9
jun
Seneste opdatering: 10/6-13 kl. 0717
119 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Av Julia Caesar:

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Indspilning i fuld skærm 16-04-2013 080723

Det här är hemligheten du aldrig kommer att få höra talas om i gammelmedia. Varje utomeuropeisk invandrare i Sverige kostar under loppet av sin livstid i genomsnitt minst 4 635 000 kronor i 2012 års penningvärde. Om han eller hon aldrig arbetar under sitt vuxna liv (som cirka 80 procent av somalier och romer) blir kostnaden tre gånger högre, 14 miljoner kronor per individ. Politikernas och medias mångåriga propaganda om att invandringen är ett vinstprojekt är en storskalig lögn.

Europas och i synnerhet Sveriges regering bedrar sitt eget folk. I ekonomisk mening utgör utomeuropeiska invandrare ingen tillgång för något land i Väst utan är istället en enorm belastning. Det som i decennier har utmålats som ett oumbärligt bidrag till svensk ekonomi är i själva verket det största förlustprojekt som någonsin har genomförts. Och det är du som betalar.

Under förra året fick 111 090 utlänningar uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige. Ett nytt rekord. Migrationsverkets statistik är snårig och svåröverskådlig, och att beräkna den exakta andelen utomeuropeiska invandrare år för år är en omöjlig uppgift. Jag har därför gjort en schablonberäkning som utgår från att hälften av dem som fått uppehållstillstånd kommer från utomeuropeiska länder. Det är en rimlig uppskattning och snarast i underkant vad gäller invandringen efter millennieskiftet då Sverige har tagit emot mycket stora grupper asylsökande från bland annat Irak, Afghanistan, Somalia och Syrien. Enligt den här beräkningsmodellen kom alltså 55 545 av de 111 090 utlänningar som under förra året fick rätt att stanna i Sverige från länder utanför Europa.

Varje icke-västlig invandrare kostar 4,1 miljoner NOK

Beräkningen av kostnaderna för utomeuropeiska invandrare utgår från uppgifter i Finansavisen som chockade Norge när de publicerades i mitten av april. Tidningen har utifrån statistik från SSB, Statistisk Sentralbyrå, beräknat kostnaden för varje icke-västlig invandrare under hans/hennes livstid till i genomsnitt 4,1 miljoner norska kronor, NOK.

“Siffrorna eliminerar därmed myten om att invandring är lönsam” skrev Finansavisen.

Enligt SSB:s seniorforskare Erling Holmøy innehåller siffran 4,1 miljoner NOK alla skatteintäkter från invandrarna med avdrag för de offentliga utgifterna. De cirka 15 400 utomeuropeiska invandrare som kom till Norge under förra året belastar under sin livstid de norska skattebetalarna med en kostnad på 63 miljarder NOK. Det är lika mycket som hälften av intäkterna på den norska oljan.

Arbetskraftsinvandring ingen lösning

Beräkningen visar att den lönsamma invandringen från västliga länder knappast alls förändrar det totala utfallet. Vinsten av den västliga invandringen (plus 800 000 NOK per invandrare) äts upp av den olönsamma östeuropeiska invandringen (minus 800 000 NOK per invandrare). Kostnaderna för invandringen i stort blir därför en ren förlust.

“Kostnaderna kommer att bäras av genomsnittsnorrmannen över skattsedeln, eller i form av mindre kapacitet eller kvalitet på välfärden” säger Erling Holmøy.

Inte heller arbetskraftsinvandring är en lösning på ekvationen, skriver den norska nätsajten HRS, Human Rights Service. Det är lätt att glömma att varje invandrare ökar behovet av realkapital. De ska ha hus att bo i, barnomsorg och skolor till barnen, sjukvård och tandvård. En tumregel är att för varje procentenhet som invandrare ökar BNP (brutonationalprodukten) ökar de behovet av realkapital med tre procentenheter. Innan en arbetskraftsinvandrare kan börja bidra till det allmänna måste han eller hon arbeta i tre år för att betala byggandet av skolor, bostäder och vägar till sig själv. Först därefter bidrar han/hon till samhället.

Kostnaderna äter upp oljeförmögenheten

Redan betalda och framtida nettokostnader för de icke-västliga invandrare och deras barn som redan befinner sig i Norge beräknas av Finansavisen till 1 200 miljarder NOK. Om den icke-västliga invandringen fortsätter på samma nivå som de senaste fem åren kommer de totala kostnaderna att bli 4 100 miljarder kronor netto. Därmed är värdet av oljefonden och norska statens Statoilaktier på 4 000 miljarder NOK utplånat, enligt Finansavisen.

Det är värt att notera att beräkningen utgår från en perfekt fungerande integration. Den förutsätter att invandrarnas barn – alla som föds i Norge – presterar samma ekonomiska resultat som befolkningen i övrigt. Om integrationen misslyckas blir kostnaderna väsentligt högre.Erling Holmøy säger:

“Jag studsar ofta över att en kvarts procents ränteändring får så mycket uppmärksamhet i media jämfört med de ekonomiska konsekvenserna av invandring.”

Norska media försökte tiga ihjäl nyheten

Hege_StorhaugUppgifterna om kostnaderna för den utomeuropeiska invandringen har slagit ned som en bomb i Norge. Dock inte i norska gammelmedia. I mer än en månad försökte de tiga ihjäl Finansavisens undersökning.

Hege Storhaug, journalist på nätsajten Human Rights Service, ilsknade till över tystnaden. HRS har ända sedan 2009 i rapporter visat att invandringen inte är någon vinstaffär utan tvärtom går med enorm förlust. Den 19 maj skrev Hege Storhaug en debattartikel i Aftenposten.  Då brakade en läsarstorm loss. Mer än 2 000 kommentarer inflöt på mindre än två dagar – tills tidningen stängde kommentarsfältet.

“Varför fungerar media som en omvänd vakthund när det handlar om invandringen? Varför synar man inte makten kritiskt i sömmarna?” frågade Hege Storhaug.

I Sverige är frågan ett absolut tabu

En exakt beräkning av Sveriges kostnader för utomeuropeisk invandring motsvarande den norska kommer aldrig att gå att få till stånd. Dels för att frågan är ett absolut tabu i Sverige. Dels för att politiker och myndigheter hjälps åt med att mörklägga fakta med hjälp av statistik. Locket ligger tungt och tättslutande över den största statshemligheten av alla. Åtskilliga personer har fått sin karriär spolierad efter att bara ha ställt en enkel fråga om vad invandringen kostar.

Ständiga ändringar av begrepp och definitioner i befolkningsstatistiken är ägnade att sprida förvirring och göra det omöjligt att avläsa trender och göra jämförelser. Ett exempel är att Statistiska Centralbyrån, SCB, bokför invandrare som “svenskar” när de har fått svenskt medborgarskap efter fem år. För några år sedan beslöt samma myndighet att begränsa definitionen “utländsk bakgrund” till inrikes födda barn med två utrikes födda föräldrar. Tidigare hade definitionen gällt även barn födda i Sverige med en utrikes född förälder. I och med förändringen räknas den senare kategorin som svenskar.

Syftet med sådana förändringar är naturligtvis att sanningen om ekonomiska och andra följder av en ansvarslös invandringspolitik ska döljas för allmänheten. Media stöder mörkläggningen helhjärtat genom att kalla alla invandrare för “svenskar”, i synnerhet om de har begått brott.

“Det finns inte vi och dom, det finns bara vi”

Så här brukar det låta när propagandaryttarna rycker ut för att lura i allmänheten att invandringen går med vinst och är absolut nödvändig för Sveriges överlevnad:

• “Utan invandrare stannar Sverige.”

• “Man ska inte ställa grupp mot grupp.” (Trots att det är exakt det som görs hela tiden.)

• “Vi ska inte sätta prislapp på människor.”

• “Konjunkturer kommer och går men humaniteten består.” (Birgit Friggebo, invandringsminister (fp) 1991-94.)

• “Det finns inte vi och dom, det finns bara vi.” (Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven.)

Nyligen försäkrade tio hycklande kommunalråd i lika många svårt invandringstyngda kommuner i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

“Tillskottet av människor är rent oumbärligt för att Sverige ska klara sitt framtida behov av arbetskraft för att säkerställa tillväxt och utveckling.”  Samtidigt skriker de på hjälp med kostnaderna för det “rent oumbärliga tillskottet”:

“Våra kommuners ekonomiska båge är spänd till det yttersta. Låt oss slippa höra strängen brista.”

Trots alla floskler om “allas lika värde” ska notan ändå betalas av någon. Den skickas till Sveriges drygt 4,5 miljoner förvärvsarbetande och drygt två miljoner pensionärer som med sina skatter får bära kostnaderna för den utomeuropeiska invandringen.

Astronomiska kostnader för utomeuropeiska invandrare

Om vi översätter den norska beräkningen till svenska förhållanden blir siffrorna minst sagt alarmerande. Kostnaden 4,1 miljoner i genomsnitt per utomeuropeisk invandrare i norsk valuta har räknats om till svenska kronor och blir då 4 635 000 SEK. Mycket talar för att det är en underskattning, eftersom sociala förmåner för i synnerhet invandrare är ännu mer omfattande i Sverige än i Norge. Detsamma gäller omfattningen av den politiska korrektheten och svenska befattningshavares oförmåga att säga nej till oberättigade krav från invandrarna. Ingen vill ju bli kallad “rasist”.

Utifrån uppskattningen att 55 545 utomeuropeiska invandrare fick PUT (permanent uppehållstillstånd) förra året blir kostnaden under deras livstid 257 miljarder 451 miljoner 75 000 SEK (257 451 075 000). En astronomisk siffra. En miljard är 1 000 miljoner. Som jämförelse uppgick hela Sveriges BNP till 3 biljoner 562 miljarder ( 3 562 000 000 000 kronor) under 2012. Biståndet kostar 38 miljarder per år. Sjukvården 247 miljarder. Ändå gäller beloppet 257 451 075 000 SEK kostnaderna på livstid bara för de utomeuropeiska invandrare som beviljades permanenta uppehållstillstånd under förra året.

Drygt en miljon PUT sedan millennieskiftet

Sedan millennieskiftet till och med 2012 har Sverige beviljat PUT till drygt en miljon utlänningar, 1 006 697 personer.  Andelen utomeuropeiska invandrare har ökat kraftigt under den här perioden, men vi håller oss fortfarande till antagandet att de utgör hälften av samtliga invandrare, det vill säga 503 348 personer. Kostnaden för dem under deras livstid blir 2 biljoner 333 miljarder 17 miljoner 980 000 SEK ( 2 333 017 980 000).

Det är en siffra som är så svindlande att den är svår att förstå. Här är ytterligare ett par referenspunkter: försvaret kostar omkring 40 miljarder per år. Den samlade omsorgen om funktionshindrade, som i sig är uppseendeväckande dyr, kostar 66 miljarder per år.

“Det finns inga starka argument för invandring”

Jan Ekberg, professor emeritus i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö, har ända sedan 1980-talet undersökt invandringens ekonomiska konsekvenser och varit regeringens särskilde utredare. I en rapport till regeringen i oktober 2009 (som blev hans sista) skriver han:

“Det finns inga starka offentligt finansiella argument för invandring. Argument finns för invandring av specialister, och det finns skyddsargument för flyktinginvandring. Men effekterna av invandring som ett medel för att underlätta för välfärdssystemet att försörja en åldrande befolkning är små. En orsak är att invandringen ökar befolkningen, vilket ställer större krav på den offentliga sektorn.”

Förutsättningen för att invandring ska vara lönsam är att invandrarna kommer ut på arbetsmarknaden. Det gör de i förfärande liten utsträckning. Dessutom glömmer mångkulturellt extatiska politiker bort att även invandrare åldras och behöver sjukvård, äldreomsorg och pension. De ekonomiska slutsatserna för Sveriges del är med andra ord i allt väsentligt desamma som i Norge.

Staten har själv levererat katastrofala fakta

Den svenska staten har själv levererat nedslående, för att inte säga katastrofala fakta om invandring och ekonomi. Dessvärre har insikterna inte omsatts i några politiska beslut som har stoppat det pågående raset mot välfärdssamhällets avgrund.

En statlig utredning avslöjade 2008 att hälften av invandrarna, inklusive de europeiska, saknar eller har bristfällig utbildning. Ytterligare en fjärdedel har någon form av hantverksutbildning som inte givet efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. I den gruppen ingår också invandrare med utbildning på gymnasienivå. Bara en fjärdedel antas ha eftergymnasial utbildning.

Den dyra och kravlösa anhöriginvandringen

Den största och dyraste delen av invandringen är den totalt kravlösa anhöriginvandringen. Sedan migrationsverket började föra statistik 1980 har cirka 700 000 anhöriginvandrare fått PUT i Sverige. Det handlar bara till en mindre del om familjeåterförening. De senaste tre åren har 70 procent av anhöriginvandringen utgjorts av nyetablerade relationer, det vill säga brudimport från de gamla hemländerna. Försörjningskrav för den som tar hit anhöriga gäller bara i ett fåtal fall. En tredjedel av anhöriginvandringen sker till hushåll som är beroende av försörjningsstöd, där den importerade partnern sannolikt också kommer att försörjas av skattebetalarna.

Arbetsförmedlingens statistik från hösten 2012 visar att mer än 60 procent av nyanlända flyktingar och deras anhöriga har högst förgymnasial utbildning. I praktiken kan det innebära något års koranskola i hemlandet. Under 2000-talet har stora grupper analfabeter från tredje världen invandrat till Sverige. Särskilt hög är analfabetismen hos kvinnor från Irak, Somalia och Afghanistan som ofta helt saknar skolgång. När Borlänge undersökte analfabetismen hos nyanlända somalier för några år sedan visade det sig att 53 procent var analfabeter.

Bara hälften av utomeuropeiska invandrare arbetar

mandag 026 (4)

Skillnaden mellan svenskfödda och utrikes födda personers deltagande på arbetsmarknaden är enorm. Av infödda svenskar arbetar 85 procent. Totalt sett arbetar 57 procent av utrikes födda i åldern 25-64 år. Men den siffran bärs till stor del upp av nordiska och övriga europeiska invandrare. Av utomeuropeiska invandrare arbetar bara hälften. Bland utrikes födda totalt sett med förgymnasial utbildning arbetar 51 procent av männen och 38 procent av kvinnorna. Lägst representation på arbetsmarknaden har somalier. Bara 20 procent av dem arbetar.

Inte oväntat går 60 procent av kostnaderna för försörjningsstöd (som tidigare kallades socialbidrag) till utrikes födda, som 2011 uppgick till drygt 15 procent av befolkningen. En överrepresentation med 860 procent. Försörjningsstödet till den här gruppen kostar 6,7 miljarder (6,9 miljarder om man räknar in etableringsersättning).

“Människor lever bekvämt även som arbetslösa”

“Den enda anledningen till att välfärdsstaten fortfarande fungerar är att häpnadsväckande 85 procent av infödda svenskar i arbetsför ålder arbetar och betalar skatt, vilket är långt över det europeiska genomsnittet på 70 procent”

skriver Tino Sanandaji, ekonom vid universitetet i Chicago och Institute for Industrial Economics, i en artikel med rubriken “Utopin i brand” i National Review.

Bland svenskfödda i åldern 25-64 år med lång eftergymnasial utbildning arbetar 91 procent, medan motsvarande siffra för utrikes födda är 66 procent. Tino Sanandaji skriver:

“I den svenska välfärdsstaten lever människor bekvämt även om de är arbetslösa. Detta innebär att få är villiga att acceptera lågbetalda eller obekväma arbetsuppgifter utan föredrar att leva på socialbidrag tills något bättre dyker upp. Men invandrare som aldrig kommer in på arbetsmarknaden kommer sällan ikapp vad gäller inföddas kompetens.”

“Mångkulturen hindrar integration”

Sanandaji menar att en viktig orsak till den misslyckade integrationen är den svenska villkorslösa toleransen. Integration är inte bara en fråga om arbete. Ekonomiska faktorer är bara halva sanningen. Mångkulturen i sig är ett ännu större hinder till integration, anser Tino Sanandaji. Det svenska etablissemanget har omfamnat mångkultur mer entusiastiskt än kanske något annat land.

I Sverige håller kulturrelativismen hos den härskande politiskt korrekta eliten befolkningen i ett strypgrepp. Denna elit lär ut att de infödda inte har moralisk rätt att tvinga sin kultur på invandrare. Istället uppmuntras invandrare att hålla fast vid sin kultur från hemlandet. Invandrare lär sig dessutom – och utnyttjar – budskapet att de är offer.

“Mångkultur kan vara välmenad, men den har katastrofala följder. Det är helt enkelt inte sant att afghansk kultur rustar en människa för framgång i Väst lika mycket som den svenska kulturen gör” skriver Tino Sanandaji.

Den underutvecklade arabvärlden

Lewis-BernardI det psykologiskt skuldtyngda Sverige skylls invandrarnas tillkortakommanden på arbetsmarknaden regelmässigt på “misslyckad integration”, “diskriminering” och “rasism”. Det är med andra ord svenskarnas fel att invandrarna gör så dåligt ifrån sig. Frågan är vilka föreställningar politikerna har om dem man försöker integrera? De kommer till stor del från länder som är gravt underutvecklade i nästan alla avseenden. Det är ju därför de kommer till Sverige och Europa.

I en artikel i i Foreign Affairs beskriver historikern Bernard Lewis hur oljetillgångarna i arabvärlden har satt nästan all övrig verksamhet på undantag. Arabländerna lever gott på oljan och behöver inte anstränga sig. Under det senaste kvartsseklet har reell BNP per capita genomgående fallit i arabvärlden och var 1999 sammanlagt 531,2 miljarder US dollar – mindre än Spaniens BNP. Om man räknar bort oljeinkomsterna är värdet av den sammanlagda exporten från hela arabvärlden (med cirka 300 miljoner invånare) mindre än Finlands (med cirka 5,4 miljoner invånare).

Islam förlamar utvecklingen

Läget för vetenskap och teknologi är undermåligt. Arabländerna har den högsta andelen analfabeter i världen. Bara subsahariska Afrika har en lägre levnadsstandard. Inte ett enda av arabvärldens mer än 200 universitet hör till världens 500 bästa. Islam förlamar utvecklingen, bland annat genom att förhindra halva mänskligheten, det vill säga kvinnorna, från att genom utbildning och arbete bidra till ekonomin.

Invandrarna landar med andra ord inte som oskrivna blad på svensk mark för att bums efter landningen automatiskt anamma svensk arbetsmoral och vilja att göra rätt för sig. Deras blad är skrivna med bläcket från de kraftigt underutvecklade länder som de kommer ifrån.

Inte ens hälften klarar grundskolan

Mot den här bakgrunden känns det lockande för politikerna att hoppas på ett mirakel bland andra och tredje generationens invandrare. Tyvärr tyder ingenting på något nära förestående mirakel. Enligt alliansregeringens budgetproposition för 2013 hade drygt 90 procent av inrikes födda elever gymnasiebehörighet efter grundskolan 2011, medan bara 44 procent av eleverna med utomeuropeisk bakgrund hade det.

Enligt den senast redovisade PISA-undersökningen (Programme for International Student Assessment) från 2009  har hälften (48 procent) av första generationens utomeuropeiska invandrade elever svag läsförståelse. De klarar inte grundskolan med godkända betyg och är inte kvalificerade för att börja på en ungdomsutbildning. För andra generationen är siffran 30 procent.
Av etniska svenskar är det 14 procent som inte klarar grundskolan. Av somalierna misslyckas 75 procent. Under inflytande av invandringen har de svenska resultaten försämrats mellan 2006 och 2009, och Sverige ligger nu på plats 21 bland 34 OECD-länder på de tre kunskapsområden som PISA mäter bland 15-åriga skolelever; läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Resultaten av PISA från 2012 kommer att redovisas i december.

70 procent högre arbetslöshet bland invandrade unga

Att inte klara sig genom grundskolan med godkända betyg slår självklart igenom när det gäller chanserna på arbetsmarknaden. Bland unga15–24 år födda utomlands är arbetslösheten 70 procent högre än bland ungdomar i samma åldersgrupp födda i Sverige. Det finns knappt några enkla arbetsuppgifter för lågkvalificerad arbetskraft kvar i Sverige.

“ Ja, och hela tiden kommer nya ungdomar, många utan tillräckliga kunskaper för att komma in på en arbetsmarknad där de enkla jobben för lågutbildade är på väg bort”

säger Mats Hammarstedt, professor vid Linnéuniversitetet i Växjö, som forskat om invandring och arbetsmarknad, i Dagens Samhälle.

Han ser också hur barnen till flyktingar som kom hit på 1980-talet nu har vuxit upp och har svårt att få in en fot på en arbetsmarknad där inte heller deras föräldrar lyckats etablera sig.

“Det är en problematik som ärvs över generationerna och som kommer att förvärras när stora barngrupper nu är på väg ut i arbetslivet” säger Mats Hammarstedt.

Den icke-västliga invandringen gör länderna i Väst fattigare

I boken “Indvandringens pris” betecknar den danske historikern och författaren Morten Uhrskov Jensen de ekonomiska konsekvenserna av invandringen från icke-västliga länder till Sverige som av “en astronomisk storleksordning”. Han skriver:

“Den icke-västliga invandringen gör länderna i Väst fattigare. För att invandrare ska vara till gagn för mottagarlandet måste de klara sig bättre än landets ursprungsbefolkning vad gäller utbildning och arbetsmarknad. En invandring som efter maximalt en generation inte ligger över ursprungsbefolkningen i inkomst är inte en invandring som bidrar till samhällsekonomin. Om de bara klarar sig lika bra som ursprungsbefolkningen måste man ställa frågan om invandring är en god affär, eftersom all invandring utan undantag medför kulturella omkostnader.”

En rapport från USA visar att tredje generationen invandrare (hispanics) klarar sig till och med ännu sämre än andra generationen.  Är det den fjärde generationen invandrare vi ska hoppas på?

En gigantisk förlustaffär för Sverige

Så grattis, svenska politiker. Den här situationen har ni försatt er i alldeles själva, och inte bara er själva utan framför allt er befolkning som tvingas betala kalaset. Det går inte längre att mörklägga att massinvandringen från utomeuropeiska länder är en gigantisk förlustaffär för Sverige. Ni kan slänga era floskler på den soptipp där de hör hemma.

Förutsättningen för en fungerande demokrati är att medborgarna har tillgång till korrekt information om hur deras skattepengar används. I Sverige mörkläggs fakta om invandringens kostnader samtidigt som skattebetalarna tvingas betala notan. Det är inte demokrati.

Valet står mellan två alternativ: 1. sätta stopp för den utomeuropeiska invandringen som dränerar svensk ekonomi, eller 2. skrota välfärden. Fortsatt utomeuropeisk massinvandring och bevarad välfärd är oförenliga.

Litteratur:

Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin: Invandring och mörkläggning. En saklig rapport från en förryckt tid. (Debattförlaget).

Lars Jansson: Mångkultur eller välfärd? Vitsippan förlag 2002.

Bernard Lewis: Tro och makt: religion och politik i Mellanöstern.

Morten Uhrskov Jensen: Indvandringens pris. På vej mod et fattigere Danmark.

Länkar till artiklarna i Finansavisen:

FA 1, FA 2, FA 3, FA 4, FA 5..

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

Tillæg: Oslo risikerer at indvandre sig konkurs

Oslos gjeld har økt dramatisk grunnet innvandringen, særlig fordi ikke-vestlige innvandreres sysselsetting er lav og trygdeuttaket høyt. Konkret er situasjonen slik:

Oslos gjeld har økt fra 7 milliarder kroner i 2004 til 30 milliarder kroner i 2014.

Den sterke befolkningsveksten eksempelvis i alderen 1 -19 år, og som er innvandringsrelatert, er langt dyrere enn eldrebølgen. I årene 2015-2030 vil investeringsbehovet ligge mellom 27 og 52 milliarder kroner bare til nye barnehager og skoler.

Nye sykehjemsplasser vil kun koste en femtedel av dette, et sted mellom 4 og 10 milliarder kroner.Kun 55 prosent av ikke-vestlige i Oslo i alderen 25 – 61 år er sysselsatte, mot 84 prosent i den norske befolkningen.

Resultatet er at mens en norsk husholdnings skatte- og trygderegnskap går i pluss med nesten 4 000 kroner i året, går en ikke-vestlig husholdning i minus med over 100 000 kroner. Da er flyktningene holdt utenfor. Alle forstår at dette er alarmerende, ikke minst med tanke på SSBs forsiktige prognose som anslår at etniske nordmenn blir en minoritet i Oslo rundt år 2040, og at tre av fire innvandrere da vil ha ikke-vestlig bakgrunn.

Jeg understreker at dette er en forsiktig prognose. Dagens innvandring er så høy at veiskillet i Oslo kan skje allerede på 2020-tallet. Situasjonen for Oslo fremover er så dramatisk at hovedstaden kan bli satt under statlig økonomisk administrasjon.

Mediene ser en annen vei


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


119 kommentarer » Spring til kommentarfelt

Breidablikk

Posted: 9 juni 2013 - 02:28 - Svar

Det handler om å stoppe galskapen så raskt som mulig, og å finne en løsning på de som allerede er kommet til Sverige og Norge og aldri likevel vil bli integrert. Jo lengre man venter med å handle, jo flere fordeler får fienden, sa Macciavelli. Vi må slutte å anvende quasi religiøse termer som “verdier” og “idealer” i politikken, og begynne med Realpolitik. Det handler nå ikke om verdier, men om hvilket folk som regjerer over hvilket territorium. Groruddalen i Oslo, og forstedene utenfor Stockholm er i praksis tapte territorier. Se til Kosovo.

  ExitSweden

  Posted: 9 juni 2013 - 02:55 - Svar

  Galenskapen kommer inte att stoppas. Vem ska göra det i Norge? Erna Solberg från halal-Høyre kommer antagligen att bli Norges nästa statsminster. Hennes regering kommer inte att stoppa invandringen. Och Reinfeldt kör gasen i botten fram till 2014.

  Om Jimmie Åkesson blir statsminister kan det blir ändring, men det är osannolikt att han får 51 %. Svenskarna är så indoktrinerade att de inte ser, inte hör och inte säger något. Jag känner svenskar som inte ens vågar att rösta på Sverigedemokraterne (för vad ska grannarna säga?) även om de stödjer SDs politik.

  (Min egen svärmor är bland dem). Heller se sitt land gå under än att rösta förnuftigt.
  Jag emigrerade till Norge för att slippa PK-Sverige, men tyvärr är Norge på väg mot Sveriges galenskap. Så länge NAV finns i Norge kommer strömmen av asylturister till Norge att fortsätta och att öka.

   Hans K Nilsson

   Posted: 9 juni 2013 - 12:55 - Svar

   Ja vad skall gannen säga trots att alla val i Sverige är anonyma. Detta säger väl allt om Svensken.

    Arvid Falk

    Posted: 9 juni 2013 - 13:51 -

    Nja… ExitSwedens svärmor kanske anser, att hon måste ta valsedlarna utanför vallokalen… annars blir grannarna misstänksamma. Eller ExitSwedens svärmor kanske bor i ett mycket välbeställt område med mycket få SD-röstare och tänker, att hon skulle känna sig illa till mods, om (eller när?) grannarna spekulerar över, vilka SD-röstarna kan vara. Eller ExitSwedens svärmor kanske använder vad-skulle-grannarna-säga som ett svepskäl, då hon anser att hennes röstande utgör en konstruktion av hennes självupplevda identitet. (Det finns förmodligen fler möjliga förklaringar. 🙂 )

    ExitSweden kanske kan kasta lite ljus över frågan?

   Sansear

   Posted: 9 juni 2013 - 16:27 - Svar

   Jag kommer inte rösta SD då jag anser de ute och cyklar i andra fårgor.

   Om jag väljer de punker som jag prioriterar främst; invandring, EU, miljö, kultur, ekonomi, brott & straff så får SD om jag är generös 1+0+0+1+0,5+1 dvs 3,5; Allians 0+1+0,5+0,5+0,5 dvs 2,5; Mp/V 0+0,5+0+0+0+0=0,5; S 0+1+0,5+0,5+0,5+0,5=3.

   Det finns för många frågor SD utmärker sig negativt. Jag upplever till och med deras hat mot EU större än avskyn mot den galna invandringen. Trots att EU har en del vettigt och jag ser dem som vår största chans, bara inte SD väljer 20 individer som vill gå ut EU via sitt arbete i parlamentet som fallet var förra EU valet. SD tycks välja en klimatskeptisk linje. Också synd då Mps idé om klimatåtaganden och fri invandring är en helt olöslig ekvation

    san_ell

    Posted: 17 juni 2013 - 16:42 -

    Då är det nog dags att läsa på vad EU verkligen står för och vilka som står för makten i EUs korridorer.

   Breidablikk

   Posted: 9 juni 2013 - 22:33 - Svar

   Det gjelder å ikke miste motet. “La ikke hjertet bli grepet av angst”, sier Skriften. Historien lærer at mentalitetsendringer skjer langsomt, men kan manifestere seg raskt. Jeg vil tippe at det i Norge som i Sverige er nok folk som er lei av det uvesenet vi ser i dag. Jeg tror det er snakk om en taus majoritet. Om ikke altfor langt tid vil det framstå enkeltpersoner eller små grupper som er i stand til å stå fram politisk og organisere en endring. Inntil videre må bare Snaphanen, Julia Caesar og oss andre små ånder fortsette å tipse, kommentere, bidra finansielt og øve press så godt vi kan.

   I tillegg må man tenke konkret. Hvilke grupper i samfunnet kan bedrive og bedriver endring? Vel, i Norge er det – ut over små blogger og nettaviser – ikke uventet Finansavisen, som representerer en høyere sjikt av økonomisk og finansielt engasjerte mennesker, som tar først bladet fra munnen via de nevnte reportasjer. Vi har senterpartiets ungdom, som representerer bondestanden og distriktsnorge som lider hardt under tilflytende østeuropeisk kriminalitet – som foreslår at Norge melder seg ut av EØS. I England og Frankrike har vi i det siste sett militære kretser demonstrere nasjonale verdier. I Frankrike har vi hatt gedigne demonstrasjoner, med folk mest fra den katolske konservative provinsen. I England har man særlig underklassefolk som slutter opp om EDL, og UKIP. I Hellas har vi Gyllen Morgenrøde (problematisk, men viktig bevegelse). I Russland kaster man ut kommunismen, stanser moskebygging og bygger landet på på tradisjonell religion og patriotiske verdier.

   Dette er iallfal mine observasjoner. For å ikke miste motet og heller tro på framtiden må man ha blikket festet på det som faktisk skjer. Man kunne gjort listen mye lengre.

    Angela

    Posted: 10 juni 2013 - 06:49 -

    Ja, alla förändringar tar tid. Många intressanta problem som tas upp upp i de olika kommentarerna. Du har helt rätt i att alla skall fortsätta som tidigare med upplysning, kommentarer, tips, motargument och som här belysa med exempel, för att slå hål på rädslan – det gör man bara genom att visa att det inte finns något att vara rädd för. Att folk gör som de gör beror på många olika saker som någon nämnde på konformism, vaneröstning, lydnad, auktoritetstro m m – och har sin botten i rädsla, mindervärdeskomplex, konflikträdsla. Rädslan är det ord som oftast nämns av alla som gjort uppror i “den arabiska våren”. Plötsligt kände de sig inte rädda längre. De förstod att livet var viktigare än den inbillade rädslan.

    Uppgiften måste vara att medvetandegöra människor om bluffen och lögnerna ; att ge namn och ord åt de upplevelser som befäster eller ifrågasätter nuvarande politik. Kierkegaards skriver träffande “att vi lever livet framlänges, men förstår det först baklänges”.

    Experiment visar att konformism är stark i alla befolkningar och att en stor andel av en befolkning accepterar att fara med osanning om grupptrycket är starkt. Rädslan att hamna utanför är stor. Drygt 65 procent av en befolkning litar på auktoriteter och kan inte göra egna bedömningar. Endast en tredjedel är beredda att sätta sig upp mot föregivna “experter” som utan motivering anser något. Det gäller alla folk.

    Så det är mycket att kämpa emot. Men jag upprepar att det har vänt. The tipping point har inträffat och ett nytt paradigm är i vardande. Snöbollen har börjat rulla. Folk börjar tänka själva med ny kunskap och erfarenhet av den verklighet som tornar upp sig runt om dem. Det är inte lika stigmatiserande längre att framföra kritik mot invandring, mångkultur, globalisering och EU-projektet. Ord som rasism, främlingsfientlighet, fobi m fl har missbrukats i så hög grad att de tappat i värde. Folk börjar få motbilder. Genom upplysning avslöjas myterna om invandring, mångkultur och dess projekt EU som förmedlat dessa begrepp och har sin grund i EU. EU behöver mångkultur och invandring för att överleva. Söndra och härska. Fler och fler inser EU-projektets misslyckande och katastrofala följder. Inte alla förstår ännu sambanden men när folk gör det kommer det att gå snabbt.

   ExitSweden

   Posted: 9 juni 2013 - 23:00 - Svar

   @Arvid Falk. Min svärmor är född i mitten av 40-talet och bor i Västerbotten. Jag vet inte riktigt hur hon tänker kring valfrågan. De flesta röstar på socialisterna där hon bor. Svärmor känner folk som är röstmottagare. Hon är väl rädd för att sticka ut, antar jag. Nästa år ska vi nog lyckas övertala henne att rösta rätt. Svårt med äldre. (Min mor har inte röstat alls på 20 år. Där har jag gett upp. Men hon bor i Spanien och bryr sig inte.)

   Angela

   Posted: 10 juni 2013 - 05:17 - Svar

   Ja, och det märkliga är att vi faktiskt har valhemlighet. Vilken granne ser vem du röstar på om inte du själv talar om det? Än så länge har Sverige världens säkraste valsystem. Den dag de lyckas införa digital omröstning är det kört. Eller det förskräckliga valsystem som bl a USA har med kort och med valarbetare som tränger sig på i hemmen medelst besök face-to-face eller telefon. Det är övergrepp mot människor. Det ingår under det odemokratiska begreppet tvång. Förut var det en självklarhet att ingen bedrev valpropaganda under valdagen. Folk skulle lämnas i fred för att kunna ta sina egna beslut. Dessa odemokratiska metoder luckras upp allt mer i takt med alla politikerbesök i USA.

   De olika partierna brukar skicka valsedlar till varje hushåll. I hemmets lugna vrå kan du stoppa valsedeln i kuvertet och ta det med dig till vallokalen. Ingen ser vad du lägger i valkuvertet i ditt hem såvida du inte bjuder in grannarna till beskådande. Inte ens dina anhöriga behöver se det. Det finns alltid någon stund du är i enskildhet och kan rösta. Får du inte hem valsedlar och kuvert kan du gå till en vallokal och ta med dig valsedlar och kuvert hem för att rösta. De förseglade kuverten med valsedlar och röstkort tar du med till vallokalen. För att förvilla om någon är i närheten när du tar röstsedlar kan du ta från alla olika partier. Ingen vet då vilken röstsedel just du tänker använda. De oanvända slänger du i pappersinsamlingen hemma. Du kan också använda tomma valsedlar och själv fylla i det partis namn du vill rösta på. Men bara det så att valsedeln inte blir ogiltig. Rösta inte blankt då kan din röst gå till ett annat parti.

   Kom ihåg VALHEMLIGHETEN! Ingen har laga rätt att fråga vad eller vem du röstar på. Det är ett brott mot valhemligheten. Som dagens journalister ständigt bryter mot, i djup okunskap om vad demokrati är och hur röstning går till. Säg ifrån. När någon frågar dig kan du hänvisa till valhemligheten. Det räcker att du säger, vet inte, har inte bestämt mig eller liknande dylikt. Därför behöver du inte heller uppge vad du röstar på i opinionsundersökningar. Vet ej kan man svara. Ingen kan heller vara säker på vilken som ringer. Det kan vara vem som helst som vill kontrollera vem du röstar på. Du avgör själv i intervjuer om du vill delta eller ej. Ingen har rätt att tvinga.

   Detta kommer att bli ett problem för opinionsinstituten och forskning eftersom inte tilliten och respekten för människor och deras integritet längre gäller. När människor upplever att de hånas eller trakasseras av politiker och myndigheter för sina politiska övertygelser blir människor tysta och demokratin övergår i diktatur.

  Sean

  Posted: 9 juni 2013 - 09:26 - Svar

  @Breidablikk

  “Det handler om å stoppe galskapen så raskt som mulig, (…)”

  Ja, det gjør det, men det vil ikke bli noen stans i galskapen (innvandringen), men det vil tvinge seg frem en løsning på sikt, og den vil måtte basere seg på territoriell kontroll; enten kontrolleres norske områder av nordmenn eller av fremmede.

  Vi snakker om to løsninger:

  1. At en del av Norge blir et nytt “Kosovo”.

  2. Et intakt Norge basert på felles norske (europeiske) verdier. Her kan vi bruke begrepet verdier.

  Realpolitikk, i motsetning til dagens idépolitiske og moralske rettighetstyranni, handler om det som lar seg gjennomføre i praksis, med eller uten bruk av makt.

  På et eller annet tidspunkt vil volden ta over om vi styrer frem som nå.

  Sveriges skjebne er vår skjebne og vice versa, det forstår alle uten at jeg behøver å utdype det.

  Det finnes en løsning som heter deportasjon; “Nansen-løsningen” i Lille -Asia, og en annen som går på vold og anarki.

  Mennesker som ikke kan bo sammen kan ikke tvinges til det, uansett politiske besvergelser.

   Breidablikk

   Posted: 9 juni 2013 - 22:45 - Svar

   Man bør legge om hele diskursen. Deportasjon er et negativt ord. Vi må nå ta til ordre for en “ny frigjøring”, der de skandinaviske land hjelper de stakkars flyktninger til å vende hjem til sine hjemland. Vi bestemmer oss for å hjelpe hele befolkninger der de bor, og ikke bare enkeltindivider som får beriket seg enormt ved å få norsk borgerrettigheter. Disse må sendes hjem.

   Man kan jo drømme og bruke den villeste fantasi (og jeg understreker at dette er fantasi, for å ha friheten til tenke villt og stort):

   Det eneste jeg kan tenke meg er et felleseuropeisk “amnesti”, i religiøse termer “den nye frigjøring fra det (vestlige) Babylon”, der man sletter alle statsborgerskap som er gitt til fremmedkulturelle etter den 1. verdenskrig, ja kolonitiden, starter den “nye frigjøring”, ved å sende innvandrerne og asyantene hjem til sine hjemland iallfall kontinenter, og betaler det dette koster. Noe kan vel også finansieres ved beskatning av de som flytter, gjerne til fordel til landene som tar i mot de som blir befridd fra utlendighet. På denne måten kan rikdommen komme hele land og befolkninger til gode, og ikke bare den enkelte asylant eller immigrant som har oppnådd statsborgerskap i vesten.

  Leif Snare

  Posted: 9 juni 2013 - 11:29 - Svar

  Norska riksdagsvalet i september 2013.
  Där kan norskarna få bort den rödgröna sörjan i OSLO.
  De som älskar Jihadkrigarna och samtidigt hatar Judarna, var de än finnes.
  Massinvandringen av ALLAHA individerna är ett reelt hot mot den norska etniska befolknngen.
  Välj Frp, Höger och De Kristne.
  Det är första steget för att ta tillbaka Norge till norskarna.

  Nostradamus_i_norr

  Posted: 9 juni 2013 - 14:43 - Svar

  @Breidablikk

  Det handlar mycket riktigt om att omedelbart och mycket kraftigt begränsa invandringen. Att kostnaderna i Sverige och också i Norge kommer att bli gigantiska med oförändrad politik framgår av det tredje diagrammet i denna artikel http://petterssonsblogg.se/2013/05/12/invandringens-nettokostnader/ Även om politiken omedelbart och radikalt läggs om så kommer stora kostnader att kvarstå eftersom invandrarna kommer att leva 40-60 år och dra kostnader.

  Skattetrycket i Sverige är 44,5% av BNP (nr 2 i världen) och i Norge är det 43,2% (nr 6 i världen) och torde inte kunna höjas mer än marginellt. Eftersom de allra flesta svenskar redan arbetar (85% enligt JC artikel och även andra källor) så finns det mycket små möjligheter att öka arbetstidsuttaget, med mindre än att dagsarbetstiden utökas, semestrar och andra ledigheter avkortas, pensionsåldrar höjs m m.

  Att höjning av pensionsåldern nu diskuteras i Sverige beror inte på att medellivslängden ökar, som politikerna och myndighetsföreträdare hävdar, men på massinvandringen. Förklaringen finns i att kvoten mellan de i arbetsför ålder (18-65) som arbetar och de som måste försörjas (0-17, 18-65 som inte arbetar, 66-) också med pensioner, minskar och kommer att minska ännu mer. Det framgår av följande artikel http://petterssonsblogg.se/2012/09/20/pensionsaldern-skall-aterigen-ut redas/

  Runt 2020 kommer nettokostnaderna för den icke-västliga invandringen till Sverige att vara ca 130 mdr med oförändrad politik. Innan dess kommer den stora kollapsen att ske gradvis. Besparingarna i de sociala systemen har pågått under många tiotals år och de fortsätter med nedrustning inom bl a sjuk- och äldrevård som följd. Pensionerna minskar för vart år som går. Kriminaliteten ökar lavinartat vilket självklart kostar enorma pengar. Om kriminalitet kan läsas i dessa artiklar:
  http://avpixlat.info/2011/11/04/insandare-olika-satt-att-redovisa-krim inalstatistik/
  http://petterssonsblogg.se/2012/03/22/kriminalstatistik-fran-det-multi kriminella-sverige/

  Den första maffiarättegången i Södertälje som är en av de mest omfattande i Sverige har hittills kostat skattebetalarna 208 miljoner kronor. Efter den andra omgången lär kostnaderna vara minst en kvarts miljard. Förundersökningen omfattar ca 22 000 sidor!

   Breidablikk

   Posted: 9 juni 2013 - 22:51 - Svar

   Takk for interessant svar. Dette er ren galskap og kan ikke fortsette. For mine refleksjoner og forslag, se mine to sv ar ovenfor.

   Et historisk eksempel på at endring er mulig: Sovjetunionen kollapser. Det skjer en fullstending mentalitetsforandring, nesten helt umerkelig. Sannheten er at den skjedde over lang tid, helt til endringen var moden. Det samme kan skje hos oss.

   Et mytologisk eksempel: etter 10 landeplager lot Farao Israelsfolket vende tilbake fra sin trelldom. Når vi i Skandinavia har hatt nok landeplager, da kan noe tilsvarede skje: innvandrerne vender hjem.

Soffman

Posted: 9 juni 2013 - 06:21 - Svar

Till detta skall vi väl lägga, skall vi inte, att om flödena av bidrag och bidrag och bidrag och bidrag inte fortsätter att öka i samma omfattning som hittills
så är det positivt om dom bränner ner Sverige och ropar “Döda! Hata! Hata! Döda!”.

Invandrare1957

Posted: 9 juni 2013 - 06:42 - Svar

Är man som förälder analfabet. Så kommer man inte in i det svenska samhället. Man gör även barnen otjänsten att hålla på sin kultur som högre. Man blir hatisk mot svensken med tiden. Börjar se ner på dom. Det är som morsan sa på sextiotalet att dom kommer med glimten och hoppet i ögat från Finland sen ser man det dö mer o mer. Sen blir det sprit och skilsmässa.

Personligen tror jag inte på en invandring kan man inte föda egna barn i ett samhälle så har man misslyckats totalt. Det är precis vad Sverige har gjort man saknar ett barnvänligt samhälle. Det samhälle vi har det är att man sätter barnen i fängelse från ett år ålder och fram tills dom börjar i skolan. Jag kommer ihåg ett samhälle när man kom hem från skolan ingen var hemma ytterdörren var olåst låg en lapp på bordet vi sitter bakom huset och fikar. sen titta man ut genom köksfönstret det var ett himla kackel på tanterna. Det är som svågern säger som sköter parker o lekplatser åt det kommunala bostadsbolaget.

Dom har fullt upp med att tacka nej till kaffe nu är det invandrarkvinnorna som sitter dom som inte arbetar inte har en chans att komma ut i arbetslivet ligger inte ens i deras kultur att dom ska arbeta. Många år sedan läste jag en krönika i Seko tidningen om den svenska karriären. Hur dom kom Turkiet till Södertälje på 60 talet fadern började på Scania och modern gick på bidrag kom aldrig ut i arbetslivet. Hur dom köpte sitt första radhus. Det är många svenska skattebetalare som har slitit för det radhuset som borde vara delägare i det. Det är bara att inse att man ska hjälpa dom i hemländerna.

Sen ligger det liksom i generna hos arab invandrarna att man ska inte betala skatt inte mer än man tycker för då kan man säga att man bidrar till den svenska välfärden. När svensken blir pensionär då har han lika mycket kvar i skuld på sitt köpta hus som när han köpte det. Tacka skattesystemet för det man har inte råd helt enkelt. När araben blir pensionär då är huset betalt. man har till och med lyckats köpa andra fastigheter. Eller så har man ett bolag ihop med andra eller har lånat ut till ett bolag som man får pengar ifrån. Sverige är så kört så jag tror inte det räcker med SD till makten. Utan det är Bilderbergs gränslösa fattigsamhälle om 10 år.

Peter

Posted: 9 juni 2013 - 07:14 - Svar

Beträffande Norge så har en vän, som jobbar i en halvstor norsk stad, sagt att invandrarna i den staden behärskar norska mycket bättre än vad invandrarna i Sverige behärskar svenska. Så där har vi ytterligare ett problem – och en kostnad.

Katinka glahd

Posted: 9 juni 2013 - 08:24 - Svar

Ja,den makabra dansen går över stock och sten.Dennna galenskap som kallas “flyktingpolitik” går löst på
400 miljarder per år.Detta är ingen överdrift.Det är bara att räkna på 190.000 kr per arbetslösa invadörer och därtill tandvård,sjukvård
skolor,mediciner,tolkar,bostäder,domstolar,fängelser osv,osv.
Och inte blir vi tillfrågade om vi verkligen vill betala detta.
Men schweizarna blir tillfrågade idag i en folkomröstning om uppstramning av invandringspolitiken och det med skärpta lagar.
Lagar som skall dämma upp invällarfloden och skydda befolkningen och deras rättigheter!.Det är ett ja som gäller om man är för dessa nya lagar.
Måtte svaret bli rungande.
Har Ni för övrigt sett ett enda ord om detta i svenska tidningar?Inte jag.
Inga analyser eller bevakanden i tv eller radio.Detta i ett europeiskt land,en verklig demokrati,endast 100 mil söder om demokraturen Sverige.
Fy fasen för de svenska journalisterna,Andens tattarfölje!
Skall bli intressant om resultatet på något sätt omtalas eller belyses i tv eller radio i kväll eller i morgon bitti.
Men vi får nog nöja oss med att hitta sanningen på bloggarna på nätet!

  Utlandssvensk

  Posted: 9 juni 2013 - 10:29 - Svar

  @ Katinka glahd,

  Kul att det är någon i Sverige som håller koll på vad som händer här i Schweiz!

  Dagens omröstning handlar om att bekräfta skärpningar som redan har genomförts och allt tyder på att det blir ett rungande bifall. Jag har bott i Schweiz i snart 10 år och immigration, framförallt från tredje världen, är en jättefråga här. Rent allmänt kan man säga att fokus nästan helt ligger på hur man ska minimera inflödet samt hur man ska avlägnsa de som tar sig hit trots allt. Vad gäller kvalificerad immigration från västländer är det dock ett annat läge. Här förs en väldigt nyanserad debatt och man kan väl säga att i huvudsak stöder man detta så länge det inte är för många som kommer.

  Asyllagstiftninen i Schweiz har ändrats 10 gånger de senaste 30 åren och man har hållit 6 nationella folkomröstningar (som här är bindande) i frågan.

   Hans K Nilsson

   Posted: 9 juni 2013 - 13:16 - Svar

   När det kommer till att utvisa icke önskvärda personer är det hög tid att få klara riktlinjer för många av deras hemländer vägrar redan idag att ta emot dem. Har man inga papper kvar från sitt hemland som styrker ens identitet är det kört då vägras man inresa.Det är enbart när man åker hem på semester som man är välkommen för då har man nya identitetshandlingar som styrker att man blir försörjd i ett annat land och har därmed pengar att spendera i landet. De är då guldkalvar som kommer hem och hyllas förståss därefter.

    Utlandssvensk

    Posted: 9 juni 2013 - 14:22 -

    @ Hans K Nilsson

    “När det kommer till att utvisa icke önskvärda personer är det hög tid att få klara riktlinjer för många av deras hemländer vägrar redan idag att ta emot dem. Har man inga papper kvar från sitt hemland som styrker ens identitet är det kört då vägras man inresa”

    Schweiz har löst det problemet genom att direktavvisa alla som saknar pass. Även angående detta hade man en folkomröstning.

   curt jansson

   Posted: 10 juni 2013 - 00:11 - Svar

   Jag läste i en av alla tidningar i dag (9 juni -13, minns tyvärr inte vilken) där det redovisades en stor majoritet för begränsning, över 70%. Fast man framhöll mycket tydligt, för att påskina att detta inte rör sig om demokrati, att valdeltagandet bara var 39 %. Jag vet ej om detta sissta stämmer, vet någon annan?

Arvid Falk

Posted: 9 juni 2013 - 08:44 - Svar

Applåder och stående ovationer, Julia!

Du skriver: “Försörjningskrav för den som tar hit anhöriga gäller bara i ett fåtal fall.

Komplettera gärna med uppgiften, att det gäller i ca 1 % (!) av fallen – vilket Alliansen (även kallad för Allahiansen) brukar beskriva som, att Alliansen har infört försörjningskrav för anhöriginvandringen.

Bergfast

Posted: 9 juni 2013 - 09:19 - Svar

Julia Caesar skriver:….”Islam förlamar utvecklingen, bland annat genom att förhindra halva mänskligheten, det vill säga kvinnorna, från att genom utbildning och arbete bidra till ekonomin.”

Dock, om svenska kvinnor hade fött barn i den utsträckning som muslimska samhällens kvinnor föder barn, så hade kanske invandringen inte ansetts – behövas – i den utsträckning man då använder som argument till att invandringen anses– behövas – idag?

Därmed skulle man ju kanske kunna säga att det är det muslimska samhällets – levnadsstil – som i förlängningen verkar vara – mer överlevnadskraftigt – än den – västerländska levnadsstilen – . Sverige och svenskar , samt hela västvärlden, föder alltså alldeles för få barn? Detta mycket därför att kvinnorna är fullt upptagna med att tvingas ut i beskattningsbara yrkeskarriärer, framför det obeskattningsbara arbetet med att föda och fostra barn?

Julia Caesar skriver:…”Invandrarna landar med andra ord inte som oskrivna blad på svensk mark för att bums efter landningen automatiskt anamma svensk arbetsmoral och vilja att göra rätt för sig. ”

– Vilja att göra rätt för sig – …? För vem och vilka är det som det – beskattningsbara arbetet- gör rätt? Skatteintäkter används kanske inte alltid främst och först till skattebetalarnas fromma? Skatteintäkter går till helt andra ändamål än till nationens befolknings välfärd. Och särskilt då de senaste åren verkar skatteintäkter gå till skattefinansierad s.k. – fri företagsamhet – , dvs. – privat – sjukvård, tandvård, barnomsorg, äldrevård, skola osv., som då får – skattebidrag – , till sina verksamheters vinster. Det kan man säga är detsamma som att staten, med hjälp då av skattebetalarnas inbetalade skatter, fokuserar på att- investera i just – konsumtion – av just privat sjukvård och tandvård, (före att då med skattemedel investera i olika former av – produktion – av varor, eller av produkter, som t ex biltillverkning, skotillverkning, klädtillverkning osv.). Man anser då att man som nation, och med hjälp då av skattemedel stimulerar s.k. – fri företagsamhet – inom dessa tjänsteproduktions- sektorer, (sjukvård, skola, omsorg). Det verkar vara vad man vill försöka åstadkomma också genom den ekonomiska – investeringen – i invandringen. Det är en ökad –konsumtion – , (hos t ex också handlare och företagare inom livsmedelsindustrin, samt klädindustrin, möbelindustrin, teknikindustri osv.), och ett ökat antal – subventionerade konsumenter – , som staten då anser sig – investera i – . Denna ökade skattesubventionerade konsumtion, (där konsumenterna ges bidrag för att just kunna konsumera), som kortsiktigt då ökar – omsättningen – hos alla dessa näringar, som i sin tur betalas med skattemedel, men som i förlängningen undergräver statens finanser eftersom skatteintäkterna kommer att minska om inte befolkningen just kommer i just – beskattningsbara – arbeten. Det är väl därför som EU-ministrar, och särskilt folkpartister, verkligen vill trycka på hur viktigt det är att – halva befolkningen, dvs. – kvinnor – behöver – frigöras – från – ålderdomligt hemarbete och barnafödande – till att istället anses just böra vilja – göra rätt för sig – , som då istället självklart betyder att vilja ägna sig åt just – beskattningsbart arbete – .

Julia Caesar skriver:…”Deras blad är skrivna med bläcket från de kraftigt underutvecklade länder som de kommer ifrån.”

Om det nu var, eller är, så att de västerländska nationerna skulle kunna anses vara så – överutvecklade nationer – , med till övervägande delen så – överutvecklade människor – , som det kan tolkas som, genom en sådan formulering om underutvecklade länder, hur kommer det sig då att dessa – överutvecklade länder – , med deras förmodat – överutvecklade medborgare – , fattar sådana – underutvecklade – , och på sätt och vis – sådana självmördande – beslut att föra en sådan överdimensionerad och därmed samhälloansvarig invandringspolitik? Borde då inte dessa – överutvecklade nationer – ha bättre förstånd, i all sin – överutveckling – ?

Nej. Sådana formuleringar om – underutveckling – , och som motsats då – överutveckling – , handlar det nog egentligen inte om. Det handlar nog mer om beskattningsbart arbete, kontra arbete, (hemarbete, barnafödande arbete), som inte går att beskatta.

Om människor själva är utvecklade eller inte utvecklade, det är nog egentligen en annan fråga.

Det finns uppenbarligen ingen automatik som säger att människor och nationer som för tillfället råkar ha en relativt god materiell levnadsstandard, eller relativt god utbildningsnivå, automatiskt är – mer utvecklade människor – , (som då kan antas fatta förnuftiga beslut), enbart för den sakens skull.

Det skulle nästan kunna antas vara motsatsen…..

  Bergfast

  Posted: 9 juni 2013 - 09:41 - Svar

  Ps.

  Korrigering av stycke, (eftersom korrigeringsfunktionen inte längre fungerar?)…

  Änding av stycke:

  ….Det verkar vara vad man vill försöka åstadkomma också genom den ekonomiska – investeringen – i invandringen. Det är en ökad –konsumtion – , (hos t ex också handlare och företagare inom livsmedelsindustrin, samt klädindustrin, möbelindustrin, teknikindustri osv.), och ett ökat antal – subventionerade konsumenter – , som staten då anser sig – investera i – . Denna ökade skattesubventionerade konsumtion, (där konsumenterna, invandrarna, ges bidrag för att just kunna konsumera), som kortsiktigt då ökar – omsättningen – i nationens budget. genom den ökade omsättningen hos alla dessa näringar, som i sin tur betalar skatt, Men i förlängningen undergräver det statens finanser eftersom skatteintäkter kommer att minska om inte befolkningen just kommer i just – beskattningsbara – arbeten. Det är väl därför som EU-ministrar, och särskilt folkpartister, verkligen vill trycka på hur viktigt det är att – halva befolkningen, dvs. – kvinnor – behöver – frigöras – från – ålderdomligt hemarbete och barnafödande – till att istället anses just böra vilja – göra rätt för sig – , genom att då pushas till att vilja ägna sig åt just det – befriande och – frigörande – beskattningsbara arbetet – .

  (…Som i sin tur då förmodligen medför ett minskat barnafödande….)

  Ds.

   Bergfast

   Posted: 9 juni 2013 - 18:18 - Svar

   Ps.

   Komplettering av tidigare text:

   …”Man anser då att man som nation, och med hjälp då av skattemedel stimulerar s.k. – fri företagsamhet – inom dessa tjänsteproduktions- sektorer, (sjukvård, skola, omsorg)”…

   Och också, i detta sammanhang, kanske man inte skall glömma bort även alla andra tjänstesektorer såsom tolkföretag, juristbyråer, jobb-coacherföretag, rättsväsende osv. Och även bostadsuthyrningsföretag som då hyr ut till invandrare och får ersättningar från Migrationsverket per sängplats och kan göra sig mycket stora vinster. Samt naturligtvis att även bankindustri gör mycket stora vinster på alla bostadslån som människor tar i sin iver att skaffa sig själva attraktiva bostäder, i attraktiva bostadsområden osv., et cetera, m.m.

   När man som stat och nation aktivt vill subventionera konsumtion genom att tilldela stora grupper (av främst invandrade människor), subventioner, för att dessa skall konsumera, som då i sin tur ökar efterfrågan på just olika företags varor och tjänster, så kan kanske sådana statliga konsumtionsstimulanser fungera en viss tid i en nation. De kan då öka omsättningen i hela statskassan. Men efter ett tag riskerar nog statskassan att vara mer eller mindre tömd på resurser?

   Frågan är då om det är dit man vill komma? En tömd statskassa som därmed med nödvändighet innebär en nedmonterad nation? En nedbantad regering och riksdag? Samt nedbantade kommunstyrelser osv.? Och framför allt att nationen då blir än mer – ansluten – till EU, och där EU då mer blir en – federal regering – och – nation – , som då skall företräda Europas Förenade Stater?(U.S.E..?…) Är det vad man – hoppas på – ?

   När människor till slut då tvingas ta mycket lågavlönade arbeten, och skaffa sig både två och tre olika arbeten, med just mycket låga löner för att kunna försörja sig själva och sina familjer, (såsom det visst fungerar i USA t ex?), så har man då kommit dit man ville? Med mycket låga löner kan man därmed göra det lönsamt för företag att vilja investera sin produktion i Sverige? (I – konkurrens – då med låglöneländer som Kina och övriga låglöneländer i Asien eller Afrika?)…

   Vem vet…

   När konsumtionsstimulanssatsningarna som då generöst ges till främst invandrare, avtar, och när man så småningom kommer att avkräva mer och mer motprestationer från mottagarna av dessa konsumtionsstimulansbidrag, för att dessa mottagare över huvud taget skall få dessa bidrag (socialbidrag), så kommer nog sakta men säkert just ett nytt slags låglöneland att alltmer kunna gestalta sig i Sverige?

   De som nu är äldre och som har ett långt skattebetalande arbetsliv bakom sig, kommer nog att fortsätta att få sina pensioner i enlighet med de avtal och de villkor som har tecknats för detta. Men framtidens pensionärer, om ca 20, 25, 30, 35 år, kommer nog att få privatspara betydligt mer för att därmed kunna trygga sin ålderdom?

   Och kanske är detta på sätt och vis naturligt?

   Människor har i alla tider förväntats att själva vara sparsamma och ekonomiska, och också att vara arbetsamma och produktiva? Både för sig själva och sina familjer, samt också för att goda resurser och livsmöjligheter skall kunna tillkomma – till tredje och fjärde led -, så att därmed barn, barnbarn och barnbarns barn skall kunna ha framgångsrika, konstruktiva och goda liv?

   Så det är ju i och för sig egentligen ingenting nytt i historien……

   Ds.

  Bernt

  Posted: 9 juni 2013 - 11:24 - Svar

  “…det muslimska samhällets – levnadsstil – som i förlängningen är mera överlevnadskraftigt än den västerländska”.

  Tänk också på att vårt sätt att ordna samhället i form av nationalstater i modern tappning som välfärdsstater bara har 150 år på nacken (är det verkligen sant?), medan organisering av typ klan och maffia kanske tusentals år! Och nu har vi EU som ligger på och ska utplåna nationerna och här i landet har vi till exempel arbetskraftsinvandring som ger nysvenskarna rätt att ta in kompisar från sina klaner i hemländerna.

elwee

Posted: 9 juni 2013 - 09:52 - Svar

Det är så beskrivande och matnyttigt med statistik, även om det kan bli lite torrt.

Men dessa kostnader måste fram till den vanlige medborgaren så att han/hon har ett underlag när det ska tas ställning till vad man tycker är rätt eller fel.
I Sverige har gammelmedia ett avgrundsdjupt ansvar för att allmänheten hålls i ovetskap om vad som pågått/pågår i landet. Journalisterna (och politiker) är därmed demokratins dödgrävare, ty demokrati kräver informerade väljare, och man kan bara spekulera i reaktionen när det går upp för folk att de i decennier blivit lurade.
Jag vet att det är så, men VARFÖR? Vem håller i bilan när demokratin avrättas och “what’s in it for them”?

Journalister är inte nödvändigtvis onda utan har fullt ut spelat rollen som nyttiga idioter. En del vet om det men vågar inget säga och andra begriper inte ett dugg. Deras verktyg heter “det skrivna ordet”, precis som en snickares heter hammare, tumstock och såg.
Dock är det tydligt att mängder av journalister inte behärskar sitt verktyg. Man ser det på stavning, meningsbyggnad, konstiga grammatiska utflykter, mm. Då kan man inte heller förvänta sig att sakinnehållet är med verkligheten överensstämmande.

Regimkritiker

Posted: 9 juni 2013 - 10:19 - Svar

Fråga: Om Sverige tar emot 100.000 invandrare per år men det bara byggs 12.000 bostäder, hur ska bostäderna räcka till?

Svar: Du är rasist.

—–

Det enda hållbara argumentet för att invandring är lönsam är om en färdigutbildad 20-åring kommer till Sverige och sen arbetar och betalar skatt hela livet i ett någotsånär välbetalt jobb. Det som gör det lönsamt är att Sverige då slipper betala för skolgång, barnhälsovård och barnbidrag. Så fort någon av dessa faktorer ändras går kalkylen från plus till minus. Kan vara bra att veta om man vill diskutera frågan med någon.

  Tjalle

  Posted: 9 juni 2013 - 11:03 - Svar

  Citat:
  “Det som gör det lönsamt är att Sverige då slipper betala för skolgång, barnhälsovård och barnbidrag.”

  Sverige har inte betalt för min skolgång, barnhälsovård och barnbidrag heller !
  Utan det betalade mina föräldrar genom skattebetalningar innan jag anlände och under min uppväxt.
  Med råge !
  Så att det även räckte till sjuk-och äldrevård, skola, försvar, vägar och järnvägar. Med mera !

  Eller var mina föräldrars skattebetalningar bara avsedda för andra ?

   Tony

   Posted: 9 juni 2013 - 20:30 - Svar

   Ja samma korkade resonemang används det mot när folk går i pension, då blir
   dom helt plötsligt enligt en del korkskallar ” tärande”, detta trots att dom under hela
   sin yrkeskarriär betalat skatt till landet. Ett i mitt tycke märkligt synsätt!

    Marit

    Posted: 9 juni 2013 - 22:29 -

    I Norge maler og maler AP- statsminister Stoltenberg om at “eldrebølgen(vågen) ” koster så altfor mye. På den måten mobber han de eldre som har bygd opp landet etter WW2.

    Det er en skam ! Det er en løgn ! Det er utrolig frekt !

    For det er innvandringsbølgen som han selv står for som koster oss enorme summer. IKKE de eldre.

  Lars

  Posted: 9 juni 2013 - 14:00 - Svar

  Ja, men det bygger på att invandraren inte tar jobb från någon som redan bor i Sverige och då blir arbetslös. Om invandraren accepterar halva lönen så kommer han säkert att få jobbet, medan den skatt han betalar blir högst hälften så stor. Om han får högre lön är det inte osannolikt att han sänder “hem” en hel del pengar, vilket blir en typ av kapitalutflöde, med uteblivna momsintänkter för Sverige…

  Bernt

  Posted: 9 juni 2013 - 15:13 - Svar

  !00.000 invandrare mot 12.000 bostäder per år? Tycks gå bra. Skanska har stått still på börsen, bara bostadsrätterna som stiger så länge som svenskarna i white-flight-rusningen får låna till låga räntan. En förklaring kunde vi läsa om igår? bl a i sydsvenskan, att 150 hyresrättsägare i Herrgården inte fanns där utan troligen i sina hemländer, också troligen utan att ha anmält flyttning förstås. Så kunde dom hyra ut i sin tur etc…Det kan nog bli många varv. Anledningen till att det här kom fram var att den nya fastighetsägaren kollade. Men när händer det? Verkar vara ambitiöst i överkant. Victoria Park heter dom, dom har också ett “gated community” i Limhamn är det väl. Verkar vara seriöst bolag! Annars är fastighetsägaren nöjd med att få in hyran bara, oavsett allt annat. Bråk och buller o sånt.

Spökskrivaren

Posted: 9 juni 2013 - 10:36 - Svar

Tusen tack till Julia, Steen och alla andra som sprider sanningen.

Snowflinga

Posted: 9 juni 2013 - 11:20 - Svar

Siffrorna om invandringens kostnader i Julia Caesars nya krönika är verkligen skrämmande. Men en fråga är fortfarande obesvarad : Varför gör makthavarna det? Är de verkligen så onda att de vill förstöra eget land och egen kultur? Har de aldrig lärt sig någonting från historien? Vill de förstöra alla nationer i Europa? Det är också underligt att det är endast i Europa som man gör det. Man hör inte japaner, kurder, iranier och palestinier och andra folkslag vara upptagna med existensiella identitetskriser, ännu mindre sjunger de lovord om massinvandring , mulikulturalismen och landets uppblandning. Europas politiker tycks använda massinvandring och multikuturalismen för att skapa kaos och upplösning när de vill bygga deras superstat EUSSR.

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-18519395

I England har man hunnit längre på denna fördärvade väg än vad Sverige har gjort, men om man ser på England så ser man hur den framtida utvecklingen kommer att se ut också i Sverige. Men det finns de som börjar bli medvetna vad som händer i England:

http://www.youtube.com/watch?v=bG77qpLi4oc

  Arvid Falk

  Posted: 9 juni 2013 - 11:49 - Svar

  Snowflinga skriver:

  “..en fråga är fortfarande obesvarad : Varför gör makthavarna det? Är de verkligen så onda”

  I den förra krönikan citerade Julia: Eva Agnete Selsing:

  “Om dina gärningar medför våld, övergrepp, hot, förtryck och social kontroll av dina medborgare (som aldrig har efterfrågat den verklighet du har satt dem i), och du inte förhåller dig till det, så är du en ond människa”

  http://snaphanen.dk/2013/06/02/sondagskronika-sverige-ar-fredsskadat/

  Med det perspektivet på ondska, så är makthavarna onda.

  —–

  Snowflinga skriver: “I England har man hunnit längre på denna fördärvade väg än vad Sverige har gjort..”

  Andelen av befolkningen som har utländsk bakgrund är dubbelt så stor i Sverige jämfört med i Storbritannien – ca. 30% i Sverige jämfört med ca 15% i Storbritannien.

  Men du kanske avser något annat, när du skriver, att “man hunnit längre på denna fördärvade väg”?

   Utlandssvensk

   Posted: 9 juni 2013 - 12:00 - Svar

   @Arvid & Snowflinga,

   “Andelen av befolkningen som har utländsk bakgrund är dubbelt så stor i Sverige jämfört med i Storbritannien – ca. 30% i Sverige jämfört med ca 15% i Storbritannien.

   Men du kanske avser något annat, när du skriver, att “man hunnit längre på denna fördärvade väg”?”

   Jag har bott flera år i England under 90-talet och reser fortfarande dit regelbundet samt följer brittisk press. Baserat på detta är det min bestämda uppfattning att läget i Sverige är betydligt värre än i UK. Dock är det mycket lätt att få motsatt intryck av den enkla anledningen att brittisk media rapporterar vad som händer på ett helt annat sätt av deras svenska motsvarigheter. Saker som knappt får en notis i Sverige blir löpsedlar i England.

    Bernt

    Posted: 9 juni 2013 - 13:43 -

    Det tycks inte hjälpa att brittisk media rapporterat om läget. Och jag har tyckt mej märka att dailymailonline på sistone gett upp, ja, det är ju inte roligt att vare sig skriva eller läsa om det när det inte leder nån vart, så dom sysslar med skvaller och sensationer mest. (Vore lätt att undersöka med s k innehållsanalys.)

   Snowflinga

   Posted: 9 juni 2013 - 22:24 - Svar

   Makthavarna som genomför dethär massiva sociala experimentet kan säkert betraktas som onda, Det är svårt att se dem som någonting annat men en del av dem är säkert mycket naiva och tänker inte längre än deras näsa är lång.

   Det har förekommit terrorattentat i England med många dödsoffer, det finns invandrargäng som använder etniska engelska flickor som sexslavar, det finns Sharia domstolar, koranskolor som indoktrinerar och misshandlar elever och muslimska no-go zones m.m. Kanske en del av dethär förekommer också i Sverige i samma omfattning som i UK men brittisk media är mera benägen att rapportera om det än svensk media.

Nostradamus_i_norr

Posted: 9 juni 2013 - 12:09 - Svar

http://petterssonsblogg.se/2013/05/12/invandringens-nettokostnader/ finns en beräkning som är gjord på basis av SSBs siffror men omräknat till svenska förhållanden.

joffe

Posted: 9 juni 2013 - 12:31 - Svar

Åter en ”pang i bygget” krönika av den skickliga grävande journalisten Julia Caesar.

Elwee ovan at 09.52 framför det jag själv känner och tycker. Läs hennes text en gång till käre vän.

Jag fortsätter att på ålderns höstkant drömma om det fina hederliga fosterlandet Sverige på 40 till sent 60 tal. Men vi gav upp att bo där för många många år sedan.

Jag kommer att hänga upp min keps i mitt nya kära hemland där jag är stolt över att bo. Här skyfflas ingenting under mattan utan man diskuterar öppet och debatterar alla problem, d.v.s även invandringsrelaterade, som samfälligt söker lösas nationellt. Man ställer politiska förrädare till svars för sina handlingar som skadar landet vilket inte tycks ske i mitt gamla hemland med en politisk sjuklöversvulst och en odemokratisk journalistkår.

Arvid Falk

Posted: 9 juni 2013 - 12:44 - Svar

A propos Nostradamus länk ovan.. här är en annan läsvärd och ambitiös genomgång cum översikt ang. de beräkningar som gjorts av den världsunika, svenska invandringens katastrofala kostnader.

http://freedomofspeech2014.blogspot.co.uk/2013/06/faktabanken-invandri ngens-kostnader.html

Spökskrivaren

Posted: 9 juni 2013 - 12:54 - Svar

Klockren argumentation:
https://www.flashback.org/sp43804455

  VoD

  Posted: 9 juni 2013 - 13:52 - Svar

  Håller med! Detta är det enda hållbara argumentet som inte kan bortförklaras eller krossas. Detta därför att motståndarsidan då tvingas erkänna att de vill utplåna svenskarna som etnicitet. Alltså är det svenskhatarna, kulturmarxisterna och hätska invandrardebattörer som är de riktiga rasisterna.

  Så fort man diskuterar ekonomin angående invandringen, och gör detta till enda argument så bemöts man av motargumentet:

  – jaha, men om invandringen är lönsam för Sverige vill du då ha invandring?
  – eeehh, nej,
  – jaha, så du är rasist, i alla fall?
  – ehh, nej, men…

   Spökskrivaren

   Posted: 9 juni 2013 - 17:17 - Svar

   Skendebatten om invandringen i MSM har varit antingen lögnaktig eller på sandlådenivå i decennier.
   Hur kunde ett fritt, välutbildat folk som det svenska, med högt självförtroende, låta sig duperas av en fräck grupp bolsjeviker och svenska landsförrädare?

    Arvid Falk

    Posted: 9 juni 2013 - 18:07 -

    “Skendebatten om invandringen i MSM har varit antingen lögnaktig eller på sandlådenivå i decennier.
    Hur kunde ett fritt, välutbildat folk som det svenska, med högt självförtroende, låta sig duperas av en fräck grupp bolsjeviker och svenska landsförrädare?”

    1. Svenskarna är inte välutbildade (i betydelsen kunskapsrika) – socialdemokraterna krossade medvetet kunskapsförmedlingen i den svenska skolan.

    2. Självfortroendet hos gemene svensk är inte högt – befolkningen är klientifierad, skuldsatt och jobbar hårt för att försörja det världsunika invandrarkollektivet.

    Utlandssvensk skrev följande, vilket förtjänar att citeras:

    “I de flesta totalitära stater, t.ex Hitler Tyskland eller gamla Sovjetunionen, har det funnits en hunsad och skrämd journalistkår som lydigt har sprungit maktens ärenden.

    Frågan är om det faktiskt inte är tvärtom i Sverige.

    Om någon politiker får för sig att prata om verkligheten nyttjar media alla medel för att straffa och/eller skrämma personen ifråga. Tänk bara på ”valstugereportaget”. Det är utan tvekan så att fram t.o.m detta fanns det en hel del motstånd mot massimmigration inom Moderaterna. Men valstugereportaget visade klart och tydligt:

    1. Journalisterna kan använda vilka metoder som helst. Vem som helst kan ha en dold mikrofon

    2. När journalisterna väl har införskaffat sitt material kan de presentera det hur de vill.

    3. Journalisterna kan välja tidpunkten när det presenterar sitt material på ett sådant sätt att det ger maximal skada för ett parti.

    Alla politiker i Sverige VET att journalisterna kommer att driva en ren hetskampanj mot dem om de säger så mycket som ett pip mot mångkulturen och invandringen.

    Den svenska journalistkåren är mer än bara medlöpare. De är kallhammrade landsförrädare som, HELT UTAN TRYCK FRÅN NÅGON TOTALITÄR REGIM, utsätter alla dissidenter för publika skamstraff. Jag hoppas innerligt att de får vad de förtjänar, men troligt verkar det knappast.”

    Den svenska journalistkåren är unik och kan närmast liknas vid ett prästerskap.

    Tony

    Posted: 9 juni 2013 - 20:36 -

    Jag tror att en del av förklaringen skrev Julia caesar i sin förra krönika
    att vi är fredsskadade, vi tror gott om alla, men det är inte alla som vill väl!

VoD

Posted: 9 juni 2013 - 13:43 - Svar

Det här är en av dina viktigaste krönikor, Julia.
Jag vill dock säga följande med hänsyn till inlägg i kommentarsfältet angående argument för invandring: om inte den sociala delen fungerar, så är det över huvud taget inte någon idé att ens diskutera den ekonomiska aspekten.

Missförstå mig inte. Självklart är det relevant att påvisa att invandringen ekonomiskt är ett gigantiskt fiasko, men när samhörighetskänslan saknas på grund av olika etnicitet och kultur, när människor självmant segregerar sig pga av etnicitet och kultur och det visat sig att motsättningar byggs upp mellan olika etniciteter och kulturer/religioner, ja då är det ingen mening att diskutera om det ekonomiska som argument, varken för eller emot invandring.

Invandringen leder ofrånkomligt till att demografin förändras i grunden. Skulle ni vilja leva i ett Sverige och Europa med 80% muslimer (vilket skulle innebära muslimskt styre och islamska majoritetspålagor från samhället), bara de jobbar och sköter sig? Inte jag i alla fall, och jag tror att ni alla, med handen på hjärtat, tycker likadant. Vem av er svenskar vill ha en majoritet av kristna syrier, indier eller ryssar i Sverige, bara de “jobbar och sköter sig”? Detta är viktigt, för det är ofta man brukar få höra av svenskar att: “bara de jobbar och sköter sig, så kan de få komma hit”.

Invandring i massor av etniska och kulturella främlingar leder naturligt till segregering och ett splittrat samhälle. Mångkulturen/det mångetniska samhället är ett systemfel. Genom att plantera in massor av främlingar här, så har man byggt in framtida motsättningar. Återstår bara att se vad som blir den tändande gnistan.

Kingedward24

Posted: 9 juni 2013 - 14:41 - Svar

När invandringskritiska personer ger sig till att räkna går det alltid galet. Anledningen brukar anges till att information inte finns tillgänglig eller är förvanskad av regeringen. Men i detta fall finns det ju statistik. Eftersom siffror inte är Julias starka sida kommer lite hjälp här:
Antalet invandrare från MENA-länder, de som hon åsyftar, är ca 15000 per år, nar man har reducerat för de som har flyttat hem igen. Alltså inte 55000 som Julia hävdar.
Kostnaden i Norge är sannolikt mycket högre än i Sverige per person pga mycket högre kostnader och därmed bidrag. Att “räkna upp” beloppet när man jämför med Sverige är inte smart, kort sagt. Men så finns heller inte mycket smart att finna i denna krönika.
När man finner siffror som att invandrarna som kommer under ett år kostar samhället 250 miljarder under sin livstid, borde skribenten kunna göra ett överslag och inse att det är orimligt, men det kan man alltså inte förvänta sig.

  Arvid Falk

  Posted: 9 juni 2013 - 15:19 - Svar

  Antalet invandrare från MENA-länder, de som hon åsyftar, är ca 15000 per år, nar man har reducerat för de som har flyttat hem igen.

  Kan man få en källa för den uppgiften?

   Kingedward24

   Posted: 9 juni 2013 - 20:42 - Svar

   Inget problem, källan heter SCB.
   Fråga istället Julia var 55000 kommer ifrån. “jag har gjort en schablonberäkning”…

    Arvid Falk

    Posted: 9 juni 2013 - 20:57 -

    Du bör givetvis som källhänvisning lämna en relevant länk till SCB – jämf. med hur Erik Andeman har belagt sina uppgifter betr. utvandring till Irak 2012.

    http://www.scb.se/Pages/Article____352445.aspx

    Magnus A

    Posted: 10 juni 2013 - 06:30 -

    Invändning att JC skriver hon “gjort en schablonberäkning” håller jag delvis med om. En sådan kräver någon grund för antagandet. Den exakta siffra JC anger inte heller kompatibel med schablon. Men JC hamnar (tyvärr) rätt i storleksordning. (*Tyvärr*, anser “läraren i mig”, då “metod” suger. Kanske SD-nivå? Att SD är ett amatörmässigt parti med f d vikingarockare i ledningen är mitt intryck av de SD:are jag stött på, vilka bl a inte tål faktaargument, där SD-politiker i höga positioner både varit otrevliga och blockat vid påpekanden).

    Nåväl, men hur kan du klaga på påstådd schablonberäkning samtidigt som du använder en (antal somalier vid två tidpunkter), för dina 15 000? Pinsamt och galet fel siffra. Du behöver inte förklara din metod;tror inte du har någon, och skulle du ha en är jag verkligen inte intresserad av att se den! Se istället fakta:

    SCB visar (excel-ark per födelseland, utifrån data i SCB:s databas: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoK52VbKGZbQdEt6U1U3ZVduS XY5V2FXempQa0gwNWc#gid=0 ) för 2010 närmare 30 000 invandrade netto från endast muslimska länder! 2010 slog invandringen dock s a s “rekord exkl. 1993/1994”. 2011 minskade den något för att stiga igen 2012. 2013 samt 2014 talas om fortsatt ökning och nya absoluta rekordsiffror.

    Netto-siffror för “muslimsk majoritet-länder” resp. samtliga invandringsländer mellan 2000 och 2010 här:

    http://magnusorerar.blogspot.se/2011/07/forandring-i-invandring-och-mu slimsk.html

    Här diagram visande att Sverige är EU-landet som överlägset relativt flest asylsökande från lågt utvecklade länder (en stor del av invandring till Spanien, Italien, Storbritannien och Belgien inomeuropeisk, och Sverige har grovt 2-20 ggr så stor asyl- och anhöriginvandring som de övriga EU-länderna):

    http://3.bp.blogspot.com/-yBUGpM0A4cw/USnb3R2gZGI/AAAAAAAAAyo/aam0LX12 WGE/s1600/immigration_less_medium_percapita_EU_2010.JPG

    Då invandringstrycket ökat är 55 000 utomeuropeiska nettoinvandrare idag inte alls otänkbart.

    Ditt argument, att utvandring ej medräknats, svagt då den är låg för de med utomeuropeisk bakgrun, grovt ca 5 procent för de från fattigare länder, medan den ofta är upp till 50 procent för de från länder i väst. Se länkat excel-ark för det. Källan, SCB:s databas, här:

    http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C923300 1&huvudtabell=ImmiEmiFod&deltabell=01&deltabellnamn=Invandrare+och+utv andrare+efter+f%F6delseland+och+k%F6n%2E+%C5r&omradekod=BE&omradetext= Befolkning&preskat=O&innehall=Emigranter&starttid=2000&stopptid=2009&P rodid=BE0101&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1

    Nils-Erik Abrahamsson

    Posted: 10 juni 2013 - 15:25 -

    Och även om det hade varit fler som flyttade hem så är det idiotiskt att ta med det i beräkningen. Med Kingedwards24 logik angående nettoinvandring så skulle en utvandring år 2012 av 1 000 iranska skattebetalande ingenjörer som kom hit 1980 och en invandring år 2012 av 1 000 iranska asylsökande inte få några konsekvenser alls för Sveriges del. Plus minus noll på kontot.

   Kingedward24

   Posted: 9 juni 2013 - 21:06 - Svar

   Jag tog fram en tabell på SCB:s hemsida, som visar år för år antalet boende i Sverige per ursprungsland, med 212 olika länder. Lite jobbigt men möjligt.
   I den framgår t ex att antalet somalier i Sverige har ökat från 14000 till 43000 på tio år, eller ca 3000 per år.

   du hittar allt genom: Hitta statistik/Statistikdatabasen/Befolkning/Befolkningsstatistik/Utrikes födda efter födelseland

    Magnus A

    Posted: 10 juni 2013 - 09:31 -

    Att du beräknar årlig somalisk invandring för år för något decennium sedan, då den var mycket låg, är inte hederligt för att beskriva nuvarande situation. Somalisk invandring ökade mellan 2007 och 2010 från under 22 000 till ca 38 000, över 5000 per år. Det avser endast invandrare, ej barn med två somaliska föräldrar.

    31 december 2010 hade vi enligt SCB 49 007 antingen invandrare födda i Somalia eller de med två föräldrar som är invandrare från Somalia: http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2011M09/be0101_Fodelseland_och_u rsprungsland.xls Vidare var 2011 och 2010 somalisk nettoinvandring avrundat 3 000 resp. 4 000, så nu har Sverige ungefär 60 000 somalier, inte de 43 000 du nämner.

    Asyl- och anhöriginvandring har enligt migrationsverket ökat kraftigt. MV talar om i storleksordningen minst 10 000 anhöriginvandrare per år, plus några tusen asylinvandrare (har sett prognosen 8 000 asylinvandrare, vilken dock ska ha minskat). Har sett uppgift på att vi är största mottagarland av somalier. Det var vi inte när kriget i Somalia pågick och behoven var mer akuta samt Kenya tog emot flest, då riktiga, flyktingar.

    Frågor: Har vi nu plikt att ta emot alla människors med sämre förhållanden? Har länder rätt att söka bevara sin särart eller behålla harmoni genom att förhindra kulturell splittring?

    Du skrev att Julia åsyftar MENA-länder, men erkänner felet alla ser. Du tycks tro att Somalia är MENA-land. http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%96NA Du ljuger om andra och är okunnig. Typisk “antirasist”-nivå? Jag är svuren motståndare till rasism, men kallas idag rasist av “antirasister”. Din visade attityd mot “invandringskritiska personer” såsom okunniga, hade mtp ditt dravel varit komiskt om det inte varit för att kritiker av invandringspolitik idet närmaste förföljs, inte olikt dissidenter i diktaturer. Har edlar av “antirasist”rörelsen resurser att betala folk för att i kommentarsfält skriva dravel? Dina fel och attityd som omöjliggör diskussion, tyder på en betald aktivist.

  Erik Andeman

  Posted: 9 juni 2013 - 15:33 - Svar

  Jag kan ge en källa vad gäller utvandring från Sverige 2012 och där titeln är “Utvandring till Irak ökar”.
  http://www.scb.se/Pages/Article____352445.aspx

  Av de 51747 som utvandrade 2012 angav 1202 att utvandrat till Irak. Inga andra MENA-länder är med på listan och totalt är det långt ifrån de 35000 som du hävdar.

  Du ljuger och en enkel Googling ser det på en gång. En sak jag undrar är hur en person som du resonerar. Julia skriver om fakta och du försöker genom patetiska lögner bortförklara det fruktansvärda som håller på att hända. Varför? Tror du att du är god?

   Kingedward24

   Posted: 9 juni 2013 - 20:47 - Svar

   Tyvärr snurrar du till det fullständigt.
   Redan siffran 55000 är helt fel, därför blir ditt räkneexempel helt galet.
   Korrekt nettoinvandring från utanför Europa 2002-2012 är ca 20000 per år.
   Om du anser att jag ljuger är du sannolikt religiös. Varför inte besöka SCB:s eminenta hemsida och titta sjâlv? Allting finns där
   Som sagt tidigare, fråga istället Julia efter hennes “källor”, de finns inte.

    Erik Andeman

    Posted: 9 juni 2013 - 23:36 -

    Så när jag enkelt visar att ditt argument att man måste räkna bort de som utvandrar är helt fel så ändrar du dig och hävdar du att Julias uppskattade siffra på 55000 är fel. Jag kan lätt visa att hennes siffra inte bara är rimlig utan antagligen även för låg.

    Ta t.ex. Boeufhjerte nedan. Han hävdar att 74.5% av invandringen till Sverige 2007-2012 skulle kunna vara utomeuropeisk. En siffra som antagligen är sann är att det var en invandring till Sverige 2012 på 103059 personer. 74.5% av det är 76779 personer. Sen att det utvandrade 51747 påverkar ju inte den här siffran så mycket eftersom de flesta som utvandrar inte är utomeuropeiska.

    Högt va!? En annan siffra man kan använda är att lägga ihop antalet asylsökande med antalet anhöriginvandrade eftersom de grupperna nästan uteslutande är utomeuropeiska personer. Enligt migrationsverket kom det 2012 36526 asylsökande till Sverige. Sen hittade jag bara siffran för anhöriginvandrare för 2011 och det är 32469 men den siffran är antagligen högre för 2012 säg 35000. Bara de två grupperna blir över 70000 personer och även om man räknar ned med avslag på asylansökan så är man långt över en uppskattning på 55000.

    Allt är rena fakta och du har fel när du kritiserar Julias uppskattning för hennes siffra är för låg, om något. Kostnaden för invandringen till Sverige är helt astronomisk och det är bara en tidsfråga innan Sverige helt enkelt inte har råd längre. Det är varken rasistiskt eller ens fördomsfullt att inse krassa ekonomiska fakta.

   Angela

   Posted: 10 juni 2013 - 07:09 - Svar

   Och vad är det fruktansvärda för dig? Är du själv god? Och för vem är du god? I vems ögon? Och de “patetiska lögnerna” är det bluffen om migrationens konsekvenser som undanhålls och som drabbar folken som utsätts för den? Invandring kan aldrig vara lönsam i sig. Det handlar bara om att flytta runt människor. Möjligtvis om någon kan tillhandahålla en kunskap som något land saknar för tillfället. Men det är ju också ett misslyckande för det mottagande landet som inte garderat sig, en brist på förutseende och långsiktighet likväl för det exporterande landet som dräneras på sin kunskap och arbetskraft och också kommer att få en brist. Det är ingen win-win situation utan tvärtom förlustaffärer för båda. Det finns inga genvägar eller gratisluncher. Allt måste betalas i slutänden. Ett av civilisationens viktigaste händelser var när folk slutade fara runt som skållade troll och satte ner roten och började växa.

   Angela

   Posted: 10 juni 2013 - 07:24 - Svar

   Ursäkta Erik Andeman blandade delvis ihop din kommentar med Kingedward24.

  Nils-Erik Abrahamsson

  Posted: 9 juni 2013 - 16:53 - Svar

  “MENA-länder” är inte en bra kategorisering i sammanhanget. Dels finns det olika definitioner och dels exkluderas till exempel länder som Afghanistan. “Utomeuropeiska länder” är bättre, men även den kategoriseringen är förstås problematisk då länder som USA, Kanada etc. finns med.

  Att gå efter HDI är möjligen bättre, men även där vet man ju inte i detalj vilka personer som kommer. Det kan komma tärande människor från hög-HDI-länder och tvärtom.

  Oavsett hur man kategoriserar blir det problem, och det går att slå ned på det som Kingedward24 gör här.

  Julias uppskattning är möjligen lite i överkant, men även om man skulle halvera beräkningarna handlar det fortfarande om astronomiska summor. DET är det viktiga i sammanhanget.

   Cavatus

   Posted: 10 juni 2013 - 09:15 - Svar

   Vad sägs om termen “tredje världenmedborgare”? Det utesluter Kanada och USA och anger att det främst är människor från mindre utvecklade och fattiga länder som det handlar om.

  Tjalle

  Posted: 9 juni 2013 - 17:08 - Svar

  Citat: “När man finner siffror som att invandrarna som kommer under ett år kostar samhället 250 miljarder under sin livstid, borde skribenten kunna göra ett överslag och inse att det är orimligt, men det kan man alltså inte förvänta sig.

  Jag gör ett överslag, step-by-step:
  250 miljarder / 55.000 invandrare per år = 4,5 miljoner för var och en av de 55.000 under deras återstående livstid.
  Detta är ju egentligen inget riktigt överslag utan utgångssiffror från inläggets andra rad:
  “Varje utomeuropeisk invandrare i Sverige kostar under loppet av sin livstid i genomsnitt minst 4 635 000 kronor i 2012 års penningvärde.”
  Om vi så antar att den återstående livstiden är 30 år så ger detta:
  4,5 mio / 30 år = 150.000 per år och individ.

  Vad är för orimligt med detta ?
  Hur ser ditt överslag ut ?

   Kingedward24

   Posted: 9 juni 2013 - 20:50 - Svar

   Som sagt tidigare, siffrorna är fel rakt igenom, ditt överslag blir därefter.
   SCB heter den vettiga statistikkällan i Sverige för dessa ämnen, inte Julia Caesar.

  Julia Caesar

  Posted: 9 juni 2013 - 23:38 - Svar

  @ Kingedward24

  Du efterlyser mina källor. De framgår tydligt i min text. Länkarna finns i den blå texten.

  I krönikan beskriver jag också hur jag har räknat, med utgångspunkt från Finansavisens redovisning av invandringens kostnader i Norge, byggd på SSB:s statistik.

  Siffran 55 545 utomeuropeiska invandrare som fick PUT under förra året är, som jag påpekar, en uppskattning som bygger på en halvering av det totala antalet beviljade PUT (111 090) enligt migrationsverkets statistik. http://www.migrationsverket.se/download/18.6b1545eb13e806e85c1ec0/tab1 .pdf

  Det framgår också tydligt i min text.

  “Antalet invandrare från MENA-länder, de som hon åsyftar, är ca 15 000 per år, nar man har reducerat för de som har flyttat hem igen.”

  Jag har inte skrivit MENA-länder, jag har skrivit “utomeuropeiska länder”. Var god läs innantill och spekulera inte i vad jag “åsyftar”!

  Du påstår att antalet invandrare från MENA-länderna (återigen: det är inte mitt uttryck) är cirka 15 000.

  40 000 – mer än två tredjedelar – av de 55 545 som fick PUT förra året (det är den siffra jag uppger) återvänder alltså omgående till sina hemländer. Vem tror du att du lurar?

  Jag gör inte anspråk på att visa en heltäckande beräkning av den utomeuropeiska invandringens kostnader. Det är helt enkelt inte möjligt, vilket jag också beskriver i texten. Det jag har gjort är en schabloniserad beräkning utifrån norska SSB:s och Finansavisens beräkningsmodell, översatt till svenska förhållanden.

  Det kan man naturligtvis kritisera, men presentera då andra siffror för vad den utomeuropeiska invandringen kostar – MED källhänvisningar!

  Om man finner det outhärdligt att invandringens kostnader över huvud taget diskuteras är det en gammal välbeprövad metod att stena budbäraren. På det sättet kan man försöka brännmärka en oönskad diskussion så att den upphör. Det löser tyvärr inte problemet.

  Julia Caesar.

   Kingedward24

   Posted: 10 juni 2013 - 21:59 - Svar

   Julia,
   Det finns ju ingen källa till att börja med gällande de 55000. Om du vill kan du ju använda de siffror som finns hos SCB, de går att ta ut i Excel.
   Vidare skriver du att 80% av somaliska invandrare antagligen kostar 14 miljoner under sin livstid. Med 50(?) års förväntad snittlevnadstid i Sverige blir det 300 000 per år och person.
   Jag tror att du inser att detta inte âr rätt. Men en hel del av dina läsare gör inte det. De kommer imorgon diskutera på arbetsplatsen att en somalier kostar 300000 per år under sin livstid.
   Norgejämförelsen är skev, norsk BNP närmar sig den dubbla av Sveriges. Kostnaderna är inte demsamma för de som lever i Norge.

   Däremot har du helt rätt i att jag tycker det är outhärdligt att diskutera invandringens kostnader på det här sättet. Jag antar att du förstår att de flesta svenskar, en stor majoritet faktiskt, kommer att innebära en nettokostnad för samhället totalt under sin livstid. Varför det? Jo, totalt går det ju plus minus noll ungefär, över tid, och det betyder, eftersom vi har en del höginkomsttagare i landet som betalar mycket skatt, att de flesta hamnar på minus. Med en inkomstfördelningskurva kan man ungefärligt räkna ut hur det ser ut. Inte kul att informera läsarna om det kanske.

   Du är en väldigt stark skribent. Det gör att du leder dina läsare till dina slutsatser, rätt eller fel. Tittar du i tråden ovanför ser du att dina fans försvarar dig helhjärtat och oreserverat. Man ges intrycket av att de faktiskt struntar i om det du skriver stämmer eller inte, de vill bara höra negativismer om invandring. Något att tänka på; du tillhör, även om du inte vill se det, de journalister som har makt idag.

    Magnus A

    Posted: 11 juni 2013 - 07:44 -

    Kingedward24. Ja, 55 000 saknar källa, men som ett ej orimligt antagande är det inte heller ett oegentligt för ett grovt resonemang om kostnader.

    I SCB:s databas för 2012 anges 39 049 utomeuropeiska nettoinvandrare, men där är antal bruttoinvandrare 103 059, inte de 111 090 som SCB detta år anger fått uppehållstillstånd eller uppehållsrätt. Här 103 059 resp. 39 049:

    https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoK52VbKGZbQdDJ6VVJtN2ROS TNoMzY3UGpJQV9aZkE#gid=0

    Bruttoinv: 103059, Nettoinv: 49546, Netto ickeeuropeisk inv : 39049

    Vad skillnad i definition för det som räknats i de två uppgifterna från SCB vet jag inte, men utifrån de 111 090 torde nettosiffra för utomeuropeisk nettoinvandring vara betydligt högre än 39 049 och överstiga 40 000. Det kanske det landar på ca 45 000. Det är inte ljusår från de 55 000 JC utgår ifrån. Och vi vet (bl a från Eurostat) att Sverige tar emot grovt mellan 2 och 20 gånger fler asyl- och anhöriginvandrare per capita än alla övriga EU-länder. Därmed är vår kostnad för detta betydligt högre än för andra EU-länder, vilket bör accentueras av att vårt mottagande rymmer en betydligt högre andel av invandrare från de allra fattigaste länderna.

    Nåväl. Med tanke på ökningen i mottagande av anhöriginvandrare detta år är 50 000-55 000 för 2013 en inte otänkbar prognos, så siffran JC antar för 2012 är åtminstone tänkbar för 2013.

    Står du fortfarande för felaktiga påståendena, som att JC skrev MENA-länder, att Somalia är ett sådant mm?

    Jonny

    Posted: 11 juni 2013 - 14:14 -

    Siffran 14 miljoner kommer från forskningen och avser den samhällsekonomiska kostnaden för ett “livslångt utanförskap”. Samma överslagsberäkningar som ovan, används för övrigt i offentliga utredningar.

    Olika modeller för beräkningar av samhällsekonomiska kostnader för utanförskap har arbetats fram, bland annat av Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog i rapporten Individen i Centrum, framtagen 2008 för Skandias stiftelse Idéer för livet. I de olika beräkningar Nilsson/Wadeskog gör ligger den samhällsekonomiska kostnaden för ett livslångt utanförskap på mellan 13 och 15 miljoner kronor, inberäknat såväl direkta utgifter som transfereringar, bidrag och andra offentliga kostnader som bortfall av statliga och kommunala skatteintäkter.

    Om ett livslångt utanförskap kostar staten sammanlagt 14 miljoner kronor för varje individ, och om man antar att de samhällsekonomiska kostnaderna för romers utanförskap inte är radikalt annorlunda än för de fall som Nilsson/Wadeskog fokuserar på, och om man antar att de siffror rörande arbetslöshet (cirka 80 procent) och skolgång som kan beräknas vid en sammanvägning av Malmörapporten med andra rapporter skulle gälla för alla romer i Sverige, det vill säga 50 000 enligt delegationens bedömning, så skulle det betyda en total samhällskostnad på 560 miljarder kronor under den beräknade period av 45 arbetsföra år som Nilsson/Wadeskog använder i sina exempel vilket ger 12,4 miljarder kronor årligen som prislapp för romers utanförskap.

    h t t p://www.regeringen.se/content/1/c6/15/00/25/baf09ba7.pdf

    Julia Caesar

    Posted: 11 juni 2013 - 15:29 -

    @ Kingedward24

    Antal utrikes födda i Sverige vid årsskiftet 2011-2012 var drygt 1,4 miljoner. Deras efterkommande födda i Sverige ej inräknade. http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2011A01C/Den%20utrikes%20f%C3%B6 dda%20befolkningen%20%C3%B6kar.pdf

    Antal beviljade permanenta uppehållstillstånd och uppehållsrätter 1980-2012 var 1 640 978. http://www.migrationsverket.se/download/18.6b1545eb13e806e85c1ec0/tab1 .pdf

    Återvandringen är alltså inte av imponerande omfattning om man ser till helheten.

    Ur ekonomiskt, socialt och kulturellt perspektiv är det direkt vilseledande att tala om nettoinvandring, eftersom det inte är jämförbara kategorier som in- och utvandrar. De svenskar som utvandrar är ofta högutbildade och framgångsrika. Istället får vi analfabeter och andra lågutbildade från länder med för Sverige inkompatibla kulturer, kategorier som aldrig kommer att tillföra landet någonting i ekonomiskt hänseende.

    En så snabbt och extremt förändrad demografi som den som genomförs i Sverige resulterar självklart i en förändrad (försämrad) ekonomi.

    Inte ens USA, som du pekar på, är något lyckat exempel. Under inflytande av den snabbt ökande andelen hispanics är USA:s ekonomi i djup kris. Enligt U.S. Census Bureau 2009 kommer amerikaner av europeiskt ursprung att vara i minoritet 2042. Statsskulden överstiger snart landets BNP, och vissa ekonomer förutspår en statsbankrutt senast 2020.

    Hege Storhaug skriver i dagens Aftenposten:

    “Genom en huvudlös invandring har våra regeringar de senaste 40 åren gjort vad ingen familj med sunt ekonomiskt förnuft skulle ha gjort, nämligen att bjuda in så många på fest att man framåt kvällen har slut på både mat och dryck, och deltagarna också klagar på att det inte finns plats för alla på dansgolvet.”

    http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Er-4-100-milliarder-kroner-m ye-7226879.html#.UbcCsuZvnHZ

    Den statliga Delegationen för romska frågor (SOU 210:55) beräknade i sitt slutbetänkande kostnaden för de 80 procent av romerna som inte arbetar till i genomsnitt 14 miljoner per individ. Totalsumma 560 miljarder kronor i extra utgifter för den svenska staten under deras livstid.

    Länkar här:

    http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/100910/7e34c5b65cc 1dfba685dc721b4c21f31/Romadelegationens%20slutbet%C3%A4nkande%202010.p df

    http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/00/25/66e467ad.pdf

    http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/00/25/baf09ba7.pdf

    Om du har tillgång till hållbara fakta som visar att somalier, med lika lågt deltagande i arbetslivet (20 procent), är billigare i drift än de kostnader som statens egen utredning uppger för romer får du gärna presentera dem.

    Här har vi en nyliberal, naiv människosyn framförd i full frihet:

    “Jag antar att du förstår att de flesta svenskar, en stor majoritet faktiskt, kommer att innebära en nettokostnad för samhället totalt under sin livstid. Varför det? Jo, totalt går det ju plus minus noll ungefär, över tid, och det betyder, eftersom vi har en del höginkomsttagare i landet som betalar mycket skatt, att de flesta hamnar på minus. Med en inkomstfördelningskurva kan man ungefärligt räkna ut hur det ser ut. Inte kul att informera läsarna om det kanske.”

    Du är ute och cyklar. I din kulturrelativistiska värld är alltså människor utbytbara mot varandra. En somalisk analfabet är lika värdefull för Sverige som en hårt arbetande skattebetalande etnisk svensk, och svenskar har ingen särskild rätt till sitt land.

    Nu är det så att landets egen infödda befolkning har privilegiet att gå med hur stor förlust som helst i sitt eget land, och Sverige har enligt lag skyldighet att ta hand om dem alla.

    Däremot har vi inte någon som helst skyldighet att ta emot och försörja invandrare, mer än vad vi har förbundit oss till enligt FN:s flyktingkonvention, och de utgör bara några få procent av alla som beviljas PUT. http://www.migrationsverket.se/download/18.6b1545eb13e806e85c1ec0/tab1 .pdf

    Resten är avhängigt av beslut som har fattats fullkomligt frivilligt av våra politiker över svenska folkets huvuden.

    En kommentar till vad du skriver riktat till Angela:

    “Likadant var det i Sverige runt 1990, när regeringan avgick och industrin var i kris. Invandringen, om igen. Därefter följde en rad av år där invandringen var hög och ekonomin gick rätt upp i taket.”

    Fakta är följande:

    Under Carl Bildts (m) borgerliga regering 1991-94 slogs invandringsrekord med massinvandring från Balkan – samtidigt som Sverige gick in i sin djupaste ekonomiska kris i modern tid. http://sv.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_i_Sverige_1990%E2%80%931994

    Den 16 september 1992 höjdes marginalräntan till 500 procent. Den fasta växelkursen övergavs för en flytande. Krisen präglade hela 1990-talet. 1997 nådde utbetalningarna av socialbidrag all time high.

    Anonym

    Posted: 11 juni 2013 - 16:35 -

    Det du efterfrågar ur nämnda SCB-data (SCB-länk överst i excel-spredsheet):

    https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoK52VbKGZbQdERrOGtZUzdKV VhBcy1kOVhoVGpacXc#gid=0

    Förhållande bruttoinvandring ickeeuropeiska länder vs. europeiska länder 48,54% vs. 51,46%. (53 180 vs. 49 879)

    JC:s antagande 50,00% mot 50,00% ligger alltså ganska nära verkligheten.

    Apropå kostnader lär 6 988 europeer från “f d Jugoslavien”, Rumänien, Bulgarien, Vitryssland och Ukraina ha relevans.

    Noterar:

    Brutto 56 867 utomeuropéer och från nämnda östländer. Brutto från övriga Europa 46 192.

    Netto 44 904 utomeuropéer och från nämnda östländer. Netto från övriga Europa 6 408.

    Kingedward24

    Posted: 13 juni 2013 - 20:27 -

    Nettoinvandringen per land är ju i allra högsta grad relevant. Därför är det bra att se hur många personer med visst ursprungsland som bodde i Sverige exv 2002 och 2012. Där ser man hur snabbt eller sakta befolkningen förändras.
    En av de sista saker jag är, är nyliberal. Jag ogillar starkt raserandet av skolan, som numera är det ultimata beviset på de styrandes tillkortakommanden. Jag tycker inte det är särskilt relevant med kostnader per person heller. Men jämförelsen mellan svenskar gällande kostnader är ju faktiskt lika dum eller smart som din jämförelse av invandrares kostnader.
    Idag publicerades en OECD-rapport som visar attt invandringen är lönsam för de flesta OECD-länder, däribland Sverige. Jag misstänker att den inte direkt kommer att citeras flitigt här på bloggen. Den studien kan ju givetvis vara helt åt skogen. Men det kan definitivt studier som visar motsatsen också vara.

    Slutligen historiebeskrivningen; Bildt-regeringen tillträdde när ekonomin var i frtt fall och den svenska modellen bortom all räddning. Carlsson-regeringen avgick under sin mandatperiod för att det inte gick att få ihop en trovärdig budget! Andra halvan av 90-talet, när fastighetskrisen var över, var Sverige bland de länder som gick absolut bäst, det stöder inte idén om att invandringen skadar ekonomin.

    Angela

    Posted: 16 juni 2013 - 22:00 -

    Har inte följt med i debatten. Men jag såg nu att kommentarer tillkommit som inte bör stå oemotsagda. Jag vet inte vem du är “fans” till och inte bryr jag mig heller om vilken eller vilka som är dina idoler men eftersom du tar upp det förstår jag att du är i den åldern att man har idoler. Även om jag i tonåren hade en eller annan idol så var inte vi så barnsliga att vi ” försvarade våra idoler helhjärtat och oreserverat”. Hahaha…De som skriver här är högst kompetenta skribenter som vet vad de pratar om och kan bilda sig en uppfattning själva. Så kallade kritiker. Och det har du säkert förstått eftersom du måste angripa deras trovärdighet. Det var lite patetiskt, ett gammalt trick, när du först hyllar Julia Caesar och sedan inkompetensförklarar läsare och kommentatorer. Din kommentar är ett ypperligt exempel på misstänkliggörande oärlig debatteknik. poisoning the well kallas det.

  Angela

  Posted: 10 juni 2013 - 09:11 - Svar

  Somalias utrikesminister uppmanade för någon vecka sedan i SVT:s Nyhetssändningar somalier att flytta hem. “Somalia är ett extremt rikt land”, sa hon. Muslimer har en uppsjö av likasinnade rika länder att invandra till som gränsar till det egna landet. Varför väljer de inte de länderna som är lika deras eget? Varför så många väljer Sverige är en mystisk gåta. Kanske du kan svara på det? Ytterst få i Asien, Afrika eller Mellersta Östern har hört talas om Sverige. Analfabeter som inte har tidningar, böcker, talar svenska eller ens har samma alfabet kan veta något om Sverige. Inte ens de välutbildade svenskarna vet något om deras länder trots all utbildning. Hur kan de bara “tänka” Sverige som ett begrepp och att dit skall vi resa är orimligt. Utan pengar lyckas de ta sig till Sverige oftast med flyg. Kan du förklara det? Borde de inte veta mera om grannlandet än om ett land långt långt borta? Och de som inte kan placera sig på ett plan hur hittar de hit? Någon måste viska något i deras öron. Och varför? Vem viskar, och varför? Vem lovar något? För det måste någon göra eftersom de kommer? Är det du? I så fall är det du som ensam skall ta konsekvenserna. Och inte någon som aldrig varit med och godkänt det. Och redan har det kärvt. Det är omoraliskt att ta sig för att bestämma över andra och förstöra andra människors liv! Detta är enkla frågor som vanliga människor ställer sig. Det är verkligheten för dem. Vilken skyldighet har svenskar att försörja andra?

  Sverige fullgör redan sina skyldigheter gentemot FN vad som är stadgat angående flyktingar och u-landsbistånd. Människor har inget emot att tillfälligt ge en hjälpande hand. Svenskar är både ett generöst och hjälpsamt folk. Men ingen har rätt att tvinga andra människor att utplåna sig själva för andra människors skull. Då handlar det inte längre om godhet. Då handlar det om vem som har rätt att leva. Och vem som anser sig ha rätten att avgöra det.

  Det säger sig självt att Sverige eller övriga Europa inte kan försörja alla världens folk och att det går ut över de fattigaste i Sverige och i Europa. De enda som tjänar på den omfattande migrationen är de redan rika och kriminella. Afrika, Asien och Sydamerika måste själva lösa sina problem. Befolkningsexplosion, markförstöring såväl som alla problem som har att göra med religion, demokratifrågor, ojämlikhet ,mänskliga rättigheter och utbildning. Det kan inga andra göra. Det arbetet måste de göra själva. Folk måste kräva det av sina egna makthavare inte av svenskarna. Svenskarna har inget med det att göra. Inga som helst skyldigheter mer än det de åtagit sig angående flyktingar via FN och den kvot som finns stipulerad.

  Så problemet är inte lite siffror hit och dit, som bl a VoD säger, utan migrationen i sig och oviljan att ta itu med problemen i de länder folk flyr ifrån. Att migrationen är olönsam och en ekonomisk katastrof för mottagarländerna har redan de fattiga fått känna av utan siffror från SCB. Raserad välfärd, hög arbetslöshet, ohälsa, meningslösa liv, kriminalitet och påtvingade religioner och kulturer och för tidig död är en sanning som folk lever i. Folk vill välja själva vilka de vill umgås med. Folk vill inte bli rånade, våldtagna, utsatta för våld och död som har följt i kolonisationens spår. Kolonisation är inget gott. Det har folk rätt att tacka nej till. Folk kan räkna själva. Och de begriper att kan man inte försörja sig själv kan man inte heller försörja ytterligare en familj . Eller ännu en till och ännu en till utan att ens egna livsvillkor blir ännu sämre. Finns bara 100 kr i plånboken och det bara räcker till den egna familjens försörjning kan man omöjligt försörja fler människor utan att få sämre livsvillkor. De flesta begriper det utan SCB:s statistik Verkligheten talar snabbare än politikers utredningar.Även om fakta är bra för att kunna hävda sin röst mot de som orättfärdigt vill beröva folk deras liv.

   Spökskrivaren

   Posted: 10 juni 2013 - 10:40 - Svar

   Undersök den av Olof Palme handplockade 1980, utan särskilda meriter, men en av det Utvalda Folket; Jan Eliasson!

   Kingedward24

   Posted: 10 juni 2013 - 22:18 - Svar

   Angela,
   du har helt klart en negativ upplevelse av situationen som den ser ut. Men om man ser på det lite större, är det svårt att se det på det sättet. De länder som har tagit emot många invandrare har inte en raserad ekonomi. Världens mäktigaste land råkar även vara ett av de västländer som i modern tid tagit emot absolut flest invandrare.

   I Frankrike där ekonomin nu börjar bli kärv p g a 35-timmarsveckan, 50% arbetsgivareavgift och inga som helst reformer gällande pensionerna, kommer nu liknande funderingar fram. Det är invandringen det beror på. Likadant var det i Sverige runt 1990, när regeringan avgick och industrin var i kris. Invandringen, om igen. Därefter följde en rad av år där invandringen var hög och ekonomin gick rätt upp i taket. Inte många klagade. Men nu är det annolunda. Anklagelserna är tillbaka igen.

   Det multikulturella samhället är här för att stanna, den politiken och de besluten som har lett till att vi är där vi är idag är icke-reversibla, som det vackert heter. Det är lätt att hälla mjölk i kaffet, men i stort sett omöjligt att ta bort mjölken igen. Det är, med de främlingfientligas sätt att räkna, 2 miljoner människor med utländsk bakgrund. Det är Sverige idag, inte en drömbild av 50-talet.

    Magnus A

    Posted: 11 juni 2013 - 08:28 -

    Du gör ett fel när du kopplar USA:s goda ekonomi till deras mottagande av invandrare. Inga utredningar har vad jag sett visat att huvudparten av senare decenniers invandring till USA, den mexikanska, har gjort landet rikare. Den är kanske inte ekonomiskt lika negativ som den från fattigare länder till Europa, trots att delar av den ökat kriminalitet.

    Det är sant att dålig ekonomi kan leda till populism, där minoritetsgrupper beskylls för att vara skuld till problemen, men nu avser kritik mot invandringen mycket ofta (t ex FrP, Ayaan Hirsi Ali, Arnstberg, jag själv) en situation av migration vi tidigare inte haft, och kritiken rör mycket mer än ekonomi. Det som rör ekonomi har även karaktären av saklig kritik (t ex S-ekonom Bo Södersten, Sarrazin, eller stoff som framförts i Norge och som denna blogg och JC framfört), och är inte den populism du varnar för.

    Beträffande din beskrivning av det multikulturella samhället som ickereversibelt finns inget “perfekt läge” eller “ett paradis” att återgå till, men under processen hit har antidemokratiska metoder använts, och skulle vi inte bryta processen skulle problemen förvärras. Din liknelse med mjölk i kaffe inte så bra, då invandring i Europa lett till hög segregation så att kulturer alls inte berikat varandra och samhället i stort. Det är en situationen där mjölken är stora klumpar i kaffet som är problemet. Därför bör vi inte, som nu, tillsätta mer mjölk än vi nånsin gjort, utan det är bättre om vi kraftigt minskar tillflödet. Det är faktiskt möjligt att det krävs för att rädda vårt samhälle från splittring som leder till svåra motsättningar mellan grupper.

    Apropå 50-talsidyllen du nämner i din retorik, är det fel att förorda förutsättningar för ett relativt sett lugnare och tryggare samhälle? Retorisk fråga; det är det såklart inte.

    Kingedward24

    Posted: 11 juni 2013 - 19:14 -

    Magnus,
    Det finns absolut skäl att sakligt diskutera invandringen, ur ett praktiskt perspektiv. Och det gör glimtvis definitivt Julia också. Hit hör exv den kommunala problematiken, man bestâmmer centralt att vissa kommuner ska vara solidariska, men de saknar medel att genomföa en vettig integration. Dessa praktiska frågor är svåra att hantera idag, när alla politiker är rädda att uppfattas som motsträviga. Givetvis måste man även kunna debattera den framtida politiken vad gäller mottagande.
    Däremot är det oacceptabelt att diskutera rätten att vara här när det gäller personer som redan bor i Sverige, vilket flitigt görs. Även i denna blogg pekas somalier ut som en väldigt problematisk grupp, för att ta ett exempel. Tror du att förutsättningarna att integrera dem blir lättare eller svårare av att man definierar dem som icke integrerbara? Glöm inte att vi inte har facit här, coh det gäller i flera spörsmål: Hur hade Sverige varit om vi inte hade haft den integration som vi har haft? Vad händer med en grupp invandrare under sin livstid i Sverige? Där har vi inte svar för alla grupper idag, men exemplet Jugoslavien sedan 50-60-telet och Finland under ungefär samma tid och lite tidigare, gör en inte direkt orolig. De hade kanske bättre förutsättningar än de som kommer idag, men kom ihåg att förhållanden ändras över tid. Idag har vi inte arbete till alla, om ett decennium kan problemet vara ett annat, eller t o m motsatt.

    Parlamentarisk demokrati är vad den är, den betyder inte att alla beslut stöds av alla. Den betyde att vi väljer politiker som ska föra fram den politik vi vill ha. Om det är odemokratiskt är ju all form av parlamentarism odemokratisk.

    Angela

    Posted: 17 juni 2013 - 09:50 -

    Om Japan haft en liten mer “negativ” upplevelse av situationen i Japan hade inte kärnkraftsolyckan inträffat för det var ingen naturkatastrof utan en katastrof skapad av människor. Människor som sätter hierarkier, lydnad och grupptänkande i system. Ett vanligt fenomen hos etablissemangen. Kritiskt granskande människor och obehagliga sanningar har aldrig varit populära hos etablissemangen. Kritiskt tänkande är grunden i kunskapsbildning, för nytänkande och nya värderingar. Avvikande åsikter är tummen i ögat på etablissemanget. “eliten” som brukar stå för grupptänkande som är ett mycket skört system. Samband och sammanhang är det som är det övergripande. Det är DET som är “det lite större”. Naturlig invandring är acceptabelt. Kolonisation är detsamma som erövringskrig. Vi talar inte om naturlig invandring utan om massinvandring – kolonisation. Något som även kolonisatörerna tycker är en dålig idé speciellt om deras egna hemländer blir utsatta för ett dylikt övergrepp. Varje sund människa som kan räkna förstår att om man har 100 kr och det är det som behövs för att försörja sin familj kan man omöjligtvis försörja en , eller två elller tre familjer till på samma summa utan att det får konsekvenser. Det behövs inga akademiska examina att förstå det. Det räcker så bra med ett vanligt sunt förnuft.

    Om det är USA du talar om vill jag inte påstå att USA har världens bästa ekonomi. Välfärdssystem saknas praktiskt taget eftersom USA är en typisk nyliberal marknadsekonomi.

    Din kommentar innehåller svepande beskrivningar med en massa svammel som är långt ifrån kunskap och verklighet.

    Vi skall nog se till att det s k mångkulturella samhället försvinner ut på soptippen där det hör hemma. Ditt exempel med mjölk i kaffet avskräcker inte. När kaffet är urdrucket så fyller vi koppen med kaffe UTAN mjölk. Och kaffet är snart urdrucket. Etablissemanget är väldigt lik trollkarlen i Kina som “drack opp sig själv”. Trollkarlar skall man aldrig bry sig om. Trollkonster har ingenting med verklighet att göra. Mångkultur d v s kolonisation har förekommit förut i historien och tack och lov har folk lyckats få stopp på det. Makten vill alltid hävda att det som oppositionen vill aldrig går medan det man själv vill alltid går. Förändring är alltid möjlig. Hade det inte varit det hade vi gått under för länge sedan för trollkarlar finns det gott om.

    Kunde de två små stadsmakterna – Athen och Sparta – få Persien på fall kan vi nog lyckas vi med.

Asdic

Posted: 9 juni 2013 - 14:43 - Svar

Det finns grunder til at det går som det går på arbetsmarknaden. Inte enbart i Norge och Sverige, men i hele Eurabia. Svaret är syskonbarnekeskap.

Inbreeding, Incest and Cousin Marriage in Islam

http://crombouke.blogspot.no/2010/01/inbreeding-incest-and-cousin-marr iage.html

Muslim Cousin Marriage 1

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G-OA6tYJoF4

Sitting in the family living room, I watched tensely as my mother and her older brother signed furiously at each other. Although almost completely without sound, their row was high-octane, even vicious.

Three of my uncles were born deaf but they knew how to make themselves heard. Eventually, my uncle caved in and fondly put his arm around his sister.

My mum has always had a special place in her family because she was the first girl to live beyond childhood. Five of her sisters died as babies or toddlers. It was not until many years later that anyone worked out why so many children died and three boys were born deaf.

Today there is no doubt among us that this tragedy occurred because my grandparents were first cousins.
We know British Pakistanis constitute 1.5 per cent of the population, yet a third of all children born in this country with rare recessive genetic diseases come from this community.

http://www.dailymail.co.uk/health/article-1305078/TAZEEN-AHMAD-Three-u ncles-deaf-Five-aunts-died-babies-Why-My-grandparents-cousins-married. html

Jag vet at norska barnmorskor ved Ullevaall Sykehus i Oslo har munnkavla vedrörane dette fakum som i lika stor utstrekning förekommer i Norge.

Och:

Islamismen er en ideologi for tapere; den er et resultat av muslimske lands tilbakeståenhet i forhold til Vesten.

“Mennesker fra de arabiske og mange andre muslimske land føler seg som tapere fordi det siden høymiddelalederen har gått jevnt tilbake med samfunnene deres. Om man ser bort fra inntektene fra råolje, klarer hele den arabiske verden seg ikke bedre økonomisk enn finske Nokia alene. Og selv for å vinne ut olje, er det oljeproduserende Midtøsten totalt avhengig av vestlig teknologisk bistand. Den arabiske verden har vært reaksjonær både økonomisk og politisk, noe som har ført til en massiv og ødeleggende hjerneflukt.”

http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=305040

  Soffman

  Posted: 10 juni 2013 - 03:31 - Svar

  Förlösningen av 600 000 genetisk defekta avkommor sätter oss i arbete varje dag.
  (Samtliga i påståendet innegående delar framtagna med samma omsorg om verkligheten som Ullenhag visade när han tog fram sitt påståendes delar.)

Erik Andeman

Posted: 9 juni 2013 - 14:45 - Svar

Bra sammanfattat men verkligheten är antagligen mycket värre vad gäller kostnader eftersom bidragsbedrägerier och annan kriminalitet inte är inräknad.

Sen så är ju redan välfärden skrotad. Vi har ju inget försvar att tala om trots att det kostar 40 miljarder om året. Sjukvården är numera ett enda stort lotteri som tillochmed SvD och Expressen rapporterat om i hela artikelserier. Skolan är en av de sämsta i hela Europa och även arbetslöshetsförsäkringen hamnar på jumboplats bland de 26 OECD-länderna. Pensionen kan man glömma för en svensk 27-åring kan idag räkna med att få 40% av lönen i pension. Polisen har sämst uppklarningsfrekvens i hela Europa och brandkåren har börjat ge förtur till små flickor och invandrare vilket inte slagit igenom ännu.

De svenska politikerna påminner väldigt mycket om skräckexemplen som historien är fylld av. Pol Pot. Stalin. Mao. Hitler. osv. Ser man till demonteringen av det svenska samhället så har de svenska politikerna redan haft sin Wannsee-konferens och hittat den slutgiltiga lösningen på problemet med den demografiska utmaningen. Likt Adolf Eichmann så har några gråa politiker och administratörer i Sverige tagit anonyma beslut som kommer få väldigt långtgående konsekvenser men där själva målet inte nämns med en stavelse i protokollet. För i Sverige behövs inga gaskammare. Demontera sjukvården, sänk pensionerna, spara in på pensionärerna och de äldre kommer bli färre i en rasande fart. Allt givetvis dolt av Goebbels på SCB och i media.

I likhet med den riktiga Wannsee-konferensen så tog de säkert en konjak efter besluten och tävlade sen i vem som kunde uttrycka mest förakt för den vanliga svenska befolkningen vilket Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin och Maria Wetterstrand så ofta gör i media och vilket man vet sker mera uttryckligen bakom stängda dörrar. De skålade säkert för sin utmärkta plan för de äldre ska ju ändå dö och några kliniska politiska beslut som skyndar på det får man ju inget blod på sina händer av. Allt för den goda sakens skull.

Asdic

Posted: 9 juni 2013 - 14:51 - Svar

Utan att vara tillåten att knyta vänskapsband med den redan befintliga befolkningen i den land man själva väljer att flytta till, går det inte att bli integrerad.

Koranen är klokklar:

5:51 O ye who believe! take not the Jews and the Christians for your friends and protectors: They are but friends and protectors to each other. And he amongst you that turns to them (for friendship) is of them. Verily Allah guideth not a people unjust.

Vem önskar vänskap med apor och svin?

5:60 Say: “Shall I point out to you something much worse than this, (as judged) by the treatment it received from Allah? those who incurred the curse of Allah and His wrath, those of whom some He transformed into apes and swine, those who worshipped evil;- these are (many times) worse in rank, and far more astray from the even path!”

Asdic

Posted: 9 juni 2013 - 16:19 - Svar

Reinfeldt om ersättningarna 1993.

Fedrik fikk rätt!

http://www.youtube.com/watch?v=0zFiNNeKkOA&NR=1

H B

Posted: 9 juni 2013 - 17:24 - Svar

Frågan är vem som vill ta ansvar och regera Sverige då Ebberöds Bank i regi Reinfeldt fått fullt genomslag och bankrutten och den till synes oundvikliga mångkulturella konflikten når inbördeskrigets dimensioner?
Starka onda krafter kör oss obönhörligen mot detta öde i rekordfart och det under demokratiska former. Man frågar sig ängsligt hur är detta möjligt i det som ska vara ett upplyst samhälle? Svaret är givet, utan lögn-/mörknings- och förföljelsemedia tillsammans med det alltmer inflytelserika kulturetablissemanget hade denna historiska omvandling från välfärdsstat mot kaos aldrig varit möjlig.

Asdic

Posted: 9 juni 2013 - 17:51 - Svar

Men kära vänner. Vi har varit felinförmerade alla i hopa. Cecilia Malmström berettar här hur det hänger i hop tilsammans osv.

http://www.youtube.com/watch?v=6nM1k2prwbs

Swedish Dissident

Posted: 9 juni 2013 - 17:59 - Svar

Väldigt bra och välunderbyggd artikel. Massinvandring och mångkulturalism innebär en enorm förlustaffär.

Crass Børsting

Posted: 9 juni 2013 - 18:25 - Svar

Tak til Julia for endnu en deprimerende, men velskrevet og nødvendig søndagsartikel.

Når hele butikken braser sammen, vil fortvivlede og desperate svenskere (og snart efter nordmænd og danskere) jamrende spørge: Hvordan kunne det gå så galt? Hvorfor forstod vi det ikke i tide?

Og svaret lyder: I læste de forkerte medier og troede på dem. I stemte på de forkerte politikere og må – utroligt nok – også have troet på dem. I fik til syvende og sidst, hvad I havde bedt om, mens demokratiet endnu eksisterede.

Stefan K

Posted: 9 juni 2013 - 18:38 - Svar

Jag skulle så gärna vilja höra Sveriges partiledare kommentera dessa uppgifter i direktsändning.
Det är så absurt att man baxnar.

Politikers rädsla och journalisters feghet är på väg att rasera Sverige och försök inte inbilla någon att svenska skattebetalare tjänar på denna hysteriska invandringspolitik.

Tänker mejla artikeln till alla i min bekantskapskrets…varenda en.

kim

Posted: 9 juni 2013 - 19:48 - Svar

Tack för att någon säger sanninngen om det dödsdömda Sverige , I LOVE YOU !
Men… jag vet att dessa sköna invandrare som hatar Sverige , kommer att döda sig själva , som dom och deras Allah vill, Sverige är som vilken krigszon som helst i Arabvärlden.
Vilket i slutändan innebär att alla Svenskar som fattar detta , flyr, och alla PK blir kvar.

Sen är Sverige , precis som politiker och media vill ha det , en skön muslimsk krigsdrabbad zon, som dom flyende Svenska politikerna och journalisterna kan skänka pengar till……hmmm…
Hur blev det nu? det var ju därför dom flydde från det krigsdrabbade Sverige…..Hmmm…skänka till vem?

Ja kust det , lögnarna skänker pengar till sig själva , som alltid.

boeufhjerte

Posted: 9 juni 2013 - 20:43 - Svar

Julia, en kommentar til denne her:

“Migrationsverkets statistik är snårig och svåröverskådlig, och att beräkna den exakta andelen utomeuropeiska invandrare år för år är en omöjlig uppgift.”

Hvis man anvender den definition på “ikke-vestlig” som Danmarks Statistik anvender, så var hele 74,5 % af nettoindvandringen til Sverige 2007-2012 “ikke-vestlig”, ifølge hvad jeg kunne trække ud fra SCB. Samme tal for Danmark: 41%.

Det er inklusive ex-Jugoslavien, Rusland og Ukraine , samt alle lande som er indlysende ikke-vestlige.

DaCapo

Posted: 9 juni 2013 - 21:57 - Svar

Man kan alltid försöka vidga sitt vetande!
Jag har förstås inte läst boken själv, än – bara om den.

Multiculturalism and the Politics of Guilt:
Toward a Secular Theocracy [Paperback]
av Paul E. Gottfried

http://www.amazon.com/gp/product/0826215203/ref=as_li_tf_tl?ie=
UTF8&tag=fritid-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&
creativeASIN=0826215203

http://swedishdissident.blogspot.se/2013/04/paul-gottfried-
multiculturalism-and.html
. . . . . . . . . . . . .
http://www.friatider.se/att-dansa-pa-gravar

Anonym

Posted: 10 juni 2013 - 11:50 - Svar

Företag rekryterar personal från skolor och länder med högt ansedde.
Politiker rekryterar lågutbildade från länder som inte är kända för en enda högteknologisk produkt men de anställer inga. Det vill de andra skall göra.

Magentan

Posted: 10 juni 2013 - 19:26 - Svar

VÄLJARNA VET FORTFARANDE INGENTING!

Är det någon som händelsevis undrar varför SD inte ökar mer efter alla de våldsamma kravallerna och bränderna i Husby och ett 20-tal andra invandrartäta förorter i Stockholm och däromkring för ett par veckor sedan? I så fall kanske följande samtal igår mellan mig och en ålderspensionär (A) i bekantskapskretsen (jag är ganska säker på att “A” röstar på MP) kan ge en förklaring:

A: “Dom sa i de lokala TV-nyheterna ikväll att det har varit en massa bilbränder här också under helgen. Det är på grund av sommarlovet, sa dom”.

Jag: “Jaså, det har börjat brinna här också nu. Ja det var väl väntat. Men det är ju så alla vill ha det tydligen”.

A: “Vilka alla menar du då?”

Jag: “Ja, Reinfeldt och hans regering, och Sossarna, MP och V med för den delen. Plus alla människor som röstar på dom. Det är ju därför vi har så många invandrartäta områden med kravaller osv…”

A: “Nu förstår jag inte alls???. Vad menar du med det??? Varför skulle invandrarungdomarna ha något med kravallerna att göra???”

Jag: “Men det är ju invandrarungdomarna i de invandrartäta områdena som bränner upp bilar och kastar sten på brandmännen och poliserna osv…”

A: “Nähä, det var lika många svenska ungdomar som brände och bråkade. Det såg jag på TV-nyheterna då när dom höll på. Jag förstår inte alls vad du menar???”.

Tilläggas bör att denna pensionär är en vanligt svensk äldre dam, relativt välutbildad, med nästan 50 års heltidsarbete i ett tyvärr lågavlönat kvinnoyrke bakom sig (fattigpensionär alltså). Hon har fullt normal intelligensnivå, och lider absolut inte av demens eller några andra åldersrelaterade nedsatta själsförnödenheter. Hon använder sin dator dagligen (huvudsakligen till mailkorrespondens), MEN hon kollar ALDRIG NÅGONSIN på några politiska eller invandringskritiska sajter som t.ex Avpixlat, FriaTider, Thoralf.se. Däremot ser hon på ALLA NYHETER (och då menar jag ALLA) i de svenska TV-kanalerna 1, 2 och 4 samt lyssnar en hel del på radio P1 och P4.

När det gäller politik är hon alltså 100-procentigt indoktrinerad av vår svenska Radio-/TV:s PK-maffia, som tydligen mycket effektivt har lyckats mörka kravallernas orsaker för denna typiska representant för 80-90 procent av de svenska väljarna.
Med andra ord: Hon och en mycket stor majoritet av väljarna är fortfarande TOTALT OKUNNIGA om vilka som bränner bilar och kastar stenar, och de har t.ex ingen aning om att det ropas Allahu Akbar samtidigt som stenarna viner. Snacka om mörkande och hjärntvätt från svensk Radio/TV, som har anledning att vara oerhört stolta över sitt effektiva, verklighetsförfalskande propagandamaskineri.

Swedish Dissident

Posted: 11 juni 2013 - 17:09 - Svar

DaCapo: Det blev någonting tokigt med länken där – men tack ändå. Här är den rätta:
http://swedishdissident.blogspot.se/2013/04/paul-gottfried-multicultur alism-and.html

Kan för övrigt passa på att tipsa om denna lista:
http://swedishdissident.blogspot.se/2012/10/mangkulturkritisk-laslista .html

Arvid Falk

Posted: 12 juni 2013 - 20:21 - Svar

Den här araben säger att 80% av de 50 miljonerna muslimerna i Europa lever på välgörenhet.
http://www.youtube.com/watch?v=2a45zobzuOo
Ladda gärna ned böckerna Lifting the veil och Prophet of doom som jag har översatt till Svenska.
http://sweden.hostzi.com/

  Julia Caesar

  Posted: 12 juni 2013 - 22:43 - Svar

  Utlandssvensk

  Posted: 12 juni 2013 - 23:25 - Svar

  @Arvid,

  Bra jobbat med översättningarna!

  Får man fråga hur lång tid det tog? Jag har gjort några kortare översättningar, men funderar också på vissa böcker, t.ex Suicide of reason. Fast det är mycket jobb…

Mattias Stanton (@MattiasStanton)

Posted: 14 juni 2013 - 15:56 - Svar

Jag gick in på Migrationsverket hämtade statestik för att se om dina antagande att hälften är utom Europeiska av de 111.090 som kom 2012.

Antalet utomeuropeiska blev efter en summering 70.277. Fler än hälften.

Plockar vi bort Amerikaner, Kanadensare och Sydamerikaner blev siffran 64.104.

Plockar vi bort Kina, Japan och Thailand från denna grupp får vi 50.557.

Dessa återstående 50.557 då av Afrikaner och Araber, flesta med mycket låg utbildning eller ingen alls.

Så din gissning om hälften är rätt nära.

Johan

Posted: 16 juni 2013 - 17:03 - Svar

DET ÄR INGEN HEMLIGHET för svenska skattebetalare att landets invandrings o migrationspolitik totalhavererat. Hur det kan vara en “okänd kunskap” eller en “väl bevarad hemlighet” för de politiker som är ansvariga för detta övergår allt förstånd. När man lyssnar till deras skogstokiga argument så är det lätt att bli fundersam. “Sverige har brist på människor i arbetsför ålder” , “Sverige tjänar ekonomiskt på den förda politiken – varje dag!” , “Vi måste ha fler som bidrar med skattepengar o nås inte det målet så finns det ett egenvärde i den kulturella mångfalden” osv.

Detta när verkligheten är att Vi har inte ens arbete till alla svenskar i arbetsför ålder, Kostnaderna för samhället o särskilt för kommunerna skenar utom kontroll, skattebetalarna ska tvingas arbeta till 75 år o samtidigt acceptera ständiga försämringar av den sociala välfärd de betalar till, medan andra grupper kan ägna sig åt fullt skattefinansierad mångkriminalitet, skamvåld (“hederskultur”), införande av ideer vi lämnat för 300 år sedan osv.

Detta kan bara i sin förlängning leda stakarakt ned i fördärvet och det är tyvärr samma liberala haveri i detta fallet som när nazisterna i tyskland kom till makten.

Marit

Posted: 16 juni 2013 - 20:43 - Svar

Hei Johan !

Jeg kan berolige deg med at 70 000 svensker, mest ungdommer, jobber og bor i Norge. Vi er vel fornøyde med deres innsats. De er høflige, arbeidssomme og godt likt her.. En vinn-vinn-situasjon.

Angela

Posted: 16 juni 2013 - 22:27 - Svar

Kingedward24
Posted: 13 June 2013 – 20:27 –

Svar: Nej du lär nog inte få många till att citera OECD:s beställningsjobb. Det förvånar mig att du som säger att du inte är nyliberal ändå använder deras lögnaktiga rapporter. De flesta begriper varför det kom just nu och är det någon som nämner rapporten är det väl som jag just nu gör som ett exempel på hur globalisterna använder sig av alla upptänkliga medel för att mörklägga och vilseleda folk.

Det pinsamma är hur de svenska medierna så glatt låter sig utnyttjas som nyttiga idioter. Aktuellt (SVT:2) förnekar sig aldrig.

Angela

Posted: 16 juni 2013 - 22:48 - Svar

Commission welcomes new OECD report on international migration trends. 13/ 06/2013 En mycket läglig rapport för Cecilia Malmström som med sina floskler om en åldrande befolkning vill öka invandringen till EU och László Andor som vill tysta Storbritanniens och Tysklands kritik om “social turism”. EU knakar i fogarna. Det gäller att tysta kritik.

“Det viktigaste buskapet vi har är att migranter har en positiv och som värst en neutral påverkan på ekonomin, sade Angel Gurría, generalsekreterare för OECD här han på torsdagen tillsammans med EU:s inrikeskommissionär Cecilia Malmström och sysselsättningskommissionär László Andor presenterade sin årliga rapport om migration.”

Ja, precis det! Det är VIKTIGT att “kommunicera budskapen” till folket så att de tycker rätt! Sådant kallades förr för att sprida propaganda. Desinformation eller smutsiga lögner.

OECD, EU, SCB och IMF eller de andra globalist-projekten är av samma skrot och korn. För övrigt är det inte första gången som marknadsekonomiska projekt krackelerar. Det har det gjort förut. Med rysliga följder.

Anonym

Posted: 17 juni 2013 - 18:40 - Svar

Jag fattar inte vad det är för etniska svenskar som är födda på fyrtio-talet som är så fega och så falska så de måste rösta som alla andra gör för att ingen ska misstänka något annat.
Ni vågar inte stå upp för en egen åsikt och det är onormalt om man är en vuxen människa.
Man skäms verkligen för er ni kan emigrera till ett arab-och muslimland.
Det är ert fel att Sverige invaderas av araber och muslimer som ingen normal människa vill ha i vårt land.
Men ni fattar väl inte att rösta man på 7-klövern så säger man ja till massinvandringen och islamiseringen.
Ni utplånar inte bara Sverige och er själva ni drar alla med er och det kanske ni kommer att ångra en vacker dag!
Ni har ingen garanti för att ni kommer att skonas,ni blir bostadslösa,utan pension,utan sjukvård,utan mediciner och utan tandvård mm.
Vem står där och tycker synd om er INGEN!!!

Berit

Posted: 17 juni 2013 - 18:50 - Svar

Jag säger till alla fyrtiotalister /andra som röstade på 7-klövern vid valet 2010 rösta på SD 2014 annars går det illa för både er /alla etniska svenskar samt för Sverige.
Då är vi utan land,arbetslösa bostadslösa,utan pension,sjukvård,medicin och tandvård.
Hur ska vi då överleva?
Ingen av 7-klöverns politiker kommer att rädda den som är etnisk svensk!!!

Angela

Posted: 17 juni 2013 - 19:09 - Svar

Forskare kritiserar DN för bluff om kostnaden för invandringen med anledning av DN:s presentation av OECD-rapporten.

http://www.friatider.se/forskare-ger-ft-ratt-om-dn-bluff

Leave a Comment