27
nov
Seneste opdatering: 28/11-08 kl. 2027
37 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Så har man set det med. Og dette skulle komme på lederplads i den gamle Jyllands-Posten. JP, hvis daglige reportager i overvejende grad skrives af ungdommelige fløse uden det store kendskab til den gamle journalistiske dyd ‘kritisk tilgang’, plejer at have mere velovervejede synspunkter på lederplads. Må man – for nu at bruge en journalistkliché – ‘stilfærdigt’ minde lederskribenten om at ‘muslimsk følelse af at være tilsidesat’ ikke pr. automatik kan oversættes til ‘at være tilsidesat’. Jeg er så godt som sikker på at lederskribenten ikke kan opstøve blot ét ikke-muslimsk land hvor det muslimske mindretal er stabilt, ikke-krævende og tilfreds med sin plads. Den indbyggede supremacisme i religionen er faktisk en stadig kilde til krav, kiv og ‘utilpassethed’. Lederskribenten skulle også i en stille stund reflektere over muligheden af at Indien, der har et sted mellem 11 og 20% muslimer, hvilket er en voldsom stigning i forhold til andelen ved selvstændigheden i 1947, måske er kanariefuglen i kulminen der fortæller hvad der venter her i Danmark og Europa. Skal vi også med lederskribentens eufemisme “ændre holdning” når eller hvis situationen eskalerer tilsvarende? (LFPC)

[…] Den eneste løsning på problemet er formentlig, at indiske politikere langt om længe tager fat på at løse det problem, at muslimerne føler sig udstødt og forskelsbehandlet af det indiske samfund.

Den nemme løsning, som indiske politikere alt for ofte har brugt, er at skyde ansvaret for terroren på det muslimske Pakistan. Men det løser ikke det grundlæggende dilemma: at Indiens muslimer har grebet til vold og terrorisme, fordi de formentlig med en vis ret føler sig tilsidesat. Kun ved at ændre holdning til muslimerne kan den indiske regering vinde sin egen indre kamp mod terror. Leder: Terror i Indien,  Mumbai: Up to SEVEN gunmen were British and ‘came from same area as 7/7 bombers’

»Indiens 9/11«

direkte live streaming TV fra Bombay her skyderi fortsætter kl 19.25 dansk tid, 23.58 Bombay tid.

“Muslimsk indvandring farligere end terror”

Præster udkommer i forskellige modeller:

Det mener den evangeliske præst og islamekspert Eberhard Tröger (Wiehl ved Gummersbach). Infiltrationen er en langsigtet strategi. Til den hører økonomisk indflydelse såvel som politisk og juridisk lobbyvirksomhed, sagde teologen på Islam-Arbejdsgruppen i den tysk-evangeliske Alliance konference den 26 November i Wetzlar. De muslimske hverveorganisationer er også blevet “mestre i brugen af moderne medier.”

Tröger mener, at Europa i dag er særlig sårbart for islams udbredelse. “Europæerne er trætte af at kæmpe efter to verdenskrige. De ønsker at leve og nyde og vil kun halvhjertet forsvare deres værdier . “Dertil kommer at de aldrende befolkninger hurtigt mindsker gennem lave fødselstal, mens islam vinder terræn ved flere børnefødsler og fortsat tilvandring. Der er beregninger ifølge hvilke Europa “om 100 år kan have muslimsk flertal.”

Tröger opfordrer til at man hverken under eller overdriver faren ved dette fremtidsperspektiv: “Vi har ingen grund til se på islam, som en lille mus ser på en stor kat. Vores Herre hersker, og vi er på hans side. I den vestlige mission har vi i 100 år antaget, at islam ville overtage Afrika og være tabt for kirken. Historien er forløbet anderledes. “

Tröger også gik ind på opførelsen af “repræsentative moskeer” i Tyskland. De tjerner primært til at gøre kulturmuslimer til praktiserende muslimer.”Det er dog også målet at tiltrække ikke-muslimer. Det er ikke tilfældigt at “Åben-moskédag” er lagt den 3 oktober, samtidigt den nationale fejring af den tyske genforening. Fredelig muslimsk infiltration af Vesten er større end terrortruslen fra muslimske ekstremister, Idea.de – Snaphanens oversættelse. Vi har også danske, der ikke fuldstændigt har smidt håndklædet i ringen: Morten Kvist: »De skulle tage og lade sig omvende«

Politiker vill ha nationella insatsstyrkan till Landskrona

Bakom det uppropet på internet, illustrerats med Landskronas sönderskjutna stadsvapen, står bland annat kommunalrådet Tutti Johansson Falk, m, som dessutom är ledamot av polisstyrelsen. – Jag tycker inte att det är ok att det skjuts i Landskrona och därför skrev jag det här uppropet och kräver där att staten tar sitt ansvar, menar Mikael Schvili . Enligt Mikael Schvili klarar de lokala och regionala myndigheterna inte att få bukt med kriminaliteten och han kräver därför att staten griper in för att, som han uttrycker saken, rädda Landskrona.

– Kan inte samhället leva upp till samhällskontraktet med medborgarna som innebär att vi överlåter skyddet av oss, våra nära och vår egendom till myndigheterna så kan det sluta med att butiksägare tar med sig baseballträ till butikerna, menar han, underförstått tar lagen i egna händer.

Fått nog av rån – Rubriken skall skapa uppmärksamhet och kunde kanske varit lite mer nyanserad, erkänner hon i efterhand men ställer sig i övrigt bakom uppropet som undertecknats av runt 130 personer som fått nog av rån och skottlossning i Landskrona.

Skånska Dagbladet (Insatsstyrkan: svarer til Politiets antiterrorkorps i Danmark). Helsingborgs Dagblad skriver : Politiker skämtar. Ser det sådan ud ? Fremtidsmusik idag, men det vil det ikke vare ved. Bilder från nationella insatsstyrkan.

Amnesty i knæ: Bebrejder USA for at trække sig ud af Irak

Sandhedens time. Men lige meget hvad USA gør er det forkert. Her har realitetssansen dog overtrumfet antiamerikanismen. Ideelt set burde dette afføde kognitiv dissonans hos Amnestys støtter blandt de anstændige, de hatteklædte damer, de hætteklædte venstreekstremister, og de politiserende præster. Og så kommer historien her endda fra Systemet Politiken. Min sjæl, hvad kan du ønske mere? Men mon ikke dissonansen i det store hele bliver holdt nede ved at ignorere nyheden? (LFPC)

[…] Mens USA og den irakiske regering jubler over den netop godkendte plan for USA’s tilbagetrækning, er Amnesty International bekymrede. Først og fremmest for de mange politiske fanger i Irak, der vil blive overdraget fra den amerikanske hær til den irakiske hærs varetægt.

Mange af dem har aldrig været stillet for en domstol, og når den irakiske hær overtager ansvaret med de tusindvis af fanger, er der øget risiko for, at de udsættes for tortur. Nogle af disse fanger har i forvejen været tilbageholdt i flere år – uden at blive stillet for en domstol og i øvrigt blive informeret om, hvorfor de tilbageholdes. Det skriver menneskerettighedsorganisationen i en pressemeddelelse. […] Amnesty kritiserer USA’s tilbagetrækning

Mumbai: Lokalt/seperatistisk, eller globalt/jihad?

To diametralt forskellige vurderinger, mens nævningene er ude at votere. Og hvis det viser sig at være ‘lokalt’, hvilke forhold gør den selv samme udvikling utænkelig i Danmark på lidt længere sigt? (LFPC)

Terrorangrebene i Mumbai er primært et internt indisk anliggende. Trods vestlige gidsler er terroren næppe rettet mod Vesten, mener ekspert. Terrorhandlingerne i Mumbai har næppe forbindelser til Al Qaida og sikkert heller ikke til Pakistan, mener den danske Indien-ekspert Stig Toft Madsen fra Asienstudier på Københavns Universitet.

“Der har været en tradition for, at terror i Indien per automatik bliver betragtet som noget, der udgår fra Pakistan – og det bliver ofte sagt med rette – men jeg tror ikke det er tilfældet denne gang,” sige Stig Toft Madsen til jp.dk. […] Og det har netop været et af gruppens hovedmål at understrege, at de indiske myndigheder ikke har haft held til at udrydde de muslimske separatistiske terrorceller i Indien. […]

Omkring 15 procent af Indiens befolkning på 1,1 milliarder mennesker er muslimer. 80 procent er hinduer. Ekspert: Derfor angreb terroristerne

[…] The multiple attacks on Westerners in Bombay last night showed all the signs of an al-Qaeda strategy – picking on vulnerable Western “soft targets” but not in a country where there would be maximum security. The attacks on Western targets in Bali in 2002 when al-Qaeda-linked terrorists planted bombs in tourist-favoured restaurants and clubs was another example where the group switched its resources to achieve maximum impact.

Counter-terrorist experts last night said that India would have been selected for the latest spectacular “probably because that’s where al-Qaeda has sufficient resources to carry out an attack on this scale. They don’t choose for the sake of it, they look to see where they have the greatest capability and then order an attack,” a counter-terror expert told The Times. […] Intel chiefs expected Al-Qaeda spectacular — and got it in Mumbai

Update: For fuldstændighedens skyld en lille bonusanalyse af terroranslagets ophav. Meget afslørende i al sin rigide, forudsigelige, hjælpeløse primitivitet – ikke for det indholdsmæssige, naturligvis:

[…] Our worst fears have come true. It is clear that Mossad is involved in the whole affair. An entire city has been attacked by Mossad and probably units of mercenaries. It is not possible for one single organization to plan and execute such a sophisticated operation. It is clear that this operation was backed by communal forces from within the Indian State. […]

A photograph published in Urdu Times, Mumbai, clearly shows that Mossad and ex-Mossad men came to India and met Sadhus and other pro-Hindutva elements recently. A conspiracy was clearly hatched.[…] Muslim Brotherhood: The Jews and Hindus attacked Mumbai, not Islamic jihadists

»Alle svenskere er bøsser«

Vi beskrev for nogle måneder siden det voldelige, forhånende og racistiske overfald på to svenske bøsser under homoparaden i Stockholm. Nu er der faldet dom, og et referat af rettergangen er interessant. Hvem er nu mest offer ? En homoseksuel der bliver røvet og umotiveret får en kniv stukket i maven, millimeter fra kropspulsåren, eller tre indvandrere – i dette tilfælde Siyabent Gülen, Alem Mohammad, Zahed Rezai ? Et tricky spørgsmål for nomenklaturaen, men rolig – “race” trumfer køn igen, også selvom man tilhører det i Sverige mere begunstigede køn, det homoseksuelle. Det er hermed slået fast, at en indvandrer fra 3 verden herefter under ingen omstændigheder kan begå “hate crime” i Sverige, ligegyldigt hvem han forulemper og mishandler. De ædle vilde kan ikke være racister, og slet ikke værre racister end vi, det kan vi ikke rumme. Mekanismen bagved er dog ganske enkel og primitiv. Hvis man sagde sandheden om indvandringens økonomiske og menneskelige omkostninger, gennemført uden folkeligt samtykke, ville man kompromittere sig selv ikke så lidt, og det vil man naturligvis ikke. Man er nok uhæderlig, men ikke dum. Så hellere dette kvalmende teater. Her kommer historien fra Robsten Blog:

Några andra intressanta fakta från rättegången, som säkerligen även många andra skulle uppskatta att få ta del av, följer här:

Man avstod under rättegången i stort sett HELT från att försöka driva någon typ av hatbrottsåtal (d.v.s. för hatbrott mot homosexuella), då man istället bara snabbt konstaterade att “det inte gick att bevisa något sådant”. Detta trots offrens vittnesmål om det hemska brottsförloppet. Man gjorde alltså inte ens från åklagarsidan några större försök att driva detta.

Så – då var det alltså till slut svart på vitt avgjort vilken grupp som utan snack går först även när man ställer svenska utsatta minoriteter (för att inte tala om VANLIGA majoritetssvenskar, se mer om detta nedan) mot invandrarbrottslingar… Man tror helt enkelt inte sina ögon och öron, och jag har heller aldrig

tidigare själv velat tro att det är så sant som det ryktas om (dock aldrig i svensk etablerad media såklart, men i bloggar som denna, vilket jag är evigt tacksam för, ni är sanningens sista utpost i Sverige!), men

den politiska korrektheten i Sverige har verkligen lyckats konvertera hela det statliga etablissemanget till en effektiv maskin för förnedring, nedbrytning och avskaffning av det svenska folket. Det finns helt enkelt inget viktigare än att nå ut med denna information om verkligheten till så många som möjligt, innan det blir ännu mer för sent än vad det redan är!

Något om hatbrott mot svenskar nämndes ABSOLUT inte över huvud taget under rättegången, inte ens minsta lilla tillstymmelse till antydan. Vad som däremot istället nämndes i sammanhanget var att det var synd om gärningsmännen för att de hade omnämnts i “nazistiska och rasistiska bloggar” i samband med sitt dåd. Man skulle ju kunna tänka sig att detta på sin höjd skulle kunna vara en desperat försvars-advokats sista försök att vilseleda rätten, men ack nej, denna information uppgavs på helt eget initiativ av närvarande representanter för vår kära poliskår (det kanske är för insamling och vidareförmedling av denna typ av information som poliskåren så akut enligt politikerna behöver ett stort kvoterat tillskott av poliser av utländsk härkomst, då dessa självklart har maximal motivation till denna typ av frivillig insamling av material till de stackars utländska brottslingarnas fördel, och till de hemska homosexuella brottsoffrens nackdel, så att dessa sannerligen inte ska få komma undan att sona för sina brott mot den enda riktiga lagen – sharia-lagen).

Gärningsmännen förnekade självklart allting, och slängde snabbt fram den svenska motsvarigheten till Mr Miyagis “Tranans teknik” (d.v.s. med den utmärkande egenskapen “there is no defense”), d.v.s. att offren

skulle ha sagt “jävla araber” till dem, och att det var därför det blev bråk, för att de kände sig kränkta. Efter detta skulle ett av offrena ha börjat knuffa på gärningsmännen, för att sedan själv av misstag ramla på

kniven i en av gärningsmännens händer.

Detta var på riktigt en av de huvudsakliga historierna som presenterades av gärningsmännen under rättegången, och då detta självklart inte heller helt säkert kunde “motbevisas”, så kan ju självklart inga riktiga straff utdelas till gärningsmännen, det kan ju faktiskt verkligen ha varit så att det hela egentligen bara berodde på att de två homosexuella männen var RASISTER, som råkade ha oturen att ramla på en kniv (som förövrigt senare hittades hemma hos en av gärningsmännen). Det är bara att konstatera, vi lever inte längre i en rättsstat, och polis och rättsväsende har knappast längre som mål att skydda den befolkning vars skattemedel finansierar dem.

Alla tre gärningsmännen har vägrat att betala ut en enda krona av de utdömda skadestånden (rättegångskostnaderna bjöd staten på, direkt ur de svenska skattebetalarnas fickor, redan från början direkt i domen), och då de aldrig har deklarerat några inkomster i Sverige, och sannolikt heller aldrig kommer göra det, kommer de heller inte bli krävda på några pengar till dessa skadestånd, eller till något annat. Offrens försäkringsbolag vägrar även dessa att betala några skadestånd, då de enbart ersätter utgifter i samband för fysiska skador i dessa fall, vilka självklart även dessa redan till allra största del har skjutits till av de svenska skattebetalarna i samband med offrens sjukhusvistelse och sjukfrånvaro på jobbet. Då kvarstår bara en liten chans till någon eventuell typ av mindre ersättning från Brottsoffermyndigheten, vilka dock enbart delar ut sådan i vissa fall, och dessutom efter en egen prövning som ofta kan ta flera år p.g.a. hög belastning (undrar just vad den belastningen kan bero på…).

Den mest framstående av gärningsmännen fortsatte långt in i processen att hävda att alla svenska bögar och andra otrogna hundar absolut borde behandlas på detta sätt (d.v.s. knivhuggas, förnedras och dödas), men lyckades till slut övertalas av sin försvarsadvokat att hålla dessa åsikter för sig själv, och tvärtom ljuga rakt ut om att han absolut tycker dessa har samma rättigheter som alla andra. Trots detta uppenbara

och dokumenterade hat mot svenskar och bögar, och avsaknad av ånger, så kommer alltså rätten fram till att “hatbrottsmotiv inte kan styrkas”. Ställ gärna er själva den ärliga frågan om något ens i närheten liknande detta skulle kunna hända i dagens “Nya Sverige”, där bevisbördan i stort sett ligger på den brottsanklagade i alla typer av godtyckliga “undantagsbrott” som “diskriminering”, “hets mot folkgrupp” och “hatbrott” (mot icke-svenskar)?

En avslutande trevlig detalj är att domaren i den andra rättegången (d.v.s. Hovrätten) inleder rättegången med att under den första halvtimmen, i upprörd ton, på eget initiativ tjafsa om att en av offren kan ha fått 20 kronor (ja, 20 KRONOR!) för mycket skadestånd tilldömt sig enligt vissa handlingar, då det rådde något slags missförstånd om hur mycket pengar offret hade fått lämna ifrån sig ur fickan innan han helt oprovocerat och under hån mot både sin sexuella läggning och sin svenska etnicitet fick kniven instucken djupt i bröstet, bara några millimeter från kroppspulsådern.

Men vad gör man inte som svensk PK-domare för att få bisittarnas sinnesstämning rubbad, och deras fokus bort från det centrala, uppenbara och ytterst hemska hatbrottsdådet som rättegången egentligen var tänkt att handla om…

För att summera:

Offren har inte fått, och kommer med största sannolikhet inte att få ett ruttet öre i ersättning, medan de fortfarande mår mycket dåligt och har flertalet psykiska och fysiska besvär efter detta uppenbara hatbrott

mot svenskar och homosexuella. Robsten Blog

Forbrydelsen og dommene

Överfallen i Humlegården och Tantolunden under pridefestivalen. Tre ungdomar har fällts för två olika omtalade rån i Stockholm. Rånen inträffade under årets Pride-festival i juli. Det andra av de genomförda rånen har väckt störst intresse då det i media har beskrivit som “hatbrott” riktat mot homosexuella. En bloggare anger det även som “hatbrott” mot svenskar.

Någon av rånarna uppges ha yttrat ”alla svenskar är bögar” under det andra rånet.

Det första rånet, Humlegården, Stockholm, 27 juli 2008

Siyabent Gülen, Alem Mohammed och Zahed Rezai gick i Humlegårdenunder kvällen och såg två killar (AF och IN) som ”såg rika ut”. Siyabent Gülen bestämde sig för att råna dem.

Under knivhot fick killarna lämna ifrån sig SL-kort, SL-kuponger och mobiler. En av de rånade killarna (AF) blev dessutom lindrigt knivskuren i nacken av Siyabent Gülen.

Det andra rånet på Zinkens väg (Tantolunden), Stockholm, 27 juli 2008

Siyabent Gülen, Alem Mohammed och Alem Mohammed har ca 40 minuter efter att de rånat två män i Humlegården, där bl.a. knivar har kommit till användning, fått kontakt med det homosexuella paret MF och LB vid Zinkensdamms idrottsplats på Zinkens väg.

Siyabent Gülen och hans kamrater följde efter MF och LB. De såg unga, fräscha och rika ut och Siyabent Gülen ville ha deras värdesaker. Han bestämde sig för att råna dem.

Det homosexuella paret höll varandra i handen och kysstes. Alem Mohammed frågade om detta var vägen till stranden. Paret gick framåt och ynglingarna följde efter. Alem Mohammed frågade om de var bögar och för att undvika bråk svarade paret att det var de inte. Stämningen var fientlig och en av männen (MF) kände att det här kan sluta illa.

Alem Mohammed upprepade frågan och LB frågade ”Varför undrar du”. En av de andra killarna sade att alla svenskar är bögar och frågade varför de kysstes.

Då drog Siyabent Gülen upp en kniv och riktade den mot MFs kropp på ca en meters avstånd och sade ”Lämna över allt du har”. MF lämnade över mobil, SL-kort och kontanter. Det är möjligt att han även lämnade saker till Zahed Rezai som stod bredvid. Samtidigt såg han att Alem Mohammed rånade LB.

Siyabent Gülen sade igen ”Ge mig allt”. MF visade sina tomma fickor. Zahed Rezai plockade upp några mynt och annat från marken. När MF hade visat att han inte hade mer på sig stack Siyabent Gülen honom i magen med kniven. MF kände inget och Siyabent Gülen sade ”Dra upp din skjorta”. Han gjorde så och såg då att han hade ett hål i magen och att han blödde kraftigt från det.

Alem Mohammed vände sig mot LB och ville ha dennes mobil, pengar och busskort. LB sade att han inte hade några pengar eller mobil och gav sitt busskort till Alem Mohammed.

Tingsrättens dom

Stockholms Tingsrätt, avdelning 2, enhet 21, mål nummer B 10568-08. Domen meddelad 2008-09-11.

Siyabent Gülen, född 1992-02-07, bosatt i Norsborg.

Döms av tingsrätten för rån, grov misshandel till sluten ungdomsvård 1 år.

Advokatkostnad: betalas av allmänna medel med 67 917 kr samt 7 270 kr (två olika advokater)

Siyabent Gülen har tidigare dömts vid två tillfällen för stöld till ungdomstjänst. Han är för närvarande (september 2008) omhändertagen enligt LVU, detta på Bärby ungdomshem utanför Uppsala.

Alem Mohammad, född 1991-12-08, bosatt i Norsborg.

Tingsrätten dömer honom för rån till ungdomsvård med särskild föreskrift: Alem Mohammad är skyldig att följa upprättat ungdomskontrakt. Ungdomstjänst 100 timmar.

Advokatkostnad: betalas av allmänna medel med 62 645 kr.

Alem Mohammed är tidigare ostraffad och har inte tidigare varit aktuell hos socialtjänsten avseende kriminalitet, utagerande eller våldsamt beteende.

Zahed Rezai, född 1992-05-10, bosatt i Skärholmen.

Tingsrätten dömer honom för rån till ungdomstjänst 140 timmar.

Advokatkostnad: betalas av allmänna medel med 59 774 kr.

Zahed Rezai är tidigare ostraffad.

Rån 1 (Humlegården) avhandlas av Stockholms tingsrätt

Siyabent Gülen har erkänt att han rånat AF och IN samt att han knivskurit AF i nacken.

Alem Mohammed har förnekat brott och har anfört att han överhuvudtaget inte befunnit sig i Humlegården vid tidpunkten för händelsen.

Zahed Rezai har förnekat brott och har anfört att han visserligen befann sig på platsen men att han inte har deltagit i något rån.

Siyabent Gülen har erkänt att han var en av rånarna och både han och Zahed Rezai har uppgivit att Alem Mohammed var med dem i Humlegården.

Tingsrätten finner det styrkt att samtliga tre tillsammans och i samförstånd rånat AF och IK.

Skadestånd utdöms också av tingsrätten.

Rån 2 (Tantolunden) avhandlas av Stockholms tingsrätt

Siyabent Gülen, Alem Mohammed och Alem Mohammed har ca 40 minuter efter rånet i Humlegården, där bl.a. knivar har kommit till användning, fått kontakt med ett homosexuellt par på Zinkens väg vid Tantolunden.

Alem Mohammed och Zahed Rezai har hävdat att de inte har varit inblandade i Siyabent Gülens rån mot målsägandena.

Siyabent Gülen har erkänt knivhugget mot MF. Våldet mot MF har orsakat ett akut livshotande tillstånd. Siyabent Gülen ska dömas för grov misshandel av mycket allvarlig beskaffenhet. Genom sin ungdom slipper han strängare straff.

Siyabent Gülen uppger att han inte har något emot homosexuella utan frågade dem endast om de var homosexuella för att få deras uppmärksamhet.

De tre har således tillsammans och i samförstånd rånat MF och LB anser tingsrätten.

Slutligen är det inte med tillräcklig säkerhet visat att motivet delvis har varit att kränka målsägandena på grund av deras sexuella läggning tycker tingsrätten vidare.

Skadestånd utdöms också av tingsrätten.

Överklagande

Stockholms Tingsrätts dom har överklagats till Svea Hovrätt och har där målnummer B 7408-08 (handhas av avdelning 9).

Övrigt

Svenska media förmedlar inte det faktum att gärningsmännen är av utländsk börd samt rånoffren har svenskklingande namn.

Tingsrätten anser att åklagaren (fallet Tantolunden) inte med tillräcklig säkerhet visat att motivet delvis har varit att kränka målsägandena på grund av deras sexuella läggning. Något “hatbrott” kan alltså ej styrkas.

Personers kulturella eller religiösa bakgrund kan i vissa fall vara av väsentligt värde då det gäller att fastställa motiv till olika handlingssätt. Exempelvis är i flera olika religionsinriktningar homosexualitet en synd eller förbjudet. Detta gäller inom islam, judendom samt i flera olika kristna inriktningar (t.ex. katolska och ortodoxa).

Fria Nyheter rapporterade tidigare om överfallet och lämnade följande signalement den 28 juli, dagen efter rånen.

De tre gärningsmännen ska vara 18-20år, av utländsk härkomst och normal kroppsbyggnad, uppger polisen.Brottet rubriceras som hatbrott, mordförsök och rån. Fria Nyheter

Svenska Dagbladets referat af forbrydelsen er typisk for svensk presse:

En man knivhöggs efter kyss

Två unga män rånades och en av männen knivskars i magen i Tantolunden på Södermalm i Stockholm vid midnatt natten mot måndagen. Polisen betecknar det inträffade som ett hatbrott.

– Det var två homosexuella som attackerades. Förövarna yttrade glåpord som anspelade på deras sexualitet och att de just hade kysst varandra. Sedan tog de fram knivar och krävde värdesaker, säger Therese Johansson, stationsbefäl vid Södermalmspolisen.

Strax efter ordväxlingen höggs det ena av de två offren i magen och föll ner till marken. Han fördes i ambulans till Karolinska universitetssjukhuset i Solna, där han låg för observation tidigt på morgonen.

Överfallet skedde strax före midnatt och under natten har polisen sökt efter tre gärningsmän, dock utan resultat.– Vi har inte någon misstänkt i nuläget, säger Joakim Johansson, stationsbefäl vid Södermalmspolisen till SvD.se.

Några vittnen finns inte till överfallet, men enligt TT ska gärningsmännen ha sprungit mot Årstaviken efter överfallet.

Attacken sker samtidigt som Pridefestivalen, ett evenemang för homosexuella, bisexuella och transpersoner, pågår i Stockholm. Ett festivalområde ska i veckan öppna i Tantolunden där överfallet ägde rum.

– Vi ser allvarligt på det som hänt, säger Jonah Nylund, ordförande för Stockholm Pride, till TT.

Nylund är inte helt förvånad över överfallet, eftersom liknande händelser har förekommit i samband med tidigare års Pridefestivaler.

– Det finns ju en allmän hotbild mot homosexuella, bisexuella och transpersoner. Dessa är en utsatt grupp och under festivalen är det flera som rör sig och är synliga i Stockholm, säger Jonah Nylund. Nylund betonar att festivalen har en egen säkerhetsstab och ett bra samarbete med polisen, allt i syfte att skydda besökarna innanför och utanför festivalområdet.Nattens överfall är det första som kan kopplas samman med årets Pridefestival.

– Vi hoppas också att det är det sista, säger kommissarie Mikael Ekman vid Citypolisens hatbrottsjour till TT.

Han är dock medveten om att risken är stor för att flera homosexuella kan bli utsatta för liknande attacker så länge Pridefestivalen pågår. Vid tidigare festivaler har besökare misshandlats eller rånats.

Rånöverfallet är enligt Mikael Ekman ett typiskt exempel på ett hatbrott.

– Gärningsmännen har uppträtt på det klassiska sättet. De har frågat efter vägen, bett om att få låna mobiltelefonen och när de vägrats detta har de kallat sina offer för bögjävlar och tagit fram en kniv, säger Mikael Ekman.De angripna männen är i 25-30-årsåldern. Ärendet är nu överlämnat till polisens hatbrottsjour.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Buch

Posted: 27 november 2008 - 06:51 - Svar

De er da ikke KUN bøsser.
Der er velsagtens logisk nok også lesbiske, særlinge og helt almindelige selv-og andre hadende blandt de her omtalte svenskere.

PB

Posted: 27 november 2008 - 14:20 - Svar

De virker ihvertfald, indtil videre, ikke særlig “overlevels parate” , om det så er specielt “bøsset” tvivler jeg lidt på.

Magga

Posted: 27 november 2008 - 15:41 - Svar

Oberoi-Trident i flammer

Den muslimske terror i Asien er især rettet mod Vesten.

Send Rune og Holdt som fredsmæglere!

Janne

Posted: 27 november 2008 - 19:06 - Svar

Sådan formulerer DR.dk sig i optakt til Debatten i aften:

“Striden om de fremmede synes uden ende med evig ballade om reglerne for familiesammenføring, udvisning af kriminelle udlændinge på tålt ophold samt ytringsfrihedens grænser i forhold til muslimernes hellige profet Muhammed.”

h t t p://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/w3c/epg.asp

Ytringsfrihedens grænser i forhold til muslimernes hellige profet muhammed?

Vores ytringsfrihed er ikke og skal ikke indrettes efter nogens profet eller lign. Vor herre til gyngehest.

Vi har ytringsfrihed og religionsfrihed i Danmark, så der vil konstant være demokratisk kritik på skrift og mundtligt – ikke ballade som DR skriver – hvis religiøse grupper og personer ikke respekterer vores frihedsrettigheder og respekterer at der er forskellige syn på religion og religiøse dogmer her i Danmark. Hvis der ikke længere er debat og kritik, har vi ikke længere religionsfrihed. I et demokrati er der evig debat – også om religion. Demokrati ER evig debat. Så længe nogle religiøse personer mener at de skal bestemme hvad der skal tegnes, males, skrives, udgives, tales om og synges i Danmark, så længe vil der være andre der heldigvis giver udtryk for at vi ikke lever i et teokrati og vi kritiserer hver eneste gang vi finder noget urimeligt eller undertrykkende i religiøse kredse.

Konvertit imamen Petersen er træt af at agere brandmand som han kalder det, når der udgives bøger om islam eller siges noget om islam som han og ligesindede ikke bryder sig om. Jeg har et godt råd til ham. Han skulle tage at respektere at der i Danmark findes forskellige syn på religion og altså også på islam. Magen til selvhøjtidelig bøvs er sjældent set. Tænk hvis den danske folkekirke gik på TV eller radio og skældte ud hver gang der blev skrevet en bog som folkekirken eller kristendommen er modstander af. Folkekirken ville være til grin. Imamen gør sig selv til grin. Men det vil han åbenbart ikke erkende. Eller måske evner han det ikke.

JensH

Posted: 27 november 2008 - 19:42 - Svar

Kommunalrådet Tutti Johansson Falk kommer vist til at vente længe på at Insattsstyrken får tid til at gøre noget ved ‘integrations-problemerne’ i Landskrona. Der er vel grænser for hvor mange recessourcer denne styrke råder over, og der rigelig brug for dem i Södertalje, Tensta, Rinkeby, Rosengården…..fortsæt selv listen.

Hvis hun og det øvrige byråd ønsker at ‘redde Landskrona’ må de hellere lave en borgerbevæbning, der kan få ‘ungdommarna’ under kontrol.

Johansen

Posted: 27 november 2008 - 20:42 - Svar

…eller begynde konsekvent at sende de kriminelle, uintegrerbare ‘ungdommarna’ ud af Sverige.

Janne

Posted: 27 november 2008 - 21:12 - Svar

Ingen religiøs julepynt i Bilka og Føtex.

“- Julen er en højtid både for kristne og for handlende. Men derfor skal vi ikke blande de to ting sammen. Vi er en forretning, ikke en kirke, siger informationschef Erik Eisenberg.”

h t t p://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/11/27/112833.htm

Hvornår hører vi at sygehuse, skoler, plejehjem og forretninger ikke er moskeer?

Det er dobbeltmoral hvis religiøse tørklæder og andre religiøse symboler ikke bliver fjernet fra ansatte i offentlige institutioner og på ansatte i forretninger som Bilka og Føtex.

LN

Posted: 27 november 2008 - 22:07 - Svar

Sann historia från Sverige.

FÖRESTÄLL DIG FÖLJANDE TELEFONSAMTAL!

Backen som figurerar har inget med Matteus 23 & Markus 13 att göra utan är MONTE COMPOSTO i Lund, Sverige.
– – – – –
Hallå…, Ameer, det är Mamma, jag är uppe på backen,
– det kom en kuff och han tilltalade mig…
Hallå, mamma…, ja – varför det då…, vad sa han?
Det vet jag inte…, jo, han sa något om mellanöstern.
Mamma, var han otrevlig mot dig?
Nja, det vet jag inte, nej… men han gick sen…
Är han inte kvar?
Jo, han står därborta.
Mamma, gå bort till honom, – gör något, få honom att stanna kvar!
– vi skall se om vi inte kan pressa honom på litet pengar!
– Jag skall ringa polisen och säga att han antastade dig, vänta litet…,
– jag skall ringa på den andra telefonen – stäng inte av…, vänta…!
. . . . . .
Hallå, Mamma, är du där? Du, nu har jag ringt polisen! Är kuffen kvar?
Ja, Ameer, men han går ner för backen!
Följ efter honom, gå bara några meter bakom honom.
– Tappa inte bort honom! Du kan gärna reta honom.
– Säg att han skall få….
– säg att det är hans sista kväll eller nåt’ sådant,
– hota honom litet! Provocera honom! …det är bara
– bra om han blir förbannad!
– Polisen som jag ringde till lovade att de skulle
– komma så snabbt som möjligt.
Ja, men Ameer, han har inte gjort något…
Mamma, det spelar ingen roll, nu säger du till polisen, när dom kommer att
– han svurit och gormat åt dig,
– och så säjer du att han hotade att döda dig.
Ja, men, Ameer, det gjorde han inte!
Mamma, det spelar ingen roll, nu gör du som jag säger!
– Det är viktigt! Annars kan vi inte få några pengar.
Jaa, Ameer, jag skall försöka.
Bra, Mamma, du säger att han svor åt dig – att han gormade åt dig – och så säger du, att han sa åt dig, att resa hem till mellanöstern.
– Och så skall du säga, att han sa, att han skall döda dig.
– Säg också att han var mycket hotfull, att han skrek och svor och gormade och att du blev väldigt rädd…så det var därför som du ringde till mig.
Jaa, Ameer, jag skall försöka!

Huruvida polispatrullen hittade fram till brottsplatsen och fick kontakt med anmälarna är okänt.
Kuffen hade nämligen avlägsnat sig.
Genom att ‘mor & son’ tog kontakt med ett förstående och välvilligt vicevärdskontor, fick de identifierat det utvalda offret för deras planerade “legala rån” och senare på kvällen gjorde firma ‘mor & son’ den
regelrätta polisanmälan, som fick beteckningen “Lund 1200-K91114” och som kom att avse olaga hot samt ofredande.
Fortsättning på http://mordhotadmuslima.blogspot.com/
(hoppas bu vara att blogprogrammet inte gör ett sammelsurium av ovanstående – så här ser det bra ut!)

Johansen

Posted: 27 november 2008 - 22:28 - Svar

Slut med kristne symboler ved juletid i flere supermarkeder. Vi nærmer os med hastige skridt engelske tilstande.
Kristne symboler fjernes for ikke at støde. Og det i et land, hvor kristendommen er fundamentet og har fortrinsret i forhold til andre religioner.

Man kan vel ikke gøre andet end at boykotte Bilka, Føtex og COOPs butikker. Hvor skal man snart købe ind?

HelgeD-H

Posted: 27 november 2008 - 23:26 - Svar

Den juleafvikling i det offentlige rum er ren selvnedtagning.
Netop som man glæder sig til julehøjtidens komme.
Store butikskæder undgår kristne symboler i deres juleudsmykning
i år. De foregående år var kristne symboler i juleudsmykningen
ikke noget problem.
Hvis det kan tænkes det er for at undgå hærværk mod kristne
symboler i juleudsmykningen, er det ingen undskyldning for at
fjerne de kristne symboler i år, og fremover.
Det er traditon med juleudsmykning, og det er ikke noget som skal
pilles ud af danskernes hoveder.
COOP har valgt at være forsigtig med brugen af kristne symboler,
men informations-direktøren understreger, at der ikke er tale om
bevidst fravalg af kristne symboler.
-Jamen, så må det være en ubevidst automatreaktion.
Følgen heraf må være, at man laver sin kristne juleudsmykning selv.

En gang fik jeg et flettet julehjerte, som viser to hænder som værner Dannebrog som noget af det dyrebareste,
af Den Danske Forening -“Pas godt på Danmark”. 🙂
Dette flettede julehjerte får hvert år en fremtrædende plads
på juletræet ved juletræspyntningen.
Og der passes godt på julehjertet.

Hvor længe endnu kan man få Dannebrog flagguirlander, spørger jeg
mig selv om -for ellers må man hamstre.
Jeg siger jer: rør blot ikke ved min gamle jul.

Bevarigsværdig julesang er: Dejlig er Jorden, af B. S. Ingemann.
Tider skal komme,
Tider skal henrulle,
Slægt skal følge Slægters Gang;
-I disse år mærker man en diskontinuitet ske / et skifte er på vej,
der gives køb på traditionerne, man smider det historiske udenbords

PeterK

Posted: 28 november 2008 - 00:21 - Svar

Johansen, du kender selv metoden der er bedre end boycot. Skriv til markedschefen og fortæl ham hvorfor du nu fravælger Bilka, Netto og Føtex. De har en beskedfunktion på hjemmesiden http://www.dsg.dk. Øverst til højre står der kontakt, og den åbner en mailformular.

Tim Pallis

Posted: 28 november 2008 - 06:43 - Svar

God kommentar fra Jihad Watch:

Our Jihadi enemy is murderous and brutal, but he is not unintelligent and he is not incapable of the most detailed planning.

To analyze the Mumbai operation from a military perspective and through Jihadi eyes one must acknowledge certain realities. Among these “realities” are:

1.The Jihadi force can only inflict very limited and minimal physical damage to Mumbai and India as a whole, due to the small size of the attacking force. This means that the major objective and effect of the operation is one of “terror” – intended to inflict psychological damage rather than major physical destruction.

2.The planning for this “terror” operation would be faulty and incomplete sufficient resources are not devoted to shifting the “blame” for this operation to the targeted enemy. Done correctly, vast numbers of ignorant Muslims (future Jihadis) can be easily convinced that the Joooz did it.

From a military standpoint, one must admire the deviousness and complete elegance of the plan. Small operation, huge psychological impact on the enemy, while achieving a modest boost in fervor and esprit amongst the Jihadis.

Look for more of this in the future – spread the word amongst the Kuffar.

Posted by: Davegreybeard

Johansen

Posted: 28 november 2008 - 07:02 - Svar

PeterK

Jo, sandt nok. Jeg vil igen skrive til markedschefen.
Sidst jeg skrev var det om det utålelige i, at man kun kan købe halalkyllinger og ikke kyllinger der er fri af opdeling i “rent” og “urent”, forrige gang var det til COOP om, at man ikke kan komme til en kasse uden en ansat med hijab.
Det er anstrengende, at man skal være så meget på barrikaderne. Men desværre nødvendigt.

LFPC

Posted: 28 november 2008 - 11:06 - Svar

Tim Pallis:

“Prepare for them whatever force and cavalry ye are able of gathering to strike terror, to strike terror into the hearts of the enemies, of Allah and your enemies.” (Koranen 8:60)

Det er faktisk skræmmende når man tænker på hvor let det er at opnå denne psykologiske effekt i vores åbne samfund. Vores infrastruktur er meget, meget sårbar, og det ville for den sags skyld ikke være nødvendigt at foranstalte en koordineret, bevæbnet aktion som i Indien. I de vestlige lande vil dette sikkert også være meget vanskeligere, fordi det er lettere at overvåge disse grupper her, de er færre, og vi er langt mere regulerede samfund end Indien er, og vi har jo nu i to-tre år været forskånet for terror i denne størrelsesorden her.

Men for u-lande og lande der er afhængige af turistindistrien vil det psykologiske sikkert kunne få mere håndgribelige følger. Disse lande er lettere mål, og de mere kløgtige jihadister vil måske også skønne at den slags kunne give ‘blowback’ her i Vesten, så flere kuffar vågner op og dufter kaffen. Langt mere givtigt på længere vil det sikkert være at bruge ‘stealth jihad’ og salamitaktik, men med de ‘eksplosive’ temperamenter i disse miljøer vil der givetvis altid være et potentiale for grupper der vil sætte rav i den her og nu.

JensH

Posted: 28 november 2008 - 11:13 - Svar

@Johansen

“…eller begynde konsekvent at sende de kriminelle, uintegrerbare ‘ungdommarna’ ud af Sverige.”

Jeg er enig i, at det ville være den egentlige løsning, og at en borgerbevæbning dybest kun ville være sympton-behandling. Men nu er det engang sådan, at byrådet i Landskrona ikke har magt til at smide folk ud af Sverige, og så er vi igen tilbage til problem-stillingen med nyttesløse apppeller til de centrale myndigheder i Stockholm, tyvarr.

Magga

Posted: 28 november 2008 - 11:16 - Svar

LFPC

Ang. turister og udviklingslande. Forleden legede jeg lidt med tanken om den sejltur på Nilen, som jeg altid regnede med, at vi engang skulle på. Pludselig slog det ned i mig, at den tid vist er forbi, hvor det er en god idé for mig at være turist i et muslimsk land. Er jeg ene om sådanne tanker?

Magga

Posted: 28 november 2008 - 11:35 - Svar

Johansen

Min Coop-foretning er fuld af jul, både til salg og til pynt. Nisser overalt.

LFPC

Posted: 28 november 2008 - 11:41 - Svar

Magga:

Jeg har ikke fulgt med i situationen mht. turisme i Egypten, men statistisk set er chancen for at komme galt afsted sikkert mikroskopisk. Det vil sikkert være noget man selv skulle vurdere ud fra om man føler sig tiltrukket af at tage på ferie i et land hvor dette overhovedet er en mulighed. Men jeg kan huske at have læst (måske her?) at kvinder er meget udsatte for ekstremt nærgående mænd i netop Egypten. Der var en mere kuriøs episode for et par år siden hvor noget der lignede massehysteri greb om sig i Egypten, så selv egyptiske kvinder blev overfaldet, befamlet og afklædt på gaden. ‘Return of the repressed’, indeed.

johansen

Posted: 28 november 2008 - 12:06 - Svar

Magga

Det lyder hyggeligt.
Er der også engle, de tre visse mænd, jomfru Maria, Josef og Jesus i krybben?

johansen

Posted: 28 november 2008 - 12:07 - Svar

visse=vise 🙂

Magga

Posted: 28 november 2008 - 12:11 - Svar

Johansen

Tror ikke, at der er mange katolikker her på egnen, men jeg skal se efter.

Henrik

Posted: 28 november 2008 - 14:23 - Svar

JPs leder er bygget på et grundlag ringere end sand.

Lederen skriver, at muslimerne formentlig med en vis ret føler sig tilsidesat. Bemærk de to ord “formentlig” og “føler”. For det første har lederen ikke undersøgt om muslimer i Indien rent faktisk bliver tilsidesat, og for det andet kan vi allesammen føle alt muligt, uden at det vi føler, har noget reelt på sig.

Desuden mener jeg at huske, at da englænderne i sin tid opgav Indien, som dengang også indbefattede de nuværende lande Pakistan og Bangladesh, da bestod Indien af muslimer og hinduer. Imidlertid kunne disse befolkningsgrupper ikke så godt sammen, så man valgte som en salomonisk løsning at vedtage oprettelsen af Pakistan og Bangladesh. Det var så meningen, at muslimerne skulle flytte til Pakistan og Bangladesh, mens hinduerne skulle samle sig i Indien, så man på den måde undgik fremtidige sammenstød.

Desværre er det så ikke gået helt så heldigt, da Indien og Pakistan jo strides om Kashmir, mens der nu også opleves islamiske terrorangreb i Indien, men inderne kan vel med en vis ret hævde, at muslimer i Indien må tilpasse sig landets skikke, og vil de leve i et mere muslimsk land, kan de jo rejse til Pakistan eller Bangladesh, som jo blev oprettet af samme grund.

JensH

Posted: 28 november 2008 - 14:41 - Svar

@Henrik

bare en lille korrektion. Bangladesh var indtil 1971 en del af Pakistan og hed ‘Østpakistan’, mens det nuværende Pakistan blev kaldt ‘Vestpakistan’. Men ellers er det rigtigt, at efter Briterne gav op i 1947 blev Indien op i det hinduistiske Indien og det muslimske (Vest & Øst) Pakistan. Men i det muslimske del af Indien, kaldet Pakistan, kunne de altså ikke enes, og i den østlige del opstod der en særdeles brutal løsrivelseskrig, og Indien måtte tilsidst gribe ind og skille de stridende (muslimske) parter ad. Utroligt, ikke engang når de får deres egen stat kan de skabe fred og velstand. Det kan man iøvrigt også opleve i de Palæstinenske selvstyre-områder, hvor Hamas hersker i Gaza-striben, mens Fatah hersker på Vest-bredden. Man kan efterhånden kun være enig med tidligere præsident for Verdensbanken, Sven Burmester, da han for et par år siden udtalte:

“Jeg bliver mere og radikal med hensyn til islam i retning af, at det ikke går. Det er en fejlslagen civilisation, simpelthen, i sin nuværende form”

http://www.uriasposten.net/?p=3571

LFPC

Posted: 28 november 2008 - 14:49 - Svar

Dette med at de “føler” sig tilsidesat rammer jo om nogen JP som en boomerang i nakken. Der er jo ingen egentlig forskel mellem at “føle” sig tilsidesat, og at “føle” sig krænket over nogle tegninger. Utroligt at de ikke selv fangede dette i opløbet.

Magga

Posted: 28 november 2008 - 15:13 - Svar

JensH

“Jeg bliver mere og radikal med hensyn til islam i retning af, at det ikke går. Det er en fejlslagen civilisation, simpelthen, i sin nuværende form”

Sådan er det også gået for mig. Jeg ser råd allevegne, og det huer mig bestemt mig ikke. Jeg falder også lidt i staver, når Lars Hedegaard taler pænt om kulturmuslimer. For hvad i himlens navn er det? Hvad står de egentlig for og hvor længe?

Og hvad er forskellen på moderate muslimer og kulturmuslimer? Er der overhovedet nogen? Er det ikke en anden version af det kunstige skel mellem islam og den såkaldte islamisme, der skal dække over islams indbyggede grusomhed?

Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi bruger ordene.

Jeg er som de fleste danskere vokset op med kristne tradtioner, men jeg betragter mig ikke som kristen, selv om jeg er døbt og konfirmeret og viet i en kirke.

Hvis man kalder mig kulturkristen, ligger der intet religiøst engagement i det. Men der ligger en oplagt mulighed og et tilbud, der nemt kan accepteres, og ret ulogisk vil jeg ikke under nogen omstændigheder undlade at tage imod tilbudet om at bruge kirkens rammer og ritualer ifm. fødsel, bryllup og død.

Der eksisterer altså nogle kulturelle bånd, som jeg ikke vil løse, og man skal nok heller ikke undervurdere deres styrke. Jeg går ud fra, at en muslim kan have det præces på samme måde.

Magga

Posted: 28 november 2008 - 15:13 - Svar

JensH

“Jeg bliver mere og radikal med hensyn til islam i retning af, at det ikke går. Det er en fejlslagen civilisation, simpelthen, i sin nuværende form”

Sådan er det også gået for mig. Jeg ser råd allevegne, og det huer mig bestemt mig ikke. Jeg falder også lidt i staver, når Lars Hedegaard taler pænt om kulturmuslimer. For hvad i himlens navn er det? Hvad står de egentlig for og hvor længe?

Og hvad er forskellen på moderate muslimer og kulturmuslimer? Er der overhovedet nogen? Er det ikke en anden version af det kunstige skel mellem islam og den såkaldte islamisme, der skal dække over islams indbyggede grusomhed?

Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi bruger ordene.

Jeg er som de fleste danskere vokset op med kristne tradtioner, men jeg betragter mig ikke som kristen, selv om jeg er døbt og konfirmeret og viet i en kirke.

Hvis man kalder mig kulturkristen, ligger der intet religiøst engagement i det. Men der ligger en oplagt mulighed og et tilbud, der nemt kan accepteres, og ret ulogisk vil jeg ikke under nogen omstændigheder undlade at tage imod tilbudet om at bruge kirkens rammer og ritualer ifm. fødsel, bryllup og død.

Der eksisterer altså nogle kulturelle bånd, som jeg ikke vil løse, og man skal nok heller ikke undervurdere deres styrke. Jeg går ud fra, at en muslim kan have det præcis på samme måde.

Johansen

Posted: 28 november 2008 - 17:58 - Svar

Kritik af Supermarkeders mangel på kristen julepynt:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/305931:Kirke—tro–Kritik-af-su permarkeder-uden-kristen-julepynt

JP-lederen i knæ

Det var med åben mund og polypper at jeg læste dagens leder i min yndlingsavis.
Ja selvfølgelig skal Indien da underkaste sig et krævende og evigt krænket muslimsk mindretal. Det manglede da bare.

Nej, kan man ikke lide lugten i bageriet, så må man rejse til de tilstødende islamiske lande som Pakistan eller Bangladesh. Det kan vel ikke være meningen, at bogstavtro korantilbedere skal kunne erobre enhver nation, som de trænger ind i?

Magga

Posted: 28 november 2008 - 18:14 - Svar

Fulgte dit link, Johansen og fandt dette, som svarer meget godt til, hvad jeg forsøgte at komme ind på ovenfor:

Kathrine Lilleør:

“Det er jo dog sådan, at bare fordi man ikke tør røre kristendommen, er den der alligevel. De kan undgå alle de kristne symboler, de vil, men den findes lige neden under glimmeren.”

Whodares

Posted: 28 november 2008 - 20:18 - Svar

Jeg var også ved at få kaffen galt i halsen, det virker helt håbløst når selv JP får sig selv til at trykke det sludder, men det er desvære som jeg længe har forudset ikke mere et højre-venstre slagsmål begge fløje kører nu samme linje, med udvandede dialog og hele pivetøjet, ja det vil sige begge fløje har indstillet sig på EU´s kurs som er at smide sig på maven og udskifte befolkningerne.

Jeg er efterhånden ved at opgive håbet, ikke at det skal forhindre mig i at slås videre, men hvis ikke snart mange mange flere kommer til rette med denne katastrofe vi styrer imod, ja så tør jeg ikke spå om om fremtiden med et nogenlunde lykkeligt udfald.

Tværtimod vokser propagandaen fra alle sider der trækker på samme hammel, fra partier, politikere og til medierne og kultureliten og mange æder den, de jubler sgu nærmest mens de arbejder for at give land og fremtid væk til et religiøst mørke, mange endda, det er alt for få der tager konsekvensen og siger fra….Højt.

LFPC

Posted: 28 november 2008 - 22:29 - Svar

“Jeg falder også lidt i staver, når Lars Hedegaard taler pænt om kulturmuslimer. For hvad i himlens navn er det? Hvad står de egentlig for og hvor længe?”

Jeg tror ikke det er kontroversielt at tale om kulturmuslimer. Selvfølgelig findes der et spektrum af tilslutning til dogmerne – en tyrkisk kollega har fortalt mig at omkring halvdelen af tyrkerne drikker alkohol, f. eks., og der er veluddannede lag eller andre som ikke er så meget muslimer ‘at det gør noget’.

Eksistensen af sådanne virkeligt moderate personer synes jeg personligt ikke man skal drage i tvivl. Problemet opstår derimod ved at de ikke – med mit yndlingscitat af Ibn Warraq, “der findes moderate muslimer, men islam er ikke moderat” – har en tolkning eller en lovskole i ryggen som stiller dem stærkt i forhold til f. eks. de fire sunni-lovskoler, der alle har supremacismen som mål.

Vi kan ikke forlade vores liv på disse (utvivlsomt gode) menneskers moderation; vi kan ikke opstille nogle screeningskriterier, så vi kunne sortere supremacisterne fra (og ingen politikere uden for DF ville drømme om dette); de har ikke noget magt- eller voldspotentiale der kan imødegå f. eks. pres på muslimske kvinder til at indpakke sig; og hvad der måske er værst, disse moderate kan heller ikke screenes for radikaliseringspotentiale, eller mere direkte udtrykt for muligt tilbagefald til den rigtige islam. Mange, som f. eks. Gitmo-Slimane, falder under en personlig krise tilbage til ophavet.

Vi bygger derfor på sand hvis vi satser på flinke menneskers goodwill her og nu. Skulle situationen i Europa tilspidses senere i dette århundrede vil de moderate finde tilbage til deres egne. Kun regulær afislamificering af disse mennesker kunne være godt nok – hvis vi ellers var interesseret i vores egen overlevelse.

Og så har jeg slet ikke nævnt ‘K’-ordet 🙂 .

HelgeD-H

Posted: 28 november 2008 - 23:30 - Svar

Afislamisering med persilschein er desværre ikke nok.
Islam er en del af deres identitet, inddoktrineret fra de kunne gå.
Man troede i Vesten også oprigtigt på, at hvis man blev fri for
Taleban i Afghanistan, og Saddam Hussein i Irak, kunne der etableres demokrati efter vestligt forbillede.
Mekanismerne til at holde folk i denne ideologi er stærkt indgroede.
I yderste konsekvens, må man håbe Ahmedinejad’s atommissiler
kan lave enhver Koran til aske, så de overlevende ikke
kan huske noget koran-vers.

Hanzi

Posted: 28 november 2008 - 23:48 - Svar

Først vil jeg lige rette en kritik af denne blog.
Hvordan kan det være, at der skrives om forskellige emner og historier i ét blog-indlæg, i stedet at skrive et separat blogindlæg om hver enkelt emne/historie?
Det blog-indlæg, som jeg kommenterer handler både om Jyllands-Posten dækning af terror-aktionen i Bombay, muslimsk indvandring til Europa generelt, og en historie om, at der ønskes indsættelse af militær i en by i Sverige.
Burde man ikke have lavet 3 blogindlæg om disse tre forskellige emner?
Læserne ender jo med at kommentere 3 forskellige ting.
Måske Snaphanen kunne få flere besøgende og kommentarer – i stil med Uriasposten.dk – hvis man på den måde gjorde det lidt lettere at kommentere indlæggene.

Hvad angår Jyllands-Posten dækning, så kan man vist ikke kalde Tor Toldstrup for en “ungdommelig fløs”. Han har været på Jyllands-Posten i umindelige tider, og jeg er meget uhyggeligt til mode over hans undskyldning af terror-aktionen i Bombay.
“Det er fordi muslimer bliver diskrimineret i det indiske samfund”, skriver han. Ja, jeg er sgu også blevet diskrimineret. Retfærdiggør det et angreb på Bombays jødiske kulturcenter og mord på rabbineren og hans kone og unge datter? Nådesløs nedskydning af tilfældigt civile på restauranter, og vilkårlige drab på vesterlandske turister, herunder børn?

Hanzi

Posted: 28 november 2008 - 23:52 - Svar

Ja, nu så jeg ved nærmere eftersyn, at blogindlægget også kommer ind på, at Amnesty er bekymret over amerikansk tilbagetrækning fra Irak!
Det er jo helt uoverskueligt.
Hvorfor skal så mange forskellige emner blandes sammen i et sammensurium?

Vivi Andersen

Posted: 29 november 2008 - 03:41 - Svar

Angående Indien forholder det sig vel der, som med andre lande hvor muslimer er tilstede, at disse ikke bliver tilfredse før de har hele landet under deres kontrol.

Deres evindelige råben op om at de bliver diskrimineret af den oprindelige befolkning, det uanset hvilket ikke-islamisk land der er tale om, at de føler sig udstødte osv. kommer ikke ud af den blå luft.

Næe det bliver dygtigt orkestreret af The Muslim Brotherhood.

For år tilbage fremlagde Broderskabet en manual for hvordan rettroende muslimer skulle agere under denne den 3. Jihad, der er igang mod Europa og under den 1. Jihad som samtidig er igang mod USA.

Her blev der henstillet til muslimerne i de Vestlige indvandrelande at de skulle skrive, tale og lave demonstrationer alle vegne hvor de kunne komme til det om, at de bliver rascistisk behandlet af ikke-muslimerne, at de bliver ekskluderede og generet på alle måder, at samfundet ser ned på dem og behandler dem elendigt.

Hele tiden skal de rettroende sørge for der kommer klager ud til offentligheden – og samtidig skal de rettroende fortsætte med at stille krav om indfrielse af diverse islamiske krav.

Når man har fået et krav opfyldt kommer man med det næste osv..

Samtidig skal der gåes efter ikke-muslimernes vaner og måder at leve på.

Et eksempel er de forsøg der p.t. gøres via UN og EU på at få lagt et låg på den Vestlige-demokratiske åbenhed som betyder, af VI diskuterer ALT, at vi kritisere ALT, når der er behov for kritik- og vi føler os som borgere i vores lande så trygge ( endnu) at vi kan / har retten til at tage et emne op til kritik og det uanset hvad dette måtte dreje sig om.

Muslimerne,OIC, vil gennem deres repræsentanter i UN have ikke-muslimerne i de Vestlige lande til at rette sig efter de regler, krav og bestemmelser, som de sidder her og nu i UN og derude i de arabisk/islamiske lande og sætte sammen til Durban II.

Et flertal af UNs generalforsamling godkendte forleden dag det udkast til en resolution til Durban II som de muslimske medlemmer kom med.

Og så vidt jeg kan læse mig frem til, hos Jacob Mchangam, er der ikke væsentlig forskel på det nuværende udkast til en resolution at den adskiller sig fra den, der blev resultatet af Durban I.

De får gennemført deres forehavende i UN – og næste sted vi kommer til at opleve knæktelsen af vores ytringsfrihed bliver her i Europa.

Det vil blive de samme ord og ordsammensætninger der vil blive forbudte som dem der vedtages på Durban II.

Jeg vil tro EU-udgaven vil komme til at ligge tæt op om det araberne/muslimerne får godkendt i UN.

Hele vejen rundt – alt hvad vi kaster blikke på, lige fra børnehaver til sygehuse, virksomheder og forretninger, pengeinstitutter og økonomi, fødevare osv., ALT vil få præg af islams tilstedeværelse.

Shariaen luskes ved samme lejlighed ind ad bagdøren f.eks. i forbindelse med pengetransaktioner, hushandler, bilhandler osv. osv..

Små emner eller store emner, alle vil, skive for skive, gradvist blive præget af islam.

DE rettroende giver ikke op før islam bestemmer over Europas lande !

Pegi

Posted: 29 november 2008 - 11:34 - Svar

“Den eneste løsning på problemet er formentlig, at indiske politikere langt om længe tager fat på at løse det problem, at muslimerne føler sig udstødt og forskelsbehandlet af det indiske samfund.”

Praktiserende muslimer vil altid føle sig “udstødt” og “undertrykt”, så lønge der er mennesker, der ikke er konverteret til islam.

JP er på vej ned.

Pegi

Posted: 29 november 2008 - 11:36 - Svar

Hvis undertrykkelse og udstødthed havde noget med problematikken at gøre, hvorfor angreb islamisterne så et jødisk centet i Mumbai? Det er næppe de indiske jøder, der undertrykker og udstøder de indiske muslimer.

Lederen er – for at sige det direkte – rent pis.

Pegi

Posted: 29 november 2008 - 20:25 - Svar

Sverige er et grotesk land. Jævnfør fotoet af røveren.

Leave a Comment