1
apr
Seneste opdatering: 2/4-17 kl. 1312
66 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Innan genustrams och politisk korrekthet förgiftade Sverige. Kaffekalas för tre generationer hos min mormorsmor och mormorsfar i Järvsö sommaren 1932.

Copyright Julia Caesar och Snaphanen. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen

Två scener från Sverige.

Han är en liten pojke som åker tåg med sin mamma. Han är arg och förtvivlad: ”Mamma, jag vill inte! Jag V-I-L-L inte!”

Han vet att man inte får föra oljud i en tågkupé, men han står inte ut längre. Han lider och protesterar mot det hans mamma utsätter honom för. Mamman försöker irriterat få kontroll över situationen.

”Vi var överens, sa att det var bra och att vi skulle prova – eller hur? Du får byta om när vi kommer fram, men inget mer gnäll nu, ok?”.

Den lille pojken är klädd i klänning. Den är mintgrön med turkosrandig bröstficka. På benen har han färgglada strumpbyxor. Han är sin mammas försökskanin i ett genusexperiment som utgår ifrån att kön egentligen inte existerar utan bara är en social konstruktion. Trots att hon själv har blivit gravid och fött barn tack vare att hon är kvinna förnekar hon existensen av biologiska kön och använder sitt barn som försöksmaterial.

Scen nummer 2 – dagisfröknarna korrigerar varandra

När personalen på Eriksgårdens förskola i Bollebygd (av någon outgrundlig anledning är de kvinnor) råkar säga något som stämmer med allmänt vedertagna normer, till exempel ”legogubbe”, korrigerar de genast varandra. Plastbiten kan ju vara en legogumma! Alltså ska legobitarna kallas för det könsneutrala ”legofigur”. ”Hen” är också tänkbart.

Utlösande för korrigeringsåtgärder bland dagispersonalen kan också vara att förutsätta att det är en man som kör grävmaskinen, vilket ju som alla vet är ytterst ovanligt. Det var med fasa som de anställda dagisfröknarna Annika Jonshede och Weronica Carlsson upptäckte det här naturliga beteendet hos sig själva. Att uttrycka sig i enlighet med normer och regler som omfattas av majoriteten av befolkningen anser de är oacceptabelt. Fröknarna ville bryta sina mönster av ”normativt tänkande”. De är fullkomligt eniga om att det naturliga ska tabubeläggas, usch och fy!

Efter djupgående tankearbete kom de på idén att hjälpas åt att synliggöra misstagen för varandra genom att använda ett kodord som signal. Kodordet blev ”blomma”. Varje gång någon råkade säga något normalt och någon annan märkte det sa den andra “blomma”.

Kodat språk över barnens huvuden

Anledningen till användandet av kodord var att barnen inte skulle förstå vad det handlade om. I förskolan, en kommunal verksamhet, tar sig personalen alltså rätten att i barnens närvaro, ovanför deras huvuden, uttrycka sig med kodat språk. De vuxna använder barnen som försökskaniner i ett experiment som går ut på att utplåna etablerade sätt att uttrycka sig och istället införa ett tvärtom-språk.

Weronica Carlsson vittnar nyfrälst om att “man upptäcker normer hela tiden, var man än är någonstans, på ett helt annat sätt än tidigare”.

”Det fanns dagar man sa “i dag blommade jag mycket”, och det var ett bevis för att vi hade använt ordet. Och vi hade använt fel kategoriseringar, säger Annika Jonshede. Det är Sveriges radio som anser det väsentligt att på sin hemsida  uppmärksamma den epokgörande nyordningen på Eriksgårdens förskola.

Men barn är inte dumma. Försökskaninerna började fråga varför personalen sa “blomma” hela tiden. Fick det personalen att reflektera över sitt beteende och sluta med genustramset? Nej, de bytte bara kodord.

Barnmisshandel i den politiska korrekthetens namn

En liten pojke som av sin mamma tvingas gå klädd som flicka – det är ren och skär barnmisshandel. Den här pojken hindras och snedvrids i sin normala psykosexuella utveckling av en mamma som har förläst sig på bluffläran genusteori och anser sig ha rätt att använda sitt barn som försökskanin. Mamman borde fråntas vårdnaden om sitt barn eftersom hon uppenbart inte är vid sina sinnens fulla bruk. Det är Jessica Stegrud som berättar om den lille pojken i klänning på Fredrik Antonssons blogg ”I otakt”.

Daghemspersonal som uttrycker sig i kodord med dold betydelse ovanför barnens huvuden – det är också barnmisshandel. Om jag hade barn på Eriksgårdens förskola skulle jag omedelbart ta dem därifrån. Personal med vanföreställningar ska inte ha hand om barn.

Könsmaktsordning – finns bara i Sverige

Det genusvansinne som griper omkring sig som en masspsykos i Sverige bottnar i uppfattningen att män generellt är överordnade kvinnor i ett samhälle som enligt feministerna präglas av obalans i makten mellan könen. Kvinnor är förtryckta. Män har makt. Den statliga jämställdhetsdogm som slogs fast av socialdemokraterna i slutet av 1960-talet är helig och får inte ifrågasättas, oavsett vilka konsekvenser den får för samhällsutvecklingen. Den får bara drivas vidare allt längre in i extremismens absurda träskmarker.

Enligt den feministiska evangelietexten är kvinnor en svag och utsatt grupp, underordnad männen genom den så kallade könsmaktsordningen – ett svenskt ord som inte har någon motsvarighet i något annat land. Könsmaktsordningen är det religiösa credo som utgör kärnan i den radikalfeministiska liturgin.

Den påstådda obalansen ska korrigeras genom att ifrågasätta och ändra på vad som uppfattas som kvinnligt respektive manligt. Helt enkelt vända upp och ner på allt som individer, familjer och samhälle sedan generationer har format till en fungerande modell. Metoden kallas inversion och är ett tankeinstrument som ska skapa rättvisa men istället producerar nya orättvisor och avsevärda mängder dårskap.

Kvinnor har makt över männen

Påståendet om könsmaktsordning är inte sant. I dag är män i ökande grad förlorare på en mängd områden – samtidigt som kvinnor lever sundare och längre, klarar skolan bättre, har högre betyg, större verbal förmåga, utgör 60 procent av dem som studerar vid högskola och sitter på allt fler höga positioner i arbetslivet, där de utgör häften av antalet förvärvsarbetande.

Kvinnor har makt. Kvinnor har dessutom en arsenal av olika subtila maktmedel som män inte förfogar över. Kvinnor har makt över män bland annat i kraft av sin attraktivitet som sexpartners. Män har (i allmänhet) starkare sexualdrift än kvinnor och är (i allmänhet) beredda att anpassa sig, kompromissa med sina värderingar och därmed betala ett ganska högt pris för att få ligga. Det vet kvinnor och utnyttjar inte förvånande sin psykologiska/sexuella makt på ett sätt som gagnar deras egna intressen.

Med preventivmedel och fri abort till sitt förfogande är det också kvinnorna som har makten över fortplantningen. Om mannen vill ha barn men kvinnan inte vill är det hon som bestämmer.

Kvinnlig makt genom svaghet, godhet och skam

Den danska filosofen Eva Agnethe Selsing har pekat på maktmedel som kvinnor förfogar över med utgångspunkt från några specifikt kvinnliga former av makt som Hans Bonde, professor vid Köpenhamns universitet, har beskrivit:

Makt genom svaghet.
Makt genom godhet.
Makt genom skam.

Utövande av kvinnlig makt genom svaghet och godhet känner vi igen. Hur många självlysande kopior av Moder Teresa har inte paraderat med sin godhet genom åren? Och hur mycket snyft om stackars kvinnor som förfördelas och diskrimineras i olika sammanhang har inte sköljt i tårdrypande sjok genom medierna?

Makt genom skam handlar om att skämma ut andra. Att intrigera, demonisera, stigmatisera, exkludera och trampa ner. Det är många kvinnor bra på.

En armé av indoktrineringspedagoger

Barn är i alla bemärkelser utlämnade till vuxna, i första hand till sina föräldrar. Men bakom föräldrarna i det ideologiimpregnerade PK-samhället står en armé av indoktrineringspedagoger och statliga propagandister, förskolepersonal och lärare som i många fall är besatta av den form av marxism som kallas ”normkritik”, det vill säga att bedriva inversion och vända upp och ner på allting. Förskolan har som uppgift att ”motverka traditionella könsroller och mönster”. Det som möjligen hade ett gott syfte har getts en skrämmande tolkning där de arma barnen är utlämnade som försökskaniner för vuxnas förvillelser i ett gigantiskt socialt och psykologiskt experiment. Barns psykosexuella utveckling följer ett genetiskt men givetvis också socialt/psykologiskt betingat mönster som vuxna ska akta sig väldigt noga för att klåfingra på.

En ny samhällsklass som röstar på mp och Fi

Jag sitter i solskenet på ett torg i en Stockholmsförort, ett före detta arbetarområde där inte bara en ny generation utan också en ny samhällsklass flyttar in. Funkis-erans lägenheter har ombildats till attraktiva bostadsrätter och kostar nu flera miljoner. Arbetarna dör ut, här fick socialdemokraterna bara omkring 18 procent i senaste valet.

In flyttar akademiker och tjänstemän i 30-40-årsåldern. Mellan 16 och 20 procent av väljarna röstade på miljöpartiet i valet 2014 (den högre siffran gäller val till kommunfullmäktige). Feministiskt Initiativ, Fi, fick cirka 8 procent, kommunisterna drygt 7 procent.

De uppför en teaterpjäs inför varandra

Det är den varmaste dagen i mars, och torget är fyllt av föräldraförsäkringslediga småbarnsföräldrar och deras barn. Rent statistiskt är alltså mer än var tredje miljöpartist, kommunist eller Fi-väljare – troligen mer, eftersom yngre människor oftare röstar röd-grönt. De är slafsigt klädda, som vänstermänniskor brukar vara. Men det är inte i första hand deras klädsel som fångar min uppmärksamhet.

Det är tonen, deras sätt att kommunicera med varandra och med sina barn. Den är förljugen, i total avsaknad av autenticitet. De här föräldrarna är inte sig själva för en sekund. Förmodligen utan att vara medvetna om det spelar de teater inför varandra och inför sina barn. Som om det står en regissör någonstans och ständigt iakttar och bedömer dem. Som om det lilla torget vore en scen där deras skådespelarprestationer ska avlyssnas och betygsättas.

Tonen mot barnen är ansträngt glättig. Föräldrarna är upptagna av att bevisa någonting – sin egen godhet, perfektion och politiska korrekthet. Hur rätta åsikter de har. Deras ansikten skiner av självrättfärdighet och miljövänlig tvål.

Hur kommer det att kännas för barnen när de upptäcker falskheten hos sina föräldrar? För det kommer de att göra. Min känsla av overklighet tilltar och gnisslar som en obehaglig dissonans i kroppen. Jag går därifrån.

Detta är en mylla där extremism växer

Det är i bland annat de här befolkningsgrupperna som den politiska korrektheten uppstår, omhuldas, hålls vid liv – och används som instrument för att förtrycka och exkludera människor som inte anser att miljöpartiet, kommunisterna eller Fi är det självklara politiska valet. Här är muterad salongsmarxism i form av normkritik och genusbesatthet en dygd. Detta är en mylla där förvirring och extremism växer, gödslad av aningslöshet, eftersom verklighet och logik inte är önskvärda och ingenting får vara som det är. Livet handlar om att spela en roll i en politiskt korrekt iscensättning.

”Snart är vi klonade broilers, allihop”

”Snart är vi klonade broilers, allihop” skriver Johan Hakelius i Expressen.

”Ge oss ett par generationer till, så ska vi nog alla vara genomsnittligt beige, bisexuella hermafroditer. Det slår mig att den här fjantiga identitetspolitiken som förlästa argbiggor odlar antagligen inte är något annat än ett desperat försök att fejka olikhet. En sista försvarslinje mot insikten att vi inte längre är unika hönsfåglar med prunkande, säregna fjäderskrudar i den asiatiska djungeln. Ett försök att tänka bort att vi snart är klonade broilers, allihop. (…) Snart är möjligheten att drömma sig bakåt det enda som hindrar att man förvandlas till aska i ödelandet.”

En närgånget kretsande känsla av smygande galenskap

Allt oftare får jag samma känsla inför det som pågår på olika nivåer i Sverige: en närgånget kretsande känsla av smygande, ohejdbar galenskap. Jag tror inte att jag är ensam om att känna så. Jag får många mail från människor som upplever liknande känslor av desorientering och främlingskap i det land de är födda och bor i och som aktivt behöver skydda sig från glidande lögner och andra offentliga yttringar för att inte bli bindgalna.

Det är förnimmelsen av att förnuftet har upphört att existera, alla fördämningar har brustit. Jag försöker sätta fingret på vad det är som skrämmer mig. Det är bland annat oberäkneligheten. Otillförlitligheten. Insikten att vad som helst kan hända eftersom all normalitet är upphävd och allt självkritiskt tänkande har upphört.

En dårskap bortom kommunikation

Det finns inga referensramar som sätter gränser. Allting driver som rön för vindarna. Markkontakten är noll. Det är en dårskap som är onåbar för sunt förnuft. Bortom kommunikation.

Det är också känslan av vanmakt inför en samhällsutveckling som blir allt sjukare, men där alla ansvariga och stora delar av allmänheten totalt saknar sjukdomsinsikt. Inom psykiatrin brukar man i sådana fall utfärda intyg om tvångsvård. Men vad gör man med ett helt samhälle där utvecklingen löper amok?

Allt som är ”nytt” är positivt laddat

I Sverige ses allt som är ”nytt” automatiskt som något mycket positivt. Det räcker att det är ”nytt”, då måste det vara bra – och genast ringlar köerna för att ta del av det åtråvärda ”nya”. ”Nytt”, ”progressivt”, ”modernt” och ”förändring” är för svenskar i allmänhet starkt positivt laddade ord.

Fenomenet har ett namn: neofili, kärlek till det nya. Karl-Olov Arnstberg, professor i etnologi, förklarar det så här i sin bok ”PK-samhället”:

”För att livet ska vara värt att leva måste det ständigt förnyas. Moderniteten måste bryta gränser, överskrida det gamla, alltid söka det nya. (…) Den politiskt korrekte sliter inte ut utan tröttnar på sina gamla kläder, sin gamla bil och sin gamla partner. Det behövs ständig förnyelse för att han eller hon ska klara att upprätthålla sin livslust.”

Den tomhet som växer när alla band är kapade; till familj, släkt, hembygd, sammanhang, historia, religion, nationalitet och etnicitet, fylls med individualism. Du skapar själv i varje sekund av nuet en ny bild av vem du är. Enligt World Values Survey är svenskarna det mest individualistiska av alla folk.

Allt som är ”gammalt” har en negativ laddning

De politiska partierna, i synnerhet socialdemokraterna, är närmast besatta av att beskriva allt nytt som invändningsfritt och ohämmat positivt. Deras tema för partikongressen den 8-12 april är ”Trygghet i en ny tid”. Ett skrupelfritt, närmast kriminellt försök att besvärja verkligheten och vilseleda med ord.

Allt som är ”gammalt” har för många svenskar en negativ laddning, liksom begrepp som ”oförändrad”, ”gammaldags”, ”omodern”, ”bevara”, ”erfarenhet”, ”tradition” och ”konservativ”. Allt som inte är nytt kallas ”bakåtsträvande” och påstås leda utvecklingen bakåt, vilket är det värsta som kan hända.

De enda undantag jag kan komma på är antikhandlare och de entusiaster som är besjälade av byggnadsvård och med tusentals timmar av hårt arbete tar hand om och återupprättar gamla hus som har fått förfalla eller härjats av okunniga och pietetslösa moderniseringsvandaler.

Intellektuella faller mer för propaganda

Den franske filosofen och sociologen Jaques Ellul (1912-1994) menade att intellektuella människor har större benägenhet än andra att falla för propaganda. Det beror dels på att de vill vara med i debatten och synas och höras inom alla tänkbara områden, dels på att de har en stark tro på sin egen förmåga att sålla information. Därför blir de lätta offer för propaganda – välpaketerade informationsflöden och källor som allmänt anses ha gott renommé, det vill säga är godkända inom rådande åsiktsparadigm.

Jacob Nordangård skriver om propagandans makt och svenskens benägenhet att ta till sig det nya i senaste numret av tidskriften DSM (Debatt Sanningssökande Mediakritik).

”I Sverige är vi kanske mer benägna än i många andra länder att anamma det nya. En stor del av befolkningen tror på allt det som media och myndigheter serverar oss. Det är svårt att tänka sig att det finns olika intressen och agendor invävda i det som förs ut genom de olika propagandakanalerna” skriver han.

Sverige först att implementera nya åtgärder

Som exempel tar Nordangård de ringlande långa köerna till vaccineringsmottagningarna under den av myndigheter och media uppiskade svininfluensahysterin, medan det i länder som Frankrike var betydligt glesare i leden. Där fanns en helt annan skepsis. I Sverige tolkades det som oansvarigt och osolidariskt att inte ställa sig i ledet för att få det otillräckligt undersökta vaccinet Pandemrix insprutat i kroppen. Massvaccinationerna har orsakat en epidemi av den svåra autoimmuna sjukdomen narkolepsi.

I studier som futurologen Graham Molitor gjorde på 1970-talet var Sverige etta i att implementera nya åtgärder. Ingen annanstans var det så lätt att införa något nytt som i vårt land.

”Det visar också vilket effektivt propagandasystem som byggts upp med hjälp av utbildning och media. Genom att hos befolkningen utveckla förmåga att inhämta information är denna också lättare att påverka” skriver Jacob Nordangård.

Våra tankar och idéer kommer, menade Jacques Ellul, i allt mindre utsträckning från oss själva. De serveras istället från propagandaapparatens smörgåsbord. Med ett trendkänsligt finger i luften tar vi snabbt till oss de nya idéerna utan att ifrågasätta var de kommer ifrån, vems intressen de gagnar och vilka följder de får för oss själva och våra liv.

Sverige är drabbat av en dödlig samhällssjukdom

Det jag har beskrivit genom några exempel vittnar om att Sverige är drabbat av en mycket smittsam samhällssjukdom som sprider sig epidemiskt och långsamt håller på att kväva oss. Sjukdomens namn är politisk korrekthet. I ”PK-samhället” – en 457 sidor tjock forskarrapport om det kulturmarxistiska gift som i allt högre grad genomsyrar Sverige – utvecklar Karl-Olov Arnstberg kännetecknen på och konsekvenserna av den politiska korrekthet som gastkramar Sverige mer än något annat land:

Den är en blindhet, en oförmåga att se vad som försiggår utanför den stipulerade agendan.

Den är en morallära som bara ser till de ”goda” avsikterna, aldrig till konsekvenserna.

Den är ett socialt självskadebeteende.

Den är ett oumbärligt medel i nedmonteringen av det västerländska demokratiska samhället med hörnstenar som yttrandefrihet och en fungerande rättsstat.

Den monterar stoppklossar eller vattentäta skott i hjärnan hos dem som insjuknat.

Den är i praktiken en form av kulturmarxism, marxismens första mutation som fick annars stendöda politiska idéer att återuppstå som Fågel Fenix i ny fjäderskrud på 1960-talet och idag genomsyrar hela samhället som en osynlig giftgas.

Den tål inte logik och sakargument. Därför gäller det för de politiskt korrekta att på alla sätt undvika möten med logiken och heller aldrig ta en sakdebatt med sina kritiker utan istället demonisera dem med invektiv som ”rasist”, ”fascist”, ”islamofob” och ”nazist”.

Det finns ingen egentlig verklighet och inga bestående värden. Ingenting är bättre eller sämre, allting är relativt.
Det som finns är förändring. Ingenting är på riktigt, allt är konstruerat. Det som hände i går är passé. I morgon konstruerar vi en ny verklighet.

För den politiskt korrekte är ingenting omöjligt. Det finns inga problem. Man bara kallar dem för ”utmaningar”.

Sverige det perfekta drivhuset för politisk korrekthet

Sverige är det perfekta drivhuset där den politiska korrektheten kan trivas och frodas. De viktigaste förutsättningarna är uppfyllda:

1. En intellektuell härskande klass som utan motstånd byter ut sitt sunda förnuft och sin verklighetsorientering mot en uppsättning utopiska tankefigurer och abstraktioner.

2. Medier som sköter den dagliga hjärntvätten.

Ett färskt exempel är Fredrik Strage som ägnar en nonsensartikel i Dagens Nyheter åt att meddela att han känner sig kränkt av att polisen Peter Springare har en likadan skinnjacka som han själv. ”Det är inte okej att han stjäl min stil.”

3. En utbyggd byråkrati som styr samhället och som villigt anammar alla påbud som följer med den politiska korrektheten, till exempel ett nyspråk, och i synnerhet dess främsta styrmedel och sorteringsverktyg, den så kallade värdegrunden om allas lika värde.

Goda ledare skapar goda samhällen

”Det finns bara ett sätt att avgöra om handlingar är onda eller goda. Det är att se till konsekvenserna. Marxismen är en god teori med onda konsekvenser” skriver Karl-Olov Arnstberg.

Med andra ord: om politiker som anser sig själva vara goda producerar onda resultat av sin politik är de inte goda. Åtgärder som vidtas med goda intentioner men utan eftertanke och konsekvensanalys får oftast onda följder.

Goda ledare skapar goda samhällen. Vilket inte är vad vi ser i Sverige.

Dåliga ledare skapar dåliga samhällen. Vilket är vad vi ser i Sverige.

Litteratur: Karl-Olov Arnstberg: PK-samhället. Debattförlaget.

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

DONERA TILL JULIA
Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC- kod ELLFFESS
Varmt tack för din gåva!


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Dogen

Posted: 1 april 2017 - 23:12 - Svar

Årsaken må være en slags pandemi. Kanskje det er noe i drikkevannet? Eller noe avfall fra den farmasøytiske industrien?
Hvorfor ellers vil noen rekonstrurere noenlunde harmoniske og velfungerende velferdsamfunn, som ikke ender med annet enn forvirrede sjeler som driver alle inn i en mørketid?

Sverige, landet der alt går an:
Under er en gutt som vil bli en kjønnsløs alien. Han har allerede hatt flere operasjoner, men på ønskelisten står nå fjerning av brystvorter, navle og kjønnsorganer. Han sier at det ikke er mulig å finne en lege i USA som vil utføre disse operasjonene, men han har funnet en i Thailand og to i Sverige.

https://uploads.disquscdn.com/images/7c43b116986f83b4cf001e10d51d8c4c9 3bd5cc1fda919f83fd6aff3ca974851.jpg

https://youtu.be/cffyclpEo2s

  Niels Henriksen

  Posted: 2 april 2017 - 00:54 - Svar

  Åtminstone så kommer inte anpassade typer som han att försvinna eller rättare bortodla sig helt av sig själva – Darwinisme i Praksis 101 ?

   invandrare1957

   Posted: 2 april 2017 - 15:36 - Svar

   Haha den var bra. Precis som svenska arbetslinjen befolkningen är borta inom femtio år.

  Jonny Kæsj

  Posted: 2 april 2017 - 18:02 - Svar

  Hvordan kan transpersoner forvente at alle skal akseptere hvem de er, når de ikke engang kan gjøre det mot dem selv?

sunken

Posted: 1 april 2017 - 23:51 - Svar

Sverige är förlorat på många sätt. Att genushysteri skulle vara en anledning, är inte förvånande för normala svenskar, men gör oss som vanligt unika i världen.

Niels Henriksen

Posted: 2 april 2017 - 00:48 - Svar

Invasion of the Body Snatchers kanske? ?

Helt otroligt att de kunna göra en filmisk allegori om Sverige anno 2017 redan i 1956 ?

Lena

Posted: 2 april 2017 - 02:18 - Svar

Vilken vacker bild. Den får mig att tänka på min farmor och nu skenar mitt hjärta.
Jag undviker numera att besöka en del av släkten. När min man åker på bjudning säger jag -säg att jag är magsjuk. Står inte ut att se dessa liberaler och älskare av mångkultur, inte ens på julafton. Jag försöker göra mig redo för att kunna skydda min familj och de som står mig närmast. Jag blev betraktad som en dåre på BVC när jag vägrade att vaccinera mina barn. Jag höll ut ett par år för att ge deras eget immunförsvar chansen. Sverige är ett sjukt land och det är inte konstigt utan logiskt att många har psykiska problem.
Jag jobbet heltid och mina barn har varit på dagis. Vilket jag nästan skäms för. En normal människa tar hand om sina egna barn och lämnar dem inte i händerna på kreti och pleti utbildade i sjuka Sverige.
Finns det hopp för Moder Svea? Jag hoppas att det gör det men vet att det är försent.
Det kommer att bli en kamp i Sverige och andra Europeiska länder och kanske även på andra sidan Atlanten.

  snaphanen

  Posted: 2 april 2017 - 02:33 - Svar

  Ja, og det var i det symbolske år 1932, da socialdemokratiet tog magten og beholdt den til 1976, hvor Thorbjörn Fälldin kom til for en kort bemærkning. Da var det parti forlængst korrumperet, og i dag er det en sørgelig forsamling af inkompetente, magtbegærlige nulliteter.

   Lena

   Posted: 2 april 2017 - 03:07 - Svar

   Sverige världens mest korrupta land.

    sussebassa

    Posted: 2 april 2017 - 19:22 -

    Nåja, la oss ikke øverdrive heller.

    Lena

    Posted: 9 april 2017 - 02:29 -

    Då ber jag dig nämna ett eller flera länder som är mer korrupta än Sverige.
    Korruptionen i Sverige har sitt hjärta i regering och riksdag.

   invandrare1957

   Posted: 2 april 2017 - 08:22 - Svar

   Skrev precis på Avpixlat om Södertälje min hemstad. Hur Hasse Mattson o Palme hade kontakt flera gånger i veckan om hur det gick i Södertälje med invandringen när man tömde byar i Turkiet. För att fylla miljonprograms bostäderna i Södertälje. Bara att inse att den hyllade Palme nog hatade vanliga svenskar och såg dom som bortskämda. Varför skulle han överklass politikern annars ändra grundlagen så att Sverige ska vara mångkulturellt som Reinfeldt den vänstervridna moderaten utnyttjade fullt ut. Skulle behövas ett omval nu om det ska gå att rädda Sverige. Innan det stora integrations experimentet i Stockholm. Som diktator Löfven kalkar det stora samhällsbygget. Allt välregisserat av globalisterna med Bilderberg i toppen.

    Steinadler

    Posted: 2 april 2017 - 10:37 -

    Som nämnts ovan var den politiska enigheten total vid tidpunkten för riksdagens beslut 1975 att Sverige radikalt skulle omvandlas till ett mångkulturellt samhälle. Till skillnad från vad man kan tro var det Högerpartiet som först av alla omfamnade idén om kulturell pluralism och bidrog i högsta grad till att forma den nya kulturradikala riktningen. Värt att nämna är att Högerpartiets ordförande 1961-1965 Gunnar Heckscher var partiets första ledare som var av judisk börd. Socialdemokraterna och LO såg till en början den etniska jämlikheten som ett hot mot den sociala och ekonomiska jämlikheten och förordade därför anpassning av invandrarna. Hansen (2001) citerar en högerpartistisk motion från 1968 (s. 149):

    Försvinnandet av en kultur innebär alltid en förlust, oavsett hur liten eller stor grupp som uppbär kulturen i fråga. Därför synes det för oss viktigt att Sverige förutom tillämpandet av en för landet ändamålsenlig invandringspolitik även känner ansvar för organiserade folkminoriteter och erbjuder deras kulturer möjlighet till fortsatt existens och vidareutveckling på svensk grund.

    Året därpå bytte partiet namn till Moderaterna och lade en motion som propagerade ännu mer för etniska minoriteter. De krävde att staten på allvar måste ta ansvar för att bevara invandrarnas ursprungsidentitet (s. 162):

    Samhället bör i möjligaste mån tillgodose minoritetsgruppernas förväntningar och invandrings- och minoritetspolitiken följaktligen utformas så, att individerna i minoritetsgrupperna själva får valfrihet avseende sammansmältningen med den inhemska befolkningen främst i vad gäller sådana kulturaktiviteter som upprätthållande och vidareutveckling av språkkunskaper, religion, särskilda konstarter och andra speciella kunskaper och att samhället garanterar valfrihet genom aktivt materiellt och personellt stöd till olika minoriteters kulturella och andra aktiviteter.

    ….

    Den svenskfiendtlige nasjonsundergraveren Gunnar Heckscher var også, ikke helt overraskende, blant annet far til Sten Heckscher, hovedmannen bak det liberale justisregimet som ligger til grunn for en mer eller mindre de facto avkriminalisering av gjengvoldtekter og andre former importert ekstremvold:

    År 1968 avlade Heckscher juris kandidatexamen vid Uppsala universitet. Direkt därefter engagerade han sig i Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering (Krum). Bland annat stred han för rättvis behandling av kumlafångarna. Arbetet för Krum ledde till att Heckscher 1977 fick i uppdrag att utreda kriminalvården åt Brottsförebyggande rådet (Brå).
    Heckscher knöts 1979 till Justitiedepartementet och blev 1987 av justitieminister Anna-Greta Leijon utsedd till statssekreterare. Han blev kvar även efter att Leijon i samband med Ebbe Carlsson-affären 1988 avgick som justitieminister; Leijons efterträdare Laila Freivalds sägs ha krävt att Heckscher skulle vara kvar som statssekreterare för att hon skulle tillträda statsrådsposten.
    […] näringsminister, president i Kammarrätten i Stockholm, chef för Patent- och registreringsverket, rikspolischef och ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Sten_Heckscher

    invandrare1957

    Posted: 2 april 2017 - 13:03 -

    Tack för den historiska lektionen. Riktigt intressant och man börjar förstå VARFÖR men Sverige var en demokratur redan på den tiden. Svenskarna har man inte brytt sig om mer än vid valet o knappt det eftersom man genomför sådana här saker utan val eller förklaring till folket varför. Galna politiker som styr världen. För i helvete förlåt så måste dom ha förstått att dom förintar svensk kultur och nu är vi där när man ska värna alla minoriteter utom den svenska för den är i minoritet i stora delar av Sverige. Bara lite ittitation o psykbryt.

    Steinadler

    Posted: 3 april 2017 - 10:24 -

    The following video and text reports on the increasingly arrogant and aggressive demands made by a horde of “New Germans” that moved in next to a family of native Germans. […] “Now we know what they meant when so-called right-winged websites write: “They drive us out, they are meant to replace us,” but you should not even think these things, or you will be a Nazi, but it is what we are experiencing at the moment. So now I am one!” Gates of Vienna, 2 April 2017. Our Garden Isn’t Big Enough — Give Us Yours!

    Anders Bo

    Posted: 2 april 2017 - 12:47 -

    Palme døde 20 år for sent!

    Eva på Södermalm

    Posted: 2 april 2017 - 22:26 -

    Det påstås att Emma Rothschild var Olof Palmes älskarinna. Hon bodde nära Palme i Gamla stan i Stockholm vid tidpunkten för mordet.

    invandrare1957

    Posted: 3 april 2017 - 05:04 -

    Skulle inte förvåna mig ett dugg. Känns som något falskare har inte existerat till människa. Ser hans blick framför mig och hans fotarbete i talarstolen.

    Steinadler

    Posted: 3 april 2017 - 12:51 -

    Några av Olof Palmes många älskarinnor har stolt gått ut och berättat om sina affärer med vår framlidne statsman. Bland andra den amerikanska skådespelerskan Shirley Maclain och den kände fotografen Ewa Rudling. Dessutom talar mycket för att hans sista älskarinna i livet var den kände nuvarande professorn i historia vid Harvard University: Emma Rothschild som dessutom 1986 bodde bara något kvarter från familjen Palme i Gamla Stan. Shirley Maclaine beskriver sin relation med Palme på ett intressant sätt hos Oprah Winfrey:

    When I met Olof Palme, he was emotional catnip for me because he was such a liberal, brilliant, yet emotionally repressed Swede. I loved his courage on behalf of all his liberal beliefs. I met him at a U.N. anti-Vietnam War meeting in New York. He spoke so succinctly about the need to abolish war. He even spoke passionately about democratic socialism. I remember the moment I fell for him. We were in my New York apartment after the U.N. meeting. He was looking at the pictures on my New York Wall of Life. He smiled and I brushed the hair out of his eyes. He looked at my lips shyly, and I took him in my arms. That was it. We became lovers for years. We met in the Orient several times, and wherever his overseas goodwill trips took him. I took clandestine trips to Sweden, and we kept the relationship private even though the Swedish press began to speculate why I was making so many private sojourns to Stockholm. He confided in me his struggles with some of the other world leaders and wondered aloud how the planet’s inhabitants were ever going to solve its problems. I introduced him to some of my beliefs regarding reincarnation and the soul’s journey through time. He pooh-poohed all of it but did become interested in whether UFOs and star visitors were a reality we should admit to and deal with. His intellectual persuasion was definitely left-brained and scientific. Being a socialist meant more to him than anything. He was unreligious and bristled at the thought of an all-loving God-Creator. He thought it was all the work of humans and how we comported ourselves. He could be cruelly dismissive toward my growing spiritual beliefs and studies, but I admired his intellect greatly and thought seriously about a union of some kind with him. He was technically married but had had other affairs aside from me. One of his women was an extremely wealthy communist and I found the contradiction intriguing. In hindsight, I wonder if his attraction to fame and money was more true to his personality than his professed attraction to socialism. Read more: http://www.oprah.com/oprahshow/Shirley-MacLaines-Leading-Loves-Im-Over -All-That-Excerpt/4#ixzz26LuqHZ5l

    Anders Jallai, 13. september 2012. Palme var stor – men inte så stor som dokumentären ”Palme” visar.

    Andre´Kristian

    Posted: 4 april 2017 - 21:19 -

    En av alla skörlevnadsentusiaster som utan skrupler inför offentlig publik och med en tydlig faiblesse för rampljuseskapader yvs över sina dubiösa bedrifter, representerar samtidigt en säker indikation på samhällets frätande degenerationsprocess och allomfattande urartning. Den under 1970-talet stipulerade kulturradikala riktningen har visat sig vara ett i förlängningen exceptionellt undermåligt navigeringssystem, vars konsekvenser vi nu tvingas hantera. Rättsstatens genompolitiserade handlingsprogram att per automatik undvika att utdöma proportionerliga påföljder för utövarna av den importerade kriminaliteten, är bara ett exempel på samhällsinstansernas nya ineffektivitetsmetodik – en eftergiftspolicy som fått internationell genomslagskraft och verkar som en oemotståndlig magnet för äventyrslystna och socialt invalidiserade MENA- och EU-migranter.
    Andreas.

    snaphanen

    Posted: 2 april 2017 - 22:59 -

    Bemærk at “samhällsbygget” – ligesom kønsmaktsordning – heller ikke forekommer udenfor Sverige. Der hedder dette at rive et land ned “samhällsbygget”

  Ulrika2

  Posted: 3 april 2017 - 15:40 - Svar

  Jag tror inte att du är en “dåre” men att du gillar att överdriva. Det du gjorde mot dina barn var däremot dåraktigt.

   Lena

   Posted: 9 april 2017 - 02:25 - Svar

   Vad var dåraktigt gjort mot mina barn?
   Kan man överdriva i landet Sverige?

    Ulrika2

    Posted: 9 april 2017 - 03:09 -

    Ovaccinerade barn inte bara sätter sig själva i fara utan också andra barn.
    Jag bor inte i Sverige sen länge tillbaka.

    Lena

    Posted: 9 april 2017 - 13:14 -

    Vid senaste massvaccinationen drabbades flera barn av obotliga skador, biverkningar från vaccinationen.
    Gällande vaccinationer så är inte alla läkare lika saliga, det finns biverkningar.
    Men det är klart läkemedels-Industrin välkomnar att ingen ifrågasätter eller tänker själva. Pengar styr och det gäller i allra högsta grad läkemedelsindustrin. Detsamma gäller för övrig makt i vårt land och övriga världen.
    Demokrati verkar innebära att folk ska vara lydiga och lyda husse dvs makten?

    Så jag överdriver och du bor inte ens i Sverige längre?

    Ulrika2

    Posted: 9 april 2017 - 21:54 -

    Du kanske hade H1N1 Pandemrix vaccinet i tankarna. Nej, jag menade de klassiska som barn ska ha innan de börjar skolan. Att låta barn gå helt oskyddade utan vaccinering är vansinnigt och retur till medeltiden.
    Precis som jag skrev och därmed sätter jag punkt.

    Lena

    Posted: 11 april 2017 - 22:40 -

    Jag är inte vidare bra på att förklara och har ibland en otrevlig ton, vilket jag ber om uräkt för.
    Just nu har kloka Lars Bern, Anthropocene en mycket intressant artikel med rubrik Vi får inte låta läkemedelsindustrins intressen styra våra liv och hälsa.
    Det räcker att googla Lars Bern så finner du en mycket balanserad och intressant artikel.
    Glad Påsk!

    Ulrika2

    Posted: 11 april 2017 - 23:04 -

    Ursäkt accepterad!
    Om du tror att Svedala har ett problem med läkemedelsindustrin så skulle du blekna om du såg den amerikanska. Jag hoppas att Trump ska kunna göra något åt det så alla ska kunna ha råd att köpa den medicin de behöver och inte klyva sina piller, välja mellan middag eller medicin, åka över till Kanada eller Mexiko om de bor nära gränsen. Köpa från utlandet har sina risker och är dessutom förbjudet. Där har du dilemmat i ett nötskal.
    Glad Påsk!

Talibananas

Posted: 2 april 2017 - 03:09 - Svar

Magiker, illusionist av rang, som påstår att det finns svenskar och ett land vid namn Sverige. Funnes landet skulle man kalla vederbörande ’tillmälare’ för chauvinist. ; )

PK svada

Posted: 2 april 2017 - 04:12 - Svar

Sverige er en psykedelisk thriller, det kommer til å ende skikkelig ille.

  Niels Henriksen

  Posted: 3 april 2017 - 00:16 - Svar

  Ja, man skulla kunna göra en fantastisk rysara / gyserfilm och även mycket rolig parodi på genren vidr. situationen i Sverige och de ansvarslösa politiker, såkallade “journalister”, redaktörer och PK-kändisar etc. med diversa hints till alla deras tokiga uttalender gennom tiden och deras djupt naiva och verklighetsfrånvända atiituder. Men det skulla naturligtvis göras på et så klogt sätt att merparten av svenska publiken först kommer att förstå på alvar vem och vad filmen i verkligheten rör sig om imot slutet. Det allra bästa och roligaste skulla naturligtvis vara, om man kunna få några av alla dessa glorieputsande PK-folk att medverka som sig “själva” och därmed göra sig totalt till åtlöja för all främtid i svenskernas medvetenhet – till ex. gennom Baghdad Bob moments där de fullständigt förnekar den verklighet, som äger rum bak dom – gennom att appellera til deras stora egoer vid att berätte för dom, att det kommer att bli en oerhört interessant och mycket PK dokumentarfilm om deras fantastiska arbeta för ett multikulturelt Sverige och deras tapra, empatiska kamp imot fascism, rasism, nazism, främlingsfientlighet och hat ( – även där det inte finns eller nånsin har funnits als 😉 ) Bara tänk på deras livrädda reaktioner, när den verkliga sanningen om filmprojektet går upp för dom där mitt i bio-mörkret …

  Der finns massor av inspiration att ta fatt i i nutida verklighetens Sverige – och de landsförräderiska händelser och alla de naiva och ansvarslösa beslutt som gick förut för detta.

  Vem kommer först med ett utkast till ett bra manuskript? 😉

invandrare1957

Posted: 2 april 2017 - 06:27 - Svar

Så himla tänkvärt och så himla vansinnigt. Blir nästan tårfylld över möten med släkten när man var barn. Nu får dom äldre knappt träffa sina barnbarn. Möjligtvis med förmaningstal hur man beter sig mot barnen så man inte sårar dom eller ger dom men för livet. Dom är så sköra genusbarnen eller är det de att sanningen får inte komma fram till dom. Vansinnet fortsätter nu ska man bygga ut Stockholm med ett Malmö. Jag skrev inte storlek utan det handlar nog om det största integrationsprojektet i världshistorien. Svenskarna ska integreras i det nya samhällsprojektet. Globalisternasnya Sverige. För det är inte ett svenskt samhälle som byggs upp utan det är utländska bolag som bygger upp det nya Stockholm. Fula hus som står tätt behöver vi det ens näää inte för svenskar då hade vi kunnat bygga upp ett annat samhälle för våra barn. Vad skrev jag nu för dom lesbiska kvinnorna som åker till Danmark för att insemineras. Barnen föds inte ens av kärlek längre utan av egoism för att man vill ha ett barn. Svara mig varför har det blivit så här. Jag har två döttrar på plus trettio år. Dom ska inte ha barn utan dom ska leva sitt egoistiska liv och sedan dö. Jag sa vid ett tillfälle ska Sverige hållas vid liv av invandring o invandrare som föder barn. Den blicken vill jag inte ha igen. Sen svaret vad är det för problem med det. Vad bra sa jag då behöver ni inte ärva mig heller sa jag. Jag ger hellre pengarna till en svensk normal kille o tjej som älskar varandra och skaffar kärleksbarn.inte proffesorer i 3 års åldern. Jag är sextio plus börjar se döden som en befrielse och undrar vad är det för samhälle man ska dö i. Eller har man fått fly eller dör utfattig för dom styrande har utlöst kraschen för att göra oss till slavar åt kapitalet man producerar i billigaste land och det måste vara slavsamhället. Tack Julia att du orkar och bryr dig.

  Eva på Södermalm

  Posted: 2 april 2017 - 22:22 - Svar

  FN:s Agenda 21 innebär att landsbygden ska utrymmas. Det förslavade och mikrochippade folket ska bo i små lägenhetsburar i storstadsregionerna. Naturen och slotten är för globalistoligarkerna.

   invandrare1957

   Posted: 3 april 2017 - 05:18 - Svar

   Vad får dom ut av det det har jag haft många tankar om. Ett fattigt folk som slavar ger ju inte pengar som nu till globalisterna. Sen som du skriver så kommer mina tankar fram när man drack kaffe o åt hembakta bullar med grevinnan Von Essen vid köksbordet och hon berättade om sin barndom när hon åkte runt med sin far på ägorna på skokloster. Och hon tyckte synd om dom fattiga statarbarnen. Hon försökte övertala sin far att hjälpa dom med läkare som var för dom välbetalda. Det är dit vi är på väg tillbaka där epedemierna kan slå ut områden. Att man har hört berättas om det av människor som har upplevt det är vi så naiva att vi går på det. Min far berättade om femtiotalet. Vi kallar han Bengt han frågade brädgårdsbasen vad har jag för timlön egentligen för han var ganska nyanställd. Han fick svaret Bengt kan hämta ut slutlönen och räkna ut vad han tjänade. Bocka o buga till överheten tur att man hinner dö före det samhället. Det nya samhällsbygget. Fy f-n.

    Eva på Södermalm

    Posted: 3 april 2017 - 05:26 -

    Enligt FN:s Agenda 2030 ska den nya världsordningen med en världsregering i FN vara på plats 2030. Eftersom globalistoligarkerna kontrollerar bankväsendet är pengar ointressanta för dem. Det är bara digitala siffror utan täckning. Globalistoligarkerna vill äga allt, även oss människor, kontrollera allt och ha total makt på jorden.

Deplorable Cis Man

Posted: 2 april 2017 - 08:22 - Svar

“Kodat språk över barnens huvuden” – at kvinner fikk stemmerett – vil ta livet av den vestlige sivilisasjon slik vi kjente den. Og de første kvinnene til å spre bena (mentalt har åpnet “hjertene” og landet sitt) for de framtidige herrer i form av kvinneundertrykkende Islam: er de samme kvinner som i dag ønsker “refugees” velkommen. Innerst inne vet de hva Islam og “flyktningene” representerer: et liv tilbake til å føde, en tilværelse fullstendig kontrollert, hvor de lager mat og sprer bena når de får beskjed – ikledd en Niqab. Underbevisst ønsker disse kvinnene å bli dominert. Dette er kvinner som ikke elsker sine barn – spesielt ikke sine døtre – som allerede lider under invasjonen gjennom utrygghet, frykt, minsket frihet og en epidemi av voldtekter.

stubb

Posted: 2 april 2017 - 10:06 - Svar

Du er en heltinne Julia Caesar. Jeg håper du slutter aldri å skrive og snakke ut.

Snowflinga

Posted: 2 april 2017 - 10:23 - Svar

Det är förskräckligt att se hur ett samhälle förstörs och hur ett folk har indoktrinerats av en galen ideologi. Man kan inte säga annat än att PK-folket har lyckats med sitt projekt att nedmontera ett fungerande samhälle och omvandla det till någoting som kan kallas för marxisternas Frankenstein monster. Julia Caesar skrev tidigare i en av sina krönikor att “det är inte långt kvar nu.” Nedmonteringen går snabbt.
http://snaphanen.dk/2014/02/08/sondagskronika-nedmonteringen/
Tack Julia Caesar för att du dokumenterar förfallet för eftervärlden. Dina krönikor kommer att vara en guldgruva för framtida forskare som undersöker hur förfallet gick till.

  Richard lll

  Posted: 3 april 2017 - 10:46 - Svar

  Tack! Jag kan inte beskriva det bättre själv!

Avmaskad

Posted: 2 april 2017 - 11:21 - Svar

Så bra, så skrämmande, så sant.
Så blir det i ett land där folk har det så bra att de inte klarar av det.

De som drabbas behöver återföras till verkligheten. De behöver bära in vatten och ved till sitt hus från brunn och skjul i regn och rusk. De behöver gå på utedass och bära ut slaskhinken.
De behöver fiska för sitt uppehälle och skörda med lie. De behöver mjölka kor och mocka ut skiten efter dem.
Efter att ha levt så ett år blir de flesta botade.

  sussebassa

  Posted: 2 april 2017 - 11:49 - Svar

  Alt dreier seg om pengar, raske pengar, mycket pengar uansett på hvilket sett man kommer til de., det er min “oppsummering” av Sverige och svenskene..”igår og i dag”.
  Moral och etikk..hva er det..

jens

Posted: 2 april 2017 - 13:24 - Svar

Bra text. Tack.

invernes

Posted: 2 april 2017 - 15:06 - Svar

Sverige er en Nordisk tragedie ! et land som utsletter seg selv og fremtiden til de som skulle arve landet.
Egentlig en forbrytelse mot menneskeheten uten sammenligning i verden, de ansvarlige politikere burde normalt sett stilles opp til en mur.

Roger Gustafsson

Posted: 2 april 2017 - 15:45 - Svar

Som vanligt en mycket intressant och alldeles lysande krönika, en klockren förklaring av en obehagligt effektiv indoktrineringsmodell, som lett till en masspsykos bland svenskar och som torde vara världsledande i en synnerligen negativ bemärkelse:-(

Eva på Södermalm

Posted: 2 april 2017 - 21:44 - Svar

Så här går polisingripanden till i Sverige, den humanistiska stormakten med världens första feministiska regering som sveper in sig i slöjor när de bedriver vapenhandel med Iran.

“Migrant beats up Swedish police at asylum center in Stockholm
Sweden Redpilled”:
https://m.youtube.com/watch?v=3So1jKnIWas

  invernes

  Posted: 3 april 2017 - 01:54 - Svar

  Helt utrolig 😮 polisen i Sverige er handlingslammet svak og ultra feministisk :/

   Ferd Ed Sa

   Posted: 3 april 2017 - 23:07 - Svar

   Kan det undre, når pöjkerne bliver opfostrat som flickar og flickarne som pöjker. De politisk korrekte feminister har sejret ad helvede til. Den mandlige modstandskraft er kaput. Den svenske mand er blevet transformeret til en “hen”(intet køn)

  Richard lll

  Posted: 3 april 2017 - 10:27 - Svar

  Tack Eva. Den här videon måste ses många gånger. Tex. den ende som fick ner det “ensamkommande barnet” var en annat “barn”. Den ena kvinnliga polisen tog honom i armen och fick bort honom! För att sedan själv få ta emot några hårda slag. De här kvinnliga poliserna fick en lektion! Så här får det inte gå till. De gjorde sitt bästa, men var naiva. Visste inte vem de hade att försöka gripa. Hade inte en chans.

   Eva på Södermalm

   Posted: 3 april 2017 - 10:30 - Svar

   Videon finns också på Avpixlat.

    Richard lll

    Posted: 3 april 2017 - 10:42 -

    Jag vet Eva – har sett den flera gånger där. Den andra videon visar ju att detta är en världsnyhet. De här amerikanska kvinnorna säger sanningen om den fysiska skillnaden mellan män och kvinnor i allmänhet.

    Eva på Södermalm

    Posted: 3 april 2017 - 11:41 -

    Kvinnor som blir poliser och brandmän bör ha andra uppgifter än att arrestera militärutbildade ISIS-krigare och rädda tunga människor från bränder genom att bära dem nerför brandstegar. Det är idioti att hävda att kvinnor och män är exakt likadana.

Andre´Kristian

Posted: 2 april 2017 - 22:31 - Svar

Som alltid en i samtliga avseenden sanningsenlig krönika, väl värd att spara som referensmaterial och stöd för minnet – komponerad av Sveriges mest respekterade och avhållna skribenter.
Det som fick undertecknad att ta riktigt illa vid sig är just berättelsen om den för det avancerade och motbjudande psykiska övergreppet utsatte pojken på tåget. Att utöva denna utpräglade form av identitetspolitisk terror mot ett oskyldigt barn månde få vilken normal förälder eller farförälder som helst att se rött. Den konstruktionsfixerade könsneutralitetens ideologiskt desorienterade anhängare skyr inga spektakulära medel för att förtrycka och tvinga sin avkomma in i ett psykosexuellt förvirringstrauma – ett tilltag som oavvisligen kommer att följa den arme krabaten under resten av hans levnad, och man kan inte utesluta att den mentalt mycket omogna moderns förödmjukande behandling kan komma att visa sig avgjort kontraproduktiv.
Sverige erbjuder obegränsat svängrum för de som löper anarkismens och det sociala kaosets ärenden och fyller nu en funktion som hela världens lekstuga för faktaresistenta och verklighetsfrånvända politiker, migrantturism och importerad kriminalitet, laboratorium för allsköns galna samhällsforskare och nationsfientliga tankesmedjor samt som experimentverkstad för multikulturalismen. Allt i strid med den kristna moralläran som utgjorde ett alldeles utmärkt navigationsinstrument till fromma för en sund samhällsutveckling och karaktärsdaning.
Tack för ordet.
Andreas, värdekonservativ nationalist med kristna förtecken 🙂

Oerdoeg

Posted: 3 april 2017 - 08:30 - Svar

[B]Judisk förening i Umeå stänger efter hot[/B]http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel= 6665397

Oerdoeg

Posted: 3 april 2017 - 08:31 - Svar

Judisk förening i Umeå stänger efter hot
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6665397
På söndagen höll judiska föreningen i Umeå möte. Där beslutade man att säga upp lokalen och avveckla verksamheten.

Orsaken är att medlemmar senaste tiden utsatts för hot och attacker. De senaste fallet inträffade i helgen då en medlem fick sin bil vandaliserad, berättar Carinne Sjöberg, talesperson för föreningen.

OlofdeGothia

Posted: 3 april 2017 - 08:59 - Svar

Tack Julia C !
Ett av de större problemen i det svenska samhället är att den svenska skolan inte haft förmågan att leverera
adekvat kunskap de senaste åren. Vi har en population i Sverige som de senaste decennierna inte har fått rätt information för att ha förmågan att kritiskt granska den propaganda som nutida politiker bedriver.För att förändra de bristerna krävs det omfattande reformer.Det kommer att ta tid och att vissa politiker inser inte sina tillkortakommanden och borde avgå. Kunskapsbristen är så stor att t o m vissa partier borde inse om de inte är berättigade att delta i den svenska samhällsdebatten.
Den svenska skolan har inte haft förmågan eller viljan att upplysa om att vi för hundra år sedan var ett fattigt.
land. Att vissa nu anser att vi för tillfället är så rika så att vi kan kosta på oss en internationell skatt för att som en global socialbyrå hjälpa hela världen är endast ett bevis på dessa individers historiska inkompetens.
https://ulsansblogg.wordpress.com/2017/04/02/vart-forsvann-kunskapen/

Eva på Södermalm

Posted: 3 april 2017 - 10:05 - Svar

Filmen “Häxorna i Eastwick” med Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon och Michelle Pfeiffer i huvudrollerna för tankarna till Alliansens partiledare Jan Björklund (Liberalerna), Anna Kindberg Batra (Moderaterna), Annie Lööf (Centern) och Ebba Busch Thor (Kristdemokraterna) som, liksom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, stenhårt arbetar på att förvandla hela Sverige till ett helvete på jorden.

  OlofdeGothia

  Posted: 3 april 2017 - 13:03 - Svar

  Gökboet är kanske mer relevant vad det gäller det svenska politiska etablissemanget-

Richard lll

Posted: 3 april 2017 - 10:52 - Svar

Tack Julia – dina krönikor står i en klass för sig! Intellektuella uppgörelser med hela det PK-förgiftade svenska samhället. Sverige är ett idiotland – de flesta av mina vänner bor där…

Eva på Södermalm

Posted: 3 april 2017 - 13:24 - Svar

Schejk Ayman Al Anqari kommer säkert inte att mötas av några svårigheter som Sverigedemokraterna, som nu enligt flera opinionsmätningar tycks vara Sveriges största parti, om han skulle vilja hyra Folkets Hus för att föreläsa där. Folkets Hus skulle kanske döpas om till Allahs Hus. Eller Globalistoligarkernas Hus.

“Muslimsk auktoritet: ‘Fredlig samexistens mellan muslimer och icke-muslimer är omöjlig'”:
http://avpixlat.info/2017/04/03/muslimsk-auktoritet-fredlig-samexisten s-mellan-muslimer-och-icke-muslimer-ar-omojlig/

“Folkets hus och Parker stoppar SD”:
http://www.dn.se/kultur-noje/folkets-hus-och-parker-stoppar-sd/

“Folkets Hus stoppar Sverigedemokraterna”:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/folkets-hus-stoppar-sverig edemokraterna

“Umeå Folkets Hus stänger ute SD”:
http://m.vk.se/1180586/umea-folkets-hus-stanger-ute-sd

“Folkets hus i Ånge får inte hyras ut till Sverigedemokraterna”:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=649886 6

“Folkets hus hyr inte ut till SD – Lilla Edet – Flashback Forum”:
https://www.flashback.org/t2771587

“SD stoppas från att hyra – Folkets Hus ändrade sig”:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/sd-stoppas-fran-att-hyra-pa-f olkets-hus-i-alvesta

  OlofdeGothia

  Posted: 3 april 2017 - 13:57 - Svar

  Vi riktiga svenska betackar oss fån utländska negativa influenser. Det gäller speciellt islam som är mer än en drog för de novisa, allt enligt kommunismens läror.

Eva på Södermalm

Posted: 3 april 2017 - 16:45 - Svar

Sveriges huvudlösa styrande, liksom FN, är indirekt skuld till att svenskar har halshuggits. Här följer tre fall, de två första i Sverige och det tredje i Kongo:

“Angry Migrants in Sweden BEHEAD shoppers in IKEA (No graphic images)
Conspiracy Boulder News”:
https://m.youtube.com/watch?v=YhIrgcaaXS8

“SWEDEN WOMAN DECAPTIATED BY
Kenn Daily”:
https://m.youtube.com/watch?v=f9HlMaK8CBs

“Bodies of UN investigators found in shallow grave in DR Congo
CGTN Africa”:
https://m.youtube.com/watch?v=EauztaD8sFk

Inte ens i vårt eget land Sverige kan vi svenskar längre vara trygga.

invernes

Posted: 3 april 2017 - 17:20 - Svar

Muslimsk auktoritet: “Fredlig samexistens mellan muslimer och icke-muslimer är omöjlig”

http://avpixlat.info/2017/04/03/muslimsk-auktoritet-fredlig-samexisten s-mellan-muslimer-och-icke-muslimer-ar-omojlig/

Eva på Södermalm

Posted: 4 april 2017 - 19:03 - Svar

“Bilderberg Expert: Elite Are In Full Panic Mode
The Alex Jones Channel”:
https://m.youtube.com/watch?v=ZjVT26Sm-EY

Leave a Comment