19
sep
Seneste opdatering: 22/5-09 kl. 2348
18 kommentarer - Tryk for at kommentere!

 I Vollsmose bliver størstedelen af alle politianmeldelser trukket tilbage og ender i stedet hos lokale imamer, der udmåler en passende straf. Politiet mener, den parallelle retspraksis underminerer deres arbejde og lader kriminelle slippe for straf.
Politiet i Vollsmose oplever, at op mod 90 procent af alle anmeldelser bliver trukket tilbage efter få dage, fordi imamer og andre magtfulde mænd i området selv løser sagerne.
“Som det er i dag, er der jo kriminelle, der aldrig får en straf efter dansk retspraksis,” siger Torben Aagard, der er betjent i Odense-bydelen.
 Han fortæller, hvordan der eksisterer et retsligt parallelsamfund, som gør det meget svært for politiet at udføre deres arbejde:
“Selvfølgelig er der mange herude, som lever efter dansk lov, men så længe, de ikke tør stille sig op mod de andre, er det svært at stille noget op,” siger Torben Aagaard. Han mener, der bliver brugt penge, trusler og sommetider også vold i forsøget på at løse konflikterne internt i de muslimske miljøer.  TV 2  & Information: Parallelsamfund underminerer lovgivning . SE også “Nærpoliti angribes i Gellerup-parken

De Radikale lader som om (?) de intet forstået. Folk kan tvangsgifte sig lige så tosset de vil. Et  andet sted. Det er ikke det det handler om, men selv hvis det gjorde, er det stort set umuligt  at bevise et tvangsægteskab.  Det handlede i 2002 om at stoppe 12.500 stort set uintegrerbare familiesammenførte fra Tyrkiet, Pakistan og Somalia. En skam vi ikke kunne lovgive for  særlige nationaliteter, som man troede en uge i 2002. Det Radikale  teater er politisk for viderekommende, men opført til ære  for ignoranterne.  Mon der skulle være et spinkelt  håb, at partiet eksploderer til atomer i week-endén inden en ond ånd  igen giver dem mulighed  for at atomisere  Danmark ?

De radikale vil øge indvandringen ved blandt andet at fjerne 24-års-reglen og tilknytningskravet for familiesammenføringer. Ny R-plan vil hente 14.000 udlændinge

Fakkeltogsvarsel: Så er alt håb ude
Når gode mennesker med fasthed erklærer at ‘nu skal det være slut’ med noget, og efterfølgende arrangerer et rørstrømsk fakkeltog for ligesom at understrege alvoren bag erklæringen, ja, så synker man en klump, for så ved man at man har at gøre med et alvorligt problem som der ingen kønne løsninger findes på. Ja, ja, grine og gøre nar, det kan en blogger altid gøre, og jeg vil heller ikke postulere at have nogen løsninger i baghånden. Men der er en mere moden måde at angribe problemet på: Man kunne stemme på det eneste parti der viser nogen vilje til at gå til ondets rod, eller endnu bedre (fordi dette burde forene alle partier uanset farve), så kunne man lægge pres på sit eget parti for at overbevise dem om at nu må ærmerne altså smøges op, og anstændigheden parkeres i hjørnet (LFPC).

Med budskaber som “Gun Free Zone” og “Ingen skyderier – legende børn” ønsker en gruppe københavnere at sende et klart signal om, at våben ikke bliver tolereret.Den verserende konflikt mellem rocker- og indvandrerbander har resultateret i flere skyderier på åben gade, men det skal være slut, lyder det fra borgerinitativet.

“Vi ønsker at gøre opmærksom på, at byen ikke er en krigszone, men et sted hvor alle skal kunne færdes trykt,”  [trygt] skriver initiativtagerne, der ønsker at være anonyme. […]SF-borgmester i København Bo Asmus Kjeldgaard opfordrede ved et pressemøde tidligere på uge helt almindelige københavnere til at tage til genmæle over for de farlige skudepisoder, der på det seneste har præget hovedstaden.

“Vi må stå sammen. Københavnerne skal ud på gaderne til gadefester og fakkeloptog. Vi vil have en fredelig by, der ikke er plaget af gangstere,” sagde han. Københavnere: Våbnene væk fra vores gader

(“Næste skud?” – foto Snaphanen)

Geert Wilders – talen Hollandsk TV ikke ville  transmittere  (se nedenfor)

Yesterday I posted about Dutch state television pulling the plug on Geert Wilders during live coverage of his speech to Parliament on Wednesday. Several readers have asked for a full transcript of the speech.The text is available in Dutch at the PVV website, and our Flemish correspondent VH has kindly translated almost all of it into English. You can see why the government media blacked Mr. Wilders out: this is a real fire-breather of a speech. Don’t miss it.

Baron Bodissey: Text of Geert Wilders’ Speech to Parliament

Kitman og taqiyya, kuffar style

Vi omtalte forleden at politiet åbent erkender at de prøver at tale den igangværende konflikt mellem Hell’s Angels og indvandrerbanderne ned. Det er selvfølgelig ikke på nogen måde usædvanligt at holde kortene tæt til kroppene i konfliktsituationer, men når det ligefrem bliver officiel strategi at misinformere, gør det unægteligt læsningen af nyhederne til en lidt flad oplevelse. Hvad skal man tro her? (LFPC)

Hells Angels i Århus har planer om at likvidere tre medlemmer af indvandrerbande. Mens politiledelsen i Århus udadtil forsøger at afdramatisere striden mellem Hells Angels og indvandrergrupperinger i Århus’ vestby, har politiet fået oplysninger fra det kriminelle miljø om, at rockerne har udpeget tre navngivne medlemmer af den såkaldte Trillegårdsbanden, som skal likvideres.[…] Rockere har planer om likvideringer

Det er uden hold i virkeligheden, at rockerne i Århus har planer om at likvidere tre gangsterbosser. Det siger efterforskningschef Ole Madsen, Østjyllands Politi, til Ritzau. […] Politet afviser attentatplaner

UK: Læger med ‘license to kill’?

Ingen nyheder fra Storbritannien kan efterhånden overraske længere. Med en indvandring der er ude af kontrol, et multikulturelt samfund der kun kan opretholdes ved hjælp af drakoniske tiltag mod de oprindelige briter, og de første spadestik taget mod sharia, er det oplagt at det allerede nu kan forudses at de allersvageste må vige pladsen. Gerne frivilligt, men de må også i deres demente hjerner kunne bringes til at forstå at de er en byrde for samfundet. Landets førende etiker har svaret (via Gates of Vienna) (LFPC):

The veteran Government adviser said pensioners in mental decline are “wasting people’s lives” because of the care they require and should be allowed to opt for euthanasia even if they are not in pain. She insisted there was “nothing wrong” with people being helped to die for the sake of their loved ones or society.The 84-year-old added that she hoped people will soon be “licensed to put others down” if they are unable to look after themselves. […]

Last year the Mental Capacity Act came into effect that gives legal force to “living wills”, so patients can appoint an “attorney” to tell doctors when their hospital food and water should be removed. But in her latest interview, given to the Church of Scotland’s magazine Life and Work, Lady Warnock goes further by claiming that dementia sufferers should consider ending their lives through euthanasia because of the strain they put on their families and public services. […] Baroness Warnock: Dementia sufferers may have a ‘duty to die’

Islamisering, næsten en naturlov

Dagbladet Information holder mikrofonen frem for professor i islamisk teologi og sharia-ret Jørgen S. Nielsen. Et velkendt propagandavirkemiddel der skal undergrave fjendens vilje til modstand er at postulere nederlagets uafvendelighed. Jeg har ingen skrupler med at betegne hovedparten af islamforskere ved vestlige institutioner som propagandister for islamisering, for som det er velkendt for vores læsere her, er deres udmeldinger til offentligheden altid karakteriseret ved udeladelse eller udglatning af islams voldelige og totalitære sider, og, netop, en fremstilling af verden som et objekt i bevægelse og i en udvikling som man kun kan tilpasse sig til, ikke ændre på. Læg hertil tricket med at fremstille danskerne som bondske og provinsielle, her i forhold til briterne. Professor Nielsen eliminerer således uden refleksion de daglige beretninger om britisk dhimmitude, groteske særhensyn, groteske retssager mod indfødte briter, fjernelse af grise i det offentlige rum, advarsler om borgerkrigslignende tilstande, parallelsamfund, no-go-zoner, antidemokratisk agitation i moskeer, jødehad i saudifinansierede skolebøger osv. osv. Hvorfor, professor Nielsen?

Den akademiske verden fastholder et perspektiv på verden som den er, hvor vi som bekymrede borgere naturnødvendigt også ønsker at se på bør. På dette område er ‘er’ imidlertid forbundet med helt specifikke interesser. Som jeg plejer at skrive, så er dette langt mere end et akademisk spørgsmål, og vi må som samfundsborgere selv finde den information og de eksperter vi har tillid til, hvilket hurtigt udelukker f. eks. en John Esposito der ‘forsker’ for penge doneret af Saudi-Arabien (LFPC).

[…] Ser du en lignende udvikling i andre europæiske lande?

“Ja, integrationen af etniske mindretal har mange steder en indvirkning på retssystemet . I Belgien har man f.eks. genoplivet dele af den gamle retspraksis fra før napoleonstiden, som var baseret på sædvane. De store mindretal af marokkanere og tyrkere har simpelthen nødvendiggjort, at retsvæsenet er nødt til at se på, hvad der er kutyme i de samfund, når de skal dømme folk.” […]

Vil vi også med tiden se større anerkendelse af religiøse og kulturelle særregler i Danmark?

“Det bliver vanskeligt. Danmark er et af de mest monokulturelle lande i Europa, så det er ikke nær så ligetil som for briterne, der har vænnet sig til at leve i et pluralistisk samfund etnisk, religiøst og kulturelt. Det er jo ikke noget tilfælde, at det er i Storbritannien, at både det øverste religiøse overhoved og den øverste juridiske dommer har været åbne over for større anerkendelse af de religiøse minoriteter. […] Religion og jura: Retssystemet må bevæge sig med samfundet [Information 19.9.2008, ikke online]

0 0 vote
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

18 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Vivi Andersen
Vivi Andersen
12 years ago

Pallis

Ja, vel er det godt.

Men endnu bedre ville det være om der kunne skaffes beviser på bordet!

Ikke for at indlede en vendetta mod disse mennesker, men som et led i afdækningen af, hvordan det er gået til, at islamiseringen også bliver støttet og hjulpet frem af selv velbegavede og godt uddannede mennesker.

Tim Pallis
Tim Pallis
12 years ago

Jeg vil lige fremhæve LFPCs meget fine iagttagelse igen: Hos mange islamforskere, også herhjemme, er der nok tale om en slags Stockholmsyndrom eller indfedtning i de miljøer i den arabiske verden de har opholdt sig i. Man kommer næppe hjem fra flere år i Bungholistan og giver sig til at udbrede sig om faren fra islams supremacisme. Man ser bredden i manifestationerne i græsrodshøjde og gør denne flertydethed til religion, på bekostning af det der har relevans for os: Konsekvenserne for de vantro som bevidnet af historien gennem de sidste 1300 år. Det er faktisk af stor betydning, at vi… Read more »

Janne
Janne
12 years ago

Det er vel ikke så underligt at imamer mener at de er betydningsfulde vip’ere i Danmark. De har i mange år samarbejdet med politiet. Der er også imamer i fængsler, på sygehuse og flere andre steder. Der bor mange udenlandske imamer i Danmark. Vi importerer faktisk imamer til Danmark. Som jeg ser det så har bl.a. politiet og politikere været med til at skabe parallelsamfundet i Danmark – og været med til at vi har fået sharia ind ad bagdøren – fordi de har ladet imamer få den rolle de har nu. Nu på politiet tage skeen i den anden… Read more »

Limewoody
Limewoody
12 years ago

Tænk på, hvad vi kan lære af muslimerne, jeg synes, at vi skal lade verdens flygtninge vælte ind over vore grænser, og labbe al deres kultur i os. Dirckinck-Holmfeld, TV-vært, EkstraBladet 3/10 1986 Hvad er den danske traditionsrige kultur…andet end selvbedrag…selvglad i sin egen usselhed, fedladen…pylret…Indbyd alle og hvemsomhelst…lad os se, hvor langt vor vidunderlige kultur i grunden holder. Johannes Sløk, professor, Jyllands-Posten 16/2 1985 Uanset hvor mange stramninger, vi laver for at bremse strømmen, så kan ingen modificere folkevandringens realitet…Jeg tillader mig at sætte spørgsmålstegn ved, om det (Danmark) overhovedet er vores…Man kan ikke eje et land, og slet… Read more »

JensH
JensH
12 years ago

@Janne

“Selv rocker- og narkoverdenen bliver islamiseret i øjeblikket.”

Janne, alle nivauer i samfundet bliver islamiseret i disse år. Det kan vel ikke for en blogger som dig komme som en overraskelse??

JanChris
12 years ago

LFPC, tak for dit indlæg og linket.

Casper | Borgerlig bums

Eutanasi-baronessen fra England er den mest oprørende nyhed i dag. Hidtil har man tit hørt argumentet om medlidenhedsdrab for personens egen skyld eller af fri vilje – fordi man hellere vil dø end være gammel og syg. Men nu hører vi for første gang en person sige at de gamle og syge ikke har fortjent at leve fordi de gør det på andres bekostning. Man kan forsvare den slags i et mangelsamfund hvor overlevelsen er afhængig af at der ikke er for mange munde at mætte, f.eks. Færøerne i vikingetiden, hvor man efter sigende smed de gamle og udtjente trælle… Read more »

JanChris
12 years ago

Hvorfor er det ikke muligt at finde et eneste bevis på, at danske islamforskere, politikere, “kulturpersonligheder” etc. modtager penge fra muslimske lande/organisationer? Der er vel næppe tvivl om, at det er tilfældet, og så må det også være muligt at bevise det. Jeg tager hatten af for det medie, der laver den historie.

Janne
Janne
12 years ago

Efter skyderier vil fædregruppe gå vagt på Nørrebro. “Det er de unge med på. De siger, at de bærer våben for at kunne forsvare sig selv…”

Mon rockeres venner og bekendte så også tilbyder at gå vagt på Nørrebro og vil de få lov af politiet?

http://www.bt.dk/article/20080919/krimi/809190419/

Janne
Janne
12 years ago

Nu har jeg læst Wilders tale og jeg må give ham ret i at kriminelle indvandrere bør sendes tilbage hvor de kom fra og så kunne jeg godt tænke mig at vide hvor mange penge der bruges på integration i Danmark nu mens vi ser at danske skoler forfalder og der bliver ventelister på danske sygehuse igen og der spares på udgifter til ældre, handicappede, børn og syge i det hele taget.

Integrationspenge bør gå til alle i samfundet, der har brug for hjælp og støtte.

Janne
Janne
12 years ago

JensH

Her til aften sagde en integrationskonsulent på DR2 at indvandrerbander er noget i retning af en ny magtfaktor i rockerverdenen og på narkomarkedet. De vil også have en del af magten og af kagen.

Selv rocker- og narkoverdenen bliver islamiseret i øjeblikket.

Mikael
12 years ago

Før eller siden kommer oprøret. På et tidspunkt vil Hr og Fru Europa ganske enkelt ikke finde sig i mere. De vil lave revolution og forsøge at fjerne både dhimmitude-politikerne og indvandrerne.

Vi går onde tider imøde!

JensH
JensH
12 years ago

@Janne

Det er de evigt krænkede tilhængere af fredens religion. Men efterhånden er de jo i konflikt med alle andre uanset hvor de kommer frem i verden. Jeg kender ingen gruppe der i den grad kan være belastende for det ongivende samfund.

Janne
Janne
12 years ago

JensH

Hvem er det der er i konflikt med både rockere her i DK og med jøder i Frankrig? Og med homoseksuelle i Holland? Og med kvinder og med ytringsfriheden og med vestlige værdier i det hele taget?

JensH
JensH
12 years ago

Dhimmi-‘forskeren’ Jørgen S. Nielsen udtaler om shariaens indførelse i UK: “så det er ikke nær så ligetil som for briterne” Han kan umuligt have læst alle kommentarerne -og der var mange- som der var under ‘Have your say’ i.f.m. artiklen om sharia-domstolenes indtog i England i Timesonline.com. Hvade han det ville han have vidst, at dette absolut ikke er “ligetil” for Briterne. Men det er et af problemerne med de Danske medier og deres yndlingseksperter. De tegner simpelthen et billede af, at befolkningerne i alle andre Europæiske lande nærmest omfavner multikulturen, og det kun er os bondske og provensielle Danskere… Read more »

Janne
Janne
12 years ago

Vi har nu fået vores første danske dhimmi instruktør:

http://www.berlingske.dk/article/20080918/film/709180040/

Islamisternes trusler virker i Danmark. Kulturverdenen i Danmark indretter sig i stigende grad efter sharia.