3
okt
Seneste opdatering: 3/10-09 kl. 1926
10 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Politiken har anmeldt Kåre Bluitgens bog om Koranen, og selv for os der ikke har læst den, er der nogle tilgange i Lars Sandbecks tekst det er værd at tage op. Således standardtricket med at islamkritikere ‘i virkeligheden går bin Ladens ærinde’. Sandbeck implicerer derved at han selv står for en mere sofistikeret tilgang der vil gavne de “moderate” muslimer.  Vi skal åbenbart forestille os at der rundt om i moskéer og ghettoer tages bestik af en velmenende skolelærers bog på dansk for danskere.

Problemet er bare, at Sandbeck  ikke kommer med den mindste antydning af hvilke “moderate” retninger og personligheder han hentyder til. Det er nu heller ikke så sært, for det kan han heller ikke. Dét han gør er i stedet standardapologiens velkendte bluff: Man implicerer at denne mytiske “moderate” enhjørning eksisterer, og at der foregår en ligeværdig kamp mellem de to fløje, de moderate og “bin Laden”. Tillige bliver modsætningen transformeret til at handle om “terrorisme” kontra ikke-vold. Hele problemstillingen med den supremacisme – herrefolksambitionen – som er uimodsagt dogmatik i alle fire store sunni-lovskoler lades uberørt. Hvem er helt præcist de “moderate” muslimer der umisforståeligt, tydeligt og troværdigt hævder islams status på lige fod med andre religioner – på ubestemt tid? Og som accepterer retten til frafald fra islam, kvinders ret til at gifte sig med ikke-muslimer, og homoseksuelles og jøders ret til at leve i fred?

Sandbeck er absolut tavs. Den mere enfoldige Politikenlæser efterlades med en ufuldstændig modsætning mellem en gallionsfigur og bussemand som Osama bin Laden, og nogle helt udefinerede demokrater og pluralister. Imens kan mere stille trusler som demografien og pengevåbnet – petrodollars brugt på da’wa, smørelse og undergravende virksomhed i moskéer og koranskoler – fortsætte uden opmærksomhed fra Politiken (LFPC).

[…] Der er mange gode grunde til at lade gamle, normative helligtekster forblive diffuse og komplekse.

Den ene er, at en uhomogen tekst tvinger til fortolkning og diskussion, hvorimod den homogene tekst tilstræber en lukning af enhver diskussion, allerede inden den er kommet i gang. […]

Det er min mistanke, at Bluitgens arbejde giver moderate muslimske kræfter meget dårlige teologiske kort på hånden, netop fordi de forsøger at fortolke Koranen på tværs af åbenbaringernes kronologiske rækkefølge. Derfor spørger jeg: Er Bluitgens store koranprojekt udtryk for folkeoplysning, eller er der i virkeligheden tale om islamkritik?

Lødig islam- og korankritik er et tiltrængt og længe forsømt forehavende, men spørgsmålet er bare, om en kritik, der foregiver at være samtale og oplysning, kan kaldes lødig? Koranen er et komplekst og ‘forvirrende’ værk, der netop skal holdes forvirrende for at undgå den fortolkningsmæssige ensretning, som fundamentalister altid tilstræber. De muslimer, der burde være utilfredse med Bluitgens indsats, er de moderate. Osama bin Laden har derimod fået en tidlig julegave i år. Koranoversættelse er julegave til Bin Laden

Latinskole på arabisk

Malmö Latinskole grundlagde 1406 under Margrethe – nej, ikke Margaretha – den Første.

Det försök med fysikundervisning på arabiska som pågått under ett drygt år på Malmö Latinskola permanentas nu. Det finns cirka 147 olika språk bland Malmös invånare. En klar majoritet efter svenskan är arabiska. Därför har elever på en gymnasieskola under ett års tid kunnat få extra stödundervisning i fysik på arabiska.
Behovet för stödundervisning på modersmål är stort inom fysik. Begreppen börjar bli krångliga och fysik är det ämne som de flesta arabisktalande elever visat sig ha svårast för. Under läsåret 07/08 startades ett pilotprojekt på Malmö latinskola där arabisktalande elever fick frivillig stödundervisning i övergången mellan fysik A till fysik B på sitt modersmål. Nu är det inte längre ett projekt utan ska ingå i verksamheten. Arabisktalande modersmålslärare har nu anställts av utbildningsförvaltningen som ska serva hela staden. Fysiklektioner på arabiska blir kvar

»Why are we in Afghanistan ?«

This mission demands a new line of battle around the West itself, one supported by a multilevel strategy in which the purpose of military action is not to nation-build in the Islamic world, but to nation-save in the Western one. Secure the borders, for starters, something “war president” George W. Bush should have done but never did. Eliminate the nuclear capabilities of jihadist nations such as Iran, another thing George W. Bush should have done but never did — Pakistan’s, too. Destroy jihadist actors, camps and havens wherever and whenever needed (the strategy in place and never executed by Bill Clinton in the run-up to 9/11). But not by basing, supplying and supporting a military colossus in Islamic, landlocked Central Asia. It is time, as Maj. Gen. Paul Vallely first told me last April, to “let Afghanistan go.” It is not in our interests to civilize it. Diana West: “Losing” Our Way to Victory

Sløret af i retten: Så så, det gjorde da slet ikke ondt?

Det er bemærkelsesværdigt at også i Spanien fremhæves det øvrige Europa som mere sofistikeret og tolerant. Her gik man og troede at det bare var os danskere der lider af snæversyn og national indeklemthed. Gad vide om den samme anklage florerer i andre europæiske lande? Via Gates of Vienna (LFPC):

A week ago she refused to remove her veil in the courtroom in order to testify in front of the Audiencia Nacional in a trial against an alleged Islamic fundamentalist cell in Madrid. But today, Fatima Hassini, showed her face during questioning in front of the court presided by Judge Javier Gomez Bermudez in order to not be held in contempt of court. Court sources, cited by press agency EFE, informed that journalists and TV cameras were removed from the courtroom and the woman testified with her back turned to lawyers and the public, […]

Fatima Hassini assured that the controversy raised by her refusal to uncover her face has been propagated by “ignorant people”. She assured that women wearing burqas are “looked upon more normally in other European countries”. […]  SPAIN: AFTER REFUSING, ISLAMIC WOMAN REMOVES VEIL IN COURT

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

10 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Røde Steen
Røde Steen
11 years ago

Interessant, at Diana West kalder Irak en sharia-stat. Måske nogen vil forklare mig det geniale deri?

LFPC
11 years ago
Reply to  Røde Steen

Det er indføjet i Iraks forfatning at ingen lov må være i modstrid med sharia: BAGHDAD, Iraq – Framers of Iraq’s constitution will designate Islam as the main source of legislation – a departure from the model set down by U.S. authorities during the occupation – according to a draft published Tuesday. The draft states no law will be approved that contradicts “the rules of Islam” – a requirement that could affect women’s rights and set Iraq on a course far different from the one envisioned when U.S.-led forces invaded in 2003 to topple Saddam Hussein. “Islam is the official… Read more »

Røde Steen
Røde Steen
11 years ago
Reply to  LFPC

Tak.

Janne
Janne
11 years ago

“Koranoversættelse er julegave til Bin Laden” Var det at præster begyndte at tale dansk i kirken til menigheden – i stedet for latin – en julegave til religiøse fanatikere? Nej, det var det ikke. Det skabte tværtimod en nødvendig demokratisk og folkelig proces i religiøse kredse. Det forekommer mig, at der i Politiken segmentet er problemer med at afgive den religiøse og politiske magt, der desværre har fået lov til at følge med islams tilsynekomst i Vesten. Men ingen har eneret på tolkning og analyse samt formidling af islam og koranen og hadith. Heller ikke Politiken. Islam er i den… Read more »

Janne
Janne
11 years ago
Reply to  Janne

Handler det om at hvis koranen i folkedybet – i et folkestyre som vores – blot opfattes som en bog blandt så mange andre og på lige fod med dem, så vil der intet grundlag være for at give flere penge og magt og indflydelse til islam forskere, til stormoskeer, til imamer, til bederum, til halal projekter, til integrationsprojekter og ramadan fester i offentligt regi etc?

Johansen
Johansen
11 years ago

Kommer der nogen sinde såkaldt lødig islam-kritik fra dagbladet Politikens side, som anmelderen sukker efter? Der er nok at tage fat på.

Er der noget modsætningsforhold mellem i dette tilfælde mellem islamkritik og folkeoplysning? Det mener anmelderen i Politiken. Kan islamkritik ikke være almindelig folkeoplysning, da meget af kritikken går på islams dogmer, som står i modsætningsforhold til Vestlig kultur?

tavsen
tavsen
11 years ago
Reply to  Johansen

nemlig Johansen

“Lødig islam- og korankritik er et tiltrængt og længe forsømt forehavende”

Hvorfor starter PolleTikken så ikke?

2 mulige svar, enten magter de ikke at være lødige, eller også er der ikke noget at kritisere

Mosemanden
11 years ago

@arabisktalande modersmålslärare har nu anställts av utbildningsförvaltningen som ska serva hela staden.

Det er vel stadig kun under halvdelen af “staden” som de “ska serva” ikke ? .

Men ok en sådan nyhed kan jo nemt rive en ung naiv journalist med i den spontane multikultur ekstase .

Victor
Victor
11 years ago

Nå – nu må man heller ikke skrive krimier om æresmord mere:

http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/0,1518,652996,00.html

Robin_Shadowes
Robin_Shadowes
11 years ago

Skolan borde därför också byta namn. Jag föreslår det mera passande Malmö Latrinskola.