk fra grovt korrupte landområder med svake statsdannelser øker risikoen for etablering av organisert kriminalitet.

Utover dette kommer selvsagt det faktum at enhver fremmedkulturell innvandring er en trussel mot selve de nordiske folkenes eksistens. I verdensmålestokk dreier dette seg allerede om sterkt truede folkeslag – og det nettopp i motsetning til folkegruppene som dominerer i Japan, Kina, Syd-Korea, India, ja endog de fleste landene i Latin-Amerika om man så regner hvert av dem for seg.

  Thomas

  Posted: 21 september 2016 - 22:16 - Svar

  Her treffer du spikeren på hodet. Vi har ikke bare rett til å verne om egen etnisitet – vi har endog en plikt til å forvalte vårt samfunn på en slik måte at det overlates til våre etterkommere i best mulig stand. Dette innebærer å forhindre etnisk og kulturelt forfall påført oss av bl.a. ikke-vestlig innvandring.

  jonny_99

  Posted: 22 september 2016 - 00:53 - Svar

  Helt riktigt!

  Om vi tar Danmark som exempel så bör varje spörsmål och vägval som rör landet och folket följa riktmärket: “Is it good for the Danes?”

  Steinadler

  Posted: 26 september 2016 - 09:43 - Svar

  Saken som nå går for Nedre Romerike tingrett handler dog ikke bare om kanskje norgeshistorien største skattesvindel utført av privatpersoner i svindlernettverk, så langt fem nettverk, men der skattejegerne er på jakt etter 15-20 nettverk til, hvor vi snakker millioner på millioner av unndratte skattekroner. Saken er også et bevis på at det norske tillitssamfunnet er historie. Interessant er det også at det avdekkede jukset utføres stort sett av personer med utenlands opprinnelse. […] SAK 2: Vietnamesisk kvinne Det er denne kvinnen det anonyme tipset i 2012 skal være rettet mot. Aftenposten skriver at ifølge tipset tok hun 500 kroner pluss opptil 30 prosent av det ”kundene” urettmessig fikk igjen på skatten for hver selvangivelse hun sendte inn. Skattejegerne fant frem til den nå 40 år gammel vietnamesisk kvinne. Hun har sittet fem uker i tingretten, tiltalt for å ha sendt inn over 3.000 selvangivelser på vegne av 2.147 skattytere. Det skal være ført opp fradrag på 202 millioner kroner som det ikke er lovhjemmel for. Langt de fleste av kvinnens ”kunder” kommer fra Vietnam, Pakistan eller andre land i Asia. HRS.no, 26. september 2016. Kriminalitet Fra selvangivelse til selvberikelse.

   Steinadler

   Posted: 26 september 2016 - 10:07 - Svar

   Bare for ordens skyld: Valget av saken med den vietnamesiske kvinnen er strengt tatt noe tilfeldig. Et par andre ikke-muslimske nettverk nevnes også – tamilsk og polsk. Rent generelt handler det, tør jeg påstå, om at lojaliteten fra disse folkegruppenes side ovenfor et folkefelleskap basert på en flere tusenårig historie, inkludert langt på vei felles genetisk opphav, i beste fall er svakere, i verste fall fraværende hos disse innvandrergruppene. Resulatet selvsagt også at selve folkefelleskapet destrueres – i.e. “myrdes”. Mitt valg av SAK 2: Vietnamesisk kvinne “noe tilfeldig”, men ikke helt. Jeg assossierte den også med hva et par slektninger av meg som stadig var i arbeid i norsk helsevesen på 1990-tallet fortalte om sine erfaringer med sykepleiere importert fra Østen, riktignok nærmere bestemt Filippinene. Disse kunne i og for seg gjøre godt faglig arbeid. Men innstillingen ovenfor (de tross alt i hovedsak “innfødt” norske) pasienter var preget av en form for kjølighet og distanse som for en norsk sykepleier ville være høyst atypisk. De samme importerte sykepleiere viste også en påtagelig tendens til å trekke seg unna når mer belastende situasjoner oppstod. Man skal som kjent “ikke generalisere”. Men nettopp denne form for svært omfattende svindelsaker, som også eksemplifisert ved de nærmere tusen drosjesjåfører som systematisk svindlet skatteetaten, og den såkalte “Lime-skandalen”, understreker jo nettopp også at man står ovenfor en langt på vei generell innstilling som nettopp preges av noe som i beste fall må kunne kalles kynisk avstand og kulde.

Charles Nielsen

Posted: 21 september 2016 - 10:54 - Svar

En ex-muslim der har undgået islams dødsstraf advarer: “Forsvar jer så længe I kan!”

https://youtu.be/iIkEIXTsQpY

Så uanset pind skal vi op af stolen.

KnudMadsen

Posted: 21 september 2016 - 12:42 - Svar

En snild måde at komme om ved definitionen på, hvem vi ikke vil have ind, er at sige, at det handler om folk fra Muhamedanien. Så er det forklaret uden de mange omsvøb.

Svend

Posted: 21 september 2016 - 13:01 - Svar

Kort sagt, så skal vi ikke tage imod nogen. I hvert fald ikke nogen vi ikke kan udnytte groft – nå ja, have glæde af. IQ test ved indrejse – alt under 120 afvises. Jeg synes også, at vi skal til at tale om, hvad vi gør ved vore egne nassere? Give dem en ½ million med, hvis de forlader Danmark for evigt?

  selma

  Posted: 21 september 2016 - 15:45 - Svar

  Tanken om å “rydde opp i” / revurdere en demografisk realitet som har vist seg å inneholde så mye krutt for fremtidens Europa, er ingen god tanke. Mye kunne vært sagt om dette.
  For meg utgjør det en stor forskjell når en inder som bor i India, med en form for yrkesutdanning bak seg, søker på en stilling i Norge, og får den. Han flytter hit ,med familien.
  Eller en filippiner gjør det samme. Å søke jobb krever at man fyller de kriterier firmaet/selskapet ettersøker.
  En araber som bor i Irak kan gjøre det samme. Helt greitt.
  Dette blir en annen form for pluralisme enn den av våre politikere styrte innvandringen som skjer nå.
  Kulturer blandes på en naturlig måte, der de som kommer, tilpasser seg vertslandet kultur. Da vil det sannsynligvis også finne sted en vestlig-gjøring for de som kommer hit.
  Det er sterke krefter i den muslimske verden (OIC, paraplyorg. for verdens muslimske land) sterkt imot.
  Derfor ble multikulturen til i lovs form, for det viste seg at muslimer ikke ville integreres i våre samfunn.
  Derfor har vi mengdevis av muslimske råd og org. og forbund og politiserte moskeer. De skal sørge for at muslimene beholder sin muslimske identitet.
  Det er en del av planen om verdensherredømme, og dessverre ikke noe som tilhører kun en fjern fortid. Islams religiøse dogmer forkaster alle andre religioner, og mener kristne og jøder har valgt feil/ vært ulydige mot Gud og skal straffes for dette.
  Så kan man jo spørre om vi skal akseptere islams krav om særbehandling i vestlige land, om vi mener det er forståelig at våre samfunn vil preges av moskeer med høye minareter og innkalling til bønn fra disse. Når de blir sterke og mange nok, vil krav om flere moskeer komme. Allerede kjøpes det opp tomter for millioner av kroner i norske samfunn.
  Og minaretene vil helt sikkert rage høyere enn våre kirketårn. det er bare snakk om tid. Det er også¨et symbol på islams makt.
  Skal man fortsette å vende det andre kinn til, fordi man er kristen?
  C.S. Lewis sier noe veldig klokt, etter min mening, i boka “Mere Christianity.”
  ” The most dangerous thing you can do is to take any one impulse of your own nature and set it up as the thing you ought to follow at all costs.
  You might think that love of humanity in general was safe. But it is not.
  If you leave out justice you will find yourself breaking agreements and faking evidence in trials “for the sake of humanity”, and become in the end a cruel and treacherous man.”-

sussebassa

Posted: 21 september 2016 - 13:28 - Svar

Kall de hva du vil…
Er mer interessert i å se på hva denne gjengen av muslimer forårsaker når de får bosette seg i Europa…
Ikke noe positivt, BARE negativt, så send alle disse destrutive “parasitter” Ut.
Nå må man begynne å tenke først på eget folk i eget land…fordi Eu kommer snart å bryte helt sammen..redan begynt.
Følge Englands ex å gå UT av EU/Schengen..før det er helt for sent.
Vi går spennende tider i møte, men med en klar høyredreining…Merkel får det ene nederlaget etter det andre…og et mer innv kritisk parti får stor oppslutning..kommer på banen.
Le Pen frammasj i Frankrig, og Åkessons i Sverige…Fellesnevneren er at de alle vil stenge grensene for flere
muslimer..og forhåpentligvis på lengre sikt…sende de UT..et sted må man begynne..og helt tydelig har den opprinnelige befolkning fått nok.
Ingen tid å miste nå.
Innen en 2 årsperiode regner jeg med mye av det politiske landskapet vi har idag er endret ifht en IKKPK landskap..med eller uten borgerkrig.

Charles Nielsen

Posted: 21 september 2016 - 14:05 - Svar

Alt andet Undtaget Islam kan bruges til noget.
Konvertering inden borgerkrigen starter er tilrådig.

invernes

Posted: 21 september 2016 - 19:50 - Svar

Hvem skal Danmark ikke ta i mot ? svaret er ingen ! dansker har rett til å beholde sitt land for seg selv som det nordmenn og svensker har, total innvandrer stopp må gjennomføres, grensene må stenges over hele Europa .

Muslimer må hives ut .

Sverige er nok fortapt dessverre.

https://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/4275/678/original.gi f

  sussebassa

  Posted: 22 september 2016 - 09:35 - Svar

  Nå har Sverige Åkesson SD, og på siste måling fikk stort overtak ifht til andre partiene..fremgang hver gang, og vi vet hva han står for…når han overtar regjering.
  Så hva med Danmark. så mye rot og ingen vil liksom ta ansvar, så det kan likegodt bli Danmark som blir fortap…og ikke Sverige.

Leave a Comment