20
jan
Seneste opdatering: 20/1-12 kl. 1520
17 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

De senaste dagarna har Berlinbiennalen genom den tjeckiske konstnären Martin Zet drabbats av en massiv kritikvåg. Hans konstprojekt för biennalen är samla in 60 000 eller så många som möjligt av Thilo Sarrazins beramade bok Deutschland schafft sich ab, 2010 (German does away with itself). Boken som är kritisk mot det mångkulturella Tyskland och som betraktas som främlingsfientlig har åstadkommit en upphetsad debatt. Nu vill Zet motarbeta främlingsfientligheten genom att på olika platser samla in exemplar som sedan skall förstöras. Detta har föranlett starka reaktioner från medierna i Tyskland och associationen till nazisternas bokbål har framförts.Lars Vilks og „DEUTSCHLAND SCHAFFT ES AB“ – BUCHSAMMELAKTION

En farisæer er som bekendt en dogmatisk, bogstavtro hykler, og det er tankevækkende at der er så mange kunstnere at finde i den afdeling. Jeg kan ikke tage det som symptom på andet, end at der er alt, alt for mange kunstnere, som burde kunne gøre nytte steder, hvor deres begrænsede evner kom mere til deres ret. At indsamle bøger og destruere dem, er måske ikke den allersmarteste demonstration fra netop kunstens side. Tanker ved læsning af Henryk Broders interview med Thilo Sarrazin: Sarrazin pisker fariseerne til raseri.

Rekordudflytning fra Malmø

Svenskar flyttar från Malmö och antalet som flyttar ökar för varje år sedan 2009. Den huvudsakliga orsaken till detta tros vara otryggheten och kriminaliteten. Malmö är med andra ord en stad där svenskar ersätts med invandrare eftersom Malmös befolkning ökar och beräknas ha 400.000 invånare om 20 år. En ökning med 5000 invånare per år.Rekordstor flyttström från Malmö side 2. Se også Så nemt er det at købe skydevåben i Malmø.

Det er 11 år siden Malmø Kommune lavede en stor, grundig undersøgelse af, hvorfor folk flytter: Malmöbor flyttar bort från invandrarna, Så tycker utflyttarna om invandrare. Dengang flyttede 3.600 husholdninger om året, hvor mange personer det så var. Det var næppe 18.000.
Ormarna vid Moder Sveas barm

Af Kenneth Sandberg

I Sydsvenskan publiceras Per Svenssons recension av vänsteristen Magnus Lintons Under pälsen på extremismen .Boken presenteras som en resa i Ungern, Holland och Norge. Det är dock uppenbart att dess syfte och udd är riktad mot den folkliga opinion som protesterar mot massinvandringspolitiken i Sverige.

Symbiosen Svensson/Linton personifierar den orm vid Moder Sveas barm som är på väg att helt ödelägga tidigare generationers uppoffringar för att skapa ett välfärdssamhälle och en fredlig plats på jorden för sig och sina efterkommande.

Från sina redaktioner, inbäddade i en Godhetsbubbla, framställer de kartor som har ytterst lite med verkligheten att göra. Det närmaste realiteter som Linton kommer i sin bok är de fakta som han väljer för att raljerande beskriva de tre koderna i högerextremisternas hjärnkontor; “1) Parasiter (romerna) suger vårt blod. 2) Sluga Ockupanter (muslimerna) tar makten i vårt samhälle. 3) Förrädare (PK-journalisterna, multikultiakademikerna, vänsteraktivisterna, de fega politikerna) ljuger för folket och förföljer sanningssägarna”.

Svensson/Linton är helt oförmögna/ovilliga att förstå vad de senaste decenniernas massinvandring till Sverige innebär och därmed varför det finns en opinion mot den fatala politiken. Detta trots att det formulerats ett antal mycket uttömmande och faktabaserade böcker och avhandlingar i frågan. Kostnaderna och konsekvenserna på olika områden är så omfattande att redovisningarna idag fyller hyllmetrar. Samtidigt som redan några tiotal punkter i sig kan räcka för att beskriva hur vettlös den bedrivna politiken är.

Så reflekterar helt befogat gemene man över bland annat:

 Att de miljarder kronor/år som invandringen kostar svenska skattebetalare netto, istället borde gå till att upprätthålla sjukvård, äldreomsorg, skola eller fungerande infrastruktur, etc etc.
 Att den stora gruppen svenska fattigpensionärer borde få åtminstone lika mycket som den nyanlända analfabet från Somalia (uppgivande sig vara 65+ men som i avsaknad av identitetshandlingar icke sällan är närmre 45 år) som lyfter drygt 11000 kr/mån skattefritt – plus särskilt bidrag för många av sina utgifter.
 Att de ”företagsamma kulturberikare” som ägnar sig åt väpnat krig på gator och torg i sin – dessbättre oftast självsanerande – aktivitet för att värna om monopolet i den kriminella verksamheten, inte bara kostar rättsväsendet astronomiska summor och ianspråktar större delen av Polisens resurser, utan också innebär en fara för oskyldiga svenskar som råkar befinna sig på plats.
 Att alltfler föräldrar fruktar för sina pojkar och flickors säkerhet när de vistas utanför hemmets väggar. Vilket inte betyder att de många vuxna som allt oftare råkar ut för rån och våldtäktsöverfall själva känner sig tryggare.
 Att svenskar diskrimineras, inte längre räknas som folkgrupp (och därför heller inte kan anses utsatta för etniska hatbrott) och i accelererande takt fråntas alla de kulturaktiviteter och traditioner som förnöjt och fostrat generationer av barn till goda och kristna samhällsmedborgare.

Ovanstående axplock av realiteter står som synes helt utanför Svensson/Lintons begreppsvärld. Vi som genom uppoffring av egen välfärd och bekvämlighet försöker hejda det pågående vansinnet har naturligtvis ingen anledning att be våra förfäder om ursäkt. Ändå känns det ibland som att man var dem det skyldig. På samma sätt gällande våra efterkommande. Såväl våra egna blodsband som de barn och barnbarn vars föräldrar nu omvandlar ett förhållandevis välfungerande svenskt Folkhem till en nation i kaos.
Kenneth Sandberg


2012-01-19

Om Kenneth Sandberg:

Bert Kenneth Sandberg, född 15 juli 1945, politiker och opinionsbildare, bosatt i Kävlinge. Fil.lic. i sociologi vid Lunds universitet.

Kenneth Sandberg var tidigare anställd som byrådirektör vid Statens Invandrarverk i Malmö och tjänstgjorde där vid mottagningsenheten. Sedan det under våren 1997 blivit känt på arbetsplatsen att Sandberg var aktiv inom Folkviljan och Massinvandringen uttalade verkets generaldirektör Lena Häll Eriksson i maj samma år att det är olämpligt att en person med Sandbergs åsikter handlägger asylutredningar. Sandberg sades upp från sin anställning med hänvisning till samarbetsproblem och företräddes först inför Arbetsdomstolen av förbundet Jusek, i vilket Sandberg var medlem. År 1998 drog Jusek emellertid tillbaka sin talan inför domstolen av politiska skäl hänförliga till Sandberg. Sandberg kom dock senare att vinna målet mot Invandrarverket och tilldömdes skadestånd.

Kenneth Sandberg søgte i 2002 asyl i Danmark.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Varmt Konservativ (kr)

Posted: 20 januar 2012 - 10:53 - Svar

Jag “kan inte kommentera specifika fall”, men det har blivit alltmer uppenbart att den islamistiska terrorn och aggressionen mot väst får ett strategiskt understöd av västs “egen” extremvänster. Den vanligaste och långsiktigt effektivaste metoden har varit att bedriva psykologiskt anfallskrig genom att kommunister som kallar sig journalister skruvar vår bild av verkligheten och knyter ett starkt nät som hindrar oss från att tala öppet om hotet. Ofta ges den psykologiska krigföringen sin legitimitet genom att man citerar andra kommunister som har iklätt sig roller av oberoende opinionsbildare, forskare, experter, präster, statstjänstemän, kulturarbetare m.m., m.m.

Det handlar alltså inte om åsikter och begreppsvärldar, utan bara om verbalt våld och förberedelser för fysiskt våld.

Thomas Nydahl

Posted: 20 januar 2012 - 13:14 - Svar

I SVT gjorde Niklas Orrenius stort nummer av att 9.000 människor om året flyttar till Malmö. Han sa förstås inte ett ord om vem det är som kommer till staden. Han arbetar ju för propagandaministeriet på Sydsvenskan och där säger man aldrig vem som t.ex. trakasserar stadens judar – det ordet – “m-ordet” är förbjudet både på tidningens redaktion och utanför när anställda uttalar sig. Per Svenssons diktat innebär att eufemismerna, “kallt huvud och varmt hjärta” (hans egna ord) ska vara ledmotiv för allt som detta ministerium gör, säger och skriver.

Nu läser jag här att 18.000 lämnade Malmö förra året. När jag och min familj lämnade vår födelsestad Malmö 1982 var det inte lika många. Men så hade inte heller islamiseringsprocessen av staden riktigt påbörjats. När den nu står i full blom finns det en kategori som väljer Malmö därför att staden “kunde ha varit vilken som helst i Irak” (som en tv-intervjuad slöjbärande kvinna formulerade det, och en annan – ni anar vilken – som för alltid lämnar staden.
Det gör ont, inte minst för en gammal Malmöpåg.

Eller för att härma ett mycket gammalt ordspråk som jag först hört i judiska sammanhang: “Man kan jaga en människa ut ur Malmö, men man kan aldrig jaga ut Malmö ur hans hjärta.” Så är det.

Malmö finns också i oss som föddes där och som gjorde staden till det den en gång var. Vi har sannerligen inte bidragit till att rasera den. Det har den politiska klassen gjort i intimt samarbete med bland annat propandisterna i Sydsvenskanhuset.

Nils

Posted: 20 januar 2012 - 13:45 - Svar

Deutschland schafft ihn ab bliver næste.

Vilks konstaterer tørt på sin blog: “Man får nog säga att konstprojektet inte tillhör de mest lyckade,”

Skjoldungen

Posted: 20 januar 2012 - 14:24 - Svar

Må jeg ydmygt forslå d’herrer Abschaffere at afholde ceremonien på Opernplatz, Berlin – for at blive i traditionen

Jonny

Posted: 20 januar 2012 - 14:47 - Svar

“Mångfaldsfariséerna” tycker alla likadant. De lever sina liv i en ekokammare. Här är ännu en röst i kören:


Hade radikalhögern gått och blivit sionister? Sen började jag läsa och då förstod jag plötsligt: bosättarpolitiken, bombningarna utav Gazaremsan och den alltmera hätska tonen inom landet. Radikalhögern hade omfamnat Israel för att de förtrycker muslimer.

I dag är allt det där historia. Att Sverigedemokraterna och Danskt Folkeparti gillar Israel vet alla och det fungerar i dag som ett klockrent exempel på radikalhögerns förmåga att ömsa skinn. Eller för att uttrycka det lite mera spetsigt: att passa in i det politiska klimatet. För som statsvetarprofessorn David Art har påpekat har högerradikala partier spelat en betydande roll i Europa ända sedan masspolitikens födelse.

Eller för att tala med Thomas Hylland Eriksen: de bör inte betraktas som en normal patologi, utan en patologisk normalitet. Ur detta perspektiv är det åren mellan 1950 och 1980 som är ett undantag, en tid i princip fri från högerradikalism i den institutionaliserade politiken. Snarare är det dagens situation som är normaltillståndet och det tycks som om högerradikalismen är något vi får dras med. I alla fall så länge som vi har ekonomiska kriser och höga arbetslöshetssiffror.

Det är utifrån denna, tämligen keynsianska insikt som Magnus Linton har skrivit reportageboken De hatade. Ett tunt litet häfte, skrivet under några månader, och en första del i Atlas serie Krisen i Europa. Det är en fin liten bok, och även om jag hade önskat en lite tyngre research så känns den märkligt sammanhållen. Linton är en oortodox tänkare som rör sig panterlikt mellan teorier, hela tiden med ena tassen i myllan. Han undersöker romernas situation i Jobbiks Ungern, muslimernas i Geert Wilders Holland och ”kulturmarxisternas” i Breiviks Norge. Och hela tiden vibrerar reportaget av den underliggande frågan: varför ser ingen att den ekonomiska och den politiska krisen hänger samman?

I ett av bokens allra intressantaste avsnitt för Linton en diskussion kring begreppet ”mångkultur”. Här testar han en rad olika ståndpunkter men kommer i slutändan fram till, tillsammans med Hylland Eriksen, att ordet ”mångkultur” skymmer sikten. För i slutändan handlar det ju inte om att få en massa kulturer att leva bredvid varandra, utan tillsammans, genom en konstant förhandling. Och därför är det bättre att använda ordet ”mångfald”. Det låser inte in människor i deras kulturer utan låter dem vara den mix de önskar. Att både tillhöra och vara utanför.

Samtidigt pekar Linton på faran med talet om ”mångkulturens misslyckande” – något som även moderata politiker som Angela Merkel talat om. För detta leder i slutändan raka vägen mot en rad livsfarliga förbud: mot slöjor, mot minareter och mot ”tiggeri”. Förbud som drabbar religionsfriheten och inskränker demokratin. Dessa lagar är redan en realitet i dagens Europa.

Men samtidigt som radikalhögerns tal om ”mångkultur” och ”det romska problemet” är livsfarligt får vi inte avfärda det rakt av. För som den slovenska filosofen Slavoj Zizek har påpekat är de högerradikala krafterna bra på att adressera reella problem.
(…)
Ett annat exempel som Linton diskuterar ingående är romernas situation i Ungern. För visst finns det ett problem med arbetslöshet som går i arv och hela byar som sjunkit ner i en bottenlös fattigdom. Kruxet är att det inte stavas etnicitet och kultur, utan rasism och klass.

h t t p://www.unt.se/kultur/litteratur/i-krisens-europa-1635133.aspx

BeCool

Posted: 20 januar 2012 - 14:58 - Svar

“RAPkunstner” opfordrer til drab

I DK går “kunstnerne” et skridt videre her opfordrer den psykoinfantile ordvrænger med meglomaniske
politisk korrekte attityder (som man kan fodre svin med på Nørrebro) til at nogen vil dræbe (KILL – KILL –
KILL) Pia Kærsgaard og Morten Messersmith! Kidd lider af samme psykiske sygdom som Anders Breivik!

Bjovulf

Posted: 20 januar 2012 - 15:46 - Svar

Ja, så er den gal igen-igen med muslimlefleriet ;-(

Hvis Fields’ indfører dette, så sætter jeg – og sikkert mange andre med mig –
aldrig mine ben der igen. Det er nok nøjagtigt denne dybt naive følgagtighed
og leflen for de mest ekstreme muslimers evindelige og vanvittige særkrav
og evigt provokerende opførsel, der har ført til de enorme problemer, man fx. har
masser af med dem ovre i Storbritanien, hvor 30-40 % af dem ønsker sharialove
indført – eller at de i hvert fald skal gælde, hvor der er muslimer involveret – , og at
en stor del af de unge muslimer – selv blandt de veluddannede! – sympatiserer med
Al Qaeda, Bin Laden & Hamas mv. , og hvor man nu mener sig beretiget til at true
folk, som vover at kritisere islam eller Muhammed i den oftentlige debat, sådan
som vi netop så det for et par dage siden.

http://www.bt.dk/danmark/fields-vil-overveje-at-lave-bederum

Klar til at give plads til troende muslimer
Fields vil overveje at lave bederum

I sin blog på bt.dk er det faldet Naser Khader for brystet, at han så nogle troende muslimer bede midt
i Fields. Nu åbner shopping-centerets ledelse op for at indrette et bederum, hvis der er behov for det. [!!!!!]

– Vi har ikke selv hørt om, at muslimer benytter vores shoppingområde til at bede i. Men skulle vi få henvendelser om det, så er vi villige til at se på, om vi skal åbne et særligt område, hvor troende muslimer kan bede, siger Center Manager Lotte Eiskjær Andersen.

Hun har forståelse for Naser Khaders indlæg, hvor han er blevet stødt over, at se nogle muslimer aktivt praktisere deres religion i fuld offentlighed i det store shopping-center. [ !!!!! – tja, så varer det nok ikke
ret længe inden vi har franske & græske tilstande med muslimske bedeanfald midt på vore gader
og pladser. Og det er endda fuldt bevidst for at provokere, at de gør det – opgejlet af deres bindegale
imamer mv., som nogle uvidende og letsindige politikere har haft så travlt med at lukke ind i Danmark
uden at stille de mindste krav til dem ].

http://blogs.bt.dk/verdenifoelgekhader/2012/01/19/ga-hjem-og-bed-bon-i -shopingcenter-nej-tak/

For et par dage siden havde jeg et ærinde i det københavnske shoppingcenter, Fields. Da jeg kommer gående midt på pladsen på vej hen til rulletrapperne, ser jeg to unge muslimske mænd, der er i gang med at bede. De har fundet hver deres avis, som de har spredt ud på jorden og bruger som bedetæppe.

Det provokerede mig. Det er ikke, fordi jeg er religionsforskrækket. Jeg har flere i min omgangskreds, der er meget religiøse, og som beder fem gange i døgnet – hjemme! Og det, synes jeg, er helt fint. Det er ikke min sag at blande mig i den slags. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke over, om ikke man kan være mindre demonstrativ i udøvelsen af sin religion?

For et par dage siden havde jeg et ærinde i det københavnske shoppingcenter, Fields. Da jeg kommer gående midt på pladsen på vej hen til rulletrapperne, ser jeg to unge muslimske mænd, der er i gang med at bede. De har fundet hver deres avis, som de har spredt ud på jorden og bruger som bedetæppe.

Det provokerede mig. Det er ikke, fordi jeg er religionsforskrækket. Jeg har flere i min omgangskreds, der er meget religiøse, og som beder fem gange i døgnet – hjemme! Og det, synes jeg, er helt fint. Det er ikke min sag at blande mig i den slags. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke over, om ikke man kan være mindre demonstrativ i udøvelsen af sin religion? [ Åbenbart ikke, når man er muslim med stort M – så gælder
det tilsyneladende om at provokere og markere sig overalt, hvor man bevæger sig hen ]

  Peer Pedersen

  Posted: 20 januar 2012 - 18:03 - Svar

  Provokativt att offentligt manifestera Islam på detta sätt.
  Man kan jo hoppas att det i tidningen fanns någon fet annons för grisfötter, om inget så för ett pauvert hopp om någon sorts nemesis.

Bjovulf

Posted: 20 januar 2012 - 17:28 - Svar

Fra den muntre afdeling 😉

Nu skal vi sikkert snart høre på, at knive er en naturlig del
af den islamiske påklædning i Pakistan, og at vi virkelig også
må til at lære at vise hensyn og tolerance over for denne type
“kultuberigelse” i Danmark.

http://www.bt.dk/krimi/kamal-qureshi-snuppet-med-kniv-i-lufthavnen

Sigtet for overtrædelse af våbenloven
Kamal Qureshi snuppet med kniv i lufthavnen

Af LINE FRANDSEN – Fredag den 20. januar 2012, 15:40

Tidligere folketingsmedlem Kamal Qureshi er blevet sigtet for overtrædelse af knivloven, efter han blev snuppet i lufthavnen med en lommekniv i håndbagagen.

  Peer Pedersen

  Posted: 20 januar 2012 - 18:07 - Svar

  Ha ha nu får “Kamelen” på pukkelen…

Bjovulf

Posted: 20 januar 2012 - 22:08 - Svar

Utroligt – only in Sweden.

http://ekstrabladet.dk/112/article1694843.ece

Frikendt for at ville dræbe Muhammedtegner
Tre mænd er ved en domstol i Göteborg frikendt for drabsplaner mod tegneren Lars Vilks.

16:11, 20. jan 2012 | Ritzau /112

Tre mænd, der var sigtet for at have planlagt drab på den svenske tegner Lars Vilks, blev fredag frifundet i byretten i Göteborg.

Ifølge anklagemyndigheden ville de tre mænd dræbe Lars Vilks i forbindelse med en kunstudstilling i september sidste år.

Motivet skulle være kunstnerens omstridte tegninger af profeten Muhammed, som blev bragt i flere svenske aviser i august 2007. Her blev profeten skildret som en hund.

De tre sigtede bar lommeknive, da de blev anholdt, og der var mistanke om, at de ville stikke kunstneren ned i Röde Stens kunsthal.

….

  Robin Shadowes

  Posted: 21 januar 2012 - 04:21 - Svar

  Det svenska etablissemanget vill verkligen se Vilks död. Dom tror nog att kritiken mot islam och invandring kommer dö ut med honom.

  PK

  Posted: 21 januar 2012 - 12:56 - Svar

  Bjovulf; den svenske stat vil noget så gerne give berigere en chance til.
  Lars Vilks er bare en svensker, som staten mener ikke bør være i Sverige.
  Lars Vilks er noget så sjældent en kunstner, der advarer mod islam.

ytto

Posted: 20 januar 2012 - 22:50 - Svar

Svenskene-dette passive folk-ingen selvfølelseagerer som myndigheten vil, bare forrakt en dem tildelt

strangeThingsHappening

Posted: 22 januar 2012 - 13:22 - Svar

Sorry lidt off topic: Jeg så håndbold forleden, og syntes at jeg så det islamiske symbol på svenskernes trøjer, men dette er åbenbart Svenska Spels logo:

http://www.seeklogo.com/svenska-spel-logo-134418.html

Det er helt vildt underligt, så hvornår mon korset ryger væk fra de nordiske flag og bliver erstattet af halvmånen og stjernen? (vi skifter åbenbart kristendommen ud med månereligion/babylon!).

  Bjovulf

  Posted: 23 januar 2012 - 07:28 - Svar

  Det er sandelig ikke nemt at gøre Sveriges “kulturberigere” tilpas 😉

  http://gamingzion.com/gamblingnews/swedish-muslim-youth-furious-after- svenska-spel-donates-millions-2088

  Swedish Muslim Youth Furious After Svenska Spel Donates Millions

  Written by Nick M. on 2011-05-31 at 23:09

  ‘Young Muslims in Sweden’ is furious after the Swedish gambling monopoly Svenska Spel insulted the Islamic youth organization by trying to give it millions of euros. The president of the organization, Muhammad Harraki, rejected the money as haram (forbidden) under Islamic Sharia Laws.

  Muhammad Harraki angrily spoke about the lack of respect [!!!!!] shown to Islam by both Svenska Spel and the National Board for Youth Affairs. Mr. Harraki, is demanding [!!!!!] that Sweden should include a full time Islamic advisor [!!!!!!] to be employed at both Svenska Spel and the National Board of Youth Affairs to prevent such insulting gestures [!!!!!] from taking place again.

  The Young Muslims in Sweden organization is also demanding to be reimbursed [!!!!!] by the Swedish government [!!!!!] with the new ‘gift’ money coming from ‘clean’ sources. [!!!!!] The youth organization is also demanding an additional one million extra euros in funding for tolerance classes [!!!!!] and workshops on Islam [!!!!!] for Swedish National Board for Youth Affairs employees.

Leave a Comment