22
okt
Seneste opdatering: 22/10-18 kl. 1425
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!
Del...

Robert Spencer on government, law enforcement, and media denial of jihad activity

Vestens ledere er én stor apologi for islam. Hvorfor det? Naturligvis fordi, at de har prakket os islam på uden at spørge os, og hvis islam da er en voldelig herrefolksideologi, så er de deraf følgende stridigheder deres skyld, og det må det ikke være. I al fald ikke før efter de er pensioneret, helst døde. De påstår, det er for at beskytte en ‘sårbar minoritet,’ men den sårbare minoritet er dem selv.

Indvandringen må for enhver pris ikke mislykkes

Når man ser, at 42 procent af de under 6-årige i Tyskland har indvandrerbaggrund, forstår man hvorfor projektet for enhver pris ikke må vise sig mislykket. Om de så skal smide os i fængsel. Desværre – med islam i ligningen, kan det kun mislykkes. Ellers skulle islam for første gang i 1400 år ikke ville tage den politiske magt og indføre sharia, og det vil ikke ske, tør man godt love. Så det er om for beslutningstagerne til den tilstundende katastrofe at pensionere sig lidt tjept.

Af ovennævnte grund må Robert Spencer ikke indrejse i England, fordi han siger beviselige sandheder om islam, som at den har doktriner om vold imod ‘vantro.’ Masser, den har over hundreder opfordringer til mord, hvilket i grunden strider mod  vores Grundlov, ikke?

Kejserens nye klæder

Tommy Robinson tilfælde er ligesom Spencers. Han har erhvervet en særdeles skarp viden om islam, altså er han nu farlig for Vesteuropas ledere, og må derfor kaldes ‘hadefuld’ og kan smides i fængsel uden grund.

Dette er, hvad Vesteuropæiske  magthavere er degenereret til, men de er  Kejserens nye klæder. De står med rumpen bar, og de kan kun forsinke det øjeblik, hvor alle opdager det.  De befinder sig i et kapløb med tiden. Robert Spencer LIVE at Reagan Ranch October Conference. (Hør også Q&A)

Gunnar Sandelin: De glömda Brå-filerna

De svenske magthavere klynger sig stadig til forklaringsmodellen, at indvandreres kriminalitet har socioøkonomiske forklaringer. Dermed kan de skyde skylden for kriminaliteten på svenskerne fremfor på indvandrerne. Den svenske, offentlige virkelighed hviler altså den løgn, at kultur er uden betydning. Almindelig svenskere ved godt, hvorfor de er havnet i en tsunami af indvandret, grov kriminalitet.

Ikke alle var enige, men Mauricio Rojas blev mobbet ud af landet, og Jan Ahlberg, daværende chef for ”Enheten för brottsutveckling,” gik heldigvis hen og døde. Han skrev nemlig i 1996:

Det statistiska samband som råder mellan arbetslöshet och brottslighet kan sannolikt till stora delar sägas vara omvänt kausalt, dvs. man har svårare att få arbete om man lever som kriminell. (Sid 23).

Generellt kan man säga att det finns en överensstämmelse mellan verkligheten baserad på registrerad brottslighet, och vad svenska medborgare tror om olika gruppers brottslighet. Genomsnittligt tror svenska medborgare alltså att samtliga grupper begår fler brott än svenskar, vilket överensstämmer med resultaten över registrerad brottslighet. Dessutom finns det, trots felbedömningar av vissa invandrargrupper, ett tydligt samband mellan vad man tror och den registrerade brottsligheten. (sid 67).

När den liberale riksdagsmannen Mauricio Rojas i samband med den andra Brå-rapporten (där Jan Ahlbergs medverkan spelades ner) i december 2005 på DN Debatt skrev att brottsligheten handlade om kulturarv, inte om svenskarnas rasism, tvingades han bort från offentligheten. Centerns näringsminister Maud Olofsson lade in sitt veto mot hans inträde i den borgerliga regeringen. – Se det hele De glömda Brå-filerna

Se også DEN DRAMATISKA DEMOGRAFISKA FÖRÄNDRINGEN FORTSÄTTER


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Leave a Comment