30
jan
Seneste opdatering: 31/1-16 kl. 0046
132 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Av Julia Caesar

Alexandra-Mezher-s_3558865k

Copyright Julia Caesar och Snaphanen. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Mordet på 22-åriga Alexandra Mezher på ett HVB-hem i Mölndal riktar ljuset mot framför allt två saker. Den ena är det gigantiska, statligt sanktionerade bedrägeriet med så kallade “ensamkommande barn” – oftast unga män från dysfunktionella muslimska länder som ljuger om sin ålder för att få en gräddfil in i Sverige. Den andra är den explosiva utveckling av våldsbrottslighet i massinvandringens spår som är knuten till kulturella faktorer och som i stor utsträckning drabbar kvinnor.

Mordet på Alexandra Mezher är ytterligare ett i raden där mångkulturen kostar svenskar livet. Det blir inte det sista. Många fler svenskar kommer att få sätta livet till på grund av politikers blinda tro på den mångkulturella ideologin med massinvandring som instrument.

Alexandra Mezher knivhöggs så svårt att hon senare avled av skadorna. Hon arbetade ensam på HVB-hemmet i Mölndal med tio boende så kallade “ensamkommande barn”. Bara det är fullkomligt oförsvarligt. Den misstänkte gärningsmannen är somalier och påstår sig vara 15 år. En fet lögn – som har godkänts av migrationsverket. Vem som helst kan se att han är betydligt äldre.

En antifeministisk spjutspets riktad mot svenska kvinnor

En ung kvinna har förlorat livet i totalt meningslöst våld. Mordet är en tragedi, för henne, hennes anhöriga och vänner. Det är också Sveriges tragedi, vad Sverige har gjorts till. I september förra året stod Sveriges statsminister Stefan Löfven (s) i Central Park i New York och skröt om världens första feministiska regering.

Den feminismen är värd ungefär papperet den är nedklottrad på. I verkligheten är regeringens politik en antifeministisk spjutspets direkt riktad mot svenska kvinnor. Genom massimport av män från dysfunktionella länder har den förment feministiska regeringen förklarat krig mot halva sin befolkning – flickor och kvinnor – och bär fram dem som skyddslösa offerlamm i mångkulturens namn. Massimporten av män är till råga på allt sanktionerad, ja den drivs energiskt och målmedvetet av svenska feminister.

Rekordinvandring av män ger mansöverskott

Under förra årets rekordinströmning kom 162 877 asylsökande till Sverige. Drygt 70 procent (114 728 personer) var män. Kategorin “ensamkommande barn” slog också rekord: 35 369 personer – en femdubbling jämfört med året innan. 92 procent av dem (32 522 personer) var pojkar/män.

Diagram ensamkommande 2015

Genom det enorma insläppet av män har Sverige nu för första gången i historien ett mansöverskott.  Störst är snedfördelningen i åldrarna 15-16 år, där det går 116 pojkar på 100 flickor. En könsobalans som kommer att följa gruppen hela livet och medföra en mängd oönskade konsekvenser. När hannar måste konkurrera om honorna och en stor andel hannar blir utan partner finns alltid en risk för våld och konflikter.

Ensamkommande – ett gigantiskt bedrägeri

Lögnen om de “ensamkommande barnen” är ett av de största bedrägerier som det “feministiskt” styrda Sverige haltar sig fram på. Som påstått minderåriga åtnjuter dessa “barn” en exklusiv gräddfil som i flertalet fall leder raka vägen till PUT (permanent uppehållstillstånd), ett smörgåsbord dukat med guldkantade privilegier och snabb rätt till återförening med anhöriga som plötsligt visar sig existera. Alla med hjärnan i behåll genomskådar lögnerna. Ändå tillåts bedrägerierna fortsätta, år efter år.

Merit Wager har i tio år på sin blogg gett röst åt anonyma “miggor” (anställda på migrationsverket) som rapporterat att det i verkligheten ofta handlar om unga män i 20-30-årsåldern som utger sig för att vara barn. Order från chefer har utgått om att om personen inte helt uppenbart är över 40 år ska handläggaren acceptera den ålder “barnet” själv hittar på.

Kostar minst en miljon per person och år

youssafVi är många invandringskritiker som i åratal har belyst ensamkommandebluffen. Det har vi fått fan för. Vi har demoniserats och skandaliserats som “rasister”. All kritik har avfärdats som “främlingsfientlig”. Både politiker och myndigheter har obekymrat kunnat fortsätta att bedra svenska folket – som tvingas finansiera denna lögn-show . De 35 369 ensamkommande som kom till Sverige förra året kostar, vart och ett av dem, minst en miljon i drift per år. Minst 35 miljarder i år, bara för den gruppen.

Engelska Daily Mail riktar nu internationell uppmärksamhet mot den svenska ensamkommandebluffen och visar en rad bilder på “barn” som uppenbart är väsentligt äldre än 18 år.

“Hur kan en 180 cm lång man med tydlig skäggväxt vara 15 år?” frågar sig tidningen.

Nio månaders ungdomsvård för grov våldtäkt

En av de mest skräckinjagande följderna av kriminella ungdomars åldersbedrägeri är att de halkar mellan maskorna i lagstiftningen och slipper undan straff för grova brott. I flera timmar utsattes en 23-årig kvinna för misshandel och gruppvåldtäkter vid utsiktsplatsen Fåfängan i Stockholm i september förra året. Fyra tonårspojkar som lever som gatubarn i Stockholm greps. Tre av pojkarna uppgav sig vara 13, 16 och 16 år gamla. Kvinnan fördes till sjukhus med allvarliga skador.

Den pojke som ansågs ha varit drivande vid våldtäkten och misshandeln fick det längsta straffet – nio månaders ungdomsvård. Detta på grund av att han uppgav sig vara 16 år gammal. Han kommer från ett land i Nordafrika, och hans identitet har inte kunnat fastställas. Om rätten hade kunnat visa att han är vuxen skulle han ha dömts till fyra och ett halvt års fängelse.

I december rymde han från det LVU-hem (Lagen om vård av unga) i Småland där han placerats – och är spårlöst borta. Varken hans offer eller åklagaren i målet, Christina Voigt, har informerats om rymningen.

En potentiellt dödlig cocktail

På asylboendena blandas en potentiellt dödlig cocktail av våld, utlöst av kulturkrockar och religiösa konflikter mellan olika grupper av boende, kulturkrockar med personal och svenska normer, trängsel, språksvårigheter, psykiska problem och obearbetade trauman. Beredskapen tycks obefintlig. Boendena är ofta underbemannade, och personalen saknar erfarenhet av att handskas med problemen. I akuta lägen måste ofta polis tillkallas. Bara de senaste tre månaderna har mer än 5 000 sådana akuta lägen påkallat ingripande av polis.

Mer än 5 000 polisinsatser bakom hemlig kod

Polisens insatser relaterade till massinvandringen, bland annat vid asylboenden, har hemligstämplats sedan oktober förra året. Bakom beslutet står Nationella operativa avdelningen, NOA, hos Polisen. All information kopplad till flyktingströmmen ska döljas bakom en särskild kod, R291. Svenska Dagbladets reporter Jani Pirttisalo avslöjar nu att bakom koden döljer sig mer än 5 000 händelser av olika karaktär som påkallat polisinsatser – allt från misshandel och bråk till våldtäkt, mordbrand, självmordsförsök och bombhot.
Mer än 5 000 händelser. På tre månader.

“En svår och orolig situation”

“I en riksomfattande lista över kod 291 som SvD tagit del av, framträder bilden av en svår och orolig situation för asylsökande, polis och personal på flyktingboenden” skriver tidningen.

“Här syns många fall av våldsbrott och hot; 450 rapporterade bråk, 559 registrerade fall av misshandel, nio rån, 194 fall av olaga hot och fyra våldtäkter.

Dessutom finns här 37 fall av självmordsförsök, 26 sjukdomsfall, 42 ärenden registrerade som “psykiskt sjuk” och tre dödsfall. Ärendena är spridda i hela landet, alla tidpunkter på dygnet och under alla veckans dagar. Under koden 291 ingår även två bombhot, 58 bränder, 239 fall av automatlarm från brand och 96 försvunna personer. Att polisen står under hård press framgår tydligt.”

Tomas Wallberg, kommenderingschef vid NOA, säger till SvD att situationen blir allt allvarligare. Nu utbildas ett stort antal nya väktare för att möta kommunernas stora efterfrågan på hjälp.

Samband mellan massinvandring och ökande kriminalitet

När man importerar stora mängder människor från andra länder och kulturer importerar man också deras kultur. Detta självklara faktum förstår alla utom politiker, journalister och kulturrelativister. I dagliga skottlossningar, knivskärningar, mordgruppvåldtäkter och sexuella trakasserier, rån mot barn och äldre  och importerade, illegala barnäktenskap och könsstympningar visar mångkulturen sitt sanna ansikte.

Sambandet mellan massinvandring och kraftigt ökande kriminalitet, i synnerhet grov våldskriminalitet, börjar bli uppenbart för de flesta svenskar. Och politikernas kamp för att dölja följderna av sin ansvarslösa massinvandringspolitik blir alltmer desperat.

Kvinnor har anledning att vara rädda

Oro och rädsla sprider sig i samhällskroppen. Den trygghet svenska folket har tagit för given finns inte längre. Och ja – rädslan är befogad. Särskilt kvinnor har anledning att vara rädda i dag. Deras utsatthet för i synnerhet sexualbrott ökar i takt med att invandringen av unga testosteronstinna män från kvinnoförtryckarkulturer har ökat till dagens rekordnivåer. Var tredje kvinna är rädd för att gå ut ensam.  Mest rädda är – med all rätt – de yngsta kvinnorna, 16-29 år, som är i en speciell riskzon för sexualbrott. Bland män är bara nio procent rädda.

Politikerna har tappat kontrollen. Stockholmspolisen säger öppet att de inte längre klarar att utföra sitt jobb. Arbetssituationen är katastrofal. 

Den mångkulturella bubblan sprängs av egen kraft

Det vi bevittnar är hur den mångkulturella bubblan sprängs av egen kraft, inifrån. Den bygger nämligen på en lögn. Ett lyckorike på en grund av mångkultur kommer aldrig att bli verklighet. Att blanda olika kulturer och religioner har aldrig fungerat någonstans i världen. Mångkultur är istället det perfekta receptet på hur man skapar våld, konflikter, hot, stamfejder, kvinnoförtryck, otrygghet, misstro, rädsla och raserad social tillit.

Den kultur man har fötts in i och formats av under sin uppväxt är en grundläggande del av människans identitet. Den tar man med sig oavsett vart man flyttar.

Våldsbrottslighet uttryck för importerad kultur

Den allt grövre våldsbrottslighet som vi ser i Europa i dag är till stora delar uttryck för kulturer som har importerats med invandringen från Afrika och Mellanöstern. Stamkultur ställs mot civilisation. Klanmentalitet ställs mot en kultur som bygger på individuellt ansvar. Det är en av massinvandringens konsekvenser som politikerna aldrig har velat erkänna och som de kommer att förneka så länge som de står upprätta.

Och detta är bara början. Ju fler människor från våldsamma och dysfunktionella kulturer med förvriden kvinnosyn som Sverige och övriga Europa släpper in, desto mer kommer våldet att öka. Den som vill förneka det måste förse sig med mycket goda argument.

“Muslimsk kultur omöjlig att integrera”

Trifkovic1Kultur betyder något. Kultur betyder skillnad i sätt att vara och hur man uppfattar sin omgivning. Sin kultur har man alltid med sig. I synnerhet muslimsk kultur har i varje västeuropeiskt land visat sig vara nästan helt opåverkbar för mottagarlandets kultur och därmed omöjlig att integrera.

Professor Srdja Trifkovic, serbisk-amerikansk författare och utrikesredaktör för den paleo-konservativa tidskriften Chronicles, säger i en intervju gjord av Sergej Belous i Nya Tider nummer 3 (ej på nätet):

“I Europa finns redan en enorm muslimsk diaspora, uppskattad till minst 25 miljoner människor, som uppenbarligen inte integreras i sina värdländer. Det är värt att notera att de beter sig på samma sätt överallt, oavsett vilket deras ursprungsland är. Turkarna i Tyskland, algerierna i Frankrike, marockanerna i Holland och pakistanierna i England, alla beter sig på samma sätt. De skapar sina egna ghetton där den lokala, infödda befolkningen inte är välkommen och dit polisen tvekar att bege sig.

Det finns över 700 sådana “känsliga stadsområden” bara i Frankrike (motsvarande siffra i Sverige är cirka 200, varav 55 av polisen definierade “no go-zoner”), och denna process kommer att ersätta de infödda europeiska befolkningarna redan mot slutet av detta århundrade genom de gamla europeiska nationernas demografiska kollaps.”

Attackerna i Köln riktade både mot kvinnorna och kyrkan

Efter att alternativa media avslöjat Polisens och medias försök att mörklägga invandrade mäns sexuella trakasserier och våldtäkter mot kvinnor i Köln, Stockholm, Kalmar, Malmö och flera andra städer kan ingen som gör anspråk på ärlighet längre förneka kulturella mönster bakom bland annat den ökande sexualbrottsligheten. Men om man är i genusbranschen kan man ju alltid försöka.

Katedralen i Köln demonstration mot våld

“Männens attacker i Köln riktade sig inte enbart mot kvinnor utan också mot Tysklands kristna religion och civilisation” skriver Stephen Brown i Frontpage Magazine.

Den magnifika katedralen i Köln, ett av Unescos världsarv och den mest välkända symbolen för tysk katolicism och gotisk arkitektur, valdes av de attackerande männen som den perfekta bakgrunden för sexuella övergrepp mot kvinnor på nyårsaftonen. Polisen har hittills fått in 821 anmälningar om allt från stöld och rån, sexuella övergrepp, misshandel och våldtäkter. Mer än 1 000 offer bara i Köln. Till detta ska läggas mängder av övergrepp i andra städer och länder.

“Attackerna en uppvisning av muslimsk makt”

Katedralen i Köln attackerades också som symbol för kristendom. Den gudstjänst som pågick utsattes för upprepade, kraftiga störningar och avbrott genom utdragna, öronbedövande fyrverkerier. För första gången på många år klarade inte Polisen att skydda katedralen denna nyårsafton.

“Attackerna mot kvinnorna och katedralen var också en uppvisning av muslimsk makt. De visade att muslimska mobbar kan terrorisera kvinnor och religiösa minoriteter i Tyskland precis som i muslimska länder. Räckvidden för attacker utökas” skriver Stephen Brown.

“Men det kanske viktigaste budskapet var riktat till muslimer både i Tyskland och den muslimska världen. Och budskapet är att Tyskland varken kan skydda sina kvinnor eller sin religion. Tyskland är svagt. Genom att en muslimsk mobb offentligt kan förgripa sig så grovt på så många “otrogna” kvinnor utan att drabbas av vedergällning framstår tyska män som svaga och i avsaknad av heder. Och hela den muslimska kulturen vilar på heders- och skambegreppet.

Resultatet av denna svaghet och avsaknad av heder är att Tyskland förtjänar och är redo att erövras. Landet är ett lättfångat byte. Det som hände på nyårsafton var bara ett smakprov.”

Stamkultur mot civilisation

Heders- och skambegreppet är centralt i Mellanösterns kultur. Tydligast i muslimska länder, men även i Mellanösterns kristna kultur. I mötet mellan olika kulturer ställs stamkultur mot stadskultur. Eller stamkultur mot civilisation. Stamkulturen ser på världen utanför stammen som antingen ett hot eller ett byte. Hotet ska besegras. Bytet ska erövras.

“Stamkulturen avvisar den typ av abstrakt centralmakt som stadskulturen innebär. I stället skyddar man sig mot andra stammar genom en vedergällningsetik som innebär att den som angriper en enskild medlem kommer att få hela gruppen efter sig, och att man kommer att hålla inte bara den enskilde angriparen utan hela hans grupp ansvarig. Därigenom tvingar man andra grupper att övervaka sina egna medlemmar för att förhindra kollektiv vedergällning. Det är så en hederskultur uppkommer, där individens val görs till gruppens angelägenhet”

skriver Per Bauhn, professor i praktisk filosofi på Linnéuniversitetet, i en artikel i Svenska Dagbladet. 

“I stamtänkandet ses kvinnor som ett lovligt byte”

“Enligt stamtänkandets normer saknar individer egenvärde, och världen utanför den egna gruppen uppfattas som ett byte att ta för sig av. Kvinnor ses inte sällan som en del av detta byte. I Köln, Hamburg och Stockholm utmanas stadens och statens rättsordning av grupper som, oavsett deras skiftande etnicitet, förefaller omfatta just stamtänkandets normer” skriver Per Bauhn.

Män som har invandrat till Europa och lämnat sin stam eller klan i ursprungslandet är med sin stamkulturs sätt att se fria att göra vad de vill utan risk att drabbas av vedergällning av sin familj, släkt eller stam. Därför känner de sig fria att behandla kvinnor som byten. Kvinnor som inte har täckt sig i stora tygsjok är enligt muslimsk kultur att betrakta som “horor” och därför fritt villebråd.

Mäns frihet är kvinnors utsatthet

Det var just denna frihet, denna tvärsäkerhet på att inte drabbas av någon form av vedergällning, som fick horder av män att våldta och trakassera kvinnor i många europeiska städer nyårsafton 2015. Samma garanterade immunitet mot ingripanden och straff får dem att känna sig absolut trygga, fria att förnedra och begå brott mot kvinnor om och om igen.

Dessa mäns frihet är kvinnors utsatthet och fredlöshet.

Vem ska skydda oss? Politikerna gör det inte, det är tvärtom de som är ansvariga för vår utsatthet.

Polisen gör det inte, de säger öppet att de har kapitulerat. Sveriges rikspolischef Dan Eliasson har i veckan visat att han värnar om förövarna, inte om offren.

Svenska män – kan ni skydda era döttrar, fruar, mödrar, systrar? Eller väljer ni att ge samma signaler till stamkulturernas män som de tyska männen:

“Sverige förtjänar och är redo att erövras. Landet är svagt. Ett lättfångat byte. Det som hände på nyårsafton var bara ett smakprov.”

Av Julia Caesar

Mer läsning:

Karl-Olov Arnstberg: Europas undergång

Jan Milld: Kvinnofrid

Johan Westerholm: Med nattväktarstaten runt hörnet

Tidligere kronikker af samme forfatter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?