12
jun
Seneste opdatering: 12/6-05 kl. 0024
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

Interessant at social kapital begrebet er nĂĄet ind pĂĄ Politiken. Nu mangler sĂĄ bare den dag Lars olsen indser hvor stor den kulturelle komponent i problemerne er:
‘Den kreative klasse’ er i bund og grund et liberalt og elitært amerikansk koncept. Det mærkelige er, at Marianne Jelved & Co. i den grad gør ‘den store klasseadskillelse’ til deres projekt.
…… Floridas mangfoldighed er etnisk, men ikke spor social. I bogen fører han en længere polemik mod samfundsforskeren Richard Putnam, der har et helt andet syn pĂĄ et samfunds styrkepositioner. Putnam lægger vægt pĂĄ »social kapital« – civilsamfund, lokale fællesskaber, deltagelse og tillid mellem borgerne – men efter Floridas mening passer sammenhængskraft og tæt fællesskab slet ikke til den kreative klasse:»Traditionelle forestillinger om, hvad det betyder at være et tæt, sammenhængende fællesskab og samfund, synes at hæmme økonomisk vækst og innovation. Mens stærke bĂĄnd mellem mennesker engang var vigtige, er svage bĂĄnd nu mere effektive. De kvarterer og det samfund, der er i støbeskeen, er kendetegnet af en større mangfoldighed af venskaber, mere individualistiske udfoldelser og svagere bĂĄnd i lokalmiljøet«, skriver Florida.
Her er han pĂĄ frontal kollision med værdierne bag velfærdssamfund som det danske. Vi har netop været kendetegnet ved den sociale sammenhængskraft, som Florida afskriver. Danmark har ikke bare mindre ulighed end USA, men ogsĂĄ børnehaver, skoler og andre offentlige institutioner, der kan bygge bro mellem klasserne. Vi har haft et samfund med en høj grad af kontakt og tillid mellem de sociale lag og dermed en høj grad af tryghed pĂĄ gader og stræder.Det skal vi værne om: Et sammenhængende samfund er ikke alene det rareste, men ogsĂĄ en fordel for Danmark i konkurrencen om job og kvikke hoveder. Men konceptet om den kreative klasse lægger op til det modsatte – at vi skal konkurrere pĂĄ ‘amerikanske’ præmisser.Det danske samfund er anderledes end dengang, min samtalepartner fra St. Louis underviste pĂĄ Amager. Trygheden i vore byer er under pres. København og andre storbyer oplever en helt ny type kriminalitet og utryghed, drevet frem af subkulturer i marginaliserede indvandrermiljøer. Jeg er ikke sikker pĂĄ, at gæsteprofessoren fra St. Louis i dag ville være lige sĂĄ glad for opholdet i Danmark. Udenlandske studerende bliver advaret imod kvarterer som Nørrebro
http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=382554


DonĂ©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Comments are closed.