29
okt
Seneste opdatering: 31/10-11 kl. 0259
14 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

i en samtale med Weekendavisens Anna Libak diskuteres religion og politik i Egypten før og efter revolutionen. Vores læsere kender den tysk-egyptiske, dansk gifte politolog. Det foregår i Cinemateket torsdag den 3 november. Der tales engelsk. Billetter bestilles her.

Malmø og jødehadet der kom som ud af det blå

Man føler sig hensat til München 1935, alligevel fortæller svensk journalistik ikke med ét ord, hvem der har gjort dette ved Sverige på en halv generation. Ikke ét ord. Hvorfor? Er det deres egen politiske ideologi, de vil beskytte, eller er det blot det udvalgte offerfolk, jødernes plageånder? Malmøs virkelighed vidner imod dem ligegyldigt hvad.

Det finns ingen annan plats i Sverige där judiska män och kvinnor utsätts för lika många hatbrott. Trots förra årets debatt om utbredd anti-semitism i Malmö har inget förändrats. I stället har det blivit värre. I år ökar antalet anmälningarna, säger Jeanette Larsson på Malmöpolisen.Mest utsatt är judiska församlingens rabbin, Schneur Kesselman. Cirka hälften av anmälda antisemitiska hatbrott i år är riktade mot honom. Häromdagen kom ytterligare tio anmälningar.Glåpord och gesterMen också medlemmar i församlingen på väg till eller från synagogan vid Betaniaplan i Malmö utsätts.Det handlar om glåpord, kränkande omdömen och gester från förbipasserande och personer som åker förbi i bil. Här är hatets gata

Natten er ikke vores egen

Røde organisationer i Oslo gik i fakkeltog mod – sig selv.

Vi vil ikke la oss skremme til å bli hjemme! Fra angst til aksjon – Ta natta tilbake! runget gjennom Karl Johan.
– Vi vil møte noe av den frykten som har spredt seg på grunn av de mange voldtektene. Vi vil holde motet oppe blant Oslos kvinner og vise at de ikke trenger å sitte hjemme for å være trygge, sa leder Ane Stø i Kvinnegruppa Ottar, som tok initiativet tilfakkeltoget. Med seg hadde de fått SV, SU, Rød Ungdom, Mirasenteret, Oslo AUF og Krfu, som alle holdt hver sin appell på Jernbanetorget.Fakkeltog mot voldtekter: – Vi vil ta natta tilbake! (Screenshot: Overfaldsvoldtægter i Oslo i 2011:)

Occupy-bevægelsen: Fantasterier til magten

[…] The most amazing thing to me about OWS thus far isn’t that they lack specific demands, it’s that they seem to lack even general demands when it comes to the two pressing economic crises of the age, i.e. creating jobs/growing the economy in the short-term and reducing the national debt in the medium-term. […]

You might think OWS would be interested in the other half of the equation, how to generate jobs/growth, but that’s never a major theme in the scores of articles I’ve read about them. The major themes typically involve debt forgiveness and redistributing wealth from bankers to “the people” and/or the government, typically in the form of new taxes — which, of course, is the other big no-no during an economic slowdown. New tax revenue from “the one percent” would help solve our other major economic problem by reducing deficits over time, but that’s only if the revenue is applied to offsetting current expenditures.  […] Audio: Howard Stern’s crew interviews Occupy Wall Street protesters; Rabble without a cause: Mail undercover reporter at St Paul’s finds a shambolic crew of pot-smoking part-time protesters who put partying before politics


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Allan Hansen

Posted: 29 oktober 2011 - 17:59 - Svar

HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Forstår I da ingen ting – I uforstandig mennesker?

Det begynder med halal og ender i Allahs det levende helvede!

“Der har aldrig været mere end én muslim i denne verden
og det var Muhammed selv,,.

Resten er slaver, fanger, trælle, lakajer og kustoder”

-Citat: Sam Solomon.

“Islam er ikke nogen religion og da slet ikke målt med den vestelige terminologi,,.

Sam Solomon er tidligere Højesteretsdommer i sharia lov. I dag er Sam Solomon konverteret til kristendommen og bor på en hemmelig adresse i London.

Jeg vil opfordre ALLE til, at læse – Modern day Trojan horse. The islamic Doctrine of immigration. Accepting Freedom or Imposing islam? (Al-hijra) ordet er arabisk og betyder fjendtlig udvandring= fjendtlig indvandring.

Islamisk udvandring og fjentlig indvarndring har udlukkende det formål, at oprette en islamisk stat og overtage kontrollen over de vantro svin og aber, som der står i de forskelige koraner – altså ligesom terror pedofeten og slavehandler general Muhammed.

Sam Solomon & E Al Maqdisi 2009.

P.S Bogen er tilegnet den Egyptiske historiker og forfatter Bat Ye´or. EURABIA

Lyt til Sam Solomon på dette link.

http://www.youtube.com/watch?v=v7fH464RxWE

Om Sam Solomon´s bog skriver Geert Wilders.

” I hope that every person in the Western world reads it, including the sleeping political elite.
This book should bring about a much needed awakening,,.

Geert Wilders MP and Chairman party for Freedom.

Bogen kan købes via Politikens boghal eller Amazon.com ( 137 sider pris 150 Kr.).

Muhammads enhed med Allah.

Sura 68:4
”And verily, you (O Muhammad) are on an exalted standard of character”. S 21
Sura 53: 2-5 “Your companion (Muhammad) has neither gone astray nor has erred. Nor does he speak of (his own) desire. It is only an inspiration that is inspired. He has been taught by one mighty in power”

Sura 33:21 “Indeed in the Messenger of Allah you have a good example to follow for him he hopes in (the Meeting with) Allah and the Last Day and remembers Allah much.”
Sura 4:80 “He who obeys the Messenger (Muhammad) has indeed already obeyed Allah”.
Sura 48:10 “Verily, those who give pledge to you (O Muhammad) they are giving pledge to Allah. The Hand of Allah is over their hands. Then whosoever breaks his pledge, breaks only his own harm, and whosoever full fills what he has covenanted with Allah, He will bestow on him a great reward”.

Sura 33:36 “It is not for a believer, man or woman, when Allah and His Messenger have decreed a matter that they should have any option in their decision. And whoever disobeys Allah and His Messenger, he has indeed strayed in a plain error”.
Sura 9:29 “Fight against those who believe not in Allah, nor in the Last Day, nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger and those who acknowledge not the religion of truth, among the people of the Scripture (Jews and Christians), until they pay the Jizyah with willing submission, and feel themselves subdued.”
Sura 24:62 “The true believers are only those, who believe in (the Oneness of) Allah and His Messenger.”

Sura 49:15 “Only those are the believers who have believed in Allah and His Messenger, and afterwards doubt not but strive with their wealth and their lives for the Cause of Allah. Those! They are the truthful.”
Sura 8:1 “They ask you (O Muhammed) about spoils of war. Say: ‘The spoils of are for Allah and His Messenger’. So fear Allah and adjust all matters of difference among you, and obey Allah and His Messenger if you are believers”.
Sura 59:7 What Allah gave as booty to His Messenger from the people of the townships, – it is for Allah, His Messenger, the kindred (Messenger Muhammad ), the orphans, (the poor), and the wayfarer, in order thar it may not become a fortune used by the rich among you. And whatsoever the Messenger gives you, take it, and whatsoever he forbids you, abstain (from it), and fear Allah. Verily, Allah is Severe in punishment”.

Sura 4:59 “O you who believe! Obey Allah and obey the Messenger”
Sura 3:132 And obey Allah and the Messenger (Muhammad) that you can optain mercy.”
Sura 24:56 And perform Prayers (AS-Salat), and give alms (Zakat) and obey the Messenger (Muhammad) that you may obtain mercy.”
Forms of Islamic Migration
Sura 3:83 Do they seek for other than the Religion of Allah?- while all creatures in the heavens and on earth have, willing or unwilling, bowed to His Will (Accepted Islam), and to Him shall they all be brought back,”
Hadith no 2863 Kitab al Amthael reported by Tirmizi, also reported by Imam Ahmed Ibn Hambel as Hadith no 17344: “I charge you with five of what Allah has charged me wih: to assemble, to listen, to obey, to immigrate and to wage Jihad for the sake of Allah.”
To Asamble (Tajammo’h)(join the Muslim community)

Sura 2:218 “Verily, those who have believed, and those, who have emigrated (for Allah’s Religion) and have striven hard in the Way of Allah, all these hope for Allah’s Mercy. And Allah is Oft-Forgiving, Most-Merciful.”

Sura 8:72 “Verily, those who believed, and emigrated and strove hard and fought with their property and their lives in the Cause of Allah as well as those who gave (them) asylum and help, – these are (all) allies to one another. And as to those who believed but did not emigrate (to you O Muhammad SAW), you owe no duty of protection to them until they emigrate, but if they seek your help in religion, it is your duty to help them except against a people with whom you have a treaty of mutual alliance, and Allah is the All-Seer of what you do.”

Sura 8:74-75 “And those who believed, and emigrated and strove hard in the Cause of Allah (AL-Jihad), as well as those who gave (them)asylum and aid; – these are the believers in truth, for them is forgiveness and generous provision, i.e. (Paradise) And those who believed afterwards, and emigrated and strove hard along with you, (in the cause of Allah9 they are of you. But kindred by blood are nearer to one another regarding inheritance in the decree ordained by Allah. Verily, Allah is the All-Knower of everything.”

Sura 9:20 “Those who believed and emigrated and strove hard and fought in Allah’s Cause with their wealth and their lives are far higher in degree with Allah. They are the successful.”
To listen: Listening is to submit to the authority of the Qur’an and the Sunnah, i.e. The examble of Muhammad.
To Obey: The obedience unto Allah through those in authourity over the community is a Qur’anic injunction
Sura 4:59 states: “O you who believe! Obey Allah and obey the Messenger, and those of you who are in authority”
Those in authority, means the Imams and the Islamic scholars,i.e. the so-called Ulama.
To immigrate: those verses have been mentioned above 2:218; 8:72,74,75; 9:30,16:41;16:110 conjoining ‘belief’with ‘Immigration.’

To Wage Jihad
Sura 2:216
“Jihad (holy fighting in Allah’s Cause) is ordained for you (Muslims) though you dislike it, and it may be that you dislike a thing which is good for you and that you like a thing which is bad for you. Allah knows but you do not know.”
It has been reported that Muhammad stated that, “Migration cannot be ended as long as there is kufr (unbelief) or as long as there is an enemy that resists, (kenz al Umal 46274).
Kenz al Umal 46260 “O people, immigrate, holding on to Islam, for Hijra or migration is to continue as long as jihad continues”.
Muslim Immigration or Islamic Conquest?
Hadith number 2645 as reported by Abu Daw’uad, and the same reported by Tirmizi in his manual A-JJamieha as Hadith number 1640, both quote Muhammad saying that, “I am innocent or free of every/any Muslim that lives amongst the Pagans/non-Muslims”
Further, Abu Daw’uad reports in Hadith 2789 that Muhammad had said : “whosoever collegiate or aggregates with non-Muslims and lives with them, he is one of them.”
Al Hakim rewords it saying, “Do not inhabit or settle with non-Muslims and do not collegiate with them for whoever does, is not one of us.”

Sura 58:22 “You will not find any people who believe in Allah and the Last Day, making friendship with those who oppose Allah and His Messenger, even though they were their fathers, or their sons, or their brothers, or their kindred (people). For such He has written Faith in their hearts, and strengthened them with the spirit from Himself. And We will admit them to Gardens (Paradise) under which rivers flow, to dwell therein (forever). Allah is pleased with them, and they with Him. They are the Party of Allah that will be the successful.”

Sura 9:29 “Fight against those who (1) believe not in Allah, (2) nor in the Last Day, (3) nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger, (4) and those who acknowledge not the religion of truth(i.e. Islam) among the people of the Scripture (Jews and Christians), until they pay the Jizyah with willing submission, and feel themselves subdued.”
This demand of segregation was established as described above, through Qur’anic doctrines and the Sunnah. As to the examble of Muhammad added to the Hadith references previously noted, we add one further tradition reported by Imam Abu Hanifa, the Hadith scholar and A’Nissai:
Imam Ahmed Abu Hanifa and A’Nissai report a man called Jarir who went to pledge his allegiance to the prophet. Muhammad set the following conditions or terms before accepting Jarir’s pledge of allegiance and support that “he (Jarir) would worship Allah , establish regular prayers, pay zakat, will be loyal to the Muslims, would discriminate against the non-Muslims and will segregate himself from the Pagans or thepolytheists.”

Understanding the Formation of Juristic Directives
Sura 2:185 “The month of Ramadan in which was revealed the Qur’an, a guidance for mankind and clear proofs for the guidance and the criterion (between right and wrong). So whoever of you sights (the crescents on the first night of) the month (of Ramadan i.e. is present at his home), he must observe Saum (fasts) that month, and whoever is ill or on journey, the same number (of days which one did not observe Saum (fasts) must be made up) from other days. Allah intends for your ease, and He does not want to make things difficult for you. ( He wants that you) must complete the same number (of days), and that you must magnify Allah for having guided you so that you may be grateful to Him.”

Sura 4:28 “Allah wishes to lighten (the burden) for you; and man was created weak.”
Sura 2:286 “ Allah burdens not a person beyond his scope. He gets reward for that (good) which he has earned, and he is punished for that (evil) which he has earned. “Our Lord! Punish us not if we forget or fall into error, our Lord! Lay not on us a burden like that which You did lay on those before us (Jews and Christians); our Lord! Put not on us a burden greater than we have strength to bear. Pardon us and grant us Foregiveness. Have mercy on us. You are our Maulana (Patron, Supporter and Protecter, etc.) and give us victory over the disbelieving people.”
Sura 65:7 “Let the rich man spendaccording to his means, and the man whose resources are restricted, let him spend according to what Allah has given him. Allah puts no burden on any person beyond what He has given him. Allah will grant after hardship, ease.”

Darura’ or necessity
Sura 6:119 “ And why should you not eat of that (meat) on which Allah’s Name has been pronounced (at the time of slaughtering the animal), while He has explained to you in detail what is forbidden to you, except under compulsion of necessity? And surely many do lead (mankind) astray by their own desires through lack of knowledge. Certainly your Lord knows best the transgressors.”

Sura 5:3 “Forbidden to you (for food) are: the dead animals – (cattlebeast not slaughtered), blood, the flesh of swine, and the meat of that which has been slaughtered as a sacrifice for others than Allah, or has been slaughtered for idols, etc., or on which Allah’s Name has not been mentioned while slaughtering, and that which has been killed by strangling, or by a violent blow, or by a headlong fall, or by the goring of horns – and that which has been (partly) eaten by a wild animal – unless you are able to slaughter it (before its death) – and that which is sacrificed (slaughtered) on An-Nusub (stone altars). (Forbidden) also is to use arrows seeking luck or decision, (all) that is Fisqun (disobedience of Allah and sin). This day, those who disbelieved have given up all hope of your religion, so fear them not, but fear Me. This day, I have perfected your religion for you, completed My Favour upon you, and have chosen for you Islam as your religion. But as for him who is forced by severe hunger, with no inclination to sin (such can eat these above-mentioned meats), then surely, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.”
Reasons for and goals of Legitimate Islamic Migrations
Reported by Ahmed and Abu Daw’uad Hadith No 3453:
“Migration will continue until the sun rises from the West, Hijra would not be stopped until repentance is cut off, and repentence will not be cut off until the sun rises from the West”
Bukhari Muhammad said that : “there can be no Hijra (migration) after conquest but jihad and a desire or an intention, and if you settle then stread out.”

The goal of Migration

Qur’anic verses 2:218 “Verily, those who have believed, and those who have emigrated (for Allah’s Religion) and have striven hard in the Way of Allah, or (fought Jihad for the sake of Allah) all these hope for Allah’s Mercy. And Allah is Oft-Forgiving, Most-Merciful.”
8:72 “Verily, those who have believed, and those who have emigrated (Allah’s Religion) and have striven hard in the Way of Allah, or (fought Jihad for the sake of Allah) all these hopefor Allah’s Mercy. And Allah is Oft-Forgiving, Most-Merciful.”

8:74 “And those who believed, and emigrated and strove hard in the Cause with their wealth and their lives are far higher in degree with Allah. They are the successful ones.”
Sheik Halima states that among the aims and the objectives of the Hijra migration are:
1. To rivive jihad
2. To strengthen the Muslims
3. To establish their authourity over the non-Muslims.

For Hijra and jihad are inseperable companions. Each component (that is Hijra and jihad)is needed for the survival of the other. All this has been clearly demonstrated by the Qur’anic verses quoted above. He goes on to say:
“there can be no empowerment of religion without Hijra or immigration, neither can Islambe demonstrated in the abode of unbelief, if the Muslims were not to immigrate and settle there, nor would the power of Islam would be felt if the Muslims were to remain a few, without the increase in their numbers nor without the help of the arrivals of new and more Muslims.

Nu har allah ført krig mod alle ikke-muslimer i 1400 år og har forløbelig udslettet mere end 270 millioner mennesker over alt i verden – det er mere end nogen anden forbryderorganisation ja, det er mere end Stalin, Hitler, Pol Pot og Franco til sammen.

Her er så linket til det muslimskebroderskab i Europa.

SKAL SES! http://www.youtube.com/watch?v=8m2wjj_zJXY

Allahs krig stopper aldrig!

Islam’s Latest Contributions to Peace
“Mohammed is God’s apostle. Those who follow him are ruthless
to the unbelievers but merciful to one another” Quran 48:29

Allahs slavehandel her:

http://kitmantv.blogspot.com/2009/10/slaves-for-middle-east.html

Tak til kitmantv.

Tak for kaffe.

  Hilmar

  Posted: 29 oktober 2011 - 18:57 - Svar

  Der er åbenbart nærmest ingen i det her land, heller ikke på universiteterne, der har læst koranen.

  En form for moderne anathema.
  Kåre Bluitgen har tilsyneladende læst den fra ende til anden. Han er næsten Bæk-simonsen’sk naiv i sine tolkninger, men til forskel fra de helt totalitære apologeter, dem som ville befinde sig fint på denne her arbejdsplads; Mee Allerslev’s slags, så nævner Bluitgen i det mindste nogle af de værste passager i den. Han gør alt hvad han kan for at trivialisere og relativisere og perspektivere koranens problemer væk.
  Ethvert menneskeligt forsonende træk der kan kommes i tanke om til lejligheden, tillægges med et postkulturelt glimt i øjet, muhammed og hans tidlige følgesvende. Der appelleres rutinemæssigt til enhver form for forstående undskyldning eller formildende omstændighed ved proto-muhammedanerne. I detaljer gennem-analyseres og fremhæves alle mulige og umulige sympatiske og afvæbnende træk ved profeten – men han nævner dog passagerne og problemerne.
  Stor forskel.

  Har I for øvrigt lagt mærke til den nye omsiggribende tendens?, den med skatteyderbetalte moské-besøg for unge vestlige skoleelever? – moské-besøg her i Vesten, i børnenes undervisningstid, vel at mærke. Ikke i Mellemøsten.

   Allan Hansen

   Posted: 29 oktober 2011 - 19:54 - Svar

   Koranen.

   Den syge mands bog.

   Kun for forrykte.

   Mennesket er det eneste dyr, der hader.

   Jeg har læst flere hundrede bøger i løbet af mit liv og stadige nye kommer til, men koranen er uden tvivl det mest primitive lort jeg nogensinde har læst – ja, velsagtens det mest primitive lort, der nogensinde er skrevet og man forstår da godt, at ingen vil lægge navn til denne primitive bog, som Voltaire kaldte ” en besynderlig og komplet ubegribelige bog”. Det er ikke alene vantro men vanvid. Koranen er en lang, tung, usammenhængende, selvmodsigende og dermed komplet umulig at forstå. Man forstår da godt, at folk i Vesten ikke orker at pløje sig igennem denne umulige og besynderlige bog.

   Den berømte Skotske filosof David Hume (1711-76) har denne skarpe kommentar:

   ”Koranen er en vild og absurd forestilling. Koncentrerer vi os om Muhammeds fortællinger, vil vi hurtig opdage, at han priser eksempler på forræderi, umenneskelighed, grusomhed, hævn og snæversyn, som er aldeles uforenelig med et civiliseret samfund”.

   ”Koranen lærer os at dræbe afgudsdyrkerne og de vantro, der afviser islam” Gholam-Reza Fada, 1980.

   I mit bibliotek, der som sagt tæller mange hundrede bøger finder man tre vidt forskellige koraner den ene mere afskyelig end den anden 1.) The Koran by N. J. Dawood. 1916. 2.) The holy Quran by Abdullah Yusur Ali 2000. og Koranen af A. S. Madsen 1967. Kronologien er misvisende, nogle vers er fjernet og andre har skiftet plads osv. For en nærmer kronologisk redegørelse se: Which Koran? – Ibn Warraq. Der har ned gennem tiden været mange forskellige koraner i omløb og man har kendskab til mindst otte vidt forskellige koraner, så noget kunne tyde på, at denne allah ikke selv kan huske hvad den siger fra den ene dag til den anden.

   Siden middelalderen stod teologernes arbejde med en vurdering af Koranen i vesten i stampe, fordi filosofiske strømninger siden oplysningstiden havde taget magten fra teologien. Men siden 1880 er der på den teologiske videnskabelige front for alvor sket noget indenfor Koranforskningen i den vestlige verden. Med udgangspunkt i den middelalderlige forståelse af, at islam i høj grad er afhængig af Det gamle Testamente i forkvaklet og fordrejet form.

   Anderledes forholder det sig med papyrusfund af Koranen. Disse blev ikke modtaget med lige stor glæde i alle kredse. Det viste sig for alvor efter 1972, da håndværker under restaurering af Sana´as store moske i Yemen mellem to lofter fandt en mængde pergamenter og bogrester, som var skadet af slid, ælde og insekter. Fundet vakte ikke den store interesse i den muslimske verden. Det stod dog klart, at papirdyngerne vitterlig var en såkaldt ”Korangrav”- et sidste hvile sted for Koraner. Nogle af skrifterne kan muligvis dateres til slutningen af det 7.århunderde samt til det ottende århundrede dvs. fragmenterne er de ældste Koraner, som hidtil er fundet. Det specielle var, at nogle af fragmenterne viste klare afvigelser fra den kendte Koran. Sådanne afvigelser volder den hidtidige muslimske Korantolkning vanskeligheder, idet islamisk teologi hævder, at Koranen, som den fremtræder i dag, simpelthen er den samme perfekte, tidløse og uforanderlige ord fra Allah, som den altid har været. Gerd Puin ved universitet i Saarbrücken var den første forsker, der som specialist i arabiske håndskrifter fra begyndelsen af 1980erne kastede sig over undersøgelsen og han fandt tekster skrevet som palimpsest dvs. skrifter skrevet ovenpå en ældre tekst, som er slettet for at give plads for en ny ovenpå den udviskede. Nu begyndte myndighederne i Yemen, at få kolde fødder, da man anede, at fundet reelt kunne blive en bombe under den islamiske tolkning af Koranen som en kopi af Allahs uforanderlige bog i himlen. Og man begyndte at hale i land for at hindre en videre undersøgelse. De ønsker ikke at få henledt opmærksomheden på det faktum, at der er tysker og andre, der arbejder med Koranen da den muslimske opfattelse er, at alt, hvad der er behov for at sige om Koranens historie, blev sagt for tusind år siden. Så mange muslimer tror, at alt, hvad der står i Koranen, er Allahs uforanderlige ord! De plejer at sige, at Biblens tekst viser, at dén har en historisk udvikling og ikke faldt ned fra himmelen, men Koranen har været uden for diskussion. Den eneste måde, at bryde denne mur, er at bevise, at Koranen også har en historie. Sana´a fragtmenterne vil hjælpe os med at gøre dette. Andrew Rippin, som er professor i Koranstudier og religion ved Calgarys universitet, siger: Manuskripterne fortæller, at den tidlige historie om Koranens tekst i langt højere grad er et åbent spørgsmål, end mange havde forventet: Teksten var mindre stabil og havde mindre autoritet, end der altid er blevet erklæret. Gerd Puin har i stadig stingende grad arbejdet med Koranens historiske tilblivelsesproces: ” min idé er, at Koranen er en slags cocktail tekst, der aldrig blev forstået, end ikke på Muhammeds tid” siger han. ”Mange af teksterne må være mere end hundrede år ældre end islam selv. Endog inden for den islamiske tradition er der en enorm mængde af modstridende informationer, inklusive et signifikant kristent underliggende lag, som man kan udlede en hel islamisk anti-historie af, hvis man ønsker dét”. Patricia Crone er en af de mest kritiske af disse videnskabsfolk hun har sammen med Michael Cook skrevet en række bøger hvori, der fremsættes radikale argumenter om islams oprindelse og islams historie, (” der er ingen klare beviser for, at Koranen har eksisteret i nogen form inden det sidste årti i det syvende århundrede”). Mekka var ikke det entydige islamiske helligested (” beviserne peger entydigt hen på et helligsted i det nordlige Arabien ….. Mekka var sekundært”), at idéen om Hijra, om Muhammeds og muslimernes udvandring Mekka til Medina i 622. må være sket længe efter Muhammeds død. Patricia Crone siger herom: ”Koranen er et skrift med en historie ligesom alle andre skrifter – med undtagelse af, at vi ikke kender denne historie og risikerer hylende protester, når vi studerer den. *

   Vi kan derfor starte med at fastslå, at koranen ikke har en skid med Muhammed at gøre. For det første dukker de første koraner først frem ca. 150 til 200. år efter røverhøvdingens død. For det andet, aner Muhammed ikke hvad der står i disse koraner for manden kunne hverken læse eller skrive.

   Fra den første muslimske Muhammedbiografi, skrevet ca. år 760. af Ibn Ishaq som var hofskriver for kaliffen af Bagdad, beredtes følgende: Muhammed kom som flygtning til byen Medina. Men byens digter advarede imod ham.
   Den kvindelige digter Asma sagde, at Muhammed en dag ville tage magten i byen.
   Hendes digt fik folk til at lytte: ” I uforstandige folk, tænker I da slet ikke? Tror I stadig på ham, når han først har myrdet jeres ledere, ligesom folk, der grådigt griber efter den kogende suppe? Hvor er de modige iblandt jer?”

   Koranen bygger på fjende billeder; incitamentet var og er stadig, at opretholde og retfærdiggøre allahs jihad, plyndringstogter og krig.

   På Muhammeds tid fandtes der kun fire sataniske vers – tag deres land dræb, dræb, dræb – brand deres huse dræb, dræb, dræb – dræb alle mænd – allah er stor dræb, dræb, dræb og voldtag alle kvinder og børn. Det faktum, at to tredjedele af koranen handler om en præ-islamisk tid dvs. om en tid der lå langt forud for Muhammed og, som derfor ikke en skid med Muhammed at gøre. Og i dag er de fleste da også enige om, at alt det løgn og latin, som står i koranen er noget man sener har lagt i munden på Muhammed. ”Mange udtalelser, der nu tillægges Muhammed, er påfund, som senere tiders sekter og politiske partier i egen interesse har lagt ham i munden”.
   Koranen er totalt blottet for filosofisk substans og etik. For muslimer skal jo ikke filosofere, de skal slås; ned på alle fire og parer ordre.” Den strengt ortodokse sunni-islam har aldrig budt den filosofiske tanke velkommen. Traditionalister har altid været fjendtlige indstillet over for filosofi – en fremmed videnskab, som de hævdede førte til kætteri, tvivl og total vantro”.

   I forhold til de mange skrifter, der allerede fandtes 1000. år før Muhammeds tid (fx de gamle grækere, kineser, perser og Buddha) er koranen pinlig primitiv og selvmodsigende og er stærk præet af den åndelige fattigdom, som er kendetegnende for den islamiske etos; iskolde sten-mennesker med sten-tanker.

   Der findes ikke én eneste side i denne besynderlige bog, der ikke får fornuften til at gyse. Problemet er jo, at den er skrevet af primitive tænker og derfor henvender sig til mentalt svage mennesker, og det er jo farligt, for dem findes der mange af – alt for mange. Ustandslig handler det om fjender, straf, had og vold, og ustandselig høre vi om alle dem, der skal straffes og slås ihjel og det gentages i det uendelige, og man skal ikke have læst mange timers almen psykologi for at forstå, at folk bliver syge i hovedet af, at læse i denne bog hele livet. Allahs døds kult er, som en døds spiral i selvsving. Man kalder det ligefrem for en ære, når man myrder sin egen kone og børn, kort sagt man æder hinanden. Koranens infantile, morbide og militante retorik fremkalder en dyb eksistentiel kvalme. Ingen intelligente mennesker har nogensinde konverteret til islam. Tværtimod har vi set, at de bedst begavede muslimer vender ryggen til islam – endda med den dybeste foragt, jeg har allerede nævnt flere af dem ovenfor. Koranen er skrevet på en tid, da man stadig troede, at jorden var flad, som en pandekage – og det er den stadig i den islamiske verden.

   En franskmand stod anklaget for at kalde islam for verdens dummeste religion.

   Han blev naturligvis frikendt. For uanset om manden har ret eller ej, så kan man ikke længer dømme folk for deres meninger om dette eller hint.

   I det Nordlige Indien findes en sekt, som tror at alle mennesker genfødes som rotter – og det vrimler med rotter. Er det en dum religion? Hvordan kan man rationelt vurdere hvilken religion, der er dummest?

   Det leder tankerne tilbage til Mogens Glistrup, som blev anklaget for racisme fordi han på et tv program havde sagt, at han var mere bange for muhamedanerne end for rockerne – det skriger jo til himlen; nogle er bange for mus andre er bange edderkopper, Glistrup er bange for muhamedanerne; men man kan da ikke dømme en mand for dét han frygter. For øvrigt må vi i dag erkende, at Glistrup, blandt mange andre fx Marius Baar jo fik ret, da han for 25 år siden stærkt advarede mod de omfattende problemer, som ikke kun lille Danmark men også Europa og dermed hele den vestlige verden står overfor; – problemet er islam. Dengang smed danskerne sten og maling efter Glistrup. Men Glistrup var en skarpsindig mand og han viste hvad han talte om og vi skylder ham nu alle en undskyldning bl.a.for de justitsmord, som han blev ofre for – må han hvile i med fred. Disse islam kritiker blev automatisk rubriceret som racister. Ingen har hidtil kaldt Hirsi Ali, en af verdens stærkeste islam kritiker for racist – er det fordi hun er en sort kvinde fra Afrika, som har vendt ryggen til islam? Endnu har ingen kaldt den Pakistansk fødte filosof Ibn Warraq (Derfor er jeg ikke muslim.) for racist, er det fordi han har forladt islam? Det samme gælder Irshad Manji og den Syriske-amerikanske psykolog og forfatter Wafa Sultan, som er nogle af de skrappeste islam kritiker – er det fordi de er muslimer? Begge har modtaget døds trusler for, at tale det frie ord og sige sandheden.

   Islam er jo ikke nogen race – med den største forbrydelse mod menneskeheden nogensinde!

   ”Muhammed tegningerne var det første hul i muren til vores fængsle.”

   Wafa Sultan. Deadline. DR.2 (2007.)

   Med islam, træder dét vi i dag kalder for racismen for første gang ind i verdens historien, fænomenet er kendt som dhimmi, som betyder urene undermennesker, der alle skal udryddes i allahs verden. Ikke-muslimer har reelt ikke nogen ret til noget land eller en stat i allahs verden – for allahs tåler kun sig selv! Dette forhold gør, idéhistorisk set koranen til det mest racistiske manifest denne verden endnu har set, det for Mien Kamp til at ligne en børnebog for udviklingshæmmede børn. Intet sted i verden blev Mien Kamp så populær, som den arabiske oversættelse og de fleste muslimer betragtede Hitler, som Allahs nye profet. Heil Allah.

    T. Snorrason

    Posted: 29 oktober 2011 - 21:08 -

    Dine sammenfatninger er glimrende og jeg kan også varmt anbefale Solomons bog: Trojan Horse.
    Hvor der kan og skal sættes ind, er dokumentationen af koranens oprindelse og hvorfor den ikke kan være overleveret af Allah gennem Muhammed.
    Dermed falder islam sammen af sig selv.
    Det er vel også årsag til, at arkæologiske udgravninger i Saudi Arabien er stærkt kontrollerede eller direkte forbudt.

Tim Pallis

Posted: 30 oktober 2011 - 10:20 - Svar

Sam Solomon er den største islam kritiske stemme i verden, fordi han er en frafalden insider på et meget højt plan. Det er ikke nemt at dokumentere koranens oprindelse. Luxemburg og Pressburg et gode forsøg, men ikke nok. Det vi kan gøre her i Vesten er at tage os af vor egen boldgade. Det vil sige at afsløre venstrefløjens og kulturradikalisternes og kulturrelativisternes og postmodernisternes enorme uvidenhed og humbug i den politiske og akademiske verden. Læs Sørlanders bog Den demokratiske forpligtelse! Han kommer ind på alle de problemer i vort samfund, som har med islam at gøre. Han har også løsningen.

gren

Posted: 30 oktober 2011 - 14:20 - Svar

@ Hilmar

Jeg tror ikke, at Kåre Bluitgen er naiv. Han håber på det bedste i sine medmennesker. Men det er måske også naivt.

Bjovulf

Posted: 30 oktober 2011 - 23:17 - Svar

Så kan “kulturberigerne” ånde lettet op – og sætte fornyet skub i deres
planer om at producere endnu flere islamister til at overtage Danmark helt
på længere sigt – og så skal vi ghm. endda selv betale for det og se glade ud.

Jo, det skal nok blive muntert ;-(

http://www.bt.dk/politik/nu-vil-regeringen-fjerne-loftet-paa-boerneche cken

Godt nyt til børnefamilierne [ Gæt selv hvilke … ]
Nu vil regeringen fjerne loftet på børnechecken

Søndag den 30. oktober 2011, 19:16

Regeringen lægger i deres finanslovsforslag op til at afskaffe loftet over børnechecken, fordi de vil styrke børnefamiliernes økonomier.

Den tidligere regering besluttede i foråret, at der skulle være loft på det statslige tilskud til børnefamilierne – bedre kendt som børnechecken.

dc

Posted: 31 oktober 2011 - 02:05 - Svar

Hvis Koranen er primitivt skrevet, hvad er biblen og mosebogen så?!

I er sgu selv primitive slaver…. I glemmer vist jeres herkomst fra tyvagtige nordiske pengeludere der kun røvede, voldtog og myrdede hindanden for at sejle hele vejen nedad volgafloden for at sælge koster og slaver mod guldbetalinger fra den arabiske halv-ø.

Men en ting giver jeg jer ret i, araber er ligeså underdanige slaver som jer. Derfor var det ikke dem der spredte Islam til alle kontigenter, men Tyrkerne. Som jo alle ved er den reneste race og direkte oprindelse fra den første mand på jorden.

Slå ordet caucasian op (som betyder den rene race også kendt som den hvide race) så vil i se hvilken verdensdel racen har oprindelse fra. Hunnerne der bragte racen til Europa var forfædre til dagens Tyrkere. Hititerne der var idegrundlægger hos grækerne er også Tyrkernes forfædre. Historisk set har vi Tyrkere aldrig været erobret eller underlagt slaveri, derfor er vi som den eneste i verdenen, den reneste og mest ultimative race, hvorimod i danskere er vikininger med herkomst fra to ludere, den ene kaldet germanier (nordlige tyskland, sydlige england, østlige frankrig), den anden kaldet slaviske folk (tidligere sovjet). Men glem nu ikke at selv Hitler har Tyrkisk oprindelse, da han stammer fra østrig, som hed østrig-ungarn og folket derfra sammen med folket fra bayern området stammer fra Hunnerne (Tyrkerne). So no wonder hvorfor Hitler stoppede ved Grækenlands grænse!!!

  Nils

  Posted: 31 oktober 2011 - 08:29 - Svar

  Interessant oplysning, at tyrkerne er “den reneste race” altså verdens mest indavlede. Bare man leder længe nok, har alle har et område, hvor de bare er bedst. 😉

  Bjovulf

  Posted: 31 oktober 2011 - 13:40 - Svar

  Koranen ER en primitiv, uorganiseret og forvirret rodebunke af selvmodsigelser og vås ( fx. om
  den flade jord ). Visse elementer er kraftigt “inspireret” af biblen og toraen ( for nu at sige det mildt 😀 ). Oprindeligt ser der endda ud til at have været mindste 7 helt forskellige koraner, bedømt ud fra relativt
  nye arkæologiske fund. Det tyder vist ikke ret meget på nogen guddommelig inspirationskilde, vel? 😉

  Og, ja – der står også meget vrøvl i biblen – og sikkert også i toraen. Den (de) afspejler tankegangen i et primitivt stammesamfund for flere tusinde år ( 4-5-6000 ). Og den er også formet af personlige ambitioner samt kulturen, lovene og leveforholdene blandt dem, der nedskrev den – kvinder har jo fx. ikke meget at skulle have sagt, vel? Vi er så nogle, der er kommet lidt videre siden, og som ikke insisterer på at tage en religiøs bog bogstaveligt i enhver henseende – endsige påstå, at den er gudsgiven og ufejlbarlig. Det er
  vist højst nogle få skrupskøre kristne sekter, hovedsageligt i USA, der har den slags tanker.

  Nej, ordet “Caucasian” / “kaukasisk” betyder IKKE “den rene race” – det betyder folkeslag med rod
  i Caucasus / Kaukasus-området. Der er så nogle, der SENEREHEN har misbrugt det i den betydning,
  du her angiver ( “hvid” = “ren” etc.).

  “Caucasus”
  http://www.etymonline.com/index.php?term=Caucasus&allowed_in_frame=0

  ‘from Gk. kaukhasis, said by Pliny (“Natural History,” book six, chap. XVII) to be from a Scythian word similar to kroy-khasis, lit. “(the mountain) ice-shining, white with snow.” ‘

  “Caucasian”

  “applied to the “white” race 1795 (in German) by Ger. anthropologist Johann Blumenbach, because its supposed ancestral homeland lay there [!!!]; since abandoned as a historical/anthropological term. [!!!] ”

  [ Det er da vist kun i USA, at man stadig anvender den forældede term “Caucasian” om “hvide” mennesker? ]

  Tyrkerne har INTET med hititterne at gøre. Tyrkerne er ankommet fra de centralasiatiske stepper til det nuværende Tyrkiet langt, langt senere. Hititterne havde deres storhedstid i det andet årtusinde før vor tidsregning, som en stærk militærmagt i opposition til Egypten og de græske bystater. Hititterne var et indoeuropæisk folkeslag med et indoeuropæisk sprog – beslægtet med næsten alle de øvrige sprog i Europa – herunder engelsk, tysk, dansk, …, fransk, italiensk (via Latin) … og græsk ( bortset fra finsk, estisk, ungarsk, baskisk og nogle få andre småsprog ) – og endog med persisk (Iran), urdu (Pakistan) og sanskrit ( Indien ) – samt nogle deraf afledte sprog i det nordlige Indien. Det har absolut intet med tyrkisk at gøre!

  ( Man blev jo netop i stand til at dechifrere hititternes mange kileskrifter, da dette indoeurpæiske forhold begyndte at stå klart – fx. med mange uvurderlige oplysninger om naboriget Troja på den nordvest-tyrkiske
  kyst ved indsejlingen til Sortehavet. Meget tyder således nu på, at Homér – og hans mange forgængere, der overleverede beretningerne før han nedskrev dem – havde ret meget langt hen ad vejen ( Illiaden ) ).

  Og længe, længe inden tyrkerne ankom var der jo fx. også lige det mægtige byzantinske rige – den dominerende magt i det østromerske kejserdømme – , som først endelig ophørte med den tyrkiske
  erobring af Konstantinopel i 1453 – det nuværende Istanbul ( selv ordet “Istanbul” er jo bare en tyrkisk
  forvanskning af det oprindelige navn 😀 ).

  Nyere forskning tyder på, at de germanske stammer FØRST ankom til skandinavien – formentlig også
  fra Sortehavsområdet – og så senere er udgået mod syd herfra herfra, hvor de så meget naturligt er
  blevet blandet op med de allerede derboende folkeslag. Dette skete længe før vikingetiden ( Bronzealder & tidlig jernalder ).
  Vi ved skam udmærket, at vi er meget beslægtet med folk i Nordyskland, England og Holland / Belgien –
  for slet ikke at tale om Norge, Sverige, Island og Færøerne naturligvis. De lingvistiske forhold viser
  netop også dette meget tydeligt – mange dele af basalt engelsk har således deres rod i “dansk” –
  fx. simple ord og udtryk, simpel grammatik ( den oldengelske grammatik var før denne fusion langt mere kompliceret med masser af bøjningsformer, artikler og grammatiske fald ( a la tysk og islandsk ) end
  den nuværende ).

  Og i disse år bekræfter de moderne DNA-analyser da også disse forhold i nærmest uhyggelig detaljeringsgrad . Man kan fx.stadig tydeligt se, hvilke områder af England og Skotland vikingerne hovedsageligt slog sig ned i, da de var ved at lægge deres unoder af sig 😉
  Det eneste problem i England er, at Angelsakserne ( + frisere & juter ( jyder) ), som udgik fra Nordtyskland
  og Jylland ( bla. Angel -området !!! ) samt Holland og Friesland næsten ikke er til at skelne genetisk
  fra de senere ankomne danskere & nordmænd fra næsten de samme og tilstødende områder med beslægtede folkeslag.

  Det er altså med andre ord det rene uvidende vås, du skriver her.

  Så begynd dog at læse nogle SERIØSE bøger om disse emner i stedet for bare at blive
  hjernevasket af den der latterlige, stærkt racistiske og fascistiske tyrkiske propaganda
  om tyrkernes racerenhed og overlegenhed, som øjensynligt er helt uden hold i virkelighedens
  verden. Den er i hvert fald meget svær at få øje på, når man ser deres primitive og ofte
  provokerende opførsel og barbariske klannormer fra den allermørkeste middelalder –
  de bærer ikke ligefrem præg af at være kommet længere siden i nogen nævneværdig grad.

   Bjovulf

   Posted: 31 oktober 2011 - 13:56 - Svar

   Jeg glemte dette link ang. “Caucasian”:

   http://www.etymonline.com/index.php?term=caucasian

   Bjovulf

   Posted: 31 oktober 2011 - 16:36 - Svar

   Ha, det er faktisk dine ellers så forhadte kurdere – som du så charmerende beskrev dem andetsteds – ,
   der menes at være hititternes efterkommere. Det er da et selvmål af dimensioner 😀

   Det er altså med andre ord jer tyrkere, der er “gæsterne” i kurdernes & byzantinernes land –
   ikke omvendt!
   Og hvordan var det nu egentlig lige det gik de kristne armenere inden for Tyrkiets
   grænser i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, nu vi er igang?

   http://en.wikipedia.org/wiki/Hittites
   http://da.wikipedia.org/wiki/Hittitterne

JensF

Posted: 31 oktober 2011 - 14:46 - Svar

Sikke dog et frastødende racistisk indlæg fra dc. Som al racisme er det baseret på overtro og gammelt vrøvl.

Leave a Comment