4
okt
Seneste opdatering: 4/10-16 kl. 1338
8 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Det er kjent at Anders Behring Breivik har fått sende og motta en rekke brev i fengselet, selv om noen er blitt sensurert. Jeg har aldri fått noe brev fra Breivik. Jeg mottok heller ikke hans såkalte manifest i juli 2011. I 2016 fikk jeg derimot tilgang til fem av ABBs brev via en annen kilde. Brevene jeg har sett fremstår som autentiske og er nesten helt sikkert ekte. Jeg gjenkjenner også Breiviks skrivestil. Til gjengjeld finnes det trolig flere brev i sirkulasjon enn de 5 jeg har sett.

Jeg er ekstremt lei av Breivik og var først usikker på om jeg orket å skrive noe om disse brevene. Jeg konkluderte gradvis med at dette var nødvendig. Når jeg først hadde analysert hans kompendium kunne jeg like gjerne analysere disse brevene også. Mediene har fra første dag vært svært selektive med hva de siterer av Breivik. Dessuten skaper han fortsatt avisoverskrifter. Norge er ennå ikke helt ferdig med ABB og 22. juli-saken.

Våren 2016 ble det holdt en ny rettssak i Skien fengsel, hvor ABB soner. Massedrapsmannen hadde saksøkt den norske staten for brudd på menneskerettighetene hans, spesielt over isolasjonen i fengselet. Dette fikk han delvis medhold i av retten. Avgjørelsen skapte debatt i nasjonale og internasjonale medier. Justisdepartementet anket avgjørelsen. Ankesaken vil bli avholdt i 2017.[i]

Jeg skrev en kronikk om noen av mine observasjoner fra Breiviks fengselsbrev. Denne sendte jeg til en stor norsk avis, og deretter en annen stor norsk avis i slutten av september 2016. Begge takket nei, noe de selvsagt har full rett til. Jeg vurderte deretter å tilby kronikken til andre aviser, men bestemte meg for at dette trolig ikke var hensiktsmessig. Mange store medier i Norge og til dels andre land har allerede mottatt brev fra Breivik. Hvis de ikke selv skriver om innholdet i disse brevene er de neppe spesielt interessert i at andre skal gjøre dette heller.

Massemediene refererer kun sporadisk til ABBs brev. De har hittil ikke gjort noe forsøk på en mer inngående analyse av dem. Mitt personlige inntrykk etter å ha lest noen av disse brevene er at de fremstår som svært psykologisk avvikende, til dels regelrett sinnssyke. Ønsker ikke mediene at folk flest skal se hvor syk og mentalt forstyrret Breivik fremstår som? Noen vil stille seg dette spørsmålet. Debatten om Breiviks tilregnelighet er slett ikke over.

Jeg velger derfor å publisere min kronikk på internett. For de som har et sterkt ønske om å lese disse 5 brevene av Breivik fra fengselet har jeg publisert digitale fotografier av dem på nettet.[ii]

Breiviks mentalt forstyrrede brev

Av Peder Jensen, Fjordman. Skribent og forfatter av boka Vitne til vanvidd.

Anders Behring Breivik har sendt en rekke brev til nasjonale og internasjonale medier. Det snakkes påfallende lite om innholdet i disse, sammenlignet med hans kompendium eller såkalte manifest fra 2011. Jeg fikk i 2016 tilgang til fem brev ABB har skrevet i fengselet mellom 2013 og 2015.

Breivik fremstår som minst like forvirret nå som før. Jeg tok meg selv i å le spontant av noen av hans merkeligste utsagn. Brevene bærer et sterkt preg av psykiatri. I hans manifest brukte ABB også dusinvis av sider på å beskrive Knights Templar-medaljer i detalj, eller på å snakke om kjønnsorganene og de påståtte kjønnssykdommene til sin søster.

Breivik klager på sin behandling og isolasjon i fengselet, som han kaller det verste tilfellet av tortur i Nord-Europa siden andre verdenskrig. Han klager blant annet på at han i sin celle på flere rom har en dårlig TV og en gammel PlayStation med barnslige spill.[iii] Jøder i Auschwitz slapp billigere unna enn ham ved å bli gasset ihjel på en human måte, skriver ABB.[iv] Dette ser ut til å være seriøst ment.

I begynnelsen av 2014 sendte Breivik ut et lengre brev på engelsk til medier i flere vestlige land. Han hevder der at hans strategi med angrepene 22. juli var å skape en heksejakt på fredelige antiislamister. I brevet tar han i klartekst avstand fra meg og skriver at når massemediene hevdet at Fjordman var hans forbilde så “kunne de ikke ta mer feil.”[v] Breivik fremhever selv afrikaneren Nelson Mandela som et forbilde.[vi] Antallet norske medier som har omtalt dette er lik null.

I et brev fra 2014 vil Breivik forklare hvorfor han er blitt nazist. Disse forklaringene svekkes kraftig av at Breivik har svært mangelfulle kunnskaper om ideologi, religion og historie. Han slynger om seg med ord og begreper som han åpenbart ikke forstår, slik han også gjorde i sitt manifest. ABB hevder at Øst-Danmark var en kommunistisk sovjetstat som frem til 1991 utsatte dansker for flere tiår med terror, arbeidsleire, tortur og massedrap.[vii] Påstanden er uten rot i virkeligheten.

24. oktober 2014 avla ABB ed med høyre arm hevet til en nasjonalsosialistisk hilsen i retning av Quislings grav. Denne minner påfallende mye om eden Breivik tidligere skal ha avlagt til Knights Templar, hans oppdiktede tempelriddere. ABB sverger nå “troskap til Vidkun Quislings arv.”[viii]

Breivik skjøt 15 år gamle jenter på Utøya fordi han mente de var forrædere. Men han vil videreføre “arven” til den mest beryktede landsforræderen i norsk historie.

ABB sier at han ikke lenger er terrorist. Han er nå en fredelig aktivist som søker dialog og tar avstand fra bruk av vold.[ix] Samtidig er han blitt nasjonalsosialist (nazist). Til og med 22. juli 2011 var Breivik en antinazistisk terrorist. Nå er han en fredelig og demokratisk dialognazist.

Selv om han ikke lenger hevder å være kommandør for terrornettverket Knights Templar er Breivik i sitt eget hode ikke blitt mindre viktig. I et brev fra Skien fengsel datert 18.08.2014 er det vedlagt et stort organisasjonskart. ABB skisserer her opp The Nordic League, Den Nordiske Liga.[x]

Kartet har forgreninger i mange land, med finansdepartement, studentunion, oversettere, forskningsinstitusjoner, barnehager, biblioteker, TV-stasjoner, radio, forlag og bioteknologi. Breivik vil gjerne organisere fascistiske barnehager på Island og Estland fra fengselet. Dette organisasjonskartet med ham selv sentralt sender han til Kongen, den russiske og den kinesiske ambassaden pluss internasjonale medier.

ABBs store plan, Prosjekt Yggdrasil, involverer at 98% av Norge og andre europeiske land skal oppgis til multikultur. 2 – to – prosent av landets territorium skal settes av til en slags indianerreservater.[xi] Breivik anser seg selv som en nasjonalhelt for å ville gi bort 98% av landet sitt til andre folkegrupper. Breivik ønsker et lite reservat for etniske nordmenn i det sørvestlige Østfold,[xii] rundt Fredrikstad. Resten av landet er han villig til å gi bort til arabere, pakistanere og afrikanere.

Det er uklart om ABB også vil bli konge av dette norske reservatet. Breivik har tidligere tenkt på å bli ny konge under navnet Sigurd korsfareren den andre.[xiii] Akademiker Tore Bjørgo hevder at slike tanker er vanlige i høyreorienterte miljøer.[xiv]

Breivik har så grandiose forestillinger om sin globale viktighet at det neppe kan beskrives som noe annet enn en alvorlig realitetsbrist. Denne har tilsynelatende vært konstant hos ham i mange år. Jesus hang bare på korset i tre dager, mens ABB blir torturert hver dag i årevis, skriver han.[xv]

Nesten alle kristne trosretninger anser Jesus som Guds sønn og guddommelig. Breivik sammenligner seg altså med en gud. ABB er blitt omtalt som en “kristen terrorist,”[xvi] men har aldri hevdet å være en praktiserende kristen. Nå tar han direkte avstand fra kristendommen.[xvii]

Breivik har derimot uttrykt stor beundring for muslimske jihadister. Han kopierte terrornettverket al-Qaida og vil gjerne ha et islamsk kalifat i Midtøsten. ABB ville i sitt manifest samarbeide med al-Qaida, Hamas eller andre islamske terrorister for å gjennomføre massemord på europeere.

ABB hevder å motta personlige beskjeder fra guden Odin. Under rettssaken om hans soningsforhold i 2016 tok hans advokat Øystein Storrvik opp igjen debatten om Breiviks tilregnelighet. “Breivik fremstår forvirret i retten, etter mine begreper. Og at han er mentalt sårbar, er et svakt uttrykk, et veldig svakt uttrykk. Det står også i et notat fra psykiater Randi Rosenqvist at han ikke skal begå sivil ulydighet etter ordre fra Odin. I en hvilken som helst annen sak, ville det fått konsekvenser,” sier Storrvik. Han mener Breivik “snakker om ting som vanlige folk finner helt absurd.”[xviii]

Rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim konkluderte i 2011 med at ABB lider av paranoid schizofreni og er sinnssyk. Noen mennesker blir kurert fra denne sykdommen. Forholdene for at en eventuell schizofreni hos Breivik skulle forsvinne i fengselet er ikke gunstige. Han mottar ingen kjent behandling mot denne sykdommen. I tillegg sitter han i isolasjon som ville vært krevende selv for en frisk person. Spesielt i et brev fra 2015 viser Breivik tegn til mentalt stress.[xix]

Dersom den opprinnelige vurderingen om at ABB lider av paranoid schizofreni var korrekt er det grunn til å anta at han fortsatt kan ha denne alvorlige sinnslidelsen. De forvirrede, usammenhengende og bisarre brevene Breivik sender fra fengselet samsvarer med teorien om at han fremdeles lider av schizofreni.

[i]  Breivik-saken starter 10. januar. 01.09.2016.

[ii]  Hvorfor jeg publiserer Breiviks brev fra fengselet. 28. mars 2016.

[iii] Brevet på norsk, 10 maskinskrevne sider, er datert fra Skien fengsel 05.11.13, med oppdatering fra 29.01.14. Breivik definerer behandlingen han får i fengselet som grov tortur og truer med å sultestreike seg til døde. Sitat side 7.

[iv] Dette brevet er på 35 maskinskrevne sider på engelsk. Det var sendt i posten til ulike medier i januar 2014. Det er lagt ved en liten lapp som sier at 2 sider er blitt fjernet/sensurert av Skien fengsel. Sitatet om Auschwitz er fra side 23-24.

[v] Brev på engelsk, sendt tidlig i 2014. Sitatet der ABB tar avstand fra meg er fra brevets siste side, tillegg V.

[vi] Brev på engelsk, sendt tidlig i 2014. Sitatet om Mandela er hentet fra side 10-11.

[vii] Dette brevet er datert Skien, 27.10.14. Brevet er på norsk og er 5 sider langt, pluss en side med negativt svar på ABBs søknad om å få besøke Quislings grav. Sitatet om den påståtte sovjetstaten i Øst-Danmark er fra side 2.

[viii] Maskinskrevet brev på norsk fra Skien datert 27.10.14. Sitatet om nasjonalsosialistisk ed for Quisling side 4.

[ix] Brev på norsk datert 18.08.14. ABB gjentar i brevet det han har sagt flere ganger siden 2012: At han nå er en fredelig aktivist som tar avstand fra bruk av vold som politisk virkemiddel.

[x] Brev på norsk datert 18.08.14. Vedlegg med et stort organisasjonskart på engelsk.

[xi] Brev på engelsk, sendt tidlig i 2014. Sitat side 16: “‘Project Yggdrasil’, the creation of 13 indigenous micro-states in all 13 nordic countries (only two percent of each country) is the solution.”

[xii] Brev på engelsk, sendt tidlig i 2014. Sitat fra tillegg V: “…the founding of this autonomous norwegian-nordic indigenous state in southwest Østfold…”

[xiii]  «Krokodiller» og «Heksehyl» inngikk i Breiviks militærstrategi. 14.06.2012.

[xiv]  – Breiviks vrangforestillinger vanlig i høyreekstreme miljøer. 02.12.2011.

[xv] Brev på engelsk, sendt tidlig i 2014. Sitatet om Jesus som bare hang på korset i tre dager er hentet fra side 24.

[xvi]  – Derfor er Anders Behring Breivik en kristen terrorist. 02.08.2011.

[xvii]  Breivik mener Jesus er «patetisk». Breivik hevder i et nytt brev at han aldri har vært kristen. 19. november 2015.

[xviii]  Breiviks advokat: – Han fremstår forvirret og mentalt sårbar. 18.03.2016.

[xix] I et kort norsk brev på 2 sider fra september 2015 skriver ABB blant annet: «Justisminister Anders Anundsen dømte meg til døden, 02.09.15, gjennom en beslutning som tilsynelatende er et forsøk på å presse meg til selvmord før tortur-søksmålet kommer opp for Oslo tingrett. Beslutningen stripper meg for alle vesentlige rettigheter som er opparbeidet de siste fire år, og medfører ulevelig lidelse.» «Jeg er ikke en maskin, og jeg er svært sliten etter å ha kjempet mot mishandling i fire år.» «Jeg orker ikke mer plaging. Dere dreper meg!» Brevet avsluttes med: «Jeg orker ikke mer.»


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


River

Posted: 4 oktober 2016 - 08:45 - Svar

Breivik er et produkt af et samfund der opfører sig totalt irrationelt og sindssygt ud over enhver grænse. Samfundet holder hånden over islams uhyrligheder igennem en lang række syge argumenter. Det har Breivik måske i en eller anden grad forstået og på sin egen måde taget konsekvensen af. Den eneste årsag til at beskæftige sig med manden er at fortælle hvor langt han er fra en selv. Beskæftigelsen med ham viser bare hvor sygt og omvendt alting er blevet. Er vi virkelig der hvor frygten for den offentlige mening gør det nødvendigt at skulle distancere sig? Og ja, der er vi. Bare se på Sverige og nazisprogbrug for at modstandere skal rette ind.

GustaWasa

Posted: 4 oktober 2016 - 09:38 - Svar

Breivik, signalerade fara, samma fara som gällde för “dåtidens” människor som tände eldar när ryssen (vårdkasar) kom. Samma fara, som gällde för människorna när Sovjet trängde på (demokrati), för att införa totalitär diktatur. Samma fara som norska medborgare insåg när nazityskland invaderade.
Det Breivik slog mot, det var den priviligierade politikern och det elitiska samhället, som hade stängt in sig och brydde sig föga om norska barnen och deras föräldrar som levde utanför priviligierat stängt område, när samhällets barn for illa av massinvandringens politiska konsekvenser.
Breivik slog till mot den politiska elitens borg i riksdagshuset, där fega och omstörtande politiker bedrev samhällsfarlig politik. Signalen från Breivik var tydlig “politisk elit i politiken, och en politisk elit i deras egen hegemoni”.
Man kan väl säga att det gav effekt i alla fall. I Norge så verkar det som att efter detta så insåg den politiska eliten att norska barn var lika mycket värda som elitens barn. Budskapet gav verkan.

Det kan nog sägas att denna kraftfulla explosion hördes över hela Europa. Det var en signal till varje människa som skall försvara det arv som denna kontinent bär på. Det var en signal till den politiska eliten i hela Europa, att motståndet har nu tagit sin början.
Budskapet är, skall politisk elit leva långt bort från verkligheten. Skall politisk elit se människornas barn som offer för massinvandringens konsekvenser.

Med åren som nu gått efter Breivik, så kan man nog med fog säga att människorna och deras barn farit mycket illa, av massinvandringen. Så i Sverige så i Norden och så i Europa. Politiska eliten är hjärtlösa och onda, och det visar dem, med alla offer hos folket som måste dö eller skadas av denna kontinents politiska elits beslut.
Det står i bibeln “ulv i fårakläder”. Att man skall passa sig för ulven. Denna ulv har tagit skepnad som “demokrat” och förnekar varje medborgare deras rättighet att få deras barn sedda, när våldet av en “uråldrig fiende” slår till, islam! Denna uråldriga fiende har fått hjälp av kommunism och vänsterliberalism, att invadera denna kontinent. Då tiger ulven, men ylar när dem som kämpar mot islamiseringen uttalar sig.
I EU-kommissionen så sitter det en partisk domare som bara utdömer straff till den sida som påtalar om invasionen av islamism. Men när medborgarna påtalar om den islamska invasionen och dem som förråder, då blåser den partiska och enögda domaren straff, och tilldömer utvisningen med hårdaord som “nazist” och “fascist”.

  jasminum

  Posted: 4 oktober 2016 - 11:44 - Svar

  Jeg synes du uttrykker det helt fortreffelig. Takk til deg.

  Takk til Fjordmann.

   GustaWasa

   Posted: 5 oktober 2016 - 19:11 - Svar

   Jag tackar för vänligheten.

   D ´Artagnan och de tre musketörerna “en för alla, alla för en”

   Det skall vara vårt motto i dessa tider, av förrädiskt beteenden, och invasionsförsök av den “uråldrige fiende” till denna vår kontinent, islam!

   Man och kvinna skall strida tillsammans på denna vår kontinent. Motståndarna skall känna att ett hjärta kan inte förstöras genom illasinnad ideologi eller ondskans försök att erövra.
   Vi ser nu att den islamska presidenten Erdoğan, insett att en vändning har skett i Europa i och med att förräderiet avslöjats av ondsint politisk elit. Han skapar en falsk “militärkupp”.

   Miljoner och åter miljoner och åter miljoner och åter miljoners medborgare blir till en enda stor kraft, man och kvinna skall utropa “en för alla, alla för en”!

   För att avsluta detta för denna gång, så blev den dolda ondskan synlig här i Sverige i och med Breivik. Det framkom då att statsminister Fredrik Reinfeldt rest till Turkiet, och kunde inte ens vara med på begravningsakten i Norge. Statsminister Fredrik Reinfeldt kunde inte avboka resan till Turkiet. Och Fredrik Reinfeldt bodde hos den turkiska presidenten i hans palats.
   Detta möte med den turkiska presidenten var så viktig! Att inte ens ett massmord i Norge, kunde få statsminister Fredrik Reinfeldt att avboka. i Sverige så går detta under “semesterresan som inte gick att avboka”.
   Med vänlig hälsning.

Oliver Langeland

Posted: 4 oktober 2016 - 12:52 - Svar

Tja, Breivik var åpenbart en forstyrret sinnsforvirret mann, men 10 år før hadde vi en “lignende” terroraksjon hvor stoltheten til “nasjon” og det som betydde “mest” ble “ødelagt”. Lovverket forandret seg i “nasjonene” ganske likt og de offentlige versjonene om terroraksjonene holder ikke vann. Samme oppskrift bare forskjellig utøvere og alle leder oss i en bestemt globalisert og sentralisert retning. Problem-Reaksjon-Løsning, strategy of tension, divide and conquer mm..

Det var altfor mye som skjedde 22 juli og vil derfor bare nevne noen eksempler: Akkurat som 9/11 så var sikkerhetsapparatet i en stor øvelse da terroraksjonene fant sted og begge hadde trent på lignende scenarier. Flere vitner rapporterte om flere skyttere 22 juli. Rundt ca 11 falske bombetrusler i Oslo og omegn. Forloveren til Jens Stoltenberg, Øystein Mæland som ble i statsråd 27. mai 2011 utnevnt til politidirektør og sjef for Politidirektoratet, som den første ikke-jurist til å ha en høy stilling i politiet. Kommunikasjonen i politiet fungerte ikke mm og de 2 bevæpnet politimennene som kom først ble beordret til “stand down”. Ca 40 ungdommer ble drept etter det. Da Delta endelig kom ble de beordret nordover ca 2-3 km vekk fra Utøya, i lende hvor MS «Thorbjørn», det svenske militære pansrede landgangsfartøy hadde blitt kjørt så kraftig på land at hverken ungdommer i vannet kunne berges eller bli brukt av politiet.

Brevik var/er en frimurer og derav Knights Templar. Hvem var de fire svette menn i kjelleren i London? Hvorfor reiste Brevik til Hviterussland for å kamptrening, ups mente selvsagt vikingferie?! Han handlet med rådiamanter og aksjer mm som finansierte aksjonen som kostet flere millioner hvor planleggingen tok flere år?! “Tilfeldighetene” ble etter lang planlegging en fredag etter “stengetid” i fellesferien? Rettsaken var en farse og handlet mest om han var tilregnelig eller ikke og slikt blir som oftest avgjort før en rettssak. Han er åpenbart paranoid schizofreni og er sinnssyk, men mistenker også Aspergers syndrom o.l. Denne mannen kunne åpenbart ikke finansiere, planlegge samt utføre aksjonen alene, men hadde han blitt dømt som en “gal” mann så hadde ikke “høyreekstrem-kortet” kunne blitt brukt. Alle som er imot masseinnvandring fra land vi nettopp har bombet tilbake til steinalderen er blitt en potensiell ABB`er..

War is Peace; Freedom is Slavery; Ignorance is Strength er gode eksempler på hva Orwell forklarte som double think. “Doublethink is the act of holding, simultaneously, two opposite, individually exclusive ideas or opinions and believing in both simultaneously and absolutely. Doublethink requires using logic against logic or suspending disbelief in the contradiction.”

http://i1059.photobucket.com/albums/t440/GeneralMaddox/f3b8b1cb690f560 1e281cb10bc9ca52a_zps5a538979.jpg

  Peder Fjordman Jensen

  Posted: 4 oktober 2016 - 14:42 - Svar

  Jeg har ennå ikke sett noe Breivik ikke kunne ha klart alene. Han gjennomførte brutale, men relativt lavteknologiske angrep.

   Oliver Langeland

   Posted: 4 oktober 2016 - 16:34 - Svar

   Du må nok se på helheten (Politikk, krigføring, innvandring, mål og måloppnåelse) og spesielt finansieringen og hva som skjedde innenfor politiet og etterretningen. Deretter se på hva som skjer med samfunnene i ettertid som helhet, dynamikken og ikke enkelte hendelser. Det er for mye som ikke stemmer og mange “tilfeldigheter” som kom som perler på en snor hvor utfallet ble av nesten verst mulig sort. Ville en smart mann som kunne “skape” millioner av kr på forholdsvis kort tid villig til å utføre noe slikt? Ville ikke en smartere mann tatt bedre avgjørelser som også ville fått bedre effekt på lengre sikt? F.eks akkumulert mer rikdom og startet en organisasjon hvor han kunne være “regent” eller f.eks noe fornuftig imot krig, innvandringen og politikken som føres? Istedenfor så ødela han mulighetene til seriøse debatter med massedrap og terror hvor han ble en av de mest forhatte mennesker i Norge. Han ble en muslimhater og innvandringsmotstander pga vonde opplevelser i barndommen hvor resultatet blir at han angriper norsk ungdom?! Det blir som å angripe Afghanistan og Irak når 17 av 19 flykaprer er fra Saudi Arabia. Salutten han ofte bruker er heller ikke nazistisk, men er mer som Jewish Defence League sin salutt. AP og AUF har vært kritiske til noe av politikken som er anført av Israel, men etter 22 juli så forandret det seg mye..

   Det var også spesielt med våpnene han brukte når man tenker på dette med våpenlover og innskrenkingen av den, mens politiet blir militarisert sammen med kriminelle/terrorister. Akkurat som i USA, men de ligger 10 år foran oss 😉 Beviser/indisier tyder på at begge aksjonene ble gjennomført med hjelp av oligarkene, CIA, Mossad mm.. Alex Jones snakket om ‘White’ Al-Qaeda rett før 22 juli mm. De nye kartene som blir tegnet over midtøsten vil bli et meget viktig bevis for å avsløre hva som skjer/skjedde da det finnes planer som f.eks The Yinon plan og for oss i Europa f.eks The Coudenhove-Kalergi plan. Tiden vil vise hvem som har rett..

   Fra TV8 Buskerud: Det var flere personer som skjøt på Utøya
   https://www.youtube.com/watch?v=ZLDyCN4oRIY

   Det var flere som skjøt på Utøya
   https://www.youtube.com/watch?v=LLgqcy2YVY8

   Ole Dammegård “When Terror Struck Norway”
   https://www.youtube.com/watch?v=JC4OWCKlF1Q

   https://www.youtube.com/watch?v=LbkQddEDPs0

Dan Mikalsen

Posted: 7 oktober 2016 - 08:48 - Svar

La ABB. få det som han vill. Sett han sammen med andre fanger så blir vi kvitt avskummet en gang for alltid. Det skal visstnok väre en pris på ABBs hode blant andre kriminelle.

Leave a Comment