25
feb
Seneste opdatering: 26/2-17 kl. 0505
25 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Frådende tysker- og jødehad i Tysklands største moskesammenslutning

“My [Turkish] Führer, Just Give Us Your Command, and We Will Destroy Germany”

These two videos show the extent to which a group which,in its own words, “represents all Muslims in Germany,” has conquest and hatred as their central dogma. This is MUST SEE TV. German TV exposes nation’s major Islamic group: Military ambitions, hate speech, threats

Annoncer fra Danske Partner-Ads:


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

 • River

  Femtekolonne er det rigtige udtryk. Nyhedsmedier og politikere skal debattere og undersøge yderligere, det som enhver bør kunne se hvad er og hvor det fører hen. Man fristes til at sige at de mangler en Trump. Det minder om jødernes overmod i 1932. Godt nok uhyggeligt.

 • Britta Due Andersen

  Det er kun naive nyttige idioter, der bliver rystede over den slags video med udtalelser /skriverier på FB mv.. Vi andre bliver bekræftede i vores “fordomme”, hvilket ikke er uvæsentlig i en tid, hvor alt skal dokumenteres / fakta-tjekkes. Sund fornuft og dagligdags erfaringer duer ikke, det er fake news.
  Hver gang der er sindelagsundersøgelser, viser muslimerne, at flertallet har en lunken tilgang til demokratiet. Forfatningerne skal helt (ikke så mange) eller delvis (de mange) erstattes af sharia.

 • selma

  Er det noen som tror at slikt IKKE forekommer i den tyrkiske diasporaen i Tyskland?
  Tidligere har jeg lest at Erdogan oppmuntrer tyrkere i Tyskland til å holde på sin kultur, og ikke integrere seg. Han sprøyter penger inn og bygger moskèer, jeg vil tro det arbeides i kulissene for å posisjonere tyrkere i det tyske samfunnet, det er noe av det samme arbeidet som gjøres av de mange islamske råd som finnes i europeiske land.
  At alle disse rådene og organisasjonene i det hele tatt ble dannet, skyldes OIC (Org. of Islamic Cooperation) som har fremsatt krav etter krav overfor EU gjennom mange år.
  OIC streber etter islamsk herredømme, akkurat som Det muslimske brorskap gjør. Forskjellen er bare at DMB blir ansett som en terrororg. i flere land, mens OIC, som alle muslimske lands paraplyorganisasjon, samarbeider tett med EU.
  På sine mange symposier helt siden 1970-årene, har OIC hamret løs på Europa og dennes behandling av muslimsk diaspora. Muslimer er blitt stigmatiserte, de behandles ikke godt, de respekteres ikke etc. Vi er blitt kalt islamofober, vi er xenofober, og så kommer kravene til endring av våre samfunn:
  islam skal fremstilles i sin sanne storhet, skolebøker må forandres. Arabisk skal inn i alle studier, vedtak er blitt gjort for at muslimer skal ha samme økonomiske vilkår som landets egne borgere.
  Systemet var basert på gjensidighet, men arabiske land har slett ikke innfridd sin del av avtalen.
  Vestlige lands regler og forordninger preges av et demokratisk og menneskerettslig syn. Det betyr bl.a. at man har tillit til at de avtaler som inngås med andre land etterleves.
  Men vi tar ved dette ikke høyde for kultur-forskjeller, eller nedarvete holdninger til en avtales gyldighet. Et ord er et ord, en avtale er en avtale. Slik tenker vi, men alle tenker ikke likt, dessverre. Igjen trekker jeg frem taqiyya, som står sterkt i islamsk kultur.
  Europeiske politikere bør derfor snarest få flere tanker i hodet, og ta høyde for / være forberedt på en skjult agenda fra islamsk side.
  Det er nå nok av eksempler på at europeisk kultur og dominans på egen jord, blir utfordret. Vi trenger ikke politikere som legger landene åpne for en slik trussel.

 • Peter Buch

  Jøder og selv arvefjenden tyskerne har fortjent bedre.

 • ramonafransson

  Jaa … jag har delat och jag undrar … Min fråga som jag också skrev med i samtliga delningar i alla grupperna var: När ska alla regeringar i väst komma med en kraftig motreaktion mot dessa grupper? Nu har jag hört dessa bortförklaringar på danska, (moskeerna bag sløret) svenska ( Uppdrag granskning) engelska ( mängder på nätet) och nu tyska, och samtliga har samma beteendemönster. Det är harklingar, flackande blickar och nervösa skratt. Utomordentligt genomskinligt.

 • Charles Nielsen

  Skabs Nazisten Der Führer Frau har åbenbart et tæt samarbejder med Muslimerne, med Jøderhad. Et såkaldt forbrødring.

  ISLAMS OG NAZISTERNES FORBRØDRING.

  Historie: Gentager sig med det tætte samarbejde mellem de arabiske lande og
  Det tredje rige og trækker paralleller op til vore dage.

  Kun en betingelse stillede muslimernes ubestridte leder, Jerusalems stormufti,
  Haij Amin al-Husseini – inden han garanterede Adolf Hitler støtte, hjælp,
  opbakning og militært broderskab: Den nazistiske fører måtte love, at såfremt
  tyskerne vandt krigen, skulle han sørge for, at hele den jødiske befolkning i
  Palæstina blev likvideret.

  Det lette løfte afgav Hitler med et nik, et håndtryk og et smil.

  Og dermed var den islamisk-nazistiske forbrødring en realitet, og i tusindvis
  af muslimer kunne iføre sig SS-uniformen – bl.a. i Waffen-SS-divisionerne
  Skanderberg, (Albanien) og Handschar = (Serbien & Bosnien-Hercegovina).

  **** Tillæg ****
  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=02dGyzsz-ek

  Den muslimsk-nazistiske alliance var dog ikke begrænset til Anden Verdenskrig.
  Den tog sin begyndelse ved udgivelsen af Mein Kampf i 1924 og når sin
  foreløbige afslutning, når den sidste nazistiske krigsforbryder med asyl i
  de arabiske lande afgår ved døden.

  Stormuftiens vigtige rolle

  Netop stormufti Haij Amin al-Husseini spillede og spiller en særlig rolle i
  den muslimsk-nazistiske alliance, idet PLO betragter al-Husseini som helt og
  forbillede for den palæstinensiske kamp og betegner det som en ære at følge i
  stormuftiens fodspor.

  Ikke underligt, når man betænker, at en ung mand i 1951 indmeldte sig ved
  Cairo Universitet. Den unge mand hed Rahman Abdul Rauf el-Qudwa el-Husseini
  og var en nær slægtning af stormuftien. Ved indmeldelsen brugte den unge mand
  for første gang dæknavnet Yasser Arafat.

  Og den positive interesse for nazismen er ingenlunde aftaget i de arabiske
  stater. Mein Kampf har i de seneste 60 år været at finde blandt de mest solgte
  bøger blandt palæstinensiske arabere. L. Al-Haj, som netop har oversat den
  nyeste arabiske version, anfører i sit forord at:
  “.. Hitlers ideologi og hans teorier om Nationalsocialisme, diktatur og race stadig marcherer takket være vor hellige arabiske verden…”

  Da tyskerne gav Hitler magten i 1933, fastslog stormuftien i sin hyldest til
  nazi-regimet, at den muslimsk-nazistiske forbrødring havde langt større
  rækkevidde end alene til likvideringen af jøder i Palæstina. Han lovede, at
  araberne og tyskerne sammen ville slå til mod jødedommen over hele jorden.

  De jublede over Nürnberg-lovene

  Da tyskerne året efter indførte de såkaldte Nürnberg-love, modtog Hitler
  lykønskningstelegrammer fra et bredt spektrum af arabiske ledere – fra Marokko
  til Palæstina, mens folkemængderne jublede på gaderne rundt om i de arabiske
  hovedstæder.

  I ugerne efter blev muslimske afdelinger af nazipartiet dannet rundt om –
  eksempelvis det pan-arabiske Hisb-el-qaumi-el-suri (PPS) og det syriske Social
  Nationalist Party, hvis fører, A. Saada, yndede at klæde sig ud som Hitler –
  og titulerede sig Führer. Side om side med PSS blev det ægyptiske Young Egypt
  det mest indflydelsesrige. Det blev grundlagt i oktober 1933 med fakkeltog
  gennem gaderne, med slagord som “Ein Volk, Ein Partei, Ein Führer” – og med
  oprettelsen af stormtropper. Blandt medlemmerne i Young Egypt var de senere
  præsidenter Gamal Abdel Nasser og Anwar Sadat.

  I en radiotale den 11. november 1942 sagde stormuftien bl.a.:”Lang tid før
  denne krig brød ud og lang tid før aksemagterne greb til våben for at standse
  den anglo-jødiske begærlighed, var der en nation, som havde brugt al sin energi på at bekæmpe disse onde magter. Den nation er vor egen arabiske nation, som har kæmpet mod englænderne og mod jøderne i Palæstina, i Irak, i Syrien og overalt på den arabiske halvø…”

  “Hvis – hvad Allah forbyde – englænderne skulle sejre, ville jøderne
  øjeblikkelig dominere hele jorden. Hvis derimod England og dets allierede
  bliver besejret, ville det jødiske problem, som for os er det største af dem
  alle, øjeblikkelig blive løst: Alle trusler mod araberne ville forsvinde,
  millioner af arabere ville få frihed og millioner af muslimer i Asien og
  Afrika ville blive reddet.”

  Storstilet modtaget i Berlin

  Under sit besøg i Berlin blev muftien og hans følge storstilet modtaget –
  bl.a. i Islamische Zentralinstitut, hvor han blev udnævnt til “Fører for den
  Arabiske Verden”. I sin tale beskrev han jøderne som muslimernes fjende
  nummer et og den største korrumperende trussel i hele verden. Husseini blev
  under sit Tysklandsbesøg introduceret til det nazistiske lederskab og førte i
  løbet af krigsperioden flere samtaler med Hitler.

  Således var det Husseini, som personligt intervenerede, da Adolf Eichmann
  midt under krigen forsøgte at lave en underhånds-aftale med den engelske
  regering om at udveksle tyske krigsfanger for 5000 jødiske børn og unge, som
  så skulle sendes til Palæstina.

  Stormuftiens protest direkte til Hitler, betød at aftalen faldt – hvorefter
  de 5000 børn blev sendt til dødslejrene.

  Kort efter besøgte Husseini koncentrationslejren Auschwitz, hvor han udtrykte
  begejstring for denne dødsmaskine, idet han råbende og gestikulerende
  opfordrede lejrens leder til at øge effektiviteten. En SS-officer noterede
  ved den lejlighed i sin dagbog, at hvis det stod til muftien, skulle samtlige
  jøder i hele verden omgående slås ihjel.

  De muslimske SS-kompagnier

  Islams daværende leder var specielt utrættelig, når det gjaldt opbakningen og
  støtten til de muslimske SS-kompagnier. Stormufti Haij Amin al-Husseini
  rejste flere gange til Balkan for at inspicere Handschar-tropperne, som
  senere blev gjort ansvarlig for likvideringen af 90 procent af de bosniske
  jøder samt for nedbrænding af talrige serbiske kirker og landsbyer. SS-chefen
  Heinrich Himmler holdt så meget af Handschar, at han som tak oprettede
  “Mullah Militært Akademi” i Dresden.

  Skanderberg og Handschar, som i deres paradeuniformer var let genkendelige
  med deres tyrkiske fez”er (huer), blev under uddannelsen i SS nøje indført i
  jødehadet. På tysk, arabisk, albansk og serbokroatisk fik rekrutterne
  udleveret brochurer, som fortalte om, hvorfor jøderne og muslimerne altid må
  være fjender, og hvorfor islam og nazisme af natur passer så godt til
  hinanden.

  Den nuværende organisation, UCK, som senere har taget kampen op mod jødedom
  og kristendom i Serbien, havde blandt sine stiftere og første medlemmer mange
  af de daværende medlemmer af den albanske SS-division, som bl.a. nåede at
  udrydde 60.000 jøder og 26.000 sigøjnere. Et af de mere kendte er Bosniens
  nuværende præsident Alija Izetbegovic, som, mens han var leder af Unge
  Muslimer i Sarajevo, rekrutterede medlemmer til SS-Handschar.

  Nasser: Ingen tror på Auschwitz-løgnen

  Ægyptens præsident, Gamal Abdel Nasser lagde i øvrigt aldrig skjul på sine
  nazisympatier, idet han i 1964 til det tyske magasin Deutsche Nationalzeitung
  gjorde klart: “Araberne og tyskerne stod sammen som brødre”. Og så tilføjede
  han: “Og det glæder mig i øvrigt, at ingen efterhånden tror på
  Auschwitz-løgnen om, at millioner jøder skulle være blevet myrdet…”.

  Ved tilfangetagelsen af Adolf Eichmann i maj 1960, bragte den saudiarabiske
  avis, al-Bilad nyheden under overskriften: “Anholdelse af Eichmann, som havde
  æren af at dræbe fem millioner jøder”.

  Mens det er almindeligt kendt, at tyske og østrigske SS-krigsforbrydere efter
  krigen søgte til korrupte latin-amerikanske lande, er det mindre kendt, at
  mindst lige så mange – enten øjeblikkelig eller i løbet af 1950erne og
  1960erne – fandt asyl i de arabiske lande, hvor de blev venligt modtaget.
  Der går således en lige linje mellem den nazistisk-islamiske forbrødring før
  og under Anden Verdenskrig og til nutidens jødisk-arabiske konflikt.
  Waffen-SSerne strømmede specielt til Egypten og Syrien, hvor magthaverne
  stod klar med økonomisk hjælp og magtfulde embeder.

  En oase for krigsforbrydere

  Ikke mindst efter at Nasser i 1952 havde kuppet sig til magten i Egypten,
  blev landet en oase for de tyske og østrigske krigsforbrydere.
  En SS-Obergruppenführer, som var ansvarlig for udryddelsen af de ukrainske
  jøder, blev således udpeget til chef for Nasser’s private vagtværn, ligesom
  mange tyske militære eksperter kunne genoptage deres arbejde – nu for
  muslimske regeringer.

  Et stort antal SSere blev ansat som militære, finansielle og tekniske
  rådgivere i Egypten. De store arkitekter bag indsmuglingen af nazister til
  arabiske lande var Luftwaffe-helten Hans-Ulrich Rudel og SS-Sturmbannführer
  Otto Skorzeny, som sørgede for overflytningen fra Argentina. De to sikrede
  kammeraterne en ny tilværelse – med samme beskæftigelse som de havde haft
  tidligere: Udryddelse af jøder.

  De første ofre blev egyptiske jøder og socialister, som blev torteret af
  Gestapo-eksperterne, som senere spillede en afgørende rolle i forfølgelsen af
  og massakrer på socialister i Irak efter kuppet i 1963. Så tidligt som i
  januar 1952 var der en åben linje mellem nazi-flugt-netværket,
  indflydelsesrige egyptiske officerer og den tidligere stormufti af Jerusalem,
  Hajj Amin al-Husseini, som efter Nazi-Tysklands fald var flygtet til Cairo.

  **** Tillæget ****

  13. Waffen Mountain Division af SS Handschar (kroatisk) = Bosnien-Hercegovina

  Den 13. Waffen Mountain Division af SS Handschar (1st kroatisk) var en bjerg-
  infanteri division af Waffen-SS, en bevæbnet gren af den tyske nazistiske
  parti, der tjente sammen, men blev aldrig formelt en del af værnemagten under
  Anden Verdenskrig.

  Fra marts til december 1944 kæmpede det en oprørsbekæmpelses kampagne mod den
  kommunistiske-ledede jugoslaviske Partisan modstands styrker i Den Uafhængige
  Stat Kroatien, et fascistisk marionet tilstand af Nazityskland, der omfattede
  næsten hele det moderne Kroatien, hele det moderne Bosnien-Hercegovina samt
  dele af Serbien.

  Den fik titlen Handschar efter en lokal “kæmpe kniv eller sværd” båret af
  tyrkiske politifolk. I løbet af århundrederne, var regionen en del af det
  Osmanniske Rige. Det var den første ikke-germansk Waffen -SS division, og
  dens dannelse markerede udvidelse af Waffen-SS i en multietnisk militær magt.

  De bosniske muslimer består af (etniske bosniere) med nogle katolske kroatiske
  soldater og for det meste tyske og jugoslaviske Volksdeutsche (etniske tyske)
  officerer og underofficerer, det tog en troskabs-ed til både Adolf Hitler og
  til den kroatiske leder, Ante Pavelić.

  Divisionen kæmpede kortvarigt i Syrmia regionen nord for Sava-floden før
  krydsede det nordøstlige Bosnien. Efter at have krydset Sava, der blev
  etableret en udpeget “sikkerhedszone” i det nordøstlige Bosnien mellem Sava,
  Bosna, Drina og Spreča floderne.

  Der blev også kæmpet uden for sikkerhedszonen ved flere lejligheder, og det
  er sket med sdan en brutalitet og vildskab, ikke kun under kampoperationer,
  men også gennem grusomheder begået mod serbiske og jødiske civile.

  I slutningen af 1944 blev dele af divisionen overført kortvarigt til
  Zagreb-området, hvorefter ikke-tyske medlemmer begyndte at desertere i stort
  tal.
  Over vinteren 1944-1945, blev divisionen sendt til Baranja region, hvor den
  kæmpede mod Den Røde Hær og bulgarere i hele det sydlige Ungarn, falder
  tilbage via en række defensive linjer, indtil de var ved i Reich grænsen.

  De fleste af de resterende bosniske muslimer vente på dette punkt, og
  forsøgte at vende tilbage til Bosnien. Resten trak sig tilbage længere mod
  vest, i håb om at overgive sig til de vestlige allierede. De fleste af de
  resterende medlemmer blev fanget af den britiske hær. Efterfølgende blev 38
  officerer udleveret til jugoslaviske myndigheder til sigtelse og dom, hvoraf
  10 blev henrettet.

  Frau Merkel forsætter der hvor Hitler slap.

 • Charles Nielsen

  jeg satte een ind for 1 min siden hvor er den.

  • Niels Henriksen

   Muligvis i en tidligere tråd?

   Det kan af og til være lidt svært at finde sine og andres kommentarer igen,
   men prøv at klikke på dit login-navn øverst til højre i kommentarsektionen
   og derefter på “Din profil” 😉

   • Charles Nielsen

    Ok

    Sendt fra min iPhone

    Den 25. feb. 2017 kl. 18.26 skrev Disqus <notifications@disqus.net>:
    “Muligvis i en tidligere tråd? Det kan af og til være lidt svært at finde sine og andres kommentarer igen, men prøv at klikke på dit login-navn øverst til højre i kommentarsektionen og derefter på “Din profil” ;-)”
    [Disqus] [http://a.disquscdn.com/1487364057/images/email/icon-gear.gif]   Settings [http://c.disquscdn.com/uploads/users/19516/3034/avatar92.jpg?14562684 67]

    A new comment was posted on snaphanen.dk

   • Peter Buch

    Du kan måske svare på hvordan jeg let får kopieret link til eksempelvis mine egne kommentarer?
    Desuden, hvordan sender jeg en sådan kommentar videre? Der er under kommentarer pile op og ned og muligheder, der vises når jeg lader min mus hvile på Del, men Twitter, Facebook, jeg ikke benytter, og et ikon til forsvinder ligesom det stående efter de tre ikoner, når jeg vil flytte musen og gå derover?
    Er det ikke stadig sikrest, at kopiere hvad man vil kommentere, og lægge det i et dokument, før der trykkes på at sende kommentaren afsted?

    • Niels Henriksen

     Jo, jeg har mange gange mistet en længere kommentar, fordi siden gik ned,

     eller der var noget teknisk bøvl, når jeg skulle sende den.

     Hmm, hvis du bruger Disqus til dine kommentarer til fx. Snaphanen,
     så kan du se dem allesammen under din profil der og gå til de

     den pågældende tråde.

     Men jeg ved desværre ikke, om du specifikt kan linke til dine egne kommentarere
     og sende links videre.

    • Peter Buch

     Tak.
     Ja, jeg bruger Disqus via g-mail.
     Det var lettere og bedre tidligere med hensyn til kopiering af egne kommentares link, og den kronologiske orden der stadig eksisterer for kommentarer, hvis bagside er at kommentar til en kommentar ikke placeres under hinanden, på Uriasposten er og bliver dette system overlegent. De Gode Gamle Dage…

    • Charles Nielsen

     Hold venstre knap på musen nede og kør musen hen over det skrevede til det bliver blå.
     Derefter hold musen på det blå og tryk på den højre knap. da vil der fremkommer en rude og der markeres du “Kopier”
     Ved indsættelse:
     højre knap, der fremkommer den samme rude, Marker “Indsæt”
     Så er det slut prut finale.! 🙂 🙂

    • Peter Buch

     Tak.
     Men det er ikke kopiering, men finden link til kommentarer, jeg spørger om.
     http://www.uriasposten.net/archives/81108
     Kommentar by Peter Buch — 27. februar 2017 @ 07:03
     Altså det sidste link, der er blåt indtil det indsættes på Snaphanen, det efter afsender og dato, selveste tidsangivelsen. Klokken.
     Klokkens blå er lig med:
     http://www.uriasposten.net/archives/81108#comment-4867888

 • invernes

  Det kommer til å bli et helvete i Vest Europa i en snar fremtid ! jeg ser for meg enorme flyktninge strømmer til Øst Europa og Russland.

  • selma

   Ungarn har startet arbeidet på enda flere gjerder, i disse dager.
   Man overveldes av EUs politikk opp gjennom årene, når de ikke har sørget for beskyttelse av yttergrensene, samtidig som de har åpnet for migrasjon.
   Vi har vel aldri trodd de ville drive et slikt skittent spill.
   Men NÅ vet vi det. Og NÅ vet vi hvorfor.

 • Niels Henriksen

  Bilangreb i Tyskland: Tre såret

  Tre personer er kvæstede, efter en mand kørte ind i et område beregnet til fodgængere. Chaufføren er skudt af politiet

  http://ekstrabladet.dk/112/bilangreb-i-tyskland-tre-saaret/6549342

  • Lyckligtvis har det inget med islam att göra.

   • Niels Henriksen

    Ja, det kunne man jo næsten have sagt sig selv 😉

    Det er nærmest ved at blive en betinget refleks hos journalisterne,
    at de lige skal huske at nævne det i forbifarten – sådan en form for
    besværgelse imod at nogle seere og læsere kunne gå hen og få
    mistanke og onde tanker om det modsatte ;o)

 • Polka Charlie

  Gruppen findes også i Danmark – en af deres ledere/talsmænd sidder i en særdeles høj/betroet stilling i det offentlige.

 • Wir schaffen das!

  • Niels Henriksen

   Wir schaffen das … nicht … trotz alledem ;-(

 • Peter Zichau

  De kunne sende sådan nogle programmer hver evig eneste dag, på samtlige kanaler, og Zenia og alle de andre halal-hippier ville stadig bortforklare problemet. Og ikke fordi de ikke kan se det, men fordi de så ville tabe ansigt. Det er det allermest tragiske ved det hele.

  • snaphanen

   jo, når vi er ude i Trads, Stampe, Bosse og venligboerne, kan man spare sig fakta. De er uden for rækkevidde

 • Pingback: Afsløring: Tysklands største muslimske organisation undsiger demokratiet, kalder til krig mod tyskerne og hylder Erdogan som ‘mein Führer’ » Den Korte Avis - Klar – Skarp – Seriøs()