2
okt
Seneste opdatering: 23/12-17 kl. 1303
64 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Da jeg blev født, var der 3.5 mio danskere, der var også 3.5 mio syrere. I dag er der 22 millioner syrere. Der var 21 mio egyptere, i dag er der 85 mio og som enhver ved, alt for mange til at landet kan føde på et landbrugsareal på Danmarks størrelse. I 2050 er der 137 mio. egyptere.

Der var 40 mio. pakistanere, i dag er der 196 mio, i år 2050 er der 290 mio. Det er altså alene for Pakistans vedkommende en næsten ottedobling af befolkningen på kun 100 år. Tror Fanden de hellere vil køre taxi i Oslo og København, når globalisterne giver dem muligheden for et fungerende, nøglefærdigt samfund med alt betalt.

Hvad globalisterne ikke kan, er at få mig til at opfatte dem som mine landsmænd. De er politikernes og jeg hæfter ikke solidarisk med dem næste gang de siger “nu må vi stå sammen” om en eller anden indvandret ulykke. Jeg er ikke noget særligt i den retning – der har aldrig været noget demokratisk flertal for masseindvandringen, den er fra første færd et diktat, den er født som konfliktstof, hvad den vil føre til, kan enhver gætte. Det uansvarlige mindretal har ansvaret for den, ikke danskerne som helhed. Man må virkelig håbe for dem, at det i givet fald er en retsstat, der gør op med dem og ikke en folkedomstol.

Vi ser på indvandringen til Europa med et tunnelsyn, som om der hverken fandtes demografi eller fremtid, i en snæver tidslomme af i går og i morgen. Vi glæder os over at børnedødeligheden nedbringes i Afrika, at gennemsnitsalderen stiger, at hungerkatastrofer afværges, men vi beskæftiger os ikke med hvilket liv de fødte får. Vi overlader dem der ikke kan emigrere til at befolkningsbegrænse sig selv med naturens metoder – sult og krig.

For tiden er syrerne godt i gang. Syrien er fire krige i én, foruden at den også er en overbefolkningskrig, og det er kun en miniatureudgave af, hvad der kommer af barbari. Vi ænser ikke, at en milliard afrikanere i dag er blevet til 2.4 om kun 37 år. Vi tror, vi er verdens centrum, men vi er en lille jolle på vej ind i en stor storm, vandet flyder ind over rælingen, og vi øser det ud med en thekop.

I 2050 er der alene i Nigeria 440 millioner mennesker mod 174 mio. i dag. Børnefødslerne syd for Sahara er i gennemsnit 5.2 pr. kvinde mod 1.6 i Europa. Europæere udgør under 10 % af verdens befolkning i dag og andelen synker stærkt. Demografisk set er indvandringen, asylindustrien og den såkaldte globalisering intet andet end en opfordring til europæerne, om at lade sig opsluge af dem, der føder flere børn, og hvad værre er: Europæiske politikere er formelt set enige med FN og EU i, at vi skal lade os erstatte af en anden befolkning, for ellers skulle de jo tale om prævention i Egypten, Syrien, Somalia, Afghanistan og Nigeria, og hvordan kunne det ikke opfattes?

Tre fjerdedele af FN’s budget går til ekstraordinære lønninger og frynsegoder som luksusbiler, det vil man jo ikke eventyre ved at fortælle medlemsstater, at de er for mange og skal styre deres liderlighed. Det koster mindre ubehag for FN’s jet-set at sige til de dumme europæere, at de er populister og racister. Og vi der skal dø, saluterer FN og betaler, Sverige alene betaler dem 24 milliarder, det er en dyr bedemand. EU-pamperne skal de betale 30 milliarder for at blive nedlagt som nation og folk. Mig kan de rende i konventionerne.

I Somalia føder hver kvinde i gennemsnit 6.17 børn, i Afghanistan 5.54. Det er ikke så mærkeligt, at de hellere vil bosætte sig i Sverige, det mærkelige er at svenskerne har ikke har opdaget hvorfor. De skal koloniseres, fordi de anses for udskiftelige som transistorer i et tv, og fordi deres politikere ikke ser det store billede, demografien, og fordi de er så uvidende og inkompetente, at de tror deres politik nytter noget i det store regnskab.

Desværre vil det overhovedet  intet batte i det store milliardstore menneskehav at nedlægge et lille, tusind år gammelt land. Nøden vil være den samme, når Sverige er forsvundet. Flygtningestrømmene vil øge uanfægtet, de går ikke ‘op og ned’, som de siger på Migrationsverket hvor de knokler blindt som Sisyfos. Flygtningestørmmen går tre skridt frem og ét tilbage.

Demografi er i det hele taget tabu. Med den nuværende kurs vil Europa forsvinde i dette århundrede, som Romerriget gjorde det, og fremtiden er  allerede født: Africa to Record Largest Population Growth Over Next 40 Years, Africa’s population to double to 2.4 billion by 2050. Demografen Morten Lintrup skrev om den i Weekendavisen “Humanisterne”, 27.09.2013 (ikke online)

[..] Hvordan skal man forklare, at Dansk Institut for Internationale Studier forsker i, om grænser er nødvendige? Jo, for når man nu ser, at mennesker uden for EU omkommer i forsøget på at trænge ind i EU, så er grænser jo inhumane, og der må da kunne findes en vej til en bedre verden uden grænser, ikke? Og hvordan skal man ellers forklare, at der ikke forskes i overbefolkning i en verden, hvor mange lande har befolkningseksplosioner, og andre ikke har. For eksempel havde Syrien i 1950 3,5 millioner indbyggere mod nu 22 millioner. Det ville være oplagt at analysere udviklingen i Syrien på basis af begreber og teorier fra populationsbiologien.

Men det kan man ikke, for enten dur teorierne ikke, eller også dur resultaterne ikke – de kunne nemlig vise sig at være i konflikt med samfundets humanistiske værdier og dogmer. Så er det alligevel bedre at kigge den anden vej.

Og hvordan skal man ellers forstå, at Klaus Rothstein i WA den 20. september kan sammenligne danske jøders redningsmænd under Anden Verdenskrig med vore dages menneskesmuglere. For der må jo ikke gøres forskel på flygtninge – de er alle medmennesker, og så kan man heller ikke gøre forskel på dem, der redder dem. At vore dages flygtninge så overvejende er de facto migranter, som søger nyt land at slå sig ned i, og forlader et land, hvor befolkningstallet er vokset eksplosivt, det kan jo ikke betyde noget.

Nej, Klaus. lad mig slutte med at give den relevante parallel med verdenskrigen – som den blev kaldt dengang, der kun var én. Det er altså Første Verdenskrig, det gælder. Dengang misbrugte europas selvfede, nationalistiske elite befolkningernes gode vilje til en opslidningskrig, hvor bølge efter bølge af soldater blev kommanderet op af skyttegravene og forblødte i direkte angreb mod etablerede maskingeværstillinger.

I dag misbruger europas selvfede humanistiske elite ganske tilsvarende befolkningernes gode vilje og lader arbejdsomme europæere slide sig op og europæisk kultur forbløde ved modtagelsen af bølge efter bølge af migranter fra lande med en ustyrlig og uansvarlig befolkningsudvikling. Palæstinensere, somaliere, irakere, afghanere. Og nu syrere og egyptere. Mange flere kandidater står på spring i fremtiden. er mønsteret til at få øje på?


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


kurt Rosenstrøm

Posted: 2 oktober 2013 - 09:37 - Svar

Tak til den ukendte skriver. Et fantastisk indlæg hverken mere eller mindre. Det er en nøjagtig bskrivelse af danskernes og europæernes situation i dag. Jeg har ikke læst noget bedre. Men som jeg også selv har skrevet masser af gange, politikerne forstår ikke deres eget land og samfund. De aner ikke hvad der sker og er dybest set en flok kulturkriminelle som ødelægger deres eget samfund og kultur. Men som jeg også skriver – i min egen bog Humanismens elendighed – danskerne er udsat for ideologisk massepåvirkning fra den heskende elite og bakket op af pressen, så der er intet at gøre, før det er for sent.

Først når volden for alvor griber om sig i et voldeligt borgerkrigsligende opgør mod samfundsødelægerne – Europas selvfede humanistiske elite – og de indvandrende muslimer, som for alvor er trådt i karakter, begynder de store forandringer, men til den tid er Danmark som homogent samfund ødelagt. Den eneste mulighed i tiden er et øjeblikkeligt stop for enhver indtrængen af ikke vestlige indvandrere. Men det sker ikke. Informationsnivoet er for lavt og humanismen har ødelagt enhver fornufttig anskuelse af samfund og kultur. jeg giver et bud på 30-40 år – før sammenbrudet går i gang.

kurt Rosenstrøm

Posted: 2 oktober 2013 - 09:42 - Svar

Hvor er mine kommentarer til dette fine indlæg??

  steen

  Posted: 2 oktober 2013 - 10:45 - Svar

  Kurt: Hvis de hænger i filteret, så er jeg ikke online andet end pletvist i løbet af dagen – så slipper jeg dem igennem. Men der kan gå npogle timer.

  Skriveren er såmænd mig (og Lintrup). Tak !

Prudentius

Posted: 2 oktober 2013 - 10:17 - Svar

“Nøden vil være den samme, når Sverige er forsvundet.”

Ja, og den vil vel faktisk være lidt værre, da endnu et funktionelt land vil være bukket under og have sluttet sig til den tredje verden.

Og hvem skal så have Sverige eller Danmark efter svenskerne og danskerne??

Det tror jeg også der er delte meninger om. Jeg ser ikke arabere, pakistanere, tyrkere, kurdere og afrikanere dele byttet i gemytlighed.

Vi ved hvordan den islamiske “broderlighed” tager sig ud. Fra Irak og Syrien ved vi den blandt andet ofte indholder store doser nervegas.

Crass Børsting

Posted: 2 oktober 2013 - 10:29 - Svar

Slemt er det, værre bliver det, og de såkaldte videnskabelige eksperter bestiller for de flestes vedkommende ikke andet end at snakke udenom. Er de ganske enkelt dumme, eller er de aldeles samvittighedsløse? Har de ingen børn og børnebørn?

  kurt Rosenstrøm

  Posted: 5 oktober 2013 - 05:41 - Svar

  Jeg tror de er dumme.

Peter

Posted: 2 oktober 2013 - 10:43 - Svar

Problemet är att många västerlänningar inte begriper, eller inte vill begripa, vad dessa demografiska förändringar kommer att innebära. Vi måste stoppa dessa nu, för fortsätter eländet så kommer det att vara kört om högst 25 – 30 år.

Tim Pallis

Posted: 2 oktober 2013 - 10:59 - Svar

Tak Steen for forståelsen af situationens alvor. Og tak til Kurt Rosenstrøm for en fremragende bog, som jeg nu har læst. Køb den og bliv klar! Den muslimske befolkningsvækst i verden er det aller største problem vi har i verden i dag, og ingen i FN eller EU taler om det. Det er håbløst vanvid.

Jörgen

Posted: 2 oktober 2013 - 12:05 - Svar

Den explosiva och helt oansvariga befolkningstillväxten i stora delar av världen är djupt problematisk och bär i sig fröet inte bara till det kristet-västerländska Europas undergång utan hotar på inte allt för lång sikt att driva fram en klimatförändring som i grunden kommer att förändra livsvillkoren för oss alla på den här planeten. Om det sistnämnda sägs inte mycket. Det bedöms väl vara allt för känsligt av våra klimataktivister.

När sedan befolkningstillväxten i stor utsträckning sker i muslimska länder utan att man där gör något påtagligt för att hantera situationen väcker det givetvis frågan om detta på något sätt är en del av en religiöst-politisk agenda. Under alla omständigheter uppträder man som om det är västvärldens självklara skyldighet att försörja de ständigt nya millionerna antingen på plats genom rikliga subsidier eller genom att ta emot en ständigt ökande del av befolkningsöverskottet. Är det vårt ansvar? Mitt svar är nej, men globalisterna försöker med lock och pock få oss alla att svälja sin agenda. Det globalistiska lägret består i sin tur av en ohelig allians av ekonomiska libertarianer, religiösa svärmare, med Luthers språkbruk, och allmänt godhjärtade människor som frikopplat sitt förnuft. Sicken soppa!

Jag är inte övertygad om att alla i vår politiska elit är övertygade globalister, men alternativet förskräcker dem än mer. Alternativet är ju att med kinesiskt hårdhänta metoder göra något effektivt för att dämma upp migrationsflödena. Det går, om vi vill, men det blir inte vackert och det går inte utan blodspillan. En kort förskräckelse borde dock vara att föredra framför en förskräckelse utan ände.

Valet hade varit en självklarhet i en annan kultur än den vi nu fått, en sentimentaliserad kultur som föredrar att blunda för en obekväm verklighet trots att den slår oss alla i ansiktet.

Gunnar Biering

Posted: 2 oktober 2013 - 16:00 - Svar

Jeg er helt enig: Politikerne har ingen tidsfornemmelse. Og det har mange vælgere heller ikke.

Jeg husker fra 1990’erne, hvor Mimi Jacobsen og Marianne Jelved bagatelliserede indvandringen: “Det er jo kun nogle få tusind om året.”

De fattede (og fatter stadig) ikke, at år skal lægges til år, og der løber rente og renters rente på. En demografisk snebold.

Demografi-professor P. Chr. Matthiesen forstod det naturligvis, og advarede diskret om udviklingen. Og en del andre, men de druknede i ammehjernernes sirenesang: “Vi må da hjælpe de stakkels medmennesker.”

Javist, men med alle andre metoder end at give vores land væk bid for bid!

Mette

Posted: 2 oktober 2013 - 17:20 - Svar

Velskrevet, det synes jeg. Er det ingen andre steder at publicere det end hér, hvor de fleste af os godt forstår, hvad der sker?

  PBr

  Posted: 3 oktober 2013 - 05:45 - Svar

  copy, paste og send rundt , meget enkelt.

Ole Burde

Posted: 2 oktober 2013 - 21:06 - Svar

Det er aldrig for sent at vågne op , og hvis man er bare LIDT optimist er det muligt at se tegn på en begyndende opvågnen rundt omkring i verden .
Australien lader nu til at føre feltet , hvad opvågnen angår . Det bliver mere end interresant at se hvordan den kommende magtkamp mellem australske politikere og det australske juridiske system kommer til at forløbe sig .
Vi er vant til at forestille os at hovedproblemet er de lokale politikeres mangel på rygrad . Det er muligt at denne antagelse er ved at være forældet . Udviklingen i Israel har viste at der ”bag” ved det politiske problem gemmer sig et Juridisk problem , som måske hele tiden var en afgårende årsag til manglen på politisk ”sund fornuft ”
Hvis udviklingen i den australske ”bådflygtninge-situation” kommer til gå som i Israel ( hvor det juridiske system kæmper næb og kløer mod en ikke-politisk korrekt regerings hjemsendig af afrikanske ”flygninge” ) , så bliver det nødvendig at forandre på hele billedet af af hvordan den vestlige verden er havnet i sin selvmordssituation . .
Måske har problemets kerne heletiden været Juridisk Korrekthed …

  PBr

  Posted: 3 oktober 2013 - 05:43 - Svar

  Er det så her man kunne nævne “Frankfurter skolen” som en af vestens akilles hæle?

Skåning

Posted: 3 oktober 2013 - 00:45 - Svar

Word! som kidsen siger.

kurt Rosenstrøm

Posted: 3 oktober 2013 - 06:07 - Svar

Ole Burde skriver: “Det er aldrig for sent at vågne op , og hvis man er bare LIDT optimist er det muligt at se tegn på en begyndende opvågnen rundt omkring i verden.”

Det er fint at være optimist, men der er ikke noget at have optimismen i, dertil er der allerede kommet for mange muslimer til Danmark og Europa. Alene i Holland og Belgien er 50% af alle nyfødte muslimske børn. Jeg gentager 50%. Og de muslimske mødre føder i gennemsnit ca. 5 børn hver gang de indfødte føder 1.

Hvor mange muslimer er det i Europa om 50 år? Hvor mange shiamuslimer og sunnymuslimer vil til den bekæmpe hinanden og regeringerne i deres velkendte stil? Hvordan vil den sociale orden se ud? Og hvad med økonomien? Derfor gentager jeg, de kulturkriminelle politikere er overalt ved at føre Europa ud i den rene sump. Og som man også kan læse i min bog, så arbejder EU på, at alle landene i EU skal tage imod hverdagens tusinder af bådflygtningne, som selvfølgelig de radikale syntes er en god ide. De ikke demokratiske valgte embedsmænd i EU arbejder på at få endnu flere afrikanske borgere ind i EU og i 2014 ovegår beslutningerne omkring flygtninge og indvandrere fra Danmark til EU, så demokratiet bliver sat helt ud af kraft.

Samtidig banker Tyrkiets millioner på at komme ind i EU, og så vil der ellers blive stormløb på danske grænser med at få tyrkiske EU borgere til Danmark. Det katastrofale parti de radikale naturligvis er tilhængere af Tyrkiet ind i EU, samtidig med at disse kriminelle politikere naturligvis også vil ophæve EU forbeholdende. Morale: Der er ikke noget lys forude – kun mørke.

kurt Rosenstrøm

Posted: 3 oktober 2013 - 06:09 - Svar

Mit svar til Ole Burde hænger i filteret – igen.

Skræp

Posted: 3 oktober 2013 - 06:34 - Svar

Kære ukendte skribent!
Du skriver; ” Man må virkelig håbe, at det i givet fald er en retsstat, der gør op med dem og ikke en folkedomstol.”
Det har du ganske ret i. Der er faktisk også mennesker som, allerede nu, forsøger både at forberede et retsopgør mod de skyldige og, at sikre det kommer til at foregå under ordnede former, men det kræver at mange flere aktivt går ind i en debat om emnet.Som det ser ud nu, virker det som om interessen herfor er ganske ringe,
Gå evt. ind på: http://www.opgoer.dk

Torben Caroc

Posted: 7 februar 2014 - 23:38 - Svar

Det bedste råd til yngre danskere er at:

1) Råbe op om problemet til venner, kolleger og alle som man kan nå. Det kræver mod, at bringe disse befolkningsspørgsmål på bane blandt velopdragne danskere. Men det viser sig, at uventet mange kan se problemet og faktisk er glade for at nogen tør tale åbent om det.

2) Parallelt hermed, forberede sig på Europas nedsmeltning ved at undersøge muligheden for at emigrere. Nu finder man jo ikke et job i Canada, Australien eller Brasilien sådan lige uden videre. Det tager sikkert sin tid og kræver lokale kontakter, som man så må arbejde på at få. Brug nogle ferieuger på at rejse rundt og kigge samt snakke med de lokale. Undersøg arbejdsmarked og boligmarked (inkl muligheder for at sælge bolig her i DK, flytte penge og købe bolig i udlandet). Se på skole og adgangskrav for børnene. Check opholds- og arbejdstilladelse. Hvis du har svendebrev eller eksamenspapirer, godkendes de så i udlandet ? Hvad med oversættelse ?
Hvis Europa vælter kan det gå ret hurtigt. Forberedelse skader aldrig.

Torben Snarup Hansen

Posted: 7 februar 2014 - 23:58 - Svar

Kære Torben C.

Dit forslag n. 2 lyder defaitistisk. Kunne det ikke formuleres som alternativer, som de unge selvstændigt kan tage stilling til: Enten forbereder du at emigrere til New Zealand eller også kan du blive og slås for dit land og din frihed?

Britta Due Andersen

Posted: 30 september 2014 - 12:07 - Svar

Jeg har foreslået Pia K. at DF laver en kampagne om, at Saudi-Arabien mv. slet ikke har syriske flygtninge registreret. Jeg tror faktisk, at denne oplysning kommer bag på de fleste danskere.
Lige som oplysninger om hvor meget i kr. vi giver til de syriske flygtninge i nærområdet, samt hvor mange personer man hjælper på den måde.

Grin bare men jeg kan ikke se anden løsning end oplysning om fakta, er den eneste reelle mulighed vi har for at ændre danskernes stemme.

arilando

Posted: 9 marts 2015 - 14:06 - Svar

Ah, den gode gamle idiotiske paranoia om at vi bliver “udskiftet”. Artiklen bygger på flere falske påstande, blandt andet:

At en større befolkning i ulandende vil lede til en større immigration fra de ulande til den udviklede del af verden.

At indvandring fra ulande åbenbart førere til at danskere dør. Det er ikke åbenlyst hvordan i alverden forfatteren er kommet til den konklusion.

At verden er overbefolket. Der er mere end nok resourcer som det er nu til at brødføde hele verdens befolkning og ellers tage sig af alle dens behov. Nøden i ulandende skyldes inkompetent regeringsførsel, ikke overbefolkning.

Peter Buch

Posted: 9 marts 2015 - 15:13 - Svar

Vi skal være halvt så mange som nu

Hvis vi accepterer, at klimaproblemerne og andet ressource- og
miljøpres begrænser vores udfoldelse på planeten, hvad vil da være en
ansvarlig og optimal befolkningspolitik?

Én ting er, hvor mange
mennesker der på et bæredygtigt grundlag maksimalt kan overleve på
kloden, noget andet er, hvor mange kan leve godt – dvs. hvad er det
optimale antal?

Det er naturligvis en subjektiv vurdering. Men det
burde være uomgængeligt, at det vil være lettere at sikre en god og
berigende tilværelse for alle, hvis vi i fremtiden kun bliver halvt så
mange som nu, frem for hvis vi bliver 3,5 gange så mange som i dag (se
figur 2).

Det peger mod det fordelagtige i at satse på i gennemsnit at holde fødselstallene vel under to børn pr. kvinde.

udsnit fra:

http://videnskab.dk/kultur-samfund/befolkningsudviklingen-den-glemte-f aktor-i-miljopolitikken

Selv i Danmark er det et problem at forsyne København
med tilstrækkeligt vand, uden at søer og åer på Sjælland
tørrer ud. I Kina skal flere hundrede mio. mennesker bruge
vand i et vandknapt område. Vand kan blive den faktor,
der lettest vil kunne få nationer til at gå i krig.

fra:
p.12

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja &uact=8&ved=0CEcQFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.foodculture.dk%2F~%2Fmed ia%2Ffoodculture%2F_Arkiv%2FMagasinet%2F2012%2F06%2FFoodCulture-juni%2 5202012_02.ashx&ei=h6n9VPSGA4jMyAPM5oDoBw&usg=AFQjCNG7iCVJnugDyP3w-jPH _ib3ZuyRHA&sig2=tPNQ-ecn6cKWLiXvJjUESA&bvm=bv.87611401,d.bGQ

Poul Højlund

Posted: 9 september 2016 - 21:48 - Svar

Steen, noget af det bedste, jeg har set fra din hånd, og det er ellers en hel del gennem årene. Jeg deler den på FB med din venlige tilladelse – håber jeg 😉

  snaphanen

  Posted: 9 september 2016 - 23:02 - Svar

  Mange tak, meget gerne. Jeg burde skrive det samme hver dag, men jeg er jo ikke skolelærer 🙂

Peder Fjordman Jensen

Posted: 12 september 2016 - 12:23 - Svar

Tallene som siteres her er hentet fra min bok Vitne til vanvidd.

http://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/Den-nye-folkevandringstiden- 3850085.html

Den nye folkevandringstiden

Det er totalt urealistisk å løse sosiale problemer gjennom migrasjon av milliarder av mennesker. De aller fleste sosiale problemene til landene i sør må løses lokalt.

Peder Jensen (alias Fjordman)

  snaphanen

  Posted: 12 september 2016 - 13:59 - Svar

  Blogposten er fra oktober 2013, det er Poul Højlund der har genopdaget den

Leave a Comment