2
jun
Seneste opdatering: 2/6-05 kl. 2331
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

Abu Laban har ogs√• parallelle versioner af alt andet. √Čn til menigheden, og √©n til alle andre, ikke mindst danske politikere og medier.

http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3085406/
200.000 kr. i blodpenge skal stoppe bandeopg√łr
Imam Abu Laban opfordrer til, at der bliver betalt s√•kaldte blodpenge til den familie, som l√łrdag mistede den 24-√•rige Ammar Hasan.
Af frygt for yderligere repressalier og bandeopg√łr p√• N√łrrebro vil Abu Laban, imam og islamisk overhoved i K√łbenhavn, i morgen opfordre til, at der bliver betalt s√•kaldte blodpenge til den familie, som l√łrdag mistede den 24-√•rige Ammar Hasan.
I f√łrste omgang vil imamen opfordre familien til den d√łrmand, som dr√¶bte Ammar Hasan ved spillestedet Rust, til at betale ca. 200.000 kr. som bod for drabet. Lykkes det ikke, vil Islamisk Trossamfund, der h√łrer til i moskeen p√• Dortheavej i Nordvest, selv rejse pengene.
¬ĽSkal vi undg√• h√¶vn, mener jeg, at l√łsningen er blodpenge. Det er normal praksis blandt muslimer, at der betales til den afd√łdes familie, og det er bedre end yderligere skyderi,¬ę siger Abu Laban.
Fremtidens krige
og konflikter, er her allerede , og har v√¶ret det l√¶nge. 95 % af alle krige siden 1945, har v√¶ret borgerkige. Forskellen fra 1945 til nu er, at vi har importeret potientialet for disse konflikter til vores fungerende stater. Med et muligt katastrofalt resultat. Abu Laban ovenfor og N√łrrebro pt. er bare sm√•symptomer p√• noget langt st√łrre der sker hver dag under f√łdderne p√• os, men som vi kun bem√¶rker i pinsomme ryk. Jeg benyter anledningen til at bringe disse – ikke dagsaktuelle, men bare aktualiserede boganmeldelser:
– Staternes sammenbrud og humanismens korsriddere
Philippe Delmas: The Rosy Future of War
236 siderOversat af Christohper Atamian og Camilla Hewitt. Orig. tit.: Le bel avenir de la guerre.
“The primary problems of security today are not the desire for power or expansion, but rather the breakdown of States.”
Den franske milit√¶ranalytiker og den tidligere franske udenrigsministers r√•dgiver, Phillip Delmas, opponerer i sin bog The Rosy Future of War mod holdbarheden i de to principper, der ofte fremf√łres som de principper, der skal regulere fremtidens verdensforhold – nemlig frihandel og internationale love/konventioner.√ėkonomisk integration (globalisering), demokrati og menneskerettigheder er ikke st√¶rke nok til at regulere verdensforholdene.
At fors√łge at forebygge krig ved at omg√• eller nedbryde staters suver√¶nitet har derimod katastrofale f√łlger.Han forudser s√•ledes en Thomas Hobbesk verden, pr√¶get af krig og v√¶bnede konflikter som f√łlge af staters nedbrydelse grundet disses manglende legitimitet.
P√• globalt plan er antallet af v√¶bnede konflikter stigende. Dette skyldes ikke l√¶ngere staters styrke eller ideologisk aggression, men snarere fallerede staters svaghed og sammenbrud. Grundet etniske uoverensstemmelser og verdenssamfundets udenomsstatslige fors√łg p√• gennemtvingelse af internationale konventioner ,undergraves staternes legitimitet.
Verden er magtesl√łs overfor denne udvikling pga. det utopiske juridiske system (internationale konventioner). Disse giver nok individet rettigheder, men hvis staten er svag, vil disse g√łre den endnu svagere, da rettigheder kun kan p√•ber√•bes inden for en legitim og suver√¶n stat.
Vesten skal if√łlge Delmas undlade at fors√łge at eksportere demokrati og menneskerettigheder til ustabile samfund, da dette intet vil l√łse og liden relevans har i virkelighedens verden – i den 3. verden med dens manglende kulturelle og statslige foruds√¶tninger.
USA og Europa b√łr if√łlge Delmas finde nye m√•der at eksportere stabilitet p√• end ved idealistiske luftkasteller. Stabiltet og magt b√łr g√• forud for demokrati og rettigheder.
I stedet burde man ideelt set hj√¶lpe den 3. Verden med at stabilisere staternes legitimitet; befolkningsudviklingen skal under kontrol, korruptionen skal mindskes, administrationen skal styrkes. Folk skal f√łle, at staten er der, og at den er med dem. F√łlelsen af enhed, et ordnet statsligt system og politisk stabilitet er foruds√¶tningen for alt andet – herunder rettigheder og demokrati.
Men der er en bev√¶gelse, der st√•r i vejen for en s√•dan realpolitik. Det er den ideologiske humanisme, der i sin idealistiske samfunds- og statsforst√•else er farligt naiv. Delmas analyse g√•r her p√• humanismens “ydre mission” og dens m√•de at fortolke verdens konflikter p√•. Logikken er dog den samme, som vi ser i humanismens “indre mission”, som den ytrer sig i debatten om flygtninge og om det multietniske “samfund”. Jens C. Cini
De nye gamle krige
Martin van Crevald
The Transformation of WarFree
Press 1991New York
“Once the legal monopoly of armed force, long claimed by the state, is wrested out of its hands, existing distinctions between war and crime will break down much as is already the case today in places such as Lebanon, Sri Lanka, El Salvador, Peru, or Colombia.”
Den israelske milit√¶ranalytiker og milit√¶rhistoriker (Hebrew University of Jerusalem) Martin van Crevald ser i dette v√¶rk med kritiske √łjne p√• Vestens fremtidige mulighed for konfliktl√łsning og overlevelse. Van Crevalds tager som udgangspunkt den menneskelige aggression som et eksistensvilk√•r, men efterviser her, hvorledes verden siden den kolde krigs oph√łr har bev√¶get sig ind i en “post-clausewitzsk √¶ra” m.h.t. kriges m√•l og midler.
Med en omsiggribende instabilitet mellem “non-national states” og udvikling af v√¶bnede konflikter, der m√• betegnes som “subnational conflicts” eller “lower intensity conflicts” med f√łrelse af “asymmatric” eller “littoral warfare” forudser van Crevald et sammenbrud i den konventionelle krigsf√łrelse.
Som f√łlge af denne udvikling, der i fremtiden ikke vil begr√¶nse sig til den 3. Verden, oph√łrer krig med at kunne siges at v√¶re “en forts√¶ttelse af (statslig / national) politik med andre midler”.
Istedet forudser van Crevald v√¶ksten af den s√•kaldte ikke-trinitariske krig – d.v.s. krige hvor den trinitariske struktur med delingen mellem stat, milit√¶r og folk er opl√łst.
“As the spread of low-intensity conflict causes trinitarian structures to come tumbling down, strategy will focus on obliterating the existing line between those who fight and those who watch, pay, and suffer.”
Van Crevalds beskrivelse af fremtidens konflikter har mange lighedspunkter med hans beskrivelse af middelalderens og det 17. √•rhundredes krige – krige hvor “sociale, √łkonomiske and religi√łse motiver var h√•bl√łst sammenv√¶vede,” hvor “lejesoldater plyndrede landomr√•der p√• egne vegne og endda byggede f√¶stninger, hvor indsamlet bytte og gidsler kunne opbevares for udbetaling af l√łsepenge.”
Der var stort set ingen skelnen mellem soldater og civile, og civilister udsattes for frygtelige overgreb. I mods√¶tning til disse tidlige europ√¶iske konflikter og det 16. og 17. √•rhundredes religionskrige, blev krige imidlertid efter Tredive√•rskrigen til en vis grad reguleret, idet krigsf√łrelsen og befolkningernes underhold underlagdes stater, der tilpassede krigsf√łrelse og aggression udfra visse f√¶llesnormer for adf√¶rd f.eks. overfor krigsfanger og civilbefolkning.En tilbagevenden til scenarierne fra f√łr denne regulering, hvor staterne vil v√¶re ude af stand til at h√•ndtere de ikke-trinitaristiske krige, er dog hvad van Crevald forudser.
I bogens sidste kapitel om fremtidens krige, påpeger van Crevald således de faretruende implikationer, der ligger i det forhold, at man f.eks. i Frankrig har omkr. 50 lokalområder, hvor det franske politi og andre myndigheder ikke længere er i stand til at opretholde statens legitimitet Рherunder bl.a. det indvandringsprægede Strassburg, ironisk nok ligeledes hjemstedet for den europæiske menneskerettighedsdomstol.
– Jesper M. Rosenl√łv


Don√©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Comments are closed.