11
okt
Seneste opdatering: 11/10-16 kl. 1609
10 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Foto © Snaphanen. Kai Sørlander er dansk filosof og faglitterær forfatter.  – Stine Bosse er en dansk erhvervsleder.

Stine Bosse står for en liberal asylpolitik, som gør hende kontroversiel. For nogle er hun et moralsk forbillede, og for andre er hun en selvgod hykler. Hvem har ret?

Er der blot tale om en skønssag, eller ligger der en sandhed skjult i konflikten? Det kan vi ikke afgøre, blot ved at tilslutte os en af siderne. For en sådan tilslutning kan selv hvile på et bedrag. Skal det afgøres, så må det afhænge af en tvingende argumentation for en af siderne. Men kan en sådan gives? Det kan vi ikke vide, før vi har forsøgt.

For at få basis for den fornødne argumentation må vi begynde med at gøre rede for, hvorledes vi som borgere bidrager til den politiske hjælpsomhed. Det gør vi gennem skattesystemet. Dette er ikke indrettet således, at vi må bidrage med alt, hvad vi tjener ud over en elementær fælles basis. Således kunne det være, hvis vor hjælpsomhed trumfede vor selviskhed. Skattesystemet er derimod indrettet således, at vi betaler en vis procentdel af vor indtægt i skat. Det betyder, at skattesystemet opretholder indtægtshierarkiet. Den, der har flere penge før skat, vil også have flere penge efter skat. Således må det være af hensyn til vor selviskhed. Den økonomiske aktivitet ville gå i stå, hvis vi ikke fik en personlig fordel. Vi er ikke så hjælpsomme, at vi er villige til at ofre alt det, som vi har mere end det, som de svageste i samfundet må leve for.

Det er altså under disse betingelser, at vi udøver vor politiske hjælpsomhed. Men hvad er de sociale konsekvenser af betingelserne? Hvad er de sociale konsekvenser af, at vi opretholder et vist indtægtshierarki? En af de væsentligste konsekvenser er, at der også vil opstå en boligsocial opdeling. Når folk kan vælge bolig efter deres pengepung, så vil de rige samles i særlige kvarterer. De mindre rige i lidt mindre fine kvarterer: Og således nedad indtil de fattige og de svageste, som vil samles i de kvarterer, hvor ingen andre vil bo.

Det er i dette boligsociale hierarki, at folk, som får asyl, skal integreres. Og da de sjældent har økonomi til at bo dyrt, så vil det primært skulle ske, hvor boligerne er billige. I hvert fald så længe de nytilkomne ikke har forudsætningerne for at komme på arbejdsmarkedet; og altså så længe de er mindst integrerede og sværest at omgås gnidningsfrit. Det vil sige, at de primært vil skulle bo blandt de svageste medborgere. Det er altså dem, som kommer til at bære den største byrde ved integrationen. Det er deres boligområder, som fremmedgøres, og hvori de selv kan risikere at blive mindretal. Hvis de er utilfredse med den udvikling, og hvis de ikke har råd til at flytte bort, hvad skal de så gøre? Så har de den mulighed at protestere politisk: ved at bruge deres stemme på et politisk parti, som vil begrænse asylmodtagelsen.

Hvis de gør det, kan man godt sige, at de er selviske. De orker ikke at ofre deres vante miljø for en modtagelse af flere fremmede. Men så skal også straks tilføjes, at denne selviskhed ikke er værre end den, som der tages hensyn til i skattesystemet. De relativt svage borgere, som protesterer imod asylpolitikken, fordi de protesterer mod fremmedgørelsen af deres egne boligmiljøer, er ikke moralsk værre end de velstillede, som kun vil betale skat under forudsætning af, at de kan bevare deres plads i indtægtshierarkiet. Derfor er der ikke mere grund til at tage de velstilledes selviskhed alvorligt i skattepolitikken, end der er grund til at tage de mindre velstilledes selviskhed alvorligt i asylpolitikken. Forstår man ikke denne sammenhæng, så er ens moralske indsigt mangelfuld.

Desværre har en sådan mangelfuld moralsk indsigt været herskende i dansk og europæisk politik i hvert fald siden 1980’erne. De velstillede i den politiske og sociale elite har ført en liberal asylpolitik, som er forholdsvis let for dem selv, fordi de har overladt byrderne til deres svagere medborgere. Og når disse borgere protesterede, så blev de fordømt som fremmedhadere og racister. Den velstillede elite har fuldstændigt overset, at den selv oplever verden fra en position, hvor der igennem skattepolitikken er taget hensyn til dens egen selviskhed. Og den har desuden overset, at denne selviskhed på det moralske plan er ækvivalent med dens svagere medborgeres protest mod asylpolitikken.Dermed er hykleriet fuldendt. Og det er i dette billede, at Stine Bosse optræder som symbol. Symbol på det moralske selvbedrag i den herskende elites asylpolitik. Et selvbedrag, hvori de Radikale og store dele af venstrefløjen stadig befinder sig. Men hvorfra Socialdemokratiet langsomt synes at vågne op.

Kai Sørlander (født 1944) er dansk filosof og faglitterær forfatter.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Bastardo

Posted: 11 oktober 2016 - 16:45 - Svar

Superfin analyse. Men hvorfor bliver Stine Bosse kaldt erhvervsleder?

  snaphanen

  Posted: 11 oktober 2016 - 16:52 - Svar

  Det står i hendes Wikipedia. Jeg har ikke nogen nærmere viden om hende, jeg ser hende ikke på TV, da jeg ikke har noget, og som oftest læser jeg hende heller ikke. Jeg mener, hun ligesom David Trads er uden nogen særlig relevans. Læs f.eks hvad de begge skriver om Sverige, det er hamrende uinformeret.

   Bastardo

   Posted: 12 oktober 2016 - 14:43 - Svar

   Jeg har tidligere måttet hjælpe Stine Bosse med at få opdateret hendes offentliggjorte levnedsløb, så det gav et retvisende billede. Således også nu: I Wiki står at hun er formand for Det Kongelige Teater. Vi andre ved, at hun blev kasseret for et års tid siden (også i den funktion). Det oftest brugte ord i hendes Wiki er iøvrigt ‘forhenværende’.

  Niels Henriksen

  Posted: 11 oktober 2016 - 20:03 - Svar

  Forhenværende koncernleder i forsikringsselskabet Tryg ( dengang TrygVesta ) – iflg. pålidelig kilde så klappede og jublede en stor del af medarbejderne, da hendes afgang ( fyring / frivillig fratræden ) blev meddelt internt i selskabet, fordi ingen kunne holde ud at høre på hendes bedrevidende vås længere.

  Måske burde nogle ÆGTE journalister en gang ved lejlighed begynde at se på, hvordan så uvidende, lallenaive og virkelighedsudfordrede folk som Stine Bosse overhovedet kan nå så vigtige topposter i dansk erhvervsliv? 😉

  Hun er ghm. også formand for Europabevægelsen og har været med til Bilderberg-møder –
  man begynder at ane konturerne af en dybere hensigt.

  http://www.bosse.biz/

  https://da.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen

invernes

Posted: 11 oktober 2016 - 17:31 - Svar

Enhver som står for en liberal asylpolitik er en hykler og en landssviker, folk må våkne opp! dette er okkupasjon av våre land.

Steinadler

Posted: 11 oktober 2016 - 21:32 - Svar

Ikke bare er de hyklere. Ser man på konsekvensene av denne politikken så er faktisk hver eneste en av disse som aktivt har gått inn for å drive den igjennem ganske enkelt mordere. At det ikke oppfattes slik skyldes utelukkende at det også her er “seierherrene som skriver historien”. Ansvarsforholdet er jo også bare desto klarere ettersom drapene i alt overveiende grad har rammet, og fortsetter å ramme, de mindre ressurssterke lag. Trangere boligmarked, eller fremmedgjøring av boligmiljøet, er tross alt ikke de verste konsekvenser. Det ligger også en lang rekke helt bokstavelige lik igjen i grøften etter den “multkulturelle” dampveivalsen. I første rekke i form av narkotikasmugling og salg som simpelthen ikke ville ha funnet sted i tilnærmelsesvis samme omfang uten etableringen av fremmedkulturelle kolonier. De spesifikt danske forhold kjenner jeg dårlig. Men for Norges del finnes det overhode ingen tvil om at massedrap i form av “overdosedødsfall” eksploderte fordi albansk mafia kunne etablere seg i Oslo takket være Brundtland-regjeringens “storsinnede” beslutning om å gi 15.000 fra Kosovo permanent opphold. Det årlige antall unge døde nordmenn som følge av overdoser fordoblet seg i løpet av få år. I løpet av de siste 10-15 har det videre etablert seg flere mafiøse nettverk som tildels samarbeider seg imellom og som har gjort politiets oppgave bare desto mer uoverkommelig. Utover dette selvsagt også adskillige “regulære” drapssaker i løpet av de år som har gått.

Etniske nordmenn som er blitt drept av innvandrere

1988, 23. juni. Bjørn Erik Solberg, Oslo, 24 år, skulle hjelpe
en kvinne som ble trakassert av sin mann, men ble i stedet knivdrept av
mannen som var en innvandrer fra Nord-Afrika

1991, mars, Gunvor Refsdal, forgiftet med timetylklorid i vin av sin mann Hani Abdullah.

1991, 3. sept. Tage Ansethmoen, Oslo, lege, drept med 20 knivstikk i sitt hjem av en marokkaner.

1991, 14. des. Jarle Næss, Bergen, 23 år, dørvakt og bokser.
Skutt midt i hjertet og drept med en halvautomatisk 11,25 Remington US
Army, av marokkaneren Nour-Eddin Khouya, utenfor utestedet Maxime i
Bergen. Marokkaneren kom til Norge i aug. 1990, og får midlertidig
oppholdstillatelse. Kameraten til Næss, Bård Trones (25) blir skutt i
magen, men overlever. [1]

1992, 26. jan. Tore A. Holthe, Gjøvik, 27 år, knivdrept av to marokkanere – 24 og 31 år.

1992, 14. aug. Paul Gamlem, 31 år, ble sparket til døde i Oslo av to pakistanere – 17 og 19 år.

1993, 7. mars, Berit Backer, sosialantropolog, ble kvalt i sitt
hjem av en innvandrer fra Kosovo som i 1987 fikk avslag på sin
asylsøknad. Drapsmannen ble idømt sikring og fikk i 2001 norsk
statsborgerskap og oppholdstillatelse.[2]

1993, 24. april, Linda M. Sandvik, 24 år, Oslo, Kvalt av en iraker, – også tiltalt for flere voldtekter.

1994, 21. juli, en nordmann ble knivdrept i Larvik av en palestiner. (Nærmere detaljer mangler).

1995, 13. okt. Kvinne, 57 år, sos. arbeider – brent inne da en iraner tente på Veitvedt sosialkontor.

1996, 17. des. Heidi S. Sørli, drept av sin jugoslaviske mann som rømte, – er ikke pågrepet.

1997, 3. mars, Randi Rastad, Høybråten, 61 år ble dyttet ned i
kjelleren av utlendinger fra Brumunddal og døde av sjokk/hjerteinfarkt.

1997, nov. Hilmar Jarle Fjørtoft 68 år, pensjonert sjømann fra
Ålesund, ble funnet drept i sin egen leilighet i Latinskolegata 6.
Fjørtoft var blitt utsatt for grov stump vold. Gjerningsmannen var
tamilen Sivaguru som kom som asylsøker til Hareid i 1987. Tamilen fikk
12 års fengsel pluss sikring. Straffen omfattet også voldtekt, seksuelle
overgrep og grov vold. Han slapp ut tre år før tiden. Nå er han tiltalt
for to nye voldtekter i Ålesund (aug. 2007).[3]

1998, 1. mai, Tom Halvorsen, Rogaland, 18 år, vietnamesisk aksjon.[4]

1998, 21. mai, Ken-Gøran Abrahamsen, Balsfjord, 28 år, sparket i
hjel i Oslo av 17 årig pakistaner. I juni 2000 dømte lagmannsretten
Ismaiel Josef til et år og seks måneders fengsel for legemsbeskadigelse
med døden til følge. 2. mars 2001 ble Josef etterlyst via Interpol da
han unnlot han å møte til fengsling. Siden har politiet ikke sett ham.[5][6]

1998, En ung nordmann kom tilfeldig i ildlinjen mellom to innv. gjenger i Oslo og ble skutt.

1998, 15. juli, Marie Louise Bendiksen, Sjøvegan, drept og brent. En 20 årig tamil pågrepet.

1998, 26. juni, Bernt Christian Reppe, Moelv, 24 år, skutt av en pakistaner i Rosenkratzgt, Oslo.[7]

1998, 31. okt. Rune Åge Berg, sparket i hjel av en 16-årig makedoner i Akersgata, Oslo.[8]

1998, 14. nov. Ulf Bråthen, 42 år, taxisjåfør skutt i bilen av to utlendinger (19 og 23 år) på Godlia.

1998, 10. des. Ola Wangen, 33 år, knivdrept på Grunerløkka av en sinnssyk iraner på frifot.

1999, 17. mai, Barbro Zhedini, Oslo, drept av sin tunisiske
mann Hassa Zhedini og dumpet i Gjersjøen. En arm avskjært. Hassa
Zhedinis bror var med på ugjerningen.

2000, 31. jan. Vegar Midtveit, 18 år – jaget av utlendinger utfor en skrent ved Kristiansand – og døde.

2001, jan. Gry Hosein, funnet i Skienselva, kvalt av sin palestinske mann Gamal – fra Israel.[9]

2001, 20. jan. Kennet Alexander Otnes, Larvik, 20 år, øksedrept, partert og lagt i dypfryser av en 18 årig afrikaner.[10]

2001, 27. juli, Hanne Kristine Olsen, Bergen, 29 år, ble kjørt
ned og drept av sin palestinske samboer, Yasin Jabr, 40 år. Deres barn
ble hardt skadd.

2001, 8. aug. Gunn Sivertsen, Haramsøy, og hennes 3 barn ble mordbrendt av sin chilenske samboer.

2001, Gunn Sivertsens første barn.

2001, Gunn Sivertsens andre barn.

2001, Gunn Sivertsens tredje barn.

2001, 26. aug. Gunn Merete Lode, 32 år, knivdrept av en 42 årig gift trebarns far fra Danmark.

2002, 20. jan. Kristoffer I. Bastesen, 19 år, knivdrept i Kr. Augusts gt, Oslo av sin thailandske kamerat.

2002, 13. apr. Einar T. Rønning, Råde, 23 år, dørvakt på Chez, knivstukket i lysken av 4 muslimer.[11]

2002, 13. apr. Martin Morisse, Jessheim, 26 år, dørvakt på Chez, knivstukket i lysken av 4 muslimer.[12]

2002, 9. okt. Kjell P. Dahlberg, 48 år, knivdrept på Bogerud T-bane i Oslo av en chilensk asylsøker.

2002, 18. okt. Inger Sund, Sognsvn. Oslo, 69 år, ranet og drept
i sitt hjem av to asylsøkere som hadde fulgte etter Inger etter at hun
hadde vunnet 30.000 på bingo. Drapsmannen, Moez Ben Noureddeine Rouissi,
klarte å rømme ut av Norge. Via Tyskland ble drapsmannens identitet
oppsporet. Han hadde blitt retunert til Tunisia av tyske myndigheter,
der han ble idømt 15 års fengsel for drapet, i 2007.[13]

2002, 3. nov. Johnny Øvergård, Balsfjord, 43 år. Drept av sin somaliske drosjesjåfør på Frogner.[14]

2002, 13. des. Henry Simonsen, Alta, 56 år, drept med øks av sin russiske kone, Elizaveta Georgienna Sytnik.[15]

2003, 17. feb. Audun Bøland, 39 år, bussjåfør, knivdrept på
Valdresbussen av en asylsøker fra Etiopia. Etioperen hadde samme dag
drept en annen asylsøker på et asylmottak i Valdres.[16]

2003, 15. juni, Annie B. Olsvik, Haugesund, 83 år, drept med øks om natten i sin seng av to innv. fra Libya.[17]

2003, des. Cathrine Halvorsen, Kongsvinger, 34 år, drept av en
iraker. Azad Ghaleb Ali som er siktet, klarte å rømme. Politiet er
derimot sikre på at det er Ghaleb Ali som er gjerningsmannen.[18]

2004, 19. febr. Eli S. Høyland, Stavanger, 49 år, kvalt i sitt hjem av en Tysker, 29 år.

2004, 3. aug. Terje Mjåland, Skien, 23 år, døv, knivdrept på
trikk 17 i Oslo av en somalier, 41 år, som også knivstakk og skadet fem
andre mennesker. [19]

2004, 25. aug. Helge Nylund, 34 år, skutt av en sjalu 52 åring fra Afghanistan. Han skjøt seg selv.

2004, 4. sept. Marita Strøm, Namsos, 38 år, skutt i en bil i Irak av sin mann Osman Omar Osman fra Irak.[20]

2004, sept. Lise Johanni Johanson, drept på Teisen i Oslo av en mann fra Irak, 23 år.

2004, 28. okt. Hedda Karterudseter, Seljord, 19 år, voldtatt og
kvalt i Sogndal av somalieren Hassan Samriye Hashin, 35 år. Dømt til 16
års fengsel.[21]

2005, jan. Mary Ann Hansen, Bodø, 42 år, knivdrept av en
algirer 31 år, mens hun holdt deres felles barn i armene. Algireren fikk
første gang avslag på asylsøknaden i nov. 2002, og endelig avslag, med
beskjed om å forlate Norge, i mars 2003. [22]

2006, 20. feb. Finn Abelseth, Oslo, opprinnelig fra Ålesund. I
begynnelsen av 30-årene. Mandag 20. feb. ble han funnet bevisstløs
utenfor boligen sin i Schønings gate 32. Døde senere på sykehus. Han
skal ha blitt banket opp av en gjeng pakistanere natt til søndag 19.
Dette i følge en kamerat som Abelseth ringte til før han mistet
bevisstheten.

2006, 29. mars, Stein Sjaastad, Oslo, lege 58 år, brutalt
stukket ned og drept på sitt kontor av asylsøkeren Kamel Mellah 37 år,
fra Algerie.[23]

2006, 25. juni, Anne Marit Søgård, Torshov i Oslo, 41 år, skutt
og drept i sin leilighet med 6-8 skudd fra håndvåpen av to pakistanere
med norsk statsborgerskap, Haidar Hussain 21 år og Ali Ayaz Shafa 19 år.
Søgårds kjæreste ble også forsøkt drept, men overlevde. Hussain ble i
nov. 2005 dømt til 2 år ubetinget fengsel for flere brudd på
narkotikalovgivningen. Begge pakistanerne ble dømt til fengsel i 13 år,
27. mars 2008. En tredje person ble frifunnet.[24]

2007, 31. jan. Arild Lund, Drammen, 56 år, drept av tre litauere i sitt hjem.[25]

2007, 30. april, Anne Grete Vollum, Overhalla i Nord-Trøndelag,
35 år, gravid med tvillinger i 8. måned, drept av sin tidligere mann
asylsøkeren Bahadir Mirzaolimov 26 år fra Usbekistan. Mirzaolimov kom
til Norge i 2005, men fikk avslag på sin asylsøknad i 2006.[26]

2007, 30. april, Anne Grete Vollums ufødte barn (tvilling).

2007, 30. april, Anne Grete Vollums ufødte barn (tvilling).

2007, 30. april, Cicilie Watnan Lian, Overhalla i
Nord-Trøndelag, 7 år og Anne Grete Vollums niese, drept av Bahadir
Mirzaolimov. Vollums ti år gammle datter var også i huset. Hun ble
bundet fast under ugjerningene. En av småpikene skal også ha blitt
voldtatt av asylsøkeren.[27]

2008, 8. desember, Jonas Pedersen, Oslo, 31 år. Drept av to
polakker, 48 og 45 år, etter spark mot hodet i basketak på Europarådets
plass i Oslo sentrum. Hendelsen skjedde 6. desember, men Pedersen døde
av skadene 8. Den ene av de to ble frikjent, samt en tredje polakk, 36
år, som kjørte bilen.[28]

2008, 16. desember, Ann-Mari Solås, Mørkved utenfor Bodø, 32 år
og tobarnsmor. Drept med flere knivstikk utenfor sitt hjem av en
iraner, 43 år, som kom til Norge i 1991 som asylsøker gjennom FN.
Iraneren ble norsk statsborger i 1998.[29]

2013, 4. november, Margaret Molland Sanden (19 år), drept
ombord i buss mellom Årdal i Sogn og Fjordane og Tyin i Oppland fylke.
Drapet ble utført med kniv av mann fra Sør-Sudan som hadde fått avslag
på sin asylsøknad allerede i juli 2013, men som var blitt utplassert i
et “desentralisert mottak” som nylig var blitt opprettet i Årdal på
tross av det lokale kommunestyrets vedtak om at man ikke ønsket dette.
Anvarlige for tvangsvedtaket var fylkesmann Anne Karin Hamre og Atle
Berge hos Utlendingsdirektoratet. [30].

2013, 4. november, Arve Kvernhaug (55 år). Drept med knivstikk
av samme sør-sudaner som drepte den nittenårige Margaret Molland Sunden.
Arve Kvernhaug var sjåføren som kjørte bussen der drapene fant sted.

  Pluto

  Posted: 11 oktober 2016 - 23:30 - Svar

  Stor Takk, Steinadler, for dine kommenterende bidrag for opplysningens- og sannhetens fremme! Jeg er (som vanlig) hjertens enig ned deg, så også ved det du her fremfører overfor de personer, partier og organisasjoner som gjennom 40 år har ført en destruktiv politikk som så absolutt kan benevnes som morderisk med tanke på de lidelser og død som multikulturalismens herjinger har medført hittil overfor indoeuropeiske folk!

  Den liste du her bringer over myrdede nordmenn taler sitt klare språk for det enormt triste, sørgelige og tragiske, og som i sum forteller én viktig sak: Dette er politisk-kriminalitet satt i system – et umenneskelig globalisert regime av et selvmordsparadigme, hvor målet er at utrydde Europas opprinnelsesbefolkning og deres odels-hellige nasjoner!

  Mine tanker går til alle ofre for denne despotiske globaliseringspolitikk, og må Deres ofre ikke ha vært forgjeves, men tvert om: Styrke oss i kampen for at bryte det politisk-korrekte tyranniets lenker som i dag trellbinder oss alle, ikke minst her i vårt engang så frie, stolte og harmoniske Norden.

  Et Leve for Folkets kontraterrorisme, Folkets kontraekstremisme og den Folkelige kontrarevolusjonen som et politisk forsvar for våre liv, vår eiendom og vår framtid! Leve Folkets frigjøringskamp slik at vi kan ta Folkestyret tilbake for at igjen kunne bli frie og selvstendige borgere i våre egne hjemland. Leve Nasjonenes Europa!

  Pluto

bjørn

Posted: 11 oktober 2016 - 21:37 - Svar

Kun tåber læser i dag løgnmedier som N.Y.T – de kan ikke længere holde de store masser for nar. Finaleakten begynder nu og journalister, som har levet af og snyltet på løgnen, kan allerede nu begynde at lede efter en anden livsvej!

Leave a Comment