21
maj
Seneste opdatering: 22/5-13 kl. 0339
8 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Ta inn hele skjermen 21.05.2013 161729

Man kan sige, at dette er den f√łrste anmeldelse bogen f√•r i MSM overhovedet, idet man roligt kan kan se bort fra Aftonbladets svinetreg, der var sigende om avisen, men ikke om bogen. Jeg m√• desv√¶rre ikke gengive den hele for Weekendavisen, hvad jeg ikke kan fort√¶nke dem i, men det m√• udlandet, s√• jeg linker, n√•r det dukker op. Det er en stor gl√¶de for os, der har l√¶st og omtalt bogen, at Nordens bedste avis giver den plads. Hvis jeg skal sige det lidt uformelt, s√• udstiller Weekendavisen og letter ben op af det samlede svenske journalistkporps med denne anmeldelse.

Debatbog. En ny svensk debatbog påpeger, hvor nemt det er at være tolerant, når man bor i en velhaverghetto.

MED undtagelse af Sverige. Her [i Sverige] lever den politiske og intellektuelle elite stadig i en boble, hvor man er racist og fremmedfjendsk, hvis man er af den overbevisning, at landet umuligt kan klare, at den nuv√¶rende asylpolitik forts√¶tter. Sverigedemokraterna, som er Dansk Folkepartis svenske sidestykke, holdes ude af samarbejdet i Riksdagen, fordi alle de andre partier er enige om at anse dem for racistiske. Og de f√• intellektuelle, der har fors√łgt at s√¶tte gang i en realistisk og √•ben demokratisk debat om indvandringspolitikken, er forel√łbig blevet frosset ude.

Det er Sveriges tragedie. Derfor er denne bog s√• vigtig. Den er skrevet af Karl-Olov Arnstberg, som er professor i etnologi, og Gunnar Sandelin, som er journalist, og den fors√łger at belyse alle de fakta, som skal med i en rationel stillingtagen til den svenske asylpolitik. Bogen indeholder kapitler om indvandringens omfang og karakter, om dens omkostninger og om den kriminalitet, som indvandrerne beg√•r. Desuden fort√¶ller den om de teknikker, hvormed asylans√łgere kan bedrage sig til opholdstilladelse, og om de organisationer, som mod betaling bringer asylans√łgerne frem til Sveriges gr√¶nse. Og komplement√¶rt til alt dette dokumenterer bogen ogs√•, hvorledes den svenske debat om asylpolitikken er blevet undertrykt. Folket skulle ikke h√łres, men opdrages. I den forbindelse sluttes med et kapitel om forskellen mellem Danmark og Sverige. Anm: Racisterne er de andre, Weekendavisen, 17.05.2013 Sektion: B√łger (ikke online)

Somaliere kan sendes hjem
Det burde naturligvis ogs√• g√¶lde de tusinder, danske politikere har givet evigt ophold mod befolkningens √łnske:

Efter knap to √•rs pause vil Danmark igen begynde at afvise somaliske asylans√łgere og sende dem tilbage til deres uroplagede hjemland p√• Afrikas Horn. Det er konsekvensen af en ny afg√łrelse fra Flygtningen√¶vnet. Et flertal af n√¶vnets medlemmer vurderer, at risikoen for eksempelvis vold, terror og drab i den somaliske hovedstad Mogadishu ikke l√¶ngere er stor nok til, at Danmark som udgangspunkt skal tage imod alle somaliske flygtninge.

¬ĽN√¶vnet har ikke fundet, at de generelle forhold i og omkring Mogadishu i sig selv kan begrunde opholdstilladelse efter udl√¶ndingelovens paragraf 7 (Flygtningekonventionen, red.),¬ę skriver n√¶vnet efter at have vurderet fem konkrete pr√łvesager.I februar vurderede Udl√¶ndingestyrelsen p√• baggrund af en dansk-norsk fact finding-mission til Somalia, at sikkerhedssituationen var forbedret i en s√•dan grad, at hjemsendelserne kunne genoptages, og det er den vurdering, som Flygtningen√¶vnet nu har bl√•stemplet. Danmark vil sende somaliere hjem

Husby er ikke et sted i Sverige

Af CHRISTIAN SKAUG

Saken er rett og slett at det ikke er noen ver¬≠dens ting √• gj√łre, annet enn √• h√•pe p√• at den sosiale mobi¬≠li¬≠te¬≠ten p√• slike ste¬≠der ikke er null, og la v√¶re √• for¬≠sterke pro¬≠ble¬≠mene med en van¬≠vit¬≠tig inn¬≠vand¬≠rings¬≠po¬≠li¬≠tikk, slik at disse ikke vokser ukon¬≠trol¬≠lert.

Det vil si, geo¬≠gra¬≠fisk, juri¬≠disk og folke¬≠retts¬≠lig er det natur¬≠lig¬≠vis det, men √łkono¬≠misk bare i begren¬≠set grad, og sosi¬≠alt nes¬≠ten ikke i det hele tatt. Og skal man for¬≠st√• hvor¬≠for det ble slik, er det n√łd¬≠ven¬≠dig √• g√• til¬≠bake til 1960-tallet.

På den tiden var det bolig­man­gel i Sve­rige, og sta­ten iverk­satte det såkalte Mil­jon­pro­gram­met, hvor man tok sikte på å bygge intet mindre enn en mil­lion boli­ger på kort tid. Mange av disse boli­gene er å finne i blok­ker i de for­ste­dene som i dag anses som pro­blem­om­rå­der, men som en gang i tiden befant seg i nær­he­ten av levende industriområder.

Hva gikk galt?

Med utvik¬≠lings¬≠trekk som bl.a. glo¬≠ba¬≠li¬≠se¬≠rin¬≠gen var deler av den gamle svenske indu¬≠strien ikke len¬≠ger kon¬≠kur¬≠ranse¬≠dyk¬≠tig. Etter ned¬≠leg¬≠ging flyt¬≠tet folk etter de nye job¬≠bene, og bolig¬≠man¬≠ge¬≠len avtok ogs√• av demo¬≠gra¬≠fiske √•rsa¬≠ker ‚Äď befolk¬≠nings¬≠veks¬≠ten gikk ned da abort¬≠lo¬≠ven ble libe¬≠ra¬≠li¬≠sert ogs√• i Sverige.

Da inn¬≠vand¬≠rings¬≠b√łl¬≠gen begynte for alvor p√• 1990-tallet, skjedde det ulykk¬≠sa¬≠lige. Store grup¬≠per av per¬≠soner fra land langt borte ble plas¬≠sert i blok¬≠kene som mange svens¬≠ker hadde flyt¬≠tet ut av. De inn¬≠f√łdte som ble igjen, var over¬≠vei¬≠ende av den mindre res¬≠surs¬≠sterke delen av befolk¬≠nin¬≠gen som ikke hadde fun¬≠net r√•d til √• opp¬≠gra¬≠dere til en bedre bolig annet¬≠steds, kan¬≠skje fordi man ikke hadde fun¬≠net jobb i en annen bran¬≠sje enn den ned¬≠lagte man hadde arbei¬≠det i.

For sosio¬≠lo¬≠ger verdt sitt salt var dette selv¬≠sagt ingen over¬≠ras¬≠kelse. Noe lig¬≠nende var alle¬≠rede skjedd i Frank¬≠rike, og tid¬≠lig p√• 2000-tallet kom de f√łrste bekym¬≠rede rap¬≠por¬≠tene om utan¬≠f√∂r¬≠skap: omr√•¬≠der hvor utdan¬≠nel¬≠ses¬≠ni¬≠v√•et, yrkes¬≠del¬≠ta¬≠gel¬≠sen, valg¬≠del¬≠ta¬≠gel¬≠sen og n√¶r sagt enhver annen indi¬≠ka¬≠tor p√• del¬≠ta¬≠gelse i sivil¬≠sam¬≠fun¬≠net, var langt lavere enn gjen¬≠nom¬≠snit¬≠tet ‚Äď med de resul¬≠ta¬≠ter enhver kan tenke seg.

Vel¬≠mente til¬≠tak ble iverk¬≠satt, men ingen¬≠ting kunne jo for¬≠andre p√• de mest grunn¬≠leg¬≠gende rea¬≠li¬≠te¬≠tene, nem¬≠lig at det befant seg et h√łyt antall frem¬≠mede men¬≠nes¬≠ker langt fra job¬≠bene, langt fra kul¬≠tur¬≠til¬≠bu¬≠dene og langt fra de sosiale og kul¬≠tu¬≠relle insti¬≠tu¬≠sjo¬≠nene som kunne ha gitt de samme men¬≠nes¬≠kene flere svenske impulser.

Av slike omr√•¬≠der har svens¬≠kene i dag noen titalls, mens de i Frank¬≠rike er noen hundre¬≠talls (i Norge ingen, selv om en h√•nd¬≠full er under utvik¬≠ling). Og men¬≠nes¬≠kene som bor der utgj√łr i begge land en pro¬≠sent¬≠an¬≠del av befolk¬≠nin¬≠gen som er stor nok til at pro¬≠ble¬≠mene i deres kj√łl¬≠vann er et alvor¬≠lig sam¬≠funns¬≠pro¬≠blem, men liten nok til at den ikke truer sta¬≠bi¬≠li¬≠te¬≠ten i den vel¬≠st√•¬≠ende delen av samfunnet.

Saken er rett og slett at det ikke er noen ver¬≠dens ting √• gj√łre, annet enn √• h√•pe p√• at den sosiale mobi¬≠li¬≠te¬≠ten p√• slike ste¬≠der ikke er null, og la v√¶re √• for¬≠sterke pro¬≠ble¬≠mene med en van¬≠vit¬≠tig inn¬≠vand¬≠rings¬≠po¬≠li¬≠tikk, slik at disse ikke vokser ukon¬≠trol¬≠lert. Hvil¬≠ket ikke er noen selv¬≠f√łlge i et land som Sve¬≠rige, hvor eli¬≠ten er mer luk¬≠ket og avsond¬≠ret fra omver¬≠de¬≠nen enn den er i Norge, og avstan¬≠den mel¬≠lom den pro¬≠kla¬≠merte tole¬≠ran¬≠sen og den mang¬≠lende vil¬≠jen til √• inn¬≠lemme per¬≠soner som skil¬≠ler seg ut en smule i de sosiale sirk¬≠lene som tel¬≠ler, er mye st√łrre enn i Norge.

Med alle disse ingre¬≠di¬≠en¬≠sene p√• plass er det ingen over¬≠ras¬≠kelse at det opp¬≠st√•r f√łlel¬≠ser av h√•p¬≠l√łs¬≠het og hat mot stor¬≠sam¬≠fun¬≠net, uten at dette skal opp¬≠fat¬≠tes som noen stak¬≠kars¬≠lig¬≠gj√ł¬≠ring av per¬≠sonene det gjel¬≠der eller rett¬≠fer¬≠dig¬≠gj√ł¬≠ring av deres ugjer¬≠nin¬≠ger ‚Äď kun en obser¬≠va¬≠sjon. Ei hel¬≠ler over¬≠ras¬≠ker det at en m√•te √• kana¬≠li¬≠sere dette hatet p√• befin¬≠ner seg i skj√¶¬≠rings¬≠punk¬≠tet mel¬≠lom volds¬≠trang og islam. Islam er alts√• ikke den grunn¬≠leg¬≠gende √•rsa¬≠ken til at det gikk galt i Husby og andre ste¬≠der, men for den som √łnsker √• rekrut¬≠tere sol¬≠da¬≠ter til radi¬≠kal islam, er slike for¬≠ste¬≠der et utmer¬≠ket sted √• fiske i r√łrt vann.

Hvil¬≠ken l√¶r¬≠dom kan s√• trek¬≠kes av denne his¬≠to¬≠rien? Kan¬≠skje helst at man ikke gjen¬≠tar den. At man ikke g√•r i gang med mas¬≠sive sosiale eller arki¬≠tek¬≠to¬≠niske til¬≠tak uten √• tenke over alt som kan g√• galt. Seksti¬≠tal¬≠lets svenske sam¬≠funns¬≠plan¬≠leg¬≠gere kan kan¬≠skje ikke kland¬≠res for ikke √• ha fore¬≠stilt seg det som senere kom til √• skje, men deres arbeid vil for all frem¬≠tid utgj√łre noen slags monu¬≠men¬≠ter til p√•min¬≠nelse om hvor galt det gikk.

Christian Skaug, Document.no

0 0 vote
Article Rating


Don√©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

8 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] er ikke let for Gunnar Sandelin og Karl-Olov Arnstberg at blive publiceret i svensk dagspresse. I Danmark ville de sikkert have hver sin klumme i […]

trackback

[…] Debatt hvor man b√łr st√• p√• minut 30:27, hvor Gunnar Sandelin kommer p√•. Han burde have haft hele programmet, ligesom n√•r Kasper St√łvring f√•r 40 minutter p√• […]

trackback

[…] m√•tte jo opfindes i Sverige. Jeg skal se det, fordi Gunnar Sandelin […]

Da Capo
Da Capo
7 years ago

Den Sverigev√§nliga frihetsbloggen ‘Avpixlat.info’ v√§grade ta in f√∂ljande inl√§gg av Kenneth Sandberg. F√∂rtydligande: Satis Polito = latin f√∂r “tillr√§ckligt polerad” och √§ven titeln p√• √Ökessons nyutkomna bok. http://image.bokus.com/images2/9789198116205_200 “Satis Polito ‚Äď f√∂r vad? Vid statstelevisionens intervju f√∂rklarar Jimmie √Ökesson titeln p√• sin bok med att den motsvarar uppfattningen han har om sig sj√§lv och sin roll som partiledare f√∂r Sverigedemokraterna. Och framh√•ller som bel√§gg f√∂r detta de opinionssiffror som stigit sedan hans tilltr√§de och partiets entr√© i Riksdagen. Den fr√•ga som inst√§ller sig √§r ofr√•nkomligen; Tillr√§ckligt f√∂r vad? F√∂r att partiet, tillsynes, har kommit in i riksdagen f√∂r att stanna… Read more »

trackback

[…] l√¶ser bladet og ikke kun, fordi jeg har en ven der er politibetjent. Journalisten, socialr√•dgiveren og forfatteren Gunnar Sandelin f√•r taletid sidst i artiklen. I Sverige er han en ikke-person bortset fra to kronikker i Dagens […]

trackback

[…] v√¶re artige l√łjer. Hen ville ogs√• selv skulle f√• den trykt og distribueret, ihukommende senest Arnstberg og Sandelins fuldst√¶ndigt ignorerede bog. Bent Wigotski er ikke en helt almindelig embedsmand, men m√• han vise vejen for andre ved at g√• […]

trackback

[…] bragte et lille uddrag den 21.5 – nu kan man l√¶se hele Kai S√łrlanders anmeldelse: Rasistene er de […]

Bjovulf
Bjovulf
7 years ago

Man skal jo som bekendt ikke glæde sig over andres ulykke, men
nogle gange er det alts√• lidt sv√¶rere at lade v√¶re med end andre ūüėČ

http://www.friatider.se/skulle-spoa-svensk-gubbjavel-fick-gratislektion-i-karate

Skulle sp√∂a svensk ‚ÄĚgubbj√§vel‚ÄĚ ‚Äď fick ofrivillig gratislektion i karate ist√§llet

Publicerat den 18 maj 2013 kl 07:04

MALM√Ė.‚ÄĚGamla gubbj√§vel, nu skall jag ta dig‚ÄĚ, ropade den 19-√•rige invandraren och angrep en 64-√•rig svensk i Malm√∂. Vad ynglingen inte visste var att det tillt√§nkta offret hade svart b√§lte i kampsport.