19
jan
Seneste opdatering: 20/1-16 kl. 0118
12 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

På er relativt nydeligt tysk. Han argumenterer som andre, f.eks. Akif Pirincci, at masseindvandringen falder ind under adskillige definitioner på folkemord. Det er et af argumenterne der vil kunne bruges i en evt. kommende retssag mod multikulturpolitikerne. Et andet er, at de gennemførte deres landsskadelige politik uden om befolkningen og demokratiet.  Du kan se andre taler af ham her, eller min egen fra Bryssel.

Vitne til vanvidd

KJELL SKARTVEIT 

Den tredje desember sa historikeren Bård Larsen i et intervju med Dagen at Peder Jensen, bedre kjent som Fjordman, var som fascist å regne. Årsak? Peder Jensen mener Europa må beskytte seg mot islam.

Peder Jensen ble landskjent etter Anders Behring Breiviks terrorhandlinger 22. juli 2011. Uten at Peder Jensen visste noe, hadde Breivik brukt hans tekster i sitt manifest, og dermed ble islamkritikeren Fjordman umiddelbart koblet opp mot Breiviks virkelighetsoppfatning og terrorhandlinger. Uten at Jensen hadde mulighet til å forsvare seg, oppstod det en historie der mytene florerte og få sjekket fakta. Nå har han skrevet bok om hva som skjedde da han ble en av Norges mest forhatte menn.

Boka Vitne til vanvidd er et forsvarsskrift og må selvfølgelig leses som det, men det gjør den ikke mindre interessant. Peder Jensen er ryddig i sin argumentasjon og utledning og han besitter en kunnskap få kan matche, noe som gjør han farlig for sine motstandere. Men hans motstandere går sjelden inn i materien, de stempler ham som ekstrem på grunn av holdningen til islam, og dermed er debatten død. Peder Jensen gir seg imidlertid ikke, selv etter den formidable motstanden har møtt, og Vitne til vanvidd bærer preg av det. Å si at Jensen burde balansert sine argumenter for å få boka tatt på alvor blir derfor feigt spill, det ville vært å kreve at han skulle gått på akkord med det han tror på.

I boka gjør Peder Jensen rede for sine opplevelser etter 22. juli 2011, hvordan han erfarte det å bli en jaget person, omtalt i pressen ikke bare som Anders Behring Breiviks ideologiske mentor og inspirator, men også som direkte medansvarlig for Breiviks myrderier. Han opplevde at pressens rett til å angripe én de misliker var viktigere enn forsvaret av sannheten. Fjordman ble samfunnsfiende.

Jensen bruker en relativt stor del av boka på å analysere Breiviks manifest. Peder Jensen var ikke den eneste som fikk sine tekster kopiert inn i en massemorders kompendium, og Jensen problematiserer grundig om forfattere som får sine tekster misbrukt på denne måten, virkelig kan være medansvarlig for handlingene.

Peder Jensen lar oss få innsikt i et manifest mange har meninger om, men som svært få har lest, og det mest overraskende er muligens de pro-islamske sidene til Breivik. Breivik var opptatt av terrorlederen Osama bin Laden og nevner ham flere ganger. Han beundret bin Ladens terrornettverk og måten han arbeidet på.

Boka omhandler også rettssaken. Det er interessant lesning, som da Jensen tar for seg Breiviks uttalelser om at han ønsket å skape en heksejakt på kulturkonservative og fredelige antiislamister. Breivik hadde et helt annet syn på vold og demokrati enn Peder Jensen, og hadde ham ikke som forbilde, men beundret den revolusjonære kommunisten Che Guevara. For å si det på en annen måte; Peder Jensen fulgte en politisk diskurs som så etter utveier på Europas og Vestens problemer, mens Breivik så på dem som påskudd til massemyrderier. Hvorfor problematiserte aldri pressen det?

Et annet viktig tema for Jensen er Breiviks mulige sinnssykdom, og Jensen går grundig gjennom prosessen som til slutt førte til at Brevik ikke ble regnet som sinnssyk. Han drøfter argumentasjonen for at Breivik er syk, og har mer enn nok av kilder til å sannsynliggjøre at det er tilfellet.

Den siste delen av boka er intensiv og preget av et veldig engasjement. Her tar han et kraftig oppgjør med AUFs bånd til Fatah Youth, Anniken Huitfeldts relasjoner til terrordømte palestinere, Raymond Johansen og Jonas Gahr Støres samtaler med representanter for Hamas. Det er lett å forstå at Jensen rystes av Arbeiderpartiets dobbeltmoral når han selv opplevde seg tvunget til å forlate hjemlandet på grunn av sin kritikk av islam og falske anklager om kobling til terrorisme. Hans refleksjoner av dagens politiske landskap og debattklima holder et godt nivå, selv om noen nok vil si at temperaturen til tider blir vel høy. Men med tanke på forfatterens bakgrunn er det til å leve med, det gir boken nerve.

Det er det klassiske dilemmaet som møter oss: Hvordan skal demokratiet beskytte seg mot udemokratiske krefter? Peder Jensen mener islam og ubegrenset muslimsk innvandring er uforenlig med ønske om å bevare demokratiet og freden i Europa, men det gjør ham ikke til en fascist, snarere tvert imot.

Det er bekymringsfullt hvordan motstandere av dagens innvandringspolitikk stadig blir stemplet som fascister, og dermed utstøtt fra den offentlige politiske samtalen. Peder Jensen har med sin bok vist at virkeligheten er langt med kompleks enn det pressen like å fremstille den, han har skrevet en analyse av vår tids viktigste hendelser som bør være obligatorisk lesing for enhver som ønsker å få et skikkelig overblikk over en viktig epoke i norsk historie.

Boken er å få både som e-bok og i papir.

Den første lastes ned over nett, papirutgaven er til salg i norske bokhandlere. Det er ikke sikkert alle er like begeistret over å føre den, men alle bokhandlere er pliktig til å bestille den. Den koster 299,- E bok 174 kr

Ellers har forfatteren opprettet en blogg hvor han vil legge inn kilder, anmeldelser og hvor det også blir mulighet for å bestille per post. vitnetilvanvidd.wordpress.com


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Niels Henriksen

Posted: 19 januar 2016 - 22:17 - Svar

Man begynder jo så småt at ane et mønster … men det har naturligvis intet med islam at gøre 😉

Hun blev ansat på et asylcenter og var fuld af idealisme – nu vækker
hun opsigt med en rystende afsløring af, hvad hun har oplevet med
asylansøgerne

http://denkorteavis.dk/2016/hun-blev-ansat-pa-et-asylcenter-og-var-ful d-af-idealisme-nu-vaekker-hun-opsigt-med-en-rystende-afsloring-af-hvad -hun-har-oplevet-med-asylansogerne

18. Jan 2016
Ralf Pittelkow

En kvindelig ansat i et asylcenter har kastet ny benzin på den voldsomme debat
om asylansøgere i Tyskland. Hun vækker stor opsigt med sine afsløringer af
dagligdagen med asylansøgere.

Kvindens beretning stemmer dårligt overens med de naive forestillinger, man har
kunnet finde hos forbundskansler Angela Merkel og mange andre i medier og politik.
Den forstærker således det opbrud, der er kommet efter sexoverfaldene i Køln.

Hun var meget idealistisk – det er hun ikke mere

Mange er ekstremt krævende

Mange af dem er ekstremt krævende. De forlanger, at hun skaffer dem en bolig,
en smart bil [!!!] og helst også et rigtig godt job. Det er jo derfor, hun sidder der,
mener de.

Når hun forklarer, at det ikke fungerer sådan, bliver de jævnligt højrøstede og
undertiden direkte aggressive. En afghaner truede med at begå selvmord, hvis
hun ikke leverede, hvad han ønskede. Nogle syrere og afghanere sagde, at de
ville gå i sultestrejke.

Til hendes kvindelige kollega med arabisk baggrund råbte nogle stykker: ”Vi
hugger hovedet af dig!” Den slags episoder har ført til, at politiet kommer til
stede flere gange om ugen.

  spirild

  Posted: 19 januar 2016 - 23:03 - Svar

  Jeg leste den akuratt på et fransk nettsted.
  Underholdende.

  Mennene som forlangte egne leiligheter, fine biler.
  Som sjikaner og trakasserer kvinnene.
  Som kommer tilbake med nye, falske papirer når de får avslag. Som ikke gidder komme til legetime. Osv. Disse før vi, disse skal beskyttes, disse er stakkars flyktninger. Disse må tyskerne integrere seg i, sa en økonom nylig.
  Fordi innvandrerne var i de store tyske byene den dominerende gruppen under 40 år.

  UBS, den sveitsiske banken sier Europa må ta inn 1,8 millioner pr år i ti år.

  Hvorfor? Hva er galt med Systemet?
  Er det sunn økonomi å lånefinansiere for å betale for innvandringen?

   Anna Svensson

   Posted: 19 januar 2016 - 23:29 - Svar

   I Sverige går ju deras hot hem, så snart de “svälter” eller hotar på annat sätt får de sin vilja fram.

  Niels Henriksen

  Posted: 19 januar 2016 - 23:17 - Svar

  Mandlige asylansøgere gør, hvad der passer dem – de spreder utryghed ved at stå

  og kigge på kvinder, der dyrker pole dance i et fitness-center i Sønderborg

  http://denkorteavis.dk/2016/mandlige-asylansogere-gor-hvad-der-passer- dem-de-spreder-utryghed-ved-at-sta-og-kigge-pa-kvinder-der-dyrker-pole -dance-i-et-fitness-center-i-sonderborg

  19. Jan 2016Ralf Pittelkow

  I Sønderborg har de et fitness-center, der hedder ”iPole – pole dance
  n’fitness”. Her kan kvinder dyrke pole dance, dvs. dans og motion
  omkring en stang, som er blevet meget populært.

  Uheldigvis ligger stedet på vejen fra asylcenteret ind til bymidten.
  På den måde har mandlige asylansøgere opdaget, at der sker noget
  interessant derinde.

  De er så bare gået ind for at kigge på kvinderne, selv om der står
  ”women only”. Der er også et skilt med et billede af en kvinde og en
  mand, hvor der er sat kryds over manden.

  Den pæne udlægning

  I fitness-centeret giver kvinderne udtryk for, at asylansøgerne har misforstået,
  hvad der foregår. De tror, at det er en stripklub, og derfor går de ind, lyder det.
  Det må siges at være en meget pæn og politisk korrekt udlægning af sagen.
  Den holder næppe vand. Mændene bliver jo ved med at dukke op, selv om
  de på alle mulige måder får forklaret, at der absolut ikke er tale om en stripklub.

  De mandlige asylansøgere ved skam godt, hvad de gør

  En anden udlægning er nok mere sandsynlig:

  Asylansøgerne har skam fundet ud af, at det ikke er en stripklub, og at der
  ikke er adgang for mænd. Men de er ligeglade.

  Det kan godt være, at det ikke er strip, der foregår. Men for mænd fra
  muslimske lande er det særdeles afklædte kvinder, der befinder sig i
  lokalet. Som en af de pole dancende kvinder siger til TVSyd: ”Vi har jo
  ikke så meget tøj på.”

  Asylansøgerne går ikke meget op i, om man kalder det strip. De kommer
  for at se nogle kvinder, hvor der er godt med bart. Derfor trodser de
  forbuddet mod mænd og gennemtvinger deres egne regler.

  De har ikke misforstået noget. De ved udmærket, hvad de gør.

   Lenn

   Posted: 20 januar 2016 - 18:26 - Svar

   Det er bar’ lidt komisk, at kvinderne ikke har fundet ud af at låse døren, når de træner strip…

  Anna Svensson

  Posted: 19 januar 2016 - 23:28 - Svar

  Hon bekräftar bara det vi har hävdat sedan länge och därför kallats för rasister, men även manliga medarbetare verkar ha fått nog, som t ex denne, som också talar klartext (förmodligen har han blivit av med sitt jobb efter detta):

  https://www.youtube.com/watch?v=E9THkzMB8oQ

  sussebassa

  Posted: 20 januar 2016 - 12:40 - Svar

  Dette er som å lese om meg selv, for 15 år tilbake, leder for asylmottak i Norge…
  Denne hendelsen åpnet også øynene på meg ifht muslimer og deras negative adferd, som har blitt enda verre, men altså mønsteret var redan då der…

   Lenn

   Posted: 20 januar 2016 - 18:23 - Svar

   Det er bar’ lidt sjovt, at kvinderne ikke har fundet ud af at låse døren, når de træner strip…

Pluto

Posted: 20 januar 2016 - 00:05 - Svar

PK-GALSKAPEN VIL KUNNE UTRYDDE OSS SOM FOLK – Er det dét globalistene vil som en villet politikk for at gjennomtvinge sin anti-menneskelige likhetsutopisme?!

Snaphanen beskriver alvoret: – «…Han [den europeisk-frihetlige juristen Gavin Boby] argumenterer som andre, f.eks. Akif Pirincci, at masseindvandringen falder ind under adskillige definitioner på folkemord.» –

Nettopp: Pauli Ord av det mest alvorlige slaget! Mange er de frimodige, som har skrevet om dette svært alvorlige tema vedrørende de åpne grensers utarmingspolitikk; at dagens vestlige politikerklasse de facto fører en folkedesimerings-politikk, som på sikt vil gjøre de ur-europeiske folkegrupper til en utryddelsestruet minoritet. Det er dette enorme svik mot sine egne ved dagens destruksjonspolitikk, som intet annet kan enn at betraktes som en kriminell politisk utøvelse, og dermed som en «forbrytelse mot menneskeheten».

Egentlig så burde man starte opp en folkekampanje hvor formålet nettopp bør være at forberede en juridisk prosess mot visse personer innenfor etablissementets ledende sjikt såvel som overfor avgåtte toneangivende global-politikere som har vært direkte ansvarlige for dagens kaotiske tilstander. Dette bør bli et folkekrav, slik at vi faktisk kan ha en sjanse for at stoppe vår påtvungne dødsferd. For der er ingen nekrolog vi, Folket, skal skrive på vegne av oss selv, men et anklageskrift mot de som med åpne øyne prøver at avhende Europas folk og nasjoner. For SÅ alvorlig er vår livssituasjon blitt i denne trengselstid hvor man nesten ikke lenger kan skille på venn og fiende; som om vi skulle være et okkupert land!

Relatert:

«Demografi er skæbne»; https://document.dk/2016/01/19/leder/

«Klar for ny million til Europa i 2016 og en ny million i 2017. Det kan ikke Europa greie»; https://www.document.no/2016/01/klar-for-ny-million-til-europa-i-2016- og-en-ny-million-i-2017-det-kan-ikke-europa-greie/

Marine Le Pen; https://www.document.no/2016/01/marine-le-pen-om-koln-og-trusselen-mot -kvinners-frihet/

Nigel Farage; http://www.exponerat.net/eminente-nigel-farage-ryter-till-om-asylsokar nas-vald-i-europa/

Pluto

Lenn

Posted: 20 januar 2016 - 12:09 - Svar

Flot tale! Og de Pegida Dresden-folk er bare alletiders guttermænd!
Gavin Boby nævner nogle specifikke steder fra terrormanualen, bl.a. om sexslaveri. Jeg fandt denne video, som viser, at Daesh er ‘gode muslimer’, som kan tage slaver – vel at mærke, når de klamme tøsedrenge står med maskingeværer og peger på en forsvarsløs gruppe af kvinder og mænd. Kvinderne føres med magt væk fra mændene, som kvinderne godt ved, hvad der skal ske med. Deres skrig er grusom at høre på: http://www.dailymail.co.uk/video/news/video-1238085/Chilling-screams-Y azidi-women-dragged-away-ISIS.html her er billeder af nogle af de børn, som muhammedanerne voldtager – http://www.dailymail.co.uk/news/article-3404894/The-saddest-thing-reme mber-little-girl-12-years-old-raped-without-mercy-Dressed-traditional- wedding-gowns-Yazidi-sex-slaves-relive-torture-ISIS.html – Det siges, at de har 3.500 sexslaver nu. Mange børn. Hører vi nogen af vores ‘godhedspolitikere’ råbe op om hjælp til disse?

Leave a Comment