17
mar
Seneste opdatering: 20/3-10 kl. 2316
121 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Vi henviser til hvad vi skrev nedenfor. Strand for eksempel introducerer ikke Expo.se som andet end et organ der “dokumenterer højreekstremister.” Herunder regner Expo for eksempel også Dansk Folkeparti og i al beskedenhed, denne blog samt den højtelskede, afdøde journalist Kurt Lundgren, der aldrig forsømte en lejlighed til at gøre grin med de statsfinansierede nazijægere. Selvom der skulle være  20-30.000 nazister i Sverige, er det ikke nok til at holde en stor redaktion kørende. Man måtte skaffe sig nogle flere nazister, og det var Stieg Larsson rigtig god til som langvarigt medlem af Kommunistiska Arbetarförbundet, hvis Umeå afdeling han også testamenterede sine økonomiske midler til. Heller ikke Kurdo Baksi bliver introduceret i fuld figur for forudstæningsløse danskere. Der er overvældende mængder af dokumentation på Expo og Baksis politiserende hærgen, søg selv på nettet. Vi mener at Kurt Strand i dette reklameindslag for Baksis bog simpelthen undlader at give sine danske seere en hæderlig varedeklaration, og vi ser meget frem til svenske kommentarer om det. Hans analyse af svensk og dansk politik, kunne man kort kalde Lena Sundström modellen: primitiv til det yderste. Meget betegnende for Expo, har de stort set ikke behandlet jødernes forværrede situation i Sverige. En debattør skriver:

Var inne på Expo precis och inte ett ord och inte en bokstav om Ilmar och judefrågan. Muslimer som vill döda Vilks.- Inte en bokstav från 12 manna redaktionen på kungsholmen. Nu borde det gå upp för tom extremistiska PK-personer som tex SRs Nina Glans att Expo är ett gäng AFA anstruken överklassvänster som bedriver en politisk agenda och inte nåt journalistiskt “mot rasismen och för demokratin”.

Om Kushtrim Ademi Abdurraham og Kushtrim Nikas mord på den homoseksuelle Daniel Nordström i Malmø den 20.12.2008, har jeg også ledet forgæves i Expos arkiv, ligesom med knivoverfaldet på to bøsser i Tantolunden,  men sådan er det med Expo, når det er en udvalgt offergruppe som er forøverne: dobbeltmoral og hykleri. Den meget omfattende vold og voldtægt indvandrere begår mod indfødte svenskere, eksisterer heller ikke i Expos verden. Derfor er de med god grund bredt foragtede.

Kommune-shaming

Aftenens Uppdrag Granskning om Vellinge Kommune var for Die Hards. SVT mener tydeligvis at de gransker og afslører Vellinge Kommunes modvilje mod såkaldte “ensamma flyktningbarn”, der tit hverken er børn, alene eller flygtninge. Set med danske øjne udstiller udsendelsen først og fremmest det ufattelige hykleri en kommune tvinges ud i i tredive år, når rigspolitikerne  ikke vil påtage sig at løse et brændende spørgsmål på riksdagsniveau. Og så er udsendelsen også et ganske glimrende selvportræt af svensk TV journalistik. Dens seværdighed må derfor antages at være overvejende utilsigtet. Uppdrag Granskning, min. 59:49. (se også Vellinge svängde ”under piskan”.)

Til Sverige  kom der sidste år 2.500 “ensamkommande flyktingbarn“. Det tager man som regn der falder ned fra himlen. Til Danmark kom der 469, og “det er alt for mange ifølge regeringen”:  Flygtningebørn skal til centre i hjemlandet. Mikael Jalving: Skal vi hjælpe børnesmuglerne?

Igen: Erdogan urges German Turks not to integrate

The Turkish government has reportedly angered Turkish-German politicians by inviting them to an Istanbul conference and then urging them to resist political and social integration in their adopted homeland.

At the meeting last month, Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan urged Turks living in foreign countries to take out citizenship of the new homelands – not to integrate, but rather to become more politically active, according to the website of news magazine Der Spiegel.

Ali Ertan Toprak, deputy chairman of the Alevi community in Germany, told the magazine government representatives had said: “We have to inject European culture with Turkish.” […] Erdogan urges German Turks not to integrate

Terrorism’s new target: ‘Econo-Jihad’

‘Islamic terrorism’s future devices will focus on operations that will yield the most economic damage,’ says Prof. Weimann

Jihadist terror organizations have set economic terrorism as their new target, intending to harm and paralyze Western economies, the United Sates in particular, claims Prof. Gabriel Weimann, expert researcher of terrorism over the Internet at the University of Haifa. Prof. Weimann monitored websites hosted by terrorist and terrorism-supporting organizations and concludes: “For the Jihadists, the present economic crisis signifies an ideal opportunity and platform to leverage an economic terrorist campaign.” […]

Other publications by bin Laden himself and by other terrorist leaders show that they understand that Western and U.S. power lies in their economic strength and that the jihad movement should focus on damaging this power by employing various tactics, including: hitting international corporations directly; harming international corporations by means of 1.5 billion Muslims boycotting them, which would pressure the respective governments to adjust their policies; striking at resources that were “looted” from Muslim countries, such as oil-drilling companies in Iraq; assassinating key personalities in the global economy, most of whom they believe are Jews, and killing anyone who collaborates with these personalities. […] Terrorism’s new target: ‘Econo-Jihad’

Gunnar Heinsohn: “Begræns socialhjælpen til fem år”

Professor Dr. Gunnar Heinsohn er sociolog og økonom i Bremen. Oversat i samarbejde med Hodjas Blog fra Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. marts 2010: „Sozialhilfe auf fünf Jahre begrenzen“.

I et Tyskland der har mindst lige så store problemer som Danmark, er Heinsohns synspunkter politisk kontroversielle. Tyskerne har været igennem en “udvikling”, som er forbløffende lig vor egen. Indvandringen fra muslimske lande – navnlig Tyrkiet – har været kolossal og kan kun delvis forklares ud fra Barcelona-aftalerne i 1975, hvor EU forpligtede sig til at aftage befolkningsoverskuddet fra Mellemøstens fejlslagne stater.Det væsentligste er givetvis at de socialistiske partier her øjnede en fantastisk mulighed for at importere et pjalteproletariet som usvigeligt stemmekvæg – akkurat som herhjemme. Samtidig øjnede et usolidarisk, asocialt erhversliv og naive liberalister en chance for at skaffe sig billig arbejdskraft, og tørre de samfundsmæssige følger af på nationalstaternes befolkninger og socialvæsen. Facit af denne mesalliance går mod  akut krise i hele Vesteuropa. Paris, Berlin, Luton, Bradford, Bryssel, Amsterdam, Marseilles, Malmø er bare små ouverture-bløp i velfærdsstaternes, og måske nationalstaternes selvmord.

Først et par ubehagelige sandheder om den demografiske udvikling: for hver 100 børn som Tyskland behøver for ikke yderligere at skrumpe og forgubbe bliver de 35 slet ikke født. I stedet for de 2,1 barn per kvinde som vil være nødvendig for den sociale stabilitet kommer knapt 1,4 til verden. Af de 65, som kommer til verden og vokser op til at blive unge, viser de 15 sig at være uimodtagelige for uddannelse. I lærlingesektoren er næsten halvdelen uegnede til undervisning ifølge den nyeste beretning fra Forbundsregeringens Erhvervsuddannelsesudvalg. Af de sidste 50 egnede børn forlader de 10 landet og søger lykken som udvandrere. Dermed står af de optimale 100 børn kun de 40 til rådighed for væksten i samfundet. Denne trussel mod erhvervslivet, velfærdsstaten og den samlede, fælles harmoni anses for så stor, at der næppe findes nogen demografisk ekspertise som levner landet noget håb.

Alligevel er det ovenfor tegnede billede stadig forskønnet. Thi de resterende 40 børn, som skulle sikre vækst, bliver til stadighed afskrækket fra at blive i Tyskland. De forudser korrekt, at det bidrag de skal yde velfærdsstaten er stadigt stigende. De må forsørge flere og flere ældre. I år 2060 vil der i stedet for 81 kun findes 65 millioner mennesker i Tyskland. Gennemsnitsalderen stiger fra 44 til 54 år. Ifølge et realistisk scenarie for år 2060 vil kun 30 millioner være i intervallet mellem 24 og 65 år. De skal altså forsørge 22 millioner gamle såvel som 13 millioner unge. Selv om alle i den erhversaktive alder ville være i arbejde, skal altså 100 personer i arbejde forsørge 120 som ikke er det.

En fremtid i den demografi har kun dem uden uddannelse. Således består den bistandsmodtagende befolkning i februar 2010 af 6,53 millioner for de 26 procents vedkommende af børn under 15 år (1,7 millioner). I modsætning hertil er kun 16% af den arbejdende befolkning på 58 millioner under 65 år af børn (9,5 millioner). Og alligevel er de 26% børn i den bistandsmodtagende befolkning kun begyndelsen. Den vil yderligere vokse, fordi den ligge højere blandt de mindste. Således havde Bremerhaven sidste år “kun” 33% af børn i alderen 7-15 år på bistand. Men blandt de 0-3 årige var andelen 45%. Man må derfor frygte at om et par årtier vil mere end en fjerdedel af af befolkningen ikke passe ind i et high-tech samfund som fordrer høje kvalifikationer.

Da Antoine de Montchrétien i 1615 udgav sine teser i samfundsøkonomi – “Politisk Økonomi” – i son bog “Traité d’économie politique” forenede han for første gang politik med økonomi. Som elev af Jean Bodin havde han lært at man i erhvervene ikke alene behøver produktionsfaciliteter og markeder, men også arbejdende mennesker. Da disse ikke kan produceres ligesom varer må samfundet – på græsk “polis” – sørge for tilvejebringelsen heraf. I tidsrummet 1500 til 1915 eksploderede Europas befolkning fra 80 til 500 millioner indbyggere. Betydningen af “den politiske” del af økonomien er man tilbøjelig til at glemme. Men det demografisk grundlag for samfundet har allerede i årtier været under erosion. Allerede i 1975 var fødselsraten pr. 1.000 indbyggere faldet fra 50 til 10.

*I bedste fald rækker det kun til et ønskebarn*

Akkurat som unge kvinder i den fertile alder i dag er akkurat så optaget af deres fremtidsmuligheder som deres jævnaldrende mænd, bliver det i bedste fald kun til eet ønskebarn – og ofte endda ikke det. Af samme grund ligger ca. 100 nationer allerede under nettoproduktionen på 2,1 barn/kvinde. De forskellige regeringer har reageret for sent på denne udvikling. Siden slutningen af firserne har man dog påny opdaget “Den politiske Økonomi” – man desværre i forfejlet form.

Hovedtanken var kvalificeret indvandring. “Skilled immigrants’ skulle være den optimale løsning på problemet. Siden 1987 har man hentet mere en 12 millioner fremmede ind i landet. Heriblandt finder man oplyste iranere som er flygtet fra Teherans fanatikere, russiske jøder som flygter fra antisemitismen samt vietnamesere som DDR hentede til landet. Disse gruppers børn klarer sig bedre uddannelsesmæssigt end efterkommerne af den oprindelige, tyske, veluddannede middelklasse. De opfylder kriterierne for kvalificerede indvandrere som skulle medbringe uddannelses- og præstationsevner. Bland Canadas indvandrere opfylder næsten 100% disse kriterier, i Australien næsten 90%. Canada bliver den første nation som gennem indvandring – ofte børn af kinesere – opnår en gennemsnitlig højere intelligenskvotient end den oprindelige.

Men i landet mellem Rhinen og Oder ligger indvandrerbørns præstationsevne – fraset enkelte, begavede undtagelser – langt under den oprindelige befolknings. Mere end noget andet sted i verden. I PISA-testene ligger de som femtenårige to skoleår tilbage. 44 procent af denne befolkningsgruppe forbliver uden erhvervsuddannelse. Magasinet “Die Zeit” skrev for nyligt, at “ingen endnu havde fundet grunden til denne katastrofe”. Selv om svaret er ligetil: Tyskland rekrutterer fortrinsvis sine indvandrere – ikke fra eliterne, men fra de svagtpræsterende i udlandet, hvorfor man da også kun får ca. 5 procent kvalificerede indvandrere. Og deres efterkommere slæber uddannelsesunderskuddet videre.

Tyskland politiske ledere synes fast besluttet på at gå videre ad denne udsigtsløse og stedse dyrere vej mod forfejlet indvandring- og socialpolitik. Flere penge til sociale programmer hjælper ikke engang med at bekæmpe symptomerne – som økonomen og politologen Charles Murray på overbevisende måde påviste i sin undersøgelse “Losing Ground”. Mellem 1964 og 1984 øgede USA udgifterne til socialhjælp dramatisk – og alligevel steg antallet af “Socialhjælps-mødre” og deres børn fra 4 til 14 millioner. Murray sammenfattede denne udvikling i formlen “Flere penge forstærker armoden”. Hans vigtigste følgeslutninger lyder:

For det første: At betale fattige kvinder for moderskab medfører flere sådanne mødre.

For det andet: At indkassere penge for deres børns skulkeri i skolen ved at sænke kravene udhuler yderligere motivationen til uddannelse.¨

For det tredie: At undskylde disse børn kriminalitet – 10% af drengene er på socialhjælp, men begår 50% af al kriminalitet – med “protest mod samfundet” driver kriminaliteten yderligere i vejret.

For det fjerde: Afskaffelse af socialhjælpen til de pågældende virker bedre end at belønne med halvhjertet beskæftigelse til stadigt flere uddannelsesresistente børn.

Denne ubekvemme indsigt har ført til en nytænkning i amerikansk politik. Sidst har den venstre-liberale Bill Clinton indledt den afgørende vending. Upåagtet af alle “racisme”-fordomme fra egne rækker gennemførte han den 1. januar 1997 de vigtigste af Murray’s forslag. Clintons reform afskaffede den ret til livslang socialhjælp som havde været gældende siden 1935. I stedet indførtes en begrænset ret på 5 år – en effektiv hjælp, ikke til abstrakt integration, men rettet mod overgang til arbejde. Virkningen heraf var slående: mens 12,2 millioner amerikanske borgere var på socialhjælp før reformen, var tallet i 2005 kun 4,5 millioner. Kvinderne i de laveste sociale lag fik nu tilbudt fødselskontrol – og så sank antallet af “velfærdsmødre” drastisk ligesom kriminaliteten hos disse mødres sønner.

Klarer Tyskland med sin socialpolitiske kurs – som ignorere den Clinton’ske lektion – sig virkelig bedre? Antallet af børn under 15 år som udelukkende lever af socialhjælp sprang fra ca. 130.000 i 1965 (kun Vesttyskland) til over 630.000 i 1991 og 1,7 millioner i februar 2010. Ikke kun 10 procent, som dengang i Amerika, men 20 procent finansieres via skatten. Mens tyske kvinder som ikke er på socialhjælp i gennemsnit kun får eet barn, og præstationsstærke indvandrerkvinder nærmer sig dette reproduktionsmønster, så formerer det af staten understøttede, nederste sociale lag stærkere – med alle de problemer som følger med. I mønsterkommunen Bremerhaven er således unge mænd på socialhjælp – ca. 40% af alle unge – ansvarlige for mere end 90% af voldskriminaliteten.

Så længe regeringen udlægger retten til at få børn som en tilsvarende retten til offentlig finansiering efter ønske, så længe vil kvinder i de lavere sociale klasser betragte svangerskab som kapital. Ene og alene en reform i retning af en forsikring mod social nød begrænset til fem år i stedet for livsvarig vil kunne virke – akkurat som i USA. En sådan ændring af socialstaten ville også gøre en ende på tilstrømningen i overførsels-systemet. I så fald kunne Tyskland spille med i konkurrencen om udenlandsk talent – i den hensigt at bremse sin demografiske nedtur.

——————————————————————————–
Professor Dr. Gunnar Heinsohn er sociolog og økonom. Han har forfattet højt ansete bøger og artikler om demografi. Siden 1984 er han ansat ved Bremens Universitet.

Se også Lars Hedegaard interview med Heinsohn: Tabernes kontinent, oversat  Acontinent of loosers og Gunnar Heinsohn og den demografiske kapitulation (Huntington revisited)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


121 kommentarer » Spring til kommentarfelt

Universalgeni

Posted: 17 marts 2010 - 22:09 - Svar

Den faldende IQ skyldes incest: fætter- kusineægteskab. Det faldende fødseltal i bla. Tyskland skyldes, at der ikke er etableret en institutionel infrastruktur, der sikrer, at kvinder kan få både børn og job. De vil nemlig have begge dele.

Der skal være pasningstilbud til realistiske priser og arbejdstiden skal fastlægges, så man kan klare både job og hjem. Siesta-landene må opgive deres timelange pause midt på dagen: den hellige frokost og opgive deres halvreligiøse, principielle foragt for børnehaver. Man har et pladder-romantiseret, katolsk syn på det hellige moderskab. Det kan ikke lade sig gøre at have 2 børn på kun en forældreindtægt. Den tid, hvor kvinder kunne gå hjemme ved kødgryderne er forbi. Her ligger problemerne for de katolske og tysktalende lande. Kinder, Kirche und Küche. Man ser i vid udstrækning ned på kvinder, der arbejder udenfor hjemmet.

I Danmark har vi det problem, at hver sjette skattekrone går til omkostninger forbundet med indvandring. Muslimer, der ikke kan arbejde pga. sygdomme hos voksne forårsaget af deres forældres incest og deres modstand imod muslimske kvinder på arbejdsmarkedet. Vi har ligefrem fænomenet forklædepenge eller tørklædepenge, som er bistandshjælp udbetalt i tilfælde af muslimsk arbejdsvægring. Desuden siger koranen, at en muslim ikke må have en vantro chef. Det får flere til at foretrække ledighed fremfor at arbejde for en dansk arbejdsgiver.

Her er problemet selvfølgelig, at almindelige danskere ikke længere kan bruge hver sjette skattekrone til institutionspladser, bleer, børn og barnevogn. Der er ikke råd til flere børn. Det er bemærkelsesværdigt, at fødselstallet i Skandinavien falder pga. af indvandringen. Indvandringen er ikke som hævdet en konsekvens af det faldende fødselstal. Det er omvendt.

Problemet med denne gøgeungeeffekt må eksistere i det øvrige Europa også, et Europa som i tilgift har de problemer, jeg startede denne kommentar med at omtale.

Endelig ligger der et gigantisk problem i, at forskere og akademikere svigter. Vi ved fra bla. internettet, at de fleste akademikere er borgerlige og modstandere af den voldsomme indvandring. Det er særdeles veluddannede mennesker, der er aktive i avisernes kommentarspalter, blogge, debatter med videre. Men de svigter katastrofalt i forskningsmiljøerne. Det er jo herfra de rapporter og analyser, der skal dokumentere det, alle ved, skal komme. Man kan ikke ændre et problem, der ikke er erkendt.

  frank

  Posted: 17 marts 2010 - 23:36 - Svar

  Så vidt jeg kan se er problemet ganske enkelt, at der er “russere i lysthuset”.
  De revolutionære har været inde og pille ved nogle helt grundlæggende ting i vestlige kvinders psyke, sådan at de nu oprigtigt føler, at der er mere prestige i at sidde på et kontor og klikke rundt med musen, end der er i at have det rart sammen med sine fire-fem unger derhjemme.

   Universalgeni

   Posted: 18 marts 2010 - 00:23 - Svar

   Vi var ellers oppe på 1,9 barn per kvinde. Så kom finanskrisen og fødselstallet faldt til det laveste i 20 år. Det kan man lære noget af. De lave fødselstal i 70’erne, 80’erne og 90’erne var en konsekvens af massearbejdsløsheden. Og et højt skattetryk. Et skattetryk, som påviseligt ikke ville have været der, hvis man ikke havde importeret hundredtusindvis af muslimske bistandsklienter. Sagen er, at vi ville have haft fine fødselstal, hvis (muslimske) indvandrere ikke tog alle vores penge. Og en del af de job, der var knaphed på. Så havde der været råd til børn.

   Vigtig artikel fra februar dette år: http://www.dr.dk/P3/P3Nyheder/2010/02/12/081926.htm

    frank

    Posted: 18 marts 2010 - 02:42 -

    både Finland og Schweiz har lavere fødselsrater and Danmark, men har ikke de udgifter som du mener skulle være årsagen.
    For mig, virker det indlysende at det er ideen om at kvinden død og pine skal have et fedt arbejde, udover det kæmpe arbejde det er at lave mere end to børn, som er skyld i de lave fødselstal.
    De fleste kvinder venter ganske enkelt med at få børn indtil føler sig tilfredse med deres arbejdsliv- og tit når de at blive over tredive før de blev det.
    Det afgørende for at få flere store familier er, at kvinder får det første barn mens de er i starten eller midten af 20´erne. Man burde derfor fra politisk hold give en stor pose penge til kvinder der føder under deres videregående uddannelse.

    Universalgeni

    Posted: 18 marts 2010 - 07:34 -

    Kvinder får børn. Men mænd gør ikke? Allerede her går det jo galt for dig. Det er her, vi har forklaringen. Kvinder behøver ½ års barselsorlov eller mindre. Og det er ikke noget problem karrieremæssigt, at de er væk i 6 måneder.

    Problemet er bla. folk som dig. Mænd som dig. Dem, der siger: kvinder får børn (men mænd gør ikke?). Kvinder vil have karriere. Ja og nej, – rigtig mange af dem vil ikke. De vil bare have et normalt arbejdsliv. En normal arbejdsplads. Normale kolleger. Normal indkomst. De fleste af dem har ikke ambitioner om at gøre karriere eller tjene penge. Se på deres uddannelsesvalg. Socialrådgiver, børnehavepædagog. Folkeskolelære. Sygeplejerske. Hjemmehjælper. Karriere? Ha!

    De vil have det hele. Børn, job, bolig, anstændig indkomst, rimelig arbejdstid, daginstitutionspladser og ikke plukkes i skat. Og det kunne sagtens lade sig gøre, hvis vi ikke havde den forbandede indvandring.

    Tyske forhold har jeg kommenteret på andetsteds i denne tråd.

    Magnus

    Posted: 18 marts 2010 - 23:10 -

    1.9 barn/kvinna är ganska hägt. Det gör att befolkningen minskar med kanske 10-20 procent på 100 år, vilket är en helt okej förändringshastighet. Inget är konstant. Vi halveras inte med 1.9 ens på 200 år.

    1.4-1.5 långt sämre och ger minskning på kanske 60-70 procent på 100 år, men det är inte heller konstant.

   Victor

   Posted: 18 marts 2010 - 09:34 - Svar

   Der er to sider af dén sag. Hånden på hjertet – hvor mange mænd gad være gift, og knokle røven ud af bukserne, med en hjemmegående husmor. Jeg har selv en god håndfuld unger og jeg kan love dig for, at jeg ikke ville have kunnet holde dén rolle ud i årevis. En af grundene til, at jeg synes min kone er spændende at være sammen med – selv 15 år efter jeg mødte hende – er da, at hun giver mig inputs fra en helt, helt anden verden.

   Altså – hvis jeg bare ville serviceres i hoved og under navlen af et kvindfolk, så kunne jeg da bare have giftet mig med en muslim.

    Mette L.

    Posted: 19 marts 2010 - 10:15 -

    Nej, det kunne du ikke, da muslimske kvinder ikke gifter sig med “vantro” for ifølge islam/sharia er manden/hans tro stærkere end kvinden(s)….

  Jannik Thorsen

  Posted: 18 marts 2010 - 13:53 - Svar

  @Universalgeni.

  Indvandrernes lavere IQ er ikke kun en funktion af indavl. Sammenligner du mellemøstlige regioner med europæiske, har de gennemsnitligt lavere IQ. Den fremmeste hypotese på området, påstår at de langsigtede evolutionære effekter af klimaet er afgørende.

  Du påstår at der foregår en “crowding-out” effekt, således at indvandrerne får nogen af de børn som europæiske kvinder skulle have, hvis reproduktionsraten på 2,1 skulle opretholdes? Der er muligvis noget om snakken, hvis man betragter den økonomiske ressource allokering. At indvandrerkvinder bliver stærkere subsidieret til at føde børn, og i mindre udstrækning har et incitament til at tage arbejde, og at dette fænomen nok er kulturelt betinget.
  Et nyligt studie i Danmark påstår at ikke-vestlige indvandrerkvinder har en fertilitet som nærmer sig danske kvinders. Primært forårsaget af at de disse kvinder nærmer sig en uddannelses frekvens der minder om danske kvinders. Vi har dog stadig tilgode at se om disse kohorter rent faktisk ender med at få et lavere antal afkom set over hele deres fødedygtige alder, eller om disse fødsler blot bliver indhentet senere. Om ikke andet vil fertiliteten falde noget, eftersom de kommer senere i gang med fødslerne, og dermed har de kortere tid til at få børn i.

  DRs reference til en demografisk undersøgelse som dokumenter at recessionen er skyld i det laveste fødselstal i 20 år, er muligvis korrekt. Men da data er indhøstet på baggrund af årsopgørelser og ikke kohorte studier, er det bestemt muligt at de pågældende kvinder bare har udskudt deres fødsler til senere tidspunkter, og dermed er effekten marginal. Recessioner varer som oftest få år, og derfor er det muligt at fødslerne midlertidigt er sat på standby. Et dramatisk fald i fertiliteten så man også i slutningen af halvfjerdserne i DK, hvilket fik alle alarmklokker til at ringe. Det viste sig efterfølgende at den overvevjende andel kvinder blot havde udskudt deres fødsler til starten af 30erne pga. videregående uddannelse.

  Desuden er jeg enig i at de katolske lande skal igennem en lang række arbejdsmarkedsreformer, hvis deres samfund skal undgå at kollapse økonomisk under en stigende ældrebyrde. Selvfølgelig skal de også stramme indvandringsreglerne, fx. efter Canadisk forbillede, eftersom de selvfølgelig også lider under en snigende indvandrerbyrde.

   Universalgeni

   Posted: 18 marts 2010 - 14:31 - Svar

   Sammenligner man mellemøstlige ægteskaber med europæiske, vil man se, at andelen af fætter-kusineægteskaber i mange lande ligger over 50 procent. Irak og Saudi Arabien hhv. 58 og 60 pct. Næsten 60 pocent af de voksne pakistanere, der kommer til Norden er gift med en slægtning. Mønstret er det samme i alle muslimske lande. Det er her, du finder forklaringen.

   Det er kulturelt betinget: det bunder i muslimske sædvaner. Pakistanere og indere er genetisk set meget ens. Pakistan består jo hovedsageligt af indiske indvandrere. Hinduer har haft forbud imod fætter-kusineægteskab siden 1955.

   Og det ses i deres formåen. Inderne klarer sig fremragende som indvandrere. Pakistanerne synker til bunds i alle statistikker. På trods af samme genetiske arvemateriale.

   Problemet hedder islam. En af måderne, det udmønter sig på er fætter-kusineægteskab og deraf følgende IQ-sænkning. Fysiske sygdomme er en anden forklaring på reduceret præstationsevne. Således har hver fjerde pakistaner her i landet sukkersyge. Ligeså hver 12. tyrker.

    Jannik Thorsen

    Posted: 18 marts 2010 - 15:35 -

    Det er ikke korrekt det du skriver. Indavl kan ikke alene forklare forskellen i IQ mellem overvejende muslimske pakistanere og overvejende hinduistiske indere.

    Indere bosat i Indien har en gennemsnitlig IQ på ca. 85, Pakistans gennemsnitlige IQ er estimeret til at være nogenlunde det samme.
    Indere i Europa har en IQ på ca. 90, som altså er ca. 10 point lavere end den gennemsnitlige hvide europæers. Pga. bedre kost og miljø højnes inderes IQ ca. 5 procentpoint. ( jvf. Richard Lynn; “Race differences in intelligence, an evolutionary analysis”, side 81).

    Familiemæssig Indavl på stor skal vil uden tvivl sænke IQ, men i psykometriske studier jeg har kendskab til, er det ikke noget der er registreret i data på populationsniveaue.

    De primære determinanter for IQ forskelle mellem menneskelige populationer er følgende;
    1) Genetiske forskelle forårsaget af at populationer har været isoleret i forskellige økologiske nicher i mange tusinder af år.
    2) Forskelle i ernæring og ophobning af tungmetaller.
    3) Forskelle i graden af stimulerende miljø.

    Genetiske forskelle forklarer alene i omegnen af 2/3 af de observerede forskelle. Mens det er meget uklart hvordan at sociale og uddannelsesmæssige determinanter influerer på IQ over tid.

    Jannik Thorsen

    Posted: 18 marts 2010 - 15:47 -

    Lige en tilføjelse.

    Den markant højere IQ registreret blandt de nyeste indiske indvandrere kan forklares ved hjælp af selektion. Således er det de veluddannede høj kaste indere som pt. tager til Europa for at arbejde i fx. IT sektoren eller som ingeniør.

    Den pakistanske indvandring blev startet tidligere og er blevet opretholdt ved hjælp af familiesammenføring.
    Her foregik indvandringen fra lavt uddannede segmenter, og således er deres IQ mere repræsentativ for Pakistan.

    Hvad angår diabetes udbredelse i blandt tyrkere og pakistanere, kan jeg oplyse dig om at det også er et stort problem for indere, og er forårsaget af den genetiske arvs interaktion med energirig vestlig kost. Sydøstasiatere og nordafrikanere, som genetisk er meget lig hinanden, er biologisk set dårligt tilpasset til særligt vestlig mad rig på sukker og stivelse.

    Islam har meget lidt direkte med denne problematik at gøre. Omvendt kan muslimske kvinders adfærd, i form af lavere frekvens af fysisk aktivitet, til dels forklare deres tilbøjelighed til diabetes. Men denne adfærds effekt er kun sekundær.

    Universalgeni

    Posted: 18 marts 2010 - 15:53 -

    Aha. Vi kan altså fastslå, at de hidtidige studier ikke inddrager indavl som parameter. Lige præcis. Det er ikke nogen nyhed. Og det er heller ikke noget tilfælde, at incestuøse befolkningsgrupper scorer lavere end resten. Der er ingen undersøgelser, der har kunnet forklare forskellen tilfredsstillende. Kun fastslå den.

   Universalgeni

   Posted: 18 marts 2010 - 16:21 - Svar

   I Indien har ca. 2 pct. af befolkningen diabetes, men der er enorme forskelle fra land til by. I Danmark er tallet 4 pct. Cirka 17% af danskerne har forstadier til type 2-diabetes. Indiske muslimer praktisere fætter-kusineægteskab i stor stil. De er ikke omfattet af forbuddet og indtager en bundplacering mht. uddannelse.

    Jannik Thorsen

    Posted: 18 marts 2010 - 16:44 -

    Der er netop store forskelle mellem land og by, fordi at det primært er bybefolkningen som er gået over til vestlig kost. Du skal desuden tage i betragtning at Indien stadig er et uland, og en meget stor andel af deres population stadig spiser traditionelt, altså ris og linser 2 gange om dagen. Men diabetes er i dramatisk stigning i Indien pga. en stigende middelindkomst.

    Tankevækkende er det at indiske muslimer er dårligst uddannet. Islam er nok ikke motiverende for at tage uddannelse.

    Jeg skal ikke kunne udelukke at der er en indavls effekt på populations niveaue, som retarderer IQ for muslimer. Men sammenligner man Indien og Pakistan, er der foreløbig ikke fundet nogen effekt.

    Men det ville bestemt være spændende at undersøge effekten til bunds, omend det nok ikke vil falde i god jord hos de politisk korrekte.

    Universalgeni

    Posted: 18 marts 2010 - 17:29 -

    Nej, paradoksalt nok vil venstrefløjen jo nok mere, at det er racisme at sige, at det ikke skyldes race men derimod kultur og bla deraf afledte ægteskabsmønstre. Venstrefløjen bliver mere og mere underlig. Her er 2 link, der har lidt om pakistanere, hinduer mm.

    http://www.rediff.com/news/2008/apr/09brit.htm
    h ttp://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_social/Social_Trends37/Soc ial_Trends_37.pdf

   PeterK

   Posted: 18 marts 2010 - 19:45 - Svar

   Jannik, der røg du lige ud af det gode selskab – ældrebyrde. Det er altså dine forældre taler om.

   Vi har 2 byrder her i Danmark – og de fleste andre steder. Indvandringsbyrde, primært forårsaget af muslimsk indvandring og deres efterkommere. Ungdomsbyrde forårsaget af unge menneske som synes det er helt i orden at blive færdige med uddannelsen som 30-årige og undervejs have anskaffet sig kone, bil et et par børn, og som synes det er OK at gå på pension som 55-årige. De forventer altså at være med til at bage kagen i 25 år, og spise af den i 65 år, hvis de bliver de 90 som vi kan forvente om 20-30 år.

   Derfor vil dagens unge under uddannelse, set over et livsforløb være en underskudsforretning. De kommer til at koste samfundet mere end de stopper i kassen. Det holder jo ingen steder.

   De der går på pension nu, og de næste par år – ældrebyrden som du kalder dem, har SELV sparet op til pensionen og fået en hel del af den stjålet af staten undervejs i form af konfiskering af Den Sociale Pensionsfond og beskatning at de opsparede midler. de har også betalt deres forældres pension, som altid er betalt ud af de løbende indtægter for der var ikke sparet op til den, plus den opvoksende generations uddannelse og SU.

   Ældrebyrde, nu be’r jeg Dem Fru Heilbrandt!

    Jannik Thorsen

    Posted: 18 marts 2010 - 20:50 -

    @PeterK

    “Jannik, der røg du lige ud af det gode selskab – ældrebyrde. Det er altså dine forældre taler om.”

    Jeg er ked af at ryge ud af det gode selskab, men omvendt er det ikke første gang at jeg oplever det, så jeg overlever vel nok.

    Ja det er det da, men det kan ikke være anderledes. Hvis unge er en økonomisk byrde, så vil jeg da også omtale dem som “ungdomsbyrde”.

    “Vi har 2 byrder her i Danmark – og de fleste andre steder. Indvandringsbyrde, primært forårsaget af muslimsk indvandring og deres efterkommere. Ungdomsbyrde forårsaget af unge menneske som synes det er helt i orden at blive færdige med uddannelsen som 30-årige og undervejs have anskaffet sig kone, bil et et par børn, og som synes det er OK at gå på pension som 55-årige. De forventer altså at være med til at bage kagen i 25 år, og spise af den i 65 år, hvis de bliver de 90 som vi kan forvente om 20-30 år.”

    Det er ikke korrekt. Der er de 2 nævnte byrder, men der er så sandelig også en ældrebyrde, om du kan lide det eller ej. Indvandrerbyrden kan vi hurtigt blive enige om eksisterer, så lad os lade den ligge. Det er korrekt at der er eksisterer en ungdomsbyrde, i og med at mange unge mennesker kommer for sent i gang med uddannelse, tager enten for lange uddannelser, eller ender med at tage uddannelser der er svære at afsætte på markedet. Men der er fokus på dette problem, og i de seneste år er det da heldigvis lykkedes at få de unge et par år tidligere ud på arbejdsmarkedet, i og med gennemførelsestiden på universitetet er reduceret. Du har nok også ret i at gældsætningen blandt unge mennesker har været særligt slemt, men omvendt er det bestemt ikke kun et problem i dette alderssegment, men er en tendens som har spredt sig til hele samfundet.
    Der er heldigvis fokus på disse problemer, og de unge går derfor ikke fri.
    Den generation som er unge i dag, kan dog godt vinke farvel til at trække sig tilbage som 55 årig. Det kommer aldrig til at ske. Tværtimod vil pensionsalderen være hævet om nogle år. Så snakker vi muligvis om tilbagetrækningsalder på 70 år, og efterlønnen vil blot være en saga.

    Men mig bekendt er det pt. de 60+ årige som trækker sig tidligt tilbage på efterløn, og det koster kassen. Så lige i øjeblikket er det dem som der er fokus på. Samfundet har ikke råd til at folk trækker sig tilbage som 62 årige, når aldringen af samfundet er sat markant ind. Så ender vi netop med en ældrebyrde. Så du kan lige så godt vænne dig til tanken om at fremtidige generationer kommer til at være på arbejdsmarkedet indtil de er i slutningen af 60erne.

    “Derfor vil dagens unge under uddannelse, set over et livsforløb være en underskudsforretning. De kommer til at koste samfundet mere end de stopper i kassen. Det holder jo ingen steder.”

    Nej det vil de ikke. For de kommer til arbejde til de bliver 70, og efterlønnen vil forlængst være afskaffet til den tid.

    “De der går på pension nu, og de næste par år – ældrebyrden som du kalder dem, har SELV sparet op til pensionen og fået en hel del af den stjålet af staten undervejs i form af konfiskering af Den Sociale Pensionsfond og beskatning at de opsparede midler. de har også betalt deres forældres pension, som altid er betalt ud af de løbende indtægter for der var ikke sparet op til den, plus den opvoksende generations uddannelse og SU.”

    Nej det har de ikke samlet set. For det første dækker deres indbetalinger ikke deres samlede statslige pensions udbetaling i form af folkepension. Men det er korrekt at staten undervejs har fundet på nye måder at beskatte pensionen. Men det er ikke de unges skyld, skylden ligger hos uansvarlige og opportunistiske politikere. Og efterløn har de i hvert fald ikke sparet op til over hele livet.
    Men det er korrekt at de har finansieret deres forældres pension, men sådan er systemet nu engang indrettet. “Pay as you go” pensionssystemet forudsætter jo solidaritet mellem generationerne.

    Mette L.

    Posted: 19 marts 2010 - 10:34 -

    Og dem (med undtagelser, selvfølgelig, men dog et flertal), som går på pension nu, har desværre også selv været med til at stemme for, at vort samfund nu se ud, som det gør med alle de selvpåførte omkostninger til nye befolkningsgrupper som følge af indvandring. Til skade for os, der er børn af dem, og til skade for de børn, vi har eller måtte ønske os. De ligger, som de har redt. Det havde jeg også ønsket, at Svend Auken havde nået at opleve, i stedet for sin tidlige død, og der var/er (næsten) ingen, der tænkte på, hvad han havde været medvirkende til. Nej, kun store ord om hans politiske virke.

Torben Snarup Hansen

Posted: 17 marts 2010 - 22:10 - Svar

Tak for en relevant artikel. Er en tilbagegang i en nations folketal altid noget negativt? Skal en befolkning altid vokse og vokse? Hvis ordet “ældrebyrde” giver mening, vil det være tilfældet. Men er egentlige pensionister – og ikke førtidspensionister på 23 år – en belastning? Mange sparer op til et behageligt otium og lever mange år af denne investering. Faktisk er selv folkepensionen en opsparing, foretaget over skatten. Dette anerkender dansk lovgivning. Er opsparing en belastning? Hvis en reducering af befolkningen kan kaldes et problem, må der påvises nogle “flaskehalse” i produktion og service. Men hvor er det, der mangler “hænder” og “hoveder”, og hvem kan vide, hvilke typer personale, der bliver behov for i fremtiden? At klage over “ældrebyrden” er useriøst medie-spin, hvilket enhver kan forvisse sig om ved at betragte, hvor mange friske og aktive ældre, der afskediges – kun for at give plads til den yngre generation. Hvor mange journalister gider studere disse tal?
Endnu vigtigere: Hvor mange journalister gider studere tallene for befolkningsvæksten i lande med ikke-fungerende økonomier, ikke-fungerende stater og ikke-fungerende samfund. Heinsohn har forsket i emnet. Men ham gider journalisterne ikke omtale. Eller også tør de ikke.

  steen

  Posted: 17 marts 2010 - 23:42 - Svar

  @ Torben Snarup Hansen: Jeg mener sagtens det over befolkede Vesturopa kunne klare mig med 50 eller 100 mio færre. Vi er verdens tættest befolkede kontinent. Vores største problem ligger i befolkningens sammensætning og uddannelse. Det kommer Heinsohn jo også ind på. Vi har modtaget den forkerte indvandring og alt, alt for mange. Og selvom de alle ved et mirakel blev højuddannede, har vi ingen garanti for at vi nogensinde får brug for deres arbejdskraft.

   Universalgeni

   Posted: 18 marts 2010 - 00:13 - Svar

   Europa er ikke overbefolket. Men alle europæiske lande ville have et højere fødselstal, hvis deres skattekroner ikke gik til passiv forsørgelse af muslimske indvadrere. De arbejder jo heller ikke i de andre lande. Og de er lige så plaget af incestrelaterede sygsomme som her i landet. Kunne europæerne beholde bare en brøkdel af skattekronerne, ville de bruge pengene på egne børn. Som det er nu, tvinges de til at betale for de fremmedes børneflokke.

  Jannik Thorsen

  Posted: 18 marts 2010 - 14:07 - Svar

  Det er ikke helt rigtigt det du skriver Torben.
  Det er ikke kun den lavere fertilitet der er problemet. Det er et kæmpe problem at befolkningerne aldres dramatisk i disse tider, og at de selv samme folk trækker sig tilbage på samme tidspunkt eller tidligere. Det resulterer i at staten skal forsøge pensionister i flere år, hvilket selv sagt forværrer finanserne betragteligt.

  Der er derfor grænser for hvor skævvreden ældrebyrden kan blive uden at det har væsentlige velfærdsforringelser.
  Eftersom folkepensionen er finansieret som “pay as you go”, betyder det at det er nu og her finansieret. Det er den arbejdende befolkning i år t, som finansierer pensionisterne i år t. Den private pension er kun et tillæg.
  Dette kan ikke sammenstilles med opsparing, men er i stedet et spørgsmål om solidaritet og tillid. Generation X betaler skat i periode t, og stoler på at generation Y finansierer deres pension i periode t+1.

  Selv med konstant fertilitet og en aldring som foregår i øjeblikket, vil det resultere i en forværret ældrebyrde.

Universalgeni

Posted: 17 marts 2010 - 22:35 - Svar

Man burde først og fremmest klage over indvandrerbyrden. Den koster kassen. Hvad førtidspensionister angår, er det også her indvandringen, der er problemet. Man har undersøgt medfødte lidelser som følge af incest og fundet at tallet var lavt. Heraf har man så fejlagtigt konkluderet, at problemet ikke spiller nogen større rolle. Sagen er den, at man lægefagligt definerer medfødte lidelser som værende de tilstande, der konstateres indenfor barnets første 48 levetimer. Som alle ved, dukker hovedparten af genetiske sygdomme først op senere i livet. Genetisk betinget diabetes, døvhed, blindhed, retardering, – hvad som helst bliver først opdaget når barnet bliver større. Eller voksen.

De hænder og hoveder, vi mangler, er bundet op i stillinger, hvor man servicerer indvandrerbyrden. Integrationsindustrien er jo enorm. Manglen på arbejdskraft, som vi oplevede under højkonjunkturen for et par år siden, var af strukturel karakter. Skabt synetisk via import af patienter og bistandsklienter.

Noget helt andet er alderen for efterløn og pension. Man kan gå allerede som 60-årig, men mange vil leve til de bliver 100 eller mere. Hvad vil du lave de næste 40 år, burde man spørge. Det er sagomelme en lang ferie. Vi er kommer dertil, hvor både pensionsalder og efterlønsalder skal hæves.

Og for en ordens skyld: sagomel er ikke et bandeord. Det er et kornprodukt.

Ulla Lauridsen

Posted: 17 marts 2010 - 22:57 - Svar

Universalgeniet er ikke helt universalt 🙂
Sago er IKKE en kornsort

http://www.vom.dk/index.php?id=10&sosid=1990

Ulla Lauridsen

Posted: 17 marts 2010 - 22:59 - Svar

Universalgeni

Posted: 17 marts 2010 - 23:11 - Svar

Nå ja. Det havde jeg ikke lige styr på. Glemsom med alderen? Så gammel er jeg da heller ikke. :mrgreen:

Universalgeni

Posted: 17 marts 2010 - 23:15 - Svar

EU har listet sago som et kornprodukt. Så begge dele er rigtigt? I ernæringslæren henregner man sago til gruppen af kronprodukter, ser det ud til. Kartoffelmel står der også: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R1749  :DA:HTML

  Ulla Lauridsen

  Posted: 18 marts 2010 - 08:00 - Svar

  Hmm. Man kan i hvert fald ikke kalde noget, der er lavet af marven fra en palme for et kornprodukt. Men hvad EU angår, tror jeg, jeg vil skyde skylden på noget oversættelseshalløj eller kategori-halløj. De har vist bare lavet en gruppe for stivelseskilder, og hvad skal man så kalde det på dansk?? De fleste er kornprodukter, og så går det sådan …
  Jeg er forresten totalt enig med dig i alt, hvad du i øvrigt har sagt – hvis immigrantforsørgelsesbyrden ikke red på ryggen af os, ville vi have nogle andre økonomiske muligheder. Og Sverige har jo haft et højt fødselstal, fordi staten gjorde det meget nemt og lukrativt for kvinder at have småbørn. Modsat i Tyskland, hvor en kvinde faktisk forventes at være hjemmegående, indtil det yngste barn, eller barnET begynder i skole. Det er ikke helt vildt fedt at få et afbræk på minimum 6 år midt i en karriere som jurist eller hvad som helst. Og mange synes ikke, de har råd til det. Tyske unge har i øvrigt ekstremt svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, hvor det er omtrent umuligt at fyre fastansatte, så de arbejder freelance, og det giver elendige betingelser for at stifte familie.

   Casper | Borgerlig bums

   Posted: 19 marts 2010 - 18:45 - Svar

   Rent sprogligt er sagomeleme en eufemisme for “satan æde mig”, lige som for søren, for syv sytten osv. er pænere udgaver af “for satan”. Vel opstået for at kunne tillade sig at bande i kvinders og missionsfolks nærvær.

   Jeg ved ikke om man stadig kan købe sagogryn, jeg har ikke fået sagosuppe siden min barndom. Men de moderne sagogryn er ikke ægte fra palmen, men trillet af kartoffelmel. Det skulle ikke undre mig om EU eksporterer europæisk kartoffelmel med et kæmpe tilskud for at ødelægge sagopalmeproduktionen i de varme lande.

   At EU opfatter sago og kartoffelmel som korn er vel lige så logisk som at kalde EU-systemet for demokratisk.

Peter Buch

Posted: 17 marts 2010 - 23:34 - Svar

Ja, ikke dårligt valg for noget få omtaler og problematiserer i de større medier.
Tilbagegang i befolkningstal kan ses som en fordel. Eller det modsatte. For nu kun at nævne disse muligheder.

Da produktion af de fleste til livet nødvendige remedier er avanceret dertil at en lille veltilrettelagt produktion kan holde liv i masser, er det ikke ren overlevelse, der er den overordnede problematik, men på sæt og vis mere hvilke metoder og værdier der søges fremmet. Samt hvilke muligheder der er til rådighed for ændring af et system, der hævdet af mange ikke fungerer optimalt.

Samfundsforskerens udgangspunkt kan som jeg opfatter Heinsohns betoning i ovennævnte være rettet mod en stigende reproduktionsrate blandt præstationsstærke med tilhørende indførsel af udlændinge og et faldende antal præstationssvage og i samfundet procentvise modtagere af offentlige overførsler.

At have perspektiv også på andre værdier end præstatonsstyrke, og indvandring af nok så præstationsstærke efterlyses hermed.

Mennesket og menneskenes samfund er og bliver andet og mere end tal i en oversigt med en skemasat ramme af økonomisk og præstationsmæssig rubricerbare størrelser. Ikke noget sådan er helt overflødigt eller ikke har betydning, men som faktorer i en bedømmelse af hvad der er væsentligt for individ og samfund er der andet og mere der har afgørende betydning. Eksempelvis var den gennemsnitlige arbejdstid omkring 20 timer i en tidsalder ( omtalt tidligere med angivelse af kilde, jeg husker ikke uden at kikke på arkivet, hvilket jeg skipper her, præcis hvor og hvilket år kildehenvisningen relaterede til), uden alle de ting vi nu med langt bedre teknik, planlægning med videre kan præstere.

Præstationsoptagethed og sætten repoduktionsstørrelse og økonomis finansiering som afgørende faktorer er for snævert og specifikt et grundlag at søge individers og samfunds problemer løst på . Der skal andet og mere med for bedre løsningsforslag.
Fortsættes muligvis…

Skjoldungen

Posted: 17 marts 2010 - 23:37 - Svar

De fleste, som hændervridende taler om “ældrebyrden”, glemmer at ældre har en tilbøjelighed til at dø.

Universalgeni

Posted: 18 marts 2010 - 00:03 - Svar

Det er også et problem, at amerikanerne er så optaget af at opdele i “blacks and whites”. Gruppen med afrikansk afstamning dækker bla. over nytilkomne så som somaliere, der for halvdelens vedkommende er narkomaner (khat mm.) og andre afrikanere, der har skader efter incest, fejlernæring, sygdomme, islam med videre. De problemer afrikanerne har i Afrika, har afrikanske indvandrerne i USA bragt med sig. Der er i en stor tilgang af indvandrere i gruppen “blacks” og det er ikke-vestlige værdier, de tager med sig. Gruppen af “whites” lider ikke samme overlast, når europæere indvandrer. Det giver en skæbnesvanger skævvridning af analyserne, når man ikke inddrager kultur og religion (islam) som parameter. Kapitalismens ånd og protestantismens etik trives nu engang bedst hos protestanter. Farvede protestanter, der har boet i USA længe nok til at være assimileret, har ikke de problemer, andre “blacks” har.

Den ikke-muslimske afro-amerikanske kultur har alle dage været enormt innovativ og danner i dag grundlag for en milliard-industri. Alene New York-kvarteret Harlem har skabt de væsentligste dele af jazz, swing, ragtime, blues, R&B, reggae, gospel, spiritual, soul, bluegrass, hip-hop, house. Find selv på mere.

Det kan ikke siges tit nok. Det hander ikke om race og hudfarve. Det handler om religion og kultur. Kultur, kulur, kutur. Og kultur!

  Jannik Thorsen

  Posted: 18 marts 2010 - 14:24 - Svar

  Jeg er ikke så sikker på at du kan adskille kultur så firkantet fra race eller etnicitet som du forsøger at gøre. Gid det var så let, for så kunne man jo lettere omprogrammere folk efter godt befindende. I hvertfald på lidt længere sigt.
  Personligt tror jeg selv på at biologi og kultur er sam udviklet over flere tusind år.

  Om det så er nye eller gamle afroamerikanere det drejer sig om, udviser de i varierende grad dysfunktionelle træk, sammenlignet med europæiske amerikanere. Således har en meget stor andel(jeg mener det er en 1/3) af afroamerikanske mænd afsonet fængselsstraffe i løbet af deres levetid. Afroamerikanere udgør også den største gruppe velfærdsmodtagere, relativt til deres befolkningsandel.

  At afroamerikanere har skabt diverse musikalske subkulturer er sådan set udmærket, man man kan ikke som samfund alene leve af kunst eller æstetik. Det primære skal være i orden, og det er det ikke i hverken de afroamerikanske segmenter eller i størsteparten af afrikanske lande. Desværre.

   Universalgeni

   Posted: 18 marts 2010 - 14:58 - Svar

   Jo, det er hovedfaktoren. Sammenlign for eksempel Haiti med Den Dominikanske Republik. Samme ø. Samme befolkning. Efterkommere af samme slaver. Samme gener. Men Den Dominikanske Republik er 95 pct. kristen. Haiti er præget af Woodo, som praktiseres af 2/3 af befolkningen. Den Dominikanske Republik var desuden koloniseret længere end Haiti. En fordel som også Indien nyder godt af sammenlignet med Pakistan. Indien og Den Dominikanske Republik har med andre ord tilegnet sig mere af den vestlige kultur.

   Den Dominikanske Republik har idag et PNP på 76,304 såkaldte internationale dollars. Haitis ligger på 11,562. Så meget betyder kultur.

   Og i tilgift har man altså lande, der udover en udviklingsresistent kultur også har en befolkning med skader på både begavelse og helbred.

    Gunnar Biering

    Posted: 18 marts 2010 - 15:36 -

    Så vidt jeg lige kan se, er der en stor forskel på Haitis og Den dominikanske Republiks befolkning: Haiti har 0,1-5% hvide (der har ikke været folketælling siden 1982!), Den dominikanske R. har 15%. De 15% er nok til et nogenlunde fungerende samfund.
    Selvfølgelig er det så ikke de hvides hudfarve, der er afgørende. Det er den kultur, der er indpodet gennem mange generationer i Europa.

    Universalgeni

    Posted: 18 marts 2010 - 16:44 -

    Argumentet med “hvide” er absurd. I siger jo, at hvis en befolkning har blot 10 pct. hvide, så vil landets BNP være 7 gange større end hvis der ingen hvide er i befolkningen. Svarende til forskellen på de to lande på øen. At folk fra Vesten er flygtet fra Haiti, er der derimod ikke noget at sige til.

   Universalgeni

   Posted: 18 marts 2010 - 15:09 - Svar

   Du kan ikke bare slå afroamerikanere sammen i en stor bunke. Det betyder en masse, hvilken kultur man har – kristen vs. muslim,- og om man er nyankommen fra et Afrika, der befinder sig i stenalderen, eller om man kommer fra en gammel, amerikansk slægt.

   Vi kan se samme forskel på europæere. Muslimer der kommer fra eks-jugoslavien har et noget andet adfærdsmønster end andre europæere. Kultur igen.

   Sigøjnere har også masser af incest i giftemønsteret og en meget uheldig kultur tillige. Det ses tydeligt, selvom aviserne kalder dem rumænere. Kultur!

   Men i virkeligheden er det gode nyheder, at race og hudfarve ikke er problemet. Kulturer kan jo ændres.

    Jannik Thorsen

    Posted: 18 marts 2010 - 16:24 -

    Som Gunnar er inde på, tegner der sig et andet billede når du dekomponerer populationen. Således er 95% af Haitis befolkning negroide vestafrikanere, og størsteparten af de resterende er mulatter.

    Den dominikanske republiks befolkning er langt mere sammensat. De godt 15% hvide europæere trækker BNP per capita betragteligt i vejret. Af samme grund har landet også en meget høj gini (uligheds) koefficient.

    73% betegnes som “multiraciale”, altså blandet befolkning bestående af negroide, hvide og oprindelige befolkninger. Sorte udgør kun 11%.
    Etnicitet/race kan derfor alene forklare en meget stor andel af forskellene.

    “Du kan ikke bare slå afroamerikanere sammen i en stor bunke. Det betyder en masse, hvilken kultur man har – kristen vs. muslim,- og om man er nyankommen fra et Afrika, der befinder sig i stenalderen, eller om man kommer fra en gammel, amerikansk slægt.”

    Nej det mener jeg heller ikke man kan. Men jeg er ikke så sikker på at du anvender dette princip konsekvent. Haiti og den dominikanske republik har jo netop ikke den samme etniske komposition.

    Men de nævnte forkelle slår meget klart igennem, selv om du renser tallene for de nyeste immigranter fra Afrika og Caribien.

    “Vi kan se samme forskel på europæere. Muslimer der kommer fra eks-jugoslavien har et noget andet adfærdsmønster end andre europæere. Kultur igen.”

    Ja det har en stor andel af dem uden tvivl. Jeg vil ikke underkende betydningen af religion, men etnicitet/race har også stor betydning.

    “Sigøjnere har også masser af incest i giftemønsteret og en meget uheldig kultur tillige. Det ses tydeligt, selvom aviserne kalder dem rumænere. Kultur!”

    Deres kultur tilskynder uden tvivl til incest og desværre også til en kriminel nomade kultur. Ser du på roma folkets genetiske rødder, er det ikke tilfældigt at de praktiserer nomade kultur. Romaerne stammer fra det indiske subkontinent, og har således udvandret fra Indien for mange hundrede år siden. Det er derfor ikke tilfældigt at de forekommer at være et fremmed element i mange europæiske samfund.
    Ikke mindst det rumænske samfund.

    “Men i virkeligheden er det gode nyheder, at race og hudfarve ikke er problemet. Kulturer kan jo ændres.”

    Der er ikke meget i den adfærdsgenetiske forskning som bakker denne påstand op. Men selv hvis kultur alene forklarede alle forskelle mellem etniske grupper, mener jeg ikke at kultur kan omprogrammeres på nogen simpel måde. Traditioner, sæder og skikke er oftest overleverede gennem hundredevis af år, og ændres kun meget langsomt og møjsommeligt.

    Så det er dårligt nyt for integrationen, om det så er kultur eller etnicitet/race der er den dominerende adfærdsforklaring.

    Jannik Thorsen

    Posted: 18 marts 2010 - 21:10 -

    @Universalgeni

    “Argumentet med “hvide” er absurd. I siger jo, at hvis en befolkning har blot 10 pct. hvide, så vil landets BNP være 7 gange større end hvis der ingen hvide er i befolkningen. Svarende til forskellen på de to lande på øen. At folk fra Vesten er flygtet fra Haiti, er der derimod ikke noget at sige til.”

    Nej det er ikke specielt absurd. Du kan sammenligne afrikanske lande med europæiske lande. Det er rene katastrofer. Deres gennemsnitsindkomst ligger meget under et gennemsnitligt vesteuropæisk lands. 1/7 er nok ikke helt skudt forbi. Og afrikanske lande er langt fattigere end muslimske lande i mellemøsten, om de så er domineret af kristne eller muslimer. De 15% hvide i den dom. republik, er desuden meget velhavende eller veluddannede mennesker, så det trækker gennemsnittet ekstrardinært meget op. Turismen og naturressourcer er en kilde til ekstraordinær velstand relativt til Haiti. Så det har sine forklaringer.
    Tag desuden i betragtning af den gennemsnitlige afrikaner har en IQ på ca 70-75. I mellemøsten ligger den i intervallet 85-90, mens den blandt europæere er 100. Høj IQ er nødvendigt for at opbygge velfungerende og teknologisk avancerede lande. Uden IQ kan du ikke uddanne folk, og det er er selvfølgelig også det problem som Gunnar Heinsohn adresserer. Uden uddannelse sidder man tilbage med en masse ufaglært arbejdskraft, og mange steder kniber det både med arbejdsmoralen, og evnen til at tænke langsigtet.

    Vesten står i dag med en indvandringsbyrde fordi at man har importeret mennesker fra mellemøsten og i en mindre udstrækning afrika. Udskiftes arabere med afrikanere vil problemerne dog ikke blive mindre, tværtimod.
    Du kan prøve at sammenligne med de afrikanske immigranter som England og Frankrig har modtaget. Det er rene problem befolkninger, uanset religion.

    Universalgeni

    Posted: 18 marts 2010 - 21:35 -

    Nej, det er desperat vanvid. En gruppe på 10 afrikanere kan mønstre 100 $ imellem sig – de bidrager til fællesskabet med 10 $ hver. Men skifter man en afrikaner ud med en europæer, kan gruppen komme op 700. Afrikanerne står stadig for 10 $ hver – altså 90 $ – og den ene hvide mand er årsag til, at de kunne generere hele 610 $ mere. Det er det, du siger. Og det er for langt ude.

    Jannik Thorsen

    Posted: 19 marts 2010 - 17:27 -

    @Universalgeni

    “Nej, det er desperat vanvid. En gruppe på 10 afrikanere kan mønstre 100 $ imellem sig – de bidrager til fællesskabet med 10 $ hver. Men skifter man en afrikaner ud med en europæer, kan gruppen komme op 700. Afrikanerne står stadig for 10 $ hver – altså 90 $ – og den ene hvide mand er årsag til, at de kunne generere hele 610 $ mere. Det er det, du siger. Og det er for langt ude.”

    Nej det er ikke langt ude, du har tydeligvis ikke sat dig ind i i BNP per capita på globalt plan. Under “list of countries per. GDP(PPP)” på wikipedia, kan du konstatere at sub-sahara afrikanske lande ligger på næsten samtlige nederste pladser, med undtagelse af ressource rige lande som Botswana eller europæiserede sydafrika. PPP indikerer at de er købekrafts justeret.

    Læg mærke til at de øverste 30 lande, som er heftigt domineret af europæiske eller olierige mellemøstlige stater, har BNP per. capita i intervallet 28.000-87.000 USD. Mens de nederste 30 lande, som er domineret af Afrika, har indkomster i intervallet 200-1500 USD.

    Forskellen mellem et i-land og de fattigste u-lande er dramatisk. En faktor på 20-30 er derfor ikke usædvanligt.

    Om du kan lide det eller ej, er næsten samtlige lande som er domineret af afrikanske befolkninger ludfattige eller borgerkrigsramte.

    BNP p. capita i Haiti er ca. 1300 USD, mens den i Den dominikanske rep. er ca. 8500 USD, altså ca. 6,5 gange så høj. Den demografiske forskel i etnisk sammensætning kan forklare en meget stor andel af forskellen i indkomst.
    Min påstand er derfor meget langt fra at være vanvittig. Jeg vil anbefale dig at kigge på data på området, sådan at du med egne øjne kan få bekræftet hvor fattig Afrika faktisk er. Går du lidt mere i dybden, vil du konstatere at negroide afrikanere tilhører de laveste sociale klasser i nærmest samtlige af de multietniske nationer som de befolker.

    Ganske tankevækkende, ikke?

    Universalgeni

    Posted: 19 marts 2010 - 18:42 -

    @ Jannik: man er nok i det arrogante hjørne i dag, hva? Ingen link. Ingen dokumentation. Bare løse påstande. Jeg står af her:

    “du har tydeligvis ikke sat dig ind”
    “Jeg vil anbefale dig at kigge på data”
    “Går du lidt mere i dybden”

    Du kan få et link til Gap Minder. Der finder du en, der ligesom mig har sat sig ind i tingene: http://www.gapminder.org/videos/

    Jannik Thorsen

    Posted: 19 marts 2010 - 21:48 -

    @Universalgeni

    Det var ikke min intention at lyde arrogant, men jeg kan godt se at min kommentar kan opfattes således. Og ja, jeg skulle nok have suppleret med et link;

    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28PPP%29_per_ca pita

    Her er de omtalte trends dokumenteret.

    Universalgeni

    Posted: 19 marts 2010 - 22:51 -

    Helt ærligt, det var for da tyndt. Men ok: på listen fra CIA World Factbook over 193 lande ser man, at I-lande ligger i den øvre del og at u-lande ligger i den nedre del. Man ser også, at lande uden industri, egenproduktion og udvikling kan ligge i den øvre del, bare der er olie nok. Ikke meget overraskelse der.

    Sydafrika, Mauritius, Botswana, Gabon, Ækvatorialguinea, Seychellerne, Angola, Tunesien og Algeriet ligger blandt de første 100. Og så kan jeg endda have overset nogle.

    Meget glædeligt at se knap 17 procent af de 53 afrikanske lande i den øverste og bedste halvdel. Specielt når man tager i betragtning, at de fleste arabiske lande ville ligge i bunden hvis olieindtægterne blev trukket fra. Man ser også, at Sydkorea ligger som nummer 37. Og at Nordkorea ligger som Nordkorea nummer 154. Det siger en hel del om, hvad kultur betyder. Kapitalisme er nemlig kultur. Det er tillært. Ikke et naturinstinkt. De fandt tyskerne ud af, da de skulle samle øst og vest.

    De er ikke færdige endnu. Efter 20 år. Jeg kan ikke se, at dit link rummer fornøden dokumentation.

Victor

Posted: 18 marts 2010 - 00:28 - Svar

Der er en bemærkning her, som skriger til himlen:

“Det væsentligste er givetvis at de socialistiske partier her øjnede en fantastisk mulighed for at importere et pjalteproletariet som usvigeligt stemmekvæg – akkurat som herhjemme. ”

I Danmark startede importen af tyrkere og pakistanere under VKR-regeringen 68-72.

I Tyskland startede den importen af arbejdskraft under CDUs ledelse. Det var Konrad Adenauer, som lavede en aftale om arbejdskraftimport med Tyrkiet i 1961. Aftaler med Marokko og Tunesien blev også lavet af CDU.

– Brandt blev den 1ste socialdemokratiske kansler i 1969. Det var faktisk hans regering, som indførte et “Anwerbestopp” og hans efterfølger Helmuth Schmidt som, f.eks, indefrøs indvandrernes børnepenge.

Under Kohl eksploderede antallet af tyrkere i Vest-Berlin. CDU postede jo enorme summer i den industrielle infrastruktur i byen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Turks_in_Germany#CITEREF_Al-ShahiLawless2 005

Så – for nu at sige det pænt – de borgerlige tyske partiers meget tætte forbindelser til de industri-grene, som efterspurgte de her fætre, er vist ikke helt uden skyld. At kalde Kohl for socialist går vist kun, hvis man sætter et andet ord foran (han var medlem af Jungvolk).

Demografi

Nå ja – tyskerne ligger som de har redt (Eller ikke redt).. At demografien ser sådan ud hænger også sammen med, at hele børnehave- og skolesystemet stadig er indrettet på hjemmegående eller halvdags-ansatte mødre. I mange vesttyske byer er der kun børnehaver til under fem pct af børnene.

Og skolerne – de holder op ved to-tiden. Hvis de da ikke stopper tidligere, fordi lærerne er blevet syge….og forældrene får besked på at hente lille Adolf eller Eva tidligere.

Læg dertil, at det indtil for ganske få år siden var sådan, at børnepenge blev givet i form af skattelettelser. Det førte til, at mændene efter fødslen måtte knokle røven ud af bukserne og tage overarbejde for at få tingene til at hænge sammen.

Så kvinderne – især i Vesttyskland – er nødt til at spørge sig selv, om de har lyst til at gå hjemme og være halvdags i de kommende 10-15 år. For over halvdelen af alle akademikere i Tyskland er svaret blevet, at de ingen børn får. Overhovedet.

(Det er i øvrigt en slående forskel til Danmark, hvor antallet af unger stiger med uddannelsens længde).

Helt tydeligt blir det i Berlin, hvor kvinderne i østdelen får flere unger end børn i Vestberlin, fordi der er tilstrækkeligt børnehaveplandser og heldagsskoler i f.ex. Prenzlauer Berg.

Og hvad har Merkel så gjort – på trods af protester fra bl.a. Neuköllns borgmester Heinz Buschkowsky – og andre lokalpolitikere, bliver børnepengene udbetalt sådan, at det gavner dårligt uddannede migranter mere end veluddannede kvinder, der allerhelst vil have ordentlige børnehaver. Og i øvrigt giver indvandrerkvinder endnu et incitament til ikke at arbejde….

http://www.tagesspiegel.de/berlin/Landespolitik-Buschkowsky-Neukoelln; art124,2933735

  steen

  Posted: 18 marts 2010 - 00:50 - Svar

  @ Victor: Det er da rigtigt, men den arbejdskraftsindvandring var minimal inden Udlændingeloven af 1983, hvor indvandringen, ikke mindst af de nu såkaldte familiesammenførte , blev mangedoblet i ét hug. Jeg husker ikke præ 1983 antallet af tyrker og jugoslaver, men det var næppe stort og de var i arbejde. Schlüter sagde noget i retning af at ” det bliver ikke det store antalsmæssige problem”. – Rønn Hornbech sagde: Hov, tænk lige tyve år frem”. Og så var hun sorte Birthe i et årti. Jeg mener ivørigt at Venstre og Frp stemte imod loven.

  Allerede i 1987 mente 80 procemt af danskerne ifølge en Gallup, at indvandringen var for stor. Alle partier var mere eller mindre lige gode om at negligere befolkningens mening. Da 1983 galskaben endelig kom til en slags ende, var det sgutte venstrefløjen, der forårsagede det.
  Jeg mener det kan forsvares at sige, at den var værst. Eller som Uhrskov siger i sin bog: at socialdemokraterne var værst, fordi de havde den afgørende størrelse og magt, og fordi det først og fremmest var deres egne vælgere de svigtede. Hele den afskyelige akademikervenstrefløj i partiet med Auken i spidsen, der fik mængder til at forlade det. bla. Ole Hyltoft. – Jeg har aldrig været medlem af et parti, men i gamle dage kunne jeg da stemme S. Det vil ikke ske mere nogensinde, kan jeg godt love enhver om de så valgte selveste Vorherre/Frue til formand OG overtog DF s partiprogram ord for ord. Never! En skilsmisse mellem os, der total.

   Universalgeni

   Posted: 18 marts 2010 - 01:22 - Svar

   Indvandringen i 70’erne var nu ikke så lille endda. Den startede allerede i 60’erne. Man ske se det i forhold til antallet af indbyggere. Vi var kun 4½ million i 1960.

   http://www.danmarkshistorien.dk/undervisning-mm/oversigter-og-tabeller  /danmarks-befolkningsudvikling/
   h ttp://www.danmarks-statistik.dk/upload/1995.pdf

   Bjovulf

   Posted: 18 marts 2010 - 01:51 - Svar

   “Jeg har aldrig været medlem af et parti, men i gamle dage kunne jeg da stemme S. Det vil ikke ske mere nogensinde,
   kan jeg godt love enhver.”

   Så er vi mindst to, Steen 😀 – og så alle de andre ….

   Men Lykketoft & co. taler stadig – bla. for en måneds tid siden i DR – som om, det med de meget lave meningemålinger
   for S bare er et forbigående fænomen at de gode gamle dage med over 30 % af stemmerne til S nok snart skal vende
   tilbage, helt af sig selv. Han er vist en meget stor optimist … og åbenbart helt uden kontakt med virkeligheden 😉

   Der er nu INGEN midterpartier tilbage til at støtte S & co. – og de radigale er jo i mange henseender nærmest at betragte
   som et ekstremistisk, totalt virkelighedsfjernt og frelst yderparti på linje med Enhedslisten!
   Ingen kolde fakta fra realiteternes verden om “kulturberigelsens” fatale konsekvenser og stærkt destruktive indvirkning
   på det danske samfunds sammenhængskraft, den sociale kapital – gensidig tillid, sikkerhed, tryghed , nationalfølelse,
   viljen og lysten til at bidrage til den fælles kasse og til det fælles bedste – uddannelse, hospitaler, velfærd – , fordi man kan gå
   ud fra at “alle” andre også er “villige”… – kan tilsyneladende bringe Marianne Jelved og Margrethe Vestager til fornuft,
   for de radigale kan jo umuligt tage / have taget grueligt fejl, når de nu – udi egen indbildning altså – altid er meget klogere
   end alle vi andre.

   Vi er efterhånden en hel del danskere – bla. en del tidligere naturlige S-vælgere, der udmærket husker, hvordan vi blev
   svigtet og bagefter tilsvinet på det groveste af S & co. samt af DR og stort set samtlige avismedier – , da “eliten” helt
   uden skyggen af demokratisk mandat påbegyndte sit komplet uansvarlige sociale eksperiment i fuld skala med
   “kulturberigelse” af totalt uintegrerbare individer i endeløse baner med tilbagestående middelalderkultur og balladereligion i bagagen, og som kun husker alt for godt, hvordan vore og mange andres yderst rimelige bekymringer og indvendinger angående masseindvandringen fra visse kulturkredse blev modtaget af S-toppen og deres partenere – , som vil gøre vort yderste for at
   sikre, at det ikke nogensinde sker igen – at vi aldrig får en tilbagevenden til de gode gamle Morten Kjærum-dage, sådan som mange topfolk i S, “eliten” og Tøger-tossen mfl. inderst inde stadig går og håber på.

   Og det kan du godt bide spids på, Mogens! 😀

Universalgeni

Posted: 18 marts 2010 - 00:55 - Svar

Jeg glemte den bolignød, som importen af hundredtusindvis af (muslimske) indvandrere medførte over hele Europa i 70′erne, 80′erne og 90′erne. Herhjemme medførte det bla. at studenter oprette teltlejre på græsplænerne foran uddannelsesinstitutionerne, for det var umuligt at stampe en bolig op af jorden. Disse telte og campingvogne stod der i årevis, årtier rent faktisk. Det er klart, at det påvirker fødselstallet, når man ikke har en bolig til sit barn. Så må man jo undvære.

Indvandrere og flygtninge blev sat foran i køen på foranledning af en folketingsvedtagelse. Inddtil Dansk Folkeparti satte en stopper for det vanvid og indtil regeringen Anders Fogh Rasmussen satte skub i det private boligbyggeri. Under de socialdemokratiske regeringer havde man kun fantasi til at opføre betonslums-ghettoer i form af de proletariatskabende almennyttige boliger.

Bjovulf

Posted: 18 marts 2010 - 03:11 - Svar

Ha, det skal nok blive interessant at følge …
skal vi vædde om, hvilken religions tilhængere, der bliver mest fornærmet / går amok? 😀

Kan vi mon ligefrem håbe på en Homer-krise, der kan fjerne det islamistiske fokus fra DK?
Og vil doughnuts så blive boykottet over hele Mellemøsten og omegn?

Vil Marge som undskyldning begynde at gå med Burka?

Og vil Mo (!) tilstå, at han faktisk har været skabsmuslim i mange år?

http://politiken.dk/kultur/article926361.ece

The Simpsons fornærmer verdens tre store religioner

The Simpsons – nu med religiøse krænkelser. Den populære tegnefilm vil provokere verdens største religioner.
AF Niels Rytter

Læg godt mærke til billedet af familien ovenover.

Navnet er ‘The Simpsons’. Snart har den animerede tegnefilmsfamilie gjort sig skyldig i at fornærme verdens tre store religioner.

Sådan lyder det i hvert fald fra manden bag den populære amerikanske serie, producer Al Jean, skriver israelske Haaretz.

Homer besøger Jerusalem (!!!)

I et kommende afsnit besøger familien Simpson Jerusalem, hvor familiens mandlige hovedperson, Homer Simpson, bliver ramt af et såkaldt ‘Jerusalem-syndrom’.

Homer Simpson tror, at han er den nye Messias.

Syndromet rammer, da Homer Simpson sammen med sin søn Bart besøger Grædemuren i Jerusalem. Muren står i Jerusalems gamle bydel og regnes for Jødedommens helligste sted.

»Dette er en episode, hvor folk fra alle tre religioner vil blive krænket«, siger produceren bag The Simpsons, Al Jean, ifølge israelske Haaretz.

….

Bjovulf

Posted: 18 marts 2010 - 03:41 - Svar

Har disse PK-tosser da for H. ikke noget som helst fornuftigt at tage sig til ?!?!
Hvorfor skal ALTING snart indrettes efter visse fremmedes vanvittige krav?

Hvis man er så oversart, så skulle man måske have overvejet at blive hjemme i Abdullihstan?
Hvorfor skal vi dog konstant lave alting om for at tækkes visse ekstremt krævende og vanskelige fremmede
som vi iøvrigt ikke engang har inviteret? Hvorfor kan de – som er “gæsterne” – ikke bare acceptere, at sådan
foregår tingene altså nu en gang efter dansk kultur?

Hvorfor fanden må danskerne ikke have love at bevare deres kultur og historiske rødder?

Er der mon nogensinde nogle “eksperter” fra Institut for Menneskerettigheder, der har interesseret sig for at disse uinviterede “gæsters” ofte særdelse provokerende opførsel, ekstremt irriterende macho-råbe-voldskultur, hadprædikende balladereligion og konstante krævementalitet – og deres tilstedeværelse i DK i øvrigt! – virker enormt stødende på rigtigt
mange danskere? Nej, næppe, vel?

Men det er måske kun visse minoriteter, der har ret til at føle sig stødt nutildags ifølge Institut for Menneskerettigheder.?

http://politiken.dk/indland/article926228.ece

Menneskeretsinstitut kritiserer kirkens fødselsregistrering

FØDSELSANMELDELSE. Folkekirken står fortsat for fødselsregistreringer trods lovændring. Det kritiseres af menneskeretsinstitut. – Foto: THOMAS BORBERG

Det er et problem, at fødsler fortsat registreres i folkekirken, advarer Institut for Menneskerettigheder.

AF Søren Astrup
Det kan virke krænkende [!!!] for mennesker, der ikke er medlemmer af folkekirken, når fødsler fortsat registreres på kirkekontorerne.

[ Men det virker besynderligt nok IKKE krænkende på de samme folk, at modtage bistandshjælp, uddannelse, gratis hospitalsbehandling og gratis husly mv i ÅREVIS fra kristne / vantro og ateistiske mfl.. danskere, der aldrig er blevet spurgt, om de ønskede at medvirke til dette cirkus ?!?! Iøvrigt er der da en meget nem og meget billig løsning på det problem. Lad helt være med at komme til DK – eller rejs hjem igen! – når du er så hypersart og let krænkbar! ]

Det vurderer Mandana Zarrehparvar, der er chefkonsulent for ligebehandling og mangfoldighed i Institut for Menneskerettigheder.
[ Her er da vist en ny PK-tosse af Morten Kjærums kaliber at holde godt øje med ]

Folketinget besluttede i går at ændre fødselsregistreringerne, så nybagte forældre ikke længere er tvunget til at henvende sig på det lokale fødselskontor for at anmelde fødslen. I stedet får kirkekontoret direkte besked fra jordemoderen, når hun indtaster informationerne i cpr-registeret.

KIRKE. Folkekirken administerer fortsat fødselsanmeldelser i navnebøgerne på kirkekontorerne, selv om forældre ikke længere skal henvende sig i kirkekontorerne for at meddele familieforøgelser.
[ Uanset hvad vi gør, og hvor meget vi står på pinde for vore “kulturberigere”, så vil det alligvel aldrig være godt nok, før alting
er indrettet efter islam og shariaen. Og vore politikere er ghm. dumme nok til at hoppe på de samme krænkethedsnumre gang på gang på gang … Mageløst! ]

LÆS OGSÅ Nu slipper nybagte forældre for kirken

»Hvorfor vælger man ikke en mere sekulær metode og registrerer fødslerne i folkeregisteret, sådan som man gør det i Sønderjylland?«, spørger hun.

Syd for Kongeåen indblandes kirken ikke i fødselsregistreringerne – en reminiscens fra områdets tid under tysk overherredømme i årene frem til 1920. [ Ja, netop ! – og derfor helt irrellevant ]

….

  Bjovulf

  Posted: 18 marts 2010 - 03:52 - Svar

  “love” –> “lov” & “irrelevant” naturligvis *SUK*

Bjovulf

Posted: 18 marts 2010 - 04:11 - Svar

Norge går i panik over de nye danske immigrationsregler 🙂

De ser altså ud til at have endnu flere postive konsekvenser end lige først antaget –
nu mangler vi så bare, at se hvornår den svenske “elite” begynder at panikke for alvor, når
selv medel-Svenson begynder at stille nærgående spørgsmål om det komplet uansvarlige
svenske indvandringscirkus og dets uhyrlige økonomiske, menneskelig og sociale omkostninger
for den meninge svensker.

http://politiken.dk/indland/article925660.ece

Norsk frygt for det danske pointsystem for indvandrere

Peter Skaarup (DF) og Birthe Rønn Hornbech (V) har tidligere strammet udlændingeloven. Nu har de to partier gjort det igen sammen med de konservervative. (Arkivfoto) – Foto: FRANDSEN FINN

Stor debat i Norge efter lanceringen af det nye pointssystem i Danmark. [!!!]

AF Kaare Skovmand
Nej tak.

Så klar er meldingen fra Antirasistisk Senter i Norge til det nye danske system, hvor der tælles point for at afgøre, om indvandrere tidligere end i dag kan få permanent opholdstilladelse i Danmark. [Suprise, surprise 😉 ]

LÆS ARTIKEL Sådan får du opholdstilladelse i Danmark

….

Norge skeler ofte til Danmark
Ifølge nyhedssitet VG Nett ser Norge ofte til nabolandene i sin udformning af integrationspolitik, og det danske forslag skaber debat også i Norge.

»De nye danske regler vil føre til, at de, som trænger til hjælp og beskyttelse, falder udenfor. Det er utroligt inhumant [!], og jeg er bange for, at det kan brede sig til Norge« [God ide! ;-)], siger Kari Helene Partapuoli«, leder af Antirasistisk Senter, til VG Nett.

Partapuoli, som tidligere har boet i Danmark, tror ordningen vil få uheldige konsekvenser.

»Disse nye stramninger kommer oveni, at de strammer op på støtteordningerne. Dermed vokser fattigdomsproblemet blandt danske indvandrere«, siger Kari Helene Partapuoli til VG Nett.

….

»Ren diskriminering«
Også Athar Ali fra Norsk Innvandrerforum frygter udviklingen.

»Dette er ren diskriminering. Det at tro, at integration bare handler om motivation, er forkert. De, som allerede er ressourcestærke, vil klare sig under alle omstændigheder. Det triste er, at jeg tror, vi kan få det samme system i Norge«, siger Athar Ali.

»Interessant forslag«
Andre toner lyder fra Fremskrittspartiets indvandrertalsmand Per-Willy Amundsen. Fremskrittspartiet er stort i Norge, og fik stemmemæssig fremgang ved det seneste valg i september.

»Dette er et meget interessant og intellektuelt forslag«, siger Per-Willy Amundsen. [!!!]

steen

Posted: 18 marts 2010 - 04:53 - Svar

@ Bjovulf . Medelsvenssons debat om Danmark og stramningerne kan du se bla her på Sveriges største, frie debatforum: Danmark stramar åt för utlänningar. Den er ikke kedelig. Det er den heller ikke på svenske blogs. MEN:

Når det hedder sig mange steder, “at Danmark i sin lovgivning er lysår forud for Sverige”, synes jeg det vigtigste bliver overset. Forudsætningen for det. Den åbne, kvalificerede debat gennem snart mange år, der har gjort os alle klogere. Også nogle af politikerne. Det er oplysningen, der gør det, først og fremmest. Uden den igen fremsynet lovgivning.
Denne debsat bliver aldrig nævnt med ét ord i Sverige. Kun facit: Pia Kjærsgaard, som om 20 års udvikling er faldet ned fra himlen. Svenskerne holdes i fordummelse, Carsten Jensen er kun et af midlerne. Derfor kaldte jewg ham en nyttig idiot for et par uger siden.

  Bjovulf

  Posted: 18 marts 2010 - 14:54 - Svar

  Ok, mange tak, Steen 😉

  Ja, det har du helt sikkert ret i – hvis man dog for fanden bare kunne forløse det helt enorme potentiale,
  der ligger gemt lige under overfladen hos de 80-90 % skumlende svenskere, der aldrig nogensinde har
  ønsket sig dette vanvittige Cirkus Multi-Kulti, så medierne ville blive tvunget til at beskæftige sig med
  de barske realiteter i stedet for skønmaleri og tilsvning af kritiske svenskere…. så ville rigtigt meget være
  opnået, og sejren over PK-tossernes tyranni så godt som sikker.

  Svenskerne må til at gøre deres politikere, partier og medier begribeligt, at de ikke skal tage deres vælgere,
  læsere og brugere for givet ret meget længere, så der kan blive sadlet helt om.

Robin_Shadowes

Posted: 18 marts 2010 - 07:54 - Svar

Bloggen Muslimska Friskolan har postat följande:

Sverige förstår inte Skåne

Efter kvällens reportage av SVTs Uppdrag Granskning framstår det klart att riksmedia inte förstår Skånes själ. Skåne är historiskt erövrat av Sverige mot skåningarnas vilja. I den skånska flaggan finns mer rött än gult. Skåningar är mer lika danskar än svenskar. I Danmark är välfärden större än i Sverige, mycket beroende på en ansvarsfull och lägre flyktinginvandring, med lägre kriminalitet och fler i arbete som följd.

Om riksmedia inte respekterar Skåne, så lämna tillbaka landskapet till Danmark där det hör hemma!

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2010/03/sverige-forstar-inte-sk ane.html

Yes, please!

Affisch om Lars Vilks:

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2010/03/dan-park-gor-affisch-om -lars-vilks.html

  Universalgeni

  Posted: 18 marts 2010 - 08:53 - Svar

  Ikke på vilkår! Som om vi ikke har muslimer nok. Skåne må selv slås med deres indvandrere. Egnen er hverken svensk eller dansk nok til, at de skal tilbage til os. Sådan er det.

   Gunnar Biering

   Posted: 18 marts 2010 - 10:57 - Svar

   > Universalgeni du skriver
   “Skåne må selv slås med deres indvandrere. Egnen er hverken svensk eller dansk nok til, at de skal tilbage til os.”

   Det var grimt sagt. Det er f.g.m. ikke Skånes indvandrere, det er Stockholm-elitens. Jeg vil til enhver tid hjælpe Skåne, på alle konstruktive måder. Og også hjælpe Sverige som helhed – f.eks. med gode råd!

    Jannik Thorsen

    Posted: 18 marts 2010 - 14:36 -

    Helt enig.

    Jeg har stor sympati med de almindelige skåne boere som må slås med Stockholm elitens indvandrings idioti. At Skåne blev tilbageført til Danmark ville bestemt være rimeligt, og området minder på mange måder mere om Sjælland end Midt og nord Sverige.

   Bjovulf

   Posted: 18 marts 2010 - 15:01 - Svar

   Så send muslimerne til de fine dele af Stockholm – og lignende steder i Sverige – ,
   når nu PK-“eliten”, journalisterne og de åh-så-kreative lallenaivister og alle kunstnerne
   er så glade for dem.

   Så starter vi stopuret og ser, hvor lang tid der går, før selv disse selvgode folk
   mener det samme som alle vi andre 😉

Peter Buch

Posted: 18 marts 2010 - 08:00 - Svar

Godmorgen

Fortsæt venligst fra igangsat kommentar fra 17/3 2010 kl. 23:34 ovenfor, nu med flere svære og problematiske ord, eksempelvis- repræsentanter.

Kultur-perspektivet, som Universalgeniet nævner er også herfra anskuet væsentligt for samfund, men står som andre begreber ikke alene, strukturer- økonomisk herskende struktur, politisk struktur er herfra set nok så væsentlige faktorer blandt de der samlet afgør individer og samfunds muligheder, valg og rammer.

At befolkningen eksempelvis adspurgt kunne være imod indvandring, generelt, før som nu er ikke en problematik der ofte belyses, da en sådan holdning reelt er uden betydning, da det er enkelte valgte repræsentanter og uvalgte personer og grupper, hvis opfattelse på området således betragtet ikke er i overensstemmelse med samfundets generelle holdning, personerne de repræsenterer eller ikke repræsenterer, der i den sidste ende afgør hvilke betingelser, der eksisterer som de herskende i samfund, som samfundets rammer. Fortsættes muligvis…

JensH

Posted: 18 marts 2010 - 09:41 - Svar

@Victor

“I Danmark startede importen af tyrkere og pakistanere under VKR-regeringen 68-72.”

Det er simpelthen lodret forkert. Den startede omkring 1965, hvor der for alvor manglede arbejdskraft i industrien. Det var under jens Otto Kraghs socialdemoikratiske regering. Men egentligt er det ret ligeguyldigt om hvilket år det præcist var, for hovedsagen er den, at der her var tale om gæste-arbjdere, som man ikke planlagde skulel være her permanent. Der var således tale om enlige mænd, der ankom hertil for at blive kørt direkte fra lufthavnen ud til samlebåndet. Familiesammenføringer var ovverhoevdet ikke emne,, da man regnede med de skulle tilbage til hjemlandet efter nogle år.

Da arbejdsløsheden satte ind i 1973-74, så belsuttede Anker Jørgensens regering i 1975 at de skulel have lov og blive og få deres familier bragt her til landet. Men der var trods alt tale om nominelt meget få mennesker. Det virkelig store ‘ryk-ind’ kom med udlændingeloven af 1983.

  Victor

  Posted: 18 marts 2010 - 09:44 - Svar

  Kan du huske Vesselbos kohortestudie fra, vistnok, Albertslund? Der havde været problemer, selv uden 1983-loven.

bl

Posted: 18 marts 2010 - 10:05 - Svar

Enhver kan se udviklingen, dag for dag.

http://www.abendblatt.de/ – scroll ned ad siden, se til højre – klik på Babyfotos, de bliver jævnligt skift, vel en gang om ugen. Fornavnene siger vel alt!

Det er rigtig mange sorthårede børn her i byen, fra alle mulige lande. Tyskerne er snart en minoritet, de ved det ikke selv endnu.

Emeritus

Posted: 18 marts 2010 - 10:36 - Svar

Glimrende postering.

Med venlig hilsen

JensH

Posted: 18 marts 2010 - 10:47 - Svar

@Victor

“Der havde været problemer, selv uden 1983-loven.”

Ja, der havde været nogle relativt begrænsede problemer, og ikke disse uoverskuelige problemer vi står med nu. Iøvrigt, Vesselbo’s undersøgelse fandt sted i befyndelsen af 1990’erne, hvor han klargjorde hvor meget specielt det ‘Tyrkiske samfund i Ishøj’ var vokset med grundet ægteskaber indgået i hjemlandet og den efterfølgende familiesammenføring i Danmark. Disse familiesammneføringer fandt altså sted på 1983-lovens bestemmelser. En af de afgørende ting ved 1983-loven når det kommer til familiesammenføroinger var, at dert blev til en ret for alle. Hvor man før pragmatisk havde afgjort familiesammenførings-sagerne ud fra kriterier som eks. selvforsørgelse, så blev det med 1983-loven til en ret for alle, (statsborgere, flygtninge, folk med permanent opholdstilladelse ect).

Mentillad mig at stille dig et spørgsmål: Hvorfor har du i grunden så travlt med at forsvare udlændingeloven af 1983??? Er du tilhænger af en genindførelse af bestemmelserne i denne??

  Victor

  Posted: 18 marts 2010 - 10:56 - Svar

  Vis mig et sted, hvor jeg har forsvaret den lov. Det her er en typisk stråmand.

Emeritus

Posted: 18 marts 2010 - 10:59 - Svar

Til Universalgeni.

4.5 mio. indbyggere i 1960! Et fortiet faktum. Uanset hvorfra de kom, måden, kvaliteten heraf og indvandringens orientering, så er der uafviseligt foregået en udefra kommende demografisk ændring af befolkningssammensætning siden tresserne på minimum 1.6 mio. individer svarende til mindst 25% på kun 55 år. I samme periode har den oprindelige befolknings reproduktionsrate været konstant negativ.

Hvor mange af disse 25% føler sig ikke som danskere i dag? – Følelsen er jo overordentlig vigtig – om ikke altafgørende.

Med venlig hilsen

  PeterK

  Posted: 18 marts 2010 - 20:10 - Svar

  Jamen Emeritus dog. Du ved jo da godt at “Hvorfor er det et problem at de får mange børn. De fødes jo i Danmark, og så bliver de ligesom os”.
  Sagt af stjerneadvokaten Bjørn Elmqvist.

  Jeg har også denne godbid af – gæt selv.
  “Indvandrerne kommer til os med alt det, vi har brug for: Solide familieværdier, sunde indstillinger i retning af, at man skal yde, før man kan nyde – samt en stærk trang til at etablere selvstændige virksomheder.” Forkert – det var Bertel Hårder, og han må have spist svampe eller røget fjolletobak da han sagde det. Han er blevet klogere siden.

  Her er så tumpen over alle, kvinden der er gået gennem livet med lukkede øjne, de radikales Kirsten Lee:
  “Flygtningene er hverken nogen samfundsøkonomisk eller kulturel trussel.”

   Universalgeni

   Posted: 18 marts 2010 - 20:24 - Svar

   Der er faktisk en, der er rigtig, PeterK. Denne: “samt en stærk trang til at etablere selvstændige virksomheder”. En muslim må nemlig ikke have en vantro chef, siger koranen. Der må ikke være kvinder og mænd på samme arbejdsplads. Og flere regler af samme skuffe.

   Derfor har muslimer alle de kiosker, pizzeriaer, grønthandler mm. I deres forretninger er der ikke ansat kvinder eller vantro mænd. Kun muslimske mænd. Muslimske kvinder kører heller ikke taxi. Hun kunne jo møde mænd. Vantro endda. Og være alene med ham i bilen. Uha. Men muslimske mænd må gerne køre bil. Være karavaneførere. Selvom kunderne er vantro. Der er nemlig et fortilfælde, der er rundt regnet 1.400 år gammelt. Hvem?

   Take a wild guess…

    PeterK

    Posted: 18 marts 2010 - 20:39 -

    Nu er min citatsamling ikke kronologisk, så jeg faldt over den her, der står lige efter Haarders. Den er fra sidste år, da krigen rasede på Nørrebro, så man mest kom til at tænke på Medellin i 1990’erne eller Tombstone omkring 1870.

    09/03 2009 Berlingske Tidende Mohammed Rafiq.
    “Det er grotesk, fordi Brian Mikkelsen laver en sammensværgelse mod indvandrerne i Danmark. Han giver monopol til rockerne på hashmarkedet med henblik på, at de får hele hashmarkedet for sig selv… Det er racediskrimination, og det vil styrke rockerne og hele deres organisation….

    Den tager vist prisen i genren offermentalitet.

Emeritus

Posted: 18 marts 2010 - 11:13 - Svar

NB.
Man kan udmærket hævde, at Danmark ‘er vores land’ og samtidig vende ryggen til det danske samfund. Desværret har det vist sig, at der er eksplosivt stor forskel på, hvad følelsen af danskhed egentlig går ud på. Derfor valgte jeg at stille mit spørgsmål negativt op: ‘Hvor mange af disse 25% føler sig ikke som danskere i dag?’

Med venlig hilsen

JensH

Posted: 18 marts 2010 - 11:21 - Svar

@Gunnar Biering

“Jeg vil til enhver tid hjælpe Skåne, på alle konstruktive måder”

Enig. Men det begynder at haste. Demografien i Sverige ændrer sig hstigt i disse år, og Skåne er særdeles ‘hårdt ramt’ af Stockholm-elitens Multikulti-projekt.

JensH

Posted: 18 marts 2010 - 11:32 - Svar

@Universalgeni

“Vi var kun 4½ million i 1960”

Din måde at opgøre statistikken på er ikke korrekt. Op gennem 1960’erne blev der født nogle meget store årgange, (af de Danske kvinder), og i 1966 nåede man højden med en fertilitets-rate på på omkring 2,6 børn, (der skal en rate på 2,1 til at ‘re-producere’ befolkningen), og samtidig steg levealderen. Derofr steg landets befolkning til til cirka 5,2 millioner inden den store masse-indvandring som følge af udlændingeloven af 1983. Faktisk er befolkningstallet steget siden WWII. Ved udbruddet af WWII var landets befolkning på 3,9 mio, men de store ‘krigsårgange’ samt den forlængede levetid som følge af den højrere levestandard, (og bedre sundhed, eks færre døds-fødsler), betød altså at tallet steg til 4,5 mio i 1960.

Emeritus

Posted: 18 marts 2010 - 11:40 - Svar

Til Bjovulf.

‘…»De nye danske regler vil føre til, at de, som trænger til hjælp og beskyttelse, falder udenfor. Det er utroligt inhumant [!], …’

Samme sang høres herhjemme fra venstrefløjen og de radikale. Det er endnu ikke gået op for disse humane røster, at de kritiserer pointen – at de må genlære hvordan man diskriminerer på et kvalificeret grundlag. Vi skal under ingen omstændigheder underkaste os tabersamfundets præmisser under påberåbelse af, at der hele tiden er nogle, det er synd for, blot fordi enhver kan se, at verden er fyldt med mennesker, der er ude af stand til at klare sig selv.

med venlig hilsen

  Bjovulf

  Posted: 18 marts 2010 - 15:17 - Svar

  Ja, nemlig! – god pointe, Emeritus.

  Og “sjovt nok” har det aldrig interesseret de samme frelste mennesker, hvad det har betydet af
  ulykker, utryghed og frygt for de svagest stillede danskere. Ej heller har de nogensinde skænket
  de mange danske ofre for den totalt uansvarlige masseindvandring af uintegrerbare “kulturberigere”
  med middelalderlig æreskultur og en menneskefjendsk, hadefuld balladereligion i bagagen.

  Hvor mange danskere ville i dag være i live, have deres helbred i behold, ikke være blevet voldtaget
  eller slået til lirekassemænd, ikke være døde på alenlange ventelister eller have mistet kære alt for tidligt
  pga.af de endeløse besparelser i det offentlige sundhedsvæsen, eller stadig have velfungerende folkeskoler,
  hvor de kunne være bekendt at lade deres børn gå uden frygt for deres sikkerhed … fordi der hvert år skulle
  afsættes ufatteligt store milliardbeløb for at få “kulturberigelsen” til at glide bare nogenlunde, HVIS ikke de
  radigale & co. havde fået mulighed for at påføre den danske befolkning disse komplet vanvittige, massive og
  endda helt unødvendige problemer; bare for at de selv kunne sole sig i lyset af deres strålende glorier og
  alverdens beundring nede i EU og lignende steder.

Universalgeni

Posted: 18 marts 2010 - 11:43 - Svar

Det er ikke mig, der har lavet de 2 statistikker, jeg linker til ovenfor. Og de er korrekte begge to.

Emeritus

Posted: 18 marts 2010 - 11:54 - Svar

JensH.
Jeg tror, du tager grusomt fejl. De store årgange, du taler om, besatte Københavns Universitet under Mogens Fog i tresserne. De var altså forlængst født og blevet til studerende. Tværtimod knækkede fertilitetskurven til under 2.0 midt i tresserne.

Med venlig hilsen

Jan Christensen

Posted: 18 marts 2010 - 12:04 - Svar

Sådan noget propaganda-tv som Kurt Strands interview med Kurdo Baksi og i går Günter Wallraff betaler jeg ikke penge til ret længe, det er helt sikkert. Strand skulle tage skridtet fuldt ud og blive folketingskandidat for Enhedslisten, SF eller De Radikale, selvom eksponeringen selvfølgelig ikke længere ville være helt den samme. I øvrigt har jeg lagt mærke til, at man selv i Jyllands-Posten næsten aldrig kan læse så meget som ét eneste kritisk læserbrev om Strand. Det er da også min egen erfaring, når jeg har sendt indlæg om ham til alle de seriøse aviser. Ingen vil trykke et kritisk ord. Måske hænger det delvist sammen med, at Strand er en magtfuld mand i medieverdenen og bl.a. sidder i Cavlingpris-komitéen, men det kan ikke være hele forklaringen.
Her er ét af de afviste læserbreve:

Kurt Strands public service-propaganda

Deadline-værten, Kurt Strand, er en ubestridt dygtig, men også temmelig utraditionel journalist inden for public service-genren.

Strand beskrev for godt 10 år siden sin arbejdsfilosofi på følgende måde: ”Der er et skrigende behov for, at journalister vedkender sig deres personlige holdninger og følelser og åbent tør sortere, analysere og forklare med subjektivitet som arbejdsmetode.” (Jyllands-Posten, 26.03.00) Disse ord efterlever Kurt Strand, næsten hver gang han er på skærmen. Eksemplerne er talrige, selv hvis man ser bort fra hans ansigtsudtryk, der har det med at variere meget, alt efter, om det er politiske venner eller fjender, han interviewer. Til Strands fjender hører Dansk Folkeparti og ligesindede. Senest ironiserede han i Deadline d. 14. oktober over Pia Kjærsgaard og co., fordi DF ikke ville blande sig i, hvem der skulle være forsvarschef, men omvendt gerne ville bestemme, hvad chefen for DR skulle hedde og desuden krævede Klimaministeriets fratrådte chefforhandler, Thomas Becker, genansat. (Hør lydklippet ved at klikke på det følgende link: http://kortlink.dk/7kna)

Heller ikke Bjørn Lomborg hører ubetinget til blandt Strands yndlinge. Det blev tydeligt for enhver i Deadline d. 31. oktober 2006. Den britiske regering havde netop offentliggjort Stern-rapporten, der advarede om en global miljøkatastrofe, hvis der ikke straks blev skredet til handling, og studievært Strand lod ingen i tvivl om, hvad han selv mente om sagen: ”Spørgsmålet er så, om det endnu engang er “ulven, der kommer”, eller om rapporten vil være den øjenåbner, som får os alle til at vågne op. Det skal der nok være to meninger om, men jeg har i aften valgt at tage rapportens ord for gode varer – og lade Bjørn Lomborg være Bjørn Lomborg.” Herefter viste Strand Lomborgs bog “The Skeptical Environmentalist” (Verdens Sande Tilstand) frem, for kort efter at kaste den på gulvet! Episoden ledte tankerne hen på Poul Nyrup Rasmussen, da han under valgkampen i 2001 rev sider ud af Anders Fogh Rasmussens bog, “Fra socialstat til minimalstat”, men mens Nyrup var politiker, er Strand journalist og ansat på Danmarks eneste licensfinansierede medieinstitution.

Siden da har subjektive Strand givet sagesløse seere mange flere prøver på sine propagandistiske evner. Én af hans foretrukne metoder er, som i tilfældet med Stern-rapporten, kun at invitere gæster, der har den samme holdning til et emne. Det gjorde han f.eks. d. 23. august til en diskussion om et eventuelt burkaforbud, og senest gentog Strand succesen d. 6. december, da fire såkaldte klimafortalere debatterede det forestående klimatopmøde, d.v.s. debatterede er nok så meget sagt, men hvorom alting er, afsluttede Strand seancen med at vise en sketch, der gjorde grin med ”klimaskeptikerne”. På den måde var de også kommet til orde, lod han forstå, mens det lykkedes ham at holde masken.

Er det god journalistik? Kan man i bekræftende fald gå ud fra, den nye chef for Deadline, Mette Hybel, ansætter en borgerlig modvægt til Strand? Public service er vel for alle.

  Universalgeni

  Posted: 18 marts 2010 - 12:53 - Svar

  Altså! Nu ikke så naiv. Hvis man som DRs tidligere Moskva-korrespondent Poul F. Hansen melder sig ind i Venstre, så bliver man omgående fyret. Hvis man som Christina Antorini kommer fra SF, så bliver man fluks ansat på Deadline. Hvor svært kan det være?

   PeterK

   Posted: 18 marts 2010 - 20:27 - Svar

   Det var mere raffineret end en fyring. Den kunne jo blive taget op til kritisk behandling. Næh man var smartere. Han blev taget hjem fra Moskva, og fik et live “Ring ind” program på et ugudeligt tidspunkt først på natten.

   Metoden beskrives i en af Northcote Parkinsons bøger (læs dem, de er evigtgyldige). Her beskriver man, hvordan man slipper af med en ældre velkvalificeret medarbejder med stor erfaring og viden. Man tilbyder ham et job som underviser eller problemknuser. Med sin store erfaring og menneskelige ballast, kan vedkommende jo sagtens klare det, han har jo set det mange gange før, og måske endda også løst det til alles tilfredshed. Efter lidt smiger, en flot titel – noget i retning af Senior Troubleshooter And Educational Officer og lidt billig portvin, siger han så ja. Så udarbejder man en rejseplan, der helst går på tværs af tidszonerne flere gange om ugen, og måske foreslår man også, at da han skal undervise folk med lav uddannelse, er det måske bedst det foregår på det lokale sprog: Urdu, Thai, Swahili og Tysk. Medarbejderen fatter pointen, og finder et nyt job.

   En hardcopre kommunist som Mette Fugl, søg lidt om hende og læs DR’s blad “DRåben”, har derimod fine vilkår.

    Universalgeni

    Posted: 18 marts 2010 - 20:32 -

    Han blev vist ret beset fyret fra sit korresponentjob og tilbudt en tjans på trafikradioen om natten…

    Universalgeni

    Posted: 18 marts 2010 - 20:39 -

    Altså flyttet fra tv til radioen, Man kan så sige rent teknisk, at det er samme organisation, men det er lidt langt ude…

    Universalgeni

    Posted: 18 marts 2010 - 20:46 -

    Nu har jeg fundet det på min egen blog. Poul F. Hansen kunne vælge mellem en fratrædelsesordning eller trafiradioen om natten.

Jan Christensen

Posted: 18 marts 2010 - 12:08 - Svar

Hvis man vil høre lydklippet om Dansk Folkeparti, skal man fjerne parentesen, eller klikke her: http://kortlink.dk/7kna

Julia Caesar

Posted: 18 marts 2010 - 12:54 - Svar

Snaphanen visar här två lysande exempel på undermålig journalistik.
Kurt Strands så kallade intervju med Kurdo Baksi är direkt pinsam att se. Strand ställer inte en enda kritisk fråga till Baksi eller ber honom utveckla sina minst sagt dimmiga tankegångar. Baksi är inte känd för att stå med fötterna på jorden, vilket följande bisarra framtidsvision är ett uttryck för:

http://www.dn.se/livsstil/trend/ar-2030-far-alla-vara-svenskar-1.95583 6

När man intervjuar en person som Baksi måste man vara konkret och handfast, ställa oupphörliga följdfrågor och ifrågasätta hans flummiga påståenden. Det är journalistiska elementa.
Men Baksi är duktig på att framstå som mindre tillräknelig. Han vädjar om att bli skonad från besvärliga frågor för att han är invandrare och har så svårt för sig och för att det är så synd om honom. Jag vet inte om det är den fällan Strand faller i, men i vilket fall som helst gör han ett uselt journalistiskt jobb som det är ofattbart att DR kunde sända.

Uppdrag Granskning är ännu ett stycke undermålig journalistik. Detta är svensk Stasi-TV när den är som värst. Reportern Lina Makboul gör inte minsta ansträngning att följa SVT:s avtal med staten om saklighet och opartiskhet. Självklart har det betydelse att hon själv är invandrare och tycks ha som outtalad politisk agenda att alla som vill ska ha rätt att bo i Sverige.

Här ifrågasätts inte för en sekund Sveriges vansinniga invandringspolitik. Den får inte kritiseras utan ska tas för given. Redaktionen för Uppdrag Granskning, och för övrigt hela den svenska journalistkåren, har så till den grad lierat sig med politikerna och det politiska målet om Sverige som ett mångkulturellt samhälle att de tjänstgör som statligt propagandaorgan, precis som i vilken diktatur som helst.

Istället vänds udden mot Vellinge kommun. Den ska nitas fast vid skampålen för att de inte vill ta emot flyktingar. Redaktionen håller sig inte ens för god för att använda dold kamera i sin jakt på syndabockar.
Alltså: istället för att ifrågasätta ett ohållbart politiskt mål skambeläggs den enda kommun som har mod och klokskap nog att säga nej till det galopperande vansinnet med de så kallade “ensamkommande flyktingbarnen” – som i flertalet fall varken är barn, ensamma eller flyktingar.

Vad journalisterna inte är medvetna om är den tvärtom-effekt som sådana här program har på svenska folket. En mycket stor del av svenskarna tycker nämligen att Vellinge handlar föredömligt och önskar att deras egen kommun kunde säga ifrån på samma sätt. Den avsedda skameffekten uteblir, och det är inte osannolikt att Vellinge får nya inflyttande invånare som vill komma ifrån kriminalitet, våld, bränder och förstörelse i sina egna kommuner och få lugn och ro i sina liv.

Vi behöver fler Vellinge i Sverige. Kommuner som gör vad de enligt kommunallagen ska göra: se till sina egna medborgares intressen. Inte säger ja och amen till rikspolitikernas ambition att vara världsmästare i godhet genom att fortsätta en ansvarslös massinvandring, trots att landet håller på att falla samman.

JensH

Posted: 18 marts 2010 - 12:59 - Svar

@Emeritus

“JensH.
Jeg tror, du tager grusomt fejl. De store årgange, du taler om, besatte Københavns Universitet under Mogens Fog i tresserne. De var altså forlængst født og blevet til studerende”

Jeg er helt enig i, at årgangene født i 1940’erne (d.v.s. dem som var unge i 1960’erne), var kollosalt store. I mit forrige indlæg talte jeg jo netop også om “de store krigsårgange”:

“Ved udbruddet af WWII var landets befolkning på 3,9 mio, men de store ‘krigsårgange’………..”

Det er iøvrigt 1960’er generationen, (d.v.s. dem der er født i 1940’erne), der hos politikere og økonomer giver anledning til den pt. store bekymring for den demografiske udvikling, da disse meget store årgange går på pension i de næte par år, (“ældrebyrden”), og der samtidig kommer nogle meget små årgange ud på arbejdsmarkedet, (“mangel på arbejdskraft”).

Men at fødselstallene var ekstremt høje i 1940’erne ændrer ikke ved, at disse fødselstal også var meget høje i 1960’erne. Det var bl.a. et af problemerne når man talte om den meget høje ungdomsarbejdsløshed i 1980’erne og hvad man skulle gøre ved problemet. Det var nogle meget store årgange der kom ud på arbedjsmarkedet i 1980’erne, (d.v.s. de årgange der født i 1960’erne), og da der samtidig var en meget høj arbejdsløshed, (“fattig-firserne”), så var det svært at gøre specielt meget ved ungdomsarbejdsløsheden. Jeg var selv ung i 1980’erne, og det bedste ide politkerne kunne finde på var at stuve så mange som muligt sammen på landets uddannelses-institutioner. Sålænge vi var studerende indgik vi ikke i arbejdsløshedsstastikkerne, og dengang var der ingen der havde noget problem med de såkaldte “fjumre-år” 🙂

Men summa summarium: 1940’erne havde de højeste fødsels-rater i den nyere Danmarks-historie, men det ændrer altså ikke ved at der også var meget høje fødselstal i 1960’erne, (højest i 1966 hvorefter det begyndte at falde). Og hvis du samtidig lægger det øgede velstandsniveua oveni, (bedre sundhed, længere levetid, færre døds-fødsler), så har du forklaringen på, at befolkningstallet fra 1939 til omkring 1973 steg fra 3,8 mio til næsten 5 mio. Masse-indvandringen startede først med udlændingeloven af 1983, og denne masse-indvadring har så mere end kunnet ‘opveje’ de meget lave fødselstal i 1970’erne og specielt i 19780’erne.

I 1984 -d.v.s. året efter 1983-loven- var befolkningstallet 5.113.500, mens befolkningstallet i 2009 var steget til 5.511.451, d.v.s. en stigning med cirka 400.000 til trods for 30-40 år med lave fetilitets-rater, (under 2,1 som er grænsen for ‘re-produktion’ af befolkningen).

http://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_demografi

Ifølge ovenstående link udgjorde de etniske Danskere i 2007 91,1 % af befolkningen, (4.968.436 ud af 5.447.100 indbyggere i 2007). Der er i linket også en statistik over befolkningsudviklingen over en længere periode.

JensH

Posted: 18 marts 2010 - 13:55 - Svar

@Jan Christensen

Propogandisten kurt Strand er ganske enkelt en skandale på et (tvangs)-licensfinasieret public service medie som DDR. Her er yderligere et par eksempler.
Under vinterferie-intifadaen i 2008 var det desværre Kurt Strand der ‘havde vagten’ på DR2 ‘Deadline’, og han skyndte sig selvfølgelig at invitere et par gæster i studiet, som han på forhånd vidste ville ‘levere varen’ om de unge indvandrere som “ofre”. Jeg tillader mig at kopiere et af mine indlæg, som jeg skrev på Uriasposten en times tid efter ‘Deadline’ var forbi (endnu en lørdag aften ødelagt af Kurt Strand/DDR). Jeg skrev da følgende ‘anmeldelse’ af programmet:

“Jeg så også Deadline, og røg helt op i det røde felt af bare raseri. En venstreorienteret journalist, en naiv skoleinspektør og en af de tilsyneladende ufatteligt mange integrations-konsulenter sad og klappede hinanden på skuldrene. Det var en prøvelse at skulle høre på deres tåbelige udtalelser som eks. ‘de unge bliver diskrimineret’ og ‘vi skal lære og forstå og opfange de signaler de sender’. Og journalisten Kurt Strand var selvfølgelig helt med på ‘offer-retorikken’, og nærmest jublede da han hørte at disse ‘unge’ godt kunne nåes, bare vi talte pænt til dem, og så iøvrigt postede flere penge i ‘integrations-projekter’.

Måske de tre herrer skulle tage et kig ud på virkelighedens Danmark anno 2008. Der kører der en intifada på fulde omdrejninger, og slesk tale og billig portvin gør altså intet indtryk på denne nye generation af jihadister. Typisk naiv DR-apologi at overhovedet tro på at man kan løse dette med ‘det gode’. Stod det til mig satte dansk politi nu ind med ‘the mother of all crackdowns’.

Kommentar af JensH — lørdag 16. februar 2008 @ 23:32”

http://www.uriasposten.net/?p=5467

Da Israel valgte (omsider) havde fået nok af raketter fra Gaza-striben, og valgte at angribe HamaSS i januar 2009, å var det igen Kurt Strand der ‘havde vagten’ på Deadline. Det brugte han til at invitere ‘en ekspert’ i studiet. Og hvem valgte Kurt Strand så?? Jo, han valget såmænd venstrefløjs-ekstremisten og Israel-haderen Birgitte Rahbek, (arbejdede dengang på P1), som selvfølgelig leverede den forvemntlige vare i form af Israel-bashing:

http://www.uriasposten.net/?p=6442#comments

Man kan læse flere ‘Kurt Strand’-historier via dette link, (godt Uriasposten og andre blogs dokumenterer hans svineri for licensbetalernes penge):

http://www.uriasposten.net/?s=kurt+strand&submit=S%C3%B8g%21

  Jan Christensen

  Posted: 18 marts 2010 - 20:00 - Svar

  Jens H, det er gode og desværre typiske eksempler på Kampagne-Kurts public service-propaganda, du nævner. Ud over, at vi fremdeles stadig skal døje med Kurt Strand, blev det i dag desuden annonceret, at Kaare R. Skou vender tilbage til TV2. Netop de to er formentlig de værste venstrefløjs-propagandister på dansk tv overhovedet, og det siger ikke så lidt.

Emeritus

Posted: 18 marts 2010 - 14:48 - Svar

Jens H.

Det ligger fast, at 1966 indtil videre var det sidste år, hvor den danske befolkning var indstillet på bæredygtigt at reproducere sig selv. Fra relativt høje fødselstal gik det hurtigt ned ad bakke i de sidste par år frem mod ‘skæbneåret’ 1966 (og de nødvendige 2.1). Jeg vil tro, spiralen, p-pillen og det moderne pessar, som alle ramte landet før tresserne randt ud, samt abortloven af 1973 (§ 11) har bidraget både til kvindens frigørelse og det faldende fødselstal. Hvornår mennesket som art herefter vil være komplet forsvundet, kan først med rimelighed beregnes den dag, alle kvinder er frigjorte og alle på verdensplan har lige adgang til uddannele, abort (§11), p-piller og pessarer.

Med venlig hilsen

  Peter Buch

  Posted: 19 marts 2010 - 00:09 - Svar

  Emeritus

  Det er for mig at se en forkert brug af begrebet bæredygtig, du foretager.
  Det jeg formoder du mener er, at den danske befolkning til 1966 vokser hvilket du for mig at se uden nærmere forklaring eller begrundelse sætter lig- bæredygtigt. Det er en fejl.

  Reproduktionstal, eller antal fødte og døde med såmænd har ikke i sig selv noget med beregebet bæredygtighed at gøre, som jeg forstår begrebet.
  Fraregnet eventuel indvandring vil en opretholdelse af et befokningstal eller en i antal forøget befolkning ikke nødvendigvis have noget med bæredygtighed at gøre, begrebet hører til i andre sammenhæng end stagnation, fald samt vækst i befolkningstal. Set herfra.

  Med venlig hilsen

Emeritus

Posted: 18 marts 2010 - 15:22 - Svar

NB!
‘…udgjorde de etniske Danskere i 2007 91,1 % af befolkningen, (4.968.436 ud af 5.447.100 indbyggere i 2007).
Se, det er jo en interessant tilføjelse, du der kommer med. At vi bliver til flere bare fødselstallet falder.

Undskyld mig: jeg kan ikke lade være…

Kan man nu stole sådan ca. på, at (4.9 – 4.5) mio. = 400.000 mennesker er blevet danske, fordi de føler sig som danske, så kunne man tilsvarende få det indtryk, at (5.4 – 4.9) mio. = 500.000 mennesker ikke er blevet danske, fordi de ikke føler sig som danskere. Men sådan kan man selvfølgelig ikke stille det op. Er det da rigtigere stillet op, når tallene præsenteres statistisk – eller statsborgerligt formelt? – Ja, det kommer sandelig an på, hvad staten kan vente sig af sine bestræbelser.

Med venlig hilsen

Matti från Finland

Posted: 18 marts 2010 - 16:28 - Svar

Angående Econo-Jihad, följande punkter bör kommenteras:

* anfalla USA:s ekonomi -> sjunkande dollarkurs rättar till
* anfalla oljans infrastruktur -> snabbar på alternativ för oljan
* rent generellt anfalla västs ekonomi -> desto säkrare blir det stopp på invanding
* vidare sämre ekonomi -> säkert åtstramingar på muslimbefolkningens socialbidrag

Som helhet, denna typ av Jihad kan framkalla kortsiktiga besvär men på lång sikt framförallt att anfalla oljans infrastruktur skulle betyda att jihadisterna skjuter Saudin och Iran i foten – ännu större del av västerns befolkning får för sig att oljan måste ersättas.

I själva verket planen kan sluta med ett fiasko, USA med svag dollar och som har fått nog av Saudin & Co. Partier typ Sverigedemokrater och Danska Folkpartiet med 20 – 30 % röstantal i ett Europa som inte längre tar emot muzzlor från MENA-länderna. Och vidare ett Europa där muzzlornas sötebrödsdagar med socialbidrag är över.

  LFPC

  Posted: 18 marts 2010 - 23:51 - Svar

  Ja, jeg havde også tænkt på at tilføje noget lignende til posteringen. Hvis jihadisterne klart og tydeligt bliver medvirkende årsag til økonomisk tilbagegang, kan det ikke undgå at få konsekvenser på to fronter for deres trosfæller i vore lande: Dels bliver de selv ramt økonomisk i form af voldsomme nedskæringer i de sociale udgifter, dels kunne man godt forvente at deres offerkæledæggestatus forsvinder i den blå luft, og det er slut med særhensyn og dhimmitude.

  Jihadisterne er selvfølgelig helt bevidst om dette, og satser måske på at økonomisk tilbagegang også vil skærpe konflikten mellem de muslimske mindretal og værtslandene, og at førstnævnte derved bliver aktivt mobiliserede i det der skal være dødsstødet mod os. Under alle omstændigheder må man forvente at den nuværende tidsepoke hvor det er muligt at have en elite og et befolkningsflertal der lever på et selvbedrag, vil afsluttes.

   li

   Posted: 19 marts 2010 - 01:07 - Svar

   LFPC
   Desværre tror jeg ikke på, vi kan forvente de selvbestaltede gutmenchen vågner op, uanset hvad der sker, jo, de vil nok vågne op til mere selvpiskeri, de tro ondet går over hvis de piner sig selv endnu mere!
   Se bare på det alt sigende tilfælde, hvor godheden selv! dilitanten peter mygind’s søn overfaldes for anden eller tredje gang af jihadister, hvad sker der så lige, jo, stodderen mygkroskopiske hjerne peter, svigter sit barn til fordel for at rende rundt og holde forsvars foredrags taler for jihadisterne adfærd.
   Manden er ikke i stand til at se, hvordan han svigter sin søn og undskylder og dermed fremmer forståelse for forbrydernes fortsatte hærgen, han hjælper forbryderne videre frem ad deres forkerte adfærds mønster.
   Mandslingen mygind forstår ikke hvor traumatisk det har været for sit barn, at blive udsat for et voldeligt overfald, der efterlader barnet forslået, bange, ydmygt, fornedret og hjælpeløst forladt af en far der fare rundt og viser forståelse og tilgivelse for simple jihadister.
   Stakkels barn, sådan at blive overladt til sig selv, at slikke sine sår på kroppen og ikke mindst sjælen.

   Nej, de gode mennesker forstår sig ikke på at blive vrede, på fejl opdragede jihadister og sætte dem på plads, de tror de kan dialoge sig til freds-aftaler ligesom naive chamberlain!
   Men idioter forstår simpelthen ikke dialog og overholdelse af freds aftaler, når der ingen konsekvenser er ved at bryde aftalerne, og netop de barske konsekvenser tør gut-menschen ikke anvende overfor idioterne, og så kan man jo spørge sig selv, hvem de virkelige idioter egentlig er?!?

Matti från Finland

Posted: 18 marts 2010 - 16:34 - Svar

Vad muzzlornas bojkott-planer beträffar, tror nog att tex i Finland är vårann export till muzzlorna hemländer försumbar. Om jag minns rätt, under Muhammed-krisen räknande man att Danmarks export till muzzlornas hemländer var under 1 % av exporten.

  Peter Buch

  Posted: 19 marts 2010 - 00:12 - Svar

  Jeg erindrer nu 4 % blev nævnt. Dette er stadig ubetydeligt.

Varmt Konservativ (kr)

Posted: 18 marts 2010 - 17:26 - Svar

Om Expo, Baksi, Kommun-shaming, uppmaningar till turkar att inte integrera sig och Guillou (igen):

Allt hänger ihop i ett mönster och Strand bedriver inte “undermålig journalistik”. Han ger Baksi ett tillfälle att föra fram propaganda:

Extremvänsterns huvudsakliga mål har aldrig varit att skapa “ett bättre samhälle”. Det är att KROSSA. Krossa kapitalismen, krossa demokratin, krossa ”USA-imperialismen”, krossa ”sionismen” och krossa “borgarstaten”. Det spelar alltså ingen större roll vad som kommer efter krossandet eller vad som händer med människorna i det samhälle som krossas. Extremvänstern drivs inte främst av idéer om förbättringar av människors liv utan av vad som bäst gagnar slutmålet, själva krossandet alltså. Det var man väldigt tydliga med på vart och vartannat plakat i 60-70-talens demonstrationståg.

Redan på slutet av 60-talet inledde ledande företrädare för den yttersta vänstern i hela Europa ett nära samarbete med de allra värsta terrorgrupperna i Mellanöstern. Det visas tydligt i IB-agenten Gunnar Ekbergs bok ’De ska ju ändå dö’. (Läs den!) Extremvänstern såg tydligt dessa gruppers enorma revolutionära potential, vilken också genomsyrade hela kulturen i Mellanöstern utanför Israel. De insåg också tidigt att den potentialen skulle kunna utnyttjas i den kamp de själva förde i Europa. När Sovjet upplöstes 1990 förvandlades de marxistiska terrorgrupperna i Mellanöstern i ett slag till islamistiska terrorgrupper. I princip var bara gruppernas namn nya. Många av medlemmarna var desamma.

Parallellt gick utvecklingen i Europa och USA åt olika håll. På ytan var 80-90-talen borgerlighetens årtionden då börshausserna avlöste varandra och ekonomierna liberaliserades och öppnades mot omvärlden. Det kalla kriget tog slut, återigen på ytan, och ”Högern” regerade, men under ytan fortgick vänsterns långa marsch genom institutionerna och dess grepp om medier och kulturliv blev närmast totalt, idag t.o.m. i USA. Också inom universitetsvärlden och statsförvaltningen stärkte man sitt grepp. Man dominerade alla opinionsplattformar och kunde producera ”forskningsrapporter” som skulle stärka de teser och argument man planerade att föra fram. ”Flyktingfrågan” gjordes till det allt överskuggande problemet i världen och det kunde bara lösas genom att ”flyktingarna” släpptes in i Europa.

”Flyktingarna” visade sig nästan uteslutande bestå av muslimer, men extremvänstern har egentligen aldrig brytt sig om verkliga flyktingar eller enskilda människor, lika lite som de bryr sig om “vanliga muslimer”. All sådan argumentation har bara ingått i ett konstruerat tankesystem som har skapats och utnyttjats som ett medel för att gagna slutmålet. (För att förstå hur det här har fungerat är det viktigt att känna till hur bolsjevikerna tidigt utvecklade språket som ett effektivt stridsmedel, som propaganda – agitprop, för att göra vitt svart och svart till vitt. KGBs bästa inflytelseagenter i väst genomgick dessutom under hela det kalla kriget kurser i psykologisk krigföring vid KGBs högkvarter i Moskva för att lära sig dessa metoder till fulländning. Svagheten är att eftersom orden bara används som vapen och det inte finns några äkta idéer och verkliga känslor bakom dem så blir språket lätt platt och plakatbetonat och ”debattören” avslöjas ofta av att han eller hon återupprepar lätt igenkännliga ”format” och mallar.)
Det multikulturella projektet har således setts som den effektivaste garanten för Den Slutliga Lösningen på Borgarfrågan. Anledningen är naturligtvis att det inte finns några mer radikala, hatiska, offervilliga och dödligt våldsamma och blodtörstiga “revolutionärer” på jorden än just islamisterna. Lyckas extremvänstern bara få in tillräckligt många totalt hänsynslösa mördare i Europa så är “världsrevolutionen” säkrad, så har uppenbarligen resonemangen gått. Av lätt förklarliga skäl går inte det att annonsera öppet, men det är anledningen till att extremvänstern ”råkar” vara för allt som kan leda till ökade konflikter i samhället, allt som kan minska statens förmåga att skydda medborgarna, allt som kan skada medborgarnas självkänsla och vilja att försvara sig och allt som kan gynna islamisternas frihet att ostört infiltrera våra samhällsfunktioner och etablera baser och försörjning i Europa. Det är också därför vänsteranhängarna så hätskt angriper alla tecken på att det är just så det förhåller sig, t.ex. alla diskussioner om islamisternas brottslighet och radikalisering och minsta antydan till risker för terrordåd. Därför vitpixlas bilder på kriminella. Därför får ingen forskning förekomma om etniska och kulturella faktorer bakom brottsligheten. Därför ökar inte våldtäkterna, bara offrens anmälningsbenägenhet. Därför är det tillåtet att angripa kristendomen med vilka medel som helst men inte islam. Därför ska kommuner betala skadestånd till alla som inte får bada i simhallarna med burkan på. Alla vänsterns olika kampanjer passar in i detta mönster.

Lars Vilks och Kurt Westergaard angrips därför inte så ursinnigt för att de ”sårar muslimer med en dum teckning”, utan för att de är på väg att på ett genialt enkelt sätt synliggöra islamisternas vildsinta och totalt oresonliga hat – och därmed riskera att rubba vänsterns planer – allt med ”en dum teckning”.

Varmt Konservativ (kr)

Posted: 18 marts 2010 - 17:28 - Svar

Om Jan Guillou och hans relation till sanningen och till sin familj kan man läsa i en mycket intressant artikel från Expressen 2003:

http://www.expressen.se/1.57963

Universalgeni

Posted: 18 marts 2010 - 17:31 - Svar

Min kommentar røg i spamfilteret. 😥

Ole Burde

Posted: 18 marts 2010 - 17:39 - Svar

En lille detalje ang. menneskelig reproduktion : Som naesten alle andre aspekter af det menneskelige adfaerdsmoenster , maa reproduktionen anses for at vaere et resultat af to vidt forskelleige mekanismer , den social/kulturelle og den instinktiv/genetiskt baserede komponent.
Den “kulturelle” komponent har faet et knock-out af kvindernes “frigoerelse” eller hvad man nu skal kalde det ; men hva’ med den genetiske komponent , reproduktions-INSTINKTET ? (=R.I. )
Der vil automatisk vaere kvinder som har et R.I. som er langt staerkere end gennemsittet , og de vil derfor statistisk set have stoerre cance for ikke ville foelge det sociale press til at saette karieren paa foerstepladsen .
Efter tilstraekkelig mange generationer vil et flertal i befolkningen vaere efterkommere af disse kvinder , selv om det paa nuvaerende tidspunkt maaske kun er nogle faa procent af befolkningen.
Men HVOR lang tid det vil tage er meget svaert at gaette paa . Maaske 120 aar.

“Life Will Find A Way “

Emeritus

Posted: 18 marts 2010 - 17:55 - Svar

Til Ole Burde.

Hvor i alverden fik du den tanke. Vittig (i ordets egentlige betydning) – og tankevækkende kommentar.

Med venlig hilsen

JensH

Posted: 18 marts 2010 - 18:36 - Svar

@Emeritus

“400.000 mennesker er blevet danske, fordi de føler sig som danske”

Hvor kom det der med at ‘føle sig Dansk’ ind i debatten?? Jeg redegjorde for nogle statistiske forhold, og har intet talt om at ‘føle sig Dansk’??

JensH

Posted: 18 marts 2010 - 20:12 - Svar

@Jan Christensen

“at Kaare R. Skou vender tilbage til TV2.”

Ja, jeg har med stor bedrøvelse læst det. Så skal vi igen til at høre på hans sure opstød over VKO-flertallet genrelt og DF i særdeleshed. Han og Kurt Strand burde begge arbejde på mere ‘holdningsprægede’ medier som Information eller Politken. Der ville deres særegne form for ‘journalistik passe meget bedre.

Emeritus

Posted: 18 marts 2010 - 21:11 - Svar

Til JensH.
Rigtigt. Men som altid fører statistisk materiale både til overvejelser, eftertanke, undren og uforudsete tankespring. Der er gode grunde til, at man fører statistik, og at man politisk vildleder, når tallene bliver for tydelige eller chokerer. Eftersom denne blog hovedsageligt handler om indvandringen og det pres, disse ‘statistiske forhold’ sætter nationen under, er tankespringet til, hvad der mon kvalificerer de 400.000 som danskere ikke overraskende for mig og burde heller ikke være det for dig. Jeg synes, at jeg i min kommentar bestemt ikke lagde skjul på, hvad det var for en fristelse, jeg ikke kunne modstå, og hvad det så endte med, at jeg ironiserede over. Ironien var i øvrigt ikke vendt mod dig, som jo netop nøjedes med at forholde dig neutralt til emnet, men mod den formelle politiske og juridiske antagelse om, at blot man har opnået statsborgerskab, er man pr. definition dansk, og den hellige grav vel forvaret.

Med venlig hilsen

Ole Burde

Posted: 18 marts 2010 - 21:21 - Svar

@Emeritus
Hvor kommer tanker fra ? I det her tilfaelde indefra. Mangt og meget er blevet sagt om det sygeligt lave foedselstal i vesteuropa , for mig har det altid vaeret en selvfoelgelighed at naturen er meget staerkere end det museums-blllede som er den politisk korrekte holdning til den.
R.I. virker foroevrigt paa mange gensidigt forstaerknde maader , hvoraf koensdriften kun er den mest omtalte….

Universalgeni

Posted: 18 marts 2010 - 21:45 - Svar

Noget helt andet er: hvad vil man stille op, den dag der ikke er flere lokomotiver tilbage, der kan trække de fattige lande? Europa går til i vold og social nød. Velfæren bryder sammen og inden længe vil vi ikke længere have noget at dele ud af. Europæerne vil for en dels vedkommende være rejst ud af EU-området, der vil være reduceret til slum. Andre lever i befæstede enklaver. USA får samme problemer, for de gentager vores fejl.

Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Hvad vil pseudoeliten stille op, når alle lokomotiver er væk?

  Peter Buch

  Posted: 19 marts 2010 - 06:29 - Svar

  Universalgeni

  Pseudoeliten kunne tænkes at blive betydelig mindre i størrelse og indflydelse når økonomiske lokomotiver, ikke mere ved deres lokale bundethed med hensyn til tildelinger og tilstedeværelse giver baggrunden for dens virke, størrelse og fremtrædende rolle i medier med videre.

  At en større del af erhvervslivet overgår til at skulle arbejde mere på deciderede markedsvilkår, og ikke være offentligt bevilliget samt for nogle fattige lande på kriminel baggrund (kriminalitet, udbredt korruption, nepotisme etc.) opretholdt, ses herfra dog som en krævet imødekommet betingelse for større ændringer med hensyn til pseudoeliter.
  Dette være generelt, og meget kort beskrevet.

Emeritus

Posted: 19 marts 2010 - 00:30 - Svar

Til varmt konservativ.

Din forklaring er fint i tråd med Snaphanens postering om samme emne. Jeg kan godt lide, at der er konsistens i dit synspunkt.

Med venlig hilsen

  Peter Buch

  Posted: 19 marts 2010 - 00:45 - Svar

  Beklageligvis sletter Systemet min kommentar om din i mine øjne forkerte brug af begrebet bæredygtighed i forbindelse med befolkningstal.
  Dette blot til orientering.
  Med venlig hilsen

Peter Buch

Posted: 19 marts 2010 - 06:55 - Svar

Fortsat kommentar fra 18/3 2010 kl. 8:00

Modsætningen mellem hævdet demokrati ( demokrati er definitorisk forklaret forhåbentlig stadig lig- folkets styre) og virkeligheden viste sig tydeligt, ved de afstemninger der var om traktatforslaget, der afvist ved folkeafstemninger i Frankrig og Holland i en omskrevet størrelse benævnt Lissabon-traktaten blev vedtaget af samtlige europæiske landes valgte repræsentanter og ved en enkelt folkeafstemning i Irland.
Skulle der her som andetsteds være tale om fejl i gengivelsen af foregåede begivenheder, håber jeg den lærde læser gør opmærksom på det.

At der ikke – undtaget Irland- i det af Lissabon-traktaten dækkende landes område er demokratisk folkestyre med en udbredt overensstemmelse mellem folkets opfattelse og besluttet politik og vedtagne tiltag, men det er valgte repræsentanter og ikke-valgte personer og gruppe der reelt har magten skulle således være tydeligt, at tale om demokrati som eksisterende styreform under disse betingelser- en decideret løgn.
Fortsættes muligvis…

Peter Buch

Posted: 19 marts 2010 - 06:58 - Svar

Emeritus

Min kommentar til din brug af begrebet bæredygtighed er nu synlig.

Peter Buch

Posted: 19 marts 2010 - 11:28 - Svar

Fortsat kommentar ender her.
Indtil videre i det mindste, da andet kræver tilstedeværelse og opmærksomhed.

Universalgeni

Posted: 19 marts 2010 - 18:50 - Svar

Pseudoeliten er præget af influenza-synet. De tror, balladen med indvandrerne er noget, der vil gå over af sig selv. De har ikke erkendt, at der er tale om 2 uforenlige kulturer, når det gælder Vesten og islam.

Emeritus

Posted: 19 marts 2010 - 20:05 - Svar

Til Peter Buch.

Du har ganske ret. Ordet ‘bæredygtig’ anvendt i den sammenhæng var malplaceret. Vi skal være meget opmærksomme på vort sprog og den rette brug af dets begreber. Jeg regnede heller ikke med, at jeg ville slippe godt fra mit forehavende. Men jeg lod alligevel ordet stå og lukkede øjnene.

Med venlig hilsen

Peter Buch

Posted: 19 marts 2010 - 20:22 - Svar

Emeritus

Indholdet er der som vanligt i dine kommentarer lidet at tilføje, så en lejlighedsvis sproglig fejlfinder som undertegnede måtte ty til formerne- relationer implicit anvendt i sproget- for da at få ytringsiveren stillet.

Venlige hilsner

Emeritus

Posted: 19 marts 2010 - 20:40 - Svar

Til Universalgeni.
Parallellen til Islam som en influenza-tilstand er meget nærliggende. Balladen går i sig selv, men kun indtil næste gang. Og vi slipper aldrig af med problemet.
Vil man se optimistisk på sagen, kan man sige, at vi reagerer sundt i begge tilfælde. Immunforsvaret holdes intakt. Men metaforen halter, for problemet er ikke kun cyklisk, men også dynamisk på grund af tilvandringens vægt over tid.
Jo større andelen er, som ikke føler sig som en del af det danske fællesskab, desto farligere vil det være for nationen, og desto sværere vil det være for staten at bevare magtmonopolet og dermed evnen til at hævde sin suverænitet. Skrækscenariet vil for mig være, at Danmark ender som en fejlslagen stat på grund af uudryddelige og fjendtligtsindede særinteresser blandt de befolkningsgrupper, landet modtager, grupper som påviseligt og kontinuert vokser i antal. Fra 2006 til 2009 har vi f.eks. øget andelen af nytilkomne med rundt regnet 100.000 tilvandrede ikke-danskere fra et rundt regnet niveau på 5.4 mio. til 5.5 mio. Man har lyttet til kritikken hævdes det. Men hvilken del af kritikken er det mon? Påfaldende er det i hvert fald, at den økonomiske krise ikke synes at påvirke tilstrømningen af fremmede, for befolkningstallet fortsætter åbenbart med at vokse med uformindsket styrke. Til hvilke arbejdspladser mon? – Man har ikke lyttet efter min mening.

Med venlig hilsen

  Universalgeni

  Posted: 19 marts 2010 - 20:56 - Svar

  Situationen er jo katastrofal for venstrefløjen. Alt hvad de rører ved falder fra hinanden og sådan har det været i årtier. Socialismen/kommunisme, faldt fra hinanden. Klimahysteriet holdt ikke. Overbefolkningsspøgelset eksisterede ikke. Racismen dukkede aldrig op. Multikulturen holdt ikke. Integration fandt ikke sted. EU er en dårlig ide.

  Desperationen er til at føle på. For hvad skal der ske, den dag de siger: ok, vi tog fejl, multikultur dur ikke. Indvandringen skulle ikke have fundet sted. EU kan ikke bruges. Vi var udemokratiske mht. EU og indvandring.

  Hvordan kommer vi videre derfra? De er ikke helt klar til at begynde at diskutere, hvordan vi tilbagefører udviklingen.

Peter Buch

Posted: 20 marts 2010 - 12:04 - Svar

http://www.sappho.dk/wilders-er-en-helt.htm

Det mener jeg også, men derudover er det jo mangel på støtte til det han står for, der dels har muliggjort en indvandring af det format og de følger det har medført, dels en udbredt forøgelse af offentlige udgifter fra ALLE SIDER af det politiske spektrum- stort set- der i allerhøjeste grad sammen med samme politiske repræsentanters villige laden andre tage deres før eksisterende lokale ansvar og beslutningsmyndighed på sig, der medvirker til krisers rasen og problemerne. Dette set herfra naturligvis.

Leave a Comment