25
apr
Seneste opdatering: 25/4-14 kl. 2030
6 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Af og til kan det være interessant at bladre tilbage i historien. Den første bog der i Danmark forsøgte en moderne, akademisk kritik af islam, I krigens hus, Islams kolonisering af vesten, 2003 fik denne anmeldelse af Michael Jarlner i Politiken de 10 oktober 2003. To år efter 9/11. Avisen skulle kort derefter blamere sig groft under Muhammedkrisen, og den er  ikke kommet over sin fejltagelse endnu i 2014. Man skulle tro, den ufejlbarlige Tøger Seidenfaden levede endnu, hvad han jo ikke gør. Her er dialog-Jarlner –  hvor har han købt sig det navn henne? – anno 2003:

Det er fordomsfuld paranoia af værste skuffe, der præger bogen ‘I krigens Hus’, som udkommer i dag og handler om islam i Vesten. Alene bogens undertitel, ‘Islams kolonisering af Vesten’, siger en del om de tre forfatteres rablerier, der er bundet op på en rabiat forestilling om, at Vesten ‘i disse år er udsat for et erobringsforsøg’ fra alverdens muslimer.

»Ifølge visse prognoser – som ganske vist er usikre, da man ikke tæller religiøst tilhørsforhold – vil Sverige og Holland have muslimsk flertal om 30 år«, lyder det i bogen, hvis grove generaliseringer af muslimer og præsteskab i sig selv er det rene nonsens. Den slags detaljer bremser imidlertid ikke de tre skribenter, som tidligere har udgivet den noget mere moderate bog ‘Islam i Danmark’, men som – i lighed med det hjemlige debatklima generelt – nu har skruet endnu mere op for islamofobien.

Målet med bogen er så åbenlyst ikke at analysere og komme med forslag til løsninger af problemer, tværtimod gør forfatterne et stort nummer ud af at mistænkeliggøre de mennesker, som har forsøgt at åbne for en konstruktiv debat om den måde, europæiske muslimer praktiserer deres religion på.

Med sin tilgang og til tider direkte ondskabsfulde tone er bogen snarere et bidrag til de kræfter, som ser en interesse i at lægge danske og udenlandske muslimer for had. Som sådan bidrager den højst til den fragmentering af vort samfund, som bogen fremmaner som et fremtidsscen ario, men som jo kun virkeliggøres, hvis de forskellige grupper – ligesom de tre forfattere – insisterer på konflikt frem for dialog. Rabiate rablerier Ny bog om islam præges af paranoia og vildfarelser.

Jarlner bortser fra, at der aldrig har været noget demokratisk flertal for introduktionen af islam i Danmark, og at hans avis har medvirket hans avis har medvirket til en muligvis blodig konflikt over det. Sker det, vil Politiken naturligvis få skylden sammen med underskriverne af Udlændingeloven af 1983. Skylden hører hjemme hos de skyldige, ingen andre, og danskerne bør placere den der og ingen andre steder. De kan ikke lide det, men de bør ikke slippe i god behold fra deres historiske svigt. Opinion er ikke gratis, som Kurt Westergaard, Ahmed Akkari, Naser Khader, Morten Storm og Lars Hedegaard har måttet sande. Politiken har ingen fribillet i den kulturkamp, den nu har påført os. Chefredaktøren kan endnu cykle uantastet til arbejde, men hvor længe  endnu i det Danmark, Lidegaards avis har advokeret?


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


skræp

Posted: 25 april 2014 - 04:15 - Svar

“De kan ikke lide det, men de bør ikke slippe i god behold fra deres historiske svigt.”
Det kommmer de heller ikke til. Se: http://www.opgoer.dk

Michael Knudsen

Posted: 25 april 2014 - 14:32 - Svar

“Chefredaktøren kan endnu cykle uantastet til arbejde, men hvor længe endnu i det Danmark, Lidegaards avis har advokeret?”

Ja, hvor længe endnu?

Multikulturalisterne/landsforræderne har i 30-40 år kvit og frit kunnet dæmonisere alle danske islamkritikkere, mens de har rystet i bukserne for de fysiske konsekvenser, hvis de selv kom til at sige noget kritisk om islam.

Men hvad vil de gøre den dag, danskerne ikke længere gider at finde sig i deres løgne og chikanerier og begynder at agere voldeligt som muslimerne? Uha, uha, når chefredaktøren risikerer at få tæsk eller det der er værre …!

Mon det er det, der skal til, før personerne, der danner vores fordummede og folke-chikanerende elite, finder ud af, at de nok hellere må slutte sig til de danske kritikkere, hvis værdier jo i bund og grund er de samme, som de værdier de selv hævder at bekende sig til!?

Skulle det imidlertid forholde sig således, er det måske alligevel for sent for Bo Lidegaard, Uffe Ellemann, Hans-Jørgen Bonnichsen, Carsten Jensen og hvad de nu alle sammen hedder …

Michael Knudsen

Posted: 25 april 2014 - 14:33 - Svar

“Chefredaktøren kan endnu cykle uantastet til arbejde, men hvor længe endnu i det Danmark, Lidegaards avis har advokeret?”

Ja, hvor længe endnu?

Multikulturalisterne/landsforræderne har i 30-40 år kvit og frit kunnet dæmonisere alle danske islamkritikkere, mens de har rystet i bukserne for de fysiske konsekvenser, hvis de selv kom til at sige noget kritisk om islam.

Men hvad vil de gøre den dag, danskerne ikke længere gider at finde sig i deres løgne og chikanerier og begynder at agere voldeligt ligesom muslimerne? Uha, uha, når chefredaktøren risikerer at få tæsk eller det der er værre …!

Mon det er det, der skal til, før personerne, der danner vores fordummede og folke-chikanerende elite, finder ud af, at de nok hellere må slutte sig til de danske kritikkere, hvis værdier jo i bund og grund er de samme, som de værdier de selv hævder at bekende sig til!?

Skulle det imidlertid forholde sig således, er det måske alligevel for sent for Bo Lidegaard, Uffe Ellemann, Hans-Jørgen Bonnichsen, Carsten Jensen og hvad de nu alle sammen hedder …

Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead

Posted: 25 april 2014 - 15:01 - Svar

Parallel topic. Det börjar bli rätt uppenbart för de flesta nu, eller hur?:

“[But] masking the identity of its forces, and clouding the possibilities for international denunciation, is a central part of the Russian strategy, developed over years of conflict in the former Soviet sphere, Ukrainian and American officials say.

John R. Schindler, a former National Security Agency counterintelligence officer who now teaches at the Naval War College, calls it “special war”: “an amalgam of espionage, subversion, even forms of terrorism to attain political ends without actually going to war in any conventional sense.”

And one country, Mr. Schindler noted in an article last year in which he coined the term, that particularly excels at special war is Russia, which carried out its first post-Soviet war to regain control of rebellious Chechnya back in 1994 by sending in a column of armored vehicles filled with Russian soldiers masquerading as pro-Moscow Chechens.

Russia’s flair for “maskirovka” — disguised warfare — has become even more evident under Mr. Putin, a former K.G.B. officer whose closest advisers are mostly from that same Soviet intelligence agency.

For nearly two months now, the shaky new Ukrainian government has been left to battle phantoms, first in Crimea and now in eastern Ukraine, where previously fringe pro-Russian political activists have had their fortunes lifted by small but heavily armed groups of masked men.”

New York Times: http://www.nytimes.com/2014/04/21/world/europe/photos-link-masked-men- in-east-ukraine-to-russia.html?_r=0

Varför skulle “före detta” KGB-agenter nöja sig med att föra maskeradkrig inom det gamla Sovjet-territoriet? Är det inte troligt att det fortsätter som förut mot Väst också? Vi VET att västliga underrättelsetjänster infiltrerades redan på 30-40-talen. Vi VET att KGB styrde PFLP, Baader-Meinhof, Röda Brigaderna, IRA och ETA. Vi VET att man skickade pengar till kommunistpartier i väst. Vi VET att KGB-residenterna hade hemliga möten med höga företrädare för nordiska socialdemokratiska partier. Vi VET att extremvänstern intog centrala positioner inom medievärlden under 60-70-talen. Vi VET att många unga påläggskalvar inom olika yrkesområden fick hemliga utbildningar på partiskolor i Öst och sedan återvände för att bli framstående journalister, präster, politiker och tjänstemän och från sina positioner på insidan delta med full kraft i KGBs krig mot de fria folken i Väst.

Varför skulle KGB ha stannat där? Påminner inte operationerna i Ukraina väldigt mycket om de s.k. kravallerna i Europeiska storstäder det senaste decenniet, med det enda undantaget att mediekampanjen, som syftar till att “förklara desperationen i protesterna” i stort sett har uteblivit denna gången?

Borde det inte tillsättas en parlamentarisk kommission för att öppet utreda om inte hela den Multikulturella Operationen är en Maskirovka-operation i syfte att destabilisera/förinta Väst i samverkan med Muslimska Brödraskapet och dess underorganisationer? Finns det inte tillräckligt mycket som pekar i den riktningen för att saken ska vara värd att undersöka? Är våra regeringar villiga att ta på sig ansvaret att underlåta att ta indicierna på allvar?

JensH

Posted: 25 april 2014 - 15:16 - Svar

“sammen med underskriverne af Udlændingeloven af 1983.”

Kan det gøre det??? Nu er det jo 31 år siden denne ulyksaglige lov blev vedtaget af Folketinget, og der findes jo derfor efterhånden et par generationer af politkere, som har forsømt at gøre op med hele dette ‘rettigheds-vanvid’ Udlændingeloven af 1983 er udtryk for. Den har jo -med nogle få marginale justeringer – stået nærmest uantastet siden den blev vedtaget tilbage i 1983. Og hvad med alle de personerne i diverse pressionsgrupper??? Jeg ville mene, at eksempelvis Hans Gammeltoft Hansen og Dansk Flygtningehjælp også har et væsentligt ansvar for den katastrofe, som 3 årtiers fuldstændig uansvarlig udlændingepolitik har bragt vores engang så fredelige samfund ud i.

Ole Burde

Posted: 25 april 2014 - 18:12 - Svar

Når man diskuterer med folk som tror blindt på dommerstandens ufejlbarlighed , er der et sted hvor denne blinde tro er sårbar , et hul i dens mentale minefælter :
Et af den blinde tros dogmer går ud på , at enhver lovgivning som vil sætte islamiske organisationer udenfor loven ,eller effektivt begrænse indvandringen ,automatisk vil gøre Danmark til et ”facistisk” samfund ”. …men hvis vi går tilbage til før 1970, så var datidens Danmark fuldt ud istand til at FORTOLKE sin grundlov på en måde som gav staten fuld kontrol over hvem der kom ind i landet og hvorfor ikke …så den blinde tros tilhængere mener altså at Morten-Korch-Danmark anno 1965 var ”et facistisk samfund” …
Ikke et standpunkt som retmange Dommertro Slavesjæle vil være istand til at forvare !

Leave a Comment