4
mar
Seneste opdatering: 23/2-15 kl. 0025
9 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Se også Freedom award, off to Copenhagen, in court monday. I kan også følge med her: Ezra’s Trial Begins TODAY. Mark Steyn taler i dag om “that well-known nutter”, Ezra Levant. Se fotos fra dagen her.

Og meget apropos i dag en god artikel af Kuzma Pavlov om hatespeech-paragraffen i  det konservative tidsskrift, Critique,  der udgives fra Århus.

En vandring ad totalitarismens sti

Stort set alle vestlige straffelove indeholder bestemmelser, som forbyder såkaldt “hate speech”. Bestemmelsen i Danmark er straffelovens § 266b – i folkemunde kaldet racismeparagraffen. Den hviler i sin nuværende form på en FN-konvention fra 1965 om afskaffelse af alle former for racediskrimination. Konventionen har den besynderlige historie, at det var regimer som Saudi-Arabien, Cuba og Sovjetunionen, som var de primære drivkræfter bag dens gennemførelse….Selv langt ind i konservative kredse forsvarer man altså totalitært tankegods. …

Da disse lande ikke kunne overholde deres internationale forpligtelser til at respektere negative frihedsrettigheder, bestræbte de sig i stedet på at få gennemført så mange positive rettigheder som muligt, så de havde mulighed for at kritisere Vesten for ikke at overholde internationalt anerkendte menneskerettigheder. Herudover var det ganske belejligt, at man kunne lukke munden på ens egen befolkning i menneskerettighedernes navn. De vestlige demokratier var imod konventionen, men måtte se sig nedstemt. Og således blev vejen for racismeparagraffen banet. EN VANDRING AD TOTALITARISMENS STI


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


LarsS

Posted: 4 marts 2014 - 18:08 - Svar

Han har ordet i sin magt, logikken som guide og er et inspirerende fyrtårn at sigte efter for enhver, der søger landfasthed med fornuften.

Ezra fortjener om nogen denne pris og værdsættelse fra trykkefrihedsselskabet.

Allan Hansen

Posted: 4 marts 2014 - 21:01 - Svar

Ja, en meget flot og dynamisk
tale af Ezra Levant!

Leave a Comment