17
dec
Seneste opdatering: 17/12-11 kl. 2307
49 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Sju år gammal är pojkpalten. En liten linlugg som tusentals andra. Nu står han framför den enorma vita byggnaden med en oro som stångas och hamrar i bröstet. Fyra våningar hög är byggnaden, ett riktigt slott. Ett så stort hus har han aldrig sett tidigare. Han håller sin nioårige bror hårt i handen. Den här dagen tar deras barndom slut, så mycket förstår de. Sanningen att säga har det inte varit så mycket bevänt med barndomen tidigare heller. Pojken är tre år gammal när hans mor dör och lämnar fadern ensam med sju barn. I fyra år har fadern försökt sköta både arbete och den stora barnaskaran. Nu går det inte längre. Den enorma vita byggnaden är socknens fattighus, och där lämnas pojken och hans bror in för att tillbringa resten av sin barndom. Sju år senare när pojken är fjorton år anses han vara vuxen nog att försörja sig själv och blir städslad som dräng på en bondgård. Lönen är mat och logi, två kostymer per år och 50 öre till jul och midsommar.

Vi vill inte gärna inse det. Men när vi betraktar det förflutna är det en spegelbild av oss själva och det samhälle vi byggt som vi ser. Under ett lager av tekniska och medicinska framsteg finns de människor som har levt före oss, de som byggde Sverige. Gör ett tankeexperiment och tänk bort bilar, flyg, datorer, Internet, telefoner, preventivmedel, legala aborter, antibiotika, vaccin, radio och television, sociala och medborgerliga rättigheter, rinnande vatten och centralvärme – allt det som vi i dag räknar som självklart. Fattigsverige – ett u-land – ligger inte så långt tillbaka som många vill tro. Bara en tunn hinna av modernitet skiljer oss som lever i dag från det förflutna.

Ett brutalt klassamhälle

Hundra år tillbaka är Sverige ett brutalt klassamhälle med avgrundsdjupa klyftor mellan rik och fattig, mellan utbildad och outbildad, mellan män och kvinnor. Stora delar av befolkningen lever i smuts, svält och armod. Vanliga barnsjukdomar skördar tusentals liv. Tuberkulosen härjar i trångboddhetens kyffen och tar både barns och vuxnas liv. Kvinnor dör i barnsäng och köksbordsaborter. Barn som föds utanför äktenskapet kallas ”oäkta”, och oönskade barn mördas i tusental av änglamakerskor, men också av sina egna föräldrar.

Alkoholmissbruket dränker landet i sprit och misär, lön för arbete betalas ofta i form av brännvin, och mängder av svenska män super ihjäl sig. Den framväxande industrialismen har påbörjat omvandlingen av Sverige från jordbrukarsamhälle till industrination, samtidigt som en ny egendomslös underklass av arbetare utan medborgerliga rättigheter växer fram.

När Karl Valdemar Lundgren kom till fattighuset

Så ser bakgrunden ut i grova drag när sjuårige Karl Valdemar Lundgren och hans bror kommer till fattighuset. Året är 1905. Han har fötts 1898 i en liten banvaktsstuga vid norra stambanan. Vid den här tiden är järnvägen landets oumbärliga och snabbt expanderande blodomlopp. Den sköter de nödvändiga transporterna av varor och människor långt innan det finns några bilar. Karl Valdemars far är banvakt, och järnvägen ska komma att bli pulsådern även i sonens liv. ”Statens kaka är liten men säker” heter det.

När modern dör 1901 försöker fadern hålla ihop den stora barnaskaran, samtidigt som han sköter sitt arbete. Det är långt före daghemmens och fritidshemmens tid.

”Min äldsta bror var då femton år. Min äldsta syster som var tretton fick sköta om oss så gott hon kunde. En syster som var åtta år fick komma till släktingar, och en syster som bara var nio månader fick komma till en kusin till min pappa som var gift och bosatt i samma by som vi” berättar Karl Valdemar många år senare.

”Ingen hjälp fanns att få, för far hade ju så liten lön och ingen ville väl arbeta för ingenting. Så flyttade vi, och min far fick arbete på godsmagasinet vid järnvägen. Min syster var hemma och hjälpte far ett tag medan vi var ganska små men tyckte väl att hon ville tjäna en egen slant, så hon tog plats i en familj. Vi fick ett fruntimmer som skulle sköta om oss. Men det var inte så stor ordning på henne, ty ibland var hon inte nykter och då vet man hur det blir. Till slut såg far att det inte gick längre, så han ansökte om att jag och min bror som var två år äldre fick komma in på fattigvården som det hette då. Man hade inget annat val.”

Fattiga auktioneras ut till lägstbjudande

Den obligatoriska intagningsritualen går via den stora lusugnen i gjutjärn i fattighusets källare. I den stoppas alla de nyintagna hjonens klädpaltor för avlusning. Hjonen själva får avlusningsmedel. Sedan kan de börja åtnjuta fattigvården i tacksam undergivenhet. På fattigstugorna runtom i landet blandas psykiskt sjuka – ”dårarna” – asociala personer, utvecklingsstörda – som vid den här tiden kallas ”efterblivna”, ”imbecilla” eller ”idioter”-, fysiskt handikappade, gamla människor och föräldralösa barn huller om buller med varandra. De kallas fattighushjon och har ett enda gemensamt: oförmågan att ta hand om sig själva. De ligger samhället till last.

När Karl Valdemar och hans bror kommer till fattighuset 1905 gäller 1847 års fattigvårdsförordning. Från att fattigvården sedan medeltiden hade varit kyrkans ansvar är det socknarna som ska ta hand om alla dem som inte kan försörja sig själva. Inte förrän 1956 ersätts fattigvårdslagen med lagen om socialhjälp. Fattigauktioner är vanliga under flera årtionden in på 1900-talet. Föräldralösa barn och andra som anses kunna arbeta och göra rätt för sig auktioneras ut som bonddrängar och annan arbetskraft till lägstbjudande. Har man tur kommer man till en ordentlig familj som ger en mat och husrum. Har man otur hamnar man på fattighuset.

Slottet på samhällets botten

Långt senare, 1960, ska en av de svenska arbetarförfattarna, Åke Wassing (1919-1972), beskriva fattighuset i den självbiografiska romanen ”Slottet i dalen”. Själv är han dödgrävarens pojke som placeras på fattighuset av samma skäl som Karl Valdemar Lundgren och hans bror. Fadern kan inte både arbeta och ta hand om barn. Mot sin vilja hamnar pojken som anstaltsbarn i detta samhällsslott, lyckas verkligen överleva fångenskapen och så småningom också återvända till stora landsvägen med de flesta av sina sinnen i behåll. Åke Wassing skriver:

”Det var en gång ett slott… Nej, varför det? Slottet är lika verkligt i dag som då. Det ligger i en dal som kallas samhällets botten, ty den måste ju något namn ha. Slottet är uppfört i fyra våningar vitrappat tegel som lyser så grant i solen att alla som kommer den stora landsvägen förbi måste stanna och utropa: ”Nej, men titta! Där ligger det ett slott. Där skulle jag vilja leva och dö.” En del får också sin vilja fram, de kommer dit, lever en tid och dör.”

Karl Valdemar Lundgren överlever fattighuset

Karl Valdemar Lundgren överlever fattighuset även han. Han och hans bror växer upp och ska livet ut behålla den nära relation till varandra som de haft under de svåra fattighusåren när allt de hade var varandra. Han vill helst inte tala om den tiden. Han bär alltihop inom sig. Den som har varit fattighushjon bär på en evig skam. När han äntligen vill berätta är han 75 år gammal och har bara ett år kvar att leva. Han är för svag att skriva själv, så han dikterar och hans hustru skriver med sirlig handstil. Han kallar fattighuset för ”ålderdomshemmet”, det var så det brukade kallas för att det låter bättre än ”fattighuset”. Ur hans berättelse stiger inte bara Karl Valdemar Lundgren och hans livsöde fram, utan också det Fattigsverige som vi nyligen har lämnat bakom oss. Nöden talar mellan de återhållsamma raderna, inte bara den fysiska utan framför allt den psykiska. Bakom upplevelserna finns ibland inte ett ”jag”, utan istället det mer neutrala och distanserade ”man”.

Kyrkoherden bjöd på kaffe

”Man fick ju mat och kläder och omvårdnad, fast man fick försaka mycket som barn får som växer upp i ett riktigt hem. Det var sträng disciplin, vi vågade inte göra något som vi inte hade lov till. En liten bit från ålderdomshemmet fanns en kälkbacke som dom kallade för Tröttbacken, dit gick vi några grabbar och åkte en dag utan lov, men när vi kom hem på kvällen fick vi stryk och fick gå och lägga oss utan mat, så det gjorde vi aldrig om mera.

Vi hade en lärarinna som var snäll mot oss barn. När vi gått färdigt i skolan hade vi avslutning, och kyrkoherden kom och hörde på oss och tyckte att vi var så duktiga att han bjöd oss på kaffe på Ekströms konditori. Det var en stor upplevelse för oss som inte var vana vid sådana saker. Jag fick springa ärenden åt ålderdomshemmet ibland, då brukade jag hälsa på en av mina äldre bröder som jobbade på bryggeriet. Jag brukade få en 25-öring av honom och ibland en läskedryck, och tänk vad man blev glad. Men denna min bror blev förkyld när han gjorde rekryten och fick TBC, så han dog och blev begravd på sanatoriets kyrkogård.

Två dagar efter att jag konfirmerats, jag var då fjorton år, kom en bonde och hämtade mig. Jag skulle komma till honom i Västanvik och hjälpa till på hans jordbruk med det jag kunde. Vattna och rykta hästarna och ge dom hö, hjälpa till med slåttern, bärga säden, ta upp potatis på hösten och göra alla möjliga småsysslor. För det fick jag mat, logi och kläder – en kostym på sommaren och en på vintern samt 50 öre till midsommar och 50 öre till jul. Jag var hos honom i två år. Sedan fick jag en annan plats där jag fick betalt några kronor varje månad. Då tyckte man att man var rik.”

Från u-land till Folkhem

Det land vi lever i har inte skapat sig självt. De människor som har levt före oss var de som med sina händers arbete byggde Välfärdssverige. Från ett u-land i svält, armod, religiöst förtryck och enorma klassklyftor till det Folkhem där det ”varken skulle finnas kelgrisar eller styvbarn”, som landets blivande statsminister Per Albin Hansson (s) sa när han skissade sin folkhemsvision i riksdagens remissdebatt 1928:

”Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete och hjälpsamhet.”

Från 1932 börjar han och arbetarepartiet socialdemokraterna att bygga upp det Sverige där det ska råda likhet, omtanke, samarbete och hjälpsamhet. Utgångsläget är ett miljonhövdat proletariat av egendomslösa torpare och arbetare, de skymningslandets människor som utför hårt arbete för usel lön åt bönder och fabriksägare – i praktiken slavar utan några mänskliga rättigheter. Sådana som Karl Valdemar Lundgren som sliter för två kostymer per år och 50 öre till jul och midsommar. Då som nu finns det gott om människor som berikar sig och skaffar sig fördelar på andras bekostnad, och många är de starka som trycker ner och plundrar de svaga. Utan rösträtt har proletariatet ingenting att säga till om. De är arbetsmaskiner bara, som ska utnyttjas, slitas ut och kasseras.

Högtidligen utövar han sin rösträtt

När Per-Albin Hansson blir statsminister 1932 är Karl Valdemar Lundgren 34 år. Han och hans 30-åriga fru Elsa Viola är två av de svenskar som ingår i uppbyggnaden av det svenska Folkhemmet. 1921 har Karl Valdemar för första gången högtidligen fått utöva sin allmänna rösträtt. Rätten att rösta har ända fram till det året varit förbehållen de privilegierade, jordägande klasserna, och enbart män. Stoltheten kvillrar som en kanariefågel i bröstet på honom den där dagen när han går till vallokalen. Han har klätt sig fin, i mörk kostym och slips, och hatt på huvudet. Han hade aldrig vågat drömma så långt – att han, fattighuspojken, skulle bli en betrodd man med rätt att rösta i ett demokratiskt val.

Karl Valdemar arbetar vid järnvägen, som sin far. Han är en man i staten, på uniformen står det SJ som i Statens Järnvägar. Han reser på Norrland, med ständiga övernattningar i metropoler som Mellansel, Långsele och Östersund. Dagar och nätter arbetar han för att försörja sin familj. Barnbidragen är ännu inte uppfunna, de kommer först 1948. Tillsammans får han och Elsa Viola sex barn, varav ett dör vid späd ålder i en barnsjukdom. 1936 tar de det stora steg som representerar det definitiva uppsvinget för enkelt folk. Då köper de ett hus i stadens utkanter för den svindlande summan av 9 000 kronor. Ett stort rött trähus för den växande familjen.

När välståndet når utedassen

Det finns varken vatten eller avlopp indraget i huset, det är utedass att gå till även i trettio minusgrader när snön knarrar under fötterna. Vatten pumpas upp ur brunnen och bärs in i hinkar, och värmen kommer från vedspis och kakelugnar som ständigt måste matas med ved. Men det är deras, det finns ett kök, det finns till och med en sal, och det finns en trädgård. Den stora tomten offras ingalunda för något så improduktivt som en gräsmatta. Den är själva grunden i självhushållet, där odlas potatis och grönsaker, frukt och bär. Hönsen värper ägg, och i skogen växer svamp och lingon.

En bit in på 1950-talet når nästa steg i det växande välståndet deras familj. Två världskrig har passerat i Elsa Violas och Karl Valdemars liv, som rubriker, oro och matransoneringskuponger. Efter andra världskrigets slut 1945 befinner sig Sverige i en obruten högkonjunktur flera decennier framåt. Till skillnad från de nordiska grannländerna ockuperades inte landet, den svenska industrin är oskadd av kriget och går för högtryck. Utedassets tid är förbi. Karl Valdemar drar in vatten och avlopp i huset och bygger ett badrum av en garderob på övervåningen. Han klär väggarna med plasttapeter i kanariegult och chockrosa med svarta lister, för nu är det som sagt 50-tal. Där sitter han sedan och tronar stolt som en kung i sitt verk, röker njutningsfullt cigarretter med långt trämunstycke och askar i en hög askkopp på fot bredvid toalettstolen medan han läser lokaltidningen och Tidsfördrif. Elsa Viola läser Husmodern och Hemmets Journal, för där finns så bra bakrecept till syjuntorna med sju sorters kakor.

Barnjungfru i en fin familj

Hon är bara en tvärhand hög. Liten, seg och ettrig. Innan alla barnsängarna och själva livet sliter på henne är hon mycket vacker. På ett ungdomsporträtt har hon en helt betagande skönhet. Det långa mörka håret lockar sig behagfullt, uppknutet med en stor vit sedesam sidenbandsrosett. Vit krage på finklänningen, vackra allvarsamma ögon, som om de försöker se in i det liv som väntar henne. Hon och Karl Valdemar ska leva tillsammans i femtiotvå år, ända tills döden skiljer dem åt.

När hon är femton år börjar hon arbeta som barnjungfru i en fin familj. Familjen heter Hermansson, och Elsa Viola tar hand om den lille sonen Carl-Henrik. Många år senare, 1964, ska han bli partiledare för vänsterpartiet kommunisterna. 1953 är han gäst vid Sovjetdiktatorn Josef Stalins (1878-1953)  begravning i Moskva. Vid en minneshögtid för Stalin i Stockholm den 9 mars samma år håller C-H Hermansson tal.

C-H Hermansson var en rar liten gosse

Han framhåller Josef Stalins betydelse för mänskligheten, han utnämner en av historiens värsta massmördare till ”en av alla epokers mest geniala vetenskapsmän”:

”Stalin är en av hela den mänskliga historiens största personligheter. Marxismen, den lära som Stalin behärskade med sådant mästerskap och som han vidareutvecklade till ett nytt och högre plan, förnekar ingalunda de stora personligheternas roll för historiens utveckling. Stalin förstod att ställa hela sin livsgärning i de framväxande, de progressiva, de oemotståndligt segrande krafternas tjänst. Därför blev hans liv så betydelsefullt för mänskligheten, därför blev han en gigant i den mänskliga utvecklingens historia. Att vara kommunist, det är att ha Lenin och Stalin till föredöme. Stalin var en av alla epokers mest geniala vetenskapsmän.”

Detta sägs om en man som hade minst 25 miljoner människoliv på det samvete som han eventuellt var i besittning av. Elsa Viola vet ingenting om kommunismen, varken som femtonåring eller senare. Hon är över huvud taget inte politiskt intresserad. Hon röstar på socialdemokraterna för att Karl Valdemar gör det och för att det är tack vare socialdemokraternas uppbyggnad av Folkhemmet som de har fått det så bra fast de kommer från enkla förhållanden. Men i hela sitt liv är hon stolt över att hon har bytt blöjor på C-H Hermansson. Han hade ju varit en så rar liten gosse.

Vi lever i en ficka i tiden

Vi lever i en ficka i tiden. I tron att vi är garanterade evigt välstånd från ständigt vidöppna kranar har vi vänt ryggen åt det Fattigsverige vi nyss har lämnat bakom oss. Vi ser på epoken och dess människor med överseende och ibland förakt. Vi kapar banden bakåt och tror högmodigt att den lilla grupp människor som just vi utgör just här och nu är alltings fullkomning. Vi lyssnar andlöst på förljugenhetens flinande profeter och slätkammade samhällssnickare med ideologiska spikpistoler och tror att de vill oss väl. Men inga träd kan växa om man kapar deras rötter. Inga hus kan byggas på en ihålig grund. Allting bygger på tidigare generationers erfarenheter. Om vi nonchalerar dem bäddar vi för vår egen undergång.

All utveckling är cyklisk. Civilisationer föds, når sin kulmen – och går under. Oftast på grund av ledarnas storhetsvansinne och destruktivitet. Både romarriket och antikens Grekland var högtstående kulturer som störtade samman i grus och aska.
”Ett halvsekels paus går mot sitt slut”

”En paus i historien går mot sitt slut. Efterkrigstidens sorglöshet är en bubbla som snart spricker” skriver Richard Swartz i en ledarkolumn i Dagens Nyheter. Han fortsätter:

”Vi är övertygade om att allting blir bättre och bättre dag för dag. Krig, massarbetslöshet och orostider i största allmänhet är något som hör det förgångna till.
Denna i grunden naiva historieoptimism är i vår samtid djupt förankrad, tas som självklar, är oftast omedveten och – som varje ideologi eller försök att förutsäga framtiden – farlig. Men den kan också leverera övertygande fakta. Sedan 1945 har i västvärlden flera generationer vuxit upp som förskonats från de bakslag och katastrofer som måste gälla som normala inslag i människans historia.

Tusentals år av historia har helt enkelt gjort en paus som hittills varat i ett drygt halvsekel. I ett historiskt perspektiv är det nästan en oändlighet. Den materiella levnadsstandarden har ideligen höjts och vetenskapliga framsteg förlängt själva livet, så till den grad att denna eviga ”boom” numera betraktas som vårt normaltillstånd. (…) Faktum är att min egen generation, fyrtiotalisterna, sannolikt är den mest bortskämda som historien känner: våra liv skulle kunna beskrivas som ständigt stigande kurvor utan vare sig hack eller platåer, en tillvaro som skulle väcka avund hos alla tidigare europeiska generationer och hos hela vår icke europeisk-transatlantiska samtid.

Det kan verka som om med andra världskrigets slut en lucka öppnade sig i västvärldens historia som först nu håller på att stängas igen.”

De delar samma falska värdegrund

Målmedvetet och i största samförstånd för de svenska politikerna en politik som systematiskt monterar ner välfärden och för oss tillbaka mot ett nytt Fattigsverige. Ingen kan ta miste på målet, medlen är alltför tydliga. De må ha olika bokstavsbeteckningar, men i det uppenbara hatet mot sitt eget land och befolkning delar de samma falska värdegrund. Med egenintresset och maktlystnaden som främsta drivkrafter sätter de sina egna landsmän i strykklass för att leva upp till en rosa fluffillusion om ”universell solidaritet” med alla jordens folk. De skänker bort Sverige till lägstbjudande och skyr inga medel för att tvinga svenskarna att acceptera bedrägeriet, betala plundringen och till på köpet helst se glada ut.

Det är människor som Karl Valdemar och Elsa Viola och alla andra förfäder århundraden tillbaka som Vilhelm Moberg skriver om 1941, några år in i Folkhemmets epok, i boken ”Svensk strävan”:

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss. (…)

Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur som har skapats här. Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.” (Vilhelm Moberg, ur Svensk strävan, 1941.)

De slapp se välfärden förskingras

Det är också svenskar som Karl Valdemar och Elsa Viola och deras gärning som dagens politiker spottar på istället för att hedra deras verk. Karl Valdemar var min farfar. Han dog 1974. Året innan dikterade han berättelsen om sin barndom på fattighuset i ett brev till mig. Elsa Viola var min farmor, det var hon som höll i pennan. Hon dog 1983. Mina farföräldrar slapp uppleva hur Sverige såldes ut till EU, massinvandring och anpassning till totalitär islam. De slapp se den offentliga lögnen växa sig alltmer grotesk för varje dag. De slapp se hur den välfärd som de arbetade ihop förskingras med statens välsignelse av ett importerat proletariat från muslimska u-länder.

1847 års fattigvårdsförordning har ersatts med 1982 års socialtjänstlag som gör svenska skattebetalare försörjningspliktiga mot alla som sätter sin fot på svensk mark. Enligt socialtjänstlagen har nämligen alla ”som inte själva kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt” rätt att bli försörjda av samhället och leva på vad som kallas ”skälig levnadsnivå”. Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift, boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Ur minnena träder de fram inför våra ögon

Jag är glad för Karl Valdemars och Elsa Violas skull att de är döda. De var den sista generationen svenskar som med självklarhet kallade sig svenskar utan att av politikerna behandlas som en skamlig folkspillra. De var stolta människor som reste sig ur fattigdom och armod och med hårt arbete erövrade ett liv.

Ju äldre vi blir, desto mer lever vi i våra minnen. Det kallas nostalgi och är underförstått något av det mest föraktliga man kan ägna sig åt. Men när verkligheten blir alltmer outhärdlig och tycks omöjlig att förändra – vad återstår mer än att fly, emigrera eller leva i minnenas inre exil? Ur minnena lösgör sig suddiga gestalter ur det förflutna och träder fram inför våra ögon, klarnar och blir lika verkliga som om de ännu levde. Det är de människor som vi har älskat, de som har skapat oss till dem vi är i dag. Vi bär dem inom oss. För oss är de inte döda. Karl Valdemar och Elsa Viola finns ofta i mina tankar. Så länge som en människa lever i någons minne är hon inte död. Död är man först när ingen enda människa längre kommer ihåg vem man var eller att man har levat.

Jag lever i ett försvunnet land

Själv lever jag i ett försvunnet land. Jag föddes i ett land och lever i ett helt annat. Under min livstid har Sverige förvandlats till oigenkännlighet, och det har skett utan folkets tillstånd. Vi blir allt fler som lever i exil i vårt eget land. Hundratusentals är vi som flyr i en tyst och ständigt pågående folkvandring från det mångkulturella samhälle som har tvingats på oss till ett undantagstillstånd i de fickor och oaser som finns kvar, ännu en liten tid. Inom oss bär vi på minnena av ett land där vi kände oss självklart hemma, där vi kunde känna igen oss i människorna runtomkring oss och var trygga i tron att inget ont skulle hända oss.

Den idealiska medborgaren adapterar sig entusiastiskt till nuet och den verklighet som politikerna har påbjudit ska gälla för innevarande mandatperiod. Jag vägrar. Jag lever i ständig protest och avgrundsdjup sorg över allt som har tagits ifrån mig, från oss alla. Jag rasar över den politiskt korrekta elitens besudlande och vanhedrande av de miljoner människor som byggde Sverige till vad det en gång var. De förbryter sig grovt mot något som inte tillkommer dem. Vi lever i en gigantisk påtvingad lögn. Och en dag kommer den att spricka. Som alla lögner.

Litteratur:

Vilhelm Moberg: Svensk strävan. 1941.

Åke Wassing: Slottet i dalen. 1960.

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Nordbo

Posted: 17 december 2011 - 23:07 - Svar

Jag har tänkt på att känslan av att tillhöra ett folk och ett land stals från mig innan jag föddes. Det var tydligt för mig redan som barn att något saknades, men jag visste inte vad. Det var bara ett tomrum som mötte mig. Jag har försökt förstå det tomrummet och har den vägen sökt mig tillbaka till det som du skriver om nu. Vi som är födda efter 60-talet har blivit utsatta för ett socialt experiment. Sociala ingenjörer har manipulerat vårt tänkande så att det ska överensstämma med deras världsbild. Men det fungerar inte. Så här skrev en person som är yngre än mig efter ett blogginlägg som handlade om tomrummet:

“På tal om att ingen har någon “eld i bröstet” så håller jag helhjärtat med. Vår samtid består av en drös passiva nihilister som inte tror på något och som inte vill eller vågar tro på något. Många använder ju till och med det för nihilister vanliga begreppet “dekonstruktion”!

Min egen generation, d.v.s. de sena 80-talisterna, kan vara den mest sorgliga drös av livsförnekare som någonsin vandrat på denna jord. Inte konstigt att folk super, knarkar och slutligen ger upp.”

Det är vad manipulationerna har lett till. Samhällsingenjörerna kan riva ner det som fanns tidigare, men de har inget annat än ett meningslöst tomrum att erbjuda i dess ställe. Det finns ingen själ, inget liv i deras “ordning”.

Naivtive

Posted: 18 december 2011 - 00:29 - Svar

Den stora frågan är “varför”? Jag kan inte för mitt liv begripa med vilket motiv de senaste generationernas politiker försvarat sin sinnesslöa gärning. Klåfingrighet? Missriktad välvilja, hybris eller vad har rört sig i dessa förvridna hjärnor? Vi har sett det förut i historien och vi kommer att se det igen, folkets vrede när hungern vrider om magsäcken. Kan Waberi och islamistgrabbarna då vara rätt häst för Fredde att satsa på?

  Stefan

  Posted: 18 december 2011 - 04:18 - Svar

  Det är precis vad jag också undrat de senaste 5 åren. VARFÖR? När man kollar upp alla dessa skribenter som omfamnar mångkulturen och vill utrota allt svenskt är det ALLTID samma sak. Man hittar dom inte skrivna på adresser i Rinkeby/Tensta, Ronna, Angered, Hammarkullen, Rosengård osv. osv. m.m m.m
  Senast jag kollade en HYCKLARE (journalist) bodde hon på Djursholm.Det fanns INTE EN ENDA med utomnordiskt ursprung på hennes adress. Varför betalar man 2-5 miljoner för en lägenhet där det bara bor Svenskar om man hatar allt Svenskt? Varför vill man inte leva som man lär?

  Själv bor jag i en bostadsrätt med ytterst få invandrare (om ens någon) Jag vill gärna att det förblir så. Och det är min självklara rätt att få uttrycka det utan att bli kallad R****T eller FRÄ*************g

   Stefan

   Posted: 18 december 2011 - 15:13 - Svar

   “Själv bor jag i en bostadsrätt med ytterst få invandrare”

   Det skall givetvis vara “Själv bor jag i ett bostadsrättsområde med ytterst få invandrare” 🙂

Utflyttad svensk

Posted: 18 december 2011 - 00:41 - Svar

Tack Julia.
Du bekräftar vad mina föräldrar har berättat för mig. Kan inte för mitt liv förstå, varför sveriges politiker medvetet vill förstöra mitt en gång fina hemland. Dem borde åtalas hela bunten.

Peter Buch

Posted: 18 december 2011 - 06:57 - Svar

Socialdemokraterna fik et Sverige där det inte råda likhet, omtanke, samarbete och hjälpsamhet.

Det er, herfra anskuet, en illusion at tro lighed, eftertænksomhed, samarbejde og hjælpsomhed selv med initiativer, tilskud og diverse kan etableres og blive samfundets grundlag.
Sådan er mennesker ikke efter min erfaring.
Mennesker er forskellige og ikke alle er ens eller eftertænksomme, evner samarbejde, vil gøre noget, gøre noget for andre eller hjælpe eller give til andre.
Illusioner og virkelighedens konstaterbare fysiske belæg og følgerne af den socialdemokratiske selverkendende opgiven selv at skabe til tanker om omfordelings almene gode er dele af den virkelighed vi befinder os i.
Men ikke virkelighedens eneste bestanddele. Forhåbentlig.

Dag Selander

Posted: 18 december 2011 - 07:08 - Svar

Undrar om alla svenskar känner till 82 års socialtjänstlag… Däremot torde ett antal miljoner utrikes födda känna till godhetens lagar i landet som försvann…

1982 års socialtjänstlag som gör svenska skattebetalare försörjningspliktiga mot alla som sätter sin fot på svensk mark.

Enligt socialtjänstlagen har nämligen alla ”som inte själva kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt” rätt att bli försörjda av samhället och leva på vad som kallas ”skälig levnadsnivå”.

Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift, boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

  Cavatus

  Posted: 19 december 2011 - 00:30 - Svar

  Ja, denna lag är synnerligen upprörande, särskilt när information om dess förefintlighet sprids som en löpeld utanför Europa och landet invaderas av folk vars mål är att utnyttja lagen. Svenskarna själva vet inte ens om att den finns, att deras inbetalda skatter tas till folk som aldrig bidragit till välfärden eller som inte är medborgare. Denna lag måste rivas upp. Den är en orsak till att de svenska skatterna aldrig kan komma ner på internationell nivå.

Info

Posted: 18 december 2011 - 08:27 - Svar

Exempel på den ideologiska Lützen-dimma, som sänkt sig över och förkväver Sverige:

”KARIN BOJS: KÄRLEKSHORMON ÄR ÄVEN RASISTHORMON”

Ovanstående artikelrubrik stötte jag på av en slump här:

http://reaktion.motpol.nu/?p=1330

En artikelrubrik, som i sin illvilligt vinklade utformning bara är alltför typisk för nu levande, svenska makthavare, journalister, s.k. beteendevetare, managementkonsulter, kommunikationskonsulter m.fl. – Järvenpää kommenterar:

”Bl a hävdas [av Karin Bojs] att oxytycin ´får människor att betrakta främlingar som mindre värda´. Något stöd för den åsikten finns dock inte i den kunskap som Bojs hänvisar till, den holländske professorn Carsten de Dreus och hans teams forskning om oxytocin.”

Vad Dreus påpekar är att det är biologiskt helt naturligt och genetiskt oundvikligt, att föräldrar hyser större kärlek till och intresse för sina egna barn än andras barn – t.ex. grannens barn eller sådana barn som finns på Maldiverna och som de inte ens har träffat. Detta betyder dock INTE, att de samtidigt rasistiskt HATAR alla barn på Maldiverna eller ens grannens barn…

Och att därför felreagerande föräldrar behöver brutalt uppfostras och rättas till alltifrån tidigaste förskoleålder av Storebror Sjupartiet och dess f.n. otaliga apparatjikar. I Sverige är numera, som bekant, mänskliga organismer ingenting annat än sociala konstruktioner.

Låt oss kasta en blick på Karin Bojs själv – Dagens Nyheters vetenskapsideolog. Född 1959, utbildad journalist i Göteborg, är hon en av vetenskapssamhällets flitigast belönade auktoriteter inom ämnen, som hon inte alls utbildats i men är expert på att TYCKA RÄTT OM:

”Karin Bojs blev i april 2008 hedersdoktor vid Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet. År 2000 fick Bojs Vetenskapliga mediepriset, instiftat av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Stiftelsen för Vetenskapsinformation, med motiveringen att Karin Bojs förenar aktuell journalistik med relevant forskning. Hon knyter samman stor sakkunskap med journalistisk energi och språklig klarhet i sina tre roller som vetenskapsredaktör, reporter och krönikör. – Vid en ceremoni i oktober 2008 var hon en av mottagarna av Kunskapspriset, som utdelas av Nationalencyklopedin.” (Wikipedia.)

Oj, jag svimmar nästan. När får journalisten Karin Bojs nobelpris i något valfritt, naturvetenskapligt ämne?

Invandrare1957

Posted: 18 december 2011 - 09:05 - Svar

Det är inte ofta tårarna kommer. Det är inte mer än drygt 80 år sedan min faster såldes som barnpiga. Hon vägrar att berätta om det skammen är stor. Sen har vi inte vett att vara rädda om det vi har. God jul Julia vem du än är så är du en ljusglimt.

Crass Børsting

Posted: 18 december 2011 - 09:52 - Svar

Bravo, fr. Caesar. Tak for endnu en fin søndagskronik.

Henrik Henriksen

Posted: 18 december 2011 - 10:54 - Svar

Takk for en flott og gripende historie, Julia. Jeg kan ikke fortelle hvor mange sterke følelser som kommer gjennom kroppen når jeg leser det du har skrevet her. Det gjør meg trist, men samtidig også sint. Vi respekterer ikke lenger våre forfedres harde arbeide og offer!

I hva slags land skal våre barnebarns barn vokse opp? Vil de føle friheten og solens varme på sin nakne hud? Vil de kunne løpe leende gjennom våre skoger og bade i våre mange tusen tjern på varme sommerkvelder? Vil de kunne sitte foran peisen på en mørk vinterkveld og vente spent på julaften mens de de synger sanger og spiser pepperkaker? Eller vil de leve innestengt, kuet og gjemt bak mørke klær, i et samfunn med et styresett som ikke respekterer vår historie og en religion som ikke respekterer menneskeverdet?

Det er opp til oss hva slags land de skal vokse opp i.

Fundersam

Posted: 18 december 2011 - 12:25 - Svar

NOLLVISIONENS FÅNGAR

Ingen politiker vågar säga att “obehag” är en naturlig del av livet och att det kan vara uppfostrande.

Vi har en officiellt förklarad “nollvision” om dödsfall i trafiken. Men alla vet att den inte kan tas på allvar. Däremot gäller en outtalad nollvision på många andra områden, ex.vis i skolan. Ingen unge skall, naturligtvis, utsättas för faran av benbrott, varför gymnastiken ofta blir menlös för den vige och skicklige. Dåliga betyg är också obehagliga, så därför eliminerade man i praktiken betygen.

Generationen utan betyg har inte fått något mål att kämpa för att nå. Mina barnbarn visar att en av mänsklighetens mest primära instinkter är att övervinna det som är svårt. De skall nödvändigt upp och gå, innan de kan hålla balansen. De skall uppför varje trappa de ser, innan de förstår hur man tar sig ner. De skall klättra i träd, hoppa rep och lära sig läsa för att det är svårt.

Skola har tagit bort sådan stimulans med betyg på de svårigheter de övervunnit. Tiden har fyllts med tomhet. För att få en “kick”, provar de droger eller personrån. I lyckliga fall blir det livsfarliga sporter som bergsklättring eller drakflygning.

Det är dom eleverna som röstar fram våra politiker.

Sedan har man reducerat lärar-rollen beträffande ekonomi och befogenheter, så att endast de mest obegåvade studenterna söker sig till yrket. För att inga begåvade, “outbildade” lärare skall konkurrera, vill man nu införa “legitimation” för dem som gått igenom den utbildning, som med tiden blivit rent usel. Därmed kommer problemet att cementeras för de närmaste fyra decennierna. . .

Hur mycket blir kvar av “Sverige” sen ?

Kenneth Karlsson

Posted: 18 december 2011 - 12:33 - Svar

En fantastisk krönika, som visar upp vår historia, och vart vi är på väg; en vackert skriven text som osar av kärlek, sorg, och ilska.

Mrs Darkblue

Posted: 18 december 2011 - 14:28 - Svar

Den folkkäre Nils Poppe, överlevde en sk. änglamakerska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nils_Poppe

Svenskasvensson

Posted: 18 december 2011 - 14:51 - Svar

Dagens Svenska barn, kommer rakt in i det mångkulturella fördärvet. Dom kommer aldrig få se, då när Sverige var ett bättre land. Dom kommer tänka, varför straffade Gud mig med att tvingas upp i ett sånt här korrupt och misslyckat land.
http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

tant45

Posted: 18 december 2011 - 17:29 - Svar

Tack Julia! Min farfar sade ofta till mig som barn: mInns din historia, den som ingen historia har, har heller ingen framtid.
Vilken historia skulle jag ha? Jag var ju ett barn. Jag hade ingen historia. Men ju äldre jag blev, växte saker o ting fram. Mina förfäders historier, deras liv, tankar, uttryck,berättelser, händelser, kunskap, deras förmåga att överleva, deras sätt att förhålla sig till livet.
Jag formades efter dem och den miljö jag växte upp i. Jag litade blint på dem,de hade ju klarat sig under svåra förhållanden, så skulle jag följa deras råd skulle nog allt gå bra.
Idag får jag höra att mina tankar, åsikter o värderingar är gammaldags. Men jag släpper dem inte, de är mina inre skatter, och jag litar blint på mina förfäders råd, på det sunda förnuftet som styrs av deras och min egen erfarenhet och livet självt. Lögnen kommer att spricka, jag bara vet det och den dagen är jag glad att jag aldrig övergav mig själv och den grund jag står på!! God JUL Julia!
Tack för dina söndagskrönikor- skriven på en vacker prosa som lyfter tiden o rummet!!!

Tornuggleman

Posted: 18 december 2011 - 18:46 - Svar

Än en gång en ren njutning att läsa !
Språkbruket och författandet får mig att rysa av välbehag jag har förmånen att läsa “Julia Caesar”.
Och tack än en gång, Snaphanen för att ni publicerat ytterligare en otroligt välformulerad och fantasitiskt återgiven krönika .

Ha en god o skön kväll. Skit i araber,Egypten o konstiga “vårar”.
Dröm er bort till en skandinavisk idyll !

Och njut av alla julens förberedelser.

Det kan nämnligen inte muslimer !

elwee

Posted: 18 december 2011 - 20:43 - Svar

Mycket pricksäkert Julia.
Du har en enastående förmåga att formulera det jag, och sannolikt många med mig, känner.
Jodå, jag har upplevt kakelugnar, vedspis och utedass som var isande kallt på vintrarna … man försökte undvika dasset så länge som möjligt, men det slutade som regel med att man fick gå dit sent på kvällen och dessutom fick man då bannor av föräldrarna för att man inte gick dit medan det var ljust så de slapp följa med …

Hur kan man dupera majoriteten av ett helt folk?
Hur är det möjligt att skrämma en hel journalistkår till tystnad?
Hur är det möjligt att politiker tillåts skänka bort det de inte äger? Dina och mina skattepengar och det vi ärvt av tidigare generationer.

Och framför allt; vad kan vi göra åt det?

Jag fick ett mycket intressant svar av en journalist på en mailfråga.
Hade jag haft en mailadress till dig Julia så kunde jag inviga dig i vad som skrevs …

  Julia Caesar

  Posted: 19 december 2011 - 23:37 - Svar

  @ elwee:

  Du kan nå mig via snappost@yahoo.dk

  Vänliga hälsningar
  Julia Caesar.

alle

Posted: 18 december 2011 - 20:46 - Svar

Ett land där Pocahontas inte utgör det enstaka undantaget utan istället regeln kan ju naturligtvis bara gå en väg…

alle

Posted: 18 december 2011 - 22:34 - Svar

Svenska folket reagerar som vanligt ytterst snabbt och effektfullt mot alla former av självförvållad – dvs genom närmast kriminell naivitet och/eller laissez-faire-mentalitet – grov brottslighet. Här har vi Svenska kyrkan i Ludvika som i reaktion på dödsmisshandeln härom dagen nu i en närmast brutal motaktion skall fixa till en liten ljusmanifestation samt förmodligen även en och annan bön till sin överförmyndare Gud/Allah! Men vad säger då självaste prostatan & biskopinnan Eva Brunne om detta tveksamma smått rasistiska tilltag?

Cavatus

Posted: 19 december 2011 - 00:42 - Svar

Tack för en fin men vemodig text, Julia. Igår såg jag Beck-filmen Mannen på taket, med Carl-Gustav Lindstedt i huvudrollen. Den spelades in i Stockholm på 70-talet. Det var så otroligt att se miljöerna och människorna precis som de var under min uppväxt. Folkmassorna bestod av svenskar! Det är nästan chockerande att upptäcka att massimporten inte hade börjat ännu och vi levde i ett slags omedvetet lyckoland, något man inser först nu. T o m brotten var av tämligen oskyldig karaktär.

  Robin Shadowes

  Posted: 19 december 2011 - 01:40 - Svar

  Jag tänker se om HasseåTage-filmerna över jul och nyår. Har nämligen både boxarna med härliga filmer och revyer. Att angöra en brygga utspelar sig till 99% i skärgården men början och slutet visar upp ett svart-vitt Stockholm i mitten av 60-talet. Mannen som slutade röka utspelar sig huvudsakligen i Stockholm och Paris vid början av 70-talet. 72 tror jag det var. Där finns nog mycket du skulle känna igen tror jag. Det finns även en sekvens i Äppelkriget när älvan Birgitta Andersson beger sig i väg på ett uppdrag i Stockholm. Släpp fångarne loss kommer jag inte ihåg var den är inspelad men det är väl i mellan-Sverige någonstans. Annars är det mycket Österlen eftersom dom hade sin studio i Tomellilla. I synnerhet Äppelkriget är full av natursköna bilder därifrån tidigt 70-tal innan vårt arma Skåne lusades ner av muselmaner.

Rasmus Andersen

Posted: 19 december 2011 - 01:13 - Svar

Rigtig spændende og fyldestgørende læsning. På trods af min danske baggrund, så var der mange interessante informationer og betragtninger i det du har skrevet. Jeg glæder mig til at læse mere.

Nils Dacke

Posted: 19 december 2011 - 01:28 - Svar

Tack Julia för ännu en lysande krönika. Den lyckades hos mig väcka många minnen från det Sverige, som inte längre finns.
Jag har upplevt utedass, bärande av vatten, ransoneringskort och att vi mot slutet av månaden fick “handla på krita”. Men jag upplevde samtidigt värme och samhörighet inom fungerande familjer och mellan grannar och kollegor. Jag minns ett samhälle som i mycket präglades av inställningen “att göra rätt för sig”. Jag minns en fungerande skola präglad av “ordning och reda” samt av att förmedla kunskaper.
Krönikan väckte också ett antal blandade känslor; glädje över att ha fått uppleva ett land med framtidstro och skaparkraft, vemod över den samhörighet som inte längre finns och som mina yngsta barn och mina barnbarn inte får uppleva. Den bestående känslan är tyvärr en glödande vrede mot de ryggradslösa politiker som så hänsynslöst förråder sitt eget land och folk. Men vreden är inte bara meningslös; den föder en fast beslutsamhet att i det längsta bekämpa förräderiet och dess följder.

PBr

Posted: 19 december 2011 - 03:14 - Svar

joffe

Posted: 19 december 2011 - 12:44 - Svar

Tack kära Julia för ytterligare en bedövande drapa som påminner oss om hur våra före oss fick kämpa, och hur vi nutida själva fått kämpa, dock något lättare…

Men du påminner oss helt riktigt om hur det var förr. Min far född på slutet av 1800-talet skrev under sina sista levnadsår 1.800 sidor på en gammal Facit skrivmaskin om sin levnad under den period i Sverige då förändringen till välfärdssverige föddes. Vilken omställning. Han själv som förvaltare för ett stort gods fick kasta in handsken under 30-talets depression. Statarnas löneförmåner ökades då, vilket inte ingick i hans arrendeuppgörelse med godsägaren. Sverige förändrades och fars livsverk neutraliserades. Den godsägare han arbetade för och hans slottsliv gick i KK och byggnaderna ligger i dag i ruiner. Arbetare blev vinnare. Vi svenskar, vissa av oss under pina har jobbat oss fram, sökande framgång och vi har fajtat hårt och länge för att lyckas..

VI ÄR STOLTA ÖVER VÅR NATIONELLA GEMENSAMMA FRAMGÅNG. Vi älskar Sverige som en egen unik nation.Vi minns med aktning Per Albin och Erlander. Stolta över vår fana, Lutheran church,” Den blomstertid nu kommer” och våra icke barbariska traditioner. Vi älskar vårt hemland med dess idylliska festivitas och vårt kungahus och traditioner.

Du skitstöver Reinfeldt som för närvarande styr landet och kallar dig Moderat, och inte är det, har aldrig någonsin erkänt Sverige som nation. Du anser att landet är uppbyggt av främlingar. Du har inte läst svensk historia och är inte värdig att styra Sveriges land. Vi har aldrig tidigare i Sveriges historia haft en mer OSVENSK premiärminister. Packa din trunk och ägna dig i stället åt det RIKTIGA cirkuslivet i sågspånsmiljö..

Du står för en förrädarpolitik för landet då du ställer dig positiv till ett obegränsat antal av din typ av “cirkusartister” från fel länder för att komma hit och suga ut ett gammalt svenskt kulturland på.alla de resurser som generationer av arbetare byggt upp.

Så länge jag andas kommer jag att påminna dig om detta. Jag är pensionär och har jobbat och betalat skatt i Sverige i 35 år.- En exvis somalisk kamelskötare över 65 kommer som anhöriginvandrare till Sverige och uppbär ca 12.000 skattefria pengar i månaden. JAG boende utomlands, tidigare sålt importerade produkter från Sverige, får ca 10.000 kr-mån och på detta belopp betalar jag 25% SINK-skatt. – Jag har skrivit flera brev till dig Mr.Reinfeldt och sagt detaljerade sanningar men din brevenhet förmedlar aldrig breven till dig. Svar uteblir. En svensk politikerregissör med sjukproblem är bara förordet!

Det var en stor skillnad när Gösta Bohman var Moderaternas ledare. Han svarade på brev och han var en RIKTIG MODERAT. Du mr Reinfeldt är en riktig NOLLA men det får du tydligen aldrig information om via din brevenhet….

l

Kweenkristin

Posted: 19 december 2011 - 18:23 - Svar

I historieböckerna läser man om hur kulturer utplånats på grund av invasioner av främmande folkslag. Idag händer det i Sverige och svenskarna hjälper och påskyndar det genom att förneka och förinta sin egen kultur. En gång så stolt svenskt folk som utplånar sig själva.

Tony Ingman

Posted: 19 december 2011 - 21:59 - Svar

Tack Julia för ännu en mycket läsvärd krönika. För något år sedan fick jag en bok i julklapp av författaren
Henning Hamilton , som heter” Folket före oss” , som i ord och bild berättar om dessa strävsamma människor
som du nämner i din krönika , dom som lade grunden till det välstånd som rått tills dom halsstarriga politiker av
både röd och blå kulör fick för sig att skänka bort landet till andra människor än Svenskar.
Det gör extra ont att höra när vår skitstövel till statsminister kräker ur sig att” ingen utveckling har kommit från Sverige
förutom barbariet, allt har kommit utifrån”. Tala om att sända en spottloska mitt i ansiktet på dessa strävsamma människor.
Författarens slutord i boken ” Folket före oss” är Glöm dem inte, och det är ord som är lätt att stämma in i.

Villafarsan

Posted: 22 december 2011 - 21:44 - Svar

För det första:

“Målmedvetet och i största samförstånd för de svenska politikerna en politik som systematiskt monterar ner välfärden och för oss tillbaka mot ett nytt Fattigsverig”

Det här är ju en konspirationsterori som heter duga… Knappast att våra folkvalda har kapacitet att köra en sådan sak år efter år över blockgränserna, ens om de ville, vilket alltså förutsätter att de vill vanligt folk illa. Påståendet blir ju mer absurt ju mer man tänker på det.

För det andra:
Moberg. Författaren till Utvandrarserien. Författaren som tog de svagas och utstöttas parti. Hur kan du svamla in honom i din retorik? Vem är svag i Sverige idag? Den vite mannen?

För det tredje:
Den generation du tillhör (40 talisterna) kommer gå till historien som generationen som brände upp de fossila resurserna. Yngre generationer kommer alltså inte sitta och orera om hur ni slet och byggde landet, för det gjorde ni inte.

För det fjärde:
Socialtjänstlagen – skall vi återinföra fattighuset eller vart är du på väg i ditt resonemang? Fylla det vita slottet med Somalier, tills de kan få ett jobb som ger dem två kostymer om året?

För det femte:
Finns det NÅGON läsare med en avvikande mening här? Debatter – äger de rum? Om du läser detta och tycker att Julia Caesars med entourage står för oemotsagt- skriv en kommentar. Eller så är det så att julia helt enkelt predikar för kören och om man inte tillhör kören får man läsa svd?

/villafarsan

  Cavatus

  Posted: 23 december 2011 - 13:09 - Svar

  Vojne vojne, “ni brände upp de fossila resurserna” och “ni byggde inte upp landet” typ. Och vad gör då din generation som är så mycket bättre? Demonstrerar och skriker ut din ilska mot SD med vuvzuelor och harskramlor? Är det konstruktivt?

  I din värld är allt svart eller vitt. Försök se lite mer nyanserat på tillvaron. Socialtjänstlagen behöver inte vara antingen eller. Det skulle gå att nyansera även den för att inte dränera Sveriges ekonomi. Men enligt ditt resonemang är väl en sådan slutsats rasistisk om inte alla jordens invånare inkluderas i den svenska socialtjänstlagen.

  Svamla lite mindre och försök debattera med ord i stället för med känslor:

  Dogge

  Posted: 1 januar 2012 - 23:15 - Svar

  Uppenbarligen besitter du den illaluktande karaktären, som inte är det minsta kapabel att se världen för vad den är. Antagligen kommer du fortsätta att orera kring hur opinionens åsikter är oemotsagda, ända tills du själv pensioneras in på Carema care och bajsar ner dig – men då lär väl den demens, som sedan 40 års ålder knackat på dörren, gjort dig oförmögen att ens bli varse din situation.

Villafarsan

Posted: 23 december 2011 - 13:52 - Svar

Ok, låt oss vara konstruktiva – hur skal Socialtjänstlagen vara, enligt dig?

/villafarsan

  elwee

  Posted: 23 december 2011 - 16:04 - Svar

  Socialtjänstlagen ska i första hand se efter dem som efter bästa förmåga byggt (och bygger) upp det relativa välstånd som finns kvar.
  Det har aldrig varit avsikten med socialhjälpsfunktionen att svenska medborgare ska försörja alla ekonomiska migranter som behagar komma hit.
  Självklart ska vi ta emot flyktingar, dvs ca 3-5 % av dem som kommer hit. Det är som regel de som kan identifiera sig!
  Självklart ska vi ta emot dem som kan fylla luckor, arbets- eller kunskapsmässiga sådana.
  Men, vi har ingen anledning att vara hela världens socialbyrå och inget annat land har heller en omsorg som är dimensionerad för det.
  Vi har ingen anledning att försörja lycksökare som så fort de fått PUT sätter igång som kravmaskiner där vi svenskar ska rätta oss efter dem!
  Vi har ingen anledning att ta emot s. k. “ensamkommande flyktingbarn” som vare sig är ensamma, flyktingar eller barn, utan som kräver enorma resurser som borde gå till äldrevården istället!
  Vi har ingen anledning att ge bort allt gratis till s. k. “papperslösa” som är en omskrivning av personer som uppehåller sig illegalt i vårt land!

  Har du andra tankar om vem som ska få utnyttja det välfärdskapital som gårdagens och dagens skattebetalare med möda har slitit ihop?

  Cavatus

  Posted: 23 december 2011 - 16:08 - Svar

  Den ska omfatta folk som är permanent boende i Sverige, företrädesvis medborgare, men även andra kan möjligen inkluderas efter prövning. Den ska inte, som idag, omfatta alla som råkar stå på svensk mark, dvs även turister och annat löst folk. Den är alltså felkonstruerad. Som den är utformad idag utnyttjas den å det grövsta och det faktum att Sverige är landet med världens högsta skatter kan vi aldrig komma ifrån om vi ska vara försörjningsansvariga för envar som sätter sin fot här.

joffe

Posted: 27 december 2011 - 09:45 - Svar

I kommentarsfälten på internät möter man ofta knepiga kommentarer som förbryllar och fortsätter att förbrylla Ju mer man läser och försöker analysera och begripa ord fastnar man i oklarhet inte minst här ovan gällande vissa kommentatorer.

Jag råkade läsa Ullenhag i Regeringens hemsida och i ärlighetens namn undrar om den mannen någonsin klarade att passera lågskoleklass med godkänt betyg. Eller har man slutat med betygsättning i skolorna i Sverige numera?! Ointressant att bemöta mystik och trollskrift då dumhet och okunskap ej kan förenas med vetande.

Jag önskar Julia naturligtvis och många andra kunniga skribenter i kommentarsfälten som, Kweenkristin, Tony Ingman, Elwee och naturligtvis Cavatus som förmedlar kunskap till oss alla ett

GOTT MYCKET BÄTTRE ÅR för Sveriges härliga land 2012. Allt måste förbättras under 2012! Sluta importera islamaraber! – Kom till sans!

Hooroo! Med dunder från Down Under

Dogge

Posted: 1 januar 2012 - 23:16 - Svar

För övrigt en utav de mest läsvärda krönikorna jag ramlat över.
Fortsätt protestera, Julia.

Leave a Comment