4
dec
Seneste opdatering: 4/12-11 kl. 0215
70 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar och Snaphanen. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Det är en vanlig dag på jobbet i Sveriges riksdag. Den moderata partigruppen på närmare etthundra personer ska diskutera FRA-lagen.

Eller rättare sagt, det är diskutera de inte ska göra. De ska lydigt ansluta sig till partiledningens linje och säga ja till den lag som ger FRA (Försvarets radioanstalt) möjlighet att avlyssna svenska folkets e-post och telefonsamtal. Partiledaren Fredrik Reinfeldt har intagit sin plats. Han ser ovanligt samlad ut och är blekare än vanligt. Det är upplagt för strid. Många inom partigruppen är starkt kritiska till lagförslaget och anser att det är ett alltför stort ingrepp i medborgarnas integritet. Om alla fick rösta enligt sitt samvete skulle regeringen lida ett tungt nederlag. Men efterhand har gruppmedlemmarnas motstånd mejats ner av partiledningen, och de har fogat in sig i ledet. Nu återstår en enda ledamot som utmanar självaste partiledaren. Karl Sigfrid heter han, ung moderat från Solna. Han gör klart att han tänker stå fast vid sin uppfattning och rösta nej till FRA-lagen.

Det är en dödssynd enligt den moderata partikulturen. Man opponerar inte ostraffat mot partiledningens allsmäktiga vilja. Om Karl Sigfrid framhärdar kan han stjälpa hela lagen. Rebellen ska med alla medel tvingas till reträtt. Fredrik Reinfeldt går till full attack, aggressivt och hotfullt:

”Alla har nu godtagit regeringens förslag. Det är du – bara du – som är ensam kvar. Det är på dina axlar som regeringsmakten vilar. Det är du – bara du – som förstör för miljoner människor. Du är den svaga länken! Ska skottet mot regeringen komma inifrån? Från en av de egna? Tänk efter vad du gör!”

Efter några ytterligare repliker tar den utpekade till orda med svag stämma. Han säger att han accepterar att bli utkvittad – en mycket ovanlig åtgärd. Sedan reser han sig och lämnar salen. Det är en tisdagseftermiddag i juni 2008. Den 23 juni 2008 röstar riksdagen igenom FRA-lagen sedan de sista protesterna har kvävts.

Partiledaren liknar alltmer en diktator

”En skammens dag för många men lättnadens för andra” skriver Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi, före detta riksdagsledamot och före detta moderat, i den nyutkomna boken ”Knapptryckarkompaniet”. Under två mandatperioder, mellan 2002 och 2010, har hon suttit i riksdagen för moderaterna. Hon hoppade av riksdagen efter valet förra hösten, och nu har hon även lämnat partiet.

Boken är en svidande uppgörelse, inte bara med den moderata partikulturen, utan med hela den sorgliga parodi på demokrati som hon anser att det nuvarande politiska systemet är. Bilden av Sveriges storståtliga demokrati är en kuliss som döljer att riksdagsledamöterna har kapitulerat från sitt politiska ansvar och reducerats till lydiga knapptryckare utan makt. De är bara statister att visa upp när den urholkade demokratin behöver ett ansikte.

Väljarna ska ingalunda känna sig trygga i att riksdagen lever upp till sin roll som demokratins främsta väktare. Det är inte så det fungerar. Istället styrs politiken med järnhand av partieliterna genom olika utstuderade system av belöning och bestraffning, utfrysning och ren mobbing. Partiledaren Fredrik Reinfeldt antar alltmer skepnaden av diktator, en enväldig tyrann. Det hov han omger sig med har en enda uppgift: att backa upp och hylla honom och aldrig ha en avvikande mening. Den som håller med honom belönas, den som dristar sig till att ställa en enkel fråga öppet inför partigruppen eller har en avvikande åsikt bestraffas.

Hot, tvång och utpressning

Partipiskan ven hårt redan när förslaget till FRA-lag behandlades 2007. Frågans sprängkraft, och att den stred mot den borgerliga politikens idéer om skydd för den enskildes integritet, gjorde den laddad med politisk dynamit. Trots att många moderater var emot lagförslaget gjorde Fredrik Reinfeldt klart att han tänkte driva igenom lagen oavsett partigruppens åsikter. Medlen hette hot, tvång och utpressning. Han gjorde saken till en kabinettsfråga. Budskapet var: ”Går ni emot mig så lämnar jag mitt uppdrag, och då får ni förklara för väljarna varför ni störtar en borgerlig regering.”

Han läxade upp den hundrahövdade gruppen som om den vore en skock olydiga barn:

”Vad tror ni att ni är? Ett remissorgan? Som får tycka vad ni vill? Ni är här för att genomföra regeringens politik och inget annat.”

Den som smörjer kejsaren blir rikligt belönad

”Välkommen till den djävligaste av alla djävliga världar!” Det var vad Anne-Marie Pålsson fick höra när hon bestämde sig för att kandidera till riksdagen för moderaterna 2001. Orden kom från Bo Södersten, professor vid ekonomihögskolan i Lund och tidigare socialdemokratisk riksdagsman. Efter åtta år i riksdagen ger Anne-Marie Pålsson honom rätt. De outtalade spelreglerna och ledarens budskap till folkets valda ombud handlar om total underkastelse:

”Bit ihop, ifrågasätt inget, svälj förtreten att behöva stödja något du inte gillar och rätta in dig i ledet! Kort sagt: var lydig! Stöd mig och jag belönar er! Men så snart som jag ser tecken på olydnad kommer ni att bestraffas – hårt och skoningslöst.”

Sådana budskap kan naturligtvis inte uttalas öppet. Men de kan uttryckas i handling. Och det är precis det som sker. När den här logiken har gått fram behövs ingen piska. Den som vill ligga bra till uttalar aldrig ett kritiskt ord mot ledaren eller hans förslag. Det är tillrådligt att på gruppmötena okritiskt smörja och hylla ledaren med ord som ”mycket bra”, ”mycket klokt”, ”mycket skickligt”, ”har absolut ingenting att invända”, och så vidare. Den som är lojal med partiledningen ska vederfaras allt gott. För honom eller henne kommer belöningarna i form av utnämningar till attraktiva platser i riksdagsutskotten eller andra hedersamma extrauppdrag.

En kultur grundad på makt och misstänksamhet

Den som har fräckheten att ha en egen mening eller erinrar sig att han eller hon befinner sig i riksdagen på uppdrag av sina väljare hamnar utanför nådens cirklar, placeras i frysboxen och hålls effektivt borta från alla möjligheter till inflytande.

”I den moderata riksdagsgruppen har tystnaden brett ut sig och lydnaden upphöjts till norm. Det råder en kultur som grundas på makt och misstänksamhet snarare än på ädelmod och visioner. Det som gäller är: sparka hårt nedåt och stryk mjukt och medhårs uppåt!”

skriver Anne-Marie Pålsson. Hon påstår inte att moderaterna är ensamma om denna brutala partikultur. Men det är dem hon har erfarenhet av. Makten finns inte längre i riksdagen. Den återfinns i de centrala partikanslierna där ett stort antal politiska broilers genomdriver sina agendor. Samtliga 349 riksdagsledamöter med undantag av partiledarna tjänstgör i dag som politiska lakejer och lobotomerade knapptryckare utan egna åsikter. Det är ett demokratiskt nederlag utan like.

Förtroendet för regeringen sjunker

Den borgerliga alliansregeringen har länge seglat i medvind, till stor del på grund av en splittrad och icke fungerande opposition. Det största oppositionspartiet, socialdemokraterna, befinner sig i fritt fall och har fullt upp med att gå med kvasten och städa efter Håkan Juholts fadäser.

Men en regering som bygger sin makt på en svag opposition ska akta sig noga för att tro att den sitter säkert. Svenska folkets förtroende för regering och riksdag minskar, enligt Medieakademin/Sifos Förtroendebarometer 2011. Andelen väljare med mycket eller ganska stort förtroende för regeringen har sedan förra året minskat från 62 till 51 procent. Förtroendet för riksdagen har minskat från 55 till 46 procent.

De dalande förtroendesiffrorna är visserligen höga i jämförelse med andra länder. Men de utgör en varningssignal till den sittande regeringen.

Ett vänsterparti med marknadsbrutala inslag

Många moderata kärnväljare har anledning att känna sig blåsta på konfekten i takt med att traditionella borgerliga värden som individuell frihet, en strikt kriminalpolitik och värnande om nationen och dess medborgare säljs ut av De Nya Moderaterna med Fredrik Reinfeldt i spetsen. Under 1960- och 70-talens vänstervåg avled konservatismen i tvinsot och försvann med Jarl Hjalmarson (1904-1993)  och slutgiltigt med Gösta Bohman (1911-1997). Under Reinfeldts ledning har partiet sålt ut stora delar av svensk bestämmanderätt till EU och gått från marknadsliberalism till att bli ett vänsterparti, men med inslag av utpräglad marknadsbrutalitet.

Resultaten upplever vi i dag inpå bara skinnet när äldre medborgare – just de som med sitt arbete och sina skatter har byggt den svenska välfärden – säljs ut på fattigauktion till lägstbjudande, de humanitetsbefriade riskkapitalbolag som flyttar vinsterna till lågskatteparadis. När svårt sjuka människor tvingas ut på arbetsmarknaden för att höja sysselsättningstalen, och när vi ska vara beredda att jobba tills vi blir 70 och därefter gör klokast i att dö snabbt som tusan så att vi inte ligger samhället till last. Fredrik Reinfeldt och hans parti, som stoltserade med att uppfinna ”utanförskapet”, har skickat ut fler människor än någonsin i ett utanförskap genom ökande arbetslöshet och dramatiska försämringar av sjukförsäkringen. Inte ens för moderater är det en politisk succé när människor måste vända sig till kyrkan för att få pengar till mat.

Däremot går det alldeles utmärkt att dimpa ner som invandrare, få en trerumslägenhet och uppbära försörjningsstöd – men ändå unna sig två månaders semester i det land man påstår sig ha flytt ifrån, i det fall som Dagens Nyheter berättar om, Eritréa.  Det säkraste knepet att slippa arbeta är att göra sig oanställningsbar genom att skruda sig i heltäckande tält. Det slår aldrig fel, då skyr arbetsgivarna en som pesten, och det är bara att kvittera ut försörjningsstödet som tickar in på kontot varje månad.

Frihet byts ut mot statliga tvångsåtgärder

Den av traditionell borgerlighet omhuldade individuella friheten har ersatts med statliga tvångsåtgärder och övervaknings- och diktatorsfasoner. Moderaternas Sverige har blivit ett Storebrorssamhälle så gott som något. De Nya Moderaterna har sålt sin själ och lagt en praktfull krans på den svenska konservatismens grav. För bara några år sedan skulle moderater hata LAS (Lagen om anställningsskydd), hata skatter (särskilt värnskatten), avsky statlig inblandning i privatlivet och onödigt krångliga regler för företagare samt starkt ogilla den offentliga sektorn. Prioriterade älsklingsobjekt var familjen, försvaret, individens frihet, äganderätten och naturligtvis kungahuset. På partiets arbetsstämma 2005 var några av de viktigaste punkterna i det nya programmet följande:

• Det skall löna sig att arbeta.

• Satsningar på välfärden, främst skola, vård och omsorg.

• Nolltolerans mot brott.

Den svenska välfärden är på dekis

Hur det ser ut sex år senare vet vi. I Sverige lönar det sig gott att inte arbeta. Försörjd blir man ändå. Kvaliteten i skola, vård och omsorg har urholkats inpå bara skelettet genom ständiga och allt hårdare nedskärningar. Den svenska välfärden är – mycket milt uttryckt – på dekis. Sverige och svenskarna plågas av en dramatiskt ökande och alltmer brutal våldsbrottslighet, som till stora delar är importerad genom massinvandringen. Vi har den skamliga förstaplatsen i Europa när det gäller anmälda våldtäkter. Regeringen står förlamad och handfallen när det gäller att skydda landets invånare mot brott. Nolltoleransen har bytts ut mot en kriminalpolitik där påföljderna är löjeväckande, gärningsmännen ägnas oändligt mycket mer omsorg än brottsoffren och utvisningsdomar mot kriminella invandrare avkunnas alltför sällan och verkställs ännu mer sällan.

I dag tycker moderaterna att både LAS och värnskatten är bra. Försvaret har bantats till en relik av vad det en gång var. Politikernas styrning av såväl kommuner som den privata individuella sfären växer som en hydra.

En tvångslag förbereds som kommer att tvinga alla kommuner att ta emot så kallade ”ensamkommande flyktingbarn”, det vill säga skäggiga män i 17-30-årsåldern som i många fall är familjefäder som storljuger om sin ålder och var de kommer ifrån. En utredning under ledning av den före detta katastrofministern Bengt Westerberg (socialminister och vice statsminister (fp) i den borgerliga regeringen 1991-94) kartlägger ”främlingsfientligheten” i landet, det vill säga medborgarna ska genom skrämsel, åsiktsförtryck och upptrappning av den statliga propagandan tvingas att älska det mångkulturella samhälle som vi aldrig har bett om.

Alliansregeringen byter ut den svenska befolkningen

Invandringspolitiken har sedan den borgerliga alliansregeringen kom till makten antagit alltmer groteska proportioner. Fredrik Reinfeldt fortsätter på den socialdemokratiska upptrampade vägen och leder ett mörkt socialt högriskexperiment med svenska folket som ofrivilliga försökskaniner. Mångkulturen har aldrig lyckats någonstans utan istället lett till etniska och religiösa konflikter, social oro, ökat våld och otrygghet. De som röstade på moderaterna i valet 2006 i hopp om en mer ansvarsfull invandringspolitik har anledning att vara gruvligt besvikna.

Borgerliga regeringar bedriver av tradition en hämningslös invandringspolitik där alla slussar står öppna för dem som lockas till Sverige av de rester som ännu återstår av den svenska välfärden. Det gjorde Carl Bildts regering 1991-94, och Fredrik Reinfeldts regering gör likadant. Sedan 2006 till och med oktober i år har 433 196 utlänningar beviljats uppehållstillstånd. Bara 2,4 procent eller 10 365 personer har flyktingstatus enligt FN:s flyktingkonvention. Om tendensen håller i sig under den lilla tid som återstår av 2011 kommer 444 655 utlänningar att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på bara sex år. Nästan en halv miljon människor, till stora delar från underutvecklade muslimska länder som Afghanistan, Somalia och Irak.

Det är ett befolkningsutbyte som pågår. Under perioden 2002-2010 har befolkningen med utländsk bakgrund ökat med 439 675 personer, medan den svenskfödda befolkningen bara har ökat med futtiga 35 107 personer.

Billig arbetskraft åt kompisarna i näringslivet

En särskilt sanslös del av invandringspolitiken är arbetskraftsinvandringen. Sedan 2006 till och med augusti i år har 96 811 utlänningar beviljats arbetstillstånd i Sverige. Den absoluta majoriteten saknar yrkesutbildning. Sverige importerar okvalificerad arbetskraft till jobb som lökhackare, hamburgervändare, papperskorgstömmare, toalettstädare, jordbruksarbetare, köksbiträden och tidningsbud.

Detta sker samtidigt som antalet arbetslösa ligger kring 400 000 och ungdomsarbetslösheten borde få vilken politiker som helst att ligga sömnlös varenda natt. Det är uppenbart att arbetskraftsinvandringen i första hand handlar om att förse regeringens kompisar i näringslivet med billig arbetskraft och att arbetslösa svenskar saknar all betydelse.

Statsministern lider av svenskfobi

I centrum för alliansregeringens politik står statsministern och den moderate partiledaren Fredrik Reinfeldt. Han lider av uttalad svenskfobi. Han är den förste statsminister som vägrar erkänna att svenskar är ett folk och att vi har särskild rätt till vårt fädernesland Sverige. I hans ögon tycks inga nationer finnas, alla är lydriken under EU:s centralmakt i Bryssel och alla människor har allemansrätt till Sverige och automatisk rätt att kalla sig svenskar – en uppfattning som han delar med större delen av journalistkåren.

I en riksdagsdebatt med sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson yttrade statsministern:

”Att det finns en grupp som skulle kunna definieras som svenskar, och jag förstår att det är ett stort intresse för Sverigedemokraterna att ständigt återkomma till den formuleringen, visar sig väldigt ofta vara svårt att definiera. Det blir så väldigt många som känner sig svenska som helt plötsligt får höra att de inte är det. Det blir märkligt om man försöker definiera det.”

Identifikation med farfars farfar

Det går alltså inte för vår statsminister att definiera vilka som är svenskar! Fredrik Reinfeldt vrider sig av olust inför allt som gör anspråk på att vara svenskt. Det är minst sagt uppseendeväckande. Gång på gång kränker han den svenska ursprungsbefolkningen genom att förneka allt som är svenskt. När Niklas Orrenius intervjuar honom i Sydsvenska Dagbladet blir det tydligt att det handlar om identitet – Fredrik Reinfeldts identitet. Han säger:

”Jag ogillar djupt all form av främlingsfientlighet. Det har säkert flera rötter. I min släkt har jag en väldigt brokig bakgrund. Min farfars farfar var svart. Min släkt kommer inte från Sverige. Det här försöket att mentalt få oss att acceptera att vi svenskar, i vårt lilla land, har bott här för oss själva – och sen finns det ett “dom” som kommer utifrån – det stämmer helt enkelt inte. Sverige präglas av att människor kommit hit och blandats. Det tycker jag är det vackra med Sverige. Jag är själv en produkt av det.”

I sitt tal på moderaternas stämma i Västerås 2009 sa han:

“Jag är en typisk svensk. Min farfarsfar var frukten av en romans mellan en färgad amerikansk cirkusartist och ett lettiskt hembiträde. Det är svenskt.”

Om någon undrar över Fredrik Reinfeldts bevekelsegrunder till den extrema invandringspolitiken och hatet mot sverigedemokraterna finns ett möjligt svar här. Det är farfars farfar, den svarte loppcirkusdirektören, som spökar. En stark identifikation med honom verkar styra Reinfeldts politiska tänkande och handlande mer än fakta och sunt förnuft.

Med vårt sätt att vara berättar vi vår historia

Inte så många fler än Fredrik Reinfeldt själv vet vad som har format honom som människa. Men med vårt sätt att vara och bete oss berättar vi vår historia. Det vi säger och gör går att avlyssna och tolka. Det är en naturlag som gäller alla, även statsministrar. Rottrådarna tillbaka till den svarte förfadern tycks ha präglat Fredrik Reinfeldt djupt. I en liten pojkes identitetsutveckling till vuxen man är fadern normalt den stora förebilden och identifikationsobjektet. Här verkar identifikationen istället ha tagit ett skutt fyra generationer bakåt.

Det skulle kunna vara Fredrik Reinfeldts ensak, om det inte vore så att han är statsminister. Ledande politikers bevekelsegrunder får aldrig styras av outredda identitetsproblem eller personliga neuroser. Det får helt enkelt inte finnas några blinda fläckar, för det är just de som lägger grund för ogenomtänkta beslut och regelmässigt utlöser politikers fall. En människa kan aldrig växa sig starkare än hans/hennes känslor medger. Även detta är en psykologisk naturlag som inkluderar statsministrar. Om obearbetad känslomässig barlast fördunklar synen hos ledarna kan konsekvenserna för ett land och en befolkning bli katastrofala. I historien har vi sett talrika och varnande exempel på det.

SD:s valresultat en personlig förolämpning

Efter fem år som statsminister är Fredrik Reinfeldt förändrad. Den glädje och spontanitet som han visade inför valet 2006 är försvunna. Han ger ett grinigt och lättirriterat intryck, är stingslig och arrogant och kan inte dölja sin snarstuckenhet och prestigebundenhet. Motstånd tål han inte. För honom är det en personlig förolämpning av dödliga dimensioner att sverigedemokraterna valdes in i riksdagen i senaste valet. I intervjun med Niklas Orrenius i Sydsvenska Dagbladet tar han ur kavajfickan fram en lapp med handskrivna siffror. Det är förra årets valresultat. Han pekar på siffran “339 610” – SD:s väljare och säger:

”339 000 har röstat på SD. Vi i alliansen har nästan tre miljoner röster, och vi lierar oss här med ett parti – Miljöpartiet – som är större än Sverigedemokraterna. Ett parti som har motsatt uppfattning än SD i den här frågan. Tillsammans representerar vi långt över tre miljoner röster. Vi är tio gånger större än vad SD är.”

Störst går först. Störst är starkast, ha ha. Det betyder inte att störst är mest lämpad att styra landet. En statsminister som går omkring med en lapp i fickan med siffran på hur många av landets medborgare han avskyr – vad säger det om honom och hans politiska omdöme?

Mobbing utgår från egna upplevelser

Den mobbingkultur som Anne-Marie Pålsson skildrar i sin bok emanerar självklart ur det politiska systemet. Det är systemet som gör den möjlig. Men det är ledarna som anger tonen. Och inom moderaterna är Fredrik Reinfeldt den enväldige patriarken som står i centrum för härskar- och mobbingkulturen, som låter partipiskan vina över medlemmar med avvikande åsikter, som sparkar nedåt och belönar dem som smörjer honom, enligt mönster från tyranner i icke-demokratiska länder.

Som sagt, med vårt sätt att vara berättar vi vår historia. Inte oväntat var Fredrik Reinfeldt ett mobbat barn. I en intervju i Aftonbladet med elvaåriga juniorreportern Irma Hammarén säger han:

”Jag hade en kille som var väldigt dum när jag gick i skolan, som också hotade mig. Då kände jag mig kränkt av det eller blev rädd för honom. Jag har upplevt rädslan av att försöka gå i en korridor där jag först tittade om han var där eller om jag ska välja en annan väg.”

Smärtsamma känslor överförs på mottagarna

Det barn som har blivit mobbat eller misshandlat, vare sig det har skett i den egna familjen, skolan eller något annat sammanhang, bär på en djup smärta. Ett sätt att hantera smärtan och kunna leva med den är det som inom psykologin kallas upprepningstvång. Man iscensätter de smärtsamma upplevelserna, men vänder ofta på rollerna så att offret nu blir förövare. Ju större smälek och rädsla man har utsatts för som offer, desto mer utpräglade blir diktatorsfasonerna i rollen som förövare. Upprepningstvång är något som vi alla ägnar oss åt i större eller mindre utsträckning, beroende på hur det känslomässiga bagaget ser ut. Det paradoxala är att trots att upprepningen av gamla erfarenheter är plågsam innebär den också ett slags lättnad – tryggheten i det gamla välkända. Om man ”väljer” rollen som förövare i sitt gamla drama överför man samtidigt de känslor som man inte själv orkar uppleva på mottagarna, till exempel rädsla, förödmjukelse, oro och skräck.

Upprepningstvång och andra psykologiska mekanismer går att förstå, och mönstren går att bryta genom att man gör sig medveten om dem.

 Den som har gjort mest för förståelsen av hur trauman i barndomen formar oss är den polsk-schweiziska psykoanalytikern Alice Miller (1923-2010)  i sin bok ”Det självutplånande barnet”. Barnet är, menar hon, totalt hänvisat till sin omgivning, i klartext föräldrarna, och gör vad som helst för att få deras kärlek och beskydd – även om priset är ett utplånat jag. Den smärta som aldrig får erkännas lagras i det undermedvetna och levs senare ut som upprepningstvång.

Hatet mot SD är inte friskt

Ett annat sätt att omedvetet evakuera psykisk smärta är att projicera den på andra, till exempel som hat. Fredrik Reinfeldts hat mot sverigedemokraterna är extraordinärt. Det är inte friskt. Det går långt utöver den rimliga reaktionen hos en statsminister som inte lyckats uppnå egen majoritet i riksdagen på grund av ett vågmästarparti. Det uppträdande som Fredrik Reinfeldt vid upprepade tillfällen har visat mot detta demokratiskt invalda parti hör hemma i sandlådan och anstår helt enkelt inte någon som gör anspråk på att vara en statsman.

Fredrik Reinfeldt har kompenserat sig. Som elvaåring blev han elevrådsordförande. Som skolgosse i Åvagymnasiet i Täby gick han klädd i kostym. Han har blivit statsminister. Allting borde vara bra. Men det är det inte. Hans sätt att vara vittnar om att han, precis som alla som inte tar itu med sig, traskar runt i upprepningstvångets evighetsslinga. Reinfeldtlabyrinten.

Av de partikamrater och riksdagsledamöter som omger honom krävs att de ska kunna anpassa sig till samma sorts krav som ställdes vid de forna kejserliga hoven: fjäsk och smicker, förtal och svek. Som viljelösa marionetter ska de spela med i hans upprepningsdrama och gå runt i Reinfeldtlabyrintens irrgångar.

Den makt som bygger på sådana förutsättningar är tidsbegränsad.

Litteratur:

Alice Miller: Det självutplånande barnet. 1980.
Anne-Marie Pålsson: Knapptryckarkompaniet. 2011.
Intervju med Fredrik R i Sydsvenskan 19 november 2011:

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


XY

Posted: 4 december 2011 - 00:44 - Svar

Intressant psykologisk exkursion, eller introspektion. Mobbingmentaliteten eller det hårda styret finns dock överallt, på de flesta arbetsplatser och till och med i familjer. Intressant!

Utlandssvensk

Posted: 4 december 2011 - 01:51 - Svar

“De som röstade på moderaterna i valet 2006 i hopp om en mer ansvarsfull invandringspolitik har anledning att vara gruvligt besvikna.”

Nej, de har anledning att titta sig själva i spegeln och konstarera att de fullständigt struntade i att ta reda på var M och övriga allianspartier ansåg om invandring. Jag är gruvligt trött på dessa, ofta återkommande, påståenden om att man som väljare “har blivit lurad” och att “ingen berättade”, osv, osv. Det är absolut inte sant och detta gäller framförallt inför valet 2006. Allianspartierna var extremt tydliga, både i sina uttalanden och i partiprogrammen.

Vad gäller arbetskraftsinvandringen hade vi innan valet 2006, under sosse regeringen, en mycket uppmärksammad debatt om huruvida fri imgration skulle införas för de nya öststater som blev medlemmar i EU (nästan alla andra befintliga EU medlemmar införde restriktioner). I Sverige var de endast sossarna som var emot denna fria immigration och de röstades ner av de andra gammelpartierna. I samband med detta skrevs det massor av inlägg från borgliga politiker som med all önskvärd tydlighet förklarade att de ville ha kraftigt ökad immigration. Den i västvärlden unika helt fria arbetskraftsinvandring utan kompetenskrav som alliansregeringen drev igenom efter segern 2006 var något som Moderaterna hade propagerat länge och tydligt för. För övrigt kan man säga att under hela perioden från 1994-2006 var det endast sossar som förspråkade och drev igenom vissa begränsningar vad gäller asyl och immigration.

Som jag tidigare har nämt här på Snaphanen så släppte Centern ett långt dokument innan valet 2006 om immigrationspolitik. Det påminnde en hel del om deras nya program kring “nybyggarlandet” som har debatterats flitigt senaste månaderna. Tyvärr kan jag inte hitta dokumentet från 2006, men jag läste det då och det var samma tjat om Kanada som de fortfarande håller på med. Att Kanada tillämpar helt andra selektionsmekanismer valde man självklart att bortse från.Även deras prat om nya “chinatowns” var man inne på redan 2006. Då pratade man om att bästa sättet att främja integration var att helt enkelt ta in fler immigranter, eftersom dessa då skulle fungera bätter i större grupper.

Nu vet jag att väldigt många som röstade på alliansen 2006, kanske t.o.m en majoritet, trodde att dessa partier stod för en mer restriktiv immigrationspolitik. Men detta kan man faktiskt inte lasta partierna för utan den enda rimliga slutsatsen är att det i särklass största demokratiska haveriet i Sverige är att vi har en väljarkår som fullständigt struntar i att ta reda på var parierna står i vissa frågor och som t.o.m glatt förmodar att partierna står för motsaten av vad de upprepade gånger, både i tal och skrift, har deklarerat.

  steen

  Posted: 4 december 2011 - 02:08 - Svar

  Centern vill fördubbla invandringen
  Publicerad 6 juli 2006 16.18 Uppdaterad 6 juli 2006 16.20
  Sverige. Centern vill fördubbla invandringen. Målet är att minst 90 000 personer om året ska komma hit, vilket motsvarar en procent av befolkningen.

  Der er i al fald denne pressehenvisning fra 2006

  Stirner

  Posted: 4 december 2011 - 02:17 - Svar

  God kommentar. Generelt betragtet er det er for let, at klandre en flok politikere for misæren, når man selv har stemt på dem, endda pga. uvidenhed. Det er ansvarsflugt af værste skuffe, og det ses også i den danske debat, at man mener sig forrådt af en flok udefinerbare “politikere” man selv har stemt på.

Utlandssvensk

Posted: 4 december 2011 - 03:41 - Svar

Tack till Steen och Stirner för positiv feedback.

Vad gäller Moderaterna borde det räcka med ett namn: Tove Lifvendahl. Hon var ordförande för MUF (fram till 2003 om jag minns rätt) och satt i partistyrelsen för M samt var den som drog igång processen som ledde till de nya moderaterna. Ett fullständigt hysteriskt multikulti fruntimmer som mycket tydligt flaggade för det som sedemera har realiserats. Hon bosatte sig i Rosengård under en tid och skrev sen en bok om upplevelsen.

Här kommer lite om Tove från DN och SvD anno 2003:

“Tove Lifvendahl var den som startade revolten mot den gamla moderatledningen”

“hon är stolt över partiets liberalisering av flykting- och invandringspolitiken”

http://www.dn.se/nyheter/politik/ideer-och-politik-hor-ihop

”Vi måste acceptera att människor vill bo i Sverige utan att känna sig svenska. Jag skulle aldrig komma på idén att sträva efter att känna mig rysk bara för att jag flyttade till Ryssland”. Denna Lifvendahls nyckeltanke borde vinna spridning. ”Vi kan överge svenskheten som mål för integrationen ”

http://www.svd.se/kultur/fran-svenskhet-till-delaktighet_115851.svd

Peter Buch

Posted: 4 december 2011 - 03:41 - Svar

Det er – ett demokratiskt nederlag utan like- såfremt man forventer demokrati i systemer hvor magtens organisering i/og praksis i udstrakt grad har frataget borgeren magt. Kort, sat på spidsen.

  bernt

  Posted: 4 december 2011 - 10:05 - Svar

  Ja, och JC skriver om riksdagsledamöterna: “Den som …erinrar sig att han eller hon befinner sig i riksdagen på uppdrag av sina väljare…” Jag skulle tro att dom upplever att det är Partiet som dom fått uppdraget av: det sk demokratiska systemet har i praktiken fråntagit medborgaren makt, som du skriver, Peter.

Robin Shadowes

Posted: 4 december 2011 - 08:24 - Svar

Kanske man kan tillägga att 32:an dessutom är ett alkoholist-barn. Uppväxt i en familj med en gravt alkoholiserad fader. Detta har säkert också satt sina djupa spår tillsammans med mobbingen och traumat att ha en förfader som var neger.

  Demokratbloggen

  Posted: 4 december 2011 - 09:21 - Svar

  Skulle tro det. Med tanke på att han inte hade en fadersgestalt att vara stolt över så fick han söka någon annan. Vem vet, hans farfar kanske inte heller var så mycket att hänga i granen. 32:an kände sig udda, och efter att ha upptäckt farfars farfar hittade han en annan udda person i släkten och här kommer identifikationen och bindningen in, och etnicitetsavundet är ett faktum.

  Ytterligare en liknelse vid Hitler med andra ord. Hitlers farsa var ju inget vidare trevlig mot sonen, så därför måste alltså Adolf hitta någon annan gestalt att se upp till och identifiera sig med, säkert också en udda person. Kaka söker maka!

   Robin Shadowes

   Posted: 4 december 2011 - 20:51 - Svar

   Adolf fick tydligen rejält med smörj av farsan har man ju läst. Det lär ha varit en riktigt elak jävel den där Alois, tror jag han hettet om jag minns rätt. Men jag läste också nånstans i fall med pedofiler att det inte är nån ursäkt att själva bli pedofil för att man själv råkat ut för övergrepp under barndomen. Vederbörande menade helt enkelt att man trots allt gör ett personligt val. Fast i 32:ans fall så har vi ju multipla former av traumatiska upplevelser från barndom till ungdom. Därför svårt att avgöra om han egentligen haft något val att bli annat än den han är just nu.

Kommunalgubben

Posted: 4 december 2011 - 08:34 - Svar

Välskrivet och intressant.
Röstade själv på alliansen 2006 och kunde inte drömma om att rösta på Sverigedemokraterna 2010 vilket jag gjorde.
2006 var invandringen inte i fokus för min del, kände helt enkelt att det vore bra med ombyte vid makten.
Jag funderade inte så mycket på frågan då, medvetenheten om hur illa ställt det är med Sverige har växt fram inte minst tack vare Snapphanen och andra fria media.
Detta trots att jag i mitt tidigare arbete och boende konfronterats med mångkulturens ” välsignelse”, det var själva omfattningen av alla negativa konsekvenser som gick mig förbi.
När vi svenskar ( född i Sverige med svenska värderingar och kultur) inte kan bo på platser där vi kan vara säkra längre, ha våra barn i skolor som fungerar, när våra skatter inte längre räcker till vaknar förhoppningsvis fler.
Tyvärr kommer våra barn och barnbarn att få lida för de dumheter våra makthavare ägnar sig åt idag.

Svenskasvensson

Posted: 4 december 2011 - 09:05 - Svar

Fredrik Reinfeldt var ju själv mobbad i skolan, kan det här vara ett sätt att ge igen för dom åren, och hans far drack, hans far åkte ju fast för rattfylleri, det var bara tur att ingen skadades. Fredrik Reinfeldts barndom var nog ingen dans på rosor, det är därför han nu har en så sjuk människosyn , jag har aldrig hört talas om hans mor, tror att han är även ett skilsmässobarn, jag tror inte att Fredrik Reinfeldt mår så bra.

  rksmrgs

  Posted: 4 december 2011 - 12:38 - Svar

  Ja, han är skilsmässobarn, men först som tonåring. Hans mor (managementkonsult) drev honom hårt, piska och morot. Under sin militärutbildning (fjälljägare, etta) kallades han “Raffe”. Familjen gjorde en markant bostadskarriär under Fredriks tidiga uppväxt, från miljonprogramsområde till exklusiv villaförort.

Info

Posted: 4 december 2011 - 10:12 - Svar

ANNIE LÖÖF SKA RÄDDA SVERIGE!

Apropå delvis tystad kritik mot Sveriges statsminister, Fredrik Reinfeldt: Här stiger en av hans bundsförvanter i Sjupartiet fram och säger klart och tydligt, att hon har för avsikt att ta över rodret:

”VI SKA VARA IDÉMOTORN I ALLIANSEN
Inom alliansen saknas en frihetlig idéutveckling och förnyelse av politiken. Därför tar nu Centerpartiet initiativet till att bli en motor för idéer som bottnar i frihetliga värderingar och framtidstro. Vi ska skissa en vision som ska ta Sverige in i framtiden, skriver Centerpartiets Annie Lööf och Per Ankersjö. – Centerpartiet måste våga lyfta blicken från den dagsaktuella politiken. Vi ska skissa en vision som ska ta Sverige in i framtiden.

Annie Lööf och Per Ankersjö”
(Sv.D. Brännpunkt 21/11 2011.)

En del av Annie Lööfs skissvision är som bekant att så fort som möjligt ”ta in” 30 miljoner ”nybyggare” från andra sidan jordklotet som alla genast ”arbetar och betalar skatt”. En annan del av Centerpartiets (det gamla Bondeförbundets) visionära lyckobrygd rör skolpolitiken. Så här citeras Annie Lööf på centerkvinnornas hemsida 2011 (datum saknas):

”JÄMSTÄLLD SKOLA

Vi måste börja med barnen! Min förhoppning är att nästa generation växer upp som långt mer jämställda än oss [ska vara: vi] – men det kräver en medveten utbildningspolitik. Det är tillexempel [ska vara: till exempel] inte rimligt att vissa förskolor kallas ´genusförskolor´, borde inte ALLA förskolor vara KVALITETSSÄKRADE ur ett genusperspektiv?

För att skapa en jämställd skola är lärarnas utbildning oerhört viktig. Om tjejer ska ges samma utrymme i klassrummet som killar måste läraren vara medveten om de STRUKTURELLA NORMER som ligger bakom att killar tillåts ta mer plats. Utbildning i jämställdhet borde ges en STÖRRE PLATS i lärarutbildningen.

ALLT STUDIEMATERIAL, redan från de allra tidigaste åldrarna, bör vara granskat ur ett JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV. Det är OACCEPTABELT att vi ger våra barn och unga en skev och missvisande historiebeskrivning, eller att exempel och texter utgår från STEREOTYPA KÖNSROLLER.”

Här kan vi lyssna till Sveriges aspirerande, radikalfeministiska ledarinna:
http://www.youtube.com/watch?v=WOT-7UbWWqo

  Anonym

  Posted: 4 december 2011 - 13:13 - Svar

  Jo, det här är säkert en vision som går hem hos svenskarna. (OBS: ej ironiskt menat!)

  bernt

  Posted: 4 december 2011 - 13:21 - Svar

  Den här visionen går säkert hem hos svenskarna. (Obs: ej ironi!)

alle

Posted: 4 december 2011 - 11:53 - Svar

Man kan kanske påminna vissa läsare om att så tidigt som år 1991 dök Ny Demokrati (http://sv.wikipedia.org/wiki/Ny_demokrati) upp på den politiska scenen.

Partiet var representerat i Sveriges riksdag 1991-1994 och hade “sunt förnuft” som centralt tema i sin politik. Ny Demokratis huvudsakliga profilfrågor var sänkta skatter, kraftigt bantad offentlig sektor samt en mer restriktiv flyktingpolitik, lag och ordning, reduktion av riksdagen till 151 ledamöter samt maktdelning med ett direktvalt statsministerämbete. Partiet krävde kraftigt minskad invandring och med tiden övergick retoriken i främlingsfientliga övertoner och välfärdschauvinism. Partiet krävde också att Sverige borde anslutas till dåvarande EG vilket förblir ett nästan unikt drag för populistiska partier i Europa.

NyD erhöll direkt under födelseåret i 1991 års val klart godkända 6,73 % av röstetalet vilket är att jämföra med SD som i samma val fick nöja sig med blott 0,09 % och nu alltså i förra årets val anmärkningsvärt svaga 5.70 %. Alltså kan konstateras att redan för 20 långa år sedan (det var t.o.m. före Internet och dess inofficiella nyhetsspridning/diskussioner!) något fler svenskar än vad fallet är idag insett faran med bl a den i praktiken nästan helt villkorslösa massinvandringen!

Och att vi nu två decennier senare — med ett ackumulerat flyktingmottande långt överskridande en miljon samt 50.000+ illegala och därmed tillstädesvarande långt större svårigheter inom fler än en samhällssektor — inte kommit längre därhän i den allmänna problematikinsikten det säger, menar jag, faktiskt en hel del om genomsnittssvenskens mer eller mindre patologiska brist på allmänförnuft samt, kanske framförallt, formidabla konflikträddhet. För inte ens som anonym whistle-blower vågar uppenbarligen han/hon träda fram annat än i enstaka undantagsfall !

Vi intar den absoluta bottenplaceringen vad gäller nationsmedvetenhet och vad värre är: vi är uppenbarligen officiellt stolta och hedrade över denna “utmärkelse”.

Nej, tyvärr tvingas vi nog kallt men sorgset konstatera att Det goda landet för alltid ner i graven gått och därmed in i evigheten.

Amen.
(…Församlingen sjunger här stående en utgångspsalm inklusive postludium…)

  Josefina Bergfast

  Posted: 4 december 2011 - 12:54 - Svar

  “Ty INTERnationaaaalen, för alllllla lycka bäääär”…….

  Kamrater, stå upp och hylla vår kära ledare!

  Var nu inte motsträviga och motfalls, eller försök inte att sätta käppar i hjulen. Hjulen måste snurra förstår ni väl? Och vem tror du att du är egentligen? Här är vi alla kamrater, och ingenting annat. Vi är alla jämlika och alla har lika mycket värde. Vill du visa dig osolidarisk, och fientlig, samt rasistisk, så varsågod. Vi gillar det inte. Det är nämligen INTERnationaaaalen, som till ALLLLLA lycka skall bära, så det så.

  Pojkar och flickor, män och kvinnor, vad är det för något? Vi är alla Guds barn, och vi är alla goda kamrater. Röd och vit och svart och gul, gör det samma inför Gud. Här finns endast KAMRATER. Det är kamratligt att arbeta och betala skatt. Det är okamratligt, och osolidariskt att inte göra det. Så, alla goda kamrater, ställ nu upp och visa er solidaritet med varandra. Det finns inga olikheter, Vi är alla lika och också lika jämlika. Ingen skall tro sig om att vara olik någon. Vi är alla lika. Den som tror att vi är olika, den är rasist, och den är fientlig, och den är okamratlig.

  Vill du vara en okamratlig, osolidarisk rasistisk, fientlig och aggressiv person? Vill du vara olika alla oss andra? Vi som är solidariska, kamratliga och vänliga och tror på allas lika värde, samt som också tror på mänskliga rättigheter, på frihet, jämlikhet och broderskap? Vi tror också på EN enad mänsklighet, där alla är jämlika och lika mycket värda, och vi tror på en enda gud för hela jordens alla folk. Varför tror inte du på allt detta? Varför ska du göra dig märkvärdig?

  Vaddå mångfald?

  Har du inte fattat att det är ENFALD och inte mångfald, som är vägen fram för mänskligheten?

   Josefina Bergfast

   Posted: 4 december 2011 - 13:14 - Svar

   P.s.

   Jag menar naturligtvis EGENTLIGEN: Fram för möjligheterna att bevara MÅNGFALDEN i den mänskliga familjen, utan några värderingar av nedsättande slag i övrigt.

   Tvärtom.

   Alla de olika “folken av alla de olika nationerna”, med sina specifika olikheter, både biologiskt/etniskt, men också språkligt, musikaliskt, konstnärligt, kulinariskt, kulturellt och traditionellt osv., behöver ges fulla friheter, och rättigheter, och kanske också skyldigheter, att kunna, TILLSAMMANS MED VARANDRA, förverkliga just sina OLIKA nationers uttryck för mänskligt liv. På alldeles sina egna olika sätt och vis.

   På så vis berikas hela den mänskliga familjen, av just allas OLIKHET.

   MÅNGFALDEN ÄR BÄTTRE ÄN ENFALDEN.

   För ALLA.

   D.s.

  Utlandssvensk

  Posted: 4 december 2011 - 14:18 - Svar

  @alle,

  Jag håller helt med om dina observationer och kan tillägga att jag röstade på NyD 1991 och 1994.

   alle

   Posted: 4 december 2011 - 15:50 - Svar

   Ja, allt hänger ju till syvende og sidst på folket självt.

   Och om ett sådant folk såsom det idag ter sig för undertecknad m fl i stort har blivit så förvekligat, så demoraliserat, så anti-intellektuellt (aftonbladiserat), så räddhågat, så överviktigt (grasserande fetmaepidemi), så “karriär”-suget att fortplantningen sätts åt sidan, så tablett-, alkohol- och bidragsberoende osv så erfordras det ju ett under av rent överbibliska proportioner för att kunna vända på skutan.

   Åtminstone det som jag själv kan observera i min omgivning gör det helt enkelt omöjligt för mig att tro på svenskarna skall “vakna” – det skulle de lämpligen ha gjort redan på 90-talet – och åtminstone (i majoritet) bekräfta existensen av de snabbt upptornande stormmolnen. Och dessutom, inte nog med iakttagande, sedan besluta sig för att kraftfullt ta itu med de växande illavarslande symptomen samtidigt som vi ju har en situation där femtekolonnarna rikligt utgödslas (av statliga medel) och därmed livligt frodas.

   Man kan frestas dra paralleller till det antika Rom: att ju “bättre” det går för landet desto svagare blir folket.

    Josefina Bergfast

    Posted: 6 december 2011 - 12:37 -

    alle sa:….”gör det helt enkelt omöjligt för mig att tro på svenskarna skall “vakna” – det skulle de lämpligen ha gjort redan på 90-talet –”…..

    Håller helt med alle här…

    Men med den hjärntvätt, och med de ord som har använts, som också förmedlat inte bara att den är elak, rasistisk och främlingsfientlig, som har några invändningar kring invandringspolitiken, utan också att dessa, i det stora hela, är emot all form av “utveckling”, samt också med största sannolikhet tillhör de “Misslyckade” i samhället, där det alltså då blir ett “kännetecken” på att man är “lyckad”, om och när man uttalar sitt stöd för fortsatt hög invandringstakt och folkblandningspolitik…..

    Det är förmodligen inte så lätt alla gånger, i praktiken, på arbetsplatser, eller i politiska partier, att kunna stå emot “trycket”, som förmedlas genom massmedia och politiker, och kulturtyckare, journalister osv.

    Att bli utesluten ur partier, eller fackföreningar eller förlora sina arbeten, för att uttala kritiska synpunkter som går emot den för tillfälligt rådande “konsensuslinjen”, ett samhälle, vilket som helst, är nog inte så enkla saker i praktiken för kanske de flesta människor.

    Förmodligen krävs det både mod, förstånd och ekonomiska tillgångar, och antagligen också ett stort nätverk, som kan backa upp.

    Komplicerade saker. I praktiken.

    Ord kan verkligen både förföra och snärja människor, men också befria ibland…..

    Naymlap

    Posted: 7 december 2011 - 17:00 -

    Alle, jag har också kommit fram till samma slutsats.Vi är bara ett litet fåtal, som är vakna ibland det folket. Danskarna har inte fel när de vill förklara varför det finns så många “snälla” svenskar. Svensken har falled i sövn!
    Jag är medlem i en förening och ibland blir det diskussioner om asylantismus, majoriteten har inget intresse av att få reda på hur det verkligen förhåller sig. Istället blir de sura på den, som vill upplysa dem om verkligheten.
    Så jag tror inte längre på att Sverige skulle ha en lysande framtid. Enligt dumsvensken så är asylantismus vår framtid eftersom merparten av asylanterna är musslingar och framtiden för dem är medeltiden, Ja, då är medeltiden framtiden.
    Då kan man lugnt påstå att, svenskarna är ett av jordens dummaste folk.

Erling

Posted: 4 december 2011 - 12:53 - Svar

Som Roald Als sagde om Kenneth Plummer da denne anklagede Als for racisme og i den anledning afslørede at een af hans forfædre havde været slave på Sct. Croix: “Gud, jeg vidste ikke at han var neger.”

Er der nogen dokumentation for at Reinfeldts tipoldefar virkelig var sort eller er det bare noget han siger for at score billige points?

  Hans Und

  Posted: 4 december 2011 - 14:18 - Svar

  Plottet i den Reinfeldt historie passer næsten alt for godt med plottet i denne sovjet propaganda film:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Circus_%281936_film%29

  Nogen med viden og mulighed for genralogiske undersøgelser burde grave dybere i den Reinfeldtske familie.

Naymlap

Posted: 4 december 2011 - 15:13 - Svar

Julia, du ger en verklighetens bild av vår sk. statsminister. Att läsa denna sida är veckans höjdpunkt, det finns inte en sajt till, som kan mäta sig med Julia Caesars och inte minst kommentatorerna, som också är helt fenomenala. Som idag. t ex. “Info” en partiledare i
Sverige klarar inte av att skriva svenska. Att vi har lågutbildade politiker visste jag , men att var så dåliga visste jag ändå inte
Anynomous och Bernt era kommentarer var korta och precisa. Det är sådant, som vi behöver mera av i Sverige ironi, skämt, satir
och politiska vitsar, som driver med de 7 sjuka och deras medlöpare. Det är det främsta vapnet i diktaturer och “demokraturer”.
Enligt Kjell Albin Abrahamson, som skriver en artikel i dagens Kvp, om situationen i Putins Ryssland. Mycket läsvärd, det mesta kan man
genast överföra till svenska förhållande. Jag vill även rekommendera en argentinsk tango för dem, som behärskar spanska. Den heter “El Cambalache” Lumpeboden och är en satir, som passar in på Sverige, som en hand i handske. Texten säger bl.a. “en åsna och
en professor är lika värda” mm. Det är kanske inte så effektivt i Sverige, som i många andra länder. Jag är inte säker på att, det stora flertalet skulle fatta vad det hela går ut på. Spåren förskräcka!
Men med det nya “valspråket” Skall de 7 sjuka nog kunna ro den ut stakade kursen i hamn.
Nämnligen: “Ju sämre desto bättre”!

Info

Posted: 4 december 2011 - 15:16 - Svar

KUNG CARL XVI GUSTAFS JULTAL: MASSINVANDRING ”VÅR ENDA VÄG FRAMÅT”

Ni glömmer väl inte den svenske kungens tal till svenska folket julen 2007? Det tal, där han lovordar Sveriges snabba demografiska förvandling från svenskarnas land till alla andra folks land:

”Under året som gått har Drottningen och jag på våra resor och besök träffat många människor som förmedlat ett sådant hopp. Låt mig berätta om några av de här resorna.

Nyligen hälsade vi på i en ungdomsgård i Hammarkullen. Det är en av de stadsdelar i Göteborg som, ja, ibland betecknas som ett problemområde. För oss blev det ett inspirerande besök. De ungdomar vi träffade där fick oss att känna tillit till en bättre morgondag. De tände just ett sådant hopp som jag talar om. – – –

Vi mötte många unga människor i Hammarkullen som ville något, som ville göra något av sina liv, som ville hjälpa andra att få rätsida på sina. De eller deras föräldrar var alla födda i något annat land. Nu är Sverige deras hemland.

Invånarna där och på många andra håll runt om i Sverige kommer från alla världens hörn. Många olika språk surrar i luften. Kulturer och sedvänjor blandas i skolor och på arbetsplatser.

Så ser det ut i Sverige idag och på många håll i vår globaliserade värld. Det är ett nytt Sverige. Unga människor med rötter i andra kulturer sätter Sverige på kartan i musikstilar, sportgrenar, affärsidéer som inte fanns när jag var yngre. – – –

Ibland blir vi ängsliga av förändringar men jag ser förändringar som en spegling av den värld vi lever i. Att välkomna förändringen och låta blandningen av kulturer och erfarenheter berika våra liv och vår samhällsgemenskap är vår enda väg framåt.

Ungdomarna i Hammarkullen, Rosengård, Tensta och många, många andra samhällen, hjälper oss att hålla hoppet om en bättre morgondag levande.”

  alle

  Posted: 4 december 2011 - 15:56 - Svar

  Ja vår konung är oss en riktig – eeeh – promiskuös (?) up-to-date pellefjant.

  Robin Shadowes

  Posted: 4 december 2011 - 20:39 - Svar

  Dags att införa republik nu så att vi åtminstone får en chans att rösta in vår fjant, istället för att fjanten som nu föds in i sitt ämbete.

LN

Posted: 4 december 2011 - 16:56 - Svar

Vad kan vara orsak till denna gränslösa politiska dumhet, denna djupa mentala dysfunktion på det kollektiva planet , som majoriteten av det svenska folket uppvisar. Beror det på att alla som är 50 år och yngre blivit utsatta för statsinducerad social ingeniörskonst (på ¡DAGIS!)? Beror det på fördummande mediapåverkan från främst TV; på en urusel, oinspirerande och kravlös skola; på en devalverad, politiskt korrekt och kulturmarxistiskt influerad universitetsutbildning; på alla ofrivilliga “kosttillsatser” typ ftalater, med östrogenimiterande egenskaper, som finns överallt och i allting och som sannolikt utövar en feminiserande inverkan på mänsklig fysiologi och biokemi. Sannolikt är det ett helt komplex av sådana orsaker som samverkar.

Baron Bodissey på bloggen ‘Gates of Vienna’ anknyter idag till frågeställningen ovan i sin “krönika” med titeln ‘The Banality of Everything’. Julia Ceasar och Baron Bodissey är två lika eminenta och klarsynta krönikörer. Tänk om ni som två efterföljare till Tingsten hade givits möjlighet att skriva i Dagens Nyheter – en utopi man blott kan drömma om!
http://gatesofvienna.blogspot.com/2011/12/banality-of-everything.html

Tornuggleman

Posted: 4 december 2011 - 18:45 - Svar

Lika njutbart igen.
Denna gång en närmare titt på Reinfeldt, samt en bra sammanfattning !
Och det skadar absolut inte !
Är själv en fd moderat, vilken blivit sviken av de “nya moderaterna”.

Och vid ankomsten till Helsingborg började uppvaknandet !

Tack “Julia”. Ser fram mot nästa krönika.

Utflyttad svensk

Posted: 5 december 2011 - 00:24 - Svar

Sverige måste ha den mest naiva eller dummaste folket på jorden. Kan inte för mitt liv förstå att denna vansinniga invandring får förekomma. Ser inte svenskarna vart det lutar? Det är kört för Sverige. Tack o lov så flyttade jag ut för många år sedan.

Magnus A

Posted: 5 december 2011 - 10:40 - Svar

Att kalla M marknadsbrutala… SD är nog mest vänsterextremt idag när det gäller ekonomi. Reglera och detaljstyra, men även vara emot “kapitalistisk verksamhet” som “spekulation”. Förutom att vara det är de de mest oseriösa i att göra en budget. Påstående att de använt Riksdagens utredningstjänst för att beräkna sin budget är komiskt. Ekonomer på alla håll påvisar att en första mandatperiod med lägre invandring är det endast möjligt att spara mer än 20-30 mrd kronor. Betydligt högre belopp ÄR totalt omöjligt. de skulle exempelvis tvinga oss att anta att vi sparade över 300 000 kronor per invandrare och år. SD räknar i sin budget t o m att de sparar över 800 000 kr per invandrare och år mandatperiodens första året.

Detta är såklart patetiskt och kommer sig av rader av grova fel i deras beräkning där siffror må ha skickats från RUT till SD men SD använder siffror lite hur de vill.

SD skulle krascha svensk ekonomi med initialt (endast initialt) 70-80 mrd kronor första mandatperioden. Det motsvarar 1/3 av jobbskatteavdraget, men dynamiska effekter skulle innebära att mer än halva jobbskatteavdraget fick tas bort och att tillväxten sköts i sank. “Brutalt”? Ja.

  Robin Shadowes

  Posted: 5 december 2011 - 11:06 - Svar

  Höll nästan på att glömma bort vem du var. Eftersom du kallade mig för känd internet-psykopat så ville jag bara påpeka att det numera går att konstatera sådant genom hjärn-scanning. I dare you!! Jag ställer upp på det om du också gör det. Till skillnad från dig så har jag inget att frukta.

  Citronsmurfen

  Posted: 5 december 2011 - 21:54 - Svar

  Trams. Magnus A, det är du som är oseriös och du vet om det.
  Du är ett patetiskt troll.

Magnus A

Posted: 5 december 2011 - 10:48 - Svar

De gamla vanliga “nassetyperna” ser jag kommenterar här, t ex Robin S (som sagt att han önskar att jag dödas i en krigstribunal när Sverigedemokraterna fått makten) och Josefine B som ofta antytt antisemitism, så det är väl lite “off” att kommentera på ett sänt här ställe, men apropå den mot M hetsande skribentens billiga retorik: En fördel med SD är iofs att de knappast kan “sälja sin själ”…

  Robin Shadowes

  Posted: 5 december 2011 - 11:00 - Svar

  Vad fan svamlar du nu om? Fram med källan där jag påstår att du ska dödas efter nån krigstribunal! Att lands- och folkförrädarna ställs inför rätta har jag säkert skrivit vid några tillfällen. Men det är ju inte min sak att bestämma vilka straff som domstolen ska utdöma. Hade jag fått välja så hade jag hellre landsförvisat er till något av dom 57 mohammedanska paradis som finns på denna jord. Så att den mångkulturella berikningen även kommer er till nytta till slut. Givetvis på livstid. Finns ingen anledning att ni skall få komma tillbaka till landet ni har förstört igen. Då är det bättre ni får njuta i fulla drag av era älskade mohammedaner resten av livet. Ärligt talat så vore döden att få slippa undan alldeles för lätt. Men det är ju bara min personliga åsikt och har absolut ingenting med Sverigedemokraterna att göra. Till slut så vill jag bara påpeka att du ödslar bara din tid med dessa ständiga nazist-anspelningar här. Här känner alla till Al-Husseini och SS Handschar, så bara schas med dig ditt lilla lortiga troll!!

  Josefina Bergfast

  Posted: 6 december 2011 - 18:03 - Svar

  Magnus A sa:…..”och Josefina B., som ofta antytt antisemitism”……

  Var, när, hur och på vilket sätt har någon som helst “anti-semitiskhet” uttalats?

  Magnus A verkar ha fått en släng av ”paranoid anti-goyism”?

  Om en goy, dvs. icke-jude, skulle förespråka ALLA folks rättigheter, och kanske också förpliktelser och skyldigheter (?), att tillföra till hela “den mänskliga familjen”, och till försvar för MÅNGFALDEN i densamma, just sina specifika SÄREGENHETER, så INNEFATTAR DET SJÄLVKLART, och INTE MINST, också ”det judiska folkets” särskilda språkliga och kulturella säregenhet och profil. Denna som OCKSÅ naturligtvis bibringar glädje och rikedom, till resten av ”den mänskliga familjen”, för just SIN egenart, både just språkligt, musikaliskt och kulturellt, som just endast de själva kan förmedla, på JUST SITT vis. PRECIS som VARJE ANNAT FOLK just på sitt vis, endast SJÄLVA kan förmedla just SINA SÄREGENHETER.

  VARJE OLIKA FOLK, måste SJÄLVA så gott de kan, bedriva detta självbevarande.

  OM Magnus A, i sin förmodade släng av ”paranoida antigoyism”, (?), där han då kanske INBILLAR SIG, (?) att ”det judiska folket ”INTE skulle vara ”INNEslutet” i ett sådant begrepp som ”den mänskliga familjen”(?), och kanske därför blir ”anti-goyistisk”, och TROR att judar INTE OCKSÅ är inräknade i DEN MÄNSKLIGA FAMILJEN, så tror han DEFINITIVT fel.

  Det finns INGA SOM HELST uteslutningar, av några som helst folk, runt hela jordklotet, i ett sådant uttalande, och därmed finns alltså ingen som helst ”anti-het”, och därmed heller inte någon ”antisemitism”, (där ”semiter” då antas vara judar), heller. Där finns ingen “anti-het” mot NÅGOT FOLK eller mot deras särhet och specifika biologiska/etniska, språkliga och kulturella, konstnärliga, musikaliska PROFIL.

  Att för hela ”den mänskliga familjens” BERIKANDE MÅNGFALD, och till glädje och rikedom för ALLA, vilja tillåta och också uppmuntra försök till beskyddande, bevarande och försvarande av ALLA de olika folkens biologiska/etniska, språkliga och kulturella, musikaliska och traditionella, kulinariska och arkitektoniska osv., ”bagage”, såväl vad gäller samhällsbyggnad, som husbyggnad som ALLA OLIKHETER som finns, så mycket det nu går, är en POSITIV förhoppning. Däri FINNS INGEN SOM HELST ”anti-het” MOT NÅGOT FOLKSLAG, eller mot någon kulturell särhet, hos något folk.

  ALLA är BIDRAGANDE på just sitt eget sätt, till just MÅNGFALDEN, och därmed till ”glädjen och rikedomen”, för HELA den ”mänskliga familjen”. (ÄVEN DE LJUSHYADE, BLONDA OCH BLÅÖGDA FOLKEN).

  OBSERVERA ALLTSÅ att ÄVEN JUDENDOMEN är INRÄKNAD i denna ståndpunkt, och att det INTE FINNS någon som helst ”anti-het”, mot NÅGOT FOLK.

  ALLA OLIKA FOLK, är lika värdefulla i den mänskliga MÅNGFALDSPALETTEN av OLIKA folkstammar och kulturella språk och traditioner som finns på jorden, och som ALLA FÖRHOPPNINGSVIS fortsätter att kunna bevaras, till glädje och rikedom för kommande släkter, ja, för ”hela den mänskliga familjen”.

   Citronsmurfen

   Posted: 7 december 2011 - 16:03 - Svar

   Mata inte trollet. Det tar bara tid och energi i onödan (vilket kan vara syftet).

   Josefina Bergfast

   Posted: 11 december 2011 - 17:43 - Svar

   Det finns en ”folkgrupp” i Europa, som beskriver sig själva som ”vi judar”, som har uttalat sig vilja ”ta ansvar för”, och ”stå i ledningen av” den europeiska livsnödvändiga omställningen till det ”mångkulturella samhället”.

   Denna folkgrupp har gjort uttalanden om Europa som säger:
   ”Europa har ännu inte lärt sig att vara mångkulturellt. Men det är nödvändigt för Europa att göra den omställningen. ”Vi” kommer att stå ”i ledningen” för denna omställning och ”vi” kommer kanske att bli attackerade för detta. Men utan ”vår” hjälp till denna omställning, så kommer Europa att gå under.”

   Om då någon som eventuellt inte är jude, alltså då eventuellt är en goy,(eller kanske en ”självhatande jude?), skulle nämna det redan nämnda, och påtala det redan påtalade, och deklarera det redan deklarerade så verkar den ”paranoida anti-goyismen” slå till? (Som hos Magnus A?) Då kan plötsligt dessa av judar själva redan uttalade uttalanden och dessa av judar själva redan påpekade påpekanden och dessa av judar själva redan omnämnda omnämnanden och deklareringar, bli betraktade som potentiellt ”antisemitiska”?

   Detta är en mycket besynnerlig inställning.

   Minst sagt.

Evelina

Posted: 5 december 2011 - 11:53 - Svar

Fredrik Reinfeldts förakt för de svaga visar sig i hans i inställning till cancersjuka som tvingas i arbete, gamlas pensioner, slavarbete i Fas 3 etc, etc. Förmodligen har denna attityd att göra med hans relation till den alkoholiserade fadern. Mellansonens fadersuppror träffar just på FR:s ömmaste punkt, då sonen berusad och provocerande tvingats kalla på Säkerhetsvakter för att komma undan det elände han själv ställt till.
Märkligt är också att den bidragsföraktande FR endast haft ett arbete utanför politiken och det offentliga – nämligen som försäljare av varmkorv nattetid utanför en illa beryktad restaurang/nattklubb i Täby. Hans inkomster har alltså nästan helt kommit från skattebetalarna liksom de som uppbär sjukkasseersättning, är arbetslösa etc.
Undrar om han någonsin ser sambanden??

  PK

  Posted: 5 december 2011 - 19:50 - Svar

  Evelina, for nogle år siden var der i pressen en debat om chefer, især i forretningslivet, som var
  psykopater.
  Jeg lærte, at en psykopat f.eks. kunne være en en person, som var ligeglad med den smerte
  han påførte de ansatte. Naturligvis er der ikke tale om ren vold, slag o.a.
  Ja ja, det passer jo fint med mange politikere.
  De påfører andre smerte, og de er ligeglade.
  Hov er politikere ikke humanister? Jo, det siger de jo, men deres tro/ ideologi bevirker
  altså at de kan kaldes psykopater.
  Jeg kalder dem også ødelæggerne med høj løn og pension.
  Hvilken verden…

joffe

Posted: 5 december 2011 - 13:17 - Svar

Flyttade från Sverige för 30 år sen med min familj. Vi jobbade stenhårt i Sverige men även som nybyggare i vårt nya hemland! Nu ser vi 10 barnbarn utveckas i ett demokratiskt land utan PK-styrning. .- När familjen med tre tonåringar enades om att flytta sa vi: Europa är forntid, USA nutid och Asia framtid!

Jag brevväxlade med den ende schysste politikern under min levnad, Gösta Bohman. En klarsynt man. Läste ni någonsin hans fantastiskt sanna och fina kåserier i SVD på den tiden? Politiskt njutbara!

Att tala om Reinfeldt som svenskvänlig och moderat. ACK NEJ! Han svarar inte på brev! Han lyssnar inte på folket. Jag har skrivit brev till honom och talat sanningar. Han svarar inte. Han är en stor skitstövel i kubik och jag har avsagt mig svenskt medborgarskap pga av denne falske avfälling i svensk politik.

EN MERA FALSK PREMIÄRMINISTER HAR SVERIGE ALDRIG HAFT.

Tack Julia Caesar att du säger det jag själv velat säga om jag haft den kunskap du besitter. TACK!.

  Tony Ingman

  Posted: 6 december 2011 - 08:57 - Svar

  Joffe:

  ” En mera falsk Premiärminister har vi alldrig haft”
  Nej och ändå är det i stark konkurens med en sådan man som Olof Palme!

Tony Ingman

Posted: 6 december 2011 - 08:51 - Svar

Fredrik Reinfeldt skryter ju ofta och gärna med sin utländska bakgrund, och visst kan man
se att hans beteende liknar i mångt och mycket det beteende som många av våra våldgästare
visar upp mot värdfolket. Nämligen arrogans,nedlåtande , otacksamhet,respektlöshet, Att bete sig
som en skitstövel lyfter vare sig F.R eller någon av våldgästerna till en högre nivå, Tvärtom!

Till sign. Magnus A: Sök hjälp för ditt nassesvammel, kanske kan en hjärnskrynklare plocka
ur dig vaneföreställningen att alla som är kritiska till vansinnespolitiken förmodligen står längre
ifrån Nazisterna än du själv.

  Robin Shadowes

  Posted: 6 december 2011 - 10:43 - Svar

  Man kan ju undra hur dom får ihop det rent logiskt. Av 8 riksdagspartier är SD det enda som försvarar Israels rätt att existera. Dom andra är fullt upptagna med Shit to Gaza och annat dravel. Dessutom finns det både judar och invandrare i partiet. Det enda som inte verkar finnas är mohammedaner, för utom ex-muslimer som Samuel Älgemalm. Men bristen på muslimer räcker väl för att stämpla partiet som höger-extremt. Hade dom bara orkat bemöda sig lite grann så kunde dom ju alltid uppsökt några riktiga nazister och frågat dem vad dom tycker om SD. Men jag är säker på att nazist-kortet kommer att dras många gånger till.

   Naymlap

   Posted: 7 december 2011 - 16:36 - Svar

   Adolf Hitler sa, en kommunist (Magnus) kan också bli en bra nazist!

Kweenkristin

Posted: 6 december 2011 - 16:10 - Svar

Det har varit förfärligt att beskåda Fredrik Reinfeldts förakt och mobbning mot de som opponerar sig och som vill bevara Sverige och den svenska kulturen. Han har tillsammans med andra politiska partier och media svartmålat sina motståndare till multkultiprojektet på ett sådant sätt som man aldrig tidigare sätt . Man har endast läst liknande i historieböckerna när nazisterna förföljde judarna under1930 talet i Tyskland. Man utmålar sina motståndare som rasister och nazister när de varnar för multikultiprojektet och Islamiseringen.

Det största hotet mot den svenska nationen är massinvandringen och multikulturalismen och den godtrogna iver med vilket det svenska folket påhejar sin egen undergång

Anonym

Posted: 8 december 2011 - 08:37 - Svar

Du representerrar det sunda förnuftet Magnus A och det är alltid ett sant nöje att läsa dig.

Men ödsla inte bort tid på att bemöta den besatta svammeldåren Josefina Bergfast/ Alexandra Alexandersson/ Mikael Måås.
Det göder bara hans ( och det är en han ) känsla av betydelse.

  Josefina Bergfast

  Posted: 8 december 2011 - 16:18 - Svar

  Ett stor tack till Anonym och till Clara som delger eventuella läsare sådan viktig information som en upplyst inblick i vem och också hur, personen Josefina Bergfast är egentligen.

  Den svåra uppgiften kan ju eventuella läsare inte alls själva räkna ut.

  Det är verkligen tur för läsarna, att sådana som Anonym och Clara tar på sig den allvarliga uppgiften att informera om hur det egentligen förhåller sig med personen JB.

  Anonyms och Claras bedömningar, kunskaper och uppgifter kring personen JB, kan ju ingen ta minste på. (Vilka Anonym och Clara själva är, är ju fullkomligt oviktigt i sammanhanget).

  Och, som sagt, mycket, mycket viktigt måste det ju vara för eventuella läsare, att få veta den saken. Särskilt för de eventuella läsare som kanske föreställt sig JB som någon helt annan, än den som Anonym och Clara har redogjort för.

  Anonym och Clara har verkligen gjort en viktig insats.

  Dimmorna kan nu skingras och varje läsare kan nu till slut se klart.

  Dessa läsare står därför i stor tacksamhetsskuld till Anonym och Clara.

  ÄNTLIGEN vet dessa eventuella läsare nu alltså vem Josefina Bergfast egentligen är. Anonym och Clara borde kanske tilldelas någon form av erkännande av något slag för sina viktiga och värdefulla bidragande insatser i lösningen av detta oerhört viktiga ämne……

   Josefina Bergfast

   Posted: 8 december 2011 - 20:42 - Svar

   P.s.

   Naturligtvis och högst sannolikt är det ENDAST för Anonym och Clara en ”oerhört viktiga fråga”, (vem JB ”egentligen” är alltså), som inte alls intresserar merparten av läsarna på Snaphanen för fem öre…..

   Men detta FENOMEN i SIG, är ganska så intressant, (alltså att vilja försöka gå till s.k. ”personangrepp”, och också att försöka bli ”privat och personlig”, mot dem som kanske uttrycker åsikter som inte ”faller i smaken”?.….)

   Det är nämligen tydligen ett ganska så allmänt förekommande FENOMEN? Också på det samhällspolitiska planet?

   Där verkar det ofta vara så att när ÅSIKTER framförs, som kanske inte gillas, eller som anses vara s.k. POLITISKT INKORREKTA ÅSIKTER, (som går EMOT det för tillfället ”politiskt korrekta”, och de ”godkända konsensusåsikterna”), så tenderar många journalister, politiker och samhällsdebattörer av olika slag, och i olika sammanhang, att INTE VILJA BEMÖTA eller debattera ÅSIKTERNA i sig, utan man försöker istället att på olika sätt UNDERMINERA, eller misskreditera PERSONERNA SOM FRAMFÖR ÅSIKTERNA.

   Man försöker då framställa de personer som eventuellt har framfört ”oönskade åsikter”, i en så OFÖRDELAKTIG dager som möjligt och kanske försöker man behäfta dem med olika epitetsord av olika slag, förmodligen så att deras ÅSIKTER eventuellt därmed skall få MINDRE GEHÖR.

   Detta FENOMEN i sig är kanske ofta ganska så effektivt, varför det förmodligen därför används ….

   Men det är inte alltid som det riktigt passar, eller ens fungerar…..

   Och framför allt, så bidrar detta FENOMEN verkligen INTE till att bredda DET DEMOKRATISKA SAMTALET, varken på olika bloggar, eller i det övriga samhället, där OLIKA ÅSIKTER kan behöva brytas med varandra, UTAN att man behöver bli varken ”privat och personlig”, eller försöka gå på den s.k. ”personangreppslinjen”…..

   SÅ, personer som försöker sig på den ”linjen”, avslöjar egentligen sig själva som i princip varande DEMOKRATIMOTSTÅNDARE, eller i alla fall som varande demokratiundergrävare, vilket inte kan anses som särskilt bra ”egenskaper” att vara bärare av, i det ”demokratibyggnadsvilliga” samhället, som i alla fall SÄGER SIG vilja arbeta FÖR DEMOKRATI….

   D.s.

Clara

Posted: 8 december 2011 - 10:23 - Svar

I mina ögon är du den ende självständiga tänkaren i en samling som börjar uppträda alltmer som en sekt i sin blinda dyrkan av sin ” erlöser”
JC. Du behövs och du har om inte annat inspiirerat mig till att tänka själv och inte blint följa concencus varhelst den än uppträder!!!

Ett tips bara; visa skonsamhet gentemot allas vår bydåre

Clara

Posted: 8 december 2011 - 10:30 - Svar

Forts. följer:
Visa fördragsamhet gentemot allas vår JB och följ andras exempel; ignorera henne och låt svamla fritt i luften. “Skribenter” borde det vara under allas värdighet att bevärdiga med uppmärksamhet.

Josefina Bergfast

Posted: 8 december 2011 - 23:26 - Svar

Det slog mig nu att kanske faktiskt både Anonym och Clara är judinnor, som inbillar sig, eller på något vis upplever det som, att jag har uttalat någon form av ”kritisk ståndpunkt”, mot judar, när jag har talat om att Magnus A förmodligen drabbats av ”en släng av paranoid-antigoyim”, (eftersom ordet antisemitism vill användas mot människor utan någon som helst grund därför).

Kanske är både Magnus A, Anonym och Clara av judisk härkomst, och känner sig ”trampade på tårna”, (utan någon som helst orsak), och måste då ”rycka ut och attackera” någon som de ”tror” har kritiserat dem själva på något vis…?….

Tala om att kanske, eventuellt, vara drabbad av en ”släng av paranoid antigoyism”….?.

Det antagandet skulle ju kunna bevisa sig själv genom deras egna ”ageranden” och verbala angrepp,….och deras egna viljor till ”förolämpningar”, ”undergrävanden” och viljor att vilja ”kränka”…..personen, någon, som de då INBILLAR sig har sagt något ”kritiskt” mot ”judar”, dem själva…?.

Det är närmast tragiskt egentligen, när man tänker efter…..hur synd det är om judar….de måste verkligen ständigt vara på sin ”vakt” tydligen….det är verkligen synd om dem. Och emellanåt finns det kanske verkligen också verkliga s.k. antisemiter, alltså människor som verkligen hatar judendomen, och kanske därmed också judar, däribland en hel del muslimer kanske….

Men å andra sidan, så finns det nog också en hel del judar som också, i så fall, verkligen hatar muslimer och också islam.

Ja, judar och muslimer verkar verkligen vara varandras ”fiender” på flera olika plan…..tråkigt nog.

Det kan inte vara lätt för judar alla gånger, och det kan vara förståeligt om de emellanåt förlorar omdömet, och inte kan skilja på folk och folk, dvs. mellan vänner eller fiender….

Kanske betraktar de, för ”säkerhets skull”, verkligen alla goyer som ”potentiella fiender”? Tills motsatsen av dem själva kan anses vara ”bevisad”….? Det skulle man verkligen kanske kunna beskriva som ”paranoid antigoyism”, i så fall?……

De, som folk, kan inte ha det så lätt alla gånger. Den saken är klar.

joffe

Posted: 11 december 2011 - 09:27 - Svar

Julia Caesar för mig är en skribent som skickar raka puckar med gott ämnesval. Precis som i denna mycket intressanta artikel. JC är en ärlig journalist av gamla stammen som forskar och gör en rejäl analys av det hon skriver om. Vilket jobb det ligger bakom att komma med denna info ni just läst.

Vilka nu levande journalister ur vänsterskolan gör ens en ansats att gräva efter fakta och att vara sakliga i sitt skriveri? Det är en simpel fråga jag ställer.

JC skriver i stort sett som jag alltid tänkt om de år som gått under de 30 år jag valt att gå i landsflykt. Jag är inte ens svensk medborgare längre boroende på en hatsituation gällande svenska nutida politiker och de icke värdiga sin titel som journalister, icke analyserande okunniga PK skribenter. (Ulf Nisson är väl den ende som vågar säga bu! Tack för din ärlighet Ulf)!

Ytterligare en sak. Jag som 80åring kan för första gången, och på Cavatus kvalitativa blogg, förtälja att jag jobbat med svenskt etermedia i 20 år och sett de från journalisthögskolans vänsterutbildade påläggskalvar förändra hela SVTs producentkår. Detta allt från TV2starten 1969 där jag tekniskt hjälpte viljelösa vänsteramatörer. Jag jobbade i alla år i protest mot min egen ideologi.

Ni som kommenterar JC.s artiklar här ovan betänk vad ni skriver och surra inte omkring som i en förvildad bikupa med två drottningar. Jag nämner inga namn men vissa av er är löjeväckande surkart.
Dunkla tankar i ordbajs som sprids i hundratals ord i kommentarerna tar jag definivt avstånd ifrån. – Ni pratar och pratar och trampar vatten. Det gynnar ingen. Låt skribentens klara ord klinga och debattera det som originalskribenten framför punkt slut. Förstör inte Cavatus kvalitativa blogg med rent skitsnack! Fixa er egen blogg som förmodligen ingen vill läsa!

  Mossadknullerskan

  Posted: 14 december 2011 - 18:16 - Svar

  “josefina bergfast”
  du har varit koprkad nog att kommentera på “seriösa” bloggar och efter att ha kontaktad dom ( mohahahaha) vet jag och dom att du är en man : en djävla brottsling och urkundsförfalskare mao förutom en naziluder förståss
  för se, nån fitta
  går inte på JB att hitta

   Naymlap

   Posted: 16 december 2011 - 10:52 - Svar

   Skall detta vara svenska? Eller är det “svinska” för bildade PKiter?

   Josefina Bergfast

   Posted: 16 december 2011 - 19:10 - Svar

   Svar till Hmmmm-erskan..

   …”….-erskan”….? Som är en “han”?…..

   ….”förståss”…?

   Stackars människa….

   Någonting i mitt skrivande har upprört vederbörande skribent uppenbarligen. Jag uppmanar denne att i fortsättningen absolut inte läsa vad jag skriver, om jag skulle råka skriva någonting……

   Denna uppmaning gäller också Joffe, som skriver……”Ni som kommenterar JC.s artiklar här ovan betänk vad ni skriver och surra inte omkring som i en förvildad bikupa med två drottningar. Jag nämner inga namn men vissa av er är löjeväckande surkart.
   Dunkla tankar i ordbajs som sprids i hundratals ord i kommentarerna tar jag definivt avstånd ifrån. – Ni pratar och pratar och trampar vatten. Det gynnar ingen. Låt skribentens klara ord klinga och debattera det som originalskribenten framför punkt slut. Förstör inte Cavatus kvalitativa blogg med rent skitsnack! Fixa er egen blogg som förmodligen ingen vill läsa!”

   Det är med “konsensus” verkar verkligen uppstå varhelst människor samlar sig….och “toleransen, yttrandefriheten, “det demokratiska samtalet” och brytandet av åsikter, verkar vara en svår konst för de flesta människor….

   “Här tycker “vi” så här, och tycker “ni” inte som “vi”, så kan ni ta och sticka iväg…..

   Märkligt fenomen….och uppenbarligen mycket svårutrotat. Det märkliga är att så många människor säger sig vilja försvara “friheten, demokratin och yttrandefriheten”, och därför är kritiska till t ex islams utbredning, som ju då anses vara oförenlig med dessa “värden” som frihet, yttrandefrihet och demokrati, och som man alltså samtidigt själv har svårt att praktisera…..?

   När någon verkar tycka något “annat”, (än det som ska tyckas och anses, i vilket sammanhang det än gäller), då tåls det illa……och en del har mycket svårt för att klara av att undvika att gå till personangrepp…..

   Det är onekligen mycket märkligt….

   M.v.h. “Tant Josefina”

zootsuit

Posted: 11 december 2011 - 11:43 - Svar

Jag tror Reinfeldt lider av “Narcissistisk personlighetsstörning”

Individen uppvisar ett ihärdigt mönster av grandiositet (i fantasi eller beteende), behov av beundran, brist på empati, börjar i det unga vuxenlivet och finns i varierande samband indikerat av fem (eller fler) av följande:

1.) Har en grandios självbild (till exempel överdriver framsteg och talanger, förväntar sig att bli betraktad som överlägsen utan lämpliga meriter).
2.) Är besatt av fantasier om obegränsad framgång, makt, briljans, skönhet, eller perfekt kärlek.
3.) Tror att han eller hon är “speciell” och unik och bara kan bli förstådd av, eller bara borde umgås med, andra speciella eller högstatuspersoner (eller -institutioner).
4.) Kräver stor beundran.
5.) Har oresonliga förväntningar på speciella förmåner eller omedelbar respons på hans eller hennes förväntningar.
6.) Är interpersonellt exploativ, det vill säga utnyttjar andra för att uppnå sina egna mål.
7.) Brist på empati; är ovillig att känna igen eller identifiera sig med andras känslor och behov.
8.) Är ofta avundsjuk på andra eller tror att andra är avundsjuka på honom eller henne.
9.) Uppvisar arrogans, hotfulla beteenden eller attityder.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Narcissistisk_personlighetsst%C3%B6rning

  Josefina Bergfast

  Posted: 11 december 2011 - 18:03 - Svar

  Det skulle kanske kunna vara kännetecknande för en och annan stackars jude, eller självhatande jude`, som anses ha ett tungt och allvarsamt, samt ansvarsfullt uppdrag inför övriga mänskligheten? Den “mänsklighet” som knappt, i jämförelse med juden, nästan inte kan beskrivas vara människor med egna existensberättiganden. Så som den högt uppskattade rabbinen i Jerusalem uttalade när han menade att icke-judar i princip är skapade som tjänare till judar, och “som i princip varande djur i människogestalt”, för att judar själva skall slippa att betjänas av “djur i djurgestalt”? Därmed har också dessa icke-judar, dvs. “djur i människogestalt”, också en mening och en uppgift och också möjligheter till längre liv, i sin tjänar och slav-roll för att stödja och ödmjukt betjäna och frambringa det judiska folkets liv till fullbordande, som är vad deras gud kallar och förmanar, tuktar och danar dem till att fullborda, till glädje för hela jorden.

  Ja, kanske är det så det är?

  Vem vet med säkerhet hur det verkligen, eller egentligen, är?

  Något folk kanske behöver inta den “ledningen” på jorden, så varför inte lika gärna det judiska folket?

   Josefina Bergfast

   Posted: 12 december 2011 - 08:38 - Svar

   O.T.

   Kanske det finns en alldeles medveten “vilja” att verkligen “för-djuriga” människor?

   Genom det, så stiger i sin tur kanske möjligheterna att kunna påverka genom yttre stimulering av olika slag, massmediala budskap t ex, eller droger av olika slag? Då ökar kanske många människors “främlingskapskänslor för sig själva som människor”? När dessa “djuriska identifieringar”, och existentiella ”o-kultiveringar” pågår, förlorar kanske människor sin mänskliga ”kallelse”?

   Det är kanske den “krassa” människosynen”, (den materialistiska människosynen?), som ligger bakom, som ideligen skall bekräftas genom de medvetna text-, ord- och bildmanipulationer i det offentliga rummet, där det kanske är meningen att människor alltmer ska förlorar sina “mänskliga identiteter”? Och kanske istället bli alltmer ”som djur”?

   I stället för att vara och bli det som människan är, en “kulturvarelse”, som “ständigt arbetar på sin ”befrielse”(”frälsning”)? Som Paulus skriver i NT, en som ”ständigt arbetar på sin frälsning” och på sitt “helande”(”helgande”), där tanke, ord och handling kan befinna sig i “harmoni”, så att man inte ”säger en sak, och gör en annan”?

   Att inte kultivera ett existentiellt ”tillstånd” till ”det som lyfter och befriar det mänskliga i människan”, degenererar henne i stället, (”där konsten slutar tar våldet vid”?), till ett existentiellt ”tillstånd” som ”sänker det mänskliga i människan”, eller t.o.m. kanske helt ”tillintetgör” den mänskliga identiteten och självmedvetandet om ”vem människan är”, som varelse, och hur hon just skiljer sig från ”de övriga djuren”?

   Det är märkligt egentligen hur det överallt i hela det offentliga och massmediala rummet, även inom skolan, får debatteras och talas fritt om “de privata och intima relationerna”, på ett gränsöverskridande och därmed kränkande vis.

   Ja, de privata, intima och familjära relationerna, de “äktenskapliga” relationerna, där ”jaget”, och ”duet” kultiveras, som tillsammans bildar det ”vi” som kräver intimitet, förtrolighet, respekt, tillit och ömsinthet, beskrivs idag, överallt och i alla sammanhang som att det är relationer som endast handlar om att endast “ha sex”, och att äktenskapet också som institution är ”förlegad” och ”gammaldags” och egentligen inte hör hemma i det ”moderna”.

   Det är “djur”, som “har sex”.

   Människan är en ”kulturskapande varelse”, som med nödvändighet behöver kultivera stabila, tillitsfulla och långvariga relationer där hon odlar ”det privata rummets sfär”, som är till för de intima relationernas beskydd, och där en respekt för ”äktenskapet” kultiveras. Detta också för att barnen skall kunna skyddas tillräckligt länge, under sin långa uppväxtperiod, där de flesta färdigheterna hos människan ju måste läras in, odlas och kultiveras, så att barnens chanser att bli trygga, harmoniska och socialt välfungerande människor kan öka.

   När det i det “samhälleliga” och det ”offentliga” rummet tillåts att det privata, ”äktenskapliga” rummets sfär får kränkas, genom att det visas en respektlöshet för detta rums ”integritet” och behov just av att få vara ”det privata rummet”, så undergräver man den mänskliga ”basföreningen” i samhället. Detta kan i sin tur medföra negativa konsekvenser, (och gör det också ofta, om man tar del av statistik), för många familjer, och i förlängningen för många barn.

   Men det är kanske de negativa konsekvenserna man vill åt?

   Vem vet….

HH

Posted: 11 september 2012 - 13:23 - Svar

Varje gång jag hör Sveriges nationalhymn får jag en obetvinglig lust att invadera riksdagshuset!

Leave a Comment