26
jan
Seneste opdatering: 27/1-13 kl. 0049
78 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Av Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Har du tänkt leva på din pension när du slutar arbeta? Glöm det. Om du inte är beredd att arbeta till långt efter 65-årsdagen och/eller har ett generöst tilltaget privat pensionssparande kan du se fram emot magra år som pensionär. Det pensionssystem som infördes 1994 har så allvarliga brister att det behöver göras om från grunden. Nästa år slår den så kallade “bromsen” till för tredje gången sedan 2010 och beräknas sänka pensionerna med 1,4 procent enligt Pensionsmyndighetens senaste prognos. Under åren 2010-2015 kommer bromsen att sänka pensionerna med sammanlagt 7 procent och kosta en genomsnittlig pensionär sammanlagt 45 000 kronor.

Bromsen, eller “automatisk balansering” som Pensionsmyndigheten föredrar att kalla den på genuint Newspeak var från början tänkt som ett undantag i extrema krislägen. Nu slår den till gång på gång, trots allt tal om att “Sverige har en stark ekonomi”. I januari 2011 fick pensionärerna sina pensioner sänkta med 4,3 procent. För många av dem var det svårt att koppla ihop det med vad finansminister Anders Borg (m) sa vid samma tidpunkt, med ett citat av en finansministerkollega : “Sverige är nu Europas tigerekonomi”.

“Systemet ska hålla till nästa istid”

Det pensionssystem som från 1994 ersatte ATP-systemet skulle hålla “till nästa istid” lovade den dåvarande socialförsäkringsministern Bo Könberg (fp), huvudansvarig för arbetet med pensionsreformen 1991-1994. När reformen röstades igenom av riksdagens fyra borgerliga partier och socialdemokraterna 1994 utlovade politikerna ett stabilt system med förutsägbara pensioner. I dag är det uppenbart för alla utom Pensionsmyndigheten och ansvariga politiker att nästa istid redan är här. Pensionssystemet är ett lapptäcke som redan efter åtta år har brustit i sömmarna och är i akut behov av renovering.

“Man har hittat på och lagt till en liten sak här eller där. Men någon bärande teori finns inte” säger KG Scherman,  generaldirektör för Riksförsäkringsverket (numera Försäkringskassan) mellan 1981 och 1996, i en intervju i boken “Pensionsbluffen”.

pension

Boken är skriven av Joel Dahlberg, ekonomireporter på Svenska Dagbladet.

Pensionerna åker berg- och dalbana

Istället för ett stabilt system med förutsägbara pensioner har vi fått ett opålitligt och oförutsägbart system som inte ger några garantier över huvud taget. Systemet åker berg- och dalbana med utvecklingen på arbetsmarknaden, och dess grundpelare vacklar betänkligt. De som inte vill eller kan klara sig på lägre pensionsnivåer har inget annat val än att arbeta längre upp i åren och/eller spara mer. Pensionssystemets risker har av systemet och politikerna behändigt vältrats över på den enskilde.

De som är födda på 1950- och 60-talen eller senare kommer inte att kunna leva på sin pension, om man med leva menar ett någorlunda drägligt liv. Stora grupper hänvisas till ren fattigdom. Det här håller politikerna tyst om. De försöker mörklägga så mycket som möjligt enligt den beprövade GSG-modellen – “går det så går det”. Pensionssystemet är en teknisk konstruktion som är “självreglerande” och utlyft från den politiska diskussionen. Därmed har politikerna bekvämt kunnat abdikera från ansvar. Med hjälp av bromsen har de lyckats sänka pensionerna kraftigt utan att behöva ta en enda debatt i riksdagen. Pensionerna kan i princip bli hur låga som helst utan att politikerna behöver bry sig, och de har sett till att ordna ett annat, mycket förmånligare pensionssystem åt sig själva. I den här liksom i många andra frågor är svenska folket fört bakom ljuset.

“Möjlighet” att arbeta till 75 år

Höjd pensionsålder vinner man inga val på. Hittills har det bara hörts ett tyst mummel i frågan. Men den 7 februari förra året gick statsminister Fredrik Reinfeldt (m) ut med ett uppmärksammat uttalande i en intervju i Dagens Nyheter. Han talade om “möjligheten” att kunna arbeta till 75 års ålder. Eftersom vi blir allt äldre (vartannat barn som föds nu väntas leva tills det är hundra år) måste vi räkna med att försörja oss själva betydligt längre upp i åren än i dag, anser Fredrik Reinfeldt. Arbeta till 75 års ålder, alltså. Dessutom ska vi vara beredda att byta yrke minst en gång i livet.

“När jobbet blir för tungt så får jag jobba med något annat” sa Reinfeldt.

Bakom försöksballongen finns ett tvångsscenario

Hans uttalande togs inte väl emot, och många ryckte säkert på axlarna och avfärdade det som en betydelselös försöksballong. Men bakom uttalandet finns ett tvångsscenario. Det visar sig när Reinfeldt svarar på frågan om det är ett “måste” att jobba efter 65 års ålder eller om det är valfritt:

“ Ja, det finns ett måste i den meningen att pensionssystem inte är trolleri. Det är en välfärdsambition som bygger på stor omfördelning och i grunden på människors eget arbete. Om människor tror att vi kan leva allt längre och korta ner vårt arbetsliv, då kommer pensionen att bli lägre. Och då är frågan, är människor beredda till det? Det tror jag i stor utsträckning att människor inte är.”

En vision av en evig rosenkantad högkonjunktur

Det säkraste man kan påstå om förfluten tid är att människorna inte hade en susning om framtiden, hur gärna de än ville förutsäga den. Tvärsäkra antaganden kan därför fortare än en dinosaur hinner blinka framstå som häpnadsväckande naiva. Det är exakt den sortens aningslöshet som präglar pensionssystemet. Systemet ger intryck av att vara framdrömt i en vision av en evig rosenkantad högkonjunktur. Det bygger på förhoppningen att det finns tillräckligt många yrkesverksamma som vid varje tidpunkt betalar in tillräckligt mycket pengar för att täcka pensionsutbetalningarna. Några statliga garantier finns inte.

Att “det går bra för Sverige” är heller ingen garanti för att pensionerna inte sänks. Åren 2002-2007 var ekonomiskt starka. Börsen gick bra, och sysselsättningen ökade enligt SCB med 1,1 procent per år. I januari 2007 hade arbetslösheten sjunkit till den lägsta nivån sedan 1991. Men blev det en uppryckning för pensionssystemet? Inte alls. Istället försvagades pensionssystemets finansiella styrka. Det var ett allvarligt tecken på att någonting var fel i systemet.

Pensionsmyndigheten anser att man inte ska bry sig

Men i Pensionsmyndighetens årsredovisning “Orange Rapport” i mars 2008 påstår dåvarande generaldirektören Curt Malmborg:

“Eftersom det går bra för Sverige går det också bra för Sveriges pensionärer och pensionssparare.”

I samma årsredovisning konstaterar dåvarande socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson (m) och Tomas Eneroth (s) att “systemet är robust”. Inget av påståendena är sant. Däremot är de tydliga exempel på att både politiker och Pensionsmyndigheten med luddig desinformation försöker föra allmänheten bakom ljuset. Myndighetens principiella inställning är att man inte ska bry sig.

“Det skulle krävas en följd av mycket goda år bara för att återföra systemet till noll. Att sedan bygga upp en rimlig marginal kräver ännu mer” skriver Joel Dahlberg i boken “Pensionsbluffen”.

Två års lågkonjunktur var allt som behövdes

Bromsen infördes först 2001 som ett senkommet tillägg till pensionssystemet. Då trodde knappt någon att den skulle behöva användas. Sedan kom börskraschen och den internationella finanskrisen 2008. Varningslamporna började blinka rött. AP-fonderna, som förvaltar pensionspengarna, förlorade 191 miljarder kronor under 2008. Och en olycka kommer sällan ensam. Dessutom sjönk sysselsättningen, och pensionerna till de riktigt stora kullarna från början av 1940-talet skulle börja betalas ut.

“När krutröken skingrats efter kollapsen 2008 stod det klart att läget för pensionerna var långt värre än någon kunde ha anat. Två års lågkonjunktur var alltså allt som behövdes för att slå hål på politikernas stora pensionsbygge” skriver Joel Dahlberg.

Politikerna var chockade. Det som inte kunde hända hade hänt. Följden blev sänkta pensioner 2010 – för vanligt folk, inte för politikerna – med 3 procent och 2011 med ytterligare 4,3 procent. Totalt alltså 7,3 procent, varav bromsen stod för 6,2 procent. Det betyder en sänkning med 700 kronor i månaden för en genomsnittlig pension.

Men först: en rejäl kick off!

Den 15 februari 2010 damp de orangea kuverten ned hos de första av landets då 1,8 miljoner pensionärer med besked om en treprocentig sänkning av pensionerna. Det var första gången som pensionerna sänktes – trots att “det gick så bra för Sverige”.

Samma dag, den 15 februari 2010, skriver Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm under ett avtal med eventföretaget Blick Möteskonsult (“Möten & events där hjärta, hjärna och mage styr”) om en kick-off för myndighetens personal. Festen ägde rum lördagen den 24 april 2010, och det var inget dåligt party. Notan för cirka ettusen anställda slutade på 1 515 000 kronor – drygt 1 500 kronor per person, reskostnader oräknade. Alltsammans betalt av de pensionärer som just fått veta att deras pensioner hade sänkts för att det saknas pengar.

En miss på 21 år i SCB:s prognos

Här kan det vara på sin plats att nämna ännu en av de statliga myndigheter som verkar kunna göra hur många misstag som helst utan att det tycks påverka deras trovärdighet. Statistiska centralbyrån, SCB, gör regelbundet prognoser över den framtida arbetskraften – som alltså är avgörande för pensionerna. Under prognosperioden fram till 2030 väntas Sveriges befolkning enligt SCB öka med cirka 900 000.

Men hur tillförlitligt har SCB varit tidigare? 1988 gjorde SCB en prognos om befolkningsmängden i Sverige år 2025. Profetian löd på 9 023 650 invånare. (Källa: SCB Sveriges framtida befolkning; Prognos för åren 1989-2025). I verkligheten var folkmängden den 31 oktober 2011 redan uppe i 9 475 954 invånare.

“9 023 650 invånare uppnåddes någon gång 2004. En felbedömning på 21 år” skriver Affes statistikblogg.

Stackars SCB kunde ju inte förutse att Carl Bildts (m) borgerliga regering bara några år efter att prognosen gjordes skulle öppna Sveriges gränser för en massinvandring utan historisk motsvarighet.

Invandrarkvinnorna ska rädda pensionerna

Antalet invånare över 65 år ökar snabbt. Enligt SCB:s prognos för 30-årsperioden 2011-2040 uppgår det årliga tillskottet till i genomsnitt 117 200. Det är en 30-procentig ökning jämfört med de årskullar som dör ut. Det är befogat att tala om en pensionärsexplosion, och den kommer att pågå till omkring 2040.

“Men det finns inget lagbundet samband mellan fler pensionärer och sämre pensioner” skriver Joel Dahlberg. Sverige har befunnit sig i liknande situationer under 1900-talet, men då har det kunnat lösas genom en ökning av arbetskraften. På 1950- och 60-talen fick Sverige ett stort tillskott av arbetskraftsinvandrare. Under 1960- och 70-talen började kvinnorna strömma ut på arbetsmarknaden.

Nu finns det inte längre några stora grupper kvar som enkelt kan omvandlas till arbetskraft. Tvärtom fyller alliansregeringen på varje år med insläpp på 90 000-100 000 utlänningar som har stora svårigheter att ta sig ut på arbetsmarknaden. Men om vi ska tro SCB:s fromma förhoppningar är det invandrarna, och i synnerhet invandrarkvinnorna, som ska rädda pensionerna. I rapporten från 2009 antar SCB att arbetskraftsdeltagandet för utrikes födda kommer att öka från 69 till 77 procent.

Svårare än någonsin för invandrare att få jobb

Men SCB:s prognos bygger på de förhållanden som rådde 2007. Och 2007 var ett högkonjunkturår då arbetslösheten nådde sin lägsta nivå på 15 år. Börskrasch och internationell skuldkris fanns ännu inte i föreställningsvärlden, och eurokrisen hade ännu inte försatt Europa i gungning. SCB:s rapport är dopad med grundlös optimism – den bygger mer på önsketänkande än på analys av fakta.

“Den främsta anledningen till att antalet personer i yrkesverksam ålder inte sjunker är invandringen. Invandring i sig löser dock inte problemet. Man måste se till att den genererar arbetskraft, att invandrarna arbetar och arbetar vitt. Här har trenden sedan 1980-talet varit sjunkande” skriver Joel Dahlberg.

Situationen för invandrares inträde på arbetsmarknaden är mörkare än någonsin. Dels därför att fler invandrare än någon gång tidigare har låg utbildning eller ingen alls. Dels för att de okvalificerade jobben inte längre finns. Bland utomeuropeiska invandrare arbetar bara hälften, samma siffra som för tio år sedan. Efter sju år i Sverige var enligt SCB i genomsnitt 55 procent av de två sista kohorterna invandrare som redovisas sysselsatta. Denna siffra inkluderar invandrare från nordiska länder som har lätt att få jobb i Sverige. Bland invandrare från Irak var bara 40 procent sysselsatta efter sju år. Bland invandrare från Somalia var 25 procent sysselsatta efter sju år enligt SCB.

Stora grupper beroende av bidragsförsörjning

Bland svenskar med svenskfödda föräldrar i arbetsför ålder är det 15 procent som inte förvärvsarbetar. Utomeuropeiska invandrares sysselsättningsgrad blir enligt SCB aldrig lika hög som etniska svenskars, inte ens efter 20 år i Sverige. Istället för att bidra till pensioner och annan välfärd konsumerar stora grupper invandrare istället välfärden genom att vara beroende av livstids bidragsförsörjning. En enorm förlustaffär för Sverige.

“Sänkta minimilöner och avskaffad LAS kan kanske mildra detta, men knappast helt fixa ett så gigantiskt gap” skriver nationalekonomen Tino Sanadaji, forskare vid Institutet för näringslivsforskning, IFN, på sin blogg.

En mycket hög andel kvinnor är analfabeter

mandag 026 (1)

I SCB:s rosa drömmar är det alltså invandrarkvinnorna som ska se till att arbetskraften över huvud taget växer de kommande tjugo åren och därmed rädda pensionerna. Regeringens utspel sommaren 2011 om att förkorta föräldraledigheterna för invandrade föräldrar är ett led i drömmen – om det hjälper, Inshallah.

Men om genomsnittssiffrorna för invandrares sysselsättning är usla är de ännu sämre för invandrarkvinnorna. En rad sociala, religiösa och kulturella skäl tvingar dem kvar i hemmet och gör dem otillgängliga för arbetsmarknaden. En mycket stor del av de kvinnor som de senaste åren har kommit till Sverige från Somalia, men även från Irak och Afghanistan, är analfabeter. Enligt FN är 80 procent av somalierna analfabeter. Bland kvinnorna är siffran ännu högre.

Antalet outbildade har fördubblats på fem år

Antalet elever i Sfi (Svenska för invandrare) som har liten eller ingen skolgång alls från hemlandet har på fem år fördubblats i Sverige. Drygt 19 000 av kursdeltagarna 2011 hade högst tre års tidigare utbildning.

“Uppföljningsstatistik på de 79 kvinnor och 54 män som 2010 avslutade introduktionen på Sfi i Borlänge visar att hela 38 procent i gruppen helt saknar tidigare skolgång. Men dessa deprimerande totalsiffror döljer en slående könsskillnad. Kvinnor har väsentligt lägre förkunskaper än män” skriver Peter Santesson på sin blogg.

“De här kvinnorna kommer aldrig ut i arbete”

I ett uppmärksammat reportage av Katarina Gunnarsson i SR Studio Ett den 2 oktober 2012 sitter en grupp illiterata kvinnor från Irak och Somalia på Sfi i Borlänge och ljudar vokaler.

Ooooooo……..
Ååååååååå….
Eeeeeeeee……..
Aaaaaaaaa………

Johanna Karlman, lärare på Sfi:s A-nivå, nivån för analfabeter, säger:

”Det är en stor grupp som inte kan läsa och skriva på sitt eget språk. De kan oerhört lite. De har inte ens traditionen att läsa skyltar, tittar inte på symboler. Bildtolkning är jättesvårt, att skriva siffror och räkna. Bara att lära sig klockan är jättekomplicerat. Omvärldskunskap, titta på världskartan. De vet inte var Irak ligger, har ingen aning om var Borlänge eller Sverige ligger.”

”De här kvinnorna, min elevgrupp, kommer aldrig ut i arbete. Det betyder inte att jag säger samma sak om alla på Sfi. För de här kvinnorna handlar det om att kunna prata med dagispersonal, med grannar i bostadsområdet och i tvättstugan, att kunna säga att det är vackert väder när man står och väntar på bussen, att kunna säga sitt personnummer. Sådana små saker.”

Ungdomsarbetslösheten spräcker pensionskalkylen

Nu är Sverige snabbt på väg in i en ny lågkonjunktur med tiotusentals varsel och en arbetslöshet på uppåt 9 procent, bland ungdomar 24 procent. Ungdomsarbetslösheten är en av de faktorer som effektivt spräcker pensionskalkylen. Ett kraftigt ökande inflöde av invandrare som inte kommer ut på arbetsmarknaden är en annan. Ekonomi och sysselsättning är helt avgörande för pensionssystemet. När sysselsättningen sjunker slår det direkt mot landets pensionärer. Joel Dahlberg skriver:

“Dagens prekära läge för pensionssystemet kommer sannolikt att framstå som ett under av stabilitet jämfört med vad som ligger framför oss. Systemet dras redan nu med underskott. De marginaler som finns i systemet är så minimala att bromsen kan aktiveras av endast en liten försämring av arbetsmarknaden. Det skulle krävas en rad mycket goda år bara för att återföra systemet till noll. Det mesta pekar på att de som går i pension de närmaste tio – tjugo åren måste räkna med att en stor del av den pension de tjänat in inte kommer att betalas ut.”

Hela pensionssystemet är minerat med orättvisor

Hela pensionssystemet, inklusive pensionsformer utanför den allmänna pensionen, är minerad med orättvisor. Den genomsnittliga allmänna pensionen 2012 bland landets drygt två miljoner pensionärer var 11 400 kronor i månaden före skatt. Här handlar det alltså om människor som har arbetat i 40-45 år och betalat pensionsavgifter lika länge.

De drygt 800 000 personer över 65 år som inte har arbetat alls får så kallad garantipension, som inte ingår i det vanliga pensionssystemet utan i statsbudgeten. Bruttobeloppen från första januari ser ut så här:

• Ogift pensionär: 7 898 kronor i månaden.
• Gift pensionär: 7 046 kronor i månaden.
• Bostadstillägget (BTP) för ensamstående pensionärer höjs till 4 990 kronor i månaden.

En ogift pensionär som inte har tjänat in någon pension alls kan med maximalt bostadstillägg få 12 888 kronor i månaden. Den som har arbetat i 40-45 år kan alltså trots alla års inbetalda avgifter inte ens räkna med att få högre pension än den som inte betalat in ett öre.

ÄFS – generös pension för invandrare över 65 år

Ett annat system som inte ingår i det allmänna pensionssystemet utan ligger direkt under statsbudgeten är ÄFS, det statliga äldreförsörjningsstödet. Det infördes av socialförsäkringsminister Ingela Thalén (s) 2003 för att avlasta kommunernas socialbudgetar från försörjningsstöd till invandrare över 65 år som aldrig har arbetat i Sverige och alltså saknar svensk pension. ÄFS är inkomstprövat men har till skillnad från den allmänna pensionen en garanterad nivå. I år beräknas 15 700 personer ha ÄFS. Antalet ökar ständigt. Både svenskar och invandrare kan få ÄFS, men 80 procent är invandrare som aldrig har arbetat i Sverige. Beloppen var förra året:

• Ogift: 5 137 kronor i månaden.
• Gift: 4 367 kronor i månaden.
• Bidrag till bostad utgår med högst 6 200 kronor i månaden för ogift och 3 100 kronor i månaden för gift person.

ÄFS är skattefritt och räknas inte som inkomst. Den som har ÄFS får därmed hemtjänst gratis. ÄFS-mottagaren har också rätt till upp till 3 000 kronor i månaden i inkomst från sitt gamla hemland och kan bo där tre månader om året (utanför Europa) och hela året (inom Europa) med bibehållet ÄFS. ÄFS kan alltså inklusive bostadsbidrag uppgå till 14 337 kronor i månaden skattefritt. Och ingenting hindrar ju att man hyr ut bostaden när man själv bor utomlands.

För budgetåret 2012 överskreds anslaget till ÄFS med cirka 78 miljoner kronor.

Politiskt dödläge – inget intresse av att informera

Det här är fakta som många svenskar – kanske de flesta – inte känner till. Varken politikerna eller berörda myndigheter har något intresse av att informera om de olika pensionssystemen, eftersom de är smärtsamt medvetna om vilken dynamit de representerar.

Pensionsmyndigheten har en informationsbudget på 300 miljoner varje år. Men i sin information talar man inte om balansering och absolut inte om det förbjudna ordet bromsen. Pensionärerna får helt enkelt betala för att bli desinformerade.

Den ansvarige ministern Ulf Kristersson (m) är tydlig med att detta inte är en fråga han vill ha debatt om. När Joel Dahlberg frågar honom hur systemet mår får han en motfråga:

“Är inte allt relativt?”

Han tillägger:

“Man ska inte lura folk att stabiliteten också är en generös stabilitet.”

Joel Dahlberg sammanfattar:

“Läget för våra framtida pensioner är enligt min bedömning mycket bekymmersamt.”

Litteratur:
Joel Dahlberg: Pensionsbluffen.

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Dag Selander

Posted: 27 januar 2013 - 00:29 - Svar

Nu får det vara nog! Hur många pensionärer finns det i landet? En miljon drygt, eller hur? Bondetåget gick till Riksdagen en gång i förra seklet… Är det inte dags för ett Pensionståg. Spelet om pensionerna är en avskyvärd bluff som politikerna söker dölja.

Dag Selander

  Cavatus

  Posted: 28 januar 2013 - 08:10 - Svar

  Enligt SVTs Godmorron idag när pensionssystemet diskuterades framkom det att det finns 2 miljoner pensionärer i Sverige. En icke obetydlig andel av väljarna!

  Sanningskommission

  Posted: 28 januar 2013 - 10:43 - Svar

  Hur manga svenska pensionarer bryr sig? Hur manga skulle vaaga protestera? Hjarntvatten sedan barnsben har varit saa effektiv att svenskar aldrig ifragasaetter myndigheterna. Vi betalar och haller kaeft. Om regeringen gick ut och sa att staten inte har rad att forsorja pensionarerna for att vi tar in for amnga invandrare och darfor ar nodgade att avraetta alla svenska pensionarer som ej kan arbeta och betala skatt at invandrarna, och pensionarerna maste dartill ga till narmaste jarnaffar for att koepa rep till sin egen hangning saa skulle vi fa se ett lammeltag med svenska pensionarer koa vid vaara jarnaffarer.

Arvid Falk

Posted: 27 januar 2013 - 01:28 - Svar

Tack, Julia! De tillitsfulla svenskarna har inte en susning hur svenska politiker har bedragit dem.

  PisseNisse i Hökarängen

  Posted: 27 januar 2013 - 05:06 - Svar

  Tack! Det känns onekligen som om det finns ett enormt informationsgap om den ekonomiska sidan. Svennebanan vädrar sitt ogillande i tidningarnas pissrännor över några (tydliga) kronor i bidrag till SAAB, men det ofantligt mycket större slöseriet med PBB glider på något sätt förbi. Det finns ju inga bra siffror á la Rockwool-fondens..än. Den dagen Svenne börjar förstå att kostnaden för Sveriges havererade migrationspolitik motsvarar (kanske) 5000:- per hushåll och månad och att så gott som allt bör bokas upp på blås-kontot bör det nog bli annat ljud i skällan. Detta inser förstås även varje normalbegåvad politiker från Sjupartiet, därav nuvarande läge med lansering av operation stävja “näthat” (dvs kritik och opposition från oliktänkande, sådant som just svenska skattepengar faktiskt används till att stödja – i andra länder).

  Det är tur för sjupartiet att det är en “kontantfri hantering” det rör sig om, och att indragningen av Svennes medel sker osynligt via bla prel.skatt, moms och ett av världens högsta skattetryck inbakat i alla priser. Min gissning är att ett månatligt besök från Statens Indrivningsverk där fogdarna bankar på dörren och kräver sina 5000 från alla skattskyldiga hushåll inte skulle fungera lika smidigt..

   XY

   Posted: 27 januar 2013 - 13:22 - Svar

   Lysande vass, träffsäker beskrivning!

Peter

Posted: 27 januar 2013 - 07:50 - Svar

1. Läs här hur Tino Sanadaji avslöjar att det egentligen är ännu värre när det gäller den tid det tar för invandrare att komma i arbete:
http://super-economy.blogspot.ru/2013/01/tar-det-sju-ar-innan-invandra re.html

2. Här finns en intressant artikel om pensionssystemet:
http://www.mises.se/2011/08/24/varfor-valfardsstaten-kommer-att-kollap sa-3/

Ett utdrag:
”Det som i själva verket har hänt är den största förskingringen i mänsklighetens historia. Jag tenderar att återvända till detta faktum, och den oundvikliga sanningen är denna: Det finns inga pensionsbesparingar, för de reella tillgångarna har redan konsumerats! Pengarna har investerats i obligationer som blir mer och mer värdelösa eftersom pengarna inte kan betalas tillbaka, och i enormt övervärderade aktier som kommer att ha en fantastiskt dålig utveckling tills det finns tillräckligt med riktiga besparingar för att producera saker billigare, så folk kan ha råd att köpa dem.”

3. Enligt en EU-rapport så kommer svenska pensioner, som i dag ligger på medelnivå i förhållande till övriga EU-länder, att hamna på näst sista plats om bara cirka 35 år. Den som pensionerades 2008 fick 65 procent av slutlönen i pension. År 2048 beräknas snittpensionen till 48 procent, nätt och jämnt över jumbon Estlands nivå.
http://www.dn.se/ekonomi/svenska-pensioner-snart-samst-i-eu

Anonymous

Posted: 27 januar 2013 - 07:50 - Svar

Politiker i allmänhet har nog dessvärre inte så stora möjligheter att påverka i beslutssammanhang, om de hyser alltför avvikande åsikter.

Olika skeenden och beslut som fattas i olika både slutna och öppna politiska grupperingar, tillåter nog inte alltför stora avvikelser från en idé som presenteras som förträfflig. Skulle en beslutsfattande politiker, eller andra tjänstemän, ha alltför avvikande åsikter, som det finns starka viljor med stora resurser som är för, så skulle den politikern nog petas på ett eller annat sätt.

Antingen genom att mobbas ut eller genom att omplaceras.

De flesta politiker håller sig nog därför till ordningen och håller god min. De vill inte avvika alltför mycket från någonting som presenteras som enbart gott och bra. Då skulle de nog riskera att framstå som motsträviga och obekväma, och kanske som en vagel i ögat hos dem som vill genomdriva ett program, som t ex pensionsreformen.

Anonymous

Posted: 27 januar 2013 - 09:41 - Svar

De flesta politiker håller sig nog till ordningen och håller god min.

Ja, de flesta vill nog inte avvika, eller opponera sig alltför mycket från någonting som presenteras som enbart någonting gott och bra, av just experter och professorer av olika slag, eller av lobbyister med starka viljor och resurser bakom sig.

Då skulle de riskera att framstå som motsträviga och obekväma, och kanske som vaglar i ögonen hos dem som vill genomdriva ett politiskt program som t ex pensionsreformen.

  Stefan K

  Posted: 27 januar 2013 - 11:13 - Svar

  De flesta pensionärer har ingen aning.

  Stefan K

  Posted: 27 januar 2013 - 11:14 - Svar

  De flesta pensionärer har ingen aning och inte heller de kommande.

  Bergfast

  Posted: 30 januar 2013 - 10:21 - Svar

  Dessa två Anonymous, är kommentarer av mig, som är samma som nedanstående Anonym…..

  (Det er ikke med vilje? Jeg sætter navnet ind. *Steen)

  Det verkar bli lite väl många Anonomous och Anonym i kommentarsfältet som det ser ut…..vilket kan medföra att det kan vara svårt att hålla isär alla……

  Hur som helst, att det finns mycket starka viljor, med stora resurser att avlöna påverkanspersonr, journalister och andra, som verkligen vill att de europeiska nationalstaterna administrativt nedmonteras till förmån för ökad makt och inflytanden för EU, även polisiär sådan, det råder det nog ingen större tvekan om.

  Ett steg är då att verkligen undergräva förtroende och tillit inom nationerna, samt se till så att det skapas friktioner av olika slag och grad, som nationernas egna polismyndigheter, och övriga administrationer, inte förmår klara av.

  Då kommer en ökad andel av befolkningarna vilja anse att EU och dess internationellt verkande myndigheter, och polis, behövs, för att kunna lösa den alltmer internationaliserade brottsligheten osv.

  Därför kan vi se återkommande rapporter om poliser som inte förmår att lösa brott, och förmodligen därför kan vi också se ökade rapporteringar om korruptioner inom olika förvaltningar, t ex migrationsverket senast, men även andra myndigheter, t ex då pensionsmyndigheten, men även den privatiserade vården och skolan.

  Att så många medborgare övertalades att rösta för EU medlemskapet, med hjälp av propaganda av både lockande slag, och av skrämselslag, det är en verklighet.

  Att alla som idag är kritiska till EU´s alltmer ökande makt, där också de demokratiska förfaringsmöjligheterna att kunna rösta bort en minister, eller en befattningshavare som fattar felaktiga beslut allt mer undergrävs, blir beskyllda för att vara fascister, nazister, rasister, bakåtsträvare och främlingsfientliga tillhör väl en propagandastrategi för att ostört kunna fortsätta på EU bygget.

  Om alltmer motsättningar inom nationerna ökar, så kommer en ganska stor andel av medelklassen att faktiskt vilja ha mer beslutsamma tag, strängare lagar vid brott osv. Helt förståeligt.

  Att samhällen kan, i försvar för ordningen, rättskipningen och stabiliteten osv., verkligen glida över till diktaturer, och till polisstater, det är inget nytt i historien.

  Alltså ligger det i dessa viljors intressen att nationerna i Europa ökar sina inre obalanser på en mängd olika områden, för endast då kommer alltfler medborgare att vilja välja mer polismakt, och mer öppen diktatur, och också mer överstatliga ingripanden mot brottslighet av olika slag osv.

Kjell E

Posted: 27 januar 2013 - 11:00 - Svar

och för övrig anser jag att Riksrätten skall återinföras

PFEP

Posted: 27 januar 2013 - 11:16 - Svar

Mycket bra sammanställning av eländet.
Vem minns inte debaclet kring de förhatliga löntagarfonder.
Idag har företagen våra pensionspengar i stort, bara med den skillnad att vi inte har en uns inflytande överhuvudet.
Jag kan inte värdera hur löntagarfonder hade fungerat, men med dagens pensionssystem där tillsyns mest är att likna vid ett pågående rån, hade nog inte socialistpåhittet varit ett sämre sämre sätt att hålla vissa samhällsvärden under kontroll, ATP slaktades, bankakuten svalde flera hundra miljarder och resten av det innestående verkar gå till migrationsverket i olika former.

Stefan K

Posted: 27 januar 2013 - 11:18 - Svar

De politiker som tar beslut och de som tagit beslut behöver inte bekymra sig. Själva drabbas de inte, då deras förmånliga pensionsavtal gör dem ekonomiskt oberoende under resten av deras liv.

Det nuvarande pensionssystemet bygger på att människor ska jobba och spara mer. I arbetslöshetens Sverige, där inte minst ungdomar står utanför arbetsmarknaden, finns inte den möjligheten. Hur deras framtid som pensionärer kommer att se ut är nog ingen rolig läsning och hur det sociala skyddsnätet kommer att påverkas när de sociala avgifterna slår i taket vill nog ingen veta. Tänk att vara ansvarig regering när det sker.

Angela

Posted: 27 januar 2013 - 11:21 - Svar

Vreden stiger bara man hör namn som Pia Nilsson, Anna Hedborg och Bo Könmark. Pia Nilsson som drev en intensiv propaganda i Sveriges Radio, Svensk television och i medierna nästan dagligen om det fantastiska nya pensionssystemet som skulle ut på börsen vilket skulle innebära att “pensionsplaceringen blev mycket långsiktig” och pensionärerna inte skulle förmenas att som andra göra sig en gigantisk förmögenhet som pensionär “att göra ett aktivt val, eftersom en högre avkastning kan betyda tusentals kronor i högre pension varje månad” som andra börspelare kunde göra. Sådana trivialiteter som att börsen kunde gå ner fanns inte i hennes förkrymta verklighet. När så lysande framtidsutsikter görs gällande så tror folk mera på det än att det kan gå snett. Alla vill bli vinnare. Detta slagord om “vinnare och förlorare” drevs parallellt med andra globalistiska floskler. Ingen fick knysta den ringaste tvivel. De enda som uttryckte häpnad och tvivel var amerikanska ekonomer som tyckte det var helt vansinnigt och undrade hur svenska folket kunde gå med på det. 2005 uttryckte även Göran Persson detsamma. Han trodde det skulle bli revolution när svenska folket insåg hur lurade de blivit. Bo Könberg, Anna Hedborg var hjärnorna bakom systemet som antogs av s+alliansen under Ingvar Carlssons regering. Redan då riktades kritik mot dem men vad hjälpte det när folk inte har något att säga till om och så många gick på bluffen och bedrägeriet och inbillade sig att de skulle bli mångmiljardärer . I en Dokumentär vid SVT som gjordes om det usla pensionssystemet frågade reportern Anna Hedborg, högste chef vid en av de fonder hon skapat och med skyhög lön och framtida lyxpension om hur det kändes att ha “förstört livet för så många människor?”Hon fnyste bara åt reportern och svarade” det skall du skita i”, “jag bryr mig inte om det ett dugg”. Och sedan fräste hon iväg i korridoren. Hedborg har också formulerat den Sjukförsäkringslagen på EU-direktiv.

Angela

Posted: 27 januar 2013 - 11:42 - Svar

“En ogift pensionär som inte har tjänat in någon pension alls kan med maximalt bostadstillägg få 12 888 kronor i månaden.” Det är betydligt mer än vad en högutbildad (universitets och högskoleutbildning oftast båda delarna) ensamstående pensionär som jobbat heltid trots att de samtidigt tagit hand om familj och barn och som lagt pengar på frivilliga pensioner och därmed inte får några bostadsbidrag vilket resulterar i en lägre pension än de som aldrig jobbat i ett förvärvsliv utan kunnat vara hemma och ta hand om sina barn utan att behöva dubbelarbeta och slita ut sig fullständigt. Utbildning och heltidsarbete under ett helt liv har definitivt inte lönat sig för kvinnor. Det är en STOR skam för socialdemokratin som medvetet hållit lönerna nere för högutbildade kvinnor. Under 60-talet när arbetslösheten var stor p g a alla invandrare främst från öststaterna hade välutbildade kvinnor svårt att få jobb. Eftersom invandrarna kostade fick lönerna för kvinnorna hållas nere så det är inget nytt problem. Det är en LÅNG politisk SKAM mot alla svenska kvinnor och det är märkligt att inte de kan kompenseras i stället för att plockla in ännu flera invandrare och slänga pengar till EU. Det är inga högutbildade kvinnliga pensionärer som betalat skatt och sociala avgifter under ett helt liv och tagot hand om barn och föräldrar som får dessa fantasilöner som dagens invandrare får eller de som aldrig jobbat i förvärvslivet. DET är en skam! Inte får de några engångsbelopp till hemmet eller fri läkar, medicin eller tandvård. Gratis resor till sjukvård. Gratis hemhjälp eller allt annat de kan behöva som en invandrare kan få hos socialen utan vidare. Regeringen kan utan vidare kasta ut mer pengar när det inte går ihop sig till kommunerna p g a massinvandringen. Vilka pengar får de svenska kvinnliga pensionärerna. Tro inte att de kommer att rösta på dessa politiker. Varför är vissa människogrupper mer värda samhällets omsorger än andra? Socialdemokratin skulle inte ha några GULLEGRISAR sa Albin Hansson. Det är SKAMLIGT när äldre människor vanvårdas och avlider för att pengarna skall gå till de nyanlända somalierna. SKÄMS! SKÄMS! SKÄMS! Jag har stått vid gravarna och gråtit blod över de som fått sätta livet till. Jag kommer ALDRIG att förlåta det!

  Utlandssvensk

  Posted: 27 januar 2013 - 13:11 - Svar

  Ja, visst är det synd om de svenska 40-talisterna. De ärvde ett av världens rikaste, tryggaste och mest välfungerande länder och lämar efter sig en sophög på väg mot tredje världen. Likväl står de tydligen helt utan skuld, ty jag har aldrig någonsin träffat någon ur denna grupp som är villig att påta sig det minsta personliga ansvar för utvecklingen. Tvärtom, de flesta är fullkommligt uppfyllda av sin egen förträfflighet.

  Barnbarnen till dessa figurer påminner nu alltmera om en hunsad och förföljd etnisk minoritet i sitt eget land. De våldtas och misshandlas i en utsträckning som normalt endast förekommer under pågående inbördeskrig. De diskrimineras öppet både på arbets- och bostadsmarknaden. Många lämnar landet i ren desperation. Och vad har 40-talisterna, som är direkt ansvariga, att säga om saken? Jo, det är fördjävligt att våra pensioner sjunker………. Mitt hjärta blöder.

   Arvid Falk

   Posted: 27 januar 2013 - 14:04 - Svar

   “Personligt ansvar” är idag ett främmande koncept i Sverige. Socialdemokraterna (och resten av sjupartiet) har systematiskt och beslutsamt utrotat både föreställningen om det personliga ansvaret samt försökt utrota några praktiska, negativa och personliga konsekvenser av eget klandervärt agerande – t.ex. avskaffat tjänstemannaansvaret, en lika bisarr som världsunik rättskipning (eller snarare brist därpå) m.m.

   Det personliga ansvaret har avskaffats och ersatts med ett kollektivt ansvar.

   “Kommunerna måste ta sitt ansvar”, “Sverige måste ta sitt ansvar”, “staten måste ta sitt ansvar”, “samhället måste ta sitt ansvar” osv (t.ex. för dem som uppehåller sig illegalt i landet) – det torde inte finnas något annat land i västvärlden där “ansvar” upprepas så ofta (och malplacerat) av journalistkåren och landets politiker gång på gång på gång på gång … och *uteslutande* i betydelsen kollektivt ansvar.

   Helena von Schantz (med finska rötter) uppmärksammar förbluffat:

   “Att föra in skolk i betyget ger fel signaler, säger barnombudsmannen. Det är att skifta skulden från skolan till eleven.”

   http://helenavonschantz.blogspot.co.uk/2011/05/skolket-och-skulden.htm l

   —–

   PS: Googla på: “ta sitt ansvar” Sverige OR samhället OR kommunerna OR staten och begrunda bombmattan. Jämför gärna med antal träffar på “personligt ansvar”.

    Utlandssvensk

    Posted: 27 januar 2013 - 14:26 -

    @Arvid,
    Utan att dra igång ytterligare en lång debatt angående ansvarsfrågan så kan vi enas om det du skriver här, dvs. personligt ansvar är avskaffat i Sverige. Sen kan man allmänt observera att oavsett om folk tar ansvar så finner de stundtals att de avkrävs detsamma. T.ex en person som kör sin egen ekonomi i botten kan för all del anse att han inte bär något ansvar (möjligen även med goda skäl) men sannolikt kommer han likväl att drabbas av konsekvenser.

    För övrigt har jag några gånger debatterat med fp-tanten von Schantz. Som vanligt med folkpartister är det en Kafka lik erfarenhet:
    Ja, det är hemskt att judarna i Malmö flyr men Nej, det går inte att koppla detta till islamiseringen
    Ja, sharia är kvinnofientligt men Nej det går inte att koppla till islam
    Ja, invandringen har skapat en del problem men Nej fp bär inget anvar för detta trots att man öppnade gränserna

    Osv, osv, in i evigheten…….

    Arvid Falk

    Posted: 27 januar 2013 - 15:32 -

    @ Utlandssvensk

    Du skriver: “Som vanligt med folkpartister är det en Kafka lik erfarenhet:”

    “Att vara folkpartist är att vara kluven” ska tydligen förstås som (att välja ?) att ha en ohjälpligt splittrad syn på tillvaron – orsak och verkan förefaller vara okända storheter.

   Angela

   Posted: 28 januar 2013 - 12:07 - Svar

   Jag vet inte om jag skrev speciellt om 40-talisterna. Det var knappast 40-talister som låg i gravarna. Vad angår 40-talsterna tillhör 40-talisterna den generation som fått ut minst och betalat mest av alla generationer till 90-talet enligt scb. Det var mycket okunskap i en kommentar, Utlandssvensk. De 40-talister som lyckats bra senare i livet var kanske de med partibok. Knappast några högutbildade kvinnor. Sn kvinnor har många att slåss mot och har fått göra i hela sitt liv och de får göra det ända ner i graven. 40-talisterna fick ett uselt barnbidrag först 1946. De har fått betala sin skolgång och utbildning själva eller rättare deras föräldrar. Hög arbetslöshet rådde när de på 60-talet skulle jobba eftersom s-regering plockat in invandrare. Fick någn svensk jobb så var det beredskapsjobb eller ams-jobb. 40-talisterna fick stå på barrikaderna och införa välfärd för alla även på arbetsplatserna men någon del av den välfärden fick de inte sjaälva den gick till kommande generationer. 40 -talisterna har bara fått betala men inte fått något själva, vilket går att läsa i historievböcker och statistik. 40-talisterna stod för både att de yngre generationerna skulle få välfärd, skolor, utbildning, barnbidrag – något de inte fick själva – de fick betala för de äldres pensioner och välfärd – de fick det bra som pensionärer – medan de själva får uppleva att välfärd och pensioner är slut när de kommer fram och nästa invandrarvåg kommer. Läs på! Kvinnor skickades ut i en offentlig sektor till underbetalda jobb fastän hög utbildning. Lönerna gick till offentliga sektorn eller till s k manliga jobb i det offentliga. Inga kvinnor hade tillträde dit. Så återigen läs på och var lite mer nyanserad.

   Det är precis detta jag varnade för i en tidigare krönika av Julia Cesar. Skall påhoppen på kvinnorna fortsätta så kan du ge dig på att kvinnorna inte lägger sin röst på SD heller! Så må ditt hjärta blöda även för SD. Då går kvinnorna sin väg och lägger sig på SOFFAN! Soffpartiet skall kanske bli det nya partiet för de vredgade kvinnorna. Så får du väl stå där och hålla dihg i ett S och ett D!

    Utlandssvensk

    Posted: 28 januar 2013 - 15:42 -

    @Angela

    Där ser man, en 40-talist som helt förnekar allt ansvar! Det var oväntat……

    Att ” 40-talisterna (är) den generation som fått ut minst och betalat mest av alla generationer till 90-talet enligt scb.” är inte så värst märkligt eftersom de knappt hade börjat gå i pension då. Poängen är snarare:
    1. Att kommande generationer lär få noll och intet eftersom landets ekonomi lär bryta samman långt innan de ser sina första utbetalningar.
    2. 40-talisterna var helt dominerande i det svenska samhället under tiden när det mångkulturella projektet inleddes. Denna 68-generation har varit drivande i samtliga aspekter av avskaffandet av Sverige. Detta representerar en enorm kostnad som måste vägas mot deras inbetalningar i pensionssystemet.

    Vad gäller högutbildade svenska kvinnorna har de, som grupp, länge uppvisat det starkaste stödet för massimmigrationen från tredje världen. Stollepartier som fp under Westerberg och dagens miljöparti hämtade merparten av sitt stöd från just denna grupp. Visst finns det undantag, som Julia C och andra, men en förkrossande majoritet stöder det nuvarande befolkningsutbytet och många, så kallade Batikhäxor, gör det mer eller mindre på heltid.

    Om det ska finnas något som helst hopp för Sverige måste vi börja med att se verkligheten som den är och dessutom acceptera ansvar för våra handlingar. Tyvärr verkar detta extremt osannolikt vad gäller svenskar rent allmänt och definitivt för merparten av både 40-talister och högutbildade kvinnor. Mer troligt är att de kommer att fortsätta att gnälla på hur synd det är om dem samtidigt som de fullkommligt vägrar att stå upp och ta ansvar för vad de har ställt till med. Inte nog med detta, utan troligen kommer de även att betrakta all kritik som “påhopp” och om man vill ha deras röster måste man sannolikt berätta för dem att de står helt utan skuld samtidigt som man lovar dem kontanta utbetalningar

    Min uppfattning är att landet inte längre går att rädda och att de som vill trygga framtiden för sig och sina barn bör flytta. Det har dessutom den fördelen att man slipper skattefinansiera pensionerna både för 40-talister och högutbildade kvinnor. Låt dem, och alla andra sjuklöver väljare, njuta av den mångkultur som de har jobbat så hårt för att skapa!

    För tydlighetens skull bör jag nog nämna att jag är född på 60-talet och inte heller anser att min egen generation har rätt till någonting från framtida skattebetalare (och ja, jag har betalat in MASSOR i svensk skatt). Fast de flesta i denna grupp inser nog, åtminstonde innerst inne, att det inte lär bli några pengar från staten.

   Angela

   Posted: 28 januar 2013 - 12:25 - Svar

   Har inte hunnit läsa allt men skummade litet och såg Lisa 51:s första kommentarer. Eller den sista här Katinka Gladh. Läs dem. De som förstört landet är många. Bl a alla de sosse-regeringar som till slut öste alla pengar ut över folk för att få röster. Skattepengarna skulle vara till ett skyddsnät inte något annat. Så dina gulliga senare generationer har hjälpt till att föröda det skyddsnätet och inbillar sig att de också kan i sin godhet skänka det till alla världens medborgare. Därför att de aldrig förstått vad de fått utan bortskämda som de är har de bara försett sig från statskassan. Aldrig varit nöjda utan alltid senaste modet, nöjen, resor och aldrig begripit att någon måste betala. P g a att 40-talisterna varit en så stor grupp (antalet) så har statskassan blivit gigantisk och folk har sett det och trott eller inte begripit vad mängden pengar berott på utan trott att det alltid skall vara så. Ett ymnighetshorn. De har inte förstått att pengarna som låg omöjligtvis kunde vara till dem utan skulle räcka till det stora antalet pensionärer som rimligtvis måste bli följden av en stor grupp skattebetalare. De har alltså inte förstått att en del av högen var intecknad utan bortskämda som de var trodde de att alla pengar var till dem och då kan man ju vara “god” om man tror man är rik och skänka pengarna till andra utomlands och invandrare när man inte förser sig själv med allt möjligt som man tror att staten skall betala och inte man själv. Allt skall vara gratis. Samma dag man fått lämplig ålder skall ett lyxhem stå färdigförpackat, lyxlön, lyxtillvaro allt allt allt och jag skall ha roligt , roligt roligt , UTAN att det skall ksta mig ett dugg! Dessa generationer har inte jag uppfostrat. Har du?

   Anonym

   Posted: 28 januar 2013 - 17:14 - Svar

   Ja vilken generation du tillhör behöver du knappast tala om. Det är helt uppenbart. 60-talister tillhör den generation som fått mest av alla enl SCB. Och 60-talistattityden lyser igenom hela kommentaren med sin historielöshet.

   För övrigt så är verkligheten mer komplex än att man kan dela in folk i grupper som du gör. Forskare använnder sig av bakgrundsfaktoer men de är utbildade i hur de skall hantera det.

   Det mest utmärkande för 60-talistgenerationen är att de gick till dukat bord och blev kända som “klippare” på 80-talet. Så det förvånar mig inte ett dugg att de sedan sjappar när de länsat bordet och de har ju lärt sig “att alltid kunna sälja eller byta sitt guld och dessutom är det lätt att ta med sig om man vill lämna landet hastigt.”

   Nej, tack och lov, 60-talisten är inte historien slut. Och Sverige och svenska folket har strålande utsikter om de anstränger sig, går samman och kastar ut qvisslingarna i riksdag och regering. Det kommer att ta en tid att bygga upp landet igen men svenskarna i gemen är ett duktigt folk och med en bra ledning i ett suveränt land utanför EU och infiltrerade av utlänningar som styr och ställer med oss och länsar landet på kompetens och råvaror, kommer de att lyckas över förväntan.

    Utlandssvensk

    Posted: 28 januar 2013 - 18:16 -

    “. 60-talister tillhör den generation som fått mest av alla enl SCB”

    Vad exakt är det som SCB anser att 60-talister har fått mest av? När du tidigare skrev att ” 40-talisterna (är) den generation som fått ut minst och betalat mest av alla generationer till 90-talet enligt scb.” så utgick jag från att du pratade om pensioner i någon form men detta kan rimligen inte vara fallet eftersom 60-talisterna knappast har fått ut något ännu. Kan du förtydliga? Har du länkar?

    Det jag vet är att samtliga 60-talister förlorade alla sina ATP poäng när systemet gjordes om på 90-talet. Om jag minns rätt fick folk födda upp till sent 30-tal behålla ATP systemet och 40-talisterna fick en blandning. Eftersom ATP var mycket förmånligare har jag svårt att tro att 60-talisterna på något sätt var vinnare. Men visst tittar jag gärna på de siffror du har, trots att det förmodligen är rent akademiskt eftersom det närmast liknar fria fantasier att det ska finnas några pengar att betala ut när 60-talisterna väl går i pension.

    För övrigt går det, enligt min uppfattning, alldeles utmärkt att prata om grupper på olika sätt. Att så inte skulle vara fallet är ett löjligt och billigt knep som har blivit väldigt vanligt i Sverige. Självklart kan man resonera kring allmänna egenskaper hos muslimer och kristna, svenskar och danskar, sossar och moderater. Detta innebär naturligtvis inte att man påstår att samtliga i dessa grupper är identiska, vilket man mer eller mindre ofta hävdar i den svenska PK debatten. Att sen påstå att man behöver vara utbildad forskare för att kunna gör rätt indelning med hjälp av “bakgrundsfakorer” är även detta klassiskt kulturmarxistiskt trams av den sort som vi ofta hör från t.ex BRÅ.

    Men å andra sidan verkar du ju inte själv vara blyg för att prata om grupper, så du kanske håller med mig?

    Angående Sveriges lysande framtid när man väl har kastat ut Quislingarna (och möjligen även börsvalparna födda på 60-talet), så hoppas jag att du får rätt men tvivlar starkt på att så blir fallet.

    Utlandssvensk

    Posted: 29 januar 2013 - 12:35 -

    Angående vilka generationer som är förlorare på det nuvarande pensionssystemet skriver Joel Dahlberg följande:

    “det är 50- och 60-talisterna som är de stora förlorarna i pensionsspelet, men det märker de inte förrän de ska börja leva på sin pension.”

    http://www.svd.se/naringsliv/tryggheten-gar-upp-i-pensionsroken_693008 7.svd

    Arvid Falk

    Posted: 29 januar 2013 - 13:29 -

    Utlandssvensk skriver:

    “För övrigt går det, enligt min uppfattning, alldeles utmärkt att prata om grupper på olika sätt. Att så inte skulle vara fallet är ett löjligt och billigt knep som har blivit väldigt vanligt i Sverige. Självklart kan man resonera kring allmänna egenskaper hos muslimer och kristna, svenskar och danskar, sossar och moderater. Detta innebär naturligtvis inte att man påstår att samtliga i dessa grupper är identiska, vilket man mer eller mindre ofta hävdar i den svenska PK debatten.

    Att sen påstå att man behöver vara utbildad forskare för att kunna gör rätt indelning med hjälp av “bakgrundsfakorer” är även detta klassiskt kulturmarxistiskt trams av den sort som vi ofta hör från t.ex BRÅ. “.

    Instämmer. Du och jag är eniga om det mesta – med ett (1) påtagligt undantag, nämligen när vi har diskuterat vilka, som är politiskt ansvariga för den svenska regeringens politik.

    På just den punkten verkar du helt ha anslutit dig till den svenska diskursen, som håller befolkningen (!) kollektivt ansvarigt för den politik, som regeringen för.

    Utlandssvensk

    Posted: 29 januar 2013 - 18:19 -

    @Arvid,

    Visst är vi eniga om det mesta och jag uppskattar i alla lägen dina kommentarer.

    Sen ligger det kanske i sakens natur att det över tiden utvecklas vissa sekttendenser på ett forum som detta. Med detta menar jag att vi som återkommande skriver här genomgående är eniga i huvudfrågan, dvs. att massimmigration från tredje världen inte är önskvärt, och att vi därför mest hamnar i debatter kring mindre viktiga saker. Men när det hettar till kan man möjligen få intrycket att dessa små frågor är de helt centrala trots att sanningen är att på valdagen lägger vi (nästan) alla vår röst på samma parti, dvs. SD.

    Vi kör vidare nästa Söndag!

    Arvid Falk

    Posted: 30 januar 2013 - 17:52 -

    @ Utlandssvensk

    Tack för svar, Utlandssvensk. Jag uppskattar också i alla lägen dina kommentarer.

    Vi, som skriver här, kritiserar den svenska, världsunika invandringspolitiken utifrån dess katastrofala konsekvenser.

    Svenska politiker (och svenska journalister) anser emellertid, att det är befolkningen (!) som är kollektivt ansvarig för utfallet av regeringens politik. “Vi har alla ett ansvar” (för utfallet av regeringens politik) är en mening som beslutsamt bankas in i befolkningen i Sverige om och om och om och om igen.

    I Sverige finns nämligen inte någon opposition – oavsett om landet styrs av en socialdemokratisk eller borgelig regering – som konsekvent opponerar mot regeringens politik. Tvärtom. Regering och s.k. opposition eftersträvar (!) i Sverige att (i så stor utsträckning som möjligt) gå samman om en gemensam politik – svenska politiker har m.a.o. som målsättning att formera sig som en samlingsregering (eller som styret i en enpartistat).

    En samlingsregering syftar till att neutralisera och utplåna någon opposition.

    Det har därför varit möjligt för svenska politiker att – under stor enighet – t.ex. nedrusta den svenska skolans kunskapsförmedling alltsedan 1960-talet, nedrusta Sveriges försvarsförmåga, implementera en världsunik invandringspolitik och bedra väljarna ang. deras framtida pensioner m.m.

    Socialdemokraterna klagar idag upprört över, att någon enighet om skolpolitiken inte längre eftersträvas (pga Jan Björklunds insats).

    Nedrustningen av försvaret har nyligen aktualiserats genom ÖBs uttalande om Sveriges snudd på obefintliga försvarsförmåga – varpå en maktlojal åklagare lät meddela, att han skulle undersöka om det var möjligt att åtala (!) ÖB. Sveriges regeringschef meddelade å sin sida, att försvaret är “ett särintresse” (!). När socialdemokraternas ledare lät förstå, att han inte instämde i denna formulering, så påpekade statsministern, att han under sju år som statsminister inte hört något krav från sjupartiet om mer pengar till försvaret.

    Sjupartiet är fast beslutna att i så stor utsträckning som möjligt hålla de oförsvarliga konsekvenserna av utbytet av befolkningen inkl. pensionsfrågan borta från dagordningen.

    Socialdemokraterna och sjupartiets övriga grenar har, som jag tidigare framhållit, systematiskt och i samförstånd utrotat föreställningen om individens personliga ansvar och ersatt detta med samhällets/befolkningens kollektiva ansvar. Vidare har sjupartiet gemensamt ansträngt sig för att försöka utplåna insikten om, att en regering är politiskt ansvarig för konsekvenserna av sin egen politik.

    Jag är förbluffad över, att du (av alla) delar svenska politikers uppfattning, att ansvaret för en regerings politik ska utkrävas kollektivt av befolkningen.

    Det här är ingen liten sidofråga – det är själva fundamentet och en nödvändig förutsättning för svenska politikers oförsvarliga övergrepp mot befolkningen. Vare sig det gäller regeringspolitiken eller en enskild individs klandervärda agerande, så är svenska politiker överens om, att det är befolkningen, som är kollektivt ansvarig.

    Hursom, vi får agree to disagree… jag är bara, som sagt, förbluffad.

    Angela

    Posted: 1 juni 2013 - 22:01 -

    Svaret var till Utlandssvensk.
    Posted: 28 January 2013 – 18:16 –

    “. 60-talister tillhör den generation som fått mest av alla enl SCB”

    Vad exakt är det som SCB anser att 60-talister har fått mest av? När du tidigare skrev att ” 40-talisterna (är) den generation som fått ut minst och betalat mest av alla generationer till 90-talet enligt scb.” så utgick jag från att du pratade om pensioner i någon form men detta kan rimligen inte vara fallet eftersom 60-talisterna knappast har fått ut något ännu. ” Svar: Nej. Generationerna efter 1940-talet har inte fått något ännu men man gjorde beräkningar på vad de kom att få. Det handlar om allt det man fått ut av samhället och vad man betalat i skatter och avgifter. Och undersökningen sträckte sig f o m 1930-talet t o m 1990-talet. Pensionerna var inräknade. Generationerna på 1960-talet var de som fått mest av samhället. De stora reformerna kom inte förrän på 70-talet så 40-talisterna fick inte så mycket av det som barn, unga, ungdomar eller småbarnsföräldrar. Men de fick betala dem för de kommande generationerna som växte upp och för pensionärerna som nu fick det bättre under 1970-talet. Generationen på 1940-talet var stor så statskassan var välfylld och reformerna haglade . Vad ingen brydde sig om var att ingen generation kan betala på det sättet åt en annan. Pengarna sattes inte undan till 40-talisternas pensioneringar och sjukvård som det skulle gjorts. Det var uppenbart att de krympande generationerna som kom efter inte skulle kunna försörja så många. Men de levde upp de pengarna och politikerna kunde behålla makten vid köttgrytorna genom att köpa röster med reformer och välstånd som finansierades av 40-talisternas stora folkgrupp.

    Angela

    Posted: 1 juni 2013 - 22:28 -

    När politikerna insåg att de försnillat 40-talisternas pensionspengar handlade de som vilken vanlig spelberoende som helst som spelat bort sina pengar och försöker vinna tillbaks dem för att det inte skall märkas att man förskingrat för någon. Politikerna i samförstånd i en pensionsuppgörelse så att ingen skulle behöva stå där ensam som förskingrare, la ut pengarna på börsen i tron att de skulle vinna tillbaks pengarna på casinospelande. Och precis som det brukar gå med sådana tilltag försvann ännu mer pengar. Ingen brukar lyckas med att kunna spela tillbaka förlorade pengar som man förskingrat genom att spela på roulette. Men med det storhetsvansinne som politiker är befästade med trodde de att just politiker skulle lyckas med det som inga vanliga människor brukar lyckas med. Det är skandal att politiker skall komma undan med brottsliga handlingar utan att ställas till ansvar rättsligt. Inget ansvar behöver tas utan de kan själva kamma hem sina lyxlöner och förmåner och en ograverad pension trots sin förskingring av allmänna pengar. Och värre är – de fortsätter som om det inte fanns något stopp. Inte konstigt att Göran Persson, f d statsminister, talade om vredgade människor som skulle göra revolution om de fick veta det.

Regimkritiker

Posted: 27 januar 2013 - 12:29 - Svar

Och som vanligt är Mainstream Media och alla proffstyckare i TVs morgonsoffor helt ointresserade av att diskutera detta jätteproblem. Nedtystning av de fundamentala samhällsproblemen för att istället ägna sig åt kändistrams, planterat PR-spinn från något kapitalstarkt särintresse eller poserande godhetsonani.

  Utlandssvensk

  Posted: 27 januar 2013 - 15:23 - Svar

  “poserande godhetsonani”

  Mycket träffsäkert! Exakt vad det är frågan om när man bjuder in en mängd deltagare som alla tävlar om att tycka “rätt”.

   XY

   Posted: 27 januar 2013 - 17:16 - Svar

   Ja, det var en ganska komiskt träffsäker benämning. En motsvarande är “moralmästerskap”; jag tror det var sociologiprofessor Ottar Brox som myntade det.

Tjalle

Posted: 27 januar 2013 - 12:31 - Svar

Citat: “ÄFS-mottagaren har också rätt till upp till 3 000 kronor i månaden i inkomst från sitt gamla hemland (a) och kan bo där tre månader om året (utanför Europa) (b) ….”

(a) Hur kontrolleras detta ? Skickar skattemyndigheten i Timbuktu (?) kontrollmeddelanden till ÄFS-myndigheten i Sverige om att “Ahmed har i april tjänat 3.500 kr på sin verksamhet här nere. Vi ber er att ta hänsyn till de överskjutande 500 kr vid utbetalning av maj månads ÄFS” ?

(b) Och hur kontrolleras detta ? Sist jag engagerade mig i frågan handlade det om en blankett som skulle skickas in och detta fiunkar väl bra från överallt ? Eventuella stämplar i passet kan också problemlöst omgås !

Eller är jag för misstrogen ?

  Hans K Nilsson

  Posted: 27 januar 2013 - 14:08 - Svar

  Du vet nog svaren själv. Att Svenska myndigheter skulle vara så nogranna när det gäller denna del av befolkningen är att ha en övertro på myndighetstaten Sverige. Det är bara extremfallen de som man inte kan mygla bort som man finner sig nödgad att berätta om och även lagföra. Sverige är en BANANREPUBLIK.

Läsermedstortintresse

Posted: 27 januar 2013 - 14:21 - Svar

Tänker på alla ungdomar som är arbetslösa. Om de aldrig får någon riktig introduktion in i arbetslivet, hur ska de då kunna förvärva kunskapen de behöver för att jobba efter 65?

Hans K Nilsson

Posted: 27 januar 2013 - 14:47 - Svar

De allra flesta politiker på färgskalan har med största sannolikhet samma uppfattning om Svenska folket som Fredrik Rainfeldt men det är bara han som skrev det i klartext att Svenskarna är det sovande folket och tillika mentalt handikappade. Jag är benägen att hålla med honom på dessa två punkter. Jag själv tillhör tidig generation 50 tal och vet om att min och 60 tals generationen är de stora förlorarna i det nya pensionsystemet. Jag har lekt lite med tanken att skulle det bli riktigt illa får man väl förlika sig med att man kanske får bo sina sista år i livet på något av Svenska statens hotell. Det är kanske inte så fritt som livet ute i samhället är men man skall kanske omvärdera vad frihet är värt om man inga pengar har. Man kan genom en aktiv handling slå två flugor i en smäll fixa sitt uppehälle och samtidigt ge en Lands och folkförrädare eller varför inte en PK medlöpare en behandling som vederbörande mycket väl förtjänar. Tack Julia för ditt idoga arbete allt för att väcka det sovande och mentalt handikappade Svenska folket. Det finns ett antal milljonor kvar så ditt arbete tar inte slut på överskådlig framtid.

Nostradamus_i_norr

Posted: 27 januar 2013 - 14:55 - Svar

Problemet med minskande pensioner beror inte på att människor lever längre men på att försörjningskvoten har ökat. Detta och annat som är relaterat till pensioner redovisas här http://petterssonsblogg.se/2012/09/20/pensionsaldern-skall-aterigen-ut redas/

Magnus32

Posted: 27 januar 2013 - 15:54 - Svar

Slutsatsen av detta är att dagens pensionärer hade det bra, mycket bättre än vad de som har pensionen en bit fram i tiden har att vänta sig. Det är tvivelaktigt om det är någon idé att spara, havererar systemet så kommer mycket lite eller inget alls att betalas ut till de personer som har någon form av förmögenhet.
Återstår att spara på ett sätt som inte syns. Vilket blir kommer att bli allt svårare, myndigheterna kommer att kräva att få öppna bankfack utan misstanke om brott, både här hemma och utomlands.
Nu vill staten låna ytterligare 100 miljarder, officiellt för att erbjuda bankerna en skön kudde om (eller när) de faller. Hade vi haft en ansvarsfull invandringspolitik (som t.ex. Finland) borde detta kunna ordnas utan att låna. Slå vi ut summan på antalet löntagare betyder det att man i ett slag raderar ut två jobbskatteavdrag. Så att Alliansen inte vågar finansiera denna 100-miljardersreserv med höjda skatter förvånar ingen.
Det mest konstruktiva man som privatperson kan göra (undantaget att emigrera) är att rösta på SD i nästa val alldeles oavsett vad man tycker om dem. För så här kan vi inte fortsätta!

Utlandssvensk

Posted: 27 januar 2013 - 16:14 - Svar

“Slutsatsen av detta är att dagens pensionärer hade det bra, mycket bättre än vad de som har pensionen en bit fram i tiden har att vänta sig. Det är tvivelaktigt om det är någon idé att spara, havererar systemet så kommer mycket lite eller inget alls att betalas ut till de personer som har någon form av förmögenhet.
Återstår att spara på ett sätt som inte syns. Vilket blir kommer att bli allt svårare, myndigheterna kommer att kräva att få öppna bankfack utan misstanke om brott, både här hemma och utomlands.”

Helt rätt på alla punkter!

En möjlig lösning är att köpa guld eller silver som man själv gömmer. Detta är faktiskt ganska lätt eftersom framförallt guld tar upp väldigt lite utrymme. Ett kilo är värt cirka 350.000 kronor men är inte större än en liten expressokopp (cika en halv deciliter). Man lär alltid kunna sälja eller byta sitt guld och dessutom är det lätt att ta med sig om man vill lämna landet hastigt.

  Anonym

  Posted: 28 januar 2013 - 12:56 - Svar

  Det är som Tony skriver: “Pensionssystemet fantastiskt, åtminstone för våra nya snyltgäster” Vem som skrivit detta från början vet jag inte :“Slutsatsen av detta är att dagens pensionärer hade det bra, mycket bättre än vad de som har pensionen en bit fram i tiden har att vänta sig”, men det är både sant och fel. Sanningen är komplicerad och aldrig enkel. De äldsta födda på 1920-1930 talet och välavlönade män under 40-talet har det bra. De klarar sig på sina pensioner såvida de inte blivit singlar och ingen buffert har efter sin man. Resten lågavlönade män från 1940-talet och kvinnor från 1940-talet har/får dåliga pensinoer. Man kan säga att de jobbat gratis under hela sina liv. De får långt ifrån vad tidiagre pensionärer har och fastän de hjobbat heltid hela sina liv och varit högutbildade så har de i praktiken i plånboken inte mer än vad en garantipensionär har. Det är sanningen. Vare sig deras heltidsjobb eller deras utbildning har lönat sig. De kunde lika gärna stannat hemma och gjort ingenting. Då hade de i alla fall inte varit utslitna utan sparat sina kroppar. Skall de sedan jämföra sig med invandrarkvinnorna så blir det bara ett pinsamt skämt för alla som rackar ner på kvinnor! Precis som Lisa 51 skriver det var ” skämmigt att ha utbildning och kunskap”. Sådana kvinnliga avarter skulle trakasseras. Inte minst av kvinnor ur arbetarklassen. De senare generationerna kommer att få det dåligt bara att titta i FN:s statistik vilken plats Sverige kommer att inta. De äldre pensionärerna från 1930-talet och tidigare har det fortfarande bra med förmåner som senare generationer inte har såvida de inte är högavlönade män på 1940-talet. De kan få ut lika mycket och mera än en invandrarkvinna som aldrig gjort ett handtag i Sverige.

Lisa51

Posted: 27 januar 2013 - 16:44 - Svar

Först tack Julia Caesar, den enda bloggaren, som är värd att läsa,med total stringens.
Sen, låt mig ge er lite nutidshistoria från Sverige. Jag föddes i ett idylliskt 50-tal. På 60-talet blev det mycket mindre idylliskt. Min far var småbonde och älskade det, vi levde på det gården producerade och knappt det. Men, bidrag fanns inte. Sen, berättade min far att sossarna var inte nöjda med oss. Vi skulle lämna jorden till dom som var mer effektiva. Storjordbruk och dom ville att vi skulle lämna och flytta till stan. Far stretade emot, men till sist fick han ge sig och vid 60 blev han nån slags grovarbetare på sosseägt bygge. Jag grät när jag såg honom, fast han aldrig sjukkrev sig.Jag bevarade allt i minnet och har aldrig röstat S, sen jag såg hur dom körde över honom. Nåväl, jag utbildade mig trots min bakgrund. Men tror ni att jag en enda gång trott på ett enda politikerlöfte? När nu pensionerna går åt pipan, så rätt åt er sossefolket, som trott att karriäristerna i riksdan och regering låtit er luras.

  Tony

  Posted: 27 januar 2013 - 17:28 - Svar

  Ja genom att titta på serien Hem till Byn, får man bra inblick hur sossesverige
  lade grunden till dagens förfall, som sen har förädlats av Moderater med bihang!

Tony

Posted: 27 januar 2013 - 17:14 - Svar

Jo visst är Pensionssystemet fantastiskt, åtminstone för våra nya snyltgäster,
hur ofta hör vi inte det bevingade ordet” Människors lika värde”, av dessa förkrymta
varelser till politiker som varit med och utformat pensionssystemet.
Bara det att människor kan komma hit och få sin överlevnad garanterad utan att någonsin
ha bidragit med en enda krona till samhället, och dessutom få ut högre levnadsstandard
än personer som här har jobbat och betalat in till systemet, är så sjukt att det nog måste
till Svenska politiker . Här borde dom istället använda ordet människors olika värde.
Att sen pengarna till ÄFS inte kommer från pensionssystemet betyder inget , alla pengar
är ett resultat av inbetalda skatter av den delen som bidragit.
Hur förklarar dessa, för utlänningar självutnämnda godhetsapostlar sitt handlande att ge
personer som alldrig bidragit, generösare levnadsvillkor än urbefolkningen? Men dom
förklarar inget, dom tycker i sin självgodhet att dom inget behöver förklara för skatteslavarna
hur dom bollar med andras pengar.
Sen deras våta dröm att invandrarkvinnor ska bli dom som räddar pensionssystemet är ju
‘mer än skrattretande, för det första får dom inte arbeta för deras män , sen är merparten
så lågutbildade att dom inte platsar någonstans, Om nu inte politikerna räknar med att
barnvagnsindustrin ska expandera så kraftigt , för det är väl det enda område som dom
bidrager med tillväxt!

  Lisa51

  Posted: 27 januar 2013 - 18:42 - Svar

  Helt rätt Tony. Sen utbildade jag mig inom vård, på den tiden så bra som det nog aldrig blir igen och vi var många kvinnor som med utbildning kombinerat med omsorg gjorde svensk sjukvård till outstanding. Tiden gick, sossarna nedmonterade utbildning-det var nästan skämmigt att ha kunskap. Jag roterade vidare i systemet, hamnade inom omsorg. Anställde förstås illiterata kvinnor i slöja för sakens skull. De kunde inte skriva, läsa. Följde aldrig en instruktion. Patienterna fick sin medicin hipp som happ om dom fick. Man fick ge utökat ansvar till de svenska tjejerna, och r dom som var utbildade sa stopp-och dom inte var utbildade fattade nära på nästan lika noll. Jag drog mig ur helt enkelt. Tar hand om svenska patienter numera-privat moderat-folkpartistfolk

  naimlap

  Posted: 28 januar 2013 - 06:15 - Svar

  Det stämmer till punkt och pricka vad du skriver men, våra sk. godhets apostlar står inte ensamma utan de har 90% av de sk. skatteslavarna bakom sig, som stöttar sina korrumperade vänner i alla väder. Glada i hågen gräver SS o HH sin egen grav. Finns det något mer självmords benäget folk än just svenskingarna?

Tony

Posted: 27 januar 2013 - 17:23 - Svar

Nej vad dagens ungdomar måste göra är att Spara pengar Själva, inte genom pensionssystemet,
inte heller via banker för där har snokpolitikerna direkt koll på vad var och en är ägare till och
kommer att se till att merparten slussas in till statens kassakista. Nej man måste nog se till att
finna andra sätt att säkra sina tillgångar.

Lisa51

Posted: 27 januar 2013 - 18:56 - Svar

Nu sitter jag på en trevlig villa, som etablissemanget vill att jag antingen 1) tokrenoverar och tar expansiva lån på så att den blir pimpad tillräckligt för medelklassen med lån att köpa 2) lämnar snarast möjlig, helst säljer till underpris och hög skatt. Thi-jag gör ingedera!På nåt sätt ska jag klura ut hur jag ska lyckas säkra den här tillgången till mina barn utan att snokpolitikerna slussar in den i det stora svara hålet -invandrarna som dom vill att jag ska försörja. Jag obstruerar redan genom att inte konsumera. Finns billig jättebra mat. Kläder kan man man ha länge.Pengar kan man gömma i madrassen.

  Rune

  Posted: 27 januar 2013 - 19:34 - Svar

  Det kanske inte går att gömma pengar i madrassen så lätt i framtiden? En del banker slopar nu kontanthanteringen bl.a. Swedbank. Men om det inte går att få tag i svenska sedlar i framtiden så kanske man kan växla till sig någon annan valuta i sedlar att gömma i madrassen?

  Jerka

  Posted: 27 januar 2013 - 20:58 - Svar

  Jag har lagrat tillgångar i flera banker. Mest utomlands och i flera länder..
  Skulle (s) återkomma till makten garanteras nog återkomsten av en förmögenhetsskatt..(= här finns så mycket pengar så det gör nog inget om vi nallar lite.. varje år efter år efter år…)
  Dagen pensionärer klarar sig, men barnen? F-n vet och barnbarnen, de får ett h-e….
  Jag är förvånad, mycket, över den totala omedvetenheten bland många av dagens 30-40åringar och hur de ser på sin framtid, då främst pensionärstiden…Många sparar inte en spänn !
  Statspensionen lär inte räcka lång om den ska delas med miljoner åldrande asylanter

zigge

Posted: 27 januar 2013 - 19:45 - Svar

I vår kommun hade fullmäktige på listan bla.under en punkt
budget för vård och omsorg, Den frågan följdes med en fråga om höjda pensioner till kommunstyrelsen
Frågan om vårdbudgeten tog ungefär två timmar, och slutade med
ett avslag om en höjning på några
procent,pensionerna slogs igenom på EN minut med ett kraftigt bifall
med ett enigt leende bland berörda.

Ven

Posted: 27 januar 2013 - 22:33 - Svar

För den som vill fördjupa förståelsen för den sjukdom Sverige lider av:

http://gotiskaklubben.wordpress.com/2013/01/27/anders-jallai-landsforr adarsparet/comments
(läs även kommentarerna)

Det finns en matris bakom, som vi inte får full insyn i.

joffe

Posted: 28 januar 2013 - 02:19 - Svar

Visserligen bor jag utomlands sedan många år tillbaka men jag har trots allt jobbat och betalat skatt i Sverige i 35 år! – Min pension är 9500 SKR-mån och på det beloppet avdras 25% sk SINK-skatt för utlandsboende!

Hur mycket FÅR EN ANHÖRIGINVANDRARE över 65år SKATTEFRITT som aldrig bidragit med någon arbetsinsats i Sverige undrar jag??? — Just det !!!

Dags att prata om fruktansvärd diskriminering av etniska Svenskar! Hur vore det att rösta på Sverigedemokraterna som vill reducera invandringsnivån, omfördela resurskakan så SVENSKAR kan överleva i sitt eget land! Någon arbetsinsats från ankommande analfabeter kan aldrig förväntas. — Välj bort 7-klöverfalska förrädarligan.

  Anonym

  Posted: 28 januar 2013 - 17:50 - Svar

  Varför reager inte svenska folket som har arbetat i 40-45 år betalat skatt och har mycket mindre i pension än invandrare med ÄFS som aldrig bidragit med ett enda öre i skatt eller arbetat i Sverige.
  Varför har de svensk pension?
  Varför har de gratis sjukvård,tandvård,mediciner och hemhjälp mm?
  Varför driver inte PRO dessa frågor?
  Det minsta man kan begära är att svenska pensionärer har lika mycket och alla förmåner som invandrare med ÄFS har?
  PROs ordförande träffar alliansen ett par ggr/år men ställer inga krav på att pensionen ska beskattas på samma nivå som övriga löner.
  Bromsen ska inte finnas på svenska pensioner den finns inte på invandrarnas ÄFS.

j

Posted: 28 januar 2013 - 04:30 - Svar

Tillägg till ovanstående. Min hustru har också arbetat lika länge i Sverige och uppbär endast 4900skr-mån.i pension. Hon (vi) har dessutom skött uppväxt, uppfostran etc. av tre barn i vårt hem utan möjligheter till dagis etc.
Det finns absolut ingen rättvisa i det svenska systemet som favoriserar allt vad gäller FRI, KRAVLÖS invandring från gold diggers som svävar OVANPÅ det det falska socialsystemet. Sverige är inte Sverige längre och svensk nationalhistoria och självaktning har hamnat i soptunnan. . Enligt min uppfattning är Sverige kört! ..

Anonym

Posted: 28 januar 2013 - 05:33 - Svar

Jag skall printa ut och läsa högt för min hårt arbetande mor (KD) som fortafarnde vid 73 år ålder tar extra jobb som mat tant för att inte behöva sälja sitt hus. Hon och tusentals pensionärer med henne kommer vara med att punktera den självgoda balongen Reinfelds Allians och dess för all framtid tryggade politiker och göra SD till en aktör man inte kan nonchalera.

Invandrare1957

Posted: 28 januar 2013 - 06:00 - Svar

Tack Julia upplysande. Dom flesta har ingen aning om det här. Egentligen komiskt eller tragiskt tittade på TV4 morgonprogram igår handlade om förintelsen. Heder åt Kristin Kaspersen som inte blandade in svensk politik i det hela. Utan tante som var född i Rumänien och var jude. Som blev räddad från koncentrations lägren. Berättade om dom små förändringarna i steg och dom tyckte att dom hade det ganska bra ändå. Ingen kämpade emot utan man gillade läget helt enkelt. Ända tills man i järnvägsvagnarna. då var det nästa steg lämna ingen nåd utan skjut dom. Vilket steg ligger Sverige o svenskarna som ser sitt land förändras tas över av andra grupper människor. Precis samma sak är du emot då är du rasist. Var på Villys i Södertälje och handlade igår där satt poor mama i snön och sjöng ut sin beklagans sång om hur hon är mor med sjukt barn. Sen gick vi över till Lidl där satt en man och tiggde. FP som tycker att dom ska få försörja sig på det här sättet. Det ligger i politiken vänjer man sig vid dom här tiggarna så tycker man till slut inte synd om dom svenska ungdomarna som inte kommer ut i arbetslivet för det finns alltid en som har det värre. Importerad av människohandlare men vad gör det närt det passar in i politiken. Väntar bara på den dan när vi har en arabisk eller en somalisk statsminister. Svensken ska ner på samma nivå som stataren hade på 30 talet. Det är inte långt kvar. Om vi inte säger ifrån. Men som sagt var så länge vi tycker att vi har det ganska bra ändå. så går vi samma väg som judarna gjorde under andra världskriget mot förintelsen.

  MickeDansk

  Posted: 28 januar 2013 - 10:30 - Svar

  Jeg har fulgt denne blog jævnligt i eftehånden rigtig mange år uden at have kommenteret – og vil allerførst gerne rette en kæmpe TAK til bloggens ejer for sit utrættelige arbejde … samt de indimellem også rigtig gode billeder og musik/politik videoer.

  Samtidig vil jeg gerne skrive direkte til Dig ‘Indvandrere1957’.

  Jeg er 100% enig med Dig !! Udviklingen skræmmer mig i den grad og det virker til at befolkningen i det Sverige – som jeg også er delvist opvokset i og elsker – er så passive, at det bliver mere og mere farligt både for dem selv og andre; herunder os i Danmark. Sverige må være det Radikale Vestres våde drøm!

  Afslutningsvis, jeg deler også den opfattelse, jeg så Dig give udtryk for på en enden svensk blog om, at det er sindsygt farligt, hvis alle bare konkurrerer om at skrive kommentarer om deres højtuddannede baggrund for at distancere sig fra det sterotype billede af en Sverige Demokrat. Det er muligt, at folk er “højt” uddannede (det er jeg såmænd også indenfor økonomi) – med det er fuldstændigt irrelevant. Løsningen kommer ikke fra teoretikere med lang uddannelse.

  Løsningen kommer fra personer, der er unge (af sind), vant til at arbejde hårdt og rasende (arga) – og det er jeg også!. Risikoen er derimod, at diverse teoretikere kommer i vejen eller kaprer fremtiden.

  Og nej en såkaldt “statsvetare” (svarende til vor danske Cand.Polit) er ikke en høj uddannelse. Det er tidligere studerende fra en politisk skole … dvs. Kultur Maxisternes Koranskole !

   Peter Andersen

   Posted: 28 januar 2013 - 10:53 - Svar

   Grisene går glade til slagtningen. De véd jo ikke bedre.

   Hvad er svenskernes undskyldning?

    MickeDansk

    Posted: 28 januar 2013 - 11:27 -

    Svenskernes “undskyldning” er 2 delt:

    A) – Ifølge et interview med Jan Gillou (som jeg i øvrigt afskyr) til dansk TV-2 i forbindelse med det svenske Riksdagsval i 2006 udtalte han, at:

    “Det, som är mest konstigt med Sverige, är, att Sverige fortfarende styrs från Stockholm på samma sätt som militärdiktaturet på Gustav Wasa’s tid”.

    B) – Ifølge en ca 10 år gammenl doktorafhandling fra RUC (Roskilde Universitets Center … af alle steder) er hele Sverige fortsat dybt prægede af de to særkendetegn fra “nykterist-rörelsen” (IOGT) under Peter Wieselgren fra forrige århundrede:

    1) Vis SELVKONTROL
    &
    2) Tag vare på andre – MEDFØLELSE

    Disse dogmer blev ifølge afhandlingen overtaget af det svenske Socialdemokrati – og det er for mig at se nøglen til at forstå de sindsyge indtryk man ofte får, når man ser svenske “Bagdad Bob’s fremtræde med “stiff upper-lip” og forklare andre hvordan tingene burde være mens man ved selvsyn kan se, hvordan tingene omkring ham falder sammen og står i fuldstændig kontrast til det, “hen” siger.

    Jeg er svensk gift, elsker landets natur (bl.a. Småland) og har boet og arbejdet i landet i årevis. Men Sverige er for mig også landet, det har “beriget verden med 3 store opfindelser:

    1) Dynamit
    2) Sikkerhedstændstikker
    3) Dobbeltmoral (forudsætningen for ovenstående 😉

    @ Julia Caesar; Kommentaren från Jan G. borde gå plocka fram – Och den kvinliga doktorand från RUC framträdde i dansk Radio (Öresund?). Har Du tid och interesse, skulle det kanske vara värt en Krönnika ? – Snaphanen har mit namn och e-mail. Du är välkommen att kontakte mig anonymt för flera informationer. Och stort tack även till Dig för alla läsvärta krönniker genom tiden. Dom behövs – men jag är som ‘Indvandrere1957” rädd at tiden börjar rinna ut.

   Anonym

   Posted: 28 januar 2013 - 14:51 - Svar

   Det borde inte ha någon betydelse vem man är utan vad man säger och står för. Utifrån den utgångspunkten borde det varit irrelevant. Dessvärre är det nog inte bara i Sverige som medborgarna blivit passiva utan i hela västvärlden. De har under lång tid somnat in i tron att allt var uppnått. Även i Danmark. Kanske tity-tainment gjort sitt? Politisk analfabetism får vi nog kämpa med ett tag över hela västvärlden. SVT:s Agenda visade ett befriande inslag från Italien igår så många har nappat på idén att med tillbuds stående medel,beroende i vilket land man befinner sig, försöka “upplysa sina medmänniskor och landsmän politiskt” om vad som håller på att hända deras land och landsmän och världen. Så vi blir fler som försöker väcka folk ur deras dvala innan det är för sent.

   P g a SD:s belackare har det varit fullt relevant att dels upplysa både belackarna och presumtiva väljare att det inte är som propagandan mot SD påstår ett parti med “lågutbildade, arga män numera med järnrör i händerna”. För att kunna växa måste den bilden suddas bort. Agenda visadeatt man lyckades bra i Italien genom att ironisera och skämta om invektivet “populist”. Så oskadliggör man falska påhittade identiter. Endast genom att punktera dem genom att synliggöra den sanna bilden. Titta gärna på programmet på nätet. Tror att det var i slutet.

   “Løsningen kommer ikke fra teoretikere med lang uddannelse.” Jaså!? Sanningen är alltid det som fungerar bäst. Det sa en professor med lång utbildning, professor i sociologi. Och det har han alldeles rätt i. Kunskapen är lösningarna/kreativitetens moder. Inget brukar hända förrän någon blir ordentligt arg. Därför brukar inga revolutioner starta i de lägre klasserna. De är för utarmade och kämpar för sin överlevnad. Revolutionen brukar inte komma förrän eländet den nått medelklassen. Därför ser vi ofta studenter i spetsen för olika uppror. Inget händer förrän någon tar initiativet. Socal change kallas det i samhällsvetenskapen. Tyvärr är det flest ekonomer som sitter i samhällstoppen. Det är bara att rikta blicken mot Davos och Economic Forum. Där flockas världsledarna med sina mer eller mindre fullständiga akademiska examina i nationalekonomi. De svenska ledarna har bristfälliga utbildningar. Och ingen vill väl påstå att världen ser bra ut efter att alla dessa “räknenissar” fått styra världen? Världen skulle nog mått bättre om de haft en relevant utbildning. Nu har världen blivit ett enda stort Kung Midas rike och fler och fler upptäcker till sin stora förvåning att det inte går att “äta pengar”. Sedan må det vara “guld” som man gömt i madrassen eller “luft” som FED säljer på flaska.

   Jag skall kanske lägga till en fyra och en 5.

   4. Alla Kejsare och skräddare som befolkar världen (H C Andersson)
   5. Alla uppblåsbara fjantar som styrs av jantelagen och ett falskt engagemang

Lantjunkaren

Posted: 28 januar 2013 - 07:29 - Svar

Mycket bra skrivet. Jag visste att det var dystert.Men att det var så här dj*ligt trodde jag inte

Katinka Glahd

Posted: 28 januar 2013 - 10:03 - Svar

Det vidriga folkförräderiet mot Sveriges äldre som nu går i pension är oacceptabelt.
Men tyvärr sover svenskarna.Av kommunen får man ingen hjälp till vare sig till tänder eller glasögon,även om man lever under existensminimum.
Själv hankar jag mig fram på Kyrkans gratisluncher 2 dagar i veckan.
Medicinen har jag inte löst ut på 2 år och till läkarbesök har jag inte några pengar.
Min husläkare hörde av sig i början och undrade var jag höll hus ,men har nu gett upp mig.
Har blivit rådd till att söka pengar och annan hjälp hos diakonin.Detta är för djävligt, helt klart.
Man väntar på döden som kommer som en befriare från förnedringen.
Is that all there is?

Jernhesten

Posted: 28 januar 2013 - 14:53 - Svar

“Pensionssystemet är en teknisk konstruktion som är “självreglerande” och utlyft från den politiska diskussionen. Därmed har politikerna bekvämt kunnat abdikera från ansvar. “

Det er lige præcis den måde at den danske folkepensionsalder i fremtiden bliver reguleret.

Det skete i gennem den såkaldte “velfærdsaftale” i 2006.

“Afskaffer man efterlønsalderen med de nuværende regler, kan en nyfødt i dag tidligst gå på pension som
74½-årig.”

http://www.ae.dk/files/AE_Kender-du-din-pensionsalder.pdf

  Angela

  Posted: 28 januar 2013 - 18:37 - Svar

  Precis Jernhesten! Bra! Det är SÅDANT vi skall passa på! Bra att du uppmärksammade det. En som tänker självständigt. Hurra! Du är en tillgång för oss alla! För nu ut det i danska debatten. För det är inte “kakrecept” som makthavarna byter på sina ideliga G-(angster) möten. De tipsar varandra om hur de skall hantera det “olydiga folket” som inte vill göra som de säger.

Svend Christian Tychsen

Posted: 28 januar 2013 - 16:55 - Svar

Til MickeDansk

Kunne du ikke her på Snaphanen oplyse forfatter, titel og år på afhandlingen, som du omtaler, om det svenske folks karakter?
Den lyder rigtigt interessant, og vi er mange i Danmark som undrer sig over Sverige og svenskerne.

Mvh. Svend

  Angela

  Posted: 28 januar 2013 - 18:28 - Svar

  Du kan ju läsa Anonymous som jag råkade bli. Sanningen är att svenskar är som alla andra människor. De präglas av den sanning som för tillfället råder . Och den sanning som råder är alltid maktens sanning. Punketerna 5 och 6 var tänkta som ironi på MickeDansks lista. Makten har alltid den s k problemformuleringsmakten. Och alla ja-sägare hänger på för att få lite av maktens guldregn. De är antingen okunniga, lata eller fega. Det är också en vetenskaplig sanning som ofta makten brukar ta till: Det lata och dumma folket. Underförstått som de kan lura som de vill. Därför har vi alla TV-soffor för inbördes beundran. Därför ser alla nya makthavare till att lägga sig till med medierna och skolorna. De en sedan länge känd sanning. Därifrån driver man sin propaganda och tystar all kritik. “Skräddarna” i HC Anderssons saga är “bedragare” som på ett finurligt sätt lyckas få alla att tiga. Vad beträffar Guillou så är han ingen forskare utan journalist. Hans åsikter känner de flesta svenskar sedan länge. Även den andra boken: Ingen nyhet att han gjort dragningar till nykterhetsrörelsen. Också känt sedan länge. Och vem har präglat nykterist-rörelsen? Om “Godhetssyndromet” har mig veterligt Julia Cesar redan skrivit i en utmärkt bok.

  Vad jag vet Svend Christian Tychsen har väl västvärlden samma problem som i Sverige? På tiden att vi tillsammans tar i problemet i stället. Problemet med globaliseringens, mångkultur, kriminalitet och massinvandring och samhällsupplösning och samhällsförstöring borde väl snart vara uppenbar för alla.

  Svenska folket är lika överkörda av den globala makten som alla andra folk i väst. Det är inte mera fel på de svenskar som anammar “skräddarnas” lurendrejeri än vad det är på danskar. finnar, letter, fransmän, italienare, spanjorer, jänkare eller britter. Vissa människor låter sig alltid luras och bedras, andra inte. Oavsett vilken nationalitet de har. Detta konstaterades redan i antiken och vetenskapen är objektiv. dvs den går att föra över på alla.

  Det vi skall vara glada och tacksamma över är alla människor som likt barnet i HC Andersens Kejsarens Nya Kläder sa: Kejsaren är naken. Upplys dina landsmän om det, samarbeta med övriga folk och hjälp varandra med att bli av med farsoten i stället för att leta fel på varandra.

  Något som jag inte fick med i svaret till Mickedansk, var om behovet av ilska, vrede, raseri. Det är känslor. Inbyggt hos människor som ett försvarssystem. Makten vet detta. Därför är de allt som oftast “bekymrade” över “folks sociala oro”. Om du hört det förut. Det vill säga i klartext de är bekymrade över att folk likt barnet i sagan genomskådat kejsarens nakenhet (bedrägeriet) och nu börjar opponera sig över vansinnet som makten vill pracka på dem. Därför slår de genast till med “hat”. Hat är en känsla som i sin förlängning leder till uppror. Makten är skitskraja med andra ord. Raskt instiftar de lagar – HAT-brott – så att det skall bli straffbart att känna hat. De skramlar med sina vapen t o m på Folk och Försvar men annars i debatter, i medier och soffor. De är så rädda. Och de vill tysta folk. Ingen får känna vrede, hat, ilska, raseri för då tappar de kontrollen. Tysta. Tysta. Tysta. Skall folket vara och IIIINTE känna social oro! Tyst och snäll. Fin och snäll! Vifta på svansen åt husse. Ligg på golvet med tassarna upp och visa strupen. Läs HC Andersens sagor, gamla fabler eller en hunddressyrbok. 😀

Anonym

Posted: 29 januar 2013 - 10:30 - Svar

Man behöver nog också föreställa sig tanken att målet för många agenter, från just mycket inflytelserika sfärer, faktiskt är att de nuvarande nationsbildningarna i Europa skall bryta samman.

Just det som skapar oro och rädslor, och just det som många av ursprungsinvånarna ser som galna politiska beslut i olika frågor, både vad gäller invandring och pensioner, är då fullt medvetna beslut för att just skapa destabiliseringar och samhällsnedbrytande effekter.

Att massmedia fokuserar på brottslighet, och att många nätsidor också fokuserar på brottslighet, är nog inte en slump.

Man vill öka rädslor, oro och ilskor, misstro och missnöje med allt möjligt och alla, och helst då fokusera sitt missnöje mot både etablerad media och det politiska etablissemanget.

Allt sammantaget ökar chanserna att få en allt större andel av befolkningarna att vilja ansluta sig till EU och de, som det anses, internationaliserade möjligheterna att bekämpa både brott och andra samhällsproblem.

De som alltså påtalar, påvisar och fokuserar på missförhållanden av olika slag, och som därmed ökar ilskor och frustrationer hos många medborgare, kan faktiskt också vara påverkansagenter och bidragande till att just driva fram vrede hos många medborgare.

Att driva fram ökade inre motsättningar, kanske mer eller mindre inbördeskrig inom nationerna, kan behövas, för att på så vis, i ett nästa steg, kunna ingripa och med polismakt, eller militärmakt, faktiskt tvinga nationerna till att upplösa sin administration totalt, till förmån just för EU.

Som medborgare behöver man nog därför vara vaksam både på personer som uttalar sig mer eller mindre uppviglande, just som om de vore motståndare till än det ena än det andra, eller förespråkare för än det ena än det andra, men som egentligen endast vill bidra till att motsättningar ökar. Det kan vara påverkansagenter som agerar från både det ena och det andra hållet, och som har som mål att styra nationen som helhet åt det håll som ens uppdragsgivare vill.

Därför är det nog bra om man behåller sin sans, sitt förnuft och sin vrede, så att man kan se klart, samt att försöka hålla också sin eventuella oro och ilska, under kontroll.

Rädslor, och ilskor, för att inte säga paranoior, som kan stegras till hat, kan lätt medföra att man kan fatta felaktiga beslut.

De som verkligen vill att Sverige skall förbli en nation behöver nog därför vara både noggranna, och uppmärksamma och inte så lätt låta sig varken provoceras, eller påverkas, av än det ena än det andra ”avslöjandet”.

Politiska strategier kan vara finurliga och kluriga och saker och ting, inklusive personer och också olika internesajter, är inte alltid vad de utger sig för att vara. De kanske inte alltid menar det de säger, därför att det långsiktiga målet kan vara ett annat än att bara ”avslöja” någon politisk, polisiär eller ekonomisk ”felaktighet”. Man vill att misstro, missämja, frustrationer och irritationer, skall öka i samhället. Det antas snabbare kunna leda fram till ett större eller mindre samhälleligt administrativt sammanbrott.

Det är då vad man vill ska ske, så att medborgarna tvingas att underordna sig EU alltmer. Då skall EU inträda alltmer, och för ”lugnets” och ”fredens” skull utöka sina befogenheter. Då kan EU polisiärt får allt större maktbefogenheter, och där kan t om demokrati ersättas med öppen diktatur.
De medborgare som då öppet motsätter sig ordningen, kommer då kanske lättare att kunna beskrivas eller betecknas som varande – hatande potentiella terrorister -, som det då anses befogat att bekämpa.

Kanske inte enbart verbalt.

  Anonym

  Posted: 29 januar 2013 - 19:03 - Svar

  Foliehatt på den ” kommentaren”.

   Anonym

   Posted: 30 januar 2013 - 00:06 - Svar

   Den som inte kan se att strategier av uppviglande slag, och också av propagandaslag, har använts i historien och också används idag, när man vill erövra ett samhälle, den kan nog behöva öppna båda sina ögon och titta lite längre än bara dit näsan räcker, istället för att endast orka spotta ur sig en standardfras.

   Standardfraser som vissa använder sig av visar tydliga brister i förmåga att både tänka, och analysera och formulera sina tankar, vilket kan medföra att man endast vill slå ned på det som man inte varken kan eller vill se.

   Det kan tyda på att man har ett begränsat synfält.

   Alternativt kan det tyda på en vilja att försöka dölja det som vederbörande vet om är en verklighet och en sanning genom att försöka förlöjliga och undergräva tilliten till en person som framför en sådan sanning.

   Det är också en politisk teknik som har använts i diverse diktaturer. Särskilt i Ryssland, där de som öppet kritiserade kommunismen förklarades vara sjuka och inspärrades på sjukhus, alternativt sattes i omskolningsläger och arbetsläger.

   Så Anonymous behöver nog kanske läsa på lite om historien.

  Angela

  Posted: 1 juni 2013 - 21:10 - Svar

  Har inte tidigare läst Anonyms två kommentarer här. Instämmer.
  Anonym skriver:
  “Man vill öka rädslor, oro och ilskor, misstro och missnöje med allt möjligt och alla, och helst då fokusera sitt missnöje mot både etablerad media och det politiska etablissemanget.

  Allt sammantaget ökar chanserna att få en allt större andel av befolkningarna att vilja ansluta sig till EU och de, som det anses, internationaliserade möjligheterna att bekämpa både brott och andra samhällsproblem.

  De som alltså påtalar, påvisar och fokuserar på missförhållanden av olika slag, och som därmed ökar ilskor och frustrationer hos många medborgare, kan faktiskt också vara påverkansagenter och bidragande till att just driva fram vrede hos många medborgare.

  Att driva fram ökade inre motsättningar, kanske mer eller mindre inbördeskrig inom nationerna, kan behövas, för att på så vis, i ett nästa steg, kunna ingripa och med polismakt, eller militärmakt, faktiskt tvinga nationerna till att upplösa sin administration totalt, till förmån just för EU.”

  Och ett alldeles tydligt exempel just nu på denna taktik är försvarsfrågan. Man vill få folk att tro att Sverige inte kan försvaras av svenskarna själva utan att Sverige måste gå med i NATO. Hela debatten just nu handlar om det – att ansluta Sverige till NATO och EU officiellt för i praktiken är Sverige redan med. Enligt Lissabonfördraget är Sverige redan med i EU:s försvarspolitik. Och man vill driva fram en upprustning av försvaret. Det står i EU-direktiven. Om Sverige inte satsat på de s k insatsstyrkorna och yrkesarmé som skall användas i andra länder i “fredsbevarande syften” – läs krig – och som kostar lika mycket som driften av insatsstyrkorna så skulle Sverige kunnat ha ett eget försvar med en allmän värnplikt som Finland har.

  Man inbillar svenskarna att de inte kan klara sitt försvar utan NATO. Det är rent skitsnack! Hela EU-projektet är noga planlagt och vid varje toppmöte korrigeras det som går snett för makthavarna. Söndra och härska är en urgammal metod för att hålla ihop ett imperium. I modernt samhällsvetenskapligt språk kallas det dekonstruering.

   Angela

   Posted: 1 juni 2013 - 21:30 - Svar

   Det är faktiskt så man undrar om Ryssland var med i komplotten och övertalats att göra skenangrepp. Det verkar väldigt underligt. 🙂 Och att NATO så lägligt kunde lyfta från Litauen för att avvisa de ryska planen. Alla som är lite insatta vet att militären brukar prata inom skåp och vägg om att Sverige inte har bevakning vid helger. Det har de talat om i decennier. I 30-40 år. Jag tycker det verkar för mycket för att vara en slump eller något som Ryssland hittat på ensam. För övrigt undrar jag och har gjort i debatter vad Putin gjorde strax innan i EU när han talade med Barosso och van Rumpuy. De finns på bild. De har sina spel för sig, herrarna, som ubåtsincidenterna som Bildt blåste upp fastän alla militärer visste att det var NATO som tränade i svenska vatten. Fast inte Sovjet då. Det var före Sovjets fall.
   För övrigt var konferensen Folk och Försvar mycket underlig i år. Inte ens ÖB var där. Lämpligt sjukskriven efter skärmytsling med den EU-vänliga “försvarsministern”. Vad hade de grälat om? Vems försvarsminister kan man undra? Sveriges? För vilket folk och försvar? De som vimlade där var NATO och EU och EXPO ( EU:s STASI). Allt har ett löjes skimmer över sig.

Ingrid

Posted: 1 februar 2013 - 10:43 - Svar

Känns surt att jobbat 45 år hel/deltid fostrat 5 barn idag 28_ 39 år skattebetalare, skötsamma. Summa ej kommit upp till garantipensionen ens.Gäller att gubben min står på bena så vi är två om försörjningen, har ej någonsin valt detta, lurad hela vägen. Må min “barn” protestera bättre som jag ej orka , hann. Blomman

Leave a Comment