1
sep
Seneste opdatering: 2/9-12 kl. 1844
66 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Det mullrar i de svenska kommunerna. Om man lägger örat till marken hörs ett dån som förebådar ett kommande skalv. I flera decennier har Sveriges invandringspolitik saknat verklighetsförankring. Någonstans kommer det att brista. Naturlagar gäller även invandringspolitik. I all perverterad utveckling finns en punkt där allting kraschar. Vi ska inte räkna med att politikerna självmant kommer att ändra kurs. De har målat in sig i ett hörn och effektivt bakbundit sina egna händer med epitet som ”rasist” och ”främlingsfientlig”. Det behövs en katalysator, en utifrån kommande kraft som får allting att brisera.

Just en sådan kraft har politikerna, utan att själva inse det, bjudit in i landet: somalierna. Med sin totala brist på anpassning till det svenska samhället och alla andra samhällen som de flyttar till är somalierna den katalysator som Sverige i sin nöd länge har ropat efter. De kommer som gudasända och är helt enkelt droppen som får bägaren att rinna över. Den försörjningsbörda som den somaliska invandringen tvingar på svenska folket skapar så stora sprickor i det svenska samhället att invandringsvansinnet inte längre går att dölja eller bortförklara. Nu återstår bara den bistra sanningen.

Nittio procent av somalierna lever på försörjningsstöd

I min förra krönika, ”Blåsningen”, beskrev jag de allt högre nödropen från kommuner som sviktar under trycket av den somaliska anhöriginvandringen.  Eftersom somalier sällan kommer ut på arbetsmarknaden och kan försörja sig själva blir de en extraordinär påfrestning för de mottagande kommunerna. Nittio procent lever på försörjningsstöd.

Kostnaderna uppgår till miljardbelopp, och belastningen på skattebetalande kommuninvånare är enorm. I exempelvis Katrineholm har bara 4 procent av somalierna fått arbete. 96 procent lever på bidrag. Invandrarna utgjorde 2010 en minoritet på 13,9 procent av Katrineholms befolkning men fick 56,8 procent av försörjningsstödet. Bilden är ungefär likadan i alla de kommuner som nu skriker på hjälp, förutom några där det är ännu värre ställt, som Växjö, Nässjö, Borlänge och Söderhamn.

Avtalet med mp kommer att fälla regeringen

Innan sådana här nödrop kommer ut i offentligheten har det gnällts rejält off the record i kommunerna i flera år. Kommunpolitiker försöker i det längsta hålla masken och visa lojalitet mot partikamraterna på riksnivå. Lika stark är drivkraften att bevara en självbild av ”solidaritet” och ”godhet”. När maskerna rämnar och problemen görs offentliga har splittringen redan gått långt. Det är bara början av en smärtsam anpassning till verkligheten vi ser nu. Det kommer mer, mycket mer. Den borgerliga alliansregeringens överenskommelse med miljöpartiet om att underlätta anhöriginvandring från Somalia kommer att visa sig som det desperat ödesdigra misstag den i verkligheten är. Missnöjet pyr framför allt bland de moderata väljarna.

Överenskommelsen är den murbräcka som förr eller senare kommer att kosta alliansregeringen den makt som den så ivrigt trängtar efter att behålla. Regeringen vet det, och panikåtgärderna har redan börjat avlösa varandra. Någon väg tillbaka finns inte. Händerna är som sagt bakbundna och repen vältvinnade. Har man tagit fan i båten får man ro den i land och försöka muta kommunerna till lydnad och tystnad genom att strö ut ett lämpligt antal miljarder av skattebetalarnas pengar.

Erik Ullenhag lever i sagornas värld

I torsdags kom nyheten att kommuner som tar emot somaliska anhöriginvandrare ska få dela på 1,3 miljarder kronor i bidrag från staten. Pengarna ska delas ut under fyra år. Dessutom ska de somalier som kommer hit ha rätt till etableringsstöd, det vill säga statlig försörjning i två år och därefter full rätt att leva på kommunalt försörjningsstöd och slippa arbeta. Att de somalier som redan befinner sig i Sverige ska försörja de anhöriga de tar hit är inte ett alternativ som finns ens på papper. Kravlösheten är total.

”Flyktingpolitiken är ett NATIONELLT åtagande” betonade integrationsminister Erik Ullenhag (fp), utan att antyda att det är kommunerna som får bära bördan av åtagandet.

Erik Ullenhag lever i sagornas värld. Markkontakt noll. Han har regeringens särskilda uppdrag som lögnhals och propagandaminister. Det är ingen slump att just han har valts till det uppdraget. En avgörande kvalifikation är att han i likhet med historiens övriga propagandaministrar inte besväras av innehav av något samvete. Hans inre är alldeles blankt, lika nollställt som det lilla renskrubbade gosseansiktet. På den plats där samvetet skulle ha suttit har han ett arkiv fyllt till brädden med politiskt korrekta lögner. Vid behov plockar han bara fram några floskler ur arkivet och försöker se ut som om han själv tror på det han säger. En enastående skådespelarprestation i sitt slag.

Vi ska akta oss för Erik Ullenhag

Erik Ullenhag uttalar besvärjelser. Som den här:

”Målsättningen är att människor som kommer till Sverige vill och kan arbeta och lära sig det svenska språket. Jag tror att vi ska akta oss för att hamna i en situation där vi förutsätter att exempelvis somalier inte ska kunna komma i arbete.”

Amen! ”Målsättningen är att människor kan och vill arbeta…” Målsättningen? Och om de varken kan eller vill? Det som var och en kan se med egna ögon, att somalier sällan kommer i arbete, och kanske inte ens vill arbeta – det ska vi akta oss för att förutsätta. För min del tror jag att vi ska akta oss för Erik Ullenhag. När regeringens politik faller samman blir det Ullenhag som får gå först. Men han behöver inte känna sig ensam. Han kommer att få sällskap av bland andra statsminister Fredrik Reinfeldt (m) och näringsminister Annie Lööf (c).

Södertälje: Raseri över orättvisan

Knappt hade regeringen kastat ut mutpaketet förrän sprickorna i kommunerna djupnade ännu mer. Kommunalrådet Boel Godner (s) i det svårt mångkulturberikade Södertälje rasar över orättvisan.

”Regeringens stöd för kommuner som tar emot somalier känns som en direkt provokation mot Södertälje” säger hon. ”Jag blev oerhört upprörd när jag hörde att hela stödet skulle gå till kommuner som tar emot somalier. Och att man motiverade det med att det är så svårt för dem att få jobb. Södertälje har den högsta kostnaden för försörjningsstöd i landet och hälften av stödet går till irakier som inte fått jobb.”

”Regeringen struntar i Södertälje”

Boel Godner hade hoppats och trott att Södertälje skulle kunna få del av regeringens integrationssatsning. Kommunen har tagit emot 8 000 irakier, och fortfarande kommer anhöriga till dem och bosätter sig i Södertälje. Ytterst få kommer ut på arbetsmarknaden. Kostnaden för försörjningsstöd till utrikes födda i Södertälje under 2010 var drygt 252 miljoner kronor.

”Regeringen är ju väl medveten om att detta gett oss stora extrakostnader och andra påfrestningar. Men regeringen struntar i Södertälje. Det är ju helt orimligt att Södertälje och några andra kommuner ska bestraffas för att vi tagit ett större ansvar än andra kommuner”

säger Boel Godner. Nyligen var hon ett av Södertäljes rödgröna kommunalråd som publicerade en debattartikel där de ber att få slippa ta emot fler invandrare och flyktingar.

Antalet somalier blir sexsiffrigt

1960 fanns det inte i någons föreställningsvärld att tiotusentals somalier skulle komma att bosätta sig i Sverige. Då fanns inte en enda somalier i landet, och det är bara drygt femtio år sedan.1970 var de sexton stycken. 1980 hade de ökat till etthundra. 1990 var de 1 441. År 2000 var de 13 082. 2010 var de 37 846. Hur många de kommer att bli är det ingen som vet, men antalet kommer med säkerhet att bli sexsiffrigt inom en nära framtid. Sverige tar nämligen emot flest somalier i Europa, och somaliska kvinnor föder i genomsnitt 6,3 barn.

Medan antalet asylsökande somalier i övriga Europa sjunker, stiger det lavinartat i Sverige. Tiotusentals somaliska anhöriga väntas få uppehållstillstånd i Sverige i år och nästa år, men ingen vet egentligen hur många som kommer.

Det svenska klimatet gör dem sjuka

Vad är det som lockar somalierna till Sverige? Ja, inte är det klimatet. Det är givetvis de generösa och kravlösa svenska välfärdssystemen med möjligheter till livstidsförsörjning som utgör en oslagbar magnet både för somalier och andra invandrargrupper. Det solfattiga svenska klimatet gör somalierna sjuka. Alla jordens befolkningar är av evolutionen adapterade till den miljö där de föds. Mörkhyade personer är naturligt anpassade till ett varmt och soligt klimat. När de flyttar till en solfattig miljö på andra sidan jordklotet är de inte rustade för livsbetingelserna där. Det visar sig bland annat i att autism är 3-4 gånger vanligare bland somaliska barn bosatta i Sverige än bland svenskfödda barn.  Man talar om en ”autismepidemi” bland de somaliska barnen. Misstankarna att skadorna beror på D-vitaminbrist hos mödrarna växer sig allt starkare.

”För lite solljus kan vara en avgörande faktor bakom den dramatiska ökningen av autism i Sverige. Skillnaderna i sol mellan Sverige och Somalia kan mycket väl vara orsaken till att autism bland somaliska barn har blivit så mycket vanligare i Sverige än i det gamla hemlandet ”

skriver läkarna Susanne Bejerot och Mats Humble.  Inte bara är det svenska klimatet extremt solfattigt – de somaliska kvinnorna går dessutom omkring i tygtält som hindrar solljuset från att nå huden och bilda D-vitamin.

Somalier lyckas sämst av alla invandrargrupper

Somalier är över hela världen den invandrargrupp som har lägst utbildning (flertalet är analfabeter), lägst deltagande i arbetslivet, lägst grad av egenföretagande, som tar emot mest socialhjälp, har sämst ekonomi och är sämst integrerade. Även i Storbritannien, som har haft somaliska invandrare i mer än 100 år, är problemen fortfarande stora i den somaliska gruppen med kronisk arbetslöshet, dåliga bostäder, analfabetism och ensamstående mödrar med många barn.

”Vad tusan gör 16 943 somalier egentligen i Danmark?” frågade Sören Espersen i danska Jyllands-Posten  sedan ett stort skattebedrägeri avslöjats i Danmark där 92 procent (248 av 269 undersökta) av somalierna undanhöll miljonbelopp från beskattning.

Men det var inte i första hand skattebedrägeriet som föranledde Sören Espersens fråga. Det var det faktum att somalier i Danmark – precis som i Sverige – lever i ett parallellsamhälle som är isolerat från det danska samhället och där islam, familjen och klanen styr. De bor i ghetton där de fortsätter med sina somaliska liv utan kontakt med den infödda befolkningen. Varje år skickar de miljontals kronor hem till sina klaner i Somalia. Det är där de har sin lojalitet, inte mot sitt nya hemland.

”Jag undrar varför vi överhuvud taget har somalier boende här i landet när de inte har det minsta intresse för Danmark eller för det danska folket. Jag undrar varför Danmark underhåller och försörjer en stor grupp människor som bara har förakt till övers för oss och vårt sätta att leva” skrev Sören Espersen

.Bara tre av tio klarar grundskolan

Den bästa och mest djupgående beskrivning av somalier som har gjorts i Sverige är Christer Lövkvists artikelserie i Göteborgs-Posten från 2007.Det han fann var bland annat:

• Att varannan somalisk kvinna inte lever med sina barns far. Skenskilsmässor är mycket vanliga för att få mer bidrag.
• Att bara tre av tio somaliska ungdomar har fullständigt betyg från nionde klass i grundskolan.
• Att var femte ung somalisk man har varit misstänkt för våldsbrott.
• Att nästan hälften av somalierna hade noll i arbetsinkomst 2005.
• Att en stor andel av de somaliska männen missbrukar drogen kat.

Katalysatorer för en ohållbar invandringspolitik

Det ser ju inte särskilt hoppfullt ut. Somalier medför mycket stora påfrestningar för alla samhällen där de slår sig ner. Men om man ser somalierna som katalysatorer för en ohållbar invandringspolitik, en grupp som kommer att få allting att rasa fortare än vi kunnat tro? Då kommer saken i ett annat läge. I ett samhälle där PK-stinna politiker och journalister ursinnigt förnekar fakta trots att de står rakt framför näsan har somalierna, sig själva ovetande, ett angeläget uppdrag som de är oslagbart väl kvalificerade för: att punktera den svenska invandringspolitiken.

Ju fler de blir, desto mer effektivt kommer de att slå hål på alla floskler och myter om vilken berikande jättevinst invandringen är för Sverige. Med deras hjälp kommer det inte längre att gå att mörklägga den beska sanningen. Skygglappar hjälper inte längre. Allt kommer att bli tydligt och klart.

Allt svårare att stå till svars för dubbelmoral och hyckleri

Vi kan förutse att flyttlassen med mångkulturförespråkande nöjesprofiler, Expomedarbetare, människorättsaktivister, invandringsexperter, antirasister, journalister, författare och politiker gissningsvis inte kommer att öka lavinartat till somalietäta bostadsområden i exempelvis Katrineholm, Flen, Eskilstuna, Örebro, Borlänge, Växjö, Ludvika, Nässjö, Lindesberg eller Söderhamn. Där väntar annars utomordentligt goda möjligheter att få uppleva mångkulturen inpå bara kroppen.

Tvärtom, ”the white flight” från invandrartäta områden kommer istället att fortsätta öka i omfång och intensitet. Det kommer att bli allt svårare för de mångkulturvurmande PK-eliterna att stå till svars för sitt hyckleri och sin dubbelmoral. Och samtidigt allt svårare för kommunpolitikerna att få sina budgetar att gå ihop, trots de statliga mutmiljarderna.

Vi kan luta oss tillbaka, somalierna gör jobbet

På kortare tid än någon kunnat tro kommer somalierna att göra det jobb som invandringskritiker länge har stretat med i motvind och störtskurar av rasismbeskyllningar. Nu behöver vi bara luta oss tillbaka och låta somalierna göra jobbet. Under deras inverkan kommer Sveriges floskulösa invandringspolitik att falla ihop som ett korthus och den offentliga lögnen ligga och sprattla naken och avslöjad. Sverigehatande politiker kommer att bytas ut mot andra som ser det som sin uppgift att värna Sverige och den svenska befolkningen.

Vi har all anledning att vara tacksamma mot somalierna.

Tidligere kronikker af samme forfatter.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Andersen

Posted: 1 september 2012 - 23:43 - Svar

Du har fuldstændig ret Julia.

Og når det svenske PK-cirkus ramler sammen, ryger også de sidste argumenter for for “vores” multikulti-idioter.

For det bliver nemlig ikke SD’s “højreradikale ekstremister”, der kommer til at ødelægge dette utopiske korthus, men derimod deres egen åndsvage indvandring. Og det skal de glo på – og leve med – i mange år fremover…

Utlandssvensk

Posted: 1 september 2012 - 23:56 - Svar

Mycket välskrivet som vanligt, Julia.

“På kortare tid än någon kunnat tro kommer somalierna att göra det jobb som invandringskritiker länge har stretat med i motvind och störtskurar av rasismbeskyllningar. Nu behöver vi bara luta oss tillbaka och låta somalierna göra jobbet”

Låt oss hoppas att du har rätt. Inget skulle glädja mig mer. Men låt oss se verkligheten som den är. Sverige har, åtminstonde sen tidigt 90-tal, de facto:

1. Genomfört ett extremt negativt urval av immigranter. Eftersom vi, som enda västland, tillåter i pricip fri immigration från tredjevärlden utan krav på id handlingar har vi skapat ett mycket starkt incitamentsystem där de som har något att dölja, t.ex grova brottslingar och terrorister, väljer Sverige. Detta innebär att även immigranter från länder med rimligt hög genomsnittslig förmåga att fungera i ett civilicerat samhälle sannolikt i hög utsträckning kommer att innebära problem just pga. att Sverige får bottenskrapet.

2. Avsiktligen premierat immigration från de absolut värsta och mest dysfunktionella länderna på planetens yta. Detta har främst skett via samma mekanism som nu orsakar invasionen av Somalier, dvs. en mycket stark tendens att utfärda asyl åt alla som kommer från länder som av någon orsak faller sönder. Kosovo-Albaner, Irakier, Afganer, Palestiner, osv, osv.

Det vi ser nu är, enligt min uppfattning, endast mer av samma sak. Men någonstans kanske droppen kommer som får bägaren att rinna över? Tja, jag trodde att det skulle ske när antalet våldtäkter passerade 1000 om året……

Off Topic:
Missa inte landets störta M blogg, som länge drev en fruktansvärt osmaklig kampanj mot W. Petzäll. Nu skäms han… (länkar i nästa post)

Utlandssvensk

Posted: 2 september 2012 - 00:03 - Svar

Länkar till M Bloggaren:

Här berättar han i samband med att Petzäll utsattes för stenkastning att han anser att “Vad gäller stenkastningen utanför Hvitfeldtska så är naturligtvis båda lika illa – att SD får sympatier och att en demokratiskt vald riksdagsman för samma parti får stenar på sig för sina åsikter.” (i kommentarerna)

http://tokmoderaten.blogspot.ch/2011/05/sverige-demokratin-och-en-sten ad.html

Här är samtliga poster som han skrev om Petzäll:

http://tokmoderaten.blogspot.ch/search?q=petz%C3%A4ll

Slutligen kommer här länken till det inlägg han skev idag:

http://nyheter24.se/blogg/6mannen/2012/09/01/nar-kvallens-kansla-blev- skam/

Charles Nielsen

Posted: 2 september 2012 - 00:07 - Svar

Hvad kan de bruges til. ??.
Stammekrig har vi ikke brug for.!!

XY

Posted: 2 september 2012 - 00:39 - Svar

Få se om regeringen med tillräcklig hastighet kan vidöppna gränserna och låta immigrera – hämta, om nödvändigt – tillräckligt många invandrare och genom en klausul ge dem omedelbar rösträtt och med dyrt valfläsk vinna nykomlingarnas lojalitet för framtiden så man kan kasta ut den inbillade etniska svenskheten, som har sådana störiga invändningar och lägger käppar i hjulen för “de goda krafterna” och det orgiastiska moralmästerskapet. Ja, herrejesus vilket dårhus det har blivit av Sverige.

Josefine

Posted: 2 september 2012 - 02:03 - Svar

Tack för den här krönikan Julia. Man kan ana pennans glöd i de fortfarande rykande textraderna. Som vanligt lämnar dina ord inget övrigt att önska. Vad skulle man inte ge för att få reda på vad som pågår i våra politikers huvuden!? Jag har själv faktiskt inte-en-aning?!

Stefan

Posted: 2 september 2012 - 02:19 - Svar

Det finns bara en lösning på “somalieproblemet” och det är tvångsrepatriering. Förslagsvis med generösa återvändarbidrag på mellan 100000:- och 250000:- per person. 250000:- per återvändande somalier är en droppe i havet mot vad det kommer att kosta om dom stannar.

Detta vansinne kommer mycket riktigt som Julia skriver att få en snar vändning.
Tack för det Somalia!

  Naivtive

  Posted: 2 september 2012 - 11:57 - Svar

  Att stå för deras återresa är en sak att betala dem för att åka är bara att locka ännu fler till detta bedrägeri. Gör livet allt annat än bekvämt för dem är det enda rätta.

   Stefan

   Posted: 2 september 2012 - 12:55 - Svar

   Ett återvändarbidrag (goodwill såklart) bör endast komma ifråga om man befunnit sig i landet t.ex minst 2år. Allt annat vore korkat.

   Att sedan kombinera detta med att inga somalier ges möjlighet till UT eller TUT måste ses som en självklarhet.

Invandrare1957

Posted: 2 september 2012 - 07:19 - Svar

TACK. På lördags förmiddagen då börjar man gå in på snapphanen har Julia skrivit sen går man därifrån besviken. Sen söndag JAA en välskriven härlig sann artikel tack än en gång.

Med en arbetskraft invandring som man får diskutera så hade William Petzell levat nu. För vården hade haft mera pengar det första man sparar på är missbrukarvården. Det kommer att dö många unga innan det här vansinnet är över svenska ungdomar man pratar om pengartvättar men vilka pengar knarkpengar och flyktingsmugglare flyktingar som får betala genom att forsla knark till Sverige. Allt det här för att politikerna vill dumpa lönerna i SVerige man utnyttjar invandrare och offrar svenskar. Hur långt ner ska Sverige sjunka innan svensken vaknar. Ett folk som inte har varit i krig på flera hundra år som inte är vana vid att kämpa utan är vana att lyssna på överheten i alla dess former.

Anders Den Andre

Posted: 2 september 2012 - 07:25 - Svar

I den slutgiltiga analysen är det somalierna som blir den slutgiltiga katalysen för den slutgiltiga kataklysmen.

500 somalier om dagen håller doktorn borta.

Peter

Posted: 2 september 2012 - 07:29 - Svar

Tack för ännu en fantastisk krönika.

Jag skulle kunna lägga till följande:

http://www.youtube.com/watch?v=WOxKjStK28c
Somalier protesterar vilt utanför socialkontoret i Katrineholm efter att en familj(?) förmodligen blivit avhyst från en lägenhet. Till och med Ullenhag hade nog insett det hopplösa i att integrera dessa människor om han sett videon. Ja, det gör han nog ändå – ingen politiker, inte ens en svensk sådan, kan vara så verklighetsfrämmande.

Vi har också den norsk-somaliska författarinnan Amal Aden, som har skrivit böcker om somalier och hennes dom är hård.
http://ingengornagot.blogspot.se/2011/04/somaliska-kritiserar-norska.h tml

– Somaliska föreningar motarbetar integration, men presenterar sig utåt som att de arbetar för integration

– Somalier vill inte integreras på grund av rädsla för att förlora sin egen religion och kultur

– Somalier ogillar och fruktar norrmän som anses som opålitliga och där kvinnorna är horor

– Våld inom familjen är vanligt

– Många stödjer kvinnlig könsstympning, även om de utåt hävdar att de är motståndare till detta fenomen

– Somalier separerar ”på pappret” för att få mer bidrag

Jag har aldrig varit konspiratoriskt lagd, men jag har mycket svårt att tänka mig att svenska politiker gör detta mot sitt eget folk. Det lutar mer åt att det är någon utomstående (EU, Bilderberggruppen, Saudiarabien?) styr och ställer. Kanske det är förklaringen till Reinfeldts hat mot SD; här kommer nämligen en parti och börjar prata om nationen Sverige, när vår statsminister har fått order att avveckla den eller “göra kaos med den”.

Rune

Posted: 2 september 2012 - 08:39 - Svar

“Dessutom ska de somalier som kommer hit ha rätt till etableringsstöd, det vill säga statlig försörjning i två år och därefter full rätt att leva på kommunalt försörjningsstöd och slippa arbeta.”
———————————————-
Så länge detta erbjudande ligger ute i världen? Så länge kommer vi att ha massinvandring av somalier och andra folkgrupper från tredje världen.
Tänk om vi svenskar skulle få samma erbjudande från, t.ex. Kanarieöarna? Kan man inte tro att många skulle nappa på det?

joffe

Posted: 2 september 2012 - 09:31 - Svar

Som du säger Julia har M och MP tagit “fan i båten” som efter en navigationsblunder fått grundkänning och skadats. Ett hål i bordläggningen har orsakat kraftigt läckande och en tilltagande slagsida. Kapten och styrmän förnekar navigationsfel.

Besättningen är dödstrött att ständigt bemanna otäta länspumpar, som nara nog inte klarar att hålla det gamla fina fartyget flytande. Vattenskadat maskineri börjar hacka betänkligt och en alltmer “utpumpad” besättning har krävt kursändring mot nödhamn.

Kapten R.och Överstyrman U vägrar kursändring och att erkänna att fartyget är nära att förlisa
Besättningen orkar inte mycket längre och förbereder myteri…

Frederika

Posted: 2 september 2012 - 09:52 - Svar

Ett lika välkommet nöje som en stor njutning att läsa Julias välformulerade och träffsäkra artiklar!

snowflinga

Posted: 2 september 2012 - 09:53 - Svar

Istället för att hjälpa somalierna att bygga upp sitt land så sprids de ut över Europa och Norden. Det hjälper varken somalierna eller Europeerna.

I Sverige där politikerna har bestämt sig att förvandla Sverige till ett mångkulturellt samhälle, en politk som kan ha oanade konsekvenser, så strömmar alla katagorier av invandrare till Sverige om det finns jobb eller inte. Vad som händer med Sverige i framtiden kan man bara ana. Man ser redan ett välmående land där unga svenskar får lära sig att de har ingen egen kultur och historia. Sveriges riksdag avskaffade Sveriges historia 1997 för främja deras multikulturtella projekt. Det som händer i landet kommer att ha ödesdigra konsekvenser om man inte snart ändra kursen.

Man förstör landet Sverige med en social ingenjörskonst grundad på galna teorier. Det är som att bygga ett flygplan utan att ta beaktande till Newtons lagar.

Frida

Posted: 2 september 2012 - 09:59 - Svar

Denna krönika beskriver det som jag tror många av “oss” hoppas och tror på- att nu har vansinnet gått så långt att någon slags vändpunkt och uppvaknande hos “det sovande folket” helt enkelt måste komma…

snowflinga

Posted: 2 september 2012 - 10:01 - Svar

Istället för att hjälpa somalierna att bygga upp sitt land så sprids de ut över Europa och Norden. Det hjälper varken somalierna eller europeerna.

I Sverige där politikerna har bestämt sig att förvandla Sverige till ett mångkulturellt samhälle, en politk som kan ha oanade konsekvenser, så strömmar alla katagorier av invandrare till Sverige om det finns jobb eller inte. Vad som händer med Sverige i framtiden kan man bara ana. Man ser redan ett land där unga svenskar går utan jobb och bostad och får lära sig att de har ingen egen kultur och historia. Sveriges politiker avskaffade landets historia 1997 för främja deras multikulturella projekt. Det som händer i landet kommer att ha ödesdigra konsekvenser om man inte snart ändra kursen.

Man förstör landet Sverige med en social ingenjörskonst grundat på galna teorier. Det är som att bygga ett flygplan utan att ta beaktande till Newtons lagar.

  steen

  Posted: 2 september 2012 - 10:53 - Svar

  kommentarer der bliver hængende i spamfiltret fra nu kl. 11, bliver først godkendt efter kl 20:00

Tony

Posted: 2 september 2012 - 11:01 - Svar

Man kan inte undgå att känna skadeglädje över Södertäljes situation, när nu deras kommunalråd står och
gnäller över att kommunen blir utan det miljardstöd som istället ska ösas över icke jobbande Somalier!

Men var det inte det förra kommunalrådet Anders Lago som stod i New York och skröt och slog sig för
bröstet och hävdade att lilla Södertälje minsann tog emot fler Irakier än vad USA som förde krig där gjorde.

Man undrar ibland om politiker är helt tomma i burken! Var det så svårt att räkna ut när dom tog ut kompass-
riktningen att man skulle komma till en ohållbar situation ? Samma dårskap har utövats av Malmös kommunalråd
Ilmar Repalu, där social bidragskostnaderna har eskalerat till över en miljard om året, och där över 85% hamnar över
icke produktiva invandrare. Att sen staden är utsedd till Europas gangsterstad nr 1 gör inte saken bättre!

Men så går det när människor inte på något sätt behöver bevisa att dom är just dom som man utger sig för,
alla kommer in i Sverige utan papper. Hade man lagt ner lika mycket jobb på att kontrollera folks identitet, som
man lagt ner på att skälla kritiker mot vansinnet för rasister, så hade nog en stor del fastnat i filtret.

Att systemet kommer att braka samman är helt klart, och redan idag borde det resas offentliga skampålar där
dessa idioter surrades fast till offentlig beskådan och bespottning, det straffet är inget emot dom oförskämdheter
som PK eliten öst över kritikerna av vansinnet!

  Arvid Falk

  Posted: 2 september 2012 - 11:12 - Svar

  Man undrar ibland om politiker är helt tomma i burken! Var det så svårt att räkna ut när dom tog ut kompass-
  riktningen att man skulle komma till en ohållbar situation ?

  Svenska politiker struntar i de långsiktiga konsekvenserna av sin ansvarslösa politik.

   Tony

   Posted: 2 september 2012 - 14:31 - Svar

   Ja i så fall blir ju deras räddning att fly landet , men det blir kanske inte så lätt
   landsförrädare är sällan populära , var dom än kommer ifrån.Det är väl bara här
   i landet som man släpper in allt osorterat!

    Maja Dacke

    Posted: 2 september 2012 - 16:15 -

    Pengar öppnar dörrar och luktar inte.

  Anders Den Andre

  Posted: 2 september 2012 - 11:13 - Svar

  En annan sida av Södertälje-gnället är den absurda tron att Kapten Ärr och han skumpaner har en tillstymmelse till hjärta eller medkänsla i kroppen.
  Irakier var i ropet för åratal sedan, och är av intet värde.
  Somalierna är ännu inte här, och får därför all uppmärksamhet, allt värde.
  När somalierna väl kommit på plats, och det är dags för Syrien, kommer inget intresse alls att ägnas åt veteranerna.
  PK kräver ständigt nytt kött.

Olav

Posted: 2 september 2012 - 11:02 - Svar

Er det noen som vet hvordan verden forøvrig ser på innvandringspolitikken som er praktisert i deler av Vesten under dekke av demokrati?
Rent historisk er jo dette nokså ruvende, med tanke på at det rammer samfunn som tidligere var trygge både fysisk og økonomisk.
Så er det også helt motsatt av hva generasjonene før oss ville gjort, der betingelse for innvandring var knyttet til selvforsørgelse og nytte for samfunnet.
Dette må da vekke forbauselse hos mange der ute, i all sin absurditet?

Naivtive

Posted: 2 september 2012 - 12:10 - Svar

Det talas så mycket om hur lång tid det tar för den eller den kategorin invandrare att komma i sysselsättning, men aldrig hur denna finansieras. Den enda parametern för sysselsättningen som borde vara relevant är nettobehållningen till statskassan. När det gäller den mesta invandringen från MENA-länderna och liknande kulturer står staten för kulorna så skatteinbetalningarna blir endast en liten återbäring för skattebetalarna. Inte mycket att glädjas över med andra ord.

Beslut om ansvarsbefrielse typ bolagsstämmor eller föreningsårsmöten borde vara obligatoriska även för politiker och inte som nu att allt som kommer över en ljugande politikers läppar anses vara valfläsk och inte värt att lägga på minnet. Ännu mindre att ställa till ansvar för vid utebliva uppfyllelser.

Om det fanns konsekvenser även för politiker så fanns det en möjlighet att demokratin skulle kunna fungera och även att överleva, nu ser vi bara ett stup framför oss där alla kommer att falla fritt. Hoppet står nu bara att få landa lite mjukare och överleva trots allt.

Anders

Posted: 2 september 2012 - 12:12 - Svar

Mycket välskrivet. Tack ska du ha!

Arvid Falk

Posted: 2 september 2012 - 12:16 - Svar

Begriper Julia eller någon annan, varför Reinfeldt inte utnyttjar möjligheten att dra i nödbromsen betr. inflödet (a la Luciabeslutet)? Han är ju rimligen inte omedveten om, att den stora invandring som Labour drog igång i Storbritannien bidrog till, att Labour förlorade valet.

Och ingen sittande regering vill förlora ett val!

Om inflödet hade varit planerat till *början* av en mandatperiod, så skulle jag inte varit fullt så frågande. Men, det är 2012-2014 med ett val 2014, som Reinfeldt accepterar att kranen för inflödet står öppen, trots alla problem som han därmed påför väljarna under tidsperioden före valet.

Om väljarna känner sig tillräckligt otillfredsställda, så kan de rösta bort den sittande regeringen i en from förhoppning om något-annat typ det-kan-ju-inte-bli-sämre.

Man kan resonera, att då det är miljöpartiet som driver på inflödet, så erbjuder en vänsterregering inte något alternativ för väljarna. Men – en sådan eftertänksamhet blir mindre uttalad hos den enskilde väljaren, om han finner situationen djupt otillfredsställande. (Och väljarna kan också tänka – därför att de VILL tänka så – socialdemokraterna kan göra upp med SD eller socialdemokraterna kan bilda en minoritetsregering.)

Reinfeldt och Schlingman är inte dumma – detta inser de. Så hur resonerar de? Har Reinfeldt en tidigare dold faiblesse för high-wire acts?

Eller bedömer Reinfeldt och Schlingman, att då det ff.a. är socialdemokratiskt dominerade kommuner som drabbas av inflödet av somalier, så är de inte några marginalväljarkommuner, varför utvecklingen i dessa kommuner inte spelar så stor roll för valresultatet?

Eller… har Reinfeldt kanske tänkt sig att dra i nödbromsen lagom till valet?

Låter Reinfeldt det hela löpa till en rejäl kris i syfte att få ett handlingsutrymme för att kunna dra i nödbromsen närmare valet … säg våren 2014.

Reinfeldt skulle då axla manteln som ansvarstagande landsfader samtidigt som han i så fall skulle kupera SDs tillväxt och tvinga miljöpartiet att foga sig (om de senare har någon självbevarelsedrift.. vilket kanske är tveksamt.. men ingen nackdel för moderaterna i ett krisläge).

  Anders Den Andre

  Posted: 2 september 2012 - 14:22 - Svar

  En faktor kan vara : Sverige är inget självständigt land, och har därför ingen prioritet när besluten fattas. Det är “större”, “globala” hänsyn som tas.

  En annan : They are all puppies. Det spelar ingen roll om det är Parti1 eller Parti2, eftersom The Puppetmaster håller i trådarna i vilket fall. The Puppetmaster är dold, och kan därför inte direkt diskuteras, bara postuleras.

  Det viktigaste för Kapten Ärr bör vara att känna sig trygg i att det löfte som The Puppetmaster givit honom, om att han ska lyftas ut ur landet när det smäller, och ges ett skyddat boende i någon av dom väldigt få områden i världen som hålles utanför Kaoset, fortfarande står fast.

F-man

Posted: 2 september 2012 - 12:19 - Svar

Bernt

Posted: 2 september 2012 - 12:25 - Svar

Katalysator! Jag fick skärpa mig där, är ovan att tänka kemi, men visst var det nåt som påskyndar en process utan att själv förändras, fick man lära sig. Det verkar ju stämma! Men vart det hela kommer att leda till är jag tyvärr inte säker på.

flumnisse

Posted: 2 september 2012 - 13:25 - Svar

Socialism

An economics professor at a local college made a statement that he had never failed a single student before, but had recently failed an entire class. That class had insisted that Obama’s socialism worked and that no one would be poor and no one would be rich, a great equalizer.

The professor then said, “OK, we will have an experiment in this class on Obama’s plan”. All grades will be averaged and everyone will receive the same grade so no one will fail and no one will receive an A…. (substituting grades for dollars – something closer to home and more readily understood by all).

After the first test, the grades were averaged and everyone got a B. The students who studied hard were upset and the students who studied little were happy. As the second test rolled around, the students who studied little had studied even less and the ones who studied hard decided they wanted a free ride too so they studied little..

The second test average was a D! No one was happy. When the 3rd test rolled around, the average was an F. As the tests proceeded, the scores never increased as bickering, blame and name-calling all resulted in hard feelings and no one would study for the benefit of anyone else. To their great surprise, ALL FAILED and the professor told them that socialism would also ultimately fail because when the reward is great, the effort to succeed is great, but when government takes all the reward away, no one will try or want to succeed. It could not be any simpler than that.

Remember, there IS a test coming up. The 2012 elections.

These are possibly the 5 best sentences you’ll ever read and all applicable to this experiment:

1. You cannot legislate the poor into prosperity by legislating the wealthy out of prosperity.
2. What one person receives without working for, another person must work for without receiving.
3. The government cannot give to anybody anything that the government does not first take from somebody else.
4. You cannot multiply wealth by dividing it!
5. When half of the people get the idea that they do not have to work because the other half is going to take care of them, and when the other half gets the idea that it does no good to work because somebody else is going to get what they work for, that is the beginning of the end of any nation.
Here endeth the lesson…

  Anders Den Andre

  Posted: 3 september 2012 - 04:15 - Svar

  Very true. But…
  “2. What one person receives without working for, another person must work for without receiving.”
  should be true as well for the capitalistic system, shouldn’t it? (Unless Marx is completely wrong)
  It is called “profit”, isn’t it?

  I think, that the fact that the socialistic system does not function, should not lead us to the conclusion, that the opposite system, or any other system, necessarily function less disastrously.

PK

Posted: 2 september 2012 - 14:04 - Svar

ÅH , det så varme foto af Erik Ullenhag er en fint billed af , hvorfor helvedet har ramt
og stadig rammer Sverige.
Her er Mr. Godhed himself…

Charlie Lindh

Posted: 2 september 2012 - 14:14 - Svar

Hej Julia Ceasar

Tack för en välskriven krönika. Din känsla för att bygga upp dystopiska stämningar är något alldeles särskilt. Det ska bli intressant att se om du får rätt, i att korthuset nu kommer rasa samman.

Vänligen,
Charlie Lindh

Misslyckande

Posted: 2 september 2012 - 14:32 - Svar

17 argument mot massinvandring 1990-2016 för “antirasister” svara på

http://misslyckande.wordpress.com/2012/09/02/1970/

Erik Ullenhags världsbild kartlagd
Flyktingar tvingas flytta där jobben finns
1994: Orter med goda möjligheter till en introduktion – 2012: 400 av 10.000 flyktingar jobb efter introduktion
År 1990: 50 utsatta bostadsområden – år 2005: 156 utanförskapsområden år 2012: xxx utanförskapsområden?
2012: 6000 praktikplatser åt flyktingar per år – 2012: 7500 fler asylsökande
2012: 6000 praktikplatser åt flyktingar per år – 2012: 24.681 asylsökande
2012: Erik Ullenhag – 600.000 går till jobbet – 1980-2011: 1,5 miljoner PUT
2012: Erik Ullenhag – 600.000 går till jobbet – 2000-2011: Arbetslösa invandrare ökat 100.000
2012-2016: 24.000 praktikplatser på 4 år – 109.000 asylsökande på 3 år
2012: 6000 praktikplatser per år flyktingar – 2000-2011: arbetslösa invandrare ökat 100.000
2012: 6000 praktikplatser per år – 2011: 30.000 asylsökande – 2012: 38.000 asylsökande – 2013: 41.000 asylsökande
2012: 6000 praktikplatser åt flyktingar – 2012: 400 av 10.000 flyktingar fick job
2012: 400.000 flyktingar – 2012: flyktingar 10 år få jobb – 2012: 400 av 10.000 flyktingar fick jobb
1997: fempunktsprogram minska arbetslösheten – 2012: 400 av 10.000 flyktingar fick jobb
1997: fempunktsprogram minska arbetslösheten – 2000: 100.000 arbetslösa invandrare – 2012: 200.000 arbetslösa invandrare
1996: Många projekt startats som inte märks – 2012: 400 av 10.000 flyttningar jobb i “projekt”
1997: Minska arbetslösa 50% år 2000 – 2000-2012: Arbetslösa invandrare ökat 100.000

Bjovulf

Posted: 2 september 2012 - 15:25 - Svar

“Kulturberikningen” af stakkels Sverige fortsætter planmæssigt:

http://www.bt.dk/udland/13-aarig-pige-myrdet-i-sverige-to-broedre-anho ldt

13-årig pige myrdet i Sverige – to brødre anholdt
Af Rikke Struck Westersø

Søndag den 2. september 2012, 08:51 Updated: 13:03

En 13-årig pige blev i går eftermiddag dræbt i en lejlighed i en boligblok i Täby nord for Stockholm. To mænd er anholdt. Den ene af mændene bor i samme opgang, som pigen og hendes familie.

Drabet skal have foregået ca. klokken 15.30, og blot en halv time senere blev de to mænd, der er brødre, på hhv. 31 og 28 år anholdt, skriver svenske Aftonbladet.

– De blev pågrebet på gerningsstedet, fortæller Anders Gillander, presseansvalig ved politiet i Roslag, til Aftonbladet.

Ifølge Anders Gillander har politiet et ganske klart billede af, hvad der foregik i lejligheden, da pigen mistede livet. Men den presseansvarlige er fortsat hemmelighedsfuld [!!!] om den tragiske sag.

– Den er af så følsom karakter [!!!], at jeg ikke ønsker at gå ind i noget på nuværende tidspunkt, siger han.

  Maja Dacke

  Posted: 2 september 2012 - 16:20 - Svar

  Och i god svensk ordning skyller bröderna på varandra och ingen blir fälld som mördare …

Naymlap

Posted: 2 september 2012 - 16:02 - Svar

Åter igen en förnämlig artikel av Julia Cesar. Det stämmer, som hon skriver vi får skräpet. Därför Sverige kör efter mottot; “Ju sämre desto bättre”! Inte bara i denna frågan utan i mycket annat också. Jag vill gärna tro att, hon har rätt i att, svenska folket skulle vakna men, jag har mina dubier om detta. Andra länder använder sig av reella eller påhittade fiender vid djupa kriser. Vad jag kan se har vi inget behov av några fiender med det svenska folket, som vänner. Därför svensken är sin egen värsta fiende. Att ta in arbetskrafts invandrare från menaländer när 25 miljoner är arbetslösa i EU. Det är så otroligt dumt att man inte fatta vad de sysslar med och jag tror inte de själva vet vad de gör.

Michael Laudahn

Posted: 2 september 2012 - 16:07 - Svar

Download denne video, før den igen bliver slettet for ‘hate speech’:

http://www.youtube.com/watch?v=1Y4hZlb0afc

Katinka Glahd

Posted: 2 september 2012 - 16:21 - Svar

Jag gråter för mitt folk och mitt land.Apokalypsens fyra ryttare rider upp över kullens krön.
De bebådar ofärd ,våld och död!
Detta vansinne som utbrett sig i Sverige när det gäller importen av bidragsberoende analfabeter, för att säkra fariseernas positioner i templet Sverige,där miljonerna av våra skattepengar försvinner på lyxfester ,godhetspolitik ,på personers bekväma liv på sina förrädarsolder i “flyktingbransc
hen”kommer salltmer sin slutgiltiga lösning av svenskarnas vara eller inte vara nära,för att slutföras inom en snar framtid.Dessa folkförrädare som utan att tveka har sålt ut sitt folk och deras barn och barnbarn har öven sålt sina egna avkommor!
Somaliersunamin kommer att att vara den utlösande faktorn som sätter Sverige i brand!
Att i “godhetens” namn ta in ett folk som är totalt oanpassbart till ett modert samhälle i hundratusental,klämma in dem i små fridfulla kommuner,som kommer att förvandlas till helveten på jorden, där ursprungssbefolkningen och deras yngre generationer får gömma sig i grottor,bergsutrymmen och urgrävda jättesalar i åsar sedan de dagar vi hade ett försvar,kommer att bli den sista resorten för att skydda våra barn och barnbarn.
Och vi som protesterar mot vansinnet som tar tag i oss som en fruktansvärd malström och drar ner oss i vår förtvivlan mot botten över att vårt land blivit prisgivet av en skock sk,nyttiga idioter,som tror sig vetat bäst och täppt till truten på oss,med symboliska slagträn i form av uttryck som rasister,främlingssfientliga och hatets budbärare!
När det i själva verker är så att de ,som inte inser att det svenska samhället håller på att implodera,fortsätter att kacklande besjunga det mångkriminella samhällets lov,så länge som de kan, hösta in pengar och samla i ladorna i banker utomlands,med girighetens vargula,stinkande saliv rinnande i bäckar nerför hakorna.
Detta vidriga brott mot det svenska folket måste bestraffas och det skall bestraffas hårt!!
Det måste var första gången i den hela människlighetens historia ,där en sk,demokratiskt vald regering tvingar sitt eget folk att bekosta sin egen ockupation!!
“En person kan orsaka ont mot andra,inte bara genom sina handlingar utan genom sin passivitet,och i båda fallen är han lika ansvarig för denna oförätt”!John Stewart Mild.MP
“Vägen till helvetet är inte bara stensatt med goda avsikter,alltför ofta trafikeras den i grunden av hyggliga människor”.Okönd filosof.
“Di dumme tar aldrig slut”.Min fars ord när han såg på filmerna från förintelsen!
“Oh pardon Us,You bleeding piece of earth”!

  Anders Den Andre

  Posted: 3 september 2012 - 04:11 - Svar

  Du våndas av tanken att på något sätt försöka hitta en väg igenom, och ut ur, detta. För dig själv, och dom du känner gott för.
  Utöver det finns det en liten, liten tröst : Det största flertalet av dom som kommer att drabbas av tsunamin finns det ingen anledning att spilla tårar över.

  Vad som händer när ett kranium sparkas in är att det som tidigare utfördes genom symboliska handlingar, övergår i fysisk handling.
  Den som fysiskt får sitt kranium insparkat bör rent statistiskt i dom flesta fall tillhöra den grupp som tidigare vunnit sin självrespekt och sociala status genom att symboliskt sparka in ditt kranium.
  Lena Sundström kan få tjäna som exempel:
  http://www.swedenconfidential.info/2012/09/02/senaste-nytt-fran-lena-s undstroms-twitter/#disqus_thread

Magnus32

Posted: 2 september 2012 - 16:39 - Svar

Som av en händelse fylldes största delen av Svenska Dagbladet idag av rubriken “Utsatta afrosvenskar” med tillhörande bild. Hatbrotten mot dem hade visst ökat med 6%. Nu är naturligtvis hatbrott oursäktliga oavsett om de begås mot eller av somalier men det är realistiskt att utgå ifrån att ökningen inom kort blir 60% eller mer. De somaliska livsstilen är provocerande i varje västerländskt samhälle. Och provokation leder lätt till konfrontation.

Redan 2010 fick 39% av alla somalier som beviljades asyl i EU 27 det i Sverige (källa: OECD), som inte ens har 10 miljoner invånare jämfört med över 500 miljoner i EU27. Your do the math… Siffrorna idag – och imorgon – är säkert ännu mera avskräckande.

Liksom SvD idag gör media och politiker (SD förstås undantagna) allt för att putsa fasaden. Men det kommer förstås inte att räcka då det underliggande vilket är genomruttet och rasar samman inom kort.

elwee

Posted: 2 september 2012 - 16:57 - Svar

Tack Julia för att du ser något positivt som kanske kan hända med de invällande somalierna …

Jag har haft svårt att hitta något bra med det, men din artikel ger ett litet hopp :o)

Diktaturens Kreatur

Posted: 2 september 2012 - 17:07 - Svar

Tack för en fin söndagskrönika Julia. Jag är inte lika optimistisk som dig om att vi nalkas slutet på det mångkulturella projektet och att Somalierna kommer att fungera som katalysatorer inom en snar framtid. Jag fruktar att det kommer att bli mycket, mycket värre innan det kanske kan bli bättre. Det är inte ens säkert att det svenska folket är i skick och är kapabla att vända den här dysfunktionella utvecklingen som pågått sedan 1975. Det svenska folket har idag en motståndskraft som inte är mycket bättre än det Nord – Koreanska. Årtionden av nyspråk och propaganda har förlamat denna nation. Jag kan inte påminna mig att ett mentalt förslavat folk utan hjälp utifrån har lyckats göra en revolt mot makthavarna. Vem ska komma till svenskarnas räddning? Vem?

LarsS

Posted: 2 september 2012 - 17:44 - Svar

Kære Julia, nu må du ikke være så negativ og realistisk. Selv har jeg ingen fordomme og synes at I svenskere udenfor MSM- og PK miljøet ser alt for sort på fremtiden.

Som om I (jeg skriver I for jeg har noteret mig at du har “venner” med samme bagstræberiske og konservative attituder) ønsker alt det gode og skønne udenfor synsfeltet af jeres naivblå øjne. Det minder mig om min kone der forleden bad mig gå ud med affaldet, og da jeg svarede at det havde jeg allerede gjort, bad hun mig gå ud og holde opsyn med det.

Tro på alt det gode og de positive vibrationer. Tro på at alle vil hinanden det bedste. Hold i hånd med dem du møder på din vej og giv et kram til der der mindst venter det (Bortset fra de der højreekstremister som holder af deres fædreland og deres egne kære, hold kæft hvor er de latterlige og ligegyldige, ha-ha-ha, de burde deporteres eller smides i katchotten – så kan de sidde der og spille skak med ABB!).

Mangler du åndelig vejledning tør jeg godt anbefale vores Zenia Krampe, hun vil kunne guide dig vej ind i det multikulturelle Paradis og når du efter samtalen sidder der og evaluerer og forstår alt, vil du også forstå hvorfor det endnu ikke er lykkes for blot én af vores mange fantastiske pressefotografer at tage et eneste foto af hende hvor hendes mund er lukket – men det er en helt anden sag!

Problemet med dig, Julia, er at du ikke forstår det fælles og berigende udbytte der ligger lige for næsen af os. Du er ensporet og tror fuldt og fast på at der kan være forskel mellem mennesker. Du tror at at vi ikke kan tilpasse forskellige kulturer til hinanden.

Julia, Julia, Julia, min kære Julia jeg er ikke vred på dig, jeg er skuffet!

I hele menneskehedens historie har forskellige kulturer aldrig nogensinde kunnet leve sammen uden at det har fremprovokeret slagsmål, krige, død, elendighed og ofte den enes udslettelse af den anden kultur, men det var dengang, Julia. I dag har vi erkendt at det var/er den hvide mands (og kvindes) tidligere overherredømme og kolonialmagt som var skyld i alt ondt på jorden. Men nu, Julia, har vi endelig de dygtige og vise politikere vi vil have og som har styr på underkastelsesværktøjerne. Let´s go Ullenhag!

For vores vedkommende her i Danmark (altså os rigtige og åbne danskere – ikke de der etniske danske tossehoveder som burde sidde indelukket på en anstalt for nationalister) ser vi det som en unik økonomisk og kulturel gevinst og en masse arbejdspladser for hele vores babysittersamfund. Selv har jeg anbefalet min børn at læse somalisk på KU og derefter søge ansættelse på (det må snart komme) det statslige kontor for oversættelse af etnisk nedsættende udtalelser for somaliske flygtninge. Man vil jo gerne at ens eget afkom er fremtidssikret med fast arbejde og pension og hele mollevitten, ikk?

Somalierne skal nok klare sig, det gør de over hele verden og det endda på deres helt egen facon:

http://africawitness.wordpress.com/2011/01/14/why-somali’s-have-f ailed-to-integrate-into-the-s-a-township-communities/ .

Julia, Think Somali og du vil forstå hvad åbenhed og inkludering af ens medmennesker og omgivelser kan give af varme hjertebank og positive kuldegysninger!

😉

http://www.youtube.com/watch?v=6AtOcWOPT50

  XXXXX

  Posted: 2 september 2012 - 19:42 - Svar

  Rejs til Afrika.
  Der er masser af negre, du kan hænge ud med.
  Du kan måske lære, at spille på bongotrommer eller olietønder.
  Eller bare sidde sammen med dine negervenner,
  under en palme, og vente på der kommer en hvid mand og fodre jer med bananer.

   steen

   Posted: 2 september 2012 - 19:59 - Svar

   du gik vist lige glip af ironien der.

   LarsS

   Posted: 2 september 2012 - 20:08 - Svar

   Jep, jeg er ved at undersøge snarlige afgange med m/s sarkasme, håber ikke vi går ned undervejs, men skulle det ske så er der forhåbentlig en ironisk tømmerflåde der kan redde os i land!

   http://www.youtube.com/watch?v=tO199DQ2gWY

   Oh My Sweet Goodness!

Utflyttad svensk

Posted: 2 september 2012 - 22:43 - Svar

Svenskarna måste vara det dummaste folket på jorden. Som låter politikerna förstöra landet för många år framöver.
Ni har en hel del att lära från amerikanerna som marscherar och protesterar hela tiden. T. ex under vietnam kriget. Såg
det själv i slutet på 60 talet. Ni vet hur det gick. Det gäller för det svenska folket att säga ifrån om ni är emot denna
vansinniga invandring. Tror inte det ligger i svenskarnas natur att protestera. Dem bara tackar och tar emot vad stollarna
gör i Stockholm. Skyll er själva, det är eran och era barns framtid som står på spel.

Per-Olof

Posted: 3 september 2012 - 01:04 - Svar

Julia, jag hoppas innerligt att det blir som du förutspår, men jag är rädd att det kommer att bli så mycket värre i vårt arma land innan bägaren eventuellt rinner över. Protestera mot vansinnet kan var och en göra på valdagarna, men det kommer att ta tid innan vi har en regering som vågar värna om Sverige och den egna befolkningen.
Men då kommer det sannolikt att vara för sent.

“One day, millions of men will leave the Southern Hemisphere to go to the Northern Hemisphere. And they will not go there as friends. Because they will go there to conquer it. And they will conquer it with their sons. The wombs of our women will give us victory.”

– Houari (Mohamed) Boumedienne, President of Algeria, 1965 – 1978, in a 1974 speech at the UN

Asdic

Posted: 3 september 2012 - 01:27 - Svar

Stakkars våre søte brødre i Sverige. Hva holder de på med?

Asdic

Posted: 3 september 2012 - 01:54 - Svar

Av någon märklig anledning så väljer somalier att “emigrera” till Sverige, bla för att det är oroligheter i huvudstaden Mogadishu. Det är inte som så att det är väpnad konflikt i hela Somalia, utan det är pågående maktkrig mellan olika klaner, vilket är koncentrerat till Mogadishu. Det finns otaliga andra fredade länder dessa “flyktingar” kan välja att åka till, bla ett eget “hemland”, Somaliland. En Afrikansk framgångssaga, som du garanterat inte fått höra om i svensk mainstream-media.

http://blogghelvetet.be/somaliland-och-somalier/

Men hvor forferdelig er det i Somalia?

The U.N. is calling on Western countries to increase their aid and to start accepting more refugees from the horn of Africa.

Here’s what the U.N. doesn’t say, and won’t. The refugees are Muslims from a country now largely run by the Al-Shabaab Islamist group. The areas they’ve fled to, Ethiopia and Kenya, are mostly Christian and have services, infrastructure and government organization.

The U.N. blames the weather, but the real culprits here are the people. They are the ones who created a ‘failed state’ out of what were two successful colonies: Italian Somalia and British Somaliland. Since 1991 no central government has existed because the Somalis have been engaged in a pointless, ruthless and destructive civil war.

http://mesopotamiawest.blogspot.no/2011/07/famine-and-responsibility.h tml

Ingen ytterlige kommentarer nødvendig.

S R Larson

Posted: 3 september 2012 - 07:43 - Svar

Tack för ännu en utmärkt krönika, Julia! Men ingen ska tro att det svenska invandringskaoset kommer att få ett fredligt slut. Sverige är bortom den punkten. Det finns många tecken på det.

Vi har inte bevittnat kollapsen av en industriell demokrati sedan Weimar-Tyskland bröt samman. Grekland är det närmaste vi kommer idag, och det är talande att 40 procent av rösterna i valet i juni gick till auktoritära eller totalitära partier. Svenskarna är ju som bekant långt mer aninglösa och regimlojala än t.ex. grekerna, så det krävs mycket mer sönderfall innan de reagerar. Men i slutändan kommer svensken att reagera som alla andra som ställs inför socialt och ekonomiskt kaos.

Sverige befinner sig redan i ett sammanbrott, men än så länge är den stora majoriteten lojala mot regimen och dess ställföreträdare i övriga sjuklöverpartier. Det är svårt att förutsäga vad som kommer att hända när sammanbrottet når den punkt där lojalitetsbalansen skiftar till regimens/sjuklöverns nackdel. Den enda säkra förutsägelsen är att Sverige inte längre går att rädda. Landet kommer att hamna i någon form av kaos, kanske inte olikt Libanon i slutet av 60-talet. Det tog lång tid av muslimsk invandring, i någon mening lik den som nu kommer till Sverige från bl.a. Somalia och Afghanistan, innan det stabila, välmående, västerländska libanesiska samhället kastades in i socialt och ekonomiskt kaos.

Och, till slut, femton års inbördeskrig.

Läsare

Posted: 3 september 2012 - 11:02 - Svar

Visst är somalierna en katalysator, men glöm inte att syrierna kommer i tuvor de också. Tillsammans kan de stjälpa lassen, dvs kommunerna. Det är två år kvar till valet och mycket kan hända. Bl.a annat hoppas jag på att våra grannländer förklarar Somalia som ett land som inte är särskilt asylberättigande, börjar repatriera, så kontrasterna blir extra stora mot Sverige. Då bara måste folk vakna och inse att våra politiker ljuger, är senfärdiga till insikter och handfallna inför nödvändiga åtgärder. På två år kan samhällsservicen försämras ännu mer och invandringsmaskinen kräva motsvarande mer. Kanske tillräckligt för att ‘högerextremistiska’ partier kan få röster nog för att skrämma skiten ur de etablerade, så de kommer till sans.

Arvid Bengtsson

Posted: 3 september 2012 - 21:09 - Svar

Jag befarar att Julia Caesars tes är fel. Somalieinvandringen kommer nog att vara en katalysator, men inte för en mera restriktiv invandringspolitik. För det är svensken alltför konflikträdd och kuvad. Det som somalieinvandringen däremot kommer att katalysera är det totala sammanbrottet av samhällssolidaritet, och på sikt därmed hela välfärdssamhället. När olikheterna mellan olika grupper blir förstora försvinner känslan av gemenskap och möjligheten till identifiering, “Det kunde vara jag eller mina barn”. Vad som kommer att hända är att allt större grupper inte med skattemedel kommer att vilja finansiera andras uppehälle, och det är nog också en av avsikterna med moderaternas politik. Den stora frågan är förstås om man inte varit för smart (eller för cynisk), för blir bidragstagande invandrare en alltför stor grupp, blir de också en politisk maktfaktor. Vi kan mycket väl hamna i en situation där stora invandrargrupper permanentar regeringsinnehavet för partier som lovar fortsatt generöst understöd. I så fall kommer Sverige att gå mot undergången i en än mer accelererande takt.

Micke H

Posted: 30 juni 2013 - 10:50 - Svar

Ännu en lysande söndagskrönika av Julia! Tackar för en välskriven och intressant krönika!

Leave a Comment