4
nov
Seneste opdatering: 4/11-12 kl. 0813
101 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Av Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Vi befinner oss vid en gräns. Vi är på flykt från ett land som inte längre finns. Vi är många, och vi blir hela tiden fler.

Jag anmäler mig som asylsökande i en annan tid, ett annat land. Mina asylskäl är som följer: det land där jag föddes har tagits ifrån mig. Mitt land har förråtts av två generationer dåraktiga och maktgalna politiker, besatta av att mot folkets vilja tvinga på oss en politik som aldrig har lyckats någonstans i något enda land. Jag söker asyl från ett land där ursprungsbefolkningen snabbt håller på att bytas ut mot människor från underutvecklade länder och kulturer i tredje världen, människor som vi dessutom till stor del tvingas försörja. Landets hopp står till en brutal våldsideologi från 600-talets arabiska sandöknar och till analfabeterna, den nya överklass som ska föra Sverige in i framtiden.

Jag lever vid en gränsövergång. Kroppen är kvar i det land där jag föddes, men min själ är på flykt därifrån. Ett ideologiskt och demografiskt ockupationskrig har rivit ned det jag förknippade med Sverige, det miljoner svenskar har varit med om att bygga upp och som vi var stolta över. De som inte vill oss väl styr oss rakt mot isberget. När berget kommer inom synhåll från bryggan ökar de farten.

De har pulvriserat samhällets största kapital

En galen maktelit har gett bort någonting som de aldrig har förvärvat rätten till och som inte tillhör dem: vårt land och vår frihet. På bara några decennier har de tillfogat landet större skador än tidigare politiker lyckats med i landets hela historia.

Mitt land har också förråtts av dem som har till uppgift att ge oss sanningsenlig information men istället har gått till sängs med den politiska makten och fört oss bakom ljuset. Journalisternas lögner fräter som syra – med gemensamma ansträngningar har politiker och journalister med sina lögner och sin mörkläggning pulvriserat samhällets största kapital; den sociala tilliten och förtroendekapitalet mellan människor.

Fruktan sprider sig som ett långsamt verkande gift

Jag söker asyl från en tid där lögnen är upphöjd till norm. Alla ljuger – av rädsla för att bli utstötta ur flocken. Jag är rädd för rädslan. Rädslan som plötsligt finns överallt och får människor att med flackande blick och lögnstela ansikten säga saker som de tror att de måste säga men som är något helt annat än de verkligen tycker. Fruktan som sprider sig på alla nivåer i samhället som ett långsamt verkande gift. Det är det värsta giftet av alla; fruktan verkar i människornas blodkärl och andningsvägar tills de inte längre kan andas. Men om man gör våld på sanningen spränger den en till slut inifrån.

Mitt land är inte längre mitt

Mitt land är inte längre mitt. Det är belägrat av andra länders befolkningar. Begär inte av mig att jag ska känna samhörighet med de söndertrasade resterna av det land jag föddes i. Jag känner inte igen mig i ett helt förändrat Sverige, mitt främlingskap bara växer. Liksom andra svenskar har jag berövats de fundamentala förutsättningar som allt liv bygger på: igenkännande – som skapar samhörighet – som skapar trygghet – som skapar framtidstro. Vi som tillhör ursprungsbefolkningen – vi som brukade kallas svenskar innan ordet stals och devalverades till att gälla vem som helst som råkar sätta sin fot på svensk mark – byts ut i allt snabbare takt.

Det som pågår är ett befolkningsutbyte

Det har inte på länge handlat om ”flyktingmottagande” eller ”reglerad invandring”. Alla gränser är sprängda. Det som pågår är ett regelrätt befolkningsutbyte. Sedan 1980 och till och med 31 oktober i år har Sverige gett uppehållstillstånd eller uppehållsrätt till 1 631 624 utlänningar, de flesta tillstånden är permanenta (PUT). Under 2000-talet har drygt en miljon tillstånd beviljats.

Enligt siffror från SCB (Statistiska centralbyrån) som presenteras av Affes statistikblogg har personer i åldrarna 0-54 år med utländsk bakgrund (utrikes födda, inrikes födda med två utrikes födda föräldrar och inrikes födda med en utrikes född förälder) ökat med 447 759 under åren 2002-2011. Under samma tid har personer 0-54 år med svensk bakgrund minskat med 209 122.

Flyttlassen rullar från mångkulturen

De icke tillfrågade deltagarna i historiens största demografiska, sociala, ekonomiska och kulturella experiment är på flykt i sitt eget land. Försökskaninerna lämnar skeppet. De som orkar och har råd flyr från städer och samhällen i förfall. Nu rullar flyttlassen från varenda svensk kommun som har berikats med mångkultur. När det inte går att påverka med röstsedeln röstar man med fötterna och drar. Det är den nya ”gröna vågen” som vi inte hör miljöpartiet säga ett knyst om, och inga andra partier heller. Om man inte har lust att bo i en kopia av Beirut, Bagdad eller Mogadishu är flytt det enda som återstår.

Vi måste vara dårar som tillåter denna invasion

Vad är ett hem? En trygg plats som du delar med människor som liknar dig själv, som har samma etnicitet, kultur, värderingar och sociala koder. Allt detta lägger grunden för trygghet och gemenskap. Över hela världen söker sig människor till andra med samma etnicitet som de själva. Om man definierar Sverige som ett ”hem” bryter definitionen ihop. Sverige är inget hem längre. Det är ett splittrat land med snabbt växande parallellsamhällen där svensk lag och svenska värderingar inte gäller. Grunden för trygghet och gemenskap undermineras allt snabbare. Vi måste vara dårar som tillåter denna invasion av individer som inte har minsta intresse för det land de lever i men ser det som en självklarhet att ursprungsbefolkningen ska finansiera deras fortsatta somaliska, irakiska, afghanska, eritreanska och syriska tillvaro i bostäder tillhandahållna av den svenska allmännyttan.

När kroppen inte kan flytta drivs själen i exil

När den yttre verkligheten blir outhärdlig och kroppen av olika skäl inte är flyttbar drivs själen i exil. Jag är en av dem som vänder mig bort från tiden, bort från det land där jag bor. Växande grupper av människor lever vid gränsen. Utan att någon märkte hur det gick till har många av dem blivit gamla. De fundament som de byggde sina liv på är plötsligt ogiltiga. Allt oftare säger de till varandra att de gläder sig åt sin ålder; att de snart inte längre behöver uppleva den fortsatta nedmonteringen av Sverige. Att de rentav ser fram emot att gå över till kompoststadiet. De lever med en smärta som inte låter sig tröstas.

Sorgen gör deras röster spröda, tonen är dov av bottenlös besvikelse när de betraktar resultatet av sina liv och sitt arbete: var det detta de ville uppnå? Var det det här de kämpade för och ville ge vidare till sina barn? Och fasan när de ser fram emot att hamna i den slutförvaring i mänsklighetens yttersta utmarker som går under namnet äldreomsorg men inte är något annat än en utdragen ättestupa. För i Sverige härskar humaniteten, vi tar livet av våra gamla ytterst långsamt men icke desto mindre omsorgsfullt.

Vi har levt i en lycklig parentes som går mot sitt slut

En natt fryser dahliorna, mitt i en överdådig blomning. De hänger i trasor utanför mitt fönster. Jag borde givetvis ha tagit upp dem innan frosten kom, men jag kunde inte förmå mig – de blommade ju så vackert. Jag hoppades på en dag till. Och en till. I november andas naturen förgängelse. Det är lätt att se symboliken: vi är i slutfasen av en epok. Vi som är födda under andra halvan av 1900-talet har levt i en lycklig parentes i historien som går mot sitt slut. Det enda vi vet om framtiden är att ingenting kommer att vara sig likt. Någonting som vi gemensamt har byggt upp är skövlat och plundrat, det finns inte längre. Det vi trodde på är utmönstrat som en samling omoderna klädesplagg. Någonting som vi inte har valt har tagit över.

”Må ni, mina minnen, tala om mitt liv!”

Jag läser den österrikiske författaren Stefan Zweigs (1881-1942) bok ”Världen av i går”, utgiven 1942, mitt under brinnande krig.  Som jude tvingas han fly från Hitler och nazisternas judeutrotning. Hans verk bränns på bokbål 1933. ”Världen av i går” skriver han i landsflykt 1939-41 på ett enkelt hotellrum i Brasilien, fritt ur minnet, utan sina böcker. När boken är färdigskriven tar Stefan Zweig och hans hustru sina liv. Han skriver:

Dörren till det förflutna står alltid öppen

”Jag betraktar inte vårt minne som en funktion vilken slumpvis bevarar det ena och slumpvis släpper det andra, utan som en klokt ordnande och sovrande kraft. Allt som man glömmer av sitt liv är i själva verket av en inre instinkt dömt att glömmas bort. Endast det som räddade sig över till minnet har rätt att bevaras åt andra. Må ni, mina minnen, därför tala och välja i mitt ställe och ge åtminstone en spegelreflex av mitt liv, innan det sjunker in i mörkret!”

För den som flyr från nutiden står dörren inåt och till det förflutna alltid öppen. Minnen kan inte utplånas genom politiska beslut. I Allhelgonahelgen kan vi minnas våra döda och tända ljus på deras gravar. Jag lyssnar på rösterna ur det förgångna, jag avtäcker deras liv som också är skärvor ur mitt eget liv, ur allas våra liv. När starka krafter är i rörelse för att utplåna vår historia vill jag rädda det gamla ur glömskan. Det förflutna är vårt ursprung, det är vad både vi och det Sverige vi kände har vuxit ur. Det finns där för oss att lyssna på, lära oss av och vårda. Både av respekt för dem som levde före oss och för att vaccinera oss själva mot manipulation och historierevision.

Anna Persdotter är en av dem som byggde Sverige

Stefan Zweig: ”Min far, min farfar, vad såg väl de? Båda levde sina liv i en enda form. Det var ett enda liv från början till slutet, utan höjdpunkter och fall, utan omskakande händelser och faror, ett liv med små spänningar, omärkliga övergångar; i jämn rytm, makligt och stilla bars de av tidens våg från vaggan till graven. De bodde i samma land, samma stad och nästan alltid rentav i samma hus; det som tilldrog sig ute i världen skedde egentligen bara i tidningen och bultade aldrig på dörren till deras hem.”

Hon heter Anna Persdotter och är nitton år. Hon vill inte bli en utsliten bondhustru som sin mor. Hon har skaffat sig en utbildning, nu är hon byns småskolelärarinna. Så händer det som inte får hända: hon blir gravid, och barnafadern emigrerar till Nordamerika. Det är sent 1800-tal. I sitt efterlämnade nötta exemplar av ”Betraktelser för hwar dag i året” har hon skrivit med blyerts på ett av försättsbladen: ”Si crucem portas, portabit te”.”Bär korset, och korset bär dig”. Hon är inte helt hemmastad i latin, så hon har skrivit ihop de två sista orden till ”portabitte”. Anna Persdotter är djupt troende. Hon bär ett kors, och hon sätter sin tillit till att korset ska bära henne.

Tio år senare gifter hon sig med den man som hon kommer att leva resten av sitt liv med. Vid vigseln bär hon enligt tidens sed en svart hellång brudklänning, höghalsad och med hellånga puffade ärmar, sydd i vattrad sidenmoaré. Hon föder ytterligare tolv barn, tio dör efter några timmar eller dagar. Bara två överlever till vuxen ålder. ”Bär korset, och korset bär dig”. Hela tiden arbetar hon som lärare. När hon går i pension får hon medalj för lång och trogen lärargärning. Boken och hennes tunnbågade glasögon är allt jag har kvar efter henne. Jag önskar att jag kunde nå henne med min tacksamhet. Anna Persdotter är en av dem som byggde Sverige.

Olof Klinga är en av dem som byggde Sverige

Stefan Zweig: ”Varje gång jag samtalar med yngre vänner och berättar om tiden före det första kriget märker jag på deras förvånade frågor hur mycket av det som för mig fortfarande är en självklar verklighet redan blivit historia eller något ofattbart i deras ögon. Och en hemlig instinkt inom mig ger dem rätt: mellan vårt i dag, vårt i går och förrgår är alla broar rivna.”

Soldaten Olof Klinga är en av dem som gräver Göta Kanal, det största byggnadsprojektet och det största slaveriet i Sveriges historia. I maj 1810 tas de första spadtagen vid Motala. Olof Klinga är en av de 58 000 indelta soldater från 16 olika regementen som är tvångskommenderade att arbeta med grävningen. Grävarbetet görs för hand i tolvtimmarsskift med plåtskodda träspadar som enda verktyg. Det är ett slaveri under omänskliga förhållanden som knappt går att föreställa sig i dag. Mellan vårt i dag, vårt i går och förrgår är alla broar rivna. Sju miljoner dagsverken krävs för att gräva kanalen. Göta kanal öppnas den 26 september 1832. Då är soldaten Olof Klinga inte med. Kanalbygget kostade nio miljoner riksdaler och ett oräkneligt antal människoliv. Olof Klinga är ett av dem. 42 år gammal dör han på sin arbetskommendering 1823. Han efterlämnar hustru och fem barn. Olof Klinga är en av dem som byggde Sverige. Han är också en av mina förfäder som jag känner djup tacksamhet mot.

Aldrig har en generation gett enfalden ett så tydligt ansikte

Stefan Zweig: ”Mot min vilja har jag blivit vittne till förnuftets värsta nederlag och brutalitetens vildaste triumf i historisk tid. Aldrig har en generation från en sådan andlig höjd sjunkit så moraliskt djupt som vår. Under det korta lilla intervallet mellan de första fjunen på min haka och de första grå stänken i mitt hår, under detta halvsekel har det inträffat fler radikala omvandlingar och förändringar än annars under tio generationer, och vi känner alla: det är för mycket!”

Vi är många som mot vår vilja bara under vår livstid tvingats åse hur det mänskliga förnuftet har satts ur spel och dumheten firar större triumfer än någonsin tidigare. Aldrig har en generation politiker gett enfalden ett så tydligt ansikte som vår. En storvulen fix idé om att det är Sveriges uppgift att rädda världens alla befolkningar från sig själva har under kortare tid än ett halvt människoliv fått svenska politiker att rasera samhällets mödosamt uppbyggda grundpelare och förskingra den välfärd som det tagit svenska folket generationer att arbeta ihop.

Jag vill inte leva på en krigsskådeplats

Stefan Zweig: ”Ständigt tvingades man att underordna sig statens fordringar, offra sig för den mest stupida politik, anpassa sig efter de mest fantastiska omsvängningar, alltid var man fjättrad vid det gemensamma, hur förtvivlat man än försökte värja sig: man rycktes obönhörligen med.”

Det pågår ett mentalt inbördeskrig i Sverige. Den maktelit som har tillgång till medias megafoner har förklarat krig mot vanligt folk som inte längre tiger stilla. De krigar för att de känner sig hotade, och de känner rätt – de ÄR hotade. De vill behålla sitt formuleringsprivilegium och ensamrätten till megafonerna. Jag söker asyl i ett annat land, en annan tid. Jag vill inte leva på en krigsskådeplats. Allt detta hat från landets härskande elit mot dem som inte stoltserar som åsiktsmannekänger med de rätta, godkända åsikterna. Om dessa mångkulturens apostlar är så övertygade om att de har rätt, var är då deras sakargument? Varför vilar de inte lugnt i sin visshet? Varför denna hätskhet, detta hat mot oliktänkande? Har vi ingenting lärt av alla diktaturer som har brutit samman i våld och skam?

Det är vi som måste lämna propagandan

Stefan Zweig: ”Det fanns inget skydd, ingen trygg vrå dit det välsmorda underrättelseväsendet, de påträngande nyheterna inte nådde. Det fanns inget land dit man kunde fly, ingen stillhet att köpa.”

Den politiskt korrekta propagandan kommer aldrig att lämna oss i fred. Det är vi som måste lämna den. Jag stänger av kretsloppet av tomgång i media, de alltför förutsägbara upprepningarna som mals om och om igen. Orkar inte höra de ljugande rösterna, orkar inte se förljugenhetens draperade anletsdrag, de av falskhet förställda ansiktena. Hur står de ut med sig själva?

Det vi kan göra är att tala

Stefan Zweig: ”Att vittna om vårt liv, så anspänt och fyllt av skakande överraskningar, ter sig som en plikt då vi alla – jag upprepar det – som bevittnat dessa oerhörda förändringar har tvingats till det. Vår generation hade ingen möjlighet att dra sig undan, ställa sig vid sidan av, som man förr kunnat göra.”

Det vi kan göra är att tala. Inte knyta näven i byxfickan och tiga. Berätta. Ropa. Skriva. Göra våra röster hörda. Ge uttryck för våra tankar. Se oss själva i ett sammanhang med dem som levde före oss och byggde det som nu rivs ned. Sluta ljuga. Sluta vara politiskt korrekt. Ta matchen mot rädslan. Den kommer inte att förgöra oss. Den väntar på att bli undanröjd.

Litteratur:
Stefan Zweig: Världen av i går.

Tidligere kronikker af samme forfatter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


101 kommentarer » Spring til kommentarfelt

Marit

Posted: 4 november 2012 - 06:30 - Svar

Takk, kjære Julia for en strålende kronikk ! Hvert ord du skriver er sant. Desverre. Vi lever i løgnens tid.

Peter

Posted: 4 november 2012 - 07:37 - Svar

Tack för ännu en strålande krönika. Kommer att tänka på de inledande styckena i Wilhelm Mobergs ”Svensk strävan”, skriven mitt under andra världskriget:

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.

Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för sig att besitta ett visst land från begynnelsen och intill änden, gives naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall förtjänas, som skall förvärvas av varje folk.

Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur, som har skapats här.

Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.”

  Marit

  Posted: 4 november 2012 - 11:43 - Svar

  Wilhelm Moberg skrev så vakkert !

  Frans Olsson

  Posted: 4 november 2012 - 19:52 - Svar

  Och tänk er att jag som är 80 år gammal har lämnat mitt land eftersom jag inte stod ut längre både med dom vanstyrande politikerna och med alla som bär sig illa åt mot mitt land och dess invånare.

invandrare1957

Posted: 4 november 2012 - 08:45 - Svar

Lika bra som alltid. Två saker kommer upp i mitt huvud när jag läser det här. Min anfader som kom från Sverige som knekt till Finland Samuelsson hete han som har varit med om att bygga upp både Sverige o Finland. Sen det att jag aldrig nog kommer att få barnbarn. Har 2 döttrar 27- 29 år gamla. Dom ser ingen framtid det är bara arbete som gäller det finns inte tid för familj. Den svenska skattekossan den svenska slaven arbetaren slaven under ekonomin. Dom vill nog komma åt arvet från hustrun och mig för att kunna göra balla resor ut i världen men familj finns inte tid för det i det moderna Sverige. Sånt sköter arabkvinnorna och somaliska kvinnorna åt dom som går på bidrag hemma och har tid för familj. Men skaffar inte mina barn och familj då ska dom inte heller få ärva mig det tänker jag se till. Utan då leker jag nog upp mina pengar själv eller skänker dom till någon svensk som har familj. Livet går bara ut på en sak att för sina gener vidare det verkar man ha glömt bort i Sverige.

  Bernt

  Posted: 4 november 2012 - 11:37 - Svar

  Dina döttrar verkar vettiga, tycker jag – de kommer säkert klara sig utan ditt penga-arv, de har nog fått ett bra genetiskt arv från dig.
  Att försöka bevara det svenska arvet genom ökad svensk fortplantning är nog dömt att misslyckas!

   invandrare1957

   Posted: 4 november 2012 - 14:01 - Svar

   Dom är jättebra kloka tjejer det är samhället Sverige som är vansinnigt.

    Bergfast

    Posted: 4 november 2012 - 14:23 -

    Invandrare:….” Livet går bara ut på en sak att för sina gener vidare det verkar man ha glömt bort i Sverige.”

    Ja, det ligger nog mycket i det.

    Att det samtidigt har proklamerats ut någonting helt annat, är en vill-farelse, en pervertering och en för-förelse av unga människor, med hjälp av just …… – moderniteten -…..? Unga kvinnors, och även av unga mäns livsmål har förvridits till att endast handla om just att …. -konsumera – ….. sig till ett slag inbillat…. – självförverkligande -…. . Detta … – förledande – …, av livsideal, har kunnat genomföras med intensiv och … – upplysande -… propaganda, både i skolans värld, och också genom en demoraliserande massmedia, samt genom politisk propaganda, och det är ganska sorgligt egentligen….

    Ortodoxa människor inom alla olika slags religioner fokuserar verkligen på att familjebildning är det absolut viktigaste av allt, och det gör de absolut rätt i…

    T ex mormonkyrkan, ortodoxa judar, hinduer och också förstås muslimer, har ofta många barn, (ibland omkring 8-10-12 st), och detta medför i sin tur att de oftast blir starka familjer, med stor familjesammanhållning, vilket är stärkande också för individerna i sin tur.

    Det som svenska friska unga människor borde göra idag, det är verkligen att gifta sig tidigt och också skaffa sig stora familjer med många barn. Allt för att de i sin framtid ska känna välbefinnande, känsla av styrka i att vara just många, och därmed känna också både mening, glädje och trygghet…

    Och naturligtvis parallellt därmed behöver de lära sig att undvika all slags nedbrytande och demoraliserande massmedia, i alla dess former, och till förmån för ett kultiverande av intressen av olika slag som är uppbyggliga, stärkande och utvecklande…

    Det vore verkligen roligt att se många, många svenska familjer med mängder av barn….7, 8, 9, 10, 11, 12 st.!…

    Varför inte…..

  Maria

  Posted: 5 november 2012 - 11:48 - Svar

  invandrare1957

  Jag blir väldigt beklämd över att läsa ditt inlägg. Varför är du inte stolt och glad över att ha två fina döttrar som dessutom gör bra ifrån sig? Varför försöker du styra deras liv? Varför är du inte bara glad för deras skull om de mår bra? Varför unnar du dem inte att leva det liv de själva väljer? Älskar du dem inte? Mina tankar går till penalism.

  Nu tror jag inte att dina döttrar bryr sig om dina pengar, de klarar sig nog alldeles utmärkt. Men ditt resonemang är skrämmande och obehagligt. Du vill styra deras liv och unnar dem inte att göra sina val själva här i livet. Dina döttrar är dessutom fortfarande väldigt unga, de har minst 10 år till på sig att fundera på barnfrågan. Men låt dem fundera själva på den, du kan inte bestämma över dem. Låt dem göra sina val, det är deras liv, inte ditt!

  Meningen med livet är inte i första hand att skaffa barn, utan att förverkliga sig själv och att leva ett så bra liv som möjligt, utifrån sitt eget tycke och smak. I dagens Sverige är det svårt att se någon framtid, den som har råd kommer att fly till någon gated community.

  Förstår att du är frustrerad över att ”vi” föder för få barn, men det hjälper inte att skuldbelägga och bestraffa dina döttrar. Förutsättningarna i Sverige måste ändras så att vi kvinnor känner trygghet. I dagens samhälle skulle det vara alldeles för otryggt och oroligt att ha barn, finns ingen framtid. Endast den som har det gott ställt kan ”köpa sig lite mer tid” genom att bosätta sig i ett tryggt område, men Sverige av idag är inte ett tryggt land och det kommer att bli sämre.

   Frans Olsson

   Posted: 5 november 2012 - 12:10 - Svar

   Det är tack vare att många tänker som du som gör att vi har det så illa som nu.
   Det borde vara en skälvklarhet för alla som värnar om sitt land att dom även ser till så att det kommer nya barn, och jag tror inte du förstår vad han menar med sin kritik mot sina döttrar.
   Dom flesta invandrare är en tillgång, men islamisterna är ingen tillgång för något modernt land.
   Om du vill se hur kvinnorna har det i t.ex. Iran så råder jag dig till att åka dit och leva några år därefter förstår du troligen bättre vad jag menar.
   Jag har arbetat och levt i islamstyrda länder under 20 år och du skulle förmodligen inte tro mig om jag berättade allt hemskt jag sett och upplevt i dessa länder!

    invandrare1957

    Posted: 5 november 2012 - 18:51 -

    Tack Frans Tack Bergfast. Livet är ge och ta. Jag är väldigt stolt över dom två tjejerna. Dom åker och handlar med sin farmor och farmor handlar åt dom för hon tycker att det är roligare att ge medans man lever. Ett liv utan barnbarn som man får skämma bort på det viset det är något visst. Tänker själva kvinnor o män utan bar o barnbarn när dom är gamla man måste använda förståndet ibland. Sen att jag har lovat dom morsans Hsb lägenhet den dag hon går bort det så att säga ingår i livets ge och ta. Jag har livet uppbyggd och en god ekonomi. Maria hon verkar bara vara ute efter att förverkliga sig själv utan en tanke på framtiden. Hon ska passa sig en dag kanske hon sitter själv bitter med rödvinsflaskan. Man ska förvalta livet förhoppningsvis så kan jag gå i pension vi 60 mycket på det mina föräldrar har byggt upp.Det verkar den moderna människan ha väldigt svårt att förstå. Ensam är inte stark utan bara bitter.

   Invandrare1957

   Posted: 5 november 2012 - 13:25 - Svar

   HAHA vad du verkar skrämd. Tycker du att jag är en galen idiot man kan nästan tro det. Dom får gärna leva ut i sina liv. Men samtidigt ser jag på dom att dom trivs inte heller utan dom lever i någon slags media fantasi där den ena har det bättre än den andra. Där det inte finns en normal arbetare i närheten av deras liv i media fantasin. Dom har nog fått hjälp genom livet med körkort och hjälp till bil. Skilnaden på en svensk och en finsk det är att man tar hand om sina barn och hjälper dom ganska mycket så det går bra för dom. En modern svensk ska konsumera bort alla sina tillgångar och leva upp dom då är man en bra svensk medborgare. Det jag har fått ärva det vill jag gärna förvalta och ge till mina barn när den dan kommer. Men det har jag hört av mina svenskar så gör man inte längre det är omodernt. Då må jag vara omodern men styra deras liv det skulle aldrig falla mig in om du inte kallar hjälpa att styra. Men jag kan fortfarande konstatera att barn barn det kan man nog glömma. Två samtal från bägge döttrarna under den tiden jag skrev det här så du får nog vara hur beklämd du vi över mig.

    Bergfast

    Posted: 5 november 2012 - 13:55 -

    Invandrare -57 har rätt.

    Det naturliga borde vara att unga människor vill sätta bo och bilda familj. Men de FÖREBILDER som presenteras genom främst massmedia idag, särskilt till unga flickor, det är att de är FRIA ENDAST OM de väljer något glamoröst, som t ex fotomodeller, rockstjärnor, filmstjärnor eller liknande.

    Om de unga kvinnorna, (från 18 år och uppåt), VÄLJER barn och familjebildning, så anses de nästan automatiskt vara OFRIA?

    Detta är verkligen ett märklig förledande och förvirrande samt verklighetsfrånvänt budskap.

    Att denna propaganda som framförs genom det massmediala rummet, och också genom det politiska rummet, men kanske mest genom reklammedia, leksaksindustri, pop—rock-industri, filmindustri, kosmetikaindustri och modeindustri, samt också genom teater- och litteratur, kan få framföras utan att kunna ifrågasättas det allra minsta, det är ganska märkligt egentligen.

    Unga flickor och kvinnor skall helst vara DOCKOR som ska kunna TITTAS PÅ och som därför behöver lära sig att vara sexiga dockor, annars kan de inte anses har gjort ett fritt val, eller anses vara frigjorda, och därmed heller inte anses vara – fria -.

    Nej, detta är en snedvriden propaganda, som nog kan leda många unga människor, både pojkar och flickor, fel i livet, och som i sin tur kanske inte alls leder dem till någon harmoni, glädje eller lycka varken för sig själva eller för sina familjer och anhöriga.

    Hoppas Invandrare – 57 hinner få många barnbarn innan det är för sent, till glädje för alla berörda..

   modernghost

   Posted: 6 november 2012 - 06:29 - Svar

   Otroligt väl skrivet. En stillsam dock tydlig formulering som andas styrkan. Trevligt att kunna läsa något så klarsynt strax före gryningen.

Maria Magdalena

Posted: 4 november 2012 - 08:50 - Svar

Så oerhört gripande…så välskriven….och så full av sorg….som ett skri i det kompakta mörker vi lever i.

Jag skulle inte kunna formulera mej lika vacker och lika träffande hur mycket jag än försökte, men det är exakt så här jag känner själv.

Tack, Julia Caesar för att du finns till.

Göran Ulfenberg

Posted: 4 november 2012 - 09:00 - Svar

För bara 70 år sedan gjorde vårt land och folk heroiska ansträngnar för att hålla fan bortom gränsen.Mer än hälften av statsbudgeten varje år gick till försvaret och vi lyckades bygga upp det och våra industrier helt utan invandring.Sverige stod väl rustat,när freden kom.

Men den regering,som tillträdde efter kriget lät 1948 dumpa egnahemsrörelsen för att förhindra,att den svenska människan skulle känna sig rotfast i sitt eget land.Erlander och hans gangsterband hade helt andra målsättningar.

Med så kallad flyttlasspolitik ,i verkligheten en folkfördrivningspolitik,där man slet upp svenskarna från deras familje-,vänskaps- och släktskapband och tvingade in dem i den groteska höghus-,betong-,getto-,och kasernbrutalism,som kännetcknar vårt lands förorter.
Sedan satte den nya över-,ädel-och herrefolkseliten igång med med den socialnazistiska förintelsen av våra städers byggnadsarv,i Stockholm 350 års bebyggelsehistoria,47 stadskvarter och 750 hus,en förintelse,som utvidgades över hela vårt land under det förfärliga 1960-talet,då också den socialnazistiska debatt-,akademi-,media- och kulturvänsterna intog vårt lands radio-,press-och TV-redaktioner samtidigt som den socialnazistiska skrik- och skrän- och skrål- och vrål- och bröl-och brun- och pöbelvänstern intog vårt lands gator,torg och rännstenar.

Det är mot denna bakgrund man skall se nuvarande utövande av “internationell solidaritet” med den tredje och fjärde världens inavlade analfabeter,vilken möjligen kan duga som valboskap åt vänsterblockets massmännisko-och råttfångarpartier,när man med någon pervers självklarhet gett dem såväl PUT som medborgarskap,och denna vanvettspolitik bedrivs av en “borgerlig”regering!

Tyskland kunde i alla fall återupprättas efter Hitlers vanvettsrike med den massimvandring i mitten av 1940-talet till Tyskland,som det ledde till.Den var ju redan från början avsedd att vara temporär.Men det,som pågår nu i Sverige ,är av en helt annan karaktär,vilket riktas mot vårt folks själva existens.Tydligen skall våra herrefolkspolitiker driva vårt land mot undergången,men den kommer i så fall att dra dem med sig,när allt är är för sent,
Hitler drog också med sig ett stort antal människor,när hans vansinnesrike gick mot sin undergång.

Våra övermänniskopolitiker synes vara av samma skrot och korn,som,riktar sitt hat mot sitt eget land och folk.Jag vill ändå hoppas,att det ännu finns tid för vårt land att återupprättas,såsom Tyskland återupprättades.
I

Marie Stensby

Posted: 4 november 2012 - 09:12 - Svar

Så sant, så sant men så oerhört sorgligt.
Tack Julia!

Regimkritiker

Posted: 4 november 2012 - 10:55 - Svar

Så sant och så sorgligt. Troligen kommer Julias krönikor i framtiden att anses som stor litteratur i av de då landslösa flyktingsvenskarna. Jag har själv märkt hur allt fler av mina vänner gått i “inre exil”. För 10-20 år sedan pratade de gärna om samhället och politik och sa ifrån när de tyckte att något var fel och tyckte nästan att det var roligt att argumentera och aktivera sig. Idag har dessa röster tystnat, de pratar aldrig om vad de tycker och känner inför svensk politik.

Men eftersom SD står inför en explosionsartad ökning verkar det finnas en liten chans att tippa opinionen. Nästa gång jag träffar en journalist, politiker eller mellanchef inom den offentliga sektorn tänker jag skälla ut denne.

-När ska ni sluta och ljuga om vad som händer i det svenska samhället?
-Hur känns det att vara journalist och delta i en massiv mörkläggning av verkligheten?
-Får du betalt för att vara en megafon för makthavareliten eller är du så dum att du gör det gratis?
-Förb-nnade korrupta etablissemang som bara är intresserade av blind lydnad uppåt.
-Du sviker alla grundläggande principer för ett öppet samhällsklimat, för anständighet,
för yttrandefrihet, för demokrati, för respekt av andras åsikter, för grundläggande medborgerliga friheter. Ditt ¤!!**/# -vsk-m.

Men inte med ett ord nämna mångkultur eller invandring. De vet. Man behöver inte nämna det.

Cavatus

Posted: 4 november 2012 - 11:55 - Svar

“Vi måste vara dårar som tillåter denna invasion av individer som inte har minsta intresse för det land de lever i men ser det som en självklarhet att ursprungsbefolkningen ska finansiera deras fortsatta somaliska, irakiska, afghanska, eritreanska och syriska tillvaro i bostäder tillhandahållna av den svenska allmännyttan.”

Anledningen till att vi “tillåter” detta är att journalisterna konspirerar med makten, skriver under på folkutbytet, och underlåter att upplysa svenskarna om omfattningen av det. Svenskarna är förda bakom ljuset och märker det inte då de hitkomna bor i sina enklaver.

Det är på pendeltåget man plötsligt upptäcker att man är den enda europén. I alla fall om man åker dagtid, när dessa, som är försörjda av dem som åker in tidigt och hem sent, har vaknat och är ute och rör sig mot storstaden. Morgnar och kvällar är majoriteten “gammelsvenskar”, dvs. de med försörjningsbördan vilande som kvarnstenar på sina axlar. Svenskarna är okunniga och märker det inte förrän bostadspriserna i området börjar sjunka. Då är det för sent att göra något annat än att rösta med fötterna.

“När den yttre verkligheten blir outhärdlig och kroppen av olika skäl inte är flyttbar drivs själen i exil.”

Det är precis så som många invandrare vegeterar i detta kalla och mörka land. De går i inre exil och tycker att det mesta här, inklusive befolkningen, är pest. De projicerar sin sorg över sitt förlorade hemland på det nya landet och dess befolkning, därav litanior, gnäll och kravmaskineri. Summa summarum blir inga lyckliga detta mångkulturella lyckorike som politikerna med sin sociala ingenjörskonst försöker skapa.

Vi måste alla hjälpas åt att sprida kännedom om Julias krönikor så att fler människor får tillfälle att uppleva denna aha-känsla som man överväldigas av när man läser hennes texter. Här finns länklistan: http://www.korta.nu/jc

Den verklighet som Zweig vittnar om under Hitler påminner starkt om den tid vi lever i nu, även om våra makthavare ständigt tar avstånd från Hitler liknar de honom mer och mer i det åsiktskontrollerade och förtryckande klimat de står för. Det är skrämmande att de inte själva ser att det som de enligt läpparnas bekännelse vill undvika så långt som möjligt, likväl blir frukten av deras politik. Oerhört skrämmande.

Jag rekommenderar alla här att se serien Allt för Sverige som går på söndagar kl. 20.00. Det är säsong 2 och nya svenskättade amerikaner ska tävla om att få träffa sina ättlingar i Sverige. Det är oerhört gripande att se hur mycket deras rötter betyder för dem. Det gör de för oss alla om vi tänker efter. Blod är tjockare än vatten. Men vi är hjärntvättade att tycka att så inte är fallet när vi lever i det mångkulturella haveriets tidsålder.

Givetvis har programmet fått kraftig kritik från de röda KMEL-erna (kulturmarxister och extremliberaler) för att vara sentimental smörja och högerextremt.

Den fjärdedel av svenska befolkningen (om det inte var fler) som utvandrade är idag 14 miljoner människor i USA och hör till den mest strävsamma och framgångsrika gruppen. Nit och flit har tydligen inte tvättats bort i “the melting pot”. Det är med sorg i hjärtat man tänker på denna historiska händelse som utvandringen var. “Tänk om” tjänar ingenting till men ponera att dessa fjorton miljoners förfäder inte hade utvandrat utan “berikat” det här landet. Då kanske vi hade sluppit dagens politikers folkutbytespolitik. Men man kan ju aldrig vara säker med tanke på Annie Lööfs åsikter i frågan ….

  Bergfast

  Posted: 4 november 2012 - 13:21 - Svar

  Funderade också på alla de svenskar som utvandrade till Amerika….Att de numera alltså är ca 14 miljoner var intressant att få veta.

  Ja, nationerna i Europa, och deras ursprungsinvånare, håller på att – nedmonteras -? Eller, kanske enligt vissa – uppmonteras -, till någonting – nytt – ? (Det skulle kanske inte vara så förvånande om alla partier började med det ordet framför sitt partinamn? Så som Nya Moderaterna….? Dvs. Nya socialdemokraterna, Nya Liberalerna, Nya Kristdemokraterna, Nya Centern, Nya Miljöpartiet….? Det verkar som om allt – nytt – , har någon slags märklig dragkraft på många människor…., och också att samtidigt allt – gammalt – är…., just någonting – gammalt – , och som enbart just därför är – ute -? )….

  Detta – fenomen – är själva – modernitetens kärna – ?

  Detta att vara mer eller mindre programmerad, genom reklam och massmedieindustri, samt också med politisk propagandas hjälp, att förmå människor att verkligen tro på allt – nytt -? Många gånger enbart och allenast därför att det är – nytt – och inte så mycket annat?..

  Mycket av – moderniseringar – av olika slag, och t ex husrenoveringar, husbyggnad över huvud taget, och skolutbyggnad, sjukvårdsutbyggnad, infrastrukturuppbyggnad m.m., har ju också varit bra, det går inte att förneka. Och många människor, kanske en majoritet, har ändå förbättrat sin fysiska standard, både vad gäller boende och annat, och också glatt sig åt att kunna ….konsumera……så pass mycket som kanske de flesta medborgare ändå har kunnat göra?

  Att majoriteten av t ex svenska folket, faktiskt också själva har…- valt – och själva har …- konsumerat -… den politik som presenterats för dem, det kan man inte heller bortse från….

  Så en inte så liten del av …. – samhälls- utvecklingen – som har skett, (även om en hel del av …samhälls-skräddarnas planer och idéer kanske inte alltid har uttalats högt…), måste nog ändå medborgarna själva….- ta ansvar – för….., eftersom det är vad de har röstat på…

  Men, men…. – “Det är svårt för människan att kunna styra sin väg…”. – “Allt är inte guld som glimmar…”. Och…- “Allt går att sälja med mördande – reklam – kom och köp konserverad gröt…”.

  – “Ja, tack, tack!” – “Tack så mycket!” – “Tänk ändå vad vi har fått det bra!”, (…I alla fall i jämförelse med hur en stor del av befolkningen hade det tidigare? T ex 17 -, 18 -, och första halvan av 1900-talet?….)

  Det som – verkade så bra – , hur kunde det bli någonting så …..dåligt….?

  Det är kanske så som det alltid har varit i historien…. och kanske egentligen inget … – nytt -…., alls…

Anonym

Posted: 4 november 2012 - 12:15 - Svar

Stort tack för ytterligare en mycket bra krönika, Julia!
Jag blir alltid lika glad när jag förväntansfullt surfar in på Snaphanen och ser att det ligger en ny Söndagskrönika.
Jag vill också citera en bok och texten tycker jag passar väl in i sammanhanget:

”Dessa gråråttor hade inte bott i landet alltifrån urminnes tid såsom svartråttorna. De härstammade från ett par fattiga invandrare, som för en hundra år sedan stego i land i Malmö från en lybsk skuta. Dessa voro”
hemlösa, utsvultna stackare, som höllo till i själva hamnen, simmade omkring bland pålarna under bryggorna och åto avfall, som kastades i vattnet. De vågade sig aldrig upp till staden, som ägdes av svartråttorna.
Men så småningom, när gråråttorna hade växt till i antal, blevo de djärvare. Till en början flyttade de in i några öde och utdömda gamla hus, som svartråttorna hade övergivit. De sökte sin föda i rännstenar och sophögar och höllo till godo med allt skräp, som svartråttorna inte gitte ta vara på. De voro härdiga, förnöjsamma och oförskräckta, och inom få år hade de blivit så mäktiga, att de företogo sig att jaga bort svartråttorna från Malmö. De togo ifrån dem vindar, källare och magasiner, svälte ut dem eller beto ihjäl dem, för de voro inte alls rädda för strid.
Och när Malmö var taget, drogo de bort i små och stora skaror för att erövra hela landet. Det är nästan omöjligt att förstå varför inte svartråttorna samlade sig till ett stort, gemensamt härnadståg och tillintetgjorde gråråttorna, medan dessa ännu voro fåtaliga. Men de svarta voro väl så säkra på sin makt, att de inte kunde tro på möjligheten att förlora den. ”De sutto stilla på sina egendomar, och under tiden tog gråråttorna ifrån dem lantgård efter lantgård, by efter by, stad efter stad. De blevo utsvälta, utträngda, utrotade”.

Stycket kommer från Selma Lagerlöfs Nils Holgersons underbara resa genom Sverige. Jag läste den första gången som liten, men nu när jag hittade den i digital form, tyckte jag det kunde vara roligt att läsa den igen som en liten verklighetsflykt, trots att jag, på ett brutalt sätt, kastades tillbaka till verkligheten i och med texten ovan. Så till alla er som sitter med en iPad kan jag varmt rekommendera att ladda hem den. Tror att den endast kostade 5 kr.

  Bergfast

  Posted: 4 november 2012 - 15:26 - Svar

  Anonymous sa: … ”trots att jag, på ett brutalt sätt, kastades tillbaka till verkligheten i och med texten ovan.”….

  Om denna text av Selma Lagerlöf, ur Nils Holgerson, är menad att få läsare att associera till — människor -…… av vilka slag, vilka de än vara må….., så är det en …..ful ….och …oangenäm…. association att göra…..

  Den associationen ……degraderar..……inte bara de människor som kanske vill försöka associeras till, utan också de människor som kanske försöker göra sådana associationer över huvud taget till andra människor….

  Därför är det destruktivt åt alla håll och kanter, och på alla höjder, dalar och bredder, att försöka göra sådana liknelser, eller tolkningar, om människor över huvud taget….

  Människor är människor och det finns alltid både goda och onda, både bra och dåliga, människor, och det finns alltid både goda och onda omständigheter för alla olika människor…..

  Den mänskliga historien är full av grymheter, och tydligen och uppenbarligen finns det inbyggt i den mänskliga naturen att kunna gestalta just…grymhet,… om rätta…. (dvs. – onda -…) … omständigheter ger tillfällen till det…..

  Att vilja ge efter för …. hat…. av olika slag, är förmodligen också … – mänskligt – ….att kunna göra, om just omständigheterna är…. – de rätta -…., för den saken…

  Men det är samtidigt ett slags …. – nederlag -…… som lätt lämnar plats för mycket …. destruktiva lösningar på problem av olika slag som i förlängningen egentligen inte de flesta alls egentligen varken önskar sig, eller egentligen vill ha…..(krig t ex)…..

  De flesta vill i stället ha…. – konstruktiva – …. lösningar på problem av olika slag, (t ex problemet med för stor invandring under för kort tid…), och behöver då känna både hopp, tro och tillit till att de nödvändiga förändringar som behöver göras verkligen också går att genomföra….

  För dessa nödvändiga förändringar krävs nog …. – tillit -…….och däri ingår ….. – tilltro – , ( – kärlek -),…. och inte … – hat -..… (- misstro -)…

   Anonym

   Posted: 4 november 2012 - 21:23 - Svar

   Bergfast
   Att det nu råkade bli råttor har ingenting med saken att göra. Jag såg bara stora likheter med dagens Sverige och berättelsen i Selma Lagerlöfs bok. Alltså inga rasistiska undertoner

    Frihet

    Posted: 5 november 2012 - 12:43 -

    Sagor med djur brukar kallas fabler och det är vanligen så att dessa egentligen handlar om mänskliga företeelser, problem och erfarenheter. Tack för detta citat – jag hade glömt det helt.

   Bergfast

   Posted: 5 november 2012 - 13:16 - Svar

   Det är en mycket stor skillnad på en s.k. fabel, där djur får beskriva och gestalta olika mänskliga egenskaper, där dessa i sagans form får berätta ett mänskligt moraliskt dilemma av något slag och att framställa djur, SOM OM DE VORE människor, (så som i princip det mesta av barnprogram av idag gör).

   Där är det ABSOLUT INTE frågan om några som helst – fabler -, utan TVÄRTOM.

   Där ÄR DJUREN MÄNNISKOR, (fastän i djurisk form).

   Detta är INTE bra för små barn att identifiera sig själva med.

   Små människobarn skall identifiera sig själva med människor, och inte med djur.

HH

Posted: 4 november 2012 - 12:16 - Svar

Det Julia beskriver så utomordentligt har sin rot i det svenska kynnet. Roten kallas konsensus och med min bakgrund har jag slutat slåss mot en värld som bara kan se en verklighet på ett enda sätt. Vad beträffar svensk media bekräftar den bara Huxleys skrift om hur man kan få ett helt folk att tänka som härskaren eller härskarna vill. Jag satt länge igår och funderade över hur ALL media i landet kan visa samma spår. Till sist kom jag på det – de har övertagit reklamens metoder! Låter det konstigt? Men har ni sett någon produkt som lanseras medialt som är behäftad med något som helst fel? Det här vet konsumenten sedan gammalt och kan styra förbi blindskären. Det blir svårare när det gäller den sortens media som man tidigare haft tilltro till.
Bara en enkel uppvisning i konsten att styra förbi verkligheten: ni minns kanske hur media vevade historien om romer vilka nekades hyrbilar på vissa mackar? Jag satt, som gammal journalist, och väntade på fortsättningen. Alltså ett fortsatt reportage där mackägarna fick komma till tals. Har ni blivit lurade? Har bilar kommit tillbaka skadade? Har ni mött flera sådana tillbud? Frågorna kan fortsätta hur länge som helst.
Akt nummer två kommer från Öland där asylsökande flyktingbarn minsann inte får äta skolmat! De har sina skollokaler praktiskt taget vägg i vägg och familjerna har fått medel för att ge sina barn en skollunch. Här uppträder plötsligt media som verkliga rasister: en mamma från Somalia eller Afghanistan kan inte laga mat! Allihop är en fårskock som behöver ständig tillsyn eftersom de inte ens kan det fundamentala – vilket de kunde i sina hemländer så klart! – d v s laga mat till familjen.
Ja, kära Julia, vi är många som känner och upplever verkligheten som du. För några veckor sen gjorde jag en snabbvisit till Berlin där äldsta dottern bor. Min skräckresa genom staden från öst till väst 1974 satt kvar i minnet. Men här mötte jag någonting annat i historia, minnesmärken och mycket annat. Och sen läser jag i en tysk tidning om stadsdelen Neukölln som fått en parallell “domstol” genom sina invandrare…
Jag vet inte om jag ska skriva godnatt till allt och alla. Jo, vid närmare betänkande gör jag det. God natt!

Verkligheten

Posted: 4 november 2012 - 12:19 - Svar

Tack för den krönikan (och för alla dina andra). Jag känner så väl igen min egen sorg över landet vi förlorade. Sorg över hur vi (ja, jag skriver “vi” för även jag har innan jag kom till insikt med min röst hjälpt våra politiker på traven) förött arvet efter alla de strävsamma generationer som byggde detta land; detta samhälle som en tid var ett av de bättre i världen. Jag känner förtvivlan över den förlorade samhörigheten och viljan att arbeta tillsammans för att skapa en bättre framtid i ett bättre land. Jag känner vrede över den poitiska överklass som prisgivit oss till folk från några av världens mest brutala och aggressionsplågade länder.

Dessbättre har jag snart lyckligt genomfört min fysiska flytt till gränslandet; min mentala exodus skedde för åtminstone tio år sedan. Utan möjlighet att hindra, eller ens göra motstånd mot, nedmonteringen av det land jag i så många år hjälpte till att bygga upp har jag tagit min sista chans och mina sista pensionspengar och flytt. Jag har flytt från den multikulturella staden som numera bitvis företer likheter med en arabisk metropol till en liten by på landet där jag kan bo intill människor i vilkas sällskap jag känner mig rimligt trygg och där jag kan slippa se alltför mycket av den fortsatta förstörelsen. Enstaka passerande rovdjur, både två- och fyrbenta, kan jag och mina nya granar nog ännu klara av.

Det slutliga sammanbrottet kommer jag sannolikt inte undan, civilsamhällets nedstigning i en post-apokalyptiska dystopin lär få återverkningar ner till minsta by och stuga, men för detta har jag botemedel i form av yxa, kniv och bössa, trädgårdsland och rika fruktträd. Att jag i sinom tid kommer att överantvardas till Caremas eller Attendos vinstgivande vanvård är jag medveten om, men även mot detta har jag botemedel.

nobody

Posted: 4 november 2012 - 12:38 - Svar

Till det “lyckade” DDR experimentet bör man stämma upp i sång!

Anna-Lena Löfgren – Lyckliga Gatan: http://www.youtube.com/watch?v=2725lQh3cJI

Ändra texten på väl valda ställen och den kunde skrivits för idag.

  Bjovulf

  Posted: 4 november 2012 - 15:50 - Svar

  Kanske någon kunna skriva en politiskt okorrekt text til denna fina låd? 😉 –
  en med båda bit och humor, mener jag – inte något grövt eller fult.

  Och tänk om den då verkligen fick tag i folk …. och de började sjunga eller
  bara nynna (?) den offentligt för att visa självutnämnte “eliten” och PK-tidningerna,
  vad de verkligen tycker om deras ansvarslösa sociala experiment i full skala med
  stackars Sverige och alla deras lögner för att täcka över dom mycket alvarliga
  konsekvenserna av dessa katastrofala och vansinniga beslutt.

   Bjovulf

   Posted: 5 november 2012 - 00:56 - Svar

   “låt” naturligtvis 😉

   När F. i H. kommer ni att göra ett folkligt upprör i Sverige?

   Varför röstar ni egentligen på dessa landsförrädare, som inte tar vara på era vitala interesser och inte als tar era bekymmer på alvar, utan bara dyrker sin ändlösa godhet och putsar sina fina humanistglorier på eras og era barns mycket dyrbara kostnad –
   för all främtid – ?

   Berätta för era naiva, okunniga och ansvarslösa politiker och journalister precis hur ni tänker om dem och deres svek och lögner mot sitt eget folk och nationen.

   Boykot PK-tidningerne och TV-stationerne som bara ljugar för er, om hur galent det det i verkligheten står till – och som aldrig vågar att berätta sanningen om det totalt mislyckade multikulturella samhälles-experimentet i full skala – helt utan bara den minsta lilla skuggan av demokratiskt mandat NÅNSIN! – med era egna barns främtid som insats och på bekostning av era äldra medborgeres livskvalitet.

Set

Posted: 4 november 2012 - 13:37 - Svar

Stort tack Julia Caesar! Vilken fantastisk läsning denna eftertänksamhetens helg.

tant45

Posted: 4 november 2012 - 14:46 - Svar

Sanningen behöver inga medlöpare, inga dimridåer och komplicerade förklaringar. Sanningen till sin natur är enkel, rak och ärlig, därför kommer sanningen till slut att segra, eftersom den känns igen i hjärtat.

Lögnen kräver medlöpare, dimridåer och komplicerade svar. Lögnen är en konstruktion i sinnet som inte länge till kommer att vara överens med hjärtat, därför kommer sanningens sprängkraft att ta kål på lögnens parasiter.

Söndagen är höjdaren , om Julias krönika finns……TACK!

Hans B

Posted: 4 november 2012 - 14:59 - Svar

Jag har arbetat som stridspilot i det svenska flygvapnet i 36 år.Under de tjugo åren då jag flög stridsflygplan kan jag lova att alla vi piloter var villiga att offra livet för nationen sverige.
Nu betraktar jag och alla mina gamla arbetskamrater bara sverige som ett adminstrationsområde. Många av oss har tagit konsekvensen och flyttat uatomlands.
Det är sorgligt att se så fort det har gått att tappa sin tro på det goda samhället.

  Rune

  Posted: 4 november 2012 - 16:18 - Svar

  “Nu betraktar jag och alla mina gamla arbetskamrater bara sverige som ett adminstrationsområde.”
  ————————————————-
  Detta är väl vad våra styrande i alla partier gör numera?
  Nationen och folket har de slutat att tala om.
  De känner inte längre någon samhörighet med
  Sverige och svenskarna.
  Höga löner, inflytelserika befattningar i Bryssel och
  New york (FN) är det som hägrar.

  Mrs Darkblue

  Posted: 4 november 2012 - 16:19 - Svar

  Känner samma sak. Det var inte många i min bekantskapskrets som ens orkade bry sig om Sverige tog någon os-medalj i år.

  Det var stor skillnad mot den gamla goda tiden då Ingmar Stenmark åkte och vi fick ledigt från skolan för att titta. Alla höll andan och kände en stolthet i att SVERIGE vann..

Humoral

Posted: 4 november 2012 - 16:22 - Svar

Hoppet för många och mig själv är och har varit Julias återkommande krönikor, för att kunna ta del av och förstå den förvandling vårt land genomgår. En kontrast och ett dilemma uppstår när man i vardagen möter allt för många människor vars orubbade värld består av medias förljugna nyhetsrubriker och förtroende till makthavarna. Mitt privilegium är min ålder och ett delvis oberoende till ekonomi och konsumtionssamhället. Jag ser mig skuldfri till det land jag lever i och det öde landet försatt sig i, däremot vårdar jag dom relationer jag har med själsfränder och våra existentiella förutsättningar. När PK-mantrat ”alla människors lika rätt och värde” har avslöjats som genvägen till ett låglöneland med konkurrenskraft mot utvecklingsländerna och en mångkulturell planet utan gränser normaliserats till ett kaos framtvingad av en onormal situation, då har verkligheten även nått PK-etablissemangets våningsplan. Sensmoralen är inte given, det enda man kan säga är att samförstånd, delaktighet och sargade offer har lagts på omnimaktens altare.

elwee

Posted: 4 november 2012 - 16:52 - Svar

Tack Julia för att du sprider ett ljus, om än ett flimrande sådant …
Men det är ändå ett ljus eftersom det förser oss med argument, ger oss formuleringar som är så klockrena och fyllda med information. Formuleringar man sällan lyckas komma på själv trots att de är så självklara när man läser dem.

Ett speciellt tack för ordet “åsiktsmannekäng” som kommer att bli fantastiskt användbart i kommande diskussioner 🙂

  Cavatus

  Posted: 4 november 2012 - 17:18 - Svar

  Exakt vad jag tänkte. Åsiktsmannekäng. Underbart att ta till för dessa rättänkande godhetsapostlar.

urbankalle

Posted: 4 november 2012 - 16:56 - Svar

Det bästa som någonsin skrivits om det veritabla helv en liten elit åsamkat landet och dess medborgare.

Janne

Posted: 4 november 2012 - 16:57 - Svar

Julia Caesar sätter ord på det många känner.

Varangian Rus

Posted: 4 november 2012 - 17:08 - Svar

Bra krönika som beskriver mycket av den enorma frustration jag själv kännt väldigt länge.

Jag försöker att prata med familj och vänner om vad det är som har hänt den här nationen, men tyvärr verkar knappt någon bry sig längre utan pratar heldre om någon dokusåpa eller liknande.

För mig är det totalt obegripligt hur folk som en gång har sett hur bra det gamla Sverige var, att de kan bara fortsätta rösta på samma gamla skräp partier. Det måste vara en enorm hjärntvätt av sällan skådat slag som har bitit sig in i dessa äldre generationer.

Att folk som växer upp i dagens slum Sverige inte vet bättre, det är inte alls konstigt då de inte får lära sig korrekt historia eller någon historia alls om Sverige osv. Plus att de yngre tror att det alltid har varit som det är i dagens utopiska mångkultur.
För att de vet helt enkelt inte bättre.

En sak är säker, att det är aldrig försent att vända skutan, men det börjar krävas en enorm vilja ifrån det Svenska folket för att lyckas.

Har Svensken det?

  Robin Shadowes

  Posted: 4 november 2012 - 22:15 - Svar

  The Finnish journal Spekula published a report in 1999 by Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde that warned that scientists not only had developed the technology, but were using it in the United States and Sweden, without the knowledge of the people.

  “In the 50’s and 60’s, electrical implants were inserted into the brains of animals and humans, especially in the U.S., during research into behavior modification and brain and body functioning. Mind control methods were used in attempt to change human behavior and attitudes. Influencing brain functions became an important goal of military and intelligence services,” the story said.

  It went on to say: “Thirty years ago brain implants showed up in X-rays the size of one centimeter. Subsequent implants shrunk to the size of a grain of rice. They were made of silicon, later still of gallium arsenide. Today they are small enough to be inserted into the neck or back, and also intravenously in different parts of the body using surgical operations, with or without the consent of the subject. It is now almost impossible to detect or remove them.

Mrs Darkblue

Posted: 4 november 2012 - 17:11 - Svar

Jag tror att vår invandringspolitik bara är ett av flera symptom på att det svenska samhället har blivit sjukt. År av socialism dvs. att staten tar hand om oss från vaggan till graven har gjort svensken bekväm och slö. De duktiga som faktiskt vill göra något , starta företag och jobba för ett bättre liv, möter hårt motstånd i fort av ett unikt högt skattetryck. De ger då upp eller flyttar utomlands.

Denna slöhet och dekadens av det svenska samhället uttrycker sig på många sätt. Bland annat får vi höra att man alltid måste må bra, annars är något fel. Livet måste vara en räkmacka och man skall minsann inte behöva anstränga sig för att få äta räkmacka.

En företagsledare eller innovatör anses inte vara en förebild, våra förebilder är fotbollsspelare och rockstjärnor. Svt bjuder in vänsterkändisar som kan hylla Zlatan och tycka att det är underbart att han tjänar sina miljoner, medan en företagsledare som skapar hundratals nya jobb anser de vara något hemskt..

Vi tror inte på familjen som en trygghet. Är äktenskapet lite långtråkigt och mannen är inte så spännande längre så är det ju bara att byta ut honom..
Det är också jobbigt att vara förälder. Små barn är krävande..jobbigt att behöva anstränga sig. Livet skulle ju alltid vara så där rosaskimmrande..
Men vilken tur då att man lämna bort ungen, så det slipper vara det minsta jobbigt.

Faktum är att livet inte är rosaskimmrande. Livet är upp och ner. Livet kanske inte blir bättre för att vi byter gubbe då och då? Vi söker lyckan i vår egoism och det dåliga samvetet dövas genom att tycka synd om människor från andra sidan jordklotet.

Vi svenskar har blivit en spegelbild av våra makthavare, som slutat bry sig om sina egna barn och hellre håller på bortalaget…..

Olav

Posted: 4 november 2012 - 17:45 - Svar

Trist når et folks kollektive suksess (velferd) blir brukt til å ødelegge et av verdens og vår histories mest vellykkede land!

Tony

Posted: 4 november 2012 - 17:51 - Svar

Jag undra vad PK politikerna tänker när dom läser Julias dräpande krönikor, att dom läser här
är jag tämligen säker på, även journalisterna är flitiga besökare här. Men man undrar om dom
känner sig träffade och illa till mods, när resultatet av deras verk målas upp så förträffligt av julia?
Eller är dom så kallhamrade att dom skiter i vad resultatet blir, efter deras sjuka agerande mot sitt
eget land, att dom inte reagerar? För även deras egen avkomma kommer att i slutändan att drabbas
av deras ställningstagande mot befolkningen!

Tack Julia, du är ett bloss i ett kompakt mörker!

Moonstream

Posted: 4 november 2012 - 19:18 - Svar

Märkligt!
Exakt dom här känslorna om tillståndet har jag haft på sista tiden. Känner så väl igen mig.

Har på sistone också känt att Pk-ismen är så stor, stark och genomträngande i hela samhällskroppen att inget annat hjälper än att allt vad etablissemang heter måste vältas över ände, bildlikt talat. Egentligen tror jag att det redan nu pågår en mental lågintensiv revolution av folket mot eliten. Åtminstone känns som att fler och fler törs bryta mönstret och blir politiskt inkorrekta

Lotta

Posted: 4 november 2012 - 19:51 - Svar

Bergfast

Jag är inte säker på vad du vill säga med ditt inlägg som svar till Anonymous, med alla punkter och mellanrum? Jag tolkar inte alls texten som ful utan kan se liknelser med dagens Sverige där svensken sover medan invandrarna med våra politikers goda minne tar över allt större områden i landet. Malmö är väl ett typexempel på stad där den största delen består av utlänningar. Är det att liknelsen innehåller råttor som är så svårsmält byt då ut dem mot annat valfritt sötare djur eller människor.

  Bergfast

  Posted: 4 november 2012 - 21:44 - Svar

  Lotta sa: …”Är det att liknelsen innehåller råttor som är så svårsmält byt då ut dem mot annat valfritt sötare djur eller människor.”……

  Det är just DET som är det som är ……degraderande…….att göra, från alla håll, och mot alla….. just därför att människor är inte…. djur, utan just….människor….

  Är det så svårt att kunna se?

  Detta har förekommit tidigare i historien. Att vilja försöka likna människor med djur är nog en slags …krigspropaganda…

  Även idag förekommer sådana beskrivningar och liknelser, (barnprogram där djur framställs som människor,fastän i relativt oförargligt sammanhang, men det är ändå ett slags nedbrytande av barns självuppfattningar, genom det sätt som dessa djur nästan görs just till människor).

  Det är dock inte någonting som är godtagbart att göra……såvida man inte just SJÄLV VILL …..degradera…….sig själv, (vilket man gör samtidigt som man beskriver andra människor som varande djur)….

  Dvs., det gäller…… OM man INTE VILL …propagera, eller mobilisera för krig….

  Krigsmobiliseringar av olika slag verkar ofta just kräva hat-mobliseringar mot fiender,….och där…. förnedringar…… mot dessa fiender, (som man då tänker sig att soldaterna skall kunna förmås att döda utan större problem därför att det är krig…), ofta just verkar kräva att soldaterna VERKLIGEN hyser mycket hatfulla känslor. Ja, att soldaterna verkligen anser att fienderna inte ens kan anses vara människor en gång….

  Detta – krigs-fenomen – har nog funnits i alla tider mer eller mindre.

  Det är manliga krigares och befälhavares viljor att försöka skapa så mycket hat mot fiender som möjligt, som en drivkraft för dessa soldater, att över huvud taget kunna förmås att vilja döda fienderna i kriget….

  Om man inte vill propagera, eller mobilisera för krig, så är det är inte ok. att beskriva människor med sådana liknelser…..

  Själv är jag inte intresserad av att bidra till några krigsmobiliseringar varför jag ser det som degraderande med sådana – liknelser -, eller tolkningar av människor…

   Frihet

   Posted: 5 november 2012 - 12:54 - Svar

   Är det egentligen användningen av djur för “politiska” syften som du inte gillar? Detta är en litterär text och man är nog bra naiv om man tror att alla litterära texter endast är skrivna i underhållningssyfte. (Nu är jag ingen expert på Selma Lagerlöf och jag kan därför inte dra någon säker slutsats kring hennes avsikt med texten.)

  Bergfast

  Posted: 6 november 2012 - 12:39 - Svar

  Lotta skrev: …
  ”Bergfast du fortsätter med dina underliga punkter här och var i ditt inlägg. Begriper inte varför du envisas med dem? Du hoppar dessutom över hela mitt inlägg utom absolut sista meningen och bygger hela ditt resonemang kring den? Varför?”…

  Och Lottas andra kommentar, som jag svarade på var: …

  ”Bergfast, jag är inte säker på vad du vill säga med ditt inlägg som svar till Anonymous, med alla punkter och mellanrum? Jag tolkar inte alls texten som ful utan kan se liknelser med dagens Sverige där svensken sover medan invandrarna med våra politikers goda minne tar över allt större områden i landet. Malmö är väl ett typexempel på stad där den största delen består av utlänningar. Är det att liknelsen innehåller råttor som är så svårsmält byt då ut dem mot annat valfritt sötare djur eller människor.”….

  Anledningen till att jag använt mig av alldeles för många punkter och tankestreck, samt versaler mitt i meningar osv., är nog svår att förklara. Skriver ofta på intuition vilket kanske lätt medför att texten blir så som jag själv funderar? När tankestopp mitt i texten har gjorts, mitt i meningsformuleringarna, så har jag också uttryckt det, vilket naturligtvis är mycket dumt att göra, då texten i sin helhet riskerar att i stort sett bli oläslig, eller i alla fall nästintill oläslig.

  Någon alkoholförtäring, (som signaturen modernghost nedan Lottas kommentar antydde) beror inte fenomenet på, då jag mycket sällan, eller nästan aldrig, förtär alkohol.
  Det beror förmodligen helt enkelt på en dålig ovana, eller en olat att vilja skriva antingen citattecken här och var, eller versaler, eller punkter osv., som självklart enbart försvårar för eventuella läsare att kunna tyda en text, varför jag måste sluta med att skriva så.

  Sedan verkar Lotta tycka att det är tråkigt att jag fokuserat endast på den sista meningen i hennes kommentar, och byggt ett resonemang kring endast denna mening, som hon ser det, vilket kan tyda på att Lotta känner sig missförstådd på något sätt, och undrar varför jag inte har tolkat henne rätt.

  Hon tyckte att texten ur Nils Holgerson av Lagerlöf inte alls är ful, utan att den texten får henne att tänka på dagens Sverige, där svensken sover, medan invandrarna tar över allt större områden, ex Malmö.

  Så menade hon att berättelsen om råttornas territorieövertagande i Lagerlöfs text, (som kanske helt enkelt beskriver endast gråråttors invasion och sakta övertagande av territorium från svartråttorna, i naturens värld, och att Lagerlöf själv kanske inte hade någon annan mening än att beskriva just detta fenomen, utan att vilja likna detta skeende vid mänskliga territoriella övertaganden, det är svårt att veta utan hela sammanhanget i boken, som jag inte har framför mig just nu), ändå får Lotta att alltså själv associera till dagens Sverige, med stor invandring av främmande människor, och där svensken i stort sover, och verkar omedveten om vad som sker.

  Det jag själv inte tyckte om i sammanhanget var endast att vilja göra en sådan koppling, eller en sådan association från råttor till människor, av en text som kanske faktiskt endast beskriver råttor.

  Jag ser sådana associationer som degraderande att göra. Både för de som vill se människor som råttor, och också för de människor som eventuellt vill försöka associeras till råttor.

  Detta eller liknande, fenomen, har nog ofta använts som uppviglingstaktik och hatisk krigspropaganda i krigföringar genom hela den mänskliga historien hos de flesta folk som befunnit sig i krig, eller velat starta krig.

  Viljor hos krigarna, och deras befälhavare, är då att försöka utmåla människor som upplevs som fiender som just små, oansenliga och avskyvärda och till och med värda att dödas et cetera, (som i Ruwandas folkmördande inbördeskrig som det senaste exemplet), allt för att uppvigla krigsviljorna, och därmed förmågorna hos soldaterna att kunna döda fienderna,

  Själv vill jag inte stödja sådana kopplingar eller sådana associationer mellan råttor och människor, som lätt kan bli krigspropaganda, eftersom jag själv inte vill ha något krig, och särskilt inte i Sverige.

  Detta var vad jag ville skriva i min svårtydda kommentar till Lotta, och också till Anonymous m.fl.

  V.h.

Eva Jonsson

Posted: 4 november 2012 - 20:03 - Svar

Det är så andlöst vackert skrivet, som en hälsning till det som en gång var, men som aldrig mer kommer. Allt det du beskriver borde sägas högt så alla hör! Tröstlösheten sprider sig i landet, finns det något hopp? Tack för dina ord……..

Reliance

Posted: 4 november 2012 - 20:19 - Svar

Tack Julia! Koma tta tänka på Wolf Biermanns melodi Ermutigung:

“Nej, låt dig ej förhårdna
i denna hårda tid
Dom alltför hårda brister
dom alltför styva mister
sin vassa udd därvid
sin vassa udd därvid

Nej, låt dig ej förbittras
i denna bittra tid
för grämelsen den bygger
ett galler runtomkring dig
och makten klarar sig
och makten klarar sig

Nej, låt dig ej förskräckas
i denna skräckens tid
Dom hoppas ju på detta
att innan kampen börjat
vi gett oss utan strid
vi gett oss utan strid

Nej, låt dig ej förbrukas
men bruka väl din tid
Nej, låt dig aldrig kuvas
du stöder oss, vi stöder dig
vi ger varandra liv
vi ger varandra liv

Vi låter oss ej tystas i denna tysta tid
en dag ska marken grönska
då stå vi alla starka
då är den här vår tid
då är den här vår tid”

snowflinga

Posted: 4 november 2012 - 22:04 - Svar

Man får bara säga att etablissemanget och media lyckats bra med att hjärntvätta det svenska folket. Åtminstone håller man dem under kontroll genom att svartmåla och demonisera de som har avvikande åsikter och inte tycker om vad man gör med Sverige. Det känns förfärligt att se hur det går till när man förstör ett land och ett folk och det sker rakt framför ögonen på en. Speciellt för dem som har sett Sverige som det var en gång innan man började med det sociala experimentet.

Mrs Darkblue

Posted: 4 november 2012 - 22:41 - Svar

PS. Rensade lite här hemma bland gamla brev osv. I en låda hittade jag ett 20 år gammalt brev.
(jag var så ung då och helt aningslös när jag fick detta brev..)
Brevet var från de handelsanställdas fackförbund. Det jag reagerade på var brevets rubrik där man hälsade mig som bästa förbundsKAMRAT!,
Kan de bli värre???
DS.

Lotta

Posted: 4 november 2012 - 22:55 - Svar

Bergfast du fortsätter med dina underliga punkter här och var i ditt inlägg. Begriper inte varför du envisas med dem? Du hoppar dessutom över hela mitt inlägg utom absolut sista meningen och bygger hela ditt resonemang kring den? Varför?

  modernghost

  Posted: 6 november 2012 - 07:20 - Svar

  Bry dig inte om kraken, han är nog inte riktigt vid sunda vätskorna idag – verkar vara onykter.

   Anonym

   Posted: 6 november 2012 - 18:22 - Svar

   Eller slarvat med medicineringen.

    Bergfast

    Posted: 7 november 2012 - 05:46 -

    Äter inga mediciner och dricker inte alkohol.

    Så Anonymous och Modernghost behöver inte göra sig några bekymmer om den saken.

    Istället kan de lugnt koncentrera sig helt och fullt på sina egna hälsotillstånd, omdömen, vett och förstånd.

    Kanske hittar de ett och annat hos sig själva, som de verkar söka efter hos andra.

Stig Rydmark

Posted: 5 november 2012 - 00:05 - Svar

Tack Julia för denna sorgsna, vemodiga och fina krönika. Känns som en dödskrönika till ett döende Sverige.

Frank P

Posted: 5 november 2012 - 02:27 - Svar

Disse skræmte, stakkels svenskere…

Der er noget trist, noget såre sørgeligt over dette faste ritual, der udspiller sig efter, at Julia Caesar endnu engang har kløvet Sverige af i dag med velvalgte ord og beskrivelser… og små hoveder derefter stikker frem for at takke for ordene inden de atter forsvinder igen, for man må gemme sig godt i Sverige.

Man gør vold mod jer som folk, og det smerter mig. Det er den store uretfærdighed, og jeg spørger igen: hvorfor har de solgt jer? hvad gør det godt for? I var renere, bedre, smukkere end alle andre og nu … man bliver ramt lige i hjertekulen af at læse Caesars ord.

Tiden efter bliver hård, vi ved alle at det ikke kan fortsætte som hidtil, en mental mur må rives ned men hvad der venter bagefter tør jeg ikke sige…

Uanset — i selve mindet om det, der har været, kan man finde en slags trøst… det vil aldrig række, jeg ved.

GandalfGrå

Posted: 5 november 2012 - 02:50 - Svar

Vackert skrivet som en sista varm sommarvind som smeker kinden innan höststormarna faller in över landet och det sista förnuftet fryser bort i en sjärnklar iskall Januaridag…där luft och snö knarrar ikapp..!

Knoll&Tott

Posted: 5 november 2012 - 03:03 - Svar

Kära Julia!

Det svider i både hjärta och själ att konstatera att det du skriver är vardagen av idag.
Hur kunde det gå så fel? Våra politiker har skygglapparna på och verkar totalt ovetande
om vad de håller på att ställa till med. Vårt land är inte längre vårt land och man börjar känna
sig som gäst. Tryggheten, samhörigheten med det egna folket suddas ut mer och mer.
Vart ska vi ta vägen? Går det ens att få någon rätsida på allt elände?

Henrik

Posted: 5 november 2012 - 06:43 - Svar

Håller med till 100%. Jag har ingen som helst lust att skaffa ett hederligt jobb i Sverige med tanke på att jag får ut mindre efter skatt än vad en barnasputande somalier får i bidrag. Det enda jag vill göra är att starta eget, flytta pengarna utomlands och så småningom finansiera motståndsrörelsen när jag har råd.
Det bästa som skulle kunna hända Sverige nu, är att vi blir helt bankrutt. Då skulle de etniska motsättningarna nå sin spets pga av fattigdomen bland bidragsparasiterna. Först då skulle en seriös repatriering kunna uppnås.

  Tony

  Posted: 5 november 2012 - 08:33 - Svar

  Henrik, så kommer det också att bli, för den färdriktning som skutan Sverige har idag
  pekar tveklöst mot bankrutt, med företag som på löpande band flyttar verksamheten utomlands
  och Sveriges import av arbetsovilliga analfabeter som ska leva på bidrag gör att landet snabbt
  kommer att förblöda!

Anonym

Posted: 5 november 2012 - 08:04 - Svar

Tack Julia!

Kapten Bölja

Posted: 5 november 2012 - 08:20 - Svar

Klockan 07:30 måndagen den 5 november, lyssnar på statstradion P1.
Ett fysist illamående infinner sig. Maximal pro-somalisk propaganda utflödar från Sanningsdepartementet. Somalierna har stigit i rang – är numera inte flyktingar utan invandrare. De är så begåvade och duktiga entreprenörer att de nu med statligt stöd skall hjälpas att öppna basarer och restauranger över hela landet.

En inte sinnessjuk statsregim hade aldrig importerat dessa människor. I sina hemlämder skulle de ha kunnat göra nytta. En inte sinnessjuk statsregim skulle ha kunnat ge uttryck för sin maligna godhet genom att hjälpas dessa företagsamma och duktiga och begåvade och arbetsvilliga människor i sina hemländer, hjälpt dem att där etablera sig, långt borta från svensk livsmedelslagstiftning, skattelagstiftning, utmätningsväsen och andra obegripliga hinder. Klockan 08:06 upprepas propagandasändningen om de duktiga 60 000+ (2013) somalierna. Nu skall jag gå på muggen och vomitera.

  Cavatus

  Posted: 5 november 2012 - 12:33 - Svar

  0,5 procent av somalierna är egenföretagare:

  http://www.exponerat.info/05-procent-av-somalierna-i-sverige-ar-foreta gare/

  Det gäller att hjärntvätta folket via statsmedierna och undandhålla obekväma siffror så långt det är möjligt!

  GandalfGrå

  Posted: 6 november 2012 - 02:08 - Svar

  Svensk trupp skulle ha satts in i Somalia…använd 10 JAS-39 och testa alla vapensystem..sätt in specialstyrkor på marken..för att rensa upp..jag vet att svensk trupp skulle klara av det..så bra är dom fortfarande..! Sedan när slöddret är bortrensat kan folket leva i landet igen….det som är underligt är att alla de som kommer till Sverige är muSSar…det är ju muSSar som utför räderna….borde det inte vara de som de utför räderna emot som skulle tvingas flytta till Sverige..? Nej då de som slåss mot muSSarna dom stannar kvar i landet och muSSarnas fruar åker till Sverige med barnen sedan kommer al Shababben efter..som anhöriginvandrare… 😉 alltihop är planerat från början till slut det finns för många punkter i detta som gör att jag tror att det är muSSarnas plan.. att dom krigar lite i Somalia är bara för att de ska få komma till Europa som “flyktingar” alltihop det här stinker…!

joffe

Posted: 5 november 2012 - 08:59 - Svar

Crikey! – Åter igen en pärla av JC!

Vilken fantastisk sensationellt intressant Julia-krönika! – Som 80åring, sedan 30 år utlandsboende njuter jag av denna författarinnas avslöjande faktabeskrivning och balansering i sannkrönikor som borde obligatoriskt läsas av alla boende i Sverige. Detta inkluderande hennes böcker! Kommentarerna i följe är oslagbart skarpsinnigt utformade och tänkvärda. (”Sverige-eliten” kallar oss kommentatorer fördummade Sverigedemokrater. Ojoj – vem har sina hästar hemma?)

”Det pågår ett mentalt inbördeskrig i Sverige. Makteliten som har tillgång till medias megafoner har förklarat krig mot vanligt folk”

– Jag undrar om inte loppet är kört i Sverige?- Eller?

”Att föra bakom ljuset”-tendensen upplevde jag under de 20 år jag arbetade i SVTs mediakorridorer som en kugge i hjulen och redigerade osanningar som exempelvis ”sannjournalisten” Gunnar Sandelin tvingades av SVT-ledningen att förmedla till indoktrinerade svenska folket typ sk ”Nisse i Hökarängen” på den tiden.

” Hur kan dagens förljugna politiker och journalister stå ut med sig själva?”

Hur illa mådde jag inte 1969 då nyanställda vänsterjournalister vällde in till TV2 och jag i produktionscykeln skulle leda dem tillrätta i tekniska labyrinter. Det blev en inbyggd DDR-vinkling redan då och jag minns hur till en början exvis nöjesavdelningen negligerades och barnprogrammen blev V-pekpinnar. Tomtar och troll i barnprogram var tabu…Våra barn ville inte se barnprogram då!

Lyckligt nog fick hustrun och jag uppleva ett underbart äkta nationellt Sverige på 40 till tidigt 60tal. Våra tre ungar växte upp i idyllisk miljö i en villaförort till Sthlm med lanthandel och öppna vida lekfält. Vi upplevde en tid av balans och med en ”Erlandisk” nationell stolt fadersgestalt i politisk ledning. Ungarna med sin uppskattade hemmamamma gick eller cyklade till skolan och allt var harmoniskt svenskt med ”Den blomstertid nu kommer” vid skolavslutning i KYRKAN! Konfirmation och sann svensk stolt etnisk samhörighet. Inga stölder, inga problem. Ingen stal bilen med nycklar sittande i låset dygnet runt. Ingen politisk globaliserinseffekt störde tillvaron …

Bevare mig att jag med en medveten familj hade vett att kasta in handsken och fatta det viktigaste beslutet i mitt liv att emigrera. Detta efter att jag sökte en framtidsbild och idéer för Sverige och visioner till alla svenska partier konstaterades i brevsvar att det saknades vision på tidigt 80-tal. Jag genomskådade redan då att politiker är oärliga och förljugna…

Med stor ekonomisk förlust och uppoffring flyttade vi från Sverige. Med energi, idéeroch sträng arbetsdiciplin lyckades vi i ett nytt hemland.Våra 10 barnbarn har nu en ljusare framtid att se fram emot här än i ett mångkulturell splittrat Sverige där skolorna nu alltmer befolkas av analfabeter som politiker tror ska rädda nationen Sverige för framtiden! Hur dum får en politiker bli som bla importerar dessa skolproblem från tredje världen. Sverige har nog världens mest idiotiska politiker.

Hur j-a inskränkt får en politiker eller journalist bli? Är det bara ekonomisk vinning som ryggradslöst driver dem att föra en politik som leder till Sveriges kollaps? Globalisering har aldrig funkat någonstans och kommer aldrig funka i Sverige heller! Läser aldrig en svensk politiker historia eller informerar sig?

Inga-Lill Alin

Posted: 5 november 2012 - 10:47 - Svar

Inga-Lill Alin

Tack Julia för en krönika som gjorde ont i igenkännandet! Vi är många med samma tankar och känslor, men få kan formulera sig som du gör.

joffe

Posted: 5 november 2012 - 13:19 - Svar

Dear Hanzi !

Du kanske missförstår mitt budskap på grund av språkförbistring?.

Jag var alltså en motståndare till vänsterrörelsen då jag var tillhörig Moderaterna som då var ett RIKTIGT högerparti.
Att i min underställning som redigerare av program kunde jag inte PÅVERKA den politiska nyanseringen av programmets råmaterial som en vänsterproducent tillrättalade för publiken enligt hans egen ideologiska värdering. . Han var alltså ANSVARIG för programmet och jag var hans arbetsslav som utförde den tekniska manuella underställda arbetsuppgiften att redigera efter hans pipa. – Om jag någon gång protesterade om felvinkling av råmaterial byttes jag ut mot en annan “icke politiskt medveten” tekniker. – Så växer vänsterväldet! (Men under en lång anställningstid hade jag också andra arbetsuppgifter än just som redigerare. Andra uppgifter utan någon som helst möjlighet till politisering)

Har jag klargjort förhållandet?

Ha en bra dag och lycka till att rädda Europa. Jag protesterade och protesterar fortfarande tillräckligt direkt till politiker och har gjort så i ca 40 år utan någon respons – rent politiskt från beslutsfattare och nationella förrädare som Reinfeldt, Lööf, Ullenhag med flera.

Vad gör du själv för att försöka förända vad som händer runt omkring dig i den politiskt sjuka omvärlden? .

Mvh Joffe.

joffe

Posted: 5 november 2012 - 13:47 - Svar

Dear Hanzi !

Jag rekommenderar dig att lyssna till vad Nigel Farage och Pat Condell har att förtälja gällande nutida situation,.så behöver du inte fortsättningsvis haka upp dig på ev.språkliga missförstånd om mitt tidigare tydligen beklagligtvis oklara inlägg…

Hooro!

HH

Posted: 5 november 2012 - 16:29 - Svar

Har vi de facto demokrati? Ett hastigt besök av en mycket god vän igår – han är skåning som flyttat ovanför Dalälven, jag har gjort resan åt andra hållet, vi brukar skratta åt det där – gav mig mycket näring till mina fortsatta tankar. Min vän har varit aktiv fritidspolitiker där han bott, han har skarp hjärna, är innovativ till tusen och nu kom vi in på vad som händer i vårt land.
Behändigt nog vill man slå ihop småkommuner överallt i vårt land för att få en enda jättekommun. Det har hänt just där min vän bor. Slutresultatet blir en totalmakt som sågar all insyn! För att effektivisera som det heter. Men – kan man effektivisera det som kallas demokrati?
Och sen till ordet demokrati som vi ser ordet i dag. Vi får rösta i kommunal- och riksdagsval om två år. Har ni tänkt på vilka ni röstar – på? Någon annan har redan röstat för dig och mig. Hur då? Valberedningarna! Som arbetar för varje parti! Är det demokrati?
Vad anser ni?

Fredrik_H

Posted: 5 november 2012 - 16:29 - Svar

Något av det bästa jag läst från din “penna”, Julia. Riktigt starkt!

Mittiprick

Posted: 5 november 2012 - 21:55 - Svar

Bergfast har rätt. Det finns bara ett sätt att rädda det svenska folket från undergången, och det är genom att våra kvinnor föder många barn. I dagsläget föder svenska, och andra nordeuropeiska kvinnor bosatta i Sverige 70 procent av det antal barn våra kvinnor måste föda för att vårt folk inte ska minska (lägg märke till att jag ränkar in även invandrade nordeuropeer i kalkylen). Det innebär att svenskarna minskar med 30 procent för varje ny som föds. Inom två generationer har vi blivit ungefär hälften så många som vi är i dag. Låga födelsetal leder med säkerhet till katastrof.

Kapten Bölja

Posted: 5 november 2012 - 22:09 - Svar

“Någon Jeg blev sur på Gud, fordi jeg følte, at det var en hævn fra hans side, men så var der til gengæld nogle små arabiske og iranske piger med kruset hår og de så søde ud.”
———————————————–
När jag läste ovanstående kloka uttalande (se ovan), kom jag som gammal avdankas sjöfarare att tänka på falsariet med Tonkinbuktincidenten. Vi/ni blir hele tiden dragna vid näsan av maktens koryfeer. Totallurade! Behjälplig härtill är en majoritet av dumbommar – se citat ovan.

Ett krig startades på konstruerad och falsk grund borta i Asien, varför? Import sker till Skandinavien av lågVÄRDIGA individer från MENA och söder om Sahara, varför? Kriget i Asien kostade 12 miljoner döda gulingar och 60 000 såväl svarta som vita US-medborgare – lika många somalier, 60 000, skall från 2013 hållas vid liv, födas och husas i Sverige på skattebetalarnas bekostnad. Varför? VAD ÄR VINSTEN? Hela projektet är ur svensk synvinkel TOTALT idiotiskt. En vinst är förstås, att den sinnessjuka maktelitens parasitering och rikedomsansamling kan fortgå ytterligare ett antal år in i en garanterat olycklig framtid. Blir det fritt fram att hålla sig med husneger nu? Klippa gräs, putsa bilen och vattma tulpanerna. Historien kanske upprepar sig, vet Dick Harrison?

Enligt normalkurvan kan inte Sverige vara totalt renons på människor med intelligens. Varför reagerar de inte? Julia Ceasar, Steen, Hedegaard, Milld, Fjordman, för att bara namnge fem i fronten – och ytterligare kanske 200 personer, kan inte vara DE ENDA i Norden med friska och klart tänkande hjärnor och väl fungerande iakttagelse- och slutledningsförmågor och dito förmågor att välformulerat och välargumenterat ge verbalt uttryck för sina erfatenheter, kunskaper och insikteter.

Varför är det inte fler som klyver näbb – professorer, docenter, doktorer, skribenter, filosofer, tekniker, farmaceuter, programerare, lärare, tänkare och argumentörer. Är de alla lika rädda för rasistbenämningen, och att bli förföljda av AFA och EXPO?. Måste galjonsfiguren för plimsollaren Svea vara Täppas Fågelberg?
Numera är Sverige botten, svenskarna utpräglade fähundar och annat än en inre exil gives ej.
Tack för ordet!

s29

Posted: 6 november 2012 - 01:14 - Svar

Ja du Julia,du och jag kan i allafall se journalisternas barnbarn i ögonen om 15 år.

Jörgen

Posted: 7 november 2012 - 14:45 - Svar

Bästa Julia, stort tack för söndagsbetraktelsen/eftertanken och särskilt för hänvisningen till Stefan Zweig och hans bok “Världen av i går”.

Stefan Zweig är en skriftställare av rang och ett fascinerande europeiskt människoöde. I Europa före 1914, i dubbelmonarkins Österrike- Ungern var han hemma. Han fick se stora delar av den civilisationen gå under i det första världkrigets vanvett och det som överlevde blev allt mer hotat av bolsjevism, nazism och andra modernistiska, fanatiska och gudlösa våldsläror. I en novell med titeln “Buchmendel” finns allt detta med i en finstämd civilisationskritik och ett stort vemod. Vi befinner oss med författaren i hemstaden Wien när berättelsen börjar. Ett begynnande regn driver in honom på ett café som visar sig vara mycket välbekant och författarens tankar går till världen av i går och en annan cafégäst, Buchmendel. “Und da blitzete es mich plötzlich durch und durch. Ich wusste sofort, sofort, mit einem einzigen, heissen, beglückt erschütterten Ruck: Mein Gott, das war ja Mendels Platz, Jakob Mendels, Buchmendels, und ich war nach zwanzig Jahren wieder in sein Hauptquartier, in das Café Gluck in der obern Alserstrasse geraten” En lämplig text att ta till sig och sjunka in i under regniga och mulna dagar och när man känner behov av att hålla sorgevaka över en förlorad värld.

zigge

Posted: 7 november 2012 - 21:19 - Svar

När jag läste uttrycket “åsiktsmannekäng” summerade jag de senaste trettio åren i en enda andning.

Ola Jennebrink

Posted: 13 november 2012 - 09:56 - Svar

Går det att göra texten möjlig för utskrift? Jag skulle vilja sprida den i massupplaga. Kan “Julia” göra det? Upphovsrätt?

  Cavatus

  Posted: 13 november 2012 - 10:06 - Svar

  Ola! Jag är inne på din linje, om Julia samtycker. Om du inte visste det, så bedrivs det en flygbladskampanj bland fotfolket, dvs de som vaknat upp ur hjärntvätten. På följande sajt (www.korta.nu/flygblad) finns alla nu befintliga flygblad samlade för oss att ladda ned och skriva ut och sprida. Här finns information i textform om olika nya flygblad och tips från andra utdelare: http://www.aktualia.wordpress.com/flygblad.

  Så sent som igår (12 nov) laddade jag upp 14 nya flygblad och en ny mapp skapades, som heter vikblad (som blir trespaltare att vika i tre delar före utdelning). I denna mapp finns just sådana texter som Julias krönika. Fast jag skulle gärna vilja att Julias krönikor kunde finnas med här.

  Därför undrar jag om du har någon möjlighet att göra om Julias krönikor till 3-spaltare (detta för att få plats med texten på ett A4) så att jag kan ladda upp dem på flygbladssidan så att alla kan dela ut dem? Har du sådana möjligheter vore jag tacksam. OBS! Det är inte jag som gjort dessa trespaltare utan en annan person. Flygbladssidan är ett samarbete mellan människor som vill bidra med alster till andra människor.

  UPPDATERING! Jag har nu gjort en trespaltare av denna krönika så om du mejlar mig, Ola, kan du få ett ex (cavatus@gmail.com). Vill dock gärna ha Julias godkännande före spridning.

  steen

  Posted: 13 november 2012 - 12:35 - Svar

   Cavatus

   Posted: 13 november 2012 - 12:47 - Svar

   Tack, Steen. Det är en bra funktion. Jag är på G med en utskrivbar version också som ryms på ett blad. Jag inväntar Julias tillåtelse till spridning.

   Ola Jennebrink

   Posted: 14 november 2012 - 17:15 - Svar

   Tack men jag är förstår inte att använda länken.

    Cavatus

    Posted: 14 november 2012 - 17:30 -

    Klicka på den, eller kopiera den och klistra in den i adressraden i ett webbläsarfönster. Filen kommer att öppnas så du ser den. Det finns en knapp upptill som heter Download. Klicka på den och ladda ned filen till din dator så att du kan skriva ut den. Här kommer länken igen till den mest nyligen uppladdade versionen:

    https://www.box.com/s/r34ev7bzgdiikpmdqjyl

    Det ni ser ovan är alltså länken till den här krönikan i utskrivbar form att skriva ut, vika och dela ut till människor och be dem läsa den. Missa inte denna möjlighet att sprida krönikan bland icke insatta människor och äldre, som inte har tillgång till en dator.

    Ola Jennebrink

    Posted: 14 november 2012 - 22:53 -

    @Cavatus
    Tack! Det ser bra ut. Nu får jag fundera på sätt att trycka.

Dag Selander

Posted: 13 november 2012 - 13:35 - Svar

@JULIA CAESAR

Framgången för det tredje största partiet enligt Aftonbladet/UnitedMinds’ 11,2 % är en följd av många bidragande orsaker. Partiets hårt arbetande riksdagsledamöter med sin partiledare är givetvis främsta orsaken. Sedan finns ett stort antal skribenter och aktörer bland vilka Julia Caesar måste sägas vara en av de absolut viktigaste aktörerna tillsammans med bl.a. Steen, Cavatus, Djungeltrummorna Avpixlat, Exponerat, Fria Tider, Korta.nu.

  Cavatus

  Posted: 14 november 2012 - 17:32 - Svar

  Vi måste vänja oss vid detta: så fort glädjen blir stor för en framgång (t ex i opinionssiffrorna) så kommer det strax ett mediedrev som har ett gräv på lur att ta luven av en eventuell uppgång. Märk hur starka dessa krafter är. Hur medvetet de arbetar på att stampa bort det som inte följer det anbefallna åsiktsparadigmet. Det är faktiskt oerhört skrämmande. Vilka sitter högst upp och håller i marionettdockans trådar?

joffe

Posted: 18 november 2012 - 10:44 - Svar

Journalistisk yrkesconception grundar sig på vetgirighet och allsidigt uppbyggd redovisning av faktiska händelser.

Efter att jag i drygt 30 år följt svensk journalistisk rapportering och jämfört med förhållanden utomlands är jag förbluffad över hur den svenska är avsiktligt reflekterande en selektivt inkorrekt sensationsinriktad ytlig redogörelse av oftast serie- ”slaskhändelser” som redovisas i många pressdrakar, flera år i efterhand…

Den primära journalistfunktionen är lika enkel som utmanande – att förmedla sanningen om vad som VERKLIGEN händer i Sverige i dag, och i världen för den delen, som har BETYDELSE för vår kära svenska nations framtid.

Den väsentliga grävande och undersökande journalistiken har i Sverige fått vika för den ytligare sensationella, som inom en snar framtid dödförklarar ”slaskpressen” då svenska folket genomskådat, avslöjat och allt mer revolterar mot falska makthavare med en DDR-blinkande journalistkår i ledband.

Folket väljer idag mer alternativet att söka sanningen på internätet. Med kvalitativa skribenter som Julia Caesars, Avpixlats krönikörer som, Dagerlind. Maduro. Mishra och Forsell och Affe statistiker, Thoralf mfl som har ögonen helt öppna för vad som nu händer i Sverige, landet med destruktiva år som gått sedan jag lämnade den redan då läckande sverigeskutan 1982.

Erkänn please att 7-klövern har förfelat. Ni måste kunnat avslöja falsarier och maktkorruption som pågått utan att du som väljare haft en suck om nya politiska förrödande beslut för Sveriges framtida nationella destruktion som skett bakom din rygg- . Detta skedde utan att du blev ens informerad! Erkänn!

Detta över ditt huvud käre svenske medborgare. När skall du äntligen vakna att rädda ditt underbara hemland. och sparka ligan som förfört dig. Reinfeldts helt falska M-trupper som leds av ShariaWaberi! Som gammal M under Bohman ser jag ingenting av Moderatpartiet av idag. Ljugeri och idiologisk bankrutt.

Sverige är botten med kulisskojare typ Westerberg, Ullenhag och darrande Löfvet och allt vad dom heter jag inte på andra sidan jorden har namnkännedom om, men det jag ser är ju att de är fullständigt sanslöst svenskförrädare hela surven…

Sveriges framtid vilar helt på dig som väljare och Sverigedemokraternas framgång i nästa val. Det finns bara ett partialternativ. Det hajar de som har alla hästar hemma och ser Sverige ur ett internationellt och framför allt sedan urminnes tid stolt nationellt perspektiv… – SD – Yes ! – Läs deras program !

Anonym

Posted: 20 november 2012 - 04:28 - Svar

Tusen tack Julia!

Synisk

Posted: 24 november 2012 - 16:15 - Svar

Det är dags att det börjar föras en restriktiv invandringspolitik i Sverige att invandrare som begår brott med fängelse i straffskalan eller upprepade brott med böter i straffskalan får sitt uppehållstillstånd eller medborgarskap återkallat, det är då inget straff utan en följd av att de brutit det avtal de ingått med landet då de ansökte om uppehållstillstånd och medborgarskap vid den ansökan förband de sig att följa landets lagar, att då ej följa dem är ett avtalsbrott vilket betyder att motparten äger rätt att avsluta avtalet.

Vid anhörig invandring skall givetvis endast kunna ske till Svenska medborgare som ej uppburit försörjningsstöd de senaste 10 åren samt som haft en inkomst på minst 10 basbelopp per år de senaste 10 åren därtill skall de ej ha begått något brott eller haft skulder hos kronofogden de senaste 10 åren.

De som erhållit uppehållstillstånd eller medborgarskap genom oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att ge migrationsverket alla korrekta uppgifter som kan antagas ha påverkat beslut om uppehållstillstånd, medborgarskap skall givetvis även de få sina tillstånd att vistas i landet återkallade. Vid bedömningen om utelämnandet av uppgifter skall förstalands principen beaktas med om de ej uppgett vilket land de var i innan de kom till Sverige så skall de antagas ha kommit landvägen per bil eller tåg vilket leder till att endast de som är från Danmark, Norge och Finland kan antagas uppfylla kravet på att asyl sökes i första land som skrivit på FN konventionen avseende flyktingar. Således skall övrigas tillstånd återkallas på grund av oriktiga uppgifter eller underlåtande att ge riktiga uppgifter.
Kan tyckas som hårda regler men det är ju ingen förändring av dagens regler bara av hur strikt de tillämpas när det gäller allt utom vilka som har rätt till anhörig invandring och kraven på dessa.

Johannes Brahe

Posted: 26 november 2012 - 23:05 - Svar

Jag är mållös. Ändå står där precis vad jag känner. På flykt utan någonstans att ta vägen. Drömmar om en annan tid. Tack igen, Julia Caesar.

IIII

Posted: 13 december 2012 - 14:26 - Svar

TEXTEN ÄR FÖR LÅNG!!!

Tompa

Posted: 21 juni 2016 - 06:49 - Svar

Stämmer, men vem f-n vill sätta barn till världen som det ser ut idag i vårt samhälle.

Jag har barn i övre tonåren och är skraj varje dag att något skall hända dem. Ljushåriga tjejer är snart lovligt byte i vårt land.

Leave a Comment