10
maj
Seneste opdatering: 10/5-14 kl. 1442
1 kommentar - Tryk for at kommentere!

Magdi Allam is an Italian member of the European Parliament who was one of the featured speakers at the 2012 conference in Brussels. The video below shows Mr. Allam explaining his opposition to yet another EP resolution against “racism” in Europe. Many thanks to Paro for the translation, and to Vlad Tepes for the subtitling. GoV

Norsk sikkerhedspoliti intimiderer islamkritikere

Ved­kom­mende ble også inn­kalt for at PST skulle lære av ham. Men det utvik­let seg ganske anner­le­des. PST-folkene belærte ham både om Koran-tolkning og Eurabia-teorier, og advarte ham mot at hans skri­ve­rier kunne inspi­rere en ny Breivik. Dette er langt ut over PSTs fullmakter.

Men det stem­mer med det ideo­lo­giske pro­gram som dose­res av folk som Rune Berg­lund Steen, Per Fugelli, Geir Lippe­stad, Lars Gule, Tho­mas Hyl­land Erik­sen, Cath­rine Sand­nes, Simen Sætre og en rekke andre som igjen og igjen etter­ly­ser et opp­gjør med høyre­si­den. Flere av dem mener at utvik­lin­gen går i feil ret­ning. Sætre for­søkte å dis­kre­di­tere en skri­bent som Elin Ørja­sæ­ter fordi hun hadde gjort Fjord­man stue­ren. At han fikk 75.000 av Fritt Ord til å skrive bok, er uti­la­te­lig. Men at Chris­top­her Høibø også fikk 75.000 er de ikke opp­tatt av, og slett ikke at Høibø satt rundt bor­det da Nor­we­gian Defence League ble stif­tet. Høibø var da PSTs infor­mant. Anders Behring Brei­vik hadde ivret for et norsk EDL på Docu­ment, noe redak­sjo­nen hadde bemer­ket var en dår­lig ide. Nå ble det stif­tet, og PSTs mann og SOS Rasisme satt rundt bordet. Ros og ris til Klassekampen (Raser mot PST-metoder)

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

1 Comment
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Gunnar Biering
7 years ago

Magdi Allam lyder som Churchill i 1930’erne. Han bliver sikkert også ignoreret af “eliten”, og så om nogle år kan alle se, at han havde ret.

En hædersmand. En gevinst for Italien og Europa – desværre et tab for Egypten.