10
mar
Seneste opdatering: 11/3-12 kl. 0518
88 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Laboratoriechefen såg sig nöjt omkring. Laboratoriet glänste rent och nystädat. Då och då kom doftstråk av desinfektionsmedel svävande och kittlade i näsan, men de drog snabbt förbi. Ytorna av rostfritt stål sken lika blanka som i vilken obduktionssal eller modernt villakök som helst. Det var så här han ville ha det: kliniskt rent in i minsta lilla hörn, inga tröttsamma mänskliga detaljer. Detta var den optimala inramningen till de tankar och visioner som avlöste varandra under hans hjässa. När han erövrade befattningen som Laboratoriechef för snart sex år sedan fick han en exklusiv möjlighet att förverkliga idéer som han länge hade burit på. Ända sedan tonåren faktiskt.

Resultaten hittills överträffade hans förväntningar. På mindre än sex år hade han lyckats förändra Laboratoriets verksamhetsinriktning väsentligt. Den handlade inte längre om några egentliga undersökningar utan om att utveckla en ny specialitet: att fatta beslut med så lite verklighetsunderlag som möjligt. Han sålde gärna Laboratoriets dödsbringande produkter till oljestinna diktaturer bara det skänkte Laboratoriet och honom själv så mycket klirr i kassan som möjligt. Olja var hårdvaluta, det gick inte att komma ifrån. Det centrala för honom var den oemotståndliga känslan av makt och revansch. Känslan var så laddad med nästan erotisk vällust att han kände håret resa sig i nacken när han blundade och lät sig fångas av den.
Som en konsekvens av hans maktlystnad hade människorna successivt drabbats av en alltmer utbredd och gnagande känsla av ovisshet och otrygghet. Den hade gradvis smugit sig på när de förstod att ingenting var säkert längre. Opinionsmätningarna visade en tydlig tendens: människornas framtidstro var borta, det var som om den aldrig hade existerat. Det de trodde att de visste och alltid hade vetat var plötsligt lika ogiltigt som en utgången bussbiljett.

Detta allmänna tillstånd av osäkerhet passade hans syften perfekt. Osäkra människor är lättledda människor. Det fanns en tid – det var alls inte länge sedan – då han trodde att det gick att väcka den sovande människan och att det rentav var hans sak att göra det. Men hans år som Laboratoriechef hade vridit hans perspektiv. Numera insåg han att sovhjärnor är betydligt lättare att styra än människor som tänker självständigt. Det passade honom. Han ville inte ha någon opposition. Människorna skulle inte inbilla sig att de fick tycka vad de ville. Deras roll var att genomföra Laboratoriets, det vill säga hans vilja och inget annat. Han hade sett till att ge dem några hundralappar mer i plånboken varje månad. Han skrockade belåtet när han tänkte att det är förunderligt vad pengar kan åstadkomma hos människor som inte tänker längre än till fredagsmyset.

***
Människornas lätthanterlighet var inte enbart hans förtjänst. I själva verket hade hans företrädare på chefsposten under flera decennier krattat manegen åt honom genom att hjärntvätta människorna och förleda dem in i beroendeframkallande trygghetsnarkomani. Med sitt outtröttliga propagerande av de rätta åsikterna hade de gjort människorna så mentalt handikappade att de nu hyste blind tilltro till Laboratoriets överordnade avsikter och rättigheter. Resultatet av den långvariga hjärntvätten var en enögdhet, underkastelse och vilja till likriktning som var ett drömmaterial att arbeta med. Han var sina företrädare stort tack skyldig, men det kunde han naturligtvis inte visa öppet.

Utan större knot hade människorna accepterat Laboratoriets fullskaliga avlyssning av all telefon- och datatrafik. Det gick inte längre att undanhålla Laboratoriets ögon och öron någon form av mänsklig kommunikation. Varje ord av såväl passion som vrede passerade riskdetektionsfiltren på Laboratoriets avlyssningsenhet. Åtgärden var framför allt riktad mot en marginell grupp oppositionella som allmänt kallades ”hatarna”. Eftersom de tänkte fritt utgjorde de ett allvarligt hot mot Laboratoriets säkerhet.

Utåt pläderade han för att Laboratoriet skulle präglas av öppenhet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Men inte ens han själv trodde på vad han sa. Sina egentliga mål yppade han inte. Visserligen var människornas förmåga till självständigt tänkande numera nästan utplånad, men man kunde aldrig veta om det dolde sig rebelliska sinnelag och fler hatare i folkdjupet. Alla uttryck för kritisk reflexion och bristande lojalitet skulle elimineras så snart som de kom till Laboratoriets kännedom. Målsättningen underlättades betydligt av att den med hull och hår hade anammats av en enig journalistkår. Informellt fungerade journalisterna också som angivare av medborgare som visade symtom på att tänka själva.
***

Hans plan var att ta stegen lite pö om pö för att inte utmana slumrande upprorsungar. Ett av hans främsta mål, det behjärtansvärda utbytet av ursprungsbefolkningen mot stora och snabbt växande populationer från tredje världen, hade hittills gått strålande. Den spänning som han ville ha nådde nu för varje dag nya nivåer med skottlossning på öppen gata, mord, våldtäkter, rån och bedrägerier. Det var bara ett litet fåtal hatare som knorrade. 94 procent av befolkningen fann sig utan protester och krävde mer av samma politik. Många tackade honom och sa att hans strävan att eliminera dem hade gett deras liv en ny mening. De kände sig obeskrivligt lyckliga och berikade av utplåningen av sig själva och sina efterkommande.

I så gott som samtliga delar av landet minskade nu ursprungsbefolkningen kraftigt, medan andelen inflyttare från allehanda länder och kulturer på andra sidan jordklotet ökade i motsvarande grad. Han såg det som en storartad framgång. Med lite ytterligare löd i utväxlingen skulle den inhemska befolkningen kunna vara i minoritet redan omkring år 2050.

Ett problem var förstås hur inflyttarna skulle försörjas. Det förekom att han fick besvärande frågor om den saken. Men det var en senare fråga som han var fast besluten att skjuta framför sig tills alla reserver som ursprungsbefolkningen hade arbetat ihop var tömda. Den dagen skulle han befinna sig långt härifrån. Han hade redan nu säkrat reträttvägar eftersom han anade att uppbrottet kunde bli aktuellt med mycket kort varsel.

***
Ett särskilt innovativt inslag i befolkningsutbytet var importen av outbildad arbetskraft som landet absolut inte behövde men som genererade en aldrig sinande ström av chokladaskar, whiskylådor och blombuketter till honom från hans vänner bland arbetsgivarna. De ville naturligtvis uttrycka sin tacksamhet för att de nu kunde få arbetskraft utan rättigheter för rena reapriset och därmed behändigt öka sina vinstmarginaler.

En annan formidabel succé var den import av skäggprydda män från underutvecklade länder som Laboratoriets propagandaenhet framgångsrikt hade proklamerat som alla medborgares ansvar. Dessa kostbara män var i åtskilliga fall familjefäder i sina hembyar och ökade kraftigt i antal för varje år i takt med att ryktet om Laboratoriets oerhörda enfald och naivitet spred sig över världen. Det var den sortens öppenhet som Laboratoriechefen var stolt över. Genom att de vuxna männen gick under benämningen ”ensamkommande barn” hade de väckt störtfloder av oförlöst ömhet och moderskänslor hos Laboratoriets kvinnliga personal i 35 – 55-årsåldern. Strömmen av gåvor i form av gosedjur, hemstickade små tossor och kläder i storlek 60 -134 centilong till de utsatta barnen ville aldrig ta slut.

Nästa steg var att genom en ny lag konfiskera ett rum i alla bostäder och tvinga medborgarna att inhysa minst en skäggig ung man som på alla sätt skulle dela familjens vanliga liv, utom arbetet och intjänandet av pengar. Som en liten uppmuntran skulle Laboratoriet tillhandahålla ett startpaket till varje familj, bestående av bönemattor, vattenpipor och halalkött.

***
När han hade kommit så långt i sina tankar hörde Laboratoriechefen plötsligt ett svagt snörvlande ljud någonstans ifrån. Han vässade öronen. Det skulle inte finnas några människor i Laboratoriet nu. Det var sen lördagskväll, han hade bara tagit vägen förbi för att få tänka i fred en stund. Han sökte sig bortåt korridoren i snörvlandets riktning. Synen som mötte honom fyllde honom med djupt obehag. Ihopkrupen på golvet i ett hörn satt en gammal man vars hela yttre bar klart vittnesbörd om att han tillhörde den utrotningshotade människospillra som vanligtvis gick under namnet fattigpensionärer. Han måste ha förirrat sig in i Laboratoriet när vakterna för ett ögonblick hade slappnat av i sin uppmärksamhet.

Nu satt han här och utstrålade elände. Håret såg ut som om fåglar hade byggt bo i det. Av allt att döma var det länge sedan han hade haft råd att gå till frisören. Glasögon hade han tydligen inte heller kunnat köpa. Han kisade närsynt med små gammelmansögon, och när han öppnade munnen såg Laboratoriechefen att han saknade flera tänder.
***

Du stör! sa han hårt. Vad gör du här? Hur har du kommit in?

Jag har ingenstans att ta vägen, sa den gamle mannen.

Han tillade snabbt att det kunde vara intressant att få ta del av Laboratoriets omtalade verksamhet, i synnerhet själva spjutspetsverksamheten. Om det var möjligt? Laboratoriechefens mulna anletsdrag mjuknade lite. Hans fåfänga var lättväckt. Trots sitt motbjudande yttre verkade den gamle mannen vara uppriktigt intresserad. Här yppade sig ett oväntat tillfälle att sprida information om sådant som låg Laboratoriechefen allra varmast om hjärtat. Någon större risk för läckage kunde han inte tänka sig, den här gubbuslingen såg inte ut att ha något socialt nätverk över huvud taget.

Jag kommer att gå till historien som en stor innovatör, inledde Laboratoriechefen med ett högtidligt tonfall. Man kommer att tala om mig som den som förändrade landets grundförutsättningar på ett omvälvande sätt utan att befolkningen protesterade nämnvärt.

Den gamle mannen lyssnade uppmärksamt.

Det kräver en viss begåvning, förtydligade Laboratoriechefen med högre röst.

Jag förstår det, sa den gamle mannen.

***
Med rösten grötig av rörelse började Laboratoriechefen tala om sina rötter. Hur han i rakt nedstigande led härstammade från en svart loppcirkusdirektör som hade haft en kortare romans med ett lettiskt hembiträde, och hur detta kropparnas globaliserade möte hade resulterat i Laboratoriechefens farfarsfar. Detta, sa Laboratoriechefen, hade lett honom till flera insikter. För det första att ett land och ett Laboratorium kan och bör styras som vilken loppcirkus som helst. Principen är densamma: dressera lopporna så att de lyder och gör det som förväntas av dem. Om lopporna blir sjuka måste de ändå göra sin plikt och arbeta tills de stupar. Gamla utarbetade halta loppor skuffas undan i en vrå där de osedda kan invänta döden.

Intressant parallell, sa den gamle mannen.

***

Nästa insikt, fortsatte Laboratoriechefen, är att vi alla är lika. Loppa som loppa! Här i mitt Laboratorium skapar vi Den Nya Människan utan tankar, känslor och åsikter. Som gamle Marx sa: ”Historien är inget annat än en ständigt pågående omvandling av människans natur.” Vårt mål är att utplåna alla gränser och skillnader. Det finns inga raser! Alla är likadana!

Säger du det, sa den gamle mannen eftertänksamt. Han tillade:

Annars har jag hört att evolutionen har gjort mörkhyade människor mörkhyade så att de ska klara ständig exponering för starkt solsken. När de flyttar till solfattiga länder får de D-vitaminbrist och börjar tugga kat. Det har dessutom sagts mig att de saknar sina klaner och kameler.

Reaktionärt rasistiskt struntprat, fräste Laboratoriechefen. Han var högröd i ansiktet nu.

Det finns inga skillnader, det har vi på Laboratoriet slagit fast. Detta är den Värdegrund vi alla bekänner oss till och som vi aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig någon gång kommer att utsätta för sanningens avslöjande spotlight. Ville du höra mig berätta eller tänker du fortsätta med ditt främlingsfientliga trams?

Du ska nog iaktta en viss försiktighet med att kalla just mig för rasist. Men shoot, sa gamlingen.

***

Vårt nästa projekt, sa Laboratoriechefen, är att upphäva könsskillnaderna. Vi kan inte nog uttrycka vår tacksamhet mot radikalfeministerna och genusforskarna som i årtionden har jämnat marken för oss. Inom kort kommer de att få skörda vad de så idogt har sått: den könlösa människan! Jag kan stolt säga att vi ligger i forskningens framkant här på Laboratoriet. Framtiden tillhör vår banbrytande innovation: den självbefruktande Hen. Hen är svaret på alla urspårade jämställdhetsdebatter, all könsmaktsordning, alla gräl om vems tur det är att diska och vem som ska tanka bilen, de rutinartade samlagen, de ojämställda barnafödslarna och det kvinnliga amningsmonopolet.

Inom en nära framtid kommer varje Hen att själv kunna avgöra om och när Hen vill ha barn och slipper därmed ingå i relationer med andra vuxna. Sådana kan ju vara väldigt krävande.

Laboratoriechefen hämtade andan. Han var verkligen uppe i varv nu.

Som ett steg på vägen kommer vi att låta ensamstående kvinnor med Laboratoriets assistans befrukta sig själva genom insemination med anonyma spermadonatorer. Vi har beslutat att avskaffa papporna eftersom de inte längre behövs. Deras roll är utagerad. Barn klarar sig gott utan far. Om detta är vi fullkomligt eniga här på Laboratoriet. Det är bara hatarna och det lilla obetydliga blindtarmsutskottet nere i källaren som envisas med att motsätta sig denna progressiva åtgärd. Jag begriper inte varför. Jag vet personligen många som gärna hade avskaffat sina pappor om de hade kunnat.

Jag hade för mig att kärlek har någonting att göra med tillkomsten av barn, invände den gamle mannen stillsamt.

Du är verkligen en fossil, sa Laboratoriechefen. Vi har avskaffat kärleken. Irrationella känslor ställer bara till med en massa komplikationer. Vi har varken tid eller råd med sådant tjafs. Betänk att vårt mål är att avskaffa alla skillnader utom de ekonomiska. Vi måste se på varje mänsklig företeelse utifrån strikt ekonomiska parametrar. Allt som är olönsamt ska bort ur verksamheten, utom somaliska analfabeter där vi har en antirasistisk undantagsklausul.

***
Den gamle mannen teg. Laboratoriechefen gjorde en konstpaus. För att betona ögonblickets exklusivitet gjorde han en ställföreträdande trumvirvel med fingertopparna och sa sedan:

Nu kommer jag till vårt verkliga trumfkort, vår mest fantastiska innovation någonsin: Spermalotteriet!

Hur sa? sa gubben.

Spermalotteriet! Vi kommer att erbjuda alla män att donera sperma till det kommande släktet. En särskild kampanj sätter vi in bland alla papperslösa invandrare som illasinnade högerextrema krafter envisas med att korrekt kalla illegala. De får givetvis en generös slant för besväret. På det sättet får vi optimal spridning på spermadonationerna. Vår speciella målgrupp för de tv-sända dragningarna i Spermalotteriet är ensamstående kvinnor som vågar tänka nytt. Det kommer att bli en total överraskning om barnet blir vitt, svart, gult eller beige, och barnen kommer aldrig att få veta vilka deras pappor är. Vi räknar med att den här servicen ska uppskattas särskilt av kvinnliga miljöpartister, vänsterpartister och liberaler som vill gå i bräschen för globalisering och mångkultur. Här ger vi dem en verklig chans att omsätta sina visioner i praktiken!

Den gamle mannen drog efter andan. Han hade blivit påtagligt blek.

– Varför gör du det här? frågade han.

– Varför och varför? sa Laboratoriechefen irriterat. Jag sa ju att jag vill utplåna alla gränser och skillnader. Måste man ha en anledning till allt man gör?

– Som Laboratoriechef bör man nog ha det, sa gamlingen.

Laboratoriechefen betraktade den gamle mannen. Han hade varit så upptagen av att prata om sig själv och Laboratoriets verksamhet att han inte hade lagt märke till mer hos gubben än hans frånstötande yttre. Nu såg han plötsligt gamlingens blick och noterade att den rymde visdom av det där rofyllda självklara slaget som han själv alltid hade önskat sig men aldrig lyckats uppnå.

– Vem är du egentligen? frågade han.

– De brukade kalla mig Gud Fader, sa den gamle mannen.

Laboratoriechefen såg ut som om han hade sett ett spöke.

Brukade? stammade han.

Ja, innan jag blev omodern. Innan andra tog min plats. Sådana som du. Numera är det ingen som behöver mig. Ni verkar klara er bra utan mig. Till och med skapelsen har ni ju tagit hand om här i Laboratoriet.

***
Laboratoriechef såg förvirrad ut. Borta var hans tillkämpade säkerhet.

Jag tror, sa Gud Fader, att det är någonting som du har glömt. Kom så ska jag visa dig något.

Han tog tag i Laboratoriechefens kavajärm, drog honom med sig till hissen och tryckte på K som i källare. Där hade Laboratoriechefen aldrig tidigare satt sin fot. Längst bort i källarkorridoren fanns ett vinklat prång. Till sin häpnad såg han en människa i prånget. En gammal kvinna satt och tittade på den enda tv-kanalen, centralstyrda Lab Vision.

Let me proudly present Svea Karlsson, sa Gud Fader.

Fattigpensionären Svea Karlsson, 84, hade utan någons vetskap flyttat in och inrett ett krypin åt sig nere i Laboratoriets källare. Som så många andra av landets cirka 770 000 fattigpensionärer klarade hon inte längre sin existens på de 7 810 kronor brutto som hon erhöll per månad. I Laboratoriekällaren kunde hon leva gott på matrester som personalen kastade. På fredagarna kunde det ibland finnas en hel tårta med i avfallet.

***

Laboratoriechefen såg chockad ut. Hans häpnad antydde att han aldrig hade sett en levande fattigpensionär.

Svea Karlsson var änka. Hon hade i 59 år varit trogen hustru till framlidne gruvarbetaren Elof Karlsson. Hon hade fött fem barn som alla hade blivit välartade och arbetsamma medborgare. Sedan barnen blev större hade hon arbetat inom vården tills tunga lyft skadade hennes rygg. Nu tillhörde hon den utrotningshotade folkspillra som Laboratoriet ville bli av med fortast möjligt. De utgjorde de sista olönsamma resterna av landets urbefolkning. Sedan Laboratoriet fått kännedom om ökande självmordssiffror bland just fattigpensionärer förberedde man i tysthet en särskild självmordsavdelning i lokalerna för att stödja denna tendens. Det fanns också planer på att starta tillverkning av en portabel ättestupa med tanke på alla gamla i glesbygden.

***
Laboratoriechefen såg ogillande på Svea Karlsson. Insikten om att Laboratoriet sig självt ovetande hade hyst denna parasit vid sin barm fyllde honom med djupt obehag. Gammal och rynkig var hon. Händerna var förvärkta, den blommiga städrocken av anno dazumal. Enligt Laboratoriets beräkningar borde hon ha varit död för länge sedan. Gud Fader såg Laboratoriechefens ogillande min.

– Svea Karlsson är min skapelse, sa han med klar röst. Hon är en av dem som har byggt upp det här landet.

Han spände ögonen i Laboratoriechefen.

Nu vill du och dina gelikar ta livet av henne till förmån för ert befolkningsutbyte, Hen-projekt och Spermalotteri. Och du ska komma och tala om Värdegrund! Har du sett skräcken i hennes ögon när hon krampaktigt håller sig fast i ledstången och försöker ta sig nerför trapporna i tunnelbanan sedan hennes färdtjänst dragits in för att spara pengar? Har du noterat att hon inte längre har råd att köpa ut sina mediciner från apoteket? Vad har du att säga de gamlingar som har arbetat hela sitt liv men nu för att behålla sin värdighet låtsas att de har katt när de köper kattmat på Konsum?

Laboratoriechefen teg. Hans ord hade plötsligt tagit slut. Att leda Laboratoriet var för honom en abstrakt syssla. Svea Karlsson var mer konkret än han orkade med. Han sjönk ihop på källargolvet.
***
Kom så går vi, sa Gud Fader och tog Svea Karlsson under armen. Med lättnad stängde de porten till Laboratoriet bakom sig och började gå, sakta och knaggligt. De hade kanske gått hundra meter när de såg rännilen av svart olja som rann ut från Laboratoriet. Svea Karlsson såg frågande ut och höll hårt i Gud Faders arm. Hon var ostadig på benen och rädd för att halka.

Olja från Saudiarabien. Betalning för vapenexport. En pipeline måste ha sprungit läck, sa Gud Fader.

Men Laboratoriechefen… sa Svea Karlsson. – Tänk om han klafsar omkring därinne utan att kunna ta sig ut!

I så fall, sa Gud Fader, finner han säkert tröst i att han aldrig erkänner några fel och aldrig bryter ett avtal, vare sig det gäller befolkningsutbyte, Spermalotteri eller vapenexport till världens värsta diktaturer. Han väljer sin väg. Precis som vi.

De fortsatte gå med stultande steg. Bakom dem steg oljeströmmarna. De nådde redan högt på Laboratoriets väggar.

Af Julia Caesar
Tidligere kronikker af samme forfatter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Teodora Emerentia

Posted: 10 marts 2012 - 14:32 - Svar

Det här är så smärtsamt att läsa att jag måste ta det i omgångar.

Huvaligen – vad du träffar mit i prick med ditt bitska sanningssägande!

Skönt att du inte tystnar! Sverige har blivit en varböld!

Peer Pedersen

Posted: 10 marts 2012 - 14:44 - Svar

Vilken fabel Julia, helt i klass med de förebilder där skymtar fram mellan raderna…

bowlaren

Posted: 10 marts 2012 - 14:51 - Svar

Otroligt bra skrivet, jag måste köpa dina böcker och läsa dom. Någon som vet vilka böcker Julia har gett ut, och vart man får tag i dom ? Mvh Svensson 🙂

  Julia Caesar.

  Posted: 10 marts 2012 - 15:05 - Svar

  @ bowlaren!

  Under pseudonymen Julia Caesar har jag gett ut ”Världsmästarna. När Sverige blev mångkulturellt”
  http://booksondemand.e-butik.se/samhalle-politik-debatt/varldsmastarna -nar-sverige-blev-mangkulturellt

  och ”Fler ministrar borde gråta”
  http://booksondemand.e-butik.se/samhalle-politik-debatt/fler-ministrar -borde-grata

  De finns att köpa för 200 kronor styck hos Books on demand genom att klicka på de här länkarna.

  De säljs också av nätbokhandlarna adlibris och bokus.

  Vänliga hälsningar
  Julia Caesar.

   Utlandssvensk

   Posted: 10 marts 2012 - 19:00 - Svar

   @Julia,

   Off Topic,

   Jag gjorde en översättnig av en av dina krönikor (Sverige- våldtaget land) till engelska med avsikten att lägga upp den på Cavatus blogg och på så sätt försöka att få fler internationella läsare att ta del av vad som händer i Sverige.

   Är detta OK för dig? Jag tror att Cavatus har skickat texten för godkännande till dig och om du har hunnit läsa den är jag nyfiken på om den duger.

   bowlaren

   Posted: 10 marts 2012 - 20:08 - Svar

   Okej, Ska handla dom nu i veckan, sugen på att läsa dom. Tack Julia Kram 🙂

Robin Shadowes

Posted: 10 marts 2012 - 15:03 - Svar

2000-talets Pomperipossa-saga!!

Anders

Posted: 10 marts 2012 - 15:03 - Svar

Ättestuporna i glesbygderna kommer de ensamkommande “skägg”- barnen att sköta.

Anders

Sven Olsen - kristianstad

Posted: 10 marts 2012 - 15:22 - Svar

Tack – åter en gång tack, Julia för dina otroligt träffande och beskrivande artiklar om framtidens? samhälle i det tidare civiliserade och fria landet i öster – det landet som var vikingars hem, som var det etniska svenska folkets land – det land som kallades Sverige – det landet högförrädarna i svenska regimen sålt ut för egen snöd vinnings eller pseudo-berömmelses skull.

Invandrare1957

Posted: 10 marts 2012 - 15:46 - Svar

Så rätt så rätt. Människans lika värde gäller alla utom dom etniska svenskarna.

Mange

Posted: 10 marts 2012 - 17:20 - Svar

Som vanligt helt underbart och träffsäkert.
Tack för att du finns Julia. Läser med förtjusning dina alster:

nobody

Posted: 10 marts 2012 - 18:02 - Svar

“För Sverige i tiden”

“Drygare kan ingen vara,
Än Reinfeldts lilla skara,
DDR göms undan i himlafästet,
islamister har infiltrerat nästet.

Reinfeldt sina trogna vårdar,
Uti Täbys helga gårdar,
Över dem Han sig förbarmar,
Bär dem uppå fadersarmar

Vad Han tar och vad Han giver,
Samme uisling Han förbliver,
Och Hans mål är blott det ena,
svenskens undergång allena”

Psalm 248 – Tryggare kan ingen vara: http://www.youtube.com/watch?v=8A98i0ihExc

Torgny Sund

Posted: 10 marts 2012 - 18:40 - Svar

Jag älskar Dina krönikor Julia, trots det sorgliga, oroande och vemodiga budskapet. Det är nog just det som gör att Svea känns så verklig. Och vad säger man om Fredrik Reinfeldt, annat än att han är hopplös, aningslös och numera även makalös.

Utlandssvensk

Posted: 10 marts 2012 - 18:53 - Svar

Ja, det finns väl inte så mycket att tillägga. Det rullar på och det finns absolut ingenting som tyder på någon positiv förändring. Tvärtom, det känns som att takten i befolkningsutbytet ständigt ökar.

Någon som ser ett lyckligt slut på sagan?

Mrs Darkblue

Posted: 10 marts 2012 - 19:17 - Svar

Har en äldre släkting som förlorade sin pappa under andra världskriget. Hon har alltid saknat sin pappa, som hon aldrig hann lära känna. Det enda hon har är ett gammalt svartvitt foto av honom.

Tänker på alla dessa barn som nu kommer att födas utan en pappa.
Vad känner de när de ser andra barn med sina pappor? Dessa barn kommer ju
inte ens att ha ett litet skrynkligt foto av sina pappor..

  Sydskåning

  Posted: 11 marts 2012 - 11:49 - Svar

  Det påstås att det man inte har och inte har haft saknar man inte. Detta gäller kanske materiella ting vad vet jag. Det är förmodligen så HEN anhängarna resonerar men när det gäller människan så ser och hör vi daglidags att när barn och unga strular på ett eller annat vis så förklaras det oftast av expertisen med avsaknad av eller frånvarande pappor och eller inga manliga förebilder alls. Samhället kommer att få gigantiska problem i framtiden pga denna syn på familjebildning.

Becker

Posted: 10 marts 2012 - 20:09 - Svar

Du skriver alltid bra, men det här är genialt !
Tack Julia !

Arvid Falk

Posted: 10 marts 2012 - 21:06 - Svar

Bra som alltid, Julia!

—–

Psst.. Bjovulf, Morten och Utlandssvensk m.fl.

Jag svarade er under Inger-Siv Mattsons text. Det skulle vara mycket intressant att få lite synpunkter.

http://snaphanen.dk/2012/03/06/behover-sverige-fler-gamla-dementa/

  Utlandssvensk

  Posted: 11 marts 2012 - 10:42 - Svar

  @Arvid,
  Jo, jag såg dina frågor men de var ganska specifika och relaterade till en jämförelse mellan svensk och dansk historia. Mina kunskaper sträcker sig inte så långt att jag har något meningsfullt att tillägga i det sammanhanget.

   Arvid Falk

   Posted: 11 marts 2012 - 11:21 - Svar

   Du lovade (nåja, frestade med) att du skulle skriva något om grundlagsförändringen 1974 i Sverige. Du skrev, att den förändrade grundlagen var betydelsefull – den hade, om jag tolkade dig rätt, krattat manegen för hänsynslösa politiker – samt att du hade skrivit om detta tidigare (på andra bloggar?). Det skulle vara mycket värdefullt, om du ville skriva något.

    Utlandssvensk

    Posted: 11 marts 2012 - 11:44 -

    Jo, visst, men det var i en annan tråd.

    Jag skrev några längre kommentarer om just grundlagen 1974 på Hayekinstitutet Sverige (S.R Larsons blogg) men den är nu inte längre vid liv. Men jag kan gärna återkomma i ämnet, men helst vill jag att det då ska finna någon form av samband med ämnet i krönikan. Just nu har jag dessutom inte tid, men det blir säkert tillfälle framöver.

Tony Ingman

Posted: 10 marts 2012 - 21:20 - Svar

Bra beskrivning över en av dom största pösmunkar som regerat Sverige i modern tid. Hans uppblåsthet och
tilltro till sig själv och hans gäng vittnar om att där är något som inte står rätt till, en normalt funtad människa
beter sig inte så mot sin egen befolkning, Inget annat lands ledare skulle komma på tanken att håna sitt eget folk!

Julia är Journalisternas Rolls Royce, där finns några till som kan räknas till jaguarer, men resten
av den Svenska journalistkåren kan tyvärr bara jämföras med gamla skraltiga östtyska Trabanter,
bara som en liten jämförelse!

Robin Shadowes

Posted: 10 marts 2012 - 21:39 - Svar

Chefen nämns ju aldrig vid namn men ett lämpligt sådant kanske vore Dr Frankensteinfeldt?

Mats Landén

Posted: 10 marts 2012 - 21:57 - Svar

Så sant. så tragiskt, så fruktansvärt.
Vi står vid randen till vår egen utrotning.
En historisk brytpunkt men inte i någon positiv bemärkelse.
En 1000-årig epok som går i graven på bara några årtionden på grund av en liten klick självhatande personer ivrigt påhejade av den judiskt styrda medieapparaten.

Game – set – match….tack för kampen gott folk och farväl Sverige <3

Frida

Posted: 10 marts 2012 - 22:09 - Svar

Det sovande folket kommer inte att vakna… Jag har kommit till den smärtsamma insikten att svenskarna förtjänar det här, de allra flesta är alldeles för naiva och komfortabla för att öppna ögonen.Jag tycker nästan att det är rätt åt dom (jag är själv svensk men jag har tappat respekten för och känslan av tillhörighet med “de dumma svenskarna” ) Jag sörjer för mina barns skull.

  Michael Laudahn

  Posted: 11 marts 2012 - 05:04 - Svar

  Jag vet inte om det tröstar, men detta har lite att göra med ‘de dumma svenskarna’, men allt med de dumma västerlänningarna generellt sett. För den här utvecklingen finner du principiellt taget överallt i västvärlden (mot lite mera folkligt motstånd kanske i USA). Men jag tillstår att Sverige nog ligger på toppen av vansinnet.

   Invandrare1957

   Posted: 11 marts 2012 - 08:00 - Svar

   Det är ett uttryck jag hatar det är ingen ide att kämpa för det är lika överallt. Det är det som har förstört Sverige Man har läst i LT Södertälje i hur många år som helst i kommentarerna Det är inte bättre i Göteborg eller Malmö o Alingsås än det är i Södertälje. Det du skriver det är att godkänna självförstörelse varför kämap det blir inte bättre. Hade den vanliga svenska medborgaren kämpat för 20 år sedan sagt ifrån då hade vi inte haft det Sverige vi har. Men varför kämpa Det är likadant i Danmark o Norge, Tyskland. Men då kommer man till Finland o Polen. Japan och många andra länder. Nej det är ingen ide det blir inte bättre så glöm min kommentar det vara bara dumt att försöka förklara sig ens jag lägger mig ner och dör istället.

    Michael Laudahn

    Posted: 11 marts 2012 - 08:07 -

    ?

    Nej, det handlade inte om att plädera för att inte försvara sig mot utvecklingen, utan att göra klart att denna inte bara finns i Sverige – den finns ‘överallt’ i Västen (delvis även i Ryssland & co), och de andra berörda är lika passiva (‘dumma’) som svenskarna.

    Arvid Falk

    Posted: 11 marts 2012 - 10:25 -

    @ Michael Laudahn

    Eftersom människor har samma svagheter – oavsett var på jordklotet de än befinner sig – så finns samma eller liknande fenomen att iaktta i många länder (oavsett vad det än gäller).

    Men utvecklingen/invandringspolitiken i Sverige är väldsunik. Andra länders politiker är på intet sätt lika extrema som de sju riksdagspartierna i Sverige.

    I andra länder har landets politiker reviderat sin invandringspolitik av omsorg om landet och befolkningen, när konsekvenserna av en ansvarslös invandringspolitik på allvar började visa sig. I Sverige kör svenska politiker vidare (med gasen i botten) på den väg , som svenska politiker idag är ensamma (!) om, – kosta befokningen vad det kosta vill.

   Utlandssvensk

   Posted: 11 marts 2012 - 11:14 - Svar

   @Arvid,

   “Ytterst är det en moralfilosofisk fråga. Förtjänar någon, som är kuvad och rädd, att fara illa?”

   Ja, så kan man formulera saken. Jag hamnade i en liten debatt med några av de danska skribenterna angående just detta för några dagar sen:

   http://snaphanen.dk/2012/03/05/joder-lortehollaendere/#comment_start

  Peter

  Posted: 11 marts 2012 - 08:02 - Svar

  Jag håller (tyvärr) med dig. Jag har försökt, utan att ens nämna SD, hur politiker redan på åttiotalet insåg att svensk invandringspolitik höll på att gå över styr. Ja, jag kan räkna upp en mängd andra fakta (bland annat om demografiska förändringar) som jag delgivit släktingar och bekanta, men antingen vill man inte lyssna eller så dömer man ut mina tankar som “främlingsfientliga”. Så länge man har jobb och kan betala på villalånet så händer inget. Jo, en släkting har reagerat men har då sagt, “Usch, så hemskt, men jag tror inte att jag vill höra mer om det”, och sedan börjar vi prata om annat.

  Jag har också kommit till insikten att svenskarna inte förtjänar att ha ett eget land där man lever i fred. Ett land där exempelvis våldtäktsmän i mångt och mycket bara är ett resultat av psykisk sjukdom och inte tillhör en kultur.

  Trots detta så ser jag varje helg fram emot Julias eminenta krönikor.

   Utlandssvensk

   Posted: 11 marts 2012 - 10:18 - Svar

   Ja, tyvärr håller även jag i stort med Frida.

   Dessutom delar jag Peters erfarenheter vad gäller att försöka övertyga andra svenskar. fast med det undantaget att jag har lyckats med några stycken (dvs. fått dem att rösta SD). De som anser att man är främlingsfientligt kan jag faktiskt tolerera. Visst, vi har skiljda åsikter men åtminstonde står de upp för sin uppfattning och röstar på partier som delar denna. Inget konstigt, även om jag tycker något annat, fast lite tragiskt att de ofta vägrar att tolerera andras uppfattning.

   Men enligt min uppfattning är de som blir röda i ansiktet och gapar “rasist” osv. en ganska liten minoritet. De flesta svenskar, som jag har pratat med, gillar inte alls massimmigrationen och är ganska villiga att berätta detta, så länge det inte är någon annan i rummet och framförallt om man har tagigt några järn. Problemet inträder så fort man hamnar i ett större sällskap. Den tidigare immigrationskritikern blir då antingen helt tyst alternativt så ger han läpparnas bekännelse till den förda immigrationspolitiken.

   Nu vet jag att det är förenat med risker och problem att öppet stödja SD men det remarkabla är att nästan samtliga av dessa “immigrationkritiker i enrum” inte ens bakom skärmen i valbåset vågar rösta på SD och att de genomgående inte ens vill förklara varför. Många, många M väljare verkar agera på just detta sätt.

   Slutligen håller jag inte med Michael Laudahn att det är likadant i hela västvärlden. Jag har bott i 5 olika västländer och har pratat immigrationspolitik med folk från de flesta länder och min bestämda uppfattning är att Sverige är ett undantag, inte ett normalfall. Det har skett ett rejält uppvaknande i nästan samtliga andra länder de senaste 20 åren och det som SD står för i Sverige är närmast mittenpolitik i merparten av EU. Alla har insett att immigrationen från tredje världen måste minskas och de flesta länder har numera detta som öppen målsättning. Dessutom har tonen skärps väldigt mycket mot framförallt muslimer och olika åtgårder införs som i princip syftar till att antingen tvinga dessa till assimmilering eller återflytt. Denna process har bara börjat men jag är ganska övertygad om att vi kommer att få se betydligt hårdare tag under den närmaste åren i många länder. Schweiz och Holland känns som att de ligger i framkanten.

   Tyvärr lär väl Sveriges gränser förbli öppna, så de fundamentalistiska muslimer som inte längre trivs i övriga länder som inför hårdare regler kan ju flytta dit……

   Arvid Falk

   Posted: 11 marts 2012 - 10:50 - Svar

   @ Peter

   Du skriver; att du har “kommit till insikten att svenskarna inte förtjänar att ha ett eget land där man lever i fred”.

   Ytterst är det en moralfilosofisk fråga. Förtjänar någon, som är kuvad och rädd, att fara illa?

    Utlandssvensk

    Posted: 11 marts 2012 - 11:15 -

    @Arvid,

    “Ytterst är det en moralfilosofisk fråga. Förtjänar någon, som är kuvad och rädd, att fara illa?”

    Ja, så kan man formulera saken. Jag hamnade i en liten debatt med några av de danska skribenterna angående just detta för några dagar sen:

    http://snaphanen.dk/2012/03/05/joder-lortehollaendere/#comment_start

    Arvid Falk

    Posted: 11 marts 2012 - 12:08 -

    Syftar du på Frank Ps utbrott? Det är en (överförd) gammaltestamentenlig uppfattning, att sjuka människor “förtjänar” sin sjukdom och att människor, som är kuvade och rädda, “förtjänar” att fara illa.

    Peter

    Posted: 11 marts 2012 - 20:54 -

    Jag överdrev en del men poängen är att många säkert är trötta på massinvandringen och väldigt få kan väl ha undvikit att höra hur 7-klövern ständigt försvarar invandrare och nedvärderar svenskar. Det har också med stor tydlighet framgått att Alliansen inte har en tanke på att minska invandringen – snarare tvärtom.

    Så å ena sidan gnäller svensken över massinvandringen men röstar å andra sidan på samma sätt som man alltid gjort. Mycket bottnar i att Sverige inte har varit i krig på 200 år samt en nästan löjlig tilltro till myndigheter och politiker. Det gäller att tillhöra det vinnande laget för ingen vill ju bli kallad främlingsfientlig eller rasist.

    Arvid Falk

    Posted: 12 marts 2012 - 16:01 -

    @ Peter

    “å ena sidan gnäller svensken över massinvandringen men röstar å andra sidan på samma sätt som man alltid gjort. Mycket bottnar i att Sverige inte har varit i krig på 200 år samt en nästan löjlig tilltro till myndigheter och politiker.”

    Så är det – och då undrar man: Hur blev det så? Hur skiljer sig den svenska utvecklingen från grannländernas? Du har pekat på t.ex. frånvaron av krig.

    Gemene svensk påminner om ett barn, som blir slaget av sina föräldrar. Man skulle kanske förvänta sig, att ett slaget barn skulle vara avståndstagande till sina undermåliga föräldrar. Men så är inte alls fallet – som regel är ett barn som far illa tvärtom starkt bundet till och mycket lojalt med sina föräldrar.

  rksmrgs

  Posted: 11 marts 2012 - 11:50 - Svar

  Jag tänker likadant i mörka stunder. Ett samhällsbygge som det svenska (och västerländska) innehåller en motsättning mellan engagemang och likgiltighet eller ignorans, alltså en slags rättighet att slippa bry sig, eftersom konstruktionen av samhället ska vara sådan att “de som kan bättre” ska ta hand om “dem som kan sämre”. Man ska ha rätt att vara så korkad och ytlig som bara tonårsflickor kan, man ska ha rätt att bara intressera sig för bingo som pensionär, man ska ha rätt att fullständigt få försjunka i babyglädje som småbarnsförälder, samhället ska skydda och ömma för en ändå. Det är orimligt att kräva 1000 procents ständig närvaro och uppställning. Men samtidigt är det förfärligt att se att detta i stora stycken inte fungerar, att samhället och de styrande tacksamt noterar och utnyttjar människors letargi och okunskap, för att trycka ner dem i ett träsk av multikulti och destruktivitet.

peza

Posted: 11 marts 2012 - 08:43 - Svar

Något jag alltid ser fram emot, trots att det är smärtsamt, är att på söndagsmorgon gå upp och göra en kopp kaffe och sen få läsa Julias träffsäkra krönikor i mobilen.

Den här gången tänkte jag dock ta mig friheten att lägga till/ändra något i din lysande text, ursäkta Julia, jag hoppas du inte tar illa upp.

– Vem är du egentligen? frågade han.

– De brukade kalla mig Gud Fader, sa den gamle mannen.

Laboratoriechefen såg ut som om han hade sett ett spöke.

Brukade? stammade han.

-Ja, innan jag blev omodern. Innan andra tog min plats. Sådana som du. Numera är det ingen som behöver mig. Ni verkar klara er bra utan mig.
Sådana som du och en annan gammal man, ca 1400 år gammal som lystrar till namnet Mohammed har tagit min plats.
Mina värderingar är inte längre något värda, det är helt andra värderingar från en helt annan kultur som lyfts fram idag, i det ny spännande Sverige som ni kallar det.
Sådana som du har i andra länder i Europa och övriga världen gjort liknande expriment som ni här på Laboratoriet men börjar sent om sider inse sitt förödande misstag.

Det handlar nämligen inte om färg eller ras fortsatte den gamle mannen och tittade bedjande på Laboratoriechefen.
Öpnna upp ögonen, vidga dina vyer och se bortom begen i Mellanöstern och Afrika.
Långt där borta är tex många bhuddister, en lära där man förlorar när man blir aggresiv.

Trams tänkte Laboratoirechefen.

-Den gamle fortsatte
Men även där, i vissa regioner finns dom som lystrar till Mohammed med lika förödande konsekvenser som här.
Vet ni föresten att Iran i dagsläget utvecklar kärnvapen.

Men det förhindrade krig mellan USA och Sovjet tillade Laboratoiechefen.

-Men båda hade så mycket att förlora forsatte den gamle.
I Iran tillbedjs nämligen en världsbild byggd på att den dolde Imanen Mehdi.
Denna Shiamusslimernas messias förväntas återuppstå och bringa Islam världherravälde.

Utmärkt tänkte Laboratoriechefen.

-Nio minuter, så lång tid beräknas det ta att utplåna Israel från världskartan, sa den gamle.
Israel kommer tillfoga den Islamiska världen oerhörda skador men Israel kommer inte överleva men det kommer Islam att göra.

Källa http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/jackie-jakubowski-i-apokalyps ens-atervandsgrand

Nio minuter. Ska det verkligen behöva ta så lång tid tänkte Laboratoriechefen.

Viktoria

Posted: 11 marts 2012 - 08:54 - Svar

Varför kan ni inte se flyktingar som människor istället för som problem och kostnader? Har man det svårt i sitt eget land p.g.a. krig, svält eller naturkatastrof och om det inte går att överleva, ska då inte vi i Sverige kunna hjälpa dessa människor? Sverige är ett rikt land och vi har gott om plats, så jag tycker det är horribelt att ni ser dessa stackars människor som en belastning eller som en kostnad. Att ha den synen istället för lite medmänsklighet är helt otroligt. Alla dessa nya och spännande människor berikar ju dagligen allas vår tillvaro och utgör ett behövligt tillskott till och färgglatt inslag i det fortfarande murrigt gråtrista Sverige.

  H Resande

  Posted: 11 marts 2012 - 10:37 - Svar

  Jag gillar din kommentar, eftersom jag är helt oförmögen att avgöra om den är allvarligt menad, eller om den är en parodi på hur PK-människor resonerar (dvs ironi).

   Utlandssvensk

   Posted: 11 marts 2012 - 11:20 - Svar

   Ja, vi kanske har hittat en definition på ett i sanning absurt debattklimat, nämligen ett där det inte längre går att avgöra om inlägg är allvarliga eller skämtsamma. Välkommen till dårhuset……

  Arvid Falk

  Posted: 11 marts 2012 - 10:40 - Svar

  Viktoria,

  I veckan som gick framförde den socialdemokratiske kommunalpolitikern Björn Blid, att Agda, som jobbat hela sitt liv och betalat skatt, har råd att betala 11.000 kronor för sin tandvård, medan Igor, som har valt att uppehålla sig illegalt i landet, enbart ska behöva betala 50 kronor för samma behandling.

  Lyssna.

  h t t p://www.youtube.com/watch?v=oWX0F6j2VeY&feature=player_embedded

  Och för en dryg månad sedan kunde man läsa en insändare i Kristianstadsbladet, att en äldre kvinna som invandrat till Sverige (och därför aldrig har arbetat i Sverige) tilldelas mer pengar att leva på än en pensionerad bibliotekarie, som arbetat och betalat skatt i Sverige i fyrtio år.

  Den invandrade gamla damen har därtill rätt till full kostnadstäckning för tandvård, men nej – det hade inte den före detta bibliotekarien.

  h t t p://www.kristianstadsbladet.se/debatt/article1596722/Var-ar-hennes-pen gar-som-hon-har-betalt-in-under-livet.html

  Du tycker naturligtvis – i likhet med Björn Blid och övriga politiker i de sju riksdagspartierna – att fattigpensionärer eller de med låg pension, fattiga och/eller arbetslösa svenskar får avstå från t.ex. tandvård.

  Ty du, Björn Blid och andra likasinnade är ju väl medvetna om, att fattigpensionärer med 7.810 kronor brutto per månad eller pensionerade bibliotekarier inte har råd med med någon tandvård för 11.000 kronor.

  Det är upp till dig att förklara for oss, varför du förespråkar detta.

  Vi förstår alla, att om du inte “ser det” som ett problem, så kan du ta det med en klackspark.

  Sydskåning

  Posted: 11 marts 2012 - 10:58 - Svar

  Påstå INTE att de sk flyktingarna berikar oss ALLA de berikar absolut INTE mig har aldrig gjort kommer heller aldrig så att göra. Påstå heller INTE att Sverige är ett rikt land vi har en statsskuld på över ettusen miljarder förstår DU hur mycket pengar detta är? Förmodligen INTE med din blåögda och naiva syn på tillvaron. Så länge vi inte kan ge ALLA de Svenskar som har varit med att bygga upp vårt land döda som levande företräde på alla plan innan vi tar oss an andra länder och folks problem kan man inte kallas sig rik varisig på det pengamässiga eller det mentala och känslomässiga planet. DU måste leva ett otroligt torftigt liv som måste ta dig an berikning av personer som mentalt fortfarande befinner sig på medeltiden. Jag som PURSVENSK blir hellre berikad av något som ligger närmre min nordiska sinnesstämmning bla Vikingatiden och Asatron. Jag har lätt att förhålla mig till det som Landsförrädaren Fredrik Reinfeldt kallar det ursvenska som är utmärkande för Sverige dvs barberiet .Jag ser med glädje fram mot den tid när VI får testa om våra barbariska talanger forfarande sitter i. Jag riktigt njuter.

  Hagbard Handfaste

  Posted: 11 marts 2012 - 11:13 - Svar

  Hej Victoria,

  Jo visst har du rätt att de är människor, men de är OCKSÅ problem och kostnader.

  Om det nu är som politikerna säger att de är berikande, både på det kulturella planet och det ekonomiska.

  Ja då skulle t.ex Malmö med flera, vara en fredlig stad med mycket god ekonomi. Är det så?

  Om inte Sverige hade så generösa socialförsäkringar är jag övertygad om att detta land inte skulle vara så intressant för många av dessa som kommer, varför skulle man annars skapa parallell samhällen där man inte ens kan språket efter 10år vilket man borde göra om man är genuint intresserad av Sverige, något man dessutom är betald för att göra.

  När det sedan gäller religion, så är det ju vissa delar inom islam som är direkt diskriminerande gentemot icke muslimer. Det finns ju faktiskt, vilket gläder mig, muslimer som hoppar över de kvinnofientliga passagerna i koranen, och andra direkt inhumana uppmaningar som att hugga händer av tjuvar och att stena kvinnor för otrohet m.m- eller att vara vän med icke muslimer.
  Att sedan tro att man ska ha särbehandling gentemot lagen tex. Här,(se länk) där Taimours änka blivit arresterad för medhjälp till Terroristbrott!

  http://www.mrctv.org/videos/bbc-segment-radical-islam-luton-2-min-clip -documentary

  Ett förslag som borde komma upp kommer från stenrika Saudi-Arabien och borde glädja alla, både för och emot massinvandring är:

  För att komma till landet krävs att du har en personlig sponsor, som ser till att immigranten klarar sig ekonomiskt och tar ansvar för denne vad gäller lagar och utbildning. På så sätt blir ju alla nöjda, eller hur! Där har ju du en chans att visa hur generös du är och visa att alla andra har “fel”.
  När t.ex en icke läs och skrivkunnig person skaffar sig 8 barn, som han inte har råd att försörja.

  Jag har vänner som är invandrare, men de är alla anpassade till det Svenska samhället har utbildning talar Svenska och bor i “Svenska” områden, och de utav dessa som är muslimer försöker inte fostra på oss deras ideologi, utan de gör som oss andra vad gäller religion- behåller det som en privatsak.

  Du måste förstå att det kan uppstå kritik, när det skärs ned på skola,sjukvård och åldringsvård för de som betalat in till det sociala systemet. Samtidigt som ett ensamkommande “flyktingbarn” får kosta 15000:- dygnet.

  Återigen Saudi-Arabien, när hungerskrisen var som värst på afrikas horn för deras muslimska “bröder”, så diskuterade man istället att bygga världens högsta byggnad och den skulle byggas av Bin-Laden group, svält offren brydde man sig inte om!

  Tony Ingman

  Posted: 11 marts 2012 - 12:51 - Svar

  Viktoria: Var går din gräns för den Svenska generösiteten, ligger den på 100 miljoner personer eller mer, för så många

  finns det säkert som på ett eller annat sätt har det svårt? Och alla dom som inte kan betala för att ta

  sig till Sverige, oftast dom allra fattigaste, hur tycker du vi ska göra med dem?? Har du någon gång

  funderat på hur många fler människor som vi hade kunnat hjälpa på platsen där dom bor med dom

  astronomiska kostnader som vi lägger ut på dom människor som kommer hit, där en allt större andel

  kommer att vara en kostnad hela livet, eftersom dom aldrig kommer att komma i arbete?

  Naymlap

  Posted: 11 marts 2012 - 14:52 - Svar

  Jag förmodar att, det du skriver är ironi men, med svenskar kan man aldrig vara säker. Eftersom 94% av svenskarna har liknande synpunkter på asylantismus, de skulle aldrig komma få en om att kritisera densamma. Det känns verkligen deprimerande att, behöva erkänna detta faktum. Att svenskarna är jordens dummaste och fegaste folk. Vila i frid!

  Hagbard Handfaste

  Posted: 11 marts 2012 - 15:06 - Svar

  Till Victoria

  Komplement till tidigare inlägg!

  Vem minns inte hur det var att få stå på egna ben tjäna egna pengar, och bestämma vad de skulle gå till utan att ens föräldrar var med och petade i det hela eller hade synpunkter!

  När man försörjer sina barn och försöker fostra dessa till att bli ansvarstagande individer, så innebär ju det att man har synpunkter då och då.

  Konstigare vore det om man bara gav dem pengar utan att ifrågasätta något eller att kräva en motprestation, när de ändå lever i ditt hus och lever av din försörjning och arbetsbörda.

  Det är heller ingen som ifrågasätter dig när du försöker fostra dessa till vad som är rätt eller fel under denna period, även om det käftas emot ibland.

  Vad vill jag ha sagt, jo om man inte står på egna ben med sin ekonomi så är det helt naturligt att den eller dessa som är med och betalar har synpunkter.

  Om man nu tar detta naturliga beteende och överför det till immigrationspolitiken, så blir helt plötsligt de helt naturliga reaktionerna vända emot dig.

  Det är alltså inte de 600 000 utlandsfödda som går till jobbet varje dag som är problemet!

  Vad som skapar problem är att det är en stor grupp som ska försörjas varje dag, och vi får inte ha synpunkter eller lära dessa vad som är rätt eller fel, eller lära dessa att ta ansvar för sitt handlande. Trots att dessa lever i ditt ”hus” och lever av din försörjning och arbetsbörda. De har till och med rätten att vara uppkäftiga mot dig och lära dig vad som är rätt och fel, samtidigt som du inte ens tillåts att svara emot utan att avfärdas som fientlig eller avog.

  Om ditt barn struntade i skolan, och därigenom som analfabet gjorde sig till o ’anställbar bidragstagare och utöver detta skaffar sig åtta barn som denne inte kan försörja, så skulle du gå sönder inombords över vad som gick snett. Om det gäller en invandrare så ska man bara acceptera faktum, och skatteökningar i ackompanjemang med nedskärningar vad gäller de områden du värnar över.

  Vad gör politikerna?? Jo man försöker släcka elden med bensin!!

  Skandinav

  Posted: 11 marts 2012 - 17:08 - Svar

  @Viktoria

  Jag har också svårt att förstå om din kommentar verkligen är allvarligt menad, men jag utgår från det.

  Ovavsett om de är riktiga flyktingar eller bedragare, så har du en slags förutfattad mening om att de är “stackars människor”. Varför? Jag skulle säga att det resonemang som du ger uttryck för, är ett prov på verklig rasism. Eller bara dumhet. DE är alltså så “värdelösa”(stackars människor) att de under inga omständigheter klarar att ta hand om sig och däför måste VI hjälpa dem. Är det så? Mörkhyade och svarthåriga människor kan inte ta hand om sig själva och bygga välfärdssamhällen enligt svensk modell, därför måste de få komma hit och bli försörjda. Det är precis vad ditt “stackars människor” uttalande ger uttryck för.

  Ok, väl i vårt land, har de all trygghet i världen. Fred, boende, pengar, skola, kvoterade arbeten mm. ÄNDÅ upphör inte problemen när de kommit hit. De fortsätter. Problemen fortsätter t.o.m. generation efter generation.
  Med ett sådant facit i hand måste man inse att VI måste skydda vårt land och vårat samhälle från våld, kriminalitet och sammanfall. Därför är det irrelevant om de är riktiga flyktingar eller inte. VI kan inte släppa in dem. Mångkulturen är ett systemfel.

  Om du inte förstår hur man skyddar sitt eget samhälle och folk, så har du inget i debatten att göra. Den falska, missriktade humanism som du representerar kommer att leda Sverige i undergång.

  elwee

  Posted: 12 marts 2012 - 21:00 - Svar

  Ironi är en svår konst på bloggsidor …
  Speciellt när det gäller invandring tangerar den lätt sanningen, hur ironisk den än är …

elwee

Posted: 11 marts 2012 - 09:15 - Svar

Visst är det fantastiskt att år 2012 kan en enskild psykopat så brutalt riva ner det som generationer byggt upp, utan att det stöter på något reellt motstånd.

Nåja, ensam är han förvisso inte ty en enig 7-klöver och en i stort enig journalistkår slipar den bila som stasiministern svingar mot pursvenska medborgare.
Utan den hjälpen hade det inte gått ….

Hur blev det såhär? Hur når man ut till det sovande folket på bred front?
Vad kan vi som insett tingens verkliga ordning göra för att påskynda den processen?

Katinka Glahd

Posted: 11 marts 2012 - 09:22 - Svar

Vi har en second-handbutik i vår kommun precis som många andra.
Den har strålande tider just nu.Folk,mest pensionärer blir ju fattigare och fattigare.
Nu finns det även möjlighet att byta mediciner med varandra.
Där finns ett plakat uppsatt med tel.nr och hugade bytare kan ringa lämpligt nr för lämplig medicin.
Jag fick 100 cortisontabletter för 50 Tramadol.
Det här plakatet blir alltmer fullt av nr för byteshandeln med ibland livvsviktiga mediciner som
folk inte längre har råd att hämta ut.
Sedan det nya högkostnasskyddet trädde i kraft har ruljansen tagit ordentligt fart.
Men medge att detta spel och falskhet för galleriet blivit till en perfekt Ättestupa för att få bort äldre människor
ur samhällssystemet.
En läkare i släkten har förstått att många av hans patienter aldrig går till Apoteket för att hämta ut sina mediciner.
Ack,Moder Svea- Du rika ,generösa land

Humoral

Posted: 11 marts 2012 - 10:11 - Svar

Ja, vår tid är en dystopi som Julia beskriver den. Den globala vänsterliberala makten har över huvudet på ignoranta medborgare initierat den stora omformning som preventivt ska lösa planetens problem för miljö, ekonomi och kulturella motsättningar.
Kostsamma nationella krig modell Buch tillhör historien. Kulturrelativismen gör jobbet i västliga invandrarländer där allmänt multikulturellt välstånd ger avtryck i invandrarnas hemländer. Allt hanteras lokalt inom samhällssystemen där problemen uppstår och bekostas av allmänna medel. Ett krig där offren får ett enkelt omnämnande i media.
Lokalsamhällen som normalt kan ta hand om sig själv och mobilisera handlingsberedskap är neutraliserade av socialistiska strukturer. En process designad vänsterbyråkrati allierad med liberal egoism håller på att skapa ett kaos vars utgång bestäms av vårt gemensamma agerande.

joffe

Posted: 11 marts 2012 - 10:32 - Svar

Tack Julia för en excellent fabel!
Veckan är räddad till nästa söndag!

Blott en dag ett ögonblick i sänder och inget händer!

Om han nu inte lyckats hålla ihop sitt eget äktenskap borde han inse att han inte heller ett ögonblick längre har folkets förtroende att som han gör styra Sverige mot katastrof. Men landsförrädare av hans kapacitet saknar självkritik.
Vissa av oss ser vad som händer framför våra ögon men det indoktrinerade folket sover tryggt vidare!
Gonatt Sweden!

Frida

Posted: 11 marts 2012 - 11:04 - Svar

En absolut majoritet av “vanliga svenskar” HATAR sverigedemokraterna och “gillar olika” för det har de lärt sig att man ska göra eller är de fegisar som inte vågar säga vad de tycker om utvecklingen.

Anonym

Posted: 11 marts 2012 - 11:32 - Svar

Stor takk, Julia Cæsar ! Dine kronikker gir ekko langt opp i Norge også !

joffe

Posted: 11 marts 2012 - 12:05 - Svar

Sorgeligt Victoria!

Du är ett typexempel på en svensk som blivit helt förblindad av vår godhetsapostala förvirring att Sverige är landet dit ALLA lidande människor kan och får flytta och få ekonomisk hjälp att överleva och leva gott utan att göra ett handtag för landet. Sitta på rumpan och håva in slantar skattefritt utan insats. Till ditt land kommer utan ansökan kleti och pleti från världens hörn som SÄGER SIG lida nöd!!! Dom är inte flyktingar utan papperslösa och ljuger – en del är kriminella redan vid ankomsten och ställer ökande KRAV!

Dom har lärt sig hur man lurar till sig bidrag. Viktoria dina skattepengar förskingras till helt fel människor!
(Läs och lär av Arvid Falks sanna kunskapsinformation här ovan. Sluta att läsa enögd slaskpress och sök din information via nätet)

Du kanske inte ens vet att ca 90% av de som kommer till Sverige har via människosmugglare betalt stora belopp att bli hjälpta hit. De är inte FLYKTINGAR som kommer.. De riktigt fattiga och nödlidande sitter kvar i skiten min vän. I enkla ord hjälper Sverige fel människor – hela tiden – alltid !

Jag kan säga detta eftersom jag bor utomlands. Och för att komma till mitt nya hemland ställdes krav och tester mm i långa banor. Men av stort intressa har jag mycket ingående följt den katastrofala kravlösa invandringspolitiken och utvecklingen i Sverige i 30 år. Jag har jobbat i Afrika och i muslimska länder och jag har via FN gjort min bit. Du borde lära något om din omvärld innan du ojar dig i en spalt som denna.

  Tony Ingman

  Posted: 11 marts 2012 - 17:57 - Svar

  Förmodligen är sign Viktoria en person som inte själv tjänar pengar, utan tror att pengar växer av sig själva.
  att det bara är att trycka upp nya om dom inte räcker till. Att det är samlade skatteintäkter som ska få Sverige
  att fungera har hon nog inte snappat.

Katinka Glahd

Posted: 11 marts 2012 - 12:16 - Svar

A pro pos Viktorias inlägg i denna debatt,så ställer man sig frågan ,på vilken planet hon lever,lycklig i sin
lilla värld av blommor och fågelkvitter.
Det får en att tänka på den store amerikanske presidenten Abraham Lincolns berömda uttalande efter att ha
hört de olika inläggen i senatsdebatten
“Att den nog är bättre att tiga och ev,tagas för dåre,än att öppna munnen och undanröja alla tvivel.”

Hanzi

Posted: 11 marts 2012 - 12:22 - Svar

I svenske mænd her på Snaphanen skriver meget om “feminisme”. Som dansker ved jeg ikke rigtigt, hvad “feminisme” er, bortset fra, at jeg ved, at der findes nogle meget højreorienterede konservative bloggere i USA, som beskriver sig selv som feminister. Jeg tror faktisk, at jeg selv er feminist
Feminisme har sgu da for helvede ikke noget med kujoni at gøre. Har I nogensinde hørt om hunløver!?
Hvis I ikke forsvarer jeres kvinder, har det da for Fanden ikke noget at gøre med, om I er feminiserede. Selv en 60-årig tynd mand med ryge-lunger kan forsvare sin familie.
Det har ikke noget med kræfter at gøre, men med vilje.
En 2.g’er og et rovdyr på savannen vil helt instinktivt lave en cost/benefit-analyse: Hvad får jeg ud af det? Er det for besværligt? Skal jeg istedet gå videre til næste offer? En 60-årig svensk mand med rygelunger, hvis krop er fuldstændigt afpillet for muskler kan forsvare sin kone mod en 2 meter høj araber. Hvis araberen, som synes at svenskerens kone bare er en vantro kælling, som der går 13 af på dusinet, føler, at han kan risikere, at det vrag af en svensk mand med rygelunger kan finde på at plante en køkkenkniv mellem skulderbladene på ham, mens han voldtager hans kone, fordi selv om hun er et ligegyldigt menneske for araberen, er hun GULD værd for den gamle, svækkede, svenske mand, så lader araberen svenskerens kone være, og afsøger i stedet tærrenet for et ubeskyttet og nemt offer, som IKKE har en gammel mand med rygelunger, der elsker sin kone, så han med sine sidste kræfter vil støde en kartoffelkniv i ryggen på predatoren.

Olav

Posted: 11 marts 2012 - 12:48 - Svar

Takker for dine tekster, Julia.
Du er et lys i den mørketid vi opplever i Europa!

Crass Børsting

Posted: 11 marts 2012 - 12:56 - Svar

Ms. Caesar is a writer and a soothsayer of the first rank.

Hanzi

Posted: 11 marts 2012 - 13:05 - Svar

#Viktoria Hvad skal jeg gøre? Jeg føler mig egentlig som en neger indvendigt, men ligner en hvid udvendigt. Jeg nedstammer i lige linie fra negerstammer i Vestafrika, som skar arme og ben af deres fjender med machetter.
Jeg er i familie med de negerslaver på St. Jan i Dansk Vestindien som skånselsløst massakrerede en hel koloni af hvide mennesker, voldtog og dræbte alle de hvide kvinder, de negerslaver som franske og spanske gendarmer blev sat ind imod, og uden held forsøgte at nedkæmpe i løbet af et halvt år. Nogle hvide kneppede os og børnene blev sendt til Danmark. Under 2. verdenskrig var vi stadigvæk farvede at se på. Da jeg var ung, syntes min mor, at jeg så lidt “fransk” ud.
Vi er jo blevet hvide af at blive bollet op med hvide i min familie igennem 1900-tallet, men et eller andet sted føler jeg mig sgu stadigvæk som en neger nede i Afrika, der bare har lyst til at gribe efter machetten, selv om jeg har fået hvid hud og blå øjne, og kvinderne i min familie er Gud hjælpe mig også blevet lyshårede mange af dem.
Hvis et eller andet tyrkisk, muslimsk eller arabisk svin kommer og voldtager min familie, kan det sgu godt være, at jeg bliver ramt af akut begrebsforvirring, og pludselig tror, at jeg er neger i Afrika igen og de svinske, muslimske voldtægtsmænd er nogle hvide svin fra Sverige, som voldtager mine negerprinsesser og negerkronprinsesser IGEN, og så er det sgu ikke godt at vide, hvad jeg finder på overfor de muslimske vortesvin, måske jeg gør det af med dem og deres søstre og brødre og fætre og kusiner og deres bedstemor og deres venner, og når jeg er færdig med dem, så kan det være, at jeg rejser ned til Anatoli-Lortestan, og opsøger hvad jeg kan finde af deres familie der, og også gør det af med dem. Kære Viktoria – nogle gange kommer min indre negerforfader op i mig, men mest, når jeg har drukket eller hører på hvide, socialistiske svin i Sverige, som jeg egentlig har mistænkt for at være racister.

Invandrare1957

Posted: 11 marts 2012 - 15:21 - Svar

JAA du Viktoria du har nog också föräldrar som oroar sig att deras dotter ska bli våldtagen eller mördad. Jag har 2 döttrar som jag är orolig för varje helg. Jag är orolig när den dan kommer när man får barnbarn vad ska hända med dom vad har dom för Sverige att växa upp i när till och med Bodström åker till USA med familjen för att barnen ska få gå i den rätta skolan. Förra VD på jobbet har dottern i USA i skolan varför duger inte den svenska skolan. Man måste kämpa i ett samhälle för att det ska hålla sig bra. Jag hoppas verkligen att du inte får smaka din egen medicin en vacker dag. Sen när det kostar närmare 200,00 tusen för att ta sig till Sverige hur får en stackars fattig flykting ihop dom pengarna dom som skulle behöva komma hit och skulle uppskatta det dom får aldrig en chans för dom har inte pengarna vakna upp u drömmen om perfekta multiklulti samhället det finns inte om kommer aldrig att finnas uten det slutar med krig o elände.

Lars Å Månsson

Posted: 11 marts 2012 - 15:33 - Svar

Åter,ETT STORT TACK Julia för dina krönikor,som saknar motstycke.Varje nytt avsnitt kring landet “Absurdistans” förfall,är ett berikande för oss,som kämpar mot vår totala undergång.Men du ska veta att allt fler slår upp sina slutna ögon,och ännu är vi inte utslagna !! Kämpa på i varje stuga…

Misslyckande

Posted: 11 marts 2012 - 18:02 - Svar

Ensamkommande 2004 – 2011 – 11.000 – 5,3 miljarder

http://23misslyckande.wordpress.com/

* Ensamkommande 2004 – 2011 – 11.000 – 5,3 miljarder
* Ensamkommande räddningen?
* Fördubbling ensamkommande – klarar inte dagens
* Positiv grundinställning med ensamkommande
* 7.600 ensamkommande – 100kr månaden – 9,1 miljoner kr på plats
* 11.000 ensamkommande – 5300 miljoner – 13,2 miljoner kr på plats
* 261 barn 313.200kr fadder – 261 miljoner i Sverige
* 34.000 personer hemlösa – staten fixar boende ensamkommande
* Ensamkommandes boende får kosta – inte hemtjänsten?
* Sjukvården spara 800 miljoner – 1000 ensamkommande 733 miljoner per år
* Sjukhus underbemannade – Ensamkommande överbemannade
* Vårdpersonal besparingar – 261 barn 261 miljoner
* Ambulansföretag konkurs – Ensamkommande psykiskt vård
* Ensamkommande överbemannade – Dementa underbemannade
* Ambulansföretag konkurs – Ensamkommande psykiskt vård
* 53.000 utförsäkrade – 9000 ensamkommande 2010
* Södertälje bidrag 200 miljoner – 261 barn 261 miljoner
* Malmö: 1000 ensamkommande årligen
* Solna: 1300 ensamkommande 2006-2011
* Ett ankarbarn – hur många ankarbarn?
* 1000 ensamkommande – en miljard?
* 11.000 ensamkommande – 137.000 unga arbetslösa – 250.000 unga bostadslösa
* 11.000 ensamkommande – 140.000 saknar ersättning
* 236 av 290 kommuner tar emot ensamkommande
* En god mans uppgift
* Eva får 6.356 i Pension Ensamkommande 16.000kr dygnet
* Utförsäkrade 3.500 månaden – Ensamkommande 4.000 dygn
* Ensamkommande får gratis körkort
* 1,1 miljoner 550 sommarjobb – 261 miljoner 130.550 sommarjobb
* 8000 akademiker vs 8000 flyktingar vs ensamkommande
* Västerbotten spara 150 miljoner – 261 ensamkommande 261 miljoner
* Sundsvall: Spara 200 miljoner – 2 miljoner vinst ensamkommande
* Västernorrland: 127 ensamkommande – 127 miljoner?
* Malmö: 260 miljoner back – 125 miljoner vinst ensamkommande?
* 5 myndigheter spara 1,6 miljarder – Ensamkommande 3,3 miljarder
* Välfärd 1,3 miljarder – Ensamkommande 3,3 miljarder
* Landsting: Back 2 1/2 miljarder – Ensamkommande 3,3 miljarder
* Glasögonbidrag till barnen kostar
* Sorsele: Nedragningar akutplatser – priroriterar 33 ensamkommande
* Skola spara 5 miljoner – 15 anställda på 15 ensamkommande
* Flyktingbarn ger många jobb
* Ludvika spara 13 miljoner – tar emot ensamkommande
* Ansvaret för äldrevården läggs på de anhöriga
* Ensamkommande kostar mer än äldre
* Barnsjukhus spara 250 milj – Ensamkommande 8,6 miljarder
* Utmärkt räkna kostnader på äldre – inte ensamkommande
* Vårdplatser försvinner trots att de äldre blir fler
* Stora förluster inom svensk sjukvård
* Nedlagd vårdcentral blir boende för ensamkommande
* Äldreboende görs om till ensamkommande
* Ensamkommande prövar boende – 250.000 unga saknar bostad
* Skillnaden på Svalöv och människosmugglare?
* Kommuner sparar på lön till funktionshindrade
* Ensamkommande 8 miljarder – Pensionärer back 90 miljarder
* Ensamkommande kan kosta upp till 12.000kr dygnet
* Ensamkommande får kosta Downs syndrom får inte kosta
* Ensamkommande billig arbetskraft?
* Ensamkommande sjukvård och tandvård gratis?
* Det går 7 studenter på ett ensamkommande
* Ensamkommande berikar Ydre
* Skolor spara 50 miljoner – boende till asylmammor
* 13 skolor spara 50 milj – 261 ensamkommande 261 miljoner
* UMEÅ: Kritik mot äldreboende – ensamkommande lyxboende
* Fler tonårsmammor söker asyl
* Ensamkommande psykisk vård – dementa underbemannade
* Fattigpensionär 6000kr månaden – ensamkommande 16.000kr dygnet?

Berit

Posted: 11 marts 2012 - 19:42 - Svar

Riktiga flyktingar som kommer till Sverige är under 5% och de skulle må mycket bättre av att få hjälp i sitt hemland eller närområde.
Många är ekonomiska immigranter som invaderar Sverige utan asylskäl och id-handlingar och har inte här att göra.
Ensamkommande är ungdomar som är både föräldrar och svärföräldrar så fort de fått uppehållstillstånd kommer en hel drös av anhöriga till Sverige och skall leva på vår välfärd.
Invandrare med ÄFS är anhöriginvandrare till invandrare som redan lever på svenska bidrag och får svensk pension på över 11.000/ mån skattefritt och gratis förmåner sjukvård,tandvård,mediciner,hemhjälp,glasögon och hemutrustning.
Samt hyran betald upp till 6.200/mån fast de aldrig arbetat eller betalat en krona i skatt.
Det är 7-klöverns politik tänk på det alla ni som röstade på 7-klövern 2010.

Berit

Posted: 11 marts 2012 - 20:14 - Svar

Tack så mycket för en bra sammanfattning av hur illa det är i vårt land med en landsförädare som gör allt för att radera ut det etniska svenska folket och Sverige för all framtid och dessutom utan motstånd.
94% av svenska folket sover fortfarande hur är det möjligt?

Carlos

Posted: 11 marts 2012 - 21:32 - Svar

Alltid en fröjd att läsa Julias söndagskrönikor, och denna var inget undantag! Helt strålande.

argvet

Posted: 11 marts 2012 - 23:05 - Svar

Mitt i prick!!
Har haft att göra med sjukhus sista 5 åren och sanningen är att du fångat den exakt.
Äldre människor önskar att R:et skall avgå ty slagsmålen om matrester/röda lappar blir allt intensivare.

Så hur väcker vi vår hjärntvättade ungdom??

Bjovulf

Posted: 12 marts 2012 - 00:45 - Svar

Der er åbenbart forskel på folk. Danmark kan ikke lov til (!) bare at oprette en hårdt tiltrængt strikprøve (!) -toldkontrol ved sine grænser, uden at EU med Tyskland – af alle lande! – i spidsen kaster sig over os med alle mulige vanvittige beskyldninger og grove kommentarer uden rod i virkeligheden, hvorimod Frankrig ligefrem kan tillade sig at true med at trække sig ud af Schengen-aftalen ?!

Dette skal nok blive muntert / interessant at følge. Skal vi gætte på, at EU ikke vil vove at løfte så meget
som et øjenbryn over for Frankrig – højst kommer der vel nogle henkastede bemærkninger, om hvor vigtigt dette samarbejde er med henblik på at bevare freden i Europa ( as if! 😉 ), og man håber at alle lande agter at respektere aftalens ordlyd bla-bla.

Men mon ikke det hele bare desværre er spil for galleriet forud for det kommende franske præsidentvalg?
Jeg trorr det, Lonøøø 😉

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article1724118.ece

Frankrig trækker sig måske ud af Schengen

Sarkozy truer med at trække Frankrig ud af Schengen-samarbejdet, hvis EU ikke stopper illegal indvandring

Hvis der ikke sker fremskridt i kampen mod ulovlig indvandring til EU-lande i løbet af de kommende 12 måneder [!!!], vil Frankrig suspendere dets [ “sin”, sgu da for H.! 😀 ] deltagelse i Schengen-aftalen, siger Sarkozy ved et valgmøde Paris.

– Schengen-aftalen om pasfrihed må omgående [!!!] reformeres, så vi kan bekæmpe den ulovlige indvandring [!!!], føjede præsidenten til.

Bjovulf

Posted: 12 marts 2012 - 02:10 - Svar

Fantastiske nyheder for Enhedslisten, SF, S & De radigale:

Nu kan vores latente “racisme” bringes under kontrol. Mon ikke der snart vil komme forslag om tvangsvaccinationer eller tilsætning af disse stoffer til drikkevandet? Så skal det nok gå godt med
deres vanvittige multikulti-eksperimenter.

Gad vide, om man mon også har husket at teste stoffet på nogle muslimer? 😉

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/betablockerare-tycks-kunna-dampa-ra sistiska-attityder

Betablockerare tycks kunna dämpa rasistiska attityder

Publicerad 2012-03-11 17:49

Betablockerande läkemedlet propranolol tycks kunna minska undermedveten [!!!] rasism hos individer. Åtminstone tyder resultat av en studie som utförts vid brittiska Oxforduniversitetet på det.

Forskargruppen fann att personer som tog propranolol visade mindre benägenhet [!!!] för rasistiska attityder
[!!!], när de fyllde i ett testformulär avsett att avslöja undermedveten rasism [!!!], jämfört med personer som fått ta placebo,

….

[ Det kunne jo have været rigtigt interessant at se nogle eksempler på, hvad forskerne forstår ved
“undermedveten [ ubevidst / underbevidst ] rasism”, og hvordan de detekterer tilstedeværelsen
af en sådan hos en forsøgsperson 😉 Det er jo ikke helt sikkert, at forsøgspersonerne har nøjagtigt de
samme racisme-kriterier, som disse forskere, så hvad er sådanne undersøgelser egentlig værd
rent videnskabelig? … Og hvad mon der sker, når virkningen af pillerne fortager sig, og virkeligheden
igen viser sig fra sin mindre rosenrøde side ude i de “kulturberigede” områder? ]

Bo

Posted: 13 marts 2012 - 01:09 - Svar

Under tiden de gick bort, sprang Laboratoriechefen upp för trapporna. Han gick in på en laboratorievåning högre upp. Han gick fram till en hylla där det stod en flaska märkt “eter”. Den var ofärgad och hade stått exponerad för solljus i många år. Laboratoriechefen tog ned flaskan och tänkte: “Det här skulle jag använt på den där gamla gubben och sövt ned honom för gott”.
Vad han inte visste, var att under alla år, och under solljusets inverkan, hade det bildats eter-peroxid i bottnen av flaskan.

När han ställde den tillbaka på hyllan med sina darriga händer och med en lätt stöt, överskred han en energitröskel som startade en reaktion.

Hans syncentrum hann precis uppfatta ett ljussken innan Guds kraft slet huvudet av honom.

  Robin Shadowes

  Posted: 13 marts 2012 - 22:16 - Svar

  Med huvudet under armen, gack laboratoriechefen bort till hisshallen. Eftersom laboratoriechefen saknade hår så var han tvungen att hålla tag i sitt huvud med båda händerna. Jag börjar visst bli lite skumögd på äldre dar, tänkte han. Han läste långsamt igenom alla våningsplan tills han kom till översta våningen där det stod: Högste direktörens kontor. Ja men, det är ju precis dit jag skall, tänkte laboratoriechefen. Hoppas att det inte är samma person som hälsade på nere hos mig för ett tag sedan. Och om det var samma person, hoppas han inte uppfattade mig på fel sätt. En bekymrad min kunde nu börja anas i ansiktet till huvudet som laboratoriechefen hade under armen.

  Pling! sade hissen som nu var framme vid sin destination, översta våningen. Laboratoriechefen gick fram till ett av dom stora fönsterna. “Oj då, det var ju ingen dålig utsikt ni har här uppe”, utbrast laboratoriechefen.
  “Hrrm!” hördes en harklande röst. Laboratoriechefen vänder sig om. “Ja, just ni. Vill ni vara så vänlig och komma hit, tack!”
  Bakom ett skrivbord sitter en annan gammal man, inte fullt så gammal som den han mötte tidigare, men fortfarande en äldre herre med grått och långt skägg.
  “Vem är ni?” frågar laboratoriechefen den äldre gubben bakom skrivbordet.
  “Jag är chefens sekreterare”, säger gubben torrt.
  “Jaha, kommer det här ta lång tid?” säger huvudet under armen med uttråkad min.
  “Tid? Lång tid? Tid har Ni numera gott om, min herre!” säger gubben smått irriterad.
  “Ja, ja, ja… Jag har varit på många möten i mina dagar och träffat många chefer, direktörer och statschefer, så kanske vi kan skippa det här och släppa in mig så tar jag upp det här direkt med Er chef istället.Så varför skulle jag ödsla tid med en simpel sekreterare, jag som lett det finaste laboratoriet i den norra hemisfären, herr??
  “Namnet är Pehr. Sankte Pehr.” sade sekreteraren.
  “Aha!?!! Er chef är alltså…?”
  “Precis! Gud Fader själv!! suckade sekreteraren.
  “Åååhh, var det möjligtvis honom jag talade med igår?” Man kunde nu se små svettpärlor tränga fram i pannan på huvudet under armen.
  “Exakt, min herre! Samme gamle man som ni tänkte söva ned för gott, när er lilla olycka inträffade. Samma olycka som nu har resulterat i att ni står här inför mig. Med ert eget lösa huvud under armen!” sade Sankte Pehr bryskt.
  “Men, men… jag kan förklara… jag menade förstås inte att…”
  “TIIIIIIG!!!! skrek Sankte Pehr. “Kan NI för en enda gångs skull hålla truten!!”
  “Javisst!” sade laboratoriechefen, bugade och skrapade med foten.
  “Ett ögonblick”, sade Pehr. “Ska bara skriva ut Er omplaceringsorder först.” Skrivaren börjar knattra och Sankte Pehr går bort till skrivaren och tar ut papperet som nyss blev utskrivet. “Här får Ni, min herre. Bara att lämna över till nästa sekreterare.”
  “Men…”, stammar laboratoriechefen. Skulle jag inte få tala med Er Chef?”
  “Nej, det behövs inte,” säger Sankte Pehr. “Ni behöver bara gå tillbaka till hisshallen och trycka på knappen längst ner. Jag är ganska säker på att Ni snart får träffa Källar-chefen om en stund. Bara lämna över papperet till hans sekreterare Horn-Pehr först, så skall nog allting ordna sig till slut.”
  Moloken gick laboratoriechefen tillbaka ut i hisshallen igen.

   Bo

   Posted: 14 marts 2012 - 20:35 - Svar

   Fortsätt, fortsätt !

   Vad händer Laboratorieschefen i Helvetet ?

    Robin Shadowes

    Posted: 14 marts 2012 - 23:03 -

    Överlåter med glädje stafett-pinnen åt någon annan, så att det blir så mycket variation som möjligt. Kanske rent av “laboratoriechefen” kommer bli en kultklassiker inom vår underground.verksamhet?

    Bo

    Posted: 14 marts 2012 - 23:30 -

    Om jag hamnar i helvetet, skall jag förbereda för att steka sönder hans själ ordentligt.

   Josefina Bergfast

   Posted: 18 marts 2012 - 07:20 - Svar

   Julia Ceasars, och Robin Shadowes välformulerade skrivningar inspirerade min egen fantasi, som blev så här:

   (Obs. Som alltid frivillig läsning.)

   Laboratoriechefen lydde Sankte-Pers order, och befann sig efter en hastig resa nedåt strax inför en man med bister uppsyn. Det var Horn-Per som mönstrade laboratoriechefen uppifrån och ned, och lade märke till hans huvud under armen. Horn-Per tittade på laboratoriechefen med en genomträngande och bister blick, så skarp och så hatisk att laboratoriechefen började darra.

   -”Sluta darra ditt fega kräk”, sa Horn-Per med en bister, torr och kylig stämma. Här tål vi inga svagheter. Sträck på dig. Du befinner dig inte bland fiender här, utan bland vänner. Låt fruktan fly, och hatet växa till full mognad, så ska du se att du får se helt andra perspektiv på saker och ting. Här står vi för sanningen, och inte för lögnen, som de däruppe omhuldar, lögnen alltså, med Gud Fader, Skaparen och Livgivaren i spetsen, den tokern. Hos oss är hatet sanningen, och snart har vi hela jordens alla folk i vårt mäktiga grepp. Känn dig välkommen. Vi har haft dig under uppsikt länge. Du är en av oss.”

   -”Men”, stammade laboratoriechefen, fortfarande svettig, -”jag trodde”…

   -”Just det”, sa Horn-Per, -”du trodde att du trodde. –”Men det var det som var fel från början till slut. Du har länge levt i förvillelsens dimma och nu kommer du äntligen att kunna se klart, bara du slutar att tro. Tro inte på Gud Fader, Skaparen och Livgivaren, Han sprider bara lögner om människan, enligt vår syn på saken. Han försöker inbilla människan en massa saker som tro, tillit, förtröstan, hopp och kärlek, och att det är Han som kan ge dem existens och liv, om de lyder Honom. Men det är bara inbillningar. Det är lögner. Det är hos oss du hör hemma. Hos oss finns sanningen. Känn bara hatet, ge efter för det, försök inte bekämpa det. Det är hatet som äntligen ska befria dig till det sant mänskliga, som är just hatet och hatandet i alla dess former och ingenting annat. Sluta att kämpa emot. Sluta att känna skuld. Sluta att försöka känna en kärlek som du ändå inte kan känna. Sluta att försöka inbilla dig själv att du kan tro, för det kan du inte. Det enda du kan tro på är hatet. Det är det mest verkliga. Titta dig omkring. Vad ser du? Har jag rätt eller har jag rätt?”

   -Ja, jo, sa laboratoriechefen, och började räta på sig, och släppte greppet om sitt huvud en aning. -” Det ligger någonting i vad du säger, när jag tänker efter. Jag har vetat det någonstans inuti mig hela tiden, men inte riktigt, om jag ska vara ärlig, vågat erkänna den sanningen öppet. Jag har bestämt levt i någon slags förnekelse.”

   -”Just det, sa Horn-Per, och nu du, så skall vi bara omstrukturera lite till där uppe på jorden, så har vi snart hela helvetet gestaltat i full blom, oss till glädje och gamman, vilket är vad vi hela tiden har arbetat på, också med din hjälp, fastän du inte riktigt har varit medveten om den saken.”

   -Jasså, jaha, nehej, ja, jo, det kan nog som sagt ligga någonting i det, sa laboratoriechefen, och svetten på hans panna började sakta att torka upp.

   -”Snart har vi inte en endaste troende och kärleksfull person i världen, sa Horn-Per med sin torra stämma, och fortsatte. De har då alla vänt Gud Fadern, Skaparen och Livgivaren ryggen, med hjälp av vårt idoga arbete. -”Och snart kan äntligen detta underbara helvete gestaltas som i en nätt liten ask, vilket då kommer att medföra en total, underbar och härlig röra som vi alla, som älskar sanningen, kan omfamna och välkomna. –”Då slipper vi det lögnaktiga tilltroendet, tilliten, hoppet och den lögnaktiga kärleken, den lögnaktiga ömheten, den lögnaktiga ödmjukheten, som verkligen är lögn från början till slut, vilket endast vi förstår, och som dårarna däruppe inte begriper.”
   –”Men, fortsatte Horn-Per, vars ögon nu var halvt lysande, sanningen kommer då oundvikligen att framstå klar och uppenbar för alla. Du är och har varit ett gott verktyg för denna sannings tillväxt, och vi har haft god användning av dig, så tack för hjälpen.”

   Omtumlad slog sig laboratorieföreståndaren ned i en fåtölj, lyfte upp huvudet lite, började andas friare, sträckte ut armarna och släppte greppet om huvudet. Han tog en cigarr från bordet som stod bredvid fåtöljen, tände den, och började blåsa ut rökringar i luften, smått leende. Det var ett försmädligt leende som spred sig över hans ansikte, av hån, av förakt och fullt av hat.

   Han hade kommit hem till de sina. Hatet och hatandet skulle nu inte längre behöva döljas. Det skulle öppet visas, utan den minsta rädsla. Han förstod det nu. Det var hatet och hatandet som var den sanning som han hela tiden hade arbetat på att framskapa, överallt och hos alla. Hatandet hade alltid varit hans gud.

   Horn-Per iakttog noggrant laboratorieföreståndaren. Hatet lyste ur hans ögon. Han funderade på om det var dags att skrämma honom ur den tillfälliga balans som han verkade ha anammat då hans första rädsla försvunnit genom Horn-Pers ord till honom. Men det fick vänta lite. Tids nog skulle han sätta honom på plats. Laboratoriechefen skulle inte inbilla sig att han var någon.

   -”Du förstår min bäste laboratorieföreståndare, sa Horn-Per, du är absolut inte ensam i detta värdefulla värv att frambringa hatet. Men du är verkligen någon som är betydelsefull, du är verkligen någon som varit viktig, du har verkligen varit någon som vi har räknat med, smickrade Horn-Per .-” Vi här från vår underjordsavdelningsbas har en mängd medarbetare, vilka lite som du själv faktiskt inte riktigt är medvetna om att det är oss och vår sanning som de egentligen tjänar. De inbillar sig själva att de är företrädare för något gott, samtidigt som de egentligen är en av våra agenter, vars egentliga syfte är att odla, frammana och sprida hatet hos så många som möjligt. De lever i självbedräglighetens dvala, och har ännu inte skådat ljuset i vår sanning. Vi ju också naturligtvis fullt upplysta agenter, som är på det klara med vad deras kall och uppgift handlar om. När all tilltro, tillit, hopp och kärlek, och allt förtroende är urholkat mellan människor, då först kan man säga att människan verkligen har hittat hem till sitt sanna väsen. Hon är nämligen inte alls skapad till Guds avbild, som vi ser det, utan hon är ett djur som andra djur, och ingenting annat. Att jaga och döda är hennes sannaste väsen, så det så. Det som Gud, Fadern, Skaparen och Livgivaren säger, kommer det knappast finnas några enda kvar på jorden som tror på, när vi väl är klara med vårt. Någon reflektion av Gud, Fadern, Skaparen och Livgivaren, är människan verkligen inte alls egentligen. Hon är ett rovdjur, det är sanningen som vi ser den. Gud, Fadern, Skaparen och Livgivaren, är en lögnare vad gäller Hans uttalanden om människan. Ur vårt perspektiv alltså. Vi skall nog lyckas överbevisa Gud om att vår sanning är den rätta sanningen. Att Guds, Faderns, Skaparens och Livgivarens sanning och identifiering av människan över huvud taget inte alls stämmer. Det är vår sanning som kommer att segra, som också fler och fler människor snart kommer att inse när väl hatet mellan alla och envar bryter ut i sin fulla kraft och alla bli upplysta om den saken. Ingen människa kommer då att kunna lita på någon annan och det kommer att bli ett fullkomligt komplett och härligt kaos, som vi verkligen kommer att njuta av till fullo. Paranoian, skräcken, vansinnet och hatet kommer att vara totalt. Alla kommer att tävla med alla, och var och en kommer att vara den andres fiende och inte vän.”

   -”Jasså, jaha ja. Kanske när jag tänker efter så har jag nog sett på det sättet också, och även mött en och annan själsfrände, och känt att vi egentligen så att säga har talat samma språk däruppe, fastän vi har ju inte kunnat säga det rakt ut förstås.”

   -”Nej, just precis, sa Horn-Per. Men det är de omedvetna agenterna för hatuppvigling och hatspridning, och så att säga, hatkultivering, som vi många gånger samtidigt har haft den största nytta av, just därför att de själva trott sig om att de verkligen gjort någonting gott. De har i själva verket medverkat till just kultiverandet av hatkänslor, vilket i sin tur har gjort att många har låtit sig påverkas av deras tal, utan att begripa vartåt detta tal verkligen har lett dem, och fortfarande leder dem. Hatet har så att säga grott och växt till inom dem utan att de själva riktigt har kunnat förstå varför eller hur. Och det får man ju säga är finurligt, klurigt, lustigt och framförallt trevligt för oss här nere.”

   -”Jag kan känna igen det där”, sa laboratoriechefen, och kände sig av någon outgrundlig anledning nöjd med sig själv för första gången på länge. Här hade han fått tydliga bevis, från Lägsta ort så att säga, om att allt hans arbete inte hade varit förgäves. Han trodde nu på att han var någon, det hade ju Horn-Per sagt.

   ………

libsd

Posted: 13 marts 2012 - 10:31 - Svar

Utan att skämmas skall jag säga att jag satt och grät när jag läste det här.

joffe

Posted: 14 marts 2012 - 02:41 - Svar

Tack Bo och Robin för dråpliga följestories! Kul läsning! – Och cirkusdirektören med huvet under armen fortsätter dessvärre med sina cirkuskonster.

Hooroo!

  Robin Shadowes

  Posted: 14 marts 2012 - 14:53 - Svar

  Tror nog det är den första krönikan som har varit så pass interaktiv som denna. Tydligen har många känt sig manade att fortsätta skriva om “laboratoriechefen”. LOL

Bara jag

Posted: 20 marts 2012 - 09:45 - Svar

Jag saknar fortsättningen där Laboratoriechefen blir lynchad.

SkyNet

Posted: 25 marts 2012 - 00:05 - Svar

Jag har under en längre tid haft förmånen att få läsa dina utmärkta och träffsäkra krönikor, men aldrig kommenterat något här.
Den här senaste krönikan borde ju få vilken “trögfattad, indoktrinerad och politiskt korrekt” svensk att fatta hur illa det egentligen är i detta snart 1000:åriga Svea rike… som med nuvarande kurs inte kommer att existera om dryga 30 år!
Tänk att man inte ens kan säga som det är i sitt eget “demokratiska” land! Jag har ett förflutet som elitsoldat i Kungliga Flottan och fick då lära mig att effektivt stoppa en annalkande fiende med effektivaste tänkbara våld. I detta ingick även att jag var införstådd med att fienden skulle avrätta nyckelpersoner, ta över våra radio och TV-stationer, våldta / mörda kvinnor & barn, plundra och förstöra kultur, historiska minnen m.m. Därefter skulle de tvinga oss (överlevande) svenskar in i en ny destruktiv kultur (diktatur) där man blev fängslad eller avrättad om man gjorde motstånd… Det forna Sverige skulle upphöra som stat och bli en del av Sovjetunionen, precis som Estland, Lettland och Litauen efter andra världskriget. Regeringen Palme ändrade också påpassligt nog en lag som innebar att den svenska polisen skulle upphöra med att vara ett stridande förband efter tre dygn, dom skulle därefter “lägga ner vapnen och samarbeta med ockupanten”… Alla inom försvaret visste då att det bara skulle ta ett eller två dygn för ryssarna att inta Sverige. Idag har vi en “Laboratoriechef” som försöker ändra lagstiftningen för yttrandefriheten, styra, övervaka och registrera det som skrivs över internet…
Samtidigt har vi knappt något försvar kvar och det är inte till för att försvara detta land, utan att göra insatser på främmande mark åt andra intressenter.
I detta skede håller en ny “främmande makt” på att ta över Sverige precis som ryssarna tänkte göra, men betydligt långsammare. En bakbunden ursprungsbefolkning med en lagstiftning avsedd att motverka det egna folket, följt av sporadiska mord, upplopp, bränder, plundring/rån, våldtäkter, annektering av ny mark och utmärkning av dessa områden med moskébyggen, egna lagar inom samma områden, starta upp egna radiostationer med TV-kanaler från hemlandet via paraboler, egna skolor där fler lär sig hata den “otrogna ursprungsbefolkningen”, egna livsmedelsbutiker, bearbetningen av våra politiker och massmedia… samt mycket mer som inte ens ryssarna skulle kunna komma på!

Allt detta görs fullt möjligt framför våra ögon med hjälp av landsförrädaren (Laboratoriechefen) i toppen och alla hans gelikar, flitigt påhejade av den okritiska och censurglada massmedian i Sverige. Att sedan bilda familj, skaffa barn och tro att man får en pension att leva på – ja, då är det rena vansinnet med dagens utveckling! Inte känns det bättre när man har fyra små döttrar som kanske måste tvingas in i “rätt” religion innan de nått vuxen ålder… allt för att de ska överleva i denna mardrömslika och mörka framtid. Tänk att inte fler ser detta eller klarar av att tänka utanför ramarna. Den enda tröst i detta elände är faktiskt SD och en utomordentligt kunnig och skicklig skribent (Julia Caesar) som förstår allvaret i denna allvarliga sak och verkligen gör något åt det!

Stå på dig Julia och ge aldrig upp! Jag har spridit dina krönikor till många människor vid det här laget och kommer fortsätta göra det så länge det går! Det är fler än du kanske tror som läser dina krönikor, en del av dem är invandrare som slitit hårt i många år i vårt land. Dom flyttade inte hit för att bosätta sig i ett blivande 3:e världenland… dessutom fick dom inte ett “korvöre” av staten på 50 och 60-talet, det fick man jobba ihop till själv! Deras åsikter om dagens invandring är allt annat än “rumsrena” och får t.o.m. dina kritiska krönikor att blekna.

Jag är bara glad och tacksam att det finns människor som du, därför ska du också fortsätta att skriva så fler hinner få upp ögonen för hur ruttet Sverige egentligen är när det gäller framtiden för sitt eget folk!

Tack Julia!

Realist8

Posted: 29 marts 2012 - 08:28 - Svar

Då du inte skrivit någon krönika de 2 sista söndagarna Julia, så blev jag tvungen att beställa “världsmästarna” idag, så att jag har något att läsa iaf:-)

Osvuret

Posted: 2 maj 2012 - 20:13 - Svar

Bra, mycket bra! Och dessvärre även mycket sann. Sverige inte kan väl trygga gamla Sverige ha en fanatiker till statsminister?

Leave a Comment