7
okt
Seneste opdatering: 8/10-16 kl. 1740
29 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Mange så nok den opsigtsvækkende video Analyst: Muslim Army ready to attack Europe. Her er han igen i et radioprogram. Video 2 er en forlængelse af samtalen forleden.

K.O. Arnstberg: Europa begår selvmord

Måske man hellere skal kalde det elitens folkemord på europæerne ifølge talrige, anerkendte definitioner på ‘genocide.’ Der bør være en Nürnberg-domstol til dem. Ikke at de skal hænges, de hovedansvarlige skal bare bures inde i 20 år som Albert Speer, der i virkeligheden havde fortjent en værre skæbne. I Danmark hedder han Gammeltaft Hansen, med Gentafte ‘A.’ En foragtelig person, der har skadet Danmark mere end landsforrædderne under besættelsen. For det er han blevet ridder af Dannebrog. Hver tid har sine landsforræddere, Gammeltaft er vor tids Corfitz Ulfeldt.

Det mesta av det vi kallar för västlig civilisation överlever inte århundradet. Mycket kommer att försvinna redan under de ännu ungas livstid. De geografiska regioner som kallas för Italien, Sverige och Holland finns troligen kvar, men världsbilden och vardagen i dessa länder kommer att ha föga gemensamt med dagens. Anledningen är att västvärlden slutat att föda barn. Oavsett vad man tycker i olika politiska frågor, så går det inte att ta sig förbi detta faktum. Ett folk som inte föder tillräckligt många barn och som heller inte förstår nödvändigheten av endogami, det vill säga giftermål inom den egna gruppen, begår självmord.

Islam heter den religion som kommer att avlösa PK-religionen. Anledningen är att utövarna inte är mottagliga för den politiska korrekthetens besvärjelser. Medan feminismen gjort veklingar av PK-samhällets män, så finns det inga sådana tecken bland muslimerna. På gott och ont är de män och bekymrar sig föga över det patriarkala förtrycket. De vet också vilka som är deras största fiender: judar, kristna och ateister. Men framför allt, muslimerna har inga problem med barnafödandet. Muslimska kvinnor föder barn. Till alla ni som gått på PK-religionens påståenden om islam som en fredens religion och att vi som befarar det värsta är rasistiska islamofober vill jag säga följande. Om ni lever tillräckligt länge, bered er på en mycket obehaglig överraskning när muslimerna tar makten. Vår tids kättare


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?