19
feb
Seneste opdatering: 14/5-11 kl. 0015
78 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen, HRS och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Svensk politik blir alltmer ett skådespel, en absurd fars där aktörerna spelar sina roller mer eller mindre väl – oftast mindre. Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin spelade rollen av indignerad moralist när han i riksdagens utrikespolitiska debatt i onsdags anklagade utrikesminister Carl Bildt (m) för svensk passivitet i förhållande till ”det folkliga upproret” i Egypten.

”Det är knappast klädsamt för svensk utrikespolitik som alltid har varit en röst för demokrati och mänskliga rättigheter. Du Carl Bildt svek den viktigaste uppgift en svensk utrikesminister har – att stå på de förtrycktas sida” sa Urban Ahlin.

Låt oss backa bandet ett tag. ”Som alltid har varit en röst för demokrati och mänskliga rättigheter”? Antingen har Urban Ahlin glömt eller aldrig läst sin historia. Här är en liten uppfräschning för honom och andra som inte heller minns eller vill minnas i vad mån Sverige tidigare ”har stått på de förtrycktas sida”.

För 70 år sedan pågick nazisternas masslakt av judar för fullt. Den svenska samlingsregeringen under ledning av den socialdemokratiske statsministern Per Albin Hansson (1885-1946) sade sig tillämpa en neutralitetspolitik – men gjorde stora eftergifter för Nazityskland, bland annat genom att ingå avtal som gav tyskarna rätt att forsla soldater och krigsmateriel på svenska järnvägar. Innan kriget var slut 1945 hade mer än två miljoner tyska soldater färdats på de svenska järnvägarna. Dessutom ansenliga mängder vapen och ammunition.

Sammantaget var de tyska nazisterna nöjda med den svenska neutraliteten. Tysklands propagandaminister Joseph Goebbels skriver i sin dagbok den 28 januari 1942, när judeutrotningen pågår som bäst:

”Sverige har gjort mer för den tyska krigföringen än man vanligen antar. Framför allt har de gett oss ett betydelsefullt stöd i vårt krig med Sovjetunionen. De slår visserligen vakt om sin neutralitet, men på ett sätt som i hög grad är till vår fördel.”

Nazisterna betalade med guld

I min förra söndagskrönika skrev jag om professor Klas Åmarks nyutkomna bok ”Att bo granne med ondskan.”Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen”. Utifrån all den forskning som har bedrivits om Sveriges roll under andra världskriget redovisar Klas Åmark en delvis ny bild. Enligt Åmark planerade Nazityskland aldrig på allvar att anfalla Sverige. Det var ekonomiska faktorer, i första hand handelsutbytet med nazisterna, som var det tyngsta skälet till den svenska regeringens eftergiftspolitik. Sverige exporterade järnmalm, stål och kullager och importerade framför allt kol och koks. Men Sverige fick också betalt för malmen i rent guld. När det gäller mängden går uppgifterna isär. Vissa hävdar att svenska staten fick sex ton guld, andra att det rörde sig om så mycket som 36 ton guld.

Ett slags facit från Förintelsen är rapporter om vad nazisterna tog tillvara från sex miljoner mördade judar. Judarnas guldplomber drogs ut och togs systematiskt tillvara – uppgifter som var kända för den svenska regeringen från augusti 1942. En rapport vittnar om gods som mellan den 1 oktober 1942 och 2 augusti 1943 skickades från tre av de sex särskilda utrotningslägren; Treblinka, Sobibor och Bélsec:

• 25 godsvagnar kvinnohår, 248 godsvagnar kläder, 400 vagnar med olika bruksföremål.

• Pengar, guld och diamanter: 2 800 000 dollar, 400 000 pund, 140 000 000 zloty, 12 000 000 ryska rubel.

• 400 000 guldklockor, 145 000 kilo vigselringar av guld, 120 000 000 zloty i guldmynt.

• 4 000 karat diamanter, var och en mer än två karat.

Foto: En mamma på väg till gaskammaren i Auschwitz med sina barn.

Media hölls i ett järngrepp

Detta och annan information om Förintelsen och nazisternas krigsförbrytelser fick den svenska allmänheten inte vetskap om förrän sent. Regering och riksdag hade full vetskap om judeförföljelser och Förintelsen under 1942 och -43. Men kunskapen höljdes i tystnad. Hela bilden av Förintelsen i dess ohygglighet fick allmänheten inte kunskap om förrän kriget var slut på våren 1945. Ett annat mycket viktigt eftergiftsområde i neutralitetspolitikens namn var nämligen regeringens presspolitik. Den hade två syften: dels att inte störa de viktiga handelsförbindelserna med Nazityskland, dels att allmänheten inte skulle få kännedom om nazisternas brutalitet och judeförföljelser och bli upprörd. En upprörd allmänhet skulle kunna sätta igång med opinionsyttringar, och sådana var inte önskvärda.

Ända från Hitlers tillträde som rikskansler i Tyskland 1933 och under kriget höll regeringen media i ett järngrepp. Yttrandefrihet och tryckfrihet ströps och sattes i praktiken ur funktion. Tidningar och andra publikationer konfiskerades hundratals gånger, utan åtal och rättegång. Neutralitetspolitiken innebar en politiskt hårt styrd press som förhindrades att förmedla sanningen om nazisternas tyranni. Stora delar av pressen hade heller inget intresse av att rapportera om vad nazisterna själva kallade ”nyordningen i Europa”.

TV och Internet var ännu inte uppfunna, och radion med en enda kanal var hårt statskontrollerad. När Hitlers trupper invaderade Norge och Danmark den 9 april 1940 sände radion inte direkt ut nyheten till svenska folket. Istället spelades musik. Medan Norge under de två första månadernas ockupation kämpade mot nazisterna kommenterades händelserna mycket sparsamt i svensk radio. Radion var bunden av ett statligt avtal som stipulerade att ingenting ”som kunde bringa rikets neutralitet eller förhållande till andra makter i fara utsändes å den svenska rundradion”. Då som nu var medias uppgift att invagga sina läsare och lyssnare i tron att vi lever i den bästa av världar.

Tyskarna klagade ständigt

En av dem som såg presspolitiken inifrån berättar:

”Här undertrycks meddelanden av för tyskarna oangenäm natur, här uppfylles villigt deras ”order” om indragande av för dem obehagligt tryck, här släpps tvivelaktiga tyska journalister in och här ges politiska förmåner. Värre än den illa beryktade ”femte kolonnen” äro de ämbetsmän som tro att de gagna landet genom denna politik. De bedriva defaitism som tro att de handla i Sveriges intressen” skrev Sven Grafström i sina dagboksanteckningar den 23 maj 1940.

Sven Grafström (1902-55) hade varit förste legationssekreterare på Sveriges ambassad i Warszawa till och med nazisternas invasion av Polen hösten 1939 och blev senare pressråd på UD.

Sommaren 1938 hade han nyss fått en dotter och började föra dagboksanteckningar för att han ville berätta om sitt liv för henne. Trots att han var gift med en tysk kvinna från en nazistisk familj var han uttrycklig antinazist.

Under hela perioden 1933-45 klagade tyskarna via tyska ambassaden i Stockholm ständigt på svensk press. Ambassaden bevakade cirka 90 svenska tidningar och allt som de skrev om Tyskland. Nazityskland hade en totalitär inställning till media: nazisterna ansåg att det var regeringen som skulle styra vad pressen skrev och ingripa när den skrev något som var oförmånligt för nazisterna. Det var i första hand de stora svenska tidningarna tyskarna ville komma åt. Mindre tidningar brydde de sig inte om.

Torgny Segerstedt en sten i skon för nazisterna

Konflikten hade blossat upp nästan omedelbart efter Adolf Hitlers tillträde som rikskansler 1933. Torgny Segerstedt (1876-1945), liberal chefredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, skrev den 3 februari 1933:

”Att tvinga all världens politik att sysselsätta sig med den figuren, det är oförlåtligt. Herr Hitler är en förolämpning.”

Den tyske riksministern Hermann Göring protesterade omedelbart i ett telegram direkt till GHT. På tidningen trodde man först att det var ett skämt men insåg att telegrammet verkligen kom från Göring. Då sattes det upp i glas och ram på redaktionen. Under hela perioden 1933-45 skulle Torgny Segerstedt fortsätta att vara en konsekvent kritisk röst mot nazisternas illgärningar. Därmed var han en sten i skon både för Nazityskland och den svenska regeringen. Han har gått till presshistorien som en av dem som mest rakryggat och med störst integritet stod upp för demokrati och mot det brutala nazistiska tyranniväldet. Dessvärre fick han inte uppleva krigsslutet och freden. Han avled den 31 mars 1945.

Efter krigsutbrottet i september 1939 anklagades den svenska pressen gång på gång av tyskarna för ”tyskfientlighet”. Klagomålen riktades i synnerhet mot Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Torgny Segerstedt anklagades för att ”hetsa mot Tyskland”. Under sommaren 1940 klagade tyskarna särskilt flitigt hos utrikesdepartementet – under tre månader kom det ungefär en protest per vecka. I början av hösten 1940 satte de igång en veritabel kampanj mot GHT med klagomål så gott som dagligen. Andra tidningar som tilldrog sig nazisternas ogillande var Ture Nermans antinazistiska tidskrift Trots allt!,

Social-Demokraten och dess stridbare chefredaktör Zeth Höglund och senare Aftontidningen. Social-Demokraten lyckades reta gallfeber på tyskarna med satiriska teckningar. Nazisterna var särskilt känsliga för att man drev med dem.

Metoder mot sanningen

Samlingsregeringen tog till flera olika metoder för att ingripa mot information som ansågs kunna irritera tyskarna eller var obekväm på annat sätt. Två män i regeringen gick i frontlinjen för den hårda presspolitiken. Den ene var justitieminister Karl Gustav Westman, (1876-1944) (foto), bondeförbundare och antisemit – en åkomma som han inte var ensam om i Sverige vid den här tiden när ett rasbiologiskt tänkande inte var ovanligt. I sina dagboksanteckningar från åren 1938 till 1943 gör justitieministern inte någon hemlighet av sin antisemitism. Den 29 juli 1940 skriver han om Torgny Segerstedt:

”Men Segerstedt befinner sig i oskuldens ansvarslösa tillstånd, i ett besinningslöst raseri. Hans judiska älskarinna har undanträngt hans själ och ersatt den med en judesjäl.”

Den andre i den duo som hanterade tryckfriheten under kriget var utrikesminister Christian Günther (1886-1966), opolitisk före detta diplomat. En av de metoder som användes för att ingripa mot pressen var att väcka tryckfrihetsåtal. Det skedde 55 gånger under kriget. De första åtalen kom redan hösten 1939 efter påtryckningar från tyska ambassaden i Stockholm. Först mot Trots allt!, sedan mot liberala Eskilstuna-Kuriren. Justitiedepartementet drev en särskild kampanj mot små tidningar på vänsterkanten. I maj 1940 åtalades Arbetaren bland annat för att ha skrivit:

”Det nazistiska partiet och den nazistiska staten kan endast betecknas som en gigantisk gangsterorganisation.”

Men tryckfrihetsåtalen var ingen succé ur regeringens synpunkt. Tidningarna frikändes i hälften av fallen.

Tidningar konfiskerades utan rättegång

Regeringen behövde effektivare metoder för att styra pressen. Kanslirådet Carl Gustaf Bruno lyckades hitta en gammal lagparagraf som inte hade använts sedan 1800-talet. Den gav regeringen rätt att konfiskera tidningar och andra tryckta skrifter utan åtal och utan rättegång. Paragrafen dammades av, och justitieminister K G Westman började använda den hösten 1939. Den 16 september 1940 beslagtogs Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning för första gången, och då med tre dagars utgåvor. De tidningsansvariga fick aldrig veta varför tidningarna beslagtogs.

Regeringen var ofta oenig om konfiskationerna, men statsminister Per Albin Hansson ställde sig bakom sina utrikes- och justitieministrar. Då vågade ingen protestera. Finansminister Ernst Wigforss och socialminister Gustav Möller teg och led. K G Westman gjorde sig i praktiken till envåldshärskare över presspolitiken som han ansåg vara ”behövlig och nyttig”. Hundratals beslag gjordes under kriget utifrån främmande makters bedömning, förmedlad genom utrikesminister Christian Günther. Så här brukade det gå till:

”Impulsen tas från justitiedepartementet eller från UD, i allmänhet det senare. Den som först läser de svenska tidningarna på UD:s pressbyrå, den unge Backlund, en son till den kände socialdemokratiske tidningsmannen Sven Backlund, stryker upp sin bakåtkammade ljusa jättekalufs och går in till pressrådet Oscar Thorsing med det senaste numret av Arbetaren, där en eldande artikel med för Hitler inte direkt smickrande uttalanden är rikligt försedd med understrykningar med rödkrita. Thorsing läser igenom de kritade ställena och utropar ”det här är ju för jävligt” samt tar vindeltrappan ned till den politiska avdelningen, där den ominösa artikeln väcker samma lakoniska kommentarer av herrar Staffan Söderblom och kabinettssekreterare Erik Boheman med instämmande av den i Söderbloms rum alltid närvarande herr Kumlin, (…) varefter justitiedepartementet förklarar att alla erforderliga konfiskationsåtgärder omedelbart skola igångsättas.” (Ur Sven Grafströms dagboksanteckningar från den 17 april 1942.)

”Grymhetspropaganda”

I mars 1942 beslagtogs vid ett enda tillslag 17 tidningar för att de tryckt samma skildring av hur nazityskarna torterade norska motståndsmän i norska fängelser. Publiceringen av artikeln var resultatet av en överenskommelse mellan tidningsredaktörerna. Genom telefonavlyssning fick säkerhetspolisen reda på planen och kunde ingripa snabbt. I ett TT-meddelande försvarade sig justitieminister K G Westman mot kritiken med att ”regeringen till fullföljande av sin neutralitetspolitik vid upprepade tillfällen sett sig nödsakad att inskrida mot dylika skräckskildringar riktade mot än den ena än den andra krigförande makten”.

Det verkliga skälet till beslaget var att artikeln innehöll allvarliga och välgrundade anklagelser mot Nazityskland. Sanningen fick inte nå svenska folket. Den kallades ”grymhetspropaganda” mot Tyskland. Tidningar som fällts för tryckfrihetsbrott kunde också beläggas med transportförbud. Det innebar att de inte fick transporteras med allmänna kommunikationer. Förbudet var framför allt riktat mot kommunistpartiet och drabbade främst tidningar som Ny Dag och Norrskensflamman. Trots allt! drabbades hårt när den förbjöds i nio månader under 1940 och 1941. Upplagan sjönk till hälften. Statsministern avskydde personligen tidningen och ville klämma åt den ordentligt, i synnerhet som dess chefredaktör Ture Nerman var socialdemokrat.

Statliga censurmyndigheter

För att kontrollera pressen inrättades nya statliga myndigheter. Statens informationsstyrelse inrättades 1940 med uppdrag att organisera ett nära samarbete mellan staten och tidningarna. Myndigheten skickade regelbundet ut förhållningsorder till pressen, de så kallade ”grå lapparna”. Trehundra ”lappar” med föreskrifter sändes ut under en fyraårsperiod. Pressen uppmanades att inte publicera negativa uppgifter – med andra ord sanningen – om de krigförande staterna.

”Varje krigförande stat betraktar alla påståenden om våldsdåd och övergrepp mot civila såsom mycket allvarliga beskyllningar för att icke säga en grov förolämpning mot vederbörande krigsmakt. Det är därför av yttersta vikt att dylika uppgifter icke givas publicitet” hette det i ett meddelande från Statens informationsstyrelse i maj 1940.

1941 inrättades Pressnämnden med Dagens Nyheters chefredaktör Sten Dehlgren som ordförande. Dehlgren var en av de ledande företrädare för den ”fria och oberoende” pressen som accepterade att sitta som ledamöter i de statliga organen och därifrån utöva kontroll över sina kolleger. I en av Pressnämndens instruktioner till pressen, i april 1942, sägs:

”Detaljerade skildringar av grymheter i samband med kriget böra undvikas, från vilket håll de än må komma. (…) Våra förbindelser med främmande makter skulle kunna allvarligt störas om svensk press gjorde sig till ett fält för grymhetspropaganda.”

”Grymhetspropaganda”

”Grymhetspropagandan” går igen. Presspolitiken gick ut på att hålla alla rapporter om nazisternas våld, tortyr och massmord på judar borta från de svenska tidningsspalterna. Sextiosex varningar utfärdades av Pressnämnden mot svenska tidningar efter tyska klagomål. En delikat situation uppstod när nämndens ordförande Sten Dehlgren skulle utdela en varning till Dagens Nyheters bångstyrige utrikesredaktör Johannes Wickman – en kollega på den tidning som han alltså själv var chefredaktör för. Dilemmat löstes genom att Wickman sattes under särskild bevakning för att hindras från att skriva obekväma artiklar.

Två av de tidningar som aldrig drabbades av några ingripanden var de nazistiska Dagsposten och Folkets Dagblad. Mot slutet av kriget avslöjades att Nazityskland hade bidragit till deras finansiering. Den ”opolitiske” utrikesministern Christian Günther engagerade sig djupt i presspolitiken – trots att den var en inrikespolitisk fråga. Han var också missnöjd med att ”många i den intellektuella världen, akademiker, publicister och andra” övergav ”objektiviteten” allteftersom Nazitysklands krigsförbrytelser blev mer kända. Günther var den perfekte företrädaren för den svenska neutralitetspolitiken. Han ville med alla medel förhindra att Nazityskland framställdes som den grymma diktatur och ockupationsmakt landet i verkligheten var. Framför allt ville han förhindra en journalistik som kunde leda till ställningstagande, protester och handling från de svenska medborgarna.

”Warszawasvenskarna” smugglade information

Med denna hårt kontrollerade press – vad visste svenskarna om Förintelsen? Politikerna visste på ett tidigt stadium vad den så kallade ”judefrågan” innebar i nazisternas praktiska tillämpning. En liten grupp svenska affärsmän som kallades ”Warszawasvenskarna” smugglade från sommaren 1940 med fara för eget liv ut omfattande dokument om terrorn mot det polska folket till London, dit den polska exilregeringen hade flytt. Nästan alla vägar ut ur Polen var stängda, men affärsmännen kunde obehindrat resa fram och tillbaka. Den mest aktive var Sven Norrman på ASEA. Tack vare det material som han smugglade ut under 1941 och -42 kunde brittiska BBC den 9 juni 1942 rapportera om terrorn mot de polska judarna och det massmord som pågick.

Det var banbrytande information, men den förbigicks med tystnad av svensk press. Materialet trycktes av Ture Nerman i en broschyr med titeln ”En polsk svart bok om den tyska nyordningen i Polen”, 1942. ”Svarta boken” berättade bland annat om hur tre åldriga judar fördes ut i 30 graders kyla, besprutades med kallt vatten och lämnades att frysa ihjäl. Det tog bara några veckor från utgivningen av broschyren innan den svenska regeringen efter tyska protester konfiskerade den. Via telegramtrafiken upptäckte tyskarna ”Warszawasvenskarnas” smuggling av information. Flera svenska affärsmän arresterades och fyra av dem dömdes till döden men släpptes av tyskarna i slutet av 1944.

Ett fåtal tidningar skildrade verkligheten

Judeförföljelserna tog fart i Tyskland 1933 och skärptes med Nürnberglagarna 1935 som syftade till att driva ut judarna ur arbetslivet. Men under hela perioden 1933-45 var det bara ett fåtal svenska tidningar som skildrade vad som hände. Dagens Nyheter var påfallande återhållsam, både vad gällde tonfall och antal artiklar. De små landsortstidningarna förlitade sig på utrikesmaterial från nyhetsbyrån TT, som redan då höll en intill självutplåning nollställd profil. En grupp tyskvänliga, konservativa tidningar, som Stockholms-Tidningen och Skånska Dagbladet, uttryckte förståelse för den tyska antisemitismen. Bland dem som drev en kritisk hållning intog GHT en särställning. Det var också GHT som den 13 oktober 1942 publicerade en stor artikel med rubriken ”Utrotningskriget mot judarna”. Märkligt nog konfiskerades den inte.

Flertalet tidningar präglades under hela kriget av likgiltighet. Men när flera hundra norska judar hösten 1942 deporterades med fartyg från Oslo till en säker avrättning i utrotningslägren väckte det starka reaktioner i Sverige, och även de tidningar som hade följt regeringens maningar om återhållsamhet tillät sig skarpt formulerade protester. Bara ett halvår tidigare, i mars 1942, hade justitieminister K G Westman stått i riksdagen och sagt att den norska exilregeringen var ”en krigförande part, som borde misstänkas för att ägna sig åt vilseledande grymhetspropaganda”.

Öppnade läger chockade världen

Långsamt sipprade mer information igenom. Under våren 1943 kunde de välinformerade svenska medborgare som ville lägga pussel med olika informationsbitar och få en uppfattning om Förintelsen. Men den stora allmänhet som enbart fick sin information från landsortspressens och Radiotjänsts knapphändiga och friserade nyhetsmaterial var chanslös – utlämnad till tystnad, desinformation och ovetskap. Inte förrän den sovjetiska armén befriade dödslägren i Auschwitz den 27 januari 1945 fick världen glimtar av information. Då fanns 7 650 överlevande kvar i Auschwitz. I svenska tidningar blev det bara några enstaka notiser.

Den 11 april 1945 nådde brittiska och amerikanska trupper fram till uppsamlingslägret Buchenwald och den 15 april till Bergen-Belsen, och rapporter och bilder spreds över hela världen. Omvärldens reaktion var chock och fasa. De interiörer som avslöjades överträffade de värsta skräckfantasier. I april och maj 1945 kom cirka 20 000 överlevande koncentrationslägerfångar till Sverige genom räddningsaktionen med de vita bussarna. Deras berättelser blev ett genombrott för den svenska informationen om Förintelsen. Först när kriget var slut fick alla veta.

Regeringspiska utbytt mot självcensur

Vad kan vi lära oss av medias roll under de tolv åren 1933-45? Situationen var extrem för ett litet land som var granne med den nazistiska ondskan och ville vara neutralt. Media styrdes med politisk järnhand, och ytterst få vågade protestera. Hur ser det ut i media i dag? Vilka slutsatser kan vi dra av erfarenheterna? År 2011 lever vi i ett fritt och demokratiskt land som inte är militärt hotat av någon annan nation. Våra grundläggande demokratiska rättigheter åsiktsfrihet och yttrandefrihet är fastställda i grundlagen. Men hur använder vi dem?

Det sorgliga svaret är att yttrandefrihet och åsiktsfrihet även i dag styrs med järnhand av komplexa maktstrukturer. Det gäller att tycka och skriva rätt, det vill säga vad politikerna och tongivande media har bestämt åt oss att vi ska tycka – annars kan det stå en dyrt. Ett exempel i mängden är journalisten Gunnar Sandelin, som under de senaste tre åren har skrivit fyra debattartiklar om asyl- och invandringspolitik i stora dagstidningar (DN, SvD och GP) och på nätet. Därför fick han inte den tjänst som pressansvarig på Statistiska Centralbyrån, SCB, som han sökt och var väl kvalificerad för.

Svenska journalister sitter i en gyllene bur

Generellt gäller att var och en som har tillgång till orden också har makt. Den makten missbrukar svenska journalister grovt. Den stora skillnaden jämfört med andra världskriget är att den censur som då framtvingades av regeringen i dag utövas fullkomligt frivilligt. Regeringspiskan har av journalisterna själva bytts ut mot en omfattande självcensur. Regering och riksdag har i dag absolut ingenting att frukta från en journalistkår som går som lydiga knähundar i maktens koppel.

Vi matas med ängsligt tillrättalagd information och förvrängda versioner av verkligheten framförda med daddande tonfall, som om vi inte vore vuxna människor som kan bilda oss en egen uppfattning. Få journalister orkar eller vågar stå upp för att gräva i och lyfta fram sanningar. Viktig information mörkläggs, och läsarna/lyssnarna/tittarna serveras en kost utan tuggmotstånd där utgångspunkterna och vinklingen är uppenbart tendentiösa i ämnen som mångkultur och massinvandring, islam och genusextremism. Svenska journalister sitter i en gyllene bur, och det är en bur som är ett prima gör-det-själv-hantverk. Ingen har byggt buren åt dem. Ingen har låst dörren och slängt bort nyckeln. Det har de lyckats med alldeles själva.

Journalisterna kryper för islam

Ideologin om mångkulturens välsignelser är så internaliserad i den svenska journalistkåren att den har blivit en integrerad del av det journalistiska blodomloppet. Rädslan och den politiska anpassligheten styr vad som får sägas och inte sägas. Efter nazism och kommunism kryper journalisterna i dag för en tredje brutal och dödsbringande totalitär ideologi – islam. I samband med islamistiska terrordåd är det noterbart att orden ”muslim”, ”islam” och ”islamism” helst inte får nämnas, och absolut inte ”terrorism”.

Det är uppenbart att flertalet journalister inte har skaffat sig ens rudimentära kunskaper om islam. Okunnigheten är genant. När 42 tjetjenska islamister tog 850 personer som gisslan och 170 dog i Moskvateatern den 23 oktober 2002 kallades de i media genomgående tjetjenska ”rebeller” och ”separatister” Och det låter ju revolutionsromantiskt. Allmänheten fick inte veta att det rörde sig om ett islamistiskt terrordåd.

Punktvis kan en tillnyktring anas, men fortfarande prioriteras hänsynen till muslimers uttalade benägenhet att bli ”kränkta” högre än den svenska allmänhetens rätt till allsidig och korrekt information. Den terminologi som används för att manipulera och skrämma upp allmänheten går igen. Krigsårens termer ”tyskfientlighet” och ”grymhetspropaganda” är direkt översättbara till dagens beskyllningar om ”främlingsfientlighet” och ”islamofobi”.

Kan vi lita på journalisterna?

I journalisternas fackförbundstidning Journalisten skriver chefredaktören Helena Giertta:

”Journalisten använder sin profession till att gräva, söka sanningar, beskriva verkligheten, på ett sätt som gör att publiken, läsarna/tittarna/lyssnarna, blir insatta i olika skeenden. Och dessutom gör de det på ett sätt som publiken kan lita på, utan egna bindningar. Behovet av detta kommer att växa, inte minska. (…) De allra flesta vill ha information som de kan lita på, information som är sammansatt, satt i sammanhang och beskriven på ett tillgängligt sätt.”

Helena Giertta skriver det hon har betalt för att skriva. Hur många svenska mediekonsumenter instämmer? Kan vi lita på att journalisterna ”söker sanningar och beskriver verkligheten”? Vilka journalister i gammelmedia gräver fram de stora avslöjandena i dag? Vilka ifrågasätter den förlamande konsensus som styr svenska media och politiker? Vem är dagens Torgny Segerstedt eller Ture Nerman? Eller Vilhelm Moberg?

I sin kommande bok ”I sällskap med Vilhelm Moberg” följer författaren Anders Johansson Vilhelm Moberg (1898-1973) både som författare och som samhällskritiker. Anders Johansson citerar Anna-Karin Carlstoft Bramells avhandling ”Vilhelm Moberg tar ställning” från 2007, som bland annat handlar om hans roll i vad som på 1950-talet kallades rättsrötan:

”I samband med debatterna om rättsaffärerna ville han göra gällande att pressen svek sin plikt att gräva i skeendet. En journalist var en som hade ett ansvarsfullt uppdrag att utföra. Till det hörde inte att stryka medhårs, varken uppåt – mot den som rapporteringen handlade om, eller nedåt – gentemot läsekretsen. Den enda skyldigheten gällde sanningskravet, och det var absolut.”

I Vilhelm Moberg – en vänbok berättar Eric Wennerholm hur han delgav Vilhelm Moberg sin uppfattning att han var oersättlig som författare och i lugn och ro borde ägna sig åt detta, medan han med varm hand kunde överlåta till politiker och tidningsmän att tvätta nationens smutsiga linne. Han fick då svaret:

”Det kan jag inte, för mitt samvete. Det är inte andras aktning du behöver, utan det är aktningen för dig själv, som du inte kan leva utan.”

Inte förrän man själv blir berörd

Vad gäller mångkulturen är det antagligen inte förrän man personligen eller i sin direkta närhet får uppleva dess negativa konsekvenser som sanningen kan sägas. Som när Paulina Neudings farmor blir nerslagen av ett gäng unga killar i Rosengård:

”Min farmor var en ganska typisk Rosengårdsbo. Hon var själv flykting från Polen och fick uppleva våldet och brottsligheten i stadsdelen på nära håll. Under en promenad för ett par år sedan blev hon fälld till marken av ett gäng killar, och hade sedan ont i benet resten av livet. Hon var rädd när hon lämnade lägenheten. Vi anhöriga förväntas förstå sådana våldshandlingar som ett resultat av strukturella orättvisor” skriver Paulina Neuding.

Hon avfärdar utanförskap och bristande generositet som orsaker till våld och tar istället upp den svenska generositeten mot all dem som sökt sig till Sverige:

”Rosengård är ett område som präglas av en generositet gentemot människor i nöd som förmodligen saknar motstycke i världen.”

Maktförskjutning till nätet

I dag pågår en maktförskjutning från gammelmedia till nätet som håller på att revolutionera hela medievärlden. Och inte bara den – nätet är en demokratisk revolution som kommer att vända upp och ned på alla politiska och samhälleliga grundstenar som vi hittills har tagit för givna. Alla som har en dator kan uttrycka sig på nätet, och alla kan få tillgång till den information som undanhålls av gammelmedia. Vi har bara sett början av den här processen.

I en intervju i Medievärlden säger en 34-årig kvinna att hon har tröttnat på medias lögner. Hon är singel, yvig och frispråkig. Tillhör de intellektuella, är storkonsument av medier. Dagstidningarna kan hon inte läsa utan att få ”högt blodtryck och hjärtklappning”. ”Det är ingen professionalitet, ingen finess, bara en massa lögner och stavfel.”

Hon föredrar att få sin information via Internet. ”De nya medierna är som immunförsvaret i en infekterad kropp” säger hon. Hon läser fler bloggar än nyhetssajter. De är ärligare och mer trovärdiga. ”Bloggare får inte betalt, de är mer respektabla för mig. De är sin egen chefredaktör.”

Det skulle kunna vara vilken svensk 34-åring (eller 73-åring) som helst som uttrycker sig så här. Men den här kvinnan heter Nawara Negm och bor i Egypten. Hennes åsikter och erfarenheter är lika giltiga i Sverige. Allt fler vänder ryggen åt traditionella media och söker sin information på nätet. En maktförskjutning av sådan dignitet sker givetvis inte utan protester. Ingen lämnar ifrån sig makt utan motstånd. Det går ett gnissel genom hela den svenska medieeliten. Så här uttryckte sig Maria Schottenius, till för ett år sedan kulturchef, nu kulturmedarbetare på Dagens Nyheter, den 7 mars 2010:

”PISSRÄNNOR.

En av vår tids drömmar heter interaktivitet. Åsikter ska brytas. Debatter uppstå. Vi i medierna tänkte oss att kommentarfunktioner efter artiklar på nätet skulle spela en sann demokratisk roll. Och vad fick vi? Pissrännor. Halvrasister, som i otrevlig ton kölhalar olika personer och effektivt håller de intressanta debattörerna borta.”

Att vanliga människor kan uttrycka sig på nätet kan vara en svårsmält sak för dem som sedan decennier har varit vana vid att oinskränkt ha makten och tolkningsföreträdet. Sjuttio år efter regeringens strypkoppel på pressen i neutralitetspolitikens namn har svenska media ännu lång väg kvar att gå innan de har lossat sitt eget självpåtagna koppel och det kan bli befogat att tala om yttrandefrihet. Nätet är den blåslampa i baken på gammelmedia som de inte kan vara utan.

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Cavatus

Posted: 20 februar 2011 - 00:07 - Svar

Tack för detta klargörande av hur hårt styrd media var under kriget. Även det har givetvis hemlighållits, som alla nesligheter som svenska regeringar har i sitt bagage. När parallellerna sedan beskrivs blir de så uppenbara, ja faktiskt går det att se ett mönster som framträder där dagens censur blir förklarligt trots att den är självpåtagen. Det sitter liksom i väggarna i Sverige.

Hittade följande bloggpost som är en utmärkt historisk bakgrund till hur nazismen vidareutvecklades under kriget och mynnade ut i ……. islamismen! Den är alltså vår tids nazism i konverterad form, därav dess ondska. Även efter ha läst denna bloggpost ser man parallellerna. Oerhört skrämmande.

http://everykindapeople.blogspot.com/2011/02/da-nazism-islamism-och-ko mmunism-smalte.html

Teodora Emerentia

Posted: 20 februar 2011 - 02:10 - Svar

Julia!
Tack för att du sprättar upp den stinkande varböld som är fylld den svenska regeringens fega krypande för
nazisterna under Andra Världskriget. Så länge bölden ligger och bulnar under ytan så är det fritt fram och oerhört frestande för multikultifolket att klämma ordentligt på den för att mana fram skam- och skuldkänslor hos den svenska befolkningen. Vi skall grundligt skämmas och måste gottgöra våra försummelser den gången genom att göra om Sverige till hela världens socialbyrå!
Inte förrän allt kommit fram om omfattningen av sveket och bedrägerierna mot det svenska folket av samlingsregeringen under P.A: Hansson kan vi bearbeta detta blytunga sociala arv för att sedan kunna ta itu med dagens problem.
Ingen utveckling utan denna katharsis är möjlig!

DDR

Posted: 20 februar 2011 - 02:45 - Svar

“Vi i medierna tänkte oss att kommentarfunktioner efter artiklar på nätet skulle spela en sann demokratisk roll.” -Säger Schottenius..

Ja tänka sig…såna otacksamma svin. Här tar Schottenius som tillhör eliten, ledarna, fuhrerns innersta krets, helt “frivilligt” och ger medborgarna lite snacks, man lättar på trycket lite och hoppas kollektivt att undersåtarna ska vara nöjda att dom överhuvudtaget får uttala sig i finrummet bland dom allra finaste efter 100 års lydnad, och så har dom mage att klaga.

“Vi i medierna tänkte oss…” Ni i medierna, ni i svensk media tänkte er, att folket ska lyda, precis som dom lydit, sugit och svalt dom senaste 100 åren.

Schottenius tillhör den skara svenskar som förtjänar att kastas i buren i minst 25 år. Kommunist, fascist, en riktig praktextremist.

Nu när internet finns upplever vi samma förtryck som man gjorde förr, bara det att det har olika former. Visst, vi har det bra i Sverige, bland världens högsta levnadsstandard, men det handlar inte om det. Det handlar om att det finns en verklighet och verktyg därute som en liten klick människor bestämmer att den större massan inte ska få ta del av, eller använda, eller uppleva. Och alla vet hur det går med förtryckande regimer förr eller senare. Skillnaden gentemot förr i tiden är att då visste man inte, nu vet man att något finns men får inte veta mer. Ungefär som att låsa in en falukorv i ett skåp framför ögonen på sin hund och sen låta honom känna lukten varje dag utan att man öppnar.

Antingen kan man börja tillämpa sann demokrati och yttrandefrihet i fortsättningen, eller så kan man fortsätta den inslagna vägen och hoppas på att staten via “War on terror” ska strypa friheten även på nätet med censur, lagar och paragrafer. Jag hoppas nästan på att det senare inträffar under tiden man är fysiskt frisk att agera så att vi en dag när trycket kokat över som i Egypten, får explodera framför dörren på hycklande fascister som Jan Helin och Schottenius. Rena lynchmobbar. För i nuvarande läge kommer svin som Dessa aldrig att behöva stå till svars. Normalt sett kanske man bara hoppas att dom blir sparkade och uteslutna men Jag är så äckligt less på åsiktsdikatur och så kuvad att jag har blivit extrem och skulle se fram emot att fysiskt få ta hand om etablissemanget i Sverige.

  Demokratbloggen

  Posted: 20 februar 2011 - 17:15 - Svar

  Tro för all del inte att det som händer i Egypten är en demokratirörelse. Demonstrationerna framalstras på Moskéerna och efter fredagsbönen går de ut och är agiterade. Vad som har hänt i dessa Moskéer är vad som händer i alla Moskéer där man vill aktivera dessa “sleeper cells” som kommit till Moskén för bön, de aktiveras.

  Muslimska brödraskapet står för dessa demonstrationer. Efter att ha vidtalat Imamerna om vad de ska hetsa folk till så öppnas slussarna till denna vrede mot ett samhälle som i alla fall var bättre än det samhälle dessa människor hetsas till att kräva. Det bildas nya Iran över hela nordöstra Afrika idag.

   DDR

   Posted: 21 februar 2011 - 10:42 - Svar

   Nej det är sant. Du har naturligtvis rätt i det, våldtäkten på Lara Logan var minst sagt besvärlig för medierna, den avklädde Egyptens muslimer och visade att dom inte är annorlunda än övriga världens muslimer.

   Detsamma gäller alla uppror i mellanöstern. Jag har rest en hel del där och blev minst sagt chockad när västmedia började skrika om frihet etc etc…dom “journalisterna” känner uppenbarligen inte till muslimer…eller så driver dom en agenda….

   Det är få av dom som skriker på gatorna i mellanöstern som inte anser att man ska stenas till döds för otrohet eller för att lämna islam, tex. Så för min del kan hela skiten brinna ner. Dom människorna är inte bättre än dom som styr dom. Kvinnorna däremot, dom svagaste, är dom som blir förtryckta.

Asdic

Posted: 20 februar 2011 - 04:14 - Svar

Den svenske regjeringens “neutalitet” viste seg i forbindelse med “Kvarstadbåtene” ikke å være stort verd. Historien er ikke spesielt god kjent, men ineresserte kan lese seg opp her.

http://no.wikipedia.org/wiki/Kvarstadb%C3%A5tene

Artikkelen er mangelfull. Redaktør i Handels & Sjøfartsidningen i Göteborg, Torgy Segerstedt, var pådriveren for å få båtene fri.

Denne er ekselent: http://www.warsailors.com/freefleet/kvarstad.html

Min far var extra crew på “M/T Storsten”. Sverige forbød passasjerer!

31. mars 1942 seilte de 10 båtene mørklagt ut fra Göteborg havn, eskortrert at en svensk slepebåt med fulle lanterner. Ute i Kattegatt lå tyske E-båter og konverterte danske fiskebåter med tysk mannskap og vetet på dem.

3 og et halvt år i Hitler KZ ble resulktatet for min far. Retur gjennom Sverige med Bernadottes Hvite busser, våren 1945.

I denne forteller Alf Phalow Andersen sin historie.

I natt og tåke mot England : kvarstadbåtene – beretning fra en mann ombord

http://websok.mikromarc.no/Mikromarc3/Web/detail.aspx?Unit=6463&db=gje sdal-fb&Id=19439&SW=Seile&SC=EM&LB=TI&MT=&SU=&DG=&ST=Normal&Browse=1

Sexual Terror: The Untold Stories of Beslan Jihad.

On September 1, 2004, terrorists stormed a school in Beslan, Russia, and perpetrated one of the most heinous terror attacks in history. Though many people may have heard of this attack, it is very likely that most do not know what really happened there. The reality is so dark that few dare speak of what went on.

There are predators in wait lurking everywhere searching for unsuspecting victims. If a person has a proclivity or a secret desire, that inclination can easily come out if an opportunity arises. And that is what happened at Beslan. The terrorists immediately killed the men because they wanted no resistance for their plans. Then, when they saw the helpless girls in front of them, the temptation became too much. Their perverse dreams came true.

Beslan was clearly a sexual homicide/sexual suicide. That is, the offenders wanted more than simple terrorism. Some of the terrorists at Beslan were hired guns who did not plan on dying that day. They had not thought things through and did not realize that the Russians would not let them out alive.
Then, once they were inside, and the realization dawned on them, plans changed.

Les det hele her:

http://www.islam-watch.org/Others/Sexual-Terror-Untold-Stories-of-Besl an-Jihad.htm

  patrik blom

  Posted: 23 februar 2011 - 14:05 - Svar

  Vilka pinsamma dumheter man får läsa i dessa spalter sedan Julia Caesar slog följe med maktens lakejer! Diverse sura uppstötningar som resultat av den långtidsmarinering i självförakt som Julia Caesar tidigare sagt sig vilja bekämpa, men som hon nu har gjort sig till en del av, och t o m en ovanligt aktiv och aggressiv del.

  Och som tydligen har spillt över till Norge. Det Asdic skriver om kvarstadsbåtarna är totalt felaktigt. Den svenska neutraliteten visade sig från sin bästa sida i det fallet, händelseförloppet är synnerligen väl känt, den länkade wikipedia-artikeln är i huvudsak helt korrekt, och Torgny Segerstedt hade absolut ingenting att göra med att båtarnas blev “fria”.

  Du kan väl förklara för Asdic hur det ligger till med detta, Julia?

  Nej visst nej, det kan du ju inte, du kan ju ingenting om Sverige under andra världskriget, utan har bara lärt dig ett antal elaka klyschor och floskler utantill.

  Det är sämsta tänkbara, och oärligast tänkbara, underlag för seriös samhällskritik. Må alla förstå att du har lämnat den verksamheten bakom dig, och enrollerat dig som femte hjulet under vagnen som kör indoktrinerings- och fördumningsorkestern. Du viftar lite mer energiskt än de andra, blåser lite högre än de andra, och är lite elakare och mer kategorisk än de flesta andra, t ex historikern Klas Åmark som skrivit den bok du bygger på, men överdriver.

  Åmarks bok är en “syntetiserande slutrapport” från ett projekt som initierades av Göran Persson år 2000. Av denne återges bl a följande intervjusvar från 60-årsminnet av andra världskrigets slut 2005: Intervjuaren: “Bör vi be om ursäkt för den svenska neutraliteten? Göran Persson: “Nej, vi har inget att be om ursäkt för”. Det säger något om vilken katastrof Mona Sahlin var, men också vilka sjumilakliv Reinfeldt och hans gäng har tagit från vad som ganska nyligen var en svensk mainstreamhållning.

  Åmarks “slutrapport” till Sveriges politiker är troligen den enda slutrapport som går att lägga fram i dagens medie- och politiska klimat. Allt annat skulle troligen föranleda medierna, numera inkl Julia Caesar, att kasta ut Åmark i kylan, vilket han väl inser skulle förmörka hans pensionering och ålderdom. Åmark bemödar sig därför om att – tror jag – ge politikerna vad de vill ha, en tillrättalagd, tendentiös och snedvriden historieskrivning, utan att fullständigt förlora sin vetenskapliga heder.

  Eftersom boken är på 700 sidor kommer det att ta en liten tid innan jag kan leverera mitt omdöme om Åmarks historikerheder. Julia Caesars heder som “historieskildrare” är däremot helt förbrukad.

  Jag inväntar Julias förklaringar till Asdic och återkommer senare.

   Carlos

   Posted: 8 november 2011 - 18:52 - Svar

   Det var ett jäkla tjat om alla felaktigheter om andra världskriget i de två krönikor, men såg inte något återkommande om det? I för sig hade jag inte läst det heller.

Robin Shadowes

Posted: 20 februar 2011 - 04:33 - Svar

Här har man levat nästan hela sitt liv troendes att man levat i en sann demokrati, det bästa landet i världen. Så visar det sig på äldre dar att ingenting kunnat vara mer felaktigt. En totalitär polisstat har visat sig vara sanningen närmare. Man har även trott att statsministrarna före Palme var rätt schyssta. Så visar det sig att Tage Erlander och Per Albin Hansson är lika goda kålsupare och minst lika korrupta som denne avdagatagne landsförrädare. Bara dom senaste två åren har alla pusselbitar börjat falla på plats. 1975, samtidigt som man i riksdagen beslutar om att göra om Sverige till en mångkulturell stat, avskaffar man också dödsstraffet för landsförräderi. Sannerligen en händelse som ser ut som en tanke. Sedan kommer slag i slag det ena beslutet efter det andra som i förlängningen kommer innebära avvecklingen av nationen Sverige. Först avvecklingen av kärnkraften som innebär ännu mer bundenhet till oljenationerna i MENA. Man lurar medvetet svenska folket guld och gröna skogar om man röstar för medlemskap i EU. Inget av dessa löften har någonsin inträffat. Tvärtemot billigare el och mat har allting blivit dyrare. Sedan kom avregleringarna, också med löften om hur bra allting skulle bli. Nej, förutom föreliten själva blev ingenting bättre. Nu under detta sekel har man gått in för själva dödsstöten, Lissabon-fördrag, FRA och IPRED som säkert som amen i kyrkan kommer strypa all yttrandefrihet och självbestämmanderätt i före detta Sverige. Sedan har det bara rullat på med ny grundlag där vi svenskar effektivt blev avskaffade till förmån för mångkulturen som skrevs in i grundlagen. Vilket i princip innebär att hela världen förutom dom före detta svenskarna har rätt till Sverige. Och skulle vi nu händelsevis ha mage att protestera genom att gå ut och demonstrera, så har grundlagen också garanterat att nazist-regimen har tillåtelse att öppna eld mot oskyldiga svenskar!

  Cavatus

  Posted: 20 februar 2011 - 13:21 - Svar

  Tack för denna snabbt hisnade genomlysning som får fjällen att falla från ögonen. Det är rysansvärt när man börjar se strukturerna, de sätt på vilka maskinerinet har iscensatts.

  AL

  Posted: 21 februar 2011 - 13:07 - Svar

  Så sant Robin, jag tror att vi har en liknande bakgrund möjligtvis.

  Jag är uppväxt i den rödaste av alla röda sosse kommuner, där alla som stack ut och inte följde kollektivet syntes som en stjärna på klar himmel. En av byborna kallades “Moderaten”, alltid med negativt uttal, en pappa till en klasskompis, riktigt schysst och hade bra ekonomi tyckte vi unga som inte förstod….Socialism skapar som bekant jantelag, avundsjuka och falskhet. Det enda han måste ha gjort var att inte rösta på sossarna och därigenom avvika från kollektivet…som en sjuk jävla sekt.

  Jag trodde i över 25 år att Sverige var bäst på allt, att när man jobbade 70-100 timmar/veckan men ändå knappt fick ut mer netto vad det för att Sverige var bäst och allt gick till ett gemensamt kollektiv så när någon blir sjuk eller gammal får man världens bästa vård och pengarna man betalat in kom då tillbaka, att USA var fyllt av cowboys som hatade alla och mer eller mindre bedrev inbördeskrig, körde runt på skitvägar, hade värdelös sjukvård och hade hemlösa i drivor. Jag trodde även att det högsta man kunde uppnå i livet var att ha “Volvo, villa och vovve”, till 100% belånat på banken naturligtvis, att en Ferrari endast var till för politiker och personer födda med ett speciellt DNA, att jobba sig rik fanns inte i min tankevärld trots en lön som var högre än dom flesta. Nej alla ambitioner och tankar man hade på att expandera och utveckla sig själv skulle man vara tyst om,det var bara mardrömmar, med uppfostran där man ständigt får höra:”Tror du att du är bättre än andra?” “Varför kan inte du vara som alla andra?” “Hur skulle världen se ut om alla var som dig?” – Så var man helt hjärntvättad. Idag förstår man att det inte var föräldrarnas elaka sinne utan svenska staten som bara kopierat idologier från öst och förfinat dom och därigenom lyckats lura den lilla svenska befolkningen om tron på ett lyckligt kollektiv där alla bara var perfekta och kramades. Men i grund och botten är det samma tyrann där staten tar en större del av folkets pengar, tar en rejäl kaka själva och slänger resterna tillbaka till folket. Och eftersom hoppet är det sista som överger en människa har man levt på det. Precis som någon nämnde har man en hög levnadsstandard i Sverige, det är inte det som saken gäller, utan att när staten får så mycket inkomster och makt går det alltid fel och blir ett ruttet samhälle, en liten klick kan inte ska styra resten av massan så hårt. I Sveriges fall brakade det med mångkultur och att dom produktiva inte vill försörja dom lata samt få lön för mödan. Därav en stor landsflykt av produktiva, och det lär öka, alla som kan drar ju har jag märkt.

  Nu förstår man att “Den svenska modellen” är en lögn, det finns ingen “Svensk modell”. Sverige hade tur med vädret efter kriget och tack vare hyckleri mot både omvärlden och folket lyckades man lova folket allt, och fick därigenom röster. Enorma mängder skattepengar skapade både bil och flygplan. Om jag säger såhär, ge mig 10 miljarder och inom 1 år har jag tagit fram en fullt funktionabel bruksbil som dessutom ser bra ut, jag anställer bara hundratals ingenjörer och annat, kopierar redan existerande saker, lägger till lite personliga åsikter, allt som svenska staten gjort, och vips, jag kan hävda att min Svenska hjärna är bäst, hade jag inte fötts i Sverige hade bilen aldrig existerat…(så betala in skatterna för att fler “svenska” uppfinningar ska göra oss rika)

  (Vet du en sak Robin? Folk från öst säger samma sak, det fanns en “Sovjetisk modell” också. Allt har redan hänt i historien, jag har lärt känna folk från Ukraina bla som säger exakt samma saker. Att jantelag och avundsjuka var vida spritt i samhället. Ingen fick vara annorlunda. Självgodheten som staten indoktrinerat folk i lossnar nästan aldrig. Frågar du en ryss hur det var i det kommunistiska Ryssland så säger en förvånansvärt stor del att allt var helt ok, att CCCP var världsledande inom det mesta. Exakt samma j-a “fenomen” som i Sverige….alla som har lite världsvana vet att jantelagen i kombination med den extrema självgodheten som kommunister ger sin befolkning är minst sagt en bisarr upplevelse. Skillnanden i Sverige var att man fått nog av blod och antog en mildare väg till makt och förtryck, Det skulle isåfall kunna räknas som “Den svenska modellen” om något.

  Det ser man även bland “kritiska” svenskar ofta, Aldrig bland dom som gjort nåt av sina liv utan alltid bland dom som följt kollektivet, man kritiserar staten men är ändå helt övertygade om landets storhet och svenskars “unika DNA” (typ), folk är så sjukt marinerade i skiten att dom aldrig kan acceptera att Sverige endast är en blöt kall fläck för omvärlden. Har aldrig hört en Amerikan nämna Sverige förutom när man talar om Islamisering, IKEA är ett billigt skitmärke för “College students” i USA och för fattiga i omvärlden. Har aldrig träffat en enda utlänning för utom bidragsparasiterna, som sitter och drömmer om att få uppleva “Den svenska modellen” och är gröna av avund..nej dom skiter väl i det här kalla kommunistlandet uppe vid nordpolen.

  “There is no difference between Communism and Socialism, except in the means of achieving the same ultimate end: Communism proposes to enslave people by force, Socialism, by vote.”

  Det var bla efter en trafikolycka som behövde rejält med rehabilitering som jag insåg vidare att allt bara var ett luftslott, dom enorma skattepengar man har betalat in var helt plötsligt värda 0 när läkaren från indien som tog emot mig på akuten inte ens kunde läsa en förbannade röntgenplåt. Än mindre prata svenska förståeligt. När sen rehabiliteringen och första kontakterna med svenska staten i form av Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan och andra visade sig vara ett lika stort luftslott började man fundera på vart fan skattepengarna gick. När man då tog itu med rehabilitering privat och spenderade en hel del tid hemma började jag fundera ännu mer på vart mina skattepengar gick när jag såg Somalier och araber i området som körde nya Tyska bilar men inte ens pratade svenska. När man fick tid att äta snabbmat varje dag men aldrig någonsin såg en pizzabagare som slog in pizzan, medans en 1,2 milj Mercedes 600 cl stod utanför pizzerian och väntade på bagaren, funderade man lite till.

  Jag var en av dom som drabbades hårdast av Alliansens neddragning i sjukförsäkringarna, men jag hade börjat vakna upp, och insåg att staten ska endast en ha en liten % för att underhålla grundläggande samhällsfunktioner som polis, brandkår, vägar, militär etc, men sen ska dom fullständigt ge fan i folks liv.

  När jag sen började jobba igen hade jag fått nog, jag gick till soc och tog ut bidrag precis som mina grannar gjorde, jag ska fan inte jobba för att försörja dom eller se skattepengar rinna till politikers konton, jag var bestämd på att få tillbaka vartenda jävla öre jag lagt till det där sjuka kollektivet. Samtidigt jobbade jag svart och det tog inte lång tid innan jag fått ihop tillräckligt för att kunna starta eget. Men nu hade jag bestämt mig för att gynna ett land som gynnar mig istället. Så jag började resa till USA för att se om det passade mig.

  O man…vilket uppvaknande jag fick, USA var så långt ifrån man kunde komma som den socialistiska svenska median/staten beskrivit, (Du vet den där staten som bakom ryggen på folket gillar USA och själva bosätter sig där när dom fått nog och fyllt sina konton) och därigenom hjärntvättat mina föräldrar, som gjort detsamma mot mig. Förutom det fina klimatet så blev man uppmuntrad att investera och skapa jobb, folk blev glada och lät positiva inför tanken att man ville göra nåt…shit..det var första gången jag fått riktig solidaritet och uppmuntran för mina ambitioner, inte den påtvingade, falska som svenska staten ger och tvingar folk till via skattesedeln, nej den riktiga, den som man blir positiv av och verkligen vill satsa av. Så tack vare min utbildning kunde jag snabbt komma igång.

  Nu är jag i processen att få mitt green card, har gett min bror och en kusin samma uppvaknande och dom är påväg över. Jag flyttar allt jag äger i Sverige till hösten och kommer inte att sätta min fot här förrän om många år när man kanske vill tillbaka och se förfallet eller begrava sina bittra socialistiska föräldrar som trots stenhårt arbete i över 40 år och röstande på socialism aldrig fått det bättre. Precis som folk från öst reser tillbaka för att se sitt gamla land i totalt förfall. Skillnaden i Sverige blir att staten importerat en enorm mängd analfabeter och bidragsberoende muslimer, man har spätt på destruktiviteten om och om igen i åratal, så chocken lär bli större än vad mina kollegor från ukraina upplevde.

  Grejen är den, att nu när jag fått samma uppvaknande av nära så har vi bestämt oss för att skriva en bok om hur man som ambitiös laglydig medborgare upplevt sin uppväxt i ett Sverige som gör allt för att strypa frihet och till och med förstöra sitt eget land frivilligt. Det kommer inte att handla om invandring så mycket, utan snarare fokusera på hur vi såg världen gentemot hur världen verkligen var, och hur sjuka människor blir av att påtvingas ett ideal och lögner under många år samt fenomen som uppstår och har uppstått i alla länder runt norra Europa i “solidaritetens” namn. Målgruppen är unga ambitiösa svenskar/Europeer som upplevt samma saker, och av det vi hittills märkt, inte minst bland utlandsvenskar, finns det många, vansinnigt många. Vi gör det inte som ett vinstdrivande projekt även om det säkert inte går med minus, utan för att upplysa och lämna ett avtryck till unga som växt upp/växer upp under samma unkna stank. Kunskap är makt. Dock har vi räknat med minst 2-3 år innan man kan trycka, det är mycket som måste funderas och utvecklas eftersom vi inte har tänkt anlita nån “Författare”. Sånt klarar man själv. Men det tar tid och kostar en hel del att trycka upp.

  Socialism: progressive taxation system that aggressively spreads the wealth. Private industry is the norm, but is heavily controlled, managed and dictated to by the government. No one is miserably poor, but the system discourages achievement and investment.

Magnus A

Posted: 20 februar 2011 - 08:04 - Svar

En väldigt väldisponerad intressant text! (Skummade den nu men värd att läsas lugnt senare.)

Apropå Maria Schottenius sura kommentar om interaktivitet som “pissrännor”, här om en …slående incident:

http://ingero.blogspot.com/2011/02/om-bearbetat-och-obearbetat-materia l.html

Regimkritiker

Posted: 20 februar 2011 - 09:06 - Svar

Nu väntar vi bara på de svenska nazzar och smygnazzar som dyker upp här i bloggkommentarerna och skriver att Julia har ditten och datten faktafel, att “judarna” kontrollerar svenska media, att det tredje riket är missförstått och att Stalin minsann var värre än Hitler (vilket visserligen är sant men inte på något sätt ursäktar Hitlers illgärningar).

  Jonny

  Posted: 20 februar 2011 - 16:53 - Svar

  Så, du sammankopplar påpekanden av faktafel med försvar av Nazityskland och tron på “judekonspirationer”? Och du kallar dig “Regimkritiker”?

  Det sägs ju att en typisk svensk följer auktoriteter och inte tål andra åsikter (inkluderar även faktabaserade dito) än de allmänt accepterade, särskilt inte sådana som strider mot vad rådande auktoritet hävdar.

  Regimkritiker eller inte, en sådan person verkar du vara.

  Att sedan – på PK-manér – avfärda och förminska andras åsikter genom att associera dem med det hemskaste av det hemska, nämligen nationalsocialismen, fulländar onekligen bilden. En typisk svensk; en del av problemet.

Dannie

Posted: 20 februar 2011 - 09:08 - Svar

Den statliga televsionen ägnar sig åt den moderna varianten av “bröd och skådespel” för massorna, som hålls i kontroll med sorglös underhållning.
Igår, i delfinalen av melodifestivalen (där utrikesminister Carl Bildt ställde upp i tramserierna i första avsnittet) genomförde programledaren hån mot sverigedemokraterna i direktsändning. Och, sett ur statens synvinkel, är detta en gyllene chans att nå maximalt med tittare, i ett av det mest sedda programen.
Det kan naturligtvis “förklaras” med att det var “ett skämt”. När hånade melodifestivalen socialdemokraterna generellt senast?
Material till att håna socialdemokrater saknas inte. Eller dess politiska fränder, de nya gunstlingarna i politiskt islam.
Varför gör inte SVT det i ett direkktsänt familjeunderhållningsprogam, med maximala tittarsiffror?

Tveksamt om man någonsin i melodifestivalens historia ägnat sig åt att politisera en musiktävling på det sättet.
Det var inte en enskild programledares groda, det var inplanerat, väl inövad, smutskastning, som det rapporterades dagen innan
http://nyheter24.se/noje/melodifestivalen/529708-svt-s-han-mot-sverige demokraterna
och därmed godkänt, när den statliga “fria” televisionen, gav “public service” sig på ett enda svenskt demokratiskt parti.

  Demokratbloggen

  Posted: 20 februar 2011 - 17:31 - Svar

  Jag ska ta och skoja lite med Rickard Olsson på min blogg så får vi se hur roligt han tycker att det är.

Goten

Posted: 20 februar 2011 - 09:38 - Svar

Bra genomlysning av Tystnadens rike av Julia Caesar oavsett om man håller med om allt. Sveriges historia är knepig för många och därför är det viktigt att så många som möjligt får ge sin syn, nu när Nätet gjort det möjligt. Undergivenheten utåt, och översitteriet innåt, är nog Sveriges främsta kännetecken.

Ska förresten bli spännande att höra vad den labile exkommunisten Thomas Nydahl har för utbrott idag, när han fått i sig dagens första vintoddy. 🙂

Förra veckan skrev Nydahl så här: “Jag är tacksam att flera kommentatorer genomskådar Julia C. och hennes demagogi. Den här krönikan är ett mästerstycke i den genren, förljugen, avsiktligt missvisande och full av konkreta felaktigheter som leder henne in i den absurda.”

Nydahl skryter ofta om att han har lämnat sen mediavärlden, tja, fysiskt kanske, men mentalt befinner han sig kvar på samma gamla vinsylta på Södermalm i Stockholm.

  Jonny

  Posted: 20 februar 2011 - 17:06 - Svar

  Möjligen. Eftersom den förra krönikan var lätt att kritisera på ett antal punkter, så tog väl Nydahl chansen att kritisera den “demagogiska nationalism/rasism/främlingsfientlighet” som han uppfattat i tidigare krönikor.
  Nydahl är ju emot alla former av nationellt tänkande.

  Å andra sidan tillhör väl du dem som “Regimkritiker” här ovan utnämner till “svenska nazzar och smygnazzar”, vilka “dyker upp här i bloggkommentarerna och skriver att Julia har ditten och datten faktafel, att ‘judarna’ kontrollerar svenska media…”

   Goten

   Posted: 20 februar 2011 - 20:34 - Svar

   @ Jonny “Å andra sidan tillhör väl du dem som “Regimkritiker” här ovan utnämner till “svenska nazzar och smygnazzar””

   Läs igenom meningen ett par ggr. Ett Ja innebär vadå? Ett nej innebär vadå? Ett vet ej innebär vadå? 🙂

   Så vad är egentligen din fråga?

   Goten har inget nazistiskt förflutet eller närvarande, och avskyr nazismen. Därför är vi ganska bekväma när vi kritiserar det som vi upplever som “en judisk dominans för mångkultur” inom 08-media.

   Men detta var inte topic för denna tråd.

    Jonny

    Posted: 20 februar 2011 - 21:52 -

    Jag håller med om att “frågan” blev misslyckad. Antagligen mest irriterad över “Regimkritikers” inlägg. Möjligen blev jag även inspirerad av dina hårda ord mot Nydahl… Avsikten var iaf. ingalunda att antyda att du faktiskt skulle tillhöra gruppen “nazze”.

    Tittar till din blogg då och då, och har inget emot dina raka puckar om mångkultur och 08-media. Har du hört något från Wolodarski än? 🙂

Tony Ingman

Posted: 20 februar 2011 - 10:23 - Svar

Julia skriver att Svenska journalisters byggt sin gyllene bur själva, men är detta verkligt? Jag föreställer mig att
myndigheter och press har någon slags överenskommelse om den otroligt fega roll som media spelar idag, att
makthavare har någon slags hållhake på vad som får trumpetas ut till allmänheten. Det är svårt att föreställa sig
att bland alla dessa horder av journalister inte skulle finnas en enda som är beredd att slå näven i bordet, och säga
ifrån att detta ljugande och tillrättaläggande vill jag inte vara med om längre. Allt i från dom stora drakarna, till dom
minsta landsortstidningar är ju tilvägagångssättet liknande, att allt som på minsta sätt andas kritik mot makthavare
eller mot den dåraktiga invandringspolitiken förtigs totalt . Bara några smakprov: Det har precis hållits rättegång där
statsministerns son Eric kallat en invandrare för blatte, en nyhet som ju borde skapa stora rubriker i all massmedia,
men det är knäpptyst, inte ett ljud. Eller att snart alla Europas ledargestalter har tagit avstånd från mångkullturen,
eller myndigheternas vägran att redovisa stasiarkiven, dessa saker borde ge stora rubriker, nej allt detta har gått
alla redaktioner förbi. Men att SD s unge riksdagsman W. Petzäll hade varit berusad blev till krigsrubriker i så
gott som all massmedia. Mycket underiga prioriteringar på nyhetsredaktionerna.

Tack julia för en ytterigare välskrven krönika, jag tycker att du effektivt täpper igen truten på dom mångordiga, men
enkelspåriga kritiker du fick efter din förra krönika!

  Naivtive

  Posted: 20 februar 2011 - 20:45 - Svar

  Jag skulle tro att presstödet fungerar som både morot och piska mot de flesta redaktioner. Skulle det dras in kan jobb äventyras så många kollegiala påtryckningar har säkert stoppat de seriösa granskningarna under åren.

Delicious

Posted: 20 februar 2011 - 11:35 - Svar

Helena Giertta, vilken hycklare! Likaså Maria Schottenius, hon är väl delägare i “Interaktiv säkerhet”?! Företaget som gammelmedia använder sig av för att systematiskt censurera obekväma kommentarer? Julia, du frågar efter någon grävande journalist som ifrågasätter. Det gör jag också och många med mig. Vad händer med dem som vågar ifrågasätta något om invandringen? Gunnar Sandelin blev nekad ett arbete, Ulf Nilsson kallad rasist? Det pågår så mycket falskspel, feghet och indoktrinering i Sverige nu. Vi blir undanhållna fakta om invandringen och islam, sanningen och konsekvenser mörkas eller tonas ner. Och under tiden pågår en kraftig förändring i landet eller ska man kalla det islamisering? Jag vill tipsa om en programserie på SvT 2; “Sanningen om islam, kan islam lära oss moral?” Jag tror att det var tre avsnitt där tittarna fick följa några personer som under några veckor skulle leva som muslimer. Särskilt intressant var det då två olika muslimer uttryckte sina åsikter om kvinnors klädsel, med slöja var man skyddad. Då visade kvinnan att hon bara tillhörde sin man. En imam sa tydligt att ansvaret för våldtäkt är kvinnans. Det var ingen nyhet för mig men att de uttryckte sig så tydligt förvånade mig. Serien finns på svt-play.

Rita

Posted: 20 februar 2011 - 12:44 - Svar

Jag har lärt mig oerhört mycket om Sveriges historia genom Julias utmärkta krönikor (tack Julia!) och är helt chockad över vad som försiggick/föregår i Sverige under krigsåren och än idag. Sverige som för mig var ett demokratiskt, moraliskt och rättvist land, som jag var stolt över har ju förrått oss. Att säga att det är skamligt är en grov underdrift. Det som oroar nu är att många som enbart läser gammelmedia eller ser på de sedvanliga nyhetskanalerna inte har en aning om vad som är på gång, de blir manipulerade att tro att allt är “i sin ordning”, uppvaknadet kommer att bli desto mera smärtsamt.

JensH

Posted: 20 februar 2011 - 13:29 - Svar

OT

Jeg ved ikke om Snaphanren har haft det oppe i-f-m- med den Amerkianske CBS journalist, Lara Logan, som på Tahrir-pladsen i Kario blev overfaldet og voldtaget af en gruppe på omkring mænd under de store demonstrationer sidste uge. Der er faktisk en ‘lille detajle’ ved overfaldet, som de vestlige medier har ‘glemt’ at fortælle. Det råder Peter Hitchens fra Daily Mail nu, da han i sin klumme kan berette, at overfaldsmændene under udåden skreg ‘jøde, jøde, jøde’ ad Lara Logan:

“Why did it take so long for us to find out about the brutal and obscene treatment of American TV reporter Lara Logan by men in the Cairo crowd? Why do most of the reports of the event leave out the grim fact that her attackers shouted ‘Jew! Jew! Jew!’ at her?

The world’s media have decided that the removal of Egypt’s government is a good thing. This is odd. What is in effect mob rule, with all the horrible dangers involved, is dignified instead as ‘people power’, which sounds so much nicer. The violent sexual assault on a Western woman, tinged with Judophobia, doesn’t fit this picture.

So it leaks out only many days later.

Anyone who has spent time talking to Egyptians (or Arabs in general) knows that a disgraceful and shaming Judophobia is common in that part of the world, even among educated and otherwise civilised people. Only a very few reports of the Cairo revolt showed posters of the deposed President Mubarak defaced with crude Stars of David reminiscent of Nazi graffiti.”

http://www.dailymail.co.uk/debate/article-1358687/PETER-HITCHENS-Daves -stage-rage–needs-Court-Human-Wrongs.html

Men klart, at rapportere den slags utilslørede og afstumpede jøde-had ville natruligvis have ødelagt hele denne ‘feel-good’-stemning de vestlige medier prøvede at opbygge omkring disse Egyptiske ‘demokrati-forkæmpere’ på Tahrir-pladsen i Kario.

elwee

Posted: 20 februar 2011 - 14:03 - Svar

Man behöver inte gå så långt tillbaka som till andra världskriget för att hitta svek från massmedias sida.
Var fanns den oberoende bevakningen av kommunismen när de härjade som värst. Var fanns det breda fördömandet av Mao, Pol Pot, DDR, Kuba, mm? Ja inte i gammelmedia.
Nej, fördömandena sparades till USA och det som blev över hälldes över deras allierade.

Journalisternas “Gyllene bur” skapas med början på journalisthögskolan där det är tungt att ta sig igenom om man inte är kommunist från början.
Sedan hamnar man på redaktioner där de andra frukterna av journalisthögskolan finns och där det totala kravet på politisk korrekthet förs in tack vare ett för tidningen livsviktigt presstöd. Man biter ju inte den hand som föder en.
Så när makten säger att multikulti är bra så får de enbart applåder från gammelmedia. När kommunismen som stadsskick inte finns kvar på särskilt många ställen så behöver deras gamla anhängare en ny -ism och det har fått bli islamism. Tyvärr för dem så har det börjat knaka i fogarna även där, när nu arabländerna börjar vädra sitt missnöje med islamiskt styrda stater.
Då kan det ju kännas tryggt att man, iaf ett tag till, kan luta sig mot en stadsminister som är totalt passiv inför det exponentiellt ökande inflytandet för islam i Sverige.
Fast, Herr stadsministern torde nog trots allt känna att marken bränns lite under fötterna …

  Jonny

  Posted: 20 februar 2011 - 16:09 - Svar

  Tyvärr för dem så har det börjat knaka i fogarna även där, när nu arabländerna börjar vädra sitt missnöje med islamiskt styrda stater.

  Tror du har fått saker om bakfoten här…

   Naivtive

   Posted: 20 februar 2011 - 20:52 - Svar

   Den som lever får se, men revolutionen i Iran började även den som en hyllad motreaktion mot en tyrann. Men de flesta är nog överens om att perserna hamnade ur askan i elden. Värst var det för kvinnorna som faktiskt andades morgonluft under shahens regim.

   Jag är både orolig och skeptisk men hoppas att jag har fel.

   Magentan

   Posted: 20 februar 2011 - 23:49 - Svar

   Håller med om att “elwee” verkar ha fått en del saker “om bakfoten”, men den sortens missförstånd kanske är vanliga då massmedia inte är särskilt tydliga med detta. Däremot är man minst sagt övertydlig med Muslimska Brödraskapets förträfflighet. Den positiva propagandan för Muslimska Brödraskapet går nu på högvarv i svensk massmedia. Brödraskapet liknas vid både “Folkhemsbyggare” och Kristdemokrater.
   Söndagens kulturkrönika efter lunchekot hade hittat några artiklar i tre av Europas största tidningar som relaterades. Tyska “Der Spiegel” menade att “rörelsens mål numera är fred, frihet från förtryck, ickevåld och demokrati. Der Spiegel ansåg även att Brödraskapet demoniserades av oss i väst. Franska “Le Point” poängterade Brödernas sociala inriktning och satsning på skolor, sjukvård och fattigdomsbekämpning. Engelska “The Times” menade att Bröderna hade bytt från våld till en demokratisk samhällssyn redan 1980, med ökad sekularisering osv.

   Den enda svenska tidning jag har sett som inte har strött rosor över Muslimska Brödraskapet är faktiskt Expressen. Den hade en artikel den 13 februari av kulturjournalisten Anna Ekström:
   Hon började med följande (citat):
   “Ett antal analytiker, inklusive svenska forskare, försäkrar att Muslimska Brödraskapet, som via socialt arbete byggt upp en väljarbas i Egypten med flera länder, är en moderat organisation. Professor Mattias Gardell kallar dem “folkhemsislamister” och professor Jan Hjärpe liknar dem vid Kristdemokraterna. Men när brödraskapets egna företrädare talar till punkt låter det annorlunda.” […] “Kruxet är att ledarskapet ofta uttalar huvudsatsen och “glömmer” den villkorliga bisatsen, en taktik de knappast är först med i den politiska historien.
   Muhammad Badie, brödraskapets högste ledare, förklarar i ett tal från 2010 vad “moderat” och “reform” betyder. Att vara moderat är att gå tillbaka till den rena koranen och sunna. Reformationen av “nationerna” innebär i ett första steg “att disciplinera och träna individers själar”.

   Detta låter som ren fundamentalism. Anna Ekström avslutar sin artikel med följande:

   “Politiska organisationers bruk av den kluvna tungans retorik brukar stå i proportion till ideologins grad av brott mot människorättsprinciper. Så var det med förra århundradets nazister och kommunister och så är det med dagens islamister. Då begick lärda människor misstaget att skönmåla de totalitära ideologierna. Det behöver man inte upprepa nu när brödraskapets grymmaste programpunkt genomförs inför världens ögon: Filialen Hamas berövar barn deras medfödda vilja att leva.”

   Läs hela: http://www.expressen.se/debatt/1.2327784/badies-brodraskap-maste-tas-p a-allvar

Rickard Melkersson

Posted: 20 februar 2011 - 14:13 - Svar

Dina två senaste krönikor har gjort mig väldigt besviken, Julia. Det är djupt nedslående att läsa hur du anammat PK-demagogiken. HUR hjälper det oss svenskar – och våran framtida situation i ett Sverige präglat av mångkulturalism – att ge de politikskt korrekta “vi måste belysa Sveriges smutsiga historia och de rasistiska strukturer som genomsyrar det svenska samhället”-debattörerna vatten på sin kvarn?

Större delen av din text skiljer sig ju inte åt från typ Fatima Doubakils argumentation…

  nim

  Posted: 23 februar 2011 - 04:42 - Svar

  jag håller verkligen med dig , fast jag tycker att fler än 2 har fått mig att känna på detta sättet , å jag har kraftigt börjat ifrågasätta hennes (?) intentioner med det hela

  jag är så besviken , å så arg , att jag har startat en egen blogg , för att själv skriva omét , efetrsom jag inte tycker hon är tillräckligt bra på det hon håller på med

  när man tittar närmare på artiklarna , så är det inte så svårt att peta isär dom , å eftersom jag själv blivit ifrågasatt , efter att ha använt länkar från dessa artiklar , så har jag själv börjat ifrågasätta , inte bara sanningshalten i dom , men även syftet att överhuvudtaget skriva dom

  det går ju bra , tycker jag , att uttrycka sig på detta sätt , om man nu är en privatperson , men ju mer jag gräver , så har jag börjat ifrågasätta om “hon” egentligen företräder ett parti , eller någon organisation , å att göra detta under falsk identitet , ja , det tycker jag helt enkelt , inte är ok , å jag har börjat tycka , att , den där juliaceasar , är en riktig fegis

  å så all denna skit , som kastas på sverige , å den svenska befolkningen

  vad ska den egentligen tjäna för något syfte

  den allra mest felaktiga av dessa artiklar , är den om burqa , som innehåller så många felaktigheter , å även motsättningar , inom artikeln , att jag inte längre kan ta den på allvar

  jag tänker analysera juliaceasar , så som hon anser sig ha rätt att analysera andra människor , å detta kommer att kunna läsas om , på min blogg , där jag även planerar en ljupanalys av den där jimmie åkesson , som inte bara är yngre än mig själv , utan verkar ha seriösa problem med att hålla reda på sina egna partkamrater

  detta betyder inte att jag är emot sverigedemokraterna , utan snarare tvärtom , å eftersom jag tror att väldigt många fler kommer att rösta på honom , å jag håller med folk som tycker , att , han inte är riktigt torr bakom öronen , så tycker jag att denna ljupanalys av honom behövs , då han inte verkar redo , för det stora ansvar , som väntar honom

  själv har jag aldrig röstat på något parti , någon gång , å anser , att jag skulle kunna göra en objektiv ifrågasättning av honom

  iallafall tills det att folket har uttryckt andra åsikter om mitt arbete

  dessutom vill jag inte minska invandringen , utan jag vill stoppa den helt

  vansinnet har pågått alldeles för länge , å jag tycker att det är dags att göra en ordentlig inventering av sverige , å hur denna galenskap nu påverkar , alla nivåer av det svenska samhället

  jag hoppas dock , att om “hon” låter mig ifrågasätta å rikta kritik mot “henne” , att vi ska kunna förmedla dubbelt så mycket , fast på olika sätt å vinklingar , men om “hon” nu inte låter mig göra detta , ja , då är det ju defenitivt något lurt , med det hela

  jag hoppas också att hon fullständigt skiter i mitt “påhopp” om hennes artikel om burqa , å låter den ligga , där den ligger , så att jag kan skicka henne de länkar jag har planerat , å att hon , utan att ta bort den , kan tänka sig att skriva en artikel till , om detta ämne , när hon har lite mer information , å jag skulle se fram emot att läsa den

  tyvärr ser jag inte längre fram emot att läsa dessa artiklar , å har inte ens fullständigt läst igenom några av de sista artiklarna , utan bara ögnat igenom dom lite lätt , eftersom de har handlat om saker å personer , som intresserar mig ungefär lika mycket som reklamen på tv (=nada)

  detta betyder inte att jag kan bortse från tidigare både intressanta å lärorika artiklar , å jag vill använda dessa , å jag hoppas att hon i sin tur , kommer att vilja använda det som jag har grävt fram å skriver om , då jag har en helt annan uppväxt , å ett annat sätt att vinkla samma ämnen

  dessutom var det hon som upplyste mig om den där rasistiska glassen , å den ledde inte bara till en megagarvis , utan har inspirerat mig , att verkligen ta reda på mera

  denna artikel har jag själv använt mig av å när jag hittar vart det var jag la den , så kommer jag att lägga upp den här , så att hon själv kan se hur jag t ex skulle vilja använda mig av henne

  naturligtvis skrev jag att det var hon som skrivit detta , å länkade till sidan , där artikeln om den rasistiska glassen finns

  jag hoppas att hon nu låter mig uttrycka detta , å kommer att vilja samarbeta , hellre , än , att motarbeta mig

  jag kommer självklart att dra igång min blogg , å göra mitt arbete , oavsett vad hon tycker om vare sig mig , eller det jag skriver om

  jag kommer inte att arbeta under falsk identitet , å även här använder jag mig av ett av mina riktiga namn , som även står i mitt pass

  jag har verkligen tröttnat på att inte kunna få uttrycka mig i mitt eget land , utan att bli hotat , trakasserad , förföljd , å förlöjligad mm

  allt detta har dessutom fått mig att bli helt övertygad om att det är mer som döljs , å att vi bara är å nosar på toppen av isberget , eftersom de är beredda att t o m döda , för att dölja det som gömts

  nä , jag säger som robban broberg – “det som gömts i snö , dyker upp i tö , pling pling”

  nu ska f-nimej hela sanningen fram

  alla dessa lögner , håller på att göra folk sjuka , å det är dags att visa svenska folket hur lurade de egentligen har blivit , det är ju ändå de som får betala för kalaset , smörgåsbordet , å sedan fått tallriken kastade rätt i ansiktet

  bara det att jag har hittat uppgifter om att det i danmark , förra året , kostade de danska skattebetalarna 225 miljarder danska kronor , det här med invandringen , när de i sverige påstår att det har kostat typ 30 miljarder , å sverige har tagit emot många , många fler

  dessutom tycker jag att redan 30 miljarder , är alldeles för mycket , med tanke på att sjukvården kostade typ 24 miljarder

  dessa siffror skulle kunna vara oriktiga , eftersom någon har försökt att krasha min dator , å jag har lite problem med att hitta de sidor , där jag hittat denna information

  jag kommer dock att vara extremt petig med detta på min blogg , å jag kommer även att skriva artiklarna på riktig svenska , å inte som nu , när jag använder mig av ett språk , som jag brukar göra när jag kommenterar , eller skriver om något , som inte kan anses vara en artikel

  jag gillar nämligen inte själv att bli ifrågasatt i onödan , å vill kunna påpeka sanningshalten å riktigheten , i det jag skriver

  jag jobbar nämligen dessutom aktivt mot pedofili (där ingår oxå incest å barnäktenskap å all form av barnsex) , å vill inte riskera att kunna bli ifrågasatt så mycket , att det jag skriver , inte skulle göra någon skillnad , för de barn , som behöver min hjälp , å därför skulle kunna göra mer skada , än nytta , nu när muslimerna väller in här i sverige å europa , å vill legalisera pedofili

  jag kommer dock inte att kritisera muslimer/muslimerna , utan islam , då det är dödsstraff på att lämna islam , å vi inte ens vet om de vill vara muslimer , eller varför det är så viktigt för en exempelvis somalier , som bara har “läst/hört” koranen på arabiska , utan att kunna ett ord arabiska , å därför inte ens vet vad det står i den där boken , som de tvingats lära sig om , varför det är så viktigt för denne , att kalla sig för muslim

  ifrågasätter oxå starkt varför barnen till muslimer , kallas för muslimer , när exempelvis de kristnas barn , inte blir kristna , förrän de konfimerat sig

  detta har jag stört mig på så länge nu , att jag tänker skriva en väldans massa omét

  detta får bli allt , för denna gången

  på återseende

  nim

Hans Nilsson

Posted: 20 februar 2011 - 15:08 - Svar

Jag slutade ca 4månader innan valet 2010 att köpa och därmed också att läsa alla former av förljugna pappersblaskor. Jag har sen dess sökt all den information jag önskar via nätet. Jag vill uppmana alla och speciellt NI som har barn och barnbarn att söka och läsa relevant info via nätet så NI vet vad det är för typ av Land och i vilket tillstånd detta befinner sig i och i vilken riktning vår Makt
och Mediaelit håller på att föra detta Land Sverige. Det är kanske inte så viktigt för just ER men det är desto viktigare för de som skall ta över livets stafettpinne från ER kommande generationer alltså era barn och barnbarn. Ni slipper kanske rent av att stå som fågelholkar med skägget i brevlådan och med skammens rodnad på kinden när Ni skall försöka förklara att NI var helt ovetande om skeendet i landet. Det kommer att bli svårköpta förklaringar i vår tid full av information på nätet tillgängligt 24 timmar om dygnet.
Jag håller med Rita dina krönikor är alltid mycket lärorika och mycket läsvärda Tack Julia och ha en God Avslutning På Helgen. PURSVENSKEN.

M Svensson

Posted: 20 februar 2011 - 15:54 - Svar

Tack, uppvaknandet är hårt, men uppfriskande…!, synd att ilskan hänger kvar länge
att makten i Svedistan har /beter sig som den gör är oförlåterligt, bra att allt fler vaknar
näven SKA upp ur fickan….

Victor

Posted: 20 februar 2011 - 15:59 - Svar

Helt andet emne: Den første katolske præst er lige blevet myrdet i Tunis:

http://af.reuters.com/article/tunisiaNews/idAFLDE71H25T20110218

Nordbo

Posted: 20 februar 2011 - 17:18 - Svar

Jag ifrågasätter inte att hemska saker hände judarna under 2:a världskriget, men Förintelsen är numera ett vapen som används mot Väst för att hålla befolkningen på plats. Jag har flera gånger hänvisat till Paul Gottfrieds “Multiculturalism and the politics of guilt” i mina kommentarer här på snaphanen.

Här är en recension:
http://www.friatider.se/mot-en-sekular-teokrati

Vart vill Julia Caesar komma med de sista två krönikorna? De får mig att tänka på “Om detta må ni berätta” från en statlig myndighet för politiskt korrekt historieskrivning. Det är från det hållet jag förväntar mig försök att ingjuta skuldmedvetande hos den svenska befolkningen. De skyldiga har ju ingen stolthet och blir därför lättstyrda undersåtar.

  Goten

  Posted: 20 februar 2011 - 20:42 - Svar

  @ Jag både håller med och inte håller med dig. Uppenbarligen är detta en tilltrasslad fråga som borde diskuteras grundligare. Jag kan tex inte se något försvarbart i att låta tyska trupptransporter åka genom Sverige. Kan du?

Resignerad

Posted: 20 februar 2011 - 17:34 - Svar

Julia Caesar missade att kommentera det mest hårresande i Urban Ahlins uttalande: “den viktigaste uppgift en svensk utrikesminister har – att stå på de förtrycktas sida”. Ett uttalande på förskolenivå av en person som inbillar sig att inga intrigrer eller ränker kan smidas i världen och att den svenska staten/regeringen är någon slags världspappa som kan ordna upp allting. Men sådana politiker i vår riksdag kan jag bara säga: stackars svenska folk.

Vad är då den svenska utrikesministern viktigaste uppgift? Det är naturligtvis att tillvarata Sveriges och svenska folkets intresse gentemot främmande makt. Att agera så att vi kan bevara vårt oberoende, vår frihet, vår demokrati och vårt välstånd. Självklart vill vi alltid ha goda förbindelser med alla andra folk och uppmuntra demokrati och goda förhållanden överallt. Men den som inbillar sig att den svenske utrikesministerns viktigaste uppgift är att “stå på de förtrycktas sida” är mer än lovligt oförståndig. Han borde nog ta ledigt från riksdagen några år för att studera historia – riktig historia vill säga (inte någon marxistisk gallimatias utan världens historia så som den formats av oss människor genom årtusenden). Förhoppningsvis skulle det kunna göra riksdagsledamoten lite klokare – om inte skall han nog byta jobb helt och hållet.

JensH

Posted: 20 februar 2011 - 17:47 - Svar

@Victor

Ja, og ved ‘sejrs-demonstrationerne’ i Egypten i fredags var det den hjemvendte islmaiske had-prædikant Yusuf Qaradawi og det muslimske broderskab som fuldstændig satte sig på demonstrationerne:

http://www.information.dk/260002

Gad vide om Ulla Terkelsen har overset dette i sin begejstrings-rus over denne ‘demokratiske revolution’ i et muslimsk land??

  Victor

  Posted: 20 februar 2011 - 18:10 - Svar

  OK – operaen er ikke forbi, før den fede dame har sunget. MEN jeg er, mildt sagt, rasende. Enhver, som har kigget lidt dybere på de økonomiske, demografiske og sociale trends i Mellemøsten har haft ÅREVIS til at forberede sig på, at det her var en reel mulighed.

  Og hvad er der sket. Jov, det første skridt ville have været at arbejde på at gøre sig totalt fri af afhængigheden af arabernes fossile brændstoffer. Det er ikke sket – tværtom har de fleste EU-regeringer set energi-politikken som et rent markedstiltag…..når vores børn og børnebørn skal skrive historien om de seneste årtier (vi har haft siden starten af 70erne) – så vil de nok ikke være nådige.

  Og USA er endnu værre. Jeg så The Donald på CNN forleden. Hans eneste forslag til olieprisernes stigning var – amerikanerne skal sige, at det vil de ikke betale.

  Fuldstændig hjernetomt.

   Mette

   Posted: 20 februar 2011 - 18:29 - Svar

   Du har ret Victor, det har i årevis været oplagt, at dette ville komme, og jeg har svært ved at se, at det kan undgå at blive værre og værre i takt med, at befolkningerne i de muslimske lande vokser med kolossal fart. Efterhånden forestiller jeg mig, at vi om få år har krigsskibe liggene i Middelhavet for at forsvare os mod invasioner fra Levanten og Afrika. Der må også gøres noget ved grænsen mellem Grækenland og Tyrkiet, men det er, som om alt er gået i stå i øjeblikket.

   Jeg har svært ved at forstå amerikanerne, og måske betyder passagen gennem Suez kanalen lige så meget som olien?

    Victor

    Posted: 20 februar 2011 - 18:49 -

    HVILKE krigsskibe. Vi har efterhånden ikke nogen tilbage. Briterne har lige skrottet deres Nimrod og deres Harrier jetz. Tyskland har stoppet værnepligten.

    Friedman og de neoliberala har sejret over hele linjen….men den tykke dame har bestemt ikke sunget. Og historien er ikke forbi.

Rickard Melkersson

Posted: 20 februar 2011 - 18:48 - Svar

Jag skulle gärna vilja höra någon kommentera den kritik som jag framför…

  Mette

  Posted: 20 februar 2011 - 19:37 - Svar

  Richard Melkersson.

  Jeg skrev lidt om det sidste weekend under Julias kronik og konkluderede, at historien er blevet en kampplads.

  Det er åbenbart, at selvpiskning indgår i nedbrydningen af nationalstaterne, og denne destruktive adfærd kommer i disse år i store mængder fra universiteterne. Det må i hvert enkelt tilfælde afgøres, hvor meget ny viden, der fremlægges, og om man hovedsageligt – af politiske grunde – koger ny suppe på gamle ben for at støtte afviklingen af nationalstaten.

  Så man skal være forsigtig og meget kritisk, helst skal man også selv vide noget om emnet for ikke at blive manipuleret.

  Her til lands udspiller der sig af samme grund mange hårde verbale kampe mellem historikere. En af dem handler om Den kolde krig og har udviklet sig til en endeløs polemik samt en retssag mod historieprofessoren Bent Jensen, der bl.a. har kæmpet for at få udleveret væsentligt dokumentationsmateriale fra Politiets Efterretningstjenste vedr. en formodet tidligere KGB-agent.

  Bent Jensen tabte under famøse forhold sagen i byretten og har anket sagen til landsretten. Der har været en pengeindsamling for at finansiere, at han får den bedst tænkelige forsvarsadvokat i det videre forløb. Modparten er støttet af en anden pengeindsamling fra “rød blok”. Sidst jeg hørte om indsamlingerne, var der i alt indløbet mellem 1.5 og 2 mio kr.

  Jeg ved ikke, hvor meget eller lidt svenskere har vidst om de forhold, Julia omtaler.

  MickeDansk

  Posted: 20 februar 2011 - 21:13 - Svar

  Hej Rickard

  Jag kan och vill gärna kommentera Din kritik. Jag hoppas dock, att Du kan acceptera och förstå, att jeg på en dansk blog gör detta på dansk:

  Enhver gennemgang af et land og regimes’s beskidte fortid (i dette tilfælde af Julia Ceasar) er i mine øjne yderst relevant og nødvendig. Jeg holder personligt meget af mine svenske venner og familie; ligesom jeg på mange måder holder meget af ‘det oprindelige Sverige’.

  Sverige har givet os store menneskelige gaver indenfor bl.a. kommunikation og medicin – Men det moderne Sverige bygger også til stor del på andre landes ulykke.

  Skåne, Halland og Blekinge blev fra svensk side udsat for grusom etnisk udrensning af den oprindelige danske befolkning. Smålands befolkning led under den svenske kongemagts brutale styre – Og under Dackefejden slagtedes tusindevis af smålændinge af bl.a. tyske lejesoldater i den svenske konges tjeneste.

  Mange af mine danske landsmænd fandt ganske rigtigt et fristed i Sverige under 2. verdenskrig; men endnu flere Nordmænd, Danskere, Russere og vestallierede mistede livet p.g.a. Sveriges samarbejde med Nazityskland. Nordmænd kæmpede for livet og mange døde som følge af de omfattende tyske troppetransporter på svenske jernbaner. Sverige forsynede nazisterne med både råvarer og forarbejdede varer, som blev benyttet at tyskerne til at fremstille alt fra kugler og granater til kuglelejerne i de tyske kampvognes kanontårne. Svenske varer medvirkede til at dræbe nazisternes modstandere, samtidig som svenske virksomheder og svenske enkeltpersoner profiterede på dette. Efter krigen fortsatte vanviddet med ‘baltuttlämningen’ til den sikre død i kommunisternes paradis på jorden – i.e. Sovjetunionen.

  Men de mørke dele af Sveriges fortid er på sin vis ‘uinteressant’. Fortiden er forbi, den er jo netop fortid. Fortiden er imidlertid også historie. Det er her, det bliver interessant – Og det er her, Julia Ceasar’s krønniker bliver særdeles interesante og relevante.

  Den officielle svenske historie er i vis eller måske endda stor udstrækning udsat for historierevision, -forvanskning, løgnagtigheder og fortielser. Det er generelt farligt, for så kan man ikke lære af tidligere generationers fejltagelser.

  Den svenske tendens til at undvige selvkritik af den egne historie er imidlertid ekstra farlig af 2 specifikke årsager:

  For det første, så har svenske politikere, mediefolk og meningsdannere en fuldstændig forrygende evne til at:

  – forsøge at blande sig i andre landes interne forhold,
  – moralisere overfor andre
  – forsøge at eksportere ‘den svenske samfundsmodel’ – bl.a. arbejder man på at få EU til at kopiere svensk flygtningepolitik (eller mangel på samme).

  ….. men hvad nu hvis den svenske samfundsmodel mere eller mindre er bygget på en gigantisk løgn?

  For det andet, så indebærer den svenske folkesjæl en set udefra helt bisar underdanighed og ‘respekt för övrigheten’.

  Min personlige aversion/antihelt Jan Guillou blev i forbindelse med Riksdagsvalet 2006 interviewet af dansk TV og fik her spørgsmålet, hvad der efter hans mening, var det mest mærklige (konstiga) med Sverige.

  Jan Guillou tøvede/tvekade et øjeblik og svarede så, at det mærkligste efter hans mening var, at Sverige fortsat stort set fortsat fungerede som et militærdiktatur her hundedevis af år efter Gustav Vasa. Det er nok det eneste fornuftige, Jan Guillou nogensinde har sagt.

  Læs gerne Jan Guillou’s svar igen. Det er skræmmende.

  Tænk selv tanken, at man fodrer et dybest set yderst venligt men også meget totalitært folk med løgne og propaganda. Læg til, at man i stor omfatning har importeret nye lydige undersåtter med baggrund i totalitære lande og ideologier. Tænk på, at man har en stor gruppe af indenlandske medløbere, der gerne profiterer på situationen. Afslut med visheden om, at den nye svenske grundlov tilbyder det juridiske grundlag for totalitære indsatser mod afvigende holdninger. Det er vejen til en problemfyldt nutid såvel som fremtid. Også for Sveriges nabolande.

  Løgne fører til fejlbeslutninger. Fejlbeslutninger føres ud i livet af tro og lydige undersåtter, som er direkte aflønnet af staten.

  Det er derfor Julia Ceasar’s krønniker er så frygteligt relevante og nødvendige, selvom de kan føles tunge at læse og anerkende.

  Afslutningsvis:
  Kære Rickard og alle andre dejlige svenskere; vi danskere skriver ikke til og om Jer for at håne eller hovere. Jeg bruger tværtimod dele af min ellers dejlige søndagsaften til at skrive til Dig og Jer for at hjælpe og opmuntre Jer. Og for at søge at sikre mig mod at ‘den svenske model’ ikke eksporteres!

  Lær og forstå Jeres fortid, så I kan undgå lignende fejl i fremtiden – det har vi andre også måtte gøre.

  Med venlig hilsen

  MickeDansk

   Jonny

   Posted: 22 februar 2011 - 11:59 - Svar

   Ja det här med historia… Du skriver: “Skåne, Halland og Blekinge blev fra svensk side udsat for grusom etnisk udrensning af den oprindelige danske befolkning. Smålands befolkning led under den svenske kongemagts brutale styre – Og under Dackefejden slagtedes tusindevis af smålændinge af bl.a. tyske lejesoldater i den svenske konges tjeneste.”

   Etnisk udrensning af den oprindelige danske befolkning? Näppeligen. Brutal besättelse? Ja.

   Apropå bondeuppror och lejesoldaters slakt av upprorsmän…
   “När Kristian II krävde nya skatter inför den avgörande kampen om Sverige utbröt oroligheter i hans norska lydriken, men de kvästes med hård hand. Några år senare, när striden om herraväldet i Norden stod inför en ny vändpunkt, reste sig bönderna i Skåne och Blekinge mot Kristian som i den egna propagandan alltid framställde sig som bondevänlig. I själva verket upplevde bönderna kungens nya förordningar som ett hot mot gammal lag och lokalt självstyre.

   Ännu häftigare blev reaktionen mot nya skatter och påbud uppifrån under den följande kungen, Fredrik I. Ett uppror bröt ut våren 1525 i Skåne och Blekinge med benägen hjälp av den landsflyktige Kristians trogne vapendragare, Sören Norby. Det sammanföll tidsmässigt med det stora tyska bondekriget. Men i motsats till detta blev upproret bara en del av ett större politiskt spel som fördes över böndernas huvuden. I slutskedet ställdes de skånska bönderna ensamma mot kronans legotrupper och mejades ner i massor i slaget vid Bunketofta, en dryg mil sydost om Helsingborg, den 11 maj 1525.

   Starkast hade upprorsandan varit i Göinge och Blekinge, i periferin av det danska riket och med stora inslag av självägande bönder och kronolandbor. Här ansåg man sig ha störst möjligheter att trotsa centralmakten, i kraft av sina bondeuppbåd. Men upproret stod bönderna dyrt. ”Så många tusen bönder äro ihjälslagne att uti somlige socknar är blott 2 eller 3 bönder kvar”, skrev Gustav Vasa efter upproret och höjde ett hotfullt varnande finger mot sitt eget folk.”

    Anonym

    Posted: 22 februar 2011 - 19:32 -

    Jonny. Godt brølet. Der er ingen engle i den historie,.

    Men jeg vil indflette, at Søren Norby følte sig så frastødt af rædslerne under det stockholmske blodbad, at han reddede mange svenskere i sikkerhed om bord på sine skibe. Det står der i hvert fald i mine bøger.

    I danske skoler har man i mange generationer lært, at blodbadet i Stockholm var en skændsel, og at Chr. II må have været sindssyg. Der har ikke været nogen national stolthed over hans grusomheder i Sverige, de var tværtimod en skamplet.

    Jeg voksede op ikke så langt fra Kalø slotsruin, hvor Gustav Vasa i borgens velmagtsdage sad fangen. Når vi var på tur ud til øen undrede vi os altid over, hvordan han kunne flygte så langt gennem fjendeland.

    Da min søn kom til at gå i skole i Stockholms området, ankom han netop, da børnene havde en uge, hvor alt med stor begejstring handlede om Gustav Vasa og dalkarlene, og der kom min danske Christian på 11 år ind midt i det hele. Det gik nu fint, han syntes også, at Gustav var en brav helt. 🙂

    http://da.wikipedia.org/wiki/Kal%C3%B8_slot

    Mette

    Posted: 22 februar 2011 - 20:11 -

    Det er mig, der har skrevet det anonyme indlæg.

JensH

Posted: 20 februar 2011 - 19:56 - Svar

@Victor

“Briterne har lige skrottet deres Nimrod og deres Harrier jetz. Tyskland har stoppet værnepligten.”

De aldrende og satte Euroæpiske befolkninger går mere op i velfærd end “krudt og kugler”. Det eneste vestlige land der har en bare nogenlunde ‘sund’ demografi er USA, (selvom de også har et problem nu hvor baby-boomer generationen er ved at gå på pension), og de Amerikanske kvinder har stadig en nogenlunde fornuftig fetitlitetsrate. Det eneste andet vestlige land jeg kan komme i tanke om der har det er Australien, men der er jeg ikke helt sikker.

Jeg ved ikke om du kender forfatteren og journalisten Mark Steyn, (forfatter til bl.a. bogen ‘America Alone’), men han har i adskellige artikler, bøger og TV/radio optrædner, (mange af dem kan du finde på YouTube), givet en glimrende beskrivelse af hvordan Europa er ved at afskaffe sig selv som et vestligt kontinent.

@Mette

Faktisk har der været seriøse analytikere, som har påpeget at f.eks. pirateriet vil vende tilbage til Middelhavet i takt med den befolknings-eksplosien der foregår i Magreb-landene. Hvad skal alle disse mennesker ellers leve af?? Men faktisk har NATO nogenlunde styr på Middelhavet (endnu da):

“Hvordan man sikrer Middelhavet
Der har ikke fundet en eneste terroristanholdelse i Middelhavet sted, siden terrorbekæmpelsen blev indledt dér i 2001. Her forklarer et medlem af operationen, hvordan man kan holde havet sikkert.”

http://www.nato.int/docu/review/2010/Maritime_Security/Safe_Mediterran ean/DK/index.htm

  Mette

  Posted: 20 februar 2011 - 20:41 - Svar

  JensH

  Det er en god artikel, den har jeg gemt. Endelig et lyspunkt i mørket.

  Ang. krigsskibe lykkedes det da at bygge Absalon og Esbern Snare på rekordtid på Lindø. Det er Nordens største krigsskibe og kan også bruges som hospitalsskibe.

  Det lader til, at Libyen vil tæske Vesten på plads med trusler om horder af flygtninge, hvis vi skriver mere om demokrati. Det hele er efterhånden så sindssygt, at man savner ord.

  Kommer horderne til EU, træder menneskerettighederne i kraft, og det har vi rigtig godt af – æv bæv – hvis vi ikke opfører os ordentligt. Sådan er melodien, og man fatter jo ikke, at EU ikke hanker op i den slatne spaghetti rygrad og svarer, at de rettigheder er sat i bero.

  Victor

  Posted: 20 februar 2011 - 22:10 - Svar

  Jens – jeg kender Mark Steyn og er ikke forelsket i ham. Den der amerikanske “current”, som ikke har noget imod at se splinten i europæernes øjne; men dæleme ikke kan få fat i bjælken i deres eget – dem har jeg ikke ret meget til overs for.

  Igen – vi har haft siden 1973 (?) – siden den første oliekrise, til at gøre noget ved hele vores energisektor. Det har USA også. Men et af hovedproblemene har været, at republikanerne i den grad har været i seng med olieindustrien (findes der nogen mere ond sektor i økonomien….det skulle lige være tobaksindustrien). Ethvert forslag om at satse på andre energiformer er blevet skudt ned som uamerikansk. Hver gang Obama – eller Al Gore – har talt om det her, er de blevet lagt for had eller gjort til grin. (Helt åbenbart kan vil de hellere tungekysse saudierne end tænke strategisk).

  Bjovulf

  Posted: 21 februar 2011 - 19:45 - Svar

  RAFs Harrier-piloter lavede i den anledning denne flotte flyby over Westminster 😀

  http://www.cubpilot.com/WingN/Harrier%20Flyby.jpg

  ( knib øjnene sammen, hvis I ikke kan læse deres hilsen )

   Mette

   Posted: 21 februar 2011 - 20:46 - Svar

   Morsom. 🙂

LN

Posted: 20 februar 2011 - 19:59 - Svar

på sin blogg skriver 17/02 Jan Milld bl.a.

Skam och skuld
Centralt i pk-propagandan är att förminska och skuldbelägga oss svenskar. Vi ska således skämmas över vår historia, känna skam över vad tidigare svenskar har gjort. I linje med hur TV4 kampanjar mot drottning Silvia, och hon hålls ansvarig för vad hennes far en gång gjorde i Nazi-Tyskland.
Jag och andra svenskar hålls ansvariga för vad Per-Albin Hansson gjorde, trots att vi inte ens är släkt annat än på avstånd. Och vad var det egentligen Per-Albin gjorde, som var så förfärligt? Jo, eftergifter mot Nazi-Tyskland. Iofs sant, men vad var alternativet? Det är möjligt att en del hade kunnat göras annorlunda, men jag ogillar instinktivt när man sätter sig till doms över tidigare generationer. Det blir för billigt – det är så lätt att veta bäst på avstånd, när man själv inget riskerar. http://www.bgf.nu/etniskt/etniska-judar-heroism.htm

Det här leder över till min bloggtext förra veckan, ”Stort eller litet F”. En läsarkommentar löd: ”Sedan kan man ju undra vad ”Förintelsen” , som judeutrotningen kallas, har med svensk invandringspolitik att göra? Det finns ju överhuvudtaget ingen som helst koppling!”

Jag menar att det gör det visst! I allra högsta grad. Kopplingen har kunnat märkas under flera decennier för den som följt debatten (eller snarare den ensidiga propagandan). Kärnan är just denna skuldbeläggning. http://www.bgf.nu/startsida/bomb.html
• Dels kan pk-propagandisterna driva tesen att nazisterna utsåg judar till ”syndabockar” och att nu gör vi ”främlingsfientliga” detsamma gentemot invandrare.
• Dels drar de en parallell mellan att Sverige under kriget inte i tillräcklig utsträckning tog emot judiska flyktingar, och att Sverige idag inte i tillräcklig utsträckning tar emot flyktingar från andra världsdelar. ”Stänger ute”…”Festung Europa”.
Här kan påminnas om en text i Metro den 28/1 2000. David Fischer konstaterade att även judar motsatte sig att Sverige tog emot flyktingar under andra världskriget. ”Motståndet från Mosaiska församlingen var nästintill kompakt…”
• Överhuvudtaget har vi en gigantisk skuld att betala tillbaka, och denna återbetalning kan ske bara enligt de politiskt korrektas anvisningar.
Kampanjen ”Levande historia” 1997 gjorde en mycket tydlig koppling mellan invandringskritik och Auschwitz. Anna-Lena Lodenius fick där avsättning för en nyskriven bok. Skolresor till Auschwitz organiseras varje år för att eleverna ska ”vaccineras mot ondskan”, där ondskan representeras av en restriktiv invandringspolitik och kravställande på invandrare. Hur omfattande övergreppen än var mot judar i Nazi-Tyskland, så är detta nu historia. Det går inte att rätta till i efterhand. Kan inte göras ogjort.
Vad vi däremot kan påverka är situationen idag – för judar och svenskar. I t ex Malmö. För detta kan pk-propagandister dock visa ett påfallande ointresse!
http://janmilld.wordpress.com/2011/01/26/gnallspik
På temat skam och skuld, läs även
http://www.bgf.nu/nr/97/6/ejskam.html och
http://www.bgf.nu/absurdistan/skam/m2.html .
Avslutningsvis. Låt mig – instämmande! – citera Per-Albin Hansson från 1924: ”Sverige åt svenskarna – svenskarna åt Sverige!”
http://janmilld.wordpress.com/2011/02/17/skam-och-skuld/

Christer

Posted: 20 februar 2011 - 20:50 - Svar

@Nordbo
Det är väl svårt att sia om vart Julia Caesar vill komma men jag kommer att tänka på asiatisk kampsport, vilken kommer jag inte ihåg, där idén är att utnyttja motståndarens styrka till sin egen fördel.

“Angående Förintelsen vill jag tillägga att Paul Gottfried är en etnisk jude vars föräldrar flydde till USA från nazisterna i Tyskland under andra världskriget. Han förnekar inte den historiska händelsen, men visar vilken betydelse den har fått i den nya klassens världsbild och maktutövning.

De maktutövarna har använt skulden efter andra världskriget som ett verktyg eller vapen. Ett mycket kraftfullt vapen eftersom skuld är så starkt. Även arvsynd uppenbarligen.

Vad Julia pekar på är likheterna mellan den dåtida maktens ageranden och dagens. Det vill säga, de saker som hände för 70 år sen som makten använt och använder sig av för att vi ska bli “ångerfulla syndare” och “lättkontrollerade undersåtar” vänds mot maktutövarna själva.

Varför ska vi idag acceptera att bli undanhållna fakta som riskerar att reta upp “främmande makt” eller skapa “fientlig” stämning, när samma agerande på 30-talet var dåligt?

Varför ska vi idag acceptera inskränkningar i yttrandefriheten för yttranden som riskerar att reta upp “främmande makt”, när samma agerande på 30-talet var dåligt?

Om vi av olika skäl förtränger, förnekar förekomsten av eller rent av ursäktar och försvarar makthavarnas mindre trevliga ageranden på 30-talet, kan vi då med trovärdighet kritisera dagens makthavare? Sen är det aldrig bra att inte vädra ut dålig lukt. Finns det skit, så fram med det ordentligt. Det finns ingen naturlag som säger att bara för att vi gräver i det unkna och tar fram fakta som visar sig vara obehagligt så måste vi hata allt svenskt och låta halva mellanöstern invandra hit.

  Nordbo

  Posted: 20 februar 2011 - 21:25 - Svar

  Du tänker nog på Aikido.

  Jag håller med om att vi inte ska förtränga eller förneka något. Men i den poltiskt korrekta föreställningsvärlden har vi västerlänningar en skuld till resten av världen för Förintelsen (till judarna) och kolonialismen 8till tredje världen). Vi sånar vårt syndfulla förflutna bland annat genom öppna gränserna och omfamna folk från hela världen som får komma hit utan att vi ställer några krav på dem.
  De sista två krönikorna av Julia Caesar har jag uppfattat som ett försök att spela på den påstådda skulden på samma sätt som i den politiskt korrekta maktutövningen. Jag förnekar inte någon historisk händelse, varken Förintelsen eller kolonialismen. Däremot förnekar jag att vi som lever nu har en skuld som ska sonas för något som hände i ett annat land långt innan jag och många andra ens var påtänkta.

   Christer

   Posted: 20 februar 2011 - 22:42 - Svar

   Jag vet, men jag tror inte Julia Caesar lever i den politiskt korrekta föreställningsvärlden. Jag har inte fått det intrycket.

   Nej jag känner heller ingen skuld överhuvudtaget. Jag uppfattar att Julia Caesar stjäl problemformuleringen från de politiskt korrekta och ser det hela ur en annan synvinkel. Hon drar paralleller till vår egen tid och visar att man visst kan dra fram detta utan att för den skull vilja driva världens mest idiotiska och naiva invandringspolitik.

JensH

Posted: 20 februar 2011 - 21:08 - Svar

@Mette

“Det lader til, at Libyen vil tæske Vesten på plads med trusler om horder af flygtninge, hvis vi skriver mere om demokrati. Det hele er efterhånden så sindssygt, at man savner ord. ”

enig, men man må sige at Oberst Gaddafi “got us by the balls”, ihvertfald sålænge de Europæiske eliter holder stædigt fast ved disse nationalt selvmorderiske konventioner og hele det vanvittige ‘rettigheds-cirkus’ der følger med dem, De sydeuropæiske lande har ihvertfald god grund til at være nervøse over Oberstens trussel:

http://politiken.dk/udland/ECE1201255/libyen-truer-eu-med-massiv-flygt ningestroem/

Jeg ved det lyder kynisk, men jeg håber faktisk det lykkedes Gaddafi’s regime at nedkæmpe opstanden, da jeg alligevel ikke tror på, at disse arabiske revolutioner vil føre til ‘demokrati’, men snarre vil føre til ‘teokrati’. Og jeg er ikke nogen fan af Gaddafi. Jeg støttede f.eks. fuldt ud præsident Reagan, da han i 1986 valgte at give denne arabiske spradebasse af en diktator en lærestreg.

Men Gaddafi indgik trods alt for et par år siden en aftale med den Italienske regering om at bremse strømmen af illegale indvandrere fra det Afrikanske kontinent, (Libyen var hoved-transit landet), og han har faktisk holdt sin del af aftalen. Selvfølgelig tog den gode Oberst sig godt betalt for denne ‘service’, (det mindede vel mest om mafiens ‘koncept’ om beskyttelsespenge), men i det mindste lykkedes det dermed Italienerne at få ‘sat en prop i det værste hul’ mht disse flodbølger af illegale indvandrere. Og disse metoder er altså nødvendige sålænge vi har bundet os så hårdt op på disse konventioner.

Bjovulf

Posted: 20 februar 2011 - 21:34 - Svar

Ufrivilligt komisk overskrift i Politiken: “De radikale vil have terrorkorps” 😀

http://politiken.dk/politik/ECE1201287/de-radikale-vil-have-terrorkorp s/

Tænk, her gik jeg og troede, at det netop var det, de havde brugt de sidste 30
år på at skabe gennem masseimporten af uintegrerbare og hadefulde “kulturberigere”
i endeløse baner?!?! 😉

Josefina Bergfast

Posted: 20 februar 2011 - 22:16 - Svar

Hur har egentligen de flesta regeringar, eller maktsfärer, nationer, kungariken och ”församlingar” av olika slag, letts genom historien?
Har inte alltid ”maktsfärerna” kontrollerat och styrt, dikterat de ”underlydande”, ”tjänarna” och ”slavarna” med ganska så stränga, diktatoriska ofta, och grymma, lögner, bedrägerier, piskor, hugg och slag? Ibland kanske med lock och pock, men endast ”de mest hotfulla”? De ”farligaste” motståndarna i ”maktens korridorer och slottsgemak, de har man hållit i hårda tyglar genom ”ömsom belöningar och ömsom hot om straff”?
Ingenting är nytt under solen sägs det.
Att kunna sammanhålla en nation kanske helt enkelt kräver lögner, bedrägerier och morot och piska, samt att alltid tillämpa hårda nypor nedåt, OM man vill behålla makten?..
Annars är det alltid någon, eller några, som sticker upp och skall peta maktinnehavarna ”från tronen”?
Vad nytt? Egentligen ingenting?
Tricket att inbilla befolkningarna att de har makt och inflytande, genom att alla har rösträtt, är ju nästan fenomenalt?
Likaså alla de andra ”rättigheterna”? Yttrandefriheten, jämlikheten, de mänskliga rättigheterna, alla människors lika värde….
OM man har varit så ….lättlurad (?) och tillåtit sig tro på dessa manipulativa ord, och verkligen tror på att de är i överensstämmelse med någon slags sanning, så blir man ju naturligtvis besviken och arg…
Va, jag som alltid trott, osv……?
Men konsten att kunna styra länder, folkmassor, pöblar och folkskaror är nog egentligen en ganska så svår konst, som är fylld av hemligheter, finesser och finurligheter, som kanske inte alla egentligen är så ”utbildade” i, och vet så mycket om? Det är nog kännetecknande för de flesta samhällen, att de översta eliterna, som styr, leder, påverkar och dirigerar händelseförlopp av olika slag, de är alltid egentligen ganska så få personer. Alltid, i alla tider, och i alla länder och stater och nationer, vilket ”styre” som än sägs ha varit ”styrande”?
Att ställa sig framför en uppretad, halvblind, och halvgalen, ilsken pöbel, och ta ledningen för den, samt dirigera dess ilska åt ett visst håll, det kräver nog ett visst mod, och en övertygelse om ….sin egen betydelse?
De kristna maktstrukturerna som skulle ”krossas”, med hjälp av kommunismen, den fräcka, råa, brutala, mördarinställda kommunismen, som kunde utföra sina illgärningar, därför att de kristna redan var ”uppmjukade”? De hade redan ett kulturideal av underdånighet och av lydnad? De var redan kuvade? De kristna nationernas maktstrukturer, och mycket rika jordägare, adel, kungahus, tsarfamiljer, borgare och prästerskap, och intellektuella elit, det var dessa som kommunismen ville bryta ned., därför att man ville ”överta makten över folket”, och då var man tvungen att först tillintetgöra ”folkets tidigare makthavare”, och ”överhet”.
Hur som helst. Det ena ledde till det andra, och sedan till det tredje….. och där ville plötsligt ”riket” inte alls trasas sönder av något uppslitande inbördeskrig. Man satte hårt mot hårt mot kommunisterna, och förklarade dem vara fiender till riket,….och så gick det som det gick…..när det går hårt till….och skrämselhickan tar över, paniken får råda, paranoian likaså, tillsammans med hatet, vreden och vansinnet? Allt förnuft, sans och balans, samt vett och någon slags mottaglighet för neutraliserande argument flyger all världens väg och kvar finns endast vansinnet och paniken, som ingen rår på? I självförsvaret namn, får alla medel tillgripas?..
Viljan till makt och kontroll av massorna ökade väl i och med industrialismen, som ledde till ”Det kommunistiska manifestet”, och ”lögnen om att befria” arbetaren….? Det var väl för den ”inbillade friheten”, och tron på att de kämpade och stred för någonting gott, som fick dem att strida, mörda, råna, stjäla och plundra… i ”rättvisans” namn! Jo, jo, det går att tuta i människor nästan vad som helst, den saken är klar….
Samtidigt går väl det mesta, både politiska rörelser och religiösa rörelser, i cykler av något slag, verkar det som…
.

Robin Shadowes

Posted: 21 februar 2011 - 01:20 - Svar

Snart kommer Kent Ekeroth ännu en gång att stå riksdagens talarstol och säga: “Vad var det jag sa?”, efter att Muslimska Brödraskapet har infört sharia-lagar i Egypten och vridit kalendern tillbaka ett tusental år. Efteråt kommer landsförrädaren Fredrik Reinfeldt gå upp i stolen och anklaga Sverigedemokraterna för utvecklingen i Egypten, för att dom använder ett vi och dom-tänkande, gör skillnad på människor som är födda i Sverige och dom som är födda utanför Europa men valt att bosätta sig i Sverige. Så när vi får rapporter om steningar av otrogna kvinnor och hängningar av homosexuella och stympningar av tjuvar, så kommer Sjuklövern(nn) lyckas vända det till att det är Sverigedemokraternas fel att det gick snett i Egypten. Dom som styr vårt land är sinnessjuka galningar och jag börjar misstänka att 95% av mina landsmän också är det.

Ulf Thorgren

Posted: 21 februar 2011 - 10:01 - Svar

‘Julia Ceasar’! En släkting har gjort mig uppmärksam på Dina och andra signaturers (som Jack Londons) krönikor på nätet. Samtidigt som jag uppskattar att alla argument numera kan få flera läsare tack vare Internet (den största demokratiska nyvinningen sedan tryckpressen), börjar jag undra vad som väntar en ‘Julia Ceasar’ och en ‘Jack London’ när de möter Julia och Jack hinsides.

Jag har arbetat som journalist sedan 1958. Många gånger har jag kritiserat krönikörer som bygger sitt varumärke på medhåll eller polemik med andra tyckare. Det är ett genant billigt sätt, tycker jag. Ännu fegare är att stjäla en människas namn; att kannibalisera en skapande människas eftermäle. Jag hänvisar till ett fornnordiskt uttryck, ungefär ‘Ett vet jag som aldrig dör/dom över död man.’

Min släkting (och många texter på Internet) försöker leda i bevis att anonymitet är nödvändigt. Människan bakom signaturen kan inte framträda för då slår etablissemanget tillbaka med bannlysning, eller extremistiska ligister med våld. Den logiska slutsatsen av den inställningen är att vi ska sluta använda öppna, demokratiska metoder och ersätta parlamentarismen med anonyma folkomröstningar eller minoritetsdiktatur.

Parlamentarismen har sedan 1945 visat sin styrka i allt flera länder. Systemet bygger på att 49 procent av befolkningen accepterar att använda öppna, demokratiska metoder för att förändra vad 51 procent bestämt. De som mörkar sina metoder och gömmer sig bakom dolkstötslegender klara inte parlamentarismens krav på demokratiskt sinnelag. De tar på sig en offerroll vare sig de påstår att ’folket’ är förtryckt av etablissemanget eller egentligen inte vill vara med i EU.

De svenska s k nationella säger att de lämnat skugglandet och accepterat att spela enligt parlamentarismens regler, i kommuner, landsting och riksdag. Varumärkestjuvar som ‘Julia Ceasar’ får mig att misstänka att (sd) gömt några gerillaskrivare där ute i vargskogen.

Ulf Thorgren

  Dag Selander

  Posted: 21 februar 2011 - 12:07 - Svar

  * Sveriges Radio höll tyst om nazisternas två första månader av norsk ockupation…
  * 17 tidningar beslagtogs mars 1942 på grund av ‘grymhetspropaganda’
  * Statens Informationsstyrelse från 1940 ‘De 300 grå lapparna’

  Statens kontroll av media under WWII och dagens självpåtagna censur bland MSM tycks inte beröra Ulf Thorgren ett vitten; i stället ger han sig på signaturen Julia Caesar. Vad slags grus i dojan har signaturkritikern? Är det månne den s.k. neutralitet(s)politiken? Upplever Thorgren inga problem med sanningen och journalistiken under WWII och idag?

  Med vetskap om Thorgrens alla kåserier och krönikor under åren hade det varit intressant med (s)ynpunkter på den (s)venska regeringens s.k. neutralitetspolitik under WWII och censuren med den Informationsstyrelsepraxis som råder bland media…

  Julia Caesar

  Posted: 21 februar 2011 - 17:04 - Svar

  @ Ulf Thorgren:

  Det kan vara svårt att hänga med i alla turer i demokratins utveckling. Svensk demokrati är i dag inte mer hållfast än att anonymitet kan vara absolut nödvändig om man vill framföra samhällskritik och få den publicerad – och samtidigt få behålla sitt huvud ett tag till. Om du tvivlar kan du besinna Lars Vilks och Kurt Westergaards sitation.

  Du har inte den blekaste aning om mina skäl att skriva under pseudonym. Du bör därför avhålla dig från att bedöma nödvändigheten av det val jag har gjort.

  Hälsningar
  Julia Caesar (inte Ceasar).

   Ulf Thorgren

   Posted: 21 februar 2011 - 17:40 - Svar

   Till ‘Julia Caesar: OK, jag avhåller mig från fortsatt diskussion efter ett sista påpekande: jag kritiserade i första hand Din stöld av identitet, i andra hand Din (påstått nödvändiga) anonymitet.

   Ulf Thorgren

  elwee

  Posted: 22 februar 2011 - 22:14 - Svar

  Om du tillhör gammelmedias regemente så borde du, om någon, förstå att man som politiskt inkorrekt är dömd att löpa gatlopp i nämnda media, och i kulturetablissemangets egen låtsasvärld.
  Varför inte istället göra en insats för yttrandefriheten. Skriv en flammande artikel om massmedias förföljelse av dem som inte är politiskt korrekta och stå upp för att dessa personer ska kunna få framföra sina åsikter utan att bli hånade, baktalade och förföljda, utan istället bemötta med argument i den mån det finns några.
  Där har du en möjlighet att göra nytta för den reella yttrandefriheten och inte bara för ordet som sådant …

Maria Due

Posted: 21 februar 2011 - 10:33 - Svar

Ulf Thorgren.

Du bruger mange ord til at skrive meget lidt.

Maria Due

JensH

Posted: 21 februar 2011 - 13:19 - Svar

@Victor

“Den der amerikanske “current”, som ikke har noget imod at se splinten i europæernes øjne; men dæleme ikke kan få fat i bjælken i deres eget – dem har jeg ikke ret meget til overs for”

mark Steyn er faktisk Canadier, som dog havde en stor del af sin opvækst i England. Han er idag bosat i USA, og er aldeles ikke ukritisk overfor USA’s til tider msiforståede tolerance overfor islamister, (specielt efter Obama kom til og anlagde sin nye ‘dialog’-linje i.f.t. den muslimske verden). Det Mark Steyn dog gansek rigitgt påpeger er, at tingene står værre til i Europa, og han afvarer USA mod denne udvikling, som han mener også vil komme ‘over there’, såfremt Amerikanerne fortsætter den nuværende linje. Så han er i høj grad kritisk også overfor USA, og da specielt den nationalt selvhadende amerikanske venstrefløj, (som rent faktisk har en stærk position i universitetsverdenen og medierne -> Lige som i Europa kunne man tilføje).

Ulf Thorgren

Posted: 21 februar 2011 - 16:02 - Svar

Replik till Dag Selander: Jag har inga invändningar mot ‘Julia Ceasars’ analys av samlingsregeringens feghet under WWII, ej heller mot Ditt fördömande av censurhanteringen som samlingsregeringen lagsatte och Informationsstyrelsen verkställde. Att en parlamentarisk majoritet gör sig skyldig till feghet och/eller manipulation förekommer och kommer att förekomma. Metoden att bekämpa detta är öppenhet och debatt, inte stöld av dödas namn, heder och rykte.

‘Julia Ceasar’ bär slöja. Det är inte nödvändigt i vårt land, tycker

Ulf Thorgren

Josefina Bergfast

Posted: 21 februar 2011 - 16:07 - Svar

Någon i kommentarsfältet sa: . ”Dom som styr vårt land är sinnessjuka galningar och jag börjar misstänka att 95% av mina landsmän också är det.”
Kan ligga någonting i det….
Kanske är det lätt hänt, när fler och fler tar del av informationer och upplysningar om och kring historiska händelseförlopp som ger helt nya förklaringar och perspektiv….
Vi vet ju att både franska revolutionen, första världskriget, ryska revolutionen och andra världskriget har inträffat och att det är historiska händelser…. men när man får ta del av mängder av information kring alla dessa historiska företeelser, som kastar fullständigt nya ljus över vad som har hänt, hur det har gått till, och vilka som varit inblandade i stor utsträckning, så kan man bli mer än en aning fundersam….
Att få en så pass reviderad syn på historieskrivning är omtumlande och kan orsaka en stor misstänksamhet mot nuvarande ”historiebeskrivningar” av vad som sker, och inte sker, och hur det beskrivs, och i vems intresse det beskrivs på det sätt som det beskriv osv. ….
Det som kan skapa frustration är att de föreställningar om ”världen” och ”historien” som man haft måste revideras så pass mycket och risken finns att man tappar tilltron till ganska så mycket och ganska så många ”historieberättare” av olika slag, både politiska, ”konstnärliga” och ”vetenskapliga”. Den globala massmedieindustrin är verkligen mäktig och har så oerhört stora möjligheter att påverka människors tyckande, tänkanden, begrepp, livsval, viljor och förställningsvärldar, att man kan bli lite omtumlad vid tanken…
Särskilt om man inte vill ha den ”låtsasvärld” som presenteras… och särskilt om man inte vill bli så påverkad och förförd och förledd…. som man blir? Hur man än vänder och vrider på sakernas tillstånd (och försöker kämpa emot?) så sitter ändå 3,5 miljoner svenskar och tittar på schlagertävlingar, på dansbandskamper och på danstävlingar, eller häller i sig alkohol och gråter, eller jobbar som galningar, springer och idrottar, osv., samtidigt som de röstar för partier som arbetar för en kontinuerlig nedbrytning av de gamla nationalstaterna i Europa, Sverige inte minst. De väljer massmedias version av tillvaron, och de väljer att rösta mot den egna befolkningens fortsatta möjligheter att kunna känna det som att Sverige är det svenska folkets hemland på jorden. Det är sorgligt, men man förstår att det har pågått mycket länge och att det inte finns så stor självbevarelsevilja i Sverige, än mindre självförsvarsvilja?…. Vad finns det att försvara? Självhatet har gått långt, och oviljan att ”bråka” och sätta sig på tvären, eller att framstå som en ”ond, främlingsfientlig rasist”, är också stor….
Vi blir som Kalle Anka på djungelfotoexpeditionen till slut…. helgalna!? Eller också får man låtsas att man (redan) är amerikansk medborgare, som bor i en amerikansk delstat, och naturligtvis börja träna på engelska mer aktivt …. och börja glömma Sverige?…. Och bara minnas och drömma om hur det en gång var?….Som en ren överlevnadsinstinkt.och som ett (själv)-försvar mot den totala sorgen?…..

Nils

Posted: 21 februar 2011 - 19:14 - Svar

Ja pseudoproblemstillinger kan man fint diskutere i eget navn.

joffe

Posted: 22 februar 2011 - 08:05 - Svar

Med allt större intresse följer jag J.Caesars informativa avslöjanden i böcker. Dessutom i synnerligen faktabaserade krönikor i Snaphanen i olika ämnen.

Ulf Thorgren ovan. var journalist sedan 1958 ungefär vid samma tidpunkt började jag arbete vid SVT. I flera år redigerade jag tv-newsprogram för producenter där jag hade avvikande ideologisk uppfattning av levererat råmaterial. Men jag fick vika mig precis som Gunnar Sandelin som i klarspråk tydligt avgett en deklaration för vad som vänsterstyrda SVT står för. Så rätt! Det tog mig 20 år att hoppa av företaget i ren protest.

Thorgren tror jag inte funderat över varför vi som protesterar, jag utomlands i 30 år med ett internationellt intresse för SANNINGSENLIG mediabevakning av Sverige, finner att landet är nära en kollaps. Skulle jag skriva under det med mitt namn kommer någon med puffra!

En överdimensionerad bidragsgivande invandringspolitik i förhållande till svenska resurser – Världsbäst again? Det är tabu att tala om! Vad kostar invandringen? – Pang! Varför just kravlös import av av okunnig arbetskraft från mellanöster, övervägande islampeople? – PANG! Varför grundlagsändring 2010 till multikulti, helgalet beslut, detta utan debatt!?- BOOOM! Vad sysslar SJUKLÖVERN med ? Slabang Puff!

Jag tyckte Josefina Bergfast satte huvet på spiken då hon förmedlade:. ”Dom som styr vårt land är sinnessjuka galningar och jag börjar misstänka att 95% av mina landsmän också är det.”
”Hur man än vänder och vrider på sakernas tillstånd (och försöker kämpa emot?) så sitter ändå 3,5 miljoner svenskar och tittar på schlagertävlingar, på dansbandskamper och på danstävlingar, eller häller i sig alkohol och gråter, eller jobbar som galningar, springer och idrottar, osv., samtidigt som de röstar för partier som arbetar för en kontinuerlig nedbrytning av de gamla nationalstaterna i Europa, Sverige inte minst.”

Tack Josefina du tog orden ur munnen på en 79årig svensk som avsagt sig svenskt medborgarskap. Direkt i ett brev till Statsminister F.Reinfeldt som naturligtvis inte bryr sig om varför jag avsagt mig medborgarskap! Så ointressant vad FOLKET säger, tycker och tänker. Förrädare bryr sig inte ! Det ser vi allt fler exempel på runt världen…

Robin Shadowes

Posted: 22 februar 2011 - 11:27 - Svar

Joffe, den första meningen kom från mig men kanske är det som man säger, great minds think alike? 😉

joffe

Posted: 23 februar 2011 - 03:00 - Svar

Jomenvisst Robin det kan säkert stämma vad du skriver.

Jag har FLERA favoriter som kommenterar på dessa sidor. Du tillhör en av dem och vad du skrev den 20.2 kl 0433 är precis som jag själv anser. Vi är en grupp som har ungefär samma uppfattning och det är tänkbart att någon mening från dig kan etsats in i minnet och återkommit i min text. – Jag beundrar era kunskaper och debattflöde. Jag tappar allt mer mitt modersmål.

De tiotal gånger jag återbesökt Sverige under de senaste 30 åren som utlandssvensk har jag sett den grava förändring som skett i landet, gång för gång. I landet känner jag inte igen mig längre. Besvikelsen är stor och jag lever på mina glada minnen från Sverige fram till ca 1970. Jag kommer aldrig återvända.

  Enra

  Posted: 23 februar 2011 - 17:41 - Svar

  Håller med dig. Jag har nu bott i USA i 44 år. Är numera pensionär och ser ingen fördel för mig att flytta till Sverige. När mina föräldrar levde brukade jag resa hem vartannat år. Som du, så såg jag en gradvis försämring. Höga skatter, dålig ålderdoms vård och hög kriminalitet o.s.v. Mina vänner och bekanta tycker att det är bra och att jag är brainwashed och indoktrinerad. Men så får dem inte heller hela sanningen från svensk media. Dem vill inte gärna läsa bloggar och andra sajter för att få mer information. En kvinnlig bekant har sagt att hon inte åker in till stan (Göteborg) på kvällarna för allt bus och bråk. Så för mig aldrig i livet att jag flyttar till Sverige.

Svenne

Posted: 28 februar 2011 - 10:29 - Svar

Tack Julia Caesar, Du behövs! Din journalistik är tyvärr mycket ovanlig nuförtiden.
Jag vill komplettera beskrivningen av de svenska “journalisternas” gyllene bur. Mediamarknaden i landet är dominerad av Bonnier och Schibsted. Inget nytt i detta, men effekten blir förödande. Unga och nytänkande journalister lär sig snabbt att lyda för att kunna få en anställning. Följ normen eller få sparken, och vem vill anställa då?

Bryt upp (åsikts)monopolet! USA har s.k. anti-trustlagstiftning, och använder den.
Dock kommer de nya medierna med tiden att urholka det gamla monopolet (egentligen oligopol). Allt fler får upp ögonen för “fulmedias” lögner och halvlögner. Systemet är på drift mot irrelevans, som det heter…

Leave a Comment