27
nov
Seneste opdatering: 27/11-18 kl. 1527
6 kommentarer - Tryk for at kommentere!


(Skjelvet, norsk film 2018)

Af Jens Graae

Hvordan kan man som ansvarlige danske politikere i årtier forhandle Marrakesh aftaler og tilsvarende aftaler om indvandring fra muslimske stater og sluttelig indvandring fra hele det afrikanske kontinent uden at orientere den danske befolkning behørigt og i rette tid.

Ifølge EU kommissionens rapport fra 2010 (European Commission, Directorate-General Home Affairs, final report, July 2010) skulle Danmark gennem indvandring have mulighed for at rumme ca. 37 millioner mennesker (Appendix 1-16, Table 12.).

Det indikerer, at EU og vel også FN har den vanvittige opfattelse, at Danmark kan modtage omkring 32 millioner indvandrere udover de indvandrere, vi allerede har modtaget. Det er vanvittige tal, som man nok ikke bør lægge for meget vægt på.

Etniske danskere skal komme i mindretal

Derimod skal man lægge stor vægt på den politiske hensigt, som helt klart er at få så mange indvandrere ind i Danmark, at den etniske danske befolkning kommer i mindretal i deres eget land. Den sørgelige del af den historie synes at være, at vores egne politikere kan have haft det usle formål sammen med andre europæiske politikere at opfylde EU’s ønske om at ødelægge alle de europæiske nationalstater.

En underskrift på Marrakesh aftalen kan derfor betyde at den danske befolkning ændres til en muslimsk/afrikansk befolkning. Det her er alvorligt! Det er den eneste måde EU kan opnå enerådig magt over Danmark og hele Europa. Læg også mærke til de mange tildelinger af dansk statsborgerskab til ikke-vestlige indvandrere. Det er et led i samme proces. Jean Monnet udtalte følgende berømte ord i FN den 30. april 1952:

”Europas nationer bør ledes i retning mod oprettelsen af en superstat, uden at deres befolkninger opfatter, hvad der er ved at ske”. (Iflg. Tjekkiets tidligere præsident, Vaclav Klaus)

Disse ord fra Jean Monnet, en af skaberne af det såkaldte nye Europa, bør aldrig glemmes!

Hvor er partierne? Hvor er socialdemokraterne?

Den etnisk danske befolkning er taget grundigt ved næsen af deres egne politikere. Hvor er den redegørelse fra politikerne, som befolkningen på nuværende tidspunkt har ret til. Har vi hørt fra regeringen – Venstre, Liberal Alliance og de Konservative?

Har vi hørt noget fra Socialdemokraterne, som igennem årene har været indsmurt i det samme snavs som regeringen? Det værste er nok, at vi kun har hørt et lille pip af en advarsel til regeringen fra lederen af Dansk Folkeparti.

Er der overhovedet ingen i det danske Folketing, der vil råbe op, når Danmarks statsminister snart underskriver den løkke alle etniske danskere skal have om halsen, kort tid efter at underskriften giver fri adgang for den afrikanske befolkning til det Danmark, som jeg og mange andre holder af.

Under 2. Verdenskrig kaldte vi sådanne handlinger mod en befolkning for simpelt forræderi.

Se også i dag: Inger Støjberg indrømmer: FN’s migrationspagt kan bruges til at presse de lande, der har skrevet under og 80.000 underskrifter: Oprør mod FN-aftale om migration breder sig og Tavakoli. Udemokratisk, at regeringen underskriver Marrakech-erklæringen

Se også i dag

Ny fremskrivning: Flere end hver femte vil være indvandrer eller efterkommer i 2060

Andelen af indvandrere og efterkommere i Danmark vil i fremtiden være større, end man troede sidste år eller i årene før det. I dag er 13 procent indvandrere og efterkommere, viser Danmarks Statistiks netop udkomne »indvandrere i Danmark 2018«.

Men i 2060 vil det tal Ifølge en befolkningsfremskrivning i rapporten være 21 procent. Ved den seneste fremskrivning i samme rapport anno 2017 lød tallet på 20,4 procent.

Ifølge rapportens vil antallet af ikke-vestlige indvandrere stige med 49 pct. frem mod 2060, hvormed der i 2060 vil være 511.263 ikke-vestlige indvandrere i landet. I dag er der 343.805. For vestlige indvandrere forventes en stigning på 50 pct. Berlingske


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Arne Lago von Kappelgaard

Posted: 27 november 2018 - 11:36 - Svar

” Ifølge rapportens vil antallet af ikke-vestlige indvandrere stige med 49 pct. frem mod 2060, hvormed der i 2060 vil være 511.263 ikke-vestlige indvandrere i landet. I dag er der 343.805. For vestlige indvandrere forventes en stigning på 50 pct” Berlingske 27.11.2018.

Disse tal som Berlingske i dag bringer, er ikke korrekte. Pr 1. januar i år (2018), kan Danmarks Statistik oplyse, at de har registreret 476.727 personer af ikke-vestlig herkomst (muslimer),
indvandrere + efterkommere.
I disse tal er ikke medregnet dem der opholder sig ulovligt, samt dem der er født af en forældrer der er født i landet, eller har dansk statsborgerskab!!!

Som Danmarks Statistik beskriver en dansker: “Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere, men som personer med dansk oprindelse.”

Hvis det skulle stå til troende, så vil den muslimske befolkning fra 2018-2060 (42 år) blive forøget med ca.34.536 personer, ca.822 personer per år, plus den store gruppe af muslimer, hvoraf en af forældrene er født i landet eller har dansk statsborgerskab.

Vi bliver belyvet om de korrekte tal, for det er betydeligt højere.

Iøvrigt kunne Danmarks Statistik kan fortælle (se Kristeligt Dagblad), at der ved 4. kvartal 2018 befinder sig ca. 505.000 i Danmark med rødder uden for Europa. Til det tal skal lægges 22.000 børn af efterkommere pr. 1. januar 2017. Og ydermere skal det med, at der med 95 pct. sandsynlighed var mellem 19.000 og 25.000 illegale indvandrere i Danmark i 2016. Se indlæg i Jyllands-Posten Debat 20.11.2018 af Morten Uhrskov Jensen.

steen

Posted: 27 november 2018 - 11:56 - Svar

I så fald, må det være DS selv, der tager fejl, for artiklerne bygger på deres rapport https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28079

Santor

Posted: 27 november 2018 - 15:53 - Svar

Følger man linket til EB finder man ud af at 84% af +7000 læsere af EB er imod aftalen og kun 2% er for. Det er selvfølgelig ikke et komplet billede af Danskernes mening men et vink med en vognstang af gigantiske dimensioner – Som vores regering vælger at overse og derfor handler direkte imod Det Danske Folks interesser.

Jeg kan i min vildeste fantasi ikke forestille mig når tiden kommer at de involverede politikere slipper for folkets straf!

Peter Buch

Posted: 27 november 2018 - 19:26 - Svar

Facilitering af udlændinges udfoldelse er generelt set at bevæge sig ned af en samfundsundergravende vej.

Som professor Putnams forskning- blandt meget andet på feltet- viser medfører ekspanderende mangfoldighed sproglige forståelsesvanskeligheder, samt udbredt tillidstab grupper imellem påvirkede hele samfundet.

Alt hvad fedrene har kæmpet,
Mødrene har grett,
Har den Herre stille lempet,
Så vi vant vor rett…

Bjørnstjerne Bjørnson i Ja, vi elsker dette landet…

Når vi hader tysken ligeså oprigtigt midt i Sjælland som ved Dannevirke, og slår ham allevegne ligeså drøjt for panden med vor munds ord, som på grænsen med de knyttede næver…

Nikolai Frederik Severin Grundtvig april 1848 efter Dannevirkeslaget.

Tak for ordet.

https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mortenjensen/article6768228.ece

Jørgen

Posted: 27 november 2018 - 20:46 - Svar

I 1983 beregnede man at der var at der var 25.000 muslimer i Danmark. I januari 2017 beregnede man det til 270.000. (Sandsynligvis flere). Altså en tidobling. Og dermed cirka fordobling hvert tiende år. Det svarer til de europæiske lande.
Og det passer med kendte videnskabelige studier ( se feks bogen “Exodus” af Collier. Jo større diaspora jo hurtigere indvandring. Så om 37 år bliver der mindst 2.7 millioner muslimer i Danmark, sandsynligvis flere. Det stopper først når danmark er lige så fattigt som de lande kommer fra. Men der er love som er stærkere og ældre end menneskerettighederne. Det er retten overlevelse, for et menneske, for en familie, en stamme, en nation, Det var hvad Breivik handlede efter, da han hævnede sig på de skyldige, politikerlavet. Da han opdagede ar de havde snydt os læsterligt. I Norge? Men de er alle lige gode om det. Adelen som vælger kejseren i det nye imperium, EU, Drankeren i Bruxelles. Breivik var en advarsel til de totalt historieløse politikere. Men de har åbenbart ikke forstået den.

Leave a Comment