24
sep
Seneste opdatering: 1/10-11 kl. 0754
76 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen, HRS och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Den svenska regeringen håller på att byta befolkning på Sverige. Sedan den borgerliga alliansregeringen kom till makten 2006 har takten i invandringen slagit nya rekord. Invandringen av svårintegrerade personer från muslimska länder i Afrika och Mellanöstern har i det närmaste fördubblats. Antalet utrikes födda ökar nu 12,5 gånger mer än den svenskfödda befolkningen. Om invandringen fortsätter i samma takt som de senaste fjorton åren kommer svenskarna att vara i minoritet i de största svenska städerna omkring 2050. Alla tecken tyder på att invandringspolitiken har gått överstyr och att politikerna har tappat greppet. Det är inte sunt förnuft som styr Sverige. En total beröringsångest inför invandringspolitiken har resulterat i massflykt från politiskt ansvar. Sandlådeprestige och statsminister Fredrik Reinfeldts (m) paranoida hat mot ett demokratiskt invalt riksdagsparti, Sverigedemokraterna, tillåts styra ett helt lands politik.

Den borgerliga alliansregeringen sa ingenting före valet 2006 om att de tänkte trappa upp invandringen till extrema nivåer, det vill säga ännu mer extrema än den socialdemokratiska regeringen hade lyckats med. Att svensk invandringspolitik är extrem i jämförelse med andra länder är ett välkänt faktum, och sannolikt röstade många väljare på moderaterna i förhoppning om en åtstramning. Det blev tvärtom. Sett i backspegeln fem år senare har moderaterna, centern, folkpartiet och kristdemokraterna visat sig vara verkliga invandringsextremister. Under deras fem år vid makten har inflödet till Sverige sprängt alla gränser.

Den förra borgerliga regeringen med Carl Bildt (m) som statsminister och Birgit ”We shall overcome” Friggebo (fp) som invandringsminister öppnade 1991-94 Sveriges gränser för en invandringsexplosion från Balkan. 1994 slog den i taket med ett All Time High på 78 987 beviljade uppehållstillstånd. Det rekordet har Fredrik Reinfeldts regering ännu inte slagit, men den nafsar sina borgerliga föregångares tätt i bakhasorna med ett genomsnittligt insläpp på 75 000 utlänningar per år sedan första januari 2007. Totalt har den borgerliga alliansregeringen sedan den kom till makten beviljat uppehållstillstånd till 299 808 utlänningar

Drygt 1,3 miljoner utlänningar har beviljats uppehållstillstånd

Migrationsverkets statistik över beviljade uppehållstillstånd går bara tillbaka till 1980. De stora strömmar asylsökande som på 1970-talet kom från Chile och andra delar av Latinamerika är alltså inte medräknade. Under perioden 1980-2010 har totalt drygt 1,3 miljoner, eller exakt 1 304 933 utlänningar beviljats uppehållstillstånd i Sverige, inklusive flyktingar, arbetskraftsinvandrare, adoptivbarn, gäststuderande och invandring enligt EES-avtalet.

Politiker och media vill gärna att svenska folket ska tro att alla som kommer till Sverige är flyktingar som flyr från krig och förföljelse. Så är det inte alls. Av de 1,3 miljoner som fått stanna i Sverige efter 1980 är bara 2,3 procent eller 29 852 personer flyktingar enligt FN:s Genèvekonvention. Men svenska politiker och myndigheter har utöver Genèvekonventionens flyktingkriterier uppfunnit klassificeringar som de är ensamma om i världen; ”de factoflyktingar” som från 1997 bytte namn till ”skyddsbehövande”, samt det flexibla begreppet ”humanitära skäl”. Nästan häften av de 1,3 miljoner som beviljats uppehållstillstånd, cirka 600 000, har kommit genom den kedjeinvandring som går under namnet anhöriginvandring.

Ett systematiskt utbyte av den svenska befolkningen

Det pågår ett systematiskt utbyte av den svenska befolkningen. Svenska kvinnor föder i genomsnitt 1,66 barn. Det är alldeles för få för att inte den svenska befolkningen ska minska.

 Sedan 2002 har antalet invånare med utländsk bakgrund (utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar) ökat med närmare en halv miljon, eller 439 675 personer. Under samma tid har antalet invånare med svensk bakgrund (som alltså även inrymmer inrikes födda med en utrikes född förälder) ökat med futtiga 35 107 personer. Personer med utrikes bakgrund har med andra ord under de senaste åtta åren ökat 12,5 gånger mer än svenskarna.

Det är bara i sex län: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Skåne län, Hallands län och Västra Götalands län – som i stort sett sammanfaller med de tre storstadsregionerna – som den svenska befolkningen inte minskar. I övriga femton av landets 21 län minskar den kraftigt – samtidigt som antalet invånare med utländsk bakgrund ökar. I Stockholms län ökade befolkningen med utrikes bakgrund dubbelt så mycket som den svenska de senaste åtta åren. I Göteborg ökade den utländska befolkningen fem gånger mer än den svenska.

Vad allmänheten inte får veta

Det här är fakta som gammelmedia inte vill informera allmänheten om. Ingen journalist är intresserad av att översätta Statistiska Centralbyråns, SCB:s, eller migrationsverkets statistik till begriplig information. Statistik finns tillgänglig på myndigheternas hemsidor, men den är ofta svåröverskådlig och tydligt anpassad för att inte ge upphov till politiskt inkorrekta slutsatser. Det är istället bloggare som gör jobbet; som arbetar ideéllt utifrån eget intresse och samhällsansvar, ställer samman statistik, avläser tendenser, skapar grafik, skriver artiklar. En av dem är Affes statistikblogg, som står för en stor del av det statistiska underlaget till den här krönikan. Hans arbete visar i olika inlägg det som samhällets elit inte vill att svenska folket ska få veta – att Sverige är på väg mot utplåning av sin ursprungsbefolkning.

I en lång rad kommuner röstar invånarna med fötterna och flyttar i vad som kallas ”the white flight”. I bland annat Södertälje och Malmö flyr svenskarna från mångkulturen i takt med att invandrarna flyttar in. Under perioden lämnade 3 576 svenskar Södertälje, och 1 795 Malmöbor med svensk bakgrund sa adjö till Ilmar Reepalus (s) mångkulturella inferno och flyttade. Landskrona, Botkyrka, Avesta, Borlänge, Ludvika och Söderhamn är andra exempel på invandrartäta kommuner som svenskarna överger. När man inte upplever sig ha någon möjlighet att påverka via röstsedeln är flytt från en påtvingad mångkultur det enda som återstår – för dem som kan. I det tysta pågår en folkvandring inom landet av aldrig tidigare skådat slag, och det är en folkomflyttning som vi aldrig någonsin hör politiker eller media tala om.

Svenskar i minoritet i storstäderna 2050

I två kommuner, Botkyrka och Haparanda, var invandrare i majoritet 2010. Om invandringstakten under perioden 1997-2010 består kommer invandrarna 2050 att vara i majoritet och de med svensk bakgrund i minoritet i alla de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Om invandringstakten sedan alliansregeringen kom till makten håller i sig kommer vi att få se en ännu snabbare utveckling mot att svenskar hamnar i minoritet. Det är bara 39 år till 2050.

Vi som lever nu lever redan i ett förvandlat land där svensk kultur och västerländska värden är på väg in i minnenas arkiv. Det land som våra barn och barnbarn kommer att leva i – på vilka sätt kommer det att påminna om Sverige? Kommer det att finnas någonting kvar av det land vi en gång hade?

”Kom åtminstone ihåg, kära röda, blå och färglösa vänner att era egna barn kommer att hålla er ansvariga för det mycket fattigare samhälle som ni är på god väg att lämna efter er till dem, för att ni inte handlade i tid.”

Det skriver Helmuth Nyborg, professor emeritus vid Aarhus universitet i en artikel med rubriken ”Infödte kommer i mindretal” i Jyllands-Posten. I artikeln framhåller han Sverige som varnande exempel för Danmark och övriga Europa. Jag återkommer till hans slutsatser senare.

Invandringen från MENA har nästan fördubblats

Fredrik Reinfeldts regering har trappat upp invandringen avsevärt jämfört med den tidigare socialdemokratiska regeringen. Insläppet från muslimska länder, länder i Mellanöstern och Afrika har ökat särskilt kraftigt. Inklusive invandringen från några länder med grupper av svårintegrerade invånare (bland annat Bulgarien, före detta Jugoslavien, Moldavien, Rumänien) har invandringen från de här länderna sedan alliansregeringen kom till makten nästan fördubblats, från 1 463 personer per månad till 2 711 personer per månad.

Den invandring och asylprövning som ska vara rättssäker och följa utlänningslagen har enligt rapporter från ”miggor” i praktiken urartat till fri invandring. ”Miggorna” är anställda på migrationsverket som i vanmakt och förtvivlan skriver anonymt på Merit Wagers blogg.

Prövningen av arbetskraftsinvandrare har blivit ett skämt, eftersom de enheter som ska sköta den lika gärna kan ersättas med stämpeldynor. Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Pensionsmyndigheten och socialförvaltningarna betalar glatt ut bidrag, år efter år, till personer som uppehåller sig illegalt i landet. Exemplen är hårresande. Här är några av ”miggornas” berättelser:

Förtvivlade ”miggor” rapporterar om missbrukad asylrätt

• Far och son hade tillstånd som upphörde att gälla hösten 2007. Har sedan dess haft allt betalt (bostad, sjukvård, skola, kost och logi och kläder) av kommunen de vistas i. Allt blev uppdagat när pappan greps misstänkt för bostadsinbrott.

• En kvinna skilde sig 2006 när maken lämnade Sverige. Hon stannade helt sonika kvar, och har haft allt betalt (bostad, språkundervisning, praktikplatser, kost och logi) av kommunen hon vistats i under nästan fem år. Detta blev uppdagat när kvinnan sökte PUT (permanent uppehållstillstånd) och menade att hon hade skyddsskäl mot sitt hemland. Skyddsskäl som hon då hållit för sig själv i ett halvt decennium. (Merit Wager)

• ”En man saknade helt asylskäl, men myndigheterna gav upp och beviljade hans ansökan på ”humanitära skäl”, mest för att han hade barn. När mannen fått PUT i Sverige ville han varken läsa svenska eller arbeta. Han blev förbannad när man drog in socialbidraget på grund av hans totala ovilja att göra det allra minsta rätt för sig. Den här mannen tyckte inte att det var rätt av svenska staten att ställa krav på honom. Han ansåg att det fanns pengar i Sverige och att han hade rätt att ta del av dem. Han lärde sig aldrig svenska, tog aldrig ett vitt jobb. Han levde på existensminimum från socialtjänsten, på bostadsbidragen och barnbidragen och jobbade svart några år. Sedan flyttade han tillbaka till hemlandet, hyrde ut sin lägenhet i andra hand till 10-15 asylsökande samtidigt, som alla betalade 1 500 kronor var. Sina barn lämnade han hos släktingar. Han såg till att komma hit då och då för att inkassera bostadsbidragen och barnbidragen och visa upp sig på arbetsförmedlingen och socialen för att förhindra att hans PUT återkallades. Numera är han svensk medborgare.” (Merit Wager)

• ”Miggorna” berättar om somalier som inte är somalier, som inte infinner sig till sina egna asylutredningar och om eritreaner med tre olika identiteter. (Merit Wager)

Asylrätten missbrukas systematiskt.

• ”Som till exempel att barn i familj som fått PUT på grund av anknytning lämnar ”hemmet” utan att ”föräldrarna” bryr sig och att de sedan ansöker om asyl som påstått ensamkommande barn från Somalia, Irak eller Eritrea – för att få hit nya föräldrapar, nu oftast de biologiska. De sociala myndigheterna är givetvis bekymrade och värnar om dessa ”barn”. För det mesta rör det sig förstås inte om några barn utan om personer vilkas ålder ifrågasattes redan när de kom hit, då på grund av anknytning. Men man godtog det ändå.” (Merit Wager)

”Miggorna” har i många år rapporterat om en totalt urspårad invandringspolitik. Ingen bryr sig. Journalister lusläser Merit Wagers blogg, liksom de läser Snaphanen, Politiskt Inkorrekt, document.no, Uriasposten, Affes statistikblogg, Fria Tider, Jan Millds blogg, MXp och många andra bloggar. Men de skulle hellre dö än låtsas om det och – än värre – låtsas om att de har tillägnat sig någon politiskt inkorrekt kunskap. De fortsätter att redigera verkligheten. Hur den processen går till vill jag helst inte ha någon inblick i, men Hans Rustad ger en beskrivning på document.no.

En olöst personlig neuros styr Sverige

En som definitivt inte bryr sig är statsminister Fredrik Reinfeldt (m). Han har fullt upp med att vantrivas med att leda en minoritetsregering, en position som för någon med hans personlighet utgör en dödlig förolämpning. Fredrik Reinfeldt vill bestämma själv. All sin frustration över att regera i minoritet, all ilska och alla tillkortakommanden projicerar han på ett demokratiskt invalt riksdagsparti, Sverigedemokraterna. Fredrik Reinfeldt tål dem inte, och han accepterar inte att mer än 300 000 väljare har röstat in dem i riksdagen. De är ett ständigt närvarande rött skynke för hans ögon. Gång på gång upprepar Sveriges statsminister att han tänker göra allt för att isolera detta demokratiskt invalda parti från politiskt inflytande. Så talar en antidemokrat. Av allt att döma bär Fredrik Reinfeldt på någon form av mobbingproblematik som är så obearbetad och omedveten att den levs ut inför öppen ridå. En olöst personlig neuros styr i praktiken Sverige. Lägg till detta alla politikers gränspsykotiska godhetssyndrom som yttrar sig i en strävan att vara världsmästare på att ta hand om alla jordens människor – och bilden av ett sjunkande skepp blir allt tydligare.

Lagändring för fler somalier

”Man kan ju alltid möblera om på däck när fartyget sjunker.”

(Citat av journalisten Frederick Lyon (Ben Wishaw) i BBC:s kritikerrosade serie ”The Hour”, som nyligen sändes i SVT.)

Det är ungefär vad regeringen Reinfeldt håller på med. Möblerar om på däck. I desperation över minoritetssitsen har den kastat sig i miljöpartiets invandringsextremistiska famn. Bara SD kan isoleras från inflytande spelar det ingen roll om Sverige sjunker. I ett första steg ska lagen ändras så att alla somalier ska få ta hit sina anhöriga utan pass eller andra ID-handlingar. I gruppen ingår somaliska mödrar som har flytt från och övergivit sina stora barnaskaror och, när de själva har satt sig i säkerhet, dragit igång kampanjer för att återförenas med sina barn – i Sverige.

Dessutom ska barn som vistas illegalt i Sverige få fri skolgång. Kalaset beräknas till en början kosta 850 miljoner kronor, närmast att se som ett tillyxat startkapital eftersom ingen vet hur många som kommer att dra nytta av ändringarna..

”Jag vill ha mina skattepengar tillbaka”

Joao, invandrare från Portugal, skriver i en av 772 kommentarer till nyheten på Politiskt Inkorrekt:

”Ja, jag, som portugis, europé och svensk skattebetalare blev oerhört arg på den här nyheten att somalierna kommer att fortsätta invadera Europa. I Portugal har vi angolaner, men Angola var ju vår koloni och de får inga bidrag, de MÅSTE jobba. I Portugal ger vi inga asyl eftersom vi inte vill vara med i flyktingindustrin som drabbar Sverige och Norge.

Jag har bott här i nästan 4 år och älskar svensk kultur och tradition, men jag tycker att det är förkastligt att ni importerar de allra fattigaste islamister. I Europa kan man både läsa, skriva osv… Hur fan kommer de att få jobb här? De vet att de inte får jobb, utan att det är rena rama lotterivinsten. Jag är utlänning, jag vet att Sverige inte är mitt land, men ni måste reflektera mer. Vi i Europa har en tusenårig kristen tradition, med filosofi, öppenhet och vi har lärt oss att vara solidariska mot varandra. Jag vill se dagen då afrikaner kommer att ge oss sina pengar…

JAG VILL HA MINA SKATTEPENGAR TILLBAKA. Jag föredrar att hjälpa svenska pensionärer eller andra kristna än att stödja al-Shabaabs framtid. Ursäkta om jag låter hård, men jag är upprörd.”

”Vi har ju ba´ varann”

Svensk invandringspolitik utgår ifrån en ödesdiger illusion, nämligen att alla invandrare är som vi, eller åtminstone blir precis som svenskar så fort de sätter fötterna på svensk mark. Och skulle de inte bli som svenskar ens då går det säkert att fixa med generös miljardrullning och lite social ingenjörskonst.

2004 togs en bild av de fyra borgerliga partiledarna hemma hos centerns partiledare Maud Olofsson. Den som tittar noga på bilden ser en broderad bonad ovanför de borgerliga huvudena. Någon, kanske Maud Olofsson själv, har broderat: ”Det bästa vi har är varandra”. Det var ungefär samma ord som hon hulkade fram vid sitt lyckligtvis sista tal i Almedalen den 7 juli i år:

”Vi har ju ba´ varann. Vi är ju bara människor.”

Låt oss hoppas att hon efter avgången som partiledare i veckan ägnar sig helhjärtat åt broderi, som är en tyst sysselsättning.

”Alla människor är lika” – medveten manipulation

För riksdagens sju vänsterpartier och Sveriges hela politiskt korrekta åsiktsetablissemang är fakta om invandringens konsekvenser ointressanta. I takt med att konsekvenserna visar sig allt tydligare ljuder deras paradklyscha alltmer ihåligt:

”Vad är det för skillnad? Vi är ju alla människor!”

Den beramade så kallade ”värdegrunden” om alla människors lika värde vantolkas till påståendet att alla människor är lika. Det är ett medvetet försök till manipulation. Värdegrundsapostlarna är inte dummare än att de inser att tesen om alla människors lika värde blir allt svårare att försvara när allt fler ser de uppenbara skillnaderna i kultur och moral, egenförsörjning, vilja till integration, kriminalitet, bidragsberoende med mera. För att legitimera en vanvettig politik försöker de alltmer desperat invagga oss i tron att alla människor är lika.

Karl-Olov Arnstberg, pensionerad professor i etnologi, skriver om värdegrunden på Merit Wagers blogg:

”Värdegrund är ett begrepp som smugit sig in bakvägen i det politiska landskapet. Den eller de som inte har rätt värdegrund är det legitimt att mobba. Värdegrund är med andra ord ett begrepp som vänder sig mot rätten att tycka och tänka fritt. Visst, tänk fritt du, men då får du inte leka på våran gård. Har du inte rätt värdegrund så kommer vi inte att anställa dig och heller inte ta dina tjänster i anspråk. Om vi från detta går vidare till frågan om allas lika värde, så är det en retorisk fras som låter bra men inte har någon som helst verklighetsanknytning. Människor har aldrig varit lika värda, inte i dagens Sverige och inte i gårdagens och inte heller någon annanstans. De kommer heller aldrig någonsin att bli det. Människor är olika värda men låtsas inte om det. Filosofen Slavoj Žižek betecknar ”allas lika värde” som en ideologisk fantasi. Begreppet har därför ingen politisk representativitet utan fungerar enbart som ett sorteringsverktyg.”

Vulgäruppfattningar om att alla människor är lika är ingenting annat än politisk demagogi av ohederligaste slag. De som uttalar dem bortser från all kunskap om det allra mest centrala hos människor: identitet och tillhörighet. Identiteten grundläggs i det sammanhang där man föds och växer upp, i familj, släkt, språk, kultur och religion. Alla människor vill höra till ett sammanhang där de liknar och kan känna igen sig i varandra, och där de delar samma normer och uppförandekoder.

Utrikes födda överrepresenterade i bidragsförsörjning

Skillnaderna mellan människor av olika ursprung manifesterar sig med kristallklar tydlighet på alla samhällsområden. Mer än 50 procent av invandrarna lever på socialbidrag, och många därutöver försörjs i andra bidragssystem. Finansminister Anders Borg (m) har all anledning att vara bekymrad, som framgår av den här videoinspelningen från Finanspolitiska rådets paneldebatt den 1 juni.

Utlandsfödda i Sverige är överrepresenterade 8,8 gånger i utnyttjandet av försörjningsstöd (socialbidrag) jämfört med den svenskfödda befolkningen. De utgör 14,7 procent av Sveriges befolkning men förbrukar 60,2 procent av de totala socialbidragen. Siffran skulle vara ännu högre om inte bara utlandsfödda utan även personer med utrikes bakgrund vore medräknade.

Högst är utrikes föddas överrepresentation i Växjö, där de förbrukar 78,9 procent av kostnaderna för försörjningsstöd (21,5 gånger mer än svenskarna). I Södertälje 77,8 procent, i Botkyrka 77,2 i Malmö 75,4, i Kristianstad 72,6 procent, i Stockholm 67,5 och i Göteborg 66,7 procent.

Av utgifterna i offentliga sektorn slukas nu nästan hälften, 41 procent, av kostnaderna för socialt skydd (olika sociala transfereringssystem), medan den hårdhänt nedskurna sjukvården, med en halvering av slutenvårdsplatserna på 30 år, bara drar 13 procent. Invandrarnas höga bidragsberoende drar upp de sociala utgifterna väsentligt.

Högst IQ i Ostasien, lägst i Afrika

Sedan Statens institut för rasbiologi på 1920-talet och nazisternas judeutrotning är allt tal om raser och biologiska skillnader tabu. Tabubeläggandet trollar givetvis inte bort de stora skillnader i till exempel genomsnittlig intelligenskvot, IQ, som finns i olika delar av världen och är väl belagda i forskning.

Invånare i ostasiatiska regioner som Hong Kong, Singapore, Japan, Kina, Taiwan, Nord- och Sydkorea har världens högsta genomsnittliga IQ på 105-108. Infödda nordbor har i genomsnitt en IQ på 98-100. Länderna i Mellanöstern har låg genomsnittlig IQ, och allra lägst är den i Afrika; i Irak är genomsnittet IQ 87, i Afghanistan och Pakistan 84, Tunisien, Syrien och Libyen 83, Libanon 82, Egypten 81, Kenya 72, Etiopien 71, Nigeria 69, Eritrea och Somalia 68 och Gambia 66. Somalier har alltså en av världens lägsta genomsnittliga IQ på 68.

Gränsen för utvecklingsstörning går vid IQ 70. Mellan IQ 70 och 85 räknas man som svagbegåvad. Svagbegåvade personer har bland annat bristande förmåga till abstrakt tänkande och når oftast inte en högre intelligensålder än cirka 11-13 år.

Ole Jörgen Anfindsen skriver i boken Selvmordsparadigmet:

”Mer forskning är nödvändig för att vi ska få veta hur stora skillnader evolutionen har försett oss med. Bortsett från anhängarna av efterkrigsparadigmet, förstås. De behöver inte vänta på några forskningsresultat. De bara vet med sig att skillnaderna är obetydliga och bara har att göra med yttre kännetecken som hår, hudpigment och lite till. Orsaken till att efterkrigsparadigmatikerna inte behöver vänta på fakta är att man menar att sanningen måste underordna sig en viktigare princip, nämligen den att skapa en bättre värld som är fri från rasism. Det man säger är egentligen att man vill försöka ljuga verkligheten bättre – ett projekt ingen hittills har lyckats med.”

Allt sämre betyg i grundskolan

Självklart påverkas mottagarländerna på en mängd olika sätt av massiv invandring från länder med låg genomsnittlig IQ i till exempel Mellanöstern och Afrika.

”Barn som har invandrat till Sverige lämnar årskurs nio med betydligt sämre betyg än barn som är födda i Sverige. Detta oavsett om de har fått hela sin grundskoleutbildning i Sverige eller inte” rapporterar tidningen Skolvärlden.

Skillnaden är stor mellan elever från olika länder. Så här många procent av de elever som i fjol gick ut grundskolan och är uppdelade efter födelseland hade behörighet till gymnasiet:

• USA – 90,1
• Norge – 86,3
• Storbritannien – 85,0
• Turkiet – 46,9
• Serbien och Montenegro – 46,7
• Somalia – 24,6
• Utländsk bakgrund, totalt – 75,5
• Svensk bakgrund – 91,2

Inte ens var fjärde elev från Somalia klarar alltså gymnasiebehörighet.

Sjunkande IQ ger minskad BNP

I Danmark är man inte lika skräckslagen för att prata om skillnader i IQ som i Sverige. I en artikel i Jyllands-Posten skriver professor Helmuth Nyborg:

”En rad globala storskaliga undersökningar visar att ett lands genomsnittliga IQ ganska exakt förutsäger nationens bruttonationalprodukt, invånarnas produktivitet och dess ekonomiska växtkraft. Immigranter från Afrika söder om Sahara har en genomsnittlig IQ på 70. Vi ser att de, betraktade som grupp, har allvarliga problem med att få en kvalificerande utbildning i alla länder som de hittills har invandrat till, och att de precis som svenskar med samma låga IQ löper stor risk för att hamna i permanent bidragsförsörjning.”

Han varnar för att fri invandring från låg-IQ-länder ovillkorligen kommer att sänka det svenska IQ-genomsnittet och därmed minska Sveriges produktivitet och internationella konkurrenskraft.

Europa avvecklar sig självt

I ytterligare en artikel i Jyllands-Posten skriver professor Nyborg:

”Ingen politiskt ansvarig vill uppenbarligen diskutera innebörden av den historiskt stora förändring i europeisk demografi där Europa sedan 1980-talet har sett en massiv invandring av låg-IQ-immigranter från icke västliga länder. Prognoser antyder att Danmark, Sverige och Norge, ja hela Europa är i färd med att avveckla sig själva som demokratiska välfärdsstater. Fem procents lägre IQ motsvarar en sänkning av bruttonationalprodukten, BNP, med 35 procent. Man ska heller inte förvänta sig väletablerade demokratier i länder med lägre genomsnittlig IQ än 90. Det som pågår med invandringen från länder med låg genomsnittlig IQ är den mest dramatiska demografisk omvälvningen någonsin – och den är irreversibel.”

Utvecklingen borde hålla ansvariga politiker sömnlösa. Samtidigt som de med berått mod undergräver de nordiska ländernas framtid står det klart att ett skärpt intellekt blir ett allt viktigare överlevnadsvillkor. ”Intellekt i toppform skapar framtidschanserna” är rubriken på en artikel i Svenska Dagbladet.

Framtiden hänger på begåvningen. Det finns inga okvalificerade jobb längre, de har rationaliserats bort. Från att vara ett bondesamhälle har vi gått till att vara en högteknologisk industrination. I ett sådant samhälle är förlorarna alla som inte kan tillgodogöra sig utbildning och alla hårt arbetande invånare som ska försörja dem på livstid.

De ger bort någonting som inte tillhör dem

Det här vet naturligtvis politikerna. De har åtminstone bra betalt för att veta. Fredrik Reinfeldt har 144 000 kronor i månaden i grundlön för att bedriva en politik som gagnar Sverige och svenskarna. Men han och alla andra politiker har målat in sig i ett hörn. Oavsett vilka insikter som eventuellt når dem borrar de ned huvudena djupt i sanden. Nu duggar politiska panikåtgärder i en strid ström, vilket tyder på något slags medvetenhet om det sänke som en extrem invandring från dysfunktionella länder utgör. Men ingen enda vågar föreslå det enda vettiga, att begränsa invandringen till konventionsflyktingar under den tid det tar att arbeta med de gigantiska integrationsproblem som Sverige har. Man får tala om integration men aldrig någonsin om att begränsa det extrema inflödet av invandrare som kommer att leva på bidrag livet ut. Miljardprojekt havererar, det ena efter det andra, för att ingen vågar stänga av tillflödeskranen.

En svensk regering har fattat ett sådant beslut tidigare. Genom det så kallade Luciabeslutet 1989 stängde socialdemokraterna Sveriges gränser för alla utom konventionsflyktingar. Det höll i två år, tills Carl Bildts borgerliga regering upphävde beslutet och öppnade gränserna 1991.

Hur många miljarder ska politikernas strutsmentalitet och Fredrik Reinfeldts personliga nojor gentemot SD få kosta svenska skattebetalare?

Sanningen är ju att politikerna ger bort någonting som inte tillhör dem. De ger bort vårt land utan att vi som bor här någonsin har blivit tillfrågade. Det kan bara sluta på ett sätt: illa.

Af Julia Caesar


Tidligere kronikker af samme forfatter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Regimkritiker

Posted: 25 september 2011 - 00:38 - Svar

Ansvaret för att stoppa detta vansinne och våldsvänsterns terror vilar på dig och mig. Om vi inte vågar börja prata om detta med människor i vår omgivning har vi redan förlorat.

Om vi är många tillsammans som håller ihop och inte backar blir vi så starka att vi inte kan krossas. Det var exakt det receptet som den tidiga arbetarrörelsen använde när de organiserade sig fackligt i slutet av 1800-talet.

Ansvaret vilar på dig och mig. Det är nödvändigt att visa att vi inte låter oss skrämmas eller knäckas av terror eller mobbning. Om DU fortsätter att vara den typiskt svenske fege och konflikträdde haren som springer iväg med svansen mellan benen så fort det börjar blåsa lite är Sveriges undergång garanterad. Jag vet att den svenska nationalkaraktären domineras av jantelag och fegt undfallande konsensusmentalitet. Jag vet att det är svårt att tycka tvärt om vid fikabordet på jobbet om några andra gör hatiska utfall mot SD eller börjar upprepa de lögner om mångkulturen de fått höra i Rapport och TV4. Men världen går inte under för att folk tycker olika. Om du har en bekant som inte kan skilja på sak och person är det deras problem. Du måste övervinna din feghet och de kulturella normer du växt upp med där det är “fult” att bråka eller att inte inte hålla med.

Du behöver inte ens säga att du gillar SD. Det räcker att säga att du tycker illa om att etablerade media sviker sitt uppdrag och systematiskt manipulerar rapporteringen om invandringspolitik och mångkultur och att du hittat en blogg (Politiskt Inkorrekt) som avslöjar de fakta som tidningar och TV gör allt för att dölja för oss.

Varje gång DU backar, tiger eller tittar åt ett annat håll har ondskan triumferat och det är DU som låtit det ske. Ansvaret vilar på dig. Det är i alla dessa tusentals små situationer i vardagen som det avgörs om terrorn ska vinna över demokratin och det öppna samhället. Om vi inte vågar stå för vad vi tycker har fienden vunnit. Du MÅSTE övervinna din feghet och visa civilkurage och börja prata med människor i din omgivning om PI, SD, mångkulturen, medias lögner och hotet från våldsvänstern. Ansvaret vilar på DIG.

  Cavatus

  Posted: 25 september 2011 - 00:53 - Svar

  Du har helt rätt. Vi dissidenter måste ta vårt ansvar och introducera dessa fakta bland släkt, vänner och arbetskamrater. Vi bara måste. Jag brukar leverera sanningar om islam. Folk kan i princip INGENTING om islam och tror att det är samma sak som kristendomen. Det är skrämmande att de är så okunniga och därmed lättledda av media och politiker. De är helt i händerna på dessas propaganda.

  Man behöver inte göra sig osams eller ha långa arga diskussioner. Det räcker att inflika lite fakta då och då och sedan byta samtalsämne. Det måste sjunka in i folks hjärnor att det GÅR att tycka annorlunda än majoriteten.Då ingjuter vi en ny insikt hos folk.

  Sedan är det trist att svenskarna är så oerhört ointresserade av politik. Det har sina orsaker och för politikerna är det ju synnerligen bekvämt. Det är bl a orsaken till att de bakom folkets rygg kunnat införa det mångkulturella kaoset.

   Robin Shadowes

   Posted: 25 september 2011 - 09:51 - Svar

   Märkligt att dom har lyckats inbilla sig själva detta. Kristna går i regel aldrig klädda i pyjamas och tält. Möjligtvis präster och nunnor i viss utsträckning, men det gäller mer syd-europeiska länder än Norden. Speciellt i åtanke som de blir ett allt större inslag i det offentliga rummet, numera till och med i mindre städer och inte bara i storstäderna. Dessutom blir köns-apartheiden alltmer uppenbar för Svensson, i publika badhus för dom vuxna, i skolorna för deras barn och barnbarn. Det är inte mer än 100 år sedan det blev tillåtet för män och kvinnor att bada tillsammans. På den tiden i baddräkter, både för män och kvinnor som starkt påminner om dagens burkinis. Vi har redan nu gått ett sekel tillbaka beträffande badkulturen och i allt övrigt på väg med stormsteg mot ett förmedeletida levnadssätt. När islam tar över kommer vi inte ha något val någon av oss. Då måste vi alla inrätta oss efter dom nya normerna eller dömas till dödsstraff för att ha brutit mot dem. Så sent som i natt såg jag Thor. Alltså Marvel-versionen av vår gamla mytologi med asa-gudar. Om inte annat så blev jag åtminstone påmind om att Snorre Sturlasons Edda står så mycket högre litterärt och kultur-mässigt än mohammedanernas koran-helvete. Sedan får väl den flintskallige sociopaten hävda att ursvenskt är bara barbariet så mycket han vill. Sanningen är den att till och med vår gamla vikinga-kultur var så oerhört mycket mer högstående än den som svinet mohammed uppfann.

    Peter Buch

    Posted: 25 september 2011 - 14:30 -

    Könsfascismen är herligen…, som Afzelius utvivlsomst satirisk sjungar på Kvinnoförakt, lp´en Fri Information med Hoola-Bandoola-Band från 1975.

    Men al tvivl og satire tilside var det, kvindeforagt hvorpå eksemplerne er alt alt for mange at nævne, hvad der blandt andet kom ud af fri adgang og udelen af statsborgerskaber i massevis uden omtanke.

Cavatus

Posted: 25 september 2011 - 00:47 - Svar

Ibland tror jag att de svenska politikerna helt enkelt är okunniga om den statistik som vi dissidenter tillskansar oss på dissidentbloggar. De är så okunniga, så även PK-folket, att de blir rosenrasande när en dissident delger dem dessa fakta, för de kan ju inget annat tro än att det är hopdiktat förtal. För dessa hårresande siffror kan ju bara inte vara sanna, tänker de säkerligen. Detta gör mig livrädd, för det gör att vi har än fler barriärer att ta oss igenom för att nå fram. Och med Clownfeldts tjurighet är nog det bästa att hoppas på att han avgår. Det går inte att nå en sådan människa oavsett argument.

  Robin Shadowes

  Posted: 25 september 2011 - 09:54 - Svar

  Till skillnad från sina sjuklöver-kamrater kommer han inte att avgå frivilligt. Precis som vilken diktator som helst med andra ord.

  Arvid Falk

  Posted: 25 september 2011 - 10:33 - Svar

  Cavatus, du kan inte dra alla riksdagspolitiker över en kam. Det finns beklämmande många s.a.s. knapptryckare i riksdagen, som är okunniga om, hur illa det är och inte överblickar katastrofen.

  Men – de ledande politikerna inom samtliga sju riksdagspartier och deras rådgivare är helt medvetena om, hur läget är.

   Rita

   Posted: 25 september 2011 - 11:18 - Svar

   Jag tror du har helt rätt, men vet inte vilket som skrämmer mig mest, att de vet, eller att de inte vet…..

   Nesse

   Posted: 26 september 2011 - 01:55 - Svar

   Varför inte? Vad gör de i riksdagen om de inte behagar sätta sig in i de reella problemen? Underlåtenhet är ingen ursäkt.

    Arvid Falk

    Posted: 26 september 2011 - 07:23 -

    Nesse, jag beskriver hur det de facto förhåller sig. Kvaliteten på alltför många svenska riksdagspolitiker är chockerande undermålig och därför kan du inte dra alla över en kam.

    Du svarar, att det borde inte vara så – vilket du givetvis har helt rätt i.

LN

Posted: 25 september 2011 - 02:51 - Svar

Satsen ALLA MÄNNIOSKORS LIKA VÄRDE har sedan länge varit maktetablissemangets främsta indoktrineringslögn. Med hjälp av denna lögn har den politiska maktens koryféer lyckats köra ner begreppet MULTIKULTURALISM – djupt i halsen på det svenska folket.

Samtidigt som alla påstås ha lika värde, avkräves det svenska folket, med risk för att annars betrakras som rasistiskt, att GILLA ALLA SOM ÄR OLIKA. Det är något som inte stämmer!

Det ‘sovande svenska folket’ (enl. Reinfeldt) är så till den milda grad impregnerat med denna lögn, enligt mönster som framgångsrikt tillämpades av en ej obekant herr Joseph Goebbels, att man numera nästan kan höra hur det sovande folket mumlar tesen i sömnen. Lögnen ligger som en evig sugtablett under tungan på alla icke reflekterande svenskar och de är till antalet många fler än få.

Självfallet har ingen människa samma VÄRDE som vilken som helst annan medmänniska. Det är feltänk av detta slag som i bakgrunden inte obetydligt medverkar till att möjliggöra det ohämmade massinsläppet och dito massimporten av identitetsbefriade och kulturfrämmande människor till Sverige.

Inte har en TBC-sjuk och HIV-infekterad, analfabetisk, könsstypad, somalisk flerbarnsmamma samma värde som en frisk, välutbildad, flerspråkig, irakisk kärnfysiker, även om den senare av det ojämlika och strukturellt rasistiska svenska samhället, där alla människor påstås har samma värde, just därför tvingas försörja sig som taxichaffis.

Det svenska påståendet om ALLAS LIKA VÄRDE emanerar från en genant felöversättning från den tiden då Sverige hade en flitig bordellkund vid namn Geijer som justitieminister. Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna skulle få svensk språkdräkt, och där det i första artikeln talas om: “all human beings are born free and equal in dignity and rights” blev klantmajas svenska översättningen: “alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”.

Equal DIGNITY and rights = égaux en DIGNITÉ et en droits = lika i VÄRDE och rättigheter. Origalet talar om “värdighet” som klantmajas svenska översättning återger med “värde”. Svenskar saknar värdighet – de har endast ett och samma värde för makteliten – som skattebetalande röstboskap.

Det fanns tid att korrigera felöversättningen då det begav sig. Så skedde emellertid inte, sannolikt därför att felöversöttningen passade maktelitens syfte bättre, än att framhålla att det svenska folket besatt värdighet. Jag tror mig veta att klantmajas översättning även är inkluderad i den svenska grundlagen, som i första halvan av 1970-talet omarbetades och utökades under överinseende av nämnde minister Geijer. Att det svenska rättssystemet genom ändringar i grundlagstexten samtidigt politiserades är en annan fråga.

  Nesse

  Posted: 26 september 2011 - 02:00 - Svar

  Tro inte att jag är PK, men “allas lika värde” är en god och sund metafysisk princip. Utan en sådan princip är slaveri i praktiken tillåtet. Det betyder naturligtvis inte att alla skall eller ens har någon som helst rätt att flytta till Sverige eller bli bidragsförsörjd.

   Arvid Falk

   Posted: 26 september 2011 - 07:28 - Svar

   Nesse skriver: “allas lika värde” är en god och sund metafysisk princip”.

   Kan du vara hygglig och utveckla, varför Pol Pot/Josef Stalin/Adolf Hitler är lika mycket värd som din mamma?

   Eller varför våldtäktsmannen/mördaren är lika mycket värd som sitt offer..

   Robin Shadowes

   Posted: 26 september 2011 - 11:05 - Svar

   Det borde räcka med den ursprungliga definitionen värdighet för att utesluta slaveriet.

Marit

Posted: 25 september 2011 - 07:34 - Svar

Takk, Julia Cæsar, for enda en lysende krønika ! Du skal vite at du blir lest og VERDSATT langt oppe i Norge.

Stefan K

Posted: 25 september 2011 - 08:29 - Svar

Fredrik Reinfeldt i Agenda den 18/9: “Jag brinner för invandringspolitiken” och “Uppgörelsen med Mp beror på att jag inte vill ge SD något som helst inflytande på det område de vill”.
Där har ni ett av svaren till varför verkligheten är som den är, men det kan inte vara det enda.

Varför vill svenska politiker avveckla det land de är satta att regera över och varför vill de göra sina egna väljare till minoritet i sitt eget land? VARFÖR?
Varför tycker denna regering så illa om Sverige som land, svenskar som individer, våra traditioner och vår kultur? VARFÖR?
Varför vill Reinfeldt gå en annan väg än övriga Europa när han ser att det inte fungerar i Sverige heller? Bostadsmarknaden, arbetslösheten, ekonomin, välfärden och gemenskapen är under all kritik även i Sverige, men varför vill inte regeringen se detta? VARFÖR?

Tänk så lätt det är för Reinfeldt och övriga politiker att sitta högt däruppe och tro att de vet hur de där nere har det. Reinfeldt behöver aldrig mer bekymra sin för ekonomin, bostadssituationen, arbetslösheten och pensionen. Han har sitt på det torra och verkar strunta i de personer som dagligen sliter med ovan nämnda faktorer.

  Rune

  Posted: 25 september 2011 - 09:02 - Svar

  “Varför vill svenska politiker avveckla det land de är satta att regera över och varför vill de göra sina egna väljare till minoritet i sitt eget land? VARFÖR?
  Varför tycker denna regering så illa om Sverige som land, svenskar som individer, våra traditioner och vår kultur? VARFÖR?”
  ———————————————-
  Är de rädda för något? Är de utsatta för något slags påtryckningar?

   elwee

   Posted: 25 september 2011 - 09:44 - Svar

   Jag har funderat på samma sätt och det finns två scenarier.
   Antingen är de utsatta för hot som de upplever som högst reella och agerar utifrån det.
   Eller, så åtnjuter de personliga förmåner som är så omfattande att politikerna anser att det är värt att förråda sitt eget folk, det folk som gett dem makten.

   Arvid Falk

   Posted: 25 september 2011 - 10:44 - Svar

   Rune, försök byta perspektiv. Ställ i stället frågan: Varför vill svenska (icke-ledande) politiker INTE förhindra en avveckling av det land de är satta att regera över?

   Svar: De skulle bli utmobbade av svenska journalister och andra politiker och mista alla sina uppdrag, om de fronderade mot dagens vanvett. Minns Janne Josefssons valstugeprogram…

   Varför vill svenska ledande politiker INTE förhindra en avveckling av det land de är satta att regera över?

   Svar:De skulle bli utmobbade av svenska journalister och andra politiker (om de fronderade mot dagens vanvett) och – det skulle vara en alltför stor personlig prestigeförlust.

Anonym

Posted: 25 september 2011 - 09:13 - Svar

Men är det då inte anmärkningsvärt tabu att prata om svenskarnas egen IK då?

Vi blir alltfler som frågar oss hur kan nu ett helt (i stort sett) folk med berått mod medvetet gå in för att destruera sitt eget land, sin egen framtid, sin avkommas framtid med denna helt världshistoriskt unika oreglerade massinvandring om de nu inte besitter ett helt enkelt skrämmande underskott av grundläggande förstånd eller alternativt livsvilja?

alle

Posted: 25 september 2011 - 09:14 - Svar

Men föreligger det då inte ett anmärkningsvärt tabu att diskutera svenskarnas egen IK då?

Vi blir alltfler som frågar oss hur kan nu ett helt (i stort sett) folk med mer eller mindre berått mod medvetet gå in för att destruera sitt eget land, sin egen framtid, sin avkommas framtid med denna helt världshistoriskt unika oreglerade massinvandring om det nu inte besitter ett helt enkelt skrämmande underskott av grundläggande förstånd eller alternativt livsvilja?

LN

Posted: 25 september 2011 - 09:20 - Svar

HOW TO CUT THE BALLS CORRECTLY

Slavoj Žižek föreläser:

What does it mean to be a revolutionary today?

http://youtu.be/_GD69Cc20rw
————————————————————
SÄRARTSTÄNKANDE – FY – FY – FY !
Svenskt Statsgenererat Politiskt Korrekt Skitsnack:
[…]
“Att organisera studiecirkelverksamhet i ”integrerade”, blandade, grupper, med både svenskfödda och invandrade deltagare, tolkar vi som ett utslag av mångkulturellt tänkande där man tar sin utgångspunkt i allas lika värde. Att däremot starta ”segregerade” studiecirkelgrupper, dvs. grupper med enbart invandrade deltagare, har sin grund i ett särartstänkande. Ett sådant tänkande har genom historien präglad folkbildningen och man kan återge dess historia utifrån olika särartsgruppers intressen. Från slutet av 1970-talet fick folkbildningen en större möjlighet till ideologisk profilering.Denna möjlighet utökades efter de riktlinjer som drogs upp i 1991.”
—————-
http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/71/2003782b.pdf

LN

Posted: 25 september 2011 - 09:45 - Svar

AVSKAFFA POLITIKERNA OCH LÅT EN TURINGMASKIN GÖRA JOBBET !

“Vår omvärld på socialdemokraternas partikongress.”
[…]
“Solidaritet, jämlikhet och allas lika värde är grunden för vår
nya socialdemolratiska politik, oavsett hur omvärlden ser ut,”
slog Anneli Hulthén fast.

http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Prudentius

Posted: 25 september 2011 - 09:53 - Svar

“Alla tecken tyder att indvandringspolitiken har gått overstyr och att politikerna har tappat greppet.”

Sandt!

Vi overlevede nazismen, modstod kommunismen, men faldt til multikulturalismen.

alle

Posted: 25 september 2011 - 09:58 - Svar

Kan addera till mitt tidigare inlägg att även begreppet EQ är högst relevant i detta sammanhang då, som många säkert redan känner till, en hög emotionell intelligenskvot är ju även den, analogt IK, naturligtvis helt basal för att kunna skapa ett välfungerande samhälle och land.

Men tyvärr är ju många av de människor som söker sig upp till Norden som ekonomiska flyktingar (oftast på grund av att deras hemländer lider av kraftig överbefolkning samt ofta även svårt av islamiskt förtryck) uppvisar odiskutabla symptom på en kraftigt otillfredsställande EQ och speciellt gäller detta självfallet männen.

Tvivlar man nu av ideologiska skäl på detta faktum – som tyvärr alltför många fortfarande Pavlovskt plägar göra – så är det bara att sätta av några timmar för att studera den mycket kraftiga överrepresentationen av icke-nordiska (asiater borträknade) personer dömda för grova våldsbrott i våra nordiska överbelastade kriminalvårdsanstalter. Tar man sedan och räknar bort det våld som utförts där gärningsmannen varit påverkad av alkohol (lika illa det för den misshandlade) så är siffrorna ännu mer iögonenfallande.

Men om allt detta är det givetvis störst möjliga tystnad ty man är väl inte rasist heller…

  Marit

  Posted: 6 november 2011 - 07:40 - Svar

  Ja, mangelen på EQ er stor. Likeså mangelen på IQ. Somaliere har en gjennomsnittlig IQ på 68. Det vil si psykisk utviklingshemmet. Ikke rart de er analfabeter og gjør det dårlig i skolen.

elwee

Posted: 25 september 2011 - 10:00 - Svar

Tack Julia för ytterligare en klockren beskrivning av verkligheten, den verklighet som närmast är att betrakta som en statshemlighet i Sverige.

När det gäller statistik, som många statliga verk är skyldiga att prestera, så var den ursprungliga tanken att denna statistik skulle användas som beslutsunderlag för politikerna.
Besluten som tagits i invandringsfrågor har gått totalt på tvärs mot vad statistiken påbjuder och det skulle kunna sätta politikerna i en besvärlig sits, speciellt om underlaget skulle spridas till en större publik.
Den finns där, den är officiell och därför måste detta “problem” åtgärdas.
Tack vare Affe och en del andra vardagshjältar så har man inte lyckats gömma undan, klumpa ihop eller skala om de fenomen man vill dölja så nu har man infört steg nummer två.
Citat:
“Regeringen har beslutat att utse Bengt Westerberg till särskild utredare med uppdrag att genomföra en översyn av Statistiska centralbyrån (SCB) och statistiksystemet. Han ska bland annat se över för- och nackdelarna med ett centraliserat respektive decentraliserat statistiksystem och granska statistikkvalitet och tillgängligheten till statistiken.

Med utgångspunkt i översynen ska utredaren bland annat föreslå:

Hur systemet för den officiella statistiken ska utformas
Mål, uppgifter, resurser och prioriteringar för SCB
Åtgärder som säkerställer kvaliteten i den officiella statistiken och förbättrar tillgängligheten

– Statistik av högsta möjliga kvalitet är förutsättningen för kvalificerade analyser och bedömningar av hur svensk ekonomi utvecklas på en rad olika områden, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Arbetet ska vara klart vid utgången av 2012.” Slut citat.

Smaka på: “Han ska bland annat se över för- och nackdelarna med ett centraliserat respektive decentraliserat statistiksystem och granska statistikkvalitet och tillgängligheten till statistiken.”
I klartext betyder det att “tillgängligheten” ska begränsas. Det räcker således inte med att sprida dimridåer utan statistiken måste göras hemlig!

Beslutet finns här:
http://www.sweden.gov.se/sb/d/14661/a/165522

Arvid Falk

Posted: 25 september 2011 - 10:47 - Svar

Ypperlig krönika, Julia!

Svend

Posted: 25 september 2011 - 10:50 - Svar

Vedr. Julia’s slutord: Det kan bara sluta på ett sätt: illa.

Spørgsmålet er, om ikke Sverige vil opleve et ‘Black Swan event’ indenfor en meget kort tidshorisont, ikke 2030 eller 2050, men i dette årti.

Complex systems that have artificially suppressed volatility tend to become extremely fragile, while at the same time exhibiting no visible risks. In fact, they tend to be too calm and exhibit minimal variability as silent risks accumulate beneath the surface. Although the stated intention of political leaders and economic policymakers is to stabilize the system by inhibiting fluctuations, the result tends to be the opposite. These artificially constrained systems become prone to “Black Swans” — that is, they become extremely vulnerable to large-scale events that lie far from the statistical norm and were largely unpredictable to a given set of observers.

Such environments eventually experience massive blowups, catching everyone off-guard and undoing years of stability or, in some cases, ending up far worse than they were in their initial volatile state. Indeed, the longer it takes for the blowup to occur, the worse the resulting harm in both economic and political systems.

citat fra: http://www.foreignaffairs.com/articles/67741/nassim-nicholas-taleb-and -mark-blyth/the-black-swan-of-cairo

Tak for kronikken, Julia.

Demokratbloggen

Posted: 25 september 2011 - 11:29 - Svar

Det handlar inte om “strutsmentalitet”, det är ett medvetet landsförräderi som pågår!

På min blogg finns ett antal eböcker som man kan ladda ner gratis och som beskriver det medvetna landsförräderiet. Om man tror att politikerna i den nynazistiska sjuklövern bara duckar för sanningen så tror man också att Sverige är demokratiskt, men det är en diktatur med demokratiska förtecken, och där har vi svaret på varför Sverigedemokraterna mobbas.

Ladda ner den här boken gratis och läs dokumentet som bevisar att detta är ett medvetet landsförräderi som pågår:

http://www.pr-publishing.com/1234/planerna-for-sveriges-undergang.pdf

Hur det sedan kan komma sig att det finns en samstämmig sjuklöver och att Reinfeldt nu passar på att överbrygga avståndet till kommunisterna är att de nu intimt samarbetar med kommunistpartiet MP för att rasera Sverige; för både vänstern och högern har samma mål, nämligen att förstöra Sverige och åstadkomma lönedumpning och leva som kleptokrater på folkets hårda mödor, men det krävs att man förstör folkets självkänsla först.

De har med andra ord bildat ett revolutionärt nätverk mellan höger och vänster för att åstadkomma denna kontrarevolution för att slunga oss in i medeltiden. Bevis; Ladda ner även denna bok och läs om det revolutionära nätverket:

http://www.pr-publishing.com/1234/det-revolitionara-natverket.pdf

Det hjälper föga att man är kritisk till sjuklövern om man inte rätt kan bedöma dessa landsförrädare och nynazister, så därför är dessa två eböcker en nödvändighet att ha i sitt virtuella biblieotek!

Ellen

Posted: 25 september 2011 - 11:56 - Svar

Tack Julia för ännu en lysande artikel om det bedrövliga tillståndet i Sverige.

“Av allt att döma bär Fredrik Reinfeldt på någon form av mobbingproblematik som är så obearbetad och omedveten att den levs ut inför öppen ridå. En olöst personlig neuros styr i praktiken Sverige. Lägg till detta alla politikers gränspsykotiska godhetssyndrom som yttrar sig i en strävan att vara världsmästare på att ta hand om alla jordens människor – och bilden av ett sjunkande skepp blir allt tydligare.”

Du har alldeles rätt i att Fredrik Reinfeldt projicerar en obearbetad mobbingproblematik på Sverigedemokraterna.

Han flyttade från Bromsten till Täby under högstadiet. De kulturella skillnaderna kan tyckas små, med i själva verket är de lika stora som mellan dåtidens Djurholm och Täby.
Hans känsla av otillräcklighet och dåliga självbild visade sig när han som nyvald MUF-ordförande plötsligt valde att gå klädd i KOSTYM – i skolan. Han stack ut! Man upplevde honom som underlig! Inte ens elever från mycket väletablerade hemförhållanden klädde sig så.

Kostymen blev rustningen mot omvärlden!

Och – han har aldrig vuxit i sin kostym!!

  Regimkritiker

  Posted: 25 september 2011 - 12:42 - Svar

  Kostym? Vid vilken ålder? Jätteintressant. Har du några källor som kan belägga det?

  (Glöm inte heller hur han mobbade Karl Sigfrid inför hela riksdagsgruppen för ett par år sedan.)

Emeritus

Posted: 25 september 2011 - 12:57 - Svar

Om spekulation og kærlighed.
DR er altid leveringsdygtig i passende eksempler, når den udlændingefjendtlige danske indvandringspolitik står for skud. Senest et hjerteskærende eksempel som illustration og retfærdiggørelse af Johanne Schmidt Nielsens verdensfjerne krav om ændring af de danske familiesammenføringsregler, der i hendes optik adskiller familier frem for at sammenføre dem. Det fremføres, at der er omkring 800 sådanne adskillelser – altså en mængde fremfor enkelteksempler. En dansk mand og en Thai-kvinde kan ikke få hendes børn til Danmark. Hvad tæller mest? Thai-kvindens hjerteskærende adskillelse fra sine drenge, eller hendes hjerteskærende behov for at leve et eftertragtet liv i Danmark i dansk sus og dus med en dansk mand som velhavende grundlag? Hvilket afrodisiakum har fået hende til at vælge ham først og anbringe børnene i anden række?

Meget få i denne verden kan ellers kræve og få det bedste fra alle verdener. Hvad har hun allerede? Både mand og børn. Hvad mangler hun? Et liv på europæisk første klasse.

Men: hvis hun er villig til at lære sprog og tage et arbejde, må hendes mand i det mindste være villig til det samme, hvis der skal være balance i tingene. Hvis det oven i købet er nemmere at blive forenet med sine børn i Thailand, end det er her, så bør hun tage sin danske mand med til Thailand og blive forenet med familien der. Hvis hun virkelig insisterer på, at foreningen skal ske i Danmark, er det ikke kærlighed til manden og børnene, der driver værket, men en langt større kærlighed til de materielle og immaterielle goder, hun kan opnå, der åbenbart følger af at være borger i Danmark fremfor i Thailand.

Årelang, venstreorienteret følelsesporno for fuld udblæsning, det er, hvad der er tale om for Johanne Schmidt Nielsens side. Der er ikke for to øre intermenneskelig kærlighed indblandet i dette. Derimod kold beregning og forsøg på at udnytte systemet. Den danske mand kunne passende vise sin altopofrende kærlighed til kvinden og følge hende til Thailand, selv om hans fremtidsudsigter derved måske ser mindre lovende ud. En sådan gestus ville i det mindste tyde på, at der faktisk er tale om uegennyttig kærlighed fra hans side. Og det er jo KÆRLIGHEDEN, det drejer sig om i eksemplet – absolut ikke, hvor det er mest bekvemt at opholde sig.

Med venlig hilsen

  Ralph Haglund

  Posted: 5 november 2011 - 23:34 - Svar

  Sorry, där finns många varianter på temat. Jag har varit gift med en thaitjej i 5 år nu, hon är snart klar med sina Informatikstudier på universitetet här, på svenska. Och faktum är att nästan alla hennes thaivänner här spar pengar för att bygga ett hus hemma i byn, dit deras skandinaviska män också flyttar när han pensionerar sig. De drömmer inte alls om svensk långvård! Min frus föräldrar är fattiga bönder men hon äger ändå en bit land där det bara är att sätta igång att bygga ett hus – ca 12 mil norr om Bangkok. Jag var några veckor i byn i somras. Hennes mor är byns matlagningsexpert, prova hennes grisfotsoppa!

  Jag känner inte alla thailändare här i södra Sverige men många arbetar mycket hårt, jag ser alla de som ibland samlas på Thaitemplet här, de håller på att samla in pengar till katastrofoffer nu. Min fru känner många nog thailändska akademiker här, många doktorerar här på stipendium. Som Julia berättar ovan är deras genomsnitts-IQ högre än den skandinaviska.

  Tyvärr drar många obildade skandinaver hit obildade thaitjejer som de inte är intresserade av att hjälpa med den utbildning de inte hade råd med hemma – de är lättast att hitta, men de representerar inte genomsnittet i Thailand.

  Och visst är det bra den dag jag inte kan stanna i det muslimska Sverige längre.

Josefina Bergfast

Posted: 25 september 2011 - 13:05 - Svar

Tack för en intressant text.

Så vad ska man då dra för slutsatser om ”demokratin”?

Att den är värdelös egentligen?

”Majoriteterna” av okunniga människor, som knappt kan tänka längre än näsan räcker, skall ”rösta” på ett ”vinnande” parti?

Och alla ”politiker”, som rabblar som programmerade robotar ”de korrekta fraserna”, men kanske inom sig själva tänker helt andra tankar, som naturligtvis inte går att uttala öppet för då blir de genast bortmanövrerade från sina ”partier”?

”Jag tror på alla människors lika värde”! (-” Pyttsan, det gör jag inte alls egentligen, men jag måste ju hålla skenet uppe! Jag själv är betydligt mycket mer värd än allt slödder och småfolk, som inte begriper någonting! Dessa lättmanövrerade kräk!” (?))

”Jag tror på det mångkulturella samhället”! (- ”Pyttsan, det gör jag ju inte alls egentligen, men det kan jag ju inte säga högt, för det är ju inte politiskt korrekt! Då blir jag ju genast utkastad ur mitt parti!” (?))

”Jag tror på jämlikhet”! (- ”Inte för fem öre! Men det kan jag ju inte säga högt”. (?))

Så kanske det är dags att skrota ”demokratin”? (När folk, (och särskilt kvinnor?), ändå är så ”dumma” att de knappt förstår vad de röstar på?

De följer ju ändå bara ”strömmen”?

Kanske verklig ”diktatur” då är ”lika bra”? En, eller några, starka ledare, som pekar med hela handen, och visar vägen, som alla kan följa, som dumma fån, som de ju ändå gör? De som har mest pengar att avsätta på reklam och hjärntvättande massmedia, den ”vinner” partistriden och får regera, oavsett vilka argument som framförs?

Människan är ”fårskocksaktig av naturen”? De med mest makt och inflytande sätter alltid agendan, som alla andra, (om de över huvud taget vill ”vara med”), följer som just ” lydiga får”?

Det är ”koncensus kring värdegrunden”, som är det viktiga? INTE ”fri debatt”? INTE ”yttrandefrihet”? INTE åsiktsfrihet? Som bara uppfattas som ”störande av koncensus” och ett evigt ”babblande”, som en förhållandevis liten minoritet över huvud taget bryr sig om att lyssna till, än mindre egentligen begripa så mycket av? (I USA, värdens främsta ”demokrati”, är visst röstdeltagandet 48 % av befolkningen, vilket kanske talar sitt tydliga språk?)

Det är alltså politiker som har betalt, med skattemedel, för att ”LEKA DEMOKRATI”?

Så är ”demokrati” så mycket att hänga i julgranen, när det kommer till kritan, kan man undra ibland…

.

  rksmrgs

  Posted: 26 september 2011 - 12:35 - Svar

  Churchill: “Av alla dåliga styrelsesätt som prövats är demokrati det minst dåliga.”

  Också Churchill: “Bästa argumentet mot demokrati är att tala med en vanlig medborgare i fem minuter.”

Svenssonsfunderingar

Posted: 25 september 2011 - 13:31 - Svar

  Tony Ingman

  Posted: 25 september 2011 - 19:38 - Svar

  Ja som om det inte var nog, så får denna obskyra kommunist blaska paratisera på avlidnas medel via
  allmänna Arvsfonden. Om dom avlidna haft vetskap om vilka som får disponera deras tillgångar,
  så hade dom nog vänt sig i gravarna.
  Gå in på Allmänna Arvsfonden och läs vad signaturen rakryggad kommit fram till när han synat vilka
  som disponerar A A s Medel

   rksmrgs

   Posted: 26 september 2011 - 12:37 - Svar

   Svenska folk, SKRIV TESTAMENTE!!!

Tony Ingman

Posted: 25 september 2011 - 13:32 - Svar

Alla människors lika värde? Ja om alla människor är lika värda då borde ju alla dessa godhetsivrare bosätta sig
och beblanda sig med dom människor som dom ömmar så för, men se det gör dom inte. Nej då gäller fina gatan,
där aldrig en invandrare från Somalia får sätta sin fot.Alla människors lika värde? Är det när avdankade politiker i
50 års åldern kan hösta in feta pensioner, utan några som helst krav på stå till arbetsmarknadens förfogande, bilda
företag ta ut stora summor som vinst, utan att den pension som dom inte borde vara berättigade till minskar ett dugg?
Samtidigt så jagar man människor som blivit arbetslösa eller sjuka med blåslampa för att få in dom i produktionen igen.
Människors lika värden har aldrig funnits, och kommer heller aldrig att finnas. Om det hade funnits hade vi inte haft en
statsminister som inte ens kan finna sig i dom demokratiska spelreglerna, att ett av folket inröstat parti i Riksdagen skall
behandlas som paria av honom själv hans meningsfränder och den svårt sjuka massmediakåren.
Tack Julia för dina sanningar, synd bara att det inte det finns flera hundra av din sort, för det hade behövts för att väcka
en djupt slumrande Nation!

Magnus A

Posted: 25 september 2011 - 14:30 - Svar

Läste några stycken och tänkte bara skicka en …”kompletterande fakta-kommentar”…

* “2050” INTRÄFFAR EV 2037 *

Helt riktigt att om invandringen sker som de senaste 14 åren kommer större städer att ha majoritet med utlandsbakgrund 2050. Utvecklingen dessa 14 år indikeras dock av nettoinvandringen senaste 11 år:

2000: 24568
2001: 28654
2002: 31087
2003: 28772
2004: 25442
2005: 27111
2006: 50842
2007: 54067
2008: 55877
2009: 63040
2010: 49948

Senaste 14 år hade drygt 30 procent lägre nettoinvandring än senaste 5 år, så om istället för senaste 14 års invandring senaste 5 års invandring antas blir tidpunkt när större städer har majoritet år 2037. (I det scenariot vill jag minnas årtalet när Sverige har majoritet med utländsk bakgrund är 2049.)

Alltså: Om SD eller andra minskar invandring med ca 30 procent blir utvecklingen att Sveriges större städer har majoritet med utländsk bakgrund kring halvsekelskiftet, men vid “status que” för senaste år får dessa städer sådan majoritet ca 13 år tidigare. Och om Lööf/Federley får styra…

Nu är inte “utländsk bakgrund” negativt i sig, utan invandring kan såklart ha positiva sidor. Men vår invandring och invandringspolitik kännetecknas av att vara ogenomtänkt och en sådd av diverse allvarliga problem. Man kommer inte ifrån att vår naiva och unikt generösa och stora invandring omöjliggör positiva resultat. Bara det att politiker — eller för den delen många i media — ännu inte inser eller vågar angripa verkliga problem i stor skala utan tävlar om att skönmåla verkligheten (“Nybyggarlandet” mm) är definitionen på en urspårning.

* NATIVITET NÅGOT HÖGRE OCH “OKEJ”? *

1.66 barn/kvinna avsåg 2006 (något liknande anges dock i internationell statistik) medan SCB 2010 angav 1.98 barn/kvinna, må vara att de trodde att detta var temporärt.
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____310406.aspx

Men genomsnitt barn/kvinna kan ju delas upp i de med svensk (eller europeisk) resp. de med ickesvensk (eller ickeeuropeisk) bakgrund. En hypotes jag sett är variation kring 1.8 och det är ändå rätt bra i europeiskt perspektiv. Att 1.8 är ganska högt är även ett argument mot massinvandring, då det är en nivå som är “hanterbar” utan nettoinvandring över halvsekel eller sekel . Nu ger vår invandring dramatiskt ökad population.

Europeiska länder med 1.7-2.1 barn/kvinna är Irland, Storbritannien, Frankrike, Island, Norge, Danmark , Sverige och Finland. Samtidigt är 28 europeiska länder i intervallet 1.2-1.5 barn/kvinna. (1.5 barn/kvinna dramatiskt mycket sämre än 1.8 barn/kvinna.)
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/ 2127rank.html

Utlandssvensk

Posted: 25 september 2011 - 14:41 - Svar

En rättigenom lysande krönika, Julia.

Men det finns ett mycket allvarligt sakfel:

Du skriver:

“Den borgerliga alliansregeringen sa ingenting före valet 2006 om att de tänkte trappa upp invandringen till extrema nivåer”

Detta är helt fel. Moderaterna var mycket tydliga med att de hade för avsikt att kraftigt öka immigrationen från tredje världen inför vaalet 2006. Att Sverige som enda västland numera är öppet för “arbetskraftsinvandring” från hela planeten helt utan kompetenskrav var något som M hade som öppen deklarerad målsättning inför valet 2006.

Centern släppte ett långt dokument innan valet 2006 angående immigrationspolitik. Det påminnde en hel del om deras nya program kring “nybyggarlandet” som har debatterats flitigt på Newsmill senaste månaden. Tyvärr kan jag inte hitta dokumentet från 2006, men jag läste det då och det var samma tjat om Kanada som de fortfarande håller på med. Att Kanada tillämpar helt andra selektionsmekanismer valde man självklart att bortse från.

Även deras prat om nya “chinatowns” var man inne på redan 2006. Då pratade man om att bästa sättet att främja integration var att helt enkelt ta in fler immigranter, eftersom dessa då skulle fungera bätter i större grupper.

Jag debatterade ivrig inför valet 2006 och läste allianspartiernas program vad gäller asyl och immigrationsfrågor. Tyvärr var jag nog ganska ensam om detta, ty när man hade läst klart var det extremt tydligt att dessa partier hade en mycket uttalad målsättning att kraftigt öka immigrationen från tredje världen.

Kenneth Karlsson

Posted: 25 september 2011 - 15:35 - Svar

Tack Julia för en lysande krönika. Kan användas som grundmaterial i det viktiga upplysningsarbete som väntar och måste till.

Vivi Andersen

Posted: 25 september 2011 - 16:31 - Svar

RUNE

Det samme spørgsmål kan vi stille til de norske politikere og de danske :

Hvorfor vil politikerne afvikle deres eget fædreland og hvorfor vil de gøre deres landsmænd til en minoritet i eget land ?

Og hvorfor har de lige præcist valgt at hovedparten af indvandrene skal være fra de Arabisk-islamiske Middelhavslande samt Nordafrika ?

Hvorfor vælger de at åbne for denne type indvandrere, der ikke har noget med i bagagen hvilket betyder de ofte hverken kan læse eller skrive, ingen ordentlig skolegang har haft og dermed ingen uddannelse ?

Hvad mener politikerne disse arme mennesker skulle kunne medvirke til i de nordiske, højteknologiske samfund ?

Og hvad med indvandrenes medbragte ideologi/kultur, som står i lodret modstrid til åbne, ligeværdige samfund der er bygget på demokratisk grundlag .

Den medbragte ideologi islam er inkompatibel med stort set ALT hvad der foregår og eksisterer i de Nordiske samt øvrigeVestlige lande- og ca. 35-40 års erfaring med ideologiens troende der er bosiddende i Vestlige land, incl. de Nordiske, viser med al ønskelig tydelighed, at det IKKE KAN LADE SIG GØRE hverken at integrere eller assimillisere disse muslimer !

Alene denne erfaring burde være rigelig til at de vestlige lande stoppede 100% for al videre tilvandring fra de arabisk-islamiske lande til de Vestlige lande !

Hvorfor kan vores politikere ikke fatte dette ?

Vi må kræve af dem, at de får sat dette 100% stop på skinner og VEDTAGET ved lov !

Desuden skal vi have politikerne til at forstå, at de må sætte repatrieringerne i system og få dem ført ud i praksis.

Enhver muslim der forbryder sig mod indvandrelandets love skal repatrieres til oprindelseslandet og i de svære tilfælde skal hans samlede familie følge ham tilbage til landet de oprindeligt stammer fra!

Hvis vi ikke begynder at foretage os disse ting, så ender vi på et tidspunkt i åbent oprør og sandsynligvis i borgerkrig !

Og vi har OS SELV at takke for dette !

Kan vi ikke finde ud af dette på egne vegne burde vi tænke på vores egne børn, børnebørn og deres efterkommere……og hvilket modbydeligt samfund vi efterlader dem at skulle leve i !

Allan Hansen

Posted: 25 september 2011 - 19:49 - Svar

“Every man should think what he liks and say what he thinks,,. Spinoza.

Den berømte filosof Karl Popper siger/skriver et sted ” det er umuligt at fører en rationel og saglig diskussion eller debattere uden, at der opstår uoverensstemmelser og uenighed – det er jo netop det, som giver diskussionen stykke og substans. Og han forsætter: ” Det er umuligt at diskutere eller debattere uden, at nogle føler sig stødt, men det er den pris vi alle må bære til alteret hvis vi ønsker at deltage i en åben diskurs.

Man kan så tilføje en lille ingrediens af sprogfilosoffen Ludwig Wittgenstein ” du skal ikke spørge til ordets betydning – du skal spørge til dets anvendelse,, og det gør hele forskelen.
Der er altså forskel på den måde vi bruger og opfatter sproget på.
Kierkegaard har bemærket, at kun ved dialektik dvs. samtalekunst eller kunsten at samtale kan vi bringe fuld klarhed over sprog og tanker.

P.S Tilbage er der kun small talk – dvs. tom indholdløst, meningløst og ligegyldig stude snak.

Kort sagt: hvis vi skal diskutter – og det skal vi, så må der være højt til loftet samt en bred horisont.

Krishnamurti har den interessante bemærkning:

” Vi kan kun diskutere det vi er enige om”.

Det lyder umiddelbart meget besynderligt (…)
Men her er pointen den, at det jo ikke giver nogen mening at diskutere det vi ikke kan forstå.

Ludwig Wittgenstein´ berømmet sætning lyder: ” om det vi ikke ved – bør vi tie!

Og endelig et citat af Buddha, som var en god tænker:

” Vi er, hvad vi tænker. Alt hvad vi er, opstår med vores tanker. Med vores tanker, skaber vi verden”.

Det som hovedet ikke kan forstå
det vil maven forstå.

Det som maven ikke kan fordøje
det vil hjertet forstå.

Det som ikke giver nogen mening
det vil forgå.

Om dette og hint – vil vi aldrig forstå.

* Unended Quest – An intellectual Autobiography. Karl Popper 1974.

* An inquiry into meaning and truth. Bertrand Russell 1940.

Delicious

Posted: 25 september 2011 - 21:31 - Svar

Lysande Julia! Som grädde på moset lyssnade jag på Anni Lövs uttalanden i kvällens Agenda. Vilken verklighet lever politiker i? Ett j…a förräderi är precis vad som pågår.

Amund Garfors

Posted: 25 september 2011 - 23:52 - Svar

Dette var det beste innlegget om den sinnsyke innvandringen til Sverige jeg noen gang har lest! Tenk det, det er også folk i Sverige som har sett skrifta på veggen og ser at dette kommer til å ende veldig veldig ille, dersom vi lar vår vansindige politikere få lov å drive sin nasjonalfiendtlige politikk. Mange takk til Julia som skriver sannheten og ikke lar seg stoppe av all den løgna som disse forbanna politikerne er så flinke til. Som nordmann så har jeg alltid elsket Sverige, men nå ser jeg at dette folket og dette landet forsvinner snart, Og da er det også ute med Norge og Danmark. Det er på tide det sies STOPP til vårt eget selvmord!

  Arvid Falk

  Posted: 26 september 2011 - 07:32 - Svar

  Överväg, om inte tyst folkmord är ett bättre begrepp än “vårt eget selvmord”.

   Robin Shadowes

   Posted: 26 september 2011 - 11:01 - Svar

   Håller helt med om den definitionen. Eftersom det inte bara gäller Sverige så kommer det sluta med att hundratals miljoner européer kommer bli mördade i slutändan. Det vill säga om dom lyckas i sitt onda uppsåt, något som det verkligen lutar åt för tillfället.En bodycount som kommer få Stalin, Mao och Hitler att framstå som söndagsskole-gossar i jämförelse.

Bjovulf

Posted: 26 september 2011 - 06:08 - Svar

“Kultuberigelsen” af Storbritanien forløber planmæssigt:

Seks sigtet for terrorplan

http://jp.dk/udland/europa/article2557728.ece

Offentliggjort 26.09.11 kl. 00:10

Britisk antiterrorpoliti har slået til mod islamiske miljøer i Birmingham.

Britisk politi har rejst sigtelser mod seks mænd, der blev anholdt sidste uge i Birmingham i forbindelse med en større aktion rettet mod formodede islamiske terrorister.

Fire af mændene er blevet sigtet for at planlægge en terrorhandling, og de øvrige to for at have tilbageholdt oplysninger, siger politiet i West Midlands.

…..

Arvid Falk

Posted: 26 september 2011 - 11:27 - Svar

Julia, jag har skrivit ytterligare två kommentarer till dig på din förra krönika.

Arvid Falk

Posted: 26 september 2011 - 11:32 - Svar

Steen, kan du vara hygglig och justera den tid man har på sig för att editera sina kommentarer från 5 minuter till 15 minuter.

Om man har skrivit en lång kommentar, så hinner man (på fem minuter) knappt hitta event. fel innan editeringstiden har timat ut. Dvs man hittar event. fel (på fem minuter) – men man hinner inte editera..

  alle

  Posted: 27 september 2011 - 09:56 - Svar

  Även undertecknad instämmer om en ökning till (minst) 15 minuter

LN

Posted: 27 september 2011 - 13:07 - Svar

Med hänvisning till den nyligen avslutade sammankomsten av välmenande idealister under namnet “Counterjihad London 2011” påstås härmed att en antiislamisk lösning på problemet med, (1) tillströmningen/importen av muslimer till Europa och (2) den pågående islamiseringen av Europa, inte är sannolik. En demokratisk lösning – som anses vara den enda genomförbara – förutsätter nästan alla människors samordnade medverkan (t.ex. vid valurnan).

Men eftersom i vår tidsålder nästan alla människor är både ointresserade och okunniga om ämnet, eller så är de politiskt korrekta, snälla och goda, dumma, rädda, fega, islamofila etc. och eftersom merparten under det senaste halvseklet också varit offer för en fördummande kulturmarxistisk indoktrinering i förskola och skola, saknas förutsättningar för att förnuft, logik, fakta, saklighet osv skall kunna ha något inflytande. Senast en hotande islamisering av Europa stoppades var 1683 av den ENVÄLDIGE fursten Jan Sobieski, polsk kung och patriot.

citat:
“Vi lever i en stor bubbla av evig nutid och verkar oförmögna att ägna omtanke vare sig om det förflutna eller om framtiden. Vi är oversocialiserede kollektivister, samtidigt som vi är ärolösa individualister. Begrepp som förräderi och patriotism framstår för oss som ganska meningslösa. Det lilla allvarliga bekymmer vi hyser för Europas framtid överskuggas av våra mycket större bekymmer för våra personliga framtidsutsikter. Vem föredrar inte Europas undergång i barbari om 100 år framför att bli uppsagd från jobbet i nästa vecka?”
se vidare:
http://www.sappho.dk/galskabens-nutidshistorie.htm

  LN

  Posted: 28 september 2011 - 08:06 - Svar

  Jag hade mage att påstå: “… eftersom merparten under det senaste halvseklet också varit offer för en fördummande kulturmarxistisk indoktrinering i förskola och skola, saknas förutsättningar för att förnuft, logik, fakta, saklighet osv skall kunna ha något inflytande”.

  “Bränna svarta slavar…”
  Ca 1951-1952 befann jag mig själv på samma skolnivå som YouTube-inspelningen kommer ifrån – en sådan lärare skulle för sextio år sedan ha ansetts vara sjuk i huvudet, av eleverna – totalt undermålig, av skolledningen – han hade helt enket inte släppts fram som realskole- eller gymnasielärare.

  http://youtu.be/vKOu_KCxWLY

Johannes Brahe

Posted: 27 september 2011 - 22:56 - Svar

Befolkningsutbytet

Tack Snaphanen för denna artikel.

Tack Julia Caesar för ditt arbete och engagemang.

Sampa

Posted: 30 september 2011 - 15:33 - Svar

Min mormors generation kommer bli kända som generationen som byggde upp Sverige och dess välstånd.
Min mammas generation (40talist) kommer bli kända som generationen som tog del av välståndet.
Min egen generation kommer bli kända som generationen som skänkte bort allt till främmande människor och en medeltida kultur.
Jag hoppas innerligt att mina barn inte kommer bli kända som generationen som fick fly sitt eget land.

Dr Michael Koch

Posted: 8 februar 2012 - 01:26 - Svar

Till Julia Caesar

Jag läser allt av Dig, instämmer sedan flera år tillbaka i varje ord Du skriver.

Jag förbereder en bok om ett tema vi är enige om och båda engarade i.

Jag vill sända Dig en e-mail – vart skall ja adressera det?

M hj h Michael Koch, MD

Leave a Comment