13
sep
Seneste opdatering: 13/9-15 kl. 1224
174 kommentarer - Tryk for at kommentere!

nytsu1

Copyright Julia Caesar och Snaphanen. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Det går en sjukdom genom Sverige, en epidemi som sprids i en aldrig tidigare skådad omfattning. Sjukdomen är ännu inte erkänd av socialstyrelsen och alltså att betrakta som ren inbillning. Den har därför inte heller fått något namn än. Tydliga symtom går dock att urskilja objektivt, och allt talar för att sjukdomen är politiskt betingad.

Det mest frekventa symtomet är lögner. Lögnsjukan förefaller därför vara ett lämpligt namn. Sjukdomen har nu fått sådan spridning att det är befogat att tala om en epidemi.

Masspsykosen – så yttrar den sig

Sverige befinner sig i ett allvarligt läge som kräver sunt förnuft, kunskap, mod och klarsynthet. En galopperande masspsykos, som lögnsjukan, slår hårt mot och utgör en direkt samhällsfara i ett land i kris.

I en masspsykos förlorar de drabbade sitt sunda förnuft och förmåga att förhålla sig kritiskt till händelseutvecklingen. De ger upp självständigt tänkande och blir lätta offer för manipulation och propaganda. Skenande grupprocesser tar över. Olika sadistiska och raffinerade system för repression skrämmer flocken till underkastelse.

All information utifrån som skulle kunna ge en annan verklighetsbild väljs bort och ogiltigförklaras. Gruppsammanhållningen bekräftar att den egna uppfattningen är den enda giltiga. Därmed legitimeras också metoder och attityder som annars skulle vara otänkbara, till exempel att systematiskt använda lögner i propagandan och som verktyg i demoniseringen och förföljelsen av oliktänkande.

I realiteten ett enda maktblock

I en situation av annalkande eller redan inträffad kollaps på viktiga samhällsområden krävs extraordinärt skarpsinne och intelligenta lösningar för att om möjligt vända utvecklingen. Det är inte vad Stefan Löfvens regering eller oppositionen levererar. Inte heller media lägger två strån i kors för att leva upp till sitt samhällsansvar. Tvärtom, journalisterna slår alla tidigare rekord som skamlösa propagandamaskiner.

De båda maktblocken politik och media är uppenbart samstämda i både mål och metoder. I realiteten har de smält samman till ett enda gigantiskt maktblock som gemensamt och i samförstånd bekämpar sanningen och sitt eget folk. Medias professionella uppdrag att granska makten åt folket är för länge sedan övergivet till förmån för de odemokratiska projekten att granska folket åt makten och fortast möjligt skänka bort Sverige till andra länders invånare.

En strid med lögner som vapen kan aldrig vinnas

Ju farligare makthavarna bedömer det vara att folket får veta djupare sanningar om den politiska agendan, desto mer trappas artilleriet av lögner och propaganda upp. Men en strid som förs med lögner som vapen kan aldrig vinnas. Det vet alla utom svenska journalister och politiker. Ändå är det exakt en sådan strid som pågår just nu.

Sverige och Europa står inför gigantiska problem (inte utmaningar) med den största inströmningen av migranter från dysfunktionella och kapsejsade u-länder i historien. En mycket liten andel är flyktingar enligt FN-konventionen, det vill säga flyr från länder där deras liv är i fara. Den minoritet som uppfyller konventionens kriterier på att vara flyktingar utgörs till största delen av människor som flyr från krigsdrabbade delar av Syrien.

Till Sverige kommer inga flyktingar

Till Sverige kommer inga flyktingar över huvud taget. De som anländer och i media genomgående kallas “flyktingar” har redan passerat en lång rad länder där de kunnat få skydd och där de ska söka asyl enligt Dublinförordningen. 

Indspilning i fuld skærm 13-09-2015 103057

Det gör de inte av den enkla anledningen att den absoluta majoriteten är unga män som saknar asylskäl och alltså är illegala invandrare. De flesta kommer från muslimska länder.

I jakten på högre levnadsstandard än vad de själva med islam som grund har lyckats åstadkomma i sina egna länder köper de sig med hjälp av människosmugglare in i Europa. Målet är att resa vidare till de EU-länder som erbjuder den största välfärdskakan att dela på, Sverige och Tyskland.

Mediekampanj och nytt SD-rekord: 26,5 procent

För att leva upp till sitt rykte som humanitär stormakt har Sverige haft kustbevakningens fartyg M/S Poseidon i Medelhavet i tre månader.  Fartyget har räddat 5 295 personer.

Samtidigt som medias samordnade kampanj för massinvandring nådde en kulmen den gångna veckan visar den senaste opinionsundersökningen från norska Sentio nytt rekord för Sverigedemokraterna. Partiet är största parti med 26,5 procent. Sentio är det opinionsinstitut som bäst har lyckats pricka in siffror nära valresultatet. Undersökningen gjordes den 3-9 september. Någon som ser ett samband?

Kvinnor vill slippa bli våldtagna

Generösa bidrag och europeisk välfärd är pullfaktorer som utgör själva drivkraften i folkförflyttningarna. Friska och starka unga män som kan betala smugglararvoden på hundratusentals kronor tar chansen att ta sig till länder som flyter av mjölk och bidrag, i-Phones och honung. Kvar lämnar de kvinnor och barn och de verkligt nödställda. De som är för fattiga för att kunna betala smugglarnas arvoden, kvinnor som inte vill utsätta sig för risken att bli våldtagna  och barn som är för små för att klara resan.

Du är manipulerad av media

Blunda och tänk på “flyktingar”. Vad är det för bilder som dyker upp för ditt inre öga? Ser du de muskelstarka unga män i de senaste märkeskläderna och en i-Phone i bakfickan som utgör 75 procent av migranterna? Eller ser du människor i eländiga trasor?

Antagligen ser du bilder på små gulliga mörklockiga barn. Just de bilder som visas i Rapport när du slår på tv:n klockan 19.30. Enligt UNHCR utgör barnen bara 13 procent av dem som tar sig över Medelhavet till Europa. Men det berättar inte Rapport. Kanske ser du bilden på den drunknade treårige Aylan Kurdi som samtliga massmedia spred i en samordnad propagandaaktion förra veckan? Det är inte så konstigt, för det är precis den bilden både media och politikerna vill att du ska se.

Du är manipulerad.

Aylan Kurdi, hans mor och en bror drunknade för att fadern tog familjen med sig på en riskfylld båtresa från Turkiet till Grekland – trots att de var väl etablerade i Turkiet sedan flera år och fadern arbetade som frisör.

Tänk på solidaritet – vad ser du?

Fortsätt blunda och tänk på ordet “solidaritet”. Vilka bilder ser du nu? Ser du någon av Sveriges 225 000 fattigpensionärer som hankar sig fram under EU:s fattigdomsgräns och aldrig kan unna sig någonting över huvud taget? Ser du en ensamstående mamma som håller på att slita livet ur sig för att både kunna arbeta, betala räkningarna och vara en bra mamma för sina barn?

Ser du möjligen några av alla bortglömda psykiskt sjuka som ställdes på gatan och är hänvisade till en spruta depåneuroleptika i rumpan någon gång i månaden sedan mentalsjukhusen stängdes? Eller ser du någon av de missbrukare som har varit djupast nere på existensens bottnar och har lyckats resa sig ur förnedringen – men till skillnad från “nyanlända” aldrig kommer att få en egen bostad?

Den svenska underklassen har gjorts osynlig

Nej, antagligen ser du fortfarande små söta barn i ett flyktingläger i Libanon eller Turkiet eller nyss ilandstigna på Sicilien eller Kos. Du ser med andra ord exakt det makteliten vill att du ska se. Den etniskt svenska underklassen har av journalisterna gjorts osynlig till förmån för invandrarna. Socialjournalistiken har blivit “rasifierad” skriver journalisterna Gunnar Sandelin och Marika Formgren.

“När ”utanförskapet” växer är det inte längre arbetarklassen som är de mest utsatta och marginaliserade i samhället, utan människorna i utanförskap. (…) Det enorma inflödet och den demografiska förändring som blir följden i grunden har förändrat den svenska socialjournalistiken. Det förekommer i dag i svenska medier i princip bara undantagsvis rapportering om ”marginaliserade” eller ”förtryckta” människor som är etniska svenskar.”

Var finns din solidaritet? Med ditt eget folk eller med dem som koloniserar ditt land och som du måste försörja medan dina barns skolgång är en katastrof och din gamla mamma som har hemtjänst tvingas äta råa fiskpinnar?

Motståndslöst förväntas vi acceptera en invasion

Med utstuderat spekulativa propagandabilder och manipulativa kändisupprop för “humaniteten” ska svenska folket bearbetas och drivas av självutnämnda åsiktspoliser in i en psykologisk återvändsgränd där vi fråntas de sista resterna av yttrandefrihet och handlingsutrymme. Vi ska hjärntvättas tills vi inte längre vågar andas ett ord av protest. Motståndslöst förväntas vi acceptera en invasion och ett övertagande av vårt land utan någon motsvarighet.

forandring_2000_2014

SCB:s statistik visar att det pågår ett befolkningsutbyte – och det går snabbt. Sedan millennieskiftet har antalet personer med utländsk bakgrund ökat med omkring en miljon. Under samma period har antalet personer med svensk bakgrund minskat med cirka 117 000 personer. Om folkutbytet fortsätter i samma takt som till och med förra året kommer personer med utländsk bakgrund i åldersgruppen 0-44 år att vara i majoritet i Sverige redan om 16 år, cirka 2031. Men takten har alltså skruvats upp ännu mer i år.

Öppna ditt hjärta och ditt hem!

Vi ska öppna våra hjärtan och plånböcker och försörja en migranttsunami från tredje världen. Men det räcker inte. Politikerna har i praktiken öppnat gränserna under trycket från vänstermedia och vänsteraktivister – men utan att bygga bostäder och annan nödvändig infrastruktur. Det är bara en tidsfråga när vi blir anmodade – först lockade med pengar, sedan tvingade – att upplåta våra bostäder – alltså exakt det scenario som jag beskrev i krönikan “Egen härd är inte din” 2012, återpublicerad inför förra årets val. Svenskarnas fritidshus ses med lystna blickar som en alltmer begärlig bostadsreserv.

En regelrätt invasion av Europa

Sextio miljoner människor på flykt saknar historisk motsvarighet. Alla jämförelser med andra världskriget faller platt till marken. Det pågår en regelrätt invasion av Europa. Situationen kräver total ärlighet på samtliga ansvariga nivåer. Men det vi ser är ett panikslaget och handlingsförlamat EU som har tappat kontrollen och överlåter åt enskilda medlemsländer att klara upp situationen bäst de kan.

Ingen ställer den berättigade frågan VARFÖR denna migranttsunami sköljer över Europa just nu. Hur sannolikt är det att hundratusentals personer i icke krigsdrabbade länder vid exakt samma tidpunkt bestämmer sig för att bege sig till Europa? Orsakerna till att invasionen kommer som på en given signal undersöks av ingen. En sådan undersökning skulle ju kunna ge oönskade resultat.

EU har redan 24 miljoner arbetslösa

EU har redan cirka 24 miljoner arbetslösa och en lång rad lusfattiga medlemsländer – framför allt tidigare kommuniststater som Rumänien och Bulgarien, men även länder som Spanien, Irland och Portugal. Etthundratjugotvå miljoner européer lever under eller på gränsen till fattigdom.

Ändå framställs det som höjt över all diskussion att det är EU:s skyldighet att ta emot migrantinvasionen från tredje världen. Inte bara dem som är berättigade till asyl, utan dessutom den absoluta majoriteten, illegala migranter utan tillstymmelse till asylskäl.

All anständighet har kastats överbord

I Sverige, det mest extrema landet av alla, vägrar politiker och journalister att lyssna på folkopinionen, vägrar att diskutera sakfrågan och växlar istället upp lögner och propaganda till bisarra nivåer. Ändamålet helgar medlen. Inga hämningar återstår. All anständighet har kastats överbord.

Svenska folket är taget som gisslan för det allt överordnade målet, fortsatt massinvandring. Dagens mer än 3 000 asylsökande i veckan (= mer än 150 000 på ett år) är bara början. Dränkta i sentimental känslosmet av en gemensamt iscensatt mediekampanj utan motstycke ska vi tvingas acceptera att vi inte har någonting att säga till om i vårt eget land.

DN har tagit täten i medias kamp för befolkningsutbyte

Dagens Nyheter går som vanligt ett steg längre. Det står helt klart att DN har tagit täten i medias kamp för att i ännu snabbare takt byta ut Sveriges urbefolkning mot afrikaner och araber. Det är detta som är chefredaktör Peter Wolodarskis verkliga agenda.

Dagarna efter att de reportrar som jagat mig under ett års tid, Annika Hamrud och Niklas Orrenius, genomfört sina uthängningar av mig i Expressen respektive DN, bränner DN av ett stort uppslaget men ekande tomt och skenheligt kändisupprop “för humanitet”. 

Nej, det är ingen slump. Då om inte förr inser jag vidden av vilket hot jag har blivit för lögnmedia. Det ska föreställa ett motdrag. Nu slår DN slutgiltigt fast vem som är ond och vem som är god. Det står också klart att innebörden av “humanitet” är fri invandring.

Samma svart-vita splittring i onda och goda gör P1-programmet “Medierna” som programförklaring till att de inte nöjer sig med Expressens uthängning av mig. Varför inte suga på denna goda karamell och göra en alldeles egen uthängning?

“Varje dag hör vi nu om barnen som drunknar på sin väg mot ett tryggare liv och på tågstationer i Centraleuropa utspelar sig kaotiska scener när människor kämpar för att ta sig och sina familjer vidare. Men oavsett hur hemska vittnesmål vi nås av via våra sociala medie-flöden, så existerar samtidigt, bara några klick bort, en helt annan offentlighet som tycks vara helt resistent för såväl fruktansvärda bilder som fakta. I veckan har den här motoffentligheten och de främlingsfientliga åsikter som ryms där diskuterats flitigt i samband med att Julia Caesar blev ett namn på allas läppar.”

Hur många kändisar vågar tacka nej?

Hur många kändisar vågar tacka nej till “humaniteten” när de står med kniven mot strupen och riskerar att få sin karriär slagen i flisor? DN ger dem inget val.

Minns pianisten Stefan Gunnarsson, känd från SVT-programmet “Så ska det låta”. Han var den ende av 50 tillfrågade som inte sa JA och AMEN till Norrbottens-Kurirens kampanj “Ett Norrbotten för alla” 2012. Han opponerade sig mot den styrda kampanjen. Alla de 49 övriga tillfrågade svarade snällt ja. I tidningen framställdes Stefan Gunnarsson som främlingsfientlig.

“Och var som helst kunde vi ha överlämnat handlingarna”

Samtidigt öppnar DN spalterna för Andrev Walden, samme ungdomligt frejdige världsförbättrarideolog som i våras packade läsarnas ryggsäckar fulla med skuld över de “utsatta” romska tiggarna.  Den här gången uppmanar han svenska folket att bli människosmugglare:

“Och var som helst på vägen kunde vi ha mött dem och överlämnat handlingarna som krävs för att korsa gränserna som du och jag gör. Ingenstans på vägen är vi maktlösa. Aldrig bakbundna av unioner, avtal eller förordningar. Aldrig begränsade att titta på och grymta om oanständiga fasoner från andra stater i Europa. Vi kan när som helst öppna vägen för en människa.”

Journalisterna lider av Napoleonsyndromet

När jag gick i gymnasiet sommarjobbade jag på ett stort mentalsjukhus. På avdelningen där jag arbetade fanns ett 50-tal äldre kvinnliga kroniker, kroniskt schizofrena patienter. En av dem var helt övertygad om att hon, trots sitt kön, var kejsar Napoleon.I En genusförkämpe klart före sin tid om man så vill.

Samma Napoleonsyndrom kännetecknar den svenska journalistkåren. Besatta av storhetsvansinne anser de sig stå över andra människor. De föraktar “Nisse i Hökarängen” och tycker inte att det är deras uppgift att skildra verkligheten sådan den är. Istället gör de sig till aktörer med ett självpåtaget uppdrag att skapa och forma verkligheten i en för dem själva önskvärd riktning. De tror sig vara innovativa och djupt originella men är inget annat än megafoner åt politikerna.

De dricker ur samma rödvinsbox

Journalister jagar i flock och dricker bokstavligen ur samma rödvinsbox. Enda variationen är att den under Almedalsveckan är utbytt mot rosé. 

För att det ska fungera i praktiken måste det finnas en samstämmighet, en åsiktsplattform som alla delar och som är väl avstämd med den politiska vindriktningen för dagen. Bara då finns förutsättningar för välregisserade, gemensamt genomförda projekt. Som att de största dagstidningarna skriver exakt samma sak samtidigt.

“Alla svenska tidningar har valt att bli kampanjorgan”

Johan Hakelius skriver efter att förgäves ha försökt öppna sin nätupplaga av Svenska Dagbladet:

“Skälet att jag inte saknade Svenskan var just detta: jag visste precis vad den innehöll. Samma sak som Dagens Nyheter. För alla svenska tidningar har de senaste dagarna valt att bli kampanjorgan. Visst, de kampanjar för värden som jag kan skriva under på. Men de har ändå övergivit sitt kritiska uppdrag. De är rusiga av att slippa komplexitet och målkonflikter. De känner befrielsen av att låta ett absolut värde radera alla nyanser.

En tidning värd att läsa har en annan uppgift. Den håller huvudet kallt. Den problematiserar. Särskilt det som verkar invändningsfritt och oantastligt. Den eldar inte på, ­utan tar ett steg åt sidan.”

Yttrandefrihet och politik är kommunicerande kärl

Det kan verka långsökt att knyta invandringspolitik till frågan om yttrandefrihet. Men erfarenheten visar att de är kommunicerande kärl –  fenomen som liksom andra politiska frågor interagerar med varandra enligt mönster som regleras av de politiska konjunkturer som råder för tillfället. Trådarna löper samman och trasslar in sig med varandra i till synes oupplösliga knutar. I krig, konflikter och totalitära diktaturer är yttrandefriheten alltid det första offret.

Repertoaren är mager som lättmjölk i motvind

Yttrandefriheten är stadgad i svensk grundlag, men de senaste veckornas journalistiska prestationer i gammelmedia visar att den inte har något absolut värde utan kan tolkas precis hur som helst. När en obekväm regimkritiker är lokaliserad utlöses journalisternas repertoar av strategier för hanterande av hotet. Repertoaren är mager som en skvätt lättmjölk i motvind. Den omfattar i princip bara två lägen.

1. Tig ihjäl!

Om strategi 1 inte ger önskat resultat återstår nästa strategi:

2. Häng ut!

Om inte heller en sadistisk uthängning i form av ett lögnspäckat karaktärsmord med snaskiga detaljer om regimkritikerns samtliga sjukdomsdiagnoser ger önskad effekt återgår man i vanmakt till strategi 1. Tig ihjäl! Och så vidare i all oändlighet. Större variationer än så skulle kräva större tankeförmåga än journalistkåren är kapabel till.

“Varför har ännu ingen bemött JC i sak?”

Signaturen Djupfrys skriver på Flashback:

“Det märks tydligt på de som försvarar uthängningen av JC, både i den här tråden och i andra medier hur de tvingas kämpa med näbbar och klor mot det syntax error som likt ett rejält åskoväder tornar upp sig i större delen av deras hjärnor. Skulle de tillåta sig tänka logiskt eller se objektivt på saken skulle de klappa ihop, då försvaret som hittills presenterats är en orgie i förnekelse.

Samma personer som mest högljutt står upp för allas lika värde, visar sig vara de främsta hetsarna. (…) Att medierna idag fungerar som åsiktspoliser finns det överhuvudtaget ingen tvekan om längre. Hänger ut och trakasserar skogshuggare, åkare, pensionärer och som i JC:s fall f d kollegor som avvikit från den rätta stigen.

Varför har ännu ingen bemött JC i sak utan endast försökt få henne att framstå som sinnessjuk? Varför dessa anklagelser om rasism, istället för sakligt bemötande? Varför detta återkommande påstående om att JC hängt ut Orrenius genom att offentliggöra hans mobilnummer när han bevisligen själv gjort samma nummer offentligt tiotals gånger?

Därför att kärringen är smartare än 99 procent av alla dagens genusprogrammerade kommunister som fått sin anställning av den enda anledningen att de ständigt gafflar om någon sorts flummig värdegrund utan ifrågasättanden. En värdegrund som dessutom svänger rätt kraftigt beroende på var ledarna för hyenaflockarna vädrar sitt byte.

Det finns få journalister idag som skulle ha en chans mot JC i en diskussion, hur amalgamskadad och elallergisk hon än är. Hon skulle köra dem genom papperstuggen, äta upp strimlorna och pissa på de rester som fanns kvar.”

En veckas kollektiva orgasmer av skadeglädje

I ett års tid och med sammanlagt fyra oannonserade hembesök hos mig har Dagens Nyheters agendajournalist Niklas Orrenius och frilansjournalisten och Expomedarbetaren Annika Hamrud jobbat som skållade illrar för att röja min identitet. Jag berättade om förföljelsen i krönikan “Mardrömmen”.  Syftet har hela tiden varit att hänga ut mig under så skandalartade former som möjligt, komplett med sjukdomshistoria, och skada mig och min familj så mycket som möjligt. Under en vecka rullade sig hatiska PK-journalister i kollektiva ljudliga orgasmer av skadeglädje.

En Expopapegoja hittar ett guldkorn

En medioker kvartsjournalist och Expopapegoja som Annika Hamrud trodde sig säkert ha hittat ett guldkorn när hon med benäget bistånd lyckats röja min identitet. Den skenhelige lille agendascouten Niklas Orrenius, som leende utför husse Wolodarskis order att halshugga obekväma sanningssägare, var trygg i förvissningen att de långa och dyra resorna till mitt avsides belägna fritidshus, de utdragna och högljudda bankningarna på min dörr, stirrandet och skrikandet in genom mina fönster i slutändan skulle ge maximal scoop-poäng och en garanterad Guldspade.

Och visst – hela journalistkåren ställde sig upp och bedyrade unisont att det Hamrud och Orrenius utsatt mig för bara var “helt normala journalistiska arbetsmetoder”. Sånt man får tåla när man efter fem år som ihjältigen, ideellt arbetande bloggare plötsligt blir utnämnd till “inflytelserik opinionsbildare” och “makthavare”.

Men segern tycks ha en bismak av skit. Som en kloak som reverserar. Trots all kollegial lojalitet och trots all “kärleksbombning” som Hamrud har vältrat sig i verkar en dålig smak i munnen dröja sig kvar hos ganska många. Hur idogt de än borstar tänderna i avskildhet.

“Nu kan debatten föras i öppen dager”

Expressens kulturchef Karin Olsson motiverar uthängningen av mig så här:

“Efter dagens artikel i Expressen vet vi vem som ligger bakom pseudonymen “Julia Caesar” och debatten kan föras i öppen dager. Demokratin mår bäst så.”

Ända sedan jag började skriva krönikor på Snaphanen 2010 har Karin Olsson och samtliga övriga journalister haft alla möjligheter att “föra en debatt i öppen dager”. Ingen enda har gjort det. Varför? Varför har ingen kunnat bemöta det jag skriver i sak?

Nu, när man har begått karaktärsmord på mig, ska debatten plötsligt föras i öppen dager. Javisst, sätt igång! Min förväntan är på topp. Men jag har faktiskt inte sett en tillstymmelse till bemötande av vad jag skriver under den tid som gått sedan Expressen hängde ut mig heller, och någonting säger mig att det aldrig kommer något.

Yttrandefriheten en av vår tids stora ödesfrågor

Yttrandefriheten är en av vår tids stora ödesfrågor. Dess betydelse sträcker sig långt bortom gammelmedias behandling av mig och andra dissidenter. Men det som hänt mig visar att journalister är beredda att gå hur långt som helst för att tysta en obekväm skribent. Hämndlystnaden och vittringen av blod får dem att överge alla pressetiska principer som de annars bekänner sig till som vore de syndabekännelsen i kyrkan. Vad de inte tycks tänka på är att de sågar av den gren de själva sitter på.

I dagens Sverige är yttrandefriheten uppenbart villkorad. Karin Olsson påstår i Expressen att jag har “missbrukat yttrandefriheten”. Här ekar klangen av Stalin och Mao, Erich Honecker och Fidel Castro.

Peter Wolodarski vill straffa oliktänkande

DN:s chefredaktör Peter Wolodarski går öppet ut med att han vill släcka ner yttrandefriheten genom att ingripa mot vad han kallar “hatsajter på nätet”.

“Om aggressiviteten på nätet stegras måste den svenska rättsstaten, med en helt annan skärpa än tidigare, lagföra dem som ägnar sig åt förtal och hets mot folkgrupp. Pressetiken är ett viktigt komplement för att värna ett anständigt tonläge, men den har blivit omsprungen av tekniken. De regler som traditionella medier tvingas följa föraktas av de hatsajter som tack vare internet snabbt kan nå tusentals människor.”

Nolltolerans för invandringskritiker

Europas ledare målar alltmer in sig i samma hörn. Angela Merkel har uttryckt avsikter som är skrämmande lika Peter Wolodarskis. I ett tal nyligen gav hon klart besked om vad som väntar invandringskritiker:

“Den som inte accepterar den invandring som nu sker, och som står i överensstämmelse med grundlagen, den personen begår ett brott mot Tysklands grundlag och för något sådant finns det nolltolerans. Det var en klar utsaga av Merkel: Rasister och högerextremister är författningsfiender.”

(Talet återgivet av Bo Inge Andersson på SVT:s sajt).

En PO som villkorar yttrandefriheten

Sverige vore inte Sverige om vi inte hade en PO, Allmänhetens Pressombudsman, som varit redaktör för Röd Ungdoms tidning Rödluvan och nu missbrukar sitt uppdrag med att arbeta för att villkora yttrandefriheten. Han heter Ola Sigvardsson. På DN Debatt skriver han:

“Men med frihet följer ansvar. Om friheten inte hanteras på ett ansvarsfullt sätt kommer den att inskränkas. Det har den svenska pressen förstått. Det är därför vi har pressetiska regler (som går att läsa på www.po.se).”

PO tar ställning i icke existerande ärende

Sedan gör PO Ola Sigvardsson något mycket egendomligt. Han går ut och tar ställning i förväg i ett ärende som han ännu inte har fått på sitt bord och kanske aldrig får på sitt bord. Han säger att om han får in en anmälan gällande att min identitet har röjts av Annika Hamrud i Expressen så är ärendet redan avgjort för hans del.

– Det finns ingen juridisk rätt att vara anonym på nätet, konstaterar Ola Sigvardsson.

“Det finns exempel på när personer träder fram på offentliga arenor med mycket starka kontroversiella åsikter eller angriper folk. Då kan det vara försvarligt att andra avslöjar vem det handlar om.”

Mot bakgrund av att Expressen friades för uthängningar av privatpersoner 2013 “ter det sig osannolikt att publiceringen av identiteten på den kvinnliga ex-journalisten bakom ”Julia Caesar” (“en av de mest flitiga och inflytelserika skribenterna på de stora hatsajterna”) skulle fällas vid en prövning” skriver Dagens Media.

Jämför med om en domare i förväg skulle uttala sig offentligt om att han kommer att ogilla ett åtal som ännu inte är väckt!

Publicerade bild där Djävulen skiter i Jesus mun

När Ola Sigvardsson var chefredaktör för Östgöta-Correspondenten vägrade han publicera Muhammedkarikatyrerna. Det var bara månader efter att Nerikes Allehanda hade publicerat Lars Vilks bild av Muhammed som rondellhund (19 augusti 2007). Däremot valde han att publicera en affisch för en punkkonsert som väckte stor upprördhet hos kristna församlingsbor i Linköping. Bilden visar hur Djävulen har krupit upp på korset där Jesus är fastspikad, satt sig gränsle över Jesus ansikte och skiter i Jesus mun.

jesus

I egenskap av chefredaktör på Corren skrev Ola Sigvardsson en kolumn  där han förklarade varför det är rätt att visa i tidningen och tapetsera stan med bilder av Djävulen som skiter i Jesus mun – men fel att i tidningen eller på stan visa Vilksbilden av Muhammed som rondellhund.

Rubriken var “Jesus ja, Muhammed nej”, och resonemanget handlade om majoriteter och minoriteter, förtryckta respektive förtryckare. Eftersom kristna är i majoritet får de finna sig i att se Jesus bli nedskiten, menade han. Muslimer måste däremot skyddas mot att bli kränkta, eftersom de utgör en minoritet. Denne omdömesgille man är i dag Allmänhetens Pressombudsman.

När lögnarna och hatarna mobiliserar

Med lögnen som vapen kan man vinna tillfälliga segrar som ger ett snuttefiltsartat välbefinnande. Med hatet som strategi kan man säkert komma långt. Men en strid som förs med lögner som vapen kan aldrig vinnas. När tidningar och public service blir kampanjorgan och försöker föra hela svenska folket bakom ljuset med propaganda och kändisupprop “för humaniteten” kan man tydligt avläsa graden av desperation. När lögnarna och hatarna mobiliserar med en stor mediekoncerns miljardresurser i ryggen för att tysta en ensam ideellt arbetande pensionerad bloggare, då vet man att de är illa ute.

När det görs sådan satir som den Fredrik Antonsson (“Sjätte mannen”) gjort med utgångspunkt från filmen “Der Untergang” om Hitlers sista dagar (filmen kan ses här)  – då vet man att befrielsen är nära. Och det var inte lögnerna som avgick med segern.

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

Mer läsning:

Karl-Olov Arnstberg: Propagandaweekend.

Ivar Arpi: Håll hjärtat varmt, men huvudet kallt.

Lars Bern: Den politiska adeln ruinerar demokratin.

Thomas Gür: Pressombudsmannen och tryckfriheten. Vem ger oss rätten att trycka och tycka?

Anders Johansson: Sluta grina.

Tino Sanandaji: Verklighetsförfalskning är inte humanism.

Jan Tullberg: Frihetens fiender.

Jan Tullberg: Kampanjhysteri.

Merit Wager: Hjärta & Hjärna: Masspsykos på asylområdet.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


174 kommentarer » Spring til kommentarfelt

Ullina

Posted: 13 september 2015 - 10:05 - Svar

Som vanligt fantastiskt bra skrivet! Tack för att du fortsätter. Du behövs så mycket – som en oas i öknen!

expressenlover

Posted: 13 september 2015 - 10:06 - Svar

Underbart Julia! Tack för att du fortsätter skriva, all kärlek och respekt!

chainmail

Posted: 13 september 2015 - 10:20 - Svar

Det är ett oerhört allvarligt hot mot demokratin när privata aktörer såsom Bonniers bygger upp dataregister över personer och företag, samarbetar med underrättelsetjänstlika nätverk (vänsterkriminella Researchgruppen/AFA Dokumentation som själva kallar sig “Stasi 2.0”) och sedan låter sina tidningar använda informationen för att söka upp och suggestivt hota meningsmotståndare till tystnad. Bonniers har med sina tidningar DN och Expressen gått ett steg för långt. Det är dags att utreda och en gång för alla stoppa Bonniers försök att inte bara kontrollera agenda och politisk debatt utan även bygga upp en stat i staten. SÄPO hade fel, vänsterextremister och islamister utgör inte det största hotet mot demokratin – det gör Bonniers.

glassonion

Posted: 13 september 2015 - 10:32 - Svar

Media är idag en gigantisk hjärntvätt! En hjärntvätt som ska pränta in en agenda i vanliga svenskars icke ont anade medvetande.
Stora delar av vår befolkning anser sig inte vara kapabla att skapa sig sin egen uppfattning, där kommer kvällssändningen från Aktuellt eller senaste rubrikerna från DN.se väl till pass.

Visst, fler och fler vaknar. Men är det då redan för sent?

Vi som ser igenom denna agenda, vad har vi för ansvar? Ett stort sådant. Prata med era vänner, familj, arbetskamrater! Hjälp dem att förstå och se igenom den galenskap som nu pågår. Inte med rasistiska kommentarer som bara spär på medias agenda utan med välgrundade fakta.

Jag blir spyfärdig när jag läser om ännu en gruppvåldtäkt som utförs av nyanlända till Sverige. Hur kan man begå en sådan fruktansvärd förnedrande handling mot ett lands befolkning som nyss välkomnat en med öppen famn? Allt annat än en omedelbar utvisning är en skandal och en spottloska i ansiktet mot alla kvinnor i detta land. Till er som ser detta som rasistiskt eller islamofobi, NEJ det finns statistik på att utlandsfödda är överrepresenterade i grova våldtäkter och våldsbrott.

SD ökar och är nu största parti. Det är bra, men vad hjälper det när Decemberöverenskommelsen (DÖ) finns?
Demokratin är utslagen till minst 2022!

Alla vi som har förnuftet kvar och inte drabbad om den masspsykos som JC skriver om har en plikt att sprida vidare detta budskap till andra och demonstrera för att DÖ rivs upp snarast. Endast så tror jag vi kan uppnå en förändring.

  magdalena bengtsson

  Posted: 13 september 2015 - 13:55 - Svar

  Det är egentligen ganska logiskt att dylika sexualbrott sker med tanke på vilken kvinnosyn många (inte alla) immigranter från tredje världen har. En ensam tjej ute ensam, speciellt nattetid, är i deras länder ansedd som lovligt villebråd. Jag tror att många står efteråt (om de åker fast) som levande frågetecken; Què??? Jag gjorde ju inget olagligt.

   glassonion

   Posted: 13 september 2015 - 14:19 - Svar

   Borde inte svenska myndigheter känna till denna kvinnosyn och förebygga detta? Eller ska svenska kvinnor få “betala” för denna massinvandring, precis som en mamma och en son fick betala priset med sitt liv på IKEA?
   Ska man ge uppehållstillstånd är det inte orimligt att skriva in en klausul att personen omedelbart förlorar sitt svenska medborgarskap och blir utvisad om denne blir arresterad för grova brott eller brott överhuvudtaget. Om sen detta skulle hjälpa i praktiken vet jag inte, men då har ju rättsmakten en laglig rätt att omedelbart avvisa personen och inte belasta samhället med ytterligare kostnader samt att personen får sitta av straffet i hemlandet. Borde ha någon form av avskräckande effekt. Idag har ju ett svenskt fängelse bättre mat än både skola och äldrevård.

    magdalena bengtsson

    Posted: 13 september 2015 - 14:23 -

    Svenska myndigheter vågar inte andas om detta av rädsla att bli rasistmärkt av wolodarski och gänget.
    Den 13 sep 2015 14:20 skrev “Disqus” :

    Cavatus

    Posted: 13 september 2015 - 14:53 -

    Problemet är att landet de flytt ifrån inte tar emot kriminella. Därvidlag målar vi in oss i ett hörn av eskalerande kriminalitet. Det kan vara en av orsakerna till att media hela tiden försöker tona ned detta, för att folk inte ska få reda på vilken rävsax vi satt oss i med den galopperande, importerade kriminaliteten.

    brisslan

    Posted: 14 september 2015 - 00:29 -

    Sverige har under flera decennier importerat de sämsta tänkbara asylanter.Finns det någon här, som har en vettig förklaring till detta? Jag, kan bara spekulera i varför. För det första är ju svenskar (inte alla men,alldeles för många) inte kända för att, vara speciellt intelligenta utan tvärtom. För det andra lägger den extrema fegheten, konflikträdslan krokben för all saklig diskussion och kritik och till sist men, inte minst den tredje orsaken. Det gigantiska storhetsvansinnet, som håller den stora majoriteten i ett järngrepp.
    De är lika verklighets frånvarande, som en känd Adolf var. I slutskedet av 2 världskriget då han
    i sin bunker sände han efter Albert Speer arkitekten. I.o.m. han planerade ett gigantiskt segermonument i Salzburg Österrike. Det finns dumsvenska politiker, som är precis lika galna, som Adolf och folk, stödjer denna galenskap, som består i en import av en 30 till 40 miljoner analfabeter. Henlandet kommer i likhet med det Tredje Riket att, gå under med buller och brak men, med den skillnaden att, de kommer aldrig kunna rätta upp det igen, som tyskarna gjorde och jag, poängterar särskilt gjorde!

   AhlgrensFlygmaskiner

   Posted: 13 september 2015 - 19:34 - Svar

   Min dotter hade för några månader sedan en chockartad upplevelse på Hemköp, Åhlèns i Stockholm då en mörkhyad man trängde upp henne i ett hörn och började tafsa ogenerat. Mitt på blanka dagen! Just då var det inte många kunder där, men hon hade turen att en strong “svenne” dök upp. Tyvärr lyckades svinet smita iväg innan väktarna kom. Vill tillägga att dottern har fortfarande mardrömmar och plötsliga depressioner från händelsen.

   Vad ska inte andra mer utsatta kvinnor ha? Får dessa olyckliga offer verkligen det stöd från samhället de har rätt till? Varför tar inte t.ex. “feministerna” upp dessa övergrepp mot sina medsystrar? Tyst som i graven. “Aniaramänniskan” är här (= ett smart, slugt och klipskt yttre över ett empatilöst, egocentriskt och lömskt inre)!

    KafirPride

    Posted: 14 september 2015 - 10:23 -

    Jag är så oroad för mina fyra döttrar som är på väg in i tonåren. Hur ska jag våga släppa dom fria att röra sig ute bland dessa hundratusentals traumatiserade unga männen från Mellanöstern med unken kvinnosyn??

    Marit

    Posted: 14 september 2015 - 18:20 -

    De er ikke “traumatiserade”. Det er ikke derfor de voldtar oss. De er bare vanlige muslimer i møte med oss vantro aper og svin.

  Måstevaraanonym

  Posted: 13 september 2015 - 18:50 - Svar

  Hmm vad händer om SD får typ 36% eller mer, så borde väl dom vara största partiet och kan bilda regering eller?
  Isåfall borde väl DÖ gälla även då? Och alla ska lägga sig platt för SD! Rätt eller fel? ??

   glassonion

   Posted: 15 september 2015 - 13:46 - Svar

   Idag har S+MP+VP 39,1 % och är därmed största block. (enligt Novus September 2015) Detta betyder att SD måste upp/över dom siffrorna för att kunna få bilda regering 2018. Men om andra partier vägrar att samarbeta kan jag inte se hur SD ska få igenom sin budget utan att ha egen majoritet? Nästa steg är att SD börjar bli lika stora som röda och blåa blocket, men då tror jag att S+M kommer börja samarbeta för att stänga ute SD.
   DÖ är en överenskommelse som EJ innefattar SD bara 7-klövern. Dvs blir blåa blocket störst 2018, lägger sig röda blocket för dom och tvärtom. 50,1% hade naturligtvis varit drömscenariot men det kommer inte gå de närmsta valen tror jag.. Kanske någon annan här som är mer påläst på detta men så här tolkar jag det.

  guest

  Posted: 13 september 2015 - 19:48 - Svar

  I følge PK media skal gruppevoldtekt heretter omtales som gruppe sex, siden det kommer med en importert kultur , som ellers kan føle seg krenket og stigmatisert.

lyb

Posted: 13 september 2015 - 10:42 - Svar

Hans Falladas bok Ensam i Berlin beskriver ett medelålders par som vill
kämpa mot den orättfärdiga makten.
De skriver anonyma lappar med regimkritik och delar ut i brevlådor.
Man skall inte jämföra Sverige med Nazisternas förtryck, det blir lite töntigt.
Men i just detta fall finns obehagliga likheter med hur media bär sig åt mot JC.
En anonym kritiker skall oskadliggöras.
Inte genom att bemöta hennes åsikter utan genom trakasserier och personangrepp.

Orrenius och Hamrud hade funnit sig väl till rätta i Gestapo.
De har den rätta inställningen.

  BengtAnders

  Posted: 13 september 2015 - 17:16 - Svar

  Tänk om Anne Frank hade haft tillgång till internet och bloggat likt Julia Caesar! Vilka hade då de människor varit som då haft ett intresse av att avslöja och tysta henne? Svensk PK-media kan med rätta benämnas Großswedish Rundfunk!

Ron Soderlund

Posted: 13 september 2015 - 11:01 - Svar

Någonting gott kom ändå ut, tack vare Orrenius-drevet. Jag kände inte till din blogg, men gör det nu, och kommer troget att följa det du skriver. Efter 23 år i mediabranschen kan jag inget annat än hålla med dig. Det är skrämmande att se hur svensk media har frångått allt som hör journalistiken till och idag är en samling agitatorer som likt döda sillar bara följer strömmen.
Hälsningar
RS

  Cavatus

  Posted: 13 september 2015 - 13:12 - Svar

  Välkommen till dissidentgänget. Vi som utmålas som de värsta rasister och fascister som världen skådat. Du vet väl att du kan läsa alla Julias krönikor i efterskott. Det finns listade i kronologisk ordning på länken:

  juliacaesar.info

  Passa även på att sprida info om Julias texter till vänner och bekanta. Skriv ut pdf-er till folk som inte har dator. Vi måste bekämpa dessa åsiktspampar!

  Ynity

  Posted: 13 september 2015 - 15:26 - Svar

  Ja, DN-drevet skapade mycket värdefull gratisreklam värd många sköna tusenlappar.

  Edward Ulfertz

  Posted: 13 september 2015 - 22:57 - Svar

  Ron, du har varit en av det sovande folket. Gratulerar till uppvaknandet!
  Det borde vara varje intelligent människas skyldighet att söka sanningen.
  “Sanningen skall göra eder fria.” (Joh 8:32, gamla översättningen)

  I dagarna har Segerstedts-institutet invigts.
  Tyvärr är både Julia och jag för gamla för att se Julia Caesar-institutet invigas.
  Kanske det aldrig sker, kanske blir det en supermoské i stället, men i så fall är det inte Julias fel.
  Stå på dig Julia, annars gör någon annan det!

  AhlgrensFlygmaskiner

  Posted: 13 september 2015 - 22:59 - Svar

  Tack för ditt inlägg och välkommen till oss Julia Caesar-fans. 🙂

invernes

Posted: 13 september 2015 - 11:09 - Svar

Nok en veldig god artikkel av Julia Caesar :).

Som Ungarns statsminister uttalte ,Vest Europa`s ledere har mistet forstanden, og når politikere har mistet forstanden må folket i Europa ordne opp selv ,og plassere disse gale politikerne og journalistene bak lås og slå.

Migrasjon som våpen – fremprovoserte strømmer av flyktninger

VILLET POLITIKK? Er dagens flyktningsituasjon en bevisst politisk handling som er satt i gang av større krefter? Journalist og forfatter Udo Ulfkotte går grundig igjennom denne påstanden. (Foto: Innvanrding til Europa).

https://www.frieord.no/utenriks/migrasjon-som-vapen-fremprovoserte-str ommer-av-flyktninger/

Maja Dacke

Posted: 13 september 2015 - 11:09 - Svar

Det var fullt kaos på Malmö Centralstation igår mot tidigare halvt kaos. Men jag tycker att SJ gjorde rätt i att sätta in två extratåg för alla dem i invasionen som ville till Stockholm där de kan söka asyl … om de inte redan gått under jorden. Det är i Stockholm allting händer och som allt utgår från. Då ska Stockholm ta hand om detta kaos. Och där lär finnas mycket rum och god ekonomi för att ta hand om dessa unga män.

  jonason

  Posted: 13 september 2015 - 18:08 - Svar

  Nej det ger fel signaler

  ɱØяñιηg$ʇðя

  Posted: 13 september 2015 - 19:46 - Svar

  Det finns gott om plats på Söders höjder och på Östermalm, där alla dom toleranta bor. Ja, i Täby också förstås. Så får dom en chans att öppna sina hjärtan och mer därtill.

Ceasar

Posted: 13 september 2015 - 11:29 - Svar

Tack så mycket för ytterligare en artikeln. Tack för denna bekräftelse på att jag inte håller på att bli tokig.

Svårt att leva fullt ut när lögnen står i full blom i varje riktning

Kram!

  Spikeren

  Posted: 13 september 2015 - 11:38 - Svar

  Stå på! Du gjør en fantastisk og viktig jobb.

  sussebassa

  Posted: 13 september 2015 - 11:44 - Svar

  …i så fall er du inte ensam om å bli tokig..mange som mener det samme som deg i hele Europa, så vi står på videre…alla vi tokiga.
  Tror nok valet i 2018 vil beretta den motsatte historien…dom verkelige tokiga tapte valet.

  tjj1

  Posted: 13 september 2015 - 18:31 - Svar

  Kære Julia Caesar. Jeg er dansker og vil hylde en tapper svensk kvinde. Husk på Winston Churchill’s ord efter den store sejr ved El Alamain “Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning”

sussebassa

Posted: 13 september 2015 - 11:31 - Svar

Sier som Mark Twain…
Det er lettere å lure menneskene enn å overbevise de om at de er blitt lurt.
Emnet blir diskutert på frieord.no

  invernes

  Posted: 13 september 2015 - 11:45 - Svar

  Politikere som har media på sin side kan styre et helt folks følelser, skremmende.

   sussebassa

   Posted: 13 september 2015 - 11:47 - Svar

   Akkurat, men så har det bestandig vært.
   Beviset er bla når Sandberg, Frp blir lynchet av mediamobberne.

ramonafransson

Posted: 13 september 2015 - 11:40 - Svar

Se där ja! Ord och inga visor! Strålande krönika och som du säger Julia: Varsågod Annika och Orrenius, kom med argument mot att den inte är korrekt! Lars Berns krönika hade också en mycket bra infallsvinkel vad det gäller bilden av den treårige Aylan och den var: Varför visades inte bilden av de två barnen hängande bredvid sin mor, avrättade av IS i samtlig nationell media? Mitt svar: Den bilden skulle injaga skräck för IS och Islam och det vill inte Sveriges nationella media eller journalister att folk ska känna. Men den bilden är lika sann som den med Aylan. Tack Julia för en mycket saklig och välskriven krönika … ännu en gång! Strong kvinna vinner!

Masspsykos är det rätta ordet, och frågan är hur länge det håller …

Här finns Lars Berns krönika: Den politiska adeln hotar demokratin

http://antropocene.se/2015/september/den-politiska-adeln-ruinerar-demo kratin.html

Jarla

Posted: 13 september 2015 - 11:51 - Svar

Det beskäftiga flickebarnet på Medierna säger – i den mån hon själv skrivit manus – “den här motoffentligheten”. Bokstavligt syntax error, men hon hör inte vad hon själv säger: Att det skulle finnas TVÅ av det odelbara begreppet offentlighet (“öppenhet”) ?!

eurozone

Posted: 13 september 2015 - 11:51 - Svar

Så sant, även i Uppsala nya Tidning har man en vikarierande fjunig ledare som har hakat på drevet- anser t.o.m att Marika Formgren har med “Vit makt” miljön att göra!
Hursomhelst så skenar det, den senaste veckan hade bl.a statsminister Löfven ett tal och denna gång minns han namnet på offret till skillnad mot morden i Biskopsgården ( Se länk ca 2:20 in i klippet), eftersom det främjar Löfvens och sjuklöverns agenda tillsammans med media. Förmodligen vet inte Löfven namnet på offren i IKEA heller eftersom döda människor inte röstar.

http://youtu.be/ssOC33OsVDQ

Bifogar också det Twitter som Alexandra Pascalidou hade med NEO’s Ivar Arpi tidigare i år efter att hon kom hem från Grekland, jämför med helgens kampanj om kändisar.

  ɱØяñιηg$ʇðя

  Posted: 13 september 2015 - 20:31 - Svar

  Döda människor har röstat i flera presidentval faktiskt. Vet inte om det har förekommit i Sverige än men deras elektroniska Diebold-maskiner verkar vara mycket lätta att manipulera.

invandrare1957

Posted: 13 september 2015 - 11:52 - Svar

Tack Julia. Så fullständig så den behöver inte kommenteras. Bara du orkar och inte knäcker dig själv i detta hatsamhälle.

Rita_B

Posted: 13 september 2015 - 12:04 - Svar

Har andäktigt läst din lysande, träffsäkra krönika, en av dina absolut bästa. Tack!

SaraiBotkyrka

Posted: 13 september 2015 - 12:13 - Svar

Boverket vill nu ta bostäder från svenskar för att ge till flyktingar. Julia Caesar har, som synes ovan, tidigare varnat för detta:

http://snaphanen.dk/2012/09/17/sondagskronika-egen-hard-ar-inte-din/

Men nu ser mardrömmen ut att bli verklighet. Hela artikeln här:

http://www.uvell.se/2015/09/12/socialisering-28327960

Utdrag:

Boverket har lagt fram förslag om hur bostadskrisen i Sverige skall lösas. De föreslår avsevärda ingrepp i privat äganderätt och en ökad socialisering av bostadsmarknaden där politiker ska ges all makt att fördela bostäder baserat på ideologiska preferenser.

Boverket föreslår att alla privata företag ska tvingas att tillhöra en enda centralstyrd kommunal kö och lämna alla objekt dit. Denna centralstyrda kö ska dessutom ge förtur till nyanlända. Kötid ska inte längre spela någon roll utan denna centrala kö ska alltså enbart ge lägenheter till flyktingar. Glöm att flytta hemifrån, byta till större när barnen kommer eller att gamla mamma kan flytta närmare er. Eller invandrare som jobbat och slitit för att kunna flytta från ett utanförskapsområde.

ALLA lägenheter ska fördelas till nyanlända under en tidsperiod uppsatt av politiker, så allt från 2 år till för evigt. Eller till en ny politisk majoritet beslutar annorlunda. Betänk alla “tillfälliga” reformer som moms, värnskatt etc.

Bostadsförmedlingarna ska inte längre fördela lägenheter på kötid utan “efter andra parametrar”. Politiska skäl för att få bostad. Och det ska alltså gälla ALLA lägenheter i landet. Det är inte svårt att tänka sig vad dessa politiska parametrar skulle kunna bli. Till exempel kvoter för romska tiggare, rasifierade rappare, afrosvenskarnas riksförbund, transpersoner och kvoter för kvinnor.

Men Boverket har mer verktyg i socialiseringslådan. De förslår också att kommunen avkrävs att möblera en viss andel av lägenheterna, som ska fungera som övergångsboende med en maxtid man får bo.

En slutsats de dragit uppenbarligen är att privata hyresvärdar, och även kommunala, är skeptiska att hyra ut sina lägenheter till folk som de inte tror kan betala hyran. En full rimlig hållning. För att lösa detta ska staten gå in med en generellt hyresgaranti men inte till alla som behöver bostad utan till nyanlända.

Men vad vore väl en socialisering av bostadsmarknaden utan ökad expropriering, det vill säga möjligheten för stat och kommun att tvinga alla de känner för att sälja sina hus och sin mark för att de anser att de behöver den bättre?

Givetvis vill Boverket öka möjligheterna till detta. För som de konstaterar, om markägaren inte vill sälja kommer man inte vidare. Boverket vill ge staten rätt att expropriera mark för “tätbebyggelseändamål”. Detta förslag innebär inte bara ett ingrepp mot privatpersoner och deras mark och utan också en rejäl försämring av det kommunala självstyret.

Vad är det som håller på att hända? Är väljarna blinda? Ser ni inte vad som pågår mitt framför era ögon? För ni är inte till majoritet socialdemokrater längre. Ni vill ha det fria öppna och globaliserade Sverige vi har idag.

Vi kan inte stillasittande se på när en rödgrön regering bokstavligen baxar Sverige tillbaka 3 decennier.

Och borgerligheten står och ser på.

En direkt konsekvens om detta införs är i och för sig att Sverigedemokraterna får egen majoritet nästa val så då kan alla partier gå och göra något annat en mandatperiod.

  Snaphane

  Posted: 13 september 2015 - 23:23 - Svar

  Boverket beter sig som om vi befann oss i DDR. Lite fel, eftersom vi lever i DDR2.0

  När man tror att situationen urartat så blir det än värre. Värst är det som http://www.6mannen.se skriver om polisens beteende mot invällarna, “man skall inte stirra sig blind på en lag” . Nähä, nu ska vi ha olika lagar för etniska svenska och andra lagar för invällare…Dårskapet når nya höjder. Samhället krackelerar allt fortare. Vi står inför ett lågskaligt inbördeskrig, vilket faktiskt redan har börjat.

ⓐⓝⓝ-ⓜⓐⓡⓘⓔ

Posted: 13 september 2015 - 12:21 - Svar

Fantastiskt!

pappa sven

Posted: 13 september 2015 - 12:32 - Svar

Så jä_la bra!

Expat

Posted: 13 september 2015 - 12:34 - Svar

Julia! Bara döda fiskar flyter medströms, fortsätt att kämpa emot! För att vara en “ensam ideellt arbetande pensionerad bloggare” är det fantastiskt krut i Dig. Precis som det var i din namne till förebild!
Tänk på Friedrich Nietzsche: “Aus der Kriegsschule des Lebens – Was mich nicht umbringt macht mich stärker”. (Sv: Ur livets krigsskola – det som inte dödar mig, stärker mig).

femitolv

Posted: 13 september 2015 - 12:37 - Svar

När SD får egen majoritet (när, inte om) så är de första sakerna de bör ta itu med nedmontering av public service och ett avskaffande av presstödet.

Cavatus

Posted: 13 september 2015 - 13:25 - Svar

Din penna formligen glöder, Julia! Tack för dina förlösande ord. Ett frö sås i min hjärna att detta vanvett grundlades av Expo. Har man läst på sin Expohistoria med Stig Larsson et consortes, när de skulle tvinga partiledarna att skriva under på ett anti-rasistiskt manifest, och Göran Persson tvekade i det längsta till sådan populism, men till sist föll till föga, så inser man att det var DÄR startskottet gick för den sanktionerade jakten på dissidenter i Sverige, en jakt som tagit allt groteskare former.

Julia är en av deras skalper, som dessvärre inte alls agerar enligt mönstret. Där har de huggit i sten. Trots sin bräckliga hälsa visar Julia ånyo att hon är en järnlady, men en intellektuell skärpa som vida överträffar dagens dussinjournalister. Men glöm då inte att dessa B-skribenter är barn av dagens skola. Det har alltså inte kunnat bli bättre. De få som fortfarande kan tänka självständigt, är som sagt så få, dvs, i minoritet, och tillåts inte göra sig hörda. Det hela är en sorgesam situation som jag inte vet hur det ska sluta.

Vi måste i högre grad upplysa folk om folkutbytet. Många av oss är gamla och klarar oss säkert helskinnade. Men det är våra barn och barnbarn jag främst är orolig för. Hur ska de hantera samhället när hälften av invånarna är människor från dysfunktionella kulturer med krav på än det ena än det andra. Våra barns dom över vad vi ställt till med i vår okunskap kommer att bli hård. Vi måste alltså informera våra medmänniskor om att landet monteras ned i snabb takt. Dela ut Julias krönikor till vänner och bekanta. Vi har inte så lång tid på oss. Om 16 år är vi nästan i minoritet!

Paxmax

Posted: 13 september 2015 - 13:29 - Svar

Mjaaaa, Julia Caesar … den lille Djävulen skiter på Jesus huvud, inte på- eller i munnen. I övrigt är du spik på som vanligt. Carry on! =o)

bcingemar

Posted: 13 september 2015 - 13:33 - Svar

Tack Julia för ännu en sylvass krönika. När du nämner att i krig,
konflikter och totalitära diktaturer är yttrandefriheten alltid det
första offret kom jag att tänka på boken “Krigets första offer är
sanningen” av Phillip Knightley från 1970-talet som rekommenderas
starkt. I dagens psykologiska krig är hans slutsats högst relevant.
Sanningen är det första offret. Yttrandefriheten det andra när inte det
första räcker till.

magdalena bengtsson

Posted: 13 september 2015 - 13:49 - Svar

Hej, Julia! Jättebra krönika (som vanligt) och verkligen härligt att se att du inte låter dig nedslås av pressens gamar. Fortsätt och köööör med full kraft! Kram

Pearl

Posted: 13 september 2015 - 13:51 - Svar

Excellent! Well done Julia! All my respect and well wishes!

Gunnar Edlund

Posted: 13 september 2015 - 13:58 - Svar

Aftonbladet, DN och Expressen! Här har ni något att bemöta. Sätt igång.
Bra skrivet Julia. Hycklarna står med byxorna nere. Skall vi gissa på strategi 1, för de har inga argument att komma med.

GARN>IS<ON SWEDEN

Posted: 13 september 2015 - 14:09 - Svar

Ett mentalt reningsbad, få ta del av dina välgrundade och avtäckannde skrivningar, TACK o KRAM JULIA C, än finns det hopp. De antidemokratiska manipulativa centralfigurerna, fortsätter såga av sin trovärdighet, i allt högre takt, i sällskap med politrukerna och den vettskrämda massmediala desinformatörsflocken. Julia C du är ett klart o stadigt lysande ljus, i ett i övrigt beklämmande kunskapsmörker.

Jan-Erik

Posted: 13 september 2015 - 14:10 - Svar

Tack Julia. Suger I mig dina ord som läskpapper.

Ziggleweit

Posted: 13 september 2015 - 14:14 - Svar

För att få ut sitt budskap till den hjärntvättade medelsvensken krävs en kortare version av texten.
Jag har själv rek. krönikor att läsa , men fått till svar att det är för långa texter , orkar inte o.s.v .

  Julia Caesar

  Posted: 13 september 2015 - 14:18 - Svar

  Det är naturligtvis varje persons eget val vad man vill lägga sin tid på. Jag skriver långa texter eftersom jag vill spegla komplicerade samband och skeenden. Det gör man inte på en halv A4.

   Ziggleweit

   Posted: 13 september 2015 - 14:24 - Svar

   Jag förstår ,men tycker det är synd att många missar den info.som Du skriver.
   Tack för alla läsvärda krönikor.

  OlofdeGothia

  Posted: 13 september 2015 - 14:36 - Svar

  Varje söndagsförmiddag är som en högtidsstund när JC kommer med sin krönika.
  Det har blivit en tradition att jag läser högt. Efter några avsnitt stannar jag upp och min sambo och
  jag är tvungna att diskutera den informativa texten. därefter fortsätter jag till nästa uppehåll.
  En gång hade jag läst färdigt. då frågade sambon om det redan var slut (et av de längre inläggen)
  Tack Julia för att du har förmågan, att på ett medryckande sätt återge den kris som vi nu upplever i Sverige.

  KarlUno

  Posted: 13 september 2015 - 17:02 - Svar

  Om man inte orkar läsa hela krönikan då vill jag påstå att man har problem med läsförståelsen eller att ämnet är för svårt eller ointressant. Med tanke på de fallande skolresultaten är nog alternativ 1 troligast.

   Ziggleweit

   Posted: 13 september 2015 - 22:17 - Svar

   Instämmer.

  ɱØяñιηg$ʇðя

  Posted: 13 september 2015 - 20:39 - Svar

  Att ni inte orkar läsa långa texter beror på att ni har blivit indoktrinerade till att inte göra det. Det är jämförbart med att era generationer inte orkar se lite äldre filmer för dom är för långsamma. Dom har vant er vid snabba klipp helt enkelt. Funkar ungefär likadant i textform. Ni måste lära er komma bort från det. En bra början är att slänga era nallar.

   Ziggleweit

   Posted: 13 september 2015 - 22:16 - Svar

   Din läsförståelse verkar inte vara den bästa,jag har försökt att sprida krönikorna till den yngre generationen.Det är de som inte orkar läsa , inte jag.

    ɱØяñιηg$ʇðя

    Posted: 13 september 2015 - 22:34 -

    Försök förmå dem att läsa längre texter. Det är viktigare än att ge dom snuttifierade texter. Kan dom inte ta det till sig är det lika bra att strunta i dessa söndercurlade människor.

    Ziggleweit

    Posted: 13 september 2015 - 23:02 -

    Synd,det finns många av dem i det här landet.
    M.a.o många som aldrig vaknar upp.

FelixKrull

Posted: 13 september 2015 - 14:15 - Svar

Det billede med Jesus, har jeg set paa JP online, udgivet foer muhammed-tegningerne. Artiklen var en anmeldelse af bandet.

Jeg mistede desvaerre linket paa et tidspunkt, og har googlet forgaeves. Er der nogen, der har et link til JP-artiklen? Billedet er perfekt til at smide i hovedet paa folk, der paastaar at JP ikke trykker kristen blasfemi.

  Rune Hansen

  Posted: 13 september 2015 - 23:38 - Svar

  Hej Krull

  Deres søgemaskine giver ingen resultater, men jeg har et andet billede tilbage fra år 2000 — oveni købet udført af en af de 12 “sataniske tegnere”, Rasmus Sand Høyer. Det er ganske vist mere “stuerent”, end det du efterlyser, men det sætter spørgsmålstegn ved et af kristendommens centrale dogmer, jomfrufødslen, er altså langt værre end nogen Muhammed-tegning.

  http://www.biblen.info/Galleri/Full/jyllands-posten-joseph.jpg

   FelixKrull

   Posted: 14 september 2015 - 14:02 - Svar

   Tnx.
   Det har desvaerre ikke helt samme punch.

HermannSchultz

Posted: 13 september 2015 - 14:35 - Svar

Källkritik i svensk media är som bortblåst. I propagandans tecken är allt tillåtet. Pseudoforskare från Södertörn får tv-tid att tycka om vad som helst. Jesper Strömbäck, som är professor i Media och Kommunikation i Östersund (!) får tv-tid i Aktuellt och Rapport för att komma med halsbrytande felaktigheter i ämnet Nationalekonomi. Gång efter gång ser vi Tino Sanandaji slå hål på lögner som presenterats som fakta i de svenska tv-nyheterna.
Den svenska massinvandringspropagandan har antagit formen av en huvudlös hönas flykt.

  Cavatus

  Posted: 13 september 2015 - 14:52 - Svar

  “Den svenska massinvandringspropagandan har antagit formen av en huvudlös hönas flykt.”
  – klockren beskrivning!

achantus

Posted: 13 september 2015 - 14:43 - Svar

Why would the elites promote failed multiculturalism? Is it easier this way to control the masses? Are the ruling elites and bureaucrats such generous bleeding heart humanists that they are willing to destroy their own civilization and replace it with a primitive culture that hates civilization? Is this their way to easier subdue a populace that is dependent on welfare? Or is it the more onerous and dark conspiracy theory mentioned by various sources of the 1925 Coudenhove-Kalergi plan described in the book, Praktischer Idealismus?
Count Richard von Coudenhove-Kalergi wrote in Practical Idealism, “The man of the future will be of mixed race. Today’s races and classes will gradually disappear owing to the vanishing of space, time, and prejudice. The Eurasian-Negroid race of the future, similar in its appearance to the Ancient Egyptians, will replace the diversity of peoples with a diversity of individuals.”Count Kalergi is said to have founded the ‘Pan-European’ movement in 1922 Vienna, which aimed to create a New World Order with its first step being European integration (EU).
The elites who support European integration could have been influenced by the Kalergi plan with the potential backing of the Vatican. Is it possible that the Muslim “refugee” populations, migrating in great numbers to non-Muslim western nations and overwhelming their dwindling demographics, are unwittingly or purposefully fulfilling the Kalergi plan? – See more at: http://ileanajohnson.com

  ɱØяñιηg$ʇðя

  Posted: 13 september 2015 - 20:36 - Svar

  European Commission President Jean-Claude Juncker, who was congratulated by members of the Dreadful Few for being the next President of the European Commission,[12] even urged Europe to call for “mandatory refugee quotas.”[13] “We are talking about Human beings,” he said, “we are not talking about numbers.”[14] Not only that, refugees, says Junker, “has the right to work from day one”![15]

  If at least 2 million people have to work from day one, what will happen to the existing order? What will happen to the average man who is trying hard to bring food to his wife and kids? What will happen to the thousands upon thousands of people who still cannot find jobs in an economic bubble in places like Greece? Well, they will have to phase out.

  Furthermore, keep in mind that those refugees are not acquainted with the law of the land.[16] And if they have the right to work from day one, then much of Europe will have to go through a swift but steady process known as extinction.

  Which brings us again to a central point in our discussion here: NWO agents and Satan worshipers are largely responsible for the refugee crisis and have carefully plotted that coup in Europe by indirection.

  Remember the genius of New World Order agent Michael Leeden? As we saw in precious articles, it was Leeden who made this politically frightening statement:

  “Creative destruction is our middle name [Obviously he is talking about the Dreadful Few here], both within our society and abroad. We tear down the old order every day, from business to science, literature, art, architecture, and cinema to politics and the law.

  “Our enemies have always hated this whirlwind of energy and creativity which menaces their traditions (whatever they may be) and shames them for their inability to keep pace … We must destroy them to advance our historic mission.”

  Leeden wanted to take down Iraq, Iran, Syria, and any country[17] that did not like the so-called democracy which the Dreadful Few have forced upon the United States. In order to do that, Leeden proposed the “Leeden doctrine,” which simply states that “every ten years or so, the United States needs to pick up some small crappy little country and throw it against the wall, just to show the world we mean business.”[18]

  So, Iraq was one of those “small crappy” countries. Ledeen moved on to postulate that the level of casualties in the Iraq War were “secondary. It may sound like an odd thing to say. But all the great scholars who have studied American character have come to the conclusion that we are a warlike people and that we love war.”[19]

  http://www.veteranstoday.com/2015/09/11/nwo-agents-and-satan-worshiper s-plotted-to-destroy-europe-through-massive-refugees/

Pansy_Hunks

Posted: 13 september 2015 - 14:44 - Svar

Tack Julia Caesar för att du inte låtit dem tysta dig. Orrenius och Hamrud har inte förstått den s.k bumerangeffekten: ett beteende får motsatt effekt jämfört med den avsedda!
Bilden med djävulen och Kristus har jag aldrig sett förr. Ola “Rödluvan” Sigvardsson är ju numera Pressombudsman. En gammal relik från KFML, som så många andra journalister!

SJ

Posted: 13 september 2015 - 15:20 - Svar

Jag kommer att läsa Julia Caesars krönikor så snart jag kan, så fort de är publicerade, och så länge jag lever.

FantomenSthlm

Posted: 13 september 2015 - 15:38 - Svar

En utmärkt krönika som jag nu ser fram emot varje söndag. Jag har spridit länken till vänner och bekanta och bett dem sprida den vidare. Härligt att du tar upp länken till din tråd på Flashback, en tråd som nu har över 300000 visningar.

Masspsykos är rätta ordet, enda sättet att bota den är med sanningen som tyvärr nästan uteslutande bara finns i alternativmedia. Bonniers uthängning har dock paradoxalt fått effekten att fler nu fått upp ögonen för din blogg och andra fria medier.

Torben Jensen

Posted: 13 september 2015 - 15:51 - Svar

För ett par veckor sedan hade jag aldrig hört talas om Julia Caesar. Jag tackar Expressen och DN för denna nya bekantskap. Intressant kolumn!

  Markus Lindt

  Posted: 13 september 2015 - 16:55 - Svar

  Jag har intrycket att vi behöver en koordinerad samnordisk aktion för att få folk som aldrig har läst alternativa mediar att hitta dem:

  1. trycka visitkort med länkar till alternativa nyhetsmedier, kan sättas in i tidningar som man läst på biblioteket, lämna på ett kafe,

  2. trycka postkort med mera information, länkar till viktiga artiklar (med QR kod att skanna in i telefonen)
  3. flygblad
  4. avrivningslappar

  Bäst att knuffa ner Kulturmaxistiska MSM trots att de befinner sig i fritt fall.

   sussebassa

   Posted: 13 september 2015 - 17:39 - Svar

   Når jeg diskuterer på Norske dis siter anbefaler jeg danske og svenske, og omvendt.
   Gjort dette i flere år.
   Vi ikkePK må på denne måten samles over grensene fordi vi har alle en felles fiende…kulturmarxistene.
   Les innlegg lengre nede.

  Pär

  Posted: 13 september 2015 - 18:51 - Svar

  Var inte heller rädd för att titta in på de sajter som ofta benämns som hatsajter.
  Kom ihåg att Julia Caesar benämns just som främlingsfientlig och denna blogg “Snaphanen” kallas för hatsajt. Det finns många informativa sajter som man bör titta på åtminstone någon gång per dag.
  Avpixlat, Fria Tider, Samtiden, Nyheter Idag, Den sjätte mannen ( http://www.6mannen.se/anarki/ )mfl.

   Sintram

   Posted: 13 september 2015 - 23:00 - Svar

   Glöm inte ledarsidorna.se – mycket informativ, med skarpa analyser av bl.a. migrationspolitiken!

lackarn

Posted: 13 september 2015 - 15:52 - Svar

Tack, mycket bra skrivet.

naviclima

Posted: 13 september 2015 - 16:10 - Svar

Som sagt du behövs journalistiken är under all kritik idag med vänsterjournalister som rent ut sagt ljuger för Svenska folket varför?? Du har mig och hela min familj som stödjer dig.

Eone

Posted: 13 september 2015 - 16:21 - Svar

And she is back!
Välkommen Julia, meaner than ever.
🙂

janh8

Posted: 13 september 2015 - 16:24 - Svar

I motsetning til Ron nedenfor har jeg lest deg i mange år. Det jeg lurer på er om snaphanen regstrerer antall hits for dina krønikor og om disse har økt vesentlig etter “outingsdrevet” ? Hvis så er tilfelle har jo hele drevet virket mot sin hensikt: Flere og flere svensker leser Julia C.
Hvis jeg noensinne møter deg Julia, så får du en god KRAM !

Demokratinifara

Posted: 13 september 2015 - 16:27 - Svar

MSM har redan förlorat kriget och förlorar därför allt fler slag!

Hur pinsamt rabiat totalitärt verklighetsfrånvänd kan media tillåtas vara? Med yrkesvärldens lägsta förtroende från allmänheten liknar journalister allt mer en rabiat sekt som totalt överskattat sin makt över folkopinionen och det folkliga förnuftet. De är livrädda och vågar inte ställa upp på debatter på lika villkor, för de vet att de inte har skuggan av en chans att ta en enda poäng i sak.
Vi är över en miljon som direkt stöttar dig JC och det kommer av nödvändighet ske stora förändringar av medielandskapet. Maktförskjutningen från MSM till medborgarna har bara börjat och framtiden tillhör inte Wolodarski SVT/SRs politruker, den tillhör allmänheten!

FeliCity

Posted: 13 september 2015 - 16:49 - Svar

Tackar dig! MYCKET …Julia Cesar att du fortsätter skriva

KarlUno

Posted: 13 september 2015 - 16:57 - Svar

Bästa Julia Caesar du är en klippa i den mediala snålblåsten i Sverige. Det enda Bonnierägda DN och Expressen lyckats med, bortsett från att skapa dig en massa obehag och ovälkommen uppvaktning, är nya läsare och följare. Bonnierklanen har verkligen gått i bräschen och givit dig all den extra PR som behövs för att växa och din räckvidd ökade lika mycket som deras minskade. Den som gräver en grop åt andra faller oftast själv däri.

Nu när vi läst om det ökande motståndet mot invandringen i flera EU-länder där demonstrationer och protestaktioner avlöst varandra. Ungern och Makedonien gör allt de kan för att freda sina gränser från svärm efter svärm med inkommande lycksökare. Då mitt i allt detta klär man av Julia Caesar direkt därpå släpper man bilderna på den döda treåringen Aylan i vattenbrynet, med en bekymrad Thomas Mattsson som våndades så om han skulle låta publicera bilden. Detta i kombination med en hjälpinsatskampanj igång startad direkt i de stora drakarna. Allt för att vrida opinionen från växande motstånd till ett rungande välkomnande baserat på människors blödande hjärtan för utsatta barn.

Det visade sig snart att sanningen bakom drunkningen var en helt annan än det media försökt måla upp men man skryter ändå med vilket stort gensvar deras hjälpkampanjer har(vilket sannolikt inte stämmer). Det vi bevittnat senaste månade allt från morden på IKEA och Vårgårda till diverse gruppvåldtäkter och invandringskritik och Aylan, är det som Peter Wolodarski (DN) benämner som agendajournalistik. Det vill säga en journalistik som inte går ut på att informera sina läsare om vad som händer i Sverige och världen utan den går ut på att måla falska bilder för att vrida opinionen en en för etablissemanget önskad riktning. Sådan journalistik hör inte hemma i nyhetsförmedlingen utan ska hållas på ledarplats och möjligen i kulturspalterna.

Julia Caesar har ju tillskrivits att ha ett högt värde och en stor maktfaktor i alternativmedia och den karriären har fått sig en kraftig knuff framåt sedan Expressens uthängning. Bonnierklanen ser sig uppenbarligen starkt hotade av alternativmedias framgångar att man är beredd till vilka åtgärder som helst. Censur och kringskuren yttrandefrihet är tydligen medicinen för att kväsa sina opponenter. Syftet med Julia Caesars uthängning var att debatten skulle föras i öppen dager och att Julias krönikor skulle granskas. Jag väntar fortfarande på någon granskning värd namnet, hittills har man endast presterat epitet och försök till karaktärsmord. Det är så pinsamt dåligt av så kallade proffs att man får rysningar.

Jag kan bara hälsa Bonnier och deras svans att ni är på god väg att förlora. Hej svejs!

Tack Julia Caesar, nu kör vi tills vårt land är på rätt köl och på rätt kurs igen, med nya demokratiskt sinnade ägare till media.

Mätz

Posted: 13 september 2015 - 17:06 - Svar

Vad är första symptom på att man blivit smittad. Kom på mig själv när jag läste att “europa och Sverige står inför gigantiska” så ekade ordet utmaningar i huvudet på mig innan jag uppfattade att ordet problem stod där. Den lille gynnaren var länge sedan man såg. Betyder detta att jag håller på att bli sjuk?

Markus Lindt

Posted: 13 september 2015 - 17:10 - Svar

Tack Julia!
Det var en fullträff. Det säger något om tidens anda då en sjuttioårig kvinna är den främsta krigaren mot våra fiender.

pica_pica

Posted: 13 september 2015 - 17:18 - Svar

För flera år sedan började jag läsa alternativa media. Detta har medfört att jag kastat ut TV:n och sagt upp mina prenumerationer. Jag har fördelen att kunna läsa ett par andra språk och därigenom även tagit del av andra länders info.

Det har räddat mig från att söka hjälp för mitt psyke. När jag som bokmal och flitig bibliotekskund beställt vissa böcker, bl a Robert Spencers har jag upptäckt att även censuren infiltrerats i våra bibliotek.

Har som så många andra på alternativa media tidigare skrivit under Ordet Fritt i våra presstödda tidningar men upptäckte att jag refuserades om jag hade “fel” åsikter. Blev allt mer frustrerad över att våra s k journalister aldrig ställde logiska följdfrågor till etablerade politiker.

Det är mycket motsägelsefullt att vår yttrandefrihet stadigt krymper när vi samtidigt ska stå öppna för och anamma människor från hela världen som ges företräde i vårt land, inte bara när det gäller bostäder utan också vad beträffar värdegrund.

sussebassa

Posted: 13 september 2015 - 17:27 - Svar

Frieord.no har nå lagt ut flere videosnutter av flyktninger som ellers ikke blir vist i pkmedia…hvor de kaster mat de blir tilbudt og etterlater sine rasteplasser som de rene søppeldynger…tydligen en annen side enn den pk media serverer oss.

urskiljning

Posted: 13 september 2015 - 17:33 - Svar

Har nu inte läst svensk mainstreammedia (Exp, Aft, SvD, DN mm) på över en vecka sedan uthängningen av Julia. Från början fanns frestelsen att klicka in på skvallerflödena men nu börjar jag så smått vänja mig av vid stödjandet av dessa destruktiva tabloider. Kan däremot rekommendera nyhetsdygnet på Fria Tider som alltid rullar på med uppdateringar. Dessutom läser jag numera varje söndag Julias sylvassa och träffsäkra skrivelser om det tragiska tillståndet i vår nation,

Conny Bergström

Posted: 13 september 2015 - 18:05 - Svar

Jag undrar varför Wolodarskis och andra journalister vill ha en massinvandring. Många som kommer hit kan inte svenska och kan därmed inte heller läsa. Dessa invandrare kommer alltså inte att köpa gammal-medias tidningar.

  Markus Lindt

  Posted: 13 september 2015 - 22:36 - Svar

  En hypotes är att vänstern i sin besvikelse över Sovjetunionens fall har övergått till ren hämndlysten destruktion. Då deras drömmar krossades måste alla andras drömmar också krossas.

  Man kan hitta ledtrådar i (kritiken av) postmodernismen, dvs. kulturmarxismen, till exempel i “In the bog of Demonic Mendacity”, http://gatesofvienna.net/2013/02/the-bee-and-the-lamb-part-10/

  Jag ser ingen som helst idé i att ha en dialog med vänstern. Det enda sättet att förhålla sig till dem är att ignorera dem helt, eller skydda sig mot dem ifall man riskerar att bli angripen fysiskt.

jonason

Posted: 13 september 2015 - 18:07 - Svar

Tack för ännu ett fantastiskt inlägg. Julia – du behövs mer än någonsin. Tack

MenaNejTack

Posted: 13 september 2015 - 18:08 - Svar

Tack Julia, känns oerhört skönt att du orkar fortsätta skriva trots svartmålningen av dig som person. Det är kvinnorna i Sverige som går i bräschen för den Sverigevänliga rörelsen. Det är du, Marika Formgren, Merit Wager m fl som pekar på det mycket sjuka samhället som Sverige blivit.
Tack för allt du skriver!

  S Pdlr

  Posted: 14 september 2015 - 02:19 - Svar

  Ett FÅTAL kvinnor, tack. Inkludera Ingrid Carlqvist i skaran. I övrigt väldigt få insiktsfulla kvinnor, majoriteten tillhör PK-sfären, känslosamma medlöpare i “godhetskramandet”.

sussebassa

Posted: 13 september 2015 - 18:12 - Svar

OT
Svt1 Merkel strammer nå inn grensen til Tyskland ved at alle nå skal vise ID…av sikkerhetsskydd sejer hun.
Var det ikke hun som tidligere skulle ta imot “millioner”…så noe har tydligen endret seg.

Jan Sjunnesson

Posted: 13 september 2015 - 18:16 - Svar

Tack gode Gud att du är tillbaka. Marika Formgren höll ett föredrag som jag vill sprida

https://youtu.be/449perMrLJg

/Jan Sj
http://www.sjunne.com

loofon

Posted: 13 september 2015 - 18:19 - Svar

Jag skulle kunna skriva mycket om denna krönika men sammanfattar det med ett ord; TACK

linovati

Posted: 13 september 2015 - 18:31 - Svar

Saken är nu fullständigt uppenbar. MSM-sverige tål inte längre genuin yttrandefrihet! Man mäktar inte med att medelst argument och resonemang gå i svaromål gentemot alternativa media och bloggar. Orsaken är med största sannolikhet att man inte “har på fötterna”. Internet har ännu en gång visat sig vara vapnet mot desinformationen precis som i Kina och Ryssland. För 50 år sedan hade Wolodarski, Mattson, Helin, SVT m fl ostört och i lugn och ro kunnat desinformera svenska folket. Det går inte längre. Och vad händer då? Jo man börjar desperat snegla mot, och antyda “åsiktsförbud”. Taktiken verkar vara att försöka tänja ut begreppen “hat”, “hets och “folkgrupp” in absurdum så att i stort sett vilken kritik som helst rörande invandringen blir olaglig. Jag trodde aldrig att jag under min livstid skulle få uppleva en sådan beklämmande ynkedom.

  RNE

  Posted: 13 september 2015 - 20:03 - Svar

  För femtio år sedan betedde sig inte medierna som de gör nu. För femtio år sedan försökte medierna efter bästa förmåga informera allmänheten vad som hände i omvärlden. Och Bonniers hade då vid den tiden en vänlig inställning till svenska folket.

HSV

Posted: 13 september 2015 - 18:35 - Svar

Bra rutet Julia
Det är exakt som du skriver; man ger sig på oliktänkande och påstår att de är offentliga makthavare, spear in med dolda kameror etc etc. Man skrämmer laglydiga medborgare att yttra sig

Lisa Svensson

Posted: 13 september 2015 - 18:37 - Svar

Det är en fröjd att läsa dina krönikor. Du sätter ord för vad många tänker. DN har jag inte läst på väldigt många år. I efterhand har man upptäckt hur lurad man blivit. Innan Internet slog igenom kunde de nästan hitta på vilka dumheter som helst, men nu är det slut med det.

Fido

Posted: 13 september 2015 - 18:39 - Svar

Sakliga och bra krönikor…vi håller med dig Julia…ge inte upp!

Henrik Larsson

Posted: 13 september 2015 - 19:00 - Svar

Hej Julia och alla andra! Har kommer ett bidrag till debatten, som klart och tydligt forklarar hur Syverige erovrades: http://www.herrlarssons.blogspot.com.cy/2015/09/en-essa-om-hur-sverige -erovrades_9.html?m=1

Anna Svensson

Posted: 13 september 2015 - 19:00 - Svar

Tack Julia, det är alltid en fröjd att läsa dina genomtänkta krönikor.

Pensionstagare

Posted: 13 september 2015 - 19:01 - Svar

Julia är en suverän skribent. Med sin penna drar hon ner byxorna på hela PK-etablissemanget. De förstår inte hur det gick till och de kan inte värja sig. De kan bara ropa i de sovandes öron att hon är elak.

Henrik Larsson

Posted: 13 september 2015 - 19:03 - Svar

Hej Julia och alla andra! Har kommer ett litet bidrag till debatten som forklarar hur Sverige erovrades! http://www.herrlarssons.blogspot.com.cy/2015/09/en-essa-om-hur-sverige -erovrades_9.html?m=1

common sense

Posted: 13 september 2015 - 19:21 - Svar

Julia Caesar dubbas härmed till riddare i sanningens tjänst.
Ditt vapen är din penna och din rustning är sanning och sunt förnuft. Ditt uppdrag – RÄDDA SVERIGE!
CS

  ɱØяñιηg$ʇðя

  Posted: 13 september 2015 - 19:25 - Svar

  Inte så dumt tänkt kanske men risken är att pissmedia skulle göra kopplingar till Breivik genom guilt by association.

   common sense

   Posted: 13 september 2015 - 19:59 - Svar

   MSM kan göra vilka kopplingar de vill – de har förlorat sitt tolkningsföreträde och saknar totalt trovärdighet. Alternativ media håller på att ta över och därför kämpar MSM nu desperat, men förgäves. De är dömda till konkurs eller att föra en undanskymd och tynande tillvaro föraktade av alla.
   CS

niklasr

Posted: 13 september 2015 - 19:37 - Svar

Bra krönika, Julia.
Det märks att de gamla ränderna sitter i när de i desperation försöker få dig sinnessjuk förklarad enligt socialistisk mall 1B för eliminering av oliktänkande. Mall 1A är att skicka den oliktänkande på utbildningsläger men de finns, ännu, inte i Sverige.

Peter Svan

Posted: 13 september 2015 - 19:44 - Svar

Återigen, tack Julia!

MICKEYM0USE

Posted: 13 september 2015 - 19:50 - Svar

Bra Julia!
Ser ut som du går på Knock-out nu.
Uppercutar, jabbar och dräpande högerkrokar på makteliten som förtrycker oss och kastar bort Sveriges välstånd är vad som behövs.
Tack för att du orkar!

Inge Sandén

Posted: 13 september 2015 - 20:00 - Svar

Julia Caesar är bättre och vassare än någonsin.
Hamrud och Orrenius har inte förstått att ofredar man ett Lejon som bara vill vara ifred,då begår man ett stort misstag och får ta konsekvenserna. Gallerförsedda fönster och dörrar i det fina området är endast skydd mot hatvänstern som gav dem det de bad om.
Julias vapen är hennes penna och ingen av etablissemanget har mod att bemöta hennes krönikor då allt är sant.

AhlgrensFlygmaskiner

Posted: 13 september 2015 - 20:04 - Svar

Vad glad jag är att – trots alla vedervärdiga personattacker – se att din “gåsapenna är obruten och bläckhornet fyllt”, Julia. Tackar åter för en upprörande, men sann bild av verkligheten. Det som skrämmer mig är denna samstämmiga mediastorm, som utan verklighetsförankring, kör ett “hjärntvättar-race” som självaste Joseph Goebbels skulle applådera. Eller bli avundsjuk på?

Utan att överdriva, vill jag påstå att gammelmedia, radion och televisionen etc. utan tvekan styrs av vänsternazistiska existenser. En brun-röd röra! Dessa “Aniaramänniskor” har ett smart, slugt och enkelspårigt yttre som kamouflerar ett kallt, empatilöst, egocentriskt och lömskt inre.

En stor, varm kram till dig, Julia!

Snowflinga

Posted: 13 september 2015 - 20:08 - Svar

Tack Julia Caesar för en utmärkt krönika. Det som händer nu i Sverige och Europa är fruktansvärt. Det väller in unga män från dysfunktionella länder med en annan kvinnosyn. Det är en invasion som pågår och Europas folk måste betala för invasionen. Jag hoppas det blir slut på vansinnet snart.

Man behöver bara se på Tyskland och vad som händer där. Angela Merkel sade att multikulturalismen inte fungerar men nu vill hon ta emot 800,000 männsikor från en annan kultur och tror att det skall fungera. En sak som är säkert, att Tyskland hör till tyskarna och deras ledare har ingen rätt att förändra landet för alltid så att det förlorar sin tyska identitet. Det är tragiskt att samma förödande förändringar sker också i Sverige.

  S Pdlr

  Posted: 14 september 2015 - 02:04 - Svar

  Idag stängde Tyskland gränsen mot Österrike, Schengen satt ur spel. Pass- o ID-kontroll vid gränsen, förstärkt med tusentals gränspoliser. Samma vecka som pajasen Löfven besökte Merkel, och svamlade om “ordning och reda”. Tsunamigrationen blev ohållbar, bara i lördags vällde 13 000 “migrant”-lycksökare in i Bayern, som fick nog. Starten på Schengens och EU: s kollaps kan skönjas, följt av gammelmedias och 7partiets fall i Sverige att se fram emot.

FantomenSthlm

Posted: 13 september 2015 - 20:16 - Svar

Pennan är starkare än svärdet. Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri. Det här är ju skolboksexempel på dessa ordspråk. MSM (möjligtvis med undantag av vissa skribenter på SvD) har skjutit sig själva i foten. JC skriver det som folk tycker och upplever. Det är inte rasism eller främlingsfientlighet, det är vansinnet med att inte ens diskutera frågorna på ett öppet sätt. Jag väntar fortfarande på att expoaktivisten Annika Hamrud ska debattera sakfrågor med JC, gärna på debattsidorna i DN/Expressen.

Det lär aldrig hända, men som någon förnumstig människa uttryckte sig: “Demokratin mår bäst så”

Sven Stjernquist

Posted: 13 september 2015 - 20:41 - Svar

Sjukdomen borde kallas journalism och drabbar främst journalister och politiker. Bra igen JC

kaamins

Posted: 13 september 2015 - 20:41 - Svar

Tack Julia, för ännu en briljant krönika. Sent ska syndarn vakna,

Lawrence

Posted: 13 september 2015 - 21:27 - Svar

Kæmp den gode kamp! Velkommen tilbage fra medie-døden Julia!

Markus Lindt

Posted: 13 september 2015 - 22:19 - Svar

Takuan Seiyo har skrivit om akademisk lögnaktighet i kapitlet

The Bee and the Lamb Part 10, In the bog of Demonic Mendacity, The undead zombies of the academy

http://gatesofvienna.net/2013/02/the-bee-and-the-lamb-part-10/

vilket gärna kan läsas på nytt i det här sammanhanget.

STIMME DER DDR

Posted: 13 september 2015 - 22:45 - Svar

Det kommer en dag när “ballongen exploderar”, när detta kaos kommer att övergå i
ett inbördeskrig. Efter 200 år av fred i detta landet ser vi ut att gå mot ett
avgörande på annat plan än via “Den svenska modellen”.

Vi som var med då vet att samma sak skedde i DDR i November 1989
när tillslut statspropagandan och hela lögnmaskineriet avslöjades.

Sintram

Posted: 13 september 2015 - 22:48 - Svar

Dagens Dumheter trodde att de skulle kunna krossa Julia Caesar.

Men de och resten av åsiktsetablissemanget fick tji! Julia är tillbaka med en ny krönika som sprakar av kampvilja. Dessutom tror jag att hon fått tusentals nya läsare!

AhlgrensFlygmaskiner

Posted: 13 september 2015 - 22:52 - Svar

Tack Julia för din vassa penna. Måste läsa din artikel ett par gånger till. En fantastisk analys av dagsläget. Hård men rättvis! Om herrarna Helin, Mattsson och Wolodarski samt de infantila vuxen-mobbarna Karin Olsson och clownen Annika Hamrud kan man säga att de kör ett race som är “Hård, men orättvis”!

Den dagen då allt börjar gå mot ett normalt samhälle kommer många många att tacka dig för ditt ihärdiga arbete med att upplysa oss vanliga medborgare om sanningar och svek. Tack för all tid du lagt ner för att avslöja ruttenheten i politiken och media.

Hade jag varit påve, så hade jag gjort dig till helgon för din kamp mot mörka krafter. Vårt enda erkända, svenska helgon, Sankta Birgitta (1303-1373) var också en envis och orädd kritiker av stormän, kungar och mygel på 1300-talet. 😉

En stor, varm kram från mig till dig Julia!

En välförtjänt donation på väg. Häng på alla beundrare av Julia Caesar…

Biggles

Posted: 13 september 2015 - 23:23 - Svar

I en annan ond tid i ett annat ont land var sanningen en svuren fiende till makten. I vår tid i vårt land är sanningen också fruktad av makten. Samma propagandaministerium då som nu, har övertagit den fallna bilan från förr, redo att hugga huvudet av sanningen.

“Om man berättar en tillräckligt stor lögn och fortsätter att upprepa den, kommer folk till slut att tro på den. Lögnen kan upprätthållas bara så länge som staten kan skydda folket från politiska, ekonomiska och/eller militära konsekvenser av lögnen. Därmed blir det livsviktigt för staten att använda all sin kraft för att kväva oliktänkande, ty sanningen är lögnens svurna fiende och därmed blir alltså, i förlängningen, sanningen statens största fiende.”
Joseph Goebbels föddes 1897-1945 tysk nazistisk politiker.

tor berg

Posted: 13 september 2015 - 23:26 - Svar

Praktisk: Last ned all informasjon som er tilgjengelig ( men det ennu er det) om politikere som har fremmet og jobbet aktivt for det multikulturelle eksperiment, artikler, dokumentasjon som beviser hva de hat stått for. Last videre ned all informasjon om journalister som forfølger sitt eget folk, all info som er å oppdrive som beviser eller indikerer dette og deres arbeid for det multikulturelle eksperiment. Last ned absolutt alt du får tak i for deres makt er snart over, og de stiller til ansvar for sine gjerninger. Sin deltakelse, svik og forfølgelse av eget folk vil de bortforklare å søke å nøytralisere sin deltakelse og skjule/slette sine spor……

STIMME DER DDR

Posted: 13 september 2015 - 23:29 - Svar

Hej Julia! Har du hört den här diskussionen i SR P1 samma dag Kräkspressen skrev som dig.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=62459 52

Jag lyssnade med stort intresse ,och exakt 6 minuter in i samtalet kläcker en så kallad “journalist”

vid namn Jack Wester även kallad “Viralgranskare” ur säg följande:

“Det är ju så klart problematiskt att man INTE kan nå vissa människor med NÅGONTING ALLS”.
Lyssna själv vännen. Det är det som är den förhärskande åsikten i journalistkåren idag.

Det är bevisligen ett stort problem för PK-media att “inte kunna nå alla människor i landet”
med sin statspropaganda.

Och det måste bevisligen ett enormt stort problem att internet har kommit för att stanna.

Och det måste bevisligen ett enormt stort problem att större och större delar av befolkning stänger
av statspropagandan från Stockholm, precis som alla DDR-medborgare gjort hösten 1989
nån månad eller 2 innan Berlinmuren föll!

Vi kan hoppas att denna hösten sprängs luftslottet!

stimmederddr@gmail.com

tor berg

Posted: 13 september 2015 - 23:32 - Svar

Praktisk: Last ned all informasjon som er tilgjengelig ( men det ennu er mulig) om politikere som har fremmet og jobbet aktivt for det multikulturelle eksperiment, artikler, dokumentasjon som beviser hva de har stått for. Last videre ned absolutt all informasjon om journalister som forfølger sitt eget folk, all info som er å oppdrive som beviser eller indikerer dette og deres arbeid for det multikulturelle eksperiment. Deres makt er snart over, og de stilles til ansvar for sine gjerninger. De vil søke å bagatellisere sin deltakelse, unnskylde sitt svik og bortforklare sin rolle i dette, i sin iver vil de da søke å nøytralisere sin deltakelse og skjule/slette sine spor……..

Scammell

Posted: 14 september 2015 - 00:08 - Svar

Roligt att under dagen ha tagit del av följande två nyhetsmeddelande om svenska regeringens hantering av utmaningen. Först att det är lungt, Sverige kommer att få enorm glädje av horderna av högt utbildade personer som nu strömmar in, vården i synnerhet tycks vara räddad, alla läkare och sjuksköterskor kommer väl tillpass då det råder stor brist på just dessa kategorier. Lite senare i samma medie, facket raser över regeringens planer på sänkta krav om utbildning för enklare jobb. RUT anställningar skal underlätta för de MÅNGA outbildade som väller in i landet! Hur blev det nu? Är det högt utbildade läkare eller vad?
Som vanligt en bra krönika JC, håll i pennan, jag vässar svärdet.

  niklasr

  Posted: 14 september 2015 - 09:56 - Svar

  Precis, så då finns det ingen anledning att höja undersköterskelönerna som Kommunal vill. Det finns gott om arbetare som gladeligen kan jobba som undersköterska för att avlasta de som går i vården idag.

Hisingsbo

Posted: 14 september 2015 - 04:47 - Svar

Att stänga av min antennmottagare med hjälp av en bågfil för några år sedan var förmodligen det bästa jag har gjort någonsin…
Har man inte hjärntvätten på i bakgrunden så kan man inte hjärntvättas

Lennart

Posted: 14 september 2015 - 04:48 - Svar

Tack för läsningen. Ett tag var jag orolig att Du skulle lägga av med skrivandet, men när jag hörde intervjun i Granskning Sverige blev jag lugnad och förstod att det krävs hårdare tag för att knäcka Dig.

KafirPride

Posted: 14 september 2015 - 10:25 - Svar

Tack Julia Caesar för att du fortsätter skriva. Jag har nyligen upptäckt dig i o m mediadrevet. Nu har böckerna jag beställt kommit i brevlådan! Fortsätt skriva, jag längtar till söndagarna då du uppdaterar med ny krönika!:-))

JanneA

Posted: 14 september 2015 - 12:48 - Svar

En favoritkommentar i repris:

“Det finns få journalister idag som skulle ha en chans mot JC i en diskussion, hur amalgamskadad och elallergisk hon än är. Hon skulle köra dem genom papperstuggen, äta upp strimlorna och pissa på de rester som fanns kvar.”

Ha,ha,ha………….

Det var en klockren kommentar.

  Dennis Karlsson

  Posted: 14 september 2015 - 16:19 - Svar

  Det finns många som skriver på flashback som knappast är dom “knarkrasistnazister” som media vill få dom till utan jäkligt pålästa och intelligenta.
  En annan favoritkommentar för mig kommer från “Fula Gubben” för cirkus tio år sedan när han blev tillfrågad vad som skulle hända om han hamnade på en fest med en journalist från någon av dom fyra drakarna. “Endera går han eller jag annars kommer det hända saker” var hans kommentar.

Ohlsson

Posted: 14 september 2015 - 13:53 - Svar

Ett stort tack till JC, som fortsätter skriva. Vi är många som följer dig. Du är en stark o hedersvärd kvinna ska du veta o har all min beundran.

Dennis Karlsson

Posted: 14 september 2015 - 16:25 - Svar

Angående länken till Fria Tider där det framgår att han var “Dentalflykting” och inte realflykting. En som var med på resan anklagar honom nu dessutom för att vara en av arrangörerna till resan. M.A.O så fick han dessutom betalt för att avliva sin egen familj.

http://www.friatider.se/aylan-kurdis-pappa-har-lurat-hela-v-rlden-utpe kas-som-m-nniskosmugglare

begge

Posted: 14 september 2015 - 17:00 - Svar

Julia du är en intelligent och logisk person. Du beskriver verkligheten som den är. Försök att inte bry dig om de pubertister på slaskpressen ,eftersom ingen vettig människa tror på på det de skriver.

blåsippan

Posted: 14 september 2015 - 18:02 - Svar

Tack igen Julia Caesar för mycket tänkvärda ord.Det är så tydligt att lögnarna är helt livrädda för makten du skapar med hjälp av ditt sunda förnuft,klokhet,ärlighet och framför allt ditt fantastiska mod och din styrka.De vill absolut inte att vi ska tänka självständigt utan de vi att vi stillatigande ska finna oss i deras propagandakavalleri som bara sprutar ut lögner.Såg dokumentären om Mao för några år sedan.Då de visade att med hjälp av propagandafilmer hur välmående kineserna levde,när i själva verket stora delar av befolkningen dog av svält pga nödår i Kina.Det är inte utan att man känner igen denna propaganda i dagens Sverige.För mig är detta riktigt otäckt.Men varje gång jag läser krönikor och andra texter från er modiga med sunda “vätskor” så drar jag en lättnadens suck och orkar på så vis se lite ljusglimtar i mörkret.

Marit

Posted: 14 september 2015 - 18:11 - Svar

Takk Julia !
Du er et tindrende LYS i den beksvarte natten !
Kram från Marit.

GustaWasa

Posted: 14 september 2015 - 18:16 - Svar

Se upp med människor som gjort dig en orätt. De är benägna att fördjupa dem.

Till alla dem som så systematiskt har undergrävt demokrati, yttrandefrihet och därmed försöker de att undergräva tryckfriheten.

Passa er för dessa personer. De sitter som oftast i höga positioner i samhället och använder den makten det ger att göra onda saker mot medborgare.

Maria E

Posted: 14 september 2015 - 19:11 - Svar

Jag förstår bara inte, varför vill våra politiker ta in så mycket flyktingar? Varför vill de bli minoritet i sitt egna land, varför styra mot detta? Jag fattar absolut ingenting hur de tänker! Okej, regeringen vi har nu är inte skarpaste knivsamlingen i lådan men varför?

  Morgan

  Posted: 14 september 2015 - 19:22 - Svar

  För att den verkliga makten (dvs som kontrollerar media och politiken) vill det.
  Man vill slå sönder nationalstaten och nationella identiteter hos Europas folk för att berreda vägen och möjliggöra en mer centralstyrd, globaliserad maktapparat.

   Maria E

   Posted: 15 september 2015 - 08:49 - Svar

   Nackhåret reste sig på mig precis.. hujedanimej!
   Och denna makt vem är det? EU??

   Handlar detta om att EU vill bli mäktigare än USA?

    Morgan

    Posted: 16 september 2015 - 16:04 -

    USA och EU utgör tillsammans grundvalen till det geopolitiska block som är i händerna på dessa galningar och sociopater, så det handlar inte om att EU vill på något sätt utmana USA, tvärtom är de nära allierade.

    Vem eller vilka som drar i trådarna bakom kulisserna är ett känsligt ämne och det är upp till var och en vad man vill tro på, men bara för att nämna några termer som namngetts denna ljusskygga maktfaktor; Illuminati, Frimurare, New World Order, Den internationella judenheten, Bilderberggruppen, Centralbankerna osv…

    Desto tydligare är den Agenda som drivs och som jag tror väldigt få idag kan förneka. Samma intressen som destabiliserar stora regioner i mellanöstern och afrika och skapar dessa flyktingströmmar lobbar sen för att Europa och USA ska bli mer mångkulturellt och ta emot mer flyktingar.
    Eller för att citera Anders Borg under ett föredrag i USA: “Ni startar krigen och vi får flyktingarna” (och menade att detta var nåt slags positivt symbiosförhållande)

  Hella

  Posted: 20 september 2015 - 03:44 - Svar

  Maria, jag tycker att din fråga är huvudet på spiken och skulle gärna vilja höra vad fler tror om svaret.

  Mitt svar till dig är att bilderna som målas upp här och i andra alternativa media till mycket stor del är baserade på missinformation, fördomar och uppenbarligen gamla klassiska konspirationsteorier.
  Det är inget befolkningsutbyte i görningen, varken DN eller övriga media strävar mot ett befolkningsutbyte på uppdrag av Illuminati eller Frimurare, jag hoppas verkligen att du förstår att det är ett helt vansinnigt påstående.

  Ett tydligt exempel på detta är hur så gott som alla alternativa mediasajter spred ryktet att treåringen Alan Kurdi hade flyttats och poserats för fotografering för att (precis som JC skriver om ovan) manipulera och sätta folk känslomässigt ur spel. Det hade ju varit helt fruktansvärt cyniskt om det hade varit sant, många blev upprörda och spred ryktet. Istället visade det sig att “bildbeviset” som ryktesspridarna hänvisade till föreställde Alans femårige bror som hade spolats i land en bit bort, pojken Alan fotades där han låg, vilket man i och för sig också kan ha åsikter om, men det var allt som hände.

  Ett annat exempel på en väldigt illa genomförd rapport om samma familjs öde är rubriker och artiklar på samma sajter som påstod att Alans pappa hade utsatt sin familj för den här dödliga resan för något så futtigt som att få gratis tandvård till sig själv. Det var sant att han behövde tandvård, han fick sina tänder utdragna under tortyr, men den enda anledningen till att den här människans tänder över huvud taget diskuteras är för att hans syster i en intervju beskrev deras sista samtal innan flykten under vilket hon lovade att skicka honom pengar till tandvård från Kanada när han väl var framme i Europa. Sina egna pengar skulle hon skicka, när han var på en pats dit det gick att skicka pengar. Det var inte mer än så.

  Det är kanske hopplöst och dumt att försöka gå in och försvara “gammelmedia” i ett sammanhang som det här, men om folk ville ta på sig att tänka ett litet steg extra, läsa ur flera olika källor, ställa frågor och diskutera med folk även utanför den “alternativa sfären” innan de bestämmer sig för vad de tycker vore det så mycket lättare att prata om de verkliga utmaningar vi kanske står inför, med integration, skola, försörjningsmöjligheter och allt det där som vi människor måste ha för att klara oss och må bra var på jorden vi än befinner oss. Ursäkta långt inlägg men bra ställd fråga Maria, jag undrade också fast möjligen från ett annat håll!

I väntan på Baccus

Posted: 14 september 2015 - 19:12 - Svar

Inte tal om att karaktärsmordet misslyckades.

Det är första gången jag kommer på mig själv med att fnissa när jag läser Julias krönika.

Sörmland

Posted: 14 september 2015 - 22:24 - Svar

Wow vilken dynamit. Heja Julia, Du är underbar! Jag blir så glad i hjärtat. Det är ju tiotusentals som läser bara dig. Även journalister. Jag hoppas de mår dåligt. Är man på fel sida av staketet så får man aldrig komma in i värmen. internet har långt minne. Spelet är slut.

Sunt Bondförnuft

Posted: 14 september 2015 - 22:26 - Svar

Applåder för ännu än vass krönika. Tror att slagen under bältet och hetsjakten emot JC bara har gjort henne ännu vassare.

80edd

Posted: 14 september 2015 - 22:51 - Svar

Lyssnade nyss på videoklippet där du (JC) blir intervjuad av Erik på Granskning Sverige. Tycker du verkar vara en väldigt intelligent och ihärdig kvinna som jag bara skulle vilja ge en stor varm kram. Ska från och med nu börja läsa dina krönikor.

Krokus11

Posted: 14 september 2015 - 23:01 - Svar

Jag skrev min första kommentar till ditt föregående inlägg. Men när jag läste;
“I egenskap av chefredaktör på Corren skrev Ola Sigvardsson en kolumn
där han förklarade varför det är rätt att visa i tidningen och
tapetsera stan med bilder av Djävulen som skiter i Jesus mun – men fel
att i tidningen eller på stan visa Vilksbilden av Muhammed som
rondellhund. Rubriken var “Jesus ja, Muhammed nej”,
och resonemanget handlade om majoriteter och minoriteter, förtryckta
respektive förtryckare. Eftersom kristna är i majoritet får de finna sig
i att se Jesus bli nedskiten, menade han. Muslimer måste däremot
skyddas mot att bli kränkta, eftersom de utgör en minoritet.

När jag läser så reagerar jag när jag ser att “denne omdömesgille man är i dag Allmänhetens Pressombudsman”. Min reaktion gäller Olas omdöme då det gäller majoritetens och minoritetens heliga förebilder och hans förmåga att inneha uppdrag som pressombudsman. Men min reaktion gäller också Lars Vilks publiceringar. Som konstnär borde det inte vara ens främsta intresse att med illustrationer påvisa människors tillkortakommanden och trycka ner dem och smutskasta deras förebilder – anser jag. Precis som den ene och andre journalisten försöker Lars Vilks samla en massa poäng för berömmelse, så att han så ofta som möjligt kan vara ett stoff i nyhetsflödet. Det är inte konstnärskap – det är ett uttryck för en narcissistisk personlighet.

spindeln

Posted: 15 september 2015 - 06:56 - Svar

Jag förstår varför Dn och övrig vänstermedia vill mobba dig ,dom tål inte sanningen fortsätt att skriva om sanningen den är värst att höra .

Kattis Schollin

Posted: 15 september 2015 - 12:28 - Svar

Håller med till 100 %.

londo

Posted: 16 september 2015 - 11:20 - Svar

Jag ser fram till den dag när muslimerna är i majoritet och Ola publicerar Muhammedkarikatyrerna.

WeisseTaube

Posted: 17 september 2015 - 13:57 - Svar

Herregud, jag har läst vad ett geni har skrivit och dessutom skrattat, Finns det inte en medalj som kan utdelas av folket, till Julia Caesar.

Stockman11

Posted: 18 september 2015 - 08:27 - Svar

Nå, Sigvardsson, publicera exakt samma bild, fast med Muhammed i stället för Jesus. Det blir garanterat intressant.

greatattractor

Posted: 20 september 2015 - 11:49 - Svar

Sverige är en fasciststat. Eller DDR-klon. Det är likgiltigt vad man kallar oss. Landet är stadd i långt gången förruttnelse, och jag ser ingen ljusning den närmaste tiden, om inte våra nordiska grannar stänger sina gränser mot oss, eller nåt liknande. Då kanske landets ledning vaknar och inser att man kanske satsat på fel häst. Att den antiintellektuella eliten numera, i sin argumentation, mest påminner om vad Securitate eller Stasi bör ha liknat vid Rumäniens resp. Öst-Tyskland kollaps, säger rätt mycket om läget i landet. Och den accelererande kriminalitetens tsunamivåg breder ut sig utan ett knyst från vare sig statsminister eller annan minister. Landet är i fritt fall, till och med Expressens Anna Dahlberg skriver om regeringens totala brist på krismedvetande ( http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/halla-stefan-lofven-ar-du -vaken/ )

Sverige, Sverige, vart är du på väg?

Lisa

Posted: 20 september 2015 - 13:44 - Svar

Tack, Julia. Det är en mycket skrämmande tid vi lever i. I i synnerhet Sverige. Jag står inte ut här längre, men måste det för kommande generationers skull. Är själv en av de drabbade svenskarna som är helt osynliggjorda av mina landsmän och av maktpersoner. Medier och myndigheter arbetar som grindvakter åt makten och maken till hjärntvättade boskap hos majoriteten av befolkningen har jag då aldrig skådat, och framför allt hos de som ser sig själva som upplysta, goda demokrater.

tornuggleman

Posted: 25 september 2016 - 22:53 - Svar

Bagdad Bob borde fått litteraturpris . Hans löje framstod som löjeväckande. Men t o m han var mer trovärdig. Läser enbart Avpixlat o Nya Tider samt 8 internationella medier . Förtroendet för svensk media har för många år sedan bannats här. Så även SVT samt SR .
Jag läser färdigt i morgon, då Julia är en underbar journalist/krönikör

Erik Eriksson

Posted: 10 december 2017 - 18:45 - Svar

I Sverige, det mest extrema landet av alla,Detta beror på att folket inte vaknar upp och inser vad som händer.
Ruinfelt visste att sovande ovetande är mest ofarligt ,och det verkar fortsätta så.

Leave a Comment