18
dec
Seneste opdatering: 13/4-13 kl. 0607
28 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Jeg kommer i Magasin du Nord når jeg ikke ved, hvor jeg ellers skal få noget. Det er hvert andet år. Folk elsker tilsyneladende stormagasiner, indkøbscentre, jeg kan ikke døje dem. En Eau de Toilette til en mand, der dufter af cigarer medmindre han er sprayet med den, og den er dyr. Jeg farer vild med det samme og støder ind i en udspartlet ekspeditrice og et skelet, begge i kridhvide kitler.

“Hvad er det?” “Det er en reklame for en amerikansk apotekerkæde”, siger den udspartlede uden antydningen af ironi. “Det apotek ville jeg måske undgå”, siger jeg. Hun glatter ligesom undskyldende på skelettets kittel og siger igen uden en milliliter julehumør, (humor betyder ‘væde’ på græsk): “Hvorfor det? Sådan ender vi alle.”

Min skepsis over for skelelettes reklameværdi for sundheden bider ikke på hende. “God jul” siger jeg som farvel, og søger i retning af parfumeduften og får fat i den dyre flaske. Der er også noget, der hedder ‘julesorgen’, har jeg lært af en præst. Jeg kendte den godt, men jeg vidste ikke, den havde et navn.

I Magasin er der et cafeteria, der er aviser og i Jyllands Posten stod der noget interessant:

Politik er den evige brug af halve løsninger på katastrofer, som var til at forudse og kunne være undgået. I vor tid træffes aldrig de nødvendige foranstaltninger for at tage sig af en katastrofe, som kunne være undgået, fordi den selvopofrelse, den uegennyttighed, den samarbejdsvilje og den realisme, der er nødvendig for at møde farer, der nærmer sig, aldrig opnås, før nationerne er komplet oversvømmet af dem. Verdens befolkninger i dag ved ikke, hvad de skal forvente at blive kastet ud i – en ny verdensorden eller et nyt kaos.(Stephen Spender, i European Witness, 1946 citeret af Henrik Jensen, historiker, ikke online.)

Jyllands Posten er blevet en vældig tynd avis, der vel også er moribund ligesom alle os, der skal passere den store dommer: “Vær hilset! De der skal gå i hvide kitler og store, sorte Elvis Costello-briller, hilser dig,” så det er mærkeligt, at de overhovedet har plads til uinteressante flommeartikler mere. Lars Barfoed (K) skriver om antisemitismen (ikke online), men svarer fuldstændigt til almindelighederne i deres blogger Jacob Bjerregaards (S) Pas på antisemitismen! Hvordan gider nogen bruge en time på at formulere så mange impotente selvfølgeligheder?

På vejen ud ser jeg forsiden af BT: “Computere får smags- og lugtesans.” Nu ved jeg det. Lars Barfoed har en computer, som han råber til hen over sit formandskontor: “Skriv nogle kønne, harmløse ord om jøderne, noget vældig tågesnak om jødehaderne og ikke en kæft om hvem, der skaffede dem.” Så formulerer compteren artiklen på et millisekund til JP, og folk opdager slet ikke, at de kvarte løsningers Lars Barfoed allerede er et skelet i hvid kittel og sorte briller, undtagen de unge, endnu levende konservative i Århus. Hvis nogen efter dette tror, at jeg har været gift med en apoteker, er det forkert, hun var læge.

Bagefter tog jeg på min yndlingscafé, hvor ejeren er israeler og har et pænt udsnit af europæiske aviser. Han var i færd med at tilmelde sin søn til halvandet års værnepligt i Israel på engelsk over telefonen, da jeg kom ind. “My man,” tænkte jeg, “ikke flere Barfoeds-politikere i dag.” Jeg ved ikke, om han havde orienteret sin søn, men jeg håber for ham, at Iran/Israel ikke kommer til at gå ud over ham. “Vi har altid været i krig,” siger Moshe efter at have lagt mobilen. “Vi tager det ikke så tungt.”

Firoozeh Bazrafkan frifundet for 266b anklage

Retten i Aarhus frifandt i dag Firoozeh Bazrafkan for overtrædelse af §266b pga ytringer, andre tidligere er blevet dømt for. Trykkefrihedsselskabets formand Lars Hedegaard glæder sig over dommen.

“Der er for det første grund til at ønske Firoozeh hjerteligt tillykke med frifindelsen. Dernæst er der grund til nøje at studere dommens præmisser, som jeg ikke har haft lejlighed til at læse. Er frifindelsen udtryk for en kovending i de danske domstoles praksis i sådanne sager? Eller har retten i Aarhus lagt vægt på specielle omstændigheder, der gælder i Firoozehs sag, men som de tidligere dømte i tilsvarende sager altså ikke har kunnet påberåbe sig? Vil denne frikendelse få præcedensvirkninger for kommende sager, herunder anklagemyndighedens tilskydelse til at komme efter andre danskere. Artikel af Katrine Winkel Holm Uriasposten: Firoozeh Bazrafkan frifundet for racisme: Har ønsket at bidrage til debat om Koranens kvindesyn. (foto fra v. : Henrik Ræder Clausen, Firoozeh Bazrafkan, Erik Guldager og Kim Møller, Uriasposten.)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Poul Højlund

Posted: 18 december 2012 - 16:54 - Svar

“Konservativ opbakning til danske jøder” hedder indlægget, og dette guldkorn af strudsetaktik findes ca. midtvejs. “Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvorfra truslerne kommer.”

Herre, du milde. Hvad er i øvrigt danske jøder? Hedder det ikke ganske enkelt danskere? Eller har Barfoed selv en rem af den diskriminerende hud?

Der er en tom plads i dansk politik. Og den giver ekko. Det store sorte tomme rum, der har slugt alt og alle i nærheden af de Konservative. Det er i sandhed en ynk at overvære.

  steen

  Posted: 18 december 2012 - 17:36 - Svar

  Tak. Hvordan kunne jeg glemme det ?

PK

Posted: 18 december 2012 - 17:42 - Svar

Oh Steen. Det er næsten umuligt ikke at holde af dig…
Må een skrive det på en politisk blog, men dine små og fine billeder om livet
i Dronningeriget er tæt på salig fryd.
Takker.

God Jul og et rigt Nytår…

Morten - - -

Posted: 18 december 2012 - 19:13 - Svar

Firoozehs forsvar var ikke årsagen til frifindelsen.

Men hun havde ikke overtrådt nogen lov, og det kunne dommeren altså heldigvis selv se, så mere end frifundet er hun bare ikke blevet fundet skyldig i noget. Derfor vil jeg gerne have lov at udbringe en skål for alle os andre:

Tillykke med, at det fortsat ikke er blevet slået endeligt fast, at der findes ulovlige meninger. Endnu er Zenia Stampes udsagn

Lad mig derfor starte med at slå én ting fast. Straffelovens § 266b, den såkaldte racismeparagraf, forbyder ikke holdninger – end ikke de racistiske af slagsen. Den forbyder hetz, trusler og opildnen til had mod befolkningsgrupper.

således ikke blevet gjort til skamme.

Et bedre forsvar havde dog givet et bedre resultat. Forsvaret burde have procederet ensidigt på en påstand om, at netop synspunkter ikke opfattes som ulovlige i Danmark, idet de ikke i sig selv er opfordringer til vold, trusler, eller hetz. Så havde vi haft en klokkeklar præcedens. Det synes jeg godt forsvaret i denne sag – og i Lars Kragh Andersens sag, der var identisk! – kunne have gjort for os.

Men kors, hvor flovt for vores politikorps. Herre du milde gud … Sikke tider, sikke en ledelse!

– – –

  Kimpo

  Posted: 18 december 2012 - 19:42 - Svar

  Meget enig, Morten – bortset fra, at det netop ikke er flovt for politiet, når nu Licens-Lars blev dømt. Det er vel dommerstanden, som er problemet: Kællingejura, kællingedom, kællingeland.

   Morten - - -

   Posted: 18 december 2012 - 20:34 - Svar

   Lars Kragh Andersens dom var imidlertid en udeblivelsesdom, og dermed – har nogen sagt mig – ikke præcedensskabende. Det skal angiveligt være kutyme at følge anklagerens påstand, når modparten ikke ønsker at forsvare sig.

   Men sært alligevel, at man skal kunne dømmes, endskønt man ikke har gjort noget ulovligt. Kan man dømmes, uden at have overtrådt en lov, hvis man – eksempelvis ved sin udeblivelse – erklærer sig ‘skyldig’? Ja! Det synes at være tilfældet. Og det er ingen god skik.

   – – –

    Maria Due

    Posted: 19 december 2012 - 07:57 -

    Klimaks indtraf, da dommeren blev krammet, og der må gå en skoggerlatter gennem Danmarks muslimske miljøer.

    Fra min side skal Firoozeh Bazrafkan med krybende følge ikke have tak. Efter at have set nærmere på forløbet finder jeg det udspekuleret samt ydmygende for danskerne (flertallet), og det er beskæmmende at se, hvor naivt folk kaster sig ud i lovprisninger, skriver om sejr og mod og store farer for FB. For første gang har jeg tænkt, at der nok alligevel er noget om, at vælgerne i et bestemt parti består af usædvanligt mange klaphatte.

    Jeg tænker heller ikke med taknemmelighed på de danske mænd m/k, der kæmper med liv og sjæl for de muslimske kvinder i almindelighed, dem har vi andre gennemskuet for længe siden, og vi kommer sikkert til at opleve mange forløb i fremtiden, hvor danske mænd dummer sig kolossalt, fordi de ikke gennemskuer sig selv ift. muslimske kvinder. Jeg skulle tage meget fejl, om ikke de fleste muslimaer fra barnsben er ferme til at fremme deres egen vilje, mens mændene holder masken udadtil. Dette er danske mænd almindeligvis ikke vant til, og at narre dem er sikkert så nemt som at stjæle slik fra børn.

    Skulle jeg takke nogen, skulle det være dem, der kan bruge hovedet og holde det koldt, for det er der af mange grunde hårdt brug for. Alt for mange har i denne sag gjort sig læsterligt til grin, og mange vil for eftertiden tage helt anderledes forbehold overfor dem og måske vende dem ryggen. Det skulle ikke undre mig, om FB’s dom udadtil kommer til at markere det vendepunkt i debatten, som allerede længe har kunnet spores indadtil.

    Kimpo

    Posted: 19 december 2012 - 09:47 -

    Det havde jeg glemt i skyndingen. Det var da mindre heroisk af Licens-Lars, som jeg til tider har haft mistænkt for mere at gå efter opmærksomheden end selve idealerne. At man bliver dømt ved udeblivelse handler vel om de juridiske mandariners forfængelighed. Jeg selv kan let få en byge af anklager. Gad vide om T-selskabets fond har midler til at hjælpe en så upopulær person som mig 🙂

    Men uanset det: Enhver politisk engageret rigtig mand bør have 266b-adelsmærket.

    Morten - - -

    Posted: 19 december 2012 - 12:00 -

    @ Kimpo

    Jada! At blive dømt for at indtage en holdning er et ridderslag. Men det skal være velerhvervet: Man skal stille op til kampen. Det burde Lars have gjort – efter min ringe mening – men hans mål var altså at udvise foragt for paragraffen. Siden kan vi så diskutere, om hans fremgangsmåde tjente formålet, eller om han også udviste foragt for demokratiet. Vi anerkender jo ikke, at man kan nægte at lyde “dårlige love”. Og Lars’ adfærd kan udlægges som beslægtet med civil ulydighed.

    Uanset om dommen fastslår, at man kan eller ikke kan have bestemte opfattelser, er præcedensen et meget frugtbart grundlag for den videre samtale. Her blev vi snydt for den. Dommeren var måske også lønligt glad for at kunne sprælle af krogen i dette betydelige samfundsspørgsmål?

    – – –

    Morten - - -

    Posted: 19 december 2012 - 12:41 -

    @ Maria Due

    Du har fat i noget. Det er på sin vis pin– og grinagtigt, at nutidens mest pågående feminister synes at være “højrenationale” mænd! Det komiske ligger imidlertid primært i det lave erkendelsesniveau hos disse mænd, der finder det opportunt at fremme deres egen sag ved at give den som “kvindesagsforkæmpere”. Det fører til megen løgn og ditto hykleri.

    Vi er flere, der har bemærket, at muslimske kvinder ikke synes at lide af hverken tics eller bleg forsagthed. Som det engang blev beskrevet meget træffende af Ulla Nørtoft Thomsen. Det synes snarere at være i den kulturdanske befolkning, at fænomener som krabben sig afsted langs husmurene, jokken ud i hundelortene, nervøse trækninger, samt almindelig skruttet holdning forekommer. Rigtigt mange muslimske kvinder ønsker sig oprigtigt “et virkeligt mandfolk”, ikke “en dansker”. Og vi forstår alle instinktivt præcist, hvad de mener. Der er en reel efterspørgsel blandt disse kvinder på mænd, der – i overført eller konkret betydning – bærer kniv “i forsvaret for deres og deres kvinders ære”, d. v. s. er krigeriske. Danske mænd er simpelthen ufarlige i sammenligning, og relativt magtesløse i forhold til at foranstalte repressalier. Vi kan kun ringe efter “dialogpolisen” og håbe, de kommer. Og ikke engang det, hvis det kun er vores værdighed eller æresfølelse, der er blevet krænket. I det tilfælde må vi nøjes med at se fjogede ud.

    “Den højreradikale nyfeminisme” er en forløjet alibi-diskurs. Det er helt rigtigt set. Udviklet af fornedrede mænd, der øjner (endnu) en sprække i PKernes paradoksale meningskompleks. Og som aner, at det er her, i kønsrelationerne, det virkelige mellemmenneskelige problem – deres eget grundlæggende problem – fødes. Men ikke nødvendigvis kvindernes! For skal man endelig have ondt af disse kvinder generelt, må det være i mere strindbergsk forstand, og mindre ibsensk.

    Når alt det er sagt, falder en del af præmissen for dit indlæg på, at Firoozeh Bazrafkan ikke er muslimsk kvinde. Og at der ikke er nogen, der har gjort det her til kvindesag, udover Firoozeh selv og hendes forsvarer. Det handler i tilfældet om, at Firoozeh har gjort det, allerede Lars Andersen – og jeg mener jo også: Jesper Langballe – burde have gjort: Nægtet sig skyldig. Jeg er ingenlunde tilfreds med forsvaret, som talrige gange nævnt, omend jeg er behersket tilfreds med dommen under omstændighederne. Nemlig de omstændigheder, at dommeren måtte feje forsvaret til side for at nå sin konklusion, og i mere eller mindre klare vendinger (der skulle jo tages udgangspunkt i forsvaret samt i anklagerens påstand – desværre) lade dommen udtrykke, at her ikke var begået noget ulovligt. Hvilket er i overensstemmelse med almindelig retsopfattelse: Et synspunkt kan ikke være ulovligt.

    Og så: At “et bestemt parti” i højere grad end andre muligvis består af “tåber” og “dumme” mennesker gør ikke partiets berettigelse mindre. Tværtimod. Det er sandt, at man helst skal besidde en af de to egenskaber, f. eks. en til det tåbelige grænsende trodsighed eller dumdristighed, for at være villig til at stille op for “det bestemte parti”. For man bliver som repræsentant eller erklæret vælger udsat for alt det, man hævdes at udsætte andre for: Diskrimination, stigmatisering, eksklusion – for ikke at nævne regulært had.

    Det siger en hel del om de 85 % af befolkningen, der ikke stemmer på dette parti. Enten de er aktive smædere eller tavse medvidere. Og jeg vil gerne salutere de 15 %, der ikke lader sig kyse, uanset om det måtte skyldes, at de er for dumme eller for skøre til at nære frygt. Din dom over partiet har jeg ingen respekt for. Men nu tror jeg, jeg ved, at du ikke stemmer på det. Og hvis det er sandt, stemmer du sammen med de 85 %. Hvordan dét i givet fald bør betegnes i lyset af vores krise, vil jeg overlade til den enkelte iagttager.

    – – –

  Santor

  Posted: 18 december 2012 - 19:54 - Svar

  Jeg kender ikke reglerne men kunne hun ikke anlægge sag mod politiet eller politimesteren for forsøg på offentlig stigmatisering eller noget i den retning, selvfølgelig med et kæmpe erstatningskrav.

Allan Hansen

Posted: 18 december 2012 - 19:23 - Svar

Et STORT tillykke her fra Solkysten til
Firoozeh Bazrafkan.
Også en tak til Henrik Ræder Clausen og ikke mindst
Kim Møller.
Glædelig Jul og Godt Nytår til alle.

Med Venlig Hilsen. Allan J.D Hansen.

Allan Hansen

Posted: 18 december 2012 - 19:33 - Svar

Var det ikke Lars Hedegaard, der sagde: “muslimerne kunne da aldrig finde på, at voldtage deres børn,,(?).

Men så se lige her:

Pedophilia & Islam: Allowed by Allah; Practised & Patronized by Prophet Muhammad

by Ayesha Ahmed

12 Apr, 2008

Having sex with underage children is popular in sharia countries. Find out why?

An old man with an underage bride in Afghanistan

ALLAH APPROVES OF IT
65.4 “If you divorce your (child) wife before she reaches menstruation age her idda is three months”.

According to this aya a muslim man can marry (and have sex with) even a one day old infant girl.

ISLAMIC AUTHORITIES PROMOTE IT
There is no argument on this point among Islamic authorities whether shia or sunni. They all agree that a muslim man can have sex with baby girl.
This is what Imam Khomeini, the top shia authority says:

“A muslim man can have sexual pleasure with a little girl as young as a baby. But he should not penetrate her vaginally, however he can sodomize her”. (Tehriro vasyleh, fourth edition, Qom, Iran, 1990)
Here is what the the top sunni authority says (video on a Saudi website) about having sex with a one day old baby girl. (Go to “site video” and click on sex with a one day old girl)

PROPHET LOVED LITTLE GIRLS
Prophet had special feelings for cute little baby girls.
Ibn Ishaq: Suhayli, 2.79: In the riwaya of Yunus Ibn Ishaq recorded that the apostle saw Ummu’l-Fadl hen she was baby crawling before him and said, ‘If she grows up and I am still alive I will marry her.’ ( p. 311)
Muhammad saw Um Habiba the daughter of Abbas while she was fatim (age of nursing) and he said, “If she grows up while I am still alive, I will marry her.” (Musnad Ahmad, Number 25636)

Baby Aisha sitting on the lap of Prophet

BABY AISHA

Our prophet fell in love with Baby Aisha when she was shown by Allah to him in his dreams when she still an infant.
Bukhari , Volume 7, Book 62, Number 15:
Narrated ‘Aisha:
Allah’s Apostle said (to me), “You have been shown to me twice in (my) dreams. A man was carrying you in a silken cloth(as an infant) and said to me, ‘This is your wife.’ I uncovered it; and behold, it was you. I said to myself, ‘If this dream is from Allah, He will cause it to come true.'”

COURTSHIP WITH AISHA

Whenever Prophet visited Abu Bakr house he made Aisha sit in his lap and played with her.

PROPOSAL FOR MARRIAGE
When Ayesha reached the age of 6 Prophet decided to ask for her hand.

Abu Bakr: Rasulullah you must be joking. She is hardly six years old. And you are in your fiftees.
Prophet: She is old enough for me.
Abu Bakr: Didn’t you marry off your own daughters when they were much older.?.
Prophet: That was before aya 65.4 was revealed. Now a muslim can marry even a day old infant girl.
Abu: “But Rasulullah you called me your brother , how can you marry your foster niece”.
Prophet:” But you are not my real brother you are only a “ brother in Islam”.”*
Muslim Book 62, Number 18:

Narrated ‘Ursa:
The Prophet asked Abu Bakr for ‘Aisha’s hand in marriage. Abu Bakr said “But I am your brother.” The Prophet said, “You are my brother in Allah’s religion and His Book, but she (Aisha) is lawful for me to marry.”

Editor MA Khan’s book (Feb 2009). Learn
more here | Paperback: $ 24.95 | Kindle ed:
$ 7.96 | E.Book: $ 6:00
Abu: “But Rasulullah, last week you turned down Hamza’s daughter (who was ugly and in her teens) . You said you cannot marry your foster niece**.
Bukharihari Volume 7, Book 62, Number 37:

Narrated Ibn ‘Abbas:
It was said to the Prophet, “Won’t you marry the daughter of Hamza?” He said, “She is my foster niece (brother’s daughter). ”
Prophet: “Allah had shown her to me in my dreams, that was Allah’s indication for me to marry her, I am helpless in this matter”.

ABU BAKR THROWS IN A MONKEY WRENCH
Abu was concerned about the welfare of her tiny tot sleeping with a horny and hefty old man who was given the libido of 30 men by Allah..
Abu: “I will let you marry her only on one condition, you will have to abstain from having sexual intercourse with the little one before she turns 9”.
Prophet was disappointed but he had no choice.
Prophet: “O.K. but I will not abstain from using other halal methods of pleasuring.”

AISHA MADE A BEAUTIFUL BRIDE

PROPHETIC PLEASURING
Thighing
Sahih Dawood Book 1, Number 0270:

Narrated Aisha, Ummul Mu’minin:
One night prophet entered upon me and said: Uncover your thighs. I, therefore, uncovered both of my thighs. Then he put his cheek and chest on my thighs.
Fondling

Bukhari,Volume 1, Book 6, Number 299:

‘Aisha said: “Whenever Allah’s Apostle wanted to fondle me, he used to order me to put on an Izar and start fondling..
Daydreaming

Bukhari, Volume 7, Book 71, Number 660:

Narrated Aisha:
“Allah’s Apostle used to think that he had sexual intercourse while he actually had not”
The Bottom-line

Bukhari, Book 002, Number 0572:

Aisha said “ Whenever I found dried semen on the garments of the Messenger of Allah (may peace be upon him), I scraped it off with my nails.

AISHA TURNS NINE
Allah was very happy for the prophet when finally Aisha turned nine.. He sent Gibraeel to congratulate him and to witness the consummation. Prophet introduced Allah’s envoy to Aisha .
Bukhari, Volume 5, Book 57, Number 112:

Allah’s Apostle said (to me), ‘O Aish (‘Aisha)! This is Gabriel greeting you.’ I said, ‘Peace and Allah’s Mercy and Blessings be on him, you see what I don’t see’ ” She was addressing Allah ‘s Apostle. (only prophets can see angels)

MENTION OF HOLY CONSUMMATION IN HADITHS
Sunan Abu Dawood Vol3 Bk36 N0 4917:
Then they brought me to the Apostle of Allah (may peace be upon him) and he had sexual intercourse with me . I was nine years old.
Sunan Nasai Bk of Marriage, No 3256:
A’ishah said: The Apostle of Allah peace be upon him married me when I was six and had sexual intercourse with me when I was nine and I was playing with dolls.

ALLAH BLESSED THEM WITH INSPIRATIONS
Although Prophet slept with hundreds of slave girls captured women and concubines in addition to his large number of wedded wives, Allah only sent quranic revelations to prophet when he slept with Aisha.
Aisha said “Inspiration came to him when he and I were in a single blanket”. (Tabari Vl7, page: 7)
Bukhari Vol. 5 Bk57 N 119:
Prophet said, By Allah, the Divine Inspiration never came to me while I was under the blanket of any woman except Aisha.”

Modern reality of Islamic pedophilia:

A PEDOPHILE CONVERTS TO ISLAM
When a pedophile found out that sex with children is halal and Sunna he converted to islam and changed his name to Mohammed. Here is the news from England.

  Henrik Ræder Clausen

  Posted: 18 december 2012 - 21:08 - Svar

  Al den dokumentation er udmærket, men har ingen relevans overfor §266b. Under den paragraf kan det være strafbart at sige sandheden, hvis det kan opfattes som forhånende eller nedværdigende. Der er dog to undtagelser: Forskere har ret til at offentliggøre forskningsresultater, der i andre sammenhænge ville være strafbare under denne paragraf, og journalister har ret til at citere strafbare ytringer.

   arnar

   Posted: 19 december 2012 - 06:41 - Svar

   Så sandt, så sandt at det gør øndt…

Kimpo

Posted: 18 december 2012 - 19:38 - Svar

Det, som er ulovligt for Licens-Lars, er lovligt for frøken Firenze. Kammerat Napoleon (Animal Farm) er evigt aktuel.

Allan Hansen

Posted: 18 december 2012 - 22:06 - Svar

Henrik Ræder Clausen har ret!
Det er hele den fri forskning, der undergraves!
Det kan intet samfund være tjent med!!!

mio

Posted: 19 december 2012 - 06:43 - Svar

Så sandt, så sandt at det gør øndt…

Crass Børsting

Posted: 19 december 2012 - 10:26 - Svar

Fint lille essay om døden i Magasin. Intet emne er så dystert, at talent ikke kan lyse det op.

Maria Due

Posted: 19 december 2012 - 23:30 - Svar

Morten.

Det er stadig min mening, at Jesper Langballe gjorde det rigtige, hans kamp var ikke værd at kæmpe, og Lars Hedegaards blev jo gennemført på helt andre præmisser, end Langballe havde mulighed for. Faktisk tror jeg heller ikke, at Langballe ville have anvendt Hedegaards metoder. Retssager er opslidende, mere end man skulle tro, og Langballe ville i givet fald have stået med en oplagt tabersag og havde ingen smutveje. Jeg tabte ikke den mindste respekt for ham, og det tror jeg heller ikke, at der var andre, der gjorde. Han tog det som en mand, og jeg kan ikke se, at vi andre har noget at bebrejde ham. Vi ved alle, hvad han mener om ytringsfrihed og islam, og han skyldte os ikke flere beviser.

Hvad Firoozeh Bazrafkan angår, tænker jeg slet ikke i de baner, som du skitserer, og vedrørende dommen kan jeg se aspekter, som jeg ikke vil udbrede mig om. Jeg havde hende knap i tankerne, da jeg skrev mit foregående indlæg, og tror, at jeg ved, hvor jeg har hende. En iransk født kvinde med familie i Iran, der oplyser at være vokset op i England og taler dårligt engelsk som en udpræget østjyde. En kvinde der bedriver den mest voldsomme propaganda, jeg har set mod islam og Iran, fx den youtube video, jeg henviste til forleden på sappho.dk, hvor hun direkte angriber det iranske regime og truer med at piske, brænde og skyde koranen, hvis regimet ikke gør, som hun siger. Som om hun har nogen som helst magt til at true det. En kvinde som selv mener, at et morderisk og hævngerrigt regime følger hendes handlinger tæt men alligevel er helt overbevist om, at det ikke er farligt for hende og øjensynligt ikke bekymrer sig om, at hendes handlinger kan få dramatiske følger for familien i Iran, som hun oven i købet fortæller (på youtube) er enig med hende. En sådan kvinde placerer jeg i en helt anden kategori, end hendes venner fra Dansk Folkeparti. På youtube videoen ”Koranpiskning i høje hæle” konkluderes det, at hun er beskæftiget med propaganda. Jeg har læst for meget John Carré til at tro på alt, hvad denne Firoozeh beretter.

Hvad din mangel på respekt for mig angår, er den vel typisk for nogle af DF’s medlemmer men bestemt ikke alle. Jeg må flere hundrede gange have skrevet noget pænt om DF og Pia Kjærsgaard, og det er så bare passeret som en selvfølge. Det har det da også været for mig , idet jeg mener, hvad jeg skriver. Men i årenes løb har jeg jo ikke kunnet undgå at lægge mærke til, at blogverdenens DF-kommentatorer simpelthen aldrig har noget pænt- at sige om ikke-DF’ere, det går fra morgen til aften i kritik af alle andre.

Jeg er selv meget ked af, at den politik, som den borgerlige regering førte, jeg har ofte tilbudt at bidrage til en skamstøtte over Anders Fogh, og jeg har været meget hård mod Kristian Jensen og Jens Rohde men stemmer alligevel Venstre.

Denne form for selvkritik bedrives slet ikke af DF’ere, som dog kunne have spændt ben for regeringen, hvis de ville. Jeg ved så ikke, hvorfor jeg skal respektere den holdning. For mig var der ingen af parterne, der gjorde det godt nok, og som jeg tidligere har skrevet, mener jeg, at det er en luksusholdning, når man koncentrerer sig så meget om en enkeltsag, som DF gør udadtil, men jo ret beset ikke i praksis, da man havde mulighederne. Når jeg kalder den luksuriøs, er det fordi den kun kan praktiseres, fordi andre tager sig mere af det andet, som man selv finder mindre interessant .

Det er sandt, at Pia Kjærsgaard har fået en helt forfærdelig behandling af mange mennesker, men hendes særstandpunkter er på den anden side også dem, hun har slået sig op på og styret ved. Faktisk har hun og den tidligere regering tit talt pænt om hinanden og deres samarbejde.

Jeg har aldrig været medlem af et politisk parti og bliver det heller aldrig. Meget kan ske i de kommende år, og jeg har hele tiden ment, at det er økonomien, der får det sidste ord. Ikke fordi jeg vægter penge over alt, men fordi en velfærdssamfund som vort er meget sårbart, og folk er grådige. Der sker vældig meget under overfladen, og det er for farligt for os, hvis vi er for naive og tillader os selv en alt for dømmende tankegang. Kampen om PET er i mine øjne uhyre interessant, fordi den afslører lidt af det store spil, som vi også er en del af, og som i den sidste tid ved flere lejligheder har fået mig til at tage afstand fra privatpersoners propagandavirksomhed i internationale sammenhænge, fordi den kan misbruges af andre. Vedr. beskyttelse og agentvirksomhed anbefaler jeg læsning af Ole Hasselbalchs kronik fra i dag, som jeg linker til nedenfor, og som indeholder en fin beskrivelse.

Vedr. feminisme tager jeg i almindelighed let på det spørgsmål, og jeg har netop moret mig herligt over Meryl Streep og Alec Baldwin i komedien ”det’ Indviklet”, som jeg roligt kan anbefale og mange vil finde noget af sig selv i. Nis Petersen skrev et digt om, at ”brød man op mit hjertes skal med bor, med dirk, med fil”, ville man finde de små børns smil. Hvis man gjorde det samme med mit, ville man blandet andet støde på begrebet enlig mor. Ikke fordi jeg nogensinde har været mere enlig, end jeg ønskede eller i ret lang tid, men fordi jeg har været gift med en alkoholiker, der også havde en alvorlig diabetes og en endeløs repræsentationskonto. Da jeg var 25, var jeg vant til at ringe til hoteller rundt om i verden og bede receptionen undersøge, om min mand lå bevidstløs eller måske død på sit værelse, om han havde taget sin insulinindsprøjtning, fået noget mad osv., og når man har prøvet det, er det, som om snakken om kvindekvotaer og alt det andet preller ret meget af.

http://jyllands-posten.dk/opinion/kronik/article4953669.ece

Morten - - -

Posted: 20 december 2012 - 02:02 - Svar

Kære Maria Due

Jeg kunne godt læse, at der ikke var nogen strengt logisk forbindelse mellem din omtale af Firoozeh Bazrafkans sag og din kritik af højrenationale feminister med fuldskæg. Men jeg tillod mig selv at etablere den, eftersom din behandling af de to emner lå så naturligt i forlængelse af hinanden, at det næsten kunne ligne en tanke.

Jeg skriver intetsteds, at jeg ikke har respekt for dig, kun at jeg ikke har respekt for din dom over “et bestemt partis” vælgere. Afdøde Tøger Seidenfaden fældede på sin egen indirekte måde en lignende dom, da han til kamera udtalte, at “jo længerevarende en uddannelse, man har – jo større sandsynlighed er der for, at man mener som jeg”. Ja. På det punkt var jeg alle dage helt enig med salig Seidenfaden. Seidenfadens vise var mere halvkvædet, end din, men vi har allesammen hørt om “DFernes” relativt kortere skolegang, så han behøvede ikke at synge ud. Vi forstod nok.

Og det skal også nok passe, at forholdet er sådan. Jeg er i hvertfald ikke et eksempel på det modsatte. Måske derfor mener jeg heller ikke, at en kort skolegang diskvalificerer. Jeg er tværtimod yderst skeptisk over for skoling, samt den idé, at den tiltagende mangel på almen viden – navnlig viden om, hvad der er værd at vide – generelt i samfundet skal kureres med endnu mere indskolet viden. Fordi jeg kan se, at den nivellerede viden, der ikke belives af forståelse, slet ikke er viden. Og vi masseproducerer denne form for uvidenhed med falsk etiket i disse år. Det er ikke en produktion, vi skal skrue op for i “uddannelskapløbets tegn”. Som vi efterhånden vil indse.

Hvad vi uskolede mennesker således ikke har i viden, kan vi håbe at have i forståelse. Både hhv. fænomenerne Videns og Forståelses klimaks ligger ikke nærmest deres respektive poler, men i det zenit, hvor der er ca. lige meget af hver, hvis man kan forestille sig det grafisk. Vi genkender det fra hverdagen, når vi ser alle de gymnnasiepiger, der går lige fra elevrådet til Folketinget. Eller fra akademiske “eksperter” på TV, hvis viden vi let kan erkende som åbenlyst ude af trit med den virkelighed, man, sådan, ellers ser.

Jeg er ikke enig i, at Jesper Langballes udsagn var ulovligt. Men hvis han ikke ønskede at forsvare sig af den eller den grund er det naturligvis hans sag. Det samme kan man sige om Lars Kragh Andersen. Men dømt på forhånd var ingen af dem.

Pia Kjærsgaard har fået den behandling, kun en kvinde får, der vover at gøre, hvad hun har gjort: Rørt ved følsomme tabuer, der er fulde af fornægtet seksualitet. Hadet mod hende kan mildt sagt kaldes inadækvat – det vil sige, at det dækker over noget andet, og ofte over, at man er enig med hende, men ikke tør være det – og for mig er det sådan, at selv den mindste kritik af hende er som at fylde i et kar, der for længst er fyldt til randen. Vi har alle set mennesker, der har skabt sig, lavet opkastningslyde, og holdt sig for næsen, når talen faldt på Pia Kjærsgaard, og det har været socialt acceptabelt. Omend ikke kønt. At hele problemstillingen med muslimer er gennemsyret af seksualitet for alle interessenters vedkommende, understreges af, at Pia Kjærsgaard fremstilledes som hun gjorde først og fremmest, fordi hun var kvinde. Det rørte ved noget inde i mange mennesker, at en kvinde – og mange af de i dag lidt ældre mænd har nok hemmeligt fundet hende attraktiv, ikke mindst i hendes yngre fremskridtsdage i firserne – indtog netop hendes standpunkt. Dybest set til fordel for de fornedrede danske mænd. De har elsket hende for at gøre det, og lige dét har fået dem til at hade hende. Sammen med den omstændighed, at de inderst frygtede, at hun skulle kende deres camouflerede elendighedsfølelse og lønlige anke mod muslimerne. Hvad ellers? “Antiracisme” er jo allerdybest set sublimeret had til de krigeriske muslimske mænd, som betragter alle kvinder som deres ejendom, og holder danske mænd borte fra dem, i det omfang, de kan. Og det er et vist. Dét er det brændstof, der nærer det flammende had på begge sider af de dialektiske holdningskomplekser. Det fornemmer vi inderst inde, men de velopdragne og de skolede er suggererede til at undertrykke deres nagfølelse og forsøge at elske de fremmede og ophøje dem til noget urørligt. Og denne forkvakling af deres naturlige følelser bliver til had. – Had til dem, der deler følelser med dem, men tør tage konsekvensen og vende antipatien den rette vej.

Aggressiv feminisme er næsten død i Danmark. Emnet optager ikke ret mange. Nu tales der mest om, hvordan vi skal håndtere, at “kompetence” i fremtiden i overvejende grad er noget kvinder har. Og at der vil komme en “ubalance” ud af det. Den diskussion bør selvfølgelig frem for alt handle om, hvorfor der er tale om en ubalance. For det lyder som om, der er tale om en anden slags ubalance, end da mænd havde al “kompetencen” (kompetence betyder magt, ikke andet). Og brugte den til at forsørge kvinder og børn. Kan kvinder ikke bare blive forsørgere, helt eller delvist, eller hvad er i grunden meningen med deres stræben? Det må de spørge sig om. Så vil de samtidig finde frem til en bearbejdningsvenlig formulering af det paradoks, at kvinder ønsker sig ligestilling – og mænd i højere positioner, end de selv. Og dette paradoks er en god grund til at aflyse kvotering, og lade tingene selv finde deres rette leje, efterhånden som forståelsen indfinder sig. Denne banale forståelse, som det skolede menneske alt for tit fattes.

Nå, det blev lidt ekstensivt. Jeg tror i øvrigt ikke, økonomien i sig selv bliver det mest styrende i de kommende års udvikling, men derimod, at frygten for konkurrencen kan komme til at blive det, ved at få os til at lave ravage. “Made in China”-økonomien vil få en levetid på nogle årtier. Så vil en ny økonomisk udvikling, der vil være til Vestens fordel, tage sin begyndelse,. Derfor må vi for alt i verden ikke begynde at løbe om kap med kineserne, for det er ikke dér, vi er stærkest. Hvis vi forsøger at blive mere kinesiske, end kineserne selv, skal vi se løjer! Så det er altså ikke Vestens penge, men Vesten selv, vi skal fokusere på i den kommende tid. Det er især os selv, ikke især vores penge, der er i fare.

Og det er på den politiske arena en sag for DF, thi der er ikke andre. Og vi behøver heller ikke andre, for vi har det DF, vi har fortjent. Også de, der holder sig for næsen eller er hævet over at stemme på dét parti har fortjent det. – Et DF, som såmænd ville tage ansvar på flere og flere områder, hvis partiets vælgertilslutning – og dermed også dets repræsentanter – øgedes i antal. Det er en ældgammel mekanisme, man trygt kan forlade sig på.

Tak for linket til artiklen.

– – –

  Maria Due

  Posted: 20 december 2012 - 22:53 - Svar

  Kære Morten

  Nej, der lå ikke nogen generel dom i det, jeg skrev om DF.

  Du har ret, Pia Kjærsgaard var en smart lille sag, da hun dukkede op (og er stadig en nydelig og tjekket kvinde). På det tidspunkt interesserede jeg mig ikke det mindste for politik og havde ikke meget tid til at se fjernsyn, og i dag bliver jeg lidt overrasket, når jeg ser gamle billeder af hende, og spørger mig selv, hvorfor jeg overså hendes udseende. For mig var det ikke noget nyt at være urolig for udviklingen, min mand og jeg sendte et eller andet til Søren Krarup i 1986 (tror jeg det var), en form for sympatitilkendegivelse, husker ikke andet om det, end at han gerne ville have respons.

  ”Kan kvinder ikke bare blive forsørgere, helt eller delvist, eller hvad er i grunden meningen med deres stræben? Det må de spørge sig om. Så vil de samtidig finde frem til en bearbejdningsvenlig formulering af det paradoks, at kvinder ønsker sig ligestilling – og mænd i højere positioner, end de selv. Og dette paradoks er en god grund til at aflyse kvotering, og lade tingene selv finde deres rette leje, efterhånden som forståelsen indfinder sig. Denne banale forståelse, som det skolede menneske alt for tit fattes.”

  Ha, det var, som jeg kunne have skrevet det selv. Der er ikke så meget nyt under solen, når vi vælger hinanden, og jeg kunne da ønske for mange, at de tog mindre slavisk på det med arbejdslivet og ikke lagde hele deres identitet i det. Jeg tror nu, at det fleste af dem, som du kalder skolede, også har fattet det, men ikke vil sige det højt. Jeg har nydt det, når jeg i perioder har været hjemmegående, det har hele familien.

  Der er pt. skred i den ”nationale bevidsthed”, og her ved solhvervstid får dæmonerne altid større spillerum, mens vi i anledning af julen går i gang med de årlige selvpinerier om, hvem der skal være hvor juleaften, et regnskab der synes uløseligt knyttet til: hvem der elsker hvem og ikke. Forleden så jeg en overskrift i en netavis, der meddelte, at lige børn leger bedst, og indretter sig efter det. Det kunne man ikke have skrevet for få år siden. I dag er der et læserbrev i JP, hvor en mand kalder Uffe Elbæk for en ”slapsvans”, og når man tager i betragtning, hvad der er røget ud af munden på Inger Støjberg, er det nemt at komme til at se en vis Halvorsen for sit indre blik – med fråde om munden og frem og tilbage i fast rutefart til Assens politistation.

  Lad os dog endelig håbe, at der kommer lange mediedueller i stand mellem islamister og nogle rapkæftede, der har fået nok. Bagefter kan de rapkæftede tage nogle af de lammefromme og konstatere, om der kan ses forskel. Man kan også indlægge en heftig seance, hvor Carsten Aggers nye bog, der er ment som en introduktion til koranen, forelægges Islamisk Trossamfund og Hitz’erne til anmeldelse på tv. Det bliver ganske vist hårdt for Agger. 🙂

Ulla Nørtoft Thomsen

Posted: 20 december 2012 - 07:08 - Svar

Jeg mener nu, vi har andre og større tab: vores frihed, vores fred, vores land, vores byer, vores selvfølgelige ret og hjemlighed, vores litteratur, vores kunst og vores musik.

  Morten - - -

  Posted: 20 december 2012 - 09:56 - Svar

  Ja, Ulla. Økonomien klarer sig, hvis vi ikke forsøger at halse efter asiaterne, men accepterer en midlertidig tilbagegang. Det er det andet, der er vigtigt. Og derfor er det ikke Venstre man skal stemme på, for de har ikke det væsentlige i højsædet.

  – – –

  Maria Due

  Posted: 20 december 2012 - 23:12 - Svar

  Ulla Nørtoft Thomsen.

  Tror du virkelig, at jeg frivilligt vil undvære al det?

  Friheden står jo øverst hos os liberale, men der bliver ingen frihed, kunst og al det andet dejlige, hvis der ikke er et økonomisk råderum, når de basale behov er dækket. Vore arbejdsløshedstal burde forurolige alle i dette land, og at bruge ordet “bekymrende” er for svagt. Sammenhængskraften vil i de kommende år blive mindre, det er en uundgåelig følge af den store forsørgerbyrde, velfærdssamfundet og indvandringen har lagt på fællesskabet. Der er mange andre end kineserne, som har fuld fart på, mange flere end tidligere trækker på klodens ressourcer, og så bliver der mindre til os.

Ulla Nørtoft Thomsen

Posted: 20 december 2012 - 10:24 - Svar

Andre og større problemer end.. ehm.. adgangsproblemet. Mener jeg.

Jeg er helt enig i, at økonomien nok skal klare sig.

Kimpo

Posted: 20 december 2012 - 19:05 - Svar

->Morten: Selvfølgelig var Langballe skyldig i overtrædelse af 266b, ligesom Hedegaard var det, og ligesom alle vi, der diskuterer politiske emner, der har med køn, race eller religion at gøre. selv så firkantede akademikere som jurister ved dog at nogle er mere lige end andre, hvorfor de fifler med sproglige fortolkninger, så magtinstrumentet virker.

->Mortens and: Der er ikke noget “vores”. I kællinger har forrådt os, jeres mænd, og skal ikke regne med, at vi gider hjælpe med at redde jeres rådne døtre.

->alle: Vestlige mænd har nu et interessefællesskab med sydlige og østlige kvinder, mens vestlige kvinder havde et interessefællesskab med sydens mænd, der endte med at komme ud af kontrol. De håber nu på forsoning og alliance med dem de forrådte, men jeg tror de skal længere ned på knæ, før vi gider. I hvert fald skal mit budskab til eventuelle mænd, der måtte forvilde sig herind på bloglands kultursider være: Tag jer dyrt betalt!

Leave a Comment