18
nov
Seneste opdatering: 18/11-17 kl. 2034
11 kommentarer - Tryk for at kommentere!

av Kjell Håkansson

År 1960 bestod Syriens befolkning av 4,5 miljoner individer. Då det syriska inbördeskriget bröt ut 50 år senare, 2011, hade Syriens befolkning mer än fyrdubblats till nästan 21 miljoner. Under samma period växte Sveriges befolkning från 7,5 miljoner till blygsamma 9,5 miljoner, och Danmarks från 4,6 till 5,5 miljoner. Befolkningsmängden i de skandinaviska länderna är relativt stabil; den registrerade befolkningstillväxten kan åtminstone delvis förklaras med en nettoinvandring.

Låt oss nu betrakta befolkningsökningen i förutom Syrien, också Irak, Afghanistan och Eritrea. Dessa fyra länder toppar listan på länder från vilka de flesta som sökte asyl i Sverige 2017 kommer. Afghanistans befolkning har under tidsperioden 1960-2017 ökat från 8,9 till 34 miljoner; Iraks befolkning från 7,2 till 38,2 miljoner och för Eritreas del är motsvarande siffror 1,4 och 5,4 miljoner.

Folkräkningen i de arabiska, afrikanska och asiatiska länderna baseras delvis på uppskattningar snarare än exakta data. Detta gäller i synnerhet Afghanistan, där en viss variation mellan olika källor förekommer, beroende på uppskattningsmetod, tid på året uppskattningen gäller samt om afghaner som bor i Iran och Pakistan inkluderas i statistiken.

Utvecklingen åren 1960-2017 som visas i figur 1 bygger på uppgifter som för Sveriges del kommer från wikipedia, och för de övriga fyra länderna från countrymeters.info. Befolkningskurvan i Afghanistan fick en knäck under de våldsamma åren på 1980-talet då Sovjetunionen ockuperade landet, men har sedan den kommunistiska terrorn upphört skjutit i höjden på ett alarmerande sätt: Afghanistans kvinnor föder i genomsnitt mer än fem barn.

Syriens befolkning steg fram till inb√∂rdeskriget f√∂r att sedan sjunka, men d√• ett stort antal syrier som l√§mnat landet har b√∂rjat √•terv√§nda, har befolkningen d√§r √•ter b√∂rjat v√§xa (vilket √§nnu inte gjort sig g√§llande i grafen). Iraks befolkning har stigit kraftigt under hela den aktuella perioden. Mot bakgrund av denna statistik √§r migrationsstr√∂mmarna fr√•n dessa l√§nder f√∂ga f√∂rv√•nande. √Ėverbefolkningen t√§r p√• l√§ndernas resurser; det kr√§ver inte n√•gon st√∂rre mental kraftanstr√§ngning f√∂r att f√∂rst√• att 20 miljoner m√§nniskor beh√∂ver mer vatten, mat och energi √§n en befolkning p√• 5 miljoner. N√§r en stor barnkull skall dela p√• den √§rvda jordbruksmarken blir arealen per individ mindre f√∂r var generation. N√§r ett land √∂verbefolkas s√∂ker man till sist livsutrymme i andra l√§nder. P√• hemmaplan utbryter konflikter som i sig f√•r folk att l√§mna landet.

Tabell 1 visar bland annat det √•rliga antalet f√∂dslar och d√∂dsfall per 1000 inv√•nare. Nu beror befolkningsv√§xten inte bara p√• antalet f√∂dslar och d√∂dsfall, utan √§ven p√• in- och utvandring, vilket √§r p√•tagligt f√∂r Eritrea (mycket stor utvandring i relation till den samlade befolkningsm√§ngden) och Syrien (p√• grund av √•terv√§ndandet). L√•t oss d√§rf√∂r fokusera p√• Afghanistan och Irak, d√§r siffrorna √§r l√§ttare att tolka. Netto√∂kningen (antalet f√∂dslar ‚Äď antalet d√∂dsfall) uppg√•r f√∂r dessa tv√• l√§nder till n√§stan 1,9 miljoner. Sverige skulle allts√• varje √•r beh√∂va ta emot n√§rmare 2 miljoner asyls√∂kare fr√•n dessa tv√• l√§nder bara f√∂r att uppr√§tth√•lla status quo d√§r befolkningarna inte l√§ngre v√§xer.

En annan intressant aspekt är antal dödsfall per 1000 invånare, som för Afghanistans del uppgår till 13,4. Vi får i medierna allt oftare se upprörda medelålders kvinnor skrika framför kamerorna att deras avvisade skyddslingar sänds till en säker död i Afghanistan. Två baltiska och fyra östeuropeiska länder har faktiskt en högre dödlighet per 1000 invånare än Afghanistan och i en del västeuropeiska länder som Tyskland (11,7) och Portugal (11,1) är dödligheten obetydligt lägre. Nu kan man ju invända att eftersom medianåldern i Afghanistan är så mycket lägre än i de europeiska länderna borde man förvänta sig ett lägre antal dödsfall per 1000 invånare än i Europa. Sant, men låt oss åtminstone slå fast att befolkningskurvorna i figur 1 inte ger något belägg för att afghaners vistelse i sitt hemland nödvändigtvis resulterar i en omedelbar ond bråd död. Hypotesen att landets befolkning decimeras på grund av inre oroligheter är helt oförenlig med existerande data. The world factbook redovisar inte hur många som dör en våldsam död, men anger en småbarnsdödlighet i Afghanistan på förskräckliga 11%, förmodligen beroende på sjukdomar och dålig hygien. Detta påverkar självklart det totala antalet dödsfall och medianåldern i landet.

Jordens överbefolkning angår oss alla. Larmrapporter om hur dagens födovaror snart inte längre räcker till duggar tätt, och lösningar presenteras som går ut på att vi måste ändra våra matvanor genom att äta mindre kött för att istället gå över till vegetarisk kost eller rent utav insekter. Detta skulle möjligen kunna skjuta upp den slutliga katastrofen, men knappast förhindra den: så länge världens befolkning fortsätter att växa kommer till sist också grödor och insekter att ta slut. För att rädda Sverige och övriga världen krävs mer långsiktiga lösningar. Allt liv på jorden, växter som djur, upprätthålls av växternas förmåga att omvandla solljus till energirik materia (fotosyntes), och den mängd solljus som når fram till planeten kan vi inte ändra på.

Hur man s√§tter stopp f√∂r planetens √∂verbefolkning √§r en problemst√§llning som helt har f√∂rsvunnit ur debatten. √Ąnd√• har det inte alltid varit s√•. Familjeplanering och distribution av preventivmedel var tidigare en viktig komponent inom svenskt bist√•ndsstrategi. L√§sare som √§r tillr√§ckligt gamla f√∂r att ha sett Hasse och Tages 88-√∂res revy minns nog numret d√§r kondomer skulle pumpas upp som ballonger och spridas √∂ver v√§rlden. Kina, med sin enorma befolkning stod d√• i fokus, men landet tycks efter sin h√•rt kritiserade familjeplanering ha st√§vjat befolkningsexplosionen.

Vari består nu lösningen på detta enorma problem? Svar: att koppla bestämmanderätt till ansvar! Européer har idag ingenting att säga till om i tredje världen men i Sverige får vi ständigt höra att vi måste ta vårt ansvar för alla dem som försöker att ta sig därifrån. Att koppla bestämmanderätten till ansvar kan göras på två sätt.

Det f√∂rsta g√•r ut p√• att vi g√∂r upp med den antirasistiska st√•ndpunkten att araber, asiater och afrikaner √§r of√∂rm√∂gna till eget ansvarstagande och ist√§llet b√∂rjar kr√§va att de faktiskt tar sitt ansvar. Om detta skulle visa sig vara en om√∂jlighet hindras √•tminstone √∂verbefolkningen fr√•n att sprida sig ut √∂ver Europa och resten av v√§rlden: genom att s√§tta stopp f√∂r asylstr√∂mmen kan en eventuell katastrof begr√§nsas till just dessa omr√•den och en global katastrof som drabbar hela planeten kanske undvikas. Frivillig eller ofrivillig (=tv√•ngssterilisering) barnbegr√§nsning som detta ansvarstagande oundvikligen m√•ste leda till b√∂r naturligtvis kopplas till ekonomiskt bist√•nd: l√§nder som inf√∂r en ett-barnspolitik, vilket efter tv√• generationer skulle f√• ned befolkningen till 60-talets niv√•, b√∂r bel√∂nas med ett massivt ekonomiskt bist√•nd, investeringar och utvecklingshj√§lp. Afghanistan skulle f√• hj√§lp att komma till r√§tta med barnad√∂dligheten. Honn√∂rsorden “h√•llbar utveckling” m√•ste upph√∂ra med att bli en tom fras och oms√§ttas i praktiken.

Den andra lösningen är neokolonialistisk; Europa och Amerika måste då gå in, ta över kommandot och stävja befolkningsökningen med tvångssteriliseringar av de befolkningar som växer ohämmat. Det handlar inte om att hindra någon från att fortplanta sig, utan att hindra individer från växande befolkningar från att fortplanta sig ohämmat. Tvångssteriliseringar tillämpades i Indien under Indira Ghandi, som förutom att ha varit landets premiärminister också var demokrat, multikulturförespråkare och ledare för det indiska Kongresspartiet.

Att fortsätta med den rådande migrationspolitiken kommer att resultera i att hela världen överbefolkas; till sist kommer som sagt även grödor och insekter att ta slut och vi kommer då att stå inför ett globalt inferno där människovärdet kommer att devalveras kraftigt. Eller, som det heter på nysvenska, att stå inför nya utmaningar.

———-

Figur 1. Befolkningsutveckling i Sverige, Afghanistan, Eritrea, Irak och Syrien. Data kommer för Sveriges del från wikipedia, för de övriga fyra länderna från countrymeters.info.

Tabell 1. Befolkningsv√§xt med mera f√∂r de aktuella l√§nderna under 2017. Dessa tal √§r h√§mtade fr√•n CIAs “The world factbook”.

0 0 votes
Article Rating


Don√©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

11 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Anders Bo
Anders Bo
3 years ago

“Dem Muslimske Folkevandringstsunami”

M√• v√¶re den rette betegnelse! Hvis man ikke i en problemformulering f√•r angivet, hvad det drejer sig om, finder man ikke en brugbar l√łsning.

Hvis der ikke – KRAFTIGT & ENDELIGT – bliver d√¶mmet op for den muhamedanske folkevandringstsunami NU, vil den p√•g√• minimum 100 √•r endnu, og efterlade Vesteuropa – √ėsteuropa har jo forst√•et alvoren – lige s√• “failed” som Nordafrika og Mellem√łsten.

Længere er den hvis ikke.

Lars-Erik Eriksson
Lars-Erik Eriksson
3 years ago

Viktig text av Kjell Håkansson och helt i linje med Gunnar Heinsohns tes om att MENA-ländernas direkta problem är ungdomspucklarna.
Vi, väst har inget som helst ansvar för dessa!

Anders Bo
Anders Bo
3 years ago

Tja… Bum-Bum

Vi har jo givet dem medicin.

Lars-Erik Eriksson
Lars-Erik Eriksson
3 years ago
Reply to  Anders Bo

Sant, du har en poäng.
Faktum är att väst beseglade sitt öde när vi tillät MENA att skörda inkomsterna från oljan.

ferd ed sa
ferd ed sa
3 years ago

Her til aften s√• jeg DR- nyhederne, hvordan repr√¶sentanter fra Enhedslisten, Alternativet, Radikale og Socialdemokratiet var ude for, at kapre v√¶lgere i indvandrerghettoerne, som er deres kernev√¶lgere. En stemme p√• de partier vil betyde endnu mere indvandring, da det er den eneste m√•de de kan f√• flere stemmer p√•. Jo mere indvandring, des flere stemmer til venstrefl√łjen og de Radigale!! Tro ikke p√• socialdemokratiet , n√•r de siger at de vil have en stram udl√¶ndingepolitik. P√• mange valgplakater i min by er der billeder af personer med muslimske navne som stiller op for socialdemokratiet..Der er blandt andet en med navnet… Read more »

Anders Bo
Anders Bo
3 years ago
Reply to  ferd ed sa

Stem Nye Borgerlige ved de næste kommunal- og folketingsvalg!

ferd ed sa
ferd ed sa
3 years ago
Reply to  Anders Bo

Det har jeg ogs√• t√¶nkt mig, men der sker jo ingenting s√• l√¶nge befolkningen bliver ved med at stemme p√• de samme levebr√łdspolitikere igen og igen!. Enten er befolkningen for dumme eller l√¶ser/ser kun PK-nyhedsmedierne.

Anders Bo
Anders Bo
3 years ago
Reply to  ferd ed sa

√ÖH JO!

Hvis Pernille Vermund f√•r de afg√łrende mandater, s√• skal du se L√łkken danse. ?

Det er ikke umuligt, at Nye Borgerlige f√•r samme indflydelse i dansk politik, som RV havde i 80’erne og 90’erne. Pernille Vermund g√• benh√•rdt efter den statsminister, hvor Nye Borgerlige f√•r mest indflydelse p√• den muhamedanske folkevandringstsunami og eUHA! ?

B√łrge
B√łrge
3 years ago

Ikke et-barns- men nulbarnspolitik. Sene aborter – op til det 18. leve√•r, biologisk krigsf√łrelse (vaccine kun p√• svinebasis). Det er dem eller os.

Anders Bo
Anders Bo
3 years ago
Reply to  B√łrge

Har du horn i panden?

B√łrge
B√łrge
3 years ago
Reply to  Anders Bo

Har du klap for begge √łjne?