26
sep
Seneste opdatering: 26/9-16 kl. 1344
2 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Men når han har udebys gæster, ser han “Amsterdam-siden” for første gang. Vandsiden er ikke byens værste side.

kanalrundfart-23-september-2016-247kanalrundfart-23-september-2016-159kanalrundfart-23-september-2016-226kanalrundfart-23-september-2016-190kanalrundfart-23-september-2016-193kanalrundfart-23-september-2016-278kanalrundfart-23-september-2016-7 kanalrundfart-23-september-2016-169 kanalrundfart-23-september-2016-181kanalrundfart-23-september-2016-198


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Buch

Posted: 27 september 2016 - 19:14 - Svar

En indfødt og en fra udlændighed stammende kan være kanaler i sig selv.

Om det er samme kanal kan være en problematik.
Jeg forstår dog ikke helt hvorfor Syd- og Nordhavnen ikke er blevet mere kanaliseret. En bolig ved vandet og udsigt til vand er nu lettere ved kanaler…
Eller?

Peter Buch

Posted: 2 oktober 2016 - 21:08 - Svar

STRØMMEN, der skiller København fra Christianshavn, er strid og stærk, saa det er forstaaeligt, at man med
Fortidens Smaabaade tit havde svært ved at klare sig, undertiden gik jo ogsaa nogle til Bunds.

Delte vilde den gode Kong Christian den Fjerde raade Bod paa, da det, efter at han havde planlagt Byen
Christianshavns Anlæg, vilde være af stor Betydning for Byens hurtige Udvikling, at Overfarten blev tryg og
nem. Han anlagde derfor i Aarene 1618 — 20 den store Amagerbro fra Børsgade til nuværende Brogade, den
Gang Strandgade, da Terrænet, hvor Brogade ligger, endnu ikke var opfyldt, men Vandet gik helt op til
Strandgade.

Det var ingen let Sag at føre denne Bro over, og mange besindige Folk rystede paa Hovederne og mente, at
det gik aldrig. Herom fortæller Resen følgende:
»Kong Christian den Fjerde lod den i Aarene 1618 — 20 bygge og giøre med stor Bekostning, at den kunde
være en tryg Overfart mellem Byerne, hvilket nogle af Førstningen holdt umuligt og en forgieves Idræt, efterdi
Steden er saa ubeqvem, og den stride Strand med saa stor Magt rendte der nedenunder, men Hans
Mayestets Skarpsindighed og Fornuft brød igiennem det alt sammen, saa at han fik sit Forsæt lykkelig frem.«

Imidlertid har det ikke altid været uden Fare at passere denne »vældige Bro, som blev lagt over Dybet og den
stridige Strøm«; thi der er Eksempler paa, at Vogne med Heste og Kuske er væltet ned i Vandet, men
Samtiden forsikrer, at det ikke var Broens Skyld, men de kørendes egen Uforsigtighed eller »Guds forborgne
Domme«.
https://archive.org/stream/christianshavn00bokk/christianshavn00bokk_d jvu.txt

Leave a Comment