25
mar
Seneste opdatering: 26/3-08 kl. 1601
18 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Elendigheden fylder tre videoer.

Lidt politivold ville have været velanbragt her.

Denne video fortjener at blive brugt og brugt, som en omvendt Rodney King. Enhver kan sige sig selv, at betjentene kun finder sig i dette fordi de har fået ordrer fra højere sted om at stryge denne indvandrergruppe med håret, p.g.a. risikoen for at starte optøjer. Egentlig bør vi være glade for at denne dokumentation bliver lagt frem, og så af gerningsmanden selv. Det er lige præcis denne mentalitet vi problematiserer på blogs som denne, og her ser vi den så umisforståeligt klart, at de anstændige og apologeterne ikke vil kunne afvise det. Det vi ser er en suicidal vestlig kultur som står handlingslammet over for en skruppelløs, supremacistisk voldskultur. Fuldstændigt rystende (Steen/LFPC).

»Brussels: Possible Muslim majority in 15-20 years«

Olivier Servaix, sociologist at Université catholique de Louvain, said in an interview to La Libre Belgique last week that Brussels, would have a Muslim majority in 15-20 years, due to the community’s high birth-rate. According to Servaix, a third of the population of Brussels is Muslim. Since 2001, Mohammed is the most popular name for new-born boys. Islam in Europe

Hel og halvskurke : »Stol ikke på dem«

UNDER OVERSKRIFTEN ”Jeg er medskyldig” (JP 28/2) påtog jeg mig som tidligere medlem af Det Radikale Venstre min del af ansvaret for de store problemer, vi i dag har med hensyn til flygtninge og indvandrere.Nu er også Helle Thorning og Villy Søvndal kommet på banen. De har også påtaget sig en del af ansvaret. Ikke direkte personligt, men på deres partiers vegne.

Jeg har, siden mit indlæg blev bragt, fået mange henvendelser, og der har også på nettet været mange reaktioner på mit indlæg.De henvendelser, jeg har fået i form af opringninger og breve, og de reaktioner, jeg har læst på nettet, har alle været positive, og jeg har fået megen ros for mit mod, og fordi jeg har indrømmet, at jeg var for naiv og stolede for meget på de radikale.

Også Helle Thorning og især Villy Søvndal bliver nu fra mange sider rost til skyerne. Inden Helle Thorning, Villy Søvndal og jeg bliver gjort til helte, er der god grund til lige at stoppe op og erkende, at de rigtige helte i denne sag, det er de personer, som helt fra starten forudså problemerne, og som på trods af den hetz, de blev udsat for, vedvarende i ord og handlinger og ved at stemme på de partier, som var mere fremsynede, kæmpede for, at vi ikke skulle ende der, hvor vi nu er endt.Almindelige danskere
Mange af de henvendelser, jeg har fået, er kommet fra sådanne personer. Fra ganske almindelige danskere, som hverken er racister eller fremmedhadere.De er bare bekymrede og bange, og flere har givet udtryk for, at de har fået en væsentligt dårligere tilværelse på grund af indvandrerproblemer. […]

Heltene er altså alle de almindelige danskere, som i tide kunne forudse problemerne.

Halvskurkene er folk som Helle Thorning, Villy Søvndal og mig, som erkender, at vi tog fejl.Helskurkene er personer som Frank Aaen og Marianne Jelved.

De går i graven uden at erkende, at de nogen sinde har fejlvurderet en situation, og at de nogen sinde har haft uret.Fred være med dem. Men stol ikke på dem, og stem ikke på dem og deres partier. Af TAGE BJERG, Løkken

Den beundringsværdige Tage Bjerg kalder mig altså “en helt”. Det er at stramme den, men én ting kan jeg sige : min position har ikke været uden omkostninger. Jeg ser det som uundgåelig “collateral damage”.

Abdul Wahid Corleone strikes again

Det er second nature, det der med at true og bedyre sin uskyld og offerstatus på én gang. Henriette Kjær scorer igen points for at udtrykke sagens essens præcist. Nu mangler vi bare viljen til at sætte handling bag ordene. Snaphanen vil gerne komme med et par hints: Det er ikke et problem der kan afgrænses til enkeltpersoners slette karakter; det kan ikke afgrænses bag figenbladet ‘islamisme’; det kan ikke løses ved at kaste flere penge i det bundløse hul der hedder dialog og uddannelse af imamer; en assertiv indsats begynder med at vi gør op med hellige køer omkring tildelte statsborgerskaber og anerkendelse som trossamfund. Nej, tak os ikke – det er også vores fremtid dette handler om.

Mafialignende trusler mod danske myndigheder. Sådan opfatter de konservative en annonce, som en muslimsk organisation i dag har indrykket i flere landsdækkende dagblade.

I annoncen skriver “Det Globale Program til at gøre Barmhjertighedens Profet kendt” blandt andet, at man fordømmer enhver handling, der svækker samfundets sikkerhed, i særdeleshed drab og ildspåsættelse. Men at muslimerne stadig savner en formel afstandtagen over for genoptryk af Muhammed-tegningerne.

“Vi er overbeviste om, at en afstandtagen vil kunne medvirke til at forhindre yderligere gentagelser af sådanne ulykkelige tiltag,” hedder det.

Disse udtalelser ser de konservative som en trussel. Politisk ordfører Henriette Kjær:

“Organisationen forsøger her at true de danske myndigheder til at lægge afstand til Muhammed-tegningerne for dermed at forhindre flere ulykkelige tiltag. Det er simpelthen mafialignende tilstande, som ingen dansk myndighed må bøje sig for.”[…]
Men det har de konservative helt misforstået, mener den danske imam Abdul Wahid Pedersen, der selv har hjulpet den muslimske organisation med at indrykke annoncerne:

“Det er fuldstændig horribelt at opfatte annoncen på den måde. Det er jo bare folk, der udtrykker deres bekymring. Hele annonceteksten og den måde, den henvender sig på, skal ses som en håndsrækning til at prøve at komme videre. Og dér er der jo ikke noget galt i at udtrykke, at man savner noget,” påpeger Abdul Wahid Pedersen. K: Mafia-lignende metoder i muslimsk annonce

Et afhugget hestehovede i danskens seng. “Barmhjertighedens Profet”. Dén kigger vi på senere (LFPC).

“Barmhjertighedens Profet” – et hurtigt reality check

Måske skal man spørge Bill Warner for at forstå hvordan et så grotesk prædikat som “Barmhjertighedens Profet” (se mafiahistorien her over) kan opfattes som sandt, samtidig med at autoritative muslimske helligtekster i kvalmende overflod viser dets løgnagtighed. Et centralt tema hos Bill Warner fra the Center for the Study of Political Islam er islams dualisme, hvilket betyder, at ord til forskel fra i vestlig logik kan have forskellige betydninger samtidig. Bemærk i øvrigt, at når kuffar, vantro, refererer til disse muslimske tekster er de altid, uden undtagelse, løgnagtige påstande, og er “taget ud af konteksten”. Det er de samme tekster, javist, men om de er ‘sande’ eller ‘løgnagtige’ afhænger af om de bruges af troende, eller de bliver brugt af kuffar til at udtrykke misbilligelse. Det er denne kontekst der er afgørende, ikke det faktuelle indhold, som naturligvis er det samme.

Men behøver vi overhovedet prøve at forstå noget? Skal vi gå til Tim Jensen og blive skældt huden fuld? Nej, vi har ikke pligt til at forstå noget som helst. Dette er Danmark, og her gælder en logik som siger, at når Muhammed er ‘uswa hasana, al-insan al-kamil’, rollemodel og perfekt menneske, for muslimer, og hans ord og gerninger vidner om en uhørt sadisme og ondskab, så er der en direkte sammenhæng mellem træet og dets frugter, de frugter vi kan opleve i dagens verden (LFPC).

* Sahih Bukhari, volume 5, Book 59, Number 512: Narrated Anas: Then the inhabitants of Khaibar came out running on the roads. The Prophet had their men killed, their offspring and woman taken as captives. Safiya was amongst the captives, She first came in the share of Dahya Alkali but later on she belonged to the Prophet (prophet took her away from him after giving Dahya two women and five men in exchange for Safia, Ref. Sahih Muslim 8:3328) .
* Sirat e Rasulullah, Ibn Hisham, page 766 “Safiyah was captured in the Khaibar raid and was claimed by the apostle as his share of booty.. She was then seventeen. She was groomed and made-up for the Prophet by Umm Sulaim, the mother of Anas ibn Malik. They spent the night there. (Ibn Hisham, p. 766)

Koranen, Sura 24 (Lyset) vers 2
Hvis en kvinde og en mand bedriver utugt, skal I give dem hundrede piskeslag hver! Lad ikke medfølelse med dem gribe jer, når det drejer sig om Guds religion, hvis I tror på Gud og på den yderste dag! Lad en gruppe af de troende være vidne til deres straf!

Sahih Bukhari, Volume 4, Book 56, Number 829:

Narrated ‘Abdullah bin ‘Umar:

The Jews came to Allah’s Apostle and told him that a man and a woman from amongst them had committed illegal sexual intercourse. Allah’s Apostle said to them, “What do you find in the Torah (old Testament) about the legal punishment of Ar-Rajm (stoning)?” They replied, (But) we announce their crime and lash them.” Abdullah bin Salam said, “You are telling a lie; Torah contains the order of Rajm.” They brought and opened the Torah and one of them solaced his hand on the Verse of Rajm and read the verses preceding and following it. Abdullah bin Salam said to him, “Lift your hand.” When he lifted his hand, the Verse of Rajm was written there. They said, “Muhammad has told the truth; the Torah has the Verse of Rajm. The Prophet then gave the order that both of them should be stoned to death. (‘Abdullah bin ‘Umar said, “I saw the man leaning over the woman to shelter her from the stones.”

Mordet på Sonay

Af LONE NØRGAARD

Løgn på løgn
Sonays historie er kort fortalt denne: Hun kommer til Danmark fra Irak – i første omgang sammen med sin far, som søger asyl og får opholdstilladelse på en løgn: Han har aldrig deltaget i Golfkrigen, er aldrig deserteret og aldrig tortureret.

Sonay beslutter sig for at blive dansk, hvilket betyder, at hun vælger sin muslimske baggrund fra. Forholdene i hjemmet i Næstved er temmelig kaotiske, og hun udsættes for konstante overgreb af såvel den psykisk ustabile mor som den voldelige far.

En klasselærer reagerer på den omsorgssvigtede piges råb om hjælp, hvilket udløser en tvangsfjernelse. Sonay har imidlertid svært ved at slippe hjemmet – også fordi forældrene manipulerer hende til at tro, at alt vil blive anderledes, hvis hun bare flytter hjem igen. Hvilket hun gør. Sonay udvikler en stadig mere udadvendt og omkringfarende adfærd, som selv for en dansk teenager undertiden ville tangere det grænseoverskridende, og forældrene kan slet ikke styre hende. Familiens ære står på spil, og konsekvenserne kender vi i dag: Hendes far Ashraf Mohammad bliver i september 2003 i Østre Landsret idømt 14 års fængsel for at have slået Sonay ihjel og smidt hende i Præstø Havn.

Håndskrevet brev
Han nægter sig skyldig hele vejen igennem, men bliver alligevel dømt. Med rette lader det til, for forfatteren støder under sin gennemgang af de mere end 5.000 sider sagsakter på et håndskrevet og hidtil ikke offentliggjort brev fra Ashraf til lillebroren Jabbar, hvori der bl.a. står:

»Jeg vil myrde dig, lige som jeg myrdede den vantro Sonay. Hun plejede at lave fordærvelse hver dag med de vantro svin.«

Vi lader den lige stå et øjeblik?.

Om denne skildring vil jeg sige det samme, som jeg skrev i min anmeldelse af Ghazala: Holder hovedparten af de fremstillede data vedrørende Sonay – hentet igennem dels en lang række interviews med familiemedlemmer, skolekammerater, hendes lærer og plejemor, dels de mange tusind sagsakter – er reporteren sluppet smukt fra opgaven. Godt nok er der indimellem lovligt meget gang i den kulørte journalistiks stilistiske virkemidler, men de lander sjældent i sensationssumpen.

Sparet sammen til huse
Derfor bliver det store spørgsmål ud fra den foreliggende dokumentation: Hvor mange muslimer i Danmark repræsenterer Ashraf Mohammad og hans kone Suheyla? For hvad de to mennesker ikke har kostet det danske samfund igennem løgn og bedrag – ud over at de har slået deres datter ihjel – det skal der mere end en kugleramme til at beregne.

Ikke bare har familien snydt og bedraget den danske stat i forbindelse med opholdstilladelser og familiesammenføringer – de har fortsat sugerøret solidt nede i statskassen: »Jeg [Suheyla] har købt to huse i Kirkuk i det nordlige Irak. Som flygtning i Danmark har vi fået så mange penge af de sociale myndigheder, at jeg har kunnet spare op og betale husene kontant (?) Min mand sidder i fængsel, men jeg vil vente på ham. Jeg har fået en lejlighed, og jeg får penge fra det offentlige, så der er ingen grund til, at jeg rejser til Irak.«

Læs denne ufrivilligt spændende bog, som kan konkurrere med enhver kriminalroman og bliv nok engang pinefuldt klogere på klaner, kvindeundertrykkelse og kultursammenstød. Et kultursammenstød, som reelt betyder, at de muslimske parallelsamfund har indført dødsstraf i Danmark – mens politikere og embedsværk tilsyneladende ikke aner hvad de skal stille op?

Arne Schmidt Møller: SONAY. Hft. med flapper.

175 sider. 198 kr. Forlaget Siesta. Jyllands Posten og Sonay.dk

Imam idømt 7 1/2 års fængsel for voldtægt

Ja, der er brådne kar alle vegne, men denne historie om voldtægt i Storbritannien er interessant at fremhæve, fordi den direkte kæder gerningsmanden sammen med solid mainstream-muslimsk retfærdiggørelse af dette overgreb. Hvis referatet på Islam Watch står til troende, har den gejstlige reelt afgivet fuld tilståelse før forbrydelsen fandt sted. Bemærk den rutinemæssige hate speech rettet mod kuffar, vantro, og de specifikke henvisninger til skriftsteder i Koranen, hadith og sira, og hvordan Muhammed selv som ‘uswa hasana, al-insan al-kamil’, dvs. rollemodel og fuldkomment menneske, trækkes frem. Endnu en dag, endnu en legitimation af uhyrligheder i islams tekster, som vi på vores side ikke kan henvise til uden at blive udskreget som racister, uanstændige og provokerende. Muslimske gejstlige og jihadister siger dette hver eneste dag, og alligevel får det ringe eller ingen opmærksomhed.

Her er en udfordring til de anstændige: Nævn en toneangivende muslimsk gejstlig eller talsmand i Vesten som eksplicit har sagt det modsatte af hvad voldtægtsimamen her siger; som umisforståeligt har klargjort, med henvisning til skriftsteder som abrogerer, dvs. må være mere autoritative end de her nævnte, at ikke-muslimer har samme menneskeværd som muslimer; at Muhammed ikke bifaldt de voldtægter og drab på ikke-muslimer som skrifterne ellers siger han gjorde; og at Allah i abrogerende Koranvers ophæver nedrakningen af de vantro som der her refereres til.

Det kan I ikke. Der ligger en stor, betændt byld som hedder mainstream-islamisk supremacisme, som ingen tør tage hul på; ingen af de anstændige, i hvert fald. Nej, ikke alle muslimer bifalder eller efterlever denne adfærd, men så længe ortodoksien er vendt imod os, vil disse pragmatiske individer ikke kunne imødegå imamens argumentation her, og vil derfor udgøre en ringe allieret for os. Der er et særdeles føleligt problem her, og det kan ikke bortrelativeres ved henvisning til fredelige individer uden lovskolers dogmatik i ryggen (LFPC).

During a question answer session in East London Mosque, preacher Imam Abdul Makin was asked by a niqabi muslima about recent fatwa from a well known Imam .

Naqabi Woman: “One eyed hooked Imam Hamza Mesri said muslims can kill British infidels and have sex with their wives and daughters, Do you agree with him?”

Imam: “It is not what Imam Hamza said nor is there a question of my agreeing with him or not. It is in Quran thus those are Allah’s orders.”

N.W.: “But why would Allah tell muslims to kill and rape innocent non muslims?”

Imam: “Because Non-muslims are never innocent, they are guilty of denying Allah and his prophet. If you don’t believe me, here is the legal authority, the top muslim lawyer of Britain, Anjem Choudhary (Video).”

N.W. ” But our Prophet was sent as a mercy for all the humanity; he never hurt any body in his life”

Imam: “Yes he never hurt a muslim in his life. But Allah said non-muslim are lowest beasts and worst creatures in ayas 8.22,8.55,95.5 and 98.6 and muslim are ordered to kill them.”

N.W.:” But did prophet approve of killing them and raping their wives?”

Imam: “Yes he did. He not only approved of such acts, he and his sahabas practiced it regularly under Allah’s orders. He was helpless in it… If you don’t believe me , you have to believe sahih hadiths. I will quote you two hadiths about his typical day after a raid. These hadiths are about the raid on jewish village Khaibar whose chief was Kinana who had gorgeous 17 year old wife Safia. Prophet tortured and beheaded Kinana in front of Safia and raped her all night afterwards.

* Sahih Bukhari, volume 5, Book 59, Number 512: Narrated Anas: Then the inhabitants of Khaibar came out running on the roads. The Prophet had their men killed, their offspring and woman taken as captives. Safiya was amongst the captives, She first came in the share of Dahya Alkali but later on she belonged to the Prophet (prophet took her away from him after giving Dahya two women and five men in exchange for Safia, Ref. Sahih Muslim 8:3328) .
* Sirat e Rasulullah, Ibn Hisham, page 766 “Safiyah was captured in the Khaibar raid and was claimed by the apostle as his share of booty.. She was then seventeen. She was groomed and made-up for the Prophet by Umm Sulaim, the mother of Anas ibn Malik. They spent the night there. In the early dawn, the Prophet suspected some movement near the tent) . He went out to enquire and saw Abu Ayyub.. He asked him what he was doing near his tent. He replied: “I was afraid for you with this young lady. You had killed her father, her husband and many of her relatives, and till recently she was an unbeliever. I was really afraid for you on her account and was guarding you.” The Prophet prayed for Abu Ayyub al-Ansari (Ibn Hisham, p. 766)[…]

The Imam had been lusting for a while on a good looking kafira, who lived alone in the neighbourhood.. Late one night he entered her apartment, captured her at a knife point and brutally raped her. To complete the sunna he took her very expensive computer cell phone as halal booty (aya 8.1) […] He and his seven namazi friends were all sentenced to prison terms.

Their burqa-clad wives, present in the court, couldn’t believe this miscarriage of justice. They yelled abuse at the judge for punishing their husbands for practising their religion. They asked why was an act approved by Quran and practiced by holy prophet is punishable in a country which claims freedom of religion? […].Ayesha Ahmed: London Imam’s Attempt to Carry Out Sunna Gone Awry [Her er The Suns omtale af sagen]


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

newest oldest most voted
Notify of
Casper | Borgerlig bums
Guest

Denne nyhed kunne godt tyde på sådan noget: http://jp.dk/indland/aar/article1304723.ece Løsladt trods vildt våbenfund En 41-årig århusianer blev fredag løsladt mindre end et døgn efter, at politiet fandt store mængder våben og narkotika i hans bil. Han troppede torsdag aften op ved en lejlighed i Risskov med en skarpladt pistol, og da politiet gennemgik hans bil, dukkede et helt arsenal af skarpe våben op. Alligevel blev den 41-årige mand løsladt fredag uden at være stillet for en dommer. – Det er et usædvanligt stort våbenfund, men juristerne vurderede ikke, der var grundlag for at varetægtsfængsle ham. Han hævdede, at han samlede… Read more »

Borgerlig bums
Guest

Næh, jeg er temmelig naiv hvad angår den slags. Men jeg er i det mindste klar over min manglende erfaring.

Med min nordenfjords baggrund er politi og øvrighed noget man egentlig ikke forventer så meget af. Når man hører om hvor dårligt det fungerer, bekræfter det egentlig bare hvad man regnede med.

Rugbrød
Guest
Rugbrød

@ Borgerlig bums

Har du ikke hørt, at politiet lader mange lovovertrædelser passere, eller undlader at rykke ud, for ” at undgå at eskalere” en “situation”? A-a-a-h, det sker desværre ikke så helt sjældent. Det har de da selv gjort opmærksom på ved flere lejligheder.

Borgerlig bums
Guest

Nu har jeg set den anden gang. Beklager hvad jeg skrev. Det var nok Roskilde-sproget der snød mig. Jeg tror Steen har ret.

Hvis politimanden smiler er det af angst.

Jeg mener nu stadig han må have taget rigeligt for sig af de stoffer han sælger.

Måske en god valgvideo for DF ved næste valg?

Borgerlig bums
Guest

LFPC: Hveranden kommentar på youtube indeholder anklager om “fake”.

Borgerlig bums
Guest

RasmusE: Du udviser i højeste grad mangel på dømmekraft i din første kommentar. Det er jo ikke sjovt mere end i de første par minutter. Manden har en rystende mangel på respekt for politiet. Og han får lov til at terrorisere dem. Hvad hvis han mødte op for at give dig dødstrusler, stjæle dine ejendele eller voldtage en af dine nærmeste? Ville du så også more dig over hans adfærd over for politiet, som bare finder sig i det? Angående sproget, så findes der altså mange 2. generationsindvandrere der taler accentfrit dansk. Men det er ikke sikkert han er indvandrer.… Read more »

LFPC
Guest

Update om videoen – der skal ikke stikkes noget under stolen:

Hvis man kigger div. kommentarer til videoen på YouTube og andre steder hører man påstået at dette er ‘staged’, og at fyren et sted bliver kaldt “Morten” af en af betjentene, samt at det skulle dreje sig om en undervisningsvideo fra politiskolen. Sandt eller ej? Fyren taler i hvert fald et overbevisende pizzadansk, men selv om dette evt. er skuespil, afspejler det stadig betjentenes virkelighed – ellers ville den heller ikke være meget bevendt til undervisning – RasmusE.

Rugbrød
Guest
Rugbrød

Rasmus har vel lidt at have sin optimisme i … der er ikke p. t. nogle, der kan vandre ind og overtage vores samfund efter os. Vi ER vores samfund. Hvad skulle evt. indtrængere/kolonister leve af? De kan vel ikke bare give hinanden bistandshjælp. Her er ikke noget at komme efter, hvis vi bliver fortrængt. De fleste muslimer er bare nogle højtskrigende fugleunger. De dør af helt almindelig sult, hvis ingen kommer forbi og fodrer dem.

LFPC
Guest

På Uriasposten kaldte jeg for nogen tid siden Raapil for “Rune Engelbreth på Valium”. Dig og Raapil vil jeg umiddelbart sætte i samme kategori – “Teflonsyndromet”. Venlige og urbane, men der er ikke fugls føde på jeres indlæg. Ikke skyggen af falsifikation af de konkrete forhold vi bringer frem, men bare et stadigt bombardement af skepsis uden argumentation til at underbygge det. Din debatpersona er denne her ‘besindige’, ‘fornuftige’, ‘moderate’ stemme. Ofte kan dine poster koges ned til ét budskab: Jeg, Rasmus, er et godt og anstændigt menneske, i modsætning til jer. Rent egotrip, debat skyr du. Du “ser lidt… Read more »

RasmusE
Guest
RasmusE

“Du ved godt alle disse ting som gør, at dette ikke bare er “en flabet knægt”, Rasmus, og så fyrer du denne lille prut af her. Hvorfor???” Nok fordi jeg i bund og grund ser lidt mere optimistisk på fremtiden end dig. Og heldigvis er jeg ikke alene. Det er de færreste folk, der gider beskæftige sig så meget med at male fanden på væggen hele tiden. Ja, vi har problemer i det her land, og ja, 2-300.000 muslimer er en udfordring, men ved du hvad, Danmark har sgu haft større problemer igennem historien og alligevel klaret sig. Folk og… Read more »

RasmusE
Guest
RasmusE

Tja, det kommer jo næppe som nogen overraskelse, at I to med det samme konkluderer, at der er tale om en muslim. Det kunne aldrig falde jer ind, at der måske var tale om en dansker med lidt mere farve end normalt. Hans modersmål er tydeligvis dansk, måske med et stænk roskilde-dialekt?, han bor i et villakvarter, han har lige været til barnedåb, indicierne på at han er pæredansk er mange. Men i grunden er det jo også lige meget, for vi ved jo, at en dansker kunne finde på at opføre sig lige så tosset (jeg har sgu selv… Read more »

Rugbrød
Guest
Rugbrød

“hvor det vi spiser k o m m e r fra” skulle der naturligvis have stået 🙂

Rugbrød
Guest
Rugbrød

Vi er vist lidt feje. Og det er ikke sært. Vi lever et abstrakt liv, uden viden om, hvor det vi spiser fra. Vi er ængstelige og systemafhængige. Vi siger: “tænk, hvis vi opførte os som de opfarende muslimer” og “tænk, hvis vi stillede os sådan an” og “tænk, hvis vi brændte deres symboler, såsom f. eks. Koranen”. Næsten som om, det var et kvalificeret valg, vi havde truffet. Og gid det var. Men vi er blot feje. Vi tør ikke tale om det, det hele virkelig handler om. Så vi bruger skalkeskjulet over alle skalkeskjul for vores sande følelser… Read more »

LFPC
Guest

“HAHAHA en sjov video”. En dag vil jeg lave en post hvor jeg gennemgår de forskellige modstanderpositioner jeg er stødt på i forskellige debatter i blogverdenen. En ‘apologeternes taksonomi’. Jeg synes efterhånden jeg kan se en tre-fire-fem hovedgrupper, hver med deres argumentationsform og sprogniveau. Dit indlæg her, Rasmus, er et klokkerent eksempel på den pæne, civiliserede gliden af i forhold til virkeligheden. Ikke om jeg begriber at du ikke selv kan se at din påtagede ‘latter’ er komplet utroværdig, og kun tjener til at stadfæste din egen position, i mangel af kendsgerninger. Den taksonomi jeg kan se kan måske beskrive… Read more »

RasmusE
Guest
RasmusE

HAHAHA en sjov video.

Men ærlig talt, igen bliver der vist tolket lige lovligt meget kultur ind i det. Han er en flabet knægt, som der findes utallige af i dette land. Og helt uden humor er situationen i hvert fald ikke 🙂

LFPC
Guest

Den er desværre, men ikke overraskende, sand, prøv at klikke videre til The Suns historie, eller google hans navn Abdul Mukin Khalisadar. Jeg er dog ved nærmere eftertanke ikke helt sikker på at referatet fra Islam Watch er ægte. Det virker snarere som en konstrueret tekst, hvor der henvises til virkelige skriftsteder og udtalelser af Anjem Choudhary.

Lars
Guest
Lars

“Imam idømt 7 1/2 års fængsel for voldtægt”

Den her historie er så langt ude, at man helst ikke vil tro, at den er sand!