6
jul
Seneste opdatering: 6/7-13 kl. 1733
15 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Love the one you’re with

Det er og har været Sverige store problem, at det er landet uden en naturlig nationalfølelse og fædrelandskærlighed i generationer. Der var ikke brug for den, Sverige var en ø i verden. Den blev overladt til perifere, nazisværmende tosser, som hyldede deres østfrontkæmpere og folk, der ville have været Quislinge, hvis landet havde været besat. Neutraliteten er Sveriges forbandelse. Sverigedemokraterne var et tosseparti, indtil Jimmie Åkesson tog over. Den gode smag har en del højreekstremister at henvise til, og den klynger sig til dem, og det er grunden til, at de svinger mellem den ene og den anden ekstremisme, og aldrig lader til at finde balancen.

Lige sådan er en af grundene til, at der ikke har kunnet mobiliseres nogen fornuftig modstand mod, at landet nu på 30′ år lader sig masseinvadere og at svenskere uvægerligt vil komme i mindretal i deres eget land, om det så tager tyve eller halvtreds år. Det vil ske, andre kræfter vil overtage landet. De nuværende ledere ved det udmærket, de regner blot med at være pensionerede eller døde, når det sker, og det har de sikkert ret i, de er ikke dummere end enhver anden.

Man kan aldrig forudse, hvornår en krigstilstand vil bryde ud, men man kan som altid konstatere, hvornår betingelserne er tilstede, og det er de ved at være i fra dag. Ved Versaillestraktatens indgåelse i 1919 sagde Marechal Foch: ‘This is not peace, It is an armistice for 20 years.’ og han fik ret næsten på måneden. Samme med Sverige og senere med Europa, blot kan ingen sætte så præcis dato på. Hvis jeg var svensker, ville jeg stemme SD og ‘Love the One You’re With’, men jeg ville også vide, at det er for sent til at forebygge noget som helst.

Man må jo ikke sige, at Europas fremmedpolitik vil føre til krig, for så er man en ‘krigshetzer’ ligesom Churhill var, og som Fjordman er i dag, men da jeg sætter sandheden over karrieren, siger jeg det alligevel: I fører mine børn, i heldigere fald mine børnebørn eller oldebørn ud i krig. Hvorfor ? Bla. fordi islam altid fører til krig.

En hel del svenskere er emigreret, mange flere vil gøre det. Ældre svenskere jeg kender, siger de ville emigrere, hvis de ikke var så gamle, for de frygter at blive gamle i Sverige. De tilbageværende har det eksistentielle valg: At stemme SD, eller at tage hvad der kommer uden at have kastet deres lod i vægtskålen. Neutralitet er ikke et valg, det er et ikke-valg, det er det værste man kan gøre i enhver situation ikke at kaste sig ud på de 70.000 favne, men det er den svenske natur. Resten af Europa er ved at tage et forebyggende opgør med deres politikere, der vægrer sig mod at tænke en generation frem. Måske når de det, ligesom Churchill nåede det i sidste sekund.

Jeg sad på biblioteket i dag og talte med en polsk jøde, der var flygtet fra forfølgelse i 1969. Han sagde: “Hvordan kan I tillade det her overfor jeres land og jeres børn? Hvad tænker jeres politikere på? I lader islam invadere jer, det er en totalitær, politisk religion, de går til angreb på jer, de angriber os jøder, hvad venter I på?”

I går myrdede endnu en muslim en ung europæer uden anden grund end at kunne sidde og grine over det i retssalen. Det er krig. Halvdelen af de ‘racedræbte’ i England, er hvide englændere. Jeg havde svært ved at give den polske jøde et fornuftigt svar. Det påhviler heller ikke så meget mig, det påhviler dem I stemmer på at svare, og det påhviler jer, som stemmer. Elsk dem skæbnen har givet jer, eller giver den jer nogle andre, som I får meget sværere ved at elske. – Nedenunder er det en anden sag:

“Vi er blevet gift”

Jeg var ude og tage årets Det Nordiske Lys, og så ville de fotograferes på hjørnet af Store Kongensgade og Kongens Nytorv, det kan man ikke bebrejde dem. De ville ikke have billedet, men her er det altså. Jeg aner ikke, hvem de er. Det er kl 04, tre kvarter inden solen står op, det gik så hurtigt at det først er her bagefter jeg ser, hvor bedårende hun er. Tillykke.

det nordiske lys, 2013, I 069


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Bergfast

Posted: 6 juli 2013 - 11:14 - Svar

Tror också att neutralitetsiver till viss finns som ett svenskhetsideal, som bildar som ett slags täcke över befolkningen ….

Men samtidigt kan man fråga sig om det enbart är islam och muslimer som ligger bakom att invandringen kan ske som den sker? Alltså både vad gäller dess storlek, hastighet och utformning?

Det är nog ganska tveksamt ändå?

Det är väl snarare både vänstersidan, alltså både i socialdemokratisk och miljöpartistisk och socialistisk/kommunistisk tappning, som tillsammans med den nyliberala och tillika internationalistiska s.k. högersidan som står bakom denna stora och omfattande invandring?

Muslimer av olika kategorier, särskilt då kanske från Afrika, som somalier, sudaneser och andra färgade folkgrupper från Afrika, samt arabiska muslimer, och s.k. ensamkommande, kan nog kanske inte enbart själva framdriva en sådan politik?

Denna folkblandningspolitik, som också alltmer finns i det massmediala rummet, inklusive reklammedia, där alltfler färgade kommentatorer finns inom idrottsreferat, samt färgade, kanske både kristna, judar och muslimer(?), nyhetsankare osv., det kan man väl ändå knappast påstå är enbart islam och muslimer som står bakom och har några som helst möjligheter att påverka?

Vad gäller underhållning, filmer et cetera, från Amerika så är de till övervägande delen också genomsyrade av färgade aktörer, där samtidigt mycket ofta vita karaktärer är antingen neurotiska, hysteriska och omoraliska fyllbultar, eller elaka och ondskefulla galningar som är mördare, omoraliska lurendrejare och kriminella, eller allmänt otrevliga, det kan man ju heller inte anse att det är islam, eller muslimer som först och främst åstadkommer eller står bakom?

De protester och de kritiska synpunkter som då vill framföras mot de alltför hastiga och på sina håll därför främlingsskapande folkförändringar som också då kan vara främlingsskapande för många invandrare själva samtidigt med ursprungsinvånarna, de borde då ändå kanske riktas mot just det håll där ansvar kan utkrävas, och där fiender då eventuellt kanske skulle kunna utpekas?

Färgade muslimer från Afrika är nog oftast mer som användbara verktyg för dessa viljor som framför allt vill driva fram dessa nationsnedbrytande förändringar i Europa?

Målet med denna politik är då kanske större politiska unioner i form av EU som federal nation, (dvs. ett U.S.E?), och som därför vill bryta ned alla former, känslor, tankar och identifieringar till de tidigare nationalstatsformationerna i Europa med alla deras just utpräglade etniska och språkliga profileringar?

Att då vilja referera till och jämföra med Churchills och också Stalins goda seger över den tyska nationens vilja att försvara och bevara sin självständighet och också att vilja försvara just sin språkliga och etniska profil, som råkade vara till övervägande delen ljushyad och blond bland dess medborgare, s.k. germaner, med hjälp av fanatisk, desperat, hysterisk och krigisk nationalsocialism, (men som i princip skulle kunna ha varit likartat för en mörkhyad och svarthårig befolknings vilja till självbevarande; alltså det skulle kunna ha varit samma grundprincip för ett desperat självförsvar där då – Black is beautiful – skulle ha varit slogan för just alla färgade, samt där japaner är vackrast för just alla japaner , koreaner är vackrast för just alla koreaner, kineser för kineser, araber för araber, sydamerikaner för sydamerikaner, judar för judar, kristna för kristna, muslimer för muslimer, amerikaner för amerikaner, hinduer för hinduer osv. osv. osv.), men framför allt där Tyskland alltså då ville försvara sig själv som egen självständig och oberoende nation, och där de goda då ansågs vara Churchill och Stalin, som bekämpade denna nationalsocialism, är kanske lite missriktat ändå?

De som idag fortsättningsvis vill motarbeta de europeiska nationernas självständighet, är väl både vänster- och höger-sidan i politiken? De som väl skulle kunna sägas då vara de båda segrarmakterna i 2:a världskriget, Churchill/Roosevelt och Stalin, och deras fortsatta samarbete? Som idag vill fortsätta nedmonteringen av de europeiska nationalstaterna med hjälp av just massinvandring och där då många som är kritiska till denna massinvandrings effekter och baksidor, kanske främst borde rikta sin kritik mot dessa påverkansstarka storheter?

Man är då mycket angelägen om att just blanda upp befolkningarna i de europeiska nationalstaterna, för att därmed kanske kunna underlätta för just ett federalt EU, eller i förlängningen U.S.?(..Of America?)?

Därför är det lite märkligt att man från vissa invandringspolitik-kritikers håll verkar vara så oerhört angelägna om att i de europeiska nationerna vilja peka ut endast och enbart islam och muslimer som om dessa enbart, och endast de, vore ensamma skyldiga till detta händelseförlopp?

Många av dessa folkkategorier är kanske istället ofta främst mer eller mindre som verktyg i detta invandringsprojekt som i själva verket är ett nationsnedbrytandeprojekt?

Ett projekt som då globala intressesfärer bedriver i helt andra syften än att vilja vara snälla mot invandrare? Det man främst vill, med hjälp av denna massinvandring, det är då att just nedmontera de europeiska nationernas självidentifieringar och att därmed få dessa tt självmant vilja överge sina nationer som just självständiga nationer?

Men samtidigt som detta sker, så bryts också de invandrade folkgrupperingarnas självidentifieringar, med deras språk, etniska profiler och kulturer, ned?

Kan man kalla sådant för att vara någonting snällt, människovänligt och omtänksamt, ur ett mångfaldsbevarandeperspektiv?

Så vilka är det då som egentligen skulle kunna betecknas som fiender mot just de grupperingar inom nationalstaterna som vill uttala några kritiska synpunkter på invandringspolitiken som propageras för från så många inflytelserika håll?

Att vilja försöka samla ihop de kritiska och försöka att få dem att vilja fokusera sin kritik enbart mot just ett endaste håll, och mot just en endaste gruppering, är lite vanskligt ändå? När det uppenbarligen finns så många inflytelserika viljor bakom händelseutvecklingen?

Från dessa inflytelserika håll verkar man alltså vilja slå mot ursprungsbefolkningarna i de europeiska nationerna från flera håll samtidigt?

Man vill dels slå mot dem med en mycket stor och mycket omfattande och mycket främlingsskapande invandring och man vill också slå mot dem med en mycket demoraliserande massmediekultur?

Så vill man också slå mot alla kritiker över en och samma kam som om de skulle alla vara fientliga, hatiska, onda och människoovänliga, enbart för deras eventuella migrationspolitik-kritiks´ skull?

Och mitt i alltsammans förekommer från andra hållet en slags propaganda som alltså drivs mer eller mindre från en slags baksida, (alltså från det icke offentliga massmediala rummets sida), som då verkar vilja driva en slags motståndsrörelse av eventuella kritiker till invandringspolitiken där man då försöker samla alla dessa kritiker till att främst och enbart vilja fokusera sina kritiska synpunkter åt ett håll?

Som om det då vore endast och enbart dessa kategorier som vore ensamma ansvariga för invandringspolitiken och folkuppblandningspropagandan?

Och därmed som om de vore de endaste s.k. fienderna till de europeiska nationernas möjligheter till självbevarande vilket nog kanske ändå är vad många invandringskritiker kanske ändå faktiskt många gånger egentligen önskar sig genom sin kritik mot den som det upplevs alltför hastiga, alltför omfattande och alltför motsättningsskapande invandringspolitiken?

Det verkar alltså som om man vill försöka driva fram inbördeskrigiska förhållanden i Europas nationalstater där då islam och muslimer då vill utpekas som en fungerande motpart?

Men det är kanske ändå alltid fler än ens fel att två träter?

  Skåning

  Posted: 7 juli 2013 - 02:33 - Svar

  För det första så vill jag säga att det inte är någon som påstår att muslimer dirigerar europeisk migrationspolitik. Det gör i huvudsak vita infödda politiker i respektive land. Men det får ändå effekten att islam tar över på sikt, pga det inneboende avståndstagandet från alla sekulära lagar och att det finns tillräckligt många inom gruppen muslimer som är bredda att mörda hädare, avfällingar osv. Detta tillstånd inträder redan vid 15% muslimer och delvis tidigare. Vi har inte polisresurser att skydda alla dem som hotas till livet för att ha kritiserat islam, målat något konstverk eller inte längre vill vara muslim. Resultat: De vinner.

  Angående Churchill ska jag ge dig delvis rätt. Sett ur dagens perspektiv är han faktiskt överskattad. Inte för sina briljanta tal och mobiliseringen av landet i tid för strid. MEN för att han valde den värste massmördaren som allierad (Stalin) medan man utsåg den tyska, också massmördande, uppstickaren till fiende. Storbritannien garanterade Polen militärt. Så när tyskarna anföll Polen den 1:e September 1939, då deklarerade Storbritannien Tyskland krig. Men när tre veckor senare, då den röda armén ockuperade östra Polen så förklarade Churhill INTE något krig mot dem. Man såg dem som en möjlig framtida allianspartner redan då, eftersom ryssarna inte hotade det engelska imperiet, vilket man ansåg att Tyskland gjorde.

  Ni som har er andravärldskrigsfakta klar för er måste åtminstone kunna svara på den frågan. Varför ingen krigsförklaring mot Stalin? En man som redan hade genomfört folkmord på minst 10 miljoner människor och hade en politisk terrororganisation som låg långt före tyskarnas vid den tiden. Inte en enda britt, amerikan eller fransman avfyrade ett enda skott mot soldaterna i århundradets värsta diktatur. Det gjorde däremot finnarna med god hjälp av svenskt stridsmateriel och över 10000 frivilliga svenskar (tror max att 200 tog värvning i Waffen-SS, men det var betydligt fler danskar).

  Och tack vare detta kloka beslut av Churchill så slutade det med att Polen, som man gick i krig för att försvara, blev en kommunistisk diktatur och lydstat till Sovjetunionen. Men allra allvarligast var att massmördaren Stalin satt på vinnarnas sida i kriget, och alla politiska efterföljder det fick. Bland intellektuella utsågs ett första klassens svin och hans ideologi som någonting “gott”, medan den krossade tyska fascismen/nazismen sågs som den ultimata ondskan som “aldrig får hända igen” trots att Stalin fortfarande höll på med det.

  Detta ledde förstås till 68-rörelsen och att kulturvänstern tog över i alla möjliga institutioner. I debatter kunde alltid nån vänsteridiot vinna debatten genom att anklaga sin meningsmotståndare för att vara fascist/rasist/nazist. Slutdebatterat. Och där är vi fortfarande, om vi inte ställer oss frågan hur de allierade tänkte när de hoppade i säng med historiens näst värsta massmördare (ettan är också kommunist).

   Per Albin

   Posted: 8 juli 2013 - 15:08 - Svar

   Skåning skriver. “Ni som har er andravärldskrigsfakta klar för er måste åtminstone kunna svara på den frågan. Varför ingen krigsförklaring mot Stalin?” Svaret är att britter och fransmän förklarade krig den 3 sept 1939 för att rädda vad man kallade den europeiska rättsordningen. Stater skulle hålla avtal och utfästelser, staters företrädare skulle tala sanning under överläggningar med andra staters företrädare, osv. Tyskland bröt mot den europeiska rättsordningen när man invaderade Österrike dagen innan landet skulle hålla folkomröstning om en ev förening med Tyskland, man bröt mot den igen när man lade under sig återstoden av Tjeckoslovakien sedan man fått Sudetlandet, och man bröt mot den en tredje gång på kort tid när man gick till militärt angrepp mot Polen. Då hade britter och fransmän fått nog. Sovjetunionen hade inte samma meritlista i det avseendet när Röda armén gick in i det redan besegrade Polen.

    Skåning

    Posted: 10 juli 2013 - 01:13 -

    Tack för ett seriöst svar, Per-Albin (om nu inte denna tråden är helt gömd och glömd).

    Du har helt rätt angående annekteringen av resten av Tjeckien och Österrike. Visst var detta flagranta brott mot den internationella rättsordningen och Sovjet hade ännu inte denna meritlista. MEN. Man skaffade sig en sådan ganska fort, genom att kort efter Polen gå in i Baltikum och angripa Finland (som man inte helt lyckades med (no thanks to the allied). Snart därefter annekterade man väl även Bessarabien, om jag inte minns fel. Storbrittanien och Frankrike kunde fortfarande inte kosta på sig en krigsförklaring mot dessa likvärdiga (och egentligen värre) flagranta brott mot den internationella rättsordningen. Österrike var ju trots allt ett tysktalande land. Baltikum och Finland handlade enbart om utvidgning av sovjetiskt territorium.

    Och betänk att allt detta skedde innan kriget på Västfronten drog igång. Det var när Frankrike och Storbritannien ännu trodde sig vara starka nog att mota tyskarna med besked, vilket faktiskt stämde på pappret. Och det var också långt innan Pearl Harbour och japanernas anfall i Sydostasien.

    Men jag tycker inte att detta är huvudpoängen i frågeställningen, eftersom det inte är huvudkritiken mot Nazi-Tyskland idag. De flesta bedömare är väl ganska överens om att Versaillefreden var orimligt hård och att Tyskland fråntogs många områden som rätteligen var tyska. Sett i backspegeln så är historikerna ofta ganska överens om att en motreaktion från Tyskland kanske var oundviklig med fredsvillkoren från WWI i åtanke.

    Nej, det som har levt kvar i minnet från Nazi-Tyskland och det “vi aldrig får glömma” är folkmordspolitiken mot minoriteter, främst judarna. Och det med all rätt. Men på den punkten hade tyskarna ingen egentlig meritlista 1939. Visst hade man byggt koncentrationsläger, men dessa var vid tillfället korrektionsläger för såväl ideologiskt avvikande tyskar som judar, men de flesta judar levde än så länge fritt i landet, men försökte i möjligaste mån komma därifrån. Det ville egentligen nassarna också och förhandlade med Frankrike om den s k Madagaskarplanen ända tills kriget bröt ut. Det var faktiskt först under brinnande krig 1941-1942 som SS uppförde förintelseläger som Sobibor och Treblinka, eller kombo-läger som Majdanek och Auschwitz i Polen.

    Men på denna punkten HADE Sovjetunionen redan en diger meritlista. För det första hade man svält ut Ukrainarna under 1932-33, med upp till 10 miljoner dödsoffer som följd. Sedan hade man de politiska utrensningarna under nackskottens tid. Men framför allt hade man hela den omfattande Gulag-arkipelagen från Vitryssland i Väst, till Kolyma i Öst, där mellan 20 och 30 miljoner slet tills de dog, eller senare placerades i någon straffbataljon under kriget. Barn slets från sina föräldrar, och Make slets från maka, under oerhörda grymheter, som inte ens SS kom upp till. Jag behöver väl inte ens nämna Katyn. Allt i statens tjänst att skapa den marxistiska människan. Tvivelsamma element måste bort. Tyvärr tror jag aldrig att Stalins grymheter kommer att dokumenteras innan de drabbade dör bort, vilket man med yttersta noggrannhet gjort nazisternas offer. Gå till vilken bokaffär som helst.

    Visst det reste det kommunistsympatiserande journalister dit från Väst, visades några Potemkin-kulisser och reste hem och förklarade att alla påståenden var lögn. Men ingen kan få mig att tro att en inbiten anti-kommunist som Churchill inte visste, för det gjorde han. Jag tror helt enkelt att han föredrog räddandet av det brittiska imperiet framför att göra vad som var “rätt”, och samma sak med fransmännen.

    Nu är jag absolut inte någon nazist. Jag inser att Hitler var tvungen att tas itu med, men det var Stalin i ännu högre grad om vi nu ska ta upp de humanitära skäl som blivit eftervärldens dom. Varför inte låta tyskarna och ryssarna blöda sönder varandra utan att hjälpa endera sidan? Varför öht gå i pakt med just Stalin. Jag går så långt att säga att eftersom nazisterna egentligen var betydligt mer Västvänliga än bolsjevikvänliga, så hade man garanterat kunna förhandla sig fram till en fri lejd för judarna ut ur Europa innan förintelsen ens hade börjat. Att Churchill satt och rökte cigarr med Stalin efter VE-day, ser jag som synnerligen osmakligt med en 68-årig backspegel.

    Och jag hoppas att jag inte med detta resonemang hamnar på Steens lista över kryptonazistiska svenskar (för visst finns det många av dem). Jag tycker helt enkelt att det är rimliga frågor att ställa så här långt efter kriget. The War Cabinet Diaries omhemligtstämplades för övrigt i ytterligare 70 år, för några år sedan. Varför?

   Bergfast

   Posted: 10 juli 2013 - 13:23 - Svar

   Det var mycket intressanta och väl beskrivna perspektiv av historiska händelser kring andra världskriget, av Skåning.

   Alla historiska skeenden och händelser kan nog alltid inneha perspektiv som inte alltid blir så särskilt mycket uppmärksammade till förmån för andra skeenden och händelser, som då blir det desto mer uppmärksammade.

   Detta fenomen är nog mycket gammalt eftersom det väl heter att det är just segrarmakter som just skriver, och beskriver, historiska händelseförlopp som antingen varande av godo eller som varande av ondo utifrån just sina perspektiv och syn på saken.

   Skåning säger avslutningsvis:…”Och jag hoppas att jag inte med detta resonemang hamnar på Steens lista över kryptonazistiska svenskar (för visst finns det många av dem). Jag tycker helt enkelt att det är rimliga frågor att ställa så här långt efter kriget. The War Cabinet Diaries omhemligtstämplades för övrigt i ytterligare 70 år, för några år sedan. Varför?”….

   Detta kan man instämma i. Och att The War Cabinet Diaries omhemligstämplats i ytterligare 70 år är verkligen mycket märkligt egentligen. Det medför att frågan; Varför?, också kan ses som mycket befogad och också tyckas vara mycket berättigad att vilja ställa. Frågan är till vem, eller till vilka, ställs en sådan fråga? Vilka fattar sådana beslut? Och vilka har i så fall givit dessa auktoriteter myndighet att fatta sådana beslut, kan man undra. Dvs. att undanhålla för befolkningar, i demokratier, att få full vetskap om världskrigiska händelseförlopp.

Ulla

Posted: 6 juli 2013 - 12:09 - Svar

Skal der være krig, skal det være i vores tid – for vi kan huske Danmark før islam, og der er ingen grund til at vente, til fjenden får organiseret sig bedre. Men det sker ikke. Vi glider stille ind i mørket.

falkeøje

Posted: 6 juli 2013 - 16:20 - Svar

Vent til muslimerne er blevet så sejrssikre, at de tror,
de kan gennemføre alt, hvad de ønsker.
Det vil være situationen fra september 1943 om igen,
og da blomstrede modstandsbevægelsen for alvor frem.
Tyskerne mistede besindelsen og skød deres arresterede,
men danskerne samlede sig omkring den frihed, der
vinkede forude.
Frihedskrig betaler sig evigt, den er for folkets og landets
bevarelse.

falkeøje

Michael Larsen

Posted: 6 juli 2013 - 17:20 - Svar

Sverige er ikke en øde ø i Europa hvad eventuelle etniske uroligheder angår. Mit gæt på et scenarie er at et eller andet sted i Europa vil der – i løbet af et årti eller to – opstå nigerianske tilstande med pogromer skiftevis den ene og den anden vej. Europa er så integreret at den dag det sker, spreder urolighederne sig lynhurtigt i hele Europa. Hvordan tingene derefter udvikler sig er helt uforudsigeligt.

Skåning

Posted: 7 juli 2013 - 02:47 - Svar

Men, politik åsido, så måste jag också önska tillykke till brudparet på bilden. Alltid härligt att se.

  steen

  Posted: 7 juli 2013 - 03:42 - Svar

   Skåning

   Posted: 7 juli 2013 - 04:16 - Svar

   Meget smuk, som ni siger.

    Bjovulf

    Posted: 7 juli 2013 - 06:38 -

    Vi kan faktisk også sige “vakker” på dansk som jer ( ca. 😉 ), men
    det er meget sjældent brugt i dag, og de fleste yngre mennesker i
    DK ( under 30-40 ) ville nok glo på en, som om man var helt gak-gak,
    hvis man pludselig brugte dette “ukendte” danske ord i en samtale.

    Ak, ja – sic transit gloria mundi 😉

    Gunnar Biering

    Posted: 7 juli 2013 - 11:52 -

    Ja, hun er godt nok yndig.

    Og den unge brudgom ser også ganske glad ud!

Angela

Posted: 7 juli 2013 - 10:33 - Svar

Kanske flera som inte observerat detta. Såg inte inslaget förrän igår men de flesta av er är förmodligen redan insatta eller har anat det. Många av kommentarer och inlägg ger det vid handen inte minst Bergfast och Skåning i denna debatten. Här är i alla fall länken. Går naturligtvis att läsa i brittiska och europeiska tidningar. http://www.friatider.se/mandelson-erkanner-vi-iscensatte-en-medveten-m assinvandring

Detta borde vara förstasides nyhet överallt i västvärlden och politiker borde därmed ställas till ansvar för folken på olika sätt. Men som vanligt förbigås det mest väsentliga och upppseendeväckande med tystnad. Du ställer många berättigade frågor Skåning. Frågor som borde ställts då. Eller i alla fall efter krigen. Om fler frågor ställts under historiens gång kanske vi hade haft ett vänligare och mänskligare samhälle.

Leave a Comment