17
apr
Seneste opdatering: 17/4-17 kl. 1553
16 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Åsiktspolisen ringer på dörren hemma hos Erik Johansson på medborgarinitiativet Granskning Sverige. Utanför dörren står reportern Diamant Salihu och en fotograf från Expressen. De är utskickade av tidningens chefredaktör Thomas Mattsson för att hänga ut och begå karaktärsmord på ännu en person vars åsikter Mattsson inte gillar. Reportern har letat reda på Erik Johanssons identitet och söker upp honom i hans privata bostad. Att ofreda privatpersoner i deras egna hem och sedan hänga ut dem i tidningen är en del av Expressens och andra svenska medias Stasistrategi – en systematisk åsiktsförföljelse mot oliktänkande.

Det är så här mainstreammedia gör för att skrämma och tysta människor med obekväma åsikter. I synnerhet förföljs människor som motsätter sig massinvandring, mångkultur och islamisering. Journalisterna har lierat sig med makten och blivit politiska aktivister. De för ett krig mot sitt eget folk och försöker med rena inkvisitionsmetoder förhindra öppen debatt och fri opinionsbildning.

I den här podden ger Julia Caesar flera exempel på Pravdajournalistik som belönas med beröm och klappar på axeln av bland andra statsminister Stefan Löfven (s). En tryckfrihetsdom där Expressens chefredaktör Thomas Mattsson i Stockholms tingsrätt frikänts från grovt förtal av pensionären Jim Olsson visar att det i princip är omöjligt för en privatperson att få en ansvarig tidningsutgivare dömd för förtal.

Eftersom etablerade media missbrukar sitt uppdrag växer Den fjärde statsmakten, medborgarmedia eller alternativa media. Nu bidrar också uppmärksamhet i internationella media till att fasaden på ”den humanitära stormakten” Sverige rämnar.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Balder

Posted: 17 april 2017 - 16:40 - Svar

Min kommentar till detta blir som ni kan tolka hur ni vill “journalister” och “politiker”…

“Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.”
– John F. Kennedy

‘When the people fear the government there is tyranny, when the government fears the people there is liberty.’
– Thomas Jefferson

KnudMadsen

Posted: 17 april 2017 - 17:34 - Svar

Skraldespandsjournalisterne er vel i ledtog med AFAerne!

Morten Dreyer

Posted: 17 april 2017 - 17:53 - Svar

Er der nogle billeder og adresser på journalisten og fotografen, evt suppleret med redaktørens data ?

  Julia Caesar

  Posted: 17 april 2017 - 18:37 - Svar

  Diamant Salihus adress är offentlig.
  https://www.birthday.se

  Expressens chefredaktör Thomas Mattsson har hemlig adress.

  När Bechir Rabani gjorde hembesök hos dem båda verkade de inte alls uppskatta initiativet. Ingen av dem öppnade dörren.

  https://www.youtube.com/watch?v=HUM2pAjJOWg

   invernes

   Posted: 17 april 2017 - 21:10 - Svar

   Helt fantastisk 🙂 håper mange svensker starter med dette, journalistenes ondskap må frem i lyset.

    ollipolli_2

    Posted: 20 april 2017 - 20:21 -

    Nej, vi tittar på NetFlix..

Niels Henriksen

Posted: 17 april 2017 - 18:37 - Svar

RokokoPosten: Rapport: Europa er dårlig til at integrere lastbiler ?

https://www.b.dk/rokokoposten/rokokoposten-rapport-europa-er-daarlig-t il-at-integrere-lastbiler

RokokoPosten: Mange europæiske lande er ude af stand til at gøre deres store køretøjer til en produktiv del af samfundet. I stedet radikaliseres bilerne, lyder det i ny rapport.

MANDAG D. 17. APRIL 2017 KL. 08:00

Vurderingen kommer fra en ny tværeuropæisk rapport, der kortlægger den fejlslagne integration af store køretøjer i blandt andet Frankrig, Tyskland, Sverige og Storbritannien
»Vi kan se, at bilerne allerede i en tidlig alder kommer ud i problemer. Måske overskrider de hastighedsgrænserne, måske holder de ulovligt parkeret. Det kan lyde som småting, men langsomt mister bilerne kontakten med arbejdsmarkedet og det omgivende samfund,« fortæller professor og politolog Angelica Schwarz, der forsker i motordrevet udenforskab på Humboldt-universitetet i Berlin og har ledet arbejdet med den nye rapport.

Den viser, at op til ti procent af de lastbiler, der lige nu kører på de europæiske veje, er i fare for at blive radikaliseret. Først bevæger småkriminelle køretøjer sig over i større forbrydelser, dernæst føjes en ideologisk dimension til.

»Lastbilerne radikaliserer hinanden og fortæller en historie om, at de er uden for det gode selskab i Europa. Miljøforkæmperne kritiserer dem, politikerne vil have dem ud af byerne, og almindelige mennesker synes, de er en grim og osende nødvendighed. Hvorfor skulle man som lastbil ikke ønske at betragte den type kritikere som fjender?« fortæller Schwarz, der ser flere årsager til den manglende integration.

OlofdeGothia

Posted: 17 april 2017 - 20:09 - Svar

Svenska politiker och journalister har ett stort ansvar för den negativa samhällsutvecklingen i Sverige de senaste decennierna.
https://ulsansblogg.wordpress.com/2017/04/17/tillit-och-logn/

Bastardo

Posted: 17 april 2017 - 20:53 - Svar

Hedder han virkeligt “Diamant”? Symbolet på renhed, klarhed, glans, sandhed? Han tager vist sig selv voldsomt højtideligt. LOL.

  snaphanen

  Posted: 17 april 2017 - 22:30 - Svar

  Last name: Diamant
  This interesting surname is of Anglo-Saxon origin, from “Dayman”, an Olde English pre 7th Century personal and occupational name. The first element “day” derives from “deye” a keeper of livestock. In a 1363 statute we find enumerated “cow-herds, shepherds, swine-herds, dyes and all other keepers of livestock”.
  http://www.surnamedb.com/Surname/Diamant

  jeg kendte også en jøde, med det navn

invernes

Posted: 17 april 2017 - 20:58 - Svar

Julia Caesar Sveriges neste statsminister. 🙂

Andre´Kristian

Posted: 17 april 2017 - 22:11 - Svar

Det är var ansvarskännande och upplyst vuxen medborgares oavvisliga plikt att i möjligaste mån och efter bästa förmåga sprida information om genuina och av fascistregimen icke censurerade nyhetsbloggar, samt entusiasmera till deltagandet i de diskussioner som där förs. Problemet är att den stora massan alltjämt befinner sig i en politiskt oinitierad dvala – ett komfortabelt och till intet förpliktande tillstånd, koncipierat av det i grunden medborgarfientliga etablissemanget, vars främsta ambition är att för egen vinning via propagandistiska attacker och desinformativ nyhetsförmedling föra folket bakom ljuset.
Den fjärde statsmakten växer sig allt starkare och vi som ägnar ett passionerat intresse åt att här som annorstädes följa den verkliga debatten, utgör en stolt del av den, låt vara på gräsrotsnivå.
Medborgarmedia är ett begrepp att räkna med och själva ordet sprider ett hoppingivande välbehag att uttala. Lycka till i den vardagliga kampen mot demokratifientliga krafter, varav diktaturregimens Stasi-inspirerade pseudoagenter och importerade barbarer utgör lejonparten.
Andreas 🙂

  foundingfathersfollower

  Posted: 18 april 2017 - 20:33 - Svar

  Bra kommentar, tack sa mycket.
  Det ar ocksa viktigt att sprida information om de censurerade
  nyhetsbloggarna, saval som du sager, “de av facistregimen
  icke censurerade” etc. De censurerade innehaller information som de INTE vill att vi skall fa upplysning om, da det gar emot
  deras planerade forehavanden som ofta INTE ar medborgarnas (skattebetalarnas) intressen.

   Andre´Kristian

   Posted: 18 april 2017 - 20:55 - Svar

   ???

PK svada

Posted: 17 april 2017 - 23:43 - Svar

Mange av redaktørene er homser tror jeg.

Kasper K

Posted: 17 april 2017 - 23:58 - Svar

Banditen Mattssons fotsoldater begriper inte att de inom en tämligen snar framtid kommer att bilda själva symbolen för svensk Stasimedias sista desperata strid mot folket. I hård konkurrens med “journalisterna” i public service-bunkern när deras monopolistiska privilegium äntligen krossats av det fria ordet hos fjärde statsmakten.

Leave a Comment