7
jan
Seneste opdatering: 8/1-18 kl. 1135
10 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

More than 200 migrants storm Morocco-Spain border. – “Bosa” betyder “sejr. Idag skønner Tjekkiets præsident. at “ti mio. afrikanere vil komme til Europa, hvis EU ikke begynder at tage sig sammen.” Med Afrikas befolkningsudvikling in mente, er det er meget konservativt skøn. Europa vil være under tiltagende afrikansk belejring i resten af dette århundrede. Hvis en milliard af dem ønsker at invadere Europa, skal man ikke undre sig.

I modsætning til demografer og videnskabsfolk, synes ingen magthavere at have forstået omfanget af den menneskelige tsunami, vi er i den spæde begyndelse af. De forstår heller ikke, at europæerne stirrer deres egen undergang i øjnene i løbet af bare to generationer. De der har forstået Europas situation, er nu vidner til en historisk gyser. Har de efterkommere, ved de også at der spilles hasard med hele deres eksistens. I disse år er deres fremtid i hænderne på inkompetente fantaster.

MORE than 10 million refugees could come to Europe from Africa if the European Union fails to change its migrant policy, Czech President Milos Zeman has warned. He also claimed an influx of refugees from Muslim countries posed a threat to European culture. Mr Zeman said: “If the European Union does not reach the courage to strengthen its external borders, for which it constantly chatters but does nothing, we will have 10 million refugees from Africa in the course of several years. “The culture of these refugees is not compatible with European culture, which is what immigrants themselves understand.” Czech president BLASTS EU migrant policy & warns 10 million refugees could come to Europe

Orban: 2018 will be year for restoring people’s will in Europe

Talen blev holdt fredag den 5 januar i Bayern,Tyskland. Baggrund her.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Ragnar Lodbroge

Posted: 7 januar 2018 - 23:32 - Svar

Aberne har let spil, det er let at påråbe sig sejr, når man ikke møder modstand, det bliver spændende at følge i fremtiden om muslimerne kan klarer sig på slagmarken, de får det vanskeligt når de er vant til at angribe folk i ryggen, og da kun hvis de er 12-15 mand i overtal, kunne være sjovt om disse debatter blev gemt, og kunne vises om 50 år, spår at om 10 år så kan politikere ikke gå frit omkring, og små modstands grupper begynder at kæmpe igen mod muslimerne

Niels Henriksen

Posted: 8 januar 2018 - 10:07 - Svar

Sverige kommer att bli en fattig klan-nation fylld av konflikter

Av Skribent – 8 Jan, 2018

https://newsvoice.se/2018/01/08/statistik-sverige-fattig-nation-konfli kter/

Politiker, journalister, akademiker och myndigheter mörklägger vad massinvandringen innebär och tom att den sker. Det handlar om ett ”folkbyte” vilket kommer att knäcka Sverige. Istället får vi ett klansamhälle. Sverige kommer att bli en fattig nation med mycket svartjobb och hög kriminalitet. Konflikterna mellan olika etniska och religiösa grupperingar kommer att eskalera i takt med att bidragen sinar, anser artikelförfattarna.

När statistiken för 2017 idag redovisas fullt ut för Sveriges del kan vi konstatera att den socialdemokratiska regeringen inte hittills har ändrat något i grunden, när det gäller migration.

Volymerna har i båda fallen historiskt bara överträffats av 2016, i efterverkningarna av den stora invasionen hösten/vintern 2015. Då fick totalt över 150,000 personer, till absolut största delen av manligt kön, stanna. Av dessa var över 71,000 asylinvandrare. Migrationsverkets prognos från juli 2017, som senare justerats ned något, räknar med att över en halv miljon personer kommer att söka olika former av uppehållstillstånd åren 2017 – 2021; över 800,000 om man räknar förlängning av tillfälliga uppehållstillstånd, vilket nu sker i nio av tio fall. Det är också rekordsiffror, sett över en jämförbar tidsperiod. Alla dessa fakta gör att vi snarare har en fortsatt invasion att vänta än en återgång till EU:s miniminivåer, vilket politikerna försöker få oss att tro på.

Det är bara att konstatera: vi har idag två politiska block som inte ser till landets och folkets bästa. Lögnerna frodas och vansinnesfärden mot välfärdsstatens upplösning fortsätter. Inga allianser där Sverigedemokraterna får inflytande är i sikte. Inte heller någon självkritik från det politiska och mediala etablissemanget. Det är ett stort bedrägeri mot väljarna, eftersom det inte finns folkligt stöd för den förda politiken.

Det svenska välfärdssamhället har tidigare kännetecknats av tillit. Tillit är en social kvalitet som växer i små grupper, där människor har möjlighet att lära känna varandra. Den som luras, inte håller sina löften eller på annat sätt missbrukar sina medmänniskors förtroende förlorar sin heder, vilket kan vara värre än att mista livhanken.

För främlingar hyser de flesta bland oss historiskt sett ingen tillit, varför skulle man göra det? De har ju ingen heder att förlora, därför att i den egna gruppen vet man inte vilka de är. Så har det fungerat under större delen av människans existens, men för ungefär tiotusen år sedan ändrades spelreglerna. Religionerna gjorde entré och människor som tillbad samma gudar kunde bygga tillit, trots att de personligen varken var släkt eller kände varandra. Religionerna medgav en ”fiktiv gemenskap” och därmed blev det möjligt att skapa nationer och gigantiska riken. Majoritetsmedlemmarna kände samhörighet med varandra, därför att de tillbad samma gudar. Minoriteter förtrycktes, förslavades eller utrotades.

Därmed har vi nämnt de tre kvaliteter som kan smida samman människor i helt andra tal än stamsamhället: etnicitet, religion och nationalism. Med industrisamhället och urbaniseringen tillkom ytterligare en kvalitet: klass.

Den svenska framgångssagan vilade på en exceptionellt hög tillit, som också inneslöt makthavarna. De hade ju inte lett Sverige in i något krig sedan 1800-talets början. Sverige presenterades som ett folkhem, där politikerna utan större invändningar axlade rollen som nationens föräldrar. Inget grus i det kullagrade svenska välfärdsmaskineriet! Makthavare och opinionsbildare – det gällde generellt i folkhemmets Sverige – ljög inte för svenska folket. Föräldrar ljuger väl inte för sina barn – i varje fall inte så att det syns.

Emellertid, när förutsättningarna försvinner, framträder en annan sida av myntet. Tillit kan också beskrivas med mindre smickrande termer, som naivitet och godtrogenhet. Med den mångkulturella ideologins entré under 1960- och 70-talet började tilliten vittra sönder. I dag är tillitens grund svårt sargad, inte bara därför att tillit är svårt att odla över etniska gränser utan också därför att politiker, myndighetschefer, journalister och opinionsbildare satsar på det mångkulturella projekt, som de förstår att de har svårt att få medborgarna att acceptera. Lögnen i stort format gör entré, vilket får svenska politiker att riskera sin heder.

Det borde svenska politiker tänka på, men det verkar de inte förstå. Hur ska man annars förklara att de ljuger för medborgarna/väljarkåren/skattebetalarna i en så viktig fråga som hur många asylsökande som får stanna?

De flesta politiska misstag kan rättas till, alternativt så förnekas de och livet går vidare med en vettigare politik, men mängden människor som tillåts bosätta sig i landet, går inte att trixa sig förbi. De som utan att vara anställningsbara beviljats asyl, lever på bidrag. Hur ska politikerna komma tillrätta med det? Drar de in bidragen försörjer sig nykomlingarna på svartjobb och kriminalitet. Det gäller också för dem som nekats asyl och borde lämna landet, men inte gör det.

Politiker, journalister, akademiker och myndigheter fortsätter alltså sin mörkläggning av vad som sker. Tillsammans med Migrationsverkets framtidsprognoser ger alla fakta vid handen att ordet ”folkbyte” inte är ett begrepp som är taget ur konspirationstankar, vanföreställningar eller fria fantasier. När tilliten är bruten, så faller nationen samman. Klansamhället återuppstår.

Britta Due Andersen

Posted: 8 januar 2018 - 10:36 - Svar

På DR har de lige vist, hvordan immigranterne samles i skovområde i nærheden. Her kommer man med en pose penge, hvorefter man trænes i skoven. Når der så er nok mennesker angriber de hegnet.

  snaphanen

  Posted: 8 januar 2018 - 11:28 - Svar

  Hvilket program? Ser det næsten aldrig

   Britta Due Andersen

   Posted: 8 januar 2018 - 14:57 - Svar

   Åh jeg kan ikke huske det. kikker lidt på programmerne.

    Britta Due Andersen

    Posted: 8 januar 2018 - 15:25 -

    Tænker på Horisont, men ikke lykkedes mig at finde programmet.

Niels Henriksen

Posted: 8 januar 2018 - 12:36 - Svar

Ledarsidorna.se kan tvingas till tystnad 2019 eller som senast 2023

https://ledarsidorna.se/2018/01/ledarsidorna-se-kan-tvingas-till-tystn ad-2019/

På regeringens, och inom kort på riksdagens, bord ligger idag två omfattande lagförslag om förändringar i Yttrandefrihetslagen, YGL, och Tryckfrihetsförordningen, TF. Förslag som kommer få vittgående konsekvenser om de antas i sin nuvarande utformning. Skulle dessa röstas igenom kommer jag stå inför ett val. Att lägga ned Ledarsidorna.se, att riskera att gå i fängelse eller gå i landsflykt. Dissident på riktigt, inte längre bara light-versionen.

Idag kan vissa särskilt integritetskänsliga personuppgifter publiceras på webbplatser med skydd av grundlagen. Regeringen föreslår att offentliggörande av uppgifter om till exempel lagöverträdelser, etnicitet, sexuell läggning och politisk åskådning under vissa förhållanden ska kunna förbjudas. En förutsättning för att förbudet ska gälla är att uppgifterna görs tillgängliga på ett sätt som medför att det finns en stor risk för att enskildas personliga integritet kränks, till exempel genom att publiceras i sökbara databaser. Förbudet kommer däremot inte att påverka journalisters verksamhet eller publiceringar.

Förslaget innebär att etablerad media med tillräckliga finansiella resurser eller de som har ett utgivningsbevis och staten kan granska allmänheten medan allmänheten berövas samma möjlighet. En sådan ordning strider mot tanken bakom offentlighetsprincipen. Förslaget knyts till användningen av vissa medier och inte till vilket innehåll medierna har. Detta förslag strider mot förbudet av censur och hindrande åtgärder.

  snaphanen

  Posted: 8 januar 2018 - 13:18 - Svar

  Som en skriver: Westerholm kan måtte flytte over Øresund. Virkelig en kedelig lov

Anna Svensson

Posted: 8 januar 2018 - 18:35 - Svar

Hittade idag en intressant video:
https://www.youtube.com/watch?v=vzNOdFHUy68

Leave a Comment