3
nov
Seneste opdatering: 3/11-13 kl. 2254
66 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Av Julia Caesar:

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

fullsattRapporterna kommer nästan varje vecka. Människor på jakt efter ett bättre liv drunknar när människosmugglarnas rangliga, sjöodugliga båtar förliser på Medelhavet. Eller också dör de av uttorkning i öknen. Trycket mot Europas gränser ökar för varje dag. Enligt Frontex korsade 72 000 personer EU:s yttre gränser illegalt under förra året. Mer än 40 procent av dem som söker asyl gör det i EU, bara 7 procent i USA.

Motståndet växer sig allt starkare i de europeiska befolkningarna som aldrig har tillfrågats om de vill ha denna invasion och kolonialisering av sina länder. Om inte kraftfulla åtgärder vidtas för att skydda Europa från miljoner illegala immigranter blir det första som händer att asylsystemet brakar ihop. I Sverige är det snart en realitet. Sedan Sverige som enda land i världen utlovat PUT (permanent uppehållstillstånd) till alla syrier håller hela mottagningssystemet på att krascha. Tvåtusen asylsökande i veckan väller in i landet, och bostäderna är slut.

I EU – antidemokratins högborg, kolossen på förgyllda lerfötter – är sprickan redan djup mellan å ena sidan EU-parlamentet och kommissionen, företrädd av verklighetsfrämmande godhetsprofeter som Cecilia Malmström (fp), och på den andra sidan de flesta av medlemsländernas mer verklighetssinnade regeringar.

Till skillnad från svenska politiker har de europeiska kollegerna nämligen klart för sig på vilkas uppdrag de arbetar. Klyftorna är så djupa att det antagligen bara är en tidsfråga innan hela EU:s migrationspolitik spricker. Det kan inte ske fort nog. Om inte de europeiska nationerna återtar makten över sin egen invandringspolitik kan vi snart säga adjö till det Europa vi känner och bli en nordligare filial till Afrika. God natt Europa, en världsdel med en mångtusenårig högtstående civilisation, kultur och välstånd.

Utvecklingen spränger alla kalkyler

Sverige är på bristningsgränsen. Oavsett vad politikerna tycker kommer migrationsverket snart att tvingas hänga upp skylten “FULLSATT”. Lilleputtlandet som berömmer sig av att vara världssamvete och humanitär stormakt  spränger alla kalkyler och tar i år emot uppemot 60 000 asylsökande. Till detta kommer en hämningslös anhöriginvandring (30 862 personer förra året), invandring av mestadels okvalificerad arbetskraft (19 936 personer) och diverse andra grupper. Antalet beviljade PUT var förra året 111 090. Det rekordet kommer att slås med bred marginal i år.

2 000 asylsökande i veckan strömmar in i Sverige

Alla bägare har en droppe som till slut får den att rinna över. Sveriges droppe kom den 3 september. Den dagen kablas en sensationell nyhet ut i etern: Sverige ger som enda land i världen PUT till alla syrier som med hjälp av människosmugglare tar sig hit. Ett totalt ansvarslöst och fullkomligt groteskt beslut. Rent hypotetiskt har alltså 22 miljoner syrier rätt att få PUT i Sverige bara de lyckas ta sig hit. En oemotståndlig signal som blixtsnabbt har spritt sig över världen och fått omedelbara effekter. Nu strömmar 2 000 asylsökande i veckan in i Sverige. Inflödesrekorden slås på löpande band. De flesta kommer från Syrien (eller påstår sig komma från Syrien), är statslösa eller från Eritrea.

En anställd på migrationsverket skriver på Merit Wagers blogg:

“Syrierna har behov av skydd och då ska vi vara generösa. Tyvärr är de flesta asylsökande inte i behov av skydd utan försörjning. Det system vi har för att bereda skydd åt förföljda personer fungerar inte längre. Det svenska asylsystemet har blivit en mjölkko för kriminella och gjort det väldigt dyrt och svårt för dem som verkligen är i behov av skydd, att få det.”

Problem kallas regelmässigt “utmaningar”

Det svenska mottagningssystemet är pressat till bristningsgränsen av de praktiska konsekvenserna av PUT-utspelet. Det vore klädsamt om politikerna erkände de problem som de själva har skapat. Istället yrar de om “utmaningar”. Alternativt “stora utmaningar”. Vi ser den ena politikern och politiskt korrekta tjänstemannen efter den andra, med intill nirvana tjatig förutsägbarhet tala om att vi står inför “stora utmaningar”.

Här får vi gå till den nysvenska floskelordboken för att dechiffrera vad de menar. Detta är vad “utmaning” betyder: asylkaos, svår bostadsbrist, arbetslöshet, galopperande socialbudgetar, dränerade välfärdssystem, systematiska nedskärningar i ursprungsbefolkningens sociala och ekonomiska rättigheter, skottlossningar, gruppvåldtäkter och andra importerade grova våldsbrott, splittring i parallellsamhällen och en ständigt växande rädsla och otrygghet. Sammantaget ett välfärdssamhälles undergång.

“Utmaningar” har blivit ett mantra som används för att förneka verkligheten. Att erkänna att man har ställt till med gigantiska problem vore att tappa ansiktet. Hellre tappar politikerna ett helt land.

Man kan inte bo i en utmaning

I ordvalet “utmaning” ligger implicit påståendet att problemen är möjliga att lösa. Det är lögn. Alla problem går inte att lösa. Bostäderna är slut, och det går inte att snyta bostäder till 2 000 asylsökande i veckan ur näsan. Ingen kan bo i en “utmaning”, inte ens i “en stor utmaning”. “Utmaning” betyder att politikerna har målat in sig så långt det går i ett hörn och inte har en aning om hur de ska ta sig därifrån.

För den som har ögon och vill se är det uppenbart att svenska politiker utgör en totalt verklighetsfrämmande sekt som för länge sedan har slängt allt förnuft överbord och eldad av hallucinatoriska trosföreställningar är i full färd med att köra landet i botten. Fredrik Reinfeldt (m) och hans alliansregering är smärtsamt medvetna om att de kommer att förlora nästa års val och satsar allt på en crescendoartad final på sju års vanstyre.

Fantastisk inkomstkälla för smugglare

I veckan hittades 92 döda kroppar i Nigers öken, de flesta barn. De tros ha dött i början av oktober på väg från Niger mot Algeriet, en vanlig migrantrutt och en av flera vägar mot det hägrande slutmålet Europa. FN:s biståndsorganisation OCHA  beräknar att 30 000 ekonomiska flyktingar har passerat genom Agadez i Niger mellan mars och augusti i år. På årsbasis blir siffran minst 60 000 migranter bara längs den rutten. De utgör en fantastisk inkomstkälla för människosmugglare, som valde att lämna de här migranterna i öknen sedan deras bilar gått sönder. Nitton av de 21 migranter som överlevde lyckades ta sig till den algeriska staden Tamanrasset. Där skickades de tillbaka till Niger.

“Vi måste ta vårt ansvar”

Just de här migranterna lyckades inte ta sig till Sverige, som per capita toppar mottagandet av asylsökande i Europa. De hann aldrig bli “utmaningar”. Svenska folket är oerhört trött på att ständigt höra politikerna övertrumfa varandra i påståenden om att vi måste “ta vårt ansvar”. Nej, det måste vi inte.

Lampedusa-The-Revenue-Guard-Corps-help-landing-migrants

Vems är ansvaret för att afrikanska migranter sätter sig i sjöodugliga, överfyllda båtar för att ta sig till EU? Det är naturligtvis människornas eget ansvar. De väljer själva att göra den riskfyllda resan över Medelhavet. De europeiska länderna ber dem inte att komma hit. Skulden ska inte kletas på Europa. Att människor lämnar sina icke-fungerande länder istället för att bygga upp dem är varken Sveriges eller något annat europeiskt lands ansvar.

När svenska politiker använder ansvarsargumentet är det ett desperat försök att vädja till en hårdexploaterad och för länge sedan förbrukad solidaritet hos svenska folket. Avsikten är att försköna och legitimera en vanvettig politisk agenda: att utan krav på ID-handlingar släppa in hundratusentals migranter från havererade låg-IQ-länder och tvinga svenska skattebetalare att försörja dem på livstid. Lägg märke till att FN-organet OCHA kallar de som omkom i Nigers öken “ekonomiska flyktingar”. Det är en korrekt benämning. De flyr inte från våld och krig, de flyr från fattigdom och vill ta del av Europas välstånd.

Högst födelsetal i de fattigaste länderna

Niger, som migranterna kom ifrån, är ett av världens absolut fattigaste länder. Nästan halva statsbudgeten finansieras av utländskt bistånd. Samtidigt har Niger det högsta födelsetalet i hela världen. I genomsnitt föder varje kvinna 7,6 barn, vilket är nästan fem gånger högre än det europeiska genomsnittet 1,6 barn per kvinna. En av orsakerna är utbredd polygami. Landet har muslimsk majoritet, och koranen sanktionerar fyra fruar per man. Niger väntas fyrdubbla sin befolkning på mindre än 40 år, till år 2050, enligt en rapport från amerikanska Population Reference Bureau.

Afrika mer än fördubblar sin befolkning på 37 år

Mönstret är detsamma i världens mest underutvecklade länder. Sju av tio länder som har högst födelsetal ingår också i de tio som har listats som bottenländer av FN:s Human Development Index.  I flera länder i Afrika och Asien kommer befolkningen att fördubblas, tredubblas eller fyrdubblas på bara 37 år, till 2050. Kenya ökar från 44 till 97 miljoner, Somalia från 10 till 27 miljoner, Nigeria från 174 till 440 miljoner, Kongo från 71 till 182 miljoner, Egypten från 85 till 137 miljoner, Pakistan från 196 till 290 miljoner.

Africa

Hela Afrika har ett genomsnittligt födelsetal på 5,2 barn per kvinna. Varje år föds 38 miljoner barn. Kontinenten mer än fördubblar sin befolkning, från en miljard i dag till 2,4 miljarder 2050. Allra snabbast går befolkningsexplosionen söder om Sahara.

De flyr från sin egen oförmåga

Trots gynnsamt klimat och stora naturtillgångar tycks Afrikas invånare helt inkapabla att skapa fungerande samhällen. Ingen kan ärligt påstå att någon ljusning kan skönjas, trots att miljarder och åter miljarder i utländskt bistånd vräks över kontinenten. När man ser vilka länder migranterna kommer ifrån blir det tydligt vad de flyr från. För det är vad de livsfarliga expeditionerna handlar om: flykt från konsekvenserna av islam, från överbefolkning och social upplösning. Migranterna flyr från följderna av att de skaffar fler barn än de kan försörja. De flyr från följderna av en ideologi som de själva har valt att inrätta sina liv efter och som ödelägger vartenda land där den får fäste. De flyr från sin egen oförmåga att skapa välstånd och bra liv. Budskapet till Europa är:

“Ta hand om oss, för vi klarar inte att ta hand om oss själva.”

Tyvärr visar erfarenheten att de tar med sig huvudorsakerna till den nöd som de flydde från i sina hemländer; islam och det höga barnafödandet.

Båtolyckorna ett mått på desperation

Båtolyckorna i Medelhavet är ett mått på desperationen i de dysfunktionella länder som migranterna lämnar. I den största olyckan, utanför den lilla italienska ön Lampedusa i början av oktober, dog mer än 300 personer från främst Eritrea och Somalia. Strax innan hade tretton personer dött i en annan båtolycka utanför Lampedusa. I mitten av oktober dog omkring 30 illegala migranter sedan libyska milismän, som tog betalt för att smuggla dem ut ur landet, sköt mot deras båt. Under hela förra året beräknas 1 700 personer ha drunknat i Medelhavet. I media kallas de “båtflyktingar”. Men de flesta är inte flyktingar i någon annan bemärkelse än vad FN-organet anger: ekonomiska flyktingar. Flykting i ordets rätta betydelse är man bara om man enligt FN:s flyktingkonvention har asylskäl, och det har inte merparten av de afrikanska migranterna. Fattigdom är inte asylskäl i något enda land.

Ett drömscenario för Europas do-gooders

Den enes död, den andres bröd. De senaste veckorna har vi fått se utspel från den politiska eliten som söker sin like i cynism. Med några veckors perspektiv är det uppenbart att båtolyckorna i Medelhavet i oktober var exakt vad den europeiska och i synnerhet den svenska Godhetseliten väntat på. Denna elit är för sitt liv beroende av tragedier som kan användas för att dels legitimera deras politiska agenda (allt åt alla), dels rättfärdiga deras av skattebetalarna finansierade goddagspiltstillvaro i Bryssel, Strasbourg och på Söder- och Östermalm.

En extra bonus är att olyckorna behändigt kan utnyttjas till att öka på Europas påstådda skuld för Afrikas misär. Mer än 300 människors död i en sjöoduglig båt utanför Lampedusa  – som migranterna själva hade tänt eld på – var ett drömscenario för Europas do-gooders att exploatera för egna syften.

Vitaliserande effekt på Godhetseliten

Cecilia-Malmström-at-BrusselsOlyckans vitaliserande effekt var fullt iakttagbar. Snabbare än någon hann blinka hoppade Godhetseliten fram ur sina guldkantade EU-hålor: Ceciliorna Malmström och WikströmBirgitta Ohlsson, alla (fp), och Thomas Hammarberg (s), 71,  till för ett och ett halvt år sedan Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter och en av Europas mest haussade föredettingar med sin främsta arena i svenska media.

Den fanatiska Cecilia Malmström (inkomst: 20 miljoner kronor efter skatt för fem år som EU-kommissionär) tog genast tillfället i akt att legitimera sin existens genom att kräva fler sätt att öka den illegala migrationen och förvandla illegala immigranter till legala genom helt orealistiska metoder:

“Jag önskar att vi kunde upprätta asylcenter även utanför EU, men medlemsländerna är inte beredda att göra det. Inget av medlemsländerna.”

“Det är en fråga om ledarskap”

När SR Ekot  den 25 oktober frågar Cecilia Malmström hur EU:s ledare kan välkomna fler flyktingar till Europa samtidigt som allt fler européer inte gör det svarar Malmström i näbbig ton att “det är en fråga om ledarskap”. Det handlar med andra ord om att med totalitära metoder tvinga på Europas befolkningar en migrationspolitik som de inte vill ha. Så beter sig diktatorer. Så här har Cecilia Malmström hållit på i fyra år, och hon står alltmer ensam och isolerad i EU. I praktiken är hon maktlös och gör sig till internationellt åtlöje med utspel sprungna ur den vänsterliberala fantasivärld som håller henne igång. I båtolyckornas efterföljd får vi också höra den andra Cecilian, med efternamn Wikström, i en typisk “sa Bill till Bull”-kommentar:

“Det här är inte värdigt EU, vi måste hitta lagliga vägar hit.”

EU-minister Birgitta “Avskaffa Sverige” Ohlsson, ännu en av dessa politiker som aldrig har förstått på vems uppdrag hon arbetar, stämde givetvis in i godhetskören, här i full frihet i SVT:s morgonsoffa:

“För det första måste vi skapa fler lagliga, legala, vägar för människor att komma in i den europeiska unionen.”

Det måste vi som sagt inte.

Uppfostra EU till svenskt självmordsbeteende

Sveriges migrationsminister Tobias Billström (m) säger det han brukar säga. Han spelar sin roll och låtsas som vanligt att det är Sveriges och hans sak att uppfostra politikerna i de andra EU-länderna till samma självmordsbeteende som Sverige:

“Det är inte acceptabelt att så få av medlemsstaterna har avtal om att ta emot kvotflyktingar. Om alla stater tog emot lika många som Sverige gör så skulle man på årsbasis kunna erbjuda 100 000 platser minst. Målet är väldigt enkelt. Det ska vara alla 28 stater. Punkt.”

Ett tips till Tobias Billström: Det kommer aldrig att ske. Lägg ner!

Båtolyckorna fungerar som Godhetsfilter

Båtolyckorna fungerar som ett Godhetsfilter som skiljer ut de Verkligt Goda Människorna från oss andra uslingar. När tragedier inträffar – och de kommer att fortsätta inträffa – får PK-elitens tillvaro äntligen en mening. För en gångs skull känner de sig behövda och betydelsefulla. Tragedier hjälper de här deformerade maktmänniskorna att få kontakt med sina känslor.

Godhetseliten vill visa att den har hjärta. Här handlar det inte om hjärna, förnuft och eftertanke. Att ha hjärta innebär att i munnen på varandra vråla samma budskap: det måste öppnas fler legala vägar in i Europa! Agendan är inte ny. Men som de kvalificerade skådespelare godhetsmannekängerna är vet de att de måste invänta rätt tillfälle att göra entré och avfyra sina repliker. Krav på ännu mer afrikansk invasion av Europa kräver en rejäl båtolycka som fond.

Alice Petrén springer runt som ett skållat troll

I public service är det fullt pådrag. Sveriges Radios Sydeuropakorrespondent Alice Petrén ställs nu inför en verklig utmaning. När hon äntligen har masat sig från Palermo till Lampedusa springer hon runt som ett skållat troll för att försöka hitta Lampedusabor som förfasar sig över en “fascistisk” lag och över andra Lampedusabors och den italienska regeringens fruktansvärda rasism och främlingsfientlighet.

“Fartygsolyckan är en skam” är en av rubrikerna. “Först låter man dem dö till havs, sedan bärgar man dem” säger en man på puben Moby Dick som Alice Petrén har den otroliga turen att hitta.

Utmåla alla européer som rasister

Jag föreställer mig att det på denna hårt drabbade lilla ö med bara 6 000 invånare kan finnas en och annan plågad person som är beredd att uttrycka sin oro och vrede över att tusentals afrikanska migranter väller in på ön, varje vecka, år ut och år in. Men Alice Petrén lyckas trots som man förstår hårda ansträngningar bara hitta en enda, en snabbköpskassörska som säger:

“Vi är fattiga här på Lampedusa. Livet är hårt, vi klarar inte att ta hand om dem. Skolorna fungerar inte, sjukvården fungerar inte, handikappade får ingen hjälp.”

Något mer djupgående vittnesbörd om hur det känns att bo på en av Europas mest utsatta migrantdestinationer får SR:s lyssnare inte ta del av. Alice Petrén utövar SR:s och hela PK-elitens agenda: utmåla alla européer som rasister.

De verkliga orgierna står Cecilia Uddén för

De verkliga snyftorgierna står radions Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén för. Hennes främsta meriter är att hon är uppvuxen i Kairo och talar arabiska. När hon bevakade presidentvalet i USA hösten 2004 stängdes hon av från sin tjänst i två veckor efter att ha brutit mot kravet på opartiskhet genom att ogenerat ställa sig på demokraternas sida.

Den 13 augusti 2011 ledde hon P1-programmet Sommar och spelade en raplåt (tidskod 21:10) med sönerna Arthur och Edgar Mannheimer. Hon presenterar låten med titeln “We spit on SD”. Men tre dagar tidigare har låten laddats upp på youtube med titeln “Barack Obama”.  Programmet anmäldes till Granskningsnämnden men friades. Vi tar det en gång till: En anställd i public service spelar i Sveriges radio en låt där hennes söner framför att de spottar på ett demokratiskt invalt parti i Sveriges riksdag. Och programmet frias av Granskningsnämnden.

Senare samma år poserade Uddén glatt på bild med två egyptiska salafister som hon står och håller om. Under den föregående intervjun hade salafisterna uttryckt att kvinnor som har sex utanför äktenskapet bör stenas till döds.

Cecilia Uddén undervisar Egyptens ambassadör

Jag är en mycket luttrad mediekonsument. Men Cecilia Uddéns radioinslag om syriska migranter som förlist i en överfylld båt utanför Egyptens kust får mig att undra hur hon egentligen mår. Vecka 43 snyftar Cecilia Uddén i varenda sändning i P1 om den förlista båten och dess passagerare – 170 personer ombord på en båt byggd för 50 personer.

Enligt egyptisk lag betraktas de illegala migranterna som en säkerhetsrisk och sätts i häkte i Alexandria i väntan på utvisning. Det kan inte Cecilia Uddén tolerera. Hon vet som vanligt bäst. En storgråtande kvinna, Soha Arifi, 42-årig sjuksköterska från Syrien, förlorade tre av sina fyra döttrar när båten sjönk. Soha hade självklart Sverige som mål. Hennes tragedi är naturligtvis ohygglig. Men det ursäktar inte att Cecilia Uddén fullständigt faller igenom och börjar agera som Soha Arifis juridiska ombud. Hon anser sig vara rätt person att läxa upp den egyptiske ambassadören Badr Abdelaty, talesman för Egyptens utrikesministerium, och tala om för honom hur Egyptens migrationspolitik ska skötas.

“Glad över att vi har en sån skicklig reporter i Kairo”

uddenBadr Abdelaty säger att de måste respektera lagen och reglerna och att människor som varken har pass eller visum inte tillåts att stanna i landet. Cecilia Uddén frågar anklagande om en kvinna som förlorat tre barn utgör en säkerhetsrisk. Sedan bryter hon ihop och spelar upp ett martyrdrama värdigt Radioteatern.

“Ingen, INGEN hjälper dem! Och det enda du talar om är respekt för lagen!” snyftar Uddén. Ambassadören stänger av hennes bandspelare, ger henne en näsduk och förklarar att intervjun är slut. Ridå. När samma Soha Arifi dyker upp storgråtande även i söndagens SVT Agenda och där intervjuas av ett tredje massmedium, brittiska BBC, och Cecilia Uddén dessutom själv anlitas som något slags migrationsexpert av Agenda börjar jag undra över Uddéns roll. Hon säger:

“De flesta syrier vet att om man lyckas ta sig till Sverige, så kan man få permanent uppehållstillstånd. Och det talar nästan alla syriska flyktingar om.”

Cecilia Uddéns snyftningar föranleder också en stor artikel i Svenska Dagbladet.  Per Eurenius, utrikeschef på Sveriges Radio, säger att det är ovanligt att en reporter visar känslor på det sätt Cecilia Uddén gör.

“Jag är verkligen glad över att vi har en sån skicklig reporter i Kairo. Att vi sänder den här sortens reportage är väldigt viktigt för att svenska radiolyssnare ska förstå vår tid.”

Sverige har världens mest förljugna journalistkår

Vad är Sveriges roll i detta?

• Sverige lider av humanitärt storhetsvansinne.

• Sverige är landet med de mest högljutt falsksjungande godhetsprofeterna, typ Cecilia Malmström.

• Sverige är landet där hyckleriet firar triumfer.

• Sverige är landet med världens mest politikerlojala och förljugna journalistkår. Alice Petrén och Cecilia Uddén är bara två av otaliga exempel på att det som pågår i svenska media är en gigantisk förskjutning av skuld utifrån illusionen att det är Sveriges och svenskarnas fel att inte alla människor i hela världen har det lika bra. Journalisterna driver en anklagelse- och moralindustri för att försvara sin plats i Godhetseliten. Det är vämjeligt.

Det pågår ett accelererande befolkningsutbyte

Resultatet är att Sverige håller på att krackelera under ett asyltryck som saknar motsvarighet. Världens mest ansvarslösa och dåraktiga invandringspolitik går allt snabbare mot ett sammanbrott. Det pågår ett statligt beslutat befolkningsutbyte som accelererar för varje år. Med nedmontering i den här takten blir Sverige av allt att döma den första välfärdsstaten i historien som avskaffar sig själv alldeles frivilligt.

befolkning_gammal_def_0_44_2000_2012

Under förra året fick EU-länderna in sammanlagt 332 000 asylansökningar, en ökning med tio procent sedan 2011.  Fördelningen är påfallande skev – 70 procent av alla ansökningar gjordes i fem medlemsländer: Tyskland, Frankrike, Sverige, Storbritannien och Belgien. Per capita toppar Sverige. Till och med oktober i år har 43 407 personer sökt asyl i Sverige.  Det är lika många som under hela förra året och alltså en kraftig ökning. Migrationsverket har skrivit upp prognosen för hela 2013 till 56 000. Nästa år sprängs alla fördämningar. Då väntas upp till 69 000 asylsökande. Det är värt att påpeka att migrationsverkets prognoser regelmässigt överträffas med bred marginal.

Sverige är på bristningsgränsen

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson följer lydigt PK-formuläret och kallar i verkets senaste prognos anstormningen för “en stor utmaning.”  Översatt betyder det att Sverige är på bristningsgränsen. I SR Ekots lördagsintervju  erkänner han att det inte finns några bostäder och att “det är ett strukturellt problem” – men verkar märkligt ointresserad av hur asylanstormningen ska hanteras i praktiken.

Var ska alla bo, med ett inflöde på 2000-2500 personer i veckan? Desperationen hos verkets personal är påtaglig i ett inslag i SVT Rapport, tidskod cirka 11:45.  Lägenheterna är för länge sedan slut, och migrationsverket dammsuger landet på möjliga boenden. Nu handlar det om vandrarhem, nedlagda kontor, gymnastiksalar, båtar, före detta behandlingshem, lägergårdar och – oljeplattformar. Martin Helander, kapacitetsplanerare, formulerar det förtvivlade läget på typiskt svenskt understatementvis:

“Fortsätter det så här så kan det bli knepigt till våren.”

Tolkat till realspråk betyder det att katastrofen är mycket nära.

Finns det någon övre gräns?

Det svenska invandringsvansinnet har nu gått så långt att till och med journalisterna har börjat ställa frågor om det finns någon övre gräns för hur många asylsökande Sverige klarar att ta emot. Mig veterligt är det första gången det händer. Och då har det gått VÄLDIGT långt. I SR Studio Ett  får verksamhetschefen vid migrationsverket Mikael Ribbenvik frågan om det finns någon övre gräns för hur många Sverige kan ta emot. I samma program får Johanna Sjö, politiskt sakkunnig hos migrationsminister Tobias Billström (m) samma fråga. Båda svarar nej. Mikael Ribbenvik kan inte annat, han är tjänsteman, och det är inte migrationsverket som sätter gränser, det är regeringens uppgift. Men Johanna Sjö arbetar alltså för regeringen, och hon svarar så här på frågan om det finns något stopp:

”Nej. Jag tror att vi alla ser och blir gripna av de berättelser som är nu från Medelhavet, från Syrien, från Egypten.”

Ännu en som smiter från sitt uppdrag och hellre visar att hon har hjärta. Migrationsminister Tobias Billström får samma fråga i SVT Agenda. Han smiter också:

”Det är inte vi som behöver göra mindre, det är andra stater som behöver göra mer.”

Strategin att smita från den högst berättigade frågan kanske håller ett litet tag. Men inte länge till. Invandring lyder inte under någon naturlag. Sverige har precis som alla andra länder en reglerad invandring,  fast det är svårt att tro det när man ser hur den fungerar i praktiken.

“En oansvarig europeisk elit bär ansvaret”

Författaren och filosofen Kai Sörlander skriver i Jyllands-Posten:

“Flyktingtragedin vid Lampedusa ska inte bara tillskrivas den tröstlösa situationen i de länder som folk flyr från. Den ska också tillskrivas en oansvarig europeisk elit som driver politik utifrån en illusion om att de europeiska länderna kan och ska bära konsekvenserna av sociala sammanbrott i andra delar av världen.”

Problemet är, anser han, att flykting- och människorättskonventioner gör asylmottagande till en rent juridisk fråga som bara tar hänsyn till asylsökarnas situation och fullständigt ignorerar frågan om mottagarländerna har förmåga att ta emot flyktingarna.

“En försmak av Europas tragedi”

“Det är en självpåtagen blindhet inför verkligheten. Tar man hänsyn till att det finns en social gräns för hur många flyktingar ett demokratiskt land kan ta emot utan att bryta samman är det inte självklart att det är riktigt att göra det lättare för flyktingar att ta sig till Europa.”

Kai Sörlander påpekar att det inte är den politiska eliten som bär konsekvenserna av sina egna beslut. Den har råd att bo på behörigt avstånd från invandrartäta områden och skubbar istället över problemen på den svagaste delen av befolkningen – de gamla, de sjuka, de fattiga – de som bor där inga andra vill bo. Om de skulle drista sig till att protestera mot att plötsligt befinna sig i en filial till Mogadishu eller Bagdad blir de hånade som rasister och främlingsfientliga av den elit som själv lever på samhällets gräddhyllor.

“Om eliten inte kommer ut ur sin illusion och börjar föra en politik som har en realistisk syn på vad de europeiska länderna har ansvar för blir tragedin vid Lampedusa bara en försmak av Europas tragedi.”

Av Julia Caesar
Tidligere kronikker af samme forfatter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Angela

Posted: 3 november 2013 - 14:54 - Svar

Riktigt bra, Julia! RIKTIGT bra! Nu fick de en riktig utmaning hur de skall klara sig ur den sinkadusen du nu gav dem. Läs och begrunda gott folk. Så här skriver en riktig journalist. En journalist som gräver i stället för att skriva kåserier. Här är en del av den sanning som håller på att ödelägga inte bara Sverige utan hela västvärlden.

Översätt det till engelska, franska, tyska, italienska, spanska och övriga europeiska språk. Sätt igång alla språkkunniga och sprid över hela västvärlden. Detta angår oss alla och är ett bra avstamp.

Tack Julia och en stor varm kram!

Kurtan

Posted: 3 november 2013 - 14:56 - Svar

Det enda man kan hoppas på i detta läge är att den obönhörligt kommande kollapsen kommer snabbt! Varför? Jo, för att då och endast då kommer folk att förstå att de har blivit förda bakom ljuset de senaste decennierna och rösta bort förrädarna i politiken omgående!

De senaste decenniernas steg för steg, drop by drop, nedmonering och islamisering av Sverige gör att folk inte reagerar mot vansinnes politiken. Jämför med grodan i kastrullen…

En snabb kollaps skulle genom sin chockverkan väcka upp samtliga förhoppningsvis!

Antingen byts nuvarande politiker ut och ställs till svars för sitt oerhörda svek och föräderi mot Sverige och den svenska befolkningen samt stoppar massinvadringen och påbörjar repatriering omgående, eller så kan vi säga bye bye till Sverige och vår avkommas framtid!!!
MVH

  Carl

  Posted: 3 november 2013 - 15:11 - Svar

  Mycket bra skrivit Kurtan, synd bara att förhållandevis få får läsa detta!

   Kurtan

   Posted: 3 november 2013 - 15:58 - Svar

   Tack för de orden, de värmer!

   Man får göra det man kan och resluterar det i att man påvarkar någon eller några så har man gjort något konstruktivt, eller hur?!
   Om alla gör vad de kan så är vi oslagbara då vi har sanningen och sunt förnuft från vår sida, och detta är i längden oslagbart!
   Man får se det som “droppen som urholkade stenen” och kanske det ger fler “ringar på vattnet”.

   Som någon känd person myntade:
   The only thing required for evel to rule, is for good men to do NOTHING!
   MVH

  Alf Johansson

  Posted: 3 november 2013 - 20:40 - Svar

  Bra skrivet ,tyvärr lutar de mot inbördeskrig istället ,vi får hoppas på det bästa för allas skull ,förbered er på vad so komma skall ,för egen del är allt klart, ha de gott och var rädd om er och era kära

MrNail

Posted: 3 november 2013 - 14:57 - Svar

Kan man bli annat än deprimerad efter att läst detta…….Som vanligt lysande sammanfattat Julia!

Bergfastb

Posted: 3 november 2013 - 15:14 - Svar

Det är onekligen intressanta perspektiv som Julia Caesar tar upp i sin krönika.

Uppenbarligen finns det inga som helst möjligheter att för befolkningarna i de f.d. europeiska nationalstaterna att i verkligheten kunna påverka den politiska multikulturalistiskt satta dagordningen?… De som styr den politiska agendan är alltför starka som påtryckningsmakt, och är alltför inflytelserika för att majoritetsbefolkningarna i de europeiska f.d. nationalstaterna verkligen skall kunna förändra den politiska färdriktningen?…

Det som människor tillhörande ursprungsbefolkningar och trots allt ännu, majoritetsbefolkningar, i de f.d. europeiska nationalstaterna, som numer är underställda EU´s politiska agenda och som till synes ingenting annat har att göra än att följa EU´s lagstiftningar och programförklaringar, samt skuldbeläggningar om rasism och främlingsfientlighet om de så mycket som antyder att kanske storleken på invandringen borde minskas något, har att göra, det är kanske att raskt och kvickt övergå till islam? Att helst enkelt skaffa sig fyra fruar och föröka sig kopiöst mycket, för att därmed kanske kunna bevara sig själva som språk och etniska profiler i de europeiska f.d. nationalstaterna? ….

Det vore kanske trots allt den enda vettiga och förnuftiga – överlevnadstrategin – när det kommer till kritan?…

Om skandinaviska ungdomar helt resolut beslutar sig för att gifta sig så tidigt som möjligt, (från 18 år och uppåt), och beslutsamt skaffar sig ett mycket stort antal barn, så vore det kanske ändå till syvende och sist den bästa – självbevarandeåtgärden – ? En åtgärd som skulle kunna fungera i praktiken, och så att säga ge praktiska resultat? Samt naturligtvis också då bilda mycket stora familjer, med fyra fruar, som alla också då ser till att föda ungefär ca 10 barn per fru?…

Någonting annat vore rena rama självmordet i nuvarande – invasionssituation – ?

Glöm inte att ungefär denna idé har mer eller mindre praktiserats förut i historien, av t ex judendom. Sedan judendom fördrevs från Spanien 1492 konverterade många med judisk identitet till kristendom. De antog – kristna namn – och blev på så vis – integrerade delar i den då kristna civilisationen i Europa….

Det är alltså ett beprövat och med förmodan till viss del ett delvis välfungerande recept på – överlevnad – under svåra, för att inte säga extrema, sociala och politiska förhållanden?…

Under komplicerade, problematiska och svårlösta pressande och stressande sociala mer eller mindre självmördarförhållanden så kan denna – teknik – eller – taktik – , då kanske alltså med vissa fördelar praktiseras av befolkningar och folk som hotas av utplåning ?…..

Vad finns det annars för möjliga konstruktiva lösningar till buds…?

Krig…?

Och vilken förnuftig och sansad person vill kalla – krig – som några som helst – lösningar – på de problem som de europeiska ursprungsbefolkningarna uppenbarligen, och med alla till buds stående massmediala och politiska påtryckningsmedel,(?)oundvikligen verkar bli ställda inför?….

  Angela

  Posted: 3 november 2013 - 16:45 - Svar

  Delar dina åsikter och andras. Ett tillägg bara. Den enda riktiga vägen är att lämna EU och det snarast. Nationalstaten är en av historiens bästa uppfinningar. Endast då kan vi lösa våra problem. Etablissemanget har nogsamt sett till att unga svenska och medelålders inte skall kunna skaffa några barn. Utan jobb, trygga anställningsförhållanden, brist på bostäder och allmänt svårare förhållanden för unga och medelålders blir det inga barn.

   Magentan

   Posted: 4 november 2013 - 00:35 - Svar

   Angela skrev: “Utan jobb, trygga anställningsförhållanden, brist på bostäder och allmänt svårare förhållanden för unga och medelålders blir det inga barn.”

   Nej, några PURSVENSKA barn blir det inte under sådana allmänt svåra förhållanden. Men det muslimska MENA-folket som kommer hit i massor år efter år har absolut inga liknande begränsningar.

   Torsdagen de 28 februari 2008 hade en av Sveriges stora kvällsblaskor en artikel om en hitkommen somalisk man. Han satt i ett rum i en svensk lägenhet, omgiven av sina fruar samt 10 barn (fruarna och flickebarnen ordentligt slöjomsvepta) och han ställde följande fråga: “Är det fel i Sverige att ha många barn?”

  Regimkritiker

  Posted: 3 november 2013 - 18:49 - Svar

  Ja, krig (ett europeiskt inbördeskrig). Det är den mest troliga utvecklingen. Nyadeln kommer naturligtvis inte acceptera att tvingas börja jobba eller få sina bidrag sänkta, eller ännu värre bli massrepatrierade, de PK-kommer att göra allt för att bekämpa nationalisterna. Och patrioterna kommer att till vapen. Alla mot alla. Kriget, “det stora reningsbadet”.

HH

Posted: 3 november 2013 - 15:31 - Svar

Så länge jag levat – och det är nu ett bra tag. Tack för existensen! – har jag bara hört elände om Afrika. Visst, precis som Julia skriver, finns det möjligheter, fantastiska möjligheter på denna kontinent. Varför skulle annars kineser arbeta där?

Jag har en massa böcker om svenska missionärers arbete i Afrikar i början på förra seklet och fram till 1920-talet. Henning Mankell har faktiskt skrivit om det, om den afrikanske pojke som togs hit av missionärer och snart avled. Graven finns kvar. Det var längesen. Men allt har skett av godo, vi har verkligen, missionärer och andra, ställt upp på ort och ställe. Dag Hammarskjöld gav ju sitt liv för möjligheterna.

Alltså, för att komma till skott, människorna i Afrika kan inte vara annorlunda än vi. Men vad är det för tvångströja som binder dem alla till elände och sen flykt? Varför är de oförmögna att bygga någonting hållbart? Var har de ingenjörerna för vatten och avlopp t ex? Läkare? Att på annat ställe läsa om vissa afrikaners tro på trolldom har jag nästan svårt att se något som bevisligt fakta. Men så läser jag om albino-barn…

Precis som Julia C skriver så förtjänstfullt: är den immigration som pågår nu någon verklig hjälp?. Och länge, länge har jag förfasat mig över svenska politikers löften till dem som lider: kom bara hit så ordnar vi allting! Och den via Dolorosa som dessa stackars människor ska färdas är garanterat dödens väg. Men det säger man inte. Hemskt sagt: man räknar med spill! Att vägen är kantad med glasskärvor medan man som politiker kan skryta om sin egen godhet vämjer mig.

Vi måste få bort de här galningarna. Ja, jag menar faktiskt att det är kvalificerade galningar som styr vårt land. Iväg med dem och låt dem ALDRIG få den politiska makten över vårt land igen!

Lennart Andersson

Posted: 3 november 2013 - 15:33 - Svar

Som jag uppfattar EU:s politik när det gäller invandring så finns det två förklaringar, gäller även den ekonomiska politiken, medveten alternativt omedveten politisk styrning mot anarki.

  Anna C

  Posted: 4 november 2013 - 11:51 - Svar

  Denna fråga “varför?” har jag ställt mig länge nu och det enda svaret som har nån form av logik är att de internationella bolsjevik-kapitalisterna helt enkelt vill knäcka i första hand Europa och så småningom hela den västerländska kulturen.
  De vill att världen ska styras av “en upplyst elit” inte av folken och deras valda politiker.
  Jag vet att många ser det här som paranoida konspirationsteorier, men män tillhörande denna krets har om och om igen formulerat detta mål helt öppet. Islam och immigrationsströmmarna från tredje världen är bara redskap för att nå detta mål. Många av våra politiker och journalister är bara nyttiga idioter, andra hoppas på en plats vid köttgrytorna.

   Andvare

   Posted: 5 november 2013 - 20:39 - Svar

   Nja, av någon anledning tycks den liberala eliten ha fått för sig att nationalism är orsaken till tidigare århundradens europeiska krig. Exempel, sagda av Reinfeldt:

   “Jag är väl medveten om min europeiska läxa och historia – att nationalismen är det gift som mer än något annat har förgiftat den här kontinenten. ”

   “Och det är ju risken med nationalismen – det etniskt uppbyggda tänkandet som vi har sett allt för ofta.”

   “Ju mindre av nationalism, desto mer framgångsrik kommer mänskligheten att bli.”

   Kamp om naturtillgångar, mark och inflytande har alltså inget med saken att göra i deras ögon. Och då blir lösningen därefter. Dvs blanda upp befolkningen så mycket det bara går. Och snabbast går det givetvis om man öppnar slussarna på vid gavel utåt. Istället för att vänta på att västeuropéerna har diffunderat in i varandra.

   Och sett ur ett EU-perspektiv är ju detta också den snabbaste vägen att smälta ihop europas befolkningar till en, och minska det nationella motståndet mot det federalistiska projektet.

H B

Posted: 3 november 2013 - 16:02 - Svar

Helt riktigt riktar Julia strålkastarna mot den svenska medieeliten. Detta konsensusetablissemang som ensamt tillåts forma och uppbära bilden av Sverige och omvärlden och den som politikerna i allt högre grad ansvarslöst hänvisar till när de fattar sina beslut. Märk bara Billströms underdåniga recension i senaste Agenda av Cecilia Uddéns propagandaarbete i Mellanöstern.

Understödet från mediekollegorna på hemmaplan är knappast sämre. Ta exempelvis Göteborgs Tidningens lättviktare Frida Boisens skröna om den svenska rasismen som man nu dessutom försöker framhärda som internationellt uppmärksammad när någon kompis puffar för den i en engelsk tabloid. Ett alltmer vanligt grepp, tillsammans med det tilltagande kollegiala prisregnet, för att försöka upprätthålla en anständig bild av den svenska journalistiken som i undersökning efter undersökning visar sig ha närmast noll och intet förtroende hos svenska folket.
Det är denna armé av desinformatörer och godhetsprofeter som tillåts sätta agendan i de flesta frågor i vårt land idag – och framförallt kring invandringspolitiken. Vi har den politik svensk media tillåter. Låt oss bryta detta helvetesförbund.

Tack Julia för ditt gedigna folkupplysningsarbete.

HH

Posted: 3 november 2013 - 16:12 - Svar

Till Lennart Andersson – det du skriver skrämmer mig. Samtidigt som jag tror att det ligger en förborgad sanning i detta. Är det bankerna som ligger bakom? Aktiemarknaden? Det ligger ett mycket mörkt täcke över det som predikas och det som Julia C lyfter fram. Vad vet vi? Och hur kommer det att sluta? Anarki, som sagt… O, skrämmande framtid för mina barn och barnbarn!

  Angela

  Posted: 3 november 2013 - 16:51 - Svar

  Världens maktelit byter inte kakrecept när de träffas i slutna rum. De som redan har vill ha mer – makt och pengar. Följ pengarna sa de alltid förr. Idag är det lätt via nätet.

  Var det inte “makten och kapitalet” som satt i samma båt? Och det är alltid folket som får ro galären.

   Anna C

   Posted: 4 november 2013 - 11:56 - Svar

   Exakt Angela.
   Få är t.ex. medvetna om att den så kallade ryska “revolutionen” genomfördes av ett fåtal personer finansierade av bolsjevik-kapitalister i väst och av politiker i Tyskland, USA och Storbritannien. Den saknade helt folkligt stöd.

    Anonym

    Posted: 4 november 2013 - 12:15 -

    OK för ‘bolsjevik-‘, men ‘-kapitalister’ ?

    Anna C

    Posted: 4 november 2013 - 18:43 -

    Bästa Anonymous, det kan tyckas märkligt att tala om bolsjevik-kapitalister, men det är just vad de är. Bankerna på Wall Street som styr och äger det mesta är just denna tulipanaros. De använder kapitalistiska metoder för att genom sitt ägande göra oss alla till slavar under en världsregering.
    Jag vet det låter galet, men sök på goldman sachs bilderberg så får du veta en hel del nyttigheter. AP-fonden har precis blivit uppköpt av GS.

Ralph Haglund, fil.lic.

Posted: 3 november 2013 - 17:46 - Svar

För någa år sedan hotades Israel enligt beräkningar av en miljon illegala infiltratörer från Afrika.
De byggde ett staket. Under augusti i år kom inte en enda in! http://israelisverige.info/?p=16456
Och ingen drunknade i försöken, där ligger inga drivor av döda på andra sidan staketet. Tomt. De fick snabbt nog veta att det var totalt stopp.
Cecilia Malmöström gör tvärt om, berättar för hela Afrika att det är fritt fram att komma till Sverige så hon är direkt skyldig till många drunknade.
Men med de kvalifikationer som krävs i EU – Ashton får $700 miljoner om året för en fil.kand. i sociologi, mer än 1000 gånger så mycket som Kerry.

XY

Posted: 3 november 2013 - 17:47 - Svar

Lysande krönika av JC! Den placerar sig i toppskiktet av den genomgående mycket höga kvaliteten. En fröjd i det allvarsamma, att läsa dissektionen av en genomfalsk hegemoni och hur moralmästerskapet bland de styrande blir motorn för en huvudlös politik, som hotar välfärden och framtidsutsikterna. Många ominösa “Cecilior” i krönikan förresten…

Bjovulf

Posted: 3 november 2013 - 18:06 - Svar

Selv forhenværende Labour-ministre i UK melder nu åbent ud, og siger tingene, SOM DE ER –
desværre alt for lidt, 30-40 år for sent.

Hvorfor f. i h. vågnede de “ansvarlige” dog ikke op til virkeligheden i tide i stedet for bare konstant at
skabe nye problemer gennem uønsket masseimport af uintegrerbare, vanskelige og krævende personer
fra meget fremmedartede kulturer med religiøst had, intolerance, klanmentalitet og kvindeforagt samt hjemlige konflikter og krige i deres åndelige bagage ?!?!

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-24794809

Ken Clarke: Full face veil ‘most peculiar costume’

The former justice secretary, Ken Clarke, has said that the full face veil for Muslim women is a “most peculiar costume”.

He was speaking about the issue of Muslim females wearing the clothing when they give evidence in court.

Mr Clarke told Radio 4’s The World This Weekend that they should not be allowed to [!!!!!] because it would be almost impossible to have a proper trial if someone is in, what he referred to, a “kind of bag”. [!!!]

Arvid Falk

Posted: 3 november 2013 - 18:18 - Svar

Lysande, Julia!

Lyssna (fem minuter) på Irene Wennemo, Dagens Arena, Malin Siwe, Expressen, och Carl Rudbeck, Sydsvenskan i inslaget “Panelen”, som kommenterar bl.a. svenska politikers unika invandringspolitik (för dem, som uppger sig vara från Syrien) i programmet “Godmorgon, världen”.

Alla tre (!) anser, att Sveriges sonderweg är orimlig… dvs det orimliga är enl. dem, att inte alla Europeiska länders politiker agerar lika ansvarslöst som svenska politiker.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=569148 4&playaudio=4749138

Efter 5.21

Notera särskilt, vad Sveriges Radios journalist säger inledningsvis, när hon refererar till generaldirektörens för Migrationsverket förklaring till Sveriges sonderweg. Journalisten deklarerar, att – till skillnad från Sverige – så tar man inrikespolitiska hänsyn i andra länder, när man utformar landets invandringspolitik.

Här deklareras alltså helt öppet (!) och som en antidemokratiskt självklarhet:

Den svenska världsunika invandringspolitken bedrivs UTAN någon som helst hänsyn till konsekvenserna för landet och UTAN något som helst hänsynstagande till den befintliga befolkningen.

Becker

Posted: 3 november 2013 - 19:18 - Svar

Ett utomordentligt bra skrivet, som vanligt.
Nu är det tyvärr bara så att den största delen av hjärntvettade
svenska folket röstar sitt eget undergång.
Tack Julia !

goran

Posted: 3 november 2013 - 19:23 - Svar

Ju snabbare politikerna börjar ta i anspråk Sveriges stora bostadsreserv, sommarstugorna, desto fortare vaknar folk.

Andvare

Posted: 3 november 2013 - 19:31 - Svar

Glimrande bra, som vanligt.

Påmindes om en händelse när barnen var små, och kom hem med lutherhjälpens insamlingslåda från Kyrkans barntimmar. Min mor tittade på lådan, läste texten, och sade:

“Till de fattiga i Afrika. Tänk, vi samlade in pengar till dem när jag var barn också. Ibland undrar jag faktiskt om det gör någon nytta.”

KL

Posted: 3 november 2013 - 20:17 - Svar

Människor som står för sann godhet ser saker i ett nyktert större och längre pespektiv och utnyttjar inte enskilda tragedier för att med lättköpta känsloargument propagera för en orättvist självuppoffrande och i längden ohållbar migrationspolitik. Men det gör ju däremot PK-fariséerna/godhetseliten, dessa självgoda översittare. De står för en ytlig, affekterad, opportunistisk och ostentativ slags “godhet”. Men Europa har inte ansvaret för Afrikas och mellanösterns problem med ohämmad befolkningstillväxt, islamism, krig och fattigdom.

Johan

Posted: 3 november 2013 - 20:31 - Svar

Heliga Hanna, nu har Julia överträffat sig själv och artikeln vibrerar av ursinne.
Sakligt, rättframt och ärligt – detta är riktig journalistik i dess allra bästa bemärkelse!
Bäva månde FP-fjollor, PK-elit och övriga, för här snackar vi tunggung av högsta kvalitet.

boeufhjerte

Posted: 3 november 2013 - 20:33 - Svar

Apropos bådflygtninge, så vil jeg anbefale, at man læser dette glimrende indlæg fra Ricardt Riis:

http://ricardtriis.wordpress.com/2013/10/27/snydt-sa-vandet-driver-af- os/

  Angela

  Posted: 3 november 2013 - 22:20 - Svar

  Tack för tipset. R Riis hänvisade till Bergspredikarens oftast citerade “vända andra kinden till” och missuppfattningen att det är bra att vara undfallande jag tänkte genast på “änkan som gav sin sista skärv”. Också en missuppfattning som belyser detsamma. Mark 12:38 – 13:21
  Jesus varnar för de skriftlärda: ”Akta er för de skriftlärda, som tycker om att gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torgen och sitta på de främsta platserna i synagogorna och få hedersplatserna vid festmåltiderna. De äter änkorna ur husen och ursäktar sig med sina långa böner. De skall få en så mycket strängare dom.” När den fattiga änkan gav sina sista pengar i templet konstaterar Jesus att hon är mera generös än alla andra: “De andra gav av sitt överflöd, men hon gav allt hon hade.”
  Men Jesus uttalar sig inte om det änkan gör är rätt eller fel eller att alla borde göra så. Jesus säger i stället att de som tar emot hennes pengar ska få en strängare dom.
  Änkan är i denna situation inget föredöme, utan ett offer, det är synd om henne och de som förmår henne att ge mer än hon borde till något som hon inte hade råd med är klandervärda. Änkan handlade i god tro, hon var en god människa. Men hon utnyttjades av ett religiöst etablissemang.

Ludvig

Posted: 3 november 2013 - 21:15 - Svar

Med en anständig journalistkår hade den svenska invandringspolitiken aldrig kunnat nå de höjder av galenskap vi nu bevittnar.
Vi har en migrationsminister – Billström – som oemotsagd kan påstå att resten av Europa nu M Å S T E ta sitt ansvar såsom Sverige redan gjort (han är förresten bara ett eko av Reinfeldt och övriga regeringsmegafoner). MÅSTE? Det är till att vara diktatorsstora i mun. Nåja, Sverige har alltså visat vägen och det är bara för alla andra att följa vårt höga föredöme och låta migrantvågorna välla in över kontinenten.
Folket, som drogats till en nivå som närmar sig koma av den inför den politiska överheten underdåniga journalistkåren, tiger och tar emot.

Radions P1 slår alla rekord när det gäller att mörka följderna av regeringens exempellösa agerande i invandringsfrågan. Journalisterna där sitter i en skyddad verkstad nästan helt fria från kritisk granskning.

Tack därför Julia för ditt renhållningsarbete när du namnger och konkretiserar deras agerande.
Många fler bland dem behöver hängas ut och bevakas. P1 sägs nå cirka 750 000 svenskar varje dag med sin giftiga agendajournalistik.

Maria Magdalena

Posted: 3 november 2013 - 21:48 - Svar

Perfekt!
Fullkomligt perfekt….!

  Marit

  Posted: 3 november 2013 - 22:02 - Svar

  Kjære Julia !

  Du er den beste journalist i Norden !

  Takk og klem fra Marit.

Skåning

Posted: 3 november 2013 - 22:36 - Svar

Jag tror vi kan vara ganska övertygade om att partistrateger som Per Schlingmann och hans gäng läser detta och bävar. Sen får vi se hur långt det räcker.

  steen

  Posted: 3 november 2013 - 23:28 - Svar

  Hvem som læser? Jeg ser, at svenske medier er taget af http://gnuheter.com/creeper/site/snaphanen.dk overvågningen. Tidligere kunne jeg følge dem allesammen, men nu har de gemt sig. Jeg synes ikke disse er så underholdende

  snaphanen.dk 2013-11-03 15:38:45 – Tullverket
  snaphanen.dk 2013-10-30 14:31:21 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
  snaphanen.dk 2013-10-30 10:45:40 – Riksdagen
  snaphanen.dk 2013-10-21 10:11:51 – Rikspolisstyrelsen
  snaphanen.dk 2013-10-21 10:05:25 – Rikspolisstyrelsen
  snaphanen.dk 2013-10-21 08:44:49 – Försäkringskassan
  snaphanen.dk 2013-10-21 07:51:19 – Försvarsmakten

Bernt

Posted: 3 november 2013 - 22:59 - Svar

Cecilia Uddéns reportage är väldigt bra – kanske på samma nivå som Julia Caesars beskrivningar, ja eller rapporter. Uddén rapporterar känslor – både egna och andras, ja det gör Julia också. Bra båda! Sedan är det ju för mottagaren, läsaren och lyssnaren, att reagera – och hittills så är reaktionen hos svenska folket: “Vi har råd!”

  Erik Andeman

  Posted: 4 november 2013 - 00:09 - Svar

  Visst, det är ju enkelt att säga att man har råd med något, man inte har någon aning om vad det kostar. 90% av den svenska befolkningen verkar ju inte se några problem som helst med invandringen, men man kan undra vad som händer när den ekonomiska verkligheten hinner i fatt.

  Sverige tar idag emot kring 2000 personer i veckan och det är bara asylsökarna. Hur många av dem har jobb om ett år? Om 5 år? Hur många kvitterar ut bidrag resten av livet?

  Vad händer efter 1:a Januari 2014 när alla romer i Bulgarien och Rumänien bara kan flytta till Sverige och börja kvittera ut socialbidrag? Hur många kommer det komma per vecka till Sverige då? 5000? 7000? 10000?

  Även om Sverige skulle halvera invandringen så sker det från extrema nivåer. Även om invandringen skulle stoppas helt så är bidragsberoendet bland invandrare så enormt att ett stopp bara förhindrar ökningen av utgifterna, det minskar inte utgifterna.

  Om Sverige i framtiden finner att man inte har råd med de existerande invandrarna för att de i för stor utsträckning är bidragsberoende, vad händer då? Då är det ju försent med råge. Det är försent redan idag.

  Om man säger att man har råd med något man inte törs ta reda på vad det kostar så är sanningen att man faktiskt inte har råd.

   Skåning

   Posted: 4 november 2013 - 02:02 - Svar

   Nej, Sverige har inte råd med någon halvmesyr. Händer det inte något radikalt till nästa vår och höst så är det bara att bekräfta sakernas tillstånd. Välfärdssystemen kommer att kollapsa, och vad som kommer därefter vet ingen. Mitt råd är att stänga gränsen. Håll ett litet hål öppet för oss hederliga skandinaviska bröder. Det är det enda jag kan önska, men om det inte heller funkar så avsäg er det nordiska samarbetet och stäng dörren.

    Skåning

    Posted: 4 november 2013 - 02:12 -

    Skulle ha varit ett svar till Marit. Annars blir det lite obegripligt.

   Ludvig

   Posted: 4 november 2013 - 10:37 - Svar

   Tack för en utmärkt sammanfattning.
   Din slutmening är en precisionsborr in i en av kärnorna till problemet: man törs inte ta reda på vad det kostar; och man törs inte ta reda på vad konsekvenserna blir av den förda invandringspolitiken.
   Man flyr undan insikten som skulle kräva att man satte sig till motvärn mot dessa politiker som i lugn och ro får bedriva sin nedmontering av Sverige och det svenska.
   För att ta ett exempel bland allt monstruöst: att generaldirektören för ett ämbetsverk (Migrationsverket) kan besluta att alla syrier som tar sig till Sverige ska garanteras livstidsuppehälle (dvs PUT) på svenska skattebetalares bekostnad medan landets pensionärer både straffbeskattas i förhållande till de fortfarande yrkesverksamma och dessutom återigen får se sina pensioner sänkas nästa år.

   Både PUT och straffbeskattningen är uttryck för förakt mot den egna befolkningen.

  Cavatus

  Posted: 4 november 2013 - 10:11 - Svar

  Innan jag svarar Berndt, vill jag framföra min stora tacksamhet till Julia som vecka efter vecka levererar texter av yppersta kvalitet. Det är texter med djuplodande efterforskningar, det är texter med ett bildspråk som får läsaren att tappa andan och det är texter som borde publiceras på en bred arena så att fler får tillgång till dem.

  Och det är just där jag svarar dig, Berndt, för Cecilia Uddén har hela Sveriges Radio som sin arena, där hon helt oemotsagd och okritiskt kan rulla ut sitt budskap. Det finns ingen, jag säger INGEN, som någonsin tillåts framföra eller ens yppa minsta kritik eller ens en lite fråga till henne som skulle kunna ifrågasätta hennes rapportering.

  Alltså kan man inte inte jämställa Uddéns och Caesars rapportering vad gäller möjligheten att nå ut till folk. Dessutom är Uddéns texter ofta bara drapor av sentimental propaganda som är kraftigt tendentiösa ofta utan några särskilda källhänvisningar eller underbyggd substans.

  Angela

  Posted: 4 november 2013 - 12:24 - Svar

  Ingen kan väl förhålla sig oberörd inför Soha Arifis berättelse. Som journalist och reporter för public service skall lyssnarna kunna kräva att journalisterna har grundläggande kunskaper när det gäller människor och samhälle. Uddén borde läsa Hannah Arendts “Den banala ondskan”. Jag vill inte leka Gud som Uddén gör i reportaget.

  Ställ 10 människor framför dig och du har en 100 lapp som bara kan räcka för EN (1) att rädda livet på av dessa 10. När du väljer att ge hundralappen åt någon av dessa 10 dömer du samtidigt de 9 andra människorna till döden. Jag skulle aldrig göra det. Uddén drar sig inte för det. Hon valde Soha och lät 9 gamla kvinnor ta sitt liv från en balkong eller bli utsatt för något annat vidrigt p g a beslutet. DET är skillnaden på JC och CU.

  Ondska består också i att utföra onda handlingar i tron att man gör något gott. Ondska består också i att beslutsfattare tar beslut som får ödesdigra konsekvenser för andra. Man ser inte orsak och konsekvenser i sin aningslöshet, okunskap och tanklöshet.

  I all hast…

   Kurtan

   Posted: 4 november 2013 - 14:59 - Svar

   Helt riktigt Angela!

   Har för mig att någon sagt följande som kanske passar till din kommentar:
   VÄGEN TILL HELVETET ÄR KANTAT AV GODA FÖRESATSER…
   MVH

    stefan borg

    Posted: 4 november 2013 - 18:55 -

    VÄGEN TILL HELVETET ÄR KANTAT AV GODA FÖRESATSER… Här kan man läsa om ordspråkets bakgrund: http://en.wikipedia.org/wiki/The_road_to_hell_is_paved_with_good_inten tions Notera även likheten med Jesus Sirach 21, 11: ‘Die Gottlosen gehen zwar auf einem feinen Pflaster, dess Ende der Hölle Abgrund ist’. Eller på svenska: Syndarnas väg är jämn och fri från stenar, men vid dess slut finns dödsrikets fångstgrop (Syr 21:10).

Marit

Posted: 4 november 2013 - 01:05 - Svar

Og hva skjer når det blir aldeles fullt av uintegrerbare mennesker i Sverige ? De renner over til Norge. Vi har en lang, felles grense. Det blir ikke så trevligt for oss, heller…

MetalHeadViking

Posted: 4 november 2013 - 05:06 - Svar

Jag tror att det är helt rimligt att tro att Staten kommer att börja beslagta sommarstugor. Kanske till och med innan valet, med tanke på att Reinfeldt numera verkar tycka att hans Statsministerpost är inte längre intressant att försvara.

Bengt Lundström

Posted: 4 november 2013 - 06:24 - Svar

O.T.
Kunde Snaphanen ordna med en bra printfunktion av sin webbsida så att brödtexten då man printar ut den går att få fram med STÖRRE grad – och inte mindre! – för läsbarhetens skull? På skärmen är graden (textstorleken) bra, men för mitt minnes skull vill jag gärna spara texten på A4-papper i en pärm i printat och LÄSBART format. Många av oss som är äldre har svårt att läsa den krympta textstorleken på papperet som hardcopy trots läsglasögon. Det kanske skulle räcka för en större grad på papperet om man eliminerar “ramarna”? Rekommenderar nämligen sedan länge denna sida till dem jag känner!
/ 70 år i januari

Bosse.N

Posted: 4 november 2013 - 07:15 - Svar

Fattar inte hur omvärlden bara ser på när människor mördas o måste fly från sina hem o sitt hemland! Det är väl för fan det bästa att skicka dit trupper för att störta regeringen o trygga folks säkerhet! Inte att låta dom fly med livet som insats att öppna gränserna hjälper ju ingen därnere då flyr ju alla som hade kunnat hjälpa till att förändra situationen därnere! O det verkar som om männen som skulle kunna förändra situationen därnere flyr först!

karen

Posted: 4 november 2013 - 10:57 - Svar

Absolut bra skrivet Julia.En riktig fullträff faktiskt!Journalistiken idag kan ju tyvärr mest efterliknas vid ett kafferep med gamla kärringar ifrån förr i tiden,dvs inget väsentligt alls tas upp….så det är en jäkla tur att du finns.
Nu måste jag tyvärr fortsätta att arbeta igen så att mina surt förvärvade pengar kan gå till bistånd för invandrare både i och utanför sverige.

Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead

Posted: 4 november 2013 - 12:07 - Svar

Att höra den f.d. polischefen och förre SÄPO-chefen Anders Danielssons iskalla resonemang om det accelererande inflödet som en ren samhällsplaneringsfråga, det vill säga som en fråga om ökade volymer i bostadsbyggandet, i Ekots Lördagsintervju på Allhelgonadagen var en värre skräckupplevelse än vad t.o.m. Stephen King hade kunnat bjuda på under Halloween.

Den erfarne polischefen har varit med i toppen sedan 80-talet och har följt den galopperande utvecklingen för den grova organiserade brottsligheten på nära håll hela tiden, inte minst som polischef i Malmö. Han vet precis vad som pågår i den undre världen och känner väl till dess kopplingar till terrororganisationerna i Mellanöstern. Han var SÄPO-chef åren 2007-2012, under vilken tid han bland annat hade att hantera en självmordsbombning i Stockholm och ett försök av ”flyktingar” med bas i Sverige att genomföra en massaker på Jyllandspostens redaktion i Köpenhamn, förutom gripanden av ett flertal ”svenska” terrorister runt om i världen.

En av de personer som vet mest om sambanden mellan svensk ”flyktingpolitik”, grov kriminalitet och terrorism välkomnar tvångsmedel mot kommuner som vägrar teckna avtal med Migrationsverket och lagstiftning om ökat byggande för att kunna göra ännu mer plats för ett ytterligare ökat mottagande. Han är inte bara en lojal tjänsteman som bara lyder order, utan han hjälper också till att driva på utvecklingen. Kan det bli värre? Ja, räkna med det.

Jag hoppas verkligen att NSA har koll på Sverige. Vem skulle annars ha det?

  Arvid Falk

  Posted: 4 november 2013 - 13:21 - Svar

  Instämmer. Det var en sannerligen skräckupplevelse att lyssna till denne totalt samvetslöse individ. Blev tvungen att ta flera pauser under uppspelningen för att hämta mig.

joffe

Posted: 4 november 2013 - 13:53 - Svar

Du är en fantastiskt sann JOURNALIST Julia !

Denna krönika borde kopieras och läggas på varje Riksdagsmans bord prompto!
Tänk om man desslikes kunde tvinga alla svenskar att läsa vad du skriver!

Katastrof! – Nu finns inte tillgång till fler anrika Slott och Herresäten att inhyra för Migrationsverket till att inhysa asylsökande.

Men snälla nån! Kungliga Slottet i Stockholm har väl några hundra tomma rum som står outnyttjade! Dessa är utmärkta för berikande beduinasylanters boende.

Berit Augustsson

Posted: 4 november 2013 - 16:50 - Svar

Det är majoriteten av det etniska svenska folket som röstat för att utplåna Sverige och det egna folket vid valet 2010.
Ni har gett alliansen med Reinfeldt mandat för massinvandring och islamisering av Sverige.

Det är till alla er som jag riktar min ilska,det är ert fel att ni är så falska och fega så ni inte våga stå rakt upp för en egen åsikt utan måste rätta in er i de tystas led.

Ni är så fruktansvärt naiva och blåögda så ni begriper inte att ni utplånar er själva också ni kommer att drabbas av sjukdom,arbetslöshet,bostadslöshet och statslösa till sist för alla etniska svenskar skall bytas ut mot araber -och muslimer samt andra minoriteter!

Snowflinga

Posted: 4 november 2013 - 18:44 - Svar

Tack igen för en utmärkt krönika som beskriver de svenska politikerna och journalisterna som offrar sitt folk och land för sitt eget vansinne. Hur många människor skall offras på vansinnets altare innan människor vaknar? Om detta fortsätter så blir det Sveriges och Europas undergång. Vi är alla med i förändringen och det finns de bland oss som har sett det homogena samhälle grusas sönder. Vi skall hoppas att vi kan vända vansinnet innan det blir för sent.

http://www.youtube.com/watch?v=9e7hHnVzCok

Andreas

Posted: 9 november 2013 - 03:54 - Svar

Detta måste bara spridas! En väldigt kompakt, faktaspäckad och upplysande krönika, men vi kan inte låta den enbart uppmärksammas för de som redan är introducerade och bevandrade i ämnet det berör. Därför måste vi göra vad vi kan för att sprida och upplysa andra personer som är förda bakom ljuset. Om jag så hade ställt enbart ett krav, och endast ett, inför min bekantskapskrets, så hade det varit att ta sig an denna krönika. För mig är det otänkbart att någon skulle kunna läsa detta bara för att sedan lägga det bakom sig som om det inte hade någon betydelse eller påverkan. Det är alldeles för slagkraftigt i min mening för att kunna ignoreras även bland de mest bortkomna, men jag kan ju ha fel. Detta måste spridas vidare.

  Hans K Nilsson

  Posted: 10 november 2013 - 15:11 - Svar

  Jag tycker mig se att du har dålig koll på din omgivnings uppfattningar. Du la in en brasklapp för säkerhet skull “jag kan ha fel”.
  När tom de som har anhöriga som har blivit utsatta för de hemskaste saker kan uttala efter dom har fallit “nu blev det ett avslut nu kan vi gå vidare” då måste man undra om vi någonsin kan stoppa vansinnet som sker i landet.

   Andreas

   Posted: 10 november 2013 - 21:14 - Svar

   Ja, du har nog rätt. Lite för grovt önsketänk från min sida.

Leave a Comment