7
jul
Seneste opdatering: 7/7-13 kl. 0627
8 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

En tysktime (utekstet) fra Talk im Hangar-7. Se også fra i foråret: »Han ser arrogant ud« (Sarrazin video/fotos), Thilo Sarrrazin in Copenhagen, 2013.

Bloggen prøver stadig at finde den sommerlige slentremodus. Jeg skal lidt til udlandet og ud i naturen: STOR TAK til dem, der har været så venlige at betænke Pay Pal knappen. Hvis jeg ser bort fra de 10.000 i udgifter til til hardware fra, har I nu dækket halvdelen af underskuddet fra 2012, så det er nede på kun 7000 kroner. Jeg er meget taknemmelig, og jeg synes det er flot gjort her midt i sommerferien.

Reinfeldts sygelige SD-fiksering

Det er rart at se andre udtrykke, de tanker man selv har gjort sig. Hedengren har tidligere skrevet fornuftigt om Sveriges besynderlige statsminister.

Det är uppenbart att hela det politiska etablissemanget nu med alla tillgängliga medel angriper Sverigedemokraterna (SD). Ledande i denna häxjakt är märkligt nog moderaterna med Fredrik Reinfeldt i spetsen. Reinfeldt förefaller helt förhäxad av SD:s partiledare, Jimmy Åkesson. I sitt tal i Almedalen häromdagen spydde statsministern galla över ”det åttonde partiet” som han påstod vara hatets kolportörer i svensk politik.

Reinfeldt i Åkesson funnit en antagonist som överträffar statsministern som orator och estradör. Åkesson tappar dessutom aldrig masken som Reinfeldt nu gjort oavsett vilka ”drev” och smutskastningskampanjer Åkesson blir utsatt för. Och ingen svensk politiker i ledande ställning har i modern tid blivit hårdare åtgången än Åkesson. För en gångs skull hade Guillou rätt när han beskrev Jimmy Åkesson som en ”cool cat”.

Är det rimligt att etikettera SD som ”hatets kolportör”? Nej, knappast. SD vill, tillsammans med halva befolkningen, kraftigt minska invandringen till Sverige. Oavsett vad man tycker i denna fråga är det väl fullt legitimt och demokratiskt oklanderligt att inta en sådan ståndpunkt. En ståndpunkt som inte har något med hat att göra vare sig mot enskilda eller kollektiv.

Runt omkring oss i Europa samarbetar sedan länge etablerade partier med nya uppstickarpartier med en SD-liknande agenda i invandringsfrågan. Det är endast Reinfeldt och hans drabanter i alliansen som anser det vara en dödssynd att samarbeta på ett pragmatiskt vis med ett i demokratisk ordning etablerat riksdagsparti. Sett med dessa glasögon är det alliansen med Reinfeldt i spetsen som är extrem, inte SD. Krönika av Olof G. Hedengren, Reinfeldt tappar masken


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


christina wegel

Posted: 7 juli 2013 - 10:41 - Svar

Har Julia Ceasar semester? Två söndagar i rad utan min favoritdystopiker…

Arvid Falk

Posted: 7 juli 2013 - 12:10 - Svar

Ja… en söndag utan Julia Ceasar blir lite tomt, och två söndagar i rad utan Julia blir väldigt tomt.

steen

Posted: 7 juli 2013 - 15:44 - Svar

Hun bliver nok glad over, at I savner hende, men selv så flittig en person, skal have ferie.

Marit

Posted: 7 juli 2013 - 17:46 - Svar

Ja, Julia du er savnet. Men få fortjener vel semester/ferie bedre enn du !

Vekommen tilbake når du har fått slappet av og samlet krefter til ny innsats for våre strupte, stakkars land !

Ha en fortsatt god semester !

Klem fra Marit i Trondheim.

Menig 442

Posted: 7 juli 2013 - 23:01 - Svar

Det var så den tysktime, med det samme sammenrend af eksperter til at overdøve et enkelt fornuftsvæsen, som altid i sandhedens tjeneste.

Bergfast

Posted: 8 juli 2013 - 11:07 - Svar

Österrikisk tv-debatt.

Man hakar upp sig i debatten kring kultur, ras och biologi. Tydligen är det förbjudet i Tyskland, enligt den kvinnliga debattören, att uttala någonting som kan tolkas eller innebära en slags diskriminerande åsikt när och om denna åsikt kan refereras till biologi eller till s.k. ras. Alltså till olika etniska profiler och också då även till kulturella olikheter samt olika religioner eller olika ideologier, och även till språkliga och kulturella skillnader och olikheter.

I bakgrunden verkar det vara den blockerande och låsande föreställningen som säger att det är endast blonda, ljushyade, germaner, nordbor och s.k. vita västerländska människor som över huvud taget anses kunna vara s.k. rasistiska människor.

Det är denna grundföreställning som är en felaktig grundföreställning.

Att tillerkänna alla olika slags folk deras kulturella identifieringar och deras särskilda särskildheter och deras viljor till självbevarande, inklusive då de nordiska och de germanska folken, innebär att ta i beaktande hur människan fungerar som varelse. Det är inte någonting elakt, människofientligt, hatiskt eller s.k. rasistiskt att göra.

Tvärtom.

Det är människovänligt att tillerkänna alla olika folk, kulturer och människor de grundvariabler som är
bidragande faktorer till deras möjligheter och förmågor att kunna känna sig som hemma där de bor och lever.

Dessa variabler handlar mycket om språk, det handlar mycket om traditioner och livsstilar, och det handlar också om att på ett etniskt plan kunna känna sig lik och tillhörande sin omgivning.

Det finns ju naturligtvis alltid också en hel del andra variabler, som mer handlar om utbildningsnivåer och sociala och ekonomiska faktorer, som är bidragande till om människor kan identifiera och därmed bekräfta sin omgivning som tillhörande just den egna grupperingen eller inte. Och som också därmed medför att de själva lättare också kan identifieras som tillhörande i ett sammanhang.

Förmågorna att kunna känna sig som hemma grundar sig i faktorer och variabler som är likartade för absolut alla olika kulturer, folk, språk och människor.

Att inte ta hänsyn till dessa faktorer och variabler som präglar en nation och dess befolkning när man talar om hur många och vilka samt i vilka storlekar och omfattningar man bör tillåta immigration av totalt främmande folk, kulturer och etniska profiler, det är inte människovänligt varken mot de invandrade eller mot en stor del av en ursprungsbefolkning i en nation.

Om en mycket stor andel indier flyttade till Japan, så skulle det inte vara människovänligt varken mot japaner eller mot indier.

Det är inte rasistiskt eller elakt och ont att ta hänsyn till sådana faktorer.

Tvärtom så är det gott, människovänligt och snällt att ta hänsyn till sådana faktorer som påverkar människors förmågor till hemmakänslor och till ömsesidiga identifieringsmöjligheter och till ömsesidiga bekräftelsemöjligheter i en nation.

Att när det kommer till invandringspolitik tala och reflektera kring att det finns kulturer eller ideologier eller religioner som inte varken kan eller vill identifiera sig själva med, i och till den nation som de flyttar till, eller som inte kan identifiera sig med det västerländska samhället varken språkligt, traditionellt, etniskt eller kulturellt, det är inte någon rasism eller någonting människofientligt att göra.

Det är istället människovänligt att påtala, att fundera på, och att tala och reflektera kring.

Detta eftersom det är en realitet för alla olika folk och människor när det kommer till deras möjligheter och förmågor att kunna känna sig som hemma i en nation där de bor och lever. ’

Kan man inte identifiera sig till, och kanske heller inte identifieras, så medför det svårigheter vad gäller att kunna känna sig solidarisk till nationen och dess ideal. Det medför också svårigheter kunna känna patriotiska känslor till nationen också därmed vad gäller att kunna känna samhörighet till nationen. Detta kan i sin tur medföra känslor av fiendskap till nationen. Dessa känslor kan i sin tur medföra attacker mot nationens representanter av olika slag. Både civila och yrkesutövande representanter, som polis, brandkår, lärare och andra. Överfall och aggression mot nationens profilerade dominerande kulturella profiler, både vad gäller språkliga, etniska och religiösa eller ideologiska profileringar. Om ett (det västerländska) samhälle då vill hävda demokrati, så blir man emot demokrati. Om ett (det västerländska) samhälle då vill hävda yttrandefrihet, så blir man emot yttrandefrihet. Om ett (det västerländska) samhälle vill hävda jämställdhet, så blir man emot jämställdhet. Alltsammans för att därmed kunna markera och uttrycka avståndstagande och kunna uttrycka just den ickeidentifiering till nationen, eller för att kunna demonstrera just den ickesamhörighet till och ickepatriotism till nationen, som då av dessa invandrade främmande grupperingar dagligen upplevs vara en realitet. Vilket det också är.

Men det är en realitet som inte har någonting att göra med om den ena eller den andra grupperingens utpräglade ondska, elakhet, dumhet eller godhet, att göra, utan som har med helt andra faktorer och variabler att göra.

Det är dessa variabler som det alltså är människovänligt, och inte alls elakt och ont, (främlingsfientligt och rasistiskt), att ta hänsyn till när det gäller immigrationspolitiska beslut till en nation som har utpräglade språkliga, etniska och kulturella profileringar. Vilket de flesta nationer har.

Alternativt så krävs det en mycket utpräglad nationalism. Ja, en fanatisk nationalism där en dyrkan av nationen avkrävs alla medborgare som alla gemensamt kan stämma in i och bli edsvuren till. En dyrkan och en patriotism som alla förväntas att ställa upp på som villkor för medborgarskapet.

Såsom det t ex är i invandrarnationen USA.

  Bergfast

  Posted: 8 juli 2013 - 14:21 - Svar

  Komplettering till tidigare text:…” Det är istället människovänligt att påtala, att fundera på, och att tala och reflektera kring, (dessa frågor). Detta eftersom det är en realitet för alla olika folk och människor när det kommer till deras möjligheter och förmågor att kunna känna sig som hemma i en nation där de bor och lever. ”…

  Dvs:

  Att vilja samtala om detta är inte nödvändigtvis och med någon automatik något bevis på någon fördomsfullhet eller på något automatiskt nedvärderande, eller s.k. hatisk, attityd mot någon eller några.

  En del människor vill försöka påskina att de inte vill bry sig om t ex hudfärg och hårfärg hos människor. De vill därmed mena sig vara fördomsfria. Eller de vill anse sig som kultiverade och civiliserade, eller som goda och snälla människor. De vill tro sig om att vara människor som s.a.s. inte dömer några andra människor efter deras utseenden osv.

  Istället skulle man kunna se det som en brist på insikt och en brist på förståelse samt hänsynstagande kring hur majoriteter av människor faktiskt ändå fungerar i sina vardagliga liv? I det vardagliga levandet är utseenden oftast mycket väsentliga faktorer när det kommer till hur människor identifierar, bedömer, upplever och uppfattar varandra.

  Alla människor.

  Därför är det ett slags självbedrägeri att vilja försöka förneka sådana realiteter. Att inte vilja ta hänsyn till dessa faktorer och variabler som påverkar människor att just kunna känna sig hemma där de bor och lever är alltså inte så särskilt snällt och gott i praktiken? Eftersom det i verkligheten är någonting som påverkar alla människor.

  Alla människor.

  Ickerasism antas vara att vilja försöka framstå som goda och snälla människor, som då antas inte alls vilja bry sig om hur andra människor ser ut.

  Men kanske är egentligen just det goda och det snälla, och också det insiktsfulla, det kultiverade och det civiliserade, att ändå faktiskt tillerkänna alla människor de faktorer och variabler som oftast då ingår som förutsättningar för att de, alla människor, ska kunna känna sig som just hemma där de bor och lever.

  Att vilja försöka negligera dessa överallt förekommande förutsättningar det verkar inte vara så särskilt människovänligt att göra i praktiken.

  Inte för några människor.

   Bergfast

   Posted: 8 juli 2013 - 22:20 - Svar

   Korrigering av mening:

   “Men det är en realitet som inte har någonting att göra med om den ena eller den andra grupperingens utpräglade ondska, elakhet, dumhet eller godhet, att göra, utan som har med helt andra faktorer och variabler att göra.” (!) (Det blir fel ibland när man suddar och ändrar samtidigt som man skriver….!)

   Meningen skall lyda:

   Men det är en realitet som inte har någonting med den ena eller den andra folkgrupperingens föreställda utpräglade ondska eller elakhet, dumhet eller godhet, att göra, utan som alltså rör andra faktorer och variabler som är människovänligt att ta hänsyn till.

   Om man vill vara människovänlig alltså…..

Leave a Comment