10
okt
Seneste opdatering: 10/10-10 kl. 2235
80 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...
Copyright Julia Caesar, Snaphanen och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Det blåser isande kalla vindar genom Sverige. De hat- och lynchstämningar som härjar efter riksdagsvalet i september saknar motsvarighet i vårt land i modern tid. Sverige rämnar inför våra ögon. Landet klyvs längs skiljelinjer som splittrar familjer och skiljer vänner, par, släktingar och arbetskamrater åt i oförsonliga grupperingar.

Splittring av det här slaget är något av det farligaste som kan inträffa i ett land. Hela den västerländska demokratin som politisk idé förutsätter att befolkningen sluter upp kring någotsånär gemensamma värderingar och en lojalitet mot det samhälle man lever i. Denna demokratiska grund är i dag svårt sargad i Sverige. Och den person som har det yttersta ansvaret att försöka ena folket, statsminister Fredrik Reinfeldt (m), tiger. Han låter det ske. Därmed tar han på sig ett mycket stort ansvar för det som brukar följa när ett land splittras: förföljelse, misshandel, attentat och mord – samtliga av politiska skäl.

Det är så här inbördeskrig brukar börja. Vi har sett det förut – hittills inte i Sverige men i många andra länder, till exempel på Balkan under 1990-talet, med folkmord och etnisk rensning av tusentals människor. Vi såg det i den holländska valrörelsen 2002 när politikern och sociologiprofessorn Pim Fortuyn (1948-2002) sköts till döds av vänsteraktivisten Volkert van der Graaf. Pim Fortuyn hade gjort det som ingen annan holländsk politiker dittills hade vågat: han introducerade invandringspolitiken i den politiska debatten och pekade på det som effektivt hade tystats ned, nämligen problem som invandringen hade fört med sig. Det mordmotiv som van der Graaf uppgav under rättegången var att han ”ville stoppa Fortuyn från att framställa muslimer som syndabockar”. Dådet kom inte till ur tomma intet. Det föddes ur ett politiskt klimat och hetsstämningar som gjorde mord på meningsmotståndare till en legitim handling.

Nästa politiska mord

Sverige står, som jag ser det, på randen till liknande händelser. Man ska inte underskatta styrkan i det hat som alltid riktas mot budbärare av obehagliga budskap. Under antiken stenades de som kom med icke önskvärda nyheter. Det är ett hat som kan löpa amok i ett politiskt klimat där landets styrande inte vill eller förmår sätta gränser för hat, hets och galopperande grupprocesser. Jag blir inte förvånad om offret för nästa politikermord är en Sverigedemokrat. I så fall kommer han eller hon av media att få sin liksvepning kantad med en banderoll med texten ”Skyll dig själv”.

Nyligen misshandlades av politiska skäl den syrianske kristne SD-politikern Issa Issa, 31, i Göteborg av ett 40-tal män sedan han fått sina fönster krossade av kastade stenar.

Issa fick 18 knivhugg och kommer att få men för livet. Han lämnar nu partiet. I media har misshandeln tonats ned på ett sätt som inte skulle ske om offret företrädde vilket annat som helst av övriga partier. Vad media inte har berättat är att även Issas gamla mamma misshandlades så svårt att hon förlorade medvetandet.

Grunden för politiska mord är alltid en splittring och uppdelning av befolkningen i olika läger som genom misstro, våld, beskyllningar, uteslutning och förföljelse spelas ut mot varandra. Det första offret i en sådan splittring är den grundläggande tilliten mellan människor som gemensamt bygger samhället – känslan av att höra till ett sammanhang där man litar på varandra och varandras goda avsikter. När den sociala tilliten rämnar är landet obönhörligen i en farlig utförsbacke. Det som till en början såg ut som en liten obetydlig spricka kan genom sprängkraften i de psykologiska mekanismer som driver grupprocesser snabbt sätta ett land i brand bortom all kontroll. Omedvetenhet och politisk naivitet kan få förödande konsekvenser. Vi känner dem alltför väl. Sverige har hittills varit förskonat. Men efter den 19 september ringer åtminstone mina varningsklockor. Vi är många som har spärrat upp ögonen över det som har hänt under de tre veckor som gått efter riksdagsvalet. Många är vi som har gått in i en ”Post Election Depression” och inte vill tro att det vi upplever är sant. Snart väcker någon oss ur mardrömmen och säger att allting är bra igen.

Tyvärr kommer det inte att ske. I ett samhällsklimat där endast officiellt påbjudna åsikter får existera smyger sig rädslan och otryggheten på som ett isande vinddrag genom en glipa i kläderna. Dagens Sverige är en åsiktsdiktatur. När demoniseringen och förföljelsen av meningsmotståndare tillåts gå tillräckligt långt ger man full legitimitet åt hatet mot allt som avviker från det sanktionerade. Det är en extremt farlig situation. Tyvärr är verkligheten den att Sverige aldrig mer kommer att bli sig likt. Det Sverige som vi trodde var vårt och där tilliten var självklar finns inte längre.

Rör inte min livslögn!

På själva valdagen får jag ett mail från en av mina bästa vänner. Hon meddelar att hon säger upp bekantskapen med mig. Hon har läst några av mina krönikor här på Snaphanen och ”fått en chock”. För henne är det skäl nog att avsluta en vänskap som har funnits i årtionden. Alla som på något sätt har engagerat sig i debatten om invandringspolitik och mångkultur berättar samma sak. De blir lämnade av vänner som inte orkar med fakta och verklighet utan föredrar att förskansa sig i illusionernas värld och fortsätta kvittera medlemskap i de politiskt korrektas skara. I en parodi på Aftonbladets ihåligt falskklingande ”Vi gillar olika”-kampanj uttrycker någon det så här på Facebook: ”RÖR INTE MIN LIVSLÖGN”.

Politiska och andra åsiktsskillnader borde kunna rymmas inom ramarna för våra nära relationer, familje-, vän- eller kärleksrelationer. Det har sällan varit något problem i Sverige hittills. Men nu upplever vi något helt nytt. Nu handlar det om skillnader som obönhörligen skär som rakblad tvärs igenom alla typer av grupperingar och tillhörigheter, även de som utgör väsentliga delar av vår trygghet. En ung adopterad kvinna berättar på ett nätforum att hon har brutit kontakten med sin far sedan hon fått reda på att han röstade på Sverigedemokraterna. Hans röstsedel väger för henne tyngre än att han har räddat henne ur slummen och gett henne ett liv.

Liknande berättelser hörs överallt. Efter valet har jag tagit del av flera. Barn bryter med sina föräldrar, föräldrar bryter med sina barn. Samtal tystnar vid familjemiddagar, mellan vänner, vid fikabordet på jobbet. Det finns klyftor som inte kan överbryggas. Vissa ämnen får inte beröras. I så fall riskerar man att bli utfrusen och gå en säker social död till mötes. Det är en fruktansvärd tragedi som pågår. Det tystnade samtalet förlamar Sverige. Men vad är egentligen alternativet? En annan vän skriver:

”Det är för jävligt att mista gamla vänner på grund av politik. Men det händer överallt, och det kommer att accelerera. Man har egentligen inget val. Man måste vara trogen mot sitt samvete. Det är viktigare än vänner. Sig själv ska man leva med hela tiden.”

Skiljelinjerna klyver landet

En skiljelinje går mellan dem som vill ha fortsatt massinvandring och dem som vågar ifrågasätta den i ett samhälle som har påbjudit mångkultur som officiell norm. Den skarpaste skiljelinjen, av blankt kirurgiskt stål, går mellan de 5,7 procent eller 340 000 personer som röstade in Sverigedemokraterna och därmed enligt media ”röstade in hatet” i riksdagen och de som inte gjorde det. Många i den senare kategorin uttrycker en chock inför valresultatet, trots att deras 94,3 procent borde kännas som en högst betryggande majoritet för fortsatt massinvandring och mångkulturalisering av Sverige.

Skiljelinjerna klyver landet i delar. På nätforumet Facebook växer hatet och gruppmobbingen till groteska proportioner. Detta är inget annat än en masspsykos.

”Ta bort mig från din vänlista om du röstade på SD. Det är min demokratiska rättighet att inte vilja ha med dig att göra. ”

”FB-vänner, om några av er, mot all förmodan, har röstat på SD, så ber jag er i all vänlighet att avlägsna er från min vänlista. Vi har ingenting gemensamt. Ni går emot allt jag står för. Mina vänner är vidsynta, varmhjärtade, solidariska människor som tar strid för mänskliga rättigheter och allas lika värde.”

”vill att alla som röstade på nassarna tar bort mig från sin vänlista!!!”

”Jag kommer aldrig att stödja SD. Ni idioter på min Facebook som gör det får väldigt gärna ta bort mig som vän. För min del är ni förlorade själar som aldrig kan räddas! Jag hoppas vi överlever detta helvete och går segrande ur det hela. Vi är starkare och smartare än det här fiaskot!”

”Enligt statistiken så har 10,6 av mina vänner på FB röstat på SD, ni kan vänligen avlägsna er från min vänlista. Vi har ingenting gemensamt och går emot allt jag står för.”

”Om du outar dig som positiv mot Sverigedemokraterna så ryker du från min vänlista lika fort som du outar dig. Så är det bara.”

”En halv miljon människor röstade in SD i riksdagen – är du en av dom? Ta bort mig som vän. Vi ses aldrig mer igen.”

”Skriver som alla andra, NEJ skriver värre än dom andra. Röstade ni på SD så kan ni ta bort mig som vän och sen gå och skära handlederna av er, stoppa huvudet i arslet på er själva och gräv fram lite vett. Välkommen till 2010 och inte 1925 jävla rasisthoror !”

”Om jag, mot förmodan, skulle ha någon av Sveriges ca 450 000 Sverigedemokrater som ‘vän’ här på FB så ber jag dig vänligt men bestämt att ta bort dig själv, följt av ett dra åt helvete.”

Tystnaden är ett nederlag för det demokratiska samtalet

När mobbing- och utstötningsmekanismer mot oliktänkande tillåts härja fritt tar många människor sin tillflykt in i tystnad och apati – en tystnad som lägger sig som en tung blöt filt över landet. De lever i ett slags politisk exil i sitt eget land. Vem kan döma dem? Vem utsätter sig frivilligt för att bli utfrusen ur mänsklig gemenskap? För ett land är det en fullkomligt förödande tystnad, ett totalt nederlag för det demokratiska samtalet.

I en artikel på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt skriver Gunnar Sandelin, journalist och socionom:

”När jag gick på gymnasiet i slutet av 60-talet sa en av mina mest framsynta lärare att det som i grunden kännetecknar det goda samhället är medborgarnas frihet från fruktan. Att öppet våga ventilera sina åsikter i såväl den privata sfären som i det offentliga rummet borde vara varje demokratis hörnsten. Lärarens ord speglar ett samhällsklimat som gradvis har brutits ned och som jag i dag betraktar som förlorat.”

Gunnar Sandelin är inte ensam om att betrakta det goda, öppna samhällsklimatet som förlorat. Det är försvunnet och kommer aldrig tillbaka. Klyftorna är för djupa, misstron för stark. Vårt gemensamma andliga luftrum impregneras istället med rädsla, undfallenhet, misstänksamhet, skräck, förljugenhet och angiveri. I Sverige kan människor inte längre vara sig själva, vågar inte vara sanna med vilka de är. Tystnad är det farligaste som finns för ett land. Den är en tydligare signal än något annat om att landet inte längre är en demokrati utan är på väg mot totalitarism.

Folket ohjälpligt splittrat?

När hat- och lynchstämningar ger fritt spelrum för allvarlig och djupgående splittring av medborgarna, för hatbrott, misshandel och förföljelse av politiska skäl åligger det landets ledande politiker att lugna och ena folket, att ingjuta hopp och framtidstro istället för rädsla och misstänksamhet. Det är statsminister Fredrik Reinfeldts ansvar att göra det, eller åtminstone göra ett försök. Det har statsministern inte gjort. Hans tystnad talar. Den skriker. Kanske vill Fredrik Reinfeldt inte säga något. Kanske är han nöjd med tillståndet i Sverige. Kanske vet han att folket till följd av en långvarig och totalt ansvarslös invandringspolitik är ohjälpligt splittrat och inser det hopplösa i att försöka gjuta olja på vågorna. Oavsett vilka hans skäl är bär han tillsammans med den etikbefriade journalistkåren ett tungt ansvar för eventuella kommande våldsdåd mot ett demokratiskt invalt parti i riksdagen, Sverigedemokraterna.

Jag skrev att media bär ett mycket tungt ansvar för de stämningar som råder. Under hela valrörelsen och flera år dessförinnan har en hatstämning piskats upp mot Sverigedemokraterna. Redan inför valet 2002 gick exempelvis radions dåvarande Ekochef Staffan Sonning ut med påbud att SD skulle bojkottas från egen tid i sändningarna. Ekomedarbetarna beordrades att när partiet över huvud taget nämndes – vilket i det längsta skulle undvikas – skulle det alltid ske med prefixet ”främlingsfientlig”.

Det journalisterna i enlighet med sitt professionella uppdrag borde ha gjort är att kritiskt granska SD:s politik och behandla partiet precis likadant som alla andra partier. Istället har journalisterna ägnat sig åt att med alla medel försöka förhindra SD från att komma in i riksdagen. Först genom att så långt möjligt tiga ihjäl partiet. När den taktiken misslyckades övergick journalisterna till demonisering, marginalisering och skandalisering. Tro det eller ej, men i senaste numret av journalisternas fackförbundstidning Journalisten skriver tidningens chefredaktör Helena Giertta under rubriken ”För snälla mot SD”:

”Vi verkar också ha ett annat, rent journalistiskt problem med SD.Många tycker instinktivt illa om partiets politik och verkar försöka kompensera det genom att vara mindre kritiska i sina frågor. Följdfrågorna blir snällare eller uteblir helt, kanske tror vi att korkade uttalanden står för sig själva.”

Längre ned skriver Helena Giertta:

”Men om vi har skäl att idka självkritik så har vi också skäl att vara stolta. Faktakontrollen av partiernas påståenden har varit utmärkt.”

Så talar en journalistföreträdare som lever i den bästa av världar.

Biskopen och avgrundsvänstern

Floden av skräckexempel är bredare än Ganges. Men jag nöjer mig med att ge ett par exempel på några av de mest hårresande företeelserna under veckorna efter valet. Som bekant reste sig SD:s närvarande riksdagsledamöter och tågade ut under biskop Eva Brunnes predikan i Storkyrkan i samband med riksdagens öppnande. Biskopen är en värdig representant för den politiserade svenska kyrkan med dess inriktning på HBT-lobbyn, halalslakt, islam och mångkultur inklusive att propagera för illegala invandrare utan asylskäl.

Det som utlöste SD-ledamöternas protest var följande ord ur biskopens mun:

”I går kväll samlades många tusen människor i Stockholm och i olika delar av landet för att ge sin mening till känna. Ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor.”

Det Eva Brunne talar om är den demonstration kvällen innan där hon själv deltog och sällade sig till avgrundsvänstern och deras meningsyttringar och protester mot valresultatet. Demonstrationen var direkt riktad mot SD. Brunne själv är socialdemokrat men såg uppenbarligen inga hinder mot att göra gemensam sak med vänsterns våldsaktivister.Motvilligt erkände hon senare i TV-intervjuer att hon själv hade deltagit i den demonstration hon åberopade från predikstolen – men hävdade att hon inte förstod innebörden av den. Hon ville ju bara demonstrera för människovärdet.

”Alla människors lika värde”

Bloggen Ad Acta skriver:

”Eva Brunne är socialdemokrat och Sveriges första öppet homosexuella biskop. Hon är 56 år gammal och har tillsammans med sin lesbiska partner adopterat en fyraårig pojke. Hon har firat ”Kärlekens Mässa” på Pridefestivalen. Hon har i en krönika rubricerad ”Visa gästfrihet och få änglar till gäster” tagit ställning för ökad invandring. Hennes valspråk är ”gör inte skillnad på människor”. Hon säger sig känna ”engagemang för det mångkulturella”. Hon har uppgivit att hon tar upp rasism och alla människors lika värde ”i stort sett varje gång hon predikar”. Hon lyssnar helst på proggmusik och hennes förebild är Barack Obama. Hon har demonstrerat mot att SD, helt i enlighet med folkviljan, har tagit plats i riksdagen. Eva Brunne är, kort sagt, den politiska korrektheten inkarnerad. Hennes åsikter är så stereotypa att man undrar om hon är produkten av något topphemligt statligt program för indoktrinering genom hjärntvätt. Att hon hyser en intensiv motvilja mot Sverigedemokraterna behöver man inte vara någon Pythagoras för att räkna ut.”

Många tackar Eva Brunne för det hon gjorde. Måttet är rågat. Nu begär de sitt utträde ur kyrkan. Brunne fick svenska kyrkan att framstå tydligt i all sin ynkliga politiserade dager. Kyrkan, inte som en tillflyktsort för själen och hugsvalelse från tillvarons stress och konflikter – utan en vänsteraktivist som lierar sig med den politiska makten och de mest högljudda lobbyisterna. En kyrka som lämnar själarna därhän. Jag är glad att jag gick ur kyrkan på min 18-årsdag. Annars hade jag gjort det nu.

Medias bedrägeri

Händelsen fick enorm uppmärksamhet i media. ”Orden SD inte tålde” trumpetar Svenska Dagbladet i krigsstil på sin förstasida den 6 oktober. Men flertalet byggde sin text på TT:s version och återgivande av Eva Brunnes predikan. Och där har ett stycke av texten utelämnats – just de meningar som syftade på demonstrationen mot SD där biskopen deltog. Så var fallet med Svenska Dagbladets nätupplaga:

Dagens Nyheter och Aftonbladet följde samma agenda, givetvis med syftet att misskreditera de Sverigedemokrater som valde att lämna kyrkan i protest. Rent bedrägeri med andra ord.

Med självsäkerheten hos en Titanic stävar skutan Sverige vidare mot ett oundvikligt skeppsbrott. På bryggan står kapten Reinfeldt utrustad med ögonbindel och öronproppar. Sjökortet är sedan länge borttappat. Vid årorna sitter journalistkåren och ror så att svetten lackar. Målet är detsamma – mångkultur till varje pris. Det sista Titanics tredjeklasspassagerare hörde fartygsorkestern spela var ”Närmare Gud till dig”. Kanske kan Eva Brunne någon variant av den.
Och precis som på Titanic räcker inte livbåtarna till för alla. Överraskningen blir total.

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter


Valget: Snaphanen i Sverige: Sverige vandt.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Stefan

Posted: 10 oktober 2010 - 04:44 - Svar

Mycket väl skrivet. En god summering av situationen. Något kommer troligen att hända i Sverige inom kort, när allt spårar ur. Det må ta en månad eller åratal; men läget är ohållbart. Ohly…… Vilket projekt att hitta 340 000 väljare som röstat på SD och sedan kasta ut dessa ur staten Sverige. Ska vi fråntas medborgarskapet också?

7891

Posted: 10 oktober 2010 - 06:20 - Svar

Biskopen kommer ikke til å forandre noen ting. Alle forstår at prekenen var politisk, og en naturlig fiendtlig handling av motstanderne. SD må heretter være mer forsiktig med institusjoner hvor det er sikre fiender, som kirken og universitetene.

SD bør hamre på lovløsheten, forbrytelsene, og krenkelsene som innvandrerne daglig begår mot svenskene. Dette irriterer folk. Forbrytelser, vold, tvang, moralpoliti, og liknende er det som interesserer mest, og dette må det hamres på uten opphør. Her ligger kraften.

bengt

Posted: 10 oktober 2010 - 06:57 - Svar

Tack för sann skakande läsning som på pricken beskriver dagens situation och den känsla som finns inom en.Gick in på pastorsexpedition i den församling jag tillhör i fredags och lämnade fram utträdesblanketten till den kvinnliga kyrkoherde som satt där och motiverade mitt utträde med den kränkande behandling biskop Brunne utsatt ett demokratiskt valt riksdagsparti. Det var inte med glädje jag gjorde men det var nödvändigt för min egen inre frid.Har köpt din bok och tänker då och då köpa den för att ge bort som present också ett sätt att sprida dina alster. Din tid i ljuset kommer men ännu är inte tiden mogen att kliva fram eftersom läget är nästan utom kontroll som du har beskrivit i dagens krönika.
Bengt

LN

Posted: 10 oktober 2010 - 07:10 - Svar

Genom ett felklick hamnade jag på Snaphanen från den 21 december 2004.
Rubriken lyder:
*Svenskerne – Europas ihærdigste anti muslimer*
Ser jag i syne?
Texten är något förvirrande!

»Kolliderar frontalt [rubriken, således] med svenska politikers utläggningar om varför det inte finns ett “främlingsfientligt” parti av någon betydelse i landet. Ett tyskt analysinstitut har frågat dem och de har svarat. Det har ingen svensk politiker gjort tidigare – de har hycklat, de har ljugit, de har kört över vem som helst och på ett hasardartat sätt har de realiserat ut landet. (Den tyska undersökningen får knappt någon uppmärksamhet i svensk press). Särskilt i Danmark, Holland och Sverige är motviljan mot muslimer stor, visar denna europeiska åsiktsundersökning….Helt i topp ligger Sverige.«
http://snaphanen.dk/2004/12/21/svenskerne-europas-ih%c3%a6rdigste-anti -muslimer/
– – – – –
Dagens krönika sammanfattar situationen i riket 6 år senare.

Fortfarande hycklar, ljuger och förnekar 7-klöverns politiker. Fortfarandene är man idogt sysselsatt med att sälja ut landet – dvs byta ut befolkninen. Det lilla som blir kvar kan man sedan avyttra vid en ‘galen prisfest’ hos ÖoB (Överskottsbolaget, som startades 1954 av det svenska försvaret, då man skulle sälja ut allt som hade med det nedlagda Kavalleriet att göra).

LN

Posted: 10 oktober 2010 - 07:59 - Svar

En 6-års återblick – efter åttatusen bloggpostningar med åtta miljoner besök – gör också en förvånande optimistisk Dymphna på ‘Gates of Vienna’. Kanske är det omöjligt att vara pessimistisk när man i sin bloggpost i huvudsak avhandlar A.A. Milne?

»Islam is more aggressive and arrogant than ever. We learned slowly that jihad is forever until it is vanquished. We understand so much more fully now the strictures of Sharia and how inflexible are the laws under which every Muslim back is bent. But Islam will not prevail; supremacist ideologies never do. People may go through great travail before it is cut down to size, but circumstance and custom will prevail against this invader and annihilator of cultures. It will not stand.«

http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/10/staying-six-forever-and-ever .html

Nordbo

Posted: 10 oktober 2010 - 10:11 - Svar

Ja, det är så oerhört svagt av dem som framställer sig själva som ledare att hantera saken på ett så infantilt och dumt sätt. Jag trodde jag var desillusionerad av politiker och journalister tidigare, men den sista tiden har de överträffat sig själva ynkedom, feghet och lögnaktighet. Det bådar inte gott för framtiden.
Men samtidigt har en del modiga människo trätt fram: Ulf Nilsson skrev om “Världsmästarna” i Expressen och vi har Sandelins artikel och Marcus Birro har också skrivit saker som inte följer den trötta och förljugna PK-mallen.

Magentan

Posted: 10 oktober 2010 - 10:59 - Svar

Tack Julia för att du återkommer och inte överger oss sanningstörstande läsare!

Beträffande Reinfeldts tystnad så bryter han den vid enstaka tillfällen. Inte för att lugna dock, utan snarare för att slänga in ytterligare bränsle i elden.

I Sveriges näst största morgontidning, Göteborgs-Posten, kunde man den 7 oktober läsa följande hårresande, alltigenom lögnaktiga uttalande av vår statsminister:

”De, Sverigedemokraterna, hävdar ju att det är människorna, inte systemet, som det är fel på; att de skall ut därför att de ser annorlunda ut än vi.”

Ytterligare ett sensationellt uttalande från vår statsminister som kan läggas till hans lista med lögner och klavertramp.

Folkeskolelæreren

Posted: 10 oktober 2010 - 11:15 - Svar

Til bestyrerne for Snaphanen. Jeg er en ivrig læser af Snaphanen og Uriasposten m.m. Kan teksterne eventuelt gøres tilgængelige på dansk, specielt tænker jeg på disse posteringer af Julia Caesar. Jeg tror ikke jeg er den eneste som har svært ved det svenske. Jeg tror vi er en del som er af den årgang hvor socialisterne for alvor satte sig på uddannelsesvæsenet, 1980 og frem (Dvs at vi ikke har lært ret meget, slet ikke de nordiske sprog) samtidigt er bosiddende i Jylland og aldrig rigtigt har foretrukket en sommerferie i Sverige og derfor ikke forstår det svenske sprog. Selv om man kan læse teksten sådan lidt overordnet, så er det alle de små nuancer som ryger og dermed helhedsforståelsen. Jeg synes at kunne fornemme at det er artige sager J.C. skriver om og derfor er ret nysgerrig. Google translate er ikke en mulighed for det giver ofte underlige sætninger osv. Der kunne jo være nogle af læserne som eventuelt har lyst til at oversætte og så kunne man på posteringen lave et link til den “danske” version.

  steen

  Posted: 10 oktober 2010 - 12:10 - Svar

  @ Folkeskolelæreren: Vi ved, der kan være et problem, vi er globaliserede, vi kan ikke tale svensk, sønderjyderne taler ikke længere tysk, men vi har desværre slet ikke ressourcer til det. En sjælden gang oversætter vi lidt tysk, som du ser. Men hvis der er en ihærdig, god oversætter derude, så mail os, så får vi det godkendt af forfatteren.

  Iøvrigt er det næppe skolens eventuelle elendighed. Vi lærte os svensk som børn i tresserne via svensk tv (ligesom sønderjyderne lærte sig tysk) – meget hurtigere end nogen skole kunne lære os det. Pædagoger lider ofte af selvovervurdering. Ikke alt er deres skyld. Men der er för jävligt at høre danskere tale engelsk med deres svenske og tyske sproglige kusiner.

  Hvilket minder mig om en tanke, der kommer tilbage med store mellemrum: De der hader denne blog, – og de findes jo – skulle måske i stedet nøjes med fokusere på “det store uselviske arbejde”, vi jo gør for skandinavismen. Hvad med et lille stipendium, Nordisk Råd ?

   LFPC

   Posted: 10 oktober 2010 - 12:39 - Svar

   Hvis det drejer sig om enkelte uklarheder kan man måske i nogle situationer klare sig med Google Translate. Ingen gider vel læse en længere maskinoversat tekst, men er forståelsen god nok til at forstå det meste af teksten kan Google måske lige give det sidste.

   Affe

   Posted: 10 oktober 2010 - 15:59 - Svar

   Jag brukar använda google translate. Jag tycker det fungerar hyfsat från danska till svenska åtminstone.
   Isabellas blogg har en snitsig funktion för de som inte har google toolbar installerat.
   Under rubriken “Bojkotta Brandos” kan man klicka på “Översätt” och snabbt och enkelt välja bland några förvalda språk.
   http://www.skrivkonst.net/2010/10/01/bojkotta-brandos/

    jdm

    Posted: 10 oktober 2010 - 22:01 -

    Hvem skulle have et behov på at oversætte fra dansk? Til dansk, muligvis til englelsk, men fra dansk? Verden er af lave.

    Jeg driller.;-)

   Liva

   Posted: 11 oktober 2010 - 16:30 - Svar

   Der burde være nogle fonde at søge om støtte hos. Også til udgivelse af Julias bøger på dansk – og på engelsk.

  Victor

  Posted: 10 oktober 2010 - 12:46 - Svar

  Undskyld – jeg plejer at lægge vægt på en ordentlig tone; men her vil jeg gøre en undtagelse. SÅ LÆR DA SVENSK!!! Så simpelt er det. Livet er for kort til dårlige undskyldninger, når det gælder danskere, der ikke har gidet lære det sprog – og omvendt.

  I øvrigt har Lars Olsen en klumme i dag, som bekræfter min mistanke: At ghettoindsatsen risikerer at skabe flere ghettoer…

  http://jp.dk/opinion/klumme/article2209780.ece

   Marit

   Posted: 10 oktober 2010 - 13:08 - Svar

   Angående skandinaviske språk : Jeg vil påstå at norsk, svensk og dansk er samme språk, bare ulike DIALEKTER. Ved å ha norsk som morsmål, leser jeg både dansk og svensk uten nevneverdige problemer.

    Victor

    Posted: 10 oktober 2010 - 13:36 -

    Fuldkommen enig….men jeg siger det ikke højt. I hvert fald ikke i Norge 😉

    Høgsbro

    Posted: 10 oktober 2010 - 14:19 -

    Oh, jeg overvejede engang i ren defaitisme at gå med en badge med teksten “Norge tilbage til Danmark” til 17.maj fejring. Men jeg tror ikke det ville være faldet i god jord. Men se svensk fjernsyn, eller snak med svenske naboer, der er sikkert nogen i nærheden. Lær sproget. Tillæg dig en finsk accent, så går det på forunderlig vis lettere. Så opnår du samtidig den fordel lettere at kunne udtrykke dine politiske preferencer overfor svenskere, da finlandssvensk stadig af mange opfattes som et tabersprog, og dine meninger derfor ikke vil blive taget alvorligt.

    Bjovulf

    Posted: 11 oktober 2010 - 17:58 -

    Nemlig! I andre staver bare lidt dårligt :p

    Ok, vi i DK sjusker/ slärvar vist også en del – dropper endelser eller lader nogle ord smelte
    sammen eller lader dem helt falde ud for at kunne tale hurtigere uden at behøve at anstrenge
    os. Der er faktisk lavet videnskabelige undersøgelser, der viser at en gennemsnitlig dansker taler –
    og tænker? 😀 – 30-40 % hurtigere end en do. svensker. Så hvis vi orkede at udtale alle ord og
    endelser og tale med halv hastighed, så ville det nok hjælpe meget.

    Det ville også være godt for den interskandinaviske forståelse, hvis vi fx. orkede at udtale
    vore “bløde” g’er til sidst i mange ord – som faktisk tidligere var hårde og oprindeligt også k’er! –
    altså at sige “syG” istedet for “sy(gh)” ~ syk / sjuk osv. Og det samme gælder for mange af vore
    bløde og stumme d’er. ( fx. sige “veD” og “båDe” istf. for “veth” ( ~ with! ) og “bå-the”” ( = boath! ).
    Men det er jo nok lettere sagt end gjort 😉

    Det var sgu den slags nyttige ting, vi burde lære meget mere om i skolen i DK – at lære at tale ordentligt
    med vore kære svenske og norske brødre og søstre i vore nabolande i stedet for at lave ubrugelige PK-projekter om multikulturens “velsignelser”, islam & Muhammed og “den sortens töntiga saker” 😀

lee

Posted: 10 oktober 2010 - 11:56 - Svar

År 1990 fanns det tre bostadsområden i Sverige som kunde betecknas som utanförskapsområden. År 2002 hade antalet ökat till 128, den senaste kartläggningen visar vi att antalet fortsatte att växa så att det vid regeringsskiftet 2006 var uppe i 156 områden.2010 är det över 170 områden och 500.000 Som lever i utanförskap .Fortsätter den invandringen vi har haft så kommer 1 miljon att leva i utanförskap om 10år..Då är det med 100% slut på välfärden ..kostnaden skulle ta upp hälften av statens inkomster ..tittar man på kostnaden i dag för utanförskapet så bör den landa på ca 200 miljarder ..räkna själv på att försörja 500.000 och den kriminalitet som det drar med sig ..

Stefan K

Posted: 10 oktober 2010 - 12:32 - Svar

man kan dela in Sd-hatarna tre grupper.
Politikerna som de senaste 30 åren ljugit och som idag inte vill/vågar ta ansvar för sitt misslyckande.
Journalisterna som ofta är vänstersocialister/kommunister och avskyr allt som kan uppfattas vara “nationalistiskt”.
Medborgarna som troligen inte kan ett dugg om Sd, utan stirrar sig blinda på vad de övriga två grupperna bräker ur sig.

Vi ska ha i åtanke att Sverige under 30 år bedrivit en invandringspolitik som inget annat europeiskt land varit i närheten av. Vad det har lett till har väl alla sett spåren av, för så blinda är nog inte ens politiker och journalister.
Om Sd nu anses vara “främlingsfientliga” för att de vill lägga sin invandringspolitik på samma nivåer som övriga Europa, måste var och en ifrågasätta övriga regeringar och deras människosyn. Är det var Reinfeldt pratar om på sina möten med Europas makthavare?

Kan tilläggas, att de “vänner” som överger en p.g.a. en politiks åsikt, är vänner man helst vill vara utan. Deppa inte, var glada, ty dessa “vänner” skulle aldrig stötta dig i svåra situationer. De är alldeles för egenkära för det.

Lotta

Posted: 10 oktober 2010 - 12:53 - Svar

Tack Julia Caesar för ytterligare en bländande krönika. Oerhört glad över att du är tillbaka. Har köpt båda dina böcker och tänker donera en liten peng, vilket jag tycker flera borde göra. Jag har haft några hårda duster med en del av mina skygglappsförsedda arbetskamrater. Till och med en som kom med sina föräldrar under 70-talet ironiserade över att det var dags att packa resväskan eftersom Sverigedemokraterna ju vill slänga ut henne. Suck. Förhoppningsvis vaknar de en dag.

  Marit

  Posted: 10 oktober 2010 - 13:21 - Svar

  Takk, kjære Julia for dine klarsynte kronikker ! Du gir oss håp om at flere vil våkne og se virkeligheten i øynene. Galskapen kan ikke fortsette. Vårt kjære naboland Sverige må reddes fra seg selv. Men hvordan skal det skje ? Det er det store, ubesvarte spørsmålet.

  Liva

  Posted: 11 oktober 2010 - 16:38 - Svar

  Jeg siger også tak til Julie for endnu en god kronik. Dels på grund af fakta og sublimt sprog og dels på grund af den stille og store visdom der præger kronikken. Det med at familier, arbejdskammerater, venner, naboer etc. splittes på grund af multikultur ideologi og islam er jo så sandt. Hvem har efterhånden ikke prøvet det – og det er en grænseoverskridende erfaring – dels meget ubehagelig og næsten uløselig for den enkelte – og dels så er det en erfaring som borgere i alle vestlige lande gør sig i disse her år. Derfor må vi også søge sammen – over grænser. Som det f.eks. sker på Snaphanen. Der findes ikke løsning på disse problemer ved at putte sig bag grænser af nogen art.

Cavatus

Posted: 10 oktober 2010 - 13:06 - Svar

Tack Julia, för att du summerar det urspårade samhället för oss. Vi ser det själva, mitt framför ögonen, men det behövs en sammanfattning för att inse att det inte är en själv det är fel på. Något har, som du riktigt påpekar, gått alldeles snett i det svenska samhället.

Magentans citat av Reinfeldts ord i GP (läs mer här http://thoralfalfsson.webblogg.se/2010/october/reinfeldt-i-gp.html) tyder på INTET VIS att Reinfeld, som en landsfader, kommer att gå ut och mana till besinning. Tvärtom spär han, genom att öppet skriva rena lögner, på hatet, splittringen och den slutgilitga samhällsomstörtningen. Vad har karln för bakomliggande syften egentligen? Är han helt från vettet? Inser han inte hur viktig han är för samhällets sammanhållning?

Läs gärna Reinfeldts bok som han skrev i sin ungdom. Den är en tunn soppa av teorier och avslöjar ett avgrundsdjupt förakt för människor. Ett pinsamt lågvattenmärke som han säkerligen inte vill kännas vid längre. Den finns sparad för eftervärlden och går att ladda ner här: http://tinyurl.com/al2d3y

Jag tillhör själv alla dem som inte kan avslöja min politiska åsikt i vissa bekantskapskretsar. Detta är en oerhört skrämmande känsla. En iskyla som omger en. Det skär, precis som du säger, genom familjer och det är oerhört beklämmande att höra att släktingar, utifrån deras fördömande uttalanden, har gått på hela mediedramaturgin. Vanvettet har normaliserats.

Jag tror också att Sverige har förändrats på ett sätt som aldrig går att återställa. Det är förlorat för evigt. Orsaken är massinvandringen bakom medborgarnas ryggar i kombination med åsiktstyranniet. Churchill visste nog inte hur rätt han hade när han sa att dagens anti-fascister blir morgondagens fascister. Morgondagen är nu här. En relevant fråga etablissemanget borde ställa sig är: hur sann måste sanningen bli innan man får yppa den?

  Mats

  Posted: 13 oktober 2010 - 23:54 - Svar

  Här kommer bilder från Reinfeldts uttalande i GP’s tidning 2010-10-07:
  http://i51.tinypic.com/mcsqky.jpg
  http://i55.tinypic.com/2r4ponk.jpg

  ”De, Sverigedemokraterna, hävdar ju att det är människorna, inte systemet, som det är fel på; att de skall ut därför att de ser annorlunda ut än vi.”
  Fredrik Reinfeldt, Göteborgs Posten 7 oktober 2010.

  Reinfeldt underblåser hatet och missförståndet att SD skulle vilja utvisa någon p g a etnicitet; SD vill begränsa invandringen och ställa högre krav på de som invandrar.

Lotta

Posted: 10 oktober 2010 - 13:11 - Svar

Glömde skriva att jag tipsade Politiskt Inkorrekt om båda dina böcker vilket jag hoppas renderar att lite fler böcker blir sålda. Tyvärr medförde detta att personer började spekulera huruvida du är en man eller kvinna. Någon trodde att du och Ulf Nilson är samma person. Janne Josefsson var en annan möjlig identifikation av dig. Ytterligare någon påstod att du måste vara en man eftersom ditt språk är manligt?

  Julia Caesar

  Posted: 10 oktober 2010 - 13:43 - Svar

  @ Lotta och alla andra: varmt tack för respons och uppbackning!

  Jag läste spekulationerna på Politiskt Inkorrekt om min identitet och mitt kön, att jag är Ulf Nilson, Janne Josefsson eller Gunnar Sandelin. I vilket fall som helst måste jag vara man, eftersom mitt språk är manligt!

  Suck – vad ska man säga? När man skriver under pseudonym finns det ett utrymme för gissningar och spekulationer, och de kan tydligen bli hur fantasifulla som helst. Jag är fullkomligt säker på att jag är kvinna. Och mitt språk – ja, det är mitt språk, det är journalistisk normalprosa som knappast går att könsbestämma. Journalistprosa är nykter, saklig, konkret. Det är könsneutralt men kan tydligen uppfattas som manligt.

  I gissningarna finns en annan förutsättning som jag vänder mig emot. Det är tanken att en kvinna inte kan skriva invandringskritiskt. Det stämmer inte alls. Om man läser kommentarsfälten på bloggar och tidningssajter ser man att det är väldigt många kvinnor som ifrågasätter massinvandringspolitiken. Alla kvinnor är inte “batikhäxor” eller omedvetna illusionister.

   Maja Dacke

   Posted: 10 oktober 2010 - 17:04 - Svar

   TACK för att du är tillbaka, Julia!!!

   Och jag har aldrig trott att du var en man … sånt märker man om man …

   Jag har köpt Världsmästarna och lotsat mig igenom för att hitta något om ursprunget till det svenska eländet. Din aspekt på detta. Utan att finna något. Därför väntar jag på att 70-talsdebaklet så småningom dyker upp här på Snaphanen.

   En del i min närhet ser på situationen på samma sätt som jag – därför kan jag fortfarande ventilera lungorna med dem. Men flera i andra bekantskapsringen har blivit tveksamma till mig eftersom de påverkas av andra krafter. Jag har försökt med: Du känner mig sedan så länge och jag är och förblir densamma – låt oss sluta prata politik och ägna oss åt det som vi förut pratat om. Men lova att inte ställa några frågor till mig för jag vägrar att ljuga!

   Vi får se om det funkar.

    Julia Caesar

    Posted: 13 oktober 2010 - 19:50 -

    @ Maja Dacke.

    Den bakgrund du efterlyser tycker jag att jag har skildrat ganska grundligt i följande kapitel i Världsmästarna:

    Kapitel 2. Ett förändrat land. Det nationella självhatet, ett paradis för krigsförbrytare och sorgen över en oåterkallelig förlust.

    Kapitel 3. Världsmästare i godhet. Den öppna dörrens politik och flykten från gehttona.

    Kapitel 7. Ideologin och dess verktyg. Totalitära influenser formade gemomförandet av Sveriges invandringspolitik.

    Vänliga hälsningar
    Julia Caesar.

DanneSwede

Posted: 10 oktober 2010 - 13:41 - Svar

Tack Julia för en välskriven krönika!

Köpte din bok Världsmästarna för ett par veckor sedan, ska med spänning läsa boken så fort jag läst färdigt While Europe Slept!

Delicious

Posted: 10 oktober 2010 - 13:52 - Svar

Tack så mycket Julia! Denna krönika belyser exakt den mobb, splittring, åsiktsrasism och medias lögner som pågår. Det var MYCKET fult av både biskop och media! När jag hörde Ulf Kristoffersson fråga ut Jimmie Åkesson tappade jag all fattning. Det var en förvanskning som hette duga varför SD hade lämnat kyrkan. Biskopen själv erkände sitt deltagande i den rabiata demonstrationen mot SD och det kan omöjligt ha undgått för någon vad budskapet var. Sedan stod ju Ohly himself och skrek att de enda som ska lämna landet, det var SD-folket. Sedan hörde jag en bortförklaring till det uttalandet, han hade menat lämna Riksdagen. Pyttsan! Glädjande nog hade Ohly inte en chans i debatten mot Åkesson på radion. Som flera av Vänsterfolket rabblar de ett mantra med ordet rasism. Mycket tröttsamt men bevisar samtidigt att de inte har några bra argument. Tanken slog mig apropå “Rör inte min livslögn”, (mycket bra uttryck!), att både politiker och massmedia måste vara rädda nu! De måste ju vara nästintill skräckslagna att bli genomskådade av fler och fler. Till sist vill jag säga att jag också, precis som Lotta, sprider dina texter vidare och tipsar om böckerna. Jag får ett väldigt bra gensvar på det. Och glädjande läste jag någonstans att om alla som nu röstade på SD, får två personer var att rösta på dem 2014, då är vi runt en miljon. Hörde för övrigt två personer som hade ångrat sig att de inte hade röstat på SD på grund av påtryckningar från andra. Sanslöst vad grupptryck kan göra.

Lotta

Posted: 10 oktober 2010 - 14:34 - Svar

@Julia

Jo, jag vet hur det lät under diskussionen. Sista inlägget som var riktat till mig: ”Man kan lätt utveckla kvinnohat med tanke på hur ni tar detta landet till fördärvet och ingen man sätter ner foten och säger att nog får vara nog. Vår planet tellus har en genomsnitt på 18% kvinnor i parlamenten, i Sverige är det 46% kvinnor. Däri ligger problematiken, ni batikhäxor, feminister, verklighetsfrånvända, känslomässiga, irrationella, PK, socialist, -kvinnor har orsakat 95% procent av dagens problem. Eller ja ni hade förstås inte fått detta utrymmet och slagkraft i andra mer normala/icke-socialistiska länder där män och kvinnor utnyttjar sina talanger på ett effektivt sätt och inte inkvoterar samt aktivt främjar den kvinnliga könet framför det manliga.

Vill du ha ett konkret exempel på vad jag menar?

Ta migrationsdomstolen i Malmö, majoritet kvinnor som med sin känslomässiga begränsning bifaller överklagan på löpande band och ger ut PUT likt ett lotteri där alla nummer är vinnare.

Annat exempel, total dominans utav kvinnor i offentliga sektorn såsom stadsdelsförvaltningarna, fullmäktige, nämnder etc, där ni med er naturliga ultraliberala inställning sätter käppar i hjulet för alla konservativa krafter som vill hindra Sveriges kollaps. Ni ska kvoteras in, ni ska ta männens plats, ni ska vara rektorer på skolor, domare, åklagare, politiker, journalister, chefredaktörer, ni har infiltrerat polisen, numera även uråldrigt manliga arbetsplatser såsom kyrkan och brandkåren vill ni även desekrera inifrån. Ni sprider lesbisk/vänsterextrem propaganda inom kyrkan, ni tycker synd om Ahmed Akileh som misshandlade Inger till döds i Landskrona, ja jag kan hålla på i all evighet.”

Han spyr sitt kvinnohat över mig trots att jag inte är medskyldig till något av det han nämner. Att ha fått över 6000 gillande för nästan 700 inlägg under PI borde väl tyda på att jag skrivit något bra om denna hysteriska massinvandring och dess konsekvenser?

Hans Nilsson

Posted: 10 oktober 2010 - 15:04 - Svar

Skönt att du ÄR PÅ BANAN IGEN Julia Caesar med ännu en RYSARE i den HÖGRE SKOLAN. VI som röstade in SD i Sveriges
Riksdag SKALL stå RAKA i våra RYGGAR som SVENSKA FURUR och ALDRIG ALDRIG vika ner oss för dessa jävla AVSKUM som det VIMLAR av i vårt land. VI har INGET att SKÄMMAS över utan tvärt om VI kan med GOTT SAMVETE se oss själva i spegeln VI GJORDE DET som MILJONER BORDE GJORT men som DE var för HARIGA för att göra Rösta för Sveriges kommande
generationers FRAMTID. Jag som SVENSK kan inte stå som ett JÄVLA MÄHÄ och bara titta på när mitt LAND blir plundrat på
precis ALLTING av de som företräder 7klövern(nn). Jag står hellre ensam i min ÖVERTYGELSE att jag röstade RÄTT än att spela
med i det JÄVLA HYCKLERI som 90% av Sveriges befolkning spelar med i det är för FAN inte klokt att det finns SÅÅÅ många
svaga INDIVIDER i detta land. Jag kommer att göra vad jag kan för att SVERIGEDEMOKRATERNA skall bli RIKTIGT RIKTIGT
STARKA inför VALET 2014 bli en REJÄL MAKTFAKTOR. Jag TACKAR dig Julia för en som alltid MYCKET LÄSVÄRD och
BERIKANDE KRÖNIKA. Jag hoppas på fler framöver.

Mette

Posted: 10 oktober 2010 - 15:41 - Svar

OT om afghansk moral på hjemmebane:

“Stoffer og pjækkeri forsinker krigen
Af ASGER WESTH|LARS NØRGAARD PEDERSEN

Offentliggjort 10.10.10 kl. 06:30

De afghanske soldater har skidt i danskernes baderum, er smuttet fra vagtposterne, har taget stoffer og stjålet danskernes ting. Om torsdagen dyrker de afghanske soldater sex med afghanske teenagere, fortæller hjemvendte danske soldater.

Kultursammenstød har vanskeliggjort arbejdet for de danske soldater, siden en bataljon fra den afghanske hær (ANA) i maj i år blev indkvarteret i militærlejrene i det danske indsatsområde.

»De afghanske soldater havde en anden opfattelse af, hvordan man spiser og sover. De kunne heller ikke forstå, at de ikke skulle forrette deres nødtørft der, hvor vi badede. Nogle forlod deres vagtpost. Andre ville ikke med på patrulje,« siger kaptajn Thomas Damkjær, chef for Bravo-kompagniet på hold 9, som vendte hjem i august.

Stoffer og våben
»Nogle var påvirkede, hvilket er uacceptabelt, når man har med våben at gøre. Og om torsdagen havde nogle af de afghanske soldater sex med de teenagere og unge mænd, som rejser med dem,« siger han.

Det har også voldt problemer, at de afghanske soldater har fjernet danskernes mad eller udstyr.

»Kulturforskellene betød, at der gik længere tid, før vi kunne gå patrulje sammen og vise de lokale, at de afghanske soldater er en del af missionen,« siger Thomas Damkjær.

Hash i vagttårnet
Oversergent Palle Scharf fra Livgarden har i år været med til at uddanne 400-450 ANA-soldater.

»Kulturforskellene er enorme. De kan finde på at ryge hash i vagttårnene eller stå og onanere foran de danske soldater,« siger han”.

http://jp.dk/indland/article2209877.ece

Imagine

Posted: 10 oktober 2010 - 16:07 - Svar

Tack Julia Caesar för ännu en väl skriven krönika som belyser verklighetens Sverige.

/ Imagine

PBr

Posted: 10 oktober 2010 - 16:18 - Svar

Ja men for en rask skrivebordsgeneral i det danske “forsvar”, ligger løsningen selvfølgelig lige for http://jp.dk/indland/article2210025.ece

Affe

Posted: 10 oktober 2010 - 16:27 - Svar

Tack Julia!
Du skriver så otroligt bra och du ringar in och betonar viktiga delar i sammanhanget som ingen annan. Jag kan bara instämma när Sveriges största politiska blogg “Politiskt Inkorrekt” kallar dig “Sveriges bästa krönikör”.

@ Stefan K,
Man kan se det på det sättet angående vänner som överger en pga politiska åsikter, om det hade varit genomtänkt. I de allra flesta fall är det inte det. De har känslomässigt ryckts med i den massiva hatkampanjen. De agerar mot bättre vetande och det är tragiskt.

Mats

Posted: 10 oktober 2010 - 16:29 - Svar

Här kommer en artikeln som försvann från Smålandsposten:
“Det handlar om trovärdighet.
När Sverigedemokraterna tågade ur kyrkan häromdagen rasade Sverige och med dem flera medier. Hur kunde de? Där visade de sitt rätta jag och så vidare.
Jag satt och såg Kvällsöppets debatt härom kvällen där Jimmie Åkesson (SD) och Nalin Pekgul (S) medverkade. Programledaren Lennart Ekdal och hans sidekick Marcus Birro visade ganska tydligt att de tog avstånd från Sverigedemokraterna.

I somras när jag jobbade från demokratistugan fick jag vid flera tillfällen varje vecka förklara för folk att vi som jobbar på Smålandspostens redaktion inte tar någon politisk ställning när vi skriver artiklar eller gör andra jobb. De enda som gör det är ledarsidan, ingen annan. I och med vårt arbete så får vi inte gå med i politiska grupper eller på annat sätt visa öppet att vi stödjer respektive tar avstånd från något parti. Så är reglerna, för det handlar om trovärdighet.

Men det verkar vara något helt annat när det gäller Sverigedemokraterna. Ni läsare eller tittare verkar inte bry er om att journalisterna visar ett tydligt avståndstagande mot partiet. Även om Aftonbladets aktion ”Vi gillar olika” inte är direkt riktat mot SD så skapades idén då partiet tog fullmäktigeplats efter fullmäktigeplats under valet. Jag har inte hört en enda journalist som blivit kritiserad för att öppet ha stöttat kampanjen.

Tänk om en kampanj skulle ha startat i Växjö efter valet som hette: ”Vi gillar endast kommunal verksamhet”. Skulle ni ha haft förtroende för de journalister som deltog i den kampanjen? Speciellt då de skulle rapportera om privatisering av kommunal verksamhet?
Varför är det okej att visa ett avståndstagande mot SD men aldrig mot något annat parti? Tycker du kanske att journalister bör visa mer var de står politiskt och i andra frågor? Det kanske inte alls stör trovärdigheten? Hör av dig till lobbyn och berätta.

Elisabeth Anderberg
elisabeth.anderberg@smp.se
Telefon: 0470-770526″

Smålandsposten raderat artikeln. Jag upprörs inte längre för så här agerar PK media och det är bara till att sprida sanningen – vi har åsiktscensur i Sverige. Vi är inte ett dugg bättre än Kina som väst nu vill kritisera genom att ge fredspriset till en fängslad journalist i Kina. Inte ett dugg bättre.

Om du söker efter artikeln i Google, med text eller länken, så kan du hitta den ibland. Klicka på “cache” – det är en ögonblicksbild av hur sidan såg ut tidigare.

Du kan om du har Firefox webläsare, hämta hem tillägget web2PDF. När du sedan är inne på en websida kan du spara sidan som PDF.

Den sparade sidan: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pzo2GnPjJjMJ:www. smp.se/nyheter/lobbyn/moderator/det-handlar-om-trovardighet%282136131% 29.gm+www.smp.se/nyheter/lobbyn/…/det-handlar-om-trovardighet%28213613 1%29.gm&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se

Den raderade sidan: http://www.smp.se/nyheter/lobbyn/…/det-handlar-om-trovardighet(2136131  ).gm

Nils

Posted: 10 oktober 2010 - 16:51 - Svar

Länken till bloggen Ad acta verkar av någon anledning bara gå tillbaka hit till Snaphanen.

Faktum

Posted: 10 oktober 2010 - 17:03 - Svar

Tack Julia, för en sorglig krönika.
Det är hemskt det som händer i Sverige – jag är skakad, skrämd. Även jag måste dölja mina åsikter i familj och vänkrets. Men det finns också tecken på öppningar, samtal har börjat komma igång, och åtminstone två, tre personer i min närmiljö har visat sig vara öppna för ny information. Jag har läst din bok, den är oerhört gedigen, genomarbetad, välskriven, förfärande. Jag ska sprida den vidare i de sammanhang jag kan. Om vi är många som gör så… droppen urholkar stenen. Tack för det avgörande viktiga arbete du gör för landet och oss alla. Faktum

MartinA

Posted: 10 oktober 2010 - 17:04 - Svar

Jag är verkligen i valet och kvalet om jag ska gå ur kyrkan. Om jag gör det så blir det ju en röst mindre på SD i kyrkovalet? Och kyrkan står ju för kontinuitet. Visst behärskas den av vansinniga människor just nu men kan vi inte ändra på det?

Går jag ur så är det för att jag inte tror att jag kommer få någon pension när jag blir gammal och därför måste samla ihop till den själv, samtidigt som jag betalar hög skatt.

Magnus

Posted: 10 oktober 2010 - 18:39 - Svar

Sverigedemokraternas intåg i riksdagen är förmodligen den viktigaste som hänt svensk politik på mycket länge. Äntligen kommer de så viktiga frågorna om invandring och integration upp på bordet!
Jag är absolut ingen motståndare till mångkultur – jag tror tvärtom att den är en förutsättning för att samhället ska utvecklas. Men det förutsätter att de som kommer hit någotsånär snabbt kan integreras i det svenska samhället och bli självförsörjande. Den massinvandring som sedan åtskilliga år försiggår är en helt annan sak. Man borde inte bli ansedd som rasist (eller åtminstone anklagad för att ha en vidrig människosyn) för att man påpekar det ohållbara i att år ut och år in släppa in flera människor i systemet än vad det klarar av att hantera. Det är snarast sunt förnuft. Exakt vari ligger det rasistiska att hävda att Sverige ska begränsa sin invandring till de nivåer som tillämpas av övriga EU-länder?
Man kan faktiskt dra en parallell med alkohol. Konsumerad i måttliga mängder har den helt övervägande positiva effekter. Överkonsumerad under en länge tid leder den till däremot till åtskilliga negativa konsekvenser och slutligen till alkoholism. Behandlas inte denna på ett adekvat sätt i tid leder den i sin tur i regel till misär och förtida död.

LN

Posted: 10 oktober 2010 - 18:55 - Svar

Direkt nedladdning utan något som helst krångel
av Reinfeldts förstlingsverk
DET SOVANDE FOLKET
via denna länk
http://www.box.net/shared/ku5yrfjt6m
————————————————
Direkte Download uden besvær
af Reinfeldt’s förslinhsverk
DET SOVENDE FOLKET
via dette link
http://www.box.net/shared/ku5yrfjt6m

Christel Högman

Posted: 10 oktober 2010 - 20:12 - Svar

Mycket bra skrivit och en riktig rysare. Hur ska detta sluta? jag känner en stor oro varje dag att vi är på väg mot något som vi aldrig trodde skulle hända i lilla Sverige,nämligen ett inbördeskrig. Jag la min röst på SD och hela min själ. Men att det ska hända stora förändringar tvivlar jag på,tyvärr! Ingen vill ta debatten med dom och inga vill samarbeta med dom,så det känns som att det kan kvitta. Jag vet att vi aldrig ska ge oss och det kommer jag aldrig att göra heller. Hoppas&önskar att allt kunde lugna ner sig och samtliga partier tog sitt förnuft till fånga och insåg vart vi är på väg. Vad är Reinefeldt för en ledare? han blundar för verkligheten.Detta är skandal och skrämmande.

Robin Shadowes

Posted: 10 oktober 2010 - 20:52 - Svar

“Men der er för jävligt at høre danskere tale engelsk med deres svenske og tyske sproglige kusiner.”

Jag tycker det är lika för jävligt när jag hör svenskar envisas med att prata engelska med danskar. Förmodligen är det så att det finns vissa svenskar OCH danskar som helt enkelt inte vill lära sig broderlandets språk. När jag gick i mellanstadiet (för ca 40 år sedan) så hade jag två klasskamrater, dom var ursprungligen från Västervik respektive Sundsvall, som förnumstigt påpekade att ni nere i Skåne har det lättare att förstå danska medan vi från längre upp i landet har lättare att förstå norska. Jag minns inte om jag orkade gå i polemik mot dem men jag har aldrig haft några problem att förstå vare sig danska eller norska, inte ens när jag var barn. Det går inte heller att bortförklara med att jag bor utmed skånska västkusten, i danskans fall, då Norge geografiskt och obestridligt ligger betydligt längre bort. Dom som har svårt med respektive språk får väl helt enkelt skärpa sig i stället och träna genom att besöka bloggar/medier från respektive land.

Steen, jag vet att du har lagt upp Exit Folkhems-Sverige och undrar därför om du inte också skulle kunna lägga upp Reinfeldts Det sovande folket som nerladdningsbar pdf-fil, av den enkla anledningen att någon (Blofeldt himself kanske?) sett till att systematiskt rensa bort boken från bibliotek och bokhandlare. Därför borde det ju kunna tänkas irritera honom omåttligt om den finns för nerladdning på en blogg från grannlandet, ett land som han inte kommer åt lika lätt som sitt eget. Boken finns länkad till i Cavatus inlägg.

per

Posted: 10 oktober 2010 - 20:56 - Svar

Skremmende lesning. Dette ser ut som ny-sosialisme på sitt verste. Tipper dette er en bevisst strategi for å skremme folk fra å støtte SD. Jeg synes ikke folk skal la seg skremme til taushet. Bare stå på videre du!

Tony Ingman

Posted: 10 oktober 2010 - 21:04 - Svar

En statsminister skall man jukänna respekt för, men i Fredrik Reinfeldts fall känner man bara ett enormt förakt.
En statsminister som öppet pratar skit om sitt fäderneland och påstår att Sverige bara är känt före sitt barbari, en
sådan man borde vara rökt på sin post som förteträdare för ett lands högsta ämbete.
Där hör ni , Ercsson , Alfa Laval, Volvo , Scania , Gruvindustrin, Ikea, flyginustrin och ni många andra som alltid legat i
framkanten när det gäller att utveckla era varumärke , hur en uppblåst Statsminister som utöver sin politikerbana, inte haft
ett hederligt arbete, hur han fäller sin dom över ett land som han med normalbegåvning borde vara stolt över, allt detta för att
försvara en sjuk invandringspolitik.

Det värsta av allt är att det största oppossitionspartiet, hyser en likadan ledare av samma skrot o korn

Ralph Haglund

Posted: 10 oktober 2010 - 21:40 - Svar

Är dessa artiklar, eller några, översatta till engelska? Annars funderar jag på att lägga någon på min blogg på engelska – de flesta artiklar där är på svenska men några enstaka är antingen direkt kopierade från engelska eller skrivna på engelska.

  Julia Caesar

  Posted: 13 oktober 2010 - 19:53 - Svar

  @ Ralph Haglund.

  Nej, mina krönikor har inte översatts till engelska. Publicera gärna utdrag ur dem men hänvisa alltid till källan, Snaphanen.

Cavatus

Posted: 10 oktober 2010 - 22:26 - Svar

Jag ser att Reinfeldt i sin bok har ett antal punkter att se som levnadsregler. Punkt nr 7 lyder:

Visa tolerans mot andra och ställ aldrig upp på mobbning.

Jag inser att Fredrik inte lever som han lär, med tanke på den mobbning han ägnar sig åt mot dem som representerar eller röstat på Sverigedemokraterna.

På LNs länk ovan behövs inga nedladdningsprogram. Därifrån kan alla ladda ned den enkelt och bekvämt.

LN

Posted: 11 oktober 2010 - 00:08 - Svar

@ Robin Shadowes,
Counterjihadist-kollega!
Har du aldrig funderat på att det kan vara själva läsförmågan, eller viljan till att läsa, som brister?
Fastän det finns en kommentar i både en svensk och dansk version (som service till ‘Folkeskolelaereren’) näst före din egen, i det ämne som du för tillfället brinner för, så har du inte sett den. Som vi sade förr i Skåne; – är du riktigt navlad? Jag ställer mig den frågan särskilt eftersom du, som annorstädes deklarerad pensionär (>65), fortfarande gick i mellanstadiet för ca 40 år sedan. Du torde då ha varit kring de 25. Gick du om så många klasser? Inte hade du väl ‘Folkeskolelaereren’ som pedagog!

Snabb besökare

Posted: 11 oktober 2010 - 01:06 - Svar

Det här var ett rent skitsnack. Du blir lämnade av dina vänner för din åsikt och det enda du kan säga är att det är av okunnighet som de inte längre kan finna sig i ert sällskap. Det är till följd av din okunskap som de avslutar vänskapen och framför allt för att du har visat en människosyn som inte är förenlig med den som idag finns i Sverige. Skyll inte det på någon annan för det. Det är ditt handlande och dina konsekvenser.

Du pratar om amok i ett samhälle som visar sin ståndpunkt och tar det som ett exempel för en demokratis splittring. Har du helt glömt bort att det är just det som utgör kärnan i en demokrati. Ett FOLKSTYRE där samtliga har rätt att uttrycka sin åsikt (även du). Det är skamligt naivt att med den utbildning som erbjuds i Sverige inte kunna dra en slutsats djupare än den att oliktänkande skapar amok. Vidare är din okunskap så omfattande att du jämför Sveriges situation idag med konflikterna i Balkan omedveten om att det var den extrema nationalismens tillväxt i Serbien som låg till grund för de krig som nu har varit. Samma typ av nationalism som du försöker sprida här.
Oliktänkande är det som för ett samhälle framåt. Det är inte de 90% som tänker exakt likadant och gör exakt likadant som alla andra som kommer med något nytt, det är de där få 10%. Bland dom finns de som kommer att kallas för idioter och bland dem finns de som kommer att kallas för genier. SDs anhängare gör sig gärna till de patrioter som tror att de i framtiden kommer att anses som de få procent som räddade Sverige. Beviset på en fungerande demokrati är när en minoritet har rätt att existera med sitt oliktänkande. Dessa kommer att finnas vare sig du har invandrare i det här landet eller inte. Oliktänkarna kommer att vara här i form av annan sexuell läggning, att de fullständigt i skiter i att hoppa små grodor runt en stång eller att tillbe en kristen gud. Alla samhällen förändras kontinuerligt och så även Sverige. De värderingar som SD representerar följer inte samhällets utveckling utan går tvärtemot den och vill ta den tillbaka i tiden. Den som inte lär av historien är dömd att återuppleva den och jag har inte lust att bli påmind om att Sverige hade rasbiologiska institut på sina topp-universitet och jag har inte lust att se att Sverige återinför dem.

Integrationspolitiken i Sverige har inte varit så bra som den kan vara men den är inte orsaken till allt ont i Sverige. Det fanns ont i Sverige innan invandrarna och det kommer att finnas ont kvar i Sverige om man slänger ut alla invandrare. Vem ska du slänga ut sen?

Gå ut och träffa lite invandrare och bilda dig en uppfattning av en människa du har träffat. Gör skäl för de miljoner det här samhället har lagt på din utbildning. Domedagen är inte i Sverige än och om den kommer så är det knappast invandrarna som har tagit hit den. Lyft röven från stolen och bidra till samhället istället för att trycka ner allt skit på en folkgrupp. Vi har sett det tidigare i historien och vi börjar bli väldigt trötta på dess upprepande. Det slutar alltid i förstörelse och det kommer att vara ditt namn på den historian.

Robin Shadowes

Posted: 11 oktober 2010 - 05:55 - Svar

“Den som inte lär av historien är dömd att återuppleva den och jag har inte lust att bli påmind om att Sverige hade rasbiologiska institut på sina topp-universitet och jag har inte lust att se att Sverige återinför dem.”

Du glömmer dock att det var såssarna som initierade dessa rasbiologiska institut som så imponerade på självaste Adolf. Centern, dåvarande Bondeförbundet, Liberalerna, Moderaterna, dåvarande Högerpartiet, alla hade dom bruna löss i sina fanor, inte bara på 30- och 40-talet men även långt in på 70-talet, då steriliserades hejvilt för att förhindra förståndshandikappade från att fortplanta sig. Detta hände sig långt innan Jimmie Åkesson ens var en glimt i sin faders öga och därför före SD:s tillkomst. Det är ett evinnerligt tjatande om dessa nazister som om dom ens funnits är för länge sedan uteslutna. Dagens nassar tycker dessutom hjärtligt illa om SD, det kan varje intelligent person själva ta reda på genom att besöka deras forum, hemsidor och bloggar. Det där känner ni naturligtvis redan till men det tjänar väl era syften att köra nazist-kortet varje gång SD kommer på tal. Om det är någon so borde se om sin människosyn så är det politiskt korrekta knallkorkar som dig.

“Gå ut och träffa lite invandrare och bilda dig en uppfattning av en människa du har träffat.”

Vi är alla idel öron att få veta var du själv bor. Rosengård? Tensta? Södertälje? Eller är det möjligen Limhamn, Vellinge, Östermalm, Lidingö eller Södermalm? När träffar du själv invandrare förresten? När du och dina kompisar går och käkar pizza? Har du några ensamkommande skäggebarn hemma i källaren kanske? Eller en familj med råååmer? Det är så tyst att man kan höra en knappnål falla…

“Domedagen är inte i Sverige än och om den kommer så är det knappast invandrarna som har tagit hit den.”

Domedagen är dom horder av ointegrerbara tredjevärlden slödder som sådana som NI har tagit hit, av omtanke och humanitet om ni får säga det själva men det hör också till saken att det svenska folket aldrig har blivit tillfrågade om vi verkligen vill ha hit flera miljoner mohammedaner till vårt land. Ni framställer oss som någon slags monster bara för att vi inte vill ha hit och leva bland dessa “pensionsräddare”, “vinstlotter”, “hjärnkirurger”, “raketforskare” och allt vad ni nu försöker framställa dessa illiterata getfösare som. Ni är inga riktiga humanister alls, inte förrän ni betalar för kalaset ur egen ficka och inte med svenska folkets gemena skatte-medel. Dessutom bor ni alltid i gated communities och sätter era egna barn i helvita privatskolor. Ni lever inte alls som det ni predikar till oss “rasistnazistislamofober”. Våra kära danska vänner har ett bra ord för sådana som er – pladderhumanister! Det är precis det ni är. Ni säger till oss:Ni skall göra som vi säger, inte som vi gör. Översittare, mobbare, narcisister och sociopater är vad ni är. Eller som den danske invandraren Naser Khader uttrycker det – halal-hippies!

  Delicious

  Posted: 11 oktober 2010 - 09:32 - Svar

  @Robin Shadowes. Trevligt att se svar på tal till den snabbe besökaren. Är så trött på dem som kritiserar människor som faktiskt vaknat och insett allvaret med Sveriges situation. Jag är också övertygad om att de som inte ifrågasätter massinvandringen själva bor i skyddade kvarter. Kom att tänka på Janne Josefssons ord, “Det är arbetarna som fått sina trappuppgångar förvandlade”…de orden säger en hel del. Önskar Robin en trevlig dag.

Robin Shadowes

Posted: 11 oktober 2010 - 06:10 - Svar

LN, jag har inte en aning om var du har fått för dig att jag skulle ha varit 25 år gammal för 40 år sedan. Har aldrig någonsin påstått att jag skulle tillhöra det berömda köttberget för att parafrasera en viss känd f d finansminister. Det händer att jag nöjer mig med att bara ögna igenom en del texter. Jag läser s a s selektivt och nöjer mig med att läsa igenom dom artiklar och inlägg mer noggrant som jag är intresserad av. Om sedan detta gör mig inte riktigt navlad är jag kanske inte riktigt rätt person att bedöma men du är ju uppenbarligen helt ute och cyklar när du helt gripet ur luften får för dig att jag skulle vara 40-talist när sanningen är den att jag född långt efter kriget. Tillhör snarare samma generation som han som myntade det där uttrycket, även om vi inte är födda exakt samma år. Jag kan inte låta bli att undra om hur fan du själv läser om du kalkylerar så pass galet som att jag skulle vara född 1945. Kan du ens uppbringa denna text som skulle stödja din tes eller har du ens alla pållarna hemma? LOL!!

  Arvid Falk

  Posted: 11 oktober 2010 - 15:24 - Svar

  Hej Robin,

  precis som LN, så vet jag med mig att jag läste en text (för ngn/ngr år sedan) som påstod, att du var pensionär. Jag minns inte vem som lämnade den uppgiften – uppenbarligen inte du själv 😀

GKC

Posted: 11 oktober 2010 - 08:18 - Svar

“Det här var ett rent skitsnack. Du blir lämnade av dina vänner för din åsikt och det enda du kan säga är att det är av okunnighet som de inte längre kan finna sig i ert sällskap. Det är till följd av din okunskap som de avslutar vänskapen och framför allt för att du har visat en människosyn som inte är förenlig med den som idag finns i Sverige. Skyll inte det på någon annan för det. Det är ditt handlande och dina konsekvenser.”

Det är naturligtvis deras handlande också – och deras oförmåga att föra ett vuxet samtal, ska det tilläggas.

” Det är skamligt naivt att med den utbildning som erbjuds i Sverige inte kunna dra en slutsats djupare än den att oliktänkande skapar amok.”

Det här är svårt att förstå – snarare pläderas det väl för vikten av att tolerera varandra när man tänker olika?

” Ett FOLKSTYRE där samtliga har rätt att uttrycka sin åsikt (även du).”

Frågan är hur mycket “folkstyre” man har där du blir avskedad, misshandlad eller åtalad för din åsikt. Holland går som vanligt i bräschen med sitt åtal mot ledaren för ett av landets största partier, men även här i Sverige rullar åsiktsrättegångarna på, nu senast mot Skånepartiet.

Det ska väl till sist sägas att det inte är de som invandrat som jag (och många med mig) är sur på – det är de svenskar, särskilt då makthavarna, som vägrar se att politiken inte fungerar.

LN

Posted: 11 oktober 2010 - 08:55 - Svar

Hej Robin!
Fastän jag är tämligen ålderstigen, har jag ännu inte nått det hallucinerande stadiet. Tyvärr kan jag inte konfrontera dig med texten ifråga, jag beklagar. Jag minns emellertid väl min stora förvåning, då jag för mellan ett och drygt två år sedan, i en av dina många kommentarer läste, att också du tillhörde den nedre, med avseende på pensionsutbetalningarnas ringhet, föga jublande kvartilen av de pensionerades skara. Du hade ju med din nästan frustande energiska – och mycket välmotiverade – motvilja i dina kommentarer mot allt mohammedanskt dittills gjort ett så ungdomligt intryck. Men som jag egocentriskt tycker mig märka, åtföljer den mentala ålder tack och lov inte nödvändigtvis den kronologiska som en skugga. Utgående från det förmodade faktumet att din ålder var >65, var resten enkel aritmetik. Avslutningsvis vill jag gratulera dig till din återvunna relativa ungdom samt rekommendera alla som läst så här lång att besöka följande mycket läsvärda blogg: http://varstundisverige.blogspot.com/.

Lån

Posted: 11 oktober 2010 - 12:24 - Svar

Julia!

När jag läser Din artikel förstår jag än mer den situation som vi står inför. Jag erkänner att min röst på SD inte har tillkännagivits till mina närmaste och mest kära. Jag erkänner att jag inte vågar erkänna mina politiska synpunkter. Den dagen kommer jag att bli jagad och utlämnad, men vet samtidigt att det finns hundratusentals i samma läge. Några av oss kommer att få offras och jag hoppas det blir den tändvätska som behövs för den fortsatt kampen.
Nu skrev jag det………. vi står banne mig inför ett inbördeskrig och den politiska eliten kommer att stänga in sig in sin riksdagskammare. Jag blir faktiskt räddare än jag någonsin varit.

Jim Morrison

Posted: 11 oktober 2010 - 12:27 - Svar

Helt underbart skrivet.

Vet inte Reinfeldt och kompani om att det är förbjudet att utföara mobbing för det är precis vad dem håller på med – ren mobbing mm.
Man får ju hoppas att dem också har en mobbingsplan så som det finns ute på skolor osv.

Jag undanber mig kommentare som att SD-politikerna och vi som har röstat på dem får skylla oss själva, det är än så länge åskiktsfrihet och demokrati här i vårt Sverige.

Johan

Posted: 11 oktober 2010 - 12:35 - Svar

Länken till bloggen som Julia Caesar citerar beträffande Eva Brunnes predikan fungerar inte. Den leder bara tillbaka hit.

Lassekolja

Posted: 11 oktober 2010 - 15:06 - Svar

Jag brukar inte orka läsa så långa texter på nätet men kunde i detta fall inte sluta läsa. Instämmer med flera att SD i Riksdagen är det största, som hänt i svensk politik i modern tid, ja, t.o.m. större än när Ny Demokrati kom in i R. Det är med stor spänning jag ser fram emot kommande debatter i Sveriges Riksdag, nu när SD:s motståndare inte längre kan “välja bort” att debattera mot SD, MYCKET INTRESSANT!!! I Riksdagen blir det betydligt mer komplicerat för SD:s motståndare att fritt sprida alla lögner och fördomar om SD.
Nästa valrörelse kan bli hur spännande som helst! Det fina i kråksången är paradoxen att även SD:s motståndare tjänar på att SD blir så stort som möjligt, vare sig dom begriper det eller ej!

Robin Shadowes

Posted: 11 oktober 2010 - 18:49 - Svar

Arvid Falk, jag må möjligtvis ha nämnt nån gång att jag är förtidspensionär men jag har aldrig någonsin skrivit eller påstått att jag skulle vara ålderspensionär.

Robin Shadowes

Posted: 11 oktober 2010 - 18:58 - Svar

LN, min mentala ålder är yngre än min rent fysiska. Minns inte om det hände på Flashback eller på nån blogg men det måste ha hänt 2008 nån gång. Det var nån som svarade på ett inlägg och undrade om jag ens var myndig. Tyckte det var ganska kul faktiskt. Jag kan med lätthet växla mellan att vara barnslig och vuxen. Kanske borde jag ha satsat på en karriär som komiker eller nåt liknande men det är ju enkelt att säga sett så här i backspegeln. Vill ogärna bråka med andra som ingår i det något lösa nätverket “anti-jihad”. Fördelen med ett löst nätverk är att när diktaturen slutligen bestämmer sig för att slå till, så blir det inte lika lätt att samla ihop alla dissidenter. Nackdelen kan vara att det blir svårare att co-ordinera aktioner.

Magentan

Posted: 11 oktober 2010 - 20:06 - Svar

“Snabb besökare” skrev:
“Det fanns ont i Sverige innan invandrarna och det kommer att finnas ont kvar i Sverige om man slänger ut alla invandrare. Vem ska du slänga ut sen?”

Påståendet om att “SD ska slänga ut alla invandrare” är en del av den lögnaktiga och farliga skräckpropaganda som SD:s motståndare sprider – den farligaste delen.
SD har flera invandrare bland sina medlemmar och förtroendevalda. För ett par veckor sedan blev en av dessa i Göteborg överfallen och fick ta emot 18 knivhugg. Han klarade livet men fick obotliga skador.
Så vilka avsikter har egentligen de som sprider dessa lögner? Försöker de provocera fram mer blod, eller något ännu värre?

“Snabb besökare” skrev också:
“Gå ut och träffa lite invandrare och bilda dig en uppfattning av en människa du har träffat.”

Denna uppmaning var tydligen riktad till författaren av krönikan. Vad vet du om hennes umgänge? (När det gäller mig själv kan jag upplysa om att ungefär hälften av mina NÄRMASTE vänner är invandrare, främst sekulariserade muslimer.)

Nils

Posted: 11 oktober 2010 - 21:27 - Svar

Bäste “Snabb besökare”

Som kritiskt tänkande människa kan jag inte förstå det hat som SD’s sympatisörer møts av. Varför är min egoism, dvs at jag önskar att begränsa invandringen av människor som inte kan försörja sig, värd mer förakt en den egoism som du visar då du istället för att rädda 10-50 liv i Afrika, väljer att köpa en iphone (ett exempel, kära du). Det handlar till viss del om egoism, det kan jag vara enig i, men… då får väl egoismen bemötas som den egoism det är och inte med rasism/ nazism etc. För mig är det svenska samhället anno 2010 ett mysterium. I dina grannländer drivs den invandringspolitik som SD förespråkar med ett brett folklig stöd, innebär det då att en majoritet av danskarna och norrmännen har en förkastlig människosyn?

Den moralpanik som nu brer ut sig över Sverige är skrämmande… Det är otroligt vilka höga hästar den svenska eliten och deras lättmanipulerade undersåtar sitter på… Blir bara så otroligt trött på alla förljugna hycklande svenskar. Konsensus, konsensus, konsensus, svenskarna skulle varit “bättre på” nazism än tyskarna, svårt att tänka mig ett mer fogligt och kollektivistiskt folkslag …

Det är i sammanhanget trist att folk kände sig “tvungna” att rösta på ett nationalistiskt parti med tveksam förhistoria för att få sagt ifrån att de inte önskar att Sverige skall fortsätta på den inslagna vägen. I det sammanhanget har våra ytterst fega journalister och politiker ett stort ansvar. Men “verklighetens folk” har också ett ansvar att stå upp för sig själva och de åsikter de egentligen hyser.

Läser nu “Mein lieber Reichskansler” (Gustav V brev til Hitler) av Staffan Thorsell, där pararellerna mellan Sveriges etablissemangs feghet under 40 talet och 2000 talet blir väldigt tydliga…. När de andra nordiska politikerna stod upp för yttrandefriheten efter Muhammedkarikatyrerna försökte de svenska att stänga ned webbsidor…. Ibland skäms man över att vara Svensk…

Tacksam för svar…

Magnus A

Posted: 12 oktober 2010 - 16:31 - Svar

Snabb besökare. Kan hålla med i vissa delar men måste även invända.

Något som jag anser är bedrövligt i denna krönika är t ex följande stycke, och det som gör stycket bedrövligt är att det inte analyserar utan bara målar upp en “splittring”, först rörande SD:are och icke-SD:are och sedan rörande gemensamma värderingar. Det är två olika saker med det rörs ihop till en och samma apokalyps där Reinfeldt påstås vara ansvarig. Detta:

Julia C:”…hat- och lynchstämningar som härjar efter riksdagsvalet i september saknar motsvarighet i vårt land i modern tid. Sverige rämnar inför våra ögon. Landet klyvs längs skiljelinjer som splittrar familjer och skiljer vänner, par, släktingar och arbetskamrater åt i oförsonliga grupperingar.
Splittring av det här slaget är något av det farligaste som kan inträffa i ett land. Hela den västerländska demokratin som politisk idé förutsätter att befolkningen sluter upp kring någotsånär gemensamma värderingar och en lojalitet mot det samhälle man lever i. Denna demokratiska grund är i dag svårt sargad i Sverige. Och den person som har det yttersta ansvaret att försöka ena folket, statsminister Fredrik Reinfeldt (m), tiger. Han låter det ske
.”

Jag har ungefär samma värderingar som Reinfeldt, och vi etniska svenskar har i stort sett samma värderingar. (Julia Caesar verkar vara mer intolerant mot homosexuella än de flesta med tanke på beskrivningen av Eva Brunne, men det tolererar jag.)

Julia Caesars fel ligger alltså bl a i att det är apokalyptiskt måleri — som alltid hyllas av läsare här — som inte är distinkt och dömer den västerländska demokratin att gå under, inte främst pga invandrare eller andra kulturer, utan pga svekfulla politikeri “7-partiet”. Det är alltså en intensiv polarisering med vilken inte invandringskritiska partier i några länder som nu anammat en mer restriktiv mindre invandring hade fått igenom den, oavsett om det är halveringe (Holland) eller minskning med 90 procent (förhoppningsvis UK).

Den attityd som Julia har ställer sig alltså skrikande och högljutt vid sidan av samtliga etablerade demokratiska partier och skriker högljutt att de inte är demokrater, vilket naturligtvis omöjliggör samtal och kompromisser med dessa. Syftet med det Julia gör kan jag inte finna är annat än att få en politisk rörelse att växa. Jag har tidigare noterat att Julia skrivit om att ”Liberal demokrati bygger på ohederlighet” och det samt annat antyder att hon är fientligt inställd till dagens demokratiska statsskick. Så man kan undra vilken rörelse Juila pushar om hon nu har en sådan strävan?

Som du märker önskar även jag att invandringen ska minska, och de flesta börjar nog att acceptera att man har åsikten att invandringen inte ska vara så stor — knappast på humanistiska institutioner på universiteten eller i mainstremamedias redaktioner, men på flera andra håll. Frågan hade för några år sedan itne stabiliserat sig i en tydlig diskurs och sedan dess har det blivit värre, men det kan avdramatiseras efter stor möda. Merit Wager förföljs mig veterligen inte.

Om du anser att jag är en som tänker som våldsamma serbiska nationalister för att jag inte tror att invandringen kan vara så fri och stor som den är idag så demoniserar du mig, eftersom det inte är en på något sätt är en relevant eller korrekt bedömning. Jag kan dock erkänna att jag anser att detta är en viktig fråga (och röstade mest av denna anledning på SD i – endast – riksdagsvalet) och det beror på att vi kommer att successivt få en situation i vårt samhälle som faktiskt utgör en identitetsmässig splittring. Det har vi redan i och med att kanske 1-2 procent (150 000) av de 6 procent muslimer Sverige har mer eller mindre lever i getton, men det komemr att öka dramatiskt när om 40 år relationen etniska svenskar invndrade ickemusimer och invadrade musilmer inte är dagens kanske 74 / 18 / 6 procent, utan 49 / 28 / 23 procent. I närheten av detta hamnar vi om vi antar minskat barnafödande och samma in- resp. utvandring som vi haft några få år de senaste åren. I det läget är 2050 halva populationen i svenska städer muslimsk, och kanske 2/3 i Malmö. Den som inte tror att islam snabbt blir västerländskt måste ana konsekvenser, och innan dess kan vi få stora problem samt efter ytterligare flera decennier kan vi nå en balkanlik situation.

Men det förutsätter att inget händer, och det tror jag inte. Jag vill dock inte att en rörelse som är anti-liberal och vänder sig mot alla nuvarande partier ska göra succé. Det som behövs är att vi diskuterar detta.

Skickar nu detta utan korrekturläsning. Har begränsad tid.

  Julia Caesar

  Posted: 13 oktober 2010 - 22:26 - Svar

  @ Magnus A:

  Du är fri att ha vilka åsikter du vill om det jag skriver och även att framföra dem hur förvirrat som helst. Däremot har du ingen rätt att pådyvla mig egenskaper och avsikter som helt saknar grund. Som att jag skulle vara ”antidemokratisk”, att jag ”ställer mig skrikande och högljutt vid sidan av samtliga etablerade demokratiska partier och skriker högljutt att de inte är demokrater”, att jag skulle vara ”fientligt inställd till dagens demokratiska statsskick”, att jag är ”intolerant mot homosexuella” och att ”mitt syfte är att få en politisk rörelse att växa”.

  Var du än har hämtat de uppfattningarna – inte är det i mina texter. Detta är oerhört grova och kränkande lögner som gränsar till förtal. Jag beklagar verkligen att det har undgått dig att det är just demokrati och demokratiska värden som åsiktsfrihet och yttrandefrihet som är återkommande teman i allt jag skriver.

  Det citat du anger, ”Liberal demokrati bygger på ohederlighet”, är lösryckt ur sitt sammanhang för att passa ditt syfte att misskreditera mig. Citatet härrör ur min krönika Fler ministrar borde gråta.
  http://snaphanen.dk/2010/07/11/s%c3%b8ndagskronik-fler-ministrar-borde -grata/

  Jag citerar där Torbjörn Nilssons bok ”De omänskliga. Berättelser om politik”, där han i sin tur citerar David Runciman, amerikansk politisk teoretiker vid universitetet i Cambridge.
  Runciman skriver i boken ”Political hypocrasi” att ”den liberala demokratin förutsätter att politiker inte ska vara helt uppriktiga. Systemet bygger på intellektuell ohederlighet.”

  Du har tidigare spritt rykten på bland annat Politiskt Inkorrekt med samma innebörd, att jag är ”antidemokratisk”. Jag vill ge dig ett gott råd: Sluta omedelbart upp med att sprida grundlösa rykten. De slår enbart tillbaka mot dig själv. Flertalet av mina läsare klarar att läsa och förstå mina texter utan att hemfalla till beskyllningar utan verklighetsunderlag.

Robin Shadowes

Posted: 12 oktober 2010 - 17:15 - Svar

“Jag har ungefär samma värderingar som Reinfeldt, och vi etniska svenskar har i stort sett samma värderingar.”

Du menar att du tycker att ursvenskt är rena barbariet och att utvecklingen har kommit utifrån? Du har dessutom fräckheten att insinuera att merparten av svenska folket tycker det samma. Vet hut, pågasnöre!!

Penumbra

Posted: 13 oktober 2010 - 13:59 - Svar

Har själv kommenterat Eva Brunnes predikan på min blogg:
http://jajamenmen.blogspot.com/2010/10/homokommunistfeministkyrkan.htm l

Har också associerat till ett sjunkande skepp beträffande invandringspolitiken:
http://jajamenmen.blogspot.com/2010/09/den-lackande-baten.html

Men att se ett inbördeskrig bakom hörnet är en överdrift. Jag använder mig själv av överdrifter ibland, för att få poängen att sitta, fast man riskerar då att inte tas på allvar. Svår avvägning. På en punkt är vi nog eniga – invandringspolitiken är ett misslyckande och det behöver ändras, radikalt. Där verkar våra två block med sammanlagt sju partier har kört fast. Dock är det en stor skillnad mellan de Rödgröna och Alliansen, till fördel för Alliansen. Vi kan vara tacksamma för det lilla, dvs att de Rödgröna inte fick styra Sverige. Då hade vi sett ännu större invandring pga uppluckrade asylregler och ytterligare någon allmän amnesti för illegala flyktingar. Det finns en skillnad mellan pest och kolera…

Hatstämningarna finns inte i samhället, mellan människorna. De finns i press, media och på bloggarna. Uppenbarligen hos en och annan politiker och biskop. Det mesta av hatstämningar hittar man annars bara bland den radikala men omogna ungdomen – AFA, National front eller vad de nu heter. Dessa stollar är en försvinnande liten del av samhällets medborgare och under bevakning av SÄPO. De kan inte ställa till med något innan de har mognat ifrån sin radikalism och sansat sig, så som ungdomen för det mesta gör.

En sak är dock säkert. Ändrar inte Alliansen sin invandringspolitik så stannar SD i riksdagen. Inte bara stannar – de kommer att växa till sig.

Nyfiken

Posted: 16 oktober 2010 - 20:19 - Svar

Julia, har du skickat din senaste bok till utvalda recensenter i media för att media och därmed allmänheten ska få upp ögonen för din bok och ämnet den belyser? Visserligen kommer kanske en del att ha anmärkningar på innehållet men debatten måste föras och den måste föras och ha ett liv även i main-stream media för att väcka de stora massorna.

  Julia Caesar

  Posted: 17 oktober 2010 - 13:38 - Svar

  @ Nyfiken.

  Jag har skickat boken till några få utvalda journalister i gammelmedia. Hittills är Ulf Nilson i Expressen den ende som har uppmärksammat den, och jag tvivlar på att det blir fler. Böcker som Världsmästarna brukar inte nämnas i traditionella media, och det kan jag gott förstå. Jag riktar ju hård kritik mot journalisternas underlåtenhet att granska hur mångkulturen har förändrat Sverige. Att nämna boken vore att visa att man tar till sig min kritik.

Hanna

Posted: 31 oktober 2010 - 23:13 - Svar

Jag hade ingen aning att issa knivhuggits 18 ggr, och ännu mindre att hans gamla mor misshandlats medvetslös. Vilka empatilösa människor ger sig på en gammal männniska-för hennes sons åsikter!!!!!!!! Varför har inte media skrivit om det?????

Leave a Comment