13
maj
Seneste opdatering: 13/5-15 kl. 1105
9 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Tim Pallis

Ayaan Hirsi Ali er helt klar i m√¶let og skriver i sin nye bog K√¶tter:”Morderne i IS og Boko Haram citerer de samme religi√łse tekster, som enhver¬†anden muslim anser for ukr√¶nkelige.”

Det siges, at ISIS selv-proklamerede kalif Abu Bakr al-Baghdadi er efterkommer af Muhammed gennem en Shia linie. Han holdt en slags introduktions tale i Iman Ahmad Ibn Hanbal Moskeen i Samara i Iraq og talte for en tilbagevenden til den originale fortolkning af islam. Han opfatter alle de senere tiders udvikling af islam som kættersk.

Det er bestemt ikke uinteressant, at det netop var i Ibn Hanbal Moskeen det foregik, for Ibn Hanbal (780-855) var grundlægger af den juridiske tradition i islam kaldet Hanbal Madhab, som står for den strengeste og mest doktrinære fortolkning af sharia lovene.

Salafi Hanbal doktrinernes efterf√łlgere er de senere fundamentalister Ibn¬†Taymiyya (1263-1328) ¬≠ Abdul al-Maududi (1903-79) ¬≠ Rashid Rida (1865-1935)¬†Sayyid Qutb (1906-66).

For at forst√• ISIS baggrund i islam er det er n√łdvendigt at se n√¶rmere p√• de¬†forskellige former for fundamentalistisk islam, som i disse √•r er i¬†frontlinien. Der er store ligheder og sm√• forskelle.

Torben Snarup Hansen sp√łrger: “Repr√¶senterer al Azhar-universitetet i Cairo¬†“rigtig islam”? G√łr Saudiarabien? G√łr Det muslimske Broderskab? G√łr Khomeini¬†og hans efterf√łlgere? Eller Erdogan og hans AKP i Tyrkiet?”

Der findes flere forskellige moderne fundamentalistiske traditioner. Den ene er wahabismen, en anden salafismen, en tredje er Det muslimske Broderskab, som ISIS jo betragter som frafaldne.

ISIS siger, at Hamas i Gaza er v√¶rre end de j√łdiske bes√¶ttere af “Palestina”. Der er fornyelig opst√•et en krigslignende tilstand mellem ISIS¬†og Hamas i Gaza. Hamas udspringer som bekendt af Det muslimske Broderskab.¬†De har i Gaza destrueret en salafistisk moske og taget salafister til fange.¬†Det har f√•et ISIS til at erkl√¶re krig, hvis ikke de frigives.

Lige siden 800-tallet har der til tider v√¶ret stor uenighed mellen¬†hanbalistiske salafister og asharisk og maturidiske teologer (herom¬†senere).¬†Denne uenighed viser sig stadig i dag som en grundliggende strid mellem¬†salafister og Det muslimske Broderskab. Saudiarabien bryder sig ikke om¬†√Ügyptens Broderskab og st√łtter derfor Pr√¶sident al- Sisi.

Til trods for indbyrdes sunnitiske uenigheder, som ikke er st√łrre end de sm√•¬†uenigheder, der findes mellem de fire forskellige lovskoler i islam, er de¬†forskellige sunnitiske bev√¶gelser alle variationer af al-Jamaah, som betyder¬†en forsamling (sammen) om noget.

Ordet Jamah stammer fra f√łlgende tre andre ord: Ijtimaa, som betyder¬†enighed. Al-jami, som betyder sammen eller kollektivt samarbejde. Al-Ijma,¬†som betyder konsensus. Det er disse forsamlinger, som har viderebragt¬†budskabet i Koranen og ahadith og har etableret det, der kaldes deen eller¬†din, som er det arabiske ord for religion.

Salafismen er meget ford√łmmende over for alle andre retninger af islam og¬†andre religioner. Saudierne har spredt salafismen via koranskoler i¬†afghanske flygtningelejre og i Pakistan, via bidrag til de rettroende i¬†lande som Tjetjenien, Bosnien, Somalia og andre afrikanske lande, i Syrien¬†og i √łjeblikket ogs√• i Egypten.

Den islamiske teolog Ibn Taymiyya (1263-1328), der i dag er forbillede for¬†alle salafister, argumenterede i sine v√¶rker for d√łdsstraf mod de, der¬†forn√¶rmer Budbringeren (Muhammed).

Andre muslimske retsl√¶rde har v√¶ret uenige med Ibn Taymiyya og argumenteret¬†for, at bagvaskere blot er uvidende og derfor ikke hjemfaldne til d√łdsstraf.

I det saudiarabiske skolev√¶sen indoktrinerer man b√łrnene til at hade de¬†vantro, som er kristne, j√łder, shiiter, sufier, sunni-muslimer, der ikke¬†f√łlger wahhabi doktrinerne, hinduer, ateister og mange andre.

Denne indoktrinering indf√łres i religi√łse tekstb√łger fra f√łrste skole√•r og¬†bliver forst√¶rket og udviklet de f√łlgende √•r op til 12te afgangsklasse. P√•¬†dette trin instrueres studenterne i, at det er en relig√łs pligt at bek√¶mpe¬†de vantro for at sprede troen.

I 1700-tallet indgik Saud-familiens stamfar en alliance med pr√¶dikanten¬†Muhammed Abdel Wahhab (1703-87), som pr√¶dikede et radikalt opg√łr med den “k√¶tterske” form for islam, som han s√• i sin samtid.

Abdel Wahhab arbejdede p√• en tilbagevenden til den islam, som blev¬†praktiseret af profeten Muhammeds og hans umiddelbare efterf√łlgere. Derfor¬†er den saudiske form for salafisme blevet kaldt wahhabisme i Vesten, men¬†denne betegnelse vil tilh√¶ngerne gerne have sig frabedt, da de betragter¬†betegnelsen som en slags afgudsdyrkelse og alts√• som en d√łdssynd.

Den saudiske wahhabisme var en reformation af islam ­ en venden tilbage til den oprindelige islam. Man kan sige, at Abdel Wahhab var en slags Martin Luther i islam dvs. han vendte tilbage til de oprindelige skrifter. Islam har altså haft sin reformation.

Fjordman skriver: “Hvis der med “reformation” menes en tilbagevenden til en¬†formodet renhed og gylden tidsalder p√• et tidspunkt omkring religionens¬†grundl√¶gger, s√• m√• vi lige nu v√¶re vidne til en islamisk reformation. Det¬†begyndte med salafisterne og Det muslimske Broderskab, som spredte sig til
al-Qaida og derp√• til Den islamiske Stat i Iraq og Syrien (ISIS)”.

Abdel Wahhab blev kendt for sit opg√łr med alle former for sufi helgener, som¬†is√¶r er popul√¶re i shia-islam og blandt de spirituelt s√łgende sunnier.¬†Der findes ikke l√¶ngere gravmonumenter af sufi mestre i Saudiarabien.

På det seneste har det saudiske kongehuset været under pres. Det er dog ikke fra dissidenter, men fra salafistiske grupper som al-Qaeda og ISIS. De beskylder kongefamilien for at være dekandente, vestlige lakajer.

Landets stormufti, Abdulaziz al-Sheikh, som er en efterkommer af Abdel Wahhab, har velsignet koalitionen mod ISIS og opfordret de unge saudiere til ikke at slutte sig til krigen i Syrien og Irak, hvilket flere tusinde dog allerede har gjort. Dette kræver en nærmere forklaring.

Hvorfor er de saudiske wahhabitter og salafister imod ISIS, som jo religi√łst¬†og ideologisk set ligger t√¶t op til deres egen islamiske tradition? ISIS er¬†ultra-wahhabitisk eller ultra-salafistisk. Det er interessant at ISIS i¬†begyndelsen blev √łkonomisk st√łttet af Saudiarbien, Kuwait og Qatar.

Der er noget der tyder p√•, at ISIS i virkeligheden er en tro kopi af den¬†saudiske wahhabi v√¶kkelses bev√¶gelse. Det handler f√łrst og fremmest om at¬†terrorisere shia muslimerne og sufierne i Iraq med det ultra-wahhabiske¬†argument, at de er frafaldne (takfir)

Forleden lavede Jyllands-Posten en direkte sammenligning mellem retssystemet¬†i omr√•der styret af ISIS og Saudi-Arabien. De var stort set identiske. Hvis¬†ISIS ikke har noget med Islam at g√łre, s√• har det land, som kontrollerer¬†islams to st√łrste helligdomme heller intet med Islam at g√łre.¬†Den etablerede magtstruktur i Saudiarabien er bange for at miste den magt,¬†de har haft siden 1700-tallet. De vil ikke miste den til al-Qaeda eller¬†ISIS. Regeringsmagt og religi√łs magt er to forskellige ting og saudierne har¬†forenet dem i wahhabismen. Hvis de taber til de nye religi√łse magter, taber¬†de ogs√• kongemagten. Det m√• ikke ske.

ISIS har fundet sit religi√łse st√•sted i hjertet af islams l√¶re. Det er en¬†fundamentalistisk bev√¶gelse, som st√•r p√• skuldrene af hanbalistisk¬†retspraksis. Organisationen overholder helt bogstaveligt de fatwaer ogdogmer, som stammer fra islamiske l√¶rde (ulama), hovedsageligt Sheikh Taqi¬†ibn Taymiyyah (1263-1328).

Dette gælder ikke alene ISIS, men også for alle fundamentalistiske islamiske organisationer og salafistiske jihadister som al-Qaeda, Det muslimske Broderskab, Gamaa Islamiya i Ægypten og de saudiske wahhabier. Alle disse bevægelser baserer deres trossætninger på Ibn Taymiyyah.

Al-Qaeda, som gik forud for ISIS, blandede den salafistiske ideologi og de islamisk politiske doktriner, som Det muslimske Broderskab formulerede i midten af 1900-tallet. Abdullah Azzam (1941-89), al-Qaedas spirituelle far, var én af Broderskabets medlemmer i Jordan. Han forlod landet for at bekæmpe
Sovietunionen i Afghanistan.

Ibn Taymiyyah p√•b√łd muslimerne at f√łre krig imod vantro, frafaldne og¬†tvivlsomme moderate muslimer. Broderskabets ideologi fastsl√•r dertil, at¬†alle verdens lande er vantro stater. N√•r man blander disse to synspunkter er¬†det klart, at man m√• etablere et kalifat for at kunne f√łre krig. Men det er¬†ogs√• en bl√•stempling af at f√łre krig og indf√łre sharia selv i islamiske¬†lande.

En af Ibn Taymiyyas fatwaer gik ud p√•, at den mujahedeen (jihad-kriger), som¬†havde til hensigt at angribe en vantro ogs√• havde tilladelse til at dr√¶be de¬†muslimer som stod i vejen for at n√• m√•let. Er det ikke det man kalder “collateral damage”.

Det er umuligt at komme uden om, at de ting ISIS foretager sig hæges der om i de salafistiske doktriner, som er udformet af Ibn Taymiyya. Hans doktriner findes i en bog ved navn Majmu al-Fatawa.

Det er dybt forstemmende at m√•tte erkende, at disse doktriner er almindeligt¬†undervisningsstof i skoler og p√• universiteter i mange arabiske lande. Abu¬†Bakr al-Baghdadi studerede disse doktriner p√• “Fakultetet for islamisk¬†Videnskab” i Bagdad.

Den eneste religi√łse institution som har ford√łmt ISIS er Al-Azhar. I¬†september 2013 offentliggjorde 126 muslimske l√¶rde fra Al-Azhar¬†universitetet et √•bent brev til ISIS selvudr√•bte kalif, Abu Bakr¬†al-Baghdadi, hvor de gennem 24 punkter gendrev og ford√łmte alt, hvad¬†al-Baghdadi og hans tilh√¶ngere st√•r for baseret p√• religi√łse kilder.

Det er fordi Al-Azhar ikke f√łlger Ibn Taymiyyas doktriner, som stammer fra¬†Hanbali skolen. Al-Azhar er nemlig lidt forskellig fra de salafistiske¬†organisationer, som f√łlger Hanbali traditionen. De har deres egen opfattelse¬†af jihad og statens forpligtelser, som adskiller sig fra Broderskabet og¬†al-Qaedas doktriner.

Al-Azhar er et af verdens ældste universiteter grundlagt omkring år 970. Universitetet har stor indflydelse som uddannelsessted for islamiske gejstlige og islamfortolkere fra hele verden.

Det er kendt som et arnested for den lovskole, som hedder shafii madhab¬†efter grundl√¶ggeren Muhammed ibn Idris ash-Shafii (767-820). Det er tilmed¬†ogs√• et centrum for den teologi (kalam), som kaldes Ash¬Ļarismen efter¬†grundl√¶ggeren Sheikh Abul Hasan al-Ash¬Ļari (873-935).

Den klassiske sharia lov tekst i Shafii retsskolen ved¬†al-Azhar-universitetet hedder Umdat-al-Salik. Den er oversat til engelsk med¬†titlen ¬≤The Reliance of the Traveller¬≤ af N. Keller, Amana Publications. Det¬†er en bog p√• 1200 sider skrevet i 1300-tallet, hvis indhold handler om: Den¬†politiske kontrol af ikke-muslimer, b√łnner, jihad, testamenter og ejndomme,¬†straffe, retsregler og jordejerforhold. Den omfatter love og teologi.

Kalam betyder “tale” eller dialektik og bruges som betegnelse for islamisk¬†skolastisk teologi f.eks. ash¬Ļarisk og maturidisk teologi. Teologerne hedder¬†Ahl al-kalam eller mutakallimum.

Islamisk ortodoksi og samstemmighed hedder Ahl al-Sunna wa al-JamaŇía. Det er¬†en teologi grundlagt af de to imamer Abul Hasan al-AshŇíari og Abu Mansur¬†al-Maturidi (853-944). AshŇíari-Maturidi teologien definerer derfor Sunni¬†ortodoksien. Det er en teologi skabt i 900-tallet, som lever videre den dag¬†i dag som sunitternes teologi.

Kalam er altså den islamiske teologi. Det er troens doktriner eller trosbekendelser (akida). Kalam definerer troens indhold. Sunni teologerne formulerede disse doktriner for at kunne skelne den sande tro fra forkerte opfattelser. Derfor er det den sunni islamiske ortodoksi. Kalam teologien skal beskytte sunni islam fra kætteri og fornyelse.

Som bekendt holdt Egyptens pr√¶sident Abdel Fattah al-Sisi sin nu ber√łmte¬†nyt√•rstale p√• Al-Azhar universitetet i Kairo den 28. december 2014 med¬†tilstedev√¶relse af landets h√łjeste islamiske autoriteter fra¬†Awqaf-ministeriet og mange af den muslimske verdens religi√łse ledere.

Al-Sisi sagde blandt andet: “Vi skal se kritisk p√• Koranen. Vi skal se p√• rammerne og finde en anden¬†gudsforst√•else. Hvorfor ikke fokusere p√• en revolution frem for blot en¬†reformation af islam?”

“Denne t√¶nkning er ansvarlig for skabelse af √¶ngstelse, fare, drab og¬†√łdel√¶ggelse rundt om i verden – jeg siger ikke “religion”, men “t√¶nkning”.¬†Denne samling af tekster og ideer, som vi har helliggjort gennem √•rhundreder¬†i en grad, s√• det at afvige fra dem er blevet n√¶sten umuligt”.

“Det har n√•et et punkt hvor denne ideologi er fjendtlig over for hele¬†verden. Er det muligt at 1,6 milliard muslimer vil sl√• verdens 7 milliard ¬†mennesker ihjel, s√• de kan leve alene? Umuligt! Jeg siger og gentager det¬†igen, vi beh√łver en religi√łs revolution. I, Imamer, er ansvarlige overfor¬†Allah. Den hele verden venter p√• jeres n√¶ste skridt. Vi er n√łdt til at¬†revolutionere vores religion.”

Al-Sisi talte om, at islam b√łr revolutioneres, men Ahmed Akkari (f.1978)¬†taler om, at islam tr√¶nger til en “rodbehandling”. Denne forst√•else af¬†situationen er for s√• vidt genial, for det er netop islams r√łdder, der er¬†syge og bet√¶ndte.

Al-Sisi m√• jo v√¶re klar over, at Koranens og retsskolernes islam er og¬†bliver en ortodoks tradition, hvor religion og politik ikke kan adskilles.¬†Den eneste alternative revolution, som jeg kan se, ville v√¶re sufismens¬†spirituelle ateisme, hvor man ikke beh√łver at henvise til Koranen, Muhammed¬†og sunnaen.

Sheikh Ahmed al-Tayeb fra Al-Azhar opfattes af mange som sunni islams¬†st√łrste stemme. Han har mange gange klart udtrykt sit fjendskab over for¬†kristne og har tilmed tilskyndet til mord p√• dem: “De der ikke tror, kap¬†hovedet af dem”. Hans bog sponsoreret af Al-Azhar siger det lige ud: “Sufier, Shiiter, filosoffer og kristne fortjener at blive dr√¶bt”.

Overalt i verden ford√łmte muslimske gejstlige den levende d√łdsbrand af den¬†jordanske pilot, fordi de mente, at det ikke var i overensstemmelse med¬†islam. Selv Al-Azhar udtrykte dyb vrede over denne handling og kaldte ISIS¬†for en “satanisk terrorist gruppe”.

Men Al-Azhars sheikh Ahmed Al-Tayeb udtrykte det mere islamisk. Han sagde,¬†at morderne selv fortjente at blive dr√¶bt, korsf√¶stet eller have deres¬†lemmer amputeret. I virkeligheden kan man finde alle de ting, som ISIS¬†foretager sig i Al Azhar¬Ļs eget curriculum – selv det at br√¶nde mennesker¬†levende.

Koranens kapitel 5 vers 33 siger: “Geng√¶ldelsen for dem, der f√łrer krig mod¬†Gud og Hans udsending og str√¶ber efter at skabe ford√¶rv i landet, er, at de¬†bliver dr√¶bt eller korsf√¶stet eller f√•r deres h√¶nder og f√łdder hugget af i¬†modsat side eller bliver fordrevet fra landet. S√•dan er det. Der tilkommer¬†dem van√¶re i denne verden, og i den hinsidige har de en v√¶ldig straf i¬†vente.”

Som det s√• ofte er med en hadith, er der ogs√• en anden hadith, som modsiger¬†den f√łrste med begrundelsen, at disse udsagn blev skrevet af konkurerende¬†fraktioner blandt muslimer. Det er en svag hadith, som ikke har nogen¬†historisk v√¶rdi.

ISIS siger p√• Twitter, at det er tilladt i islam at br√¶nde en vantro til¬†d√łden. Koranen siger 2:194: “Enhver der angriber dig voldeligt, har du ret¬†til at angribe voldeligt p√• samme m√•de, som han angreb dig.” Da den¬†jordanske pilot havde kastet brandbomber p√• ISIS, havde de if√łlge islam lov¬†ret til at br√¶nde ham til d√łde.

Storimamen af Kaaba moskeen i Mekka Sheikh Khalid al-Gramidi har for nylig¬†sagt, at ISIS, Taliban og andre Daesh militante grupper ikke har noget at¬†g√łre med islam. Islam er en religion (deen) karakteriseret af fred,¬†k√¶rlighed og medf√łlelse. Ja, men kun for rettroende muslimer, hvem de nu s√•¬†end er?

Han sagde, at de, der mistolker Koranen ved at anvende koraniske vers, som¬†kun g√¶lder for de vantro p√• andre muslimer er Khwarij. Khwarij var en tidlig¬†muslimsk sekt, der ligesom ISIS, Taliban og al-Qaeda beskyldte andre¬†muslimer for takfir dvs. det at v√¶re ikke-troende, og som derfor lovm√¶ssigt¬†fortjener d√łden.

Den saudiske Wahhabi bevægelse er imidlertid selv blevet betragtet som en moderne udgave af Khawarij af en 1700-tals jurist og lærd fra Hanafi Madhab lovskolen ved navn Ibn Abidin, som havde sine tilhængere i de Centralasiatiske områder.

Wahhabi bevægelsen i Saudi Arabien, som i vor tid bliver kaldt salafisme begyndte for så vidt som en Kharijit-lignende sekt, der betragtede alle andre end medlemmerne af sekten, og det vil sige det meste af ummaen som kafirer eller vantro. Salafismen er blevet vor tids default islam.

F√łr ISIS opstod var der ingen anden islamisk gruppe, som pr√¶dikede en s√•¬†radikal fundamentalistisk tro baseret p√• den profetiske model end¬†1700-tallets saudiske wahhabisme.

Der er stor lighed mellem ISIS og denne s√¶rlige militante og puritanske¬†gruppe fra den tidlige islamiske historie. Disse s√•kaldte kharijiter¬†(egentlig ¬Ľde som gik ud¬ę ) excellerede lige som ISIS i ekstremt drakoniske¬†straffe og militant d√łdsforagt. De havde et st√¶rkt √łnske om et martyrium og¬†at d√ł for Allah.

Ordet Khariji er en beskrivelse af de muslimer, der i begyndelsen st√łttede¬†Alib ibn Abi Talib, som var svigers√łn og og f√¶tter til Muhammed, men som¬†senere afviste hans lederskab. De regnes for at have v√¶re en meget¬†reaktion√¶r og ekstremistisk gruppe.

M√•ske var de bare en slags Wahhabi Salafi Takfiri Jihadister, som ISIS nu¬†beskyldes for at v√¶re. Dette udtryk bruges i dag for at adskille islam¬†(“fredens religion”) fra den radikale islamisme. Men sp√łrgsm√•let er om ikke¬†netop islams rettroende er Wahhabi Salafi Jihadister.

Ordet Khariji stammer fra det arabiske ord khuruj, som betyder opr√łr. Den¬†etymologiske betydning af ordet er egentlig ¬≤de som spalter sig fra eller¬†adskiller sig¬≤. If√łlge den up√•lidelige muslimske historieskrivling var det¬†den f√łrste gruppe, som adskilte sig fra mainstream islam selv f√łr sunni-shia
brudet.

Det p√•st√•s ogs√• if√łlge denne teologiske konstruktion, at de opstod i¬†slutningen af 600-tallet eller begyndelsen af 700-tallet i det sydlige Iraq¬†og betragtes i dag som ekstremister af b√•de sunnier og shiiter. Men den¬†kharijitiske opstand fra 866-896 mod Abbaside kalifatet i Mosul Iraq har¬†mere med historien at g√łre og ligner ISIS erobring af netop Mosul i Iraq.

Med hensyn til sharia betragtede kharijiterne Koranen som kilden til retsfilosofien, og de to andre kilder ahadith og ijma (enighed) som underordnede fortolkningsmetoder.

Kharijiterne mener, at enhver muslim kan blive leder af det muslimske¬†samfund, og at enhver muslim har ret til at g√łre opr√łr mod enhver magthaver,¬†som afviger fra koranens islam.¬†Kharijiterne tror p√•, at en syndig handling (kabira) er det samme som kufr¬†(vantro) og at enhver alvorlig synder skal opfattes som en kafir (en¬†vantro), hvis han ikke angrer.

De mener ogs√•, at det ikke er absolut n√łdvendigt for en kalif at stamme fra¬†Quraysh stammen (Muhammeds stamme). Enhver gudfrygtig muslim som nomineres¬†af andre muslimer kan blive valgt til at v√¶re kalif.

Kharijiternes syn p√• kalifatet medf√łrte, at de afviste lovligheden af¬†Umayyaderne, Aliderne og Abbasiderne. De stod for lighed mellem alle¬†muslimer, kommunal ejerskab af land og en folkevalgt kalif, som kunne¬†afs√¶ttes. Ligner det ikke en kummunistisk tankegang?

Den klassiske islamiske l√¶re deler verden op i to stridende halvdele: Den¬†muslimske verden eller “islams hus¬≤ (Dar al-Islam), som altid m√• v√¶re i kamp¬†med resten af verden eller “krigens hus” (Dar al-Harb).

Kharijiterne erkl√¶rede ligefrem, at de etablerede muslimske territorier,¬†alts√• “islams hus” alligevel ogs√• tilh√łrte ¬Ľkrigens hus¬ę. Derfor skulle folk¬†emigrere til kharijit-lejrene, hvor den sande islam blev praktiseret. Det er¬†baggrunden for at mange mainstream muslimer i dag ser ISIS som ekstremister¬†√† la kharijiterne.

Den traditionelle betydning af jihad i alle fire juridiske skoler i islam: Hanafi, Maliki, Shafii og Hanbali er en offensiv krigshandling for at udbrede islamisk hegemoni overalt i verden.

Uden et kalifat er offensiv jihad ikke mulig at gennemf√łre. Det at f√łre krig¬†for at udvide kalifatet er nemlig kaliffens pligt. Kaliffen skal f√łre Jihad¬†mindst √©n gang om √•ret. Hvis han lader v√¶re, forsynder han sig. Derfor kan¬†Kalif Baghdadi ikke forhandle eller acceptere gr√¶nser. Han bliver n√łdt til¬†at f√łre krig kontinuerligt ¬≠ ellers fjerner han sig selv fra islam.

Den egyptiske journalist og TV-v√¶rt Ibrahim Issa sagde i en video i MEMRI,¬†den 3. februar d√©t, som hverken islamiske gejstlige, statsledere,¬†politikere, debatt√łrer eller meningsdannere har turdet sige: At ISIS finder¬†bel√¶g for deres handlinger i de islamiske tekster. Han sagde:

“N√•r ISIS udf√łrer sine barbariske handlinger som at afsk√¶re hoveder, sk√¶re¬†halsen over, br√¶nde en person levende, s√• siger sheikerne, at det ikke har¬†noget med islam at g√łre, at man ikke kan klandre islam for noget. Men n√•r¬†ISIS folk beg√•r massakre, mord, voldt√¶gt og alle disse barbariske¬†forbrydelser, siger de, at de holder sig til shariaen. De siger, at det¬†baserer sig p√• en bestemt hadith, et bestemt sted i Koranen eller et udsagn¬†af Ibn Taymiyya eller en historisk begivenhed. For at sige sandheden, alt¬†hvad ISIS siger er korrekt.”

“Det burde ikke komme som en overraskelse for nogen. Alle de vidnesbyrd og¬†henvisninger, som ISIS kommer med for at retf√¶rdigg√łre dets forbrydelser,¬†dets barbari og dets grusomme, kriminelle og foragtelige vold, kan findes i¬†historieb√łgerne, i retsl√¶ren og lovene. Alle der siger det modsatte lyver.”

“N√•r de dr√¶ber en person, fordi han er vantro, n√•r de voldtager kvinder, n√•r¬†de dr√¶ber fanger og n√•r de slagter og hugger hovedet af folk, s√• siger de,¬†at profeten Muhammed har sagt det. Og vitterlig profeten har sagt det!”

ISIS handler derfor i fuld overensstemmelse med islamisk lov. Her kommer de¬†afklarende ord fra Al-Azhar Universitetets Shaafi¬Ļi lovskoles Sharia-manual¬†Umdat al-Salik (Den rejsendes tillid) o9.14:

“N√•r en voksen mand tages til fange, overvejer kaliffen islams og¬†muslimernes interesser og beslutter om den tilfangetagende skal d√ł, g√łres¬†til slave, frig√łres uden betaling, l√łsk√łbes for penge eller byttes med
l√łsladelse af en muslim, som er taget til fange af fjenden”.

I værket Al-Ahkam As-Sultaniyyah (Den islamiske regerings love) 4.5 skriver den islamiske jurist Al-Mawardi noget lignende:

“Med hensyn til de tilfangetagende har emiren valget mellem at bruge den¬†bedste af fire mulige handlinger: 1) At dr√¶be dem ved at sk√¶re halsen over¬†p√• dem. 2) At g√łre dem til slaver og anvende loven om slaveri med hensyn til¬†deres salg eller frigivelse. 3) At l√łsk√łbe dem for varer eller fanger. 4) At
vise dem velvilje og ben√•de dem”.

“Den rejsendes tillid” (Umdat al-Salik) er en klassisk sharia-manual, der er¬†godkendt som trov√¶rdig af de mest prominente l√¶rde b√•de fra¬†Al-Azhar-universitetet, som har v√¶ret hoveds√¶det for sunni retsvidenskab¬†siden 900-tallet og Det internationale Institut for islamisk t√¶nkning, som¬†er en indflydelsesrig t√¶nke-tank for Det muslimske Broderskab.

Ibraham Issa siger videre: “Ingen Al-Azhar gejstlige, som foregiver at v√¶re¬†moderate har modet til at indr√łmme, at disse thing virkelig findes i de¬†islamiske kilder og er moralsk forkastelige. Jeg vil gerne se √©n eneste¬†Al-Azhar gejstlig i Egypten, som t√łr sige, at den f√łrste kalif Abu Bakr¬†br√¶ndte et menneske levende. Han br√¶ndte Fuja¬Ļah al Sulami. Det er en¬†velkendt historie.”

“Var der noget moralsk forkert i, at Abu Bakr br√¶ndte ham levende? Vi¬†befinder os i denne onde cirkel, og man kan kun forvente mere barbari, fordi¬†dette barbari er helligt. Dette barbari er sv√łbt ind i religion. Det er¬†neds√¶nket i religion. Det er baseret p√• religion. Jeres mission som¬†gejstlige er at sige, at til trods for at det er en del af vor religion, s√•¬†er fortolkningen forkert. Fort√¶l ikke folk, at det ikke har noget at g√łre¬†med islam.”

“Har I mod til at fort√¶lle, at muslimerne i Allahs navn invaderede nationer,¬†praktiserede etnisk og kultural udrendsning og gik s√• langt til at udslette¬†de erobrede landes historie. T√łr i sige, at de √¶ndrede sprogene og navnene,¬†tog millioner som slaver og dr√¶bte et ukendt antal uskyldige sj√¶le bare¬†fordi de tilbad Gud og ikke Allah.”

ISIS er gemmensyret af islam. Problemet er ikke en radikal fortolkning af islam, problemet er troen på Muhammed som det perfekte menneske, fordi han tilstadighed skal efterlignes. ISIS foretager sig intet andet end det Muhammed foretog sig for 1400 år siden.

Andre artikler af Tim Pallis

* Tim Pallis har uddannet sig selv med lidt hj√¶lp af japanske zen mestre. Han har skrevet et par b√łger om zen buddhisme og mange artikler i ind og udenlandske tidsskrifter. I mere end 30 √•r var han ansat p√• Det kgl. Bibliotek og var medstifter af Zen Buddhistisk Forening. Han var i bestyrelsen af Dansk Japansk Selskab og medlem af Buddhistisk Forums tidsskriftudvalg. I 1970 traf han sin japanske kone p√• verdensudstillingen i Osaka. Siden har han j√¶vnligt haft sin gang i Japan og har boet i Kyoto det meste af tiden. Tim Pallis har praktiseret zen i flere forskellige templer og g√łr det stadig. Han er ikke en zen l√¶rer i traditionel forstand, men fors√łger gennem sit forfatterskab og som foredragsholder at formidle en introduktion til zen, zen √¶stetik og sammenlignende mystik.

0 0 vote
Article Rating


Don√©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

9 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
S√łren Ferling
S√łren Ferling
5 years ago

Tak til Tim for de gode baggrundsartikler.

machiavelli
machiavelli
5 years ago

Tak til Tim Pallis for en grundig gennemgang af den syge religion. Det er rart at vide noget om den religion, der snart vil erobre Europa.

Armadillo
Armadillo
5 years ago
Reply to  machiavelli

Islam kommer IKKE til at erobre Europa, derimod kommer Islam til at skabe s√• store sp√¶ndinger i Europa, at det meget vel kan n√¶rme sig borgerkrigslignende tilstande, noget der selvf√łlgelig vil komme til at pr√¶ge Europa p√• en m√•de vi ikke har set i 70 √•r.
Jeg skal ikke sp√• her og nu om hvad der vil ske,eller hvordan det kommer forl√łbe, bare sige at vi er de fleste og det bliver ikke tilladt for b√łrn.

machiavelli
machiavelli
5 years ago
Reply to  Armadillo

Ja det var også det jeg mente.

Armadillo
Armadillo
5 years ago
Reply to  machiavelli

Det bliver vel for dig at grave op ‘Finng√łppen’ og for mig at montere jagtspidser p√• pilene s√• man ikke st√•r med bukserne helt nede n√•r alle m√•netroende vil udr√•be kalifatet i norden.

Lawrence
Lawrence
5 years ago

Med al respekt for Tim Pallis som er b√•de interessant og vidende: hvorfor skal vi bruge s√• meget energi p√• hvad islam er og hvad det ikke er? Vi ved allerede hvad det er: Skidt for os og vores b√łrn. S√• i stedet for at br√¶nde oceaner af vigtig tid af p√• teologiske analyser, burde vi s√• ikke hellere v√¶re optaget af at unders√łge hvordan vi f√•r fjernet problemet? Hvordan vi f√•r startet repatrieringen, og alts√• f√•r √¶ndret de europ√¶iske folks v√¶gelsind? Hvordan bygger man en bev√¶gelse? Hvordan markedsf√łrer man id√©er? Hvordan skaber man revolutioner? Guerilla markedsf√łring? Hvordan inverterer man… Read more »

Olav √ėdegaard
Olav √ėdegaard
5 years ago
Reply to  snaphanen

S√• heter det ogs√•: “Kjenn din fiende”.
Men jeg tror mange er åpne for både òg.
I tillegg sp√łrs det om ikke nettopp det √• l√¶re islam √• kjenne rekruterer motstand.
(de som ikke ser problemet denne ideologi utgj√łr, er ukjent med den, blant v√•re egne)

Lawrence
Lawrence
5 years ago
Reply to  snaphanen

De ved det givetvis ikke p√• den m√•de som Tim Pallis, du og ganske mange l√¶sere af din blog efterh√•nden g√łr, men de ved det p√• den anden m√•de, den m√•de hvorp√• de ogs√• ved at en tiger er farlig uden at beh√łve en afhandling om det. Du havde et indl√¶g med et interview med Enoch Powell hvor han blev spurgt om det samme for 30 √•r siden, om de andre politikere ikke s√• de samme faresignaler som han gjorde. Og jeg tror du gav ham ret i hans svar som var at, jo, de s√• det samme, men de… Read more »