25
aug
Seneste opdatering: 26/8-12 kl. 0127
60 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

”Vi har fått nog. Vansinnet måste få ett slut. Vi klarar inte längre att ta hand om och försörja alla invandrare och flyktingar som regering och riksdag dyvlar på oss. Vi kräver att regeringen omedelbart stoppar nuvarande invandringspolitik. Vi säger stopp NU.
Vi har varit solidariska, precis som vi har blivit tillsagda. Gudarna ska veta att vi har ansträngt oss blå för att visa vårt ädelmod, vår godhet och vår inpiskade ”solidaritet”. Vi ville så väl. Framför allt ville vi oss själva väl. Vi ville behålla makten. Utan makt är vi ingenting. Vi vet ju att om man inte ställer upp på mångkultur och massinvandring så är man utslängd ur alla sammanhang på mindre än fem röda sekunder. Karriär finito och placering i den sociala frysboxen.

”Till slut trodde vi på vår egen godhet”

Till slut trodde vi på vår egen godhet. Vi började definiera oss själva som ”De Goda”. Det var en otrolig kick för självförtroendet. Vi mådde så bra! Vi tyckte dessutom att vi var smarta när vi såg en chans att få de tomma lägenheterna i allmännyttan uthyrda. Folk som folk, liksom. Utfyllnadsmaterial. Självklart hoppades vi att våra partikamrater på riksnivå skulle se och imponeras av vår lojalitet och ha oss i åtanke ifall någon plats i partitoppen skulle bli ledig.
Med chock och förfäran ser vi hur det blev. Mångmiljonunderskotten skenar i våra kommunbudgetar. Hyrorna för de nya hyresgästerna betalas via socialbudgeten, det vill säga skötsamma kommuninvånare får betala dem med sina skatter. Vi har inga bostäder kvar till kommunens egna ungdomar. De utlovade pensionsräddarna arbetar inte. Allt tyder på att många aldrig någonsin kommer att arbeta. De måste försörjas av andra livet ut.

”De anklagar oss för att ha förstört deras hembygd”

Nu står vi här med en oöverblickbar katastrof. Våra kommuner splittras och faller sönder framför våra ögon. Motsättningar och konflikter växer i takt med att invånarna upplever de fulla konsekvenserna av mångkulturen i form av nedbrända skolor och bilar, överfallsvåldtäkter, rån, misshandel, skottlossningar och mord. Vi får våra egna väljare emot oss. Invånarna är otrygga och rädda. Vi förstår dem, vi är också rädda. Vi vågar knappt gå och handla på Konsum eller Ica längre utan att riskera att stöta ihop med glödförbannade kommuninvånare som anklagar oss för att ha förstört deras hembygd för all framtid. Och de har ju rätt! Det är just det vi har gjort. Vi kommer aldrig att förlåta oss själva.

Inte nog med att vi har blivit blåsta – vi har blåst oss själva”

Vi har motvilligt börjat förstå att vi har gått på den största blåsningen i modern tid. Och inte nog med det – vi har blåst oss själva. Våra egna partikamrater har förrått oss, och vi har med änglalika leenden på våra hycklande anleten låtit oss bedras. Nu drabbar eftertankens kranka blekhet oss med full kraft. I framtidens historieböcker kommer vi att framställas som svikare och idioter. Nu får det vara nog! Vi tänker inte medverka till förstörelsen av vårt land längre. Vi kan inte sova på nätterna. Vi ser med fasa fram emot valet 2014. Vi kommer att falla handlöst – från makten, pengarna, privilegierna – ja allt som vi tog för givet. Vi brottas dagligen med vårt självförakt. Vi kan inte längre se våra egna barn i ögonen. Vi vågar inte tänka på vilket slags framtid vi lämnar över till dem.”

Hela mottagningssystemet håller på att braka ihop

Nej, en sådan bekännelse kommer vi aldrig att få se från de styrande i Sveriges 290 kommuner. Så mycket ärlighet ska vi inte vänta oss. Men nu sprider sig paniken över en alltmer ohållbar situation i allt fler kommuner. Situationen håller på att gå över styr. Asylsökande och anhöriginvandrare väller in över landets gränser i en extrem omfattning som Sverige – trots ordinarie massinvandring – inte har upplevt sedan Balkankrigen i början av 1990-talet. För närvarande kommer cirka ettusen asylsökande varje vecka mot normalt hälften så många.

Hela mottagningssystemet håller på att braka ihop. Det har i princip tre orsaker. Den ena är migrationsverkets beslut att automatiskt ge tillfälligt uppehållstillstånd i tre år till alla som kommer från Syrien eller säger sig komma från Syrien. Därifrån kommer nu mer än 200 asylsökande i veckan. Den andra är att dammluckorna har öppnats för somalisk anhöriginvandring efter en överenskommelse mellan alliansregeringen och miljöpartiet och en prejudicerande dom i migrationsöverdomstolen i januari om att DNA-test kan godtas istället för giltiga ID-handlingar. Somaliska föräldrar som har övergett sina barn och satt sig själva i säkerhet i Sverige kan därför ta hit sina åtta, tio eller fjorton barn och andra anhöriga som de har flytt ifrån. Minst 27 000 somalier väntas till Sverige, de flesta analfabeter.

Diabetessjuk man och åtta barn

På tidningsredaktionerna landet runt står glädjen högt i tak över de somaliska nytillskotten. I Norrköping berättar tidningen Folkbladet glädjestrålande om 46-åriga Sahra Haij från Somalia som för fyra år sedan reste ifrån man och åtta barn i Mogadishu men nu har fått dem till Norrköping. Hon har till och med varit och hälsat på dem i det land som hon flydde ifrån. Dessa anmärkningsvärda uppgifter föranleder inga besvärande frågor från Folkbladets reporter. Två av de åtta barnen är gravt synskadade, och Sahra Haijs make Hussein Mohammed, 52, har diabetes.

”Det som oroar makarna allra mest är hur det ska bli med bostad. Den lilla tvårumslägenheten i Åby, där Sahra har bott ensam i väntan på familjen, är alldeles för trång för tio personer. Till och med i flyktinglägret i Addis Abeba hade familjen tre rum” skriver Folkbladet.

Ytterligare 500 somaliska barn och 100 vuxna väntas till Norrköping.

I Uddevalla väntar Mohammad på fru och sju barn

I Uddevalla väntar 33-årige Mohammad Ibrahim på fru och sju barn. Äldsta dottern är 13 år och den yngsta är ett och ett halvt år. De har inte träffats på två år. Inför Bohusläningens storögda reporter drar Muhammad Ibrahim sin inövade berättelse:

”Stamkriget hade trappats upp under flera år och en dag slutade familjens liv i Somalia i tragedi. Min pappa, min syster och bror dödades. Jag bara sprang” säger han.

Det yngsta barnet är ett och ett halvt år. Muhammads fru var alltså gravid när han ”bara sprang” och lämnade henne och de sex barnen. Han betalade ”en man” (läs: människosmugglare) för att komma till Sverige. ”Nu är en fyrarumslägenhet bokad för familjen” skriver Bohusläningen.

Det är bara att gratulera Norrköping och Uddevalla till de nya kostbara invånarna. Är det någon som tror att de här sju- och åttabarnsfamiljerna kommer att försörja sig själva inom överskådlig tid? Och hur ”bokar” en svensk familj en fyrarumslägenhet?

Ingen vet hur många som kommer

Utöver det stadigt växande inflödet av somaliska anhöriginvandrare ökar flyktingströmmarna från Syrien kraftigt, med benäget bistånd från kriminella människosmugglare. Att alla får tillfälligt uppehållstillstånd i tre år är ett svårslaget dragplåster. Migrationsverket har kapacitet för 30 000 asylsökande. Just nu finns mer än 37 000. Ingen vet hur många som kommer.

”Det är svårt att prognostisera, vi vet inte” säger Tolle Furugård som är enhetschef på migrationsverket i Örebro, till Sveriges Radio Ekot.

”Det är brist på resurser och boende, och det har blivit vardag att kommuner inte vill ta emot asylsökande” säger han.

I min förra krönika, ”Syriens sak är inte vår”, skrev jag att migrationsverket nu är febrilt sysselsatt med att handla upp allt vad Sverige har av stug- och campingbyar, konferensanläggningar och hotell för att härbärgera människosmugglarnas kunder från Syrien, Somalia och Afghanistan. Det handlar om formlig dammsugning på förläggningsplatser. Alltsammans på svenska skattebetalares bekostnad. I sista hand återstår att resa tältförläggningar.

”Vi är inte välkomna som hyresgäster”

”På ansökningsenheterna framförallt i Stockholm, Malmö och Göteborg kan det vara fullkomligt kaotiskt. Det kan ligga folk på madrasser i källare och andra liknande lösningar på natten, sedan måste de vidare på dagen för då kommer nya asylsökande, det måste vara ruljangs. Det är inte ovanligt att vi sätter personer som kommit på bussar på någon camping innan vi ens hunnit registrera dem för att veta vilka de är” säger Tolle Furugård på migrationsverket i Örebro.

Ute i kommunerna ökar motståndet och motviljan. Allt färre kommuner vill ta emot asylsökande. Insikterna om konsekvenserna börjar sjunka in hos ansvariga kommunpolitiker. De ser sina egna maktpositioner men också sina kommuner hotade av ekonomiskt, socialt och kulturellt sönderfall.

”Jag känner en tilltagande oro ute i kommunerna, att vi inte är välkomna som hyresgäster, då det sätter press på deras service, för barnen måste gå i skolan och landstingen måste ordna sjukvård” säger Tolle Furugård.

Den politiskt korrekta fernissan måste värnas in i det sista

Tolle Furugård känner alldeles rätt. Under våren och sommaren har nödropen från kommunerna ljudit allt högre. De skulle aldrig formulera sig som i inledningen av den här krönikan. Givetvis inte. Den politiskt korrekta fernissan måste hållas blank in i det sista. Ritualen är att som trogna sektmedlemmar i bästa hallelujaanda bekänna sig till tron på mångkulturen – och omedelbart därefter betacka sig för dess konsekvenser.

Så här låter det till exempel i ett nödrop från kommunstyrelseordförandena i tolv hårt drabbade kommuner, publicerat på Dagens Nyheters debattsida:

”Sverige har en politiskt stabilt förankrad och väl utvecklad flyktingpolitik som är viktig för många människor som drabbas av krig och förtryck av olika slag. Våra kommuner har tagit ett mycket stort ansvar för flyktingmottagandet genom åren. Vi välkomnar de nya möjligheterna till återförening som nu öppnats. Familjeåterförening utgör en viktig grund för en lyckad och långsiktig etablering i Sverige.”

Bilden av en hotande kommunal kollaps

Sedan övergår de politiskt korrekta lovorden i en lång lista över de svårigheter som massinvandringen innebär för kommunerna. Bilden av en hotande kollaps tornar upp sig:

• Pengarna räcker inte.
• Systemet med det statliga etableringsstödet på två år är förödande.
• Det kan ta upp till tio år för kortutbildade och analfabeter att bli självförsörjande, om de någonsin blir det, och hela vägen fram till detta osäkra mål är kommunernas ansvar.
• Arbetslinjen har misslyckats eftersom invandrarna får bosätta sig var de vill och inte där jobben finns.
• De nya reglerna om familjeåterförening innebär att det på kort tid kommer flera hundra somaliska anhöriga till var och en av de kommuner som har tagit emot många flyktingar från Somalia.

”Vi vill inte ställa grupp mot grupp”

”Kommunerna kan tvingas till skattehöjningar, nedskärningar eller omprioriteringar och därmed ställa verksamheter emot varandra när pengarna inte räcker till allt. Vi vill inte att resursbehövande grupper i våra kommuner inom vården, skolan och omsorgen ska kunna spelas ut mot flyktinginvandrarna” skriver de tolv kommunpolitikerna.

Hm – ”ställa verksamheter emot varandra”? Låter det inte bekant på något sätt? Det var innebörden i Sverigedemokraternas valfilm inför valet 2010. Den som tv4 vägrade visa för att den ”ställde grupp mot grupp”. Två år tog det för verkligheten att hinna ifatt.

Kommunalråden har anledning att vara oroliga

Kommunerna vill ha full kostnadstäckning för sina utgifter. ”Staten måste ta sitt ansvar och kompensera de kommuner som genom ett stort flyktingmottagande tar ansvar för nationellt fattade beslut” skriver de tolv kommunstyrelseordförandena i Alvesta, Borlänge, Falköping, Flen, Katrineholm, Köping, Lindesberg, Ludvika, Nässjö, Trollhättan, Växjö och Örebro. Siffror från de här tolv kommunerna visar vad det handlar om. Kommunalråden har all anledning att vara oroliga.

Affes statistikblogg har utifrån de senaste uppgifterna från SCB (Statistiska centralbyrån) räknat ut hur kostnaderna för försörjningsstöd fördelar sig mellan svenskfödda kommuninvånare respektive utrikes födda 2005 – 2010.

De tolv kommunerna har tillsammans 524 823 invånare. Genomsnittet utrikes födda är 13,9 procent. Under de fem åren 2005 – 2010 har dessa 13,9 procent erhållit 67 procent av de totala kostnaderna för försörjningsstöd. Det är en överrepresentation med 12,6. På bara fem år och enbart i de här tolv kommunerna har utrikes födda fått nästan 3 miljarder kronor, (2 709 072 000 kronor). Under samma tid fick den svenskfödda befolkningsmajoriteten drygt häften, cirka 1,4 miljarder. Bara under 2010 kostade försörjningsstödet för utrikes födda i de tolv kommunerna cirka 576 miljoner kronor.

”Gå med i någon förening eller politiskt parti”

Nio av de tolv kommunerna är socialdemokratiskt styrda. För två år sedan ställde signaturen ”Småland” en fråga till politikerna på Nässjö kommuns hemsida (Politikerdialogen). Nässjö är en av de mest kostnadstyngda kommunerna när det gäller försörjningsstöd till utrikes födda, med en överrepresentation på 20,2. ”Småland” frågade:

”Ursäkta frågan, men vad anser ni politiker om den massinvandring som blivet i såväl Nässjö och Forserum. Hur mycket har kommunen varit beredd på vad som kommer att hända då vi övriga känner oss HELT ÖVERKÖRDA. Vad är ert svar?”

Bo Zander, socialdemokratiskt kommunalråd, svarade:

”Tyvärr råder det en hel del okunskap i dessa frågor och som jag tror bottnar i rädsla. Ett enigt kommunfullmäktige har ställt sig bakom avtalet med migrationsverket. Att tala om massinvandring är således tagit helt i luften! (Han menar: taget ur luften). Min åsikt är att Nässjö har en god organisation och beredskap för vårt flyktingmottagande. Vidare anser jag att det inte är fruksamt (han menar: fruktbart) att generalisera och förenkla en komplicerad värld! Jag vill uppmana dig att gå med i någon förening eller politiskt parti och använda din energi på destruktiv verksamhet. (Han menar: konstruktiv verksamhet). Jag är inte särskilt religiös, men har klart för mig var (han menar: vad) kärleksbudskapet handlar om. Har du?”

Två år senare är Bo Zander alltså en av de tolv undertecknarna av nödropet i DN.

”Inga fler invandrare, tack”

De tolv kommunerna är typiska exempel på kommuner som nu är på snabb väg utför på grund av ett alltför generöst mottagande av utomeuropeiska invandrare och flyktingar. Det ser lika illa ut i många fler kommuner. Först ut med nödrop om massinvandringens konsekvenser var kommunalrådet Göran Dahlström (s) i Katrineholm. Sedan larmade Bo Frank (m) i Växjö. I Södertälje, en av importerad kriminalitet svårt plågad stad, har de rödgröna kommunalråden Boel Godner (s), Ewa Lofvar Konradsson (mp) och Staffan Norberg (v) satt klackarna i marken inför anstormningen från Syrien. De vanligtvis mest invandringsvänliga partierna har konfronterats med verkligheten och ber nu om att få slippa fler invandrare.

”Vi vet vad vi talar om. I samband med kriget i Irak som startade 2003 sökte sig cirka 7 000 personer till vår kommun under några få år. Ännu kommer anhöriga till de irakier som flydde till Södertälje från 2003 och framåt. Dessa har liksom många av flyktingarna mycket svårt att få jobb och får ofta bo inneboende. Som kommunledning har vi svårt att se hur vår kommun på ett värdigt sätt kan klara av en ny stor flyktingvåg. Det finns varken jobb, bostäder eller möjlighet för våra skolor att kunna ge en bra start på det nya livet i ett nytt land” skriver Södertäljes tre kommunalråd.

Lilla Uppvidinge har flest asylsökande per invånare

I lilla Uppvidinge kommun i Kronobergs län vill kommunalrådet Åke Carlson (c) halvera antalet asylsökande. Kommunen har flest asylsökande av alla landets kommuner, jämfört med antalet invånare. Just nu finns 720 asylsökande i kommunen. Jämfört med antalet invånare är det högst i landet och motsvarar 78,1 asylsökande per tusen invånare. Motsvarande siffra för Växjö är 3,9.

”Det är inte rimligt att vi ska ha en asylmottagning som tränger ut både de som är kommunplacerade och de ungdomar som behöver lägenheter” säger Åke Carlson.

”Borlänge har tagit för stort ansvar”

Borlänge kommun i Dalarna, här beskriven i krönikan ”Mina drömmars stad”,  har länge klagat sin nöd över skenande sociala kostnader för somalier. Enligt stadens egen undersökning från 2008 är 53 procent av dem man har tagit emot analfabeter.
”Borlänge har tagit ett för stort ansvar. Det måste vara stopp nu” säger kommunalrådet Jan Bohman (s).

Borlänge har 18 procent av Dalarnas befolkning men står för 40 procent av flyktingmottagningen i länet. I valet 2010 fick Sverigedemokraterna 10,9 procent av rösterna och blev Borlänges tredje största parti.

Bilden ser ungefär likadan ut i de kommuner som av ”solidariska” politiker har försatts i en ohållbar situation. Sambandskedjan kan kort sammanfattas så här: nedlagda industrier, arbetslöshet, utflyttning, tomma hyreslägenheter, avtal med migrationsverket som fyller lägenheterna med icke-betalande invandrare. Svenskarna flyttar ut. Ännu fler invandrare flyttar in. Skatteunderlaget krymper. Krisen är ett faktum.

Söderhamn – ett typexempel på förlorarkommun

Söderhamn är ett typexempel på förlorarkommun. Lilla Söderhamn i Hälsingland, en socialdemokratiskt styrd Norrlandskommun, en kommun där industrisamhällena blomstrade för inte så länge sedan. Boardfabriken i Ljusne var med och byggde Folkhemmet med sina masonitskivor men lades ner när den utländska konkurrensen blev för stor. Maskinparken såldes till Pakistan. På tjugo år försvann hälften av industrijobben. Söderhamn förlorade sitt sjukhus och sin flygflottilj. Arbetslösheten växte. Stadens befolkning minskade från 33 000 till 26 000, var sjätte invånare försvann. Där svenskarna flyttade ut flyttade somalierna in. Nu sjunger staden Söderhamn Blues, och fyrtio år gamla hyreshus rivs för att kommunen ska slippa ta emot ännu fler asylsökande.

Söderhamn ligger på en av topplatserna i landet när det gäller invandrares överrepresentation i försörjningsstöd. I valet 2010 blev staden ett av Sverigedemokraternas starkaste fästen. De fick 11,6 procent av rösterna. I det lilla brukssamhället Ljusne fick de 13 procent. Journalisten Björn Häger (författare till boken ”Problempartiet”)  vände tillbaka till sin hemstad och försökte ta reda på orsakerna. Hans reportage om Söderhamn i tv4:s ”Kalla fakta” den 21 november 2010 kan fortfarande ses här. 

Svenska familjer flyttar sina barn till privatskola

Det handlar inte bara om pengar. De samhällen som invandrarna flyttar till genomgår en omvälvande förvandling på alla plan. Det första som försvinner är tryggheten. Strax därpå känslan av hemhörighet. Trivseln sjunker i takt med nedskräpning, oväsen, störningar och våld. Den trakt/stad som man kanske fötts i och alltid har bott i är plötsligt förvandlad till oigenkännlighet. I det läget flyttar de som kan, till ett mindre mångkulturberikat område eller en annan kommun.

I Katrineholm bor redan cirka 800 somalier, de flesta koncentrerade till stadsdelen Nävertorp. Nu väntas 400 anhöriginvandrare, därav 300 barn, de flersta analfabeter. Stadens svenska befolkning tar konsekvenserna av den somaliska anstormningen och flyttar nu sina barn till privatskolor. I den nystartade Kunskapsskolan är 90 procent av eleverna svenska. Kvar i de kommunala skolorna blir invandrarbarnen, som ofta kräver mycket stora resurser.

”Vi har gjort en investering – men den bara försvinner”

Segregationen ökar i Katrineholm. Bara 4 procent av de somaliska invandrarna har kommit i arbete. I ett reportage av SR Studio Etts reporter Katarina Gunnarsson (tidskod ca 09:20) berättar en kvinna som vill vara anonym att hon och hennes man vill sälja villan och flytta till ett mer svenskt område. Hennes son vågar inte gå ensam till kiosken på kvällen för att gäng kastar glåpord efter honom. Huset ligger bara 100 meter från det invandrartäta Nävertorp. Huspriserna sjunker på grund av läget. Det är lägre pris på huset för att det ligger där det ligger, säger mäklarna. Om det hade stått på Söder hade det kanske varit värt en halv miljon mer, uppskattar kvinnan.

”Vi har ju gjort en investering” säger hon upprört. ”Vi har renoverat och tänkt att vi kanske skulle kunna sälja huset när vi går i pension och få lite mer att leva på. Men det bara försvinner.”

För den här kvinnan och hennes man i Katrineholm är priset för mångkulturen alltså flera hundra tusen kronor. Så ser mönstret ut i hela landet. Fastighetsvinster förskjuts från förlorarna – de som haft oturen att hamna i invandrartäta områden – till dem som har satt sig i säkerhet långt bort från mångkulturen och kan glädja sig åt att värdet på deras fastigheter stadigt ökar.

Vad har greker gemensamt med svenskar?

Svensk invandringspolitik vilar på en mängd villfarelser. En är att alla människor är lika. Det är vi inte. Inte ens inom samma kulturkrets, Europa, är vi lika.

”Under ytan av gemenskapsretorik präglas Europa i hög grad av ländernas inbördes skillnader. En svensk lär ha mer gemensamt med en kanadensare eller nyzeeländare än med en ukrainare eller grek” skriver Richard Swartz i en ledarkrönika med rubriken ”Europa – en skör bikaka” i Dagens Nyheter. 

Han fortsätter:

”Många försök har gjorts att förena Europa. Alla har misslyckats: Rom, Attila, Karl den Store, Napoleon, Hitler. Det senaste försöket står EU för. På blygsamt utrymme ska mer än trehundra miljoner människor försöka skapa en gemenskap eller union trots att vi här inte behöver åka långt för att inte förstå vad de andra säger, människor som äter och dricker vad vi inte känner till, sjunger andra sånger, firar andra hjältar, håller sig med en annan dygnsrytm och uppfattning om tid liksom med andra önske- eller mardrömmar än vi.
Till vår häpnad har vi i den europeiska verkligheten tvingats upptäcka folk som aldrig betalat skatt, anser att någon annan ska betala deras skulder och anklagar den som vill hjälpa dem för översitteri. Att sådana européer finns kände vi inte till och vill inte tro. Fast så är det och så har det varit länge. Men först krisen har öppnat våra ögon” skriver Richard Swartz.

De verkligt blåsta är ursprungsbefolkningen

Oändligt mycket större olikheter än de som skiljer olika europeiska befolkningar åt har politikerna gemensamt och i samförstånd prackat på svenska folket genom att öppna landets gränser för hundratusentals utomeuropeiska invandrare. Kommunpolitikerna må beklaga sig och känna sig hur blåsta som helst. Men de fortsätter villigt och glatt att medverka till att Sverige förstörs, bit för bit. De har lika stort ansvar för nedmonteringen av Sverige som sina kolleger på riksplanet. Utan deras medverkan hade den ansvarslösa invandringspolitiken inte gått att genomföra.

De verkligt blåsta är den svenska ursprungsbefolkningen som för varje dag får sina levnadsvillkor kringskurna och förändrade. Var det det här galopperande vansinnet de ville ha när de röstade? I dag pågår en folkvandring inom Sveriges gränser som borde skrämma vettet ur politikerna. De som har möjlighet röstar med fötterna och flyttar, bort från mångkulturen, bort från otrygghet, vantrivsel, störningar och våld. Fortfarande finns det några platser kvar att flytta till, främst i glesbygden. Men inte så länge till. Dessutom pågår en utvandring ur Sverige som borde bekymra politikerna ännu mer, eftersom det till stor del är högutbildade resursstarka svenskar som emigrerar.

Samhörighet med den egna etniska gruppen

Det som pågår under ytan, i människornas sinnen, är inte lika lättfångat. Alla människor har behov av trygghet och tillhörighet i sina liv. Och den tillhörigheten har man enligt all samlad erfarenhet med sin egen etniska grupp i första hand. Den danske historikern och författaren Morten Uhrskov Jensen skriver i sin bok ”Indvandringens pris”:

”Om de globala strukturerna bryter samman är en sak säker. Det är att världens befolkning i extrem grad kommer att sluta sig samman kring sin egen etniska grupp. Hur obehagligt vi än tycker att det är är det ingenting som tyder på att det i framtiden blir färre etniskt betingade konflikter. Det som alltför ofta följer på en ekonomisk kris i en multietnisk stat är etnisk uppdelning och därmed en potentiell etnisk konflikt. Det är så illa det kan bli, eftersom en etnisk konflikt bestäms av en på förhand avgjord tillhörighet och inte av socio-ekonomisk status. Att den sanningen är illa hörd gör det inte oberättigat att konstatera den. Etniska konflikter skapar de djupaste brottlinjerna, också starkare än religion och kultur. Man gör klokt i att påminna sig vilket konfliktstoff som ligger gömt i etniska skillnader, särskilt om de olika grupperna inom samma land i genomsnitt klarar sig olika med tanke på utbildning och inkomst.”

Svenska politiker leker med elden
Richard Swartz igen:

”Men dessa underliggande skillnader talar vi sällan eller aldrig om. Ändå är förmodligen dessa kulturella, snarare än våra politiska eller ekonomiska skillnader, den viktigaste anledningen till att Europas historia är så full av fiendskap och våld, bland annat de två mest fruktansvärda krig mänskligheten någonsin upplevt – i allt väsentligt just europeiska inbördeskrig. Men allt detta kan verka förträngt eller glömt. Eller ibland till och med okänt.”

Med ett befolkningsutbyte som saknar historisk motsvarighet bäddar Sveriges politiker för konflikter i en explosiv högriskzon. De leker med elden och har inte ens förstånd att sluta hälla bensin på brasan. Det gör mig stel av fasa.

Litteratur:
Björn Häger: Problempartiet.
Richard Swartz: Europa – en skör bikaka.
Tolv kommunalråd: Staten måste ta sitt ansvar för familjeåterföreningen. DN Debatt.
Morten Uhrskov Jensen: Indvandringens pris. På vej mod et fattigere Danmark.

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


XY

Posted: 26 august 2012 - 01:48 - Svar

Sällan är dystopin förenad med sådan njutning att läsa om som när Julia Caesar beskriver den. Kanske är det bekräftelsen som jag som läsare får, att Sverige är på kurs mot isberget eller slukhålet och inte guld och gröna skogar som politiker, medier och offentligheten idogt tutar i oss.

  Anders Den Andre

  Posted: 26 august 2012 - 07:55 - Svar

  Allahgeddon.
  Jag håller med om ditt lovpris till krönikans skribent. Jag vill gärna jämföra med Beckett och Schopenhauer.

Invandrare1957

Posted: 26 august 2012 - 06:51 - Svar

Allt det här började egentligen i planeringen av att fyrtiotalisterna skulle gå i pension. Dom skulle bli så många så pengarna skulle inte räcka till när nästa grupp femtiotalisterna ska gå i pension. Helt rätt pengarna kommer inte att räcka men dom räcker till lika mycket invandrare som pensionärer men det får inte diskuteras.

Nu är det nästa steg svenskarna måste bli effektivare och jobba längre för att försörja invandrarna det får man inte heller tala om det bara är så. Nu börjar finfolket dessutom komma in i debatten då ska den vanliga svensken inte få vara med i debatten. Proffessorer börjar skriva på avpixlar o andra sajter då tystar man kommenterna genom att säga att det är mera tryck bakom orden om man skriver under eget namn resten är fega. Men klart finfolket dom var ju nazister under andra världskriget så invandringen måste ha gått aldelles för långt i Sverige när dom börjar hålla med vanligt folk.

Sista steget har vi inte sett än det kommer en vacker dag när Sverige har sjunkit riktigt djupt i dyngan då tar invandrarna över hela Sverige. Då börjar dom etniska konflikterna först i samhällerna där är vi redan nu fast på ett fint sätt. Sen blir det hela staten som invandrarna tar över. Kristna börjar få fly eller muslimer det har vi inte sett än. Svenskarna får lämna Sverige.

Istället för att man hade haft ett Sverige som inte är så effektivt där människor har tid och ork för ett privat liv. Där man inte behöver ha ett rut avdrag så någon kommer och städar åt en för att man ska vara så effektiv på jobbet så man inte orkar själv. Sen till det viktigaste att svensken orkar börja föda barn igen i rätt ålder. man ser allt för många födda på sextio talet som är barnlösa för att dom har haft karrkären att tänka på så jäkla sorgligt.

Sverige är ett sjukt land med ett sjukt skattesystem det är ju egentligen boven i dramat som kräver mer o mer pengar. Sen ett borgerligt parti som är mera vänster än vänsterpartiet som styr Sverige sänker skatterna men skattetrycket sjunker inte utan tvärtom. Tack Julia att du orkar fortsätta. En av dom få saker man har att se fram emot.

  Anders Den Andre

  Posted: 26 august 2012 - 07:48 - Svar

  Jag är av en liknande uppfattning : Att det första argumentet (den första moroten) för invandring som fördes fram var att skapa möjligheter för dom som var på väg mot pensionen (Möjligen den mest explosivt överkonsumerande generationen i mänsklighetens historia) att fortsätta med sitt konsumtions(missbruks)mönster under hela återstoden av sina liv (och den återstoden skulle inte ända i första taget).
  Den moroten svalde dom. Folk som fä.
  Redan där fanns, för den som ville se, fröet till Mordet På Framtiden.

  När det gäller Avpixlat och professorer och skriva under eget namn – är det Stefan Torsells krönika du menar? I så fall har jag uppfattat den på ett helt annat sätt än vad du har gjort.

  Jag instämmer varmt i dom två sista meningarna i din text.

   Invandrare1957

   Posted: 26 august 2012 - 08:46 - Svar

   Delvis skriva unde eget namn då är man betrodd. Skria unde pseudonym då är man feg. I det moderna Sverige handlar det inte om feghet utan det handlar om min frus och mina barns säkerhet. Åtminstone om man bor i Södertäljetrakten. Och barnen bor i Södertälje. Där handlar det om makt och att tysta opinionen det är aldrig bra när dom kära invandrarna blir för många på ett ställe då tar kulturen över. Jag ha upplevt det som barn på 60 talet i Södertälje då var det finländare som jag. Människan borde lära sig men åtminstone verkar det inte vara så i Sverige.

Info

Posted: 26 august 2012 - 08:17 - Svar

SVENSK INRIKESPOLITIK ÄR INTE LÄNGRE SVENSK

Svensken D. Sestrajcic (uttal?) från okänt land är ordförande för Vänsterpartiet i Malmö. Han tillhör den snabbt växande skara likasinnade utlänningar, som formar Sveriges inrikespolitik.

En annan är Etelka Huber, Mp, som igår uppträdde med en lång, svenskofobisk artikel på Newsmill (att försöka bortförklara ”rasismen i Forserum” är som att ”skicka ytterligare en spottloska i ansiktet på de somaliska vännerna”). En ännu mer svenskfientlig artikel presterade den 24/8 på Brännpunkt (Sv.D.) Ihsan Kellecioglu (”rasismen är ett stort problem i Sverige”, ”flera av mina vänner blev misshandlade av skinnskallegäng”).

Kurdo Baksis svenskofobiska gärning torde vara välkänd:

http://www.tryckfrihet.com/kurdo-baksi-och-gustav-fridolin/

Åter till D. Sestrajcic. Låt oss se hur han nyligen beskrev och analyserade situationen i Malmö ur sitt eget och Vänsterpartiets ”rättviseperspektiv”. Inlägget finns på Vänsterpartiet Malmös hemsida:

DAGENS INHUMANA FLYKTINGPOLITIK – POLITISK SKANDAL

”I tisdags greps två ungdomar, den ena 17 och den andra 18 år, på Sevedsplan i Malmö. Båda saknade uppehållstillstånd och levde sedan mer än ett år tillbaka gömda – hjälpta av ideella krafter som i likhet med Vänsterpartiet Malmö tar avstånd från dagens inhumana flyktingpolitik.

För Vänsterpartiet Malmö är det självklart att stå upp för barns rättigheter. Dagens förda flyktingpolitik tar inte de mest utsatta i beaktande. Tvärtom. Medan alla andra barn och ungdomar håller på att avsluta sitt sommarlov sitter en av dessa killar fängslad på förvaret i Åstorp. – – –

Vänsterpartiet i Malmö betecknar polisens ingripande på Seveds plan som en politisk skandal. Vi kräver att ansvariga förklarar sig: hur kommer det sig att polisen prioriterar att lägga resurser på att jaga ungdomar som söker asyl?

– Malmö borde vara en fristad för människor som söker sig ifrån krig, förtryck och fattigdom. Istället jagas barn av polis så här dagar innan skolstarten. Vi lever i en cynisk tid där dessa ungdomar har fråntagits sina mänskliga rättigheter, säger Daniel Sestrajcic ordförande i Vänsterpartiet Malmö.”

– – – – – – – – – – – – – – –

”Barns rättigheter”. Två 17–18-åriga ”barn”?

Malmö måste ovillkorligen vara en fristad för alla människor på hela jordklotet som söker sig från fattigdom… Allt annat är rasism och fascism, Breivik och Hitler.

  Naymlap

  Posted: 26 august 2012 - 23:15 - Svar

  För att, straffa den fege dumsvenken. Skulle alla dessa falska profeters få ha sitt genomslag och låta dem få göra, som de vill. Ja, då skulle de små, söde och goe svenskingarna få ett helvede på jorden.

Da Capo

Posted: 26 august 2012 - 08:47 - Svar

DIE DUMMEN SCHWEDEN

”Om man har skyddsbehov på premissen att man inte kan vistas i hemlandet, hur kan man då åka till detta hemland på semester?”

Svenska folket vill ha svar på frågan: Hur kan de s.k. ”flyktingar” som fått asyl/PUT i Sverige återvända på semester till det land de påstår sig ha flytt från undan krig och förföljelse” – OCH HUR HAR DE RÅD?
Vem bekostar semesterresan? Socialen?

”UD gav 2009 en rad råd åt unga kvinnor som reser tillbaka hemlandet för att ”de inte skall bli utsatta för ’heders’relaterade brott, när de befinner sig på semester med familjen i det forna hemlandet. ( Källa: DN 24 juni 2009)
Vad gör familjen i hemlandet? Kan de återvända till hemlandet på semester torde de ju knappast vara i behov av asyl i Sverige!”

Mer än 20 000 flickor bosatta i Sverige könsstympas varje år. ”Var sker denna könsstympning? På köksbordet i hemmen i Rosengård, Bergsjön, Rinkeby etc.? Eller tar föräldrarna sina döttrar till det hemland de påstår sig ha flytt från ” undan krig och förföljelse” för att könsstympa och gifta bort dem?”

”Varje gång en katastrof av ett eller annat slag inträffar i ett muslimskt/arabiskt land framkommer det ofelbart att s.k. ”svenskar strandsatts” i hemlandet och kräver UD:s hjälp för att komma hem. Media flödar över av snyftreportage om hur synd det är om dessa ”svenskar” som ”blivit fast” i hemlandet.”

”Vore det inte för katastroferna skulle vi kanske aldrig få veta att de regelmässigt reser hem till det land de säger sig ha flytt ifrån.”

”För att legitimera ”flyktingarnas” resor fram och tillbaka mellan asyllandet och hemlandet har riksdagen inrättat en ”parlamentarisk kommitté för cirkulär migration.
Cirkulär migration betyder att ”migranten reser fram och tillbaka mellan det nya och gamla hemlandet.” Enligt den parlamentariska kommitténs delrapport ”stimulerar detta ekonomin i båda länderna.”

”I DN den 29 maj 2010 uttalar sig migrationsministern i positiva ordalag om den ”cirkulära migrationen”: /…/ jag är stolt över att alla sju riksdagspartierna idag har suttit här och diskuterat rörlighet som en tillgång. Så är det inte i något annat europeiskt land.”

Nej, något sådant kan bara förekomma i dårarnas paradis – Sverige.

I TIOTUSENTAL ÅKER DE HEM PÅ SEMESTER
Att bo i Sverige är så påfrestande och tröttande att rekreationsresa till forna hemlandet är ett måste.
Även måste man hem och se till det nybyggda huset och sköta om sina investeringar.

Iranier åker hem på semester

Irakier åker hem på semester

Kurder åker hem på semester

Palestinier åker hem på semester

Bosnier åker hem på semester

Libaneser åker hem på semester

Somalier åker hem på semester
– – – – –
HELSINGFORS. Den finske riksdagsmannen, lingvisten, debattören och bloggaren Jussi Halla-aho föreslår i en skriftlig fråga till regeringen att flyktingstatusen för alla Finlands somalier ska upphävas. Han vill även att man drar in somaliernas rätt till uppehållstillstånd på alternativa grunder, uppger Svenska Yle.

I förslaget pekar han på att säkerhetssituationen i Mogadishu har förbättrats och att Turkish Airlines numera flyger kommersiella flygningar från Helsingfors till Mogadishu via Istanbul. ”De finska somalierna tycks alltså själva anse att situationen i Somalia är lugn nog för att resa till hemlandet”, konstaterar Jussi Halla-aho vidare i sin skriftliga fråga.
”Turkish Airlines Boeing 737 avgår för närvarande till Mogadishu två gånger i veckan”, konstaterar han. Halla-aho anser att personer som frivilligt besöker och reser i sitt hemland inte behöver det skydd som avses i utlänningslagen och frågar regeringen vad den anser om detta, skriver Yle på sin hemsida.
– – – – –
http://svenska.yle.fi/artikel/2012/08/22/halla-aho-somalierna-kan-resa -hem

http://demokratbloggen.blogspot.se/2011/10/flyktingar-aker-hem-pa-seme ster.html

Regimkritiker

Posted: 26 august 2012 - 08:50 - Svar

Tar Reinfeldts partikompisar i de nymoderata kommerna Dandryd och Täby emot några asylsökande själva? Jag har för mig att ha läst att dessa rika kommuner skyller på höga boendekostnader och bostadsbrist och betalar för att placera sin egen kvot av bidragsparasiter i boenden utanför den egna kommunen. Någon som vet?

christina wegel

Posted: 26 august 2012 - 09:01 - Svar

JCs söndagskrönikor är alltid läsvärda. Och de har förmodligen ett opinionsmässigt genomslag. Kombinationen av stilsäker saklighet och hyggligt återhållsamt tonläge i Cassandravarningarna borgar för det. Anonymiteten har dock ett pris: spekulation i bakgrund och motiv hos krönikören, vilket minskar genomslaget. Synd.

  Info

  Posted: 26 august 2012 - 09:39 - Svar

  Christina Wegels tjat om Julias anonymitet och “bakgrund och motiv hos krönikören” lockar naturligtvis genast till sökning på Ratsit. Sökord: CHRISTINA WEGEL.

  Antal träffar: 0.

  Sökord: WEGEL.

  Antal träffar: 0.

   Invandrare1957

   Posted: 26 august 2012 - 09:59 - Svar

   Börjar tycka det här är komiskt. Tror 90% av dom som säger att man skriver under sitt namn och hetsar vanlig svenskar som skriver kommentarer att skriva under sitt namn gör dom inte det så är dom fega. Vad är det som säger att det inte är EXPO som liger bakom hälften av det här hetsandet för att få tyst på opinionen eller andra som är betalda av politiska partier för att tysta debatten och styra in människorna i det rätta ledet. Det börjar påminna om ett krig det som sker i Sverige och debatten. Sen har vi finsvenskarna som har det här redan ordnat med anonymiteten eftersom jobbet har krävt det så inte sura anställda eller patienter ringer och stör dom i rödvinet på lördagskvällen.

  Mrs Darkblue

  Posted: 26 august 2012 - 10:58 - Svar

  Även om JC skrev under med sitt riktiga namn, så kanske vi ändå inte vet vem hon är och då har det ju ingen större betydelse.

  Jag tycker att krönikorna är väldigt väl skrivna och det känns som ett litet ljus i mörkret att någon har samma tankar som vi. Vi är inte ensamma. På avpixlat mm. finns människor som tidigare röstat på allt i från M till V. Många av kommentarerna är också riktigt väl skrivna.

  Jag hör fler och fler människor som vågar säga vad de känner. Både grannar och arbetskolleger. Invandringen börjar bli ett samtalsämne. Det går upp för de flesta att de har blivit lurade av våra sk. Journalister. De har mörkar så effektivt att man inte ens har tänkt på invandringen som en valfråga. Det har inte varit en enda diskussion vid något val…ännu.

  Människor som bor i centrala Göteborg, som röstat M i hela sitt liv och upplevt att de bott på ett säkert ställe, har nu börjat tänka om. En kollega till mig fick fly för sitt liv när han jagades av ett invandrargäng. En annan kollega kom helt blåslagen till jobbet. Han hade sagt i från till ett gäng som kastat ölburkar på honom.
  “Vanliga Svensson ” blir allt mer drabbade…
  Dessa kommer att rösta SD nästa gång, liksom våra grannar och deras vänner…och många många fler…

  Josefine

  Posted: 26 august 2012 - 12:49 - Svar

  “Spekulation i bakgrunden och motiv hos krönikören” !? Det låter som du inte har fattat ett dyft om vart det här landet är på väg? Vad kan “motivet” vara annat än att rädda Sverige och vem kan stå i “bakgrunden” om inte vilken bekymrad svensk som helst? Kanske är det SAS vd som hoppas sälja många biljetter och därför lobbar för repatriering!? Eller hur tänker du?

  Robin Shadowes

  Posted: 26 august 2012 - 15:27 - Svar

  Till pseudonymen christina wegel. Till skillnad från dig prålar jag inte i lånta fjädrar. Precis som du använder jag pseudonym men till skillnad mot dig skäms jag inte det minsta för det. Så innan du fortsätter att kasta sten i glashus, pseudonymen christina wegel, så föreslår jag att du föregår med gott exempel och kommer ur garederoben med ditt riktiga namn. Inte med en ny pseudonym, utan en bevisa identitet. Du får helt enkelt legitimera dig så att vi får se att det inte är ännu en falsk identitet du gömmer dig bakom.

  Om det sedan kommer leda till att även vi andra kommer ut ur garderoben får väl framtiden utvisa, pseudonymen christina wegel. Men det vore klädsamt för dig om du föregick med gott exempel. Så nu förväntar vi att den nuvarande pseúdonymen christina wegel redan nästa söndag tar sig i kragen och visar sig under sitt riktiga namn.

   Info

   Posted: 27 august 2012 - 09:10 - Svar

   OM PSEUDONYMEN CHRISTINA WEGEL

   ”Christina Wegel” kallar sig en försåtlig kommentator härovan, vilkens specialnummer är att allt som oftast anklaga Julia Caesar för att uppträda under pseudonym. Varför Julia så gör, har hon övertygande förklarat flera gånger.

   ”Christina Wegel” lyssnar dock inte på det örat. Senast den 26/8 2012 skrev hon/han:

   ”Anonymiteten har dock ett pris: spekulation i bakgrund och motiv hos krönikören [= Julia], vilket minskar genomslaget.”

   Någon Christina Wegel finns alltså inte i Sverige (Ratsit). Namnet har kommentatorn lånat av en amerikansk lärare i tyska och slaviska språk vid University of North Carolina. Denna faktiskt existerande person föddes i Braunschweig i Tyskland men flyttade redan 1995 till USA, där hon uppehållit sedan dess. Något samröre med Sverige och svensk invandringspolitik har hon inte och har aldrig haft.

   Den falska Christina Wegel hittar vi som kommentator inte bara hos Julia Caesar. Särskilt flitig har hon varit på Newsmill, där hon om sin egen dolda agenda avslöjat bl.a. följande:

   • Råd till Nya Moderaterna: ”Så, moderaterna bör – trots skattefanatikerna och företagarfienderna på Borgs Fidep. – värna om Näringslivet och också rädda Alliansen genom att låta den gå fram som ett parti 2014 – – -.” (2012-07-02.)

   • Varning för Sverigedemokraterna: ”Och så går Södermalms ekokammaren igen i allehanda kultur-och samhällsprogram i SR och SVT, alltmedan alienerade (se där ett marxistiskt avtryck!) medborgare utanför tullarna finner Sverigedemokraternas partiprogram alltmer lockande. Arma land!” (2012-05-17.)

   Att Christina Wegels syfte är att stärka Alliansens och därmed Sjupartiets inflytande står klart. I övrigt avvaktar jag liksom Robin Shadowes med spänning Christinas självpresentation under eget namn.

    Julia Caesar

    Posted: 27 august 2012 - 12:24 -

    @ Info.

    Tack! Du är en pärla!

    “Christina Wegel” och andra undersysselsatta personer kan spekulera så mycket de vill i min bakgrund och motiv om det roar dem. Jag bryr mig inte. Om man inte ser att jag journalistiskt försöker belysa den största förändringsprocessen i svensk historia är man bortom allt hopp.Att det finns personer som har motiv att misstänkliggöra mitt arbete är inte överraskande. Alltför många har mycket att förlora på att sanningen kommer fram.

    Hälsningar
    Julia Caesar.

Svend Östergaard

Posted: 26 august 2012 - 09:55 - Svar

Det sämsta med JC’s krönikor är, att man träffas av en ofantlig vanmaktskännsla som
gör att man undrar om det är värt att kämpa för detta land eller om man skall följa den första
magkännslan man får, att fly landet och bosätta sig så långt bort från Sverige som möjligt!
Speciellt som man samtidigt är medveten om att nästan alla andra som läser här har samma
uppfattning om vansinnet, medan dom som verkligen behöver få ögonen öppnade för verkligheten
sällan eller aldrig läser detta eller ens bryr sig om att läsa trotts att man länkar, propagerar för
detta. Dom är så hjärntvättade och indoktrinerade av vad dom tror är “Den rätta inställningen”!

  Regimkritiker

  Posted: 26 august 2012 - 11:47 - Svar

  Jo, men å andra sidan har vi fakta och sanningen på vår sida. Deras enda metod är lögner, mörkläggning, censur, hot, och trakasserier.

  Alla kan hjälpa till och göra skillnad i sin vardag genom att väcka upp andra svenskar man möter i sin vardag: släktingar, kollegor, vänner. Inget slår personlig påverkan. Folk brukar inte gilla att bli rålurade och skedmatade med lögner. Folk gillar inte att etablissemanget bedriver en systematisk mörkläggningskampanj för att dölja sanningen. Du behöver inte ens kritisera MENA-invandrare om du inte vill. Det räcker med att kritisera fulmedia och PK-politikerna. Tipsa om Avpixlat, Snaphanen och Fria Tider. Börja med tjejen på ICA-Nära runt hörnet när du betalar kontant.

Info

Posted: 26 august 2012 - 11:25 - Svar

EGENDOMLIGHETER

”Etniska svenskar mitt i livet” var ju ett yttrande av Fredrik Den Store (till TT 14/5) som höll på att sänka De Nya Moderaterna ned i folkgruppshetsens bråddjup.

• Stefan Löfven: ”Jag tycker att det är otäckt att en statsminister i Sverige pekar ut vissa grupper och särar ut dem i vi och dom, säger Löfven till TT.”

• Maria Wetterstrand: ”Eller förresten, begreppet ´etnisk svensk´ är faktiskt väldigt knäppt i alla sammanhang jag kan komma på.”

Men Fredrik räddades den gången, då någon erinrade sig en annan partiledares desto mer godkända användning av begreppet etnicitet:

“…det ska räknas som ett plus att ha annan etnisk bakgrund än den svenska. – Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet…” (Mona Sahlin i intervju i Göteborgs-Posten 22/10 2000.)

Här kom jag att tänka på en annan folkgrupp som inte finns. Eftersom det inte finns några etniciteter. En företrädare för denna icke existerande folkgrupp förklarade i en artikel i Dagens Juridik 2012-04-10, att hennes folks specialrättegångar i Sverige ”vilar på en gemensam värdegrund och har funnits i hundratals år” och att hennes ”kultur skiljer sig från den svenska”.

Va – får man säga så? Är det inte rasistiskt? Finns det olika kulturer? Här är länken till artikeln:

http://www.dagensjuridik.se/2012/04/romernas-domstol-pa-vag-att-forsvi nna

JensH

Posted: 26 august 2012 - 11:27 - Svar

OT

Rascistisk og stigmatiserende ‘satire’-tegninbg i Politken. Hvor er Zenia Stampe???

http://politiken.dk/debat/dagenstegning/ECE1731743/ramasjang/

  steen

  Posted: 26 august 2012 - 11:51 - Svar

  Der er også en ret morsom historie her, jeg havde lyst til at blogge, men jeg har ikke plads i dag.

  We are not amused

  Moderat stängs av – kallade Pekgul “klappturk”
  Thomas Böhlmark hade en konversation med en annan Moderat twittrare, som angående Stefan Löfvens tal i dag söndag skrev att hon “aldrig skulle gå dit och titta på hysteriska applåderskor – typ Pekgul”.

  Sverige er jo på visse områder et totalitært matriarkat, hvor vitale dele af den offentlige samtale lever et undergrundsliv. I sådanne samfund udvikler der sig – lige som i østblokken i sin tid – en ret løssluppen humor. Kom ikke og sig, at svenskerne ikke er morsomme.

  Udtrykket Klappturken blev opfundet på forummet Flashback efter valget i 2010. Socialdemokraterne med Sahlin led et kanonnederlag, hvad der fik det meget kvindelige og positive parti til at klappe som besatte. (Danske kvindelige sosser er jo også helt pjattede med katastrofevalg).

  De såkaldte mænd i partiet græd jo over at SD var kommet i Riksdagen, alt imens de også klappede i takt med Pekgul.

  Tyrkeren -(kurderen) Nalin Pekgul klappede dog så meget, at Sahlin som holdt nederlagstalen måtte signalere til hende, at nu var det nok. Det har kastet nogle sjove videoer af sig, en har f.eks. klippet den klappende Pekgul ind som publikum ved en nazi partidag. Men politikere med samzidat-humor, det går fandeme ikke.


   JensH

   Posted: 26 august 2012 - 15:40 - Svar

   Hahaha, ganske morsomme vidoer du der uploader Steen. Næsten lige så morsomme som da Birgit Friggebo i Rinkeby forsøgte at få gang i en fællessang med ‘We Shall Overcome’. Baggrunden var selvfølgelig alvorlig, nok, (Lasermandens hærgen), men alligevel morsomt at se en selvfed Svensk politker blive pillet ned fra den moralske høje hest:

   http://www.youtube.com/watch?v=mQakZce3GhQ

   Du kender også den berømte Laserturken ? Han har kastet mange flere videoer af sig

    PK

    Posted: 27 august 2012 - 09:00 -

    Har man på svensk også udtrykket KLAPTORSK ?

    Bjovulf

    Posted: 28 august 2012 - 00:50 -

    Haha, hvis man har så betyder det nok noget helt andet end på dansk 😀

    torsk = (bla.) slang for en kunde hos en prostitueret på svensk – så en “klaptorsk”
    på svensk på vel så være en sådan kunde med specielle preferencer 😉

    en klaptorsk = en idiot etc. på dansk

Ellenbågen

Posted: 26 august 2012 - 16:07 - Svar

TUSEN TACK! för denna välskrivna krönika!
Innehållet är så tragiskt, så jag står knappast ut med att läsa det.

Dannie_X

Posted: 26 august 2012 - 16:27 - Svar

De styrande politkerna liknar iofs mest maniska spelmissbrukare, som torskar gång efter annan, och försätter att satsa ännu högre.

Så förstår faktiskt inte de dystra och uppgivna kommentarerna ovan. Eller Juilia’s pessimistiska skriverier. Tycker det här är underbart.
Sverige (eller några självutnämda godhetsapostlar) sänker ett par kommuner ekonomiskt, de mest blåsta. Det kan ju inte bli bättre.
Då har vi ett par faktabaserade exempel, eller facit, på att experimentet misslyckades. Sen kanske resten av Sverige kan räddas.

Får inte SD 51% nästa val vetifasiken om de sovande valboskapen förtjänar en räddning, utan ett brutalt uppvaknande…

  Svend Östergaard

  Posted: 26 august 2012 - 22:22 - Svar

  “De styrande politkerna liknar iofs mest maniska spelmissbrukare, som torskar gång efter annan, och försätter att satsa ännu högre.”

  Den mest träffsäkra beskrivningen av 7 klöverns politiker jag någonsin läst 🙂

Berit

Posted: 26 august 2012 - 17:26 - Svar

Det spelar ingen roll vad man skriver eller tycker om denna vansinniga massinvandring och islamisering av Sverige.
Det finns ingen enda i Sverige som skulle ens gå ut och protestera mot detta inte ens de som röstade med SD vid valet 2010.
Då undrar jag vad är det för människor som bor i detta landet som inte vågar/vill göra någonting för att värna om Sverige och det egna folket?
Kommentera går bra men agera går inte.

  Invandrare1957

  Posted: 26 august 2012 - 18:23 - Svar

  Vem vill vågar vara med på första sidan i Aftonbladet eller Expressen med texten högerextrema rasister protesterar. Börja förklara på jobbet för släktingar. Det är nog anledningen Berit i demokratin Sverige med åsiktsfrihet. Sen i slutändan så visar det sig vara ett så enkelt svar på den här galna invandringen att Reinfeldt vill göra Sverige till ett låglöne land för att konkurera med Taiwan o Korea.

  Anders Den Andre

  Posted: 27 august 2012 - 04:55 - Svar

  För det första : Dom så kallade nazisterna gör det (Går ut och protesterar). Nationaldemokraterna, Svenskarnas Parti osv, jag kan inte namnen.
  Det är nazisterna som står för det politiska initiativet idag.

  Och just begreppet “folket”, som du nämner, bör nog betraktas som en aktiv ingredient i det vansinne du nämner, snarare än att betraktas som en (potentiell) motpol till vansinnet.

Frida

Posted: 26 august 2012 - 21:55 - Svar

Ni som redan utvandrat från Absurdistan (aka Sverige) vart? Finns det något land som beviljar asyl åt oss svenskar som vill fly det mångkulturella våldet och åsiktsförtrycket?

  Utlandssvensk

  Posted: 26 august 2012 - 22:44 - Svar

  @Frida,
  Jag flyttade till Schweiz för många år sedan och trivs utmärkt. Motsvarande SD heter här SVP och är landets största parti. Rent och snyggt, fungerande sjukvård och polis, låga skatter, osv. osv. Mycket bra alternativ om man söker något som påminner om hur Sverige var förr.

  JensH

  Posted: 27 august 2012 - 13:00 - Svar

  @Frida

  Den tidligere Svenske justitsminister Thomas Bodstrõm flyttede til USA i 2011. Måske USA kan blive det nye ‘fristed’ for Svenskerne??? Der vil sikkert være mange Danskere og Nordmænd der vil følge med jer over Atlanten, da det heller ikke ser for godt ud i to lande, selvom de ikke er nået så langt som jer mht. implementeringen af multikulturen.

  Thomas Bodstrõm var socialdemokratisk justitsminister i årenen 2000-2006, og som følge deraf ved Bodstrõm selvfølgelig godt hvor slemt det står i de Svenske byer som følge af masse-indvandringen, og derfor var han så ‘smart’ at stikke af til USA efter Sosserne tabte Riksdagsvalget i 2010, og det dermed ikke blev til en ny minister-tid for ham. Han prøvede ganske vist at ‘søge’ orlov fra Riksdagen, men da det ikke kunne lade sig gøre, valgte han at nedlægge sit riksdags-mandat, og ‘nøjes med’ at tage minister-pensionen med sig “over there”. En klog beslutning af Thomas Bodstrõm, som dermed sætter et eksempel til efterfølgelse.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bodstr%C3%B6m

  Utflyttad svensk

  Posted: 27 august 2012 - 17:08 - Svar

  @Frida.
  Jag flyttade till USA för många år sedan. Har aldrig ångrat mig. Ett mycket bra land att bo i.

   Anders Den Andre

   Posted: 28 august 2012 - 06:08 - Svar

   Som den Youtubian jag är, har jag ofta kring videos om situationen i USA noterat “Time to leave before it is too late – but where to?”.

    Utflyttad svensk

    Posted: 28 august 2012 - 16:17 -

    Finns ingen anledning att lämna USA. Det bästa landet att leva i om man inte är rädd för att arbeta och ta hand om sig själv. Kan vi bara bli av med Obama blir det perfekt.

Svend Christian Tychsen

Posted: 26 august 2012 - 22:30 - Svar

Sverige har kurs mod opløsning og undergang, syntes at være kronikkens budskab?

Svenskerne syntes ikke i stand til i større tal at sige fra offentligt.

Simpel fejhed og underdanighed over for “eliten” og autoriteter, eller venligere udtrykt, en konsensusorienteret mentalitet mod rod i en gammel bondekultur holder modstanden mod masseindvandringen nede, selvom den utvivlsomt er der og vokser dag for dag. Men netop denne autoritetstro konsensusmentalitet indebærer også muligheden for et stort og hurtigt omslag i den offentlige mening og politiske meningsdannelse.

Når først den enkelte “Svensson” indser hvilken fremtid, der venter ham, og at langt hovedparten af hans landsmænd deler hans bekymringer, kan det gå meget stærkt.

Den nuværende politiske og kulturelle “elite” i politik, medier og forskning har forlængst gravet sin egen egen grav, og ikke bare i Sverige, men i hele Norden, ja i hele Europa. Den klassiske italienske sociolog Vilfredo Pareto opererede med begrebet “elitecirkulation”, med hvilken han sigtede til, at ned gennem historien erstattes eliterne, når de støder på udfordringer, de ikke magter at løse. Masseindvandringen til Europa fra den 3. verden er en sådan udfordring, og europæerne vil før eller siden vågne op og kræve en acceptabel fremtid. Og multietnisk kaos er ikke en sådan!

Men netop fordi Sverige er en “ekstrem case” med hensyn til masseindvandringens omfang og en ekstrem autoritetstro befolkning, (ikke mindst sammenlignet med den danske) kan landet også sammenlignes med en trykkoger på vej til at eksplodere.

Når den svenske befolkning i stort tal vågner op, til næste valg eller til det næste eller næste igen? vil det forbløffe hele Europa! Det er ikke noget, der er så galt, at det ikke er godt for noget: Den svenske konsensuskultur vil før eller senere sikre et hurtigt og fuldstændigt politisk omsving. Det er kun et tidsspørgsmål!

  steen

  Posted: 27 august 2012 - 04:48 - Svar

  @ Svend Christian Tychsen: Jeg tror du har fuldstændig ret, og den dag det sker, burde vi læse din kommentar igen. Svenske politikere burde læse den, men det ville nok ikke nytte noget alligevel. Jeg tør dog ikke give et bud på tidspunktet. Det bliver næppe 2014, men derefter kan det blive når som helst – uden varsel eller provokeret af pludselige hændelser.

  Jeg valgte iøvrigt i sin tid Sverige som emne, ikke bare fordi jeg kendte det godt gennem over 40 år, men også fordi det er den bedste illustration på fænomener, der er alment europæiske: Man tager det bedst fungerende, rigeste, mest homogene højtillidsland og påfører det den største ikke-europæiske indvandring pr capita i Europa. Eksemplet er lige til et universitetsauditorium, mente jeg. Jeg havde ret, men jeg har ikke fået det endnu. Det kommer.

  Olav

  Posted: 27 august 2012 - 12:25 - Svar

  Mye tyder på at du kommer til å få rett, Tychsen.
  Jeg har sett flere hevde at den meget ekstreme og folkefiendtlige politikken i vårt naboland, kan bringe det i forkant av en reaksjon, som viser veg for oss andre.
  Vi normenn behøver den kraftige korreks som det kommer til å bli. Siden vårt land har “sparepenger” som holder økonomien i gang og lokker til seg utlendinger av mange slag, vil våre porter være de siste det bankes på, i ett Europa som skal lære seg å leve i større måtehold.

  Peter Andersen

  Posted: 27 august 2012 - 20:38 - Svar

  Tychsen

  Det du beskriver hér, er det samme scerario vi ofte har set gennem historien. Når tingene forandrer sig, går det sommetider vældigt stærkt. Det der er det interessante hér ( om man vil ) er, at vi inden for en relativt kort tidshorisont har kunne betragte fænomenet masseindvandring og analyserer konsekvenserne heraf i al åbenhed. Derfor er der heller ingen der kan benægte det når trykkogeren eksploderer, selvom det synes at være det eneste vi mundhugges om i øjeblikket. Men netop med internettet og al den åbenhed der, trods alt hersker, kan det sådan set blive en enkelt lille gnist fra Italien eller Tyskland, der gør hele udslaget. Det skræmmende scenario, som det forekommer mig at venstrefløjen i øjeblikket fokuserer på er, at hele internettet flyder over med information omkring masseindvandring og islam og gør situationen yderst højspændt. Der sker konstant uhyrlige ting og man skal bare forestille sig et nyt 9/11, Madrid eller London, så ryger fløjlshandskerne af overalt.

  Vi har jo Odense i frisk erindring og så tydeligt hvilken drejning debatten her tog. De radikale er på det nærmeste blevet tæppebombet og EL og SF har stort set ikke sagt et pip. Hvad DF forøvrigt heller ikke har – men det behøver de jo heller ikke. Der skal ikke mange af disse hændelser til, før der er grund til virkelig at blive bekymret på venstrefløjen. Og sådan tror jeg det ser ud i næsten alle de vestlige lande nu. Frankrig har således set bekymrende ud i mange år, men debatten omkring deres problemer er i ligeså høj grad kommet udefra. Sådan noget kan også ske i Sverige. Det kan deres medier og magtelite desværre ikke selv styrer.

Kulturarbetaren

Posted: 27 august 2012 - 11:42 - Svar

Otroligt bra skrivet. Upplysande och på intet sätt missvisande. Tack!

DocHoliday

Posted: 27 august 2012 - 17:08 - Svar

Diabetes, autism och andra sjukdomar drabbar immigranterna när de flyttas från en kontinent till en annan. Det talas om “Sverigesjukan” bland somalierna, och jag tror inte de andra invandrarna med mörkare hy än oss mår speciellt bra heller av att vistas i vårt klimat, vilket de inte är anpassade för. Vi har genom årtusendena anpassat oss till vårt kyligare och solfattigare klimat och jag förutspår en smärre medicinsk katastrof de närmaste decennierna. Sjukvården lär få det tufft, och jag tycker synd om alla barn som kommer att drabbas. För en antropolog lär det dock finnas mycket intressant att studera…

Carl Ericsson

Posted: 27 august 2012 - 19:07 - Svar

Det är tragiskt med dessa politiker förrädare i vårt land.
Tänk vad snälla jägarna är i Söderhamn igentligen borde de sluta jaga älg och jaga kommunpolitiker

Stoppa invandringen NUUUUUU!

Helos

Posted: 27 august 2012 - 21:41 - Svar

Allt är hopplöst förlorat övermäktigt. Därför gör heller ingen något. Hur kämpa mitt i tomlösheten, det är gagnlöst. Finns det någon annan väg än undergång. Kylan sprider sig, och letar in sina tentakler i våra liv. Ingen återvändo finns än detta stup tycks det. Och varför, varför någonsin är det så…

elwee

Posted: 27 august 2012 - 22:15 - Svar

Som varande ung i Nässjö på 60- och 70-talet så kände man ju ganska väl till olika personer i liknande ålder.

Bo Zander hörde definitivt inte till de vassaste knivarna i lådan och det samma gällde en partikamrat till honom som jag bodde granne med i ett hyreshus.
Nu lämnade jag Nässjö på 70-talet och det var med viss förundran jag hörde mina föräldrar berätta att dessa medlemmar av begåvningsreserven klättrade i kommunfullmäktige.

Det är först på senare år som jag mer dedikerat ägnat mig åt att studera politikens olika företrädare och har därmed insett det logiska i att de lyckats klättra upp och klamra sig fast i kommunstyrelsen.

En normalt funtad människa orkar inte med idiotin i längden och eftersom tänkande människor i ett kommunstyre kontinuerligt är i minoritet så måste det kännas som bortkastad tid att sitta där …

Nordbo

Posted: 27 august 2012 - 22:21 - Svar

Stel av fasa? Ja, jag tror att den extrema invandringspolitiken radikaliserar folk, men att det till stor del sker osynligt. Det syns inte än, men det kokar och bubblar strax under ytan. Om vi sedan hamnar i en stor ekonomisk kris, med massarbetslöshet, så kan radikaliseringen komma upp och bli synlig. Då förändras det politiska landskapet snabbt. Nu kan det se ut som att folk är tröga, men om 5 år kanske såna som räknas som radikala just nu ter sig måttfulla.

Hur många sympatiserade exempelvis inte med SMRs kompromisslösa hållning i Bollnäs? Men i smyg, utan att vilja erkänna det öppet?

http://camillasvra.wordpress.com/2012/08/26/en-dag-med-nazisterna-i-bo llnas/

Helos

Posted: 27 august 2012 - 22:35 - Svar

Vi behöver mänsklighet, inte hårdhet och kyla. Men bestämdhet. SMR är bara hat. Och i blindo.

  Rudolf

  Posted: 28 august 2012 - 01:06 - Svar

  Fel!SMR drivs av fosterlandkärlek och sunt förnuft men det kan man inte se om man inte orkar ta reda på vad dom egentligen säger och gör.Det är naturligtvis mycket enklare att instinktivt rygga tillbaka för det traumaframkallande ordet “nazist”,precis som PK-maffian vill att vi ska göra!

  Robin Shadowes

  Posted: 28 august 2012 - 19:40 - Svar

  Du har absolut rätt! Gå nu och tala om det för Sveriges Muslimers Riksförbund också. 😀

   Rudolf

   Posted: 29 august 2012 - 22:22 - Svar

   Som sagt,sakfrågan är aldrig viktig om det är fel källa som tar upp den!

Mikael

Posted: 28 august 2012 - 01:14 - Svar

Det är inte “godhet” att svenska politiker öser in invandrare till Sverige för att i de flesta fall leva på bidrag.
Det är “elakhet” mot det svenska folket som har varit arbetssamma och jämte Danmark betalt världens högsta skatt till en generell välfärd, som f.ö. nu håller på att kollappsa.

Leave a Comment